Sunteți pe pagina 1din 1383

Modele de acte

judectoreti
Procedura civil
Ediia a III-a
Chiinu 2014
CZU 347.91.9!
M "4
COORDONATORII EDIIEI:
Mihai Poalelungi# doctor $% dre&t# Preedi%tele Curii 'u&re(e de )u*tiie a +e&u,licii
Moldova
Elena Belei, doctor $% dre&t# co%-ere%iar u%iver*itar# .e- Catedr dre&t &roce*ual civil#
U%iver*itatea de 'tat di% Moldova
AUTORI:
Elena Belei# doctor $% dre&t# co%-ere%iar u%iver*itar
Ana Bo!# (a/i*tru $% dre&t# lector u%iver*itar
"eli#ia Chi$a# (a/i*tru $% dre&t# lector *u&erior
Igo Co%an# doctor $% dre&t# lector *u&erior
Ina &i'%ei# (a/i*tru $% dre&t# lector u%iver*itar
(heoghe Ma#o)ei# (a/i*tru $% dre&t# lector *u&erior
Ale*an+u Mun,eanu# doctor $% dre&t# co%-ere%iar u%iver*itar
(heoghe -,a,ula,# (a/i*tru $% dre&t# lector u%iver*itar
Ediia a III 012143 a Mo+elelo +e a#,e .u+e#,oe!,i/ Po#e+ua #i)il a -o*t ela,orat la
i%iiativa Preedi%telui Curii 'u&re(e de )u*tiie a +e&u,licii Moldova# Mi4ai Poalelu%/i#
cu *u*i%erea 5*ociaiei )udectorilor di% +e&u,lica Moldova# a Mi%i*terului )u*tiiei i a
Catedrei 6re&t Proce*ual Civil# 7acultatea de 6re&t# U%iver*itatea de 'tat di% Moldova.
Pre8e%ta cule/ere e*te reco(a%dat de ctre Ple%ul Curii 'u&re(e de )u*tiie a +e&u,licii
Moldova i de ctre Co%*iliul 'u&erior al Ma/i*traturii.
5utorii &re8e%tei &u,licaii au utili8at *u&ortul %or(ativ $% vi/oare la 21.21.1214
De0#ieea CIP a Ca'eei Naionale a Cii
Mo+ele +e a#,e .u+e#,oe!,i : Po#e+ua #i)il aut.9 Ele%a :elei# 5%a :or# 7elicia
C4i-a ;et al.< = coord.9 Mi4ai Poalelu%/i# Ele%a :elei. > Ed. a 3-a# rev. > C4ii%u 9 '. %.# 1214
07.E.-P.
?@i&o/ra-ia Ce%tralA3. > 1142 &.
1222 eB.
I':C 97"-997!-!3-1"!-3.
347.91.9!
D 5*ociaia )udectorilor di% Moldova# 1214
I':C 97"-997!-!3-1"!-3.
3
PRE"A
1
)u*tiia e*te o *arci% /rea# o%ora,il i -oarte re*&o%*a,il. 7ii%d
&er(a%e%t $% vi8orul &u,licului# (a/i*traii de&u% e-orturi (ari &e%tru a
reali8a *arci%ile ju*tiiei# dar i &e%tru a $(,u%ti i(a/i%ea ace*teia.
Pro-e*( 8i de 8i &e u% trE( a%evoio* i /reu# dar %o,il i -oarte
i(&orta%t. Pe *ea(a %oa*tr *tau *arci%ile $%-&tuirii ju*tiiei i de %oi
de&i%de cEt de calitativ# e-icie%t i o&ti( va -i ea# cEt de (are va -i
$%crederea ju*tiia,ililor $% *i*te(ul judectore*c.
'u%te( co%tie%i c %e co%-ru%t( $% activitatea %oa*tr cu a%u(ite
&ro,le(e. F%* tre,uie * re(arc( -a&tul c# $% co%teBtul 'trate/iei de
re-or(are a ju*tiiei# *oluio%area ace*tora au o,i%ut deja u% co%tur real.
F%ce&E%d cu 21.11.1211 *-a &u* $% a&licare Ge/ea %r.1!! di% 12.27.1211
care a adu* (odi-icri e*e%iale ale ordi%ii de eBa(i%are i *oluio%are a
cau8elor civile.
Hi% * re(arc c# $%ce&E%d cu 21 ia%uarie 1213# -iecare judector di%
+e&u,lica Moldova e*te a*i*tat $% activitatea *a# $% a-ar de /re-ier# i de
cel &ui% u% a*i*te%t. +e*&ectiv# $% toate i%*ta%ele judectoreti activea8
&er*o%al cali-icat care va co%tri,ui la $(,u%atirea calitii actelor de
ju*tiie.
Curtea 'u&re( de )u*tiie# $% &arte%eriat cu Catedra 6re&t Proce*ual
Civil# 7acultatea de 6re&t# U%iver*itatea de 'tat di% Moldova *u*i%ui de
5*ociaia )udectorilor di% +e&u,lica Moldova i Mi%i*terul )u*tiiei i-au
&ro&u* * la%*e8e ediia a III a Mo+elelo +e a#,e .u+e#,oe!,i/
Po#e+ua #i)il/ I(&licarea activ a (ediului acade(ic %u a avut dre&t
*co& * di(i%ue8e di% i(&orta%a e-orturilor (a/i*trailor care $%toc(e*c
acte de &rocedur civil# ci * u%i-or(i8e8e &ractica de &er-ectare a
ace*tora. Cu ajutorul &ro-e*orilor u%iver*itari au -o*t *electate i aju*tate
la %oile re/le(e%tri $%c4eierile# ordo%a%ele# 4otrErile i deci8iile
judectoreti.
F(ieB&ri(co%vi%/ereac&re8e%tacule/erede(odeledeactejudectoreti
va -orti-ica &ractica judiciar# -r a a-ecta i%de&e%de%a judectorului#
a*t-el *e va co%*olida %u doar $%crederea# ci i re*&ectul ju*tiia,ililor.
3
n serviciul justiiei,
Mihai POALELUNGI
(ENERA2I31RI PRI4IND METODO2O(IA 5NTOCMIRII
ACTE2OR DE PROCEDUR1 CI4I21
Pre8e%ta cule/ere a -o*t i%iiat $% *co&ul u%i-or(i8rii &racticii
judiciare re-eritoare la &er-ectarea actelor judectoreti de di*&o8iie &e
cau8e civile.
I(&licarea de ctre Preedi%tele Curii 'u&re(e de )u*tiie# dl. Mi4ai
Poalelu%/i# a &ro-e*orilor di% cadrul Catedrei de dre&t Proce*ual Civil#
7acultatea de 6re&t# U%iver*itatea de 'tat di% Moldova e*te o co%ti%uare a
cola,orrii ar(o%ioa*e di%tre teorie i &ractic# *u*i%ut /e%ero* de ctre
Co%*iliul 'u&erior al Ma/i*traturii# 5*ociaia )udectorilor di% +e&u,lica
Moldova i Mi%i*terul )u*tiiei.
5utorii %u-i &ro&u% * a-ecte8e $% vreu% -el i%de&e%de%a judectorilor
$% co%*tatarea circu(*ta%elor de -a&t i a&recierea &ro,elor $% cau8e civile
co%crete.
5&licarea corect i u%i-or( a %or(elor juridice (ateriale i
&roce*uale a -o*t -cut *u, e/ida Cole/iului Civil# Co(ercial i de
Co%te%cio* ad(i%i*trativ al Curii 'u&re(e de )u*tiie.
Me%io%( c toate co%*ultaiile &ractice &ri(are au -o*t o-erite
&ro-e*orilor care au $%/rijit &re8e%ta &u,licaie de ctre (a/i*traii
judectoriilor :ota%ica# :uiuca%i# Cioca%a# +Eca%i# (u%. C4ii%u i
IE%ceti# -a&t &e%tru care %e eB&ri(( /ratitudi%ea.
F% toate actele judectoreti i%*erate $% &re8e%ta cule/ere au -o*t
*c4i(,ate %u(ele# &re%u(ele# de%u(irile# adre*ele# *ediile# alte date de
ide%ti-icare a &er*oa%elor# i%di-ere%t de -a&tul e*te vor,a de judectori#
/re-ieri *au ju*tiia,ili. Jrice coi%cide% e*te a,*olut $%tE(&ltoare i %u
*e re-er la vreu% *u,iect co%cret.
Pentru a facilita utilizarea prezentei publicaii, colectivul de autori
consider necesar !eneralizarea principalelor indicaii "etodice
privind #ntoc"irea actelor $udectore%ti #n procesul civil, #n lu"ina
recentelor "odificri ale le!islaiei procesual civile&
'
Potrivit art.141 ali%.013 CPC 4otrErile judectoreti co%*tau di% &artea
i%troductiv i di*&o8itiv. 6oar ca eBce&ie# $% ca8urile &rev8ute de
art.13K ali%.0!3 CPC 4otrErile judectoreti *e (otivea8. 5*t-el# valoarea
u%ei 4otrEri judectoreti &er-ectat $% -or( *i(&l crete# du& cu(
*&ore*c i ri/orile de &er-ectare a ace*teia.
+e*&ectiv# &artea i%troductiv a oricrei 4otrEri judectoreti tre,uie *
co%i%9
6atele eBacte de*&re re&re8e%ta%i# eB&eri# *&ecialiti# tra%*latori#
autoriti &u,lice# &er*oa%e i%tere*ate# i%terve%ie%i acce*orii 0%u(e#
&re%u(e# de%u(ire etc.3=
6atele de*&re cau8a civil 0&rile# toate &rete%iile -or(ulate3=
@e(eiurile de dre&t 0articolele releva%te cau8ei di% le/ea (aterial i
&roce*ual3. 5cea*t ulti( eBi/e%# dei %e&rev8ut de le/e# o
co%*ider( -oarte %ece*ar &e%tru o 4otrEre care co%*t doar di% dou
&ri co(&o%e%te i care &oate %ici odat * %u -ie (otivat.
6i*&o8itivul 4otrErii va co%i%e *oluiile re-eritoare la toate ca&etele
de cerere -or(ulate de ctre recla(a%t 0i%terve%ie%t &ri%ci&al# &ErEt $%
ordi%e reco%ve%io%al3. +eco(a%d( evitarea ver,elor la i%-i%itiv 0a
ad(ite# a $%ca*a# a de*-ace etc.3 6e a*e(e%ea# $% di*&o8itiv nu *e va a&lica
-or(ula -recve%t utili8at actual(e%te Ln rest preteniile se resping ca
nentemeiateA# -r a le i%dica %e(ijlocit. @oate &rete%iile ad(i*e i toate
&rete%iile re*&i%*e *e vor (e%io%a eB&re* $% di*&o8itivul oricrei 4otrEri
judectoreti. F% ace*t -el *e va co%*olida &uterea lucrului judecat#
4otrErile vor core*&u%de eBi/e%elor de claritate i de&li%tate.
I%*ta%a di% o-iciu va i%*era $% di*&o8itiv9
a%ularea (*urii de a*i/urare a aciu%ii# dac &rete%iile *e re*&i%/=
di*tri,uirea taBei de *tat i a c4eltuielilor i%*ta%ei de judecare a cau8ei=
calea de atac# (odul de eBercitare# ter(e%ul# (o(e%tul $%ce&erii
cur/erii.
Co%-or( art.141 ali%. 013 CPC L7iecare &arte a 4otrErii *e evide%ia8
0e6aa, $% teBtul ace*teia.A
(
F% acea*t ordi%e de idei# &artea de*cri&tiv i (otivarea 0e )o 'a#a
0e6aa, #u nu'eo,aea ,u,uo alinea,elo. F% ace*t *co& *e vor utili8a
*i%ta/(ele ?Agu'en,ele 6a,i#i6an7ilo la 6o#e09A i ?56e#ieea
in0,an7ei9A.
5te%io%( c le/iuitorul# $%ce&E%d cu 21.11.1211 a &rev8ut eB&re* $%
CPC c &artea de*cri&tiv tre,uie * -ie *ucci%t.5*t-el# %e eB&ri((
*&era%a c %u vor -i co&iate i%te/ral cererile de c4e(are $% judecat i
re-eri%ele# %u *e vor re&eta aceleai &rete%ii i o,iecii# &reluate di%
*u*i%erile orale. I%*ta%a va *i%teti8a $% &artea de*cri&tiv &rete%iile#
o,ieciile# (otivaia ace*tora# &recu( i evoluia eBa(i%rii cau8ei civile
0de eB. re%u%area &arial la u%ele &rete%ii# recu%oaterea &rete%iilor de
ctre &ErEt etc.3.
F%trucEt calitatea u%ui act de ju*tiie re8id $% &ri%ci&al $% (otivaia
ace*tuia# %e eB&ri(( co%vi%/erea c acea*ta va -i (ai a(&l# (ai clar i
(ai co%vi%/toare.
F% teBtul $%c4eierilor i ordo%a%elor judectoreti %u *e vor (arca
*e&arat ace*te 1 &ri co(&o%e%te 0&artea de*cri&tiv i (otivarea3#
re*&ectE%d $%toc(ai art.172 CPC i art.3!1 CPC. F%* vo( e%u(era
ali%eatele *cri*e du& &artea i%troductiv i $%ai%te de di*&o8itiv.
5te%io%( c &artea i%troductiv di-er $% $%c4eierile e(i*e de ctre
judector 0u%i&er*o%al3 de cele e(i*e de ctre i%*ta%a de judecat# du&
cu( *u%t *e(%ate# $% &ri(ul ca8 de judector# $% cel de-al doilea de
&reedi%tele edi%ei.
F% &artea i%troductiv a $%c4eierilor *e va i%dica %u doar cau8a civil# ci
i &ro,le(a &roce*ual *oluio%at &ri% $%c4eiere judectorea*c
0*tr(utarea# $%cetarea# *coaterea de &e rol# *u*&e%darea etc.3.
Hi%E%d co%t de (ultitudi%ea $%c4eierilor judectoreti care *e e(it ca
docu(e%t *e&arat $% cur*ul eBa(i%rii u%ei cau8e civile# ate%io%( c
ace*tea au di-erite ci de atac. 5*t-el# e*te &ri%ci&ial i(&orta%t ca atu%ci
cE%d $%c4eierile judectoreti *e co%te*t cu recur* *e&arat# $% di*&o8itivul
$%c4eierii * -ie (e%io%at u%de *e atac acea*ta# $% ce ter(e% i de cE%d
$%ce&e * cur/ ter(e%ul.
6e re/ul# recur*ul *e eBercit $% ter(e% de 1! 8ile de la &ro%u%area
$%c4eierii. 6ar le/ea &revede i alte ter(e%e (ai lu%/i 0att ct dureaz
7
suspendarea procesului3 *au alt (o(e%t al $%ce&erii cur/erii ter(e%ului
de recur* 0din ziua cnd recurentul a aflat de ncheierea de asigurare a
aciunii3.
'u%t -oarte &ui%e $%c4eierile care real(e%te %u *e *u&u% %ici u%ei ci
de atac 0art.44 ali%.0"3# art.172# ali%. 013# lit.d3# e3# -3# i3# art.34" ali%.033#
3!3 ali%.013 CPC3.
Iar (e%iu%ea co%-u8 ?ncheierea nu se contest cu nici o cale de
atac, dar poate fi atacat odat cu fondulA# dei &reluat di% re/le(e%tri
(ai &ui% i%*&irate ur(ea8 a -i *u,*tituit &ri% -or(ularea *ucci%t i
clar
?5n#heieea 6oa,e $i a,a#a, o+a, #u $on+ul
#au8eiA.
Pe%tru $%c4eierile &ri% care %u *e d cur* cererii de c4e(are $%
judecat co%*ider( corect ur(toarea -or(ulare ?5n#heieea nu 0e
0u6une e#u0ului 0e6aa,, +e#9, o+a, #u e)en,uala :n#heiee +e
e0,i,uie a #eeii.A
Ce eB&ri(( $%crederea c ju*tiia,ilii %u vor -i co%-u8io%ai de
(e%iu%ile ero%ate re-eritoare la cile de atac di-erite $(&otriva
$%c4eierilor.
Jrdo%a%ele de $%ca*are a ,u%urilor *au ,a%ilor %u *e (otivea8# dar
*u&li(e%tar &revederilor art.3!1 CPC *e &ot i%dica docu(e%tele care
co%-ir( &rete%ia creditorului.
Cu re/ret# le/iuitorul %u a &rev8ut $%tr-o %or( *e&arat ele(e%tele de
co%i%ut ale u%ei ordo%a%e de &rotecie# de aceea a( a&licat &ri% a%alo/ie
re/le(e%trile eBi*te%te ada&tate la *&eci-icul ace*tei &roceduri#
i%*&irE%du- %e di% cele (ai reuite acte de di*&o8iie judectoreti.
Hi%E%d co%t de cele (e%io%ate (ai *u*# &recu( i de &articularitile
&rocedurale &rev8ut de le/e +e#i8iile in0,an7ei +e a6el vor avea
ur(toarea *tructur9
Partea i%troductiv
Prete%iile recla(a%tului
Po8iia i%*ta%ei de -o%d
'olicitarea a&ela%tului
5r/u(e%tele &rilor
5&recierea i%*ta%ei de a&el
6i*&o8itiv 0co%clu8ia3
"
De#i8iile in0,an7ei +e e#u0 ;0e#7iunea I<:
Partea i%troductiv
Po8iia i%*ta%ei de -o%d
'olicitarea recure%tului
5r/u(e%tele &rilor
5&recierea i%*ta%ei de recur*
6i*&o8itiv 0co%clu8ia3
De#i8ia in0,an7ei +e e#u0 ;0e#7iunea II<:
Partea i%troductiv
Prete%iile recla(a%tului
Po8iia i%*ta%ei de -o%d
Po8iia i%*ta%ei de a&el
'olicitarea recure%tului
5r/u(e%tele &rilor
5&recierea i%*ta%ei de recur*
6i*&o8itiv 0co%clu8ia3
F%c4eierea cu &rivire la i%ad(i*i,ilitatea recur*ului %u tre,uie *
co%i% %ici o re-erire cu &rivire la -o%dul recur*ului i le/alitatea deci8iei
i%*ta%ei de a&el 0art. 442 ali%. 013 CPC3. Cu *e ad(it *i%ta/(e ?nu snt
motive pentru admiterea recursuluiA# ?decizia de apel se menineA *au
?recursul se respingeA.
'&re -i%al# ate%io%( &e%tru a (arca di*&o8itivul $% $%c4eieri i
ordo%a%e vo( -olo*i ver,ul ?+i06uneA# $% 4otrEri - ?ho,!,eA# $%
deci8ii > ?+e#i+eA.
F% co%clu8ie# *&er( c e-orturile &ro-e*orilor Catedrei 6re&t Proce*ual
Civil# 7acultatea de 6re&t# U%iver*itatea de 'tat di% Moldova# ajutai de
cei (ai &ro-e*io%iti judectori di% +e&u,lica Moldova vor -i utile tuturor
(a/i*trailor# a*i*te%ilor judectoreti# avocailor# dar i ju*tiia,ililor.
Elena BE2EI
Doctor n drept, confereniar universitar
ef Catedra Drept Procesual Civil
niversitatea de !tat din "oldova
9
CUPRIN-
Ca6i,olul 1/ 5cte /e%erale de &rocedur civil #art$%&%'( CPC)
.................................11
Elena )elei, doctor n drept, confereniar universitar,
*elicia +hifa, magistru n drept, lector superior
Ca6i,olul 2. Procedura co%te%cioa* #art$%''&*+* CPC) ............................................
119
Elena )elei, doctor n drept, confereniar universitar,
Ina ,i"bei, magistru n drept, lector universitar
Ca6i,olul =. Procedura co%te%cio*ului ad(i%i*trativ #art$*+*&*+, CPC,
-egea contenciosului administrativ, alte legi relevante)
................................................ 4!!
Gheor!he Macovei, magistru n drept, lector superior
Ca6i,olul 4. Procedura *&ecial #art$*+.&,/,&, CPC)
................................................... 4"9
Ana )or%, magistru n drept, lector universitar,
I!or +oban, doctor n drept, lector superior
Ca6i,olul >. Procedura $% ordo%a% #art$ ,//&,(/ CPC) ............................................
K2!
I!or +oban, doctor n drept, lector superior
Ca6i,olul ?. Procedura de declarare a i%*olva,ilitii #art$,((&,(' CPC,
-egea insolva0ilitii)
................................................................................................................ K39
Gheor!he Macovei, magistru n drept, lector superior
Ca6i,olul @/ 5&elul #art$,(+&,.' CPC)
............................................................................... 7!3
Ale-andru Munteanu, doctor n drept, confereniar universitar
Ca6i,olul A. +ecur*ul #art$/*,&//( CPC)
........................................................................... "11
Ale-andru Munteanu, doctor n drept, confereniar universitar
Ca6i,olul B. +evi8uirea 4otrErilor #art$//'&/(, CPC)
................................................. "99
I!or +oban, doctor n drept, lector superior
9
Ca6i,olul 10. +ecu%oaterea i eBecutarea 4otrErilor judectoreti
i ar,itrale *tri%e #art$/'+&/+' CPC)
.................................................................................. 9!!
Ana )or%, magistru n drept, lector universitar
Ca6i,olul 11/ Co%te*tarea 4otrErilor ar,itrale #art$/++&/1% CPC)
.......................121!
Ana )or%, magistru n drept, lector universitar
12
Ca6i,olul 12. Eli,erarea titlurilor de eBecutare *ilit a 4otrErilor ar,itrale
#art$/1*&/1' CPC)
.....................................................................................................................1243
Ana Bo!, magistru n drept, lector universitar
Ca6i,olul 1=/ 5cte judectoreti $% cadrul eBecutrii *ilite
#Cartea 2 Cod de e3ecutare)
...................................................................................................12K4
Gheor!he .tratulat, magistru n drept, lector universitar
Ca6i,olul 14. @itluri
eBecutorii ..........................................................................................1131
Gheor!he .tratulat, magistru n drept, lector universitar
11
Ca6i,olul 1
ACTE
(ENERA2E
DE PROCEDUR1
CI4I21
/art&010(' +P+2
Elena
BE2EI,
doctor $% dre&t# co%-ere%iar u%iver*itar#
"eli#ia ChI"A,
(a/i*tru $% dre&t# lector *u&erior
11
1. 5n#heiee 6i)in+ 0u06en+aea 6o#e0ului :n #a8ul i+i#ii e*#e67iei
+e ne#on0,i,u7ionali,a,e # art$ %*
%
CPC ) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1!
2. 5n#heiee 6i)in+ e*a'inaea 6i#inii :n !e+in7 :n#hi0
# art$ *, alin$ #*)
CPC ) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1"
3. 5n#heiee 6i)in+ 0,'u,aea 6i#inii # art$/, alin$#*) lit$0)
CPC ) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$12
4. 5n#heiee 6i)in+ #one*aea 6e,en7iilo #on#uen,e # art$ ,+ CPC) $$$$$$$$$$$$$13
5. 5n#heiee 6i)in+ 0u06en+aea 6o#e0ului !i 0e0i8aea in0,an7ei
#o'6e,en,e 0 0olu7ione8e #on$li#,ul +e #o'6e,en7 nega,i)
#art$ // alin$ #%)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1K
6. 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea a%7ineii .u+e#,oului
#art$ (, alin$ #()
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$19
7. 5n#heiee 6i)in+ e#u8aea .u+e#,oului #art$(, alin$ #()
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$31
8. 5n#heiee 6i)in+ a+'i,eea #eeii +e a,agee
a in,e)enien,ului 6ini#6al #art$'(
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$34
9. F%c4eiere &rivi%d *c4i(,area calitii
&roce*uale ....................................................3K
10. 5n#heiee 6i)in+ a+'i,eea 0u##e0oului 6o#e0ual
#art$+4 alin$ #,)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3"
11. 5n#heiee 6i)in+ e0,i,uiea ,a*ei +e 0,a, #art$ 1.
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$41
12. 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea #eeii +e e0,i,uie a ,a*ei
+e 0,a, a#hi,a,e #art$ 1.
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$44
13. 5n#heiee 6i)in+ #u,aea 699,ului #art$ %4.
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$47
14. 5n#heiea 6i)in+ e#la'aea 6o%elo #art$ %%. alin$ #*)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$49
15. 5n#heiee 6i)i+ a+'ini0,aea 6o%elo la lo#ul lo +e 6a0,ae
13
0au a$lae #art$%*4 alin$#*) lit$0)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!1
16. 5n#heiee 6i)in+ ina+'i0i%iia,ea 'i.lo#ului +e 6o%a
#art$ %** alin$ #,)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!4
17. 5n#heiee 6i)in+ +e#a+eea +in +e6,ul +e a 6e8en,a 6o%e
#art$%*/ alin$ #*)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!K
18. 5n#heiee 6i)in+ e$e#,uaea +elega7iei na7ionale
#art$%*( alin$ #%)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"
14
19. 5n#heiee 6i)in+ a0iguaea 6o%elo #art$ %*+ alin$ #%)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$K1
20. 5n#heiee 6i)in+ a0iguaea 6o%elo :n #a8ul o%ie#,elo
+e 6o6ie,a,e in,ele#,ual #art %*+
%
alin$ #%)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$K3
21. 5n#heiee 6i)in+ e0ingee a #eeii +e a0iguae a 6o%elo
in #a8uile a0iguaea 6o%elo +e 6o6ie,a,e in,ele#,ual
#art$ %*+
%
alin$ #,)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$K7
22. 5n#heiee 6i)in+ e0,i,uiea #au7iunii :n #a8ul a0iguii 6o%elo
69n la in,en,aea a#7iunii ;art$ %*+
*
alin$ #/)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$72
23. 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea #eeii +e a0iguae a 6o%elo
;art$ %*1 alin$ #,)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$71
24. 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea e#unoa!,eii $a6,elo e$e#,ua,a
+e una +in 6a7i ;in,e)/< #art$ %,% alin$ #')
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$74
25. 5n#heiee 6i)in+ 6i)in+ a+u#eea $o7a, a 'a,oului
#art$ %,' alin$ #')
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$77
26. 5n#heiee 6i)in+ e0,i,uiea in0#i0uilo an,eio +e)eniii
ie)o#a%ile a ho,9ilo #art$ %/% alin$ #*)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"2
27. 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei :n #on0,u#7ie
#art$ %/1 alin$ #%) lit$ 0), art$ %(,
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"3
28. 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei 60ihia,i#e
#art$ %/1 alin$ #%) lit$0), art$ %(,
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"K
29. 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei ga$o0#o6i#
#art$ %/1 alin$ #%) lit$0), art$ %(,
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$92
30. 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei 'e#eologi#e
#art$ %/1 alin$ #%) lit$0), art$ %(,
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$93
31. 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei +e 6a,a.aea i'o%ilului
1!
!i +e,e'inaea 'o+ului +e $olo0ie a 0e#,oaelo +e ,een #art$%/1 alin$ #%)
lit$0), art$ %(, CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9K
32. 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei ,ehni#e
#art$ %/1 alin$ #%) lit$0), art$ %(,
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$99
33. 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei +e e)aluae
a 6e.u+i#iului #au8a, #art$%/1 alin$ #%) lit$0), art$ %(,
CPC)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 121
34. 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei 'e+i#oClegal
+e #o'i0ie #art$%/1 alin$ #%) lit$0), art$ %(,, art$ %('
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 12!
14
35. 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei #o'6le*e
#art$ %(+ alin$ #%)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 129
36. 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei e6e,a,e
#art$%(% alin$#*)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 113
37. 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei 0u6li'en,ae
#art$ %(% alin$ #%)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 11K
38. 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea #eeii +e e#u8ae a e*6e,ului
#art$ %(% alin$ #*)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 112
39. 5n#heiee 6i)in+ 0olu7ionaea e#u8aii e*6e,ului
#art$ %(% alin$#*)
CPC) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 111
40. 5n#heiee 6i)in+ a6li#aea a'en8ii .u+i#iae #art$%', alin$#%) CPC) $$$$$$$$$
114
41. 5n#heiee 6i)in+ anulaea a'en8ii .u+i#iae #art$%'/ alin$#,) CPC) $$$$$$$$$$
11K
1!
1/ 5n#heiee 6i)in+ 0u06en+aea 6o#e0ului :n #a8ul i+i#ii
e*#e67iei +e ne#on0,i,u7ionali,a,e #art$ %*
%
CPC)
6o*arul %r. ............................
F C C I E I E + E
21 -e,ruarie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria :uica%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Mladi(ir Mo*co,oi%ic
/re-ier Celea Gu&a%
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a ridicrii eBce&iei de %eco%*tituio-
%alitate $% cau8a civil la cererea de c4e(are $% judecat a Ca*ei Caio%ale
de 5*i/urri $% Medici% $(&otriva eBecutorului judectore*c Jle/ Patra*-
cu &rivi%d $%ca*area re*ta%ei la &lata *u(elor &e%tru a*i/urare o,li/atorie
de a*i*te% (edical
a c o % * t a t a t9
1. Ga 12 au/u*t 1213# Ca*a Caio%al de 5*i/urri $% Medici% a de&u*
cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui Jle/ Patra*cu &rivi%d $%ca-
*area re*ta%ei la &lata *u(elor &e%tru a*i/urarea o,li/atorie de a*i*te%
(edical.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%tul a i%dicat c $% co%-or(itate cu art.7#
art.1K# art.11 ali%.013 ale Ge/ii %r.1!93 di% 1K.11.1221 cu &rivire la
(ri-
(ea# (odul i ter(e%ele de ac4itare a &ri(elor de a*i/urare o,li/atorie
de a*i*te% (edical# art.17 al Ge/ii %r.1!"! di% 17.21.199" cu &rivire
la a*i/urarea o,li/atorie de a*i*te% (edical i art.4 ali%013 al Ge/ii
%r.171 di% 13.11.1211 &rivi%d -o%dul de a*i*te% (edical o,li/atorie
&e%tru a%ul 1211# eBecutorii judectoreti ur(au * ac4ite &E% la data
de 31 (artie a a%ului 1211 &ri(a &e%tru a*i/urarea o,li/atorie de a*i*-
te% (edical $% (ri(e de 19"1 lei.
3. Me%io%ea8 c eBecutorul judectore*c Jle/ Patra*cu a ac4itat doar
1491 lei# ceea ce co%*tituie doar !2 N di% *u(a care tre,uia ac4itat.
1K
4. +ecla(a%tul *olicit * -ie $%ca*at de la &ErEt *u(a re*ta%t $% (ri(e
de 1491 lei.
!. F% edi%a de judecat recla(a%tul a *u*i%ut aciu%ea i a *olicitat
ad(i- terea ace*teia.
K. PErEtul $% edi%a de judecat a i%dicat c art.4 ali%.033 al Ge/ii %r.171
di% 13.11.1211# care e%u(r &er*oa%ele ce ,e%e-icia8 de reducere $%
(ri(e de !2N la &lata &ri(elor &e%tru a*i/urarea o,li/atorie de a*i*-
te% (edical e*te di*cri(i%atorie i %eco%*tituio%al. EBecutorii ju-
dectoreti# -ii%d &er*oa%e -i8ice tre,uie * ,e%e-icie8e de reduceri $%
co%diiile *ta,ilite &e%tru celelalte &er*oa%e -i8ice &rev8ute la art.4
ali%.
033 al Ge/ii %r.171 di% 13.11.1211. 7a&tul c acetia $(&reu% cu %otarii
i avocaii *u%t eBclui di% cate/oria celor care &ot ac4ita !2 N e*te o
di*cri(i%are %eju*ti-icat# ori $% co%-or(itate cu art. 1K di% Co%*tituie
Lrespectarea 5i ocrotirea persoanei constituie o ndatorire primordial
a statului, toi cetenii 6epu0licii "oldova snt egali n faa legii 5i a
autoritilor pu0lice, fr deose0ire de ras, naionalitate, origine etni&
c, lim0, religie, se3, opinie, apartenen politic, avere sau de
origine socialA.
7. Co%*iderE%d $%te(eiate ar/u(e%tele &ErEtului# i%*ta%a de judecat a
deci* ridicarea eBce&iei de %eco%*tituio%alitate.
". 5udii%d &rile# eBa(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate $%tru dovedirea celor
i%vocate i ra&ortE%du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile le/ale ce /uver-
%ea8 *&ea# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a *u*&e%da
&roce- *ul de judecat di% ur(toarele co%*idere%te9
9. F% co%-or(itate cu art.11 ali%.013 CPC Ldac n procesul judecrii pri&
cinii se constat c norma de drept ce urmeaz a fi aplicat sau care a
fost deja aplicat este n contradicie cu prevederile Constituiei 6e&
pu0licii "oldova, iar controlul constituionalitii actului normativ
este de competena Curii Constituionale, instana de judecat for&
muleaz o sesizare a Curii Constituionale pe care o transmite prin
intermediul Curii !upreme de 7ustiie$ Din momentul emiterii de ctre
instan a ncheierii cu privire la ridicarea e3cepiei de neconstitui&
onalitate 5i pn la adoptarea hotrrii de ctre Curtea Constituio&
nal, procedura de e3aminare a pricinii sau de e3ecutare a hotrrii
pronunate se suspend8$
17
12. F% co%-or(itate cu art. 1K2 al.013 lit.e3 CPC# ?instana judectoreasc
este o0ligat s suspende procesul n cazul ridicrii e3cepiei de
consti& tuionalitate8.
11. F% co%-or(itate cu art. 111# art. 1K2 ali%.013 lit.e3# art. 1K3# art. art.
1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
Proce*ul $% cau8a civil la cererea de c4e(are a Ca*ei Caio%ale de 5*i-
/urri $% Medici% $(&otriva lui Jle/ Patra*cu &rivi%d $%ca*area re*ta%ei
la &lata *u(elor &e%tru a*i/urarea o,li/atorie de a*i*te% (edical *e *u*-
&e%d.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&&el C4ii%u# atEt
cEt durea8 *u*&e%darea &roce*ului# &ri% i%ter(ediul judectoriei :uiuca%i
(u%.C4ii%au.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Mladi(ir MJ'CJ:JICIC
1"
2/ 5n#heiee 6i)in+ e*a'inaea 6i#inii :n !e+in7
:n#hi0
#art$ *, alin$#*) CPC)
6o*arul %r...........................
F C C I E I E + E
27 au/u*t 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru# (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Eleo%ora Iva*ce%co
/re-ier Maria Car&
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a &rivi%d *oluio%area $% edi%
*ecret a cererii de c4e(are $% judecat a lui Io% Cojocari $(&otriva
Marelui 'tat Major al 5r(atei Caio%ale &rivi%d co%te*tarea actului#
recu%oaterea i re*ta,ilirea calitii de &artici&a%t de lu&t di% cadrul
co%-lictului ar(at di% @ra%*%i*tria cu atri,uirea *tatutului de vetera% de
r8,oi i $%ca*area &rejudiciului (aterial i (oral
a c o % * t a t a t9
1. Ga 17 (ai 1211# Io% Cojocari a de&u* cerere de c4e(are $% judecat
$(&otriva Marelui 'tat Major al 5r(atei Caio%ale cu &rivire la co%te*-
tarea actului# recu%oaterea i re*ta,ilirea calitii de &artici&a%t de
lu&t
di% cadrul co%-lictului ar(at di% @ra%*%i*tria cu atri,uirea *tatutului de
vetera% de r8,oi i $%ca*area &rejudiciului (aterial i (oral.
1. F% edi%a de judecat recla(a%tul# Io% Cojocari a *olicitat di*&u%erea
&etrecerii edi%ei de judecat *ecret# deoarece &ro,ele *olicitate i
a%u(e li*tele &er*oa%elor a e-ectivului u%itii (ilitare detaate &e%tru
&erioada 11 a&rilie > 21 (ai 1991 *u%t *ecrete# ori co%-or( art.7 ali%.
013
lit.c3 al Ge/ii %r. 14! di% 17.11.122" cu &rivire la *ecretul de *tat
9forele
5i mijloacele proteciei civile, capacitile de care dispun localitile 5i
19
unele o0iective separate pentru protecia, evacuarea 5i dispersarea
populaiei, asigurarea activitilor sociale vitale ale populaiei 5i a ac&
12
tivitii de producere a persoanelor juridice n perioada de rz0oi, de
asediu sau de urgen, precum 5i n cazul situaiilor e3cepionale9$
3. +e&re8e%ta%tul &ErEtului a *u*i%ut cererea dat.
4. 5udii%d &rile i &artici&a%ii la &roce*# eB(i%E%d &ro,ele i%vocate $%-
tru dovedirea celor i%vocate i ra&ortE%du-le &er a%*a(,lu# la &revederi-
le le/ale ce /uver%ea8 *&ea# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de
a ad(ite cererea &rivi%d di*&u%erea &etrecerii &rici%ii $% edi% $%c4i*#
&e%tru cercetarea li*telor &er*oa%elor# a e-ectivului u%itii (ilitare de-
taate &e%tru &erioada 11 a&rilie 1991 > 21 (ai 1991 la co%-lict ar(at
&e%tru a&rarea i%te/ritii i i%de&e%de%ei +e&u,licii Moldova. Jr# $%
co%-or(itate cu art.13 al.013 CPC Lpot avea loc 5edine nchise numai n
scopul protejrii informaiei ce constituie secret de stat, tain comerci&
al ori a unei alte informaii a crei divulgare este interzis prin legeA.
!. F% co%-or(itate cu art. 13 ali%.013# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat
d i * & u % e9
'e eBa(i%ea8 $% edi% $%c4i* cau8a civil la cererea de c4e(are $%
judecat a lui Io% Cojocari $(&otriva Marelui 'tat Major al 5r(atei Cai-
o%ale cu &rivire la co%te*tarea actului# recu%oaterea i re*ta,ilirea calitii
de &artici&a%t de lu&t di% cadrul co%-lictului ar(at di% @ra%*%i*tria cu
atri-
,uirea *tatutului de vetera% de r8,oi i $%ca*area &rejudiciului (aterial i
(oral $% &artea cercetrii li*telor &er*oa%elor a e-ectivului u%itii (ilitare
detaate &e%tru &erioada 11 a&rilie > 21 (ai 1991 la co%-lict ar(at &e%tru
a&rarea i%te/ritii i i%de&e%de%ei +e&u,licii Moldova.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Eleo%ora IM5'CECCJ
12
=/ 5n#heiee 6i)in+ 0,'u,aea 6i#inii #art$ /, alin$#*) lit$0)
CPC)
6o*arul %r. ...........................
F C C I E I E + E
12 dece(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria Cioca%a (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Ma*ile ME%dru
/re-ier 5li*a Ce,otari
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic c4e*tiu%ea &rivi%d *tr(utarea &rici%ii $%
cau8a civil i%te%tat la cererea de c4e(are $% judecat a lui 5/ac4i
Meace*lav $(&otriva 5lio%ei 5/ac4i &rivi%d de*-acerea c*toriei# de la
judectoria Cioca%a la i%*ta%a co(&ete%t
a c o % * t a t a t9
1. Ga 21 *e&te(,rie 1213# recla(a%tul 5/ac4i Meace*lav a de&u* cerere
de c4e(are $% judecat $(&otriva 5lio%ei 5/ac4i# *olicitE%d de*-acerea
c*toriei.
1. F% (otivarea aciu%ii a i%dicat c c*toria di% care au re8ultat doi co&ii
(i%ori 5/ac4i 5li%a# %*cut la 2K (ai 1227 i 5/ac4i Maria %*cut la
13 (artie 1229# e*te de*tr(at# iar viaa $% co(u% %u &oate -i rea,ilita-
t.
3. F% edi%a de judecat# recla(a%tul 5/ac4i Meace*lav# -ii%d citat
de*&re
ora# locul i data eBa(i%rii cau8ei %u *-a &re8e%tat# $%* a *olicitat eBa-
(i%area cau8ei $% li&*a *a.
4. PErEta 5/ac4i 5lio%a# &re8e%t $% edi%a de judecat# a *olicitat
a(E%a-
rea &roce*ului &e%tru &re/tirea a&rrii.
!. 7ii%d &u* $% di*cuie c4e*tiu%ea co(&ete%ei juri*dicio%ale# &ErEta
5/ac4i 5lio%a a relatat c do(iciliul ei a -o*t i e*te *tr. Ialove%i %r. 3K#
(u%. C4ii%u# acolo -ii%d do(iciliul *u *tator%ic. Co&ii re8ultai di%
c*torie 5/ac4i 5li%a# %*cut la 2K (ai 1227 i 5/ac4i Maria %*cut
11
la 13 (artie 1229# *E%t la $%trei%erea ei i *e a-l &er(a%e%t la
do(iciliul
11
ei. +ecla(a%tul (ai (ult *e a-l &e*te 4otarele rii# re*&ectiv %u
cu%oate de ce a i%te%tat aciu%ea la do(iciliul *u# or te(eiuri de a
co%*idera c eBi*t de-icie%e $% de&la*are la i%*ta%a de la do(iciliul
&ErEtei %u eBi*t. Mai (ult# recla(a%tul cere judecarea cau8ei $% li&*a
*a.
K. 5udii%d &ErEta# eBa(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate $%tru dovedirea celor
i%vocate i ra&ortE%du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile le/ale ce /uver-
%ea8 *&ea# i%*ta%a de judecat co%*ider c cau8a a -o*t rei%ut *&re
judecare co%trar %or(elor de co(&ete%# -ii%d %ece*ar *tr(utarea
ei *&re judecare la )udectoria Ce%tru# (u%. C4ii%u# di% ur(toarele
co%*idere%te9
7. F% co%-or(itate cu art. 43 ali%.013 lit.,3 CPC 9instana strmut pricina
la o alt instan dac, pe parcursul judecrii, s&a constatat c prici&
na a fost reinut spre judecare cu nclcarea normelor de competen
jurisdicional8$
". F% co%-or(itate cu art. 3" ali%. 013 CPC Laciunea se intenteaz n in&
stana de la domiciliul prtului8$
9. I%*ta%a de judecat rei%e c %or(a citat %u &re*u&u%e di*creie $% ale-
/ere $% -u%cie de do(iciliu *au reedi%# i(&erativul -ii%d do(iciliul
&ErEtei.
12. F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c do(iciliul &ErEtei 5/ac4i
5lio%a# $%ce&E%d cu 2" iulie 1212 e*te $% *tr. Ialove%i# 3K (u%.
C4ii%u# care *e a-l $% ra8a de juri*dicie a )udectoriei Ce%tru# (u%.
C4ii%u# -a&t co%-ir(at &ri% actul de ide%titate al &ErEtei i *u*i%erile
ei di% edi%a de judecat.
11. Cererea a -o*t &ri(it *&re eBa(i%are# &or%i%d de la co(&ete%a re-
/*it $% art. 39 ali%. 0!3 CPC# care a*i/ur dre&tul recla(a%tului de
de&u%ere a cererii de de*-acere a c*toriei la i%*ta%a do(iciliului *u#
dac $% /rija lui *e a-l co&ii (i%ori *au dac de&la*area *a la i%*ta%a
do(iciliului &ErEtei# $%tE(&i% di-iculti.
11. @otodat# *-a co%*tatat c recla(a%tul %u are $% /rija *a co&iii (i- %ori
5/ac4i 5li%a# %*cut la 2K (ai 1227 i 5/ac4i Maria %*cut la 13
(artie 1229. 5cetia de -a&t do(icilia8 cu (a(a lor# &ErEta 5/ac4i
5lio%a# -ii%d la $%trei%erea ei. +e*&ectiv %u a eBi*tat %ici u% te(ei de
rei%ere a &rici%ii *&re judecare $% i%*ta%a de la do(iciliul
recla(a%tului.
11
13. I%*ta%a de judecat rei%e c %u *u%t te(eiuri de a co%*idera c de&la-
*area recla(a%tului la i%*ta%a do(iciliului &ErEtei > )udectoria Ce%-
tru# (u%. C4ii%u ar $%tE(&i%a di-iculti# or $% ace*t *e%* %u au -o*t
&re8e%tate careva &ro,e# (ai (ult ca atEt# recla(a%tul &reti%de judeca-
rea &rici%ii $% a,*e%a *a. Core*&u%8tor )udectoria Cioca%a %u a -o*t
$%dre&tit * rei% &rici%a *&re eBa(i%are.
14. F% co%-or(itate cu art. 43 ali%.013 lit.,3 i ali%.033# art. 1K9-172 CPC#
i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e *tr(uta cau8a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui 5/ac4i
Meace*lav $(&otriva 5lio%ei 5/ac4i cu &rivire la de*-acerea c*toriei *&re
judecare la )udectoria Ce%tru# (u%. C4ii%u.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei Cioca%a
(u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Ma*ile MEC6+U
13
4/ 5n#heiee 6i)in+ #one*aea 6e,en7iilo #on#uen,e #art$ ,+ CPC)
6o*arul %r......................
F C C I E I E + E
19 *e&te(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria Cioca%a (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Mari% 5%to%ov
/re-ier O4eor/4e Pi*tru%/a
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a co%eBrii &rete%iilor co%cure%te
$% cau8a civil la cererea de c4e(are $% judecat a '+G ?Pre-era,ilA
$(&otriva '+G ?MultievA &rivi%d $%ca*area datoriei# a do,E%8ii de
$%tEr8iere i a c4eltuielilor de judecat
a c o % * t a t a t9
1. Ga 1K au/u*t 1213# '+G ?Pre-era,ilA a de&u* cerere de c4e(are $%
jude- cat $(&otriva '+G ?MultievA &rivi%d $%ca*area datoriei# a
do,E%8ii de $%tEr8iere i a c4eltuielilor de judecat.
1. F% (otivarea aciu%ii a i%dicat c '+G ?Pre-era,ilA a livrat ctre '+G
?MultievA# $% te(eiul a 11 -acturi -i*cale ,u%uri (ateriale $% *u( de
!7121K#1K lei# di%tre care '+G ?MultievA a ac4itat doar 14!132 lei#
datoria co%*titui%d *u(a de 31!""K#1K lei# care %u e*te ac4itat. +e-
cla(a%tul *olicit $%ca*area ace*tei *u(e# i%clu*iv $%ca*area do,E%8ii
le/ale calculate la data &ro%u%rii 4otrErii.
3. F% edi%a de judecat re&re8e%ta%tul recla(a%tului '+G ?Pre-era,ilA#
avocatul Prutea%u Ma*ile a i%ai%tat u% de(er* &ri% care a *olicitat co%e-
Barea &re8e%tei cau8e civile cu cau8a civil care *e a-l la eBa(i%are la
)udectoria :ota%ica# (u%. C4ii%u i%te%tat la aciu%ea '+G
?MultievA
$(&otriva '+G ?Pre-era,ilA &ri% care# '+G ?MultievA *olicit re8ilierea
co%tractului# re*tituirea (r-ii &ri(ite cu re*ta,ilirea &rilor $% &o8iia
i%iial i a%ularea -acturilor -i*cale. @otodat a i%dicat c do*arele *E%t
$%
le/tur# or &rete%ia -or(ulat de '+G ?Pre-era,ilA la )udectoria
14
Cioca-
14
%a# vi8ea8 ac4itarea lotului de (ar-# a*u&ra cruia la )udectoria
:ota%i- ca (u%. C4ii%u# '+G ?MultievA reve%dic retur%area i
a%ularea -actu- rilor -i*cale. 5*t-el &rete%iile di% aciu%i *u%t le/ate
$%tre ele# cau8ele *u%t co%eBe &ri% &ri# te(eiuri co(u%e de a&ariie i
&ri% &ro,e# iar co%eBarea ar duce la *oluio%area (ai ju*t i (ai ra&id
a liti/iilor. Me%io%ea8 c do*arul de la )udectoria :ota%ica e*te
$%re/i*trat la 1" iu%ie 1213# iar cel de la )udectoria Cioca%a la 17
au/u*t 1213# re*&ectiv co%-or( art. 37
CPC# *olicit *tr(utarea cau8ei &e%tru
co%eBare.
4. +e&re8e%ta%tul &ErEtului '+G ?MultievA# Pa%ta8 5leBa%dru a *olicitat
re*&i%/erea de(er*ului ca %e$%te(eiat deoarece te(eiurile de -a&t i de
dre&t ale aciu%ilor a cror co%eBare *e cere *u%t di-erite.
!. 5udii%d re&re8e%ta%ii &rilor# eBa(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate $%tru
dovedirea celor i%vocate i ra&ortE%du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile
le/ale ce /uver%ea8 *&ea# i%*ta%a de judecat co%*ider c cererea de
*tr(utare ur(ea8 a -i ad(i*# reiei%d di% ur(toarele co%*idere%te9
K. F% co%-or(itate cu art. 37 CPC Ln cazul n care pretenii legate ntre
ele snt e3aminate de mai multe instane judectore5ti n acela5i timp,
acestea urmeaz a fi cone3ate, la cerere, printr&o ncheiere 5i
e3aminate de judectoria sesizat mai nti$ 7udectoriile #judectoria)
sesizate ulterior vor strmuta preteniile la judectoria sesizat mai
nti printr&o ncheiere ce poate fi atacat cu recurs8.
7. Potrivit &revederilor art. 1"7 CPC An cazul n care constat c n faa
aceleia5i instane se afl mai multe procese cu acelea5i pri sau mai
multe procese intentate de un singur reclamant mpotriva a civa
pri, sau mai muli reclamani ai aceluia5i prt 5i c aceste procese
snt cone3e prin temeiuri de apariie sau prin pro0e, judectorul este
n drept s cone3eze printr&o ncheiere aceste pricini ntr&un singur
proces dac consider c o astfel de cone3are ar duce la soluionarea
rapid 5i just a litigiilor 5i dac este posi0il aplicarea aceleia5i
proceduri de soluionare a pricinilor$ Prevederile prezentului articol se
aplic numai la e3aminarea pricinilor n prim instan8$
". F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c dou i%*ta%e de acelai /rad *E%t
*e*i8ate cu *oluio%area a dou &rici%i co%eBe# i%iial# )udectoria
:ota%i-
ca# (u%. C4ii%u - cau8a civil la cererii de c4e(are $% judecat
1!
de&u*
de ctre '+G ?MultievA $(&otriva '+G ?Pre-era,ilA cu &rivire la
re8ilie-
rea ra&orturilor $%tre &rile liti/a%te# re*tituirea (r-ii &ri(ite cu
re*ta,ili-
1K
rea &rilor $% &o8iia i%iial i a%ularea -acturilor -i*cale do*ar
$%re/i*trat la 1" iu%ie 1213# iar $%ce&E%d cu 17 au/u*t 1213 - i
)udectoria Cioca%a# (u%. C4ii%u# cu ceri%a '+G ?Pre-era,ilA
$(&otriva '+G ?MultievA cu &rivire la $%ca*area datoriei &e%tru lotul de
(ar- livrat.
9. I%*ta%a co%*ider c liti/iile %o(i%ali8ate au le/tur deoarece i8vo-
r*c di% aceleai ra&orturi de livrare# &rete%ia -or(ulat de '+G
?Pre-e- ra,ilA la )udectoria Cioca%a# vi8ea8 ac4itarea lotului de
(ar-# a*u&ra cruia la )udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u# '+G
?MultievA reve%dic retur%area lui i a%ularea -acturilor -i*cale de
livrare. 5*t-el# &rete%iile di% aciu%i *u%t le/ate $%tre ele# &rici%ile *u%t
co%eBe &ri% &ri# te(eiuri co(u%e de a&ariie i &ri% &ro,e# a*t-el c
*oluia $% cau8a a-lat &e rolul )udectoriei Cioca%a e*te
i%terde&e%de%t de *oluia $% cau8a a-lat &e rolul )udectoriei
:ota%ica# (u%. C4ii%u.
12. 5*t-el# i%*ta%a co%*ider c %u eBi*t raio%alitate &roce*ual &rivi%d
eBa(i%area *e&arat a cererilor co%eBe de c4e(are $% judecat# iar o *o-
luio%are co%co(ite%t a &rici%ilor ar -i (ai ra&id i ju*t# -ii%d
&o*i,il a&licarea aceleiai &roceduri# evitE%d $% acelai ti(& ri*cul
&ro%u%rii de 4otrEri co%tradictorii.
11. F% co%-or(itate cu art. 37# art. 1"7# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat
d i * & u % e9
'e *tr(ut )udectoriei :ota%ica (u%. C4ii%u cau8a civil %r............
la cererea de c4e(are $% judecat '+G ?Pre-era,ilA $(&otriva '+G ?Mul-
tievoA &rivi%d $%ca*area datoriei# a do,E%8ii de $%tEr8iere i a c4eltuielilor
de judecat# &e%tru co%eBare i eBa(i%are $%tr-u% *i%/ur &roce* cu cau8a
civil %r. 1e-!!41211 la cererea de c4e(are $% judecat a '+G ?MultievA
$(&otriva '+G ?Pre-era,ilA cu &rivire la re8ilierea ra&orturilor $%tre &rile
liti/a%te# re*tituirea (r-ii &ri(ite cu re*ta,ilirea &rilor $% &o8iia i%iial
i a%ularea -acturilor -i*cale.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are &ri% i%ter(ediul )udectoriei Cioca%a#
(u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
17
judectorul Mari% 5C@JCJM
1K
>/ 5n#heiee 6i)in+ 0u06en+aea 6o#e0ului !i 0e0i8aea in0,an7ei
#o'6e,en,e 0 0olu7ione8e #on$li#,ul +e #o'6e,en7 nega,i)
#art$ // alin$#%) CPC)
6o*arul %r.........................
F C C I E I E + E
27 *e&te(,rie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Cicolae Plato%
/re-ier Catalia Petrea
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a *oluioi%rii *e*i8rii i%*ta%ei
co(&ete%te &e%tru *oluio%area co%-lucitului de co(&ete% $% cau8a civil
i%te%tat la cererea de c4e(are $% judecat a 5*ociaiei Co&ro&rietarilor $%
Co%do(i%iu %r.!!171 $(&otriva 'erviciului Caio%al Gocui%a i '+G
?Ma/ic I%te/ral C.C.A cu &rivire la o,li/area de a e-ectua lucrrile de
-i%i*are co%-or( &roce*ului-ver,al de rece&ie -i%al
c o % * t a t 9
1. Ga 17 *e&te(,rie 1211# 5*ociaia Co&ro&rietarilor $% Co%do(i%iu
%r.!!171 a de&u* cerere de c4e(are $% judecat la )udectoria +Eca%i#
(u%. C4ii%u $(&otriva 'erviciului Caio%al de Gocui% i '+G LMa-
/ic C.C.A cu &rivire la o,li/area de a e-ectua lucrrile de -i%i*are co%-
-or( &roce*ului-ver,al de rece&ie -i%al.
1. Ga 11 iu%ie 1211# recla(a%tul a cerut *tr(utarea &rici%ii *&re judecare
la )udectoria Ce%tru# (u%. C4ii%u# deoarece *ediul &ErEtului# '+G
LMa/ic C.C.A *e a-l &e *tr. :ucureti %r. K2# ce *e a-l $% ra8a de activi-
tate a )udectoriei Ce%tru# (u%. C4ii%u.
3. Pri% $%c4eierea )udectoriei +Eca%i# (u%. C4ii%u di% 11 iu%ie 1211#
cau8a a -o*t *tr(utat *&re judecare du& co(&ete% la )udectoria
Ce%tru# (u%. C4ii%u.
17
4. Ga 19 au/u*t 1211# $% adre*a )udectoriei Ce%tru# (u%. C4ii%u a &ar-
ve%it *&re eBa(i%are cau8a civil (e%io%at.
!. F% edi%a de judecat atEt recla(a%tul cEt i &ErEii %u *-au &re8e%tat#
-ii%d le/al citai de*&re ora# data i locul eBa(i%rii cau8ei.
K. EBa(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate $%tru dovedirea celor i%vocate i ra-
&ortE%du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile le/ale ce /uver%ea8 *&ea#
i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a *e declara %eco(&ete%t de
a judeca cau8a civil i *u*&e%dE%d &roce*ul# de a $%ai%ta do*arul Curii
de 5&el C4ii%u &e%tru *oluio%area co%-lictului %e/ativ de
co(&ete% juri*dicio%al di% ur(toarele co%*idere%te.
7. F% co%-or(itate cu art. 39 ali%.0113 CPC Laciunea nscut din contrac&
tul n care se indic locul e3ecutrii lui poate fi intentat 5i n instana
din acel loc A.
". 6i% cererea de c4e(are i% judecat &recu( i di% $%*cri*urile a%eBate#
ur(ea8 c locul eBecutrii lucrrilor de -i%i*are e*te *tr. Io% 6u(e%iuc
%r. 1!# (u%. C4ii%u# ce *e a-l $% circu(*cri&ia de activitate )udec-
toriei Cioca%a# (u%.C4ii%u.
9. F% co%-or(itate cu art. 43 ali%.013 CPC Apricina pe care instana a re&
inut&o spre judecare, cu respectarea normelor de competen, se solu&
ioneaz de aceasta n fond, inclusiv n cazul devenirii ei ulterioare de
competena unei alte instane8.
12. F% co%-or(itate cu art. 44 ali%.013 CPC :cnd dou sau mai multe
judectorii din circumscripia aceleia5i curi de apel se declar com&
petente s judece aceea5i pricin sau cnd, prin ncheieri irevoca0ile,
ele 5i declar incompetena de a judeca aceea5i pricin, conflictul de
competen se judec de ctre curtea de apel comun L.
11. 5vE%d $% vedere -a&tul c )udectoria +Eca%i# (u%. C4ii%u# a
&ri(it i a rei%ut *&re eBa(i%are &rici%a civil la cererea de c4e(are $%
jude- cat a 5*ociaiei Co&ro&rietarilor $% Co%do(i%iu %r.!!171
$(&otriva 'erviciului Caio%al de Gocui% L$% lic4idareA i '+G
LMa/ic C.C.A cu &rivire la o,li/area &ErEilor de a e-ectua lucrri de
-i%i*are# -ii%d -iBat ter(e%ul &e%tru eBa(i%area &rici%ii civile &e%tru
data de 2! de- ce(,rie 1211# 2K a&rilie 1211# 11 iu%ie 1211# cu
re*&ectarea %or(elor de co(&ete% juri*dicio%al i i%E%d co%t de
-a&tul c locul eBecutrii co%tractului e*te *tr. Io% 6u(e%iuc %r. 1!#
(u%. C4ii%u# ce *e a-l $%
1"
ra8a de activitate )udectoriei Cioca%a# (u%. C4ii%u# iar locul a-lrii
&ErEtului# 'erviciului Caio%al Gocui% L$% lic4idareA e*te ,d. 5leco
+u**o %r.1A5A o-. 73# ce *e a-l $% ra8a de activitate a )udectoriei +E-
ca%i# (u%. C4ii%u &recu( i de &revederile art. 43 ali%.013 lit.,3 CPC
i a%u(e c i%*ta%a *tr(ut &rici%a la o alt i%*ta% dac &e &arcur*ul
judecrii# *-a co%*tatat c &rici%a a -o*t rei%ut *&re judecare cu $%cl-
carea %or(elor de co(&ete% juri*dicio%al i %icidecu( teritorial#
i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia c )udectoria Ce%tru# (u%.
C4ii%u %u e*te co(&ete%t * judece cau8a re*&ectiv.
11. F% co%-or(itate cu art. 44 ali%.013# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat
d i * & u % e9
'e *u*&e%d eBa(i%area cererii de c4e(are $% judecat a 5*ociaiei
Co&ro&rietarilor $% Co%do(i%iu %r.!!171 $(&otriva 'erviciului Caio%al
Gocui%a i '+G ?Ma/ic I%te/ral C.C.A cu &rivire la o,li/area de a e-ectua
lucrrile de -i%i*are co%-or( &roce*ului-ver,al de rece&ie -i%al.
'e tra%*(ite do*arul &e%tru *oluio%area co%-lictului %e/ativ de
co(&ete% la Curtea de 5&el C4ii%u.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u# atEt cEt
durea8 *u*&e%darea &roce*ului# &ri% i%ter(ediul judectoriei Ce%tru (u%.
C4ii%au
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Cicolae PG5@JC
19
?/ 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea a%7ineii .u+e#,oului
#art$ (, alin$#() CPC)
6o*arul %r..............................
F C C I E I E + E
24 (artie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul @a(ara 5vte%i
/re-ier Ori/ore Pavloc
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro&u%erea de a,i%ere de la judecat de&u*
de ctre judectorul Io% Carov de la eBa(i%area cau8ei civile la cererea de
c4e(are $% judecat a lui 5leBa%dru ME8doa/ $(&otriva ?@rei &araleA
'+G cu &rivire la recu%oaterea co%tractului %ul# recu&erarea &rejudiciului
(aterial i (oral
a c o % * t a t a t9
1. Ga 12 -e,ruarie 1211# 5leBa%dru ME8doa/ a de&u* cerere de c4e(are
$% judecat $(&otriva ?@rei &araleA '+G cu &rivire la recu%oaterea co%-
tractului %ul# recu&erarea &rejudiciului (aterial i (oral.
1. Ga 24 (artie 1212# judectorul Io% Carov a de&u* &ro&u%ere de
a,i%ere
de la judecat di% (otivul c re&re8e%ta%tul recla(a%tului a $%trat $%
,iroul ulti(ului# a(e%i%E%du-l c dac %u va revedea $%c4eierea e(i*#
el *e va adre*a d-lui O4e%adie Purice# &reedi%tele Co(i*iei )uridice di%
Parla(e%t# cu care e*te ,u% &riete% i %u e*te eBclu* -a&tul c $% ur(a
$%c4eierii &ro%u%ate va &ierde &o*tul de judector. Iar daca acea*ta %u
va ajuta a&oi * %u uite c are i -a(ilie. 6i% ace*te co%*idere%te *u*i%e
c %u va -i li,er la eBa(i%area -o%dului cau8ei.
3. F% edi%a de judecat recla(a%tul 5leBa%dru ME8doa/ a i%vocat c
la* eBa(i%area &ro&u%erii de a,i%ere de la judecat la di*creia i%*ta%-
ei de judecat.
32
4. +e&re8e%ta%tul &ErEtului# ?@rei &araleA '+G $% edi%a de judecat %u
*-a &re8e%tat# -ii%d le/al citat de*&re ora# data i locul eBa(i%rii
cau8ei.
!. 5udii%d recla(a%tul# eBa(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate $%tru dovedirea
celor i%vocate i ra&ortE%du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile le/ale ce
/uver%ea8 *&ea# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a re*&i%/e
&ro&u%erea de a,i%ere de la judecat de&u* de ctre judectorul Io%
Carov di% ur(toarele co%*idere%te.
K. F% co%-or(itate cu art. !2 ali%.013 CPC Ljudectorul care judec
pricina urmeaz a fi recuzat dac la judecarea anterioar a pricinii a
participat n calitate de martor, e3pert, specialist, interpret,
reprezentant, grefier sau e3ecutor judectoresc, se afl n raporturi de
rudenie pn la al treilea grad inclusiv sau de afinitate pn la al
doilea grad inclusiv cu vreuna dintre pri, cu ali participani la
proces sau cu reprezentanii acestora, este tutore, curator sau
adoptator al uneia dintre pri, 5i&a e3pus opinia asupra pricinii care
se judec, are un interes personal, di& rect sau indirect, n soluionarea
pricinii ori e3ist alte mprejurri care pun la ndoial o0iectivitatea 5i
neprtinirea lui9$
7. I%*ta%a de judecat co%*ider c (otivele i%vocate de ctre judector
$% &ro&u%erea de a,i%ere de la judecat# %u &ot *ervi dre&t te(ei &e%tru
ad(iterea a,i%erii di% (otiv c %u cad *u, i%cide%a art. !2 CPC.
". F% co%-or(itate cu art. !3 ali%.0!3# art. 1K9-172# art. 3!9 ali%.013 CPC#
i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e &ro&u%erea de a,i%ere de la judecat de&u* de ctre jude-
ctorul Io% Carov.
)udecarea cau8ei civile la cererea de c4e(are $% judecat a lui 5leBa%-
dru ME8doa/ $(&otriva ?@rei &araleA '+G cu &rivire la recu%oaterea
co%tractului %ul# recu&erarea &rejudiciului (aterial i (oral *e co%ti%u $%
aceeai co(&o%e%.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul @a(ara 5M@ECI
31
@/ 5n#heiee 6i)in+ e#u8aea .u+e#,oului #art$ (, alin$#() CPC)
6o*arul %r..........................
F C C I E I E + E
1K %oie(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Mi4ai Pa*cari
/re-ier Marcela C4iro%da
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro&u%erea de recu8are a judectorului
5%tolie Co,8a $% cau8a civil la cererea de c4e(are $% judecat a '+G
?Mold@ra%*-@urA $(&otriva 6ireciei 5d(i%i*trare 7i*cal Ce%tru a
I%*&ectoratului 7i*cal de 'tat (u%.C4ii%u# Co%*iliul Mu%ici&al C4ii%u
i Pri(ria Mu%ici&iului C4ii%u cu &rivire la co%te*tarea aciu%ilor
ilicite
a c o % * t a t a t9
1. Ga 2" a&rilie 1213# '+G ?Mold@ra%*-@urA a de&u* cerere de c4e(are
$%
judecat $(&otriva 6ireciei 5d(i%i*trare 7i*cal Ce%tru a I%*&ectora-
tului 7i*cal de 'tat (u%. C4ii%u# Co%*iliul (u%ici&al C4ii%u i Pri-
(ria (u%ici&iului C4ii%u cu &rivire la co%te*tarea aciu%ilor ilicite.
1. Ga 12 %oie(,rie 1213# avocatul i%terve%ie%tului &ri%ci&al Oa%ea Pra*-
covia# 5%atolie :acalE(# a $%ai%tat &ro&u%ere de recu8are a judecto-
rului 5%atolie Co,8a di% (otivul c ulti(ul ter/iver*ea8 eBa(i%area
c4e*tiu%ii cu &rivire la i%terve%irea $% &roce* $% calitate de i%terve%ie%t
&ri%ci&al a Pra*coviei Oa%ea.
3. F% edi%a de judecat re&re8e%ta%tul i%terve%ie%tului &ri%ci&al Oa%ea
Pra*covia# avocatul 5%atolie :acalE( a *u*i%ut &ro&u%erea de recu8are
a judectorului 5%atol Co,8a &e (otivul (e%io%at# i%vocE%d c ulti-
(ul a ad(i* *e(%area &roce*ului-ver,al al edi%ei de judecat de ctre
&artici&a%i la &roce*# -al*i-icE%d &roce*ul-ver,al al edi%ei de judecat#
re-u8E%d *-i &er(it * -ac cu%oti% cu (aterialele do*arului. Me%i-
31
o%ea8 c la 12 %oie(,rie.1213 a -o*t ad(i* $% &roce* $% calitate de avo-
31
cat al i%terve%ie%tului &ri%ci&al# Oa%ea Pra*covia# %e-cE%d cu%oti%
cu &roce*ele-ver,ale ale edi%elor de judecat.
4. +e&re8e%ta%tul recla(a%tului# '+G ?Mold@ra%*-@urA# Io% Pitic $% e-
di%a de judecat a *olicitat re*&i%/erea &ro&u%erii de recu8are ca %e$%-
te(eiat# i%vocE%d c i%*ta%a de judecat a *oluio%at &ro,le(a i%ter-
ve%irii $% &roce* a i%terve%ie%tului &ri%ci&al# Oa%ea Pra*covia.
!. +e&re8e%ta%tul &ErEtului# 6ireciei 5d(i%i*trare 7i*cal Ce%tru a I%-
*&ectoratului 7i*cal de 'tat (u%. C4ii%u# $% edi%a de judecat a l*at
eBa(i%area cererii date la di*creia i%*ta%ei de judecat.
K. +e&re8e%ta%ii &ErEilor Co%*iliului (u%ici&al C4ii%u i Pri(ria (u-
%ici&iului C4ii%u $% edi% de judecat %u *-au &re8e%tat -ii%d le/al
citai de*&re ora# locul i data eBa(i%rii cau8ei0-.d 7-"3.
7. 5udii%d &artici&a%ii la &roce*# eBa(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate $%tru
dovedirea celor i%vocate i ra&ortE%du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile
le/ale ce /uver%ea8 *&ea# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a
re*&i%/e &ro&u%erea de recu8are judectorului 5%atolie Co,8a di% ur-
(toarele co%*idere%te.
". F% co%-or(itate cu art. !2 ali%.013 CPC Ljudectorul care judec pricina
urmeaz a fi recuzat dac; la judecarea anterioar a pricinii a par&
ticipat n calitate de martor, e3pert, specialist, interpret, reprezentant,
grefier, e3ecutor judectoresc, ar0itru sau mediator, se afl n
raporturi de rudenie pn la al patrulea grad inclusiv sau de afinitate
pn la al treilea grad inclusiv cu vreuna dintre pri, cu ali
participani la proces sau cu reprezentanii acestora, o rud a sa pn
la al patrulea grad inclusiv sau un afin pn la al treilea grad inclusiv
a participat, ca judector, la judecarea aceleia5i pricini, este rud
pn la al patrulea grad inclusiv sau afin pn la al treilea grad
inclusiv cu un alt mem0ru al completului de judecat, este tutore,
curator sau adoptator al uneia dintre pri, 5i&a e3pus opinia asupra
pricinii care se judec, are un in& teres personal, direct sau indirect, n
soluionarea pricinii ori e3ist alte mprejurri care pun la ndoial
o0iectivitatea 5i neprtinirea lui9$
9. I%*ta%a de judecat co%*ider c (otivele i%vocate de ctre re&re8e%-
ta%tul i%terve%ie%tului &ri%ci&al Oa%ea Pra*covia# avocatul 5%atolie
:a-
calE( %u cad *u, i%cide%a art. !2 CPC.
12. 5r/u(e%tul &recu( c judectorul ter/iver*ea8 eBa(i%area c4e*tiu%ii
cu &rivire la i%terve%irea $% &roce* $% calitate de i%terve%ie%t &ri%ci&al
a
Para*coviei Oa%ea# %u i-a re/*it co%-ir(are $% edi%a de judecat.
33
6i%
34
&roce*ul-ver,al al edi%ei de judecat di% 11 *e&te(,rie 1213 ur(ea8
c i%*ta%a de judecat &ri% $%c4eierea &rotocolar a ad(i* i%terve%irea
$% &roce* a i%terve%ie%tului &ri%ci&al# Oa%ea Pra*covia# ad(iE%d $%
&roce* i avocatul ulti(ei# $(&uter%icirile cruia au -o*t veri-icate de
ctre i%*ta%a de judecat# a%u%E%du-i i co(&letul de judecat# -a&t
co%-ir(at &ri% &roce*ul-ver,al al edi%ei de judecat di% 12 %oie(,rie
1213.
11. Ga -el# %u &oate -i rei%ut %ici ar/u(e%tul dlui 5%atolie :acalE(#
avoca- tul i%terve%ie%tului &ri%ci&al# Oa%ea Pra*covia# &recu( c
judectorul a ad(i* *e(%area &roce*ului-ver,al al edi%ei de judecat
de ctre &arti- ci&a%i la &roce*# -al*i-icE%d &roce*ul-ver,al al edi%ei
de judecat. Jr# $% co%-or(itate cu art. 17! ali%.0K3 CPC 9participanii
la proces sunt n drept s depun o0servaii asupra procesului&ver0al
al 5edinei de judecat n cazul dezacordului cu cele invocate8$
11 . F% cEt &rivete re-u8ul judectorului de a &er(ite lui re&re8e%ta%tului
i%terve%ie%tului &ri%ci&al Oa%ea Pra*covia# avocatului 5%atolie :aca-
lE( de a -ace cu%oti% cu (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat
co%*ider c ar/u(e%tul dat e*te u%ul declarativ# deoarece $% edi%a de
judecat %u au -o*t &re8e%tate careva &ro,e ce ar co%-ir(a cele i%voca-
te.
13 . F% co%-or(itate cu art. !3 ali%.0!3# art. 1K9-172# art. 3!9 ali%.013 CPC#
i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e &ro&u%erea re&re8e%ta%tului i%terve%ie%tului &ri%ci&al Oa-
%ea Pra*covia# avocatului Catolie :acalE( &rivi%d recu8area judectorului
5%atolie Co,8a.
)udecarea &rici%ii cau8ei civile la cererea de c4e(are $% judecat '+G
?Mold@ra%*-@urA $(&otriva 6ireciei 5d(i%i*trare 7i*cal Ce%tru I%*&ec-
toratului 7i*cal de 'tat (u%.C4ii%u# Co%*iliul Mu%ici&al C4ii%u i Pri-
(ria Mu%ici&iului C4ii%u cu &rivire la co%te*tarea aciu%ilor ilicite va
co%ti%ua $% aceeai co(&o%e%.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Mi4ai P5'C5+I
34
A/ 5n#heiee 6i)in+ a+'i,eea #eeii +e a,agee a in,e)enien,ului
6ini#6al #art$ '( CPC)
6o*arul %r.....................
F C C I E I E + E
24 %oie(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Mi4ai CErli/
/re-ier Cicolae Iarito%
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a atra/erii i%terve%ie%tului &ri%ci&al
$% cau8a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui @roia% Jl/a
$(&otriva lui Ce/ar Io% cu &rivire la recu%oaterea %ete(e%iciei re-u8ului
la co%*trucia i(o,ilului i *u&li%irea ace*tuia &ri% 4otrEre judectorea*c
a c o % * t a t a t 9
1. Ga 12 (ai 1213# @roia% Jl/a a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(-
&otriva lui Ce/ar Io% cu &rivire la recu%oaterea %ete(e%iciei re-u8ului
la co%*trucia i(o,ilului i *u&li%irea ace*tuia &ri% 4otrEre judecto-
rea*c.
1. 'olicit co%*tatarea %ete(ei%iciei re-u8ului &ErEtului de a da acordul
la le/ali8area co%*truciilor %eautori8ate di% *tr. 6a%u,iu* %r. 44# acord
care * -ie *u&li%it &ri% 4otrEre judectorea*c.
3. F% edi% de judecat# re&re8e%ta%tului recla(a%tei @roia% Jl/a#
avoca-
tul Co%*ta%ti%ov 5%a# cu $(&uter%iciri i de la @olici Cicolae# a *olicitat
atra/erea $% calitate de i%terve%ie%t &ri%ci&al a lui @olici Cicolae# (o-
tivat &e -a&tul c# &ri% co(%tractul de do%aie di% 1" iulie 1213# @roia%
Jl/a a do%at lui @olici Cicolae P di% i(o,ilul di% *tr. 6a%u,iu* %r.44.
4. 5udii%d &artici&a%tul &re8e%t i &ote%ialul i%terve%ie%t &ri%ci&al# eBa-
(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate $%tru dovedirea celor i%vocate i ra&ortE%-
du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile le/ale ce /uver%ea8 *&ea# i%*ta%a
de judecat co%*ider cererea $%te(eiat i care ur(ea8 a -i ad(i* di%
ur(toarele co%*idere%te9
3!
!. F% co%-or(itate cu art. K! CPC ali%.013 9orice persoan interesat
poate interveni ntr&un proces ce se desf5oar ntre alte persoane$
2ntervenia este n interesul propriu cnd intervenientul invoc un
drept al su asu& pra o0iectului litigiului sau un drept legat de acesta9$
K. F% edi%a de judecat *-a (otivat %ece*itatea atre/erii $% &roce* a lui
@olici Cicolae# circu(*ta%a do%rii# &ri% co(%tractul de do%aie di% 1"
iulie 1213# de ctre @roia% Jl/a lui @olici Cicolae P di% i(o,ilul di%
*tr.
6a%u,iu* 44# -ii%d co%-ir(at *cri&tic.
7. F% co%-or(itate cu art. art. K!# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e ad(ite cererea re&re8e%ta%tului recla(a%tei @roia% Jl/a# avocatul
Co%*ta%ti%ov 5%a# cu &rivire la atra/erea $% calitate de i%terve%ie%t &ri%ic-
&al a lui @olici Cicolae# $% cau8a civil la cererea de c4e(are $% judecat
a lui @roia% Jl/a $(&otriva lui Ce/ar Io% cu &rivire la recu%oaterea %e-
te(e%iciei re-u8ului la co%*trucia i(o,ilului# i *u&li%irea ace*tuia &ri%
4otrEre judectorea*c# ca -ii%d $%te(eiat# cu atra/erea lui @olici Cicolae
$% calitate de i%terve%ie%t &ri%ci&al.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judector Mi4ai CE+GIO
3K
B/ 5n#heiee 6i)in+ 0#hi'%aea #ali,7ii 6o#e0uale
6o*arul %r.....................
F C C I E I E + E
12 octo(,rie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Maleria Mar8ari
/re-ier 5li%a C4i&eri
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a *c4i(,rii calitii &roce*uale
$% cau8a civil la cererea de c4e(are $% judecat a re&re8e%ta%tului
recla(a%ilor Cu%u& +u*la% i Macari Mitalie# avocatul Macari Male%ti%a
$(&otriva lui 6o/ari Mi4ail# i%terve%ie%t acce*oriu Pri(ria co(. :cioi
cu &rivire la (odi-icarea titlului dei%torului de tere%
a c o % * t a t a t9
1. Ga 12 *e&te(,rie 1211# Cu%u& +u*la% i Macari Mitalie au de&u* cerere
de c4e(are $% judecat co%creti8at $(&otriva lui 6o/ari Mi4ail# i%ter-
ve%ie%t acce*oriu Pri(ria co(. :cioi cu &rivire la (odi-icarea titlului
dei%torului de tere%.
1. F% edi%a de judecat# re&re8e%ta%tul recla(a%ilor Cu%u& +u*la% i
Macari Mitalie# Macari Male%ti%a a -or(ulat de(er* de recu%oatere a
Pri(riei :cioi $% calitate de co&ErEt# di% calitatea de i%terve%i%et ac-
ce*oriu.
3. Partici&a%ii &re8e%i %u au o,iectat la *c4i(,area calitii &roce*uale.
4. 5udii%d &artici&a%ii la &roce*# eBa(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate $%tru
dovedirea celor i%vocate i ra&ortE%du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile
le/ale ce /uver%ea8 *&ea# i%*ta%a de judecat co%*ider cererea $%te-
(eiat i care ur(ea8 a -i ad(i* di% ur(toarele co%*idere%te.
!. F% co%-or(itate cu art. !9 ali%.013 CPC Lparte n proces #reclamant sau
prt) poate fi orice persoan fizic sau juridic prezumat, la momen&
tul intentrii procesului, ca su0iect al raportului material litigios8$
37
K. F% co%-or(itate cu art. 17 ali%.013 CPC Ldisponi0ilitatea n drepturi se
afirm n posi0ilitatea participanilor la proces, n primul rnd a pri&
lor, de a dispune li0er de dreptul su0iectiv material sau de interesul le&
gitim supus judecii, precum 5i de a dispune de drepturile
procedurale, de a alege modalitatea 5i mijloacele procedurale de
aprare8$
7. F% co%-or(itate cu art. 17# art.!9# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat#
d i * & u % e9
'e ad(ite cererea re&re8e%ta%tului recla(a%ilor Cu%u& +u*la% i Ma-
cari Mitalie# avocatul Macari Male%ti%a# cu &rivire la *c4i(,area calitii
&roce*uale# ca -ii%d $%te(eiat.
'e *c4i(, calitatea &roce*ual a Pri(riei :cioi &e aciu%ea Cu%u&
+u*la% i Macari Mitalie $(&otriva lui 6o/ari Mi4ail i alii# i%terve%ie%t
acce*oriu Pri(ria co(. :cioi cu &rivire la (odi-icarea titlului dei%to-
rului de tere%# di% i%terve%ie%t acce*oriu $% co&ErEt.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judector Maleria M5+Z5+I
3"
10/ 5n#heiee 6i)in+ a+'i,eea 0u##e0oului 6o#e0ual
#art$ +4 alin$#,) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
11 iulie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria Cioca%a (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul +adu :la/a
/re-ier Maleria Ci,otari
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a ad(iterii *ucce*orului &roce*ual $%
cau8a civil la cererea de c4e(are $% judecat a 5*ociaiei Pro&rietarilor
de Gocui%e Privati8ate !439 $(&otriva 7edo%iei Pa%aite*cu# Pa%aite*cu
+o(a% i Pa%aite*cu Maleriu# i%terve%ie%t acce*oriu '5 ?@er(oco(A cu
&rivire la $%ca*area &lilor datorate &e%tru co%*u(ul de e%er/ie ter(ic
a c o % * t a t a t9
1. Ga 12 dece(,rie 1211# 5*ociaia Pro&rietarilor de Gocui%e Privati8ate
!439 a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva 7edo%iei
Pa%aite*cu# Pa%aite*cu +o(a% i Pa%aite*cu Maleriu cu &rivire la
$%ca*area &lilor datorate &e%tru co%*u(ul de e%er/ie ter(ic
1. F% (otivarea aciu%ii a i%dicat c &ErEii *E%t &ro&rietarii
a&arta(e%tului
%r. 14 di% ,d. 5leco +u**o %r. !91# (u%. C4ii%u# avE%d co%t
&er*o%al
de*c4i* la recla(a%t i a ,e%e-iciat de *ervicii de livrare a a/e%tului
ter(ic# -ur%i8at de i%terve%ie%tul acce*oriu '5 A@er(oco(A# -or(E%d
o datorie &e%tru &erioada ra&ortat $% *u( de "1"3#39 lei.
3. PErEtul Pa%aite*cu +o(a%# $% edi%a de judecat a co(u%icat c
7edo%ia Pa%aite*cu i Pa%aite*cu Maleriu au decedat# iar (ote%itorul
care a acce&tat *ucce*iu%ea du& dece*ul ace*tora e*te -iul lor# -a&t
co%*tatat &ri% 4otrErea i%*ta%ei judectoreti di% 24 iulie 1213.
4. +e&re8e%ta%ii 5*ociaiei Pro&rietarilor de Gocui%e Privati8ate !439#
39
i i%terve%ie%tului acce*oriu '5 ?@er(oco(A# -ii%d citai le/al $%
42
edi%a de judecat %u *-au &re8e%tat# %u au (otivat a,*e%a i %u au
*olicitat eBa(i%area cau8ei $% li&*a lor.
!. 5udii%d &ErEtul# eBa(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate $%tru dovedirea
celor i%vocate i ra&ortE%du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile le/ale
ce /uver%ea8 *&ea# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a
&er(ite $%locuirea &ErEilor 7edo%ia Pa%aite*cu i Pa%aite*cu Maleriu#
care au decedat# cu *ucce*orul lor $% dre&turi Pa%aite*cu +o(a%# di%
ur(toarele co%*idere%te.
K. F% co%-or(itate cu art. 72 ali%. 013 CPC# L n cazul ie5irii uneia dintre
pri din raportul juridic litigios sau din raportul sta0ilit prin
hotrre judectoreasc #deces, reorganizare, cesiune de crean,
transfer de datorie 5i alte cazuri de su0rogare), instana permite
nlocuirea prii cu succesorul ei n drepturi$ !uccesiunea n drepturi
este posi0il n orice faz a procesului8$
7. F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c Pa%aite*cu 7edo%ia i Pa%aite*cu
Maleriu# &otrivit certi-icatelor de dece* ataate la do*ar au decedat
re*&ectiv la 2K ia%uarie 1212 i 14 octo(,rie 1212.
". Potrivit 4otrErii )udectoriei Cioca%a# (u%. C4ii%u di% 24 iulie
1213# *-a co%*tatat acce&tarea *ucce*iu%ii du& dece*ul 7edo%iei
Pa%aite*cu i Pa%aite*cu Maleriu a lui Pa%aite*cu +o(a%# &ri% i%trarea
de -a&t $% &o*e*ia &atri(o%iului *ucce*oral.
9. 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vede -a&tul c &ErEii
7edo%ia Pa%aite*cu i Pa%aite*cu Maleriu au decedat# ra&ortul juridic
liti/io* e*te u% ra&ort &atri(o%ial# care &er(ite *ucce*iu%ea $% dre&turi
i# co%-or( art. 1444 Cod Civil# ? patrimoniul succesoral include att
drepturile patrimoniale #activul succesoral), ct 5i o0ligaiile
patrimoniale #pasivul succesoral), pe care cel ce a lsat mo5tenirea le
avea la momentul decesului 8# iar co%-or( art. 1!42 Cod Civil#
? mo5tenitorii care au acceptat succesiunea satisfac preteniile
creditorilor celui ce a lsat mo5tenirea proporional cotei fiecruia n
activul succesoral 8 i c Pa%aite*cu +o(a% a acce&tat *ucce*iu%ea
a*u&ra a&arta(e%tului# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia
te(ei%iciei cererii &rivi%d ad(iterea *ucce*iu%ii &roce*uale.
12. F% co%-or(itate cu art. 1444# art.1!42 Cod Civil# art. 72# art. 1K2 ali%.
013 lit.a3# art. 1K1 lit. a3# art. 1K3# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat
42
d i * & u % e9
'e $%locuie*c co&ErEii 7edo%ia Pa%aite*cu i Pa%aite*cu Maleriu# care
au
decedat# cu *ucce*orul lor $% dre&turi > Pa%aite*cu +o(a%.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei Cioca%a#
(u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul +adu :G5O5
41
11/ 5n#heiee 6i)in+ e0,i,uiea ,a*ei +e 0,a, #art$ 1. CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
13 *e&te(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria Cioca%a (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Mlad Mirto*
/re-ier Mirela :a8ati%
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic c4e*tiu%ea re*tituirii taBei de *tat $% cau8a
civil la cererea de c4e(are $% judecat a '+G ?6i%oA $(&otriva '+G
?+u(i-:ereA cu &rivire la $%ca*area *u(ei
a c o % * t a t a t9
1. Ga 21 au/u*t 1213# '+G ?6i%oA a de&u* cerere de c4e(are $% judecat
$(&otriva '+G ?+u(i-,ereA cu &rivire la $%ca*area *u(ei.
1. F% (otivarea aciu%ii a i%dicat c &rete%iile &e co%i%utul di*&o8iti-
vului 4otrErii di% 32 octo(,rie 1211 eli,erat de )udectoria Cioca-
%a# (u%. C4ii%u &ri% care *-a di*&u* $%ca*area de la &ErEt a *u(ei
de 123!#! dolari 'U5 i a 3!2 lei taBa de *tat. Pri% di*&o8itiv *-a
(ai di*&u* c# $% co%-or(itate cu art. 143 CPC# $% ca8ul %eeBecutrii
4otrErii $% ter(e% de 92 de 8ile de la data la care acea*ta va deve%i
de-i%itiv# *e va &erce&e de la *ocietatea &ErEt o do,E%d de $%tEr8i-
ere deter(i%at co%-or( art. K19 Cod Civil. Co%-or( datelor eB&u*e
$% cererea de c4e(are $% judecat# de,itoarea > '+G ?+u(i-,ereA %u
*-a $%cadrat $% ter(e%ul de 92 de 8ile &e%tru eBecutarea 4otrErii ju-
dectoreti# a*t-el c acea*ta a tra%*-erat $% dou rate *u(a datorat9
74!1#1! lei la data de 11 a&rilie 1213 i !K39 lei la data de 21 (ai
1213. 5&licE%d &revederile art. K19 Cod civil# *ocietatea recla(a%t
a e*ti(at do,E%da de $%tEr8iere la 11K"#11 lei# co%co(ite%t artE%d
la c4eltuielile de judecat de taB de *tat > 172 lei i de a*i*te% ju-
ridic > 7!2 lei.
41
3. Pri% $%c4eierea )udectoriei Cioca%a# (u%. C4ii%u di% 13 *e&te(,rie
1213# &roce*ul a -o*t $%cetat $% te(eiul art. 1K! lit.a3 CPC.
4. F% ace*te ciru(*ta%e# recla(a%tul *olicit re*tituirea taBei de *tat ac4i-
tat la de&u%erea aciu%ii.
!. PErEtul# '+G ?+u(i-:ereA# -ii%d citat $% edi% de judecat %u *-a &re-
8e%tat# $%* a de&u* cerere de eBa(i%are a cau8ei $% li&*a *a.
K. 5udii%d recla(a%tul# eBa(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate $%tru dovedirea
celor i%vocate i ra&ortE%du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile le/ale ce
/uver%ea8 *&ea# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a ad(ite
cererea &rivi%d re*tituirea taBei de *tat di% ur(toarele co%*idere%te9
7. Co%-or( art. "9 ali%.013 lit.e3 CPC ?ta3a de stat se restituie n cazul n&
cetrii procesului pentru motivele specificate la art$*'( lit$a), 0) 5i e)8$
". F% edi% de judecat *-a *ta,ilit c la de&u%erea cererii recla(a%ta
'+G
?6i%oA a ac4itat la co%tul tre8orerial 11111212142 *u(a taBei de *tat de
172 0dou *ute a&te8eci3 lei# &otrivit ordi%ului de &lat %r. 134 di% 19
iulie 1213# eBecutat &ri% i%ter(ediul :%cii co(erciale ?E%er/,a%QA
'5# -iliala :ota%ica > ECEOM611"!".
9. Proce*ul a -o*t $%cetat &otrivit art. 1K! lit.a3 CPC# &revederile art. "9
ali%.013 lit.e3 CPC -ii%d a&lica,ile# re*&ectiv taBa de *tat ac4itat tre,uie
re*tituit '+G ?6i%oA.
12. F% co%-or(itate cu art. "9 ali%.013 lit.a3 i d3# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a
de judecat
d i * & u % e9
'e o,li/ I%*&ectoratul 7i*cal de 'tat Mu%ici&iul C4ii%u# &ri%
i%ter(ediul @re8oreriei de 'tat *-i re*tituie '+G ?6i%oA# 0I6CJ
1224K22231139# cu *ediul $% (u%. C4ii%u# *tr. @udor Mladi(ire*cu %r.
11#
taBa de *tat ac4itat $% (ri(e de 172 0dou *ute a&te8eci3 lei# la
de&u%erea
cererii de c4e(are $% judecat $(&otriva *ocietii cu r*&u%dere li(itat
?+u(i-:ereA cu &rivire la $%ca*area do,E%8ii le/ale de $%tEr8iere# co%-or(
ordi%ului de &lat %r. 134 di% 19 iulie 1213# eBecutat &ri% i%ter(ediul
:%cii co(erciale ?E%er/,a%QA 'ocietate &e 5ciu%i# -iliala :ota%ica >
ECEOM611"!".
+e*tituirea *u(ei de 172 0dou *ute a&te8eci3 lei '+G ?6i%oA#
43
0I6CJ 1224K22231139# cu *ediul $% (u%. C4ii%u# *tr. @udor
Mladi(ire*cu
44
%r. 11# va -i e-ectuat $% ter(e% de cel (ult u% a% de la data e(iterii
$%c4eierii $% cau8.
F%c4eierea &oate -i co%te*tat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u# $%
ter(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei Cioca%a#
(u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Mlad MI+@J'
44
12/ 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea #eeii +e e0,i,uie a ,a*ei +e 0,a,
a#hi,a,e #art$ 1. CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
21 %oie(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Pavel 7ru(u*ac4e
/re-ier +ai*a Ma%ole
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic c4e*tiu%ea ce i%e de re*tiuirea taBei de
*tat ac4itate la de&u%erea aciu%ii $% cau8a civil la cererea de c4e(are $%
judecat a lui Ouu Cicolae $(&otriva lui :ul/arov Io% cu &rivire la
re*tituirea *u(ei $(&ru(utului# a do,E%8ii co%tractuale i a do,E%8ii de
$%tEr8iere
a c o % * t a t a t9
1. Ga 12 (ai 1213# Ouu Cicolae a de&u* cerere de c4e(are $% judecat
$(&otriva lui :ul/arov Io% cu &rivire la re*tituirea *u(ei $(&ru(utului#
a do,E%8ii co%tractuale i a do,E%8ii de $%tEr8iere.
1. F% (otivarea cererii de c4e(are $% judecat a i%dicat c# $% a%ul 1229
a $(&ru(utat &ErEtului# *u(a total de 4 222 euro &e u% ter(e% de u%
a% cu o do,E%d lu%ar de 1! N# -a&t ce *e co%-ir( &ri% reci&i*ele
di% 21 iu%ie 1229 $% *u( de 1 222 euro# di% 13 iu%ie 1229 $% *u(
de 1 222 euro i di% 1K au/u*t 1229 $% *u( de 1 222 euro. PE% $%
&re8e%t &ErEtul %u i-a o%orat o,li/aia de re*tituire a $(&ru(utului#
e*c4ivE%du-*e cu rea-voi%# *c4i(,E%du-i de* do(iciliul i locul de
(u%c# cau8E%du-i a*t-el# %u doar u% &rejudiciu (aterial# dar i u%ul
(oral# eB&ri(at &ri% *u-eri%e &*i4ice i retriri.
3. +ecla(a%tul a *olicitat $%ca*area di% co%tul &ErEtului a datoriei
re8ultate
di% co%tractul de $(&ru(ut $% *u( de 4 222 euro# a do,E%8ii
co%tractuale
i a celei de $%tEr8iere $% *u( de 1K !72 euro &e%tru &erioada 13 iu%ie
4!
1229 > 21 %oie(,rie 1211 i a c4eltuielilor de judecat.
4K
4. Pri% 4otrErea )udectoriei :ota%ica# (u%. C4ii%u di% 1K %oie(,rie
1211# r(a* irevoca,il# *-a $%ca*at di% co%tul lui :ul/arov Io% $%
,e%e-iciul lui Ouu Cicolae *u(a datoriei re8ultat di% %ere*tituirea
$(&ru(utului# do,E%da co%tractual# do,E%da de $%tEr8iere i
c4eltuielile de judecat# $% *u( total de K 212# 4" euro 0a*e (ii 8ece
euro# 4" euroce%i3# *u( eB&ri(at $% (o%ed %aio%al 0lei
(oldove%eti3# calculat la cur*ul :CM di% data eBecutrii 4otrErii# i
*u(a 123 lei 0o *ut trei lei# 22 ,a%i3.
!. Ga 2" octo(,rie 1213 Ouu Cicolae a de&u* $% i%*ta%a de judecat
cerere cu &rivire la re*tituirea taBei de *tat ac4itat $% &lu* de 497#7
euro# di-ere%a a-ere%t &rete%iilor re*&i%*e de i%*ta%a de judecat.
K. +ecla(a%tul Ouu Cicolae# $% edi%a de judecat a *u*i%ut cererea.
7. PErEtul# :ul/arov Io%# $% edi% de judecat %u *-a &re8e%tat# $%* a
de&u* cerere de eBa(i%are a cau8ei $% li&*a *a.
". 5udii%d recla(a%tul# eBa(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate $%tru dovedirea
celor i%vocate i ra&ortE%du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile le/ale ce
/uver%ea8 *&ea# i%*ta%a de judecat co%*ider cererea &re*cri* i
care ur(ea8 a -i re*&i%* di% ur(toarele co%*idere%te9
9. F% co%-or(itate cu art. "9 ali%.013# 013 i 033 CPC Lta3a de stat pltit
se
restituie, parial sau integral, n cazul; depunerii ntr&o sum mai
mare dect cea prevzut de legislaia n vigoare #se restituie suma
pltit n plus)< refuzului de a primi cererea de eli0erare a ordonanei
judectore5ti n temeiul art$,/1< refuzului de a primi cererea spre
e3aminare n temeiul art$%'. alin$#%)< restituirii cererii n temeiul
art$%+4 alin$#%) 5i art$%+% alin$#*)< ncetrii procesului pentru motivele
specificate la art$*'( lit$a),
0) 5i e)< scoaterii cererii de pe rol pentru motivele specificate la
art$*'+ lit$a) 5i 0)< restituirii cererii de apel 5i cererii de recurs pentru
motivele prevzute la art$,'., /41 5i /4.< refuzului persoanei care a
pltit ta3 pentru ntocmirea sau primirea documentelor pn la
adresare n instan judectoreasc$ =a3a de stat se restituie 5i n alte
cazuri sta0ilite de legislaia n vigoare$ 6estituirea ta3ei de stat se
efectueaz de ctre organele fiscale prin intermediul =rezoreriei de
!tat, n termen de cel mult un an de la data emiterii ncheierii8$
12. F% edi%a de judecat %u *-a co%-ir(at te(eiul eB&u* de re*tituire a
47
taBei de *tat# deoarece la de&u%erea cererii# recla(a%tul a ac4itat corect
4K
taBa de *tat reiei%d di% ceri%ele $%ai%tate# i e*te cul&a *a c a $%ai%tat
ceri%e %e$%te(eiate $% &artea re*&i%/erii aciu%ii# el %u a de&u* o taB
de *tat (ai (are decEt cea care ar -i tre,uit * o ac4ite# a*t-el c# $%
co%-or(itate cu art. "9 ali%.013 lit.a3 CPC# ur(ea8 a -i re*&i%*
cererea# teBtul de le/e (e%io%at %e-ii%d a&lica,il.
11. F% co%-or(itate cu art. art. "9 ali%.013 lit.a3# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a
de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e cererea lui Ouu Cicolae cu &rivire la re*tituirea taBei de
*tat
ac4itate# du& eBa(i%area cererii de c4e(are $% judecat# ca -ii%d %e$%te-
(eiat.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Pavel 7+UMU'5CIE
47
1=/ 5n#heiee 6i)in+ #u,aea 699,ului #art$ %4. CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
1K dece(,rie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria +Eca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%te de edi%# judector Mictor :u%e*cu
/re-ier Maria%a Z,ir%ea
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic c4e*tiu%ea &rivi%d di*&u%erea cutrii
&ErEtului $% cau8a civil i%te%tat la cererea de c4e(are $% judecat de&u*
de 6aev*c4i 6aria $(&otriva lui 6aev*c4i 'er/4ei &rivi%d de*-acerea
c*toriei i $%ca*area &e%*iei &e%tru $%trei%ere
a c o % * t a t a t9
1. Ga 12 (ai 1211# 6aev*c4i 6aria a de&u* cerere de c4e(are $% judecat
$(&otriva lui 6aev*c4i 'er/4ei &rivi%d de*-acerea c*toriei i
$%ca*area
&e%*iei &e%tru $%trei%ere.
1. PErEtul 6aev*c4i 'er/4ei# -ii%d citat la do(iciliu &e adre*a
(u%. C4ii%u *tr. Ioa% Mod Mitea8ul %r. 1! a&. 19 %u e*te /*it.
3. F% edi%a de judecat i%*ta%a a &u* $% di*cuie &o*i,ilitatea a%u%rii $%
cutare a &ErEtului.
4. +ecla(a%tul $% edi%a de judecat a *u*i%ut c4e*tiu%ea &ri%d
a%u%area
$% cutare a &ErEtului.
!. PErEtul $% edi% de judecat %u *-a &re8e%tat.
K. 5udii%d recla(a%tul# eBa(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate $%tru dovedirea
celor i%vocate i ra&ortE%du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile le/ale ce
/uver%ea8 *&ea# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia c &ErEtul
ur(ea8 a -i a%u%at $% cutare di% ur(toarele co%*idere%te.
7. F% edi%a de judecat di% 11 (artie 1211 &ErEtul a *olicitat ter(e% de
4"
$(&care# -ii%du-i acordat ter(e% de &E% la 11 iu%ie 1211# iar ulterior
4"
&ErEtul $% edi%a de judecat %u *-a &re8e%tat# -ii%d citat re&etat la
adre*a i%dicat# de u%de i%*ta%a de judecat -ace co%clu8ia c
6aev*c4i 'er/4ei %u (ai locuiete &e adre*a %o(i%ali8at i locul lui
de a-lare %u e*te cu%o*cut.
". Co%-or( art. 129 ali%.013 CPC Ldac, n aciunile intentate n interesul
statului, n pricinile de plat a pensiilor de ntreinere, n pricinile de
reparaie a prejudiciului cauzat prin vtmare a integritii corporale,
prin alt vtmare a sntii ori prin deces, nu se cunoa5te locul de
aflare a prtului, instana judectoreasc este o0ligat s ordone
cutarea lui8$
9. I%*ta%a rei%e c or/a%ul de &oliie# du& eBecutarea &re8e%tei
$%c4eieri# ur(ea8 * &re8i%te i%*ta%ei c4eltuielile e-ectuate $% ace*t
*co& &e%tru a -i $%ca*ate de la &ErEt.
12. F% co%-or(itate cu &revederile art. 129 ali%.013# i 033# art. 1K9-172
CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e a%u% $% cutare &e &ErEtul 6aev*c4i 'er/4ei# %*cut $% la 1! ia%u-
arie 19"3# c& 1224221143"12# ori/i%ar di% (u%. C4ii%u# do(iciliat $%
(u%. C4ii%u *tr. Ioa% Mod Mitea8ul %r. 1! a&. 19.
Ga rei%ere# a-l e*corta $% -aa i%*ta%ei de judecat &e adre*a9 (u%. C4i-
i%u# *tr. Riev %r. 3# ,ir. 1# tel. 211-44-K1-33.
EBecutarea &re8e%tei $%c4eieri a &u%e $% *arci%a I%*&ectoratului de
Poliie :ota%ica# (u%.C4ii%u.
F% ca8 de %eeBecutare core*&u%8toare a &re8e%tei $%c4eiri# $% ter(e% de
o lu%# &er*oa%ele re*&o%*a,ile vor -i *a%cio%ate co%-or( art. 1K1 CPC.
F%c4eierea &oate -i atacat o dat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Mictor :UCE'CU
49
14/ 5n#heiee 6i)in+ e#la'aea 6o%elo #art$ %%. alin$#*) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
14 ia%uarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei Ce%tru (u%. C4ii%au# C4io*a @atia%a#
eBa(i%E%d
c4e*tiu%ea &rivi%d recla(area de la J-iciul Cada*tral @eritorial C4ii%u a
&ro,elor %ece*are &e%tru *oluio%area ju*t a cau8ei cu &rivire la cu &rivire
la a&rarea dre&tului de &ro&rietate# $%lturarea o,*tacolelor $% -olo*irea
curii co(u%e i de(olarea co%*truciei %eutori8ate# $%ai%tat de Molo*i%
Iurie i Matei Ori/ore $(&otriva lui@ra%/a Io%
a c o % * t a t a t9
1. Ga data de 11 dece(,rie 1211 Molo*i% Iurie i Matei Ori/ore au de&u*
cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui @ra%/a Io% cu &rivire la a&-
rarea dre&tului de &ro&rietate# $%lturarea o,*tacolelor $% -olo*irea curii
co(u%e i de(olarea co%*truciei %eutori8ate.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%ii au i%dicat c# co%-or( deci8iei Pri-
(riei (u%. C4ii%u %r. 133! - K di% 14 a&rilie 1227 ?Cu &rivire la
autori8area de(olrii a&. 4 i co%*truirea u%ei ca*e de locuit &articulare
%oi &e *tr. 5. Cri4a% 3 d-lui @ra%/a Io%. Ulti(ul a co%*truit o ca* %ou
$% curtea co(u%# care a -o*t rece&io%at co%-or( &roce*ului ver,al
%r. 127 di% 29 ia%uarie 1212# eli,erat de ctre 6irecia co%trolul re/i-
(ului ur,a% a Pri(riei (u%. C4ii%u. Ca*ei de locuit (e%io%ate i
*-a atri,uit adre*a &otal *e&arat *tr. 5%to% Cri4a%# 31. Pri% deci8ia
Pri(riei (u%. C4ii%u %r. 932 - 11 di% 2" a&rilie 1212 lui @ra%/a Io%
i *-a atri,uit *u&li(e%tar $% &ro&rietate &rivat u% lot de &(E%t &e%tru
eB&loatarea i de*ervirea ca*ei (e%io%ate cu *u&ra-aa de 44 (.&.
3. Pe%tru $%/rdirea curii *ale @ra%/a Io% a o,i%ut autori8aie de co%*trui-
re a /ardului# certi-icat de ur,a%i*(# &roiect de eBecuie i devi8 de
c4el-
tuieli. Pe%tru -olo*i%a &ro&rie @ra%/a Io% *a(ovol%ic a e-ectuat lucrri
!2
de co%*truire $% curtea co(u% di% *tr. 5%to% Cri4a% %r. 3 co%*trui%d
u%ui /4Erlici de i%trare $% ,eci# ,locE%d i%trarea celorlali locatari# $%
!2
li&*a oricror acte de autori8are i &ri% acea*ta *u%t create o,*tacole ce
$(&iedic locatarii di% curtea co(u% di% *tr. 5%to% Cri4a% %r. 3 de a
*e -olo*i de tere%.
4. F% edi% recla(a%ii au a-ir(at c &ErEtul @ra%/a Io% a,u8iv a
aca&arat tere% (ai (ult de cEt i *e cuvi%e# $(&iedicE%d ace*ul
locatarilor $% curte cu tra%*&ortul# iar ace*t -a&t &oate -i co%*tatat &ri%
eBa(i%area 6o*arul de i%ve%tariere te4%ic i a do*arului cada*tral $%
ori/i%al a i(o,ilului a(&la*at $% (u%. C4ii%au *tr. 5%to% Cri4a% %r.
31.
!. Pe%tru co%*tatarea -a&telor i%dicate care *u%t e*e%iae &e%tru
*oluio%area ju*ta a cau8ei Molo*i% Iurie *i Matei Ori/ore au cerut
i%*ta%ei recla- (area de la J-iciul Cada*tral @eritorial C4ii%u -iliala
F%tre&ri%derea de 'tat ?Cada*truA i &re8e%tarea $% i%*ta% a 6o*arul de
i%ve%tariere te4%ic# do*arului cada*tral $% ori/i%al a i(o,ilului
a(&la*at $% (u%. C4ii%au *tr. 5%to% Cri4a% %r. 3 ,a8E%du-i cererea
&e art. 119 CPC i art. 13" CPC.
K. +ecla(a%ii au a-ir(at ca &ro,a %u &oate -i &re8e%tat &er*o%al#
deoare- ce actul %u le-a -o*t o-erit de J-iciul Cada*tral @eritorial
C4ii%u.
7. PErEtul %u a o,iectat $(&otriva cerererii recla(a%ilor de recla(are a
&ro,elor
". )udectorul a%ali8E%d le/alitatea cererii de recla(are a &ro,ei &ri% &ri*-
(a ar/u(e%telor i%vocate de &artici&a%ii la &roce* i a (aterialelor di%
do*ar# co%*ider cererea dre&t $%te(eiat i care ur(ea8 a -i ad(i*
di% ur(toarele (otive.
9. Co%-or( art 119 ali%.013 CPC Apro0ele se adun 5i se prezint de ctre
pri 5i de ali participani la proces$ Dac n procesul de adunare a
pro0elor apar dificulti, instana poate contri0ui, la solicitarea
prilor 5i altor par& ticipani la proces, la adunarea 5i prezentarea
pro0elor necesare8$
12. )udectorul co%*ider %ece*ar de a *olicita ridicarea de la J-iciul Ca-
da*tral @eritorial C4ii%u a 6o*arului de i%ve%tariere te4%ic# do*arul
cada*tral $% ori/i%al a i(o,ilului a(&la*at $% (u%. C4ii%u# *tr. 5%to%
Cri4a% %r. 31# %r. cada*tral 143332721"21# deoarece $% li&*a ace*tuia
%u &ot -i co%*tatate circu(*ta%ele i% de co%*tatarea re/i(ului juridic
a co%*truciilor di% *tr. 5%to% Cri4a% %r. 31.
!1
11. Potrivit art. 13" ali%.013 CPC Adac nscrisul se pstreaz la o autorita&
te, organizaie sau la o alt persoan sau instituie, instana, la
cererea
!1
participantului la proces, dispune prezentarea lui n termen$>ceast
prescripie nu se refer la nscrisurile care pot fi o0inute fr concur&
sul instanei8$
11. )udectorul co%*ider $%te(eiat *olicitarea recla(a%ilor $%trucEt
acetea %u &ot &re8e%ta &ro,a &er*o%al. J-iciul Cada*tral @eritorial
C4i-
i%u %u va eli,era 6o*arul de i%ve%tariere te4%ic# do*arul cada*tral $%
ori/i%al a i(o,ilului a(&la*at $% (u%. C4ii%u# *tr. 5%to% Cri4a% %r.
31 -ar co%cur*ul i%*ta%ei de judecat.
13. 6u& eB&irarea %ece*itii docu(e%tele *u*-(e%io%ate vor -i re*tituite.
14. F% ,a8a celor eB&u*e# $% co%-or(itate cu art. 119# art. 13" ali%.013 i art.
1K9-172 CPC# judectorul
d i * & u % e9
'e o,li/ J-iciului Cada*tral @eritorial C4ii%u -iliala F%tre&ri%derea
de 'tat ?Cada*truA de a tra%*(ite i%*ta%ei 6o*arul de i%ve%tariere te4%ic
i do*arul cada*tral $% ori/i%al a i(o,ilului a(&la*at $% (u%. C4ii%u# *tr.
5%to% Cri4a% %r. 31# %r. cada*tral 143332721"21.
Pre8e%ta $%c4eiere *e eB&edia8 *&re eBecutare J-iciului Cada*tral @e-
ritorial C4ii%u -iliala F%tre&ri%derii de 'tat ?Cada*truA *tr. 5r(e%ea*c
%r. 41# (u%. C4ii%u i ur(ea8a a -i eBecutat &i%a la &E% la data de 32
ia%uarie 1213.
F% ca8ul %e$%de&li%irii cererii de a *e &re8e%ta &ro,ele# &er*oa%ele vi%o-
vate *e *a%cio%ea8 cu a(e%d de &E% la 12 u%iti co%ve%io%ale. 5&li-
carea a(e%8ii %u *cutete &er*oa%ele care dei% &ro,a recla(at de o,li/a-
ia &re8e%trii ei $% i%*ta%t.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
)udectorul @atia%a CIIJ'5
!1
1>/ 5n#heiee 6i)in+ a+'ini0,aea 6o%elo la lo#ul lo +e 60,ae
0au a$lae #art$ %*4 alin$#*) lit$0) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
11 iulie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei Ce%tru (u%. C4ii%au#Mra,ieMladi*lav#
eBa(i%E%d
$% edi%a judiciar &u,lic c4e*tiu%ea cu &rivire la ad(i%i*trarea &ro,elor
(ateriale la locul lor de a-lare $% cadrul eBa(i%rii cerererii de c4e(are $%
judecat $%ai%tat de @iro% Iurie# @iro% +u*la%# @iro% Cicolae i :ricea/
Cor%el $(&otriva 5&aratului Ouver%ului +e&u,licii Moldova cu &rivire la
recu%oaterea i eBercitarea dre&tului de *ervitute
a c o % * t a t a t9
1. Ga 23 octo(,rie 1229 @iro% Iurie# @iro% +u*la%# @iro% Cicolae i :ri-
cea/ Cor%el a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva 5&aratului
Ouver%ului +e&u,licii Moldova cu &rivire la recu%oaterea i eBercita-
rea dre&tului de *ervitute.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%ii au i%dicat c la 14 iu%ie 1227 $% ,a8a
co%tractului de vE%8are-cu(&rare %r. 31K1 au &rocurat a&arta(e%tul %r.
1 *ituat &e *tr. @i(i %r. 9# (u%. C4ii%u# i a%u(e @iro% +u*la% a
cu(-
&rat de la 'olta% Jle/ 1! cot-&arte ideal= @iro% Iurie - de la 'olta%
5%drei 1! cot &arte= @iro% Cicolae - de la 'olta% Catalia 1! cot &arte
i :ricea/ Cor%el - de la Ur*u Mitalie - 1! cot &arte# co%tractul -ii%d
$%re/i*trat la J-iciul Cadatral @eritorial C4ii%u la 1! iu%ie 1229.
3. 6i% (o(e%tul &rocurrii i(o,ilului# dru(ul de acce* di% *tr. Mateevici
e ,locat# recla(a%ii -ii%d li&*ii de &o*i,ilitatea de a *e -olo*i de i%tra-
rea $% o/rada ca*ei cu careva (ijloc de tra%*&ort. Cu atEt (ai (ult# c
*&re ca*a &rocurat %u are acce* *erviciul de &o(&ieri# a(,ula%a# a*t-el
co%*ider c &ri% acea*ta le *u%t create di-iculti# &recu( i ri*cul de
i%ce%diu i *%tate.
!3
4. @otodat# i%dic recla(a%ii# co%-or( *c4e(ei de *tatuare a co%*truciei
&rocurate -i/urea8 calea de acce* care deli(itea8 i(o,ilul lor cu edi-i-
!4
ciul ce a&ari%e &ErEtului i ide%ti-icat ca -ii%d ca%ti%# $%* dru(ul a
-o*t ,locat de ctre &ErEt &ri% i%*talarea u%ui ,araj la *tr. 5leBei
Mateevici.
!. +ecla(a%ii au *olicitat i%*ta%ei cercetarea la locul de a-lare a i(o-
,ilului &e%tru a co%*tata li&*a de acce* ctre i(o,il# -a&tul dat -ii%d
i(&orta%t &e%tru *oluio%area ju*t a cau8ei. F%te(ei%du-i cererea &e
art. 112 CPC.
K. +e&re8e%ta%tul &ErEtului %u *a &re8e%tat $% edi%a de judecat. F%
re-eri%a de&u* de ace*ta e*te i%dicat c eBi*t cale de acce* *&re
i(o,il $%* %u *u%t a%eBate &ro,e care ar co%-ir(a ace*t -a&t.
7. )udectorul audii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# co%*ider
%e- ce*ar de(er*ul cu &rivire la di*&u%erea ad(i%i*trrii &ro,elor
(ateriale la locul lor de a-lare a ad(ite di% ur(toarele co%*idere%te
". Potrivit art. 112 ali%.013 CPC Ainstana judectoreasc poate
administra nscrisurile 5i pro0ele materiale la locul de pstrare sau de
aflare dac prezentarea lor n judecat este imposi0il sau dificil8$
9. 6i% actele &re8e%tate de ctre &ari %u e*te re8ult o co%clu8ie cert
a*u&ra -a&tului dac eBi*t *au %u cale de acce* de la dru(ul ce%tral
ctre i(o,ilul *ituate $% *tr.@i(u* 9# ace*t -a&t -ii%d e*e%ial &e%tru
*oluio%area cau8ei date# cercetarea la -aa locului va -ace &o*i,il co%-
*tatarea ace*tui -a&t.
12. F% co%-or(itate cu art. 112# art. 1K9-172 CPC# judectorul
d i * & u % e9
5d(i%i*trarea &ro,elor (ateriale la locul lor de a-lare# &ri% cercetarea
cilor de ace* *&re i(o,ilul *ituat $% *tr. @i(i %r. 9# (u%. C4ii%au.
5ctul &roce*ual va avea loc la data de 1 iulie 1212# ora 9.22 cu
$%tii%area
&artici&a%ilor la &roce*.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
)udectorul Mladi*lav M+5:IE
!4
1?/ 5n#heiee 6i)in+ ina+'i0i%iia,ea 'i.lo#ului +e 6o%
#art$ %** alin$#,) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
14 ia%uarie 1212 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei Ce%tru (u%. C4ii%u# Preda 5leBa%dru#
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic c4e*tiu%ea cu &rivire la audierea (artorului
6oi,a%i Co%*ta%ti% $% &rici%a civil i%te%tat la cererea de c4e(are $%
judecat a lui 'ti%/a Io% $(&otriva lui 6ra/a% Mariu* cu &rivire la
$%ca*area *u(ei u%ui $(&ru(ut de 1122 euro
a c o % * t a t a t9
1. 'ti%/a Io% a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui 6ra/a%
Mariu* cu &rivire la $%ca*area datoriei ce re8ult di% co%tractul de $(-
&ru(ut $%c4eiat $%tre el i &ErEt.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%tul 'ti%/a Io% a i%dicat c la 12 (ai 122"
i-a dat cu $(&ru(ut &ErEtului 1122euro &e ter(e% de doi a%i. PErEtul
%u i-a re*tituit ,a%ii $(&ru(utai i %ici do,E%da# $% le/tur cu ce cere
$%ca*area *u(ei de 1122 euro. 6i% reci&i*a &re8e%tat de ctre recla-
(a%tul 'ti%/a Io% ur(ea8 c# $%tre el i &ErEtul 6ra/a% Mariu*# eBi*t
u% co%tract de $(&ru(ut# la 12 (ai 122"# a -o*t $%c4eiat u% co%tract de
$(&ru(ut a 1122euro.
3. +ecla(a%tul 'ti%/a Io%# $% edi%a de judecat# aciu%ea a *u*i%ut i a
cerut ad(iterea ace*teia.
4. PErEtul 6ra/a% Mariu*# $% edi%a de judecat# aciu%ea %u a recu%o*cut#
cerE%d re*&i%/erea ace*teia deoarece *u*i%e ca a re*tituit ,a%ii la data
de 1 ia%uarie 122" $% &re8e%ta &riete%ului co(u% al &arilor 6oi,a%i
Co%*ta%ti% i a *olicitat i%*ta%ei audierea $% calitate de (artor a lui
6oi- ,a%i Co%*ta%ti%# $% te(eiul art.131 CPC#care ar &utea co%-ir(a
re*titui- rea *u(ei $(&ru(utului ctre 'ti%/a Io%.
!!
!. +ecla(a%tul a *olicitat re*&i%/erea cererii de citare a (artorului# deoa-
rece &ErEtul %u a re*tituit %iciodata ,a%ii i(&ru(utai i 6oi,a%i Co%-
*ta%ti% %u dei%e i%-or(atie releva%t ca8ului.
K. 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# judectorul co%*ider
%ece*ar de(er*ul cu &rivire la di*&u%erea citarii (artorului 6oi,a%i
Co%*ta%ti% a re*&i%/e di% ur(toarele co%*idere%te.
7. Potrivit art. 112 ali%.013 Cod Civil Atre0uie s fie ncheiate n scris ac&
tele juridice dintre persoanele fizice dac valoarea o0iectului actului
juridic dep5e5te %444 de lei8. 5rt. 111 ali%.013 Cod Civil &revede c
Anerespectarea formei scrise a actului juridic face s decad prile
din dreptul de a cere, n caz de litigiu, pro0a cu martori pentru do&
vedirea actului juridic8, iar $% co%-or(itate cu art. 111 ali%.013 CPC
Acircumstanele care, conform legii, tre0uie confirmate prin anumite
mijloace de pro0aiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace
pro0ante8$
". 5ctul de re*tituirea a ,a%ilor tre,uia $%c4eiat $% *cri*# la -el ca i
co%trac- tul i%iial de $(&ru(ut# iar &ro,a cu (artori &e%tru &ro,area
$%c4eierii ace*tuia e*te i%ad(i*i,il.
9. F% co%-or(itate cu art. 111 ali%. 013 i 033 Cod civil# art. 111 ali%. 013#
art. 1K9-172 CPC judectorul#
d i * & u % e9
'e re*&i%/e de(er*ul de citare a (artorul 6oi,a%i Co%*ta%ti%# &ro,a -i-
i%d co%*iderat i%ad(i*i,il $% &rici%a civil cu &rivire la $%ca*area
datoriei
a lui 'ti%/a Io% $(&otriva lui 6ra/a% Mariu*.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
)udectorul 5leBa%dru P+E65
!K
1@/ 5n#heiee 6i)in+ +e#+eea +in +e6,ul +e a 6e8en,a 6o%e
#art$ %*/ alin$#*) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
11 iulie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru# (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Mitalie Mra,ie
/re-ier Eveli%a Mla*
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic c4e*tiu%ea cu &rivire la di*&u%erea e-ecturii
eB&erti8ei de *ta,ilire a (odalitatii de &artajare a a&arta(e%tului $%
cadrul eBa(i%rii cerererii de c4e(are $% judecat $%ai%tat de :eli%*Qi
Mladi*lav# 'tati Maria $(&otriva d%ei :eli%*Qi 'ilvia &rivi%d &artajul
,u%ului i(o,il# *ta,ilirea cotelor &ri#
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%ii :eli%Qi Mladi*lava i 'tati Maria au $%ai%tat aciu%ea *u*-
(e%io%at ctre :eli%Qi 'ilviu *olicitE%d &artajul ,u%ului i(o,il# *ta,i-
liraea cotelor &ri#
1. F% (otivarea aciu%ii *ale i%vocE%d -a&tul c la 13 (ai 199! a&arta(e%-
tul %r. 141 di% ,d. .te-a% cel Mare i '-E%t %r. 3# (u%. C4ii%u a -o*t
&rivati8at. Partici&a%ii la &rivati8are *u%t :eli%*Qi 'ilviu# 'tati Maria
i :eli%*Qi Mladi*lava# $% a%ul 1221 c*toria $%tre :eli%*Qi 'ilviu i
:eli%*Qi Mladi*lava a -o*t de*-cut# de la $%ce&ut recla(a%ii i &ErEtul
au co%ve%it a*u&ra &artajului a&rta(e%tului. CectE%d la ace*t -a&t $% ul-
ti(ii ci%ci a%i recla(a%ii au &ro&u* &ErEtului di-erite varia%te de &artaj
a i(o,ilului# ace*ta $%* a re-u8at toate &ro&u%erile i $(&iedic &artajul
i(o,ilului i &ractic ocu& de u%ul *i%/ur toat *u&ra-aa locui,il# &ro-
vocE%d co%diii i(&o*i,ile de trai $% co(u%.
3. F% cadrul eBa(i%rii cau8ei recla(a%ii i au *olicitat %u(irea
eB&erti8ei
judiciare co(&leBe de *ta,ilre a (odalitatii de &artajare a a&arta(e%-
tului# dar i a valoarea &e &iaa a ace*tuia.
!7
4. 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat a
co%*iderat %ece*ar de(er*ul cu &rivire la di*&u%erea e-ecturii eB&er-
tiBei de *ta,ilre a (odalitatii de &artajare a a&arta(e%tului# dar i a
valoarea &e &iaa a ace*tuia a ad(ite $% co%-or(itate cu art. 14" ali%.013
CPC# ace*ta -ii%d %ece*ar &e%tru *oluio%are ju*ta a cau8ei cu ura(a-
toarele $%tre,ri9 1. E*te oare &o*i,il &artajarea a&arta(e%tului %r. 143
*ituat &e ,d. .te-a% cel Mare i '-E%t %r. 3# (u%. C4ii%u $% &atru &ri
e/ale i dac *u%t careva varia%te &o*i,ile. i 1. Care e*te valoarea &e
&ia a a&arta(e%tului %r. 143 *ituat &e ,d. .te-a% cel Mare i '-E%t %r.
3# (u%. C4ii%u la (o(e%tul actual. F(&uter%icit de e-ectuarea
eB&erti8ei -ii%d I%*titului Caio%al de EB&arti8e )udiciare a Mi%i*terului
)u*tiiei cu *ediul *tr. Maria Ci,otari %r. 1# (u%. C4ii%u.
!. 6eoarece di*&u%erea e-ecturii eB&eri8ei co(&leBe a -o*t /e%erat de
cererea recla(a%ilor :eli%Qi Mladi*lava i 'tati Maria i%*ta%a de jude-
cat a co%*iderat %ece*ar a &u%e $% o,li/aia ace*tora &lata c4eltuielilor
&e%tru e-ectuarea eB&erti8ei.
K. Potrivit art. 114 ali%.013 CPC Apartea care cere dovada cu martori sau
efectuarea unei e3pertize este o0ligat ca, n termen de ( zile de la
ncu& viinarea cererii, s depun suma sta0ilit de instan pentru
despgu& 0irea martorilor sau plata e3pertului8$
7. +ecla(a%ii au -o*t $%tii%ai c $% ca8 de %eac4itare a c4eltuielilor
&e%- tru e-ectuarea eB&erti8ei $% ter(e% de ! 8ile de la o-erirea ace*tui
ter(e% &rii re*&o%*a,ile &artea va -i dec8ut di% dre&tul de a
&re8e%ta &ro,a *olicitat.
". F% ter(e% de ! 8ile recla(a%ii :eli%Qi Mladi*lava i 'tati Maria %u au
ac4itat *u(a %ece*ar e-ecturii eB&erti8ei.
9. 5*t-el# $% te(eiul art. 114 ali%.013# art. 1K9-172 CPC# judectorul
d i * & u % e9
6ecderea recla(a%ilor :eli%*Qi Mladi*lava i 'tati Maria di% dre&tul
de a &re8e%ta i *olicita e-ectuarea eB&erti8ei judiciare co(leBe de *ta,ilre
a (odalitatii de &artajare a a&arta(e%tului i a valoarea &e &iaa a ,u%u-
lui i(o,il $% cau8a civil &rivi%d &artajul ,u%ului i(o,il# *ta,ilirea cotelor
&ari.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
)udectorul Mitalie M+5:IE
!"
1A/ 5n#heiee 6i)in+ e$e#,uaea +elegaiei naionale
#art$ %*( alin$#%) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
14 ia%uarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Ma*ile Cri4a%
/re-ier Eveli%a Mla*
eBa(i%E%d c4e*tiu%ea &rivi%d %ece*itatea e-ecturii dele/aiei %aio%ale $%
*co&ul *oluio%rii &rici%ii civile i%te%tate la cererea de c4e(are $%
judecat a d%ei Oraur Catalia $(&otriva lui Oraur Jle/ cu &rivire la
recu%oaterea dre&tului la *&aiul locativ &ierdut
a c o % * t a t a t9
1. Oraur Catalia a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui
Oraur
Jle/ cu &rivire la recu%oaterea dre&tului la *&aiul locativ &ierdut.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%ta Oraur Catalia a i%dicat c# ea *-a a-lat
$%
c*torie cu &ErEtul &E% la 11 (artie 1229 i au locuit $(&reu% $%
a&arta-
(e%tul %r. 1 *ituat &e *tr. Colu(%a %r. 13# (u%. C4ii%u. 6u&
de*-acerea
c*toriei# &ErEtul i-a *c4i(,at locul de trai i a%u(e la a&arta(e%tul
%r.
12 *ituat &e *tr. 5leBei Mateevici %r. !1# (u%. C4ii%u# care $i a&ari%e
cu
dre&t de &ro&rietate# u%de i locuiete &E% acu(. @i(& $%delu%/at
&ErEtul
a locuit $% a&arta(e%tul %r. 12# *ituat &e *tr. 5leBei Mateevici %r. !1#
(u%.
!9
C4ii%u $(&reu% cu co%cu,i%a *a# Ila*cu Maria# care actual(e%te
do(i-
cilia8 $% (u%. or. :rice%i *tr. .te-a% cel Mare %r. 1!.
3. 6i% (otive %ecu%o*cute# &ErEtul Oraur Jle/ %u dorete *-i retra/
,e%evol vi8a de reedi% di% a&arta(e%tul $% liti/iu i ea e*te %evoit
* &ltea*c c4iria i *erviciile co(u%ale i &e%tru el# ceea ce $i crea8
c4eltuieli *u&li(e%tare %e$%te(eiate.
K2
4. Pe%tru co%-ir(area -a&tului c# &ErEtul di% 11 (artie 1212 locuiete $%
a&arta(e%tul %r. 12# *ituat &e *tr. 5leBei Mateevici %r. !1# (u%. C4ii-
%u# recla(a%ta cere * -ie audiat $% calitate de (artor Ila*cu Maria.
!. +ecla(a%ta Oraur Catalia# $% edi%a de judecat a *u*i%ut aciu%ea i a
cerut ad(iterea ace*teia.
K. PErEtul Oraur Jle/# $% edi%a de judecat %u a recu%o*cut aciu%ea i a
cerut re*&i%/erea ace*teia i%dicE%d c# el %u a &ierdut dre&tul la *&aiu
locativ $% a&arta(e%tul %r. 1# *tr. Colu(%a %r. 13# (u%. C4ii%u.
7. 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat co%-
*ider %ece*ar de a da dele/aie )udectoriei :rice%i &e%tru a audia $%
calitate de (artor &e Ila*cu Maria# care do(icilia8 $% (u%. or. :rice%i.
". F% co%-or(itate cu art. 11! ali%.013 CPC An cazul necesitii de a
aduna pro0e ori de a nmna acte judiciare ntr&un alt ora5, municipiu
sau raion, instana care judec pricina d instanei judectore5ti
respective, prin ncheiere, o delegaie pentru efectuarea unor anumite
acte de procedur8$
9. F% co%-or(itate cu art. 1K1 lit.e3 CPC Ala cererea participanilor la
pro& ces sau din oficiu, instana judectoreasc poate suspenda
procesul n cazul n care a dat o delegaie judiciar unei alte instane
judectore5ti din ar8$
12. F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c Ila*cu Maria ar &utea co(u%ica
i%*ta%ei de judecat -a&te i(&orta%te cu &rivire la locul de do(iciliu al
&ErEtului Oraur Jle/.
11. 5*t-el# di% co%*idere%tele c# Ila*cu Maria ar &utea co(u%ica -a&te#
care au i(&orta% &e%tru *oluio%area corect a liti/iului i deoarece
ea locuiete la o (are de&rtare de locul eBa(i%rii cererii de c4e(are
$% judecat# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia de a da dele/aie
)udectoriei :rice%i cu &rivire la audierea $% calitate de (artor $%
acea*- t &rici%.
11. F% acelai ti(&# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia de*&re %ece-
*itatea *u*&e%drii &roce*ului &E% la &re8e%tarea de ctre )udectoria
:rice%i a dele/aiei judiciare.
13. F% co%-or(itate cu art. 11!# art. 1K1# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat
d i * & u % e9
K1
'e *olicit )udectoriei :rice%i e-ectuarea ur(toarelor acte de &roce-
dur $% *co&ul eBecutrii dele/aiei judectoreti9
K2
' audie8e $% calitate de (artor &e Ila*cu Maria# do(iciliat $% or. :ri-
ce%i# *tr. .te-a% cel Mare %r. 1!# a*u&ra ur(toarelor $%tre,ri9
1. cE%d a -cut cu%oti% cu Oraur Jle/=
1. de cE%d i &E% cE%d au locuit $(&reu% i care a -o*t caracterul
relaiilor $%tre ei=
3. u%de au locuit $(&reu%.
F%c4eierea $% cau8 e*te o,li/atorie &e%tru )udectoria :rice%i i
ur(ea-
8 * -ie $%de&li%it $% re/i( &rioritar.
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui Oraur
Catalia $(&otriva lui Oraur Jle/ cu &rivire la recu%oaterea dre&tului la
*&aiul locativ &ierdut *e *u*&e%d &E% la &re8e%tarea de ctre )udectoria
:rice%i a dele/aiei judiciare.
F%c4eierea# $% &artea *u*&e%drii &roce*ului# &oate -i atacat cu recur*
la Curtea de 5&el C4ii%u# atEt cEt durea8 *u*&e%darea &roce*ului# &ri%
i%ter(ediul )udectoriei Ce%tru# (u%. C4ii%au.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Ma*ile C+II5C
K1
1B/ 5n#heiee 6i)in+ a0iguaea 6o%elo #art$ %*+ alin$#%) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
14 ia%uarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :uiuca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Mlad C4irtoaca
/re-ier +ai*a Moca%u
eBa(i%E%d &ro,le(a a*i/urrii &ro,elor $% ca8a civil i%te%tat la cererea
de c4e(are $% judecat a lui Orecu Cicolae $(&otriva lui Orecu I%a cu
&rivire la &artajarea ,u%urilor &ro&rietate $% devl(ie a *oilor
a c o % * t a t a t9
1. Orecu Cicolae a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva d%ei
Orecu I%a cu &rivire la &artajarea ,u%urilor &ro&rietate $% devl(ie a
*oilor.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%tul Orecu Cicolae a i%dicat c# a -o*t
c*-
torit cu &ErEta di% a%ul 1221 &E% la 1" %oie(,rie 1212. 6u& de*-ace-
rea c*toriei# el $(&reu% cu &ErEta# au co%ti%uat# &E% la 19
*e&te(,rie
1211# * locuiea*c $(&reu% i * duc /o*&odrie co(u%. F% ace*t
ti(&# la 12 iulie 1211# el $(&reu% cu &ErEta# au cu(&rat a&arta(e%tul
%r. !# *ituat &e *tr. Ma*ile Gu&u 14# (u%. C4ii%u# co(&u* di%tr-o
odaie#
e*ti(at la &reul de 122222 lei# care cere *-i -ie tra%*(i* lui $% &ro&ri-
etate# iar &ErEtei# el# e*te de acord *-i dea 122222 lei# ceea ce co%*tituie
P di% valoaera a&arta(e%tului# deoarece ulti(a are $% &ro&ietate &rivat
a&arta(e%tul %r. K# *ituat &e *tr. Cu8a Mod 19 (u%. C4ii%u# co(&u*
di% 1 odi.
3. Ga 12 ia%uarie 1213 Orecu Cicolae a de&u* cerere cu &rivire la a*i-
/urarea &ro,elor# $% te(eiul art.117 CPC# cerE%d audierea lui Mardari
K1
Ma*ili*a $% calitate de (artor &E% la eBa(i%area &rici%ii $% -o%d# care
e*te %u(it &e%tru 14 -e,ruarie 1213# i%vocE%d c ulti(a# la 7 -e,ruarie
K1
1213 va &leca la (u%c $% Jla%da i %u v-a &utea -i audiat# $%* ea
&oate * co(u%ice i%*ta%ei date e*e%iale cu &rivire la vE%8area-
cu(&rarea a&arta(e%tului $% liti/iu de ctre el i &ErEt.
4. I%*ta%a de judecat *tudii%d (aterialele do*arului co%*ider %ece*ar a
ad(ite cererea de&u* de ctre Orecu Cicolae cu &rivire la a*i/urarea
&ro,elor di% ur(toarele co%*idere%te.
!. F% co%-or(itate cu art. 117 ali%.013 CPC Aparticipanii la proces inte&
resai s previn dispriia ori imposi0ilitatea administrrii n viitor a
unei pro0e utile pentru dovedirea preteniilor pot cere instanei judec&
tore5ti asigurarea pro0ei$ >sigurarea se face prin audierea martorului,
efectuarea e3pertizei, cercetarea la faa locului 5i prin alte modalitiA.
K. 6i% co&ia co%tractului de (u%c# $% care &arte e*te Mardari Ma*ili*a#
ur(ea8 c ulti(a# di% 9 -e,ruarie 1213# &e ter(e% de trei a%i# va -i
a%/ajat la lucru la $%tre&ri%derea ?MMA# *ituat $% oraul 5(*terda(#
Jla%da. 7a&tul &lecrii Ma*ili*ei Mardari &e*te 4otarele rii *e
co%-ir( i &ri% co&ia ,iletului de avio%# eli,erat &e %u(ele d%ei
Mardari Ma*ili*a# la ruta C4ii%u-5(*ter%a( di% 7 -e,ruarie 1213.
7. 5vE%d $% vedere -a&tul c# audierea $% calitate de (artor a lui Mardari
Ma*ili*a# care &oate co(u%ica i%*ta%ei de judecat date i(&orta%te de*-
&re o,iectul aciu%ii# ulterior va -i co(&licat.
". F% co%-or(itate cu art. 117# art. 11" ali%.013# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a
de judecat
d i * & u % e9
'e ad(ite cererea de&u* de ctre Orecu Cicolae cu &rivire la a*i/ura-
rea &ro,elor $% cau8a civil cu &rivire la &artajarea ,u%urilor &ro&rietate $%
devl(ie a *oilor.
'e audia8 Mardari Ma*ili*a $% calitate de (artor &E% la eBa(i%area
&rici%ii $% -o%d.
'e citea8 Mardari Ma*ili*a &e%tru data de 3 -e,ruarie 1213# ora 12.22#
,iroul %r. 14# *tr. Mi4ai Mitea8ul 1# (u%. C4ii%u.
'e $%tii%ea8 &ErEta Orecu I%a de*&re audierea lui Mardari Ma*ili*a#
la
3 -e,ruarie 1213# ora 12.22# ,iroul %r. 14 *tr. Mi4ai Mitea8ul 1# (u%. C4ii-
%u# $% calitate de (artor.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Mlad CII+@J5C5
K3
20/ 5n#heiee 6i)in+ a0iguaea 6o%elo :n #a8ul o%ie#,elo
+e 6o6ie,a,e in,ele#,ual #art$ %*+
%
alin$#%) CPC)
6o*arul %r.....................
F C C I E I E + E
14 ia%uarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :uiuca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul @udor Cotorcea
/re-ier Eu/e%ia Macaru
eBa(i%E%d cererea de a*i/urarea a &ro,elor $%ai%te de i%te%tarea
&roce*ului de a&arare a dre&tului de autor i $%ca*area co(&e%*aiei &e%tru
$%clcarea dre&tului de autor i dre&turilor co%eBe a F%tre&ri%derii
I%dividuale ?@o-a% Ori/oreA
a c o % * t a t a t9
1. +e&re8e%ta%tul FI ?@o-a% Ori/oreA# +acu Io%# a de&u* o cerere de
a*i/u-
rarea a &ro,elor $%ai%te de $%te%tarea &roce*ului cu &rivire la $%ca*area
co(&e%*aiei &e%tru $%clcarea dre&tului de autor i dre&turilor co%eBe#
*olicitE%d ,locarea i cercetarea datelor datelor co%i%ute $% do(e%ului
?SSS.*laT.(dA di% re/i*trul /e*tio%at de F' ?Mold6ataA $% ,a8a art. K4
al Ge/ii %r. 3" di% 19.21.122" &rivi%d &rotecia (rcilor.
1. F% (otivarea cererii re&re8e%ta%tul a i%dicat c FI ?@o-a% Ori/oreA# e*te
titularul de dre&turi eBclu*ive &atri(o%iale de autor i co%eBe &e teri-
toriul +e&u,licii Moldova a*u&ra u%or o&ere i -o%o/ra(e# dre&turi &e
care le-a o,i%ut $% ,a8a co%tractelor de lice% $%c4eiate cu titularii de
dre&turi auto4to%i 5di 6ivi% i Cata% :o**. Pri%ci&alul /e% de activitate
a ace*tei $%tre&ri%deri co%*tituie &roducerea# re&roducerea i co(erci-
ali8area eBe(&larelor de -o%o/ra(e lice%iate# i(&ri(ate &e *u&ort de
co(&act - di*c 0C6# 6M6# C6-+3 i audio >ca*ete 0MC3. 5ctivitatea
K4
ace*tei $%tre&ri%deri *e de*-oar la -el $% ,a8a certi-icatului de $%re/i*-
trate a titularilor (arcajelor de co%trol %r. 11" di% 23 a&rilie 1227 eli,e-
rate de 5/e%ia de 'tat &e%tru Pro&rietatea I%telectual. I%voc u%icul
$% dre&t de a re&roduce# de a da $% c4irie# de a di-u8a &ri%
co(erciali8are# co(u%icare &u,lic $% re/i( i%teractiv# i%clu*iv &ri%
I%ter%et &e terito- riul +e&u,licii Moldova.
3. +ece%t $%* 'ocietatea cu +*&u%dere Gi(itat ?'laTA &ri% i%ter(ediul
&a/i%ii Se,9 SSS.*laT.(d# -r acordul *u a valori-icat i valori-ic
ile/al $% co%ti%uu &ri% re&roducerea i co(u%icare &u,lic $% re/i( i%-
teractiv &ri% I%ter%et eBe(&lare de o&er i -o%o/ra(e di% re&ertoriul
titularilor de dre&turi auto4to%i i *tri%i# &ri%tre care *E%t i -o%o/ra(e
di% re&ertoriul FI ?@o-a% Ori/oreA. 5cce*E%d &a/i%a Se,9
SSS.*laT.(d# re&re8e%tat%tul FI A@A *u*i%e c &ErEtul valori-ic ile/al
ur(toarele o&ere i -o%o/ra(e di% re&ertoriul *u9. 7o%o/ra(a
?P*torul *i%/ura- ticA# i%ter&retat de 5di 6ivi%# di-u8at de 312 de
ori= 1. 7o%o/ra(a ?Cu ( uitaA# i%ter&retat de 5di 6ivi%# di-u8at de
131 de ori= 3. 7o%o/ra(a
?' %u-(i vor,etiA# i%ter&retat de 5di 6ivi%# di-u8at de 112 de ori=.
7o%o/ra(a ?Ii/4SaT to t4e (oo%A# i%ter&retat de Cata% :o**#
di-u8at de 134 de ori=. 7o%o/ra(a ?+ioA# i%ter&retat de Cata% :o**#
di-u8at de 9" de ori= 7o%o/ra(a ?Priete%iiA# i%ter&retat de Cata%
:o**# di-u8at de !" de ori. Pri% valori-icarea ile/al a o&erelor i
-o%o/ra(elor (e%io%ate (ai *u*# &ErEtul a $%clcat dre&turile de autor
i co%eBe ale recla(a%tului &rev8ute de Ge/ea Cr. 139 di% 21.27.1212
&rivi%d dre&tul de autor i dre&turile co%eBe i a%u(e9 dre&tul
titularului de dre&turi la re&roducerea o&erei# &rev8ut de art. 11 ali%.
013 lit. a3# e3# /3# 43# i3=
4. +e&re8e%ta%tul FI A@o-a% Ori/oreA a i%dicat c do(e%ului A*laT.(dA
&oate -i (a%u&ulat $% &er(a%e% atEt de ad(i%i*tratorii *ite-ului &ri%
ter/erea *au (odi-icarea i%-or(aiei eBi*te%te cEt i de utili8atori &ri%
&la*area de co(e%tarii la &ie*ele i%ter&retare# eBi*t &ericol real de &ier-
derea &ro,elor %ece*are &e%tu *oluio%area u%ui &roce* de re&ararea
&re- judiciului cau8at &ri% $%clcarea dre&tului de autor.
!. F% cerere re&re8e%ta%tul a i%dicat ca FI va de&u%e cauiu%e $% (ari(ea
*ta,ilit de i%*t% &e%tru a &reve%i cau8area &rejudiciului '+G A'laTA.
'tudii%d (aterialele do*arului i cererea $%ai%tat# judectorul
K!
co%*ider %ece*ar a ad(ite cererea de&u* de ctre O.C. cu &rivire la
a*i/urarea &ro,elor di% ur(toarele co%*idere%te.
KK
K. I%*ta%a *tudii%d co%i%utul cererii &rivi%d a*i/urarea &ro,elor# audii%d
&o8iia re&re8e%ta%tului co%*ider %ece*ar ad(iterea i%te/ral a ace*te-
ia# di% ur(toarele co%*idere%te.
7. Potrivit art. 117
1
ali%.013 i 033 CPC Aorice persoan creia i s&au n&
clcat drepturile de proprietate intelectual poate cere instanei, pn
la intentarea procesului n instan judectoreasc, precum 5i n timpul
procesului, aplicarea de msuri provizorii pentru asigurarea pro0elor,
su0 rezerva proteciei informaiilor care constituie secret comercial
sau a cror confidenialitate necesit a fi asigurat conform
prevederilor legislaiei n vigoare 5i cu condiia depunerii unei
cauiuniA.
". Potrivit art. 119 ali%.013 CPC Aasigurarea pro0elor se efectueaz de c&
tre judector conform prevederilor prezentului cod privind cercetarea
pro0ei$ Persoana interesat, ali participani la proces se n5tiineaz
despre locul, data 5i ora asigurrii pro0ei$ ?eprezentarea lor ns nu
mpiedic luarea msurilor de asigurare a pro0ei$ n cazul pericolului
de ntrziere, instana e3amineaz cererea de asigurare a pro0ei de n&
dat, fr citarea prilor$ n astfel de cazuri, ncheierea de asigurare
se comunic prilor 5i altor persoane interesate8$
9. i%E%d co%t de -a&tul c %ea*i/urarea ur/e%t a &ro,elor va duce la
di*&ariia i i(&o*i,ilitatea ad(i%i*trrii $% viitor a u%ei &ro,ei utile
&e%tru dovedirea &rete%iilor di% co%i%utul *ite-ului A*laT.(dA
deoarece ace*ta &oate -i (a%i&ulat $% &er(a%e% &ri% adau/area i
eBcluderea de date.
12. F% co%-or(itate cu art. 117
3
ali%.013 8msurile de asigurare a pro0elor
se consider nule n cazul n care reclamantul nu intenteaz n termen
de *4 de zile lucrtoare o aciune n instan judectoreasc privind
nclcarea drepturilor8$
11. Potrivit art. K4 Ge/ii %r. 3" di% 19.21.122"# art. 117
1
# art. 11"
1
# art.119#
art. 1K9-172# CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e ad(ite cererea de&u* de ctre FI ?@o-a% Ori/oreA. cu &rivire la a*i-
/urarea &ro,elor $%ai%te de i%te%tarea &roce*ului de a&rare a dre&tului
de autor i $%ca*area co(&e%*aiei &e%tru $%clcarea dre&tului de autor i
dre&turilor co%eBe a F%tre&ri%derii I%dividuale.
KK
'e ,loc4ea8 datele $% do(e%ului ?*laT.(dA di% re/i*trul /e*tio%at de
F' ?Mold6ataA.
F%c4eierea va -i tra%*(i* *&re eBecutare catre de F' ?Mold6ataA.
'e *ta,ilete cauiu%e $% *u( de 12222 08ece (ii lei3 care *e va de-
&u%e $% co%tul eBecutorului judectore*c Pala(ari Mari%. 'e ate%io%ea8
c (a*urile de a*i/urare a &ro,elor di*&u*e *e vor a%ula $% ca8ul $% care
FI ?@o-a% Ori/oreA %u va i%te%ta &roce*ul de re&arare a &rejudiciului cau8at
&ri% $%clcarea dre&tului de autor $% ter(e% de 12 de 8ile de la di*&u%erea
(a*urilor de a*i/urare.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul @udor CJ@J+CE5
K7
21/ 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea #eeii +e a0iguae a 6o%elo
:n #a8uile a0iguaea 6o%elo +e 6o6ie,a,e in,ele#,ual
#art$ %*+
%
alin$#,) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
14 ia%uarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :uiuca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul @udor Cotorcea
/re-ier Eu/e%ia Macaru
eBa(i%E%d cererea de a*i/urarea a &ro,elor $%ai%te de i%te%tarea
&roce*ului de a&arare a dre&tului de autor i $%ca*area co(&e%*aiei &e%tru
$%clcarea dre&tului de autor i dre&turilor co%eBe a F%tre&ri%derii
I%dividuale ?@o-a% Ori/oreA
a c o % * t a t a t9
1. +e&re8e%ta%tul FI ?@o-a% Ori/oreA# +acu Io%# a de&u* o cerere de
a*i/u-
rarea a &ro,elor $%ai%te de $(te%tarea &roce*ului cu &rivire la $%ca*area
co(&e%*aiei &e%tru $%clcarea dre&tului de autor i dre&turilor co%eBe#
*olicitE%d ,locarea i cercetarea datelor datelor co%i%ute $% do(e%ul
SSS.*laT.(d di% re/i*trul /e*tio%at de F' ?Mold6ataA $% ,a8a art. K4 al
Ge/ii %r. 3" di% 19.21.122" &rivi%d &rotecia (rcilor.
1. F% (otivarea cererii re&re8e%ta%tul a a-ir(at c FI ?@o-a% Ori/oreA# e*te
titularul de dre&turi eBclu*ive &atri(o%iale de autor i co%eBe &e teri-
toriul +e&u,licii Moldova a*u&ra u%or o&ere i -o%o/ra(e# dre&turi &e
care le-a o,i%ut $% ,a8a co%tractelor de lice% $%c4eiate cu titularii de
dre&turi auto4to%i 5di 6ivi% i Cata% :o**. Pri%ci&alul /e% de activitate
a ace*tei $%tre&ri%deri co%*tituie &roducerea# re&roducerea i co(erci-
ali8area eBe(&larelor de -o%o/ra(e lice%iate# i(&ri(ate &e *u&ort de
co(&act-di*c 0C6# 6M6# C6-+3 i ca*ete audio 0MC3. 5*t-el i%voc
u%icul $% dre&t de a re&roduce# de a da $% c4irie# de a di-u8a &ri% co(er-
K"
ciali8are# co(u%icare &u,lic $% re/i( i%teractiv# i%clu*iv &ri% I%ter%et
&e teritoriul +e&u,licii Moldova.
3. +ece%t $%* 'ocietatea cu +*&u%dere Gi(itat ?'laTA &ri% i%ter(ediul
&a/i%ii Se,9SSS.*laT.(d# -r acordul *u a valori-icat i valori-ic
ile- /al $% co%ti%uu &ri% re&roducerea i co(u%icare &u,lic $% re/i(
i%- teractiv &ri% I%ter%et eBe(&lare de o&er i -o%o/ra(e di%
re&ertoriul titularilor de dre&turi auto4to%i i *tri%i# &ri%tre care *E%t i
-o%o/ra(e di% re&ertoriul FI ?@o-a% Ori/oreA. 5cce*E%d &a/i%a Se,9
SSS.*laT.(d# re&re8e%tat%tul FI A@A *u*i%e c &ErEtul valori-ic ile/al
ur(toarele o&ere i -o%o/ra(e di% re&ertoriul *u9. 7o%o/ra(a
?P*torul *i%/ura- ticA# i%ter&retat de 5di 6ivi%# di-u8at de 312 de
ori= 1. 7o%o/ra(a ?Cu ( uitaA# i%ter&retat de 5di 6ivi%# di-u8at de
131 de ori= 3. 7o%o/ra(a
?' %u-(i vor,etiA# i%ter&retat de 5di 6ivi%# di-u8at de 112 de ori=.
7o%o/ra(a ?Ii/4SaT to t4e (oo%A# i%ter&retat de Cata% :o**# di-u8a-
t de 134 de ori=. 7o%o/ra(a ?+ioA# i%ter&retat de Cata% :o**#
di-u8at de 9" de ori= 7o%o/ra(a ?Priete%iiA# i%ter&retat de Cata%
:o**# di-u- 8at de !" de ori. Pri% valori-icarea ile/al a o&erelor i
-o%o/ra(elor (e%io%ate (ai *u*# &ErEtul a $%clcat dre&turile de autor
i co%eBe ale recla(a%tului &rev8ute de Ge/ea &rivi%d dre&tul de
autor i dre&turile co%eBe.
4. +e&re8e%ta%tul FI A@o-a% Ori/oreA a i%dicat c do(e%ului
SSS.*laT.(d &oate -i (a%u&ulat $% &er(a%e% atEt de ad(i%i*tratorii
*ite-ului &ri% ter/erea *au (odi-icarea i%-or(aiei eBi*te%te cEt i de
utili8atori &ri% &la*area de co(e%tarii la &ie*ele i%ter&retare# eBi*t
&ericol real de &ier- derea &ro,elor %ece*are &e%tu *oluio%area u%ui
&roce* de re&ararea &re- judiciului cau8at &ri% $%clcarea dre&tului de
autor.
!. @otodat $% *edi%a de judecat %u a -o*t &re8e%tat %ici u% act care ar
dovedi dre&turile *olicita%tului a*u&ra o&erelor %o(i%ali8ate.
K. 'tudii%d co%i%utul cererii &rivi%d a*i/urarea &ro,elor# audii%d &o8iia
re&re8e%ta%tului# judectorul co%*ider %ece*ar re*&i%/erea i%te/ral a
ace*teia# di% ur(toarele co%*idere%te.
7. Potrivit art. 117
1
# ali%.013 i 033 CPC 8orice persoan creia i s&au n&
clcat drepturile de proprietate intelectual poate cere instanei, pn
la intentarea procesului n instan judectoreasc, precum 5i n timpul
K9
procesului, aplicarea de msuri provizorii pentru asigurarea pro0elor,
72
su0 rezerva proteciei informaiilor care constituie secret comercial
sau a cror confidenialitate necesit a fi asigurat conform
prevederilor legislaiei n vigoare 5i cu condiia depunerii unei
cauiuni8$
". 6eoarece la cererea FI A@o-a% Ori/oreA# %u a -o*t a%eBat %ici u% act
care ar dovedi dre&turile de &ro&rietate i%telectual &e care le-ar dei%e
a*u&ra o&erilor re&rodu*e $% co%i%utul *ite-ului SSS.*laT.(d
judecto-
rul aju%/e la co%clu8ia de a re*&i%/e cererea de&u* de ctre FI A@o-a%
Ori/oreA &ri% ,locarea datelor de &e do(e%ul SSS.*laT.(d.
9. F% co%-or(itate cu art. 117
1
# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e cererea de&u* de ctre FI ?@o-a% Ori/oreA cu &rivire la a*i-
/urarea a &ro,elor $%ai%te de i%te%tarea &roce*ului de a&arare a dre&tului
de autor i $%ca*area co(&e%*aiei &e%tru $%clcarea dre&tului de autor i
dre&turilor co%eBe a F%tre&ri%derii I%dividuale
F%c4eierea &oate -i atacat -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el
C4ii%au
$% ter(e% de ! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul judectorii :uiuca%i
(u%.C4ii%au.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul @udor CJ@J+CE5
72
22/ 5n#heiee 6i)in+ e0,i,uiea #au7iunii :n #a8ul a0iguii 6o%elo
69n la in,en,aea a#7iunii ;art$ %*+
*
alin$#/) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
14 -e,ruarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :uiuca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Cri*tia%@taru
/re-ier 5%dreea @ere%ciuc
eBa(i%E%d cererea de &rivi%d re*tituirea cauiu%ii $% ca8ul a*i/urrii
&ro,elor &E% la i%te%tarea aciu%ii de a&arare a dre&tului de autor i
$%ca*area co(&e%*aiei &e%tru $%clcarea dre&tului de autor i dre&turilor
co%eBe a F%tre&ri%derii I%dividuale ?@o-a% Ori/oreA
a c o % * t a t a t9
1. +e&re8e%ta%tul FI ?@o-a% Ori/oreA# +acu Io%# a de&u* o cerere &rivi%d
re*tituirea cauiu%ii $% ca8ul a*i/urrii &ro,elor &E% la i%te%tarea
aciu%ii
de a&arare a dre&tului de autor i $%ca*area co(&e%*aiei &e%tru
$%clcarea
dre&tului de autor i dre&turilor co%eBe a F%tre&ri%derii I%dividuale
?@o-a%
Ori/oreA.Cererea a -o*t $%te(eiat &e &revederile art.117
1
CPC.
1. F% (otivarea cererii re&re8e%ta%tul a i%dicat c la data de 11 ia%uarie
1213 a de&u* o cerere de a*i/urarea a &ro,elor $%ai%te de $%te%tarea &ro-
ce*ului cu &rivire la $%ca*area co(&e%*aiei &e%tru $%clcarea dre&tului
de autor i dre&turilor co%eBe# *olicitE%d ,locarea i cercetarea datelor
datelor co%i%ute $% do(e%ul SSS.*laT.(d di% re/i*trul /e*tio%at de
F' ?Mold6ataA $% ,a8a art. K4 al Ge/ii &rivi%d &rotecia (rcilor. Ce-
rerea $% cau8 a -o*t ad(i* &ri% $%c4eierea i%*ta%tei Cr. 1134!13 di%
data de 14 ia%uarie 1213. Pri% I%c4eierea (e%io%at 'licita%tul FI AOri-
/ore @o-a%A a -o*t o,li/at la de&u%erea cauiu%ii $% *u( de 12222 lei.
Cauiu%ea -ii%d de&u* i%te/ral la data de 14 ia%uarie 1213
71
3. F%c4eierea i%*ta%ei de judecat %r.1134!13 a *ti&ulat ter(e%ul de 12
de
8ile a vala,ilitii (a*urilor de a*i/ure co%diio%ate de i%te%tarea
&roce*u-
lui civil $(&otriva '+G A'laTA ad(i%i*tratorul do(e%ului
SSS.*laT.(d &ri% i%ter(ediul carui *e &reti%de $%clcarea dre&tului de
autor.
4. F% ter(e% de 12 8ile FI A@o-a% Ori/oreA i '+G A'laTA au aju%* la u%
acord eBtrajudiciar# a*t-el FI A@o-a% Ori/oreA %u a de&u* cerere de
i%te%- tare a &roce*ului.
!. F% edi% re&re8e%ta%tul '+GA 'laTA a declarat c %u ur(rete o,li-
/area FI A@o-a% Ori/oreA la de*&/u,iri &e%tru &rejudiciile cau8ate &ri%
$%cuvii%area (*urii &ri% care a -o*t ,locate datele &e *ite-ul
SSS.*laT.(d
K. I%*ta%a de judecat audii%d &artici&a%ii# *tudii%d (aterialele
do*arului# co%*ider cererea &rivi%d re*tituirea cauiu%ii ca $%te(eiat
di% ur(- toarele co%*idere%te.
7. F% co%-or(itate cu &revederile art. 117
1
ali%.0!3 8cauiunea se restituie
celui care a depus&o dac cel ndreptit nu a depus cerere pentru
plata despgu0irii cuvenite pn la mplinirea termenului de ,4 de zile
de la data rmnerii definitive a hotrrii sau, dup caz, de la data
ncetrii efectelor msurii prevzute la alin$ #/)$ Cauiunea se restituie
de ndat dac partea interesat declar n mod e3pres c nu
urmre5te o0liga& rea celui care a depus&o la despgu0iri pentru
prejudiciile cauzate prin ncuviinarea msurii pentru care aceasta s&a
depus8$
". 5*t-el# avE%d $% vedere c cauiu%ea a -o*t de&u* i%te/ral# iar
&rooce*ul de judecat %u a -o*t i%te%tat# iar (a*urile de a*i/urare i-au
$%cetat e-ectul.
9. F% co%-or(itate cu &revederile art. 117
1
CPC# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a
de judecat
d i * & u % e9
'e re*tituie cauiu%ea $% *u( de 12222 08ece (ii3 lei#de&u* $% *co&ul
a*i/urrii &ro,elor &E% la i%te%tarea aciu%ii de a&arare a dre&tului de au-
tor i $%ca*area co(&e%*aiei &e%tru $%clcarea dre&tului de autor i
dre&tu-
rilor co%eBe# ctre FI A@o-a% Ori/oreA
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%au $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%area ei &ri% i%ter(ediul judectorii Ce%tru
(u%.C4ii%au.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Cri*tia% @5@5+U
71
2=/ 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea #eeii +e a0iguae a 6o%elo
;art$ %*1 alin$#,) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
24 *e&te(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :uiuca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Mictor 6a(ia%
/re-ier 5la Macarciuc
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic c4e*tiu%ea &rivi%d a*i/urarea &ro,elor $%
cau8a civil i%te%tat la cererea de c4e(are $% judecat a lui :er,i%*c4i
Male%ti% $(&otriva F%tovtririi Po(icole ?5/ro(A cu &rivire la
$%ca*area &rejudiciului (aterial i (oral# -ur%i8area i%-or(aiei i
eB&ri(area *cu8elor &u,lice
a c o % * t a t a t9
1. :er,i%*c4i Male%ti% a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva
F%tovtririi Po(icole ?5/ro(A cu &rivire la $%ca*area &rejudiciului
(aterial i (oral# -ur%i8area i%-or(aiei i eB&ri(area *cu8elor &u,lice.
1. F% cadrul judecrii &rici%ii a *olicitat a*i/urarea &ro,elor $% te(eiul
art. 117 CPC &ri% *ec4e*trarea docu(e%telor -i%a%ciare ale &ErEtului#
i%vocE%d -a&tul ca &ErEtul ar &utea cu rea credi% (odi-ica ace*te do-
cu(e%te.
3. 'tudii%d co%i%utul cererii &rivi%d a*i/urarea &ro,elor# audii%d &o8iia
re&re8e%ta%tului &ErEtului @al(aci 6ori%a# judectorul co%*ider %ece-
*ar re*&i%/erea i%te/ral a ace*teia# di% ur(toarele co%*idere%te.
4. F% co%-or(itate cu art. 117 ali%.013 CPC 8participanii la proces inte&
resai s previn dispariia ori imposi0ilitatea administrrii n viitor a
unei pro0e utile pentru dovedirea preteniilor pot cere instanei judec&
tore5ti asigurarea pro0ei$ >sigurarea se face prin audierea martorului,
efectuarea e3pertizei, cercetarea la faa locului 5i prin alte modalitiA.
73
@otodat# co%-or( &revederelor cu art. 11" ali%.013 CPC An cererea de
asigurare a pro0elor se indic esena pricinii, datele prilor, inclusiv
domiciliul ori sediul lor, pro0ele a cror asigurare se cere, faptele ce
urmeaz a fi confirmate sau infirmate prin aceste pro0e, motivul
solicitrii asigurrii pro0elor$ >supra cererii de asigurare a pro0elor
instana emite o ncheiere8$
!. +eiei%d di% -a&tul %ei%vocrii crorva ur/e%e# eBi*tE%d i%cide%te &ro-
ce*uale le/ate de $%tii%area &rilor i $(&uter%icirile ace*tora# re*&ec-
tE%d &ri%ci&iul co%tradictorialitii# i%ata%a a &u* $% di*cuia &rilor
de(er*ul la &ri(a edi% $% care re&re8e%ta%ii au &re8e%tat $(&uter%i-
cirile.
K. F% *trict co%-or(itate cu &revederile (e%io%ate# recla(a%tul %u a i%-
vocat i &ro,at careva di-iculti $% &rocedura de adu%are i *olicitare a
&ro,ei i%dicate# i a%u(e docu(e%tele -i%a%ciare ale &ErEtului# %e-ii%d
(otivat $% -a&t i $% dre&t cererea# %e-ii%d i%vocate vreu%a di%
co%diile
i%dicate la teBtele de le/e (e%io%ate# *e ate*t %ete(ei%icia $% -a&t i
$%
dre&t a cererii.
7. F% co%-or(itate cu art. 11" ali%.013 i 033# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e cererea de a*i/urare a &ro,elor de&u* de ctre recla(a%-
tul :er,i%*c4i Male%ti% $% aciu%ea *a $(&otriva F%tovtririi Po(icole
?5/ro(A cu &rivire la $%ca*area &rejudiciului (aterial i (oral# -ur%i8area
i%-or(aiei i eB&ri(area *cu8elor &u,lice.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Mictor 65MI5C
74
24/ 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea e#unoa,eii $a6,elo e$e#,ua,
+e una +in 6ai #art$ %,% alin$#') CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
14 ia%uarie 1211 or. Edi%e
)udectoria Edi%e
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 'ta%i*lav 'ocole%co
/re-ier Gud(ila Gaiu
eBa(i%E%d $% edi%a judiciar &u,lic &ro,le(a ace&trii recu%oaterii
-a&telor de catre &ErEt $% cau8a civil i%te%tat la cererea de c4e(are $%
judecat a d%ei Macari Mari%a $(&otriva lui Macari Maleriu &rivi%d
&artajul averii co(u%e $% devl(ie
a c o % * t a t a t9
1. Ga data de " dece(,rie 1211 Macari Mari%a a de&u* cerere de c4e(are
$% judecat $(&otriva lui Macari Maleriu cu &rivire la &artajul averii co-
(u%e $% devl(ie a *oilor $% ti(&ul ca*toriei.
1. F% (otivarea aciu%ii +ecla(a%ta Macari Mari%a a i%dicat ca *oul *au
Macari Maleriu a $%c4eiat u% co%tract de credit cu :C
?Moldi%co(,a%QA '5# $% ,a8a cruia la data de 1" octo(,rie 1227 a
&ri(it u% credit $% *u( de 11222 lei. 6i% acea*t *u( de ,a%i i-a
&rocurat ,u%uri de u8 &er*o%al. Macari Maleriu %u a re*tituit creditul i
ur(ea8 *-l re*tituie la data de 1" octo(,rie 1211# -a&t ce a
deter(i%at-o &e recla(a%t *a i%te%te8e aciu%ea de &artaj a averii
co(u%e.
3. Macari Mari%a a i%dicat# c la K iu%ie 1999 a $%re/i*trat c*toria cu
&ErEtul Macari Maleriu. PE% la $%re/i*trarea c*toriei recla(a%ta avea
$% &ro&rietate &er*o%al a&arta(e%tul %r. 4 co(&u* di% 1 odi $% c(i-
%ul de &e *trada Maleriu Cu&cea %r. 17# or. Edi%e. F% ti(&ul c*toriei
7!
$(&reu% au co%*truit la ace*te 1 odi o a%eB de locuit co(&u* di%
dor(itor# ,uctrie# ca(era de ,aie# coridor cu o *u&ra-a total de
!2#K
(.&. $% valoare de 1791" lei.
4. +ecla(a%ta Macari Mari%a *olicit ca a&atra(e%tul *a -ie co%*ide- rat
,u% &er*o%al $(&reu%a cu a%eBa# co%-or( art. 11 Codul 7a(iliei care
&revede c 80unurile care au aparinut fiecruia dintre soi pn la
ncheierea cstoriei 5i 0unurile primite n dar, o0inute prin mo5&
tenire sau n 0aza altor convenii gratuite de ctre unul dintre soi n
timpul cstoriei, snt proprietate personal a fiecruia dintre soi8#
deoarece a&arta(e%tul il &rocura*e i%ai%te de ca*atorie# iar a%eBa e*te
co%*truit $% ti(&ul ca*torii# dar di% ,a%ii do%ai $% eBclu*ivitate de
&ari%ii *i.
!. F% *edi%a de judecat &Errul Macari Maleriu a recu%o*cut atEt -a&tul c
a&arta(e%tul $% care locuie*c a -o*t &ro&rietatea *oiei *ale i%ai%te de
ca*torie# cEt i cel c a%eBa e co%*truita di% ,a%ii do%ai de ctre
&ari%ii recla(atei.
K. Potrivit art. 131 ali%.043 CPC Adac o parte recunoa5te n 5edin de
judecat sau n cadrul ndeplinirii delegaiei judiciare faptele pe care
cealalt parte 5i ntemeiaz preteniile sau o0ieciile, aceasta din
urm este degrevat de o0ligaia dovedirii lor8$
7. 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat co%-
*ider %ece*ar de a re*&i%/e recu%oaterea -acut de &arte.
". F%trucEt &otrivit art. 131 ali%.0K3 An cazul cnd instana judectoreasc
are ndoieli referitor la recunoa5terea efectuat, constatnd c s&a
procedat astfel pentru tinuirea circumstanelor reale ale pricinii ori n
urma unei n5elciuni, violene, ameninri sau erori, ea va respinge,
printr&o ncheiere, recunoa5terea$n acest caz, faptele recunoscute
urmeaz a fi dovedite n 0aza regulilor generaleA.
9. F% ace*t ca8 i%*ta%ta de judecat a co%*iderat ca recu%oaterea e*te
e-ectuat cu *co&ul de a $%calca dre&turile creditorilor i de a tai%ui
circu(*ta%ele reale a &rici%ii.
12. 5*t-el &ErEtul a co%tractat u% credit &e care tre,uie *-l re*tituie la data
de 1" octo(,rie 1211# iar $% &rivi%a recu%oaterii e-ectuat de ace*ta
7K
$% edi%a de judecat# eBi*t o ,a%uial re8o%a,il c e*te -acut cu
*co&ul de a ti%ui ,u%urile &e care le &o*ed.
11. F% co%-or(itate cu art. 131# art. 1K9-172 CPC# art. 12 Codul 7a(iliei#
i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e recu%oaterea -acut de &ErEtul Macari Maleriu $% &rici%a
&rivi%d &artajul averii co((u%e. 7a&tele recu%o*cute ur(ea8 a -i dovedi-
te &otrivit re/ulilor /e%erale.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 'ta%i*lav 'JCJGECCJ
77
2>/ 5n#heiee 6i)in+ a+u#eea $o7a, a 'a,oului
#art$ %,' alin$#,) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E+ E
1! (ai 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Petru Car&
/re-ier Paula Mitriuc
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a aducerii -orate a (artorului Guca
Co%*ta%ti% $% cau8a civil i%te%tat la cererea de c4e(are $% judecat a lui
Iva%*c4i Io% $(&otriva lui Ma8ur Cri*ti%a cu &rivire la re&ararea
&rejudiciului (aterial cau8at
a c o % * t a t a t9
1. Iva%*c4i Io%. a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui
Ma8ur
Cri*ti%a cu &rivire la re&ararea &rejudiciului (aterial cau8at.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%tul Iva%*c4i Io% a i%dicat c la 1 *e&te(-
,rie 1211 i-a -o*t cau8at u% &rejudiciu (aterial de K222lei &ri% i%u%da-
rea a&arta(e%tului *u *ituat la etajul 1 &e *tr. 5r(e%ea*c %r. 1! %r. 4#
(u%. C4ii%u# co(&u* di%tr-o odaie# de ctre &ErEt care locuie*te la
etajul 3 al aceluiai ,loc. Pe%tru co%*tatarea -a&tului *cur/erii a&ei de la
etajul *u&erior a -o*t i%vitat Guca Co%*ta%ti%# e- al F%tre&ri%derii Mu%i-
ci&ale de Oe*tio%are a 7o%dului Gocativ %r. 4 (u%. C4ii%u# care a -o*t
&re8e%t i a &artici&at la evaluarea dau%elor.
3. +ecla(a%tul cere re&ararea &rejudiciului i%te/ral de ctre &ErEtului
Ma8ur Cri*ti%a do(iciliat $% a&arta(e%tul %r. K# *ituat &e *tr. 5r(e-
%ea*c %r. 1!# (u%. C4ii%u.
4. +ecla(a%tul Iva%*c4i Io%# $% edi%a de judecat a cerut di*&u%erea
adu-
7"
cerii -orate a (artorului Guca Co%*ta%ti%# e- al F%tre&ri%derii Mu%ici-
7"
&ale de Oe*tio%are a 7o%dului Gocativ %r. 4 (u%. C4ii%u# care a -o*t
&re8e%t $% a&arta(e%tul recla(a%tului i(ediat du&a &roducerea dau%e-
lor# cEt i a&licarea -a de ace*ta a u%ei a(e%8i judiciare.
!. PErEta Ma8ur Cri*ti%a# $% edi%a de judecat# a cerut re*&i%/erea
aciu%ii# co%*iderE%d c ea %u are %ici o vi% &e%tru *cur/erea a&i $%
a&arta(e%tul veci%ului# -a&t care &oate -i co%-ir(at de (artorul Guca
Co%*ta%ti%.
K. 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat co%-
*ider %ece*ar a di*&u%e aducerea -orat $% edi%a de judecat a (arto-
rului Guca Co%*ta%ti%. i a&licarea -a de ace*ta a u%ei a(e%8i
judiciare $% (ri(e de 12 u%iti co%ve%io%ale# di% ur(toarele
co%*idere%te.
7. F% co%-or(itate cu art. 13K ali%.033 CPC Amartorului care nu se
prezint n 5edina de judecat din motive pe care instana le consider
nente& meiate i se aplic o amend de pn la ( uniti convenionale$
Dac nu se prezint nici dup cea de&a doua citare, inatana are
dreptul s dispun aducerea lui forat n judecat 5i aplicarea unei
amenzi repe& tate de pn la %4 uniti convenionale8$ @otodat$% ,a8a
art. 127 ali%.
033 CPC An cazul neprezentrii nemotivate a martorului dup cea d&ea
doua citare, instana judectoreasc poate ordona aducerea lui forat
5i, la cererea prii interesate, l poate o0liga la reparaia prejudiciului
cauzat prin amnarea 5edinei de judecatA.
". F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c# (artorul Guca Co%*ta%ti%# care
dei%e -u%cia de e- al F%tre&ri%derii Mu%ici&ale de Oe*tio%are a 7o%-
dului Gocativ %r. 4 (u%. C4ii%u# a -o*t i%vitat $% edi%a de judecat
la de(er*ul &ErEtului Iva%*c4i Io%# care (otivea8 c ace*ta &oate
&re8e%- ta date i(&orta%te &e%tru *oluio%area cau8ei &rivitor la
cau8area &reju- diciului.
9. Martorul Guca Co%*ta%ti%# -ii%d citat le/al $% co%-or(itate cu art. 121
CPC de*&re locul# data i ora edi%ei de judecat# -a&t co%-ir(at &ri%
cotorul citaiei cu *e(%tura ace*tuia# a -o*t i%vitat $% edi%ele i%*ta%ei
de judecat di% 3 (ai 1213 i 1! (ai 1213# $%* -r careva (otive
$%te-
(eiate %u *-a &re8e%tat.
12. Pe%tru %e&re8e%tarea *a $% edi%a de judecat di% 3 (ai 1213 (artoru-
79
lui Guca Co%*ta%ti%# &ri% $%c4eierea )udectoriei Ce%tru (u%. C4ii%u
di% 3 (ai 1213# i-a -o*t a&licat o a(e%d judiciar $% (ri(e de !
u%iti co%ve%io%ale# ceea ce co%*tituie 122lei.
"2
11. 6i% co%*idere%tele c (artorul Guca Co%*ta%ti%# la 1! (ai 122!# re&e-
tat# -r careva (otive $%te(eiate# %u *-a &re8e%tat di% %ou $% edi%a
de judecat# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia cu &rivire la
ordo%area aducerii -orate a ace*tuia i a&licarea -a de el a u%ei
a(e%8i judicia- re $% (ri(e de 12 u%iti co%ve%io%ale# ceea ce
co%*tituie 1220dou *ute3 lei.
11$ F% co%-or(itate cu art. 13K ali%.033# art. 1K1 ali%.013# art. 127 ali%.033#
art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e ordo% aducerea -orat a lui Guca Co%*ta%ti%# %*cut la 1" (ai 19K!#
locuitor al (u%ici&iului C4ii%u# *trada 5r(e%ea*c %r. 13# (u%. C4i-
i%u# $% edi%a de judecat a )udectoriei Ce%tru# (u%ici&iul C4ii%u
0*tr. :ul/ar %r. 43# ,iroul 133 &e%tru data de 3 iu%ie 1213# ora 12.22.
Co(i*ariatul de Poliie al *ectorului Ce%tru# (u%ici&iul C4ii%u# e*te
re*&o%*a,il de eBecutarea $%c4eierii $% cau8
'e a&lic -a de Guca Co%*ta%ti% o a(e%d judiciar $% (ri(e de 12
u%iti co%ve%io%ale# ceea ce co%*tituie 122 0dou *ute3 lei.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Petru C5+P
"2
2?/ 5n#heiee 6i)in+ e0,i,uiea in0#i0uilo an,eio +e)eniii
ie)o#a%ile a ho,9ilo #art$ %/% alin$#*) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
14 (ai 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Ma*ile Pi%tilii
/re-ier Gidia Po&e*cu
eBa(i%E%d c4e*tiu%ea &rivi%d re*tituirea i%*cri*uilor a%terior deve%irii
irevoca,ile a 4otrErii $% cau8a civil i%te%tat la cererea de c4e(are $%
judecat a 'ocietii cu +*&u%dere Gi(itat ?+e/ateB Oru&A $(&otriva
F%tre&ri%derii Mu%ici&ale +e/ia EB&loatare 6ru(uri i Poduri ?EBdru&oA
cu &rivire la $%ca*area *u(ei# do,E%8ii de $%tEr8iere
a c o % * t a t a t9
1. Ga 11 a&rilie 1211# '+G ?+e/ateB Oru&A a de&u* cerere de c4e(are $%
judecat $(&otriva FM +e/ia EB&loatare 6ru(uri i Poduri ?EBdru&oA
cu &rivire la $%ca*area *u(ei# do,E%8ii de $%tEr8iere i c4eltuielilor de
judecat.
1. F% (otivarea aciu%ii a i%dicat c la 27 *e&te(,rie 1212 $%tre *ocietate
i FM +e/ia EB&loatare 6ru(uri i Poduri ?EBdru&oA a -o*t $%c4eiat
co%tractul de vE%8are-cu(&rare %r. 43-( a *rii te4%ice $% ca%titate de
!222 to%e la &reul de 11!2 lei &e%tru o to%.
3. PErEtul a &ri(it &roducie9 la 12 octo(,rie 1212 - "!2211#!2 lei $%
,a8a -acturii -i*cale %r. MZ211"714# 1K octo(,rie 1212 - 99K93!#22
lei $% ,a8a -acturii -i*cale %r. MZ211"71!# 17 octo(,rie 1212 -
11"K77#!2 lei $% ,a8a -acturii -i*cale %r. MZ211"717 i la 32 octo(,rie
1212 - 1143K!#22 lei $% ,a8a -acturii -i*cale %r. MZ211"719# $% total
1199992#22 lei.
"1
4. FM +e/ia EB&loatare 6ru(uri i Poduri ?EBdru&oA a ac4itat la 14
dece(- ,rie 1212 *u(a de 1222222#22 lei# di*&o8iia de &lat %r.
5522222193 i la 1" dece(,rie 1212 *u(a de 122222 lei# di*&o8iia
de &lat %r. 5522222!3!# iar $% total *u(a de 1122222#22 lei. 6atoria
co%*tituie *u(a de 199992#22 lei# care %u a -o*t ac4itat.
!. F% edi%a de judecat di% data de 13 (ai 1211 au -o*t eBa(i%ate
-acturi- le -i*cale %r. MZ211"714# %r. MZ211"71!# %r. MZ211"717
MZ211"719 i di*&o8iiile de &lat %r. 5522222193 %r. 5522222!3!
$% ori/i%al care au -o*t &re8e%tate de recla(a%t.
K. +e&re8e%ta%tul recla(a%tului a *olicitat i%*ta%ei $% te(eiul art. 141
ali%.013 CPC# re*tituirea $%*cri*urilor a%terior deve%irii irevoca,ile a
4otrErilor judectoreti.
7. 5ce*ta a i%vocate -a&tul ca '+G ?+e/ateB Oru&A e*te i%clu* de 'ervi-
ciul -i*cal de *tat $% &la%ul de co%troale &la%i-icate $% tri(e*trul III 1211
i docu(e%tele -i*cale &re8e%tate $% i%*ta% *u%t %ece*are $% *co&ul
e-ecturii ace*tui co%trol.
". +e&re8e%ta%tul &ErEtului %u a o,iectat l*E%d cererea la di*creia
i%*ta%ei
9. EBa(i%E%d le/alitatea i o&ortu%itatea cererii de&u*e de re&re8e%ta%tul
recla(a%tului i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de(er*ul cu &rivi-
re i%toarecerea $%*cri*urilor a%terior ra(E%erii 4otrErii irevoca,ile de a
ad(ite di% ur(toarele co%*idere%te.
12. F% co%-or(itate cu art. 141 ali%.013 CPC Adup ce hotrrea judec&
toreasc devine irevoca0il, nscrisul se restituie, la cerere, persoanei
care l&a prezentat, la dosar ane3ndu&se copia de pe el, autentificat
de judector8$ @otodat art. 141 ali%.013 CPC 8cu acordul instanei
jude& ctore5ti, nscrisurile pot fi restituite anterior devenirii
irevoca0ile a hotrrilor judectore5ti8$
11. 7acturile -i*cale %r. MZ211"714# %r. MZ211"71!# %r. MZ211"717
MZ211"719 i di*&o8iiile de &lat %r. 5522222193 %r. 5522222!3!
au -o*t eBa(i%ate $% ori/i%al $% edi%a de judecat# la do*ar *u%t
a%eBa-
te co&iile aute%ti-icate de i%*ta%a de judecat.
11. +ecla(a%tul a ju*ti-icat %ece*itatea re*tituirii a%terior ra(E%erii 4otrE-
rii irevoca,ile &ri% &re8e%tarea &ro,elor care certi-ic c '+G ?+e/ateB
Oru&A e*te i%clu* de de 'erviciul -i*cal de *tat $% Pla%ul co%troalelor
"1
&e%tru tr.III a.1211$
"1
13. F% co%-or(itate cu art. 141 ali%.013# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat
d i * & u % e9
'e re*tituie recla(a%tului '+G ?+e/ateB Oru&A -acturile -i*cale %r.
MZ211"714# %r. MZ211"71!# %r. MZ211"717 MZ211"719 i di*&o8iii-
le de &lat %r. 5522222193 %r. 5522222!3!# a%terior ra(E%erii 4otrErii
irevoca,ile.
Co&iile aute%ti-icate de i%*ta% a ace*tor $%*cri*uri *e a%eBea8 la do*ar.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Ma*ile PIC@IGII
"3
2@/ 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei :n #on0,u#7ie
#art$ %/1 alin$#%) lit$0) CPC, art$ %(, CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
11 iulie 1212 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Oa,riel Moru8
/re-ier Gidia Po&e*cu
eBa(i%E%d $% edi% judiciar &u,lic c4e*tiu%ea di*&u%erii e-ecturii
eB&erti8ei $% co%*trucie $% cadrul eBa(i%rii cau8ei civile i%te%tate la
cererea de c4e(are $% judecat a 'ocietii cu +a*&u%dere Gi(itat ?5Bi*A
$(&otriva lui Cretu Cor%el i Cretu Maria# &rivi%d $%ca*area *u(ei de
1"11"1 lei
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%tul '+G ?5Bi*A a $%ai%tat aciu%ea *u*-(e%io%at ctre Cretu
Maria i Cretu Cor%el# *olicitE%d $%ca*area di% co%tul &ErEilor a *u(ei
$% (ri(e de 1"11"1 lei i $%ca*area c4eltuielilor de judecat.
1. Ca te(ei a -o*t i%vocat -a&tul c la data de 11 dece(,rie 1227 '+G
?5Bi*
? 05%tre&re%or3 cu Cretu Maria i Cretu Cor%el au $%c4eiat# co%tractul
de
a%tre&ri8a %r. 112K di% 11 dece(,rie 1227 &rivi%d eBecutarea lucrrilor
de
-i%i*are i%terioara i eBterioar a ca*ei i%dividuale de locuit di% *tr.
7raii
5&o*tol 1# (u%. C4ii%u. Gucrrile au -o*t eBecutate di% (aterialele
&ErEilor# acetia -ii%d o,li/ai * ac4ite recla(a%tului doar (a%o&era.
Pe%tru lucrrile eBecutate recla(a%tul a $%toc(it dri de *ea(# $% care
*u%t i%dicate volu(ul i &reul (a%o&erei. 5*t-el# $% co%-or(itate cu
drile de *ea( %r. 1 di% 1K iulie 122" %r 1 di% 2" au/u*t 122"# %r.3 di%
13 au/u*t 122"# %r. 4 di% 2!.*e&te(,rie 122"# %r. ! di% 17 *e&te(,rie
122"# %r. K di% 12. Jcto(,rie 122"# %r.7 di% 14 octo(,rie 122"# %r."
di% 2" %oie(,rie 122"# %r. 9 di% 1" %oie(,rie 122" - co*tul# (a%o&erei
"4
&e%tru lucrrile eBecutate de ctre '+G ?5Bi*A la ca*a i%dividual de
locuit di% *tr. 7raii 5&o*tol 1# (u%. C4ii%u# co%*tituie - 1"11"1 0doua
*ute o&t8eci i doua de (ii doua *ute o&t8eci i u%u3 lei lei. Calitatea i
"4
volu(ul tuturor lucrrilor eBecutate au -o*t veri-icate i de ctre Cretu
Maria &er*oa%a de $%crederea a lui Cretu Cor%el *u, *e(%tura ace*teia
de &e actul di% 32 *e&te(,rie 122".
3. F% (o(e%tul rece&io%arii lucrarii $%tre &ri au a&rut u%ele di*e%*iu%i
&rivi%d eBecutarea core*&u%8toare a o,li/aiilor a*u(ate# iar &ErEii
re-u8a * ac4ite lucrrile .
4. F% cadrul eBa(i%rii cau8ei re&re8e%ta%tul recla(a%tului 5-a%a*ii
@eodor a *olicitat %u(irea eB&erti8ei $% co%*trucie# $% te(eiul art. 14"
ali%.013 CPC# &e%tru a *ta,ili volu(ul i co*tul lucrrilor de co%*trucie
eBecutate de recla(a%t la ca*a i%dividual de locuit di% *tr. 7raii
5&o*tol %r. 12# *ectorul Ce%tru# (u%. C4ii%u.
!. +e&re8e%ta%tul &ErEilor Cri4a% Iurie a l*at de(er*ul de %u(ire a
eB&erti8ei la di*creia i%*ta%ei.
K. I%*ta%a de judecat audii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului#
co%*ider %ece*ar de(er*ul cu &rivire la di*&u%erea e-ecturii
eB&erti8ei $% co%*trucii a ad(ite di% ur(toarele co%*idere%te.
7. F% co%-or(itate cu art. 14" ali%.013 CPC Apentru elucidarea unor
aspecte din domeniul 5tiinei, artei, tehnicii, me5te5ugurilor artizanale
5i din alte domenii, aprute n proces, care cer cuno5tine speciale,
judectorul sau instana dispune efectuarea unei e3pertize, la cererea
prii sau a unui alt participant la proces, iar n cazurile prevzute de
lege, din oficiu8$
". 6i% actele &re8e%tate de &ari i%*ta%ei %u re8utl cert co*tul i volu(ul
lucrrilor e-ectuate# iar a-ir(aiile &arilor *u%t co%tradictorii# iar
*ta,ilirea lor %ece*it cu%oti%e *&eciale $% do(e%iul co%*truciilor.
9. I%*ta%a co%*ider ca ace*te circu(*ta%ele &rivi%d volu(ul lucrarilor
de co%*trucie e-ectuate i valoarea lor &ot -i co%*tatate &ri% ra&ortul de
eB&erti8.
12. 6eoarece di*&u%erea e-ecturii eB&eri8ei $% co%*trucii e*te /e%erat de
cererea recla(a%tului# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a &u%e
$% o,li/aia ace*tuia &lata c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei.
11. F% co%-or(itate cu art. 14"# art. 1!3 CPC# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat
"!
d i * & u % e9
E-ectuarea eB&erti8ei $% co%*trucie# &e%tru a *ta,ili volu(ul i co*tul
lucrrilor de co%*trucie eBecutate de recla(a%t la ca*a i%dividual de locu-
it di% *tr. 7raii 5&o*tol %r. 1# *ectorul Ce%tru# (u%. C4ii%u# %r. cada*tral
2.137.1 # *ta,ili%d ur(toarele $%tre,ri9
1. 5 deter(i%a dac lucrrile i%dicate de ?5Bi* ? '+G $% drile de *ea(a
%r. 1 di% 1K iulie 122"# %r. 1 di% 2" au/u*t 122"# %r. 3 di% 13 au/u*t 122"#
%r. 4 di% 2! *e&te(,rie 122"# %r. ! di% 17 *e&te(,rie 122"# %r. K di% 12
octo(,rie 122"# %r. 7 di% 14 octo(,rie 122"# %r. " di% " %oie(,rie 122"#
%r. 9 di% 1" %oie(,rie 122"= di% 32 %oie(,rie 1227= *u%t eBecutate la ca*a
i%dividual de locuit di% *tr. 7raii 5&o*tol 1# *ectorul Ce%tru# (u%. C4ii-
%u# %r cada*tral K412222.137.21.
1. Care e*te volu(ul i co*tul lucrrilor de co%*trucie eBecutate de
?5Bi*
? '+G la ca*a i%dividual de locuit di% *tr. 7raii 5&o*tol 1# *ectorul
Ce%tru#
(u%. C4ii%u 0-r co*tul (aterialelor3# %r cada*tral K412222.137.21.
'e $%credi%ea8 e-ectuarea eB&erti8ei $% co%*trucii Ce%trului Caio%al
de EB&erti8e )udiciare de &e lE%/a Mi%i*terul )u*tiiei.
'e *o(ea8 eB&ertul de r*&u%derea &e%al co%-or( art. 311 Cod &e%al#
$% ca8ul &re8e%trii cu ,u% tii% a u%ui ra&ort de eB&erti8 -al*.
'e &re8i%t eB&ertului &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei9
1. (aterialele do*arului civil %r. 1-13-27 &e 12 -ile=
C4eltuielile de e-ectuarea eB&erti8ei revi% recla(a%tului '+G ?5Bi*A.
F% ca8 de %eac4itare a c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei $% ter-
(e% de ! 8ile de la $%cuvii%area cererii de e-ectuare a eB&erti8ei &artea
re*&o%*a,il va -i deca8ut di% dre&tul de a &re8e%ta &ro,a *olicitat.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Oa,riel MJ+UZ
"K
2A/ 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei 60ihia,i#e
#art$ %/1 alin$#%) lit$0), art$ %(, CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
17 ia%uarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :uica%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul @eodor Matei
/re-ier Gidia Po&e*cu
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic c4e*tiu%ea &rivi%d di*&u%erea e-ecturii
eB&erti8ei &*i4iatrice $%cau8a civili%te%tat la cererea de c4e(are $%
judecat a lui Ora*u Petru $(&otriva lui 'ili Io% cu &rivire la declararea
co%tractului de do%aie %ul
a c o % * t a t a t9
1. Ora*u Petru a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui 'ili Io%
cu &rivire la declararea co%tractului de do%aie %ul.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%tul Ora*u Petru a i%dicat# c la 1 %oie(-
,rie 1211 a decedat tatl lui# Ora*u Iurie. Ga 1! octo(,rie 1211# Ora*u
Iurie a $%c4eieat u% co%tract de do%aie &ri% care a do%at a&arta(e%tul#
ce-i a&ari%ea cu dre&t de &ro&rietate# &ErEtului.
3. +ecla(a%tul co%*ider c# co%tractul de do%aie ur(ea8 * -ie declarat
%ul# deoarece do%atorul &e &arcur*ul ulti(ilor 12 a%i de via a *u-erit
de o ,oal (i%tal# *e a-la la evide% la (edicul &*i4iatru i a ur(at
trata(e%te $% *&italul de &*i4iatrie.
4. +ecla(a%tul Ora*u Petru# $% edi%a de judecat# aciu%ea a *u*i%ut i a
cerut di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei &*i4iatrice $% ,a8a docu(e%telor
(edicale# care ar co%-ir(a -a&tul i%ca&acitii lui Ora*u Iurie la (o(e%-
tul do%rii ,u%ului.
!. PErEtul 'ili Io%# $% edi%a de judecat# aciu%ea %u a recu%o*cut i a ce-
rut re*&i%/erea de(er*ului cu &rivire la di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei
"7
&*i4iatrice# deoarece# $% o&i%ia *a# do%atorul co%tie%ti8a aciu%ile *ale
i dirija cu ele.
K. I%*ta%a de judecat audii%d &rile# (artorii# *tudii%d (aterialele do*a-
rului# co%*ider %ece*ar di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei &*i4iatrice di%
ur(toarele co%*idere%te.
7. F% co%-or(itate cu art. 14" ali%.013 CPC Apentru elucidarea unor
aspec& te din domeniul 5tiinei, artei, tehnicii, me5te5ugurilor artizanale
5i din alte domenii, aprute n proces, care cer cuno5tine speciale,
judecto& rul sau instana dispune efectuarea unei e3pertize, la cererea
prii sau a unui alt participant la proces, iar n cazurile prevzute de
lege, din oficiu8$
". F% co%-or(itate cu art. 32! ali%.013 CPC An cazul n care e3ist date
suficiente prin care se constat tu0urri psihice #persoana este
retardat, a suferit traumatisme care ar provoca tul0urri psihice, se
afl n eviden la medicul psihiatru, a urmat tratamente n spitalul de
psihiatrie, n privina ei a fost pronunat o sentin de a0solvire de
rspundere penal 5i de internare forat n spitalul de psihiatrie,
e3ist alte date ce confirm o conduit neadecvat), judectorul, n
pregtirea pricinii ctre dez0ateri judiciare, ordon efectuarea unei
e3pertize psihiatrice8$
9. F% co%-or(itate cu art. 1K1 lit.d3 CPC 8la cererea participanilor la
pro& ces sau din oficiu, instana judectoreasc poate suspenda
procesul n cazul n care a dispus efectuarea unei e3pertize8$
12. 6i% cartela (edical a lui Ora*u Iurie ur(ea8 c# el &e &arcur*ul ulti-
(ilor 12 a%i de via a *u-erit de *c4i8o-re%ie# care e*te o ,oal
(i%tal# *-a a-lat $% evide% la (edicul &*i4iatru i a ur(at trata(e%te
$% *&italul de &*i4iatrie.
11. F% edi%a de judecat# atEt recla(a%tul Ora*u Petru cEt i (artorii 6u-
,rovi% Ci*tor i Celead%ic Eu/e% au i%dicat la co%duit %eadecvat a
do%atorului $% ulti(ii a%i de via.
11. 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul c# do-
%atorul &e &arcur*ul ulti(ilor 12 a%i de via a *u-erit de *c4i8o-re%ie#
care e*te o ,oal (i%tal# *-a a-lat $% evide% la (edicul &*i4iatru i a
ur(at trata(e%te $% *&italul de &*i4iatrie# i%*ta%a de judecat aju%/e
la co%clu8ia c# &e%tru co%*tatarea *trii &*i4ice a lui Ora*u Iurie la
""
(o(e%tul $%c4eierii co%tractului de do%aie# *u%t %ece*are cu%oti%e
*&eciale $% do(e%iul &*i4iatriei i di% care co%*idere%te e*te %ece*ar
di*&u%erea e-ecturii &e do*arul $% cau8 a eB&erti8ei &*i4iatrice# $%
,a8a docu(e%telor# du& dece*ul &er*oa%ei.
13. 6eoarece di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei &*i4iatrice e*te /e%erat de
cererea recla(a%tului Ora*u Petru# i%*ta%a de judecat co%*ider %e-
ce*ar a &u%e $% o,li/aia ace*tuia &lata c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea
eB&erti8ei.
14. 5vE%d $% vedere -a&tul c# %u *e cu%oate ter(e%ul care va -i %ece*ar
&e%tru e-ectuarea eB&erti8ei &*i4iatrice# i%*ta%a de judecat aju%/e la
co%clu8ia de*&re %ece*itatea *u*&e%drii &roce*ului &E% la &re8e%tarea
$% i%*ta% a ra&ortului de eB&erti8 &*i4iatric.
1!. F% co%-or(itate cu art. 14"# art. 1!3# art. 32! ali%.013# art. 1K1 lit.d3# art.
1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
E-ectuarea eB&erti8ei &*i4iatrice $% ,a8a docu(e%telor# du& dece*ul
&er*oa%ei# $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui Ora*u
Petru $(&otriva lui 'ili Io% cu &rivire la declararea co%tractului de do%aie
%ul# &u%E%d ur(toarele $%tre,ri9
1. 5 *u-erit *au %u# dac a *u-erit atu%ci de care ,oal (i%tal# Ora*u
Iurie# %*cut la 1! (ai 1912# ori/i%ar al (u%. C4ii%u# ulti(ul do(iciliu
(u%. C4ii%u# *tr. Cicolai Zeli%*Qi %r. 11# a&. 7U
1. Co%tie%ti8a Ora*u Iurie aciu%ile *ale *au %u# la 1! octo(,rie 1211#
$% ti(&ul $%toc(irii i aute%ti-icrii co%tractului de do%aieU
3. 6irija Ora*u Iurie cu aciu%ile *ale *au %u# la 1! octo(,rie 1211# $%
ti(&ul $%toc(irii i aute%ti-icrii co%tractului de do%aieU
'e $%credi%ea8 e-ectuarea eB&erti8ei &*i4iatrice '&italului Cli%ic +e-
&u,lica% de P*i4iatrie al Mi%i*terului '%tii.
'e *o(ea8 eB&ertul de r*&u%derea &e%al co%-or( art. 311 Cod
Pe%al#
$% ca8ul &re8e%trii cu ,u% tii% a u%ui ra&ort de eB&erti8 -al*.
'e &re8i%t eB&ertului &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei9
1. (aterialele do*arului civil %r. 1-113313 &e 12 -ile=
1. cartela (edical a lui Ora*u Iurie &e 32 -ile.
"9
'e &u%e $% o,li/aia lui Ora*u Petru &lata c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea
eB&erti8ei &*i4iatrice.
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui Ora*u
Petru $(&otriva lui 'ili Io% cu &rivire la declararea co%tractului de do%aie
%ul *e *u*&e%d &E% la &re8e%tarea $% i%*ta% a ra&ortului de eB&erti8
&*i4iatric.
F%c4eierea# $% &artea *u*&e%drii &roce*ului# &oate -i atacat cu recur*
la Curtea de 5&el C4ii%u# atEt cEt durea8 *u*&e%darea &roce*ului# &ri%
i%ter(ediul )udectoriei :uiuca%i# (u%.C4ii%au.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul @eodor M5@EI
92
2B/ 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei ga$o0#o6i#
#art$ %/1 alin$#%) lit$0) CPC, art$ %(, CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
14 ia%uarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Ma*ile Pi%tilii
/re-ier 5%a Gu%/u
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a di*&u%erii e-ecturii eB&erti8ei
/ra-o*co&ice $%&rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui
C4irtoaca Mlad $(&otriva lui 6i(itriuc Mari% cu &rivire la $%ca*area
datoriei
a c o % * t a t a t9
1. C4irtoaca Mlad a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui 6i-
(itriuc Mlad cu &rivire la $%ca*area datoriei.
1. F% (otivarea aciu%ii# recla(a%tul C4irtoaca Mlad a i%dicat# c la 12
(ai
1212 i-a dat cu $(&ru(ut &ErEtului ! 222 lei &e ter(e% de doi a%i cu
do,E%da lu%ar de !N. PErEtul %u i-a re*tituit ,a%ii $(&ru(utai i %ici
do,E%da# $% le/tur cu ce cere $%ca*area *u(ei de 11222 lei.
3. PErEtul 6i(itriuc Mari%# $% edi%a de judecat# aciu%ea %u a recu%o*-
cut# cerE%d re*&i%/erea ace*teia i a i%dicat c# el %-a $(&ru(utat careva
,a%i de la recla(a%t i &e reci&i*a &re8e%tat de ctre recla(a%t %u e*te
*e(%tura lui# dar a u%ei alte &er*oa%e. PErEtul a cerut di*&u%erea e-ec-
turii eB&erti8ei /ra-o*co&ice.
4. 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat
co%-
*ider %ece*ar de(er*ul cu &rivire la di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei
/ra-o*co&ice a ad(ite di% ur(toarele co%*idere%te.
!. F% co%-or(itate cu art. 14" ali%.013 CPC Apentru elucidarea unor
91
aspec&
te din domeniul 5tiinei, artei, tehnicii, me5te5ugurilor artizanale 5i din
alte domenii, aprute n proces, care cer cuno5tine speciale, judecto&
91
rul sau instana dispune efectuarea unei e3pertize, la cererea prii sau
a unui alt participant la proces, iar n cazurile prevzute de lege, din
oficiu8,
K. F% co%-or(itate cu art. 1K1 lit.d3 CPC Ala cererea participanilor la pro&
ces sau din oficiu, instana judectoreasc poate suspenda procesul n
cazul n care a dispus efectuarea unei e3pertize8$
7. 6i% reci&i*a &re8e%tat de ctre recla(a%tul C4irtoaca Mlad ur(ea8 c#
$%tre el i &ErEtul 6i(itriuc Mari%# care %ea/ eBi*te%a cruiva co%tract
de $(&ru(ut# la 12 (ai 1212# a -o*t $%c4eiat u% co%tract de $(&ru(ut a
!222 lei &e ter(e% de doi a%i cu do,E%da lu%ar de !N.
". 6i% co%*idere%tele c# &ErEtul 6i(itriuc Mari% %ea/ $%c4eierea co%-
tractului (e%io%at# cEt i *e(%tura lui de &e ace*t co%tract i avE%d $%
vedere c# &e%tru co%*tatarea -a&tului dac *e(%tura a&licat &e co%-
tract $i a&ari%e &ErEtului *au %u# *u%t %ece*are cu%oti%e *&eciale $%
do(e%iul /ra-olo/iei# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia cu
&rivire
la di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei /ra-o*co&ice.
9. 6eoarece di*&u%erea e-ecturii eB&eri8ei /ra-o*co&ice e*te /e%erat de
cererea &ErEtului 6i(itriuc Mari%# i%*ta%a de judecat co%*ider %e-
ce*ar a &u%e $% o,li/aia ace*tuia &lata c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea
eB&erti8ei.
12. I%*ta%a de judecat avE%d $% vedere -a&tul c# %u *e cu%oate ter(e%ul#
care va -i %ece*ar &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei# aju%/e la co%clu8ia de*-
&re %ece*itatea *u*&e%drii &roce*ului &E% la &re8e%tarea $% i%*ta% a
ra&ortului de eB&erti8 /ra-o*co&ice.
11. F% co%-or(itate cu art. 14"# art. 1!3# art. 1K1 lit.d3# art. 1K9-172 CPC#
i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
E-ectuarea eB&erti8ei /ra-o*co&ice# $% &rici%a civil la cererea de c4e-
(are $% judecat a lui C4irtoaca Mlad $(&otriva lui 6i(itriuc Mari% cu
&rivire la $%ca*area datoriei# &u%E%d ur(toarea $%tre,are9
'e(%tura# de &e reci&i*a de $(&ru(ut di% 12 (ai 1212 a *u(ei de
! 222 lei cu do,E%da lu%ar de !N &e u% ter(e% de 1 a%i# &re8e%tat de
ctre C4irtoaca Mlad# e*te e-ectuat de ctre 6i(itriuc Mari% *au de ctre
o alt &er*oa%U
91
'e $%credi%ea8 e-ectuarea eB&erti8ei /ra-o*co&ice Ce%trului Caio%al
de EB&erti8e )udiciare de &e lE%/a Mi%i*terul )u*tiiei.
'e *o(ea8 eB&ertul de r*&u%derea &e%al co%-or( art. 311 Cod
Pe%al# $% ca8ul &re8e%trii cu ,u% tii% a u%ui ra&ort de eB&erti8 -al*.
'e &re8i%t eB&ertului &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei9
1. (aterialele do*arului civil %r. %r. 1-113413 &e 12 -ile=
1. (odele de *e(%turi eB&eri(e%tale i li,ere ale lui 6i(itriuc Mari%
Plata c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei *e &u%e $% o,li/aia lui
6i(itriuc Mari%.
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui C4ir-
toaca Mlad $(&otriva lui 6i(itriuc Mari% cu &rivire la $%ca*area datoriei
*e *u*&e%d &E% la &re8e%tarea $% i%*ta% a ra&ortului de eB&erti8 /ra-o-
lo/ic.
F%c4eierea# $% &artea *u*&e%drii &roce*ului# &oate -i atacat cu recur*
la Curtea de 5&el C4ii%u# atEt cEt durea8 *u*&e%darea &roce*ului# &ri%
i%ter(ediul )udectoriei Ce%tru# (u%.C4ii%au.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Ma*ile PIC@IGII
93
=0/ 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei 'e#eologi#e
#art$ %/1 alin$#%) lit$0) CPC, art$ %(, CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
11 (ai 1212 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Ma*ile Pi%tilii
/re-ier 5%a Gu%/u
eBa(i%E%d $% edi% judiciar &u,licc4e*tiu%ea&rivi%d di*&u%erea
e-ecturii eB&erti8ei (erceolo/ice $% cau8a civil la cererea de c4e(are $%
judecat $%ai%tat de 6ra/%ea Maria $(&otriva lui 6ra/%ea Pavel &rivi%d
&artajul averii co(u%e $% devl(ie
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%ta 6ra/%ea Maria a $%ai%tat aciu%ea *u*-(e%io%a ctre
6ra/%ea Pavel *olicitE%d &artajul averii co(u%e $% devl(ie.
1. F% (otivarea aciu%ii *ale a i%vocat c la 1" %oie(,rie 19"" la J-iciul
'trii Civile *ect. Ce%tru# (u%. C4ii%u a -o*t $%re/i*trat cu %r. 12"2
c*toria $%tre recla(a%t i &ErEt. Ga 19 %oie(,rie 1992 *-a %*cut -iica
lor Cadejda# iar la 1! dece(,rie 1991 -iica Maria. Ga 11 (artie 1229
la J'C Ce%tru (u%. C4ii%u a -o*t $%re/i*trat divorul $%tre &ari# ca
&ro,a a%eBE%d certi-icatul eli,erat de J'C Ce%tru# (u% C4i*i%au %r. K7
di% 11 (artie 1229.
3. F% ace*t co%teBt# recla(a%ta co%*ider %ece*ar i o&ortu% $(&rirea &e
cale judectorea*c a ,u%urilor &e care le dei% cu dre&t de &ro&rietate
co(u%a $% deval(aie# care *u%t9 a&arta(e%tul cu dou odi# care *e /-
*ete &e adre*a - (u%. C4ii%u# *tr. Ore%o,le# %r. 7# a&. 1= a&arta(e%tul
cu o odaie# care *e /*ete &e adre*a - (u%. C4ii%u# *tr. Calea Ieilor
%r. K# a&. 7= autoturi*(ul MJGR'V5OEC OJG7 cu %u(rul de $%(a-
triculare C-RW-112# &rocurat de &ErEt la data de 11 dece(,rie 1229.
94
4. +ecla(a%ta a &re8e%tat co%clu8ia dat de u% *&eciali*t# Marcov Io% a%-
/ajat al a/e%ii i(o,iliare A5&arta(e%t GuBA di% care re8ult c &reul
&e &ia al a&arta(e%telor e*te de 4! (ii euro a&arta(e%tul cu 1 odai i
14 (ii euro( a&arta(e%tul cu o odaie.
!. PErEtul %u a -o*t de acord cu ace*te e*ti(ri# (e%io%E%d c recla(a%ta
%u a &re8e%tat careva acte care ar co%-ir(a co(&ete%a *&eciali*tului
care le-a ela,orat.
K. F% cadrul eBa(i%rii cau8ei &ErEtul i avocatul *u au *olicitatE% te(eiul
art. 14" ali%.013 %u(irea eB&erti8ei (erceolo/ice de *ta,ilire a valorii
de &ia a ,u%urilor i(o,ile di% *tr. Ore%o,le# 7# a&. 11# *ec. Ce%tru#
(u%. C4ii%u i di% *tr. Calea Ieilor# K# a&. 7# *ec. :uiuca%i# (u%.
C4ii%u.
7. +ecla(a%ta i avocatul *u au l*at eBa(i%area de(er*ului &rivi%d %u-
(irea eB&erti8ei (erceolo/ice la di*creia I%*ta%ei.
". 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat co%-
*ider %ece*ar de(er*ul cu &rivire la di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei
(erceolo/ice a ad(ite di% ur(toarele co%*idere%te.
9. F% co%-or(itate cu art. 14" ali%.013 CPC 8pentru elucidarea unor
aspecte din domeniul 5tiinei, artei, tehnicii, me5te5ugurilor artizanale
5i din alte domenii, aprute n proces, care cer cuno5tine speciale,
judectorul sau instana dispune efectuarea unei e3pertize, la cererea
prii sau a unui alt participant la proces, iar n cazurile prevzute de
lege, din oficiu8$
12. F% co%-or(itate cu art. 1K1 lit.d3 CPC Ala cererea participanilor la
proces sau din oficiu, instana judectoreasc poate suspenda
procesul n cazul n care a dispus efectuarea unei e3pertize8$
11. 6i% actele &re8e%tate de &ri %u re8ult cert &reul &e &iaa a
a&arta(e%- telor di% liti/iu. I%*ta%a co%*ider releva%te ar/u(e%tele
&arilor &otrivit crora &reul *ta,ilit $% ,a8a evalurii $% *co&ul
i(&o8itarii e-ectuate de J-iciul Cada*tral @eritorial %u core*&u%de
valorii reale a a&arta(e%telor.
11. +ecla(a%ta %u a &re8e%tat acte care ar dovedi co(&ete%a
*&eciali*tului care a *ta,ilit &reul de &iaa a ,u%urilor care re&re8i%t
o,iectul liti/iului.
13. 6i% ace*t co%*idere%t e*te %ece*ar *ta,ilirea valorii &e &ia $% cadrul
&roce*ului judiciar# $%* &e%tru ace*ta *u%t %ece*are cu%oti%e *&eciale
$% do(e%iu# -ii%d %ece*ar di*&u%erea eB&erti8ei (erceolo/ice.
14. 6eoarece di*&u%erea e-ecturii eB&eri8ei (erceolo/ice e*te /e%erat
9!
de cererea &ErEtului 6ra/%ea Pavel# i%*ta%a de judecat co%*ider
%ece*ar de a &u%e $% o,li/aia ace*tuia &lata c4eltuielilor &e%tru
e-ectuarea eB- &erti8ei.
9K
1!. 5vE%d $% vedere -a&tul c# %u *e cu%oate ter(e%ul# care va -i %ece*ar
&e%tru e-ectuarea eB&erti8ei# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia
de*&re %ece*itatea *u*&e%drii &roce*ului &E% la &re8e%tarea $% i%*ta%-
a ra&ortului de eB&erti8 (erceolo/ic.
1K. F% co%-or(itate cu art. 14"# art. 1!3# art. 1K1 lit.d3# art. 1K9-172 CPC#
i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
E-ectuarea eB&erti8ei (erceolo/ice# $% &rici%a civil $%ai%tat de 6ra/-
%ea Maria ctre 6ra/%ea Pavel &rivi%d &artajul averii co(u%e $% devl(-
ie *ta,ili%d ur(toarele $%tre,ri9
1. Care e*te valoarea de &ia a i(o,ilului *ituat $% *tr. Ore%o,le 7 a&. 1
*ec. Ce%tru# (. C4ii%u.
1. Care e*te valoarea de &ia a i(o,ilului *ituat $% *tr. Calea Ieilor
K#a&. 7 *ec. :uiuca%i# (. C4ii%u.
'e $%credi%ea8 e-ectuarea eB&erti8ei (erciolo/ice Ce%trului Caio%al
de EB&erti8e )udiciare de &e lE%/a Mi%i*terul )u*tiiei.
'e &re8i%t eB&ertului &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei9
1. (aterialele do*arului civil %r. 1-113!12 &e 12 -ile=
'e *o(ea8 eB&ertul de r*&u%derea &e%al co%-or( art. 311 CP# $% ca-
8ul &re8e%trii cu ,u% tii% a u%ui ra&ort de eB&erti8 -al*.
5 &u%e c4eltuielile de e-ectuarea eB&erti8ei &e *ea(a &ErEtului 6ra/%ea
Pavel.
F% ca8 de %eac4itare a c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei $%
ter(e%
de ! 8ile &artea va -i dec8ut di% dre&tul de a &re8e%ta &ro,a *olicitat.
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui
6ra/%ea
Maria $(&otriva lui 6ra/%ea Pavel cu &rivire la &artajul averii co(u%e *e
*u*&e%d &E% la &re8e%tarea $% i%*ta% a ra&ortului de eB&erti8 (ercio-
lo/ic.
F%c4eierea# $% &artea *u*&e%drii &roce*ului# &oate -i atacat cu recur*
la Curtea de 5&el C4ii%u# atEt cEt durea8 *u*&e%darea &roce*ului# &ri%
i%ter(ediul )udectoriei Ce%tru# (u%.C4ii%au.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Ma*ile PIC@IGII
9K
=1/5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei +e 6a,a.aea
i'o%ilului !i +e,e'inaea 'o+ului +e $olo0ie a 0e#,oaelo
+e ,een #art$ %/1 alin$#%) lit$0) CPC, art$ %(, CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
2! a&rilie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Mlad Molo*i%
/re-ier I%a Gu%/u
eBa(i%E%d $% edi% de judecat &u,lic c4e*tiu%ea &rivi%d di*&u%erea
e-ecturii eB&erti8ei de &artajarea i(o,ilului i deter(i%area (odului de
-olo*ire a *ectoarelor de tere% $% &rici%a civil $%ai%tat de :ivol Gidia
$(&otriva lui :i,ol Io% &rivi%d &artajarea ,u%ului i(o,il
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%ta :ivol Gidia a $%ai%tat aciu%ea *u*-(e%io%at ctre &ErEtul
:ivol Io%# *olicitE%d &artajarea $% %atur a tere%ului cu *u&ra-aa de !32
(
1
co%-or( cotelor ideale i a%u(e X i re*&ectiv Y.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%ta a i%vocat -a&tul c &ri%E%c4eierea )u-
dectoriei Ce%tru# (u%. C4ii%u di% 23.11.122! a -o*t $(&rit averea-
*ucce*oralade-u%ctului :ivol 6u(itru $% cote ideale du& cu( ur(ea-
89 du& :ivol Io% Xcot ideal di%i(o,il 0odaia (are cu *u&ra-aa de
19#" (
1
3 i X cot ideal di% tere%ul a-ere%t i(o,ilului di% *tr. 7oca%i9#
ceia ce co%*tituie 131#! (
1
# du& :ivol Gidia Ycota ideal di% i(o,il#
ceea ceco%*tituiea%treu - 4#1 (
1
# ,uctrie K#9 (
1
# coridorul - 4#1 (
1
#
odaie locativ K#! (
1
i Y cot ideal di%tere%ula-ere%t cu *u&ra-aa de
!32 (
1
# ceea ce co%*tituie 397#! (
1
.
3. 5*t-el#dac i(o,ilul a -o*t &artajat $% %atur# -a&t *ta,ilit &ri%
$%c4eierea
)udectoriei Ce%tru# (u%. C4ii%u di%23.11.1224# lotul de tere% a -o*t
&artajat doar $% cote ideale# a*t-el $%cEt %ici u%ul di% co&ro&rietari %u *e
&oate -olo*i du& ,u%ul *u &lac de cota *a &arte# a&rE%d %ece*itatea ca
lotul * -ie&artajatE%%atur cu *ta,ilirea 4otarelor /e%erale. Partajarea$%
97
%atur a lotului de &a(E%t &e cale a(ia,il $%tre &ari a euat#
4. F% circu(*ta%e e%u(erate (ai *u*# :ivol Gidia *olicit &artajarea lo-
tului de &(E%t cu *u&ra-aa de !32 (
1
co%-or( cotelor &ri ideale $%
$%c4eierea judectorea*c di% 23 %oie(,rie 1224.
!. F% cadrul eBa(i%rii cau8ei recla(a%ta# a *olicitat# $% te(eiul art. 14"
ali%.013# %u(irea eB&erti8ei de &artajarea i(o,ilului i deter(i%area
(o-
dului de -olo*ire a *ectoarelor de tere% i e-ectuarea eB&erti8ei de ctre
Ce%trului de EB&erti8 I%de&e%de%t ?CEZICA cu *ediul *tr.
I%de&e%de%-
ei 121
?5A
# (u%. C4ii%u
K. PErEtului a *u*i%ut de(er*ul &rivi%d e-ectuarea eB&erti8ei.
7. 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat co%-
*ider %ece*ar de(er*ul cu &rivire la di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei de
&artajarea i deter(i%area (odului de -olo*ire a *ectoarelor de tere% a
ad(ite di% ur(toarele co%*idere%te.
". F% co%-or(itate cu art. 14" ali%.013 CPC 8pentru elucidarea unor
aspecte
din domeniul 5tiinei, artei, tehnicii, me5te5ugurilor artizanale 5i din
alte domenii, aprute n proces, care cer cuno5tine speciale,
judectorul sau instana dispune efectuarea unei e3pertize, la cererea
prii sau a unui alt participant la proces, iar n cazurile prevzute de
lege, din oficiu8$
9. F% co%-or(itate cu art. 1K1 lit.d3 CPC Ala cererea participanilor la pro&
ces sau din oficiu, instana judectoreasc poate suspenda procesul n
cazul n care a dispus efectuarea unei e3pertize8$
12. Pe%tru a *ta,ili care e*te &o*i,ilitatea te4%ic de &artajare a lotului de
tere% di% *tr. 7oca%i 9# (u%. C4ii%u# %r. cada*tral 21!2117312# $%tre
co&ro&rietari co%-or( ur(toarelor cote :ivol Io% X cot &arte di% te-
re%ul a-ere%t# ceia ce co%*tituie 131#! (
1
i :ivol Gidia Y cot &arte
di%
tere%ul a-ere%t cu *u&ra-aa de !32 (
1
# ceia ce co%*tituie 397#! (
1
# cu
i%dicarea varia%telor &o*i,ile de &artaj *u%t %ece*are cu%oti%e
*&eciale
$% do(e%iu# -ii%d i(&erio* %ece*ar %u(irea eB&erti8ii $% acea*t
cau8.
11. 6eoarece di*&u%erea e-ecturii eB&eri8ei e*te /e%erat de cererea re-
9"
cla(a%tei :ivol Gidia# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar a &u%e $%
o,li/aia ace*teia &lata c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei.
11. 5vE%d $% vedere -a&tul c# %u *e cu%oate ter(e%ul# care va -i %ece*ar
&e%tru e-ectuarea eB&erti8ei# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia
de*&re %ece*itatea *u*&e%drii &roce*ului &E% la &re8e%tarea $% i%*ta%-
a ra&ortului de eB&erti8.
9"
13. F% co%-or(itate cu art. 14"# art. 1!3# art. 1K1 lit.d3# art. 1K1 lit.d3# art.
1K3# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
E-ectuarea eB&erti8ei de &artajarea i deter(i%area (odului de -olo*ire
a *ectoarelor de tere%# *ta,ili%d ur(toarele $%tre,ri9
1. Care e*te &o*i,ilitatea te4%ic de &artajare a lotului de tere% di% *tr.
7oca%i 9# (u%. C4ii%u# %r. cada*tral 21!2117312# $%tre co&ro&rietari
co%-or( ur(toarelor cote :ivol Io% X cot &arte di% tere%ul a-ere%t# ceia
ce co%*tituie 131#! (
1
i :ivol Gidia Y cot &arte di% tere%ul a-ere%t cu
*u&ra-aa de !32 (
1
# ceia ce co%*tituie 397#! (
1
# cu i%dicarea varia%telor
&o*i,ile de &artaj.
1. Care *u%t 4otarele /e%erale ale lotului de tere% a-ere%t di% *tr. 7oca%i
9# (u%. C4ii%u# co%-or( cotelor &ri dei%ute de -iecare co&ro&rietar=
3. 6ac actualul (od de -olo*ire a *ectorului de tere% co(u% core*&u%de
cu cotele dei%ute di% ca*a de locuit i co%*truciile auBiliare.
'e $%credi%ea8 e-ectuarea eB&erti8ei Ce%trului de EB&erti8 I%de&e%-
de%t ?CEZICA cu *ediul *tr. I%de&e%de%ei 121
?5A
# (. C4ii%u.
'e *o(ea8 eB&ertul de r*&u%derea &e%al co%-or( art. 311 Cod Pe%al#
$% ca8ul &re8e%trii cu ,u% tii% a u%ui ra&ort de eB&erti8 -al*.
'e &re8i%t eB&ertului &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei (aterialele do*arului
civil %r. 1-113K11 &e 12 -ile.
5 &u%e c4eltuielile de e-ectuarea eB&erti8ei &e *ea(a recla(a%tei :ivol
Gidia.
F% ca8 de %eac4itare a c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei $% ter-
(e% de ! 8ile de la o-erirea ace*tui ter(e% &rii re*&o%*a,ile# &artea va -i
deca8ut di% dre&tul de a &re8e%ta &ro,a *olicitat.
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui :ivol
Gidia $(&otriva lui :ivol Io% cu &rivire la &rivi%d &artajarea ,u%ului i(o,il
*e *u*&e%d &E% la &re8e%tarea $% i%*ta% a ra&ortului de eB&erti8.
F%c4eierea# $% &artea *u*&e%drii &roce*ului# &oate -i atacat cu recur*
la Curtea de 5&el C4ii%u# atEt cEt durea8 *u*&e%darea &roce*ului# &ri%
i%ter(ediul )udectoriei Ce%tru# (u%. C4ii%au.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Mlad MJGJ'IC
99
=2/ 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei ,ehni#e
#art$ %/1 alin$#%) lit$0) CPC, art$ %(, CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
1" dece(,rie 1212 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5rtur 'ide%co
/re-ier 5la 5ri&ov
eBa(i%E%d $% edi% de judecat &u,lic c4e*tiu%ea &rivi%d di*&u%erea
e-ecturii eB&erti8ei te4%ice$% &rici%a civil i%te%tat lacererea de c4e(are
$% judecat a lui Zolot%iuc Maleriu $(&otriva 'ocietii cu +*&u%dere
Gi(itat ?6e*i/%A &rivi%d $%ca*area &rejudiciului (aterial i (oral cau8at
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%tul Zolot%iuc Maleriu a $%ai%tat aciu%ea *u*-(e%io%at ctre
?6e*i/%A '+G *olicitE%d $%ca*area di% co%tul &ErEtului a *u(ei &rejudi-
ciului (aterial cau8at $% (ri(e de 1147 Euro i a &rejudiciului (oral
$% (ri(e de 12222 lei.
1. F% (otivarea aciu%ii *ale a i%vocat -a&tul c la 4 (artie 122K a $%c4eiat
cu -ir(a ?6e*i/%A '+G u% co%tract de co%-ecio%are i i%*talare a
o,iec-
telor di% ter(o&a%# Cr."K# &ri% care &ErEtul *-a o,li/at * co%-ecio%e8e
i * i%*tale8e trei /ea(uri i o u di% ter(o&la*t. Co%-or( &. 1.1. al
co%tractului calitatea (r-ii ur(a * core*&u%d *ta%dardelor 'P MI6
91-1K-223-99 i certi-icatelor de co%-ir(are CC 224133# CC 22413K#
CC 224134. Co%-or( &.K.1. al co%tractului &reul co(e%8ii a -o*t *ta,i-
lit $% (ri(e de 11470 o (ie o *ut &atru8eci i a&te3 Euro. @er(e%ul
de /ara%ie# co%-or( &.9.1 a co%tractului e de ! a%i. Pe*te u% a% du&
i%*talarea ter(o&a%ului *au de*co&erit de-ectele lui. F% a%ii 122K-1229
&ErEtul a $%locuit toate cele &atru ter(o&a%e# $%* *ituaia du& $%locuire
%u *-a $(,u%tii. F% iar%a a%ilor 1229-1212 ter(o&a%ul %ou rei%*talat
122
a $%ce&ut * colecte8e u(e8eal $%tre *ticle i di% i%teriorul a&arta(e%-
tului &e care *e -or(a /4ea. Mai (ult ca atEt di(e%*iu%ile ter(o&a%u-
lui %ou i%*talat# %u core*&u%de (ri(ii cercevei de la /ea(uri# ceia ce
a adu* la dero/area i8olaiei acu*tice i &atru%derii u(e8elii $% a&arta-
(e%t.
3. Ga 11 (artie 1212 recla(a%ta $% *cri* *-a adre*at cu &lE%/ere ctre &E-
rEt# la care &e data de 1!.24.1212 a &ri(it u% r*&u%*# &ri% care -ir(a
?6e*i/%A '+G di% %ou *-a o,li/at * $%locuia*c ter(o&a%ul %ecalitativ#
cu &relu%/irea ter(e%ului de /ara%ie &E% $% a%ul 121!. F%* cu deci8ia
luat recla(a%ta %u a -o*t de acord dat -ii%d -a&tul# c &ErEtul re&etat i-a
acordat *ervicii %ecalitative# i a *olicitat retur%area ,a%ilor ac4itai
&ErEtului# co%-or( co%tractului %r. "K di% 24 (artie 122K# &e%tru ce i a
de&u* recla(aie la 19 (ai 1212 $% adre*a &ErEtului. F%* %u a &ri(it
ra*&u%*.
4. Prejudiciul (aterial co%*t $% &reul ac4itat &ErEtului &e%tru *erviciul
acordat $% valoare de 1147Euro. Prejudiciul (oral $l e*ti(ea8 la *u(a
de 12222 lei.
!. F% cadrul eBa(i%rii cau8ei re&re8e%ta%tul &ErEtului Potlo/ Mi4ai $%te-
(ei%du-*e &e &revederile art.14" ali%.013 a *olicitat %u(irea eB&erti8ei
te4%ice $%tru *ta,ilirea calitii /ea(urilor i%*talate# i%dicE%d ca %u e*te
de acord cu &rete%iile recla(a%tei di% (otiv ca /ea(urile %oi i%*talate
core*&u%d *ta%dartelor %aio%ale.
K. +e&re8e%ta%tul recla(a%tului a *u*i%ut de(er*ul re&re8e%ta%tului &ErE-
tului &rivi%d %u(irea u%ei eB&erti8e te4%ice.
7. 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat co%-
*ider %ece*ar de(er*ul cu &rivire la di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei
te4%ice $%tru *ta,ilirea calitii /ea(urilor i%*talate a ad(ite di% ur(-
toarele co%*idere%te.
". F% co%-or(itate cu art. 14" ali%.013 CPC Apentru elucidarea unor
aspecte din domeniul 5tiinei, artei, tehnicii, me5te5ugurilor artizanale
5i din alte domenii, aprute n proces, care cer cuno5tine speciale,
judectorul sau instana dispune efectuarea unei e3pertize, la cererea
prii sau a unui alt participant la proces, iar n cazurile prevzute de
lege, din oficiu8$
9. I%*ta%a co%*ider %ece*r %u(irea eB&erti8ei di% co%*idere%tul ca *u%t
%ece*are cu%oti%e *&eciale care ar *ta,ili dac calitatea /e(urilor i%-
121
*talate $% a&arta(e%tul recla(a%tei core*&u%d *ta%dartelor %aio%ale i
core*&u%d calitativ co%diiilor *ta,ilite $% co%tractul $%c4eiat $%tre &ari.
12. 6eoarece di*&u%erea e-ecturii eB&eri8ei teB%ice e*te /e%erat de cere-
rea &ErEtului ?6e*i/%A '+G# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a
&u%e $% o,li/aia ace*tuia &lata c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea
eB&erti8ei.
11. F% co%-or(itate cu art. 14"# art. 1!3# art. 1K9-172# art. 3!9 ali%.013
CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
E-ectuarea eB&erti8ei te4%ice# $% &rici%a civil &rivi%d $%ca*area &rejudi-
ciului (aterial i (oral cau8at# &u%E%d ur(toarele $%tre,ri9
1. Core*&u%d *au %u /ea(urile i ua ter(o&a%# i%*talate de ctre '+G
?6e*i/%A $% a&arta(e%tul *ituat $% (u%. C4ii%u# *tr. Zeli%*c4i. 1# a&. K#
*ta%dardelor %aio%ale.
1. Care *u%t %or(ele u(iditii i a te(&eraturii $%tr-u% a&arta(e%t di%
(u%. C4ii%u.
3. F%tru%ete *au %u %ivelul u(iditii $% a&arta(e%tul 4K di% *tr. Cicolai
Zeli%*Qi. 1"1# (u%. C4ii%u# *ta%dardelor re*&ective.
4. Poate -i co%*eci%a a u(iditii i te(&eraturilor *c8ute $%tr-u% a&ar-
ta(e%t -or(area /4eii i a&ariia u(e8elii $%tre *ticlele ace*tui a&arta(e%t.
'e $%credi%ea8 e-ectuarea eB&erti8ei Ce%trului Caio%al de EB&erti8e
)udiciare de &e lE%/a Mi%i*terul )u*tiiei.
'e *o(ea8 eB&ertul de r*&u%derea &e%al co%-or( art. 311 Cod &e%al#
$% ca8ul &re8e%trii cu ,u% tii% a u%ui ra&ort de eB&erti8 -al*.
'e &re8i%t eB&ertului &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei9
1. (aterialele do*arului civil %r. 1-113712 &e 12 -ile=
5 &u%e c4eltuielile de e-ectuarea eB&erti8ei &e *ea(a &ErEtului '+G
?6e*i/%A.
F% ca8 de %eac4itare a c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei $% ter-
(e% de ! 8ile de la o-erirea ace*tui ter(e% &rii re*&o%*a,ile# &artea va -i
deca8ut di% dre&tul de a &re8e%ta &ro,a *olicitat.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5rtur 'I6ECCJ
121
==/ 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei +e e)aluae
a 6e.u+i#iului #au8a, #art$ %/1 alin$#%) lit$0) CPC, art$ %(, CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
29 dece(,rie 1212 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul O4eor/4e Gea/u
/re-ier Ioa%a 6uca
eBa(i%E%d $% edi%a judiciar &u,lic c4e*tiu%ea &rivi%d di*&u%erea
e-ecturii eB&erti8ei de evaluare a &rejudiciului cau8atE% cau8a civil
i%te%tat lacererea de c4e(are $% judecat a lui Cor,u Co%*ta%ti%
$(&otriva lui +u*%ac Ori/ore &rivi%d $%ca*area &rejudiciului (aterial
cau8at i%*ta%a
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%tul Cor,u Co%*ta%ti% a $%ai%tat aciu%ea &rivi%d $%ca*area
&rejudiciului (aterial cau8at ctre +u*%ac Ori/ore *olicitE%d $%ca*area
di% co%tul &ErEtului a *u(ei &rejudiciului (aterial cau8at $% (ri(e de
12942 lei
1. Ca te(ei a -o*t i%vocat -a&tul c &e 21 (artie 1212# +u*%ac Ori/ore#
iei%d di% (a/a8i%ul Cr l# *tr. Ori/ore Urec4e K# *-a urcat la vola%ul
auto(o,ilului de (arc Ma8da K# %r de $%(atriculare R 5R 111# i i-a
ta(&o%at auto(o,ilul de (arc GeBu* I' 122 %r. R RM 4!4#
&ro&rietatea
recla(a%tului# du& care a &r*it locul accide%tului. Mo(e%tul
i(&actului a -o*t $%re/i*trat de ctre ca(erele video ale ale (a/a8i%ului.
3. 6u& 34 de 8ile# a -o*t a%u%at de Poliie c -o*t /*it &er*oa%a ce
i-a ta(&o%at auto(o,ilul. F% aceeai 8i la $%tEl%irea cu &ErEtul# Cor,u
Co%*ta%ti% i-a &re8e%tat evaluarea &a/u,ei i co*turile &e%tru re&araia
auto(o,ilului *u# e-ectuate la auto*ervice '+G ?+a&idA. PErEtul a
re-u8at * ac4ite co*turile %e -ii%d de acord cu *u(a &rejudiciului.
4. 5*t-el recla(a%tul *u*i%e ca $% re8ultatul accide%tului rutier +u*%ac
Ori/ore i-a cau8at o &a/u, (aterial $% valoare de 12942 lei +M#
123
co%-ir(at &ri% -actura eli,erat de auto*ervice '+G ?+a&idA# care a
-o*t adu* la cu%oti% &ErEtului.
!. F% cadrul eBa(i%rii cau8ei re&re8e%ta%tul &ErEtului @i(ciuc Maleria a
declarat ca &ro&rietar al '+G A+a&idA e*te u% cole/ de -acultate a
recla(a%tului i a *olicitat %u(irea eB&erti8ei $% te(eiul art. 14" ali%.
013# &e%tru *ta,ilirea cua%tu(ului real al &rejudiciului cau8at
autoturi*(ului de (odel GeBu* I' 122 %r. de i(atriculare R RM 4!4 i
dac era oare &o*i,il ca $% re8ultatul i(&actului auto(o,ilului *a -ie
deteriorat e*e%ial ,ara de &rotecie *&ate# luE%d $% co%*iderare ur(ele
uoare de ati%/ere &e ,ara de &rotecie *&ate al auto(o,ilului &ErEtului.
K. +ecla(a%tul a *u*i%ut de(er*ul re&re8e%ta%tului &ErEtului &rivi%d
%u(irea u%ei eB&erti8e co(&leBe.
7. 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat
co%*ider %ece*ar de(er*ul cu &rivire la di*&u%erea eB&erti8ei &e%tru
*ta,ilirea cua%tu(ului real al &rejudiciului a ad(ite di% ur(toarele
co%*idere%te.
". F% co%-or(itate cu art. 14" ali%.013 CPC Apentru elucidarea unor
aspecte din domeniul 5tiinei, artei, tehnicii, me5te5ugurilor artizanale
5i din alte domenii, aprute n proces, care cer cuno5tine speciale,
judectorul sau instana dispune efectuarea unei e3pertize, la cererea
prii sau a unui alt participant la proces, iar n cazurile prevzute de
lege, din oficiu8$
9. F% edi% a -o*t *ta,ilit c recla(a%tul *-a adre*at la '+G A+a&idA
&e%tru re&araia auto(o,ilul# &e%tru ca &ro&rietar al auto*ervice e*te u%
cole/ de -acultate a ace*tuia. PrEtul $%* co%*ider c *u(a
&rejudiciului cau8at e*te eBa/erat.
12. 5*t-el i%*ta%a co%*ider c &e%tru *ta,ilirea cua%tu(ului real al &re-
judiciului *u%t %ece*are cu%oti%e *&eciale i aju%/e la co%clu8ia cu
&rivire la di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei.
11. 6eoarece di*&u%erea e-ecturii eB&eri8ei /ra-olo/ice e*te /e%erat de
cererea &ErEtului +u*%ac Ori/ore# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece-
*ar de a &u%e $% o,li/aia ace*tuia &lata c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea
eB&erti8ei.
11. F% co%-or(itate cu art. 14"# art. 1!3# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de ju-
decat
124
d i * & u % e9
E-ectuarea eB&erti8ei $% &rici%a &rivi%d &rivi%d $%ca*area &rejudiciului
(aterial &e%tru *ta,ilirea cua%tu(ului &rejudiciului real cau8at cu ur(a-
toarele $%tre,ari9
1. Care e*te cua%tu(ul real al &rejudiciului cau8at autoturi*(ului de
(odel GeBu* I' 122 %r. de i(atriculare R RM 4!4 1.
1. 6ac era &o*i,il ca $% re8ultatul i(&actului auto(o,ilului de (odel
Ma8da K# %r de $%(atriculare R 5R 111 cu auto(o,ilul de (odel GeBu* I'
122 %r R-RM-!!! *a -ie deteriorat e*e%ial ,ara de &rotectie *&ate# luE%d $%
co%*iderare ur(ele uoare de ati%/ere &e ,ara de &rotecie *&ate al auto(o-
,ilului Ma8da K# %r de $%(atriculare R 5R 111
'e $%credi%ea8 e-ectuarea eB&erti8ei Ce%trului Caio%al de EB&erti8e
)udiciare de &e lE%/a Mi%i*terul )u*tiiei.
'e *o(ea8 eB&ertul de r*&u%derea &e%al co%-or( art. 311 CP# $% ca-
8ul &re8e%trii cu ,u% tii% a u%ui ra&ort de eB&erti8 -al*.
'e &re8i%t eB&ertului &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei9
- (aterialele do*arului civil %r. 1-113"12 &e 1 -ile=
- $%re/i*trarea video de la locul accide%tului rutier di% 21 (artie 1212
5 &u%e c4eltuielile de e-ectuarea eB&erti8ei &e *ea(a &ErEtului +u*%ac
Ori/ore. F% ca8 de %eac4itare a c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei $%
ter(e% de ! 8ile de la o-erirea ace*tui ter(e% &rii re*&o%*a,ile# a re*titui
cau8a civil )udectoriei Ce%tru# (u%. C4ii%u cu decderea &rii di%
dre&tul de a &re8e%ta &ro,a *olicitat.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul O4eor/4e GE5OU
12!
=4/ 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei 'e+i#oClegal
+e #o'i0ie
#art$ %/1 alin$#%) lit$0) CPC, art$ %(, CPC, art$ %(' CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
27 a&rilie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Mari% Mla*
/re-ier Iri%a Mul&e
eBa(i%E%d $% edi% de judecat &u,lic c4e*tiu%ea &rivi%d di*&u%erea
e-ecturii eB&erti8ei (edico-le/al de co(i*ie $% cau8a civil i%te%tat la
cerera de c4e(are $% judecat a lui 'olta% 5rtur $(&otriva lui @etiu 'er/iu
cu &rivire la re&ararea &rejudiciului (aterial i a celui (oral
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%tul 'olta% 5rtur *-a adre*at $% judecat cu o cerere de c4e(are
$% judecat ctre @etiu 'er/iu cu &rivire la re&ararea &rejudiciului (ate-
rial i a celui (oral.
1. F% (otivarea aciu%ii *ale recla(a%tul a i%dicat c &ri% *e%ti%a )ude-
ctoriei +Eca%i# (u%. C4ii%u di% 1! -e,ruarie 122K# aciu%ea civil#
$%ai%tat $% cadrul &roce*ului &e%al de ctre &artea civil# 'olta% 5rtur# a
-o*t ad(i* $% &ri%ci&iu# ur(E%d ca a*u&ra cua%tu(ului de*&/u,irii *
4otra*c i%*ta%a de judecat $% &rocedur civil /e%eral.
3. Potrivit ace*tei *e%ti%ei judectoreti# @etiu 'er/iu# activE%d $% calitate
de *u,o-ier de &oliie la 6irecia Pa8 de 'tat C4ii%u# la 17 *e&te(-
,rie 1224# a&roBi(ativ &e la ora 23[\# $(&reu% cu *er/e%tul (ajor de
&oliie 5%dro%ac4e Co%*ta%ti%# au *o*it la clu,ul de a/re(e%t ?ZA# a(-
&la*at $% (u%. C4ii%u# ,d. Mo*covei# 4!# $% ur(a &ri(irii *e(%alului
de alar(. F% i%ci%ta ace*tui ce%tru de a/re(e%t# &ErEtul $(&reu% cu
5%dro%ac4e Co%*ta%ti%# au rei%ut i au i(o,ili8at u% /ru& de &er*oa-
%e# care $%clcau ordi%ea &u,lic. F% li&*a oricrui &ericol real i vdit
12"
&e%tru viaa i *%tatea *a i# $% /e%eral# co%trar &revederilor le/ale.
@etiu 'er/iu a tra* di% ar(a de -oc di% dotare $% direcia recla(a%tului#
cau8E%du-i o vt(are cor&oral /rav# cali-icat ca# -ii%d &ericuloa*
&e%tru via. @etiu 'er/iu a -o*t recu%o*cut vi%ovat $% *vErirea i%-rac-
iu%ii# &rev8ute de art. 31" ali%.033 lit.d3 Cod Pe%al# *ta,ili%du-i-*e &e-
dea&*a &e%al *u, -or(a $%c4i*orii &e u% ter(e% de 9 a%i cu &rivarea de
dre&tul de a ocu&a -u%cii &u,lice i de a eBercita o activitate# le/at de
-olo*irea ar(ei de -oc ti(& de 4 a%i.
4. +ecla(a%tul ca re8ultat al aciu%ilor ile/ale ale lui @etiu 'er/iu a deve-
%it i%valid de /radul I &e via. Pri% i%-raciu%ea co(i* de ace*ta#
recla- (a%tului i-a -o*t cau8at atEt u% &rejudiciu (aterial# cEt i u%ul
(oral.
!. 5*t-el recla(a%tul *olicit $%ca*area &rejudiciului (aterial $% valoare
de 1122220 o *ut dou8eci (ii3 lei i (oral $% valoare total de
!22220 ci%ci 8eci (ii3 lei.
K. +e&re8e%ta%tul &ErEtului %u a -o*t de acord cu *u(a cerut de
recla(a%t# i%dicE%d ca acea*ta %u core*&u%de realitii# %e-ii%d &ro,at.
7. F% cadrul eBa(i%rii cau8ei re&re8e%ta%tul &ErEtului a *olicitat %u(irea
eB&erti8ei judiciare (edico-le/ale# $% te(eiul art. 14" ali%.013 &e%tru a
*ta,ili /ravitatea le8iu%ilor cau8ate recla(a%tului# a %ece*itii (edica-
(e%telor &rocurate de recla(a%t i a &rocedurilor e-ectuate de ace*ta i
a %ece*itii trata(e%telor &e viitor.
". +e&re8e%ta%tul recla(a%tului a l*at deci8ia &rivitor la ad(iterea *au
re*&i%/erea de(er*ului la di*creia i%*ta%ei de judecat.
9. 5udii%d &artici&a%ii la &roce*# eBa(i%E%d (aterialele cau8ei# i%*ta%a
co%*ider %ece*ar de a %u(i eB&erti8 judiciar co(&leB (edico-le/a-
l $% *co&ul elucidrii o,iective a circu(*ta%elor cau8ei di% ur(toare-
le co%*idere%te.
12. F% co%-or(itate cu art. 14" ali%.013 CPC Apentru elucidarea unor
aspecte din domeniul 5tiinei, artei, tehnicii, me5te5ugurilor artizanale
5i din alte domenii, aprute n proces, care cer cuno5tine speciale,
judectorul sau instana dispune efectuarea unei e3pertize, la cererea
prii sau a unui alt participant la proces, iar n cazurile prevzute de
lege, din oficiu8$ @oto- dat# &otrivit art. 1!K ali%.013 CPC 8e3pertiza
n cadrul comisiei este e3& pertiza care necesit investigaii complicate
efectuate de ctre mai muli e3peri care au aceea5i specializare sau
specializri diferite8# iar art. 1!7 ali%.013 CPC &revede c Ae3pertiza
comple3, care se efectueaz de mai muli e3peri, se dispune n cazul
129
cnd la constatarea circumstanelor importante pentru soluionarea
pricinii snt necesare date din diferite domenii 5tiinifice sau date din
diferite ramuri ale aceluia5i domeniu8$
11. i%E%d co%t de -a&tul c i%*ta%a &e%al a *ta,ilit cau8area &rejudiciu-
lui# -r a *ta,ili coa%tu(ul ace*tuia# i%*ta%a are o,li/aia de al *ta,ili
$% cadrul &rocedurii civile.
11. F%*ta%a %u &oate *ta,ili valoare &rejudiciului di% actele a%eBate la do-
*ar# deoarece *u%t %ece*are cu%o*ti%te *&eciale $% do(e%iul (edici%ii
i a &*i4iatriei &e%tru a evalua %ece*utatea (edica(e%telor &rocurate
de recla(a%t i a &rocedurilor e-ectuale &E%a la ace*t (o(e%t# cEt i
%ece*itatea ace*tora &e viitor &e%tru (e%i%erea *tarii *ati*-catoare a
*%tii lui 'olta% 5rtur# a*t-el *e &re8i%t a -i ar/u(e%tat %ece*itatea
di*&u%erii e-ectutii eB&erti8ei de co(i*ie.
13. Potrivit art. 1K1 lit.d3 CPC la Acererea participanilor la proces sau din
oficiu, instana judectoreasc poate suspenda procesul n cazul n
care a dispus efectuarea unei e3pertize8$
14. 6eoarece di*&u%erea e-ecturii eB&eri8ei e*te /e%erat de cererea &E-
rEtului @etiu 'er/iu# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar a &u%e $%
o,li/aia ace*tuia &lata c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei.
1!. 5vE%d $% vedere -a&tul c %u *e cu%oate ter(e%ul care va -i %ece*ar
&e%tru e-ectuarea eB&erti8ei# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia
de*&re %ece*itatea *u*&e%drii &roce*ului &E% la &re8e%tarea $% i%*ta%-
a ra&ortului de eB&erti8.
1K. F% co%-or(itate cu art. 14"# art. 1!3# art. 1K1 lit.d3# art. 1!K# art. 1!7#
art.
1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
E-ectuarea eB&erti8ei judiciare de co(i*ie (edico-le/al# $% &rici%a &ri-
vi%d re&ararea &rejudiciului (aterial *i (oral cau8at *ta,ili%d ur(toarele
$%tre,ri9
0& Cu( &oate -i a&reciat *tarea *%tii lui 'olta% 5rtur# reiei%d di%
dia-
/%o*ticul# -or(ulat $% r*&u%*ul %r.21-"199 di% 17 a&rilie 122" al
I%*tituiei
(edico-*a%itare Pu,lice a*ociaia Medical @eritorial Ce%tru la eta&a
actual=
112
3& +eiei%d di% dia/%o*ticul# -or(ulat $% r*&u%*ul %r.21-"199 di% 17
a&rilie 122" al I%*tituiei (edico-*a%itare Pu,lice a*ociaia Medical @eri-
torial Ce%tru# e*te &o*i,il ca 'olta% 5rtur * -ie de&e%de%t $% &er(a%e%
de di-erite (edica(e%te=
4& F% ca8ul u%ui r*&u%* &o8itiv la $%tre,are %u(rul 1# ce -el de (edi-
ca(e%te tre,uie * i *e ad(i%i*tre8e lui 'olta% 5rtur# $% *co&ul (e%i%erii
vitalitii or/a%i*(ului *u 0*au /ru&ul/ru&ele de (edica(e%te3 U=
5& E*te &o*i,il ca 'olta% 5rtur# reiei%d di% acea*t dia/%o8# * -ie de-
&e%de%t de (edica(e%te de*ti%ate tractului /a*troi%te*ti%al# (e%i%erii
-u%cio%alitii ri%ic4ilor# te%*iu%ii arteriale=
'& Medica(e%tele &rocurate de 'olta% 5rtur co%-or( ,o%urilor -i*cale#
a%eBate $% co&ii la do*ar# au -o*t %ece*are i re8o%a,ile &e%tru (e%i%erea
-u%ciilor dere/late ale or/a%i*(ului *u =
(& E*te %ece*ar &e viitor * *e e-ectue8e careva i%terve%ii c4irur/icale
&e%tru a*i/urare vitalitii or/a%i*(ului *u=
6& 'olta% 5rtur# va (ai avea %evoie de careva alte trata(e%te U 6ac da#
ace*tea &ot -i eBe(&li-icate=
5 $%credi%a e-ectuarea eB&erti8ei Ce%trului de Medici% Ge/al# (u%.
C4ii%u# *tr. Rorole%Qo "# cu &artici&area a u%ui eB&ert de la I%*tituia
Medico-'a%itar Pu,lic '&italul Cli%ic de P*i4iatrie# (u%. C4ii%u# or.
Codru# *tr. Co*tiuje%i# 3.
'e *o(ea8 eB&ertul de r*&u%derea &e%al co%-or( art. 311 Cod
&e%al# $% ca8ul &re8e%trii cu ,u% tii% a u%ui ra&ort de eB&erti8 -al*.
Pe%tru e-ectuarea eB&erti8ei la di*&o8iia eB&erilor *e &re8i%t9
1. (aterialele do*arului civil Cr.1-9!1211 $% 1 volu(e=
1. cartela (edical a lui 'olta% 5rtur.
5 &u%e c4eltuielile de e-ectuare a eB&erti8ei &e *ea(a &ErEtului.
F% ca8 de %eac4itare a c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei $% ter-
(e% de ! 8ile de la o-erirea ace*tui ter(e% &rii re*&o%*a,ile# a re*titui
cau8a civil )udectoriei Ce%tru# (u%. C4ii%u# cu decderea &rii di%
dre&tul de a &re8e%ta &ro,a *olicitat.
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat c4e(are i%
judecat a lui 'olta% 5rtur ctre @etiu 'er/iu cu &rivire la re&ararea
&rejudi-
ciului (aterial i a celui (oral *e *u*&e%d &E% la &re8e%tarea $% i%*ta%
a ra&ortului de eB&erti8(edico-le/al.
F%c4eierea# $% &artea *u*&e%drii &roce*ului# &oate -i atacat cu recur*
111
la Curtea de 5&el C4ii%u# atEt cEt durea8 *u*&e%darea &roce*ului# &ri%
i%ter(ediul )udectoriei Ce%tru# (u%.C4ii%au.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Mari% MG5'
112
=>/ 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei #o'6le*e
#art$ %(+ alin$#%) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
11 iulie 1212 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru Midra*cu
/re-ier Ci%a J/or
eBa(i%E%d $% edi%a judiciar &u,lic c4e*tiu%ea &rivi%d di*&u%erea
e-ecturii eB&erti8ei co(&leBe $% cau8a civil i%te%tat la cererea de
c4e(are $% judecat a d%ei :alta/ Mictoria# 'orici Maria $(&otriva lui
:alta/ 'er/iu &rivi%d &artajul ,u%ului i(o,il# *ta,ilirea cotelor &ri
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%ii :alta/ Mictoria i 'orici Maria au $%ai%tat aciu%ea *u*-
(e%io%at ctre :alta/ 'er/iu *olicitE%d &artajul ,u%ului i(o,il# *at,i-
lirea cotelor &ri.
1. +ecla(a%ii au i%vocat ca te(ei -a&tul c la 13 (ai 199! a&arta(e%tul
%r. 141 di% ,d. .te-a% cel Mare i '-E%t# 3# (u%. C4ii%u a -o*t &rivati-
8at. Partici&a%ii la &rivati8are *u%t :alta/ 'er/iu# 'orici Maria i :alta/
Mictoria# $% a%ul 1221 c*toria $%tre :alta/ 'er/iu i :alta/ Mictoria
a -o*t de*-cut# de la $%ce&ut recla(a%ii i &ErEtul au co%ve%it a*u&ra
&artajului a&arta(e%tului. CectE%d la ace*t -a&t dea lu%/ul ulti(ilor
ci%ci a%i recla(a%ii au &ro&u* &ErEtului di-erite varia%te de &artaj a
i(o,ilului# ace*ta $%* a re-u8at toate &ro&u%erile i $(&iedic &artajul
i(o,ilului i &ractic ocu& de u%ul *i%/ur toat *u&ra-aa locui,il#
&rovocE%d co%diii i(&o*i,ile de trai $% co(u%.
3. F% cadrul eBa(i%rii cau8ei recla(a%ii i avocatul lor au *olicitat
%u(irea eB&erti8ei judiciare co(&leBe de *ta,ilire a (odalitii de
&artajare a a&arta(e%tului# dar i a valoarea &e &iaa a ace*tuia. Cererea
de e-ectuare a eB&erti8ei a -o*t ,a8at &e art. 14" ali%.013 i art. 1!7 ali%.
111
013 CPC.
4. PErEtul a l*at de(er*ul de %u(ire a eB&erti8ei la di*creia i%*ta%ei de
judecat.
!. 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat co%-
*ider %ece*ar de(er*ul cu &rivire la di*&u%erea e-ecturii eB&ertiBei de
*ta,ilre a (odalitatii de &artajare a a&arta(e%tului dar i a valoarea &e
&iaa a ace*tuia a ad(ite di% ur(toarele co%*idere%te.
K. F% co%-or(itate cu art. 14" ali%.013 CPC Apentru elucidarea unor
aspec& te din domeniul 5tiinei, artei, tehnicii, me5te5ugurilor artizanale
5i din alte domenii, aprute n proces, care cer cuno5tine speciale,
judecto& rul sau instana dispune efectuarea unei e3pertize, la cererea
prii sau a unui alt participant la proces, iar n cazurile prevzute de
lege, din oficiu8$
7. Potrivit art. 1!7 ali%.013 CPC Ae3pertiza comple3, care se efectueaz
de mai muli e3peri, se dispune n cazul cnd la constatarea circum&
stanelor importante pentru soluionarea pricinii snt necesare date
din diferite domenii 5tiinifice sau date din diferite ramuri ale aceluia5i
do& meniu8$
". F% co%-or(itate cu art. 1K1 lit.d3 CPC Ala cererea participanilor la
proces sau din oficiu, instana judectoreasc poate suspenda procesul
n cazul n care a dispus efectuarea unei e3pertize8$
9. 6i% actele &re8e%tate de &ri %u re8ult cert &reul &e &iaa a
a&arta(e%telor di% liti/iu. 6i% ace*t co%*idere%t e*te %ece*ar *ta,ilirea
valorii &e &ia $% cadrul &roce*ului judiciar# $%* &e%tru ace*ta *u%t
%ece*are cu%oti%e *&eciale $% do(e%iu# -ii%d %ece*ar di*&u%erea
eB&erti8ei (erceolo/ice.
12. Pe%tru a *ta,ili care e*te &o*i,ilitatea te4%ic de &artajare a
a&arta(e%tului $%tre co&ro&rietari# co%-or( X cot &arte &e%tru 'orici
Maria# X cot &arte &e%tru :alta/ Mictoria# X cot &arte &e%tru :alta/
'er/iu cu i%dicarea varia%telor &o*i,ile de &artaj *u%t %ece*are
cu%oti%e *&eciale $% do(e%iu &artajrii ,u%urilor i(o,ile# -ii%d
i(&erio* %ece*ar %u(irea eB&erti8ei $% acea*t cau8.
11. 6eoarece di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei co(&leBe e*te /e%erat de
cererea recla(a%ilor# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar a &u%e $%
o,li/aia ace*tora &lata c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei.
111
11. 5vE%d $% vedere -a&tul c# %u *e cu%oate ter(e%ul# care va -i %ece*ar
&e%tru e-ectuarea eB&erti8ei# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia
de*&re %ece*itatea *u*&e%drii &roce*ului &E% la &re8e%tarea $%
i%*ta% a ra&ortului de eB&erti8.
13 . F% co%-or(itate cu art. 14"# ali% 013# art. 1!3# art.1!7# art. 1K9-172
CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
E-ectuarea eB&erti8ei judiciare co(&leBe de *ta,ilire a (odalitii de
&artajare a a&arta(e%tului i a valorii &iaa ,u%urilor i(o,ile $% &rici%a
&rivi%d &artajul ,u%ului i(o,il# *ta,ilirea cotelor &ri cu ur(atoarele
$(tre,ri9
1. E*te oare &o*i,il &artajarea a&arta(e%tului 143 *ituat &e ,d. .te-a%
cel Mare 3 $% &atru &ri e/ale i dac *u%t careva varia%te &o*i,ile.
1. E*te &o*i,il *ta,ilirea (odul de -olo*i% a a&arta(e%tului %o(i%ali8at
$%tre co&ro&rietari# co%-or( X cot &arte &e%tru 'orici Maria# X cot &arte
&e%tru :alta/ Mictoria# X cot &arte &e%tru :alta/ 'er/iu#
3. Care e*te valoarea &e &ia a a&arta(e%tului 143 *ituat &e ,d. .te-a%
cel Mare 3 la (o(e%tul actual.
4. Care e*te &reul -iecrei cote &ri ideale a a&arta(e%tului 143 *ituat
&e ,d. .te-a% cel Mare 3 la (o(e%tul actual.
!. Care e*te valoarea de vE%8are -orat a ,u%ului i(o,il liti/io*# *u*
i%dicat la (o(e%tul actual.
'e $(&uter%icete &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei co(&leBe Ce%trului
Caio%al de EB&erti8e )udiciare de &e lE%/a Mi%i*terul )u*tiiei cu *ediul
*tr. Maria Ci,otari# 1# (u%. C4ii%u.
'e *o(ea8 eB&erii de r*&u%derea &e%al co%-or( art. 311 Cod &e%al#
$% ca8ul &re8e%trii cu ,u% tii% a u%ui ra&ort de eB&erti8 -al*.
'e &re8i%t eB&erilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei9
1. (aterialele do*arului civil %r. 1-114213 &e 1 -ile=
5 &u%e c4eltuielile de e-ectuarea eB&erti8ei &e *ea(a recla(a%ilor 'o-
rici Maria# :alta/ Mictoria.
F% ca8 de %eac4itare a c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei $% ter-
(e% de ! 8ile de la o-erirea ace*tui ter(e% &rii re*&o%*a,ile# a re*titui ca-
u8a civil )udectoriei Ce%tru cu decderea &rii di% dre&tul de a &re8e%ta
&ro,a *olicitat.
111
Proce*ul $% &rici%a civil cererea de c4e(are $% judecat $%ai%tat de
:alta/ Mictoria# 'orici Maria ctre :alta/ 'er/iu &rivi%d &artajul ,u%ului
i(o,il# *ta,ilirea cotelor &ri *e *u*&e%d &E% la &re8e%tarea $% i%*ta% a
ra&ortului de eB&erti8ei co(&leBe.
F%c4eierea# $% &artea *u*&e%drii &roce*ului# &oate -i atacat cu recur*
la Curtea de 5&el C4ii%u# atEt cEt durea8 *u*&e%darea &roce*ului# &ri%
i%ter(ediul )udectoriei Ce%tru# (u%. C4ii%au.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru MI6+5'CU
113
=?/ 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei e6e,a,e
#art$ %(% alin$#*) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
7 -e,ruarie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Meace*lav Proda%
/re-ier Jl/a +ocot
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic c4e*tiu%ea &rivi%d di*&u%erea e-ecturii
eB&erti8ei re&etate $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui
Cio,a%u Iurie $(&otriva lui 6adu MaBi( cu &rivire la $%ca*area datoriei
a c o % * t a t a t9
1. Cio,a%u Iurie a de&u* cerere de c4e(are $% i%*ta%a de judecat
$(&otriva
lui 6adu MaBi( cu &rivire la $%ca*area datoriei.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%tul Cio,a%u Iurie a i%dicat c# la 12 (ai
1212 i-a dat cu $(&ru(ut &ErEtului ! 222 lei &e u% ter(e% de doi a%i cu
do,E%d lu%ar de !N.
3. PErEtul %u i-a re*tituit ,a%ii $(&ru(utai i %ici do,E%da# (otiv di% care
recla(a%tul cere $%ca*area *u(ei de 11222 lei.
4. +ecla(a%tul Cio,a%u Iurie# $% edi%a de judecat aciu%ea a *u*i%ut#
cerE%d ad(iterea ace*teia.
!. PErEtul 6adu MaBi(# $% edi%a de judecat# %u a recu%o*cut aciu%ea
i a cerut di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei /ra-o*co&ice re&etate# $% ,a8a
art. 1!9 ali%.013 CPC, i%dicE%d c eB&ertul Matei Pavel# care a e-ectuat
eB&erti8a# a ela,orat ra&ortul di% 31 ia%uarie 1211# a%terior a activat $%
calitate de lector la catedra de dre&t &roce*ual &e%al i cri(i%ali*tic a
U%iver*itii Gi,ere I%ter%aio%ale di% Moldova# u%de $% acelai ti(&#
recla(a%tul Cio,a%u Iurie a -o*t e- de catedr.
K. +ecla(a%tul Cio,a%u Iurie a cerut re*&i%/erea de(er*ului &ErEtului cu
&rivire la di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei /ra-olo/ice re&etate# deoarece
114
eB&erii $i *ati*-ac o,li/aiu%ile de *erviciu ci%*tit i (otivul i%vocat %u
&oate# $% o&i%ia *a# *ervi dre&t te(ei &e%tru di*&u%erea e-ecturii
eB&erti8ei /ra-o*co&ice re&etate.
7. 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat
co%*ider %ece*ar de a ad(ite de(er*ul cu &rivire la di*&u%erea
e-ecturii eB&erti8ei /ra-olo/ice re&etate di% ur(toarele co%*idere%te.
". F% co%-or(itate cu art. 1!9 ali%.013 CPC 8n cazul n care nu este de
acord cu raportul de e3pertiz din motivul nentemeierii sau
veridicitii lui ndoielnice, cnd concluziile mai multor e3peri sunt
contradictorii ori cnd, la efectuarea e3pertizei, normele procedurale
sunt nclcate, instana judectoreasc poate dispune efectuarea unei
e3pertize repetate8$
9. @otodat &otrivit art. 1K1 lit.d3 CPC Ala cererea participanilor la
proces sau din oficiu, instana judectoreasc poate suspenda procesul
n cazul n care a dispus efectuarea unei e3pertize8$
12. 6i% certi-icatul eli,erat de ctre U%iver*itatea Gi,er I%ter%aio%al di%
Moldova# ur(ea8 c recla(a%tul Cio,a%u Iurie# $% &erioada a%ilor
122K-1227 a lucrat $% calitate de e- de catedr dre&t &roce*ual &e%al i
cri(i%ali*tic# u%de $% calitate de lector $% aceeai &erioada a lucrat i
eB&ertul Matei Pavel.
11. 5*t-el# di% co%*idere%tele c eB&ertul Matei Pavel a lucrat $% *u,ordi-
%ea recla(a%tului Cio,a%u Iurie# -ii%d $% de&e%de% &e li%ie de *ervi-
ciu# eB&ertul $% cau8# $% co%-or(itate cu art. !1 ali%.013 lit.a3 CPC# %u
a -o*t $% dre&t * e-ectue8e eB&erti8a /ra-olo/ic# ceea ce co%*tituie
(otiv de a co%*idera $%clcare a %or(elor &rocedurale la e-ectuarea
eB&erti8ei /ra-olo/ice de ctre eB&ertul Matei Pavel# cu re*&i%/erea
ra&ortului de eB&erti8. Ca ur(are# *e i(&u%e di*&u%erea e-ecturii
eB&erti8ei /ra-o- *co&ice re&etate.
11. 6eoarece di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei /ra-olo/ice re&etate e*te
/e%era- t de cererea &ErEtului 6adu MaBi(# i%*ta%a de judecat
co%*ider %ece*ar a &u%e $% o,li/aia ace*tuia &lata c4eltuielilor &e%tru
e-ectuarea eB&erti8ei.
13. 5vE%d $% vedere -a&tul c %u cu%oate ter(e%ul care va -i %ece*ar
&e%tru e-ectuarea eB&erti8ei /ra-olo/ice re&etate# i%*ta%a de judecat
aju%/e la co%clu8ia de*&re %ece*itatea *u*&e%drii &roce*ului &E% la
&re8e%ta- rea $% i%*ta% a ra&ortului de eB&erti8 /ra-olo/ic re&etat.
14. F% co%-or(itate cu art. 1!9 ali%.013# art. 1K1 lit.d3# art. 1K9-172 CPC#
11!
i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
+e*&i%/erea ra&ortului de eB&erti8 /ra-o*co&ic ela,orat la 31 ia%uarie
1211.
E-ectuarea eB&erti8ei /ra-olo/ice re&etate# $% &rici%a civil la cererea
de c4e(are $% judecat a lui Cio,a%u Iurie $(&otriva lui 6adu MaBi( cu
&rivire la $%ca*area datoriei# &u%E%d ur(toarea $%tre,are9
'e(%tura# de &e reci&i*a de $(&ru(ut a *u(ei de ! 222 0ci%ci (ii3 lei
cu do,E%da lu%ar de !N &e u% ter(e% de 1 a%i# &re8e%tat de ctre
Cio,a%u
Iurie# e*te e-ectuat de ctre 6adu MaBi( *au de ctre o alt &er*oa% U
'e $%credi%ea8 e-ectuarea eB&erti8ei /ra-o*co&ice re&etate u%ei co(i*ii
de eB&eri Ce%trului Caio%al de EB&erti8e )udiciare de &e lE%/a Mi%i*terul
)u*tiiei.
'e *o(ea8 eB&erii de r*&u%derea &e%al co%-or( art. 311 Cod Pe%al#
$% ca8ul &re8e%trii cu ,u% tii% a u%ui ra&ort de eB&erti8 -al*.
'e &re8i%t co(i*iei de eB&eri &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei9
1. (aterialele do*arului civil %r. 1-13-2! &e 12 -ile=
1. (odele de *e(%turi eB&eri(e%tale i li,ere ale lui 6adu MaBi(=
3. ra&ortul de eB&erti8 /ra-olo/ic ela,orat la 31 ia%uarie 1211.
'e &u%e $% o,li/aia lui 6adu MaBi( &lata c4eltuielilor &e%tru
e-ectuarea
eB&erti8ei /ra-olo/ice re&etate.
F% ca8 de %eac4itare a c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei $%
ter(e%
de ! 8ile de la o-erirea ace*tui ter(e% &rii re*&o%*a,ile# a re*titui cau8a
civil )udectoriei Ce%tru# (u%. C4ii%u# cu decderea &rii di% dre&tul
de a &re8e%ta &ro,a *olicitat.
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui
Cio,a%u
Iurie $(&otriva lui 6adu MaBi( cu &rivire la $%ca*area datoriei *e
*u*&e%d
&E% la &re8e%tarea $% i%*ta% a ra&ortului de eB&erti8 /ra-olo/ic
re&etat.
F%c4eierea# $% &artea *u*&e%drii &roce*ului# &oate -i atacat cu recur*
la Curtea de 5&el C4ii%u# atEt cEt durea8 *u*&e%darea &roce*ului# &ri%
i%ter(ediul )udectoriei Ce%tru# (u%.C4ii%au.
11K
Preedi%tele edi%ei
judectorul Meace*lav P+J65C
11K
=@/ 5n#heiee 6i)in+ +i06uneea e$e#,uii e*6e,i8ei 0u6li'en,ae
#art$ %(% alin$#%) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
17 ia%uarie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul @i(o-ei Mir8a
/re-ier Jl/a Guca
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic c4e*tiu%ea &rivi%d di*&u%erea e-ecturii
eB&erti8ei *u&li(e%tare $% &rici%a civil i%te%tat la cererea de c4e(are $%
judecat a lui Oraur Cicolae $(&otriva lui 'trata% I/or cu &rivire la
declararea co%tractului de do%aie %ul
a c o % * t a t a t9
1. Oraur Cicolae a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui
'trata% I/or cu &rivire la declararea co%tractului de do%aie %ul.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%tul Oraur Cicolae a i%dicat# c la 1
%oie(,rie 1211 a decedat tatl lui# Oraur Io%. Ga 1! octo(,rie 1211
Oraur Io% a $%toc(it co%tractul de do%aie &ri% care a do%at
a&arta(e%tul#
ce-i a&ari%ea cu dre&t de &ro&rietate# &ErEtului.
3. Co%*ider recla(a%tul c co%tractul de do%aie ur(ea8 * -ie declarat
%ul# deoarece do%atorul &e &arcur*ul ulti(ilor 12 a%i de via a *u-erit
de o ,oal (i%tal# *e a-la la evide% la (edicul &*i4iatru i a ur(at
trata(e%te $% *&italul de &*i4iatrie.
4. +ecla(a%tul Oraur Cicolae# $% edi%a de judecat# aciu%ea a *u*i%ut
i a cerut di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei &*i4iatrice *u&li(e%tare#
du& dece*ul lui Oraur Io%# $% ,a8a docu(e%telor (edicale# deoarece
$% ra&ortul de eB&erti8 &*i4iatric di% 17 dece(,rie 1211# li&*ete
r*&u%*ul eB&ertului la u%a di% $%tre,ri i a%u(e# dac Oraur Io%#
dirija *au %u aciu%ile *ale# la 1! octo(,rie 1211# $% ti(&ul $%toc(irii i
aute%ti-icrii co%tractului de do%aie.
!. PErEtul 'trata% I/or# $% edi%a de judecat# aciu%ea %u a recu%o*cut i
a cerut re*&i%/erea de(er*ului cu &rivire la di*&u%erea e-ecturii
eB&erti8ei &*i4iatrice *u&li(e%tare# $% te(eiul art. 1!9 ali%.013#
deoarece# $% o&i%ia *a# do%atorul co%tie%ti8a aciu%ile *ale i le dirija.
K. 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat
co%*ider %ece*ar di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei &*i4iatrice
*u&li(e%tare di% ur(toarele co%*idere%te.
7. F% co%-or(itate cu art. 1!9 ali%.013 CPC An cazul cnd raportul de
e3pertiz nu este suficient de clar sau este incomplet ori cnd apar noi
pro0leme referitor la circumstanele e3aminate ulterior, instana
judectoreasc poate dispune efectuarea de ctre acela5i e3pert sau
de un altul a unei e3pertize suplimentare8$
". F% co%-or(itate cu art. 1K1 lit.d3 CPC Ala cererea participanilor la
proces sau din oficiu, instana judectoreasc poate suspenda
procesul n cazul n care a dispus efectuarea unei e3pertize8$
9. F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c# &ri% $%c4eierea )udectoriei
:uiuca%i# (u%. C4ii%u# di% 1 dece(,rie 1211 a -o*t di*&u*
e-ectuarea u%ei eB&erti8e &*i4iatrice $% ,a8a docu(e%telor# du&
dece*ul &er*oa%ei# la *oluio%area creia au -o*t &u*e ur(toarele
$%tre,ri9 1. 5 *u-erit *au %u# dac a *u-erit atu%ci de care ,oal
(i%tal# Oraur Io%# %*cut la 1! (ai 1912# ori/i%ar al (u%. C4ii%u#
ulti(ul do(iciliu (u%. C4ii%u# *tr. Cicolai Zeli%*Qi %r. 11#
a&arta(e%tul %r. 7. Co%tie%ti8a Oraur Io% aciu%ile *ale *au %u# la 1!
octo(,rie 1224# $% ti(&ul $%toc(irii i aute%ti-icrii co%tractului de
do%aieU 3. 6irija Oraur Io% aciu%ile *ale *au %u# la 1! octo(,rie
1224# $% ti(&ul $%toc(irii i aute%ti-icrii co%tractului de do%aieU
12. 6i% ra&ortul de eB&erti8 &*i4iatric di% 17 dece(,rie 1211# ur(ea8
c# eB&ertul %u *-a eB&u* a*u&ra $%tre,rii &u*e de i%*ta%a de judecat
cu &rivire la aceea# dac dirija Oraur Io% cu aciu%ile *ale *au %u# la 1!
octo(,rie 1211# $% ti(&ul $%toc(irii i aute%ti-icrii co%tractului de
do%aie.
11. 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul c#
ra&ortul de eB&erti8 &*i4iatric di% 17 dece(,rie 1211 e*te i%co(&let#
i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia de a di*&u%e e-ectuarea u%ei
eB&erti8e &*i4iatrice *u&li(e%tare# la *oluio%area creia a &u%e
11"
$%tre,area cu &rivire la aceea# dac dirija Oraur Io% aciu%ile *ale *au
%u# la 1! octo(,rie 1211# $% ti(&ul $%toc(irii i aute%ti-icrii
co%tractului de do%aie.
11. 6eoarece di*&u%erea e-ecturii eB&erti8ei &*i4iatrice *u&li(e%tare e*te
/e%erat de cererea recla(a%tului Oraur Cicolae# i%*ta%a de judecat
co%*ider %ece*ar a &u%e $% o,li/aia ace*tuia &lata c4eltuielilor &e%tru
e-ectuarea eB&erti8ei *u&li(e%tare.
13. 5vE%d $% vedere -a&tul c# %u *e cu%oate ter(e%ul care va -i %ece*ar
&e%tru e-ectuarea eB&erti8ei &*i4iatrice *u&li(e%tare# i%*ta%a de
judecat aju%/e la co%clu8ia de*&re %ece*itatea *u*&e%drii &roce*ului
&E% la &re8e%tarea $% i%*ta% a ra&ortului de eB&erti8 &*i4iatric
*u&li(e%tar.
14. F% co%-or(itate cu art. 1!9 ali%.013# art. 1K1 lit.d3# art. 1K1 lit.d3# art.
1K3# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
E-ectuarea eB&erti8ei &*i4iatrice *u&li(e%tare $% ,a8a docu(e%telor#
du& dece*ul &er*oa%ei# $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat
a lui Oraur Cicolae $(&otriva lui 'trata% I/or cu &rivire la declararea
co%tractului de do%aie %ul# &u%E%d ur(toarea $%tre,are9
1. 6irija Oraur Io% aciu%ile *ale *au %u# la 1! octo(,rie 1211# $%
ti(&ul
$%toc(irii i aute%ti-icrii co%tractului de do%aieU
'e $%credi%ea8 e-ectuarea eB&erti8ei &*i4iatrice *u&li(e%tare
'&italului
Cli%ic +e&u,lica% de P*i4iatrie al Mi%i*terului '%tii.
'e *o(ea8 eB&ertul de r*&u%derea &e%al co%-or( art. 311 Cod
Pe%al#
$% ca8ul &re8e%trii cu ,u% tii% a u%ui ra&ort de eB&erti8 -al*.
'e &re8i%t eB&ertului &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei9
1. (aterialele do*arului civil %r. 1-3-2! &e 12 -ile=
1. cartela (edical a lui Oraur Io% &e 32 -ile=
3. ra&ortul de eB&erti8 &*i4iatric ela,orat la 17 dece(,rie 1211.
'e &u%e $% o,li/aia lui Oraur Cicolae &lata c4eltuielilor &e%tru
e-ectuarea
eB&erti8ei &*i4iatrice *u&li(e%tare.
F% ca8 de %eac4itare a c4eltuielilor &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei $%
119
ter(e% de ! 8ile de la o-erirea ace*tui ter(e% &rii re*&o%*a,ile# a
re*titui cau8a civil )udectoriei Ce%tru# (u%. C4ii%u# cu decderea
&rii di% dre&tul de a &re8e%ta &ro,a *olicitat.
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui Oraur
Cicolae $(&otriva lui 'trata% I/or cu &rivire la declararea co%tractului de
do%aie %ul *e *u*&e%d &E% la &re8e%tarea $% i%*ta% a ra&ortului de
eB&erti8 &*i4iatric *u&li(e%tar.
F%c4eierea# $% &artea *u*&e%drii &roce*ului# &oate -i atacat cu recur*
la Curtea de 5&el C4ii%u# atEt cEt durea8 *u*&e%darea &roce*ului# &ri%
i%ter(ediul )udectoriei :uiuca%i# (u%. C4ii%au.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul @i(o-ei MI+Z5
112
=A/ 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea #eeii +e e#u8ae a e*6e,ului
#art$ %(% alin$#*) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
2! a&rilie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Meace*lav Mlaicu
/re-ier +odica Jlaru
eBa(i%E%d $% edi% de judecat &u,lic &ro&u%erea de recu8are a
eB&ertului :ivol Iarala(&ie di% cadrul Ce%trului de EB&erti8
I%de&e%de%t
?CEZICA# $%ai%tat $% cadrul aciu%ii &rivi%d &artajarea ,u%ului i(o,il
i%te%tat de :ur*uc Gud(ila $(&otriva lui :ur*uc Io%
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%ta :ur*uc Gu(i%ia a $%ai%tat aciu%ea &rivi%d &artajarea
,u%ului i(o,il ctre &ErEtul :ur*uc Io%# *olicitE%d &artajarea $% %atur
a tere%ului cu *u&ra-aa de !32 (
1
co%-or( cotelor ideale i a%u(e X i
re*&ectiv Y.
1. F% cadrul eBa(i%rii cau8ei recla(a%ta# a *olicitat %u(irea eB&erti8ei
$%eB&erti8ei de &artajarea i(o,ilului i deter(i%area (odului de
-olo*ire
a *ectoarelor de tere% i e-ectuarea eB&erti8ei de ctre eB&ertul :ivol
Iarala(&ie a%/ajat al Ce%trului de EB&erti8 I%de&e%de%t ?CEZICA
cu *ediul *tr. I%de&e%de%ei# 121?5A# (u%. C4ii%u.
3. Ga data de 1 a&rilie 1211 i%*ta%a a di*&u* e-ectuarea eB&erti8ei de
&artajarea i deter(i%area (odului de -olo*ire a *ectoarelor de tere%
&e%tru a *ta,ili care e*te &o*i,ilitatea te4%ic de &artajare a lotului de
tere% di% *tr. 7oca%i# 9# (u%. C4ii%u# %r. cada*tral 21!2117312# $%tre
co&ro&rietari co%-or( ur(toarelor cote :ur*uc Io% X cot &arte di%
tere%ul a-ere%t# ceia ce co%*tituie 131#! (
1
i :ur*uc Gu(i%ita Y cot
&arte di% tere%ul a-ere%t cu *u&ra-aa de !32 (
1
# ceia ce co%*tituie
397#! (
1
# cu i%dicarea varia%telor &o*i,ile de &artaj.
4. EB&erti8a a -o*t $%credi%at Ce%trului de EB&erti8 I%de&e%de%t
?CEZICA cu *ediul *tr. I%de&e%de%ei# 121?5A# (u%. C4ii%u# -ii%d
de*e(%at ca eB&ert :ivol Iarala(&ie.
!. PEritul -ii%d $%tii%tat la data de 3 a&rilie 1211.
K. Ga data de 4 a&rilie 1211 &ErEtului# :ur*uc Io% a $%ai%tat u% de(er*
de recu8are a eB&ertului $% te(eiul art. !2 ali%.013 lit.e3 CPC# &e (otiv
c eB&ertul a -o*t ale* de ctre recla(a%t i deci *e &re8u( ca ar -i
&rti%itor $% e-ectuarea eB&erti8ei. PErEtul a i%dicat $% de(er* c
eB&ertul
:ivol Iarala(&ie activea8 $% cadrul u%ui ce%tru &rivat a*t-el -ii%d
(ai
u*or de i%-luie%at.
7. +ecla(a%tul co%*ider %e-o%date ar/u(e%tele &ErEtului i *olicit
re*&i%/erea de(er*ului de recu8are a eB&ertului.
". 5udii%d &rile i eB&ertul# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar
de(er*ul cu &rivire la recu8area eB&ertului a re*&i%/e di% ur(toarele
co%*idere%te.
9. F% co%-or(itate cu art. !2 ali%.013 lit.e3 CPC Ae3pertul urmeaz a fi
recuzat dac are un interes personal, direct sau indirect, n
soluionarea pricinii ori e3ist alte mprejurri care pun la ndoial
o0iectivitatea 5i neprtinirea lui8$
12. F%* &ErEtul %u a &re8e%tat %ici o &ro, care ar co%-ir(a ar/u(e%tul
*u c eB&ertul ar -i &rti%itor. 5*t-el# i%*ta%a de judecat co%*ider c
(otivele i%vocate de ctre :ur*uc Io% cu &rivire la -a&tul c# eB&ertul
:ivol Iarala(&ie# a -o*t ale* de recla(a%t i e*te a%/ajatul Ce%trului
de EB&erti8 I%de&e%de%t ?CEZICAla %u cad *u, i%cide%a art. !2
lit.e3
CPC i %u eBi*t %ici u% alt te(ei de recu8are.
11. F% co%-or(itate cu art. !3# art.1!1 ali%.013# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a
de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e &ro&u%erea recla(a%tului :ur*uc Io% cu &rivire la
recu8area eB&ertului :ivol Iarala(&ie di% cadrul Ce%trului de EB&erti8
I%de&e%de%t ?CEZICA.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Meace*lav MG5ICU
111
=B/ 5n#heiee 6i)in+ 0olu7ionaea e#u8ii e*6e,ului
#art$ %(% alin$#*) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
2! a&rilie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria Ce%tru (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Meace*lav Mlaicu
/re-ier +odica Jlaru
eBa(i%E%d $% edi% de judecat &u,lic &ro&u%erea de recu8are a
eB&ertului :ivol Iarala(&ie di% cadrul Ce%trului de EB&erti8
I%de&e%de%t
?CEZICA# $%ai%tat $% cadrul aciu%ii &rivi%d &artajarea ,u%ului i(o,il
i%te%tat de :ur*uc Gud(ila $(&otriva lui :ur*uc Io%
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%ta :ur*uc Gu(i%ita a $%ai%tat aciu%ea &rivi%d &artajarea
,u%ului i(o,il ctre &ErEtul :ur*uc Io%# *olicitE%d &artajarea $% %atur
a tere%ului cu *u&ra-aa de !32 (
1
co%-or( cotelor ideale i a%u(e X i
re*&ectiv Y.
1. F% cadrul eBa(i%rii cau8ei recla(a%ta a *olicitat %u(irea eB&erti8ei $%
aciu%ea de &artajare a i(o,ilului i deter(i%area (odului de -olo*ire
a *ectoarelor de tere% i e-ectuarea eB&erti8ei de ctre eB&ertul :ivol
Iarala(&ie a%/ajat al Ce%trului de EB&erti8 I%de&e%de%t ?CEZICA
cu
*ediul *tr. I%de&e%de%ei# 121?5A# (u%. C4ii%u.
3. Ga data de 1 a&rilie 1211 i%*ta%a a di*&u*( e-ectuarea eB&erti8ei de
&artajarea i deter(i%area (odului de -olo*ire a *ectoarelor de tere%
&e%tru a *ta,ili care e*te &o*i,ilitatea te4%ic de &artajare a lotului de
tere% di% *tr. 7oca%i# 9# (u%. C4ii%u# %r. cada*tral 21!2117312#
$%tre co&ro&rietari co%-or( ur(toarelor cote :ur*uc Io% X cot &arte
di% tere%ul a-ere%t# ceia ce co%*tituie 131#! (
1
i :ur*uc Gu(i%ita Y
cot &arte di% tere%ul a-ere%t cu *u&ra-aa de !32 (
1
# ceia ce co%*tituie
397#! (
1
# cu i%dicarea varia%telor &o*i,ile de &artaj.
4. EB&erti8a a -o*t $%credi%at Ce%trului de EB&erti8 I%de&e%de%t
?CEZICA cu *ediul *tr. I%de&e%de%ei# 121?5A# (u%. C4ii%u# -ii%d
de*e(%at ca eB&ert :ivol Iarala(&ie.
!. PEritul -ii%d $%tii%tat de*&re acea*ta la data de 3 a&rilie 1211.
K. Ga data de 4 a&rilie 1211 &ErEtului# :ur*uc Io% a $%ai%tat u% de(er* de
recu8are a eB&ertului $% te(eiul art. !2 ali%.013 lit.,3 CPC# i%dicE%d c
recla(a%ta :ur*uc Gu(i%ita e*te -iica *urorii *oiei eB&ertului.
7. +ecla(a%ta :ur*uc Gu(i%ita $% edi%a de judecat a recu%o*cut c ea
$%tr-adevr e*te -iica *urorii *oiei eB&ertului# $%* a cerut re*&i%/erea
&ro&u%erii de recu8are i%dicE%d ca eB&ertul oricu( va -i i(&arial#
deoarece a -o*t &re$%tE(&i%at de ra*&u%dere &e%al &e%tru ra&ort -al*.
". 5udii%d &rile i eB&ertul# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar
de(er*ul cu &rivire la recu8area eB&ertului a ad(ite di% ur(toarele
co%*idere%te.
9. F% co%-or(itate cu art. !2 ali%.013 lit.,3 CPC Ae3pertul urmeaz a fi
recuzat dac se afl n raporturi de rudenie pn la al treilea grad
inclusiv sau de afinitate pn la al doilea grad inclusiv cu vreuna
dintre pri, cu ali participani la proces sau cu reprezentanii
acestora8$
12. F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c recla(a%ta :ur*uc Gu(i%ita
e*te -iica *urorii *oiei eB&ertului de*e(%at :ivol Iarala(&ie# di%
care co%*idere%te i%*ta%a de judecat aju%/e la co%lu8ia de a ad(ite
&ro&u%erea de recu8are a eB&ertului# deoarece *u%t &re8e%te te(eiurile
i%dicate $% art. !2 ali%.013 lit.,3 CPC.
11. F% co%-or(itate cu art. !3# art. 1!1 ali%.013# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a
de judecat
d i * & u % e9
'e ad(ite &ro&u%erea recla(a%tului :ur*uc Io% cu &rivire la recu8area
eB&ertului.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Meace*lav MG5ICU
114
40/ 5n#heiee 6i)in+ a6li#aea a'en8ii .u+i#iae
#art$ %', alin$#%) CPC)
6o*arul %r........................
F C C I E I E + E
2! -e,ruarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%ici&iu C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 6ori% Po*tolac4e
/re-ier 5la 5&o*tol
eBa(i%E%d $% edi%a de judecat &u,lic c4e*tuiu%ea a&licrii a(e%8ii
judiciare eB&ertului $% cau8a civil la cererea de c4e(are $% judecat lui
:ro%ea Ci*e%8o% $(&otriva d%elor M/urea%u Gidia i 6i(itriu Maria#
i%terve%ie%t acce*oriu %otarul Po&ovici Mero%ica cu &rivire la declararea
%ulitii te*ta(e%tului i alte &rete%ii *u,*ecve%te#
a c o % * t a t a t9
1. +e&re8e%ta%tul Cur(eli Mladi(ir# di% %u(ele recla(a%tei :ro%ea
Ci*e%-
8o%# $% cadrul eBa(i%rii &rici%ii civile la cererea de c4e(are $%
judecat
lui :ro%ea Ci*e%8o% $(&otriva d%elor M/urea%u Gidia i 6i(itriu Ma-
ria# i%terve%ie%t acce*oriu %otarul Po&ovici Mero%ica cu &rivire la
declara-
rea %ulitii te*ta(e%tului i alte &rete%ii *u,*ecve%te# a de&u* cerere de
di*&u%ere a eB&erti8ei &*i4iatrice le/ale &o*t-(orte( re&etate $%
co(i*ie#
$% &rivi%a de-u%ctei .e4t(a% :ro%i*lava +o(a%# decedat la
29.29.122K.
1. Pri% $%c4eierea di% 1! *e&te(,rie 1211 a -o*t di*&u* e-ectuarea
eB&erti-
8ei &*i4iatrice le/ale &o*t-(orte( $% co(i*ie 0cole/iale3 re&etate &e
do*ar.
3. Pri% *cri*oarea I%*tituiei Medico-'a%itare Pu,lice '&italul Cli%ic de
P*i4iatrie di% 23.11.1211# a -o*t re*tituit do*arul civil i%*ta%ei de ju-
decat# -ii%d i%dicat c# ti(& de o lu% %u a -o*t ac4itat taBa &e%tru
11!
e-ectuarea eB&erti8ei. Ga do*ar %u au -o*t a%eBate careva dove8i ce ar
co%-ir(a avi8area re&re8e%ta%tului Cur(eli Mladi(ir cu &rivire la -a&-
tul %ece*itii ac4itrii taBei de *tat# $%tii%area &e alte ci a ace*tuia#
avocatul Cur(eli Mladi(ir %e/E%d c ar -i -o*t $%tii%at $% ace*t *e%*#
-a&t ce ar &utea avea ca co%*eci% ter/iver*area eBa(i%rii cau8ei# &ri%
re*tituirea %eju*ti-icat a do*arului# -r eBecutarea $%c4eierii.
4. F% co%-or(itate cu art. 1!4 ali%. 043 CPC# e3pertul este o0ligat s
prezin& te e3plicaii n faa instanei judectore5ti ori de cte ori i se va
cere$ n cazul neprezentrii nejustificate, al modificrii raportului de
e3pertiz n 5edin de judecat fa de cel depus n scris, al refuzului
de a efec& tua e3pertiza, dac este o0ligat s o efectueze, sau al
neprezentrii ma& terialelor din dosar ori altor materiale utilizate,
cheltuielile suportate de persoanele interesate vor fi puse n sarcina
e3pertului$ Concomitent, acestuia i se poate aplica amend de %(
uniti convenionale$ n cazul nendeplinirii o0ligaiilor, sanciunea va
fi aplicat repetat.
!. Pri% ur(are# deoarece &ri% re*tituirea %eju*ti-icat a do*arului# *e ter-
/iver*ea8 eBa(i%area ccau8ei# re-u8ul eBecutrii $%c4eierii -ii%d %e$%-
te(eiat# *e i(&u%e a&licarea a(e%8ii judiciare $% (ri(e de 2! u.c.#
ceea ce co%*tituie 122 lei# vicedirectorului I%*tituiei Medico-'a%itare
Pu,lice '&italul Cli%ic de P*i4iatrie# dlui Mi4ail Co%drac4i.
K. Co%-or( art. 1K4 CPC, persoana sancionat prin ncheiere judecto&
reasc cu amend poate depune n aceea5i instan cerere de ree3ami&
nare a ncheierii n vederea anulrii ori reducerii amenzii$ Cererea se
depune n termen de %( zile de la data emiterii ncheierii de
sancionare sau de la data comunicrii ei.
7. F% co%-or(itate cu art. art. 1!4 ali% 043# art.1K1 -1K!# art. 1K9-172 CPC#
i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e a&lic a(e%d judiciar vicedirectorului I%*tituiei Medico-'a%itare
Pu,lice '&italul Cli%ic de P*i4iatrie# dlui Mi4ail Co%drac4i# cu locul de
(u%c la adre*a9 (u%. C4ii%u# *tr. Co*tiuje%i %r. 3.
5&licarea a(e%8ii %u *cutete de o,li/aia eBecutrii $%c4eierii.
'e eB&lic vicedirectorului I%*tituiei Medico-'a%itare Pu,lice '&italul
Cli%ic de P*i4iatrie# dlui Mi4ail Co%drac4i c &oate de&u%e $% ter(e% de
1! 8ile de la data e(iterii $%c4eierii de *a%cio%are# a cererii de
reeBa(i%are
a $%c4eierii $% vederea a%ulrii ori reducerii a(e%8ii.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 6ori% PJ'@JG5CIE
11K
41/ 5n#heiee 6i)in+ anulaea a'en8ii .u+i#iae
#art$ %'/, alin$#,) CPC)
6o*arul %r........................
F C C I E I E + E
13 iu%ie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%ici&iu C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Pavel Moro8
/re-ier 5%a Ma*ilac4e
eBa(i%E%d $% edi%a de judecat &u,lic cererea de a%ulare a a(e%8ii
judiciare# a&licate vicedirectorului I%*tituiei Medico-'a%itar Pu,lic
'&italul Cli%ic de P*i4iatrie $% cau8a civil la cererea de c4e(are $%
judecat lui :ro%ea Ci*e%8o% $(&otriva lui M/urea%u Gidia i 6i(itriu
Maria# i%terve%ie%t acce*oriu %otarul Po&ovici Mero%ica cu &rivire la
declararea %ulitii te*ta(e%tului i alte &rete%ii *u,*ecve%te#
a c o % * t a t a t9
1. Ga 1 a&rilie 1211# avocatul Cur(eli Mladi(ir# di% %u(ele i $%
i%tere*ele recla(a%tei :ro%ea Ci*e%8o%# $% cadrul eBa(i%rii &rici%ii
civile la ce- rerea de c4e(are $% judecat lui :ro%ea Ci*e%8o%
$(&otriva lui M/u- rea%u Gidia i 6i(itriu Maria# i%terve%ie%t
acce*oriu %otarul Po&ovici Mero%ica cu &rivire la declararea %ulitii
te*ta(e%tului i alte &rete%ii *u,*ecve%te# a de&u* cerere de di*&u%ere
a eB&erti8ei &*i4iatrice le/ale &o*t-(orte( re&etate $% co(i*ie# $%
&rivi%a de-u%ctei .e4t(a% :ro%i*- lava +o(a%# decedat la
29.29.122K.
1. Pri% $%c4eierea di% 1! *e&te(,rie 1211 a -o*t di*&u* e-ectuarea eB&er-
ti8ei &*i4iatrice le/ale &o*t-(orte( $% co(i*ie 0cole/iale3 re&etate &e
do*ar 0-.d. 1K3
117
3. Pri% *cri*oarea I%*tituiei Medico-'a%itare Pu,lice '&italul Cli%ic de
P*i4iatrie# di% 23 dece(,rie 1211# a -o*t re*tituit do*arul civil i%-
*ta%ei de judecat# -ii%d i%dicat c# ti(& de o lu% %u a -o*t ac4itat
taBa &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei. Ga do*ar %u au -o*t a%eBate careva
dove8i ce ar co%-ir(a avi8area re&re8e%ta%tului Cur(eli Mladi(ir cu
&rivire la -a&tul %ece*itii ac4itrii taBei de *tat# $%tii%area &e alte ci
a ace*tuia# avocatul Cur(eli Mladi(ir %e/E%d c ar -i -o*t $%ti- i%at $%
ace*t *e%*# -a&t ce ar &utea avea ca co%*eci% ter/iver*area eBa(i%rii
cau8ei# &ri% re*tituirea %eju*ti-icat a do*arului# -r eBe- cutarea
$%c4eierii.
4. F% co%-or(itate cu art. 1!4 ali%.043 CPC i deoarece &ri% re*tituirea %e-
ju*ti-icat a do*arului *e ter/iver*ea8 eBa(i%area cau8ei# re-u8ul eBe-
cutrii $%c4eierii -ii%d %e$%te(eiat# *-a di*&u* a&licarea a(e%8ii judicia-
re $% (ri(e de 2! u.c.# ceea ce co%*tituie 122 lei# vicedirectorului
I%*ti- tuia Medico-'a%itar Pu,lic '&italul Cli%ic de P*i4iatrie# dlui
Mi4ail Co%drac4i# &ri% $%c4eierea )udectoriei :ota%ica# (u%.
C4ii%u di% 2! -e,ruarie 1213.
!. Co%-or( art. 1K4 CPC 8persoana sancionat prin ncheiere judecto&
reasc cu amend poate depune n aceea5i instan cerere de ree3ami&
nare a ncheierii n vederea anulrii ori reducerii amenzii$ Cererea se
depune n termen de %( zile de la data emiterii ncheierii de
sancionare sau de la data comunicrii ei8$
7. Pri% cererea di% 12 -e,ruarie 1213# re&re8e%ta%tul I%*tituiei Medi-
co-'a%itare Pu,lice '&italul Cli%ic de P*i4iatrie# Cala%cea Mictor# a
*olicitat a%ularea $%c4eierii# (otivate &e -a&tul c# avocatul cu%otea
de*&re %ece*itatea de a ac4ita taBa de *tat &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei#
or# ace*te ar/u(e%te co%travi% celor i%dicate de avocat la edi%a di%
2!.21.1213# care a %e/at c ar -i -o*t $%tii%at $% ace*t *e%*# iar luE%d $%
co%*iderare cele eB&u*e# &ri% &ri*(a &ri%ci&iului de dre&t > Lin du0io
pro reoA 0du,iile *e i%ter&retea8 $% -avoarea &er*oa%ei care *e o,li-
/3# ur(ea8 a -i ad(i* cererea cu reeBa(i%area $%c4eierii i a%ularea
a(e%8ii.
". F% co%-or(itate cu art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
11"
d i * & u % e9
'e ad(ite cererea re&re8e%ta%tului I%*tituiei Medico-'a%itare Pu,lice
'&italul Cli%ic de P*i4iatrie cu &rivire la reeBa(i%area $%c4eierii de a&lica-
re a a(e%8ii i a%ularea ace*teia.
+eeBa(i%ea8 $%c4eierea judectoriei :ota%ica (u%. C4ii%u di% 2!
-e,ruarie 1213 cu &rivire la a&licarea a(e%8ii judiciare vicedirectorului I%-
*tituiei Medico-'a%itare Pu,lice '&italul Cli%ic de P*i4iatrie# Co%drac4i
Mi4ail# $% *u( de 122 lei# cu a%ularea a(e%8ii.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica
(u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Pavel MJ+JZ
119
Ca6i,olul 2
PROCEDURA
CONTENCIOA-1
/art&0((1363 +P+2
Elena
BE2EI,
doctor $% dre&t# co%-ere%iar u%iver*itar#
Ina
&IMBEI#
(a/i*tru $% dre&t# lector u%iver*itar
132
5NChEIERI
&UDEC1TOREDTI
1. 5n#heiee +e e$u8 :n 6i'iea #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
;art$ %'. alin$#%) lit$a)
CPC)$.............................................................................................. 13K
2. 5n#heiee +e e$u8 :n 6i'iea #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$ %'. alin$#%) lit$c) CPC)
............................................................................................... 139
3. 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
;art$ %+4 alin$#%) lit$a)
CPC)............................................................................................... 141
4. 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$ %+4 alin$#%) lit$a) i lit$e) CPC)
.................................................................................. 14!
5. 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$ %+4 alin$#%) lit$0)
CPC)............................................................................................... 149
6. 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$ %+4 alin$#%) lit$e) CPC)
............................................................................................... 1!1
7. 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$ %+4 alin$#%) lit$f)
CPC)................................................................................................ 1!3
8. 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$ %+4 alin$#%) lit$i) CPC)
................................................................................................ 1!!
9. 5n#heiee 6in #ae nu 0e + #u0 #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$ %+%
CPC).......................................................................................................................
1!7
10. 5n#heiee 6in #ae nu 0e + #u0 #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
0art. 171
CPC3 ......................................................................................................................
1K2
131
11. 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a, +in 'o,i)ul
ne:n+e6liniii #ein7elo enu'ea,e :n :n#heieea +e a nu +a #u0
#eeii
#art$ %+%
CPC).......................................................................................................................
1K1
12. 5n#heiee 6i)in+ a0iguaea a#7iunii #art$ %++ CPC)
........................................ 1K4
13. 5n#heiee 6i)in+ a0iguaea a#7iunii #art$ %++ CPC)
........................................ 1K7
14. 5n#heiee 6i)in+ a0iguaea a#7iunii #art$ %++ CPC)
........................................ 1K9
15. 5n#heiee 6i)in+ e$u8ul a0iguii
a#7iunii...................................................... 171
16. 5n#heiee 6i)in+ e$u8ul a0iguii
a#7iunii...................................................... 173
131
17. 5n#heiee 6i)in+ e$u8ul a0iguii
a#7iunii...................................................... 177
18. 5n#heiee 6i)in+ a+'i,eea 6a7ial a #eeii +e a0iguae a
a#7iunii........ 1"1
19. 5n#heiee 6i)in+ anulaea '0uii +e a0iguae a a#7iunii
;art$ %14
CPC).......................................................................................................................
1"!
20. 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea #one*ii 6e,en7iilo ...................................
1"9
21. 5n#heiee 6i)in+ 6i'iea #eeii +e #he'ae :n .u+e#a, !i 6eg,iea
6i#inii 6en,u +e8%a,ei .u+i#iae
......................................................................... 191
22. 5n#heiee +e e06ingee a #eeii +e 0#hi'%ae a ,e'enului
+e e*a'inae 6en,u o al, +a, #art$ %.% alin$#%) CPC) ...................................
194
23. 5n#heiee 6i)in+ ugen,aea e*a'inii #au8ei #i)ile.................................
19K
24. 5n#heiee 6i)in+ #oe#,aea ge!elilo +in ho,9e #art$ */. CPC) ........
19"
25. 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ 0u06en+aea 6o#e0ului
;art$ *'4 alin$#%) lit$a)
CPC)............................................................................................... 122
26. 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ 0u06en+aea 6o#e0ului
#art$ *'% lit$c)
CPC).............................................................................................................. 121
27. 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ 0u06en+aea 6o#e0ului
#art$ *'% lit$d) CPC)
............................................................................................................. 12K
28. 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ 0u06en+aea 6o#e0ului
#art$ *'% lit$h) CPC)
............................................................................................................. 129
29. 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ e$u8ul 0u06en+ii 6o#e0ului
#art$ *'% lit$h) CPC)
133
............................................................................................................. 111
30. 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ e$u8ul 0u06en+ii 6o#e0ului
#art$ *'% lit$h) CPC)
............................................................................................................. 11!
31. 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ eluaea 6o#e0ului
+u6
0u06en+ae............................................................................................................
11"
32. 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ eluaea 6o#e0ului
+u6
0u06en+ae............................................................................................................
112
33. 5n#heie .u+e#,oea0# 6i)in+ eluaea 6o#e0ului
+u6
0u06en+ae............................................................................................................
111
131
34. 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului ;art$ *'( lit$a)
CPC)....... 114
35. 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului #art$ *'( lit$0)
CPC)....... 119
36. 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului #art$ *'( lit$0)
CPC)....... 131
37. 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului #art$ *'( lit$c) CPC)
....... 13K
38. 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului #art$ *'( lit$d)
CPC)....... 13"
39. 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului #art$ *'( lit$f)
CPC)........ 141
40. 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului #art$ *'( lit$g)
CPC)....... 144
41. 5n#heiee .u+e#,oea0# +e e06ingee a #eeii +e :n#e,ae
a
6o#e0ului...............................................................................................................
............... 14K
42. 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea #eeii +e enun7ae la a#7iune
#art$ *%* alin$#')CPC)
......................................................................................................... 1!2
43. 5n#heiee .u+e#,oea0# +e 0#oa,ee a #eeii +e 6e ol
#art$ *'+ lit$a) CPC)
............................................................................................................. 1!1
44. 5n#heiee .u+e#,oea0# +e 0#oa,ee a #eeii +e 6e ol
#art$ *'+ lit$g)
CPC3 ............................................................................................................. 1!!
45. 5n#heiee .u+e#,oea0# +e 0#oa,ee a #eeii +e 6e ol
#art$ *'+ lit$@)
CPC).............................................................................................................. 1!7
46. 5n#heiee +e 0#oa,ee +e 6e ol a #eeii e#on)en7ionale..........................
1!9
47. 5n#heiee .u+e#,oea0# +e 0#oa,ee a #eeii +e 6e ol
;art$ *'+ lit$l)
133
CPC)............................................................................................................... 1K1
48. 5n#heiee #u 6i)ie la e06ingeea #eeii 6i)in+ 0#oa,eea #eeii
+e 6e ol #art$ *'+ lit$c) CPC)
.......................................................................................... 1K4
49. 5n#heiee #u 6i)ie la e06ingeea #eeii 6i)in+ 0#oa,eea #eeii
+e 6e ol
..............................................................................................................................
1KK
50. 5n#heiee #u 6i)ie la e06ingeea #eeii +e anulae a :n#heieii
6i)in+ 0#oa,eea #eeii +e 6e ol #art$ *'1 alin$#()CPC).................................
173
51. 5n#heiee #u 6i)ie la e06ingeea #eeii +e anulae a :n#heieii
6i)in+ 0#oa,eea #eeii +e 6e ol #art$ *'1 alin$#()CPC).................................
17!
>2 5n#heiee +e e$u8 :n 'o,i)aea ho,9ii #art$*,( alin$( lit$a CPC).............
177
134
hOT1RERI &UDEC1TOREDTI
53. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e a+'i,ee in,egal a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu economic) .... 179
54. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo e#la'an,ului ;litigiu economic) ...... 1"1
55. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu
economic)................................................................................. 1"3
56. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e a+'i,ee in,egal a 6e,en7iilo e#la'an,ului ;litigiu economic3........
19!
57. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee in,egal
a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu economic) ...................................................
197
58. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e e06ingee a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu privind evacuarea) ..... 323
59. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e e06ingee a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu privind
evacuarea)................................................................. 32!
60. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu privind
aprarea drepturilor
consumatorului)......................................................................... 311
61. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu privind aprarea drepturilor consumatorului) ..............
31!
62. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu privind
repararea
prejudiciului).................................................................................................... 332
63. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu privind repararea prejudiciului)
13!
......................................... 331
64. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e a+'i,ee in,egal a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu privind
partajul
averii).....................................................................................................................
341
134
65. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee in,egal a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu privind partajul averii)
.......................................................... 343
66. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e e06ingee a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu privind declararea
nulitii actului
juridic)..................................................................................................... 3!1
67. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e e06ingee a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu privind declararea nulitii actului juridic) .....................
3!4
68. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu privind
aprarea drepturilor
consumatorului)......................................................................... 3!9
69. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu privind aprarea drepturilor consumatorului) ..............
3K1
70. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu privind
aprarea drepturilor
consumatorului)......................................................................... 373
71. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu privind aprarea drepturilor consumatorului) ..............
37!
72. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu privind
repararea prejudiciului cauzat prin vtmarea integritii corporale)...............
3"4
73. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu privind repararea prejudiciului cauzat prin
vtmarea integritii
corporale).................................................................................. 3"K
74. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e e06ingee a 6e,en7iilo e#la'an,ului !i ale in,e)enien,ului 6in#i6al
13!
/litigiu economic) ........................................................................................... 391
75. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e e06ingee a 6e,en7iilo
e#la'an,ului !i ale in,e)enien,ului 6in#i6al #litigiu economic)............. 394
76. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e e06ingee a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu de munc)..................... 423
13K
77. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e e06ingee a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu de munc)
................................................................................ 42!
78. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e e06ingee a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu economic)..................... 411
79. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e e06ingee a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu
economic)................................................................................. 414
80. ho,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv i dispozitiv)
+e a+'i,ee in,egal a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu economic) .... 414
81. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee in,egal a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu
economic)................................................................................. 41K
82. ho,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu privind repararea prejudiciului cauzat prin vtmare
a integritii
corporale)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/,(
13K
1/ 5n#heiee +e e$u8 :n 6i'iea #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$ %'. alin$#%) lit$a) CPC)
6o*arul %r.........................
F C C I E I E + E
17 au/u*t 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica# (u%. C4ii%u# 5leBa%dru 5leBa%dre*-
cu# *tudii%d cererea &etiio%arului :oa% O4eor/4e# de&u* &ri%
i%ter(ediul
re&re8e%ta%tului Cuula, Mictor# &er*oa% i%tere*at Pri(ria (u%. C4ii-
%u cu &rivire la co%*tatrea &o*e*iu%ii# -olo*i%ei i di*&o8iiei i(o,ilului
%eautori8at $% dre&t de &ro&rietate# recu%oaterea dre&tului de &ro&rietate
&ri% u8uca&iu%e
a c o % * t a t a t9
1. :oa% O4eor/4e# &ri% i%ter(ediul re&re8e%ta%tului Cuula, Mictor#
&er-
*oa% i%tere*at Pri(ria (u%. C4ii%u# a de&u* cerere cu &rivire la
co%-
*tatrea &o*e*iu%ii# -olo*i%ei i di*&o8iiei i(o,ilului %eautori8at $% dre&t
de &ro&rietate# recu%oaterea dre&tului de &ro&rietate &ri%
u8uca&iu%e.
1. 'olicit# $% cadrul &rocedurii *&eciale# co%*tatarea &o*e*iu%ii# -olo-
*i%ei i di*&o8iiei co%*truciei di% *tr. Iorea %r. -% (u%. C4ii%u i
recu%oaterea dre&tului de &ro&rietate &ri% u8uca&iu%e# i%vocE%d &reve-
derile art. 1" ali%. 013 lit.43 CPC.
3. 'tudii%d cererea i $%*cri*urile a%eBate# judectorul co%*ider c e*te
%ece*ar de a re-u8a &ri(irea ace*teia# di% ur(toarele co%*idere%te.
4. F% co%-or(itate cu art. 1K9 ali%.013 lit.a3 CPC# judectorul re-u8 * &ri-
(ea*c cererea de c4e(are $% judecat dac cererea %u ur(ea8 a -i
judecat $% i%*ta%a judectorea*c $% &rocedur civil.
!. 6i% cererea &etiio%arului re8ult c ace*ta *olicit $% -a&t recu%oaterea
dre&tului *u de &ro&rietate a*u&ra u%ei co%*trucii %eautori8ate# %e$%-
re/i*trate la JC@# -a&t ce *e relev i di% Pla%ul de a(&l*a(e%t al co%-
137
*truciei al F' ?Cada*truA.
K. F% IotrErea Ple%ului C') a +M di% 27.27.122"# %r.4 - Privi%d &ractica
judiciar cu &rivire la co%*tatarea -a&telor care au valoare juridic i
13"
declararea &er*oa%ei di*&rut -r ur( *au decedat# *-a *tatuat c#
i%*ta%ele judectoreti co%*tat &o*e*iu%ea# -olo*i%a i di*&o8iia u%ui
,u% i(o,il $% dre&t de &ro&rietate %u(ai $% ca8ul $% care &etiio%arul a
avut u% docu(e%t care co%-ir( dre&tul de &o*e*iu%e a*u&ra ace*tui
i(o,il# $%* actul e*te &ierdut i re*ta,ilirea lui e*te i(&o*i,il. @otoda-
t# i%*ta%a judectorea*c la eBa(i%area u%or a*e(e%ea cereri co%*tat
%u(ai -a&tul eBi*te%ei docu(e%telor care co%-ir( a&ari%erea i(o,i-
lului &etiio%arului i %u dre&tul lui de &ro&rietar.
7. Co%co(ite%t# &etiio%arul tre,uie * &re8i%te &ro,e de*&re i(&o*i,ilita-
tea de a o,i%e docu(e%tul *au de*&re i(&o*i,ilitatea re*ta,ilirii lui.
". I%*ta%a judectorea*c %u are dre&tul * co%*tate -a&tul a-lrii $% &o*e-
*ie a co%*truciilor care %u *E%t ter(i%ate *au %u *E%t &ri(ite $% eB&loa-
tare# deoarece a*e(e%ea co%*trucii %u ur(ea8 a -i $%re/i*trate.
9. Cu &ot -i eBa(i%ate $% ordi%ea &rocedurii *&eciale# de a*e(e%ea# i ce-
rerile de*&re co%*tatarea -a&tului a-lrii $% &o*e*ie a u%ei co%*trucii
co%*truite ar,itrar *au a u%ei co%*trucii $%re/i*trate a%terior &e %u(ele
altei &er*oa%e *au &rocurate de ctre &etiio%ar co%-or( u%ei tra%8acii
%ele/ali8ate.
12. Pri% ur(are# eB&licarea teBtului de le/e# ce i%clude ceri%ele *u*ce&-
ti,ile de eBa(i%are $% &rocedur *&ecial# art. 179# 1"1 CPC# eBclude
&o*i,litatea eBa(i%rii &re8e%tei cereri $% i%*ta%a de judecat $% &roce-
dur *&ecial# cerere care *e *oluio%ea8 de autoritile ad(i%i*traiei
&u,lice locale re*&o%*a,ile de autori8area co%*triciilor $% co%-or(itate
cu I.O. %r. 3K21997.
11. I%*ta%a de judecat %u di*&u%e de a,ilitarea le/al de a eBa(i%a &re-
8e%ta cerere $% ordi%ea &rocedurii civile.
11. F% acelai *e%* a *tatuat C') $% cadrul +eco(a%drii %r. 7 di% 1211.
13. 5*t-el# &re8e%ta cerere %u ur(ea8 a -i eBa(i%at $% &rocedur civil#
$% co%-or(itate cu art. 1K9 ali%. 013 lit.a3 CPC.
14. Co%co(ite%t# $% (a%datul avocatului %u e*te i%dicat &er*oa%a care a
acordat $(&uter%icirile# i %u e*te i%dicat $(&uter%icirea de a *e(%a i
de&u%e cererea de c4e(are $% judecat# ceea ce co%*titui te(ei de re*ti-
tiure a cererii $% co%-or(itate cu art. 172 ali%.013 lit.e3 CPC# $%*
te(eiul
de re-u8 &revalea8 a*u&ra celui de re*tituire.
1!. F% co%-or(itate cu art. 1K9 ali%.013 lit.a3# art. 1K9-172 CPC#
139
judectorul
13"
d i * & u % e9
'e re-u8 $% &ri(irea cererii &etiio%arului :oa% O4eor/4e# de&u* &ri%
i%ter(ediul re&re8e%ta%tului Cuula, Mictor# &er*oa% i%tere*at Pri(ria
(u%. C4ii%u cu &rivire la co%*tatrea &o*e*iu%ii# -olo*i%ei i di*&o8iiei
i(o,ilului %eautori8at $% dre&t de &ro&rietate# recu%oaterea dre&tului de
&ro&rietate &ri% u8uca&iu%e.
'e re(ite lui :oa% O4eor/4e# de&u* &ri% i%ter(ediul re&re8e%ta%tului
Cuula, Mictor# $%c4eierea $% cau8 i actele a%eBate.
'e eB&lic lui :oa% O4eor/4e# de&u* &ri% i%ter(ediul re&re8e%ta%tu-
lui Cuula, Mictor c re-u8ul judectorului de a &ri(i cererea de c4e(are
$% judecat $% &artea e%u%at eBclude &o*i,ilitatea adre*rii re&etate $% ju-
decat a aceluiai recla(a%t# cu aceeai aciu%e $(&otriva aceluiai &ErEt#
cu acelai o,iect i aceleai te(eiuri.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%.C4ii%u.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
139
2/ 5n#heiee +e e$u8 :n 6i'iea #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$%'. alin$#%) lit$c) CPC)
6o*arul %r...............................
F C C I E I E + E
1! octo(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica (u%. C4ii%u# 5leBa%dru
5leBa%dre*cu# *tudii%d cererea de c4e(are $% judecat de&u* de
Procuratura *ect. Ce%tru# (u%. C4ii%u $% i%tere*ele F' ?Calea 7erat di%
MoldovaA ctre '+G
?Mi%/artec @ra%*A&rivi%d $%ca*area datoriei
a c o % * t a t a t9
1. Procuratura *ect. Ce%tru# (u%. C4ii%u $% i%tere*ele F' ?Calea 7erat
di% MoldovaAa de&u* cererea ctre '+G ?Mi%/artec @ra%*A&rivi%d $%ca-
*area datoriei.
1. 'olicit recla(a%tul a $%ca*a di% co%tul &ErEtului $% ,e%e-iciul
recla(a%-
tului *u(a de K2222 0a*e8eci (ii3 lei.
3. 'tudii%d cererea de c4e(are $% judecat i $%*cri*urile a%eBate# jude-
ctorul co%*ider c# e*te %ece*ar de a re-u8a $% &ri(irea ace*teia di%
ur(toarele co%*idere%te.
4. F% co%-or(itate cu art. 1K9 ali%. 013 lit. c3 CPC 8judectorul refuz s
primeasc cererea de chemare n judecat dac aceasta este depus de
un organ, organizaie sau o persoan n aprarea drepturilor, li0ert&
ilor 5i intereselor legitime ale unei alte persoane fr ca prezentul cod
sau o alt lege s le delege dreptul adresrii n judecat n acest scop8.
!. Potrivit reco(a%drii C') %r. 42cu &rivire la &ractica judiciar la
eBa(i%area
cau8elor civile cu &artici&area &rocurorului $% te(eiul art. 71 ali%.033
CPC
?dispoziiile literelore) 5i h)din te3tul acestui articol,care
investeauprocuro& rul cu dreptul de a intenta aciuni privind
perceperea unei sume n 0enefi& ciul agenilor economici, n al cror
capital statutar statul are cot&parte au fost e3cluse prin -egea nr$%((
142
din 4($4+$*4%*, n vigoare ,4$%%$*4%*$8
K. 5ceeai reco(a%dare *u,li%ia8# c :spre deose0ire de prevederile
alin$
#*) ale art$ +% CPC care prevd c aciunea n aprare a drepturilor,
li&
0ertilor 5i intereselor legitime poate fi intentat de ctre procuror
numai
142
la cererea scris a persoanei interesate dac aceasta nu se poate adre&
sa n judecat personal din cauz strii sntii, vrst naintat,
inca& pa0ilitate sau din alte motive ntemeiate, prevederile alin$#,) ale
acestui articol nu conin careva reglementri referitoare la faptul c,
la cererea autoritilor, organizaiilor, instituiilor, procurorul este
a0ilitat de a na& inta aciune n instana de judecat n aprarea
intereselor acestora #e3$ agenii economici n al cror capital statutar
statul are cot&parte, n caz de litigiu, pot nainta de sine stttor
aciuni n instana de judecat, fr atragerea procurorului)$ 2ar acest
fapt prezum naintarea aciunii n aprarea intereselor statului 5i ale
societii de ctre procuror doar din numele statului ca urmare a
depistriiunor ilegaliti, n rezultatul e3er& citrii atri0uiilor
prevzute de legislaia n vigoare$8
7. )udectorul co%c4ide# c $% ca8ul de *&e %u *u%te( $% &re8e%a
a&rrii i%tere*elor *tatului *au a *ocietii# or# &rocurorul &oate $%ai%ta
o aciu%e *au o cerere $% i%*ta%a de judecat $% a&rarea dre&turilor i
i%tere*elor *tatului i ale *ocietii doar di% %u(ele *tatului# ca ur(are a
de&i*trii actelor ad(i%i*trative ile/ale $% re8ultatul eBercitrii
atri,uiilor &rev- 8ute de le/i*laia $% vi/oare.
". 5vE%d $% vedere -a&tul# c de&u%erea cererii de c4e(are $% judecat
&ro&riu8i* e*te %eju*ti-icat# ur(ea8 a -i re-u8at $% &ri(irea cererii.
9. F% co%-or(itate cu art. 1K9 ali%.013 lit.c3# art. 1K9-172 CPC# judectorul
d i * & u % e9
'e re-u8 $% &ri(irea cererii de c4e(are $% judecat a Procuraturii *ect.
Ce%tru# (u%. C4ii%u $% i%tere*ele F' ?Calea 7erat di% MoldovaA ctre
'+G ?Mi%/artec @ra%*A&rivi%d $%ca*area datoriei.
'e re(ite Procuraturii *ect. Ce%tru# (u%. C4ii%u# $%c4eierea $% cau8
i cererea cu toate docu(e%tele $% co&ie a%eBate.
'e eB&lic Procuraturii *ect. Ce%tru# (u%. C4ii%u# c re-u8ul
judecto-
rului de a &ri(i cererea de c4e(are $% judecat eBclude &o*i,ilitatea
adre*rii
re&etate $% judecat ctre acelai &ErEt# cu acelai o,iect i aceleai
te(eiuri.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%. C4ii%u.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
141
=/ 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$%+4 alin$#%) lit$a) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
24 (artie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica (u%. C4ii%u# 5leBa%dru
5leBa%dre*cu# *tudii%d cererea de c4e(are $% judecat $%ai%tat de ctre
Marica 5%/ela $(&otriva lui Micu Maria%a cu &rivire la $%ca*area
datoriei# &artajul averii i $%cetarea &ro&rietii co(u%e $% devl(ie
a c o % * t a t a t9
1. Marica 5%/ela a $%ai%tat cererea de c4e(are $% judecat $(&otriva lui
Micu Maria%a cu &rivire la $%ca*area datoriei# &artajul averii i $%cetarea
&ro&rietii co(u%e $% devl(ie.
1. 5 (otivat cererea &ri% -a&tul $(&ru(utrii &ErEtei a *u(ei de 31 222
lei# care ur(a a -i re*tituit &E% la 1".2".1212# $% ,a8a co%tractului de
$(&ru(ut di% 1".29.1229# co%-or( &ct. 1 di% co%tract -ii%d i%dicat locul
eBecutrii co%tractului# a%u(e -ii%d *ta,ilit (u%. C4ii%u. @otodat# i%-
dic -a&tul c recla(a%ta i &ErEta *E%t (ote%itorii de-u%ctei @i(o-ei
'o-ia# iar a&. 1! di% *tr. Cue%i %r. 1# C4ii%u# a&ari%E%d de-u%cilor
@i(o-ei 'o-ia i @i(o-ei Mladi(ir# ulti(ul a $%toc(it te*ta(e%t &e %u-
(ele recla(a%tei a &rii *ale# &ri% ur(are# ea dei%e !K di% a&arta(e%t#
iar &ErEta 1K.
3. 5 *olicitat $%ca*area di% co%tul lui Micu Maria%a $% ,e%e-iciul lui Mari-
ca 5%/ela datoria i do,E%da de $%tEr8iere $% *u( de 44 K3! lei i
c4el-
tuielile de judecat# a &artaja averea co(u% $% devl(ie# &ri% atri,u-
irea cotei de 1K di% a&arta(e%tul e%u%at &ErEtei i !K recla(a%tei= a
$%ceta &ro&rietatea co(u% $% devl(ie &ri% atri,uirea recla(a%tei a
a&arta(e%tului di% *tr. Cue%i %r. 1 a&. 1! recla(a%tei# i atri,uirea re-
cla(a%tei a *ultei de 3K 94" lei# a *ti%/e datoria &ErEtei &ri%
co(&e%*are.
4. 'tudii%d cererea de c4e(are $% judecat i $%*cri*urile a%eBate# jude-
ctorul co%*ider c# e*te %ece*ar re*tituirea ace*teia di% ur(toarele
141
co%*idere%te.
141
!. F% co%-or(itate cu art. 172# ali%.013# lit.,3 CPC# judectorul re*tituie ce-
rerea de c4e(are $% judecat# dac i%*ta%a %u e*te co(&ete%t *
judece &rici%a.
K. Pre8e%ta cerere de c4e(are $% judecat 0n partea ce se refer n
ncasarea datoriei3 e*te de&u* la )udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u#
dei dre&t adre* de do(iciliu al &ote%ialului &ErEt -i/urea8 or.
Ialove%i. Pote%- ialul recla(a%t ar/u(e%tea8 co(&ete%a
juri*dicio%al-teritorial a )udectoriei :ota%ica (u%. C4ii%u de
eBa(i%are a aciu%ii $% cau8# &ri% eBi*te%a &ct. 1 di% co%tractul de
$(&ru(ut aute%ti-icat %otarial di% 1".2".122"# care (e%io%ea8 c
datoria ur(ea8 * -ie ac4itat $% (u%. C4ii%u i &revederile art. 39
ali%.0113 CPC.
7. )udectorul %u &oate rei%e ar/u(e%tarea re*&ectiv di% (otiv c teBtul
de le/e co%diio%ea8 a&ariia dre&tului recla(a%tului de a %u *e co%-
-or(a &revederilor art. 3" CPC# care re/le(e%tea8 re/ula /e%eral de
i%te%tare a aciu%ii i de a i%te%ta aciu%ea $% i%*ta%a de la locul eBecu-
trii co%tractului i%dicat $% teBtul ace*tuia# de eBi*te%a u%ei clau8e co%-
tractuale care &revede $% (od eB&re* i cert locul eBecutrii o,li/aiei i
care &er(ite deter(i%area i%*ta%ei de judecat co(&ete%te di% &u%ct
de vedere juri*dicio%al-teritorial * eBa(i%e8e liti/iul a&rut $%
te(eiul co%tractului vi8at.
". 5vE%d $% vedere c# dre&t loc al eBecutrii o,li/aiei de re*tituire a $(-
&ru(utului de ctre &ote%ialul &ErEt# la &ct. 1 di% co%tractul de $(&ru-
(ut aute%ti-icat %otarial# e*te i%dicat (u%. C4ii%u# judectorul co%*ta-
t %ei%cide%a %or(ei de la art. 39 ali%. 113 CPC# di% (otiv c# &revede-
rea co%tractual e*et i%cert i %u o-er &o*i,ilitatea deter(i%rii $%
(od u%ivoc a i%*ta%ei co(&ete%te $% eBa(i%area aciu%ii $% cau8#
avE%d $% vedere c# *i*te(ul judectore*c $% *e%*ul Ge/ii %r. !14 di%
2K.27.199! &rivi%d or/a%i8area judectorea*c %u &revede o i%*ta%
judiciar a (u%. C4ii%u# $% *c4i(,# $% circu(*cri&ia (u%. C4ii%u
activea8 )udectoria :ota%ica# )udectoria :uiuca%i# )udectoria
Ce%tru# )ude- ctoria Cioca%a i )udectoria +Eca%i.
9. F% ur(a circu(*ta%elor co%*tatate i a teBtelor de le/e citate# *e de-
duce li&*a co(&ete%ei juri*dicio%al-teritoriale de eBa(i%are a aciu%ii
$% cau8 a )udectoriei :ota%ica (u%. C4ii%u i caducitatea clau8ei
co%tractuale de la &ct. 1 di% co%tractul de $(&ru(ut aute%ti-icat %otarial
di% 1".2".122"# -ii%d i%cide%t re/ula /e%eral de i%te%tare a aciu%ii
143
&rev8ut de art. 3" ali%.013 CPC i co(&ete%t )udectoria Ialove%i de
a *oluio%a liti/iul re*&ectiv# reiei%d di% do(iciliul &ote%ailului &ErEt#
$% &artea ce *e re-er la ceri%a de $%ca*are a $(&ru(utului.
12. F% &artea ce *e re-er la ceri%ele de &artajare a &ro&rietii co(u%e#
$%ai%tate $(&otriva aceluiai &ErEt# judectorul ate*t ur(toarele.
11. F% co%-or(itate cu art. 172 ali%.013 lit.a3 CPC# judectorul re*tituie ce-
rerea de c4e(are $% judecat# dac recla(a%tul %u a re*&ectat
&rocedura de *oluio%are &reala,il a &rici%ii &e calea eBtrajudiciar#
&rev8ut de le/e &e%tru cate/oria re*&ectiv de &rici%i *au de
co%tractul &rilor.
11. J a*t-el de &rocedur &reala,il e*te *ta,ilit &e%tru cate/oria
re*&ectiv de &rici%i# &rocedur %ere*&ectat# reiei%d di% ur(toarele
ar/u(e%te.
13. 6u& cu( reie*e di% co&ia eBtra*ului di% re/i*trul ,u%urilor i((o,ile#
eB&irat la 13.27.1211# a&. 1! di% *tr. Cue%i %r. 1 (u%. C4ii%u#
a&ar- ta(e%tul e*te $%re/i*trat du& de-u%cii9 @i(o-ei Mladi(ir#
decedat la 32.11.19!1# i @i(o-ei 'o-ia# decedat la 11.23.19!1# $%
devl(ie.
14. +ecla(a%ta %u a &re8e%tat certi-icatele de (ote%itor al celor dou
&ri# du& dece*ul celor doi co&ro&rietari# &e care i%dic c au -o*t
*uccedai i &rile ar dei%e9 recla(a%ta > !K i &ErEta 1K di%
a&arta(e%t.
1!. Ga cerere %u au -o*t a%eBate certi-icatele de (ote%itor al celor dou
&ri cu cotele i%dicate# co%*tatarea -a&tului re*&ectiv i eli,erarea
certi- -icatelor# -ii%d &a*i,il &reala,il# $% (od eBtrajudiciar &e cale
%otarial# $% co%-or(itate cu Ge/ea cu &rivire la %otariat.
1K. 5*t-el# &e ceri%ele de &artajare a u%ui i(o,il $%re/i*trat &e de-u%ci#
$%tre &rile &ote%ial *ucce*oare# %ece*it a -i &arcur* (ai $%tEi &roce-
dura &reala,il %otarial# de *olicitare a certi-icatelor de (ote%itor &e
%u(ele &rilor# $%re/i*trarea ace*tor certi-icate la J-iciul Cada*tral
@e- ritorial# i %u(ai du& acea*ta *olicitarea &artajului averii
*ucce*orale.
17. 6i% (otivele eB&u*e (ai *u*# judectorul co%*ider %ece*ar de a eB-
&lica &ote%ialului recla(a%t e-ectele juridice ale re*tituirii cererii de
c4e(are $% judecat# &rev8ute de art. 172 ali%. 043 CPC# -a&t care %u
eBclude &o*i,ilitatea adre*rii re&etate $% judect a aceluiai recla(a%t#
cu aceeai aciu%e# $(&otriva aceluiai &ErEt# cu acelai o,iect i ace-
144
leai te(eiuri dac recla(a%tul a lic4idat $%clcrile.
1". Pri% &re8e%ta $%c4eiere judectorul %u *e eB&u%e a*u&ra core*&u%derii
cu eBi/e%ele &roce*uale ale &re8e%tei cereri.
19. F% co%-or(itate cu art. 172 ali%.013 lit.a3# art. 1K9-172 CPC# judectorul
144
d i * & u % e9
'e re*tituie cererea de c4e(are $% judecat $%ai%tat de ctre Marica
5%/ela $(&otriva lui Micu Maria%a cu &rivire la $%ca*area datoriei# &artajul
averii i $%cetarea &ro&rietii co(u%e $% devl(ie.
'e re(ite d%ei Marica 5%/ela# &ri% i%ter(ediul avocatului Coo%o/a
'er/iu# $%c4eierea $% cau8 i cererea de c4e(are $% judecat $(&reu% cu
toate $%*cri*urile a%eBate.
'e eB&lic dei Marica 5%/ela# &ri% i%ter(ediul avocatului Coo%o/a
'er/iu# c &oate $%ai%ta cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva d%ei Micu
Maria%a cu &rivire la $%ca*area datoriei# &artajul averii i $%cetarea &ro-
&rietii co(u%e $% devl(ie# du& $%lturarea i%te/ral a %eaju%*urilor#
a%u(e &arcur/erea &rocedurii &reala,ile eBtrajudiciare %otariale# *au $%a-
i%tarea *e&arat a cererii cu &rivire la $%ca*area $(&ru(utului la judectoria
Ialove%i# i du& &arcur/erea &rocedurii &reala,ile %otariale cu o,i%erea
certi-icatelor de (ote%itor al averii *ucce*orale liti/ioa*e 0 &e a&. di% *tr.
Cue%i %r. 1 a&. 1!3 i $%re/i*trarea ace*tora la JC@# $%ai%tarea cererii cu
&rivire la &artajul averii *ucce*orale la judectoria :ota%ica.
'e eB&lic dei Marica 5%/ela# &ri% i%ter(ediul avocatului Coo%o/a
'er/iu c re*tituirea cererii %u eBclude &o*i,ilitatea adre*rii re&etate $% ju-
decat a aceluiai recla(a%t# cu aceeai cerere# cu acelai o,iect i aceleai
te(eiuri dac recla(a%tul a lic4idat $%clcrile.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%. C4ii%u.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
14!
4/ 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$%+4 , alin$#%) lit$a) CPC)
6o*arul %r............
F C C I E I E + E
14 ia%uarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica (u%. C4ii%u# 5leBa%dru
5leBa%dre*cu# eBa(i%E%d cererea de c4e(are $% judecat $%ai%tat de
:i*erica ?'-E%ta @rei(eA or. Clrai i Ool,a% 5%atolie $(&otriva lui
@raia% Ma*ilcu# Oeor/4e Io*i&# FM ?.tiri Media Oru&A '+G 0Pu,lica
@MM63# Mitalie 6o/aru &rivi%d a&rarea o%oarei# de(%itii i re&utaiei
&ro-e*io%ale# re&ararea &rejudiciului (aterial i (oral
a c o % * t a t a t9
1. :i*erica ?'-E%ta @rei(eA or. Clrai i Ool,a% 5%atolie *-au adre*at
cu
cererea de c4e(are $% judecat $(&otriva dlui @raia% Ma*ilcu# Oeor/4e
Io*i&# FM ?.tiri Media Oru&A '+G 0Pu,lica @MM63# Mitalie 6o/aru
&rivi%d a&rarea o%oarei# de(%itii i re&utaiei &ro-e*io%ale# re&ararea
&rejudiciului (aterial i (oral.
1. 'tudii%d cererea i &ro,ele a%eBate# judectorul co%*ider# c cererea
ur(ea8 a -i re*tituit# di% ur(toarele co%*idere%te.
3. Co%-or( art. 172 ali%.013 lit.e3 CPC# judectorul re*tituie cererea de
c4e(are $% judecat dac cererea %u e*te *e(%at ori e*te *e(%at de o
&er*oa% %e$(&uter%icit de a o *e(%a ori e*te *e(%at -r a *e i%dica
-u%cia *e(%atarului.
4. 5*t-el# $% cererea de c4e(are $% judecat# di% %u(ele recla(a%tului :i-
*erica ?'-E%ta @rei(eA or. Clrai e*te o *e(%tur# $%* nu e0,e in+iC
#a, $un#7ia 0e'na,aului, ceea ce *ervete (otiv de re*tituire a cererii
recla(a%tului :i*erica ?'-E%ta @rei(eA or. Clrai# $% te(eiul art. 172
ali%.013 lit.e3 CPC.
!. Co%-or( art. 172 ali%.013 lit.a3 CPC# judectorul re*tituie cererea de
c4e(are $% judecat dac recla(a%tul %u a re*&ectat &rocedura de *o-
luio%are &reala,il a &rici%ii &e calea eBtrajudiciar# &rev8ut de le/e
&e%tru cate/oria re*&ectiv de &rici%i *au de co%tractul &rilor.
14K
K. Potrivit art.1! di% Ge/ea %r.K4 di% 13.24.1212 cu &rivire la li,ertatea de
eB&ri(are :persoana care se consider defimat poate solicita, prin
cerere preala0il, autorului informaiei 5iAsau persoanei juridice care
a rspndit&o, rectificarea sau dezminirea informaiei defimtoare,
acordarea dreptului la replic sau e3primarea scuzelor 5i compensarea
prejudiciului cauzat8$
7. Cererea &reala,il *e de&u%e $% ter(e% de 12 de 8ile de la data la care
&er*oa%a a a-lat *au tre,uia * a-le de*&re i%-or(aia de-i(toare.
5ce*- ta e*te u% ter(e% de &re*cri&ie. Ga $(&li%irea u%ui a% di% 8iua
de-i- (rii# &er*oa%a %u &oate *olicita re&u%erea *a $% ter(e%ul de
de&u%ere a cererii &reala,ile.
". Potrivit art. 17 al Ge/ii %r.K4 di% 13.24.1212 ?cererea de chemare n
jude& cat cu privire la defimare poate fi depus n termen de ,4 de
zile$ >cest termen curge de la; a) data primirii rspunsului la cererea
preala0il< 0) data e3pirrii termenului pentru e3aminarea cererii
preala0ile8$
9. Potrivit art. 1" al Ge/ii %r.K4 di% 13.24.1212# cererea de c4e(are $%
jude- cat *e $%toc(ete cu re*&ectarea co%diiilor &rev8ute la art.1KK
i 1K7
CPC. I%vocE%d circu(*ta%ele de -a&t i de dre&t &e care $i $%te(eia8
&rete%iile# recla(a%tul va (ai i%dica9 /3 dac a fost respectat proce1
dura prealabil& Co%-or( ali%.043# la cererea de c4e(are $% judecat *e
a%eBea89 a3 copia de pe cererea prealabil cu dovada e-pedierii sau
#n"7nrii acesteia p7r7tului8 ,3 rspunsul la cererea prealabil.
12. +eiei%d di% %or(ele le/ale e%u%ate# $% *&e recla(a%tul ur(a * re*-
&ecte calea &reala,il de *oluio%are a &rici%ii &e cale eBtrajudiciar#
care e*te u%a o,li/atorie# $% ra&ort cu a(,ii &ErEi.
11. 6i% &ro,ele a%eBate re8ult c %-a -o*t re*&ectat &rocedura de *oluio-
%are &reala,il a &rici%ii &e cale eBtrajudiciar.
11. 5*t-el# la cerere a -o*t a%eBat o ?cerere &reala,ilA di% 14.11.11 - o
singur pagin# adre*at tuturor &ErEilor# $%* care nu e0,e 0e'na,
+e e#la'an7i i %u co%i%e *olicitrile adre*ate &ErEilor. )udectorul
rei%e c $%trucEt ?cerere &reala,ilA %u e*te *e(%at i %u co%i%e *o-
licitrile adre*ate &ErEilor# acea*ta %u core*&u%de &revederilor art. 1!
di% Ge/ea %r.K4 di% 13.24.1212 cu &rivire la li,ertatea de eB&ri(are.
13. 6e a*e(e%ea# la cerere a (ai -o*t a%eBat o ?cerere &reala,ilA di%
147
12.11.1211# adre*at de*ti%atarului ?Ziarul ?%aiu%eaA# MoB Pu,li-
14"
ca.(d# @raia% Ma*ilcu# care e*te *e(%at de Ool,a% 5%atolie i de o
&er*oa% %eide%ti-icat# ca i cu( di% %u(ele recla(a%tului :i*erica
?'-E%ta @rei(eA or. Clrai 0-r i%dicarea -u%ciei3. Pe lE%/ acea*-
ta# cererea di% 12.11.1211 %u e*te adre*at &ErEilor &e cau8a civil
$%ai%tat $% judecat# ci altui *u,iect# i a%u(e9 F3iaul Fna7iuneaG,
4o* Pu%li#a/'+# @raia% Ma*ilcu. 5-ar de acea*ta# $% re*&ectiva ce-
rere la -el %u *u%t &reci8ate ceri%ele recla(a%ilor# $% ,a8a art. 1! di%
Ge/ea%r.K4 di% 13.24.1212# adic %u e*te co(&letat ceri%a de ordi%
(aterial i (oral 0%u *u%t i%dicate *u(ele *olicitate3.
14. Pri% ur(are# judectorul co%clude c %ici &ri(a cerere &reala,il# %ici a
doua %u core*&u%de ceri%elor le/ale e%u%ate.
1!. @otodat ur(ea8 a eB&lica recla(a%ilor c# tre,uie * *olicite &ErEi-
lor &ri%tr-o cerere &reala,il de8(i%irea i%-or(aiei de-i(toare# i
re&ararea &rejudiciului i dac %u va -i (ulu(ii de r*&u%*ul &ri(it la
cererea &reala,il *au %u va &ri(i %ici u% r*&u%*# co%-or( art.17 di%
Ge/ea %r. K4 di% 13.24.1212 cu &rivire la li,ertatea de eB&ri(are# $%
ter- (e% de 32 de 8ile# va -i $% dre&t * *e*i8e8e i%*ta%a co(&ete%t
&e%tru a&rarea o%oarei# de(%itii i re&utaiei &ro-e*io%ale.
1K. F% co%-or(itate cu art.172 ali%.013 lit.a3 i art.1K9-172 CPC# judectorul
d i * & u % e9
'e re*tituie cererea de c4e(are $% judecat a :i*ericii ?'-E%ta @rei-
(eA or. Clrai i Ool,a% 5%atolie ctre @raia% Ma*ilcu# Oeor/4e Io*i&#
FM ?.tiri Media Oru&A '+G 0Pu,lica @MM63# Mitalie 6o/aru &rivi%d
a&-
rarea o%oarei# de(%itii i re&utaiei &ro-e*io%ale# re&ararea &rejudiciului
(aterial i (oral.
'e eB&lic :i*ericii ?'-E%ta @rei(eA or. Clrai i dlui Ool,a%
5%atolie
c ei tre,uie * *olicite &ErEilor# &ri%tr-o cerere &reala,il# de8(i%irea i%-
-or(aiei de-i(toare i re&ararea &rejudiciului# dac %u vor -i (ulu(ii
de r*&u%*ul &ri(it la cererea &reala,il *au %u vor &ri(i %ici u% r*&u%*#
co%-or( art.17 di% Ge/ea %r. K4 di% 13.24.1212 cu &rivire la li,ertatea de
eB&ri(are# $% ter(e% de 32 de 8ile# vor -i $% dre&t * *e*i8e8e i%*ta%a ju-
dectorea*c co(&ete%t &e%tru a&rarea o%oarei# de(%itii i re&utaiei
&ro-e*io%ale.
'e re(ite :i*ericii ?'-E%ta @rei(eA or. Clrai i dlui Ool,a% 5%atolie
149
$%c4eierea $% cau8 i cererea cu toate docu(e%tele a%eBate.
14"
'e eB&lic :i*ericii ?'-E%ta @rei(eA or. Clrai i dlui Ool,a%
5%atolie c re*tituirea cererii %u eBclude &o*i,ilitatea adre*rii re&etate $%
judecat a aceluiai recla(a%t# cu aceeai cerere# cu acelai o,iect i
aceleai te(e- iuri# dac recla(a%tul a lic4idat $%clcrile.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%. C4ii%u.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
149
>/ 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a, #art$%+4
alin$#%) lit$0) CPC)
6o*arul %r...............
F C C I E I E + E
21 au/u*t 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica# (u%.
C4ii%u#5leBa%dru5leBa%dre*cu# *tudii%d cererea de c4e(are $%
judecat a Cole/iului de 5rte Pla*tice
?5leBa%dru Pl(dealA $(&otriva '+G ?:er-i%A cu &rivire la $%ca*area
datoriei
a c o % * t a t a t9
1. Cole/iul de 5rte Pla*tice ?5leBa%dru Pl(dealA a de&u* cerere de
c4e(are $% judecat $(&otriva '+G ?:er-i%A cu &rivire la $%ca*area da-
toriei.
1. 'tudii%d cererea de c4e(are $% judecat i actele a%eBate# judectorul
co%*ider c# e*te %ece*ar re*tituirea ace*teia di% ur(toarele co%*ide-
re%te.
3. F% co%-or(itate cu art. 172 ali%.013 lit.,3 CPC# judectorul re*tituie cere-
rea de c4e(are $% judecat# dac i%*ta%a %u e*te co(&ete%t * judece
&rici%a.
4. Cererea de c4e(are $% judecat cu &rivire la $%ca*area datoriei a -o*t
de&u* la judectoria :ota%ica# ea -ii%d de co(&ete%a de eBa(i%are a
judectoriei *ect. Ce%tru *au Cioca%a (u%. C4ii%u# i%*ta% $% ra8a
de activitate a creia $i are *ediul &ErEtul '+G ?:er-i%A# care co%-or(
datelor di% cerere# $i are *ediul &e *tr. Colu(%a 93 *au $% co(u%a Oo-
ia%ul Cou 0*e i%dic dou adre*e3# adre* di% di*locaia i co(&ete%a
judectoriei Ce%tru *au Cioca%a.
!. F% co%-or(itate cu art. 3" ali%. 013 CPC# aciu%ea *e i%te%tea8 $% i%*ta%-
a de la *ediul ei *au al or/a%ului de ad(i%i*traie a &ErEtului.
K. F% *&e %u a -o*t &ro,at *ediul &ErEtului *au a or/a%ului de ad(i%i*trare
$% *ect. :ota%ica.
7. Giti/iul e%u%at %u *e $%cadrea8 $% vreu%a di% *ituaiile de co(&ete%-
la ale/erea recla(a%tului *au eBce&io%al# co%-or( art. 39-42 CPC#
1!2
care ar &er(ite de&u%erea cererii la judectoria :ota%ica (u%. C4ii%u.
". F% co%*eci%# reiei%d di% li(itele o,iectului i te(eiului aciu%ii# adre-
*ele &rilor liti/a%te# ra&ortat la teBtele de le/e e%u%ate# judectorul
co%clu8io%ea8 %ece*itatea re*tituirii cererii i actelor a%eBate# di% (o-
tivul li&*ei co(&ete%ei juri*dicio%ale de eBa(i%are a aciu%ii $% jude-
ctoria :ota%ica# (u%. C4ii%u.
9. )udectorul co%*ider %ece*ar de a eB&lica &ote%ialului recla(a%t Pa-
vliuc 'ta%i*lav c tre,uie * i%te%te8e aciu%ea $% cau8 la judectoria
Ce%tru *au Cioca%a# (u%. C4ii%u.
12. F% co%-or(itate cu art. 172 ali%.013 lit.,3# art. 1K9-172 CPC# judectorul
d i * & u % e9
'e re*tituie cererea de c4e(are $% judecat a Cole/iului de 5rte Pla*tice
?5leBa%dru Pl(dealA $(&otriva '+G ?:er-i%A cu &rivire la $%ca*area
datoriei.
'e re(ite Cole/iului de 5rte Pla*tice ?5leBa%dru Pl(dealA# $%c4eie-
rea $% cau8 i cererea de c4e(are $% judecat cu actele a%eBate.
'e eB&lic Cole/iului de 5rte Pla*tice ?5leBa%dru Pl(dealA c &oate
* i%te%te8e aciu%e $(&otriva '+G ?:er-i%A cu &rivire la $%ca*area datori-
ei# la judectoria *ect. Ce%tru *au Cioca%a# (u%. C4ii%u# du&
co(&ete%-
a teritorial de eBa(i%are# du& co%creti8area adre*ei co%crete a *ediului
&ErEtului.
'e eB&lic Cole/iului de 5rte Pla*tice ?5leBa%dru Pl(dealA c# re-
*tituirea cererii de c4e(are $% judecat %u eBclude &o*i,ilitatea adre*rii
re&etate $% judecat a aceluiai recla(a%t# cu aceeai aciu%e# $(&otriva
aceluiai &ErEt# cu acelai o,iect i aceleai te(eiuri la i%*ta%a de judecat
co(&ete%t juri*dicio%ali%.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%. C4ii%u.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1!1
?/ 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$%+4 alin$#%) lit$e) CPC)
6o*arul %r................
F C C I E I E + E
1! a&rilie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica# (u%.
C4ii%u#5leBa%dru5leBa%dre*cu# *tudii%d cererea de c4e(are $%
judecat a F%tre&ri%derii Mu%ici&ale de Oe*tio%are a 7o%dului Gocativ %r.
4 $(&otriva lui 6u(itre*cu 'vetla%a# i%terve%ie%t acce*oriu '5
?@er(oco(A cu &rivire la $%ca*area datoriei
a c o % * t a t a t9
1. F%tre&ri%derea Mu%ici&al de Oe*tio%are a 7o%dului Gocativ %r. 4 0$%
co%ti%uare - FMO7G 43 a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva
lui 6u(itre*cu 'vetla%a# i%terve%ie%t acce*oriu '5 ?@er(oco(A cu &ri-
vire la $%ca*area datoriei.
1. 'tudii%d cererea de c4e(are $% judecat i actele a%eBate# judectorul
co%*ider c e*te %ece*ar re*tituirea ace*teia di% ur(toarele co%*i-
dere%te.
3. F% co%-or(itate cu art. 172 ali%. 013 lit. e3 CPC# judectorul re*tituie
cererea de c4e(are $% judecat# dac cererea %u e*te *e(%at ori e*te
*e(%at de o &er*oa% %e$(&uter%icit de a o *e(%a ori e*te *e(%at
-r a *e i%dica -u%cia *e(%atarului.
4. F% *&e cererea e*te *e(%at -r a *e i%dica -u%cia *e(%atarului 0ad-
(i%i%*trator# director etc.3 i ci%e e*te *e(%atarul cererii 0%ui(e -a(ilie#
&re%u(e3# -ii%d i%cide%t te(eiul de re*tituire (e%io%at.
!. F% co%*eci%# reiei%d di% *ituaia eB&u* ra&ortat la teBtul de le/e
e%u%at# judectorul co%clu8io%ea8 %ece*itatea re*tituirii cererii i acte-
lor a%eBate# di% (otivul c cererea e*te *e(%at -r a *e i%dica -u%cia
*e(%atarului.
K. )udectorul co%*ider %ece*ar de a eB&lica FMO7G 4 c re&re8e%ta%tul
tre,uie * *e(%e8e cererea cu i%dicarea -u%ciei *e(%atarului 0de ad(i-
%i*trator# director etc.3# * i%dice ci%e *e(%ea8 0ad(i%i*trator#
director3.
1!1
7. F% co%-or(itate cu art. 172 ali%.013 lit. e3# art.1K9-172 CPC# judectorul
1!1
d i * & u % e9
'e re*tituie cererea de c4e(are $% judecat a FMO7G 4 $(&otriva d%ei
6u(itre*cu 'vetla%a# i%terve%ie%t acce*oriu '5 ?@er(oco(A cu &rivire la
$%ca*area datoriei.
'e re(ite FMO7G 4 $%c4eierea $% cau8 i cererea de c4e(are $% judeca-
t cu co&iile actelor a%eBate.
'e eB&lic re&re8e%ta%tului FMO7G 4 c &oate * i%te%te8e aciu%e $(-
&otriva d%ei 6u(itre*cu 'vetla%a# i%terve%ie%t acce*oriu '5 ?@er(oco(A
cu &rivire la $%ca*area datoriei# du& *e(%area cererii cu i%dicarea -u%ciei
*e(%atarului 0de ad(i%i*trator# director etc.3# * i%dice ci%e *e(%ea8 ce-
rerea# * ta(&ile8e cererea la eve%tuala de&u%ere re&etat a ace*teia.
'e eB&lic re&re8e%ta%tului FMO7G 4 c# re*tituirea cererii de c4e(are
$% judecat %u eBclude &o*i,ilitatea adre*rii re&etate $% judecat a ace-
luiai recla(a%t# cu aceeai aciu%e# $(&otriva aceluiai &ErEt# cu acelai
o,iect i aceleai te(eiuri dac recla(a%tul a lic4idat $%clcrile.
F%c4eierea %u *e *u&u%e %ici u%ei ci de atac.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1!3
@/ 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$%+4 alin$#%) lit$f) CPC)
6o*arul %r....................
F C C I E I E + E
11 %oie(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica# (u%.
C4ii%u#5leBa%dru5leBa%dre*cu# *tudii%d cererea &etiio%arei I%a
Ciu(ac &rivi%d declararea i%ca&acitii dei Ecateri%a Ciu(ac
a c o % * t a t a t9
1. Ciu(ac I%a# &ri% i%ter(ediul avocatului Pa/o%i 6o(%ia# a de&u* cere-
re &rivi%d declararea i%ca&acitii -iicei *ale Ciu(ac Ecateri%a# la data
de 2K %oie(,rie 1211.
1. 'olicit declararea i%ca&acitii -iicei *ale Ciu(ac Ecateri%a a.%.
23.12.1994# di% (otiv c# acea*ta e*te i%valid di% co&ilrie i e*te dia-
/%o*ticat cu &arali8ie cere,ral i%-a%til.
3. 'tudii%d cererea de c4e(are $% judecat i actele a%eBate# judectorul
co%*ider c# e*te %ece*ar re*tituirea ace*teia di% ur(toarele co%*ide-
re%te.
4. F% co%-or(itate cu art. 172 ali%. 013 lit. -3 CPC# judectorul re*tituie
cererea de c4e(are $% judecat# dac cererea a -o*t de&u* $% %u(ele
&er*oa%ei i%tere*ate de ctre o &er*oa% %e$(&uter%icit de a &or%i i de
a *u*i%e &roce*ul.
!. Cererea a -o*t de&u* $% i%*ta%a de judecat de ctre avocatul &etiio-
%arei# Pa/o%i 6o(%ia# $% li&*a u%or $(&uter%iciri eB&re*e -or(ulate $%
(a%datul *e(%at de ctre Ciu(ac Ecateri%a# -a&t care# i%ter&retat &ri%
&ri*(a eBi/e%elor i%*tituite la art. "1 CPC# care *ta,ilete %ece*itatea
(e%io%rii e3prese a dreptului de a depune cererea $% (a%datul eli,e-
rat avocatului# *u, *a%ciu%ea %ulitii# cali-ic aciu%ea de de&u%ere a
cererii ca -ii%d u%a care %u &roduce e-ecte juridice i e*te e-ectuat $%
li&*a $(&uter%icirilor &roce*uale.
K. F% co%*eci%# reiei%d di% *ituaia eB&u* ra&ortat la teBtul de le/e
e%u%at# judectorul co%clu8io%ea8 %ece*itatea re*tituirii cererii i a
1!4
actelor a%eBate# di% (otiv c# cererea e*te de&u* de o &er*oa% %e$(-
&uter%icit.
7. )udectorul co%*ider %ece*ar de a eB&lica &etiio%arei Ciu(ac I%a &ri%
i%ter(ediul avocatului Pa/o%i 6o(%ia c re*tituirea cererii de c4e-
(are $% judecat %u eBclude &o*i,ilitatea adre*rii re&etate $% judecat
a aceluiai recla(a%t# cu aceeai aciu%e# $(&otriva aceluiai &ErEt# cu
acelai o,iect i aceleai te(eiuri dac recla(a%tul a lic4idat $%clcri-
le.
". )udectorul %u *e eB&u%e a*u&ra core*&u%derii cu celelalte eBi/e%e
&roce*uale.
9. F% co%-or(itate cu art. 172 ali%. 013 lit. -3# art. 1K9-172 CPC#
judectorul
d i * & u % e9
'e re*tituie cererea &etiio%arei I%a Ciu(ac &rivi%d declararea i%ca&a-
citii d%ei Ecateri%a Ciu(ac.
'e re(ite &etiio%arei I%a Ciu(ac# &ri% i%ter(ediul avocatului Pa/o%i
6o(%ia# $%c4eierea $% cau8 i cererea $(&reu% cu co&iile actelor a%e-
Bate.
'e eB&lic &etiio%arei I%a Ciu(ac# &ri% i%ter(ediul avocatului Pa/o%i
6o(%ia# c &oate * de&u% o cerere &rivi%d declararea i%ca&acitii &er-
*oa%ei# &ri% i%ter(ediul avocatului Pa/o%i 6o(%ia# doar du& acordarea
dre&tului 0de a de&u%e cererea3 i -or(ularea ace*tuia $% (od eB&re* $%
teBtul (a%datului eli,erat avocatului# co%-or( eBi/e%elor di% art. "1
CPC. 'e eB&lic &etiio%arei I%a Ciu(ac# &ri% i%ter(ediul avocatului
Pa/o%i 6o(%ia c re*tituirea cererii de c4e(are $% judecat %u eBclude
&o*i,ili- tatea adre*rii re&etate $% judecat a aceluiai &etiio%ar# cu
aceeai cerere# cu acelai o,iect i aceleai te(eiuri dac &etiio%arul a
lic4idat $%clcrile.
F%c4eierea %u *e *u&u%e %ici u%ei ci de atac.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1!!
A/ 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$%+4 alin$#%) lit$i) CPC
6o*arul %r............
F C C I E I E + E
11 octo(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica (u%. C4ii%u# 5leBa%dru
5leBa%dre*cu# *tudii%d cererea de c4e(are $% judecat $%ai%tat de :elou*
'tella i Po&ovici Mictor $(&otriva lui Crivo4atce%co Giud(ila cu
&rivire la co%*tatarea -a&tului &ierderii dre&tului la *&aiul locativ
a c o % * t a t a t9
1. :elou* 'tella i Po&ovici Mictor au de&u* cerere de c4e(are $% judecat
$(&otriva d%ei Crivo4atce%co Giud(ila cu &rivire la co%*tatarea -a&tu-
lui &ierderii dre&tului la *&aiul locativ# la data de 11 au/u*t 1213.
1. 5u *olicitat recu%oaterea d%ei Crivo4atce%co Giud(ila ca -ii%d &er-
*oa% care a &ierdut dre&tul la eB&loatarea *&aiului locativ $% &rivi%a
a&arta(e%tului %r. 13" di% (u%. C4ii%u# *tr. Cu8a-Mod 191.
3. 'tudii%d cererea de c4e(are $% judecat i actele a%eBate# judectorul
co%-
*ider c e*te %ece*ar re*tituirea ace*teia di% ur(toarele
co%*idere%te.
4. F% co%-or(itate cu art. 172 ali%.013 lit.i3 CPC# judectorul re*tituie cere-
rea de c4e(are $% judecat# dac recla(a%tul $i retra/e cererea $%ai%te
de e(iterea $%c4eierii &rivi%d i%te%tarea &roce*ului.
!. F%ai%te de *tudierea eBa(i%rii &o*i,ilitii &ri(irii cererii de c4e(are
$% judecat# du& re&arti8area cererii i %e$%lturarea %eaju%*urilor# la
data de 11.12.1213# &ote%iala recla(a%t a de&u* cerere de re*titutire a
ace*teia i actelor a%eBate# adic de retra/ere a aciu%ii# $%ai%te de e(i-
terea $%c4eierii &rivi%d i%te%tarea &roce*ului.
K. F% co%*eci%# reiei%d di% cererea (e%io%at# ra&ortat la teBtul de le/e
e%u%at# judectorul co%clu8io%ea8 %ece*itatea re*tituirii cererii i acte-
lor a%eBate# di% (otivul retra/erii cererii $%ai%te de e(iterea $%c4eierii
&rivi%d i%te%tarea &roce*ului.
7. )udectorul co%*ider %ece*ar de a eB&lica recla(a%tului c re*tituirea
1!K
cererii de c4e(are $% judecat %u eBclude &o*i,ilitatea adre*rii re&etate
1!K
$% judecat a aceluiai recla(a%t# cu aceeai aciu%e# $(&otriva aceluiai
&ErEt# cu acelai o,iect i aceleai te(eiuri.
". F% co%-or(itate cu art. 172 ali%.013 lit.i3# art. 1K9-172 CPC# judectorul
d i * & u % e9
'e re*tituie cererea de c4e(are $% judecat a d%ei :elou* 'tella i dlui
Po&ovici Mictor $(&otriva d%ei Crivo4atce%co Giud(ila cu &rivire la co%-
*tatarea -a&tului &ierderii dre&tului la *&aiul locativ.
'e re(ite d%ei :elou* 'tella i dlui Po&ovici Mictor# &ri% i%ter(ediul
&ri(ei recla(a%te i%dicate $% cerere# $%c4eierea $% cau8 i cererea de c4e-
(are $% judecat cu actele a%eBate.
'e eB&lic d%ei :elou* 'tella i dlui Po&ovici Mictor c re*tituirea
cererii
de c4e(are $% judecat %u eBclude &o*i,ilitatea adre*rii re&etate $% jude-
cat a aceluiai recla(a%t# cu aceeai aciu%e# $(&otriva aceluiai &ErEt# cu
acelai o,iect i aceleai te(eiuri.
F%c4eierea %u *e *u&u%e %ici u%ei ci de atac.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1!7
9. 5n#heiee 6in #ae nu 0e + #u0 #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$ %+% CPC)
6o*arul %r..................
F C C I E I E + E
14 iu%ie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica (u%. C4ii%u 5leBa%dru
5leBa%dre*cu# *tudii%d cererea de c4e(are $% judecat $%ai%tat de Ur*u
Maria $(&otriva lui 5,ra Mictor i 5,ra Gilia cu &rivire la $%ca*area
datoriei
a c o % * t a t a t9
1. Ur*u Maria a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui 5,ra
Mictor i 5,ra Gilia cu &rivire la $%ca*area datoriei.
1. +ecla(a%ta *olicit $%ca*area datoriei di% co%tul &ErEilor# a&licarea *e-
c4e*trului &e ,u%urile &ErEilor $% li(ita *u(ei *olicitate# *cutirea &ari-
al de la &lata taBei de *tat.
3. 'tudii%d cererea i $%*cri*urile a%eBate judectorul co%*ider %ece*ar de
a %u da cur* ace*teia di% ur(toarele co%*idere%te.
4. F% co%-or(itate cu art. 171 ali%.013 CPC du& ce co%*tat c cererea a
-o*t de&u* $% judecat -r a *e re*&ecta co%diiile art. 1KK i 1K7 ali%.
013 lit. a3# ,3# c3 i e3# judectorul e(ite# $% cel (ult 7 8ile de la
de&u%erea
cererii# o $%c4eiere &e%tru a %u *e da cur* cererii# co(u%icE%d &er*oa%ei
care a de&u* cererea ace*t -a&t de $%clcare i acordE%du-i u% ter(e%
re8o%a,il &e%tru lic4idarea %eaju%*urilor.
!. F% co%-or(itate cu art. 1K7 ali%.013 CPC la cererea de c4e(are $% jude-
cat *e a%eBea89
a3 co&iile de &e cererea de c4e(are $% judecat i de &e $%*cri*uri#
certi-ica-
te $% (odul *ta,ilit# $%tr-u% %u(r e/al cu %u(rul de &ErEi i de i%ter-
ve%ie%i# dac ei %u di*&u% de ace*te acte# &lu* u% rE%d de co&ii &e%tru
i%*ta%. 6ac $%*cri*urile *E%t -cute $%tr-o li(, *tri%# i%*ta%a &oate
di*&u%e &re8e%tarea traducerii lor $% (odul *ta,ilit de le/e=
,3 dovada de &lat a taBei de *tat=
1!"
K. 5ctele a%eBate la cererea de c4e(are $% judecat au &arve%it $% i%*ta%a
de judecat $% co&ie BeroB# a*t-el %u *E%t certi-icate $% (odul *ta,ilit# $%
1!"
ca8ul i(&o*i,ilitii &re8e%trii ace*tora certi-icate ur(E%d a -i
&re8e%tate $% ori/i%al. Pri% ur(are# %u a -o*t re*&ectat art. 1K7 ali%.013
lit.a3 CPC.
7. Cererea de c4e(are $% judecat e*te *u&u* cu taB de *tat ca cerere &a-
tri(o%ial# $% cerere -ii%d a%eBat dovada &lii taBei de *tat $% (ri(e
de 322 lei. Cu a -o*t ac4itat (ri(ea total a taBei de *tat reiei%d di%
valoarea aciu%ii# ur(E%d a -i ac4itat di-ere%a $% (ri(e de 1"32 lei.
Pri% ur(are# %u a -o*t re*&ectat art. 1K7 ali%.013 lit.,3 CPC.
". F% co%-or(itate cu art. "! ali%.043 CPC# $% -u%cie de *ituaia (aterial
i de &ro,ele &re8e%tate $% ace*t *e%*# &er*oa%a -i8ic *au juridic &oate
-i *cutit de judector 0de i%*ta%a judectorea*c3 de &lata taBei de *tat
*au de &lata u%ei &ri a ei.
9. Pote%ialul recla(a%t *olicit *cutirea &arial a &lii taBei de *tat -r
vreu% (otiv de -a&t *au de dre&t.
12. Ple%ul C') $% cadrul 4otrErii eB&licative %r. 1! di% 1".2K.1224# la &ct.
4 a *tatuat c# L$% cererea de *cutire *e vor eB&u%e circu(*ta%ele care
ju*ti-ic *olicitarea i vor -i a%eBate actele co%-ir(ative ale ace*tor cir-
cu(*ta%e# iar copia legitimaiei de pensionar ane3at n copie 3ero3
nu arat starea material a reclamantei$
11. F% cadrul a&recierii *ituaiei (ateriale *e va lua $% co%*iderare9
8valoa& rea patrimoniului disponi0il al persoanei, valoarea aciunii,
o0ligaiile care ar rezulta din anumite acte, fcndu&se o concluzie din
ansam0lul pro0elor prezentate8$
11. )udectorul# &ri% &ri*(a %or(ei le/ale e%u%ate# a&recia8 ca -ii%d %e-
ce*ar re*&i%/erea cererii de *cutire a &lii taBei de *tat# ca %e-ii%d $%te-
(eiat atEt juridic cEt i -a&tic# deoarece %u *e i%voc %ici u% (otiv de
*cutire i %u e*te a%eBat %ici o &ro, ce l-ar co%-ir(a.
13. )udectorul co%*ider %ece*ar de a co(u%ica &ote%ialului recla(a%t
-a&tul# acordE%du-i &e%tru acea*ta u% ter(e% de 7 8ile di% (o(e%tul
&ri- (irii co&iei de &e $%c4eierea $% cau8 &e%tru $%lturarea
%eaju%*urilor.
14. F% co%-or(itate cu art. "! ali%.043# art. 171 ali%.013# art. 1K9-172 CPC#
judectorul
di*&u%e9
'e re*&i%/e cererea de *cutire a &lii taBei de *tat# &e%tru de&u%erea
cererii de c4e(are $% judecat $%ai%tat de Ur*u Maria $(&otriva lui 5,ra
1!9
Mictor i 5,ra Gilia cu &rivire la $%ca*area datoriei.
1K2
Cu *e d cur* cererii de c4e(are $% judecat $%ai%tat de Ur*u Maria
$(&otriva lui 5,ra Mictor i 5,ra Gilia cu &rivire la $%ca*area datoriei.
'e co(u%ic d%ei Ur*u Maria de*&re %ece*itatea &re8e%trii +o)e8ii +e
6la, a ,a*ei +e 0,a, :n oiginal, anu'e :n #uan,u' +e 1A=0 lei, a
a#,elo ane*a,e la #eeea +e #he'ae :n .u+e#a, #e,i$i#a,e :n 'o+ul
0,a%ili, ;+e a)o#a, 0au no,a<, un 9n+ 0u6li'en,a +e #o6ii ale #eeii
!i a#,eC lo ane*a,e# acordE%du-i &e%tru acea*ta u% ter(e% de 7 8ile di%
(o(e%tul &ri(irii co&iei de &e &re8e%ta $%c4eiere.
'e eB&lic &ote%ialului recla(a%t c $% ca8 dac %u va lic4ida
%eaju%*u- rile (e%io%ate# cererea de c4e(are $% judecat %u va -i
co%*iderat de&u* i $(&reu% cu actele a%eBate va -i re*tituit.
F%c4eierea %u *e *u&u%e recur*ului *e&arat# decEt odat cu eve%tuala $%-
c4eiere de re*tituire a cererii.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1K2
10/ 5n#heiee 6in #ae nu 0e + #u0 #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$ %+% CPC)
6o*arul %r.............
F C C I E I E + E
24 ia%uarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica# (u%. C4ii%u 5leBa%dru
5leBa%dre*cu#
*tudii%d cererea de c4e(are $% judecat $%ai%tat de '+G ?5MO MediaA
$(&otriva lui 'C ?P+J 5uto(ati8areA '+G cu &rivire la $%ca*area datoriei
re8ultate %eeBecutarea o,li/aiilor
a c o % * t a t a t9
1. '+G ?5MO MediaA a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva
'C ?P+J 5uto(ati8areA '+G cu &rivire la $%ca*area datoriei re8ultate
%eeBecutarea o,li/aiilor.
1. 'tudii%d cererea i $%*cri*urile a%eBate judectorul co%*ider %ece*ar
de a %u da cur* ace*teia di% ur(toarele co%*idere%te.
3. F% co%-or(itate cu art. 1KK ali%.013 CPC# $% cererea de c4e(are $%
judecat *e i%dic9 a)numele sau denumirea prtului, domiciliul ori
sediul lui$
4. F% co%-or(itate cu art.171 ali%.013 CPC du& ce co%*tat c cererea a
-o*t de&u* $% judecat -r a *e re*&ecta co%diiile art.1KK i 1K7 ali%.
013 lit.a3# ,3# c3 i e3# judectorul e(ite# $% cel (ult ! 8ile de la
de&u%erea cererii# o $%c4eiere &e%tru a %u *e da cur* cererii#
co(u%icE%d &er*oa%ei care a de&u* cererea ace*t -a&t de $%clcare i
acordE%du-i u% ter(e% re8o%a,il &e%tru lic4idarea %eaju%*urilor.
!. Ga cererea de c4e(are $% judecat %u e*te a%eBat i%-or(aia de la F'
L+e/i*truA cu &rivire la *ediul &ErEtei.
K. Pri% ur(are# %u a -o*t re*&ectat art. 1KK ali%.013 lit.c3 CPC.
7. )udectorul co%*ider %ece*ar de a co(u%ica &ote%ialului recla(a%t
-a&tul# acordE%du-i &e%tru acea*ta u% ter(e% de 27 8ile di% (o(e%tul
&ri(irii co&iei de &e $%c4eierea $% cau8 &e%tru $%lturarea
1K1
%eaju%*urilor.
". F% co%-or(itate cu art. 171 ali%.013# art. 1K9-172 CPC# judectorul
1K1
d i * & u % e 9
Ce *e d cur* cererii de c4e(are $% judecat $%ai%tat de '+G ?5MO
MediaA $(&otriva lui 'C ?P+J 5uto(ati8areA '+G cu &rivire la $%ca*area
datoriei re8ultate %eeBecutarea o,li/aiilor.
'e co(u%ic '+G ?5MO MediaA de*&re %ece*itatea &re8e%trii
+o)e8ii
0e+iului 699,ului, a#,uali8a, +e la C9-# acordE%du-i &e%tru acea*ta u%
ter(e% de 27 8ile di% (o(e%tul &ri(irii co&iei de &e &re8e%ta $%c4eiere.
'e eB&lic &ote%ialului recla(a%t c# $% ca8 dac %u *e vor lic4ida
%eaju%*urile (e%io%ate# cererea de c4e(are $% judecat %u va -i
co%*iderat
de&u* i $(&reu% cu actele a%eBate va -i re*tituit.
F%c4eierea %u *e *u&u%e recur*ului *e&arat# decEt odat cu eve%tuala
$%c4eiere de re*tituire a cererii.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1K1
11/ 5n#heiee 6in #ae nu 0e + #u0 #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
#art$ %+% CPC)
6o*arul %r..............
F C C I E I E + E
1" (ai 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica# (u%. C4ii%u Io% Po&e*cu# *tudi-
i%d cererea de c4e(are $% judecat $%re/i*trat $% ca%celaria i%*ta%ei cu
%r. BBBBB
a c o % * t a t a t 9
1. Ga 13.2!.1213 a -o*t $%ai%tat cerere de c4e(are $% judecat $%re/i*trat
$% ca%celaria i%*ta%ei cu %r.BBBBB
1. 'tudii%d cererea de c4e(are $% judecat i $%*cri*urile a%eBate# judec-
torul co%*ider# c e*te %ece*ar de a %u da cur* ace*teia di% ur(toarele
co%*idere%te.
3. F% co%-or(itate cu art.171 ali%.013 CPC du& ce co%*tat c cererea a
-o*t de&u* $% judecat -r a *e re*&ecta co%diiile art.1KK i 1K7 ali%.
013 lit. a3# ,3# c3 i e3# judectorul e(ite# $% cel (ult ! 8ile de la
de&u%erea cererii# o $%c4eiere &e%tru a %u *e da cur* cererii#
co(u%icE%d &er*oa%ei care a de&u* cererea ace*t -a&t de $%clcare i
acordE%du-i u% ter(e% re8o%a,il &e%tru lic4idarea %eaju%*urilor.
4. Cererea de&u* de recla(a%t %u core*&u%de &revederilor art. 1K7 ali%.
013# lit. a3 i a%u(e9 dac $%*cri*urile a%eBate la cerere *E%t -cute $%tr-o
li(, *tri%# i%*ta%a &oate di*&u%e &re8e%tarea traducerii lor $% (odul
*ta,ilit de le/e. 5tEt cererea de c4e(are $% judecat# cEt i (aterialele
a%eBate *u%t $%toc(ite $% alt li(, decEt li(,a de *tat 0&ro,a,il li(,a
ucrai%ea%3. F%cercarea de a $%ele/e care e*te co%i%utul cererii de c4e-
(are $% judecat %u *-au *oldat cu %ici u% *ucce*# or# judectorul e-ectiv
%u cu%oate re*&ectiva li(,.
!. F% acea*t ordi%e de idei# co%-or( art.14 ali%.033 CPC &ri% $%c4eiere a
i%*ta%ei# &roce*ul *e &oate de*-ura i $%tr-o li(, acce&ta,il &e%- tru
(ajoritatea &artici&a%ilor la &roce*# $% ca8ul dat doar i%*ta%a de
1K3
judecat &oate decide judecarea cau8ei civile $%tr-o alt li(, &e care o
cu%oate ea $%*i# cu acce&tul (ajoritii &artici&a%ilor la &roce* i
doar dac *e i%dic eB&re* ace*t lucru $%tr-o $%c4eiere &rotocolar#
a*i/u- rE%d reali8area /ratuit a dre&tului la i%ter&ret &e%tru ceilali
&artici&a%i la &roce*.
K. Pri% &ri*(a ace*tor &revederi le/ale judectorul 0u%i&er*o%al3 &E% la
&ri(irea $% &rocedur a cererii de c4e(are $% judecat %u &oate 4otrE
de*-urarea &roce*ului $% alt li(, decEt li(,a de *tat.
7. Pu%erea &e rol a u%ei cereri de c4e(are $% judecat $% alt li(, decEt
li(,a de *tat i tri(iterea ace*teia la ceilali &artici&a%i la &roce* %ea-
vE%d dovada c acetia o cu%o*c# e*te o $%clcare -la/ra%t a &ri%ci&iul
acce*ului li,er la ju*tiie &ri% &ri*(a CtE6J# deoarece ace*t lucru &oate
$(&iedica &rile lE% acce*ul lor li,er la ju*tiie -ii%d %evoite * *u&orte
c4eltuieli %eju*ti-icate &e%tru traducerea u%ei eve%tuale cereri de c4e-
(are $% judecat adre*ate i eB&ediate $% adre*a lor.
". )udectorul co%*ider %ece*ar de a co(u%ica recla(a%tului de*&re
%ece- *itatea $%lturrii %eaju%*urilor cererii de c4e(are $% judecat i
a%u(e9 traducerea cererii de c4e(are $% judecat $% li(,a de *tat#
acordE%du-i &e%tru acea*ta u% ter(e% de 17 8ile di% (o(e%tul &ri(irii
co&iei de &e $%c4eierea $% cau8.
9. F% co%-or(itate cu art. 171 ali%.013# art. 1K9-172 CPC# judectorul
d i * & u % e9
Cu *e d cur* cererii de c4e(are $% judecat $%re/i*trat la 13.2!.1213
$% ca%celaria i%*ta%ei cu %r.BBBBBB.
'e co(u%ic recla(a%tului de*&re %ece*itatea $%lturrii %eaju%*urilor
cererii de c4e(are $% judecat# acordE%du-i &e%tru acea*ta u% ter(e% de 17
8ile di% (o(e%tul &ri(irii co&iei de &e $%c4eierea $% cau8.
'e eB&lic recla(a%tului# c $% ca8 dac %u va lic4ida %eaju%*urile (e%-
io%ate# cererea de c4e(are $% judecat %u *e va co%*idera de&u* i
$(&re- u% cu actele a%eBate va -i re*tituit.
F%c4eierea %u *e *u&u%e recur*ului *e&arat# decEt odat cu eve%tuala $%-
c4eiere de re*tituire a cererii.
)udectorul Io% PJPE'CU
1K4
12/ 5n#heiee +e e0,i,uie a #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
+in 'o,i)ul ne:n+e6liniii #ein7elo enu'ea,e :n :n#heieea
+e a nu +a #u0 #eeii #art$ %+% CPC)
6o*arul %r. .....................
F C C I E I E + E
11 iulie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica (u%. C4ii%u# 5leBa%dru
5leBa%dre*cu# *tudii%d cererea de c4e(are $% judecat $%ai%tat de ctre
Cara%icolova Cadejda $(&otriva lui Cara%icolov 'er/4ei cu &rivire la
de*-acerea c*toriei# deter(i%area do(iciliului co&ilului (i%or i
$%ca*area &e%*iei de $%trei%ere a co&ilului (i%or
a c o % * t a t a t9
1. Cara%icolova Cadejda a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otri-
va lui Cara%icolov 'er/4ei cu &rivire la $%ca*area de*-acerea c*toriei#
deter(i%area do(iciliului co&ilului (i%or i $%ca*area &e%*iei de $%tre-
i%ere a co&ilului (i%or# la data de 2! iu%ie 1213.
1. 5 *olicitat de*-acerea c*toriei $%c4eiate $%tre recla(a%t i &ErEt la
data de 12.27.122" i $%re/i*trat cu %r. 39! de ctre J'C Cioca%a#
(u%. C4ii%u# deter(i%area do(iciului co&ilului (i%or Cara%icolov
Mea- ce*lav# a.%. 2!.21.1229# cu recla(a%ta# $%ca*area di% co%tul
&ErEtului $% ,e%e-iciul recla(a%tei a &e%*iei de $%trei%ere &e%tru
co&ilul (i%or co(u% Cara%icolov Meace*lav# $% (ri(e de 14 di%
ve%iturile ace*tuia# di% (o(e%tul adre*rii $% i%*ta%a de judecat i
&E% la ati%/erea (ajo- ratului de ctre (i%or# $%ca*area c4eltuielilor
a-ere%te judecrii &rici%ii i taBa de *tat $% *u( de 322 lei i *cutirea de
&lata c4eltuielilor &e%tru eli,erarea certi-icatului de divor.
3. Pri% $%c4eierea judectorului )udectoriei :ota%ica# (u%. C4ii%u# 6i-
(itriu 'er/4ei di% 12 iu%ie 1213# a -o*t di*&u* de a %u *e da cur* cererii
de c4e(are $% judecat# &ote%ialului recla(a%t -ii%du-i eB&licat %ece-
*itatea &re8e%trii &re8e%trii $%*cri*urilor a%eBate la cererea de
c4e(are
1K!
$% judecat $% ori/i%al *au $% co&ii certi-icate $% (odul &rev8ut de le/e
0de ctre %otar *au de ctre u% avocat3# acordE%du-i-*e u% ter(e% de 7
8ile di% (o(e%tul &ri(irii co&iei de &e $%c4eierea re*&ectiv.
4. Co%-or( avi8ului de rece&ie# a%eBat la (aterialele do*arului# *e co%-
*tat -a&tul &ri(irii $%c4eierii de a %u da cur* cererii# de ctre &ote%iala
recla(a%t# la data de 11.2K.1213# avi8ul -ii%d re*tituit i%*ta%ei de -ac-
torul &otali%.
!. 5*t-el# ter(e%ul acordat de ctre judector# &e%tru $%lturarea %ea-
ju%*urilor cererii de c4e(are $% judecat de&u*e# a eB&irat la data de
1".2K.1213# $%*# &E% la (o(e%tul e(iterii $%c4eierii $% cau8# &ote%i-
ala recla(a%t %u a $%lturat %eaju%*urile.
K. F% co%-or(itate cu art. 171 ali%.013 CPC# dac &er*oa%a care a de&u*
cererea $%de&li%ete $% ter(e% toate ceri%ele e%u(erate $% i%c4eierea
judectorului# cererea *e co%*ider de&u* la data &re8e%trii i%iiale. F%
ca8 co%trar# ea %u *e co%*ider de&u* i# $(&reu% cu actele a%eBate# *e
re*tituie recla(a%tului &ri%tr-o $%c4eiere judectorea*c ce &oate -i
atacat cu recur*.
7. )udectorul i-a eB&licat &er*oa%ei care a de&u* cererea# c $% ca8ul %eli-
c4idrii %eaju%*urilor (e%io%ate# cererea de c4e(are $% judecat %u va
-i co%*iderat de&u* i# $(&reu% cu actele a%eBate# va -i re*tituit.
". 6i% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul# c ter(e%ul de
7 8ile acordat &e%tru lic4idarea %eaju%*urilor a eB&irat# iar &ote%ialul
recla(a%t %u a $%de&li%it ceri%ele e%u(erate $% $%c4eierea judectoru-
lui di% 12 iu%ie 1213# judectorul aju%/e la co%clu8ia de a re*titui recla-
(a%tului cererea de c4e(are $% judecat cu toate docu(e%tele a%eBate.
9. F% co%-or(itate cu art. 171 ali%.013# art. 1K9-172 CPC# judectorul
d i * & u % e9
'e re*tituie cererea de c4e(are $% judecat a d%ei Cara%icolova
Cadejda $(&otriva lui Cara%icolov 'er/4ei cu &rivire la de*-acerea
c*toriei# de- ter(i%area do(iciliului co&ilului (i%or i $%ca*area &e%*iei
de $%trei%ere a co&ilului (i%or.
'e re(ite d%ei Cara%icolova Cadejda $%c4eierea $% cau8# $(&reu% cu
cererea de c4e(are $% judecat i $%*cri*urile a%eBate.
1KK
'e eB&lic d%ei Cara%icolova Cadejda# c re*tituirea cererii de c4e-
(are $% judecat %u eBclude &o*i,ilitatea adre*rii re&etate $% judecat a
aceluiai recla(a%t# cu aceeai aciu%e# $(&otriva aceluiai &ErEt# cu
acelai o,iect i aceleai te(eiuri dac recla(a%tul a lic4idat i%te/ral
%eaju%*urile.
F%c4eierea cu dre&t de recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e% de
1! 8ile de la &ro%u%are &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%.C4ii%u.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1K7
1=/ 5n#heiee 6i)in+ a0iguaea a#7iunii #art$ %++ CPC)
6o*arul %r.............
F C C I E I E + E
11 a&rilie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier Zi%aida Ma*ile%co
*tudii%d $% edi% &u,lic cererea de a&licare a *ec4e*trului $% cadrul
cererii de c4e(are $% judecat a lui 'aviuc Piotr $(&otriva lui Ga%ove%co
Iri%a cu &rivire la $%ca*area datoriei
a c o % * t a t a t9
1. 'aviuc Piotr a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui
Ga%ove%co
Iri%a cu &rivire la $%ca*area datoriei $% *u( de 17K 222 lei# a do,E%da
de
$%tEr8iere $% (ri(e de 31 !49 lei i a c4eltuielilor de a*i*te%
juridic.
1. F% cadrul aciu%ii a -o*t i%*erat ceri%a de a*i/urare# &ri% a&licarea
*ec4e*trului &e co%turile i ,u%urile &ErEtului# $% cadrul edi%ei de
&re/tire a &rici%ii &e%tru de8,ateri judiciare# -ii%d &u* $% di*cuia
&rilor i &artici&a%ilor la &roce*.
3. 5 (otivat cererea de a*i/urare &e -a&tul c# atitudi%ea &ErEtului
trdea8
dori%a de a re-u8a $% co%ti%uare eBecutarea o,li/aiilor de a ac4ita
datoria# eBi*tE%d &ericolul ca# $% ca8ul %ea&licrii *ec4e*trului *-ar &utea
e*c4iva de la &lata *u(elor datorate.
4. 'tudii%d cererea de c4e(are $% judecat i $%*cri*urile a%eBate# audii%d
&o8iia &arici&a%ilor la &roce* i a &rilor &re8e%te# i%*ta%a de judecat
co%*ider c# e*te %ece*ar &u%erea *ec4e*trului &e ,u%urile i co%turile
&ErEtei# di% ur(toarele co%*idere%te.
!. F% co%-or(itate cu art. 174 CPC# la cererea &artici&a%ilor la &roce*#
1K"
judectorul *au i%*ta%a &oate lua (*uri de a*i/urare a aciu%ii.
5*i/urarea
*e ad(ite $% orice -a8 a &roce*ului# $% ca8ul $% care %ea&licarea
(*urilor
de a*i/urare a aciu%ii ar -ace i(&o*i,il eBecutarea 4otrErii
judectoreti.
1K"
K. 6i% cererea de c4e(are $% judecat i co&iile $%*cri*urilor a%eBate#
ur(ea8 c# eBi*t co&ia certi-icat a u%ui co%tract de $(&ru(ut# di%
12.12.1212# &ri% care *e &reti%de c a -o*t $(&ru(utat &ErEtei *u(a de
11 222 euro.
7. F% co%-or(itate cu art. 17! ali%.013 lit.a3 CPC# $% vederea a*i/urrii
aciu%ii# judectorul *au i%*ta%a e*te $% dre&t * &u% *ec4e*tru &e
,u%urile *au &e *u(ele de ,a%i ale &ErEtului.
". 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul c#
%eluarea (*urilor de a*i/urare a aciu%ii ar -ace i(&o*i,il eBecutarea
eve%tualei 4otrEri judectoreti# (otivat &e eBi*te%a eve%tualitii
eBi*te%ei datoriei i%dicate de recla(a%t# ra&ortat la actele &re8e%tate#
care e*te o *u( (are# de&u%erea aciu%ii reco%ve%io%ale ate*t
de8acordul &ErEtei cu acea*t &reti%* datorie# iar %ea*i/urarea aciu%ii
&ri% a&licarea *ec4e*trului &e co%turi i ,u%urile &ErEtului# ar -ace
i(&o*i,il eBecutarea eve%tualei 4otrErii judectoreti# ar/u(e%te
&e%tru care# judectorul aju%/e la co%clu8ia de a &u%e *ec4e*tru &e
,u%urile i co%turile &ErEtei $% li(ita reve%dicrilor# a%u(e $% *u( de
127 !49 lei 0dou *ute a&te (ii ci%ci *ute &atru8eci i %ou lei3.
9. 5r/u(e%tele avocatului 5vra( Mi4ail cu &rivire la eBa(i%area cereerii
du& eBa(i%area &ro,elor ce ar dovedi li&*a datoriei *e re-er la -o%dul
cau8ei# %eavE%d le/tur cau8al cu (*ura di*&u*.
12. F% co%-or(itate cu art. 177-17"# art. 1"1 ali%.013# art. 1K9-172 CPC#
i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e ad(ite cererea de a*i/urare a aciu%ii# de&u* $% cadrul cererii de
c4e(are $% judecat a lui 'aviuc Piotr $(&otriva lui Ga%ove%co Iri%a cu
&rivire la $%ca*area datoriei.
'e a&lic *ec4e*tru &e co%turile ,a%care i ,u%urile &ErEtei Ga%ove%co
Iri%a# #n li"ita su"ei de 127 !49 lei 0dou *ute a&te (ii ci%ci *ute &atru-
8eci i %ou lei3.
'e va $%(E%a i(ediat titlul eBecutoriu i co&ia $%c4eierii recla(a%tului#
iar co&ia $%c4eierii &ErEtei.
F%c4eierea *e eBecut i(ediat# $%* &oate -i atacat cu recur* la Curtea
de 5&el C4ii%u $% ter(e% de 1! 8ile de la co(u%icare &ri% i%ter(ediul
)udectoriei :ota%ica (u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1K9
14/ 5n#heiee 6i)in+ a0iguaea a#7iunii #art$ %++ CPC)
6o*arul %r. ..............
F C C I E I E + E
1K iulie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica (u%. C4ii%u Io% Io%e*cu# *tudii%d
cererea de c4e(are $% judecat $%ai%tat de RotT8 Maria%a $(&otriva lui
Mu*tea Petru# i%terve%ie%t acce*oriu %otarul &u,lic 7lorea 5lio%a# cu
&ri- vire la a%ularea co%tractului de vE%8are-cu(&rare#
a c o % * t a t a t9
1. RotT8 Maria%a a de&u* cerere de c4e(are $% $(&otriva lui Mu*tea
Petru# i%terve%ie%t acce*oriu %otarul &u,lic 7lorea 5lio%a# cu &rivire la
a%ularea co%tractului de vE%8are-cu(&rare.
1. 'olicit a%ularea co%tractului de vE%8are-cu(&rare %r. 3422 di% 1!
iulie 1213 $%c4eiat $%tre RotT8 Maria%a i Mu*tea Petru (otivat &e
-a&tul c la vE%8area voi%a a -o*t a-ectat de vicii de co%*i((E%t#
%eluarea (*urilor de a*i/urare ar crea di-iculti de eBecutare a 4ot-
rErii (otivate &e $%*tri%area ,u%ului vE%dut > a&arta(e%tul 4! cu %r.
cada*tral BBBBBBBBBBBBBBB di% ,d. Cu8a Mod %r. 11 (u%. C4ii%u.
3. 'tudii%d cererea de c4e(are $% judecat i $%*cri*urile a%eBate# i%*ta%a
de judecat co%*ider c# e*te %ece*ar &u%erea *ec4e*trului &e i(o,il#
di% ur(toarele co%*idere%te.
4. F% co%-or(itate cu art. 174 CPC# la cererea &artici&a%ilor la &roce*#
jude- ctorul *au i%*ta%a &oate lua (*uri de a*i/urare a aciu%ii.
5*i/urarea *e ad(ite $% orice -a8 a &roce*ului# $% ca8ul $% care
%ea&licarea (*urilor de a*i/urare a aciu%ii ar -ace i(&o*i,il
eBecutarea 4otrErii judectoreti.
!. 6i% cererea de c4e(are $% judecat i co&iile $%*cri*urilor a%eBate# ur-
(ea8 c# eBi*t co&ia actului ce ate*t e-ectuarea vE%8rii de recla-
(a%t &ErEtului a i(o,ilului e%u%at# iar di% co&ia eBtra*ului cada*tral
re8ult a&arte%e%a recla(a%tei a ,u%ului re*&ectiv.
K. F% co%-or(itate cu art. 17! al.013 lit.a3 CPC# $% vederea a*i/urrii aciu-
%ii# judectorul *au i%*ta%a e*te $% dre&t * &u% *ec4e*tru &e ,u%urile
*au &e *u(ele de ,a%i ale &ErEtului.
172
7. 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul c# %e-
luarea (*urilor de a*i/urare a aciu%ii ar -ace i(&o*i,il eBecutarea
eve%tualei 4otrEri judectoreti# (otivat &e eBi*te%a eve%tualitii $%-
*tri%rii ,u%ului# judectorul aju%/e la co%clu8ia de a &u%e *ec4e*tru
&e a6a,a'en,ul 4> #u n/ #a+a0,al ************** +in %+/ Cu8a
4o+ n/ 12 'un/ Chi!inu.
". F% co%-or(itate cu art. 177-17"# art. 1"1 al.013# art. 1K9-172 CPC# jude-
ctorul
d i * & u % e9
'e ad(ite cererea de a*i/urare a aciu%ii# de&u* $% cadrul cererii de
c4e(are $% judecat $%ai%tat de RotT8 Maria%a $(&otriva lui Mu*tea
Pavel# i%terve%ie%t acce*oriu %otarul &u,lic 7lorea 5lio%a# cu &rivire la
a%ularea co%tractului de vE%8are-cu(&rare.
'e &u%e *ec4e*tru &e a6a,a'en,ul 4> #u n/ #a+a0,al
************* +in %+/ Cu8a 4o+ n/ 12 'un/ Chi!inu.
'e va eB&edia i(ediat titlul eBecutoriu i $%c4eierea recla(a%tului i
co&ia $%c4eierii *e va eB&edia &ErEtului# co&ia $%c4eierii JC@ C4ii%u.
F%c4eierea *e eBecut i(ediat# $%* &oate -i atacat cu recur* la
Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e% de 1! 8ile# de la co(u%icare &ri%
i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica (u%.C4ii%u.
)udectorul Io% IJCE'CU
171
1>/ 5n#heiee 6i)in+ a0iguaea a#7iunii #art$ %++ CPC)
6o*arul %r................
F C C I E I E + E
17 -e,ruarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica (u%. C4ii%u 5leBa%dru
5leBa%dre*cu# *tudii%d cererea de a*i/urare a aciu%ii $%ai%tat de
?CIC5]5'CA '+G $(&otriva ?5drio% 7er(A '+G &rivi%d $%ca*area
*u(ei
a c o % * t a t a t9
1. Ga data de 11.21.1213# ?CIC5]5'CA '+G a de&u* cerere de c4e(a-
re $% judecat $(&otriva ?5drio% 7er(A '+G &rivi%d $%ca*area datoriei
de 114!4K 0u%a *ut dou8eci i &atru (ii ci%ci *ute &atru8eci i a*e3
lei# a &e%alitilor $% (ri(e de 11471#1! 0doi*&re8ece (ii &atru *ute
a&te8eci i doi#1!3 lei# a do,E%8ii de $%tEr8iere $% (ri(e de 1K!9#K!
0u%a (ie a*e *ute ci%ci8eci i %ou#K!3 lei i a taBei de *tat $% (ri(e
de 1222 0u%a (ie3 lei. 5n ,o,al 0oli#i, :n#a0aea 0u'ei +e 1=B?@@,B0
;una 0u, ,ei8e#i !i nou 'ii !a0e 0u,e !a6,e8e#i !i !a6,e,B0< lei/
1. @otodat# la $%ai%tarea aciu%ii $% i%*ta%a de judecat# recla(a%ta a
*oli-
citat &e%tru a*i/urarea aciu%ii a a&lica *ec4e*trul &e ,u%urile (o,ile i
i(o,ile a ?5drio% 7er(A '+G.
3. 'tudii%d cererea de c4e(are $% judecat i $%*cri*urile a%eBate# judec-
torul co%*ider c e*te %ece*ar &u%erea *ec4e*trului &e ,u%urile
(o,ile
i i(o,ile ale &ErEtei ?5drio% 7er(A '+G# $% li(ita valorii aciu%ii# i
a%u(e *u(a de 139K77#92 0u%a *ut trei8eci i %ou (ii a*e *ute
a&te-
8eci i a&te#923 lei.
4. F% co%-or(itate cu art.174 CPC ?la cererea participanilor la proces,
judectorul sau instana poate lua msuri de asigurare a aciunii$ >si&
gurarea se admite n orice faz a procesului pn la etapa n care
hot& rrea judectoreasc devine definitiv, n cazul n care
neaplicarea m& surilor de asigurare a aciunii ar face imposi0il
171
e3ecutarea hotrrii judectore5ti8$
!. 6i% cererea de c4e(are $% judecat i $%*cri*urile a%eBate ur(ea8 c
&ErEta datorea8 recla(a%tei ?CIC5]5'CA '+G *u(a de 114!4K
0u%a
171
*ut dou8eci i &atru (ii ci%ci *ute &atru8eci i a*e3 lei# a &e%alitilor
$% (ri(e de 11471#1! 0doi*&re8ece (ii &atru *ute a&te8eci i doi#1!3
lei# a do,E%8ii de $%tEr8iere $% (ri(e de 1K!9#K! 0u%a (ie a*e *ute
ci%ci8eci i %ou#K!3 lei i a taBei de *tat $% (ri(e de 1222 0u%a (ie3
lei > $% total *u(a de 139K77#92 0u%a *ut trei8eci i %ou (ii a*e *ute
a&te8eci i a&te#923 lei.
K. F% co%-or(itate cu art. 17! ali%.013 lit.a3 CPC ?n vederea asigurrii
aciunii, judectorul sau instana este n drept s pun sechestru pe
0unurile sau pe sumele de 0ani ale prtului8$
7. 5*t-el#di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul c# %elu-
area (*urilor de a*i/urare a aciu%ii ar -ace i(&o*i,il eBecutarea 4o-
trErii judectoreti# judectorul aju%/e la co%clu8ia de a &u%e *ec4e*tru
&e ,u%urile (o,ile# i(o,ile ale &ErEtei# $% li(ita valorii aciu%ii.
". F% co%-or(itate cu art. 174-17"# art. 1"1 ali%.013# art.1K9-172 CPC# ju-
dectorul
d i * & u % e9
'e ad(ite cererea ?CIC5]5'CA '+G &rivi%d a*i/urarea aciu%ii.
'e &u%e *ec4e*tru &e ,u%urile (o,ile# i(o,ile ale &ErEtei ?5drio%
7er(A '+G cu *ediul $% (u%. C4ii%u# *tr. Malea :Ecului# !1# I6CJ
122"K222!9413# :n li'i,a )aloii a#7iunii H 0u'a +e 1=B?@@,B0 ;una
0u, ,ei8e#i !i nou 'ii !a0e 0u,e !a6,e8e#i !i !a6,e,B0< lei/
EBecutarea i(ediat a $%c4eierii *e &u%e $% *ea(a ?CIC5]5'CA '+G
.
F%c4eierea *e eBecut i(ediat.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la co(u%icare# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica.
(u%. C4ii%u.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
173
1?/ 5n#heiee 6i)in+ e$u8ul a0iguii a#7iunii
/art$%++ alin #,) CPC)
6o*arul %r. .........................
F C C I E I E + E
2! *e&te(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier Zi%aida Ma*ile%co
*tudii%d cererea de a*i/urare a cererii de eBti%dere a ceri%elor#
$%ai%tat de avocatul 5ro%ov +o(a%# $% cadrul eBa(i%rii &rici%ii
civile la cererea de c4e(are $% judecat a lui Pi%cev*c4i :ori* $(&otriva
'+G ?Elero%A# 7iodorova Catalia i 7iodorova Oali%a cu &rivire la
$%ca*area datoriei
a c o % * t a t a t9
1. Pi%cev*c4i :ori* a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva '+G
?Elero%A cu &rivire la $%ca*area datoriei# $% (ri(e de 1! 222 dolari
'U5# $% re8ultatul %eeBecutrii o,li/aiei di% co%tractul de $(&ru(ut.
1. Ulterior $% edi%a de judecat a -o*t de&u* cerere de co%creti8are a
ceri%elor i &rilor# i%dicE%d *u&li(e%tar# $% calitate de co&ErEi# &e
7iodorova Catalia i 7iodorova Oali%a# *olicitE%d9 co%*tatarea -a&tului
acce&trii *ucce*iu%ii de ctre 7iodorova Catalia i 7iodorova Oali%a#
du& dece*ul lui 7idorov I/or# decedat la 13.29.1229# a*u&ra a 13 di%
a&arta(e%tul 14K di% ,d. 6acia 471 (u%. C4ii%u# cu %r. cada*tral
2122111.131.21.14K# cu *u&ra-aa de 73# ! (.&.# * -ie deter(i%ate co-
tele ideale di% a&arta(e%t# i a%u(e cEte 13 lui 7iodorova Catalia# 7io-
dorova Oali%a i 7iodorov I/or# * -ie recu%o*cut dre&tul de &ro&rietate
&ri% *ucce*iu%e a*u&ra &atri(o%iului *ucce*oral i%dicat# du& co&ErEii
174
7iodorova Catalia i 7iodorova Oali%a# a*u&ra a cEte 1K cot &arte -ie-
creia di% ele# * -ie $%ca*at $% (od *olidar de la '+G ?Elero%A $% -olo-
*ul lui 7iodorova Catalia i 7iodorova Oali%a# datoria $% *u( de 1!
222 dolari 'U5.
3. F% edi%a de judecat a -o*t &u* $% di*cuie cererea de a*i/urare a ce-
rerii co%creti8at# &arve%it la data de 24.29.1213 &ri% ca%celarie# $% ca-
drul creia avocatul 5ro%ov +o(a% a *olicitat a&licarea *ec4e*trului &e
toate ,u%urile ce a&ari% '+G ?Elero%A# 7iodorova Catalia i 7iodorova
Oali%a# &e cotele-&ri ce a&ari% lui 7iodorova Catalia i 7iodorova
Oa- li%a la '+G ?Elero%A# (otivat &e -a&tul c# recla(a%tul *e va
co%-ru%ta cu di-iculti la eBecutarea 4otrErii# deoarece &e *ite-tul
SSS.999.(d a -o*t &u,licat a%u%ul de vE%8are a ,u%ului i(o,il ce
a&ari%e '+G ?Ele- ro%A# iar &ErEii &e &arcur*ul u%ei &erioade
$%delu%/ate *e e*c4ivea8 de la ac4itarea datoriei# i%dicE%d (otivele
aciu%iii di% cadrul cererii co%creti8ate.
4. +e&re8e%ta%tul recla(a%tului Pi%cev*c4i :ori*# 5ro%ov +o(a% a *u*-
i%ut cererea# iar co&ErEtele 7iodorova Catalia i 7iodorova Oali%a# i
avocatul 5(i4alac4ioae O4eor/4e %u au -o*t de acord cu cererea# *oli-
citE%d re*&i%/erea ace*teia.
!. 'tudii%d cererea i actele do*arului# audii%d &artici&a%ii &re8e%i# i%-
*ta%a de judecat co%*ider c# e*te %ece*ar re*&i%/erea a&licrii (-
*urii de a*i/urare *olicitate# di% ur(toarele co%*idere%te.
K. F% co%-or(itate cu art. 174 CPC# la cererea &artici&a%ilor la &roce*#
judectorul *au i%*ta%a &oate lua (*uri de a*i/urare a aciu%ii. 5*i/u-
rarea *e ad(ite $% orice -a8 a &roce*ului# n cazul n care neaplicarea
msurilor de asigurare a aciunii ar face imposi0il e3ecutarea
hotrrii judectore5ti.
7. +ecla(a%tul a $%ai%tat ceri%e de a&licare a *ec4e*trului &e *u(ele di%
co%turile ,a%care a &ErEtului i &e ,u%urile (ateriale a ace*tuia# -r a
i%voca# ar/u(e%ta i ju*ti-ica eBi*te%a i%diciilor# c %ea&licarea (-
*urilor re*&ective ar -ace i(&o*i,il eBecutarea 4otrErii judectoreti#
du& cu( *tatuea8 art. 174 CPC# adic ar/u(e%te ju*ti-icative $% care
re8id %ece*itatea a&licrii (*urilor de a*i/urare# i a%u(e ce ar
re8ulta
17!
di% &ericolul de di*&ariie# de/radare# $%*tri%are *au ri*i&ire a ,u%ului#
&roa*t ad(i%i*trare a averii etc.# eve%tuale i%dicii re-eritoare la aciu-
%ile cu rea-credi% ale &ErEtului de $%*tri%are a ,u%urilor# care ar
&utea &u%e o,*tacole $% &rivi%a eBecutrii viitoarei eve%tuale 4otrEri
judi- ciare# $% &arte ace *e re-er la &ErEtele 7iodorova Catalia i
7iodorova Oali%a.
". Jr# ar/u(e%tul &recu( c &ErEtele *e e*c4ivea8 de la ac4itarea
datoriei u% ter(e% $%delu%/at# %u ate*t ar/u(e%tele i i%diciile
e%u%ate.
9. F% &artea ce *e re-er la &ErEta '+G ?Elero%A# %u e*te co%te*tat de &ri#
-ii%d co%-ir(at &ri% i%-or(aia di% do*ar c# *e a-l $% &roce* de lic4i-
dare# iar avocatul co&ErEtelor a (e%io%at c i(o,ilul i%dicat $% co&ia
a%u%ului i%dicat# *e re-er la *coaterea la licitaie a i(o,ilului $% ca-
drul lic4idrii# iar $% co%-or(itate cu Ge/ea i%*olva,ilitii %r.
1491211# art. 1K-17# a*i/urarea *e e-ectuia8 %u(ai de i%*ta%a care
eBa(i%ea8 i%*olva,ilitatea# adic Curtea de 5&el C4ii%u# iar ,u%ul
&reti%* a *e vi%de# %u e*te co%te*tat c ar a&ari%e '+G ?Elero%A# li&*i%
i%-or(aie cert a JC@ $% ace*t *e%*.
12. +eiei%d di% *ituaia de -a&t e%u%at ra&ortat la teBtele de le/e
e%u%a- te# *e co%clu8io%ea8 c ceri%ele e%u%ate de a*i/urare *u%t
%e(otivate $% -a&t# %e-ii%d i%dicate careva (otive &lau8i,ile# &ri%
ur(are -ii%d ca- li-icate dre&t %e$%te(eiate i &a*i,ile de a -i re*&i%*e.
11. F% ace*t *e%* a *tatuat Ple%ul C') la &ct. 31di% IotrErea Ple%ului C')
a +M di% 14.12.1223# %r. 31 - Cu &rivire la a&licarea de ctre i%*ta%ele
judectoreti a le/i*laiei ce re/le(e%tea8 a*i/urarea aciu%ii la jude-
carea cau8elor civile AABuletinul C!7 a 6" %*A+, *44,9
%*$ 9Cinnd cont de faptul c temeiurile asigurrii aciunii nu snt enu&
merate e3pres n art$%+/ CPC, urmeaz ca judectorul s sta0ileasc
necesitatea aplicrii msurilor de asigurare$ >ceast necesitate poate
rezulta din pericolul de dispariie, degradare, nstrinare sau risipire
a 0unului, proast administrare a averii etc$ Prin urmare, e3aminnd
ce& rerea de asigurare a aciunii, instana urmeaz, n fiecare caz
concret, s verifice o0iectul 5i temeiul aciunii principale, s determine
natura litigiului, s verifice argumentele reclamantului referitoare la
aciunile
17K
cu rea&credin ale prtului de nstrinare a 0unurilor, care ar putea
pune o0stacole n privina e3ecutrii viitoarei hotrri judiciare8$
13. 5*t-el# di% co%*idere%tele e%u%ate i $% co%-or(itate cu art. 177-17"#
art. 1"1 ali%.013# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e cererea de a*i/urare a cererii de eBti%dere a ceri%elor#
$%ai%- tat de avocatul 5ro%ov +o(a%# $% cadrul eBa(i%rii &rici%ii civile
la cere- rea de c4e(are $% judecat a lui Pi%cev*c4i :ori* $(&otriva '+G
?Elero%A# 7iodorova Catalia i 7iodorova Oali%a cu &rivire la $%ca*area
datoriei# ca -ii%d %e$%te(eiat.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica
(u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
177
1@/ 5n#heiee 6i)in+ e$u8ul a0iguii a#7iunii /art$%++ alin #,) CPC)
6o*arul %r. ................
F C C I E I E + E
11 *e&te(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi%a de judecat &u,lic cau8a civil la cererea
?Politra%*- :roQerA'+G $(&otriva '+G ?5le%o>MetA &rivi%d a&licarea
(*urilor de a*i/urare a aciu%ii# a-late $% &rocedura Curii de 5r,itraj
Co(ercial I%ter%aio%al &e lE%/ Ca(era de Co(er i I%du*trie a
+e&u,licii Moldova
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%tul APolitra%*-:roQerA'+G a de&u* cerere de &rivi%d a&lica-
rea (*urii de a*i/urare a aciu%ii a-late $% &rocedura Curii de 5r,itraj
Co(ercial I%ter%aio%al &e lE%/ Ca(era de Co(eri I%du*trie &rivi%d
$%ca*area *u(ei de 123 1!3#!2 lei de la &ErEtul A5le%o-MetA '+G. F%
(otivarea cererii a (e%io%at %ece*itatea a&licrii (*urilor de a*i/u-
rare a aciu%ii $% vederea evitrii *ituaiei $% care o 4otrEre ar,itral
&ro%u%at ar r(E%e -r &o*i,ilitatea eBecutrii reale.
1. 5*t-el# recla(a%tul *olicit a&licarea i%terdiciilor de $%*tri%are a*u-
&ra tuturor ,u%urilor i(o,ile i (o,ile ale &ErEtului A5le%o-MetA '+G#
i%terdiciei &rivi%d reali8area (odi-icrilor la Ca(era F%re/i*trrii de
'tat# &recu( i a&licarea *ec4e*trului a*u&ra (ijloacelor ,%eti a-late
la co%turile ,a%care ale '+G A5le%o-MetA.
3. F% edi%a de judecat re&re8e%ta%tul recla(a%tului $% ,a8a &rocurii
%r.43 di% data de 11.29.1213 0-.d.413 i a ordi%ului de a%/ajare %r.9-5
0-.d.413# :er8a% 5%a# a *u*i%ut cererea# *olicitE%d a&licarea (*urilor
de a*i/urare a aciu%ii e%u%ate $% cerere.
4. +e&re8e%ta%tul recla(a%tului# $% ,a8a (a%datului %r.231K1"K di% data
de 11.29.1213 0-.d.4K3# avocat - Mitro-a% Givia# a *olicitat re*&i%/erea
17"
cererii de a*i/urare a aciu%ii# (e%io%E%d c &ErEtul A5le%o-MetA '+G
e*te u% a/e%t eco%o(ic al crui ca&ital *ocial ati%/e cota de 11 (ilioa%e
lei# -ii%d i%clu* co*tul te4%icii auto i i(o,ilelor# deci e*te releva%t de a
&u%e $% di*cuie i(&o*i,ilitatea eBecutrii u%ei eve%tuale 4otrEri a
curii ar,itrale $% -avoarea recla(a%tului. F% ace*t *e%* co%*ider i%o-
&ortu% a&licarea i%terdiciilor# ori $% ca8 co%trar *-ar &ericlita activita-
tea A5le%o-MetA '+G# -a&t ce ar aduce &rejudicii %et *u&erioare valorii
aciu%ii.
!. I%*ta%a de judecat# a*cultE%d eB&licaiile &rilor# cercetE%d $%*cri*uri-
le a%eBate la do*ar# rei%e ur(toarele9
K. Ga data de 23 *e&te(,rie 1213 la Curtea de 5r,itraj Co(ercial
I%ter%aio%al &e lE%/ Ca(era de Co(eri I%du*trie a -o*t de&u* ce-
rerea de ar,itraj de ctre APolitra%*-:roQerA'+G $(&otriva A5le%o-
MetA '+G 0-.d.4-73# -a&t co%-ir(at i &ri% certi-icatul %r.21-397 di%
12.29.1213. F% (otivarea cererii de ar,itraj *-a (e%io%at c recla-
(a%tul a &er-ectat la co(a%da &ErEtului declaraia va(al de tra%8it
i%ter%aio%al %r.1!2!@4497 care %u a -o*t $%c4i* $% ter(e%ii *ta,ilii de
ctre or/a%ul va(al# $% re8ultat -ii%d ac4itat dre&tul de i(&orteB&ort $%
*u( de 1"2 1K4 lei# &recu( i *u(a de 14 4KK#!2 lei $% calitate de
a(e%d# *u(ele -ii%d ac4itate de ctre recla(a%t.
7. Potrivit art.13 al le/ii cu &rivire la ar,itraj# $%ai%tea ar,itrajului *au &e
&arcur*ul lui# orice &arte &oate cere i%*ta%ei de judecat co(&ete%te *
$%cuvii%e8e (*urile a*i/urtorii i (*urile cu &rivire la o,iectul liti-
/iului ori * co%*tate a%u(ite $(&rejurri de -a&t.
". 6u& cu( reie*e di% co%tractul de &re*tri *ervicii de ,roQer va(al
%r.!K4 0-.d.13-1K3 recla(a%tul APolitra%*-:roQerA'+G# $% calitate de
,roQer *-a o,li/at * &re*te8e *ervicii la co(a%da i $% %u(ele ,e%e-i-
ciarului 5le%o-MetA '+G# care *-a o,li/at * ac4ite re(u%eraia &e%tru
*erviciile &re*tate.
9. I%*ta%a ate*t c &rete%iile recla(a%tului &rivi%d ac4itarea datoriei
*u%t (otivate &ri% &roce*ele ver,ale (otivate &ri% &roce*ele ver,ale cu
&rivire la co%trave%ie %r.79 0-.d.113 i %r."2 0-.d.113# deci8ia de re/ula-
ri8are %r.K1 di% 1!.2K.1213 0-.d.11-113 i co%tractul de credit
%r.131213 di% 11.27.1213 0-.d.3"-423# $% total datoria de 123 1!3#!2
lei.
12. F% co%-or(itate cu eBtra*ul di% re/i*trul de *tat al &er*oa%elor juridi-
179
ce di% 2".24.1213# cu %r.94"9 0-.d.7K3# '+G A5le%o-MetA e*te $%re-
/i*trat di% data de 14.27.1223 i are u% ca&ital *ocial $% (ri(e de 11
9!3 4!4 0 dou8eci i dou (ilioa%e %ou *ute ci%ci8eci i trei (ii
&atru *ute ci%ci8eci i &atru3 lei# -a&t co%-ir(at i &ri% %ota cu %r.!73
di% 1".2".1211 0-.d.7!3.
11. 6u& cu( reie*e di% certi-icatul %r.19 di% 14.23.122K 0-.d.!2- !13 i
&roce*ul ver,al de rece&ie %r.139 di% 1".24.122K 0-.d.4"-493 &ErEtul
'+G A5le%o-MetA dei%e dre&tuld de &ro&rietate a*u&ra ,u%ului
i(o,il *ituat $% (u%.C4ii%u *tr.Mu%ceti %r.K2!.
11. @otodat# i%*ta%a co%*tat c $% &erioada a%ilor 122"-1212# la *o-
licitarea '+G A5le%o-MetA au -o*t o&erate (odi-icri $% re/i*trul de
*tat al $%tre&ri%derilor i or/a%i8aiilor $% vederea (ajorrii ca&italu- lui
*ocial# -a&t co%-ir(at &ri% deci8ia di% 11.23.122" 0-.d.!"3# deci8ia di%
14.24.122" 0-.d.K23# deci8ia di% 19.11.122" 0-.d.K43# deci8ia di%
24.2!.1212 0-.d.K!3# deci8ia di% 24.2K.1212 0-.d.K"3.
13. Ga -el# i%*ta%a rei%e c &ErEtul '+G A5le%o-MetAdei%e dre&tul de
&ro&rietate a*u&ra a 3 *e(ire(orce 'CIMI@Z Carrier MaBi(a 1322# 3
3 *e(ire(orce 'CIMI@Z @4er(o Ri%/ i a*e tractoare Molvo 7I 13
442 Olo,etrotter# a cror co*t total co%*tituia la data de 12 ia%uarie
122" *u(a de "2" 322 euro# du& cu reie*e di% co%tractul de vE%8are-
cu(&rare %r.212" 0-.d.!33.
14. Potrivit art. 174 CPC la cererea &artici&a%ilor la &roce*# judectorul
*au i%*ta%a &oate lua (*uri de a*i/urare a aciu%ii. 5*i/urarea *e
ad(ite $% orice -a8 a &roce*ului &E% la eta&a $% care 4otrErea
judectorea*c devi%e de-i%itiv# $% ca8ul $% care %ea&licarea (*urilor
de a*i/urare a aciu%ii ar -ace i(&o*i,il eBecutarea 4otrErii
judectoreti.
1!. I%*ta%a de judecatco%*ider ar/u(e%tele recla(a%tului &rivi%d %e-
ce*itatea a&licrii (*urilor de a*i/urare a aciu%ii $% vederea evit- rii
u%ei eve%tuale *ituaii de i(&o*i,ilitate de eBecutare real a 4o- trErii
ca -ii%d %e-o%date $% co%diia $% care di% $%*cri*urile &re8e%- tate
re8ult c &ErEtul '+G A5le%o-MetA dei%e u% ca&ital *ocial de 11 9!3
4!4# de&i%d de 122 ori *u(a datoriei i%vocate de recla(a%t. Mai
(ult ca atEt re&re8e%ta%tul &ErEtului a &re8e%tat &ro,e $% co%-ir- (area
,u%eicredi%e a recla(a%tului# ori de la (o(e%tul $%re/i*trrii i
&E%$% &re8e%t activitatea '+G A5le%o-MetA a -o*t $%dre&atat *&re
1"2
(ajorarea ca&itatului *ocial# %e-ii%d $%*tri%ate cotele ace*tui ca&ital#
-ii%d u% *i%/ur -o%dator.
1K. @otodat &ErEtul dei%e cu dre&t de &ro&rietate atEt ,u%uri i(o,ile cEt
i ,u%uri (o,ile# *u*(e%io%ate# a cror valoare# c4iar i $% (od
*e&arat de&ete valoarea &rete%iilor i%vocate de recla(a%t.
17. Ga -el ur(ea8 a -i &reci8at -a&tul c &otrivit %otei i%-or(ative a Mi%i*-
terului )u*tiiei di% data de 1".2".1211 0-.d.7!3 '+G A5le%o-MetA are
deja a&licate 4 i%terdicii# -a&t co%-ir(at i &ri% eBtra*ul di% re/i*trul de
*tat al &er*oa%elor juridice di% 2".24.1213# cu %r.94"9 0-.d.7K3i &ri%
ur(are %u e*te o&ortu% a&licarea (*urilor *u&li(e%tare de a*i/urare.
1". F% ace*te $(&rejurri# $% co%-or(itate cu art. 174# art.177# art. 1K9
CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e ca %e$%te(eiat cererea ?Politra%*-:roQerA'+G ctre '+G
5le%o-MetA &rivi%d a&licarea (*urii de a*i/urare a aciu%ii# a-late $% &ro-
cedura Curii de 5r,itraj Co(ercial I%ter%aio%al &e lE%/ Ca(era de Co-
(er i I%du*trie a +e&u,licii Moldova.
F%c4eierea cu dre&t de recur* $% Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e% de
1!
8ile de la &ro%u%are &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica# (u%.
C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1"1
1". 5n#heiee 6i)in+ e$u8ul a0iguii a#7iunii /art$%++ alin #,) CPC)
6o*arul %r. ..................
F C C I E I E + E
24 (artie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a @a,acaru
eBa(i%E%d cererea de a&licare a *ec4e*trului $% cererea de c4e(are $%
judecat co%creti8at a lui Petcu Malerii $(&otriva Pri(riei (u%.
C4ii%u# i%terve%ie%i acce*orii :o,eico Mera i :o,eico Ma*ile cu
&rivire la o,li/area re*&ectrii co%tractului de vE%8are-cu(&rare
a c o % * t a t a t9
1. Petcu Malerii a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva Pri(riei
(u%. C4ii%u# CMC# i%terve%ie%i acce*orii :o,eico Mera i :o,eico
Ma*ile cu &rivire la o,li/area re*&ectrii co%tractului de vE%8are-cu(&-
rare i alte ceri%e *u,*ecve%te# i%clu*iv $%ca*area &rejudiciilor# cererea
-ii%d co%creti8at re&etat &e &arcur*ul edi%elor de judecat.
1. 5 *olicitat o,li/area Pri(riei C4ii%u i CMC de a re*&ecta &revede-
rile co%tractului de vE%8are-cu(&rare i%te/ral co%-or( actelor juridice
i tra%*(iterea tere%ului co%-or( actelor juridice# * *ta,ilea*c 4otarele
$% %atur i alte ceri%e *u,*ecve%te# re-eritor la tere%ul cu *u&ra-aa de
19# 11 (.&. li%iari ac4itai de el.
3. 5 *olicitat# $% (od re&etat# &ri% cerere *cri* de&u* &ri% ca%celaria i%-
*ta%ei de judecat co&ia &re8e%tat i $% edi%# $% cadrul cererii a&li-
carea *ec4e*trului &e tere%urile9 %r. cada*trale 2122113212" > &ro&rietar
:o,eico Ma*ile Mi*ario% i %r. cada*tral 21221132!! > &ro&rietar :o-
,eico Mera Cicolai# (otivat &e -a&tul c# cet. :o,eico Ma*ile i :o,eico
Mera &ot * $%*tri%e8e tere%urile e%u%ate# iar 4otrErea ar &utea -i
%eva-
1"1
la,il# deoarece *-ar re-eri la ali &ro&rietari# dac tere%urile ar -i $%*tri-
%ate $% ti(&ul eBa(i%rii do*arului# va -i i(&o*i,il eBecutarea
4otrErii judectoreti# dre&t dovad i%voc co%tractul de do%aie di%
14.2K.1212# care &ri% (a%i&ulri de ace*t /e%# a -o*t do%at &e%atru a
duce i%*ta%a $% eroare# co%tractul -ii%d $%c4eiat $% ti(& ce *e eBa(i%a
alt do*ar# totodat co%*tatarea *&ecialitilor cada*tral e*te co%te*tat i
*e eBa(i%ea8 la Curtea de 5&el C4ii%u= $% a%ul 1212 *-a &r,uit
/ardul# $%clcarea care *e eBa(i%ea8 la judectoria :ota%ica# el e*te
%evoit * *tea de &a8 ca %u cu(va i%terve%ie%ii * aca&are8e di% %ou
&arcela *a= el va *u&orta i%co(oditi &E% cE%d judectoria :ota%ica
%u va o,li/a Pri(ria C4i- i%u la re*&ectarea co%tractului# dre&t
dovad &ot *ervi i 4otrErile cu &rivire la co%trave%ie.
4. +ecla(a%tul Petcu Malerii i avocatul *u Ceca% I/or# au *u*i%ut cere-
rea# i%terve%ie%tul :o,eco Ma*ile %u a -o*t de acord cu cererea# ceiali
&artici&a%i &%e&re8e%tE%du-*e $% edi%# -ii%d citai le/ali%.
!. 'tudii%d cererea i actele do*arului# audii%d &artici&a%ii &re8e%i# i%-
*ta%a de judecat co%*ider c# e*te %ece*ar re*&i%/erea a&licrii (-
*urii de a*i/urare *olicitate# di% ur(toarele co%*idere%te.
K. F% co%-or(itate cu art. 174 CPC# la cererea &artici&a%ilor la &roce*#
judectorul *au i%*ta%a &oate lua (*uri de a*i/urare a aciu%ii. 5*i/u-
rarea *e ad(ite $% orice -a8 a &roce*ului# n cazul n care neaplicarea
msurilor de asigurare a aciunii ar crea dificulti judectore5ti sau
ar face imposi0il e3ecutarea hotrrii judectore5ti.
7. F% co%-or(itate cu art. 17! ali%.013 CPC# $% vederea a*i/urrii aciu%ii#
judectorul *au i%*ta%a e*te $% dre&t9 * &u% *ec4e*tru pe 0unurile sau
pe sumele de 0ani ale prtului, inclusiv pe cele care se afl la alte
per& soane.
". +ecla(a%tul a $%ai%tat ceri%e de a&licare a *ec4e*trului# fr a justifica
eBi*te%a eve%tualelor di-iculti judectoreti *au a -a&tului c
%ea&lica- rea ace*tora ar -ace i(&o*i,il eBecutarea 4otrErii
judectoreti# du& cu( *tatuea8 art. 174 CPC.
9. @otodat# orice de(er* *au ceri% $%ai%tat i%*ta%ei de judecat# %ece-
*it a -i ar/u(e%tat atEt $% -a&t cEt i $% dre&t.
12. +eiei%d di% *ituaia de -a&t e%u%at ra&ortat la teBtele de le/e
e%u%a- te# *e co%clu8io%ea8 c ceri%ele e%u%ate de a*i/urare *E%t
%e(otivate
1"3
$% -a&t# or eve%tuale te(eiuri -a&tice %ece*it a -i ju*ti-icate &ri% careva
i%dicii *au &ro,e# -ii%d declarative# &ri% ur(are %e$%te(eiate# %ece*i-
tE%d a -i re*&i%*e.
11. EBi*te%a co%tractului de do%aie di% 14.2K.1212# $%tre :o,eico Ma*ile
i :o,eico Mera# a P di% tere%ul cu %r. cada*tral 21221132!!# %u *e
ra&ortea8 la ceri%ele $%ai%tate de recla(a%t# recla(a%tul %eavE%d ce-
ri%e de reve%dicare a ace*tor tere%uri i &ro&rietarii ace*tora %eavE%d
calitatea de &ErEi.
11. Co%co(ite%t# *e *olicit a&licarea *ec4e*trului &e tere%uri ce a&ar- i%
i%terve%ie%ilor acce*orii# i %u &e tere%uri *au alte ,u%uri ce ar
a&ari%e cu dre&t de &ro&rietate &ErEilor i%iiali > Pri(ria i CMC#
ulterior %u(ai Pri(ria# *au care ar a&ari%e cu dre&t de &ro&rietate
&ErEilor dar *-ar a-la $% &o*e*ia altor &er*oa%e 0i%clu*iv i%terve%i-
%e%ilor3# -a&t &e%tru care %u *E%t $%tru%ite %ici co%diiile art. 17! ali%.
013 lit.a3 CPC.
13. 'e reiterea8 c# art. 17! ali%.013 lit.a3 CPC# &er(ite i%*ta%ei * &u%
*ec4e*tru daor &e ,u%urile *au &e *u(ele de ,a%i ale &ErEtului# i%clu*iv
&e cele care *e a-l la alte &er*o%ae# $% *&e %e-ii%d &ro,at dre&tul de
&ro&rietate a Pri(riei C4ii%u a*u&ra tere%urilor i%dicate.
14. Mai (ult# &re8e%ta cerere e*te a treia $%ai%tat i%*ta%ei de judecat# cu
u%ele (odi-icri $% (otivare care %u *c4i(, e*e%a cererii# &a*i,i-
litatea de recur* a $%c4eierii# &or%i%d de la ter(e%ul de a-lare &e rol a
cau8ei -r i%trarea $% de8,aterile judiciare# iar reiei%d di% ace*t -a&t#
i%*ta%a de judecat# $% co%-or(itate cu art. art. 9# K1 i 191 CPC# va
ate%io%a recla(a%tul Petcu Maleriu * *e -olo*ea*c cu ,u% credi%
de dre&turile *ale &roce*uale# &e%tru a %u -i ter/iver*at eBa(i%area
&re- 8e%tei cau8e civile.
1!. 5*t-el# di% co%*idere%tele e%u%ate i $% co%-or(itate cu art.177-17"#
art. 1"1 ali%.013# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e cererea re&etat 0a treia3 de a&licare a *ec4e*trului $% ce-
rerea de c4e(are $% judecat a lui Petcu Malerii $(&otriva Pri(riei (u%.
C4ii%u# i%terve%ie%i acce*orii :o,eico Mera i :o,eico Ma*ile cu
&rivire
la o,li/area re*&ectrii co%tractului de vE%8are-cu(&rare i alte ceri%e
*u,*ecve%te# ca -ii%d %e$%te(eiat.
1"4
F% co%-or(itate cu art. art. 9# K1 i 191 CPC# *e ate%io%ea8
recla(a%tul Petcu Maleriu * *e -olo*ea*c cu ,u% credi% de dre&turile
*ale &roce*u- ale# &e%tru a %u -i ter/iver*at eBa(i%area &re8e%tei cau8e
civile.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica
(u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1"!
1B/ 5n#heiee 6i)in+ a+'i,eea 6a7ial a #eeii +e a0iguae a
a#7iunii
/art$%++ CPC)
6o*arul %r. ......................
F C C I E I E + E
9 iulie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica# (u%.
C4ii%u#5leBa%dru5leBa%dre*cu#
eBa(i%E%d cererea de&u* de ctre :ectara O4eor/4e cu &rivire la
a&licarea (*urilor de a*i/urare a aciu%ii
a c o % * t a t a t9
1. :ectara O4eor/4e a de&u* cerere cu &rivire la a&licarea (*urilor de
a*i/urare a aciu%ii# la data de 2" iulie 1213.
1. F% (otivarea cererii a i%dicat c utilajele i (eca%i*(ele tra%*(i*e
$% &o*e*ia lui Gu%/u O4e%adie# care a&ari% cu dre&t de &ro&rietate FI
AO4eor/4e :ectaraA i lui :ectara O4eor/4e# au -o*t de&la*ate de
ctre
Gu%/u O4e%adie di% *ediul FI AO4eor/4e :ectaraA di% *tr. U8i%elor
92# (u%. C4ii%u# -r acordul i $%tii%area lui :ectara O4eor/4e#
-a&t care ar &utea -ace i(&o*i,il eBecutarea 4otrErii judectoreti.
Co%*ider %ece*ar a&licarea (*urilor de a*i/urare a aciu%ii &e
,u%urile (e%io%ate $% a%eBa %r. 1 i %r. 1.1 la co%tractul de vE%8are-
cu(&rare %r. K3 di% 21.23.1227# $% li(ita valorii reve%dicrilor di%
aciu%ea reco%ve%io%al.
3. Fi $%te(eia8 cererea $% ,a8a &revederilor art. 174# art. 17! ali%.013
lit.c3 CPC i *olicit ad(iterea cererii de a*i/urare a aciu%ii i a&licarea
(*urii de a*i/urare a aciu%ii $% -or(a a&licrii *ec4e*trului &e ,u%urile
ce a&ari% FI AO4eor/4e :ectaraA i lui :ectara O4eor/4e# e%u(erate
$% a%eBele %r. 1 i %r. 1.1 la co%tractul de vE%8are-cu(&rare %r. K3 di%
21.23.1227# $%c4eiat $%tre FI AO4eor/4e :ectaraA# :ectara O4eor/4e
i Gu%/u O4e%adie# $% li(ita valorii reve%dicrilor di% aciu%ea
1"K
reco%ve%io%al -or(ulat de ctre :ectara O4eor/4e $(&otriva lui
Gu%/u O4e%adie &rivi%d $%ca*area dau%elor i%tere*e $% (ri(ea total
de 12K 917 dolari 'U5 i 1K1 49" lei.
1"K
4. F% co%-or(itate cu art. 177 ali%.013 CPC# cererea de a*i/urare a aciu%ii
*e *oluio%ea8 de ctre judector *au de ctre i%*ta%a care eBa(i%ea8
&rici%a n termen de o zi de la depunere, fr n5tiinarea prtului 5i a
celorlali participani la proces$
!. GuE%d $% co%*iderare -a&tul de&u%erii cererii la data de 2".27.1213#
judectorul a re8oluio%at eBa(i%area cererii la 29.27.1213# -r citarea
&rilor i &artici&a%ilor la &roce*# edi%a ur(toare -ii%d &ro/ra(at
&e%tru data de 12.27.1213# ora 11.22.
K. 'tudii%d cererea de a&licare a (*urilor de a*i/urare a aciu%ii i
(aterialele cau8ei civile# judectorul co%*ider %ece*ar ad(iterea
&arial a cererii# di% ur(toarele co%*idere%te.
7. F% co%-or(itate cu art. 174 CPC# la cererea &artici&a%ilor la &roce*#
judectorul *au i%*ta%a &oate lua (*uri de a*i/urare a aciu%ii.
5*i/urarea *e ad(ite $% orice -a8 a &roce*ului# $% ca8ul $% care
%ea&licarea (*urilor de a*i/urare a aciu%ii ar -ace i(&o*i,il
eBecutarea 4otrErii judectoreti.
". 6i% cererea de c4e(are $% judecat i (aterialele cau8ei civile ur(ea8#
c eBi*t liti/iu $%tre &ri cu &rivire la (odul de eBecutare a
co%tractului de vE%8are-cu(&rare %r. K3 di% 21.23.1227# $%c4eiat $%tre
FI AO4eor/4e :ectaraA# :ectara O4eor/4e i Gu%/u O4e%adie# i
a%u(e c4e*tiu%ea eBecutrii $% (od de&li% i core*&u%8tor a
o,li/aiilor de &lat a &reului# a*u(ate de ctre Gu%/u O4e%adie# $%
&rivi%a ,u%urilor i%dicate $% a%eBele %r. 1 i %r. 1.1 la co%tractul
re*&ectiv# cEt i cu &rivire la *ituaia juridic a ,u%urilor re*&ective ce
au -cut o,iectul co%tractului de vE%8are-cu(&rare %r. K3 di%
21.23.1227# di% (o(e%tul $% care Gu%/u O4e%adie *olicit
recu%oaterea co%tractului de vE%8are-cu(&rare ca -ii%d vala,il $%
(odul $% care a -o*t $%c4eiat# iar :ectara O4eor/4e &reti%de eBi*te%a
u%or crea%e de,itoriale la ac4itarea ,u%urilor $% (ri(e de 12K 917
dolari 'U5 i 1K1 49" lei.
9. +eiei%d di% o,iectul aciu%ii i%iiale de&u*e de ctre Gu%/u O4e%adie#
ce are $% vedere recu%oaterea co%tractului vala,il i a dre&tului de
&ro&rietate $% &rivi%a ,u%urilor a*u&ra crora *e *olicit a&licarea
(*urilor de a*i/urare# cEt i di% o,iectul aciu%ii reco%ve%io%ale ce
are $% vedere $%ca*area dau%elor i%tere*e $% (ri(e de total de 12K
917 dolari 'U5 i 1K1 49" lei# judectorul co%*tat &re8e%a te(eiurilor
1"7
de
1""
a&licare a (*urilor de a*i/urare a aciu%ii# ori $% i&ote8a &ote%ial a
ad(iterii aciu%ii reco%ve%io%ale $%ai%tate de ctre :ectara O4eor/4e
i di*&u%erea $%ca*rii *u(ei de 12K 917 dolari 'U5 i 1K1 49" lei#
$%*tri%area utilajelor i (eca%i*(elor de ctre Gu%/u O4e%adie ar
deter(i%a (icorarea activului &atri(o%ial di% care ur(a * *e eBecute
&ote%iala 4otrEre.
12 . F% co%-or(itate cu art. 17! ali%.013 lit.,3# ali%.013 CPC# $% vederea a*i-
/urrii aciu%ii# judectorul *au i%*ta%a e*te $% dre&t * i%ter8ic &ErE-
tului *vErirea u%or a%u(ite acte. )udectorul *au i%*ta%a &oate a&li-
ca# du& ca8# i alte (*uri de a*i/urare a aciu%ii care * core*&u%d
*co&urilor *&eci-icate la art. 174 CPC. Pot -i ad(i*e co%co(ite%t (ai
(ulte (*uri de a*i/urare a aciu%ii dac valoarea ,u%urilor *ec4e*trate
%u de&ete valoarea aciu%ii.
11. 5vE%d $% vedere caracterul ,u%urilor ce -ac o,iectul co%tractului de
vE%8are-cu(&rare %r. K3 di% 21.23.1227 i &ro,a,ilitatea i(&licrii
%e(ijlocite a re*&ectivelor utilaje i (eca%i*(e $%tr-u% &roce* de &ro-
ducie cu caracter co%ti%uu# judectorul ate*t i%o&ortu%itatea (*urii
de a*i/urare a aciu%ii *u, -or(a *ec4e*trului ce ar ur(a a -i eBecutat
co%-or( ri/orilor art. 11!# art. 112# art. 111 Cod de EBecutare# i%clu*iv
&ri% i%ter8icerea -olo*irii re*&ectivelor utilaje i (ijloace# ur(E%d a
ad- (ite &arial cererea de a*i/urare a aciu%ii cu i%*tituirea i%terdiciei
de a $%*tri%a ,u%urile i%dicate $% a%eBele %r. 1 i %r. 1.1 di% co%tractul
de vE%8are-cu(&rare %r. K3 di% di% 21.23.1227.
11. 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul c# %e-
luarea (*urilor de a*i/urare a aciu%ii ar -ace i(&o*i,il eBecutarea
eve%tualei 4otrEri judectoreti# (otivat &e eBi*te%a eve%tualitii
$%*tri%rii# deteriorrii *au di*tru/erii o,iectelor aciu%ii# ra&ortat la
(otivele i%dicate# iar %ea*i/urarea aciu%ii &ri% i%ter8icerea $%*tri%rii#
ar -ace i(&o*i,il eBecutarea eve%tualei 4otrErii judectoreti# ar/u-
(e%te &e%tru care# judectorul aju%/e la co%clu8ia de a i%*titui
i%terdic- ia de $%*tri%are a ,u%urilor (e%io%ate# cu (e%i%erea
ace*tora la *e- diul FI AO4eor/4e :ectaraA# i%terdicie ce co%*tituie o
&arte a i%*tituiei *ec4e*trului a*i/urtor *olicitat.
13. F% co%-or(itate cu art. 17!# art.177-17"# art. 1"1 ali%.013# art. 1K9-172
CPC# judectorul
1""
d i * & u % e9
'e ad(ite &arial cererea de a*i/urare a aciu%ii# de&u* de ctre
:ectara O4eor/4e $% cadrul cererii reco%ve%io%ale $%ai%tate de ctre
:ectara O4eor/4e $(&otriva lui Gu%/u O4e%adie cu &rivire la $%ca*area
dau%elor i%tere*e.
'e a&lic i%terdicia de $%*tri%are $% &rivi%a ,u%urilor e%u(erate
$% a%eBele %r. 1 i %r. 1.1 la co%tractul de vE%8are-cu(&rare %r. K3 di%
21.23.1227# $%c4eiat $%tre FI AO4eor/4e :ectaraA# :ectara O4eor/4e i
Gu%/u Mitalie# $% li(ita &rete%iilor i%vocate $% cererea reco%ve%io%al de
12K 917 dolari 'U5 i 1K1 49" lei# cu (e%i%erea ace*tora la *ediul FI
AO4eor/4e :ectaraA.
F%(E%ea8 i(ediat titlul eBecutoriu i co&ia $%c4eierii re&re8e%ta%tului
recla(a%tului# iar co&ia $%c4eierii re&re8e%ta%tului &ErEtului.
F%c4eierea *e eBecut i(ediat# $%* &oate -i atacat cu recur* la Curtea
de 5&el C4ii%u $% ter(e% de 1! 8ile de la co(u%care# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei :ota%ica# (u%. C4ii%u.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1"9
20/ 5n#heiee 6i)in+ anulaea '0uii +e a0iguae a a#7iunii
#art$ %14 CPC)
6o*arul %r. ..................
F C C I E I E + E
14 iulie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic cererea re&re8e%ta%tului &ErEtului '+G
?5drida% GuBA# Par&alac Iaco,# cu &rivire la a%ularea *ec4e*trului a&licat
&ri% deci8ia Curii de 5&el Eco%o(ice di% 1!.11.1229 cu &rivire la
a&licarea
*ec4e*trului a*u&ra a*u&ra i(o,illului di% (u%. C4ii%u *tr. Iri*to :otev
%r. !3# $% cadrul aciu%ii civile la cererea de c4e(are $% judecat a '+G
?Moru8i Oru&A $(&otriva '+G ?5drida% GuBA cu &rivire la $%ca*area
&a/u,ei (ateriale i a ve%itului ratat
a c o % * t a t a t9
1. '+G ?Moru8i Oru&A a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva
'+G ?5drida% GuBA cu &rivire la $%ca*area &a/u,ei (ateriale i a ve%i-
tului ratat.
1. F% *co&ul a*i/urrii aciu%ii# &ri% deci8ia Curii de 5&el Eco%o(ice di%
1!.11.1229# a -o*t &u* *ec4e*tru a*u&ra i(o,illului di% (u%. C4ii%u#
*tr. Iri*to :otev %r. !3 0-.d. 122 Mol I3.
3. Pri% deci8ia Cole/iului Civil# co(ercial i de Co%te%cio* 5d(i%i*trativ
a C')# *-a re*&i%* recur*ul declarat de '+G LMoru8i Oru&A $(&otriva
deci8iei Curii de 5&el C4ii%u di% 29.12.1211 0-.d. 139 Mol II3# &ri%
care a -o*t ad(i* cererea de a&el declarat de '+G L5drida% GuBA cu
ca*area i%te/ral a 4otrErii )udectoriei :ota%ica di% 23.21.1211 i re*-
&i%/erea ca %e-o%dat a cererii de c4e(are $% judecat $(&otriva '+G
?5drida% GuBA cu &rivire la $%ca*area &a/u,ei (ateriale i a ve%itului
ratat 0-.d. 11" Mol II3.
192
4. +e&re8e%ta%tul &ErEtului '+G ?5drida% GuBA# Par&alac Iaco,# a de&u*
cerere de a%ulare a *ec4e*trului a&licat %o(i%ali8at.
!. F% edi%a de judecat# re&re8e%ta%tul &ErEtului '+G ?5drida% GuBA#
Par&alac Iaco,# %u *-a &re8e%tat *olicitE%d eBa(i%area $% li&*# $% co%-
-or(itate cu art. 1"2 ali%. 1 CPC# cererea -ii%d &a*i,il eBa(i%rii $%
li&*a ace*tuia# iar re&re8e%ta%tul recla(a%tului '+G ?Moru8i Oru&A a
-o*t de acord cu cererea# (e%io%E%d $%* c va de&u%e revi8uire.
K. 5udii%d &ErEta# *tudii%d (aterialele do*arului ridicat di% ar4iva
i%*ta%ei# audii%d &artici&a%tul &re8e%t# i%*ta%a de judecat
co%clu8io%ea8 %ece*ita- tea ad(iterii cererii co%creti8ate -or(ulate
di% ur(toarele co%*idere%te.
7. F% co%-or(itate cu art. 1"2 CPC# (*ura a%terioar de a*i/urare a ac-
iu%ii &oate -i a%ulat di% o-iciu *au la cererea &ErEtului de ctre jude-
ctorul *au i%*ta%a care a ordo%at (*ura de a*i/urare ori de judec-
torul *au i%*ta%a $% a cror &rocedur *e a-l &rici%a. 5%ularea (*urii
a%terioare de a*i/urare a aciu%ii *e *oluio%ea8 $% edi% de judeca-
t. Partici&a%ilor la &roce* li *e co(u%ic locul# data i ora edi%ei.
Ce&re8e%tarea lor re&etat $%* %u $(&iedic eBa(i%area &ro,le(ei. n
cazul respingerii aciunii, msurile anterioare de asigurare a aciunii
se menin pn cnd hotrrea judectoreasc devine definitiv. F%
ca8ul ad(iterii aciu%ii# (*urile a%terioare de a*i/urare $i &*trea8
e-ectul &E% la eBecutarea 4otrErii judectoreti.
". '+G ?Moru8i Oru&A a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva
'+G ?5drida% GuBA cu &rivire la $%ca*area &a/u,ei (ateriale i a ve%i-
tului ratat.
9. F% *co&ul a*i/urrii aciu%ii# &ri% &ri% deci8ia Curii de 5&el Eco%o(ice
di% 1!.11.1229# a -o*t &u* *ec4e*tru a*u&ra i(o,illului di% (u%. C4ii-
%u *tr. Iri*to :otev %r. !3 0-.d. 122 Mol I3.
12. Pri% deci8ia Cole/iului Civil# co(ercial i de Co%te%cio* 5d(i%i*tra-
tiv a C')# *-a re*&i%* recur*ul declarat de '+G LMoru8i Oru&A
$(&otriva deci8iei Curii de 5&el C4ii%u di% 29.12.1211 0-.d. 139 Mol
II3# &ri% care a -o*t ad(i* cererea de a&el declarat de '+G L5drida%
GuBA cu ca*area i%te/ral a 4otrErii )udectoriei :ota%ica di%
23.21.1211 i re*- &i%/erea ca %e-o%dat a cererii de c4e(are $%
judecat $(&otriva '+G
?5drida% GuBA cu &rivire la $%ca*area &a/u,ei (ateriale i a ve%itului
191
ratat 0-.d. 11" Mol II3.
191
11. Pri% ur(are# 4otrErea de re*&i%/ere a aciu%ii $% a*i/urarea creia a
-o*t a&licat *ec4e*tru# e(i* &ri% deci8ia i%*ta%ei de a&el# e*te
de-i%itiv i irevoca,il# -a&t care ra&ortat la art. 1"2 ali%.033 CPC
%o(i%ali8at# i(&u%e a%ularea *ec4e*trului re*&ectiv.
11. F% co%-or(itate cu art. 1"2# art.1"1# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat
d i * & u % e 9
'e ad(ite cererea re&re8e%ta%tului re&re8e%ta%tului &ErEtului '+G
?5drida% GuBA# Par&alac Iaco,# cu &rivire la a%ularea *ec4e*trului.
'e a%ulea8 *ec4e*trul a&licat &ri% deci8ia Curii de 5&el Eco%o(ice di%
1!.11.1229 cu &rivire la a&licarea *ec4e*trului a*u&ra a*u&ra i(o,illului
di% (u%. C4ii%u# *tr. Iri*to :otev %r. !3# $% cadrul aciu%ii civile la
cere-
rea de c4e(are $% judecat a '+G ?Moru8i Oru&A $(&otriva '+G ?5drida%
GuBA cu &rivire la $%ca*area &a/u,ei (ateriale i a ve%itului ratat.
F%c4eierea cu dre&t de recur* $% ter(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are la
Curtea de 5&el C4ii%u# &ri% i%ter(ediul judectoriei :ota%ica (u%. C4i-
i%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
191
21/ 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea #one*ii 6e,en7iilo /art$%1+ CPC)
6o*arul %r. ..................
F C C I E I E + E
21 (ai 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica# (u%. C4ii%u#
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a co%eBrii &rete%iilor $% &roce*ul
&or%it la cererea cererea de c4e(are $% judecat a lui Croitor Mari%a
$(&otriva lui 6o%o* @atia%a cu &rivire la $%ca*area datoriei
a c o % * t a t a t9
1. Croitor Mari%a a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva d%ei
6o%o*
@atia%a cu &rivire la $%ca*area datoriei# -ii%d i%te%tat do*arul %r. 1-
4!211.
1. F% cadrul edi%ei de judecat# re&re8e%ta%tul &ErEtei 6o%o* Marcel# a
*olicitat co%eBarea cu do*arul i%te%tat la cererea C5 ?Ciculcea Gud(i-
laA $(&otriva cet. Croitor Mari%a cu &rivire la $%ca*area o%orariului re-
*ta%t# de&u* la 1K.24.1213# i%dicE%d c a -o*t re&arti8at judectorului
ME4%ea Ele%a.
3. 'tudii%d cererea e%u%at# audii%d &o8iia &artici&a%ilor la &roce*# i%-
*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia c e*te %ece*ar re*&i%/erea cere-
rii de co%eBare a &rici%ilor civile (e%io%ate $%tr-u% *i%/ur &roce*# di%
ur(toarele co%*idere%te.
4. F% co%-or(itate cu art. 1"7 CPC# $% ca8ul $% care co%*tat c $% -aa
aceleiai i%*ta%e *e a-l (ai (ulte &roce*e cu aceleai &ri *au (ai
(ulte &roce*e i%te%tate de u% *i%/ur recla(a%t $(&otriva a cEiva &ErEi
*au (ai (uli recla(a%i ai aceluiai &ErEt i c ace*te &roce*e *E%t co-
%eBe &ri% te(eiuri de a&ariie *au &ri% &ro,e# judectorul e*te $% dre&t
* co%eBe8e &ri%tr-o $%c4eiere ace*te &rici%i $%tr-u% *i%/ur &roce* dac
193
co%*ider c o a*t-el de co%eBare ar duce la *oluio%area ra&id i ju*t a
194
liti/iilor i dac e*te &o*i,il a&licarea aceleiai &roceduri de
*oluio%are a &rici%ilor. Prevederile &re8e%tului articol *e a&lic %u(ai
la eBa(i%a- rea &rici%ilor $% &ri( i%*ta%.
!. @otodat# art. 1"7 CPC %u *ta,ilete care i%*ta% va e-ectua co%eBarea.
K. 'ta,ili%d -a&tul c &rici%ile *E%t co%eBe i co%cure%te# i%*ta%a va a&li-
ca &revederile art. 37 ali%.013 CPC# $% co%-or(itate cu care# $% ca8ul $%
care (ai (ulte &rete%ii le/ate $%tre ele *E%t de co(&ete%a (ai (ultor
i%*ta%e de acelai /rad# &rete%iile ur(ea8 a -i co%eBate i eBa(i%ate
de i%*ta%a *e*i8at (ai $%tEi# adic cu %u(rul (ai (ic# or# di% (o-
(e%t ce cererea# &reti%* ca a-lat &e rolul judectorului Mi4%ea Ele%a#
a -o*t $%re/i*trat la data de 1K.24.1213# $% (od %otoriu ar ur(a * -i
-o*t $%re/i*trat cu %u(r (ai (ic# a*t-el %e-ii%d &o*i,il tra%*(iterea
$% vederea veri-icrii &o*i,ilitii co%eBrii &rici%ii# judectorul Mi4%ea
Ele%a# co%-or( &rocedurii e%u%ate# &rile %e-ii%d li&*ite de dre&tul *
*olicite tra%*(iterea &e%tru veri-icarea &o*i,ilitii co%eBrii &rici%ii cu
%u(r de $%re/i*trare (ai (are la &rici%a cu (u%r (ai (ic# adic cu
care i%*ta%a a -o*t *e*i8at (ai $%tEi# a%u(e la &re8e%ta &rici% civil.
7. F% li&*a tra%*(iterii cau8ei civile &reti%*e a -i a-lat &e rolul )udectoru-
lui Mi4%ea Ele%a# &e%tru co%eBare la &re8e%ta cau8# cererea e%u%at
e*te &re(atur.
". 5*t-el# di% co%*idere%tele e%u%ate# *e co%clu8io%ea8 %ece*itatea re*-
&i%/erii cererii de co%eBare .
9. F% co%-or(itate cu art. art. 37# art. 1"7# art.1K9-172# art. 3!9 ali%.013
CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e cererea re&re8e%ta%tului &ErEtei 6o%o* @atia%a# cu &rivire
la
co%eBarea &rete%iilor $% cadrul u%ei *u%/ure &roceduri# ca -ii%d %e$%te(e-
iat i &re(atura.
'e eB&lic re&re8e%ta%tului &ErEtei 6o%o* @atia%a# Cucu Io%# c %u e*te
li&*it de dre&tul *olicitrii re&etate a co%eBrii cau8elor civile# re*&ectE%d
&revederile i(&erative &roce*uale (e%io%ate $% &artea (otivat a
$%c4eierii.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei
Preedi%tele edi%ei
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
194
22/ 5n#heiee 6i)in+ 6i'iea #eeii +e #he'ae :n .u+e#a,
!i 6eg,iea 6i#inii 6en,u +e8%a,ei .u+i#iae
/art$%%'1 5i %1/ CPC)
6o*arul %r.......................
F C C I E I E + E
2!.27.1213 or. IE%ceti
)udectorul di% judectoria IE%ceti Male%ti%a Cucu#
&ri(i%d $% &rocedur# cererea de c4e(are $% judecat de&u* de '+G
A'auro%A ctre '+G A5/rodu%avA &rivi%d $%ca*area datoriei#
avE%d $% vedere c e*te %ece*ar o &re/tire &reli(i%ar a &rici%ii
&e%tru de8,aterile judiciare#
co%-or( art.art.1"3-1"!# art.192# art.1K9-172 CPC#
d i * & u % e9
'e acce&t $% &rocedura co%te%cioa* cererea de c4e(are $% judecat
de- &u* de '+G A'auro%A ctre '+G A5/rodu%avA &rivi%d $%ca*area
datoriei#
Pe%tru a*i/urarea eBa(i%rii ju*te i &ro(&te a &rici%ii *e e-ectuea8
ur(toarele aciu%i9
1. 'e eB&edia8 &ErEtului co&ia aciu%ii de&u*e cu a%eBa i actele a%eBate.
1. 'e &ro&u%e &ErEtului * &re8i%te i%*ta%ei re-eri%a la cererea de&u* i
toate &ro,ele &e care $i $%te(eia8 o,ieciile di% re-eri% $% ter(e% de
&E% la 31.27.1213.
3. PErEtul# la data i%dicat# $% co%-or(itate cu art.art.K2# K1# 11"# 1"K CPC
al +M e*te o,li/at * &re8i%te re-eri%a i docu(e%tele# care certi-i- c
circu(*ta%ele &e care $i $%te(eia8 o,ieciile# $% ca8ul $% care %u
recu%oate cererea de c4e(are $% judecat.
4. 'e eB&lic &ErEtului c de&u%erea re-eri%ei e*te o,li/atorie# cu atEtea
co&ii cEi &artici&a%i la &roce* *E%t# iar %e&re8e%tarea ace*teia $%
ter(e% i a &ro,elor# va da dre&tul i%*ta%ei * eBa(i%e8e cau8a civil
doar $%
19!
,a8a (aterialelor de&u*e la do*ar. Pro,ele %e&re8e%tate -r ju*ti-icare
&E% la data i%dicat# vor -i co%*iderate ca -ii%d i%ad(i*i,ile.
!. +ecla(a%tul e*te o,li/at# $% ca8ul &ri(irii co&iei de &e re-eri% i
a%eB# * &re8i%te toate &ro,ele *u&li(e%tare la data de 2".2".1213 $%
,ir.1# or. IE%ceti# *tr. C4ii%ului# 7 0a*i*te%tul judectorului > Io%
Io%e*cu# /re- -ier > 5%a Plo&3 *au &ri% i%ter(ediul ca%celariei
judectoriei IE%ceti.
K. 'e aduce la cu%oti%a recla(a%tului de*&re o,li/aia &re8e%trii $%
i%*ta% a ori/i%alelor tuturor $%*cri*urilor &e care $i $%te(eia8
&rete%iile *au co&iile aute%ti-icate $% (odul *ta,ilit de le/e.
7. .edi%a &reala,il a &rilor *e -iBea8 &e%tru 2".2".1213# ora 13922# $%
*ediul judectoriei IE%ceti9 or. IE%ceti# *tr.C4ii%u 7# ,ir.9.
F%c4eierea &oate -i co%te*tat odat cu -o%dul cau8ei
)udectorul Male%ti%a CUCU
19K
2=/ 5n#heiee +e e06ingee a #eeii +e 0#hi'%ae a ,e'enului
+e e*a'inae 6en,u o al, +a, #art$ %.% alin$#%) CPC)
6o*arul %r. ................
F C C I E I E + E
13 *e&te(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei :ota%ica# (u%.
C4ii%u#5leBa%dru5leBa%dre*cu# *tudii%d &o*i,ilitatea *c4i(,rii datei
edi%ei de judecat %u(it &e%tru eBa(i%are la data de 24.11.1213#
orele 29.42# la cererea avocatului recla(a%tei :o/ut*c4i Catalia# 5*a%dei
6ori%
a c o % * t a t a t9
1. Pe%tru data de 24.11.1213# orele 29.42# a -o*t *ta,ilit de*-urarea e-
di%ei de judecat &e do*arul %r. 1-3"7!13# la cererea de c4e(are $% ju-
decat a lui :o/ut*c4i Catalia $(&otriva lui :o/ut*c4i 5leBei cu &rivire
la de*-acerea c*toriei.
1. 5vocatul 5*a%dei 6ori% a de&u* o cerere cu &rivire la *c4i(,area ter-
(e%ului de judecat# i a%u(e -iBarea edi%ei &e%tru lu%a *e&te(,rie#
deoarece recla(a%ta co%cu,i%ea8 cu u% alt ,r,at cu care e*te $%*r-
ci%at $% lu%a a 7-a# data ate&trii %aterii -ii%d 29.11.1213# co%-or(
certi-icatului# &e%tru ca co&ilul * *e %a*c i * &ri(ea*c -a(ilia
tatlui adevrat.
3. F% co%-or(itate cu art.191 ali%.013 CPC# &oate -i *ta,ilit u% alt ter(e%
&e%tru edi%a de judecat# la cererea &rilor# di% (otive te(ei%ice#
cu( ar -i9
a3 i(&o*i,ilitatea &rii de a *e &re8e%ta $% edi% de judecat la data
-iBat di% (otive ce %u de&i%d de voi%a *a=
,3 cererea a(,elor &ri de a a(E%a edi%a de judecat &e%tru a decide
a*u&ra $%c4eierii u%ei tra%8acii.
4. )udectorul ate*t c# $% (od o,iectiv %u e*te &o*i,il %u(irea*c4i(-
,area datei eBa(i%rii cau8ei &e%tru lu%a *e&te(,rie# deoarece $%ce-
&E%d de lu%i 1K *e&te(,rie 1213# judectorul 6i(itriu 'er/4ei *e a-l
$% co%cediul de odi4% a%ual# iar edi%a di% 24.11.1213 e*te -iBat
&ri%tre
197
&ri(ele edi%e -iBate du& reve%irea di% co%cediul a%ual# a*t-el *c4i(-
,area datei edi%ei co%-or( cererii $%ai%tate# e*te o,iectiv i(&o*i,il#
totodat $% cerere %u *e i%voc vreu%ul di% cele dou te(eiuri eB&re* i
li(itativ *tatuate (ai *u*# -a&t &e%tru care cererea *e va re*&i%/e ca
-ii%d %e$%te(eiat.
!. F% co%-or(itate cu art. 191 ali%.033# art. 1K9-172 CPC# judectorul
d i * & u % e9
'e re*&i%/e cererea avocatului recla(a%tei :o/ut*c4i Catalia# 5*a%dei
6ori%# cu &rivire la *c4i(,area datei edi%ei de judecat# %u(it &e%tru
eBa(i%are la data de 24.11.1213# orele 29.42# la cererea de c4e(are $% ju-
decat a d%ei :o/ut*c4i Catalia $(&otriva lui :o/ut*c4i 5leBei cu &rivire
la de*-acerea c*toriei.
F%c4eierea &oate -i co%te*tat odat cu -o%dul cau8ei.
)udectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
19"
24/ 5n#heiee 6i)in+ ugen,aea e*a'inii #au8ei #i)ile /art$%.* alin
#%A*) CPC)
6o*arul %r...........................
F C C I E I E + E
23 *e&te(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria +Eca%i (u%. C4ii%u#
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5%drei Ur*u
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d cererea de&u* de recla(a%tul ere(et Ma*ile &rivi%d
ur/e%tarea eBa(i%rii cau8ei civile la cererea de c4e(are $% judecat
de&u* de ere(et Ma*ile $(&otriva U%iu%ii 5vocailor di% +e&u,lica
Moldova &rivi%d o,li/area la eli,erarea actelor
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%tul a de&u* $% i%*ta%a de judecat cu cererea de c4e(are $%
judecat %o(i%ali8at la 21.27.1213# cau8a -ii%d %u(it &e%tru eBa(i-
%area $% -o%d &e%tru 31.27.1213 ora 1!.1!.
1. F% edi%a de judecat di% 31.27.1213 &rile %u *-au &re8e%tat i
i%*ta%a#
i%E%d co%t de %u(rul eBce*iv de do*are a-late $% &rocedur i &erioada
de co%cedii# a %u(it ur(toarea edi% de judecat &e%tru 1!.12.1213
ora 1!.32.
3. +ecla(a%tul a *olicita ur/e%tarea eBa(i%rii cau8ei.
4. 'tudii%d ar/u(e%tele i%vocate $% cerere# judectorul aju%/e la
co%clu8ia c
cererea e*te $%te(eiat i ur(ea8 a -i ad(i* di% ur(toarele
co%*idere%te.
!. Co%-or( art.191 CPC# &rici%ile civile *e judec $% &ri( i%*ta% $% ter-
(e% re8o%a,il. Criteriile de deter(i%are a ter(e%ului re8o%a,il *E%t9
co(&leBitatea &rici%ii# co(&orta(e%tul &artici&a%ilor la &roce*# co%du-
ita i%*ta%ei judectoreti i a autoritilor releva%te# i(&orta%a &roce-
*ului &e%tru cel i%tere*at. +e*&ectarea ter(e%ului re8o%a,il de judecare
a &rici%ii *e a*i/ur de ctre i%*ta%. F% *ituaia $% care# la judecarea
u%ei
199
&rici%i co%crete# eBi*t &ericolul de $%clcare a ter(e%ului re8o%a,il#
&artici&a%ii la &roce* &ot adre*a i%*ta%ei care eBa(i%ea8 &rici%a $%
-o%d o cerere &rivi%d accelerarea &rocedurii de judecare a cau8ei. EBa-
122
(i%area cererii *e -ace $% a,*e%a &rilor# $% ter(e% de ! 8ile
lucrtoare# de ctre u% alt judector *au de u% alt co(&let de judecat
decEt cel care eBa(i%ea8 &rici%a. I%*ta%a decide a*u&ra cererii de la
ali%. 0113 &ri%- tr-o $%c4eiere (otivat# &ri% care -ie o,li/ i%*ta%a care
judec &rici%a $% -o%d * $%tre&ri%d u% act &roce*ual# *ta,ili%d# du&
ca8# u% a%u(it ter(e% &e%tru accelerarea &rocedurii# -ie re*&i%/e
cererea. F%c4eierea %u *e *u&u%e %ici u%ei ci de atac. Prici%ile &rivi%d
$%ca*area &e%*iei de $%trei%ere# a&rarea dre&turilor i i%tere*elor
(i%orului# re&ararea &re- judiciului cau8at &ri% vt(are a i%te/ritii
cor&orale *au &ri% alt v- t(are a *%tii ori &ri% dece*# liti/iile de
(u%c# co%te*tarea actelor %or(ative# a 4otrErilor# aciu%ilor *au
i%aciu%ilor autoritilor &u,lice# ale altor or/a%e i or/a%i8aii# ale
&er*oa%elor o-iciale i -u%cio%arilor &u,lici *e judec de ur/e% i $%
(od &rioritar. Pot -i *ta,ilite &ri% le/e u%or cate/orii de &rici%i civile
ter(e%e de judecare (ai redu*e.
K. Co%-or( art. 11 ali%.013 lit.c3 di% Ge/ea co%te%cio*ului ad(i%i*trativ# $%
ca8ul &u%erii cererii &e rol# judectorul di*&u%e9 citarea &rilor &e%tru
8iua &ri(ei $%-iri# care tre,uie -i8at $% cel (ult 12 8ile de la data
&u%erii &e rol.
7. 5*t-el# avE%d $% vedere c la &ri(a edi% de judecat &rile %u *-au
&re8e%tat# i%*ta%a de judecat# co%-or( %or(ei de dre&t e%u%ate#
co%c4ide9 ur(ea8 a -i ad(i* cererea i ur/e%tat or/a%i8area &ri(ei
edi%e de judecat# cu citarea &rilor.
". F% ,a8a celor eB&u*e# co%-or( art. 191# art.1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat
d i * & u % e9
'e ad(ite cererea de&u* de recla(a%tul ere(et Ma*ile &rivi%d ur/e%-
tarea eBa(i%rii cau8ei civile.
'e o,li/ co(&letul de judecat 0&reedi%te de edi% judectorul 'er-
/4ei Po&e*cu3 * ur/e%te8e eBa(i%area cau8ei civile la cererea de c4e(a-
re $% judecat de&u* de ere(et Ma*ile $(&otriva U%iu%ii 5vocailor di%
+e&u,lica Moldova &rivi%d o,li/area la eli,erarea actelor# &e%tru a a*i/ura
re*&ectarea ter(e%ului &rev8ut de art.11 ali%.1 lit.c3 di% Ge/ea co%te%cio-
*ului ad(i%i*trativ %r. 793 di% 12.21.1222.
F%c4eierea %u *e *u&u%e %ici u%ei ci de atac.
Preedi%tele edi%ei
judectorul 5%drei U+'U
122
2>/ 5n#heiee 6i)in+ #oe#,aea ge!elilo +in ho,9e
#art$ */. CPC)
6o*arul %r......................
F C C I E I E + E
11 a&rilie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic# di% o-iciu# &o*i,ilitatea $%lturrii o(i*iu%ii
di% di*&o8itivul 4otrErii judectoriei :ota%ica di% 23 a&rilie 1213#
&ro%u%at $% do*arul %r. 1-K!311
a c o % * t a t a t9
1. Pri% 4otrErea )udectoriei :ota%ica di% 23 a&rilie 1213# &ro%u%at $%
do*arul %r. 1-K!311## a -o*t eBa(i%at cererea de c4e(are $% judecat a
cererea de c4e(are $% judecat co%creti8at a lui :e Maria $(&otriva
I7'
:ota%ica# (u%.C4ii%u# +o(a% Givia# Pa%ait Cor%eliu i +adu E(a%u-
ela# i%terve%ie%t acce*oriu %otarul &rivat Petcu Ele%a &rivi%d co%*tatarea
-a&tului acce&trii *ucce*iu%ii# recu%oaterea dre&tului de &ro&rietate#
$%-
ca*area *u(ei c4eltuielilor de $%trei%ere# a c4eltuielilor de
$%(or(E%tare
i a c4eltuielilor co(u%ale di% cadrul &a*ivului *ucce*orali%.
1. Ga ali%eatul 1 di% di*&o8itiv *-a *ta,ilit o o(i*iu%e (eca%ic# -ii%d %e-
ce*ar de a -i $%lturat.
3. Patrtici&a%ii la &roce* %u au -o*t &re8e%te $% edi%# %e-ii%d citai# i%-
*ta%a a&recii%d &o*i,il eBa(i%area c4e*tiu%ii -r citarea ace*tora# %e-
-ii%d a-ectat $% %ici u% -el dre&turile ace*tora.
4. EBa(i%E%d (aterialele do*arului# &erti%e%te *oluio%rii corectrii ero-
rii# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia %ece*itii ad(iterii ace*te-
ia# di% ur(toarele co%*idere%te.
121
!. F% co%-or(itate cu art. 149 ali%.013 CPC# i%*ta%a judectorea*c &oate#
di% o-iciu *au la cererea &artici&a%ilor la &roce*# * corecte8e /reelile
*au o(i*iu%ile di% 4otrEre &rivitor la %u(e# calitate &roce*ual# orice
alte erori (ateriale *au de calcul evide%te.
K. F% cadrul di*&o8itivului *-a ad(i*# la ali%eatul 1 di% di*&o8itiv# o o(i*i-
u%e (eca%ic# -ii%d %ece*ar de a -i $%lturat# i a%u(e# *-a 4otrEt9
7. ?F%ca*ea8 di% co%tul &a*ivului *ucce*oral# i a%u(e di% co%tul lui +o-
(a% Givia# Pa%ait Cor%eliu i +adu E(a%uela# $% (od *olidar# *u(a de
44 1KK# K4 lei 0&atru8eci i &atru (ii dou *ute ai8eci i a*e lei# K4
,a%i3# cu titlu de c4eltuieli de $%(or(E%tare# c4eltuieli co(u%ale i de
judecat.A# %ei%dicE%du-*e $% -olo*ul cui *e $%ca*ea8# i a%u(e $%ca*a-
rea $% ,e%e-iciul recla(a%tei :e Maria# a*t-el# du& *i%ta/(a ?$% (od
*olidarA# *e vor i%clude cuvi%tele ?$% -olo*ul lui :e MariaA.
". 5vE%d $% vedere cele eB&u*e i $% co%-or(itate cu art. 149# art. 1K9-172
CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e corectea8 eroarea (aterial evide%t di% cu&ri%*ul di*&o8itivului
4otrErii judectoriei :ota%ica di% 23 a&rilie 1213# &ro%u%at $% do*arul
%r. 1-K!311# a%u(e9 la ali%eatul 1# du& *i%ta/(a ?$% (od *olidarA# *e
i%clud cuvi%tele ?$% -olo*ul d%ei :e MariaA.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica
(u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
121
2?/ 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ 0u06en+aea 6o#e0ului
#art$ *'4 alin$#%) lit$a) CPC)
6o*arul %r. .............
F C C I E I E + E
19 (ai 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei#judectorul Maria Mur/oci
/re-ier 5lio%a Cucu
eBa(i%E%d $% edi% judiciar &u,lic &ro,le(a *u*&e%drii &roce*ului
&or%it la cererea de c4e(are $% judecat de&u* de Molcov 5-a%a*ie
5-a%a*ie $(&otriva lui 5-te%ii Io% &rivi%d a%ularea actului juridic
a c o % * t a t a t9
1. Molcov 5-a%a*ie 5-a%a*ie a de&u* cerere de c4e(are $% judecat ctre
5-te%ii Io% &rivi%d a%ularea actului juridic.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%tul a i%dicat c $%tre Co%ductorul C5P
?'IMC5+A dl. 'arai% Mladi(ir i dl. 5-te%ii Io% a avut loc o $%ele/ere#
&ri% care ulti(ul a &ro(i* acordarea &rodu*elor c4i(ice &e%tru C5P
?'IMC5+A cu co%diia ac4itrii lor &E% la data de 21.21.122". Ga data
de 32.11.1227 dl. 'arai% Mladi(ir l- a ru/at &e Molcov 5-a%a*ie * ia
&rodu*ele c4i(ice &e%tru C5P ?'IMC5+A de la 5-te%ii Io%. F% (o(e%-
tul *olicitrii &rodu*elor c4i(ice de la 5-te%ii Io% ace*ta a re-u8at * i le
acorde# *olicitE%d $% *c4i(,# *e(%area u%ei reci&i*e *i(ulate &ri% care
Molcov 5-a%a*ie# c4i&urile# ?ar co%-ir(a -a&tul &ri(irii de la 5-te%ii Io%
a *u(ei de 4122 dolari 'U5 cu do,E%da de 4N lu%ar la toat *u(a ti(&
de &E% la data de 21.21.122"A. 6e*&re ace*t -a&t# l-a i%-or(at $%dat &e
'arai% Mladi(ir care $% ur(a co%vor,irilor i cu 5-te%ii Io% a dat
acordul
&ri(irii ace*tor &rodu*e cu co%diia *e(%rii reci&i*ei date# &ro(iE%d-
ui c va ac4ita toat *u(a de&li% &e%tru &rodu*ele c4i(ice lui 5-te%ii
123
Io% (ai $%ai%te de ter(e%ul i%dicat $% reci&i*a *i(ulat 021.21.122"3.
Pe%tru a %u -ace cale $%toar* i de a ur/e%ta &ri(irea ace*tor &rodu*e
c4i(ice l-a ru/at &e Molcov 5-a%a*ie * *e(%e8e acea*t reci&i* *i-
(ulat# -ictiv. 5ce*te &rodu*e c4i(ice au -o*t $%dat tra%*(i*e C5P
?'IMC5+A.
3. 6e*&re -a&tul c C5P ?'IMC5+A %u *-a ac4itat cu &rodu*ele c4i(ice
$% *u( de 4122 dolari 'U5 -a de 5-te%ii Io%# Molcov 5-a%a*ie a
a-lat
du& acio%area $% i%*ta%a de judecat &ri% care &ErEtul *olicit $%ca-
*area de la Molcov 5-a%a*ie *u(a de 12 224 dolari 'U5 i c4eltuielile
de judecat. 7a&tul c la data de 32.11.1227 $% realitate a avut loc o
tra%8acie *i(ulat# -ictiv avE%d *co& $%*tri%area &rodu*elor c4i(ice
dar %u# de &ri(ire de ctre Molcov 5-a%a*ie de la 5-te%ii Io% a *u(ei
de
4122 dolari 'U5 cu do,E%da de 4N lu%ar la toat *u(a ti(& de &E% la
data de 21.21.122"# a co%-ir(at-o co%ductorul C5P ?'IMC5+A 'arai%
Mladi(ir $% i%*ta%a de judecat 5%e%ii Coi i *u&li(e%tar &ri% *cri-
*oarea de /ara%ie &ri% care C5P ?'IMC5+A *e o,li/ * *e ac4ite cu
,a%i ori cu &rodu*e &E% la data de 21.2!.1211 cu cetea%ul 5-te%ii
Io%
&e%tru &re&aratele de ocrotire a &la%telor care au -o*t &ri(ite de C5P
?'IMC5+A co%-or( reci&i*ei *e(%ate de Molcov 5-a%a*ie
5-a%a*ie.
4. Mai i%dic# 5-te%ii Io% i%te%io%at# ur(ri%d *co&uri (e*c4i%e# a
o,i%ut
de la recla(a%t *e(%area +eci&i*ei *i(ulate# -ictive di% 32.11.1227.
Mai
(ult ca atEt# 5-te%ii Io%# tii%d cu certitudi%e de*&re -a&tul %eac4itrii
de
ctre C5P ?'IMC5+A a *u(ei de 4122 dolari 'U5 &e%tru &rodu*ele
c4i-
(ice# i%te%io%at a ate&tat 3 0trei3 a%i de 8ile# -ar * ( i%-or(e8e de
$%-
dat de*&re $%clcarea ter(e%ilor de ac4itare 021.21.122"3# de*i/ur
&e%tru
a-l acio%a $% i%*ta%a de judecat i &e%tru a *e $(,o/i -ar ju*t
124
cau8#
*olicitE%d deja $%ca*area de la Molcov 5-a%a*ie a *u(ei de 12 224
dolari
'U5. I% ca8ul i%-or(rii lui de $%dat di% &artea lui 5-te%ii Io% de*&re
&rodu*ele c4i(ice %eac4itate# ar -i $%tre&ri%* (*uri ur/e%te %ece*are
-a
de C5P ?'IMC5+A i 5-te%ii Io% &e%tru a de(o%*tra -a&tul tra%8aciei
*i(ulate# -ictive la *e(%area reci&i*ei $% care &ri% $%elciu%e a -o*t
i(&li-
cat de ctre 5-te%ii Io% i C5P ?'IMC5+A la data de
32.11.1227.
!. Pri% *e(%area ace*tui act juridic0+eci&i*a3 are loc o %eco%corda% i%-
te%io%at $%tre voi%a real i voi%a declarat avE%d ca *co&# di% cele
ur(ate# $%elarea lui Molcov 5-a%a*ie &e
viitor.
124
K. '-a *olicitat i%*ta%ei judectoreti a%ularea reci&i*ei di% 32.11.1227=
recu%oaterea reci&i*ei di% 32.11.1227 dre&t *i(ulat# -ictiv &ri% care
$% realitate a avut loc o alt tra%8acie i $%ca*area tuturor c4eltuielilor
de judecat.
7. +ecla(a%tul $% edi%a de judecat %u *-a &re8e%tat# $%* *-a &re8e%tat
Molcov +ai*a care a &re8e%tat certi-icatul de dece* co%-or( cruia cet.
Molcov 5-a%a*ie 5-a%a*ie a decedat la data de 11.2!.1213# eli,erat de
J'C 5%e%ii Coi.
". PErEtul 5-te%ii Io% $% edi%a de judecat %u *-a &re8e%tat -ii%d citat le-
/al de*&re data i ora edi%ei de judecat# %u a a%u%at i%*ta%a de*&re
(otivele %e&re8e%trii i %u a *olicitat eBa(i%area $% li&*a *a.
9. 'tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar
de a *u*&e%da &roce*ul di% ur(toarele co%*idere%te.
12. F% co%-or(itate cu art. 1K2 ali%.013 lit.a3 CPC Ainstana judectoreasc
este o0ligat s suspende procesul n cazul; decesului sau
reorganizrii prii n proces ori a intervenientului principal dac
raportul juridic litigios permite succesiunea n drepturiA$
11. Potrivit art. 1K1 lit.a3 Aprocesul se suspend; pn la determinarea
suc& cesorului n drepturi al persoanei ie5ite din proces sau pn la
numirea tutorelui sau curatorului persoanei incapa0ile sau lipsite de
capacita& tea de e3erciiu D n cazurile prevzute la art$*'4 lit$a) 5i 0)
A$
11. F% edi%a de judecat *-a co%*tatat# &otrivit certi-icatului de dece*# eli-
,erat de J-iciul de 'tare Civil 5%e%ii Coi# recla(a%tul Molcov 5-a%a-
*ie 5-a%a*ie a decedat la data de 11 (ai 1213.
13. 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul c rcla-
(a%tul Molcov 5-a%a*ie a decedat# ra&ortul juridic liti/io* e*te u%
ra&ort &atri(o%ial# care &er(ite *ucce*iu%ea $% dre&turi i# co%-or( art.
1444
Cod Civil# &atri(o%iul *ucce*oral i%clude atEt dre&turile &atri(o%iale
0activul *ucce*oral3# cEt i o,li/aiile &atri(o%iale 0&a*ivul *ucce*oral3#
&e care cel ce a l*at (ote%irea le avea la (o(e%tul dece*ului# iar
co%-or( art. 1!42# (ote%itorii care au acce&tat *ucce*iu%ea *ati*-ac
&rete%iile creditorilor celui ce a l*at (ote%irea &ro&orio%al cotei -ie-
cruia $% activul *ucce*oral# i deoarece $% co%-or(itate cu art. 72 ali%.
013 CPC i%*ta%a de judecat &er(ite $%locuirea &rii cu *ucce*orul
12!
ei $% dre&turi# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia de a *u*&e%da
12K
&roce*ul $% cau8 &E% la deter(i%area *ucce*orului $% dre&turi al lui
Molcov 5-a%a*ie 5-a%a*ie.
14. F% co%-or(itate cu art. art. 1K2 ali%.013 lit.a3# art. 1K1 lit.a3# art. 1K9-172
CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui
Molcov
5-a%a*ie 5-a%a*ie $(&otriva lui 5-te%ii Io% &rivi%d a%ularea actului juridic
*e *u*&e%d &E% la deter(i%area *ucce*orului $% dre&turi a lui Molcov
5-a%a*ie 5-a%a*ie.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u atEta
ti(& cEt durea8 *u*&e%darea &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica (u%.
C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Maria MU+OJCI
12K
2@/ 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ 0u06en+aea 6o#e0ului
#art$ *'% lit$c) CPC)
6o*arul %r.....................
F C C I E I E + E
1! octo(,rie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Maria Mur/oci
/re-ier 5lio%a Cucu
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a *u*&e%drii &roce*ului &or%it la
cererea de c4e(are $% judecat a '+G ?Pa*tra(e8A $(&otriva
$%tre&ri%derii ? I%Se*t-SlodA &rivi%d $%ca*area *u(ei datorate i a
do,E%8ii de $%tEr8iere
a c o % * t a t a t9
1. Ga data de 21.24.1211 '+G ?Pa*tra(e8A a $%ai%tat cerere de c4e(are $%
judecat $(&otriva ? I%Se*t-SlodA &rivi%d $%ca*area *u(ei datorate i a
do,E%8ii de $%tEr8iere.
1. F% edi%a judiciar re&re8e%ta%tul recla(a%tului Jjo/ Io%# a*i*tat de
avocatul Ma%cev*c4i Jle/ au *olicitat * -ie dat dele/aia i%*ta%-
elor judectoreti &olo%e8e &rivi%d e-ectuarea u%or acte de &roce-
dur9 F%(E%rii &ErEtului ?ICVE'@-VGJ6A cu adre*a &re*u&u*
ul.MT*li,or*Qa# "7131# 23-1"! Var*8aSa# +e&u,lica Pol*Qa# Pe-
*el9!21211223!K# CIP9 11"-119-K2-1!3# a docu(e%telor# audierii &E-
rEtului ?ICVE'@-VGJ6A &e (ar/i%ea cererii i%vocate# o,i%erea eB-
&licaiilor cu &rivire la9
3. F%c4eierea Co%tractului %r. 11 di% 19 a&rilie 1227 $%tre $%tre&ri%derea
?ICVE'@-VGJ6A 0ME%8tor3 i 'ocietatea cu +*&u%dere Gi(itat
?Pa*tra(e8A 0Cu(&rtor3 i a%eBei la co%tractul i%dicat %r.1=
127
4. Ci%e i cu( a ridicat (ijloacele ,%eti $% *u( de 1" 222 Euro di%
co%tul ,a%car a a/e%tului eco%o(ic ?ICVE'@-VGJ6A cd
PGK7114212"1197"221211174949 $% :a%Q Pol*Qa Ra*a J&ieQi
'&ol*Qa 5QcTj%a > :a%Q PeQa# M12 Var*8aSa# 7ilial "# codul ,%cii
PRJPPGPVZZZ# care a -o*t tra%*-erate de '+G ?Pa*tra(e8A &ri% Jr-
di% de &lat %r.1 di% 12 a&rilie 1227=
!. F% ce (od (ijloacele ,%eti ridicai $% *u( de 1" 222 Euro au -o*t
-olo*ite $% activitatea a/e%tului eco%o(ic ?ICVE'@-VGJ6A=
K. J,i%erea de&o8iiilor cet. Polo%iei Vlad8i(ier8 Vielu%*Qi 0do(iciliat9
ul.MT*li,or*Qa# "7131# 23-1"! Var*8aSa# +e&u,lica Pol*Qa#
tele-oa%e9 !1! 1!1 977# !21 !34 K113 cu &rivire la $%tre,rile *u*
i%dicate3=
7. Guarea (*urilor de a*i/urare a aciu%ii &ri% a&licarea *ec4e*trului la
*u(a de 31131#73 Euro &e co%tul cure%t al F%tre&ri%derii ?ICVE'@-
VGJ6A ul.MT*li,or*Qa# "7131# 23-1"! Var*8aSa# +e&u,lica Pol*-
Qa# %r.PGK7114212"1197"221211174949 $% :a%Q Pol*Qa Ra*a J&ie- Qi
'&ol*Qa 5QcTj%a > :a%Q PeQa# M12 Var*8aSa# 7ilial "# codul ,%cii
PRJPPGPVZZZ# ori &e alte co%turi ,a%care al F%tre&ri%derii
?ICVE'@-VGJ6A $% alte ,%ci a +e&u,lica Polo%ia.
". I%*ta%a a ad(i* cererea.
9. F% edi%a de judecat# i%*ta%a di% o-iciu a &u* $% di*cuie c4e*tiu%ea
*u*&e%drii &roce*ului.
12. +e&re8e%ta%tul recla(a%tei# avocatul 5%drei Po&e*cu a -o*t de acord.
11. Co%-or( art. 1K2 lit.c3 CPC ?instana judectoreasc este o0ligat s
suspende procesul n cazul delegrii ctre o instan judectoreasc
strin a efecturii actelor de procedur8$
11 . F% circu(*ta%ele $% care i%*ta%a a ad(i* cererea &rivi%d dele/area
c-
tre o i%*ta% judectorea*c *tri% a e-ecturii actelor de &rocedur#
le/i*laia $% vi/oare *ta,ilete c e*te o,li/atorie *u*&e%darea &roce*u-
lui &E% la &re8e%tarea de ctre i%*ta%a *tri% a dele/aiei de acordare
a a*i*te%ei juridice.
13 . F% co%-or(itate cu art. 1K2 lit.c3# art. 1K1 lit.,3# art. 1K9-172 CPC# i%-
*ta%a de judecat
12"
d i * & u % e9
Proce*ul de judecare a cererii de c4e(are $% judecat a '+G ?Pa*tra-
(e8A $(&otriva $%tre&ri%derii ? I%Se*t-SlodA &rivi%d $%ca*area *u(ei da-
torate i a do,E%8ii de $%tEr8iere *e *u*&e%d &E% la la &re8e%tarea de
ctre i%*ta%a co(&ete%t a +e&u,licii Polo%ia a dele/aiei de acordare a
a*i*te%ei juridice.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u atEta
ti(& cEt durea8 *u*&e%darea &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica# (u%.
C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Maria MU+OJCI
129
2A/ 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ 0u06en+aea 6o#e0ului
#art$ *'% lit$d) CPC)
6o*arul %r. .....................
F C C I E I E + E
11 au/u*t 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%ici&iu C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi%a de judecat &u,lic &ro,le(a *u*&e%drii&roce*ului
&or%it la cererea de c4e(are $% judecat lui 6a%ua Iurie i Maleriu
$(&otriva lui 6a%ua Mladi(ir 0$%locuit cu *ucce*orii 6a%ua Giu,ov#
Oraur JBa%a i 6a%ua Mi4ail3 i 6a%ua Giu,ov# i%terve%ie%i acce*orii
Pala%ciuc Ma*ile i JC@ C4ii%u cu &rivire la recu%oaterea dre&tului de
&ro&rietate i alte &rete%ii *u,*ecve%te# aciu%ea reco%ve%io%al a lui
6a%ua Mladi(ir 0$%locuit cu *ucce*orii 6a%ua Giu,ov# Oraur JBa%a i
6a%ua Mi4ail3 i 6a%ua Giu,ovi# i%terve%ie%t acce*oriu Pala%ciuc
Ma*ile# $(&otriva lui 6a%ua Iurie i Maleriu# i%terve%i%ei acce*orii
J-iciul Cada*tral @eritorial C4ii%u i %otarul &rivat :ot%ari Miorica cu
&rivire la recu%oaterea dre&tului de &ro&rietate i alte &rete%ii
*u,*ecve%te# a(,ele aciu%i $% &artea ceri%elor de *ta,ilire a (odului de
-olo*i% a tere%ului a-ere%t co%*truciilor# cererea i%terve%ilor &ri%ici&ali
Pala%ciuc Ma*ile i Pala%ciuc @a(ara $(&otriva lui 6a%ua Iurie# Maleriu#
Mladi(ir 0$%locuit cu *ucce*orii 6a%ua Giu,ov# Oraur JBa%a i 6a%ua
Mi4ail3 i 6a%ua Giu,ov cu &rivire la *ta,ilirea (odului de -olo*i% a
tere%ului# aciu%i eBa(i%ate $% &artea deter(i%rii (odului de -olo*i% a
tere%ului
a c o % * t a t a t9
1. 6a%ua Iurie i Maleriu au de&u* cerere de c4e(are $% judecat
$(&otriva
lui 6a%ua Mladi(ir i Giu,ovi# i%terve%ie%i acce*orii Pala%ciuc Ma*ile
112
i JC@ C4ii%u cu &rivire la recu%oaterea dre&tului de &ro&rietate i
112
alte &rete%ii *u,*ecve%te# aciu%ea reco%ve%io%al a lui 6a%ua Mladi-
(ir i Giu,ov# i%terve%ie%t acce*oriu Pala%ciuc Ma*ile.
1. 6a%ua Mladi(ir i Giu,ov# i%terve%ie%t acce*oriu Pala%ciuc Ma*ile# au
de&u* cerere reco%ve%io%al $(&otriva lui 6a%ua Iurie i Maleriu# i%-
terve%i%ei acce*orii JC@ C4ii%u i %otarul &rivat :ot%ari Miorica cu
&rivire la recu%oaterea dre&tului de &ro&rietate i alte &rete%Eii *u,-
*ecve%te# a(,ele aciu%i $% &artea ceri%elor de *ta,ilire a (odului de
-olo*i% a tere%ului a-ere%t co%*truiilor.
3. Pala%ciuc Ma*ile i Pala%ciuc @a(ara au de&u* cerere de i%terve%ie $%
i%tere* &ro&riu# $(&otriva lui 6a%ua Iurie# Maleriu# Mladi(ir i Giu,ovi
cu &rivire la *ta,ilirea (odului de -olo*i% a tere%ului# toate cererile
-ii%d eBa(i%ate $% &artea deter(i%rii (odului de -olo*i% a tere%ului#
%e*oluio%at $% -o%d.
4. F% cadrul edi%ei de judecat# 6a%ua Mladi(ir# decedat la 14.11.1212
0-.d. 19 Mol. III3 a -o*t $%locuit cu *ucce*orii9 6a%ua Giu,ov# Oraur
JBa%a i 6a%ua Mi4ail 0-.d. 31Mol. III3.
!. +e&re8e%ta%tul i%terve%ilor &ri%ici&ali Pala%ciuc Ma*ile i Pala%ciuc
@a-
(ara# i a &ErEtei-recla(a%te 6a%ua Giu,ov# Moraru 6a%iela# a
-or(ulat
cerere de di*&u%ere a eB&erti8ei te4%ice# cu &r&u%erea a ! $%tre,ri eB-
&ertului# a*u(E%d c4eltuielile de ctre i%terve%ie%tul &ri%ci&al
Pala%ciuc
Ma*ile# *olicitE%d eBecutarea eB&erti8ei de eB&ertul OElc 07ridjoi3
5lio%a#
di% cadrul Ce%trului Caio%al de EB&erti8e )udiciare di% cadrul
Mi%i*teru-
lui )u*tiiei al +M. 5 (otivat cererea &ri% -a&tul c# &ri% $%c4eierea di%
11
*e&te(,rie 1211# a -o*t di*&u* e-ectuarea eB&erti8ei te4%ice a
i(o,ilelor
di% *tr-la Ia%ul Morii %r. 4# $%credi%$%d eBecutarea '+G ?CeBi%A# -ii%d
e-ectuat ra&ortul de co%*tatare te4%ico-tii%i-ic %r. 14K di%
24.2K.1211#
care %u e*te o,iectiv i co%i%e /reeli de (*urare eB&u*e $% o,ieiile
*cri*e# i%clu*iv %u r*&u%de la $%tre,area c4eie > care *E%t (odurile de
-olo*ire a tere%ului di% *tr-la Ia%ul Morii %r. 4 (u%. C4ii%u.
K. Prile i &artici&a%ii la &roce* &re8e%i au -o*t de acord cu cererea#
%u au avut o,iecii la $%tre,rile &ro&u*e *au alte $%tre,ri# %u au avut
111
o,iecii la i%*tituia de eB&erti8 &ro&u*.
7. 7ii%d di*&u* e-ectuarea eB&erti8ei te4%ice &ri% $%c4eierea di% 11 (artie
1213# &ri% *cri*oarea CCE) %r. 111! di% 17.2!.1213# *-a co%*tatat -a&tul
c# eB&erti8a va &utea -i eBecutat doar du& &re8e%tarea docu(e%telor
&ri(are# i a%u(e9
- do*arul de i%ve%tariere te4%ic i do*arul cada*tral $% ori/i%al# al ,u%u-
lui i(o,il di% *tr-la Ia%ul Morii %r. 4# (u%. C4ii%u=
111
- eBtra*ul di% re/i*trul ,u%urilor i(o,ile actual al ,u%ului i(o,il di% *tr-
la Ia%ul Morii %r. 4# (u%. C4ii%u# eli,erat de JC@ C4ii%u $%
ori/i%al.
- M*urrile actuale al co%*truciilor 0ca*elor de locuit i%dividuale3 di%
*tr-la Ia%ul Morii %r. 4# (u%. C4ii%u=
- Pla%ul /eo(etric al tere%ului 0cu i%dicarea co%*truciilor %eautori8ate3
di% di% *tr-la Ia%ul Morii %r. 4# (u%. C4ii%u.
". I%*ta%a de judecat# avE%d $% vedere de(er*ul e%u%at# i avE%d $%
vedere %otorietatea %ece*itii di*&u%erii &re8e%trii actelor e%u%ate de
JC@# cu eBce&ia eBtra*ului JC@ &e care &artea &oate * $l &re8i%te -r
recla(area de i%*ta%a de judecat# $% co%-or(itate cu art. 11" ali%. 4
CPC# i $% vede- rea %eter/iver*rii eBa(i%rii cau8ei# a di*&u*
&re8e%tarea (aterialelelor *olicitate &ri% $%c4eierea di% 11 iu%ie 1213#
-ii%d &re8e%tate (aterialele# &arve%i%d de la JC@ do*arul te4%ic i
cada*tral# &artici&a%ii -ii%d citai %u *-au &re8e%tat# eBce&tE%d
i%terve%i%etul &ri%ci&al Pala%ciuc @a(ara# care a -o*t de acord cu
eB&edierea re&etat la CCE).
9. I%*ta%a de judecat# audii%d &artici&a%tul la &roce* &re8e%t# *tudii%d
(aterialele &re8e%tate# -ii%d $%lturate %eaju%*urile *ta,ilite de eB&ert#
va eB&edia do*arul cu (ateralele i do*arele te4%ic i cada*tral la
Ce%tru Caio%al de EB&erti8e )udiciare.
12. F% co%-or(itate cu art. 14"# art. 1K9-172# art. 1K1 lit.d3# art. 3!9 ali%.
013 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e eB&edia8 re&etat eB&ertului G7lc /*rid$oi2 Aliona# di% cadrul Ce%-
trului Caio%al de EB&erti8e )udiciare di% cadrul Mi%i*terului )u*tiiei al
+M do*arul civil %r. 1-17!111# (aterialelele *olicitate a%eBate# do*arul
te4%ic i cel cada*tral# &e%tru e-ectuarea eB&erti8ei te4%ice di*&u* &ri%
$%c4eierea di% 11 (artie 1213 a )udectoriei :ota%ica 0-.d. 199 Mol. III3.
'e *u*&e%d eBa(i%area &re8e%tei cau8e civile &E% la &re8e%tarea ra-
&ortului de eB&erti8.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u atEta
ti(& cEt durea8 *u*&e%darea &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica# (u%.
C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
111
2B/ 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ 0u06en+aea 6o#e0ului
#art$ *'% lit$h) CPC)
6o*arul %r.................
F C C I E I E + E
2" a&rilie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%ici&iu C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi%a de judecat &u,lic &rici%a civil la cererea de
c4e(are $% judecat co%creti8at a '+G ?Ge/al Ma%a/erA $(&otriva '+G
?5uto*i( Oru&A# 6ediu Maria# 6ediu Iaro*lav i 6ediu 5dria%#
i%terve%ie%t acce*oriu '+G ?Cor%ul :elu/uluiA cu &rivire la
recu%oaterea calitii de locatar de ,u% credi% i $%lturarea
o,*tacolelor $% -olo*i%a i(o,ilului
a c o % * t a t a t9
1. '+G ?Ge/al Ma%a/erA a de&u* cerere de c4e(are $% judecat co%cre-
ti8at $(&otriva '+G ?5uto*i( Oru&A# 6ediu Maria# 6ediu Iaro*lav i
6ediu 5dria%# i%terve%ie%t acce*oriu '+G ?Cor%ul :elu/uluiA cu &ri-
vire la recu%oaterea calitii de locatar de ,u% credi% i $%lturarea
o,*tacolelor $% -olo*i%a i(o,ilului. 'olicit recu%oaterea $% calitate de
locatar de ,u% credi% a i(o,ilului di% *tr. 'alcE(ilor %r. 11# o,li/area
&ErEilor de a %u crea i(&edi(e%te $% -oli*rea i acce*ul la ,u%ul i(o-
,il cu evacuarea di% i(o,il# (otivE%d cererea &e -a&tul c &ro&rietar al
,u%lui i(o,il e*te '+G ?Cor%ul :elu/uluiA# -olo*i%a -ii%d tra%*(i*
$% ,a8a co%tractului de locaiu%e di% 12.11.1229# acce*ul recla(a%tului
-ii%d o,*crucio%at de &ErEtul '+G ?5uto*i(A# *&aiul -ii%d -olo*it ile/al
de '+G ?5uto*i( Oru&A
1. F% cadrul edi%ei de judecat# re&re8e%ta%tul i(%terve%ie%tului acce-
*oriu '+G ?Cor%ul :elu/uluiA# @taru I%a a *olicitat *u*&e%darea eBa-
(i%rii cau8ei &E% la *oluio%area &rici%ii civile la cererea de c4e(are
113
$% judecat a '+G ?Cor%ul :elu/uluiA $(&otriva 5PGP !137"# 6ediu
Maria# 6ediu Iaro*lav i 6ediu 5dria% cu &rivire la co%*tatarea %uli-
tii a,*olute a co%tractelor de vE%8area-cu(&rare di% 14.2".1229 i
1".29.1229# do*ar $%re/i*trat *u, %r. 1-191!11 la judectoria :ota%ica#
a-lat $% /e*tiu%ea judectorului :u4%aci Mir/iliu.
3. 5 (otivat &ri% -a&tul c# &ro&rietarul '+G ?Cor%ul :elu/uluiA ar -i
-o*t de&o*edat de ,u%ul i(o,il di% *tr. 'alcE(ilor %r. 11 &ri%
co%tractele e%u%ate co%te*tate# cau8ele -ii%d co%eBe# iar *oluia dat de
judectorul :u4%aci Mir/iliu ar *ta,ili cu autoritate de lucru judecat
caracterul le- /al *au ile/al al co%tractelor co%te*tate# iar &re8e%ta
&rici% %u &oate -i eBa(i%at $%ai%te de &rici%a a-lat $% /e*tiu%ea
judectorului :u4%aci Mir/iliu.
4. F% edi%a de judecat# re&re8e%ta%tul recla(a%tei '+G ?Ge/al Ma%a-
/erA# +u*u @atia%a a -o*t de acord cu cererea# iar re&re8e%ta%tul co&ErE-
ilor '+G ?5uto*i( Oru&A# 6ediu Maria# 6ediu Iaro*lav i 6ediu 5dri-
a%# 'avva 5leBa%dru# a *olicitat re*&i%/erea cererii.
!. I%*ta%a de judecat audii%d &artici&a%ii &re8e%i *tudii%d (aterialele
&re8e%tate# co%*ider %ece*ar de ad(i* de(er*ul# di% ur(toarele co%-
*idere%te.
K. F% co%-or(itate cu art. 1K1 lit.43 CPC# la cererea &artici&a%ilor la
&roce* *au di% o-iciu# i%*ta%a judectorea*c &oate *u*&e%da &roce*ul
$% ca8ul $% care &rici%a %u &oate -i judecat $%ai%te de *oluio%area u%ei
alte &ri- ci%i co%eBe.
7. 6i% co&ia cererii de c4e(are $% judecat de&u* la 1!.2!.1211 i di*&o-
8itivul $%c4eierii de *u*&e%dare a u%ei alte cau8e co%eBe a judectorului
Hurca%u +adu &e do*arul %r. 1e-11213# celelalte (ateriale# re8ult c
&e rolul judectoriei :ota%ica *e a-l cererea de c4e(are $% judecat a
'+G ?Cor%ul :elu/uluiA $(&otriva 5PGP !137"# 6ediu Maria# 6ediu
Iaro*lav i 6ediu 5dria% cu &rivire la co%*tatarea %ulitii a,*olute a
co%tractelor de vE%8area cu(&rare di% 14.2".1229 i 1".29.1229# do*ar
$%re/i*trat *u, %r. 1-191!11 la judectoria :ota%ica# a-lat $% /e*tiu%ea
judectorului :u4%aci Mir/iliu# *oluie care e*te *u*ce&ti,il de a deter-
(i%a ci%e e*te &ro&rietarul i(o,ilului $% liti/iu# a*t-el# 4otrErea &e do-
*arul e%u%at e*te $% (*ur eve%tual de a (odi-ica ra&orturile juridice
di%tre &ri# &ri% ur(are# &re8e%ta &rici% %u &oate -i *oluio%at $%ai%te
de *oluio%area &ri(ei.
114
". F% co%-or(itate cu art.1K9-172# art. 1K1 lit.43# art.3!9 ali%.013 CPC# i%-
*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e ad(ite cererea re&re8e%ta%tul i%terve%ie%tului acce*oriu '+G ?Cor-
%ul :elu/uluiA# @taru I%a# de *u*&e%dare a eBa(i%rii cau8ei.
'e *u*&e%d eBa(i%area &rici%ii civile la cererea de c4e(are $% judeca-
t co%creti8at a '+G ?Ge/al Ma%a/erA $(&otriva '+G ?5uto*i( Oru&A#
6ediu Maria# 6ediu Iaro*lav i 6ediu 5dria%# i%terve%ie%t acce*oriu '+G
?Cor%ul :elu/uluiA cu &rivire la recu%oaterea calitii de locatar de ,u%
credi% i $%lturarea o,*tacolelor $% -olo*i%a i(o,ilului# &E% la *oluio-
%area irevoca,il a aciu%ii lui '+G ?Cor%ul :elu/uluiA $(&otriva 5PGP
!137"# 6ediu Maria# 6ediu Iaro*lav i 6ediu 5dria% cu &rivire la
co%*tata-
rea %ulitii a,*olute a co%tractelor de vE%8area-cu(&rare di% 14.2".1229
i 1".29.1229# do*ar $%re/i*trat *u, %r. 1-191!11 la judectoria :ota%ica#
a-lat $% /e*tiu%ea judectorului :ucur Io%.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u atEta
ti(& cEt durea8 *u*&e%darea &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica# (u%.
C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
11!
=0/ 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ e$u8ul 0u06en+ii 6o#e0ului
#art$ *'% lit$h) CPC)
6o*arul %r. .......
F C C I E I E + E
1! a&rilie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a *u*&e%drii &roce*ului &or%it la
cererea de c4e(are $% judecat a lui Ciolacu 5urica $(&otriva lui Ci4a%
Ele%a cu &rivire la evacuarea di% i(o,il
a c o % * t a t a t9
1. Ciolacu 5urica a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui
Ci4a% Ele%a cu &rivire la evacuarea di% i(o,il# la data de 2K dece(,rie
1212# (otivat &e -a&tul i%clu*iv al dei%erii ordi%ului de re&artiie di%
14.24.1212.
1. F% edi%a di% 1!.24.13# re&re8e%ta%tul &ErEtei Ci4a% Ele%a# avocatul
)ere/4i 5%atolie a -or(ulat de(er* cu &rivire la *u*&e%darea eBa(i%rii
cau8ei &E% la *oluio%area cau8ei la &rocedura de co%te%cio* ad(i%i*-
trativ# -ii%d de&u* la 6irecia Gocativ Co(u%al# 5r4itectur i Co%-
*trucii a Co%*iliului Mu%ici&al C4ii%u 06GC5C a CMC3 o cerere de
a%ulare a ordi%ului de re&artiie di% 14.24.1212# i%vocE%d &revederile
art. 1K1 lit.43 CPC.
4. F% edi% a -o*t audiat &o8iia &rilor i &artici&a%ilor la &roce* &re-
8e%i# co%*e(%at $% &roce*ul ver,al al edi%ei# re&re8e%ta%tul recla-
(a%tului &ErEt 'areu 5%atolie# Z(eu 5leBa%dru *olicitE%d re*&i%/erea
de(er*ului# recla(a%ta Cior,a Gud(ila i &ErEtul Cior,a Iurie *u*i-
%%d de(er*ul.
!. 'tudii%d &rici%a civil i cererea de c4e(are $% judecat (e%io%at#
au-
dii%d &o8iia &arici&a%ilor la &roce* &re8e%i# i%*ta%a de judecat aju%-
11K
/e la co%clu8ia c e*te %ece*ar re*&i%/erea cererii de *u*&e%dare# di%
ur(toarele co%*idere%te.
K. F% co%-or(itate cu art. 1K1 lit.43 CPC# la cererea &artici&a%ilor la
&roce* *au di% o-iciu# i%*ta%a judectorea*c &oate *u*&e%da &roce*ul
$% ca8ul $% care &rici%a %u &oate -i judecat $%ai%te de *oluio%area u%ei
alte &ri- ci%i co%eBe.
7. +eiei%d di% &ractica CE6J# a%u(e art. K &ara/ra- 1# /ara%tea8 &ri-
lor eBa(i%area cererii lor $% cadrul u%ui ter(e% re8o%a,il# or de la de-
&u%erea aciu%ii &E% la data -or(ulrii cererii de *u*&e%dare# au
eB&irat (ai (ult de 1 a%i de 8ile# iar &re8e%tul do*ar *e a-l la -a8a
cercetrii judecEtoreti# (ai (ult decEt atEt# *u*&e%darea eBa(i%rii &e
acte*t (o- tiv e*te -acultativ# %u o,li/atorie.
". @otodat# di% cererea co&ia creia a -o*t a%eBat *e ate*t c cererea de
a%ulare a ordi%ului de re&artiie a -o*t de&u* la u% or/a% ad(i%i*trativ#
%u $% i%*ta%a de judecat# (ai (ult# %u e*te i%te%tat u% &roce* civil#
&e%- tru a -i i%cide%t %oiu%ea de ?&rici% co%eBA &ri% ur(are %u *e
ate*t $% *e%*ul 1K1 lit.43 CPC i%cide%a %oiu%ii de ?&rici%i co%eBeA.
9. 5vE%d $% vedere cererea -or(ulat# &revederea le/al e%u%at# ra-
&ortat la circu(*ta%ele eB&u*e# i%*ta%a de judecat co%*ider i(-
&o*i,il *u*&e%darea eBa(i%rii cau8ei &E% la *oluio%area cererii
e%u%ate.
12. GuE%d $% co%*iderare ter(e%ul eBa(i%rii &re8e%tei cau8e# co%-
-or( &racticii co%*ta%te a CE6J# i *co&ului Ge/ii %r. "711.24.1211
&rivi%d re&ararea de ctre *tat a &rejudiciului cau8at &ri% $%clcarea
dre&tului la judecarea $% ter(e% re8o%a,il a cau8ei *au a dre&tului la
eBecutarea $% ter(e% re8o%a,il a 4otrErii judectoreti AA"onitorul
Eficial %4+&%4.A*1*, 4%$4+$*4%%# care co%-or( art. 1 ali%. 1# co%*tituie
crearea $% +e&u,lica Moldova a u%ui re(ediu i%ter% e-icie%t de a&ra-
re a dre&tului la judecarea $% ter(e% re8o%a,il a cau8ei i a dre&tului la
eBecutarea $% ter(e% re8o%a,il a 4otrErii judectoreti# ra&ortat la
ter(e%ul a-lrii &e rol a cau8ei# &ri% &ri*(a art. K1 CPC# *e vor ate%i-
o%a &artici&a%ii la &roce* a*u&ra %eter/iver*rii eBa(i%rii &re8e%tei
cau8e civile.
11. F% co%-or(itate cu art. 1K9-172# art. 1K1 lit.43# art. 3!9 ali%.013 CPC#
i%*ta%a de judecat
117
d i * & u % e9
'e re*&i%/e cererea re&re8e%ta%tului &ErEtei Ci4a% Ele%a# avocatul )e-
re/4i 5%atolie# de *u*&e%dare a eBa(i%rii cererii de c4e(are $% judecat
a lui Ciolacu 5urica $(&otriva lui Ci4a% Ele%a cu &rivire la evacuarea di%
i(o,il# ca -ii%d %e$%te(eiat.
Co%-or( &racticii co%*ta%te a CtE6J# i Ge/ii %r. "7 di% 11.24.1211
&ri-
vi%d re&ararea de ctre *tat a &rejudiciului cau8at &ri% $%clcarea dre&tului
la judecarea $% ter(e% re8o%a,il a cau8ei *au a dre&tului la eBecutarea $%
ter(e% re8o%a,il a 4otrErii judectoreti &ri% &ri*(a art. K1 CPC# *e ate%-
io%ea8 &artici&a%ii la &roce* a*u&ra %eter/iver*rii eBa(i%rii &re8e%tei
cau8e civile.
F%c4eierea &oate co%te*tat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
11"
=1/ 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ e$u8ul 0u06en+ii 6o#e0ului
#art$ *'% lit$h) CPC)
6o*arul %r. ...................
F C C I E I E + E
12 iulie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u#
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Maria Mur/oci /re-ier
5lio%a Cucu
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a *u*&e%drii &roce*ului i%te%tat la
aciu%ea :C ?Moldi%dco%,a%QA '5 $(&otriva cet. Er4a% 5leBa%dru# 'C
?Er4a% @ra%*-Oru&A '+G &rivi%d eBecutarea dre&tului de i&otec i /aj
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%tul# :C ?Moldi%dco(,a%QA '5# *-a adre*at# $% i%*ta%a de ju-
decat cu cerere de c4e(are $% judecat ctre ctre '+G ?Er4a% @ra%*-
Oru&A &rivi%d eBecutarea *ilit a dre&tului de i&otec &ri% de&o*edarea
i vE%8area ,u%urilor i(o,ile i&otecare.
1. Ga data de 1K iu%ie 1211 &ri% Ca%celaria )udectoriei a -o*t $%ai%tat
cererea de (odi-icare a aciu%ii.
3. Ga data de 29.27.1211 avocatul &ErEtului# Ouuleac Ma*ile a *olicitat
*u*&e%darea &roce*ului# (otivE%d cererea &ri% aceea# c a%terior eBa-
(i%rii actualei &rici%i# &ri% IotrErea )udectoriei :ota%ica %r. 1e-
37!1211# a -o*t di*&u* a*u&ra aceluiai o,iect de liti/iu $%ca*area di%
co%tul &ErEilor a datoriei $% (ri(e de 372 "13#"" euro i !2 222 lei
taBa de *tat. 5*u&ra ace*teia *-a de&u* a&el# care *e eBa(i%ea8 la Cur-
tea de 5&el C4ii%u. F%tru evitarea u%or atacuri a*u&ra co(&a%iei &E-
rEte# i a $%ca*rii u%ei datorii de 1 ori# *olicit *u*&e%darea &roce*ului
a-lat &e rol.
4. +e&re8e%ta%tul recla(a%tului# dl Pa%i Jle/ a co%*iderat cererea
%e$%te- (eiat# *olicitE%d re*&i%/erea acea*teia.
119
!. I%*ta%a de judecat# a*cultE%d &artici&a%ii la &roce*# *tudii%d (ateria-
lele cau8ei# co%*ider %ece*ar a re*&i%/e cererea# di% ur(toarele co%*i-
dere%te.
K. F% co%-or(itate cu art. 1K1 lit.43 CPC# la cererea &artici&a%ilor la
&roce* *au di% o-iciu# i%*ta%a judectorea*c &oate *u*&e%da &roce*ul
$% ca8ul $% care &rici%a %u &oate -i judecat $%ai%te de *oluio%area u%ei
alte &ri- ci%i co%eBe.
7. '-a co%*tatat# c &ri% IotrErea )udectoriei :ota%ica %r. 1e-37!1211#
a -o*t di*&u* $%ca*area de la 'C ?Er4a% @ra%*-Oru&A '+G $% co%tul
'+G
?Ge/altriu(- *u(a de 372 "13#"" EU+. F% -a&t '+G ?Ge/altriu(-A a
acio%at $% i%tere*ele :C ?Moldi%dco%,a%QA '5. Ga data de 12.21.1211
'C ?Er4a% @ra%*-Oru&A '+G a de&u* cerere de a&el a*u&ra 4otrErii
%o(i%ali8ate# care la (o(e%t *e eBa(i%ea8.
". Co%-or( &ct. " lit.-3 di% Co%tractul de /aj %r. 1 di% 1" ia%uarie 122"#
$%c4eiat $%tre &ri# $% ca8ul %era(,ur*rii datoriilor de credit de ctre
?6e,itorul /aji*t $% ter(e%ul *ta,ilit de co%tractul de credit creditorul
/aji*t are dre&tul * &u% *u, ur(rire ,u%urile /ajate re8ervE%du-i
dre&tul de co(erciali8are a ace*tora $% (odul *ta,ilit de le/i*laia $%
vi/oare 0-.d. 17 ver*o3. 5ceeai &revedere e*te i $% co%tractul de /aj %r.
1K.# %r. 3# %r. 32# !# 4#.
9. 6i% eB&licaiile re&re8e%ta%tului recla(a%tului# co%tractul de credit $%-
tre &ri %-a -o*t re8iliat. 5vE%d $% vedere &revederile co%tractuale ale
&rilor# i%*ta%a co%*ider# c &rici%ile %o(i%ali8ate *u%t co%eBe# $%*
&ot -i eBa(i%ate co%co(ite%t.
12. +eiei%d di% cele eB&u*e# $% co%-or(itate cu art. 1K1# art. 1K9-172# art.
3!9 ali%.013 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e ca %e$%te(eiat cererea avocatului &ErEilor Ouuleac
Ma*ile
&rivi%d *u*&e%darea &roce*ului &e cau8a civil la cererea de c4e(are $%
judecat a :C ?Moldi%dco%,a%QA '5 $(&otriva cet. Er4a% 5leBa%dru# 'C
?Er4a% @ra%*-Oru&A '+G &rivi%d eBecutarea dre&tului de i&otec i /aj.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
112
judectorul Maria MU+OJCI
112
=2/ 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ eluaea 6o#e0ului
+u6 0u06en+ae #art$*'/ CPC)
6o*arul %r. ...............
F C C I E I E + E
14 -e,ruarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi%a de judecat &u,lic# &rici%a civil la cererea de
c4e(are $% judecat lui Coju4ari 'er/iu# Coju4ari 5la# Co&tu Giud(ila i
O4ed8ul +ai*a $(&otriva lui Coju4ari Maleriu# O4ed8ul Jle/ i )o*a%
Iva%# i%terve%ie%t acce*oriu %otarul )ele8%Ei 5%/ela cu &rivire la
declararea %ulitii &ariale a co%tractului de do%aie i alte &rete%ii
*u,*ecve%te
a c o % * t a t a t9
1. F% cadrul eBa(i%rii &rici%ii civile# &ri% $%c4eierea )udectoriei
:ota%ica#
(u%. C4ii%u# di% 21 %oie(,rie 1211 a -o*t di*&u* e-ectuarea
eB&erti8ei
&e do*ar $% ,a8a $%c4eierii a%terioare i *u*&e%darea eBa(i%rii cau8ei.
1. 6o*arul a -o*t re*tituit judectoriei :ota%ica# -ii%d eBecutat ra&ortul de
eB&erti8 %r. 199 -- di% 17.11.1211.
3. 'tudii%d (aterialele do*arului i audii%d &o8iia &rilor i
&artici&a%ilor
la &roce* &re8e%i# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a relua
&roce*ul di% ur(toarele co%*idere%te.
4. F% co%-or(itate cu art. 1K4 CPC# du& decderea circu(*ta%elor care
au du* la *u*&e%darea &roce*ului# i%*ta%a judectorea*c di*&u%e# la
cererea &artici&a%ilor la &roce* *au di% o-iciu# reluarea &roce*ului.
!. 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul c# au
dec8ut circu(*ta%ele care au du* la *u*&e%darea &roce*ului# i%*ta%a
111
de judecat aju%/e la co%clu8ia de a relua &roce*ul.
K. F% co%-or(itate cu art. 1K4# art. art. 1K9-172# art. 3!9 ali%.013 CPC#
i%*ta%a de judecat
111
d i * & u % e9
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat lui Coju4ari
'er/iu# Coju4ari 5la# Co&tu Giud(ila i O4ed8ul +ai*a $(&otriva lui
Coju4ari Maleriu# O4ed8ul Jle/ i )o*a% Iva%# i%terve%ie%t acce*oriu
%otarul
)ele8%Ei 5%/ela cu &rivire la declararea %ulitii &ariale a co%tractului de
do%aie i alte &rete%ii *u,*ecve%te# *e reia.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul 4otrErii.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
111
==/ 5n#heiee .u+e#,oea0# 6i)in+ eluaea 6o#e0ului
+u6 0u06en+ae #art$*'/ CPC)
6o*arul %r................................
F C C I E I E + E
32 iulie 122" (u%. C4ii%u
)udectoria +Eca%i (u%.C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5%atol Pa*cu
/re-ier 5%a +u*u
*oluio%E%d c4e*tiu%ea &rivi%d reluarea eBa(i%rii cau8ei civile la cererea
de c4e(are $% judecat a lui I(erova Cadejda $(&otriva lui '&E%u
Gud(ila i i%terve%ie%ii acce*orii %otarul 'to/ Maria i JC@ C4ii%u
&rivi%d declararea %ulitii co%tractului
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%tul *-a adre*at $% i%*ta%a de judecat cu aciu%ea
%o(i%ali8at.
1. Pri% $%c4eierea )udecatoriei +Eca%i# (u%.C4ii%u di% 2!.29.27. eBa-
(i%area cau8ei a -o*t *u*&e%dat &E% la deter(i%area *ucce*orilor $%
dre&turi a lui I(erova Cadejda care a decedat la 2".2".27.
3. Ga 27.2!.2". '&el%icova 5%a a de&u* cerere $% i%*ta%a de judecat# *o-
licitE%d reluarea eBa(i%rii cau8ei $% -o%d.
4. F% edi%a de judecat '&el%icova 5%a a &re8e%tat i%*ta%ei de judecat
4otrErea judectorea*c &ri% care *e ate*t acce&tarea *ucce*iu%ii du&
dece*ul lui I(erova Cadejda i a *olicitat reluarea eBa(i%rii cau8ei
civile.
!. @otodat# $% edi%a de judecat i%*ta%a a &u* $% di*cuie ad(iterea $%
calitate de *ucce*or $% dre&turi a recla(a%tului I(erova Cadejda# care a
decedat# &e '&el%icova 5%a# care a acce&tat *ucce*iu%ea.
K. 5udii%d &rile &re8e%te# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia c
ur(ea8 a -i reluat eBa(i%area cau8ei $% -o%d deoarece au dec8ut
circu(*ta%ele care au du* la *u*&e%darea &roce*ului cu ad(iterea lui
113
'&el%icova 5%a $% calitate de *ucce*or $% dre&turi du& dece*ul recla-
(a%tei di% ur(toarele co%*idere%te.
7. F% edi%a de judecat *-.a *ta,ilit c recla(a%ta I(erova Cadejda la
2".2".27. a decedat iar *ucce*iu%ea du& dece*ul ei a -o*t acce&tat de
ctre '&el%icova 5%a ce *e dovedete &ri% 4otrErea )udectoriei +E-
ca%i (u%.C4ii%u di% 23.24.2".
". Co%-or( art.72 ali%.013 CPC# $% ca8ul ieirii u%eia di%tre &ri di%
ra&or- tul juridic liti/io* *au di% ra&ortul *ta,ilit &ri% 4otrEre
judectorea*c 0dece*# reor/a%i8are# ce*iu%e de crea%# tra%*-er de
datorie i alte ca8uri de *u,ro/are3# i%*ta%a &er(ite $%locuirea &rii cu
*ucce*orul ei $% dre&- turi. 'uce*iu%ea $% dre&turi e*te &o*i,il $% orice
-a8 a &roce*ului.
9. Co%-or( art. 1K4 CPC# du& decderea circu(*ta%elor care au du* la
*u*&e%darea &roce*ului# i%*ta%a judectorea*c di*&u%e# la cererea &ar-
tici&a%ilor la &roce* *au di% o-iciu# reluarea &roce*ului.
12. 5*t-el i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia de a relua eBa(i%area
cau8ei $% -o%d i a ad(ite $% calitate de *ucce*or $% dre&turi a
recla(a%- tei I(erova Cadejda# care a decedat# &e '&el%icova 5%a.
11. F% ,a8a celor eB&u*e i $% te(eiul art.72 ali%.013# art. 1K4 # art.1K9-172
CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e reia eBa(i%area $% -o%d a cau8ei civile la cererea de c4e(are $% ju-
decat a lui I(erova Cadejda $(&otriva lui '&E%u Gud(ila i i%terve%ie%ii
acce*orii %otarul 'to/ Maria i JC@ C4ii%u &rivi%d declararea %ulitii
co%tractului.
'e ad(ite $% calitate de *ucce*or $% dre&turi al recla(a%tei I(erova Ca-
dejda *ucce*orul te*ta(e%tar '&el%icova 5%a.
F%c4eierea &oate -i atact odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%te de edi%#
judectorul 5%atol P5'CU
114
=4/ 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului
/art& 3(' lit&a2 +P+2
6o*arul %r........................
F C C I E IE + E
24 (artie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica# (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judector Maria Mur/oci
/re-ier 5lio%a Cucu
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a $%cetrii &roce*ului &or%it la
cererea de c4e(are $% judecat a :ur*ei I(o,iliar ?GaraA '+G $(&otriva
Ce%trul de Evaluare I%de&e%de%t i EB&erti8 a Patri(o%iului ?I%deB
I(o,ilA# i%terve%ie%t acce*oriu de &artea &ErEtului Pacov Malerii &rivi%d
declararea %eco%-or( ceri%elor le/i*laiei ra&ortului de evaluare i
re8ultatelor evalurii
a c o % * t a t a t9
1. Ga data de 29.21.1211 :ur*a I(o,iliar ?GaraA '+G a de&u* cerere de
c4e(are $% judecat $(&otriva Ce%trului de Evaluare I%de&e%de%t i
EB&erti8 a Patri(o%iului 0CEIEP3 ?I%deB I(o,ilA# i%terve%ie%t acce-
*oriu de &artea &ErEtului Pacov Malerii &rivi%d declararea %eco%-or(
ceri%elor le/i*laiei ra&ortului de evaluare i re8ultatelor evalurii.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%tul a i%vocat c# la data de 12.2".1211
evaluatorul Ce%trul de evaluare i%de&e%de%t i eB&erti8 a &atri(o%iu-
lui ^I%deB I(o,il_ - d%ul '. .te-a%co a $%toc(it ra&ortul de evaluare
%r. 2412"-11 cu &rivire la *ta,ilirea &reului de &ia a i(o,ilului i
c4eltuielilor &e%tru re&araie a&. "4 de &e *tr. 31 5u/u*t 19"9# %r. 4K#
(u%. C4ii%u. 5&arta(e%tul *u*-%u(it a&ari%e cu dre&tul de&ro&ri-
etate :ur*ei I(o,iliare ^G5+5_ '.+.G. i evaluarea a -o*t e-ectuat
-r acordul i &re8e%a re&re8e%ta%tului recla(a%tului i cu $%clcarea
&revederilor le/i*laiei $% vi/oare +M.
11!
3. F% data de 1K.21.1211 recla(a%tul a (ai de&u* o cerere de co%creti8are
a ceri%elor 0-.d.!13
4. 'olicit recla(a%tul# i%clu*iv co%-or( cererii de co%creti8are di%
1K.21.12119 13 a co%*tata c +a&ortul de evaluare %r. 2412"-11 cu &ri-
vire la *ta,ilirea &reului de &ia a i(o,ilului i c4eltuielilor &e%tru
re&araie a&."4 de &e *tr. 31 5u/u*t 19"9# %r.4K# (u%. C4ii%u#
$%toc(it de Ce%trul de evaluare i%de&e%de%t i eB&erti8 a
&atri(o%iului AI%deB I(o,ilA i re8ultatele evalurii re-lectate $% ace*t
ra&ort de evaluare %u core*&u%de &revederilor le/i*laiei $% vi/oare= 13
a declara %ule re8ulta- tele evalurii re-lectate $% +a&ortul de evaluare
%r. 2412"-11 cu &rivire la *ta,ilirea &reului de &ia a i(o,ilului i
c4eltuielilor &e%tru re&ara- ie a&. "4 de &e *tr. 31 5u/u*t 19"9# %r.4K#
(u%. C4ii%u $%toc(it de Ce%trul de evaluare i%de&e%de%t i
eB&erti8 a &atri(o%iului AI%deB I(o,ilA.
!. F% edi%a de judecat di% 24.23.1213 re&re8e%ta%tul CEIEP AI%deB
I(o- ,ilA# :acalE( 5%atolie# a *olicitat $%cetarea &roce*ului $% te(eiul
lit.a3 art. 1K! CPC# &e (otiv c &rici%a %u ur(ea8 a -i judecat $%
&rocedur civil.
K. I%terve%ie%tul acce*oriu Pacov Malerii $% edi%a de judecat a *u*i%ut
de(er*ul $%ai%tat de re&re8e%ta%tul &ErEtului.
7. +e&re8e%ta%tul recla(a%tului :ur*a I(o,iliar ?GaraA '+G# Giu,a 6a-
/ua $% edi%a de judecat a *olicitat re*&i%/erea cererii &rivi%d $%ce-
tarea &roce*ului di% (otiv c le/ea %u i%ter8ice * co%te*te ra&ortul de
evaluare.
". 5*cultE%d ar/u(e%tele i co%*idere%tele avocailor &rilor# al i%terve-
%ie%tului acce*oriu Pacov Malerii# *tudii%d (aterialele do*arului# i%-
*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a ad(ite ca $%te(eiat cererea
avocatului &ErEtului# :acalE( 5%atolie# di% ur(toarele co%*idere%te.
9. F% co%-or(itate cu art. 1K! lit. 3 CPC Ainstana judectoreasc dispune
ncetarea procesului n cazul n care pricina nu urmeaz a fi judecat
n procedur civilA$
12. Potrivit art. 117 ali%.013# 013 CPC Apro0e n pricini civile snt
elementele de fapt, do0ndite n modul prevzut de lege, care servesc
la constata& rea circumstanelor ce justific preteniile 5i o0ieciile
prilor, precum 5i altor circumstane importante pentru justa
soluionare a pricinii< n
11K
calitate de pro0e n pricini civile se admit elementele de fapt
constatate din e3plicaiile prilor 5i ale altor persoane interesate n
soluionarea pricinii, din depoziiile martorilor, din nscrisuri, pro0e
materiale, nre& gistrri audio&video, din concluziile e3perilorA$
11. Co%-or( art. 11 al Ge/ii cu &rivire la activitatea de evaluare %r. 9"9
di% 1".24.1221 Avaloarea estimat indicat n raportul de evaluare,
ntocmit n conformitate cu prezenta lege, se consider veridic 5i se
recomand 0eneficiarului 5iAsau utilizatorului serviciilor de evaluare
n scopul menionat n raportul de evaluare, dac legislaia sau
hotrrea instanei de judecat nu sta0ile5te altfeAl$
11. Co%-or( art. 1!" ali%. 043 CPC Araportul de e3pertiz este e3aminat n
5edin de judecat 5i evaluat n ansam0lu cu celelalte pro0eA$
13 . F% te(eiul art. 1
1
ali%.013 a Ge/ii cu &rivire la eB&erti8a judiciar#
co%*ta-
trile te4%ico-tii%i-ice i (edico-le/ale# e3pertiza judiciar, consta&
tarea tehnico&5tiinific 5i medico&legal se dispun n cazurile n care,
pentru sta0ilirea circumstanelor ce pot avea i"portan probatorie n
cauza penal, #n cauza civil, n cazurile cu privire la contraveniile
administrative sau n alte situaii de litigiu, snt necesare cuno5tine
speciale n domeniul 5tiinei, tehnicii, medicinii, artei sau n alte
dome& nii ale activitii umane$
14 . F% edi%a judiciar *-a co%*tatat# c a6o,ul +e e)aluae n/
041I0AC
11 +in 0A/04/2011 a -o*t $%toc(it de ctre Ce%trul de Evaluare I%-
de&e%de%t i EB&erti8 a Patri(o%iului AI%deB I(o,ilA la cererea
clie%tului Pacov Malerii i &re8e%tat ca &ro, $% cau8a civil la aci-
u%ea ace*tuia ctre :ur*a LGaraA '+G &rivi%d $%ca*area c4eltuielilor
de re&araie. Cau8a e*te &e rolul judectoriei Ce%tru# (u%. C4ii%u
0-.d. 1!-44= 1333.
1!. @otodat# co%-or( &ct. 11 al IotrErii eB&licative a Ple%ului C') di%
32.12.1229# %r. 12 > Cu &rivire la &ractica a&licrii de ctre i%*ta%ele
de co%te%cio* ad(i%i*trative a u%or &revederi ale Ge/ii co%te%cio*u-
lui ad(i%i*trativ > actele de e3pertiz, de revizie, rapoartele scrise ale
specialistului sau alt docu"ent consultativ de specialitate, inclusiv
#nscrisurile destinate s serveasc drept prob #ntr1un proces civil %i
care #ntrunesc caracteristicile "i$loacelor de prob, utilizate n
cadrul procesului civil constituie, de fapt, ni5te acte pregtitoare ale
117
hotrrii
11"
judectore5ti, care pot fi com0tute cu mijloace procesuale
corespunz& toare 5i apreciate de ctre instana judectoreasc dup
intima convin& gere #art$%,4 CPC)$ Prin ur"are, actele "enionate
nu s7nt supuse controlului le!alitii pe calea contenciosului
ad"inistrativ&
1K . F% acea*t ordi%e de idei i%*ta%a de judecat rei%e c# ace*te
reco(a%-
dri *u%t a&lica,ile i *&eei $% liti/iu# i a%u(e a6o,ul +e e)aluae
n/ 041I0AC11 +in 0A/04/2011 %u &oate -i *u&u* co%trolului le/alitii
%ici &e calea co%te%cio*ului ad(i%i*trativ i %ici $% ordi%ea &rocedurii
civile /e%erale 0co%te%cioa*e3 > &rocedur $% care *e eBa(i%ea8 &re-
8e%tul liti/iu.
17 . F%tru co%-ir(area ace*tui &u%ct de vedere a *e rei%e i deci8ia
Curii de
5&el C4ii%u di% 2".11.1211 &ro%u%at $% *&e# &ri% care *-a ad(i*
cererea de revi8uire de&u* de Pacov Malerii# ca*at 4otrErea )udec-
toriei :ota%ica (u%. C4ii%u di% 1K -e,ruarie 1211 a*u&ra ace*tui ca8
i re(i* &rici%a *&re rejudecare $% &ri(a i%*ta% 0-.d. 1113. I%*ta%a
*u&erioar a (otivat $% deci8ie c a6o,ul +e e)aluae n/ 041I0AC11
+in 0A/04/2011 nu 6oa,e $i #on,e0,a, 0e6aa, :n 6o#e+ua
6e)8u,
6en,u a#7iuni #i)ile
1". 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul# c ra-
&ortul de evaluare %r. 2412"-11 are calitate de &ro, $% alt &roce* ju-
diciar i %u &oate -i o,iect al liti/iului# re*&ectiv %u &oate -i co%te*tat
*e&arat $% &rocedur &rev8ut &e%tru cererea de c4e(are $% judecat#
i%*ta%a de judecat co%c4ide c &roce*ul $% &rici%a civil la cererea
de c4e(are $% judecat a :ur*ei I(o,iliare AGaraA '+G ctre Ce%trul
de Evaluare I%de&e%de%t i EB&erti8 a Patri(o%iului ?I%deB I(o,ilA#
i%terve%ie%t acce*oriu de &artea &ErEtului Pacov Malerii &rivi%d decla-
rarea %eco%-or( ceri%elor le/i*laiei ra&ortului de evaluare i re8ulta-
telor evalurii e*te %ece*ar a -i $%cetat &e te(eiul c &rici%a %u
ur(ea8
a -i judecat $% &rocedura civil.
19 . F% ,a8a celor eB&u*e# co%ducE%du-*e de art. 1K! lit.a3# art. 1KK# art.
1K9-
119
172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e ad(ite ca $%te(eiat cererea avocatului &ErEtului Ce%trul de Evalu-
are I%de&e%de%t i EB&erti8 a Patri(o%iului AI%deB I(o,ilA# :acalE(
5%atolie.
11"
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a :ur*ei
I(o,iliare AGaraA '+G ctre Ce%trul de Evaluare I%de&e%de%t i EB&er-
ti8 a Patri(o%iului ?I%deB I(o,ilA# i%terve%ie%t acce*oriu de &artea &E-
rEtului Pacov Malerii &rivi%d declararea %eco%-or( ceri%elor le/i*laiei
ra&ortului de evaluare i re8ultatelor evalurii *e $%cetea8 &e te(eiul c
&rici%a %u ur(ea8 a -i judecat $% &rocedura civil.
'e (e%io%ea8# c %u *e ad(ite o %ou adre*are $% judecat a :ur*ei
I(o,iliare AGaraA '+G $(&otriva aceluiai &ErEt cu &rivire la acelai
o,iect i &e acelai te(eiuri.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Maria MU+OJCI
119
=>/ 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului
#art$ *'( lit$0) CPC)
6o*arul %r. ...............
F C C I E I E + E
12 (artie 1229 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a $%cetrii &roce*ului &or%it la
cererea de c4e(are $% judecat a lui 'ta(ati Gilia%a $(&otriva .colii
Pro-e*io%al @e4%ice %r.!# '5 ?7ra%8eluaA cu &rivire la recu%oaterea
dre&tului la *&aiul locativ i $%lturarea i(&edi(e%telor la utili8are
a c o % * t a t a t9
1. Ga 11 ia%uarie 1229 'ta(ati Gilia%a a de&u* cerere de c4e(are $% jude-
cat $(&otriva .colii Pro-e*io%al @e4%ice %r. ! 0.P@ !3# '5
?7ra%8eluaA
cu &rivire la recu%oaterea dre&tului la *&aiul locativ i $%lturarea i(-
&edi(e%telor la utili8are.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%ta a i%dicat c# la 21.2K.97# la de(er-
*ul ad(i%i*traiei Ce%trului de Medici% Preve%tiv 0CMP3 C4ii-
%u# a -o*t a%/ajat ca tE%r *&eciali*t# du& a,*olvirea colii de (e-
dici%# i *-a atri,uit odaia %r. !11# $% &re8e%t %r. 19 di% c(i%ul "# *tr.
'ar(i*e/etu*a %r. 1"3# (u%. C4ii%u# u%de *-a i%*talat cu traiul i
locuiete &E% $% &re8e%t de 11 a%i. PE% $% &re8e%t *e a-l $% relaii
de (u%c &er(a%e%te cu CMP C4ii%u. Ga adre*area Preturii *ect.
:ota%ica di% 1!.21.1227# i *-a &er-ectat vi8 de reedi% $% odaia
re*&ectiv# $%* la ?cererea &ro&rietaruluiA vi8a i-a -o*t retra*. Ga
(o(e%t .P@ ! &reti%de de a o evacua $% -avoarea i%*talrii altei
&er*oa%e# cu toate c %u e*te &ro&rietar# deoarece ulti(ele $%*crieri
dovede*c c ,u%ul e*te $%re/i*trat du& ?Mold4le,&ro(A# *ucce*orul
cruia e*te ?7ra%8eluaA '5.
132
3. 'olicit recu%oaterea dre&tului la *&aiu locativ a*u&ra odii
(e%io%a- te# o,li/area .P@ ! de a %u crea o,*tacole $% utili8area
*&aiului locativ.
4. F% edi%a de judecat# recla(a%ta i-a (odi-icat ceri%ele# i%dicE%d $%
calitate de &ErEt i Co%*iliul Mu%ici&al C4ii%u 0CMC3# deoarece ,u-
%ul %u e*te $%re/i*trat juridic i a&ari%e CMC. 'olicit o,li/area CMC
*-i eli,ere8e ,o% de re&artiie a*u&ra odii (e%io%ate.
!. F% edi%a de judecat# re&re8e%ta%tul .P@ !# 'E(,otea%u 5%atol a *oli-
citat $%cetarea &roce*ului# &e (otiv c eBi*t deja o 4otrEre irevoca,il
&e ace*t liti/iu.
K. +e&re8e%ta%tul '5 ?7ra%8eluaA# O4eor/4ia 5%drei a *u*i%ut de(er-
*ul# iar recla(a%ta 'ta(ati Gilia%a i re&re8e%ta%tul *u Petrici
5%atolie# au -o*t $(&otriva ad(iterii de(er*ului.
7. 5udii%d &rile# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat co%-
*ider %ece*ar de a $%ceta &roce*ul di% ur(toarele co%*idere%te.
". F% co%-or(itate cu art. 1K! lit.,3 CPC# i%*ta%a judectorea*c di*&u%e
$%cetarea &roce*ului $% ca8ul $% care $%tr-u% liti/iu $%tre aceleai &ri#
cu &rivire la acelai o,iect i &e aceleai te(eiuri *-a e(i* o 4otrEre
jude- ctorea*c r(a* irevoca,il *au o $%c4eiere de $%cetare a
&roce*ului $% le/tur cu re%u%area recla(a%tului la aciu%e *au cu
co%-ir(area tra%8aciei di%tre &ri.
9. F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c recla(a%ta 'ta(ati Gilia%a a (ai
de&u* $% i%*ta%a de judecat o aciu%e *i(ilar $(&otriva .P ! i 'E(-
,otea% 5%atol cu &rivire la recu%oaterea dre&tului la *&aiu locativ i
declararea %ulitii ordi%ului de re&artiie eli,erat &e %u(ele ulti(ului#
&ri% ur(are a*u&ra aceluiai o,iect i avE%d aceleai te(eiuri.
12. Pri% 4otrErea judectoriei :ota%ica C4ii%u di% 14 (artie 122"# r-
(a* irevoca,il la 1K.11.122"# aciu%ea recla(a%tei a -o*t re*&i%*#
-ii%d ad(i* aciu%ea reco%ve%io%al a &ErEtului recla(a%t 'E(,otea%
5%atol $(&otriva recla(a%tei &ErEte 'ta(ati Gilia%a cu &rivire la eva-
cuare di% odaia liti/ioa* -ii%d ad(i*.
11. 5*&ectul atra/erii $% &roce* $% calitate de &ErEt a CMC &ri% cererea de
(odi-icare a ceri%elor# %u e*te $% (*ur * i%-luie%e8e a*u&ra auto-
ritii de lucru judecat a 4otrErii# deoarece# $%*i di% co%i%utul &re-
8e%tei cereri de c4e(are $% judecat# recla(a%ta 'ta(ati Gilia%a relev
c ulti(ele $%re/i*trri a*u&ra ,u%ului *E%t &e %u(ele '5 ?7ra%8eluaA#
131
ca *ucce*or a 5*ociaiei ?Mold4le,&ro(A# dre&tul -ii%d %otat la :iroul
@e4%ic de I%ve%tariere 0:I@3 la 12.29.19"1# co%-or( i%-or(aiei
cada*- trale di% do*ar. Eve%tuala %eluare $% co%*iderare a 4otrErii ar
co%*titui o ati%/ere a &ri%ci&iului *ecuritii ra&orturilor juridice *tatuat
de CtE- 6J.
11. 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul c# $%tr-
u% liti/iu $%tre aceleai &ri# cu &rivire la acelai o,iect i &e aceleai
te(eiuri *-a e(i* o 4otrEre irevoca,il# i%*ta%a de judecat aju%/e la
co%clu8ia de a $%ceta &roce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $%
judecat a lui 'ta(ati Gilia%a $(&otriva .P@ !# '5 ?7ra%8eluaA cu
&rivire la recu%oaterea dre&tului la *&aiul locativ i $%lturarea i(&e-
di(e%telor la utili8are.
13. F% co%-or(itate cu art. 1K! lit.,3# art. 1KK# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a
de judecat
d i * & u % e9
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui
'ta(ati
Gilia%a $(&otriva .colii Pro-e*io%al @e4%ice %r. !# '5 ?7ra%8eluaA# Co%-
*iliului Mu%ici&al C4ii%u cu &rivire la recu%oaterea dre&tului la *&aiul
locativ i $%lturarea i(&edi(e%telor la utili8are# o,li/area eli,errii ordi-
%ului de re&artiie# *e $%cetea8.
'e (e%io%ea8 c %u *e ad(ite o %ou adre*are $% judecat a lui
'ta(ati
Gilia%a $(&otriva acelorai &ErEi cu &rivire la acelai o,iect i &e aceleai
te(eiuri.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
131
=?/ 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului
#art$ *'( lit$0) CPC)
6o*arul %r........................
F C C I E I E + E
12 (ai 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Maria Mur/oci
/re-ier 5lio%a Cucu
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic de(er*ul &rivi%d $%cetarea &roce*ului la
cererea de c4e(are $% judecat a '.5. ?'e(%alA $(&otriva Oa%cea%
Eudoc4ia &rivi%d evacuarea di% *&aiu locativ
a c o % * t a t a t9
1. Ga data de 1!.29.1211 '.5. ?'e(%alA a $%ai%tat cerere de c4e(are $%
ju-
decat ctre Oa%cea% Eudoc4ia &rivi%d evacuarea di% i(o,il -r acor-
darea altui *&aiu locativ.
1. F% (otivarea cererii recla(a%tul a i%dicat# c ,u%ul i(o,il di% *tr.
Iri*to
:otev# 1!# (u%. C4ii%u are *tatut de c(i% de*ti%at &e%tru do(icilie-
rea (u%citorilor i e*te $% ad(i%i*trare eco%o(ic la '.5. ?'e(%alA di%
a%ul 199". 5ce*t c(i% a -o*t re&arti8at &e%tru do(iciliere (u%citorilor
care au activat la U8i%# $% ,a8a ordi%ului de re&artiie. F% &erioada a%u-
lui 1212# $% ur(a co%trolului e-ectuat# *-a de&i*tat# c $% odaia %r.1111
locuiete &ErEta# care %u dei%e %ici u% dre&t de &ro&rietate *au -olo*i%
a*u&ra ace*tei $%c&eri# deci &ErEta *-a i%*talat ile/al i ocu& &E% $%
&re8e%t *a(ovol%ic odaia %r.1111.
3. F% edi%a judiciar &ErEta i avocatul ace*teia au *olicitat $%cetarea &ro-
ce*ului $% te(eiul art. 1K! lit.,3 CPC# (otivE%d c la data de 17.11.199"
de ctre )udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u a -o*t &ro%u%at $%c4eie-
rea &rivi%d $%cetarea &roce*ului &e cau8a civil la aciu%ea '5 ?U8i%a
133
'e(%alA ctre Oa%cea% Eudoc4ia &rivi%d evacuarea i aciu%ea reco%-
134
ve%io%al a Eudoc4iei Oa%cea% ctre '5 ?U8i%a 'e(%alA &rivi%d re-
cu%oaterea dre&tului la *&aiul locativ# &e (otiv c &rile au *oluio%at
&ro,le(a. F%c4eierea e*te irevoca,il. Prile *u%t aceleai# acelai e*te
o,iectul i te(eiul aciu%ii.
4. 5vocatul Cri*ti%a Cojocaru# re&re8e%ta%t al '.5. ?'e(%alA a *olicitat
re*&i%/erea de(er*ului# (otivE%d c aciu%ea $%ai%tat de '5 ##'e(-
%alA $% a%ul 199" are ca te(ei eB&irarea co%tractului $%c4eiat $%tre '5
##'e(%alA i 'ecia de F%v(E%t &u,lic a *ect. :ota%ica# &ri% care lui
Oa%cea% Eudoc4ia i-a -o*t acordat u% loc $% c(i%ul u8i%ei. Co%*ider
c e*te u% te(ei a,*olut di-erit# avE%d $% vedere c $% aciu%ea a-lat la
(o(e%t &e rolul i%*ta%ei *e *olicit evacuarea &ErEtei# di% (otiv c %u
di*&u%e de ordi% de re&artiie eli,erat de '5 ##'e(%alA# care i-ar o-eri
dre&tul le/al de a locui $% c(i%ul %r. 3 di% *tr. Iri*to-:otiev 1!#
avE%d
$% vedere c c(i%ul re*&ectiv e*te de*ti%at &e%tru locuirea
(u%citorilor
care activea8 la '5 ##'e(%alA.
!. 5udii%d &artici&a%ii la &roce*# *tudii%d (aterialele cau8ei civile# &re-
cu( i cau8a civil %r. 1-13219" ridicat di% 5r4iva )udectoria :ota-
%ica (u%. C4ii%u# i%*ta%a aju%/e la co%clu8ia c de(er*ul e*te $%-
te(eiat i %ece*it a -i ad(i*# cu $%cetarea &roce*ului# di% ur(toarele
co%*idere%te.
K. Co%-or( art. 1K! lit.,3 CPC# i%*ta%a judectorea*c di*&u%e $%cetarea
&roce*ului $% ca8ul $% care $%tr-u% liti/iu $%tre aceleai &ri# cu &rivire
la acelai o,iect i &e aceleai te(eiuri *-a e(i* o $%c4eiere de $%cetare
a &roce*ului $% le/tur cu re%u%area recla(a%tului la aciu%e.
7. F% edi%a judiciar *-a co%*tatat# c la data de 17.21.122" '5 ?U8i%a
'e(%alA *-a adre*ta cu cerere de c4e(are $% judecat ctre Oa%cea%
Eudoc4ia *olicitE%d evacuarea ace*teia di% c(i%ul u8i%ei# odaia 1111#
&e%tru a acorda *&aiu locativ altui cetea%. F% (otivarea aciu%ii a i%-
dicat atu%ci# c &ErEtei i *-a acordat u% loc $% c(i%ul u8i%ei $% ,a8a
co%tractului $%c4eiat $%tre U8i%a ?'e(%alA i 'ecia $%v(E%tului &u-
,lic al *ec. :ota%ica. GuE%d $% co%*ideraie c ter(e%ul co%tractului a
eB&irat i u8i%a are %ece*itate de locuri $% c(i% &e%tru a le acorda lu-
crtorilor *i# $% iu%ie 199! co(itetul *i%dical i ad(i%i*traia u8i%ei a
luat 4otrErea de a evacua &ErEta. PE% la data de&u%erii aciu%ii &ErEta
%u a eli,erat locul $% c(i%ul u8i%ei 0-.d. 3# cau8a civil %r. 1-13219"
13!
ridicat di% 5r4iva )udectoria :ota%ica (u%.
C4ii%u3.
134
". Pri% $%c4eierea )udectoriei :ota%ica (u%. C4ii%u di% 17.11.199" a
-o*t $%cetat &roce*ul &e cau8a civil la aciu%ea '5 ?U8i%a 'e(%alA
ctre Oa%cea% Eudoc4ia &rivi%d evacuarea i aciu%ea reco%ve%io%al
a Eudoc4iei Oa%cea% ctre '5 ?U8i%a 'e(%alA &rivi%d recu%oaterea
dre&tului la *&aiul locativ# $% te(eiul art. 11" %r.4# 119 CPC. F%
(otiva- rea $%c4eierii *e i%dic la aceea# c &rile au re%u%at la aciu%e
deoare- ce au 4otrEt liti/iul &e cale &a%ic. F%c4eierea e*te irevoca,il
la data de 23.11.199".
9. F% (aterialele do*arului %r. 1-13219" 0-.d. 3"-393 *e re/*e*c cererile
a(,elor &ri# adic re&re8e%ta%tului '5 ?U8i%a 'e(%alA i Oa%cea%
Eudoc4ia &ri% care acetea re%u% la aciu%i# i i%dic# c li *-a eB&licat
&revederile art. 119 CPC 0$% redacia vec4e3.
12. I%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia c $% liti/iul care *-a eBa(i%at
&ri% cau8a civil %r. 1-13219" la aciu%ea '5 ?U8i%a 'e(%alA ctre
Oa%cea% Eudoc4ia &rivi%d evacuarea# i liti/iul care *e eBa(i%ea8 $%
&re8e%tul &roce*# &rile *u%t aceleai9 '5 ? 'e(%alA i Oa%cea% Eudo-
c4ia# iar liti/iul e*te cu &rivire la acelai o,iect i &e aceleai te(eiuri.
J,iectul liti/iului e*te evacuarea &ErEtei di% odaia 1111 di% c(i%ul
di% *tr. Iri*to :otev# 1!# (u%. C4ii%u.
11. I%*ta%a co%*ider# c i te(eiul de -a&t# cEt i cel de dre&t al aciu%ilor
e*te acelai. 5*t-el# *-a co%*tatat# c atEt la *ituaia a%ului 199"
Oa%cea% Eudoc4ia %u di*&u%ea de te(ei le/al 0ordi% de re&artiie
eli,erat de ad- (i%i*traia '5 ##'e(%alA 3 de a locui $% *&aiul dat#
$%trucEt $%c $% a%ul 1993 eB&ira*er co%tractul $%c4eiat $%tre '5
##'e(%alA i 'ecia de F%- v(E%t &u,lic a *ect. :ota%ica# (u%.
C4ii%u &ri% care lui Oa%cea% Eudoc4ia i-a -o*t acordat u% loc $%
c(i%ul u8i%ei# te(&orar# cEt i $% &re8e%ta aciu%e *e i%voc li&*a
te(eiului le/al# adic li&*a ordi%ului de re&artiie eli,erat de
ad(i%i*traia '5 ##'e(%alA.
11. Ga $%tre,area i%*ta%ei# re&re8e%ta%tul '5 ##'e(%alA %u a &utut
ar/u(e%- ta# care circu(*ta%e %oi au a&rut re-eritor la *ituaia
juridic 0*tatutul juridic3 al locatarei Oa%cea% Eudoc4ia de la
(o(e%tul e(iterii $%c4e- ierii de $%cetare a &roce*ului de*&re evacuare
di% 17.11.199" i &E% la data de&u%erii &re8e%tei aciu%i $% i%*ta%
de*&re evacuare-1!.29.1211. 7a&tul c recla(a%tul %u -olo*ete $%
&re8e%ta aciu%e eB&re*ia ?@er(e- %ul co%tractului a eB&iratA# dar
13!
i%dic ca te(ei c evacuarea ur(ea8 a
13K
-i di*&u* &e (otiv c a ?ocu&at -r autori8aie $%c&erea de locuitA %u
d dre&tul de a co%*idera c *e i%voc u% alt te(ei de dre&t al aciu%ii.
13. +eiei%d di% cele eB&u*e# $% co%-or(itate cu art.1K! lit.,3# art. 1KK# art.
1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a '.5. ?'e(-
%alA $(&otriva d%ei Oa%cea% Eudoc4ia &rivi%d evacuarea di% i(o,il -r
acordarea altui *&aiu locativ *e $%cetea8.
'e (e%io%ea8 c %u *e ad(ite o %ou adre*are $% judecat a '.5.
?'e(%alA $(&otriva aceluiai &ErEt cu &rivire la acelai o,iect i &e ace-
leai te(eiuri.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%e
judectorul Maria MU+OJCI
13K
=@/ 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului
#art$ *'( lit$c) CPC)
6o*arul %r. ............................
F C C I E I E + E
2! (artie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a $%cetrii &roce*ului &or%it la
cererea de c4e(are $% judecat a '5 ?Euroa*i/ Oru&A $(&otriva lui @ri-a%
Zi%adia cu &rivire la $%ca*area &rejudiciului (aterial $% ordi%e de re/re*
a c o % * t a t a t9
1. '5 ?Euroa*i/ Oru&A a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva
lui
@ri-a% Zi%adia cu &rivire la $%ca*area &rejudiciului (aterial $% ordi%e de
re/re*.
1. 'olicit $%ca*area *u(ei &rejudiciului $% (ri(e de 1 1K9# !2 lei i taBa
de *tat $% *u( de 172 lei.
3. F% cadrul edi%ei de judecat# re&re8e%ta%tul recla(a%tului '5 ?Euro-
a*i/ Oru&A# Pala%ciuc Miorel# a -or(ulat cerere *cri* cu &rivire la re-
%u%area la aciu%ea de&u* i $%cetarea &roce*ului# &e (otiv c a -o*t
ac4itat datoria i taBa de *tat.
4. PErEta @ri-a% Zi%adia# $% edi%a de judecat %u *-a &re8e%tat -ii%d citat
le/al.
!. 5udii%d re&re8e%ta%tul recla(a%tului# *tudii%d (aterialele do*arului#
i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a ad(ite re%u%ul re&re8e%-
ta%tului recla(a%tului la aciu%e i de a $%ceta &roce*ul di% ur(toarele
co%*idere%te.
K. F% co%-or(itate cu art. 1K! lit.c3 CPC# i%*ta%a judectorea*c di*&u%e
$%cetarea &roce*ului $% ca8ul $% care recla(a%tul a re%u%at la aciu%e#
re%u%ul -ii%d ad(i* de i%*ta%.
137
7. F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c# re&re8e%ta%tul recla(a%tului Pa-
la%ciuc Miorel# cu $(&uter%iciri *&eciale $% ace*t *e%*# i-a eB&ri(at
voi%a de a re%u%a la aciu%e# ceea ce *e co%-ir( &ri% cererea *cri*
a%eBat la (aterialele do*arului *e(%at de ad(i%i*tratorul
recla(a%tului# iar &ErE- tul %u a *olicitat eBa(i%area -o%dului cau8ei
%e&re8e%tE%du-*e $% edi%.
". I%*ta%a de judecat# $% co%-or(itate cu art. 111 ali%.043 CPC# i-a eB-
&licat re&re8e%ta%tului Cer%ei Cor%eliu e-ectele ad(iterii re%u%ului la
aciu%e i $%cetrii &roce*ului *ti&ulate $% art. 1KK ali%.013 CPC i a%u(e
c# %u *e ad(ite o %ou adre*are $% judecat a aceleiai &ri cu &rivire
la acelai o,iect i &e aceleai te(eiuri.
9. 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul c# $%
co%-or(itate cu art. K2 ali%.0!3 CPC# re%u%ul recla(a%tului la aciu%e
%u co%travi%e le/ii i %u $%calc dre&turile# li,ertile i i%tere*ele le/i-
ti(e ale &er*oa%ei# i%tere*ele *ocietii *au ale *tatului# i%*ta%a de jude-
cat aju%/e la co%clu8ia de a ad(ite re%u%ul recla(a%tului la aciu%e i
de a $%ceta &roce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a
'5 ?Euroa*i/ Oru&A $(&otriva lui @ri-a% Zi%adia cu &rivire la $%ca*area
&rejudiciului (aterial $% ordi%e de re/re*.
12. F% co%-or(itate cu art. 1K! lit.c3# art. 1KK# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a
de judecat
d i * & u % e9
'e ad(ite re%u%ul re&re8e%ta%tul recla(a%tului '5 ?Euroa*i/ Oru&A#
Pala%ciuc Miorel# la aciu%e.
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a '5
?Euroa-
*i/ Oru&A $(&otriva lui @ri-a% Zi%adia cu &rivire la $%ca*area &rejudiciului
(aterial $% ordi%e de re/re* *e $%cetea8.
'e (e%io%ea8# c %u *e ad(ite o %ou adre*are $% judecat a '5 ?Eu-
roa*i/ Oru&A $(&otriva lui @ri-a% Zi%adia cu &rivire la acelai o,iect i &e
aceleai te(eiuri.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
13"
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
13"
=A/ 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului
#art$ *'( lit$d) CPC)
6o*arul %r. ..............................
F C C I E I E + E
19 (artie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &rici%a civil la cererea de c4e(are $%
judecat a '5 ?6o%ari* Orou&A $(&otriva lui Motroi Cicolae Io% cu
&rivire la *u(a &rejudiciului (aterial $% ordi%e de re/re*
a c o % * t a t a t9
1. '5 ?6o%ari* Orou&A a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva
lui Motroi Cicolae Io% cu &rivire la *u(a &rejudiciului (aterial $% ordi-
%e de re/re*.
1. F% (otivarea aciu%ii recla(a%tul a i%dicat c# la 12.27.1212# '5
?6o%ari*
Orou&A a $%c4eiat cu cet. Cva*iuc 'er/4ei co%tractul de a*i/urare
o,li/a-
torie de r*&u%dere (aterial de&li%# re-eritor la a( ?Io%da 5ccordA
%$ COZ 9K9# la 21.2K.1211 *-a &rodu* accide%tul rutier al ace*tuia auto-
(o,il# co%du* de Motroi Cicolae# cu a( (odel ?Ma8da 6e(ioA# cu %$
CMV !"7# co%du* de cet. :radu I/or. Pri% &roce*ul-ver,al de
co%*tatare
a co%trave%iei di% 21.2K.1211# vi%ovat de co(iterea accide%tului rutier
a
-o*t recu%o*cut &ErEtul# care %u era i%clu* $% co%tractul de a*i/urare#
de*-
&/u,irea de a*i/urare de 1K 149# 41 lei -iii%d ac4itat lui :radu I/or.
3. 'olicit $%ca*area de*&/u,irii de a*i/urare de 1K 149# 41 lei#
139
*erviciilor
juridice de 1!22 lei i a taBei de *tat de 4"7# 4" lei..
4. F% cadrul edi%ei de judecat# re&re8e%ta%tul recla(a%tului '5 ?6o-
%ari* Orou&A# 5MJC5@UG '@5OI5+ Ea%u Mi4ail# i &ErEtul Motroi
Cicolae# au &re8e%tat o tra%8acie de $(&care# $% -or( *cri*.
142
!. Prile $% &roce* e%u%ai au co%-ir(at acordul de a $%ceta &roce*ul $%
co%diiile eB&u*e $% -or( *cri* $% tra%8acie.
K. 5udii%d re&re8e%ta%tul recla(a%tului i &ErEtul $% &roce*# *tudii%d (a-
terialele do*arului# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a co%-ir(a
tra%8acia di%tre &ri i de a $%ceta &roce*ul di% ur(toarele co%*ide-
re%te.
7. F% co%-or(itate cu art. 1K! lit.d3 CPC# i%*ta%a judectorea*c di*&u%e
$%cetarea &roce*ului $% ca8ul $% care &rile au $%c4eiat o tra%8acie de
$(&care# co%-ir(at de i%*ta%.
". F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c re&re8e%ta%tul recla(a%tului cu
$(&uter%iciri *&eciale# i &ErEtul Motroi Cicolae i-au eB&ri(at voi%a
de a $%c4eia tra%8acia# ceea ce *e co%-ir( &ri% *u&ortul *cri&tic a%eBat
la (aterialele do*arului i voi%a eB&ri(at ver,al $% edi%.
9. Moi%a ace*tora a -o*t veri-icat $% edi%a de judecat.
12. I%*ta%a de judecat# $% co%-or(itate cu art. 111 ali%.043 CPC# le-a eB-
&licat &rilor e-ectele co%-ir(rii tra%8aciei i $%cetrii &roce*ului *ti-
&ulate $% art. 1KK ali%.013 CPC i a%u(e c# %u *e ad(ite o %ou adre*a-
re $% judecat a aceleiai &ri cu &rivire la acelai o,iect i &e aceleai
te(eiuri.
11. 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul c# $%
co%-
-or(itate cu art. K2 ali%.0!3 CPC# tra%8acia %u co%travi%e le/ii i %u $%-
calc dre&turile# li,ertile i i%tere*ele le/iti(e ale &er*oa%ei#
i%tere*ele
*ocietii *au ale *tatului# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia de a
co%-ir(a tra%8acia i de a $%ceta &roce*ul $% &rici%a civil la cererea de
c4e(are $% judecat a '5 ?6o%ari* Orou&A $(&otriva lui Motroi
Cicolae
Io% cu &rivire la *u(ei &rejudiciului (aterial $% ordi%e de re/re*.
11. F% co%-or(itate cu art. 1K! lit.d3# art. 1KK# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a
de
judecat
d i * & u % e9
'e co%-ir( tra%8acia de $(&care $%c4eiat $%tre '5 ?6o%ari* Orou&A#
&ri% i%ter(ediul re&re8e%ta%tului Ea%u Mi4ail i &ErEtul Motroi Cicolae
Io%# co%-or( creia9
141
1. PErEtul Motroi Cicolae recu%oate *u(a de 19 13K# 92 lei 0%ou-
*&re8ece (ii dou *ute trei8eci i a*e lei# 92 ,a%i3 i e*te de acord * o
ac4ite $% co%tul recla(a%tului.
142
1. Plata *u(ei de 19 13K# 92 lei 0%ou*&re8ece (ii dou *ute trei-
8eci i a*e lei# 92 ,a%i3 *e ealo%ea8 &e o &erioad de 9 lu%i di% data de
1".23.1213.
3. @er(e%ul li(it de ac4itare a *u(ei datorate e*te 19.11.1213.
4. 'u(a &rev8ut la &ct. 1# va -i ac4itat de &ErEt &E% la ter(e%ul
li(it a &re8e%tei tra%8acii# cEte 1 137# 43 lei lu%ar# &E% la data de 12 a
-iecrei lu%i.
!. F% ca8 de %eo%orare a o,li/aiilor a*u(ate de &ErEt# co%-or( &re-
vederilor &re8e%tei tra%8acii# recla(a%tul e*te $% dre&t de a *e adre*a $%
i%*ta%a de judecat &e%tru *olicitarea titlului eBecutoriu &e%tru $%ai%tarea
la eBecutarea *ilit
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a '5 ?6o%a-
ri* Orou&A $(&otriva lui Motroi Cicolae Io% cu &rivire la $%ca*area *u(ei
&rejudiciului (aterial $% ordi%e de re/re*# *e $%cetea8.
'e (e%io%ea8# c %u *e ad(ite o %ou adre*are $% judecat a '5 ?6o-
%ari* Orou&A $(&otriva lui Motroi Cicolae Io% cu &rivire la acelai o,iect
i &e aceleai te(eiuri.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
141
=B/ 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului
#art$ *'( lit$f) CPC)
6o*arul %r. ....................
F C C I E I E + E
1" octo(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Maria Mur/oci
/re-ier 5lio%a Cucu
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a $%cetrii &roce*ului &or%it la
cererea de c4e(are $% judecat a 5ureliei Muuc $(&otriva d%ei Oore
Maria# Oore Io%# 5/e%ia Pro&rietii &u,lice (u%. C4ii%u# Co%*iliul
(u%. C4ii%u# Co(i*ia (u%ici&al de &rivati8are a *&aiului locativ (u%.
C4ii%u &rivi%d (odi-icarea 4otrErii &rivati8rii
a c o % * t a t a t9
1. 5urelia Muuc a de&u* cerere de c4e(are $% judecat ctre Oore Ma-
ria# Oore Io%# 5/e%ia Pro&rietii &u,lice (u%. C4ii%u# Co%*iliul
(u%. C4ii%u# Co(i*ia (u%ici&al de &rivati8are a *&aiului locativ
(u%. C4ii%u# &rivi%d (odi-icarea 4otrErii &rivati8rii. F% (otivarea
cererii a i%dicat# c i%iial a locuit $(&reu% cu tatl *u Oore Io% &e
adre*a a&. !K di% *tr. Orde*cu !# (u%. C4ii%u# $% ,a8a ,o%ului de
re&artiie di% 17.21.19"9# avE%d i vi8a de reedi%. Ulterior tatl *u
*-a rec*torit cu :ara%cea 0Oore3 Maria# iar $% a%ul 1224 (a(a vi-
tre/ a &ro&u* ca recla(a%ta cu -a(ilia * *e i%*tale8e cu traiul &e alt
adre*9 *tr. Go(o%o*ov !11# a&.9!# u%de avea vi8a de reedi% tatl
recla(a%tei# ulti(ul retr/E%du-i vi8a de &e acea*t adre* i &er-ec-
tE%d-o &e *tr. Orde*cu !# (u%. C4ii%u. Mai tEr8iu la 19.23.122!
iari la &ro&u%erea (a(ei vitre/e i-a &er-ectat vi8a de reedi% &e
alt adre*9 *tr. Mircea cel :trE% 111# a&.13# u%de locuiete i $% &re-
8e%t. F%tre ti(&# Oore Io% 0tatl3# :ara%cea 0Oore3 Maria i Oore Io%
141
Io% 0-iul lor co(u%3 au &rivati8at a&arta(e%tul *tr. Orde*cu !# (u%.
C4ii%u.
1. 5 $%ele* c a -o*t $%elat de ctre (a(a vitre/.
3. @otodat# $% edi%a de judecat re&re8e%ta%ta recla(a%tei 5%a Muuc
0&rocura creia e*te eB&irat la data de 17 *e&te(,rie 1211# -.d.1"3 a
&re8e%tat co&ia certi-icatului de dece* a recla(a%tei# di% care re8ult
c 5urelia Muuc a.%.2".2!.1974# a decedat la data de 17 au/u*t 1211#
certi-icat de dece* 6C-IM 2937121 0-.d. 1113.
4. 'tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a# di% o-iciu# *oluio%ea8 c4e*ti-
u%ea $%cetrii &roce*ului# $% co%-or(itate cu art.1K! lit.-3 CPC# co%-or(
cruia i%*ta%a judectorea*c di*&u%e $%cetarea &roce*ului $% ca8ul $%
care &artea $% &roce* &er*oa% -i8ic decedea8 i ra&ortul juridic
liti/io*
%u ad(ite *ucce*iu%ea $% dre&turi.
!. F% edi%a de judecat *- a co%*tatat# c la data de 17 *e&te(,rie 1211
recla(a%ta 5urelia Muuc a decedat# -a&t ce *e co%-ir( &ri%
certi-icatul
de dece*.
K. I%*ta%a co%*ider# c ra&ortul juridic liti/io* $% *&e %u ad(ite *ucce-
*iu%ea $% dre&turi. 5*t-el# &otrivit ulti(ei cereri de co%creti8are a aci-
u%ii di% 13.24.1211 0-.d. "K-"73# recla(a%ta 5urelia Muuc *olicita9 13
* -ie declarate %ule actele care au -o*t la ,a8a 4otrErii de &rivati8are9
a3 co&ia ta,elului %o(i%al= ,3 eBtra*ul di% -ia locui%ei= 13 * -ie di*-
&u* re&er-ectarea vi8ei de reedi% a *a $% a&. !K di% *tr. Orde*cu !#
(u%. C4ii%u cu $%*crierile re*&ective $% ta,elul %o(i%al i eBtra*ul di%
-ia locui%ei= 33 * -ie recu%o*cut co&artici&a%t la &rivati8area a&.!K
di% *tr. Orde*cu !# (u%. C4ii%u= 43 a o,li/a Co(i*ia (u%ici&al de
&rivati8are a *&aiului locativ (u%. C4ii%u# * o&ere8e (odi-icri $%
4otrErea %r. !49 di% 21.27.1224 i * -ie i%clu* ca co&artici&a%t la &ri-
vati8area ace*tui a&arta(e%t cu recu%oaterea dre&tului de &ro&rietate la
13 di% ace*t i(o,il.
7. I%*ta%a de judecat co%*ider# c toate ca&etele de cerere *u%t $%tr-o
le/tur i%terde&e%de%t# adic ad(iterea &ri(ului ca&t de cerere ar
duce la ad(iterea i a celorlalte &rete%ii# i i%ver*# re*&i%/erea &ri(u-
lui ca&t de cerere ar duce la re*&i%/erea celorlalte &rete%ii -or(ulate.
7i%alitatea liti/iului ur(a a -i *ta,ilit &ri% a co%*tata# dac recla(a%ta
le/al *au ile/al a ieit 0a -o*t *coa*3 di% evide% di% *&aiul locativ
143
%o(i%ali8at# ea -i/urE%d $% ,o%ul de re&artiie a a&arta(e%tului %r. !K
144
di% *tr. Orde*cu !# (u%. C4ii%u. Pri% ur(are# e*e%a liti/iului co%*t
$% valori-icarea u%ui dre&t de -olo*i% a*u&ra *&aiului locativ de *tat#
adic dre&tul de a -i (e(,ru a -a(iliei c4iriaului $% *e%*ul Codului cu
&rivire la locui%e al +M# #u e6e$e#,aea )i8ei +e e!e+in7 a 0a $%
a&. !K di% *tr. Orde*cu !# (u%. C4ii%u cu $%*crierile re*&ective $%
ta,elul %o(i%al i eBtra*ul di% -ia locui%ei. I%*ta%a co%*ider# c
ace*te ceri%e %u *u%t tra%*(i*i,ile &ri% *ucce*iu%e# (ai (ult# $%
te(eiul +e/ula(e%tului cu &rivire la (odul de &er-ectare i eli,erare a
actelor de ide%titate ale 'i*te(ului %aio%al de &aa&oarte# a&ro,at &ri%
Iot- rErea Ouver%ului +M %r. 37K di% 2K.2K.9!# cu (odi-icrile
ulterioare# co%-or( &ct. 1! lit. e3# +e#e0ul 0e)e!,e ,e'ei +e a+iee
di% evide% a &er*oa%elor -i8ice. F%tr-o alt ordi%e de idei# dre&tul la
do(iciliu 0&ri% &er-ectarea $%re/i*trrii &er*oa%ei la do(iciliu3 e*te u%
dre&t ce -ace &arte di% ca&acitatea de -olo*i% a &er*oa%ei -i8ice# i
care $% virtutea art. 1" ali%.013 CC# $%cetea8 o dat cu (oartea.
". @otodat# i%*ta%a rei%e# c dre&tul de a $%c4iria *&aiul locativ de *tat
0de -olo*i%3# $% *e%*ul Codului cu &rivire la locui%e# e*te u% dre&t
%etra%*(i*i,il &ri% *ucce*iu%e. F%trucEt recla(a%ta %-a valori-icat ace*t
dre&t $% ti(&ul vieii *ale# iar valori-icarea dre&turilor ce *e co%i% $%
celelalte &rete%ii *u, %r. 3 i 4 de&i%de de ad(i*i,ilitatea &ri(elor
dou &rete%ii# &roce*ul $% cau8 ur(ea8 a -i $%cetat.
9. +eiei%d di% cele eB&u*e# $% co%-or(itate cu art. 1K! lit.-3. art. 1KK# art.
1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de de c4e(are $% judecat de&u*
de 5urelia Muuc $(&otriva Oore Maria# Oore Io%# 5/e%ia Pro&rietii
&u,lice (u%. C4ii%u# Co%*iliul (u%. C4ii%u# Co(i*ia (u%ici&al de
&rivati8are a *&aiului locativ (u%. C4ii%u# &rivi%d (odi-icarea 4otrErii
&rivati8rii *e $%cetea8.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica
(u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Maria MU+OJCI
144
40/ 5n#heiee .u+e#,oea0# +e :n#e,ae a 6o#e0ului
#art$ *'( lit$g) CPC)
6o*arul %r. ......................
F C C I E I E + E
1K (artie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a $%cetrii &roce*ului &or%it la
cererea de c4e(are $% judecat a lui 7locea Maria $(&otriva lui 'taver
5leBa%dru cu &rivire la $%ca*area datoriei i do,E%8ii de $%tEr8iere
a c o % * t a t a t9
1. 7locea Maria a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui 'ta-
ver 5leBa%dru cu &rivire la $%ca*area datoriei i do,E%8ii de $%tEr8iere#
re8ultat di% %eeBecutarea co%tractului de a%tre&ri8 di% 12.11.122"# la
data de 2! ia%uarie 1211 0-.d. 13# la data de 2" (artie 1211# &ErEtul
'taver 5leeBa%dru a decedat# &ri% $%c4eierea di% 11 a&rilie 1211 -ii%d
*u*&e%dat &roce*ul &E% la deter(i%area *ucce*orului $% dre&turi.
1. 5vE%d $%vedere %ece*itatea re*&ectrii ter(e%ului re8o%a,il de eBa(i-
%are a cau8elor civile *ta,ilit de art. 191 CPC# eB&irarea ter(e%ului le-
/al de acce&tare a (ote%irii de K lu%i# i%*ta%a de judecat a reluat
eBa(i%area.
3. F% edi%a de judecat *-a &re8e%tat re&re8e%ta%tul recla(a%tei 7locea
Maria# Covic4i Jle*ea# care -ii%d &u* $% di*cuie &o*i,ilitatea $%cetrii
&roce*ului# %u a -o*t de acord ca &roce*ul * -ie $%cetat# totodat co(u-
%icE%d c *-a adre*at la or/a%ul a,ilitat -ii%du-i co%-ir(at c %u a -o*t
de*c4i* do*ar *ucce*oral du& dece*ul &ErEtului.
4. 'tudii%d (aterialele do*arului# ra&ortate la *ituaia e%u%at# i%*ta%a de
judecat co%*ider %ece*ar de a de a $%ceta &roce*ul di% ur(toarele
14!
co%*idere%te.
!. F% co%-or(itate cu art. 1K! lit./3 CPC# i%*ta%a judectorea*c di*&u-
%e $%cetarea &roce*ului $% ca8ul $% care9 recla(a%tului i*au &ErEtului
$i li&*ete ca&acitatea de -olo*i%# cu eBce&ia ca8urilor &rev8ute la
art.!9 ali%.013=
K. F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c &ErEtul ce -i/urea8 $% cerere#
'taver 5leBa%dru Ma*ile# e*te decedat# li&*ete (ote%itorul averii *ale#
ter(e%ul le/al de acce&tare a (ote%irii a eB&irat# recla(a%ta %u a de-
&u* careva aciu%e o,lic de di% %u(ele eve%tulilor (ote%itori $% -a&t a
averii de-u%ctului.
7. I%*ta%a de judecat# $% co%-or(itate cu art. 1KK ali%.013 CPC# va eB&lica
recla(a%tului c %u *e ad(ite o %ou adre*are $% judecat a aceleiai
&ri 07locea Maria i 'taver 5leBa%dru3 cu &rivire la acelai o,iect i
&e aceleai te(eiuri.
". 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate# i%*ta%a de judecat aju%/e la
co%clu8ia de a ad(ite re%u%ul recla(a%tului la aciu%e i de a $%ceta
&roce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui 7locea
Maria $(&otriva lui 'taver 5leBa%dru cu &rivire la $%ca*area datoriei i
do,E%8ii de $%tEr8iere.
9. F% co%-or(itate cu art. 1K! lit./3# art. 1KK# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat
d i * & u % e9
Proce*ul $% &rici%a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui 7locea
Maria $(&otriva lui 'taver 5leBa%dru cu &rivire la $%ca*area datoriei i
do,E%8ii de $%tEr8iere# *e $%cetea8.
'e (e%io%ea8# c %u *e ad(ite o %ou adre*are $% judecat a lui 7locea
Maria $(&otriva lui 'taver 5leBa%dru cu &rivire la $%ca*area datoriei i
do,E%8ii de $%tEr8iere# cu &rivire la acelai o,iect i &e aceleai te(eiuri.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
14K
41/ 5n#heiee .u+e#,oea0# +e e06ingee a #eeii +e :n#e,ae
a 6o#e0ului #art$ *'( lit$g) CPC)
6o*arul %r. .........................
F C C I E I E + E
27 -e,ruarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Maria Mur/oci
/re-ier 5lio%a Cucu
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic de(er*ul &rivi%d $%cetarea &roce*ului la
cererea de c4e(are $% judecat a lui Ce,a% Mi4ail $(&otriva 6o,rovolc4ii
Jle/ &rivi%d $%ca*area c4eltuielilor de judecat
a c o % * t a t a t9
1. Ce,a% Mi4ail a $%ai%tat cerere de c4e(are $% judecat ctre 6o,rovol-
c4ii Jle/ &rivi%d $%ca*area c4eltuielilor de judecat.
1. F% (otivarea cererii recla(a%tul a i%dicat# c *-a adre*at $% judecat cu
aciu%e civil ctre Miu* 5 cu *olicitare de a recu%oate dre&tul *u de
&ro&rietate a*u&ra auto(o,ilului M5Z 11299 cu %$ COC 714. Miu* 5 a
recu%o*cut aciu%ea# $%* $% &roce* a i%terve%it 6o,rovolc4ii Jle/# care
a i $%ai%tat o cerere reco%ve%io%al -a de Cio,a%u M. Cau8a a -o*t
judecat $% i%*ta%ele de -o%d# a&el i recur*# du& care *-a 4otrEt reju-
decarea $% i%*ta%a de -o%d. Ga 12.2!.122! )udectoria +Eca%u# (u%.
C4ii%u a e(i* 4otrEre &e ace*t ca8# care a deve%it irevoca,il# deoa-
rece %-a -o*t *u&u* cilor de atac. Ga judecarea cau8ei recla(a%tul %ua
*olicitat re*tituirea &a/u,elor &rodu*e $% le/tur cu judecarea cau8ei#
$%* acea*ta $i o-er dre&tul de a *oluio%a &ri% aciu%e civil *e&arat#
ceea ce co%*tituie o,iectul cererii $% cau8 i *olicit $%ca*area di% co%-
tul &ErEtului a c4eltuielilor judiciare $% (ri(e de !K29#" lei &lu* taBa
de *tat la de&u%erea ace*tei cereri- 172 lei.
147
3. F% edi%a de judecat# re&re8e%ta%tul &ErEtului# :ala% Io%, a *olicitat#
e(iterea u%ei $%c4eieri &rivi%d $%cetarea &roce*ului % te(eiul art. 1K!
lit.,3 CPC al +M# deoarece $%tre aceleai &ri cu acelai o,iect i &ri-
vi%d aceleai te(eiuri a -o*t deja *oluio%at u% liti/iu# i a%u(e la )ude-
ctoria +Eca%i# (u%. C4ii%u# care *-a -i%ali8at cu e(iterea 4otrErii
di% 12.2!.122!. 'u*i%e c $%ca*area c4eltuielilor judiciare e*te u% dre&t
&roce*ual *ecu%dar i %u o &rete%ie *e&arat. 6i% co%i%utul art.94 CPC
re8ult c valori-icarea dre&tului de a $%ca*a c4eltuielile judiciare are
loc doar $% &roce*ul $% care are loc eBa(i%area &rici%ii $% -o%d# iar dac
i%- *ta%a de judecat a o(i* * *e &ro%u%e a*u&ra ace*tei &ro,le(e#
atu%ci $% te(eiul art. 1!2 CPC# *e &oate &ro%u%a &ri%tr-o 4otrErre
*u&li(e%- tar# di% o-iciu *au la cererea &artici&a%ilor la &roce*.
4. PErEtul 6o,rovolc4ii Jle/ a *u*i%ut ace*t de(er* i a *olicitat ad(ite-
rea lui.
!. +e&re8e%ta%tul recla(a%tului# J*oia% Gilia% a *olicitat re*&i%/erea de-
(er*ului# co%*iderE%du-l %e$%te(eiat di% ur(toarele co%*idere%te.
K. 5r/u(e%tele eB&u*e $% de(er*ul re&re8e%ta%tului &ErEtului %u *e $%ca-
drea8 $% art. 1K! lit.,3 CPC di% (otivul c $% ace*t liti/iu e*te u% alt
o,iect i alte te(eiuri de adre*are $% judecat. Ga (o(e%tul e(iterii
Io- trErii di% 12.2!.122! )udectoria +Eca%i# (u%. C4ii%u#
c4eltuielile judiciare %u erau &reci8ate# o &arte di% ,o%urile de &lat#
care co%-ir( ace*te c4eltuieli de a*i*te% juridic au -o*t ac4itate
du& e(iterea 4o- trErii judectoreti# a*t-el ele %-au &utut -i a%eBate la
(aterialele do*a- rului &e%tru a &utea -i &u*e $% di*cuie i &e%tru ca
i%*ta%a judectorea*- c * *e &oat eB&u%e. Mai (ult# la (aterialele
do*arului %r. 1-111"2! la judectoria +Eca%i %-a -o*t a%eBat %ici
co%tractul de (a%adat di% 12.21.122! co%-or( cruia J*oia% Gilia% *e
o,li/ * acorde a*i*te% juridic lui Ce,a% Mi4ail &e cau8a civil
6o,rovol*c4i dre&tul de &ro- &rietate a*u&ra auto(o,ilului M5Z 11299
&e%tru o%orariul de 4"!2 lei.
7. 5udii%d &rile# re&re8e%ta%ii ace*tora# *tudii%d (aterialele do*arului#
i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a re*&i%/e de(er*ul $%ai%tat
de &ErEt i re&re8e%ta%tul ace*tuia# di% ur(toarele co%*idere%te.
". F% co%-or(itate cu art. 1K! lit.,3 CPC# i%*ta%a judectorea*c di*&u%e
$%cetarea &roce*ului $% ca8ul $% care $%tr-u% liti/iu $%tre aceleai &ri#
cu &rivire la acelai o,iect i &e aceleai te(eiuri *-a e(i* o 4otrEre
judectorea*c r(a* irevoca,il.
14"
9. F% edi%a judiciar# $% ur(a a%ali8ei IotrErii di% 12.2!.122! )udecto-
ria +Eca%i# (u%. C4ii%u *-a co%*tatat# c &ro,le(a $%ca*rii c4eltu-
ielilor de judecat# taBa de *tat &lu* c4eltuielile de a*i*te% juridic %-a
-o*t $%ai%tat de ctre Ce,a% M# i &ri% ur(are %-a -o*t o,iectul eBa(i-
%rii judiciare. I%*ta%a de judecat di% o-iciu %-a a,ordat &ro,le(a $%-
ca*rii taBei de *tat de la &artea care a &ierdut &roce*ul# adic 6o,rovol-
c4ii Jle/. Mai (ult# di% (aterialele do*arului re8ult# c ulti(ele dou
ac4itri &e%tru a*i*te%a juridic Ce,a% M le-a e-ectuat $% ,e%e-iciul lui
J*oia% Gilia% du& e(iterea 4otrErii %o(i%ali8ate# la data de 23.2K.2!
i re*&ectiv# 12.2K.2!.
12. 5*t-el# la (o(e%tul e(iterii 4otrErii di% 12.2!.2!# i%*ta%a de judecat
+Eca%i %ici %u a avut &o*i,ilitate * *e eB&u%# %ici di% o-iciu# a*u&ra
u%or $(&rejurri %ei%vocate de recla(a%tul Ce,a%# $%trucEt la (ateria-
lele do*arului %u au -o*t a%eBate %ici co%tractul de (a%dat $%c4eiat
$%tre J*oia% G. i Ce,a% M. Pe%tru *u(a de 4"!2 lei# c4eltuieli de
a*i*te% juridic# %ici ,o%urile de &lat re*&ective# $% *u( de 1"22 lei#
1"22 lei i 11!2 lei. 5ce*t -a&t %-a -o*t co%te*tat de ctre &ErEtul
6o,rovol*c4ii Jle/ i re&re8e%ta%tul *u.
11. 6i% ace*t &u%ct de vedere# i%*ta%a de judecat re*&i%/e ar/u(e%tul
re&re8e%ta%tului &ErEtului# &recu( c recla(a%tul Ce,a% ar -i ca8ul *
*e adre*e8e $% &re8e%t la )udectoria +Eca%i# (u%. C4ii%u# i * *o-
licite $%ca*area c4eltuielilor de judecat $% ordi%ea art. 1!2 CPC# &ri%
e(iterea u%ei 4otrEri *u&li(e%tare. IotrErea *u&li(e%tar *e e(ite $%
ca8ul# cE%d i%*ta%a de judecat a o(i* * *e &ro%u%e a*u&ra cror- va
&ro,le(e# care au -o*t o,iectul eBa(i%rii $% edi%ele judiciare# cu
&re8e%tarea &ro,elor &erti%e%te# $%* $% ca8ul de -a# *-a co%*tatat c
Ce,a%Mi4ail %u a &u* $% di*cuie &ro,le(a $%ca*rii c4eltuielilor de
judecat &E% la e(iterea IotrErii )udectoriei +Eca%i (u%. C4ii%u
di% 12.2!.122!. 6i% ace*te co%*idere%te# ca8ul det %u cade *u, i%cide%-
a art. 1K!# lit.,3 CPC# deoarece *-a *ta,ilit cert# c a*u&ra c4e*tiu%ii
&rivi%d $%ca*area c4eltuielilor de judecat de la 6o,rovol*c4ii Jle/ &e
cau8a civil &e aciu%ea lui Ce,a% Mi4ail ctre Miu* 5leBei i i%terve-
%ie%tul acce*oriu 6o,rovol*c4ii Jle/ cu &rivire la recu%oaterea dre&-
tului de &ro&rietate a*u&ra auto(o,ilului M5Z 11299 cu %$ COC 714
&recu( i co%*tatarea -a&tului &o*edrii# -olo*irii i di*&o8iiei a*u&ra
149
ace*tui auto(o,il# i cererea reco%ve%io%al a lui 6o,rovol*c4ii J. de
recu%oatere a tra%8aciei %ule %u *-a eB&u* %ici o i%*ta% judiciar#
di% (otivul c c4e*tiu%ea dat %-a -o*t o,iectul eBa(i%rii judiciare.
11. +eiei%d di% cele eB&u*e# $% co%-or(itate cu art.1K! lit.,3# art. 1KK# art.
1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e ca %e-o%dat de(er*ul re&re8e%ta%tului &ErEtului &rivi%d $%-
cetarea &roce*ului &e cau8a civil la cererea de c4e(are $% judecat a lui
Ce,a% Mi4ail ctre 6o,rovolc4ii Jle/ &rivi%d $%ca*area c4eltuielilor de
judecat.
F%c4eierea &oate -i atacat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Maria MU+OJCI
1!2
42/ 5n#heiee 6i)in+ e06ingeea #eeii +e enun7ae la a#7iune
#art$ *%* alin$#') CPC)
6o*arul %r........................
F C C I E I E + E
31 ia%uarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a re%u%rii la aciu%e
reco%ve%io%al a d%ei Pa*caru-Paoletti Maria $(&otriva lui Paoletti
+e(o cu &rivire la a%ularea dre&tului de &ro&rietate cu &rivire la
a%ularea dre&tului de &ro&rietate# a-lat la eBa(i%are $% cadrul &roce*ului
&or%it la cererea de c4e(are $% judecat a lui Paoletti +e(o $(&otriva lui
'Er,u 5leBa%dru i Pa*caru-Paoletii Maria cu &rivire la evacuare i alte
ceri%e# cererea reco%ve%io%al
a c o % * t a t a t9
1. Paoletti +e(o a de&u* $(&otriva lui 'Er,u 5leBa%dru i Pa*caru-Pao-
letii Maria cerere de c4e(are $% judecat cu &rivire la evacuare i alte
ceri%e# iar Pa*caru-Paoletti Maria a de&u* cererea reco%ve%io%al $(-
&otriva lui Paoletti +e(o cu &rivire la a%ularea dre&tului de &ro&rietate
cu &rivire la a%ularea dre&tului de &ro&rietate.
1. F% cadrul edi%ei de judecat# re&re8e%ta%tul recla(a%tului 'Er,u 5le-
Ba%dru# avocatul :eiu Iri%a i &er*oa%a -r calitate &roce*ual &e cere-
rea reco%ve%io%al - 'Er,u 5leBa%dru a de&u* cerere *cri* cu &rivire
la re%u%area la aciu%ea reco%ve%io%al i $%cetarea &roce*ului.
3. 5udii%d &artici&a%ii la &roce*# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a
de judecat co%*ider %ece*ar de a re*titui cererea de re%u%are# di% ur-
(toarele co%*idere%te.
4. F% co%-or(itate cu art. 1K! lit.c3 CPC# i%*ta%a judectorea*c di*&u%e
$%cetarea &roce*ului $% ca8ul $% care recla(a%tul a re%u%at la aciu%e#
re%u%ul -ii%d ad(i* de i%*ta%.
1!1
!. F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c# &e aciu%ea reco%ve%io%al a lui
Paoletti Maria# %u(ai acea*ta are calitate de recla(a%t# &ErEtul 'Er,u
5leBa%dru %u are calitate de recla(a%t &e acea*t aciu%e# iar avocatul
:eiu Iri%a dei%e $(&uter%iciri %u(ai de la &ErEtul 'Er,u 5leBa%dru.
K. F% co%-or(itate cu art. "1 CPC# $(&uter%icirea de re&re8e%tare $% ju-
decat acord re&re8e%ta%tului dre&tul de a eBercita $% %u(ele re&re-
8e%tatului toate actele &rocedurale# #u e*#e67ia +e6,ului +e a *e(%a
cererea i de a o de&u%e $% judecat# de a *tr(uta &rici%a la o judecat
ar,itral# de a enun7a ,o,al 0au 6a7ial la 6e,en7iile +in a#7iune# de
a (ajora *au reduce cua%tu(ul ace*tor &rete%ii# de a (odi-ica te(eiul
*au o,iectul aciu%ii# de a o recu%oate# de a $%c4eia tra%8acii# de a
i%te%ta aciu%e reco%ve%io%al# de a tra%*(ite $(&uter%iciri u%ei alte
&er*oa%e# de a ataca 4otrErea judectorea*c# de a-i *c4i(,a (odul de
eBecutare# de a a(E%a *au ealo%a eBecutarea ei# de a &re8e%ta u% titlu
eBecutoriu *&re ur(rire# de a &ri(i ,u%uri *au ,a%i $% te(eiul 4otrErii
judectoreti# +e6, #ae ,e%uie 'en7iona, e*6e0, 0u% 0an#7iunea
nuli,7ii, :n 6o#ua eli%ea, e6e8en,an,ului 6e0oanei .ui+i#e
0au :n 'an+a,ul eli%ea, a)o#a,ului/
7. 5*t-el %u &ot -i rei%ute ar/u(e%tele eBi*te%ei &rocurii &e %u(ele lui
'Er,u 5leBa%dru di% recla(a%tei &e cererea reco%ve%io%al# cu dre&t
de *u,*titu- ire# deoarece le/e a%u%at are caracter i(&erativ i %u
ad(ite dero/ri
". 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul c ce-
rerea e*te de&u* de &er*oa% %ecore*&u%8toare i %e$%(&uter%icit#
acea*ta *e va re*titui# cu eB&licarea &o*i,ilitii de&u%erii core*&u%8-
toare re&etate.
9. F% co%-or(itate cu art. "1# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e cererea de re%u%are la aciu%ea reco%ve%io%al $%ai%tat
de cet. 'Er,u 5leBa%dru# &ErEt &e aciu%ea i%iial i avocatul :eiu Iri%a#
-r $(&uter%iciri.
'e (e%io%ea8# c re%u%area la aciu%ea reco%ve%io%al &oate -i *e(-
%at i &re8e%tat &er*o%al de recla(a%ta Pa*caru-Paoletti Maria# *au &ri%
i%ter(ediul avocatului# cu (e%iu%ea eB&re* $% (a%datul *e(%at de recla-
(a%t al dre&tului de re%u%are.
F%c4eierea &oate -i atacat %u(ai odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1!1
4=/ 5n#heiee .u+e#,oea0# +e 0#oa,ee a #eeii +e 6e ol
#art$ *'+ lit$a) CPC)
6o*arul %r. ..................
F C C I E I E + E
24 *e&te(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a *coaterii de &e rol a cererii de
c4e(are $% judecat a lui Ca8acu Eu/e% $(&otriva 5*ociaiei
Coo&erativelor de Co%*trucie %r. !!1"1 cu &rivire la co%te*tarea actului
ad(i%i*trativ de re-u8 $% *ati*-acerea cererii de i%*talare a $%cl8irii
auto%o(e
a c o % * t a t a t9
1. Ca8acu Eu/e% a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui :oi-
co Male%ti%a cu &rivire la $%ca*area datoriei.
1. F% cadrul edi%ei de judecat# re&re8e%ta%tul *ociaiei Coo&erativelor
de Co%*trucie %r. !!1"1 05CC %r. !!1"13# Pa*cal Mero%ica# a *olicitat
*coaterea de &e rol a cererii# (otivat &e -a&tul c %u a -o*t re*&ectat
&rocedura &reala,il i recla(a%tul %u *-a &re8e%tat $% edi%.
3. +ecla(a%tul Ca8acu Eu/e% %u *-a &re8e%tat $% edi%# -ii%d $%te&ri%*e
(*urile de citare le/al# a%u(e -ii%d citat la adre*a i%dicat de el#
%ere- ce&io%E%d citaia cu eB&irarea ter(e%ului de &*trare# alte
(odaliti de citare %e-ii%ddi*&o%i,ile i%*ta%ei de judecat.
4. 5udii%d &o8iia re&re8e%ta%tului &ErEtului# *tudii%d (aterialele do*aru-
lui# co%clu8io%ea8 c aciu%ea ur(ea8 a -i *coa* de &e rol# reiei%d
di% ur(toarele co%*idere%te.
1!3
!. F% co%-or(itate cu art. 1K7 ali%.013 lit.a3 CPC# i%*ta%a judectorea*c
*coate cererea de &e rol $% ca8ul $% care recla(a%tul %u a re*&ectat &ro-
cedura# &rev8ut &ri% le/e *au &ri% co%tractul &rilor# de *oluio%are
&reala,il a &rici%ii &e cale eBtrajudiciar.
K. J a*t-el de &rocedur &reala,il e*te *ta,ilit &e%tru cate/oria
re*&ectiv de &rici%i# &rocedur %ere*&ectat# co%-or( art. 14 di% Ge/ea
co%te%ci- o*ului ad(i%i*trativ.
7. F% co%-or(itate cu art. 1K7 lit./3 CPC# i%*ta%a judectorea*c *coate
cererea de &e rol $% ca8ul $% care recla(a%tul citat le/al %u *-a &re8e%tat
$% edi% de judecat# %u a co(u%icat i%*ta%ei (otivele %e&re8e%trii
*au (otivele *E%t co%*iderate de i%*ta% ca -ii%d %e$%te(eiate *au %u a
*olicitat eBa(i%area &rici%ii $% a,*e%a *a# iar &ErEtul %u *olicit *oluio-
%area &rici%ii $% -o%d.
". F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c recla(a%tul $% edi%a de
judecat %u *-a &re8e%tat# -ii%d citat le/al# a%u(e -ii%d $%te&ri%*e
(*urile de citare le/al# a%u(e -ii%d citat la adre*a i%dicat de el#
%erece&io%E%d citaia cu eB&irarea ter(e%ului de &*trare# alte
(odaliti de citare# %e- -ii%d di*&o%i,ile i%*ta%ei de judecat# %u a
co(u%icat i%*ta%ei (oti- vele %e&re8e%trii i %u a *olicitat eBa(i%area
&rici%ii $% a,*e%a *a# iar &ErEtul %u a *olicitat eBa(i%area &rici%ii $%
-o%d# %e&re8e%tE%du-*e $% edi%a de judecat.
9. 6i% co%*idere%tele (e%io%ate# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia
de a *coate de &e rol cererea de c4e(are $% judecat a lui Ca8acu Eu/e%
$(&otriva 5CC %r. !!1"1 cu &rivire la co%te*tarea actului
ad(i%i*trativ de re-u8 $% *ati*-acerea cererii de i%*talare a $%cl8irii
auto%o(e.
12. I%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar a eB&lica recla(a%tului Ca8acu
Eu/e% c# e*te $% dre&t * adre*e8e i%*ta%ei o %ou cerere# co%-or( di*-
&o8iiilor /e%erale.
11. F% co%-or(itate cu art. 1K7 lit.a3# lit./3# art. 1K"# art. 1K9-172 CPC#
i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
Cererea de c4e(are $% judecat a lui Ca8acu Eu/e% $(&otriva 5CC %r.
!!1"1 cu &rivire la co%te*tarea actului ad(i%i*trativ de re-u8 $% *ati*-ace-
rea cererii de i%*talare a $%cl8irii auto%o(e# *e *coate de &e rol.
1!4
'e eB&lic lui Ca8acu Eu/e% c tre,uie * &arcur/ calea &reala,il eB-
trajudiciar o,li/atorie *oluio%rii cererii *ale i %u(ai $% ca8ul %e*olui-
o%rii liti/iului &e cale &reala,il *au eB&irarea ter(e%tului &e%tru eBa(i-
%area cererii &reala,ile# * *e adre*e8e cu o %ou cerere co%-or( re/ulilor
&rocedurii /e%erale co%te%cioa*e# &re8e%tE%d dovada &acur/erii
&rocedurii &reala,ile eBtrajudiciare.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1!!
44/ 5n#heiee .u+e#,oea0# +e 0#oa,ee a #eeii +e 6e ol
#art$ *'+ lit$g) CPC)
6o*arul %r. ..............
F C C I E I E + E
24 iu%ie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBa%dru 5leBa%dre*cu
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a *coaterii de &e rol a cererii de
c4e(are $% judecat a :C ?Mo,ia*,a%c-Orou&e 'ociete Oe%eraleA '5
$(&otriva lui C4irie%co Giud(ila cu &rivire la $%ca*area datoriei
a c o % * t a t a t9
1. :C ?Mo,ia*,a%c-Orou&e 'ociete Oe%eraleA '5 a de&u* cerere de c4e-
(are $% judecat $(&otriva lui C4irie%co Giud(ila cu &rivire la $%ca*a-
rea datoriei.
1. .edi%a de judecat a -o*t -iBat &e%tru data de 24 iu%ie 1213# ora
1!.22.
3. +e&re8e%ta%tul recla(a%tei i &ErEta# $% edi%a de judecat %u *-au &re-
8e%tat# i %ici %u a &arve%it di% &artea ace*tora careva cerere &ri% care *
-i *olicitat *oluio%area &rici%ii $% -o%d.
4. 'tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar
de
a *coate de &e rol cererea di% ur(toarele co%*idere%te.
!. F% co%-or(itate cu art. 1K7 lit./3 CPC# i%*ta%a judectorea*c *coate
cererea de &e rol $% ca8ul $% care recla(a%tul citat le/al %u *-a &re8e%tat
$% edi% de judecat# %u a co(u%icat i%*ta%ei (otivele %e&re8e%trii
*au (otivele *E%t co%*iderate de i%*ta% ca -ii%d %e$%te(eiate# *au %u a
*olicitat eBa(i%area &rici%ii $% a,*e%a *a# iar &ErEtul %u *olicit *oluio-
%area &rici%ii $% -o%d.
K. F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c# re&re8e%ta%tul recla(a%tei :C
?Mo,ia*,a%c-Orou&e 'ociete Oe%eraleA '5# .olda% +o(a%# $% edi%a
1!K
de judecat %u *-a &re8e%tat# -ii%d citat le/al# -a&t ce *e co%-ir( &ri%
1!7
*e(%tura ace*tuia di% avi8# %u a co(u%icat i%*ta%ei (otivele %e&re-
8e%trii i %u a *olicitat eBa(i%area &rici%ii $% a,*e%a *a# iar &ErEta %u a
*olicitat eBa(i%area &rici%ii $% -o%d# %e&re8e%tE%du-*e $% edi%a de
judecat.
7. 6i% co%*idere%tele (e%io%ate# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia
de a *coate de &e rol cererea de c4e(are $% judecat a :C ?Mo,ia*,a%-
c-Orou&e 'ociete Oe%eraleA '5 $(&otriva lui C4irie%co Giud(ila cu
&rivire la $%ca*area datoriei.
". I%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar a eB&lica recla(a%tei :C ?Mo-
,ia*,a%c-Orou&e 'ociete Oe%eraleA '5 c# e*te $% dre&t * adre*e8e
i%*ta%ei o %ou cerere# co%-or( di*&o8iiilor /e%erale.
9. F% co%-or(itate cu art. 1K7 lit./3# art. 1K"# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat
d i * & u % e9
Cererea de c4e(are $% judecat a :C ?Mo,ia*,a%c-Orou&e 'ociete
Oe%eraleA '5 $(&otriva lui C4irie%co Giud(ila cu &rivire la $%ca*area da-
toriei# *e *coate de &e rol.
'e eB&lic re&e8e%ta%tului :C ?Mo,ia*,a%c-Orou&e 'ociete Oe%era-
leA '5 c# e*te $% dre&t * adre*e8e i%*ta%ei o %ou cerere# co%-or( di*&o-
8iiilor /e%erale.
'e eB&lic re&e8e%ta%tului :C ?Mo,ia*,a%c-Orou&e 'ociete Oe%era-
leA '5 c e*te $% dre&t * de&u% la )udectoria :ota%ica# (u%. C4ii%u#
o cerere cu &rivire la a%ularea $%c4eierii &rivi%d *coaterea cererii de &e rol#
&re8e%tE%d &ro,e care * co%-ir(e i(&o*i,ilitatea &re8e%trii *ale $% edi%-
a de judecat i a $%tii%rii i%*ta%ei.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica
(u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBa%dru 5GEZ5C6+E'CU
1!"
4>/ 5n#heiee .u+e#,oea0# +e 0#oa,ee a #eeii +e 6e ol
#art$ *'+ lit$@) CPC)
6o*arul %r................
F C C I E I E + E
12.(artie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria +Eca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBei Matei
/re-ier 5%a Cucu
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a *coaterii de &e rol a cererii de
c4e(are $% judecat a lui Mieru 5%da $(&otriva lui J,oroc 5leBa%dru
&rivi%d de*-acerea c*toriei i $%ca*area &e%*iei de $%trei%ere &e%tru
co&iii (i%ori
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%tul *-a adre*at $% i%*ta%a de judecat cu cererea de c4e(are
$% judecat %o(i%ali8at.
1. F% edi%ele de judecat di% 13.21.2" i 12.23.2". &rile %u *-au &re8e%-
tat# cu toate c au -o*t citate le/al i %u au *olicitat eBa(i%area cau8ei $%
li&*a lor.
3. Co%-or( art. 1K7 lit.-3 CPC# i%*ta%a de judecat *coate cererea de &e
rol dac &rile citate le/al %u *-au &re8e%tat $% edi%a de judecat
du& a doua citare i %ici %u au *olicitat eBa(i%area &rici%ii $% a,*e%a
lor.
4. F% a*e(e%ea *ituaie i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia c# deoa-
rece &rile %u *-au &re8e%tat $% edi%a de judecat du& a doua citare#
cererea de c4e(are $% judecat ur(ea8 a -i *coa* de &e rol.
!. F% ,a8a celor eB&u*e i co%-or( art. 1K7 lit.-3 # art.1K9-172 CPC# i%*ta%-
a de judecat
1
d i * & u % e9
'e *coate de &e rol cererea de c4e(are $% judecat a lui Mieru 5%da
$(&otriva lui J,oroc 5leBa%dru &rivi%d de*-acerea c*toriei i $%ca*area
&e%*iei de $%trei%ere &e%tru co&iii (i%ori.
F%c4eierea cu dre&t de recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e% de
1! 8ile de la &ro%u%are &ri% i%ter(ediul )udectoriei +Eca%i# (u%.
C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBei M5@EI
3
4?/ 5n#heiee +e 0#oa,ee +e 6e ol a #eeii e#on)en7ionale
#art$%+* alin$#*), art$*'+ lit$@) CPC)
6o*arul %r......................
F C C I E I E + E
12 -e,ruarie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria +Eca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBei Pa*cu
/re-ier 5%a Cucu
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a *coaterii de &e rol a cererii
reco%ve%io%ale $%ai%tat de 7ru%8e @atia%a $(&otriva lui :ar,ua 'er/4ei#
:ar,ua Gud(ila# Oulea Ci%a# Za(-ir 'te&a%# Crivaia Iri%a# JC@
C4ii%u i ,iroul %otarial Jl/a Oolu,ciuc &rivi%d recu%oaterea
vala,ilitii co%tractului de vE%8are-cu(&rare i recu%oaterea ca
cu(&rtor de ,u% credi%
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%ta Crivaia Iri%a *-a adre*at $% i%*ta%a de judecat $(&otri-
va lui Za(-ir 'te&a%# Oulea Ci%a# :ar,ua 'er/4ei# :ar,ua Gud(ila#
7ru%8e @atia%a cu cererea &rivi%d declararea %ulitii co%tractelor de
vE%8are-cu(&rare i reve%dicarea ,u%ului di% &o*e*ie *tri%.
1. F% &roce*ul eBa(i%rii cau8ei &ErEta 7ru%8e @atia%a a de&u* aciu%ea
reco%ve%io%al $(&otriva lui :ar,ua 'er/4ei# :ar,ua Gud(ila# Oulea
Ci%a# Za(-ir 'te&a%# Crivaia Iri%a# JC@ C4ii%u i ,iroul %otarial Jl/a
Oolu,ciuc &rivi%d recu%oaterea vala,ilitii co%tractului de vE%8are-
cu(&rare i recu%oaterea ca cu(&rtor de ,u% credi%# care are
u% caracter &atri(o%ial# ac4itE%d taBa de *tat $% (ri(e de 1!2 lei i
*olicitE%d totodat *cutirea de ac4itarea de&li% a taBei de *tat &e (otivul
*trii (ateriale &recare.
3. Pri% $%c4eierea )udectoriei +Eca%i# (u%.C4ii%u# di% 12.21.122K ac-
iu%ea reco%ve%io%al a -o*t &ri(it *&re eBa(i%are co%co(ite%t cu
4
aciu%ea i%iial# re-u8E%du-i-*e totodat $% *cutirea de &lata &arial a
taBei de *tat &e (otiv c %u a de&u* i%*ta%ei de judecat &ro,e ju*ti-i-
cative &rivi%d *tarea (aterial &recar# acordE%du-i-*e ter(e% &E% la
12.21.122K &e%tru ac4itarea de&li% a taBei de *tat i -ii%d &re$%tE(&i-
%at c $% ca8 de %eac4itare de&li% a taBei de *tat# $% ter(e%ul *ta,ilit#
aciu%ea reco%ve%io%al va -i *coa* de &e rol# eB&licE%du-i-*e totodat
&o*i,ilitatea co%te*trii $%c4eierii %o(i%ali8ate.
4. +ecla(a%ta &e aciu%ea reco%ve%io%al %u a co%te*tat $%c4eierea %o(i-
%ali8at i %ici %u a ac4itat taBa de *tat de&li% $% ter(e%ul *ta,ilit.
!. F% a*e(e%ea *ituaie art.1K7 lit.Q3 CPC &revede c i%*ta%a de judecat
*coate cererea de &e rol dac i%*ta%a a a(E%at ac4itarea taBei de *tat#
iar recla(a%tul %u a &ltit-o $% ter(e%ul *ta,ilit de i%*ta%.
K. Core*&u%8tor# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia c aciu%ea re-
co%ve%io%al de&u* de 7ri%8e @atia%a ur(ea8 a -i *coa* de &e rol.
7. F% ,a8a celor eB&u*e i co%-or( art. 1K7 lit.Q3 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e *coate de &e rol cererea de c4e(are $% judecat reco%ve%io%al $%a-
i%tat de 7ru%8e @atia%a $(&otriva lui :ar,ua 'er/4ei# :ar,ua Gud(ila#
Oulea Ci%a# Za(-ir 'te&a%# Crivaia Iri%a# JC@ C4ii%u i ,iroul %otarial
Jl/a Oolu,ciuc &rivi%d recu%oaterea vala,ilitii co%tractului de vE%8are-
cu(&rare i recu%oaterea ca i cu(&rtor de ,u% credi%.
F%c4eierea cu dre&t de recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e% de
1!
8ile de la &ro%u%are &ri% i%ter(ediul )udectoriei +Eca%i# (u%.
C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBei P5'CU
!
4@/ 5n#heiee .u+e#,oea0# +e 0#oa,ee a #eeii +e 6e ol
#art$ *'+ lit$l) CPC)
6o*arul %r........................
F C C I E I E + E
29 a&rilie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBei Matei
/re-ier Oali%a I/%at
Cu &artici&area i%ter&retului 6ia%a Gu&u
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a *coaterii de &e rol a cererii
Coo&erativei de Co%*trucie a Oarajelor-K# &er*oa%e i%tere*ate Pretura
*ect. :ota%ica i Coo&erativa de Producere ?Mo(e%t-5*A# cu &rivire la
co%*tatarea -a&tului &o*e*iei# -oli*i%ei i di*&o8iiei a*u&ra ,u%urilor
(o,ile
a c o % * t a t a t9
1. Coo&erativa de Co%*trucie a Oarajelor-K# 0$% co%ti%uare CCO-K3 a de-
&u* cerere $% i%*ta%a de judecat# $% cadrul &rocedurii *&eciale# cu &ri-
vire la la co%*tatarea -a&tului &o*e*iei# -oli*i%ei i di*&o8iiei $% dre&t de
&ro&rietate# a*u&ra ,u%urilor (o,ile > K caro*erii de autoturi*(e de8a-
*a(,late# 1 caro*erii de autocar de8a*a(,late# 1 va/oa%e de tre%# (oti-
vE%d &e -a&tul a-lrii ace*tora &e teritoriul CCO-K di% *tr. Cue%i %r. 13
5# (ai (ult de 1! a%i# -ii%d adu*e de &er*oa%e %ecu%o*cute.
1. F% edi%a de judecat# re&re8e%ta%tul &er*oa%ei i%tere*ate Coo&erativa
de Producere ?Mo(e%t-5*A 0$% co%ti%uare CP ?Mo(e%t-5*A3# avocatul
't%il 5%drei# a *olicitat *coaterea de &e rol a cererii &e (otivul eBi*-
te%ei liti/iului de dre&t# deoarece ,u%urile *e a-l $% curtea $(&rej(uit
a CP ?Mo(e%t-5*A# &ri%tre ace*te articole a-lE%du-*e de -a&t# ,u%uri
&ro&rietate &er*o%al a u%or &er*oa%e -i8ice# care le-au tra%*&ortat &e%-
tru a -i re&arate# iar dei *E%t vec4i# *E%t $%(atriculate# a%u(e a( Z5Z
K
%$ CC: 9K" > &ro&rietar Covalciuc Maria# M5Z 112! CE+ K12 > &ro-
&rietar Motrical Ori/ore# -ii%d -oto/ra-iate a*t-el $%cEt * %u *e o,*erve
%u(erele de $%(atriculare# &ri% deteriorarea i &tru%derea &e teritoriul
CP ?Mo(e%t-5*ACP ?Mo(e%t-5*A revedic dre&tul de &ro&rietate $%-
trucEt eBi*t &ro&rietari evide%i ai auto(o,ilelor $%re/i*trate la i%*titu-
iile &u,lice de $%re/i*trare a (ijloacelor de tra%*&ort.
3. +e&re8e%ta%ii CCO-K# avocatul 't%il 5%drei i ad(i%i*tratorul .ova
5leBa%dru# %u au -o*t de acord cu cererea# i%dicE%d c *e *olicit recu-
%oaterea dre&tului de &ro&rietate %u a*u&ra auto(o,ilelor# ci a*u&ra
&ie*elor# %u a veri-icat dac auto(o,ilele *E%t $%re/i*trate i du& ci%e.
4. +e&re8e%ta%ii CP ?Mo(e%t-5*A# avocatul 't%il 5%drei i
ad(i%i*tra- torul Ga&teacru Cicolae# au *u*i%ut cererea# re&re8e%ta%tul
Preturii *ect. :ota%ica -ii%d citat le/al %u *-a &re8e%tat# cau8a -ii%d
&a*i,il eBa(i%- rii $% li&*a *a# -ii%d citat le/al.
!. 5udii%d &artici&a%ii la &roce* &re8e%i# *tudii%d (aterialele do*arului#
i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a *coate de &e rol cererea di%
ur(toarele co%*idere%te.
K. F% co%-or(itate cu art. 1"2 ali%.033 CPC# dac la de&u%erea cererii *au
la eBa(i%area &rici%ii $% &rocedur *&ecial# *e co%*tat u% liti/iu de
dre&t ce i%e de co(&ete%a i%*ta%elor judectoreti# i%*ta%a *coate
cererea de &e rol &ri%tr-o $%c4eiere i eB&lic &etiio%arului i
&er*oa%elor i%te- re*ate dre&tul lor de a *oluio%a liti/iul $% &rocedur
de aciu%e civil la i%*ta%a co(&ete%t.
7. 5r/u(e%tele i%vocate de re&re8e%ta%tul &er*oa%ei i%tere*ate CP ?Mo-
(e%t-5*A# avocatul 't%il 5%drei# $% *&riji%ul eBi*te%ei liti/iului de
dre&t# deoarece ,u%urile *e a-l $% curtea $(&rej(uit a CP ?Mo(e%t-
5*A# &ri%tre ace*te articole a-lE%du-*e# de -a&t# ,u%uri &ro&rietate &er-
*o%al a u%or &er*oa%e -i8ice# care le-au tra%*&ortat &e%tru a -i re&arate#
iar dei *E%t vec4i# *E%t $%(attriculate# a%u(e a( Z5Z %$ CC: 9K" >
&ro&rietar Covalciuc Maria# M5Z 112! CE+ K12 > &ro&rietar Motrical
Ori/ore# -ii%d -oto/ra-iate a*t-el $%cEt * %u *e o,*erve %u(erele de $%-
(atriculare# &ri% deteriorarea i &tru%derea &e teritoriul CP ?Mo(e%t-
5*A# a*t-el# atEt ?Mo(e%t-5*A reve%dic dre&tul de &ro&rietate cEt i
eBi*t &ro&rietari evide%i ai auto(o,ilelor $%re/i*trate la i%*tituiile &u-
,lice de $%re/i*trare a (ijloacelor de tra%*&ort# &arial *-au co%-ir(at $%
edi%a de judecat# a%u(e# %u *e co%te*t de re&re8e%ta%tul
&etiio%aru- lui c &ri%tre ,u%urile (o,ile *olicitate a -i recu%o*cute
&ro&rietate a *a# *e a-l ,u%uri $%(atriculate# a%u(e a( Z5Z %$ CC:
9K" > &ro&rietar
7
Covalciuc Maria# M5Z 112! CE+ K12 > &ro&rietar Motrical Ori/ore
0-.d. 124-12!3# co%trariul radierii di% +e/i*trul de 'tat al @ra%*&orturilor
%e-ii%d &re8e%tat de &etiio%ar# totodat i &er*oa%a i%tere*at reve%dic
dre&tul de &ro&rietate a*u&ra ace*tora# &e (otiv c *-ar a-la &e teritorul
*u# ceea ce &oate -i eBa(i%at i a&reciat %u(ai la eBa(i%area cau8ei $%
co%tradictoriu# $% cadrul &rocedurii /e%erale# cu /ara%tarea tuturor dre&-
turilor &roce*uale ale &er*oa%elor i%tere*ate.
". 5r/u(e%tul c *-ar *olicita recu%oaterea dre&tului aa*u&ra &ie*elor i %u
a*u&ra auto(o,ilelor %u &oate -i rei%ut# atEt ti(& cEt &ie*ele re*&ective
*e $%/lo,ea8 $%tr-u% *i%/ur ,u%# du& cu( i *e *olicit $% cerere# ,u%
care e*te *u&u* $%re/i*trrii de *tat.
9. 5*t-el# di% co%*idere%tele (e%io%ate i avE%d $% vedere -a&tul c# la
eBa(i%area &rici%ii $% &rocedur *&ecial# *-a co%*tatat u% liti/iu de
dre&t a*u&ra o,iectului liti/io*# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia
de a *coate cererea de &e rol.
12. I%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar a eB&lica CCO-K c e*te $% dre&t
de a *oluio%a cererea *a cu &rivire la co%*tatarea -a&tului &o*e*iei# -o-
li*i%ei i di*&o8iiei a*u&ra ,u%urilor (o,ile# $% &rocedur de aciu%e
civil la i%*ta%a co(&ete%t.
11. F% co%-or(itate cu art. 1K7 lit.l3# art. 1K"# art. 1K9-172# art. 1"2 ali%.033
CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
Cererea Coo&erativei de Co%*trucie a Oarajelor-K## &er*oa%e i%tere*ate
Pretura *ect. :ota%ica i CP ?Mo(e%t-5*A# cu &rivire la co%*tatarea -a&tu-
lui &o*e*iei# -oli*i%ei i di*&o8iiei a*u&ra ,u%urilor (o,ile# *e *coate de
&e rol.
'e eB&lic &etiio%arului c e*te $% dre&t de a *oluio%a liti/iul# $% &roce-
dur &e aciu%i civil# adre*E%du-*e la i%*ta%a co(&ete%t.
'e eB&lic &etiio%arului c# du& $%lturarea circu(*ta%elor care au
du* la *coaterea cererii de &e rol# ea &oate adre*a i%*ta%ei o %ou cerere#
co%-or( di*&o8iiilor /e%erale.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBei M5@EI
"
4A/ 5n#heiee #u 6i)ie la e06ingeea #eeii 6i)in+ 0#oa,eea
#eeii +e 6e ol #art$ *'+ lit$c) CPC)
6o*arul %r. ..........................
F C C I E I E + E
2K iu%ie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica# (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBei Matei
/re-ier 5li%a Po&a
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a *coaterii de &e rol a cererii de
c4e(are $% judecat a '+G ?@aB Gea*i%/A $(&otriva '5 ?5cord Oru&A#
i%terve%ie%t acce*oriu F%tre&ri%derea cu Ca&ital 'tri% ?@otal Gea*i%/A
'+G cu &rivire la $%ca*area de*&/u,irii de a*i/urare# a%u(e cererea de
*coatere de &e rol
a c o % * t a t a t9
1. '+G ?@aB Gea*i%/A a de&u* cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva
'5
?5cord Oru&A# i%terve%ie%t acce*oriu F%tre&ri%derea cu Ca&ital 'tri%
0FC'3
?@otal Gea*i%/A '+G cu &rivire la $%ca*area de*&/u,irii de a*i/urare.
1. 5 i%vocat -a&tul c# &rile au $%c4eiat co%tractul de a*i/urare C5'CJ
di% 12.12.1211# a a( 6acia Go/a% %$ R5M "34# co%-or( cruia re-
cla(a%ta avea o,li/aia de a &lti i%terve%ie%tului de*&/u,ire $% ca8ul
*urve%irii ri*cului# la 29.2".1211 &roducE%du-*e accide%tul rutier# de*-
&/u,irea -ii%d ac4itat doar &arial de &ErEt.
3. +e&re8e%ta%tul &ErEtului '5 ?5cord Oru&A# Po&ov*c4i 5leBei# a *olici-
tat *coaterea de &e rol a cererii &e (otiv c# recla(a%tul &oate *olicita
a*i/urarea doar $% &re8e%a acordului *cri* a i%terve%ie%tului acce*oriu#
i%voc art. 1K7 lit.c3 CPC.
4. +e&re8e%ta%tul recla(a%tei '+G ?@aB Gea*i%/A# 6oro-tei +o(a%# %u a
-o*t de acord cu cererea.
!. 5udii%d &artici&a%ii la &roce*# *tudii%d (aterialele do*arului# i%-
9
*ta%a de judecat co%*ider %e$%te(aiat cererea &rivi%d *coaterea
12
cererii de &e rol i care ur(ea8 a -i re*&i%* di% ur(toarele co%*i-
dere%te.
K. F% co%-or(itate cu art. 1K7 lit.c3 CPC# i%*ta%a de judecatE *coate ce-
rerea de &e rol $% ca8ul $% care cererea e*te *e(%at *au e*te de&u* $%
judecat de o &er*oa% %e$(&uter%icit.
7. F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c a*&ectele i%vocate de
re&re8e%ta%- tul &ErEtului i% de te(e%icia aciu%ii# iar recla(a%ta a
ju*ti-icat i%tere*ul *u &e &re8e%ta aciu%e $% co%-or(itate cu art. 1KK
ali%.013 CPC &ri% ur(are cererea e*te %e$%te(eiat# a*&ectele i%dicate
de re&re8e%ta%tul &ErEtului -ii%d *u*ce&ti,ile de a&reciere %u(ai la
eBa(i%are -o%dului cau8ei.
". F% co%-or(itate cu art. 1K7 lit.c3# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e cererea de *coatere de &e rol a cererii de c4e(are $%
judecat a '+G ?@aB Gea*i%/A $(&otriva '5 ?5cord Oru&A# i%terve%ie%t
acce*oriu FC' ?@otal Gea*i%/A '+G cu &rivire la $%ca*area de*&/u,irii de
a*i/urare# a re&re8e%ta%tului '5 ?5cord Oru&A# Po&ov*c4i 5leBei# ca -ii%d
%e$%te(eiat.
F%c4eierea &oate -i atacat cu recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter-
(e% de 1! 8ile de la &ro%u%are# &ri% i%ter(ediul )udectoriei :ota%ica#
(u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBei M5@EI
12
4B/ 5n#heiee #u 6i)ie la e06ingeea #eeii 6i)in+ 0#oa,eea
#eeii +e 6e ol #art$*'+ CPC)
6o*arul %r. ..........................
F C C I E I E + E
29 iu%ie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Maria Mur/oci
/re-ier 5lio%a Cucu
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic &ro,le(a *coaterii de &e rol a cererii de
c4e(are $% judecat a Procurorului *ec. :ota%ica# (u%. C4ii%u# $%
i%tere*ele Mariei Prutea%u $(&otriva Pri(riei co(. :cioi# Prutea%u
Catalia# i%terve%ie%t acce*oriu ,iroul %otarului 5%to% @ere8a &rivi%d
a%ularea titlului de aute%ti-icare a dre&tului dei%torului de tere%#
eBtra*elor di% +e/i*trul de evide% a /o*&odriilor# a%ularea certi-icatului
cu &rivire la dre&tul de &ro&rietate# certi-icatului de (ote%itor le/al#
recu%oaterea dre&tului de &ro&rietate
a c o % * t a t a t9
1. Ga data de 12.11.1212 Procurorul *ect.:ota%ica# (u%.C4ii%u# *-a
adre*at cu cererea de c4e(are $% judecat $% i%tere*ele cet.Prutea%u Ma-
ria# a.%.1".27.1947# $% &re8e%t e*te $% etate 0K3 a%i3# -ii%d &e%*io%ar i
%u *e &oate adre*a $% judecat &er*o%al di% cau8a vEr*tei $%ai%tate i a
*trii de *%tate# (otive &e care le co%*ider $%te(eiate $%tru a&rarea
i%tere*elor ace*teia $% co%-or(itate cu &revederile art.71 ali%.013 i 013
CPC.
1. Ga data de 21.24.1211 Procurorul *ectorului :ota%ica (u%. C4ii%u a
(ai de&u* $% i%tere*ele recla(a%tei o cerere de co%creti8are a ceri%e-
lor 0-.d. !K3.# $% care a i%dicat# c la data de 2K ia%uarie 1992 a decedat
cet.Ur*ac4i Iri%a 0i%valid di% co&ilrie3# (tua recla(a%tei Prutea%u
M.# cu care au locuit toat viaa $(&reu% $% i(o,ilul co%*truit de tatl
*u# Ur*ac4i 5-a%a*ii 0decedat la 21 iulie 19913. I(o,ilul %o(i%ali8at
e*te *ituat $% co(u%a :cioi# *tr.@oa(%ei# 1 0adre*a actual3. F% ca*a
%o(i%ali8at (ai *u*# *ituat &e *tr.@oa(%ei 1# co(.:cioi *-a %*cut i
a cre*cut cet.Ur*ac4i Maria. 6u& c*torie# cet.Ur*ac4i Maria a luat
-a(ilia *oului *u# -ii%d $% &re8e%t Prutea%u Maria. Cu acordul tatlui
*u# Ur*ac4i 5-a%a*ii# Prutea%u M. i *oul ace*teia au co%*truit $% acei-
eai curte o ca* %ou# $% care a trecut cu traiul i do(icilia8 &E% $%
&re8e%t. 6u& dece*ul (tuii *ale# cet.Ur*ac4i Iri%a# i al tatlui *u
Ur*ac4i 5-a%a*ii# cet.Prutea%u M. a deve%it di% a%ul 1991# u%ica (o-
te%itoare le/al a ca*ei &ri%teti di% *tr. @oa(%ei 1# co(.:cioi# (u%.
C4ii%u. @ot ea# Prutea%u M.# a $%/rijit de (tua *a# Ur*ac4i I.# i a
*u&ortat c4eltuielile &e%tru $%(or(E%tarea ace*teia.
1. Ga data de 1! ia%uarie 1991# %otarul de *tat di% r-%ul Ialove%i# 6iaco-
%u Oali%a# i-a eli,erat cet.Prutea%u M. certi-icatul de (ote%itor le/al
%r.4K"9 di% 1!.21.1991# &otrivit cruia (ote%itor al ,u%urilor cet.Ur-
*ac4i 5-a%a*ii 0i a%u(e9 ca*a de locuit# cu *u&ra-aa de !! (.&.# cu
de&e%de%ele 9 a%eB lit.51# tera*# *arai# /ard# viceu# %ave*# *ituat $%
co(.:cioi# r%ul Ialove%i# actual(e%te &e *tr.@oa(%ei 1# co(.:cioi#
(u%.C4ii%u3 e*te -iica decedatului Ur*ac4i 5-a%a*ii - Prutea%u Ma-
ria 5-a%a*iev%a# do(.co(.:cioi. 6i% cau8a (ulti&lelor vici*itudi%i
ale vieii# cet.Prutea%u Maria %u a $%re/i*trat $% (odul core*&u%8tor#
$% +e/i*trul :u%urilor I(o,ile al Pri(riei co(.:cioi i JC@
C4ii%u dre&tul *u de &ro&rietate a*u&ra i(o,ilului (ote%it de la
tatl *u# Prutea%u 5-a%a*ii. 6u& c*toria -iului *u Prutea%u 'te&a%
cu Prutea- %u Catalia# deoarece ei %u aveau u%de locui# Prutea%u Maria
le-a &er(i* te(&orar * locuia*c $% ca*a ce-a (ote%it-o de la Ur*ac4i
Iri%a i# re*&ectiv# de la Ur*ac4i 5-a%a*ii. 6e $%trei%erea ca*ei
(ote%ite de la Ur*ac4i 5-a%a*ii# avea /rij doar cet.Prutea%u M. F%
a%ul 1227# ca*ei (ote%it de ctre cet.Prutea%u Maria i-a -o*t acordat
adre* juridic
> *tr.@oa(%ei 1# co(.:cioi. F% lu%a iulie 1212# cet.Prutea%u Catalia#
%ora lui Prutea%u Maria i-a declarat ulti(ei c e*te u%ica &ro&rietar a
ca*ei (ote%ite de ctre Prutea%u Maria. 5tu%ci Prutea%u M. *-a
adre*at la Pri(ria :cioi i a a-lat c ca*a re*&ectiv e*te $%re/i*trat
du& -e- ciorul *u Prutea%u 'te&a% i %ora Prutea%u Catalia.
1. 7u%cio%arii Pri(riei co(.:cioi# $% cadrul $%re/i*trrilor &ri(are (a-
*ive# ero%at au $%re/i*trat i(o,ilul de &e *tr.@oa(%ei 1# co(.:cioi# %u
du& (ote%itor 0Prutea%u Maria3# ci du& Prutea%u 'te&a% i Prutea%u
11
Catalia# care %u au %ici u% dre&t a*u&ra i(o,ilului $% cau8. Ei doar
locuiau te(&orar $% i(o,ilul %o(i%ali8at# $% re/i*trele de evide% a
/o*&odrilor -ii%d $%re/i*trai ero%at ca -ii%d &ro&rietari. EBtra*ele di%
re/i*trele de evide% a /o*&odriilor# care co%i% date ero%ate# i%co-
rect au -o*t eB&ediate $% adre*a JC@ C4ii%u# $% ,a8a crora a i -o*t
$%re/i*trat dre&tul de &ro&rietate a*u&ra i(o,ilului di% `o(.:cioi# *tr.
@oa(%ei# 1# (u%.C4ii%u# du& Prutea%u 'te&a% i Prutea%u Catalia.
F%re/i*trarea $% +e/i*trul Cada*tral al JC@ C4ii%u a dre&tului de &ro-
&rietate a*u&ra i(o,ilului di% *tr.@oa(%ei# 1# co(.:cioi# (u%.C4ii-
%u# du& Prutea%u Catalia i Prutea%u 'te&a% %u are %ici u% *u&ort
juridic# deoarece $% te(eiul Ge/ii cada*trului ,u%urilor i(o,ile# du&
a%ul 1997 $%re/i*trarea dre&tului a*u&ra i(o,ilelor %u *e e-ectuau doar
$% ,a8a eBtra*elor di% re/i*trul de evide% a /o*&odriilor# ci $% ,a8a
actului de rece&ie -i%al. 7iul lui Prutea%u Maria# Prutea%u 'te&a% i
-a(ilia *a doar *-au -olo*it de i(o,ilul %o(i%ali8at i %icidecu( %u l-au
co%*truit# ace*t i(o,il -ii%d co%*truit de ctre cet.Ur*ac4i 5-a%a*ii# iar
u%ica (ote%itoare e*te Prutea%u M. Ga $%re/i*trarea dre&tului de &ro-
&rietate a*u&ra i(o,ilului de &e *tr.@oa(%ei# 1# co(.:cioi# (u%.C4ii-
%u# %i(e%i %u a cerut acordul cet.Prutea%u M. Ulterior# -r o veri-ica-
rea (i%uioa* a dre&tului de &ro&rietate a*u&ra ca*ei de locuit de &e
*tr. @oa(%ei 1# co(.:cioi# la 12.2K.1227# $% re8ultatul $%re/i*trrii
(a*ive a loturilor de tere%# Pri(ria co(.:cioi# -cE%d tri(itere la
deci8ia Pri- (riei co(.:cioi %r.11 di% 17.21.1991# i-a eli,erat lui
Prutea%u .te-a% titlul de aute%ti-icare a dre&tului dei%torului de tere%
a*u&ra lotului de tere% cu *u&ra-aa de 2#27K! 4a# cu de*ti%aia &e%tru
co%*trucii# a-ere%t ca*ei de locuit (ote%it de (a(a *a 0Prutea%u
Maria3# *ituat &e *tr. @oa(%ei 1# (u%.C4ii%u. @itlul $% cau8 a -o*t
$%re/i*trat la 12.2".1227 $% +e/i*trul :u%urilor I(o,ile cu %r.cada*tral
!!111111K4. Mai (ult ca atEt# actele %o(i%ali8ate (ai *u*# eli,erate
i%corect de ctre Pri(ria co(.:cioi &e %u(ele lui Prutea%u 'te&a% i
Prutea%u Catalia# au du* la &er-ectarea ero%at i a altor acte juridice#
care# de iure# *u%t %ule9 certi-icatul cu &rivire la dre&tul de &ro&rietate
a*u&ra cotei-&ri di% &ro- &rietate co(u% $% devl(ie# eli,erat de
ctre %otarul &u,lic @ere8a 5%to% la 11.2!.1212 i a certi-icatului de
(ote%itor le/al eli,erat de acelai %otar &u,lic la 11.2!.1212# &e
%u(ele cet.Prutea%u Catalia.
13
3. F% dre&t# &otrivit &revederilor articolul 11 di% Cod 7u%ciar al +M# Lau-
toritile ad(i%i*traiei &u,lice locale atri,uie cete%ilor tere%uri -r
&lat# eli,erE%du-le titluri de &ro&rietate 0$% ur(toarele *ituaii39 -trec
$% &ro&rietatea cete%ilor *ectoarele de tere% ocu&ate de ca*e# a%eBe
/o*&odreti i /rdi%i care li *-au atri,uit $% co%-or(itate cu le/i*laia.
Pri(ria co(.:cioi %u a i%ut co%t %ici de &revederile art.12 di%
Codul 7u%ciar# &otrivit crora ?de co(&ete%a co%*iliilor *teti
0co(u%ale3 i or%eti i%9 atri,uirea tere%urilor i $%*tri%area lor -r
*c4i(,area de*ti%aiei ace*tora# $% (odul *ta,ilit de le/e= aute%ti-icarea
dre&turilor dei%torilor de tere%uri# $% (odul *ta,ilit de le/e#
deter(i%area i atri- ,uirea tere%urilor &e%tru co%*trucii i a(&la*area
lor# $% co%-or(itate cu le/eaA.
4. Eli,erarea tilului de aute%ti-icare a dre&tului dei%torului de tere% di%
12.2K.1227 -a(iliei Prutea%u 'te&a% i Catalia co%travi%e i &revederi-
lor art.14 ali%.1 di% Ge/ea +M %r.43K > ZMI di% 1".11.122K 0$% vi/oare
la 12.2K.12273# &otrivit crora ?co%*iliul local are dre&t de i%iiativ i
decide# $% co%diiile le/ii# toate &ro,le(ele de i%tere* local# cu eBce&ia
celor care i% de co(&ete%a altor autoriti &u,liceA. Co%-or( ali%.1
al articolului %o(i%ali8at# co%*iliul local $i reali8ea8 atri,uiile *ale#
i%clu*iv9 ad(i%i*trea8 ,u%urile do(e%iului &u,lic i ale celui &rivat
ale *atului 0co(u%ei3# oraului 0(u%ici&iului3# decide atri,uirea i
&ro&u%e *c4i(,area de*ti%aiei tere%urilor &ro&rietate a *atului
0co(u%ei3# ora- ului 0(u%ici&iului3# du& ca8# $% co%diiile le/ii.
Co%-or( &revederilor art.1 Ge/ea +M %r. 43K-ZMI di% 1".11.122K
&rivi%d ad(i%i*traia &u- ,lic local# co%*iliul local e*te autoritate
re&re8e%tativ i deli,erativ a &o&ulaiei u%itii ad(i%i*trativ-
teritoriale de %ivelul $%tEi *au al doilea# alea* $% vederea *oluio%rii
&ro,le(elor de i%tere* local# iar &ri(arul e*te doar autoritate
re&re8e%tativ a &o&ulaiei u%itii ad(i%i*trativ-te- ritoriale i
eBecutive a co%*iliului local# alea* &ri% vot u%iver*al# e/al# direct#
*ecret i li,er eB&ri(at=
!. 6ea*e(e%ea au -o*t i/%orate i &revederile art. 19 di% Ge/ea %o(i%ali-
8at (ai *u*# &otrivit crora L&or%i%d de la do(e%iile de activitate ale
autoritilor ad(i%i*traiei &u,lice locale de %ivelul $%tEi# *ta,ilite la
art.4 ali%.013 di% Ge/ea &rivi%d de*ce%trali8area ad(i%i*trativ#
&ri(arul eBercit $% teritoriul ad(i%i*trat ur(toarele atri,uii de ,a89
14
a3 a*i/ur
14
eBecutarea deci8iilor co%*iliului localA# iar co%-or( ali%.1 al aceluiai
articol# L&ri(arul# $% calitatea *a de autoritate &u,lic local eBecutiv#
eBercit i alte atri,uii &rev8ute de le/i*laia $% vi/oare *au $%credi%a-
te de co%*iliul localA.
K. F% re8ultatul co%creti8rii &rete%iilor# Procurorul *olicit9 13 5%ularea
titlului de aute%ti-icare a dre&tului dei%torului de tere% a*u&ra lotului
de tere% cu *u&ra-aa de 2#27K! 4a# cu de*ti%aia &e%tru co%*trucii# *itu-
at $% co(.:cioi# *tr.@oa(%ei 1# eli,erat de ctre Pri(ria co(.:cioi#
la 12.2K.1227 &e %u(ele cet.Prutea%u 'te&a%# $%re/i*trat $% +e/i*trul
:u%urilor I(o,ile cu %r.cada*tral !!111111K4. 13 5%ularea eBtra*ului
di% +e/i*trul de evide% a /o*&odriilor %r.111K4 di% 21.24.1227. 33
5%ularea eBtra*ului di% +e/i*trul de evide% a /o*&odriilor
&o&ulaiei# %r.KK la 11.27.1229# eli,erat &e %u(ele cet.Prutea%u Catalia.
43 5%ula- rea certi-icatului cu &rivire la dre&tul de &ro&rietate a*u&ra
cotei-&ri di% &ro&rietate co(u% $% devl(ie %r.!93K di%
11.2!.1212# aute%ti- -icat de %otarul &rivat @ere8a 5%to%. !3 5%ularea
certi-icatul de (ote- %itor le/al %r.!937 di% 11.2!.1212# aute%ti-icat de
%otarul &rivat 5%to% @ere8a. K3 +ecu%oaterea dre&tului de &ro&rietate
a*u&ra i(o,ilelor cu %r.cada*tral !!11111.1K4.21 i %r.!!11111.1K4.21
i a*u&ra lotului de tere% a-ere%t ace*tora# cu %r. cada*tral !!11111.1K4#
a(&la*ate $% (u%. C4ii%u# co(.:cioi# *tr.@oa(%ei# 1# du&
cet.Prutea%u Maria 5-a%a- *ie.
7. F% edi%a judiciar &ErEta Prutea%u Catalia# $%*oit de avocatu 5Bi%te#
au *olicitat *coaterea cerereii de &e rol# (otivE%d c la (aterialele do*a-
rului %u eBi*t o cerere *cri* de ctre recla(a%ta Prutea%u Maria adre-
*at Procuraturii *ec. :ota%ica &ri% care acea*ta ar *olicita Procuraturii
de a i%te%ta aciu%ea $% a&rarea dre&turilor# li,ertilor i i%tere*elor
le/iti(e ale &er*oa%ei i%tere*ate. Pri% ur(are# cererea e*te de&u* de
ctre o &er*oa% %e$(&uter%icit de a *e adre*a $% i%*ta%a de judecat.
F% co%-or(itate cu &revederile art.1K7 lit.c3 CPC *olicit *coaterea cere-
rii de &e rol. Mai (otivea8 de(er*ul i &ri% -a&tul# c Procuratura *ec.
:ota%ica $i $%te(eia8 recur*ul declarat Pri(riei :cioi &e &revede-
rile art. 71 ali%.033 luit. 73 CPC# &ri% care *e *olicit declararea %ulitii
actelor %or(ative ale autoritilor &u,lice# &e cE%d $% ca8ul di% *&e *e
*olicit a%ularea actelor ad(i%i*trative cu caracter i%dividuali%.
1!
". Procurorul Procuraturii *ec. :ota%ica# (u%. C4ii%u# Cri*tal Gud(ila
a o,iectat $(&otriva ace*tui de(er*# *u*i%E%d c &ErEta ero%at i%ter-
&retea8 art.1K7 lit.c3 CPC# i c Prutea%u Maria a de&u* o cerere la
Procuratura *ec. :ota%ica# iar Codul de Procedur Civil %u &revede
eB&re* o,li/ativitatea eli,errii u%ei &rocuri $% ace*t *e%*. F% te(eiul
acelei cereri# Prutea%u Maria *olicit o,li/area Pri(riei :cioi de a
a%ula actele e(i*e. Procurorul a i%terve%it co%-or( le/ii cu u% recur* $%
adre*a &ri(riei :cioi# iar %e&ri(i%d r*&u%*# a $%ai%tat &re8e%ta
aciu%e# $% te(eiul art. 71 ali%.013 i 013 CPC. Procuratura a i%terve%it i
$% ,a8a Ge/ii Procuraturii &e%tru a&rarea dre&turilor i i%tere*elor u%or
cate/orii de &er*oa%e# $% ace*t ca8# a dre&turilor u%ei &er*oa%e $% etate.
PlE%/erea Mariei Prutea%u *-a eBa(i%at *u, a*&ect civil.
9. +e&re8e%ta%ta recla(a%tei# avocatul Po/ola 5%/ela a *olicitat re*&i%-
/erea de(er*ului# eB&licE%d# c c4iar dac cererea va -i *coa* de &e
rol# recla(a%ta oricu( va i%terve%i $% &roce* &e%tru a *u*i%e aciu%ea
&E% la ca&t.
12. 5udii%d &artici&a%ii la &roce*# *tudii%d (aterialele do*arului# i%*ta%a
de judecat co%*ider %e$%te(eiat de(er*ul de a *coate cererea de &e
rol# $% ,a8a arrt.1K7 lit.c3 CPC# di% ur(toarele co%*idere%te.
11. Potrivit art. 1K7 lit.c3 CPC# i%*ta%a judectorea*c *coate cererea de &e
rol $% ca8ul $% care acea*ta e*te *e(%at *au e*te de&u* $% judecat de
o &er*oa% %e$(&uter%icit.
11. F% edi%a judiciar *-a co%*tatat# c Maria Prutea%u# -ii%d &er*oa% $%
etate 0a.%. 1".27.19473 la data de 11.29.1212 a de&u* o cerere&lE%/ere
$% adre*a Procuraturii :ota%ica# (u%. C4ii%u# $% care a *olicitat *ta-
,ilirea circu(*ta%elor ce au du* la $%re/i*trarea $% re/i*tru de evide%
a /o*&odriilor a dre&tului de &ro&rietate a lui Prutea%u 'te&a% i Pru-
tea%u Catalia a*u&ra i(o,ilului di% *tr. @oa(%ei# 1# co(. :cioi# * -ie
o,li/at Pri(ria co(. :cioi * radie8e di% re/i*trul de evide% a
/o*- &odriilor &e Prutea%u 'te&a% i Prutea%u Catalia# u%de *u%t /reit
i%- dicai dre&t &ro&rietari ai i(o,ilului decedatei Ur*ac4i Iri%a# &e
adre*a dat= * -ie a%ulat titlul dre&tului dei%torului de tere% di%
12.2K.1227 eli,erat &e %u(ele lui Prutea%u Catalia# i altele.
13. I%*ta%a co%*ider# c cererea recla(a%tei e*te *u-icie%t &e%tru ca
Procuratura :ota%ica# (u%. C4ii%u# * i%tervi% $% i%tere*ele Mariei
1K
Prutea%u cu o cerere de c4e(are $% judecat# $%trucEt $% alt (od %u au
&utut -i a&rate i%tere*ele cet. Maria Prutea%u# decEt &ri%tr-o cerere $%
&rocedur civil. Mai (ult# co%-or( art. 71 ali%.013 CPC# aciu%ea $%
a&rare a dre&turilor# li,ertilor i i%tere*elor le/iti(e &oate -i
i%te%tat de ctre &rocuror numai la cererea scris a persoanei
interesate dac acea*ta %u *e &oate adre*a $% judecat &er*o%al di%
cau8 de *%tate# vrst naintat# i%ca&a,ilitate *au di% alte (otive
$%te(eiate. I%*ta%a co%*ider# c cererea Mariei Prutea%u datat cu
11.29.1212 0-.d. 113 a -o*t de&u* a%u(e &e%tru i%ve*ti/area
(ultia*&ectual a *ituaiei de &re*u&u* le8are a dre&turilor *ale civile#
i cu&ri%de i%te%ia i dole- a%a *olicita%tei de a -i re&u* $% dre&turi#
&e cile le/ale &rev8ute de le/i*laia $% vi/oare# i%clu*ive &ri%
i%te%tarea u%ui &roce* civil.
14 . F% co%-or(itate cu art. 1K7 lit.c3# art. 1K"# art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a
de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e ca %e-o%dat cererea Cataliei Prutea%u &rivi%d *coaterea
de &e rol a cererii de c4e(are $% judecat a Procurorului *ec. :ota%ica
(u%. C4ii%u $% i%tere*ele Mariei Prutea%u ctre Pri(ria co(. :cioi#
Prutea%u Catalia# i%terve%ie%t acce*oriu ,iroul %otarului 5%to% @ere8a#
&rivi%d a%ularea titlului de aute%ti-icare a dre&tului dei%torului de tere%#
eBtra*elor di% +e/i*trul de evide% a /o*&odriilor# a%ularea certi-icatului
cu &rivire la dre&tul de &ro&rietate# certi-icatului de (ote%itor le/al# recu-
%oaterea dre&tului de &ro&rietate.
F%c4eierea &oate -i co%te*tat odat cu -o%dul cau8ei.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Maria MU+OJCI
17
>0/ 5n#heiee #u 6i)ie la e06ingeea #eeii +e anulae a :n#heieii
6i)in+ 0#oa,eea #eeii +e 6e ol #art$*'1 alin$#() CPC)
6o*arul %r................
F C C I E I E + E
1! *e&te(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria +Eca%i# (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBei Pa*cu
/re-ier 5%a Cucu
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic cererea recla(a%tului Cata% Cicolai
&rivi%d a%ularea $%c4eierii de *coatere de &e rol a cau8ei civil la cererea
de c4e(are $% judecat de&u* de Cata% Cicolai $(&otriva lui 'creiver*
Zi%aida &rivi%d a%ularea co%tractului de locaiu%e
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%tul *-a adre*at $% i%*ta%a de judecat cu cererea de c4e(are
$%
judecat %o(i%ali8at.
1. Pri% $%c4eierea )udectoriei +Eca%i# (u%.C4ii%u# di% 1".27.1211 ca-
u8a a -o*t *coa* de &e rol.
3. +ecla(a%tul a de&u* $% i%*ta% cerere *olicitE%d a%ularea $%c4eierii %o-
(i%ali8ate di% (otiv c la 17.27.1211 *-a &re8e%tat la /re-ierul edi%ei
care i-a co(u%icat c edi%a e*te %u(it &e%tru 1".27.1211# ora 14.22.
4. F% edi%a de judecat recla(a%tul %u *-a &re8e%tat -ii%d citat le/al i
i%*ta%a co%*ider &o*i,il eBa(i%area c4e*tiu%ii $% li&*a lui.
!. 5udii%d &rile &e do*ar# *tudii%d (aterialele cau8ei civile# i%*ta%a de
judecat aju%/e la co%clu8ia c cererea e*te %e$%te(eiat i &a*i,il de a
-i re*&i%* di% ur(toarele co%*idere%te.
K. F% edi%a de judecat *-a *ta,ilit c $% edi%a de judecat di%
17.24.1211
a -o*t a%u%at $%treru&ere &e%tru 1".27.1211# ora 14.32# &rile -ii%d $%-
tii%ate *u, *e(%tur de*&re data i ora ur(toarei edi%e de judecat.
0-.d.123
1"
7. F% edi%a de judecat di% 1".27.1211# ora 14.32# recla(a%tul %u *-a
&re8e%tat# %u a *olicitat a(E%area eBa(i%rii cau8ei *au eBa(i%area $%
li&*a lui i di% ace*t co%*idere%t i%*ta%a co%-or( &revederilor art.1K7
lit./ CPC a *co* cererea de c4e(are $% judecat de &e rol.
". F% ace*t *e%* i%*ta%a a&recia8 critic ar/u(e%tele recla(a%tului
&recu( c la 17.27.1211 *-a &re8e%tat la /re-ierul edi%ei care i-a
co(u%icat c edi%a e*te %u(it &e%tru 1".27.1211 ora 14.22# or el *-a
*e(%at de*&re data i ora edi%ei de judecat %u(it &e%tru
1".27.1211 ora 14.32 i alte di*&o8iii ale &reedi%telui edi%ei &rivi%d
*c4i(,area datei edi%- ei %u au -o*t date.
9. +eiei%d di% cele %o(i%ali8ate# i%*ta%a aju%/e la co%clu8ia c cererea
e*te %e$%te(eiat i ur(ea8 a -i re*&i%* di% ace*t co%*idere%t.
12. F% ,a8a celor eB&u*e i co%-or( art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e cererea lui Cata% Cicolai &rivi%d a%ularea $%c4eierii de
*coaterea de &e rol a cau8ei civil la cererea de c4e(are $% judecat de&u*
de Cata% Cicolai $(&otriva lui 'creiver* Zi%aida &rivi%d a%ularea co%-
tractului de are%d# ca %e$%te(eiat.
F%c4eierea cu dre&t de recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e% de
1!
8ile de la &ro%u%are &ri% i%ter(ediul )udectoriei +Eca%i#
(u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBei P5'CU
19
>1/ 5n#heiee #u 6i)ie la e06ingeea #eeii +e anulae a :n#heieii
6i)in+ 0#oa,eea #eeii +e 6e ol #art$ *'1 alin$#() CPC)
6o*arul %r......................
F C C I E I E + E
23 dece(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria +Eca%i (u%.C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBei Matei
/re-ier @atia%a Ge(%aru
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic cererea de&u* de re&re8e%ta%tul al '+G
7i%a# 6u(itru Plu(,u# &rivi%d a%ularea $%c4eierii de *coatere de &e rol a
cererii de c4e(are $% judecat de&u* de '+G 7i%a $(&otriva FC' +ed
U%io% 7e%o*a '5 &rivi%d a%ularea -acturii &e%tru cure%t electric.
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%tul *-a adre*at $% i%*ta%a de judecat cu cererea de c4e(are
$% judecat %o(i%ali8at $%* di% cau8a %e&re8e%trii $% edi%a de jude-
cat# aciu%ea a -o*t *coa* de &e rol &ri% $%c4eierea di% 13.12.1211# &e
(otivul %e&re8e%trii re&re8e%ta%tului $% 4 edi%e de judecat# $%c4eie-
rea -ii%d eB&ediat &rilor $% aceeai 8i.
1. Ga 11.2".1213. re&re8e%ta%tul recla(a%tului a $%ai%tat cerere &rivi%d
a%ularea $%c4eierii de *coatere de &e rol# -r a i%dica careva (otive.
3. F% edi%ele de judecat di% 12.27.1213 ora 29.1!# 2K.29.1213 ora 29.32
i 21.11.1213 ora 29.32 re&re8e%ta%tul recla(a%tului %u *-a &re8e%tat#
-ii%d citat le/al &e a(,ele adre*e i%dicate# %u a *olicitat eBa(i%area
c4e*tiu%ii $% li&*a *a.0-.d.K3-K73
4. +e&re8e%ta%tul &ErEtului $% edi%a de judecat a *olicitat re*&i%/erea
cererii &rivi%d a%ularea $%c4eierii de *coatere de &e rol ca %e$%te(eiat.
!. 5udii%d &rile &e do*ar# *tudii%d (aterialele cau8ei civile i cererea
$%ai%tate# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia c cererea e*te %e$%te-
(eiat i ur(ea8 a -i re*&i%* di% ur(toarele co%*idere%te.
12
K. I%*ta%a rei%e c $% cererea de&u* re&re8e%ta%tul recla(a%tului %u a
i%vocat careva ar/u(e%te $% *u*i%erea ei i %u a &re8e%tat careva &ro,e
$% ace*t *e%*.
7. Mai (ult ca atEt# %u *-a &re8e%tat $% edi%ele de judecat %u(ite# iar
c4iar $% *ituaia $% care ar &utea -i $%vocat %e&ri(irea citaiei# i%*ta%a
rei%e c ulti(ul %iciodat %u *-a i%tere*at $% i%*ta% de*&re *oarta
cere- rii de&u*e# (a%i-e*tE%d adt-el li&* de i%tere* -a de cau8.
". +eiei%d di% cele %o(i%ali8ate i%*ta%a aju%/e la co%clu8ia c li&*e*c
careva te(eiuri de a%ulare a $%c4eierii %o(i%ali8ate.
9. F% ,a8a celor eB&u*e i co%-or( art. 1K" ali%.043# art.1K9-172 CPC# i%-
*ta%a de judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e cererea de&u* de re&re8e%ta%tul '+G 7i%a# 6u(itru Plu(-
,u# &rivi%d a%ularea $%c4eierii de *coatere de &e rol a cererii de c4e(are $%
judecat de&u* de '+G 7i%a $(&otriva FC' +ed U%io% 7e%o*a '5 &rivi%d
a%ularea -acturii &e%tru cure%t electric# ca %e$%te(eiat.
F%c4eierea cu dre&t de recur* la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e% de
1!
8ile de la &ro%u%are &ri% i%ter(ediul )udectoriei +Eca%i#
(u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBei M5@EI
11
>2/ 5n#heiee +e e$u8 :n 'o,i)aea ho,9ii
;art$*,' alin$#() lit$a) CPC)
6o*arul %r...............................
F C C I E I E + E
1" au/u*t 1213 (u%. C4ii%u
)udectorul )udectoriei +Eca%i (u%. C4ii%u# 5leBei Matei# &ri(i%d
cererea de&u* de avocatul 5la 7lorea &rivi%d redactarea 4otrErii
i%te/rale &ro%u%at &e cau8a civil la cererea de c4e(are $% judecat
de&u* de Mra,ie 5%drei $(&otriva Mra,ie Mari%a# Mra,ie I%/a# Mra,ie
6a%iel i 'u*leova @atia%a &rivi%d &artajul &ro&rietii co(u%e i
cererea de c4e(are $% judecat reco%ve%io%al de&u* Mra,ie Mari%a i
'u*leova @atia%a $(&otriva Mra,ie 5%drei &rivi%d &artajul &ro&rietii
co(u%e
a c o % * t a t a t9
1. +ecla(a%tul *-a adre*at $% i%*ta%a de judecat cu cererea de c4e(are
$%
judecat %o(i%ali8at.
1. Pri% 4otrErea )udectoriei +Eca%i# (u%.C4ii%u# di% 19.2K.1213 a
-o*t ad(i* &arial cererea de c4e(are $% judecat de&u* de Mra,ie 5%-
drei# a -o*t &artajat a&arta(e%tul %r.17"# a(&la*at $% (u%.C4ii%u# *tr.
5. +u**o# 31# &ri% atri,uirea a cEte 1! cote &ri e/ale di% a&arta(e%t
lui Mra,ie 5%drei# Mra,ie I%/a# Mra,ie Mari%a# Mra,ie 6a%iel i 'u*le-
ova @atia%a= a -o*t deter(i%at ordi%ea de -olo*i% a a&arta(e%tului
%r.17" di% *tr.5. +u**o# 31 (u%.C4ii%u# atri,ui%du-le $% -olo*i% lui
Mra,ie 5%drei# odaia %r.!1# cu *u&ra-aa de 9#1 (&# lui Mra,ie Mari%a#
Mra,ie I%/a# Mra,ie 6a%iel i 'u*leova @atia%a# odile %r.47# cu *u&ra-
-aa de 12#1 (& i %r.4K# cu *u&ra-aa de 11#9 (&# ,alco%ul i ,uctria
$% -olo*i% eBclu*iv# iar coridorul# ,aia# viceul a -o*t l*at $% -olo*i%
co(u% a co&ro&rietarilor= a -o*t i%*talat Mra,ie 5%drei $% *&aiul atri-
,uit $% -olo*i% di% a&arta(e%tul %r.17"# a(&la*at $% (u%.C4ii%u#
*tr. 5. +u**o 31# i o,li/ai Mra,ie I%/a# Mra,ie Mari%a# Mra,ie 6a-
%iel i 'u*leova @atia%a * %u-i cree8e o,*tacole $% -olo*irea *aiului
11
locativ atri,uit $% -olo*i%= au -o*t &artajate ,u%urile (o,ile-&ro&rietate
11
co(u% devl(a a *oilor Mra,ie 5%drei i Mra,ie Mari%a# &ri% atri-
,uirea $% &ro&rietate9 lui Mra,ie 5%drei a ur(toarelor ,u%uri (o,ile9
(o,il > &erete# (o,il (oale9 u% &at i u% -otoliu# covor > 1 ,ucat#
televi8or 'a(*u%/# -ri/ider Mi%*Q# (a*# &la&u( > 1 ,ucat# co(&lete
de al,ituri > 1 ,uci# a%treu# ,uctrie u% dula&# u% *cau%# iar lui
Mra,ie Mari%a a ur(toarelor ,u%uri (o,ile9 (ai% de cu*ut Podol*c
i re*tul ,u%urilor do,E%dite $% co(u%= a -o*t re*&i%* cererea de
c4e(are $% judecat reco%ve%io%al de&u* de Mra,ie Mari%a i
'u*leova @atia%a# ca %e$%te(eiat# co&ia di*&o8itivului 4otrErii# -ii%d
$%(E%at# i(ediat du& edi% recla(a%tului# &ErEtului Mra,ie Mari%a#
care a &ri(it cEte o co&ie i &e%tru ceilali co&ErEi.
3. Ga 11.27.1213 avocatul &ErEtului Mra,ie Mari(a# 5la 7lorea a de&u* $%
i%*ta% cerere &rivi%d eli,erarea 4otrErii (otivate.
4. Co%-or( art.13K ali%.!# K CPC# i%*ta%a de judecat va $%toc(i
4otrErea i%te/ral dac9 a3 &artici&a%ii la &roce*# $% ter(e% de 32 de
8ile de la &ro- %u%area di*&o8itivului 4otrErii# *olicit $% (od eB&re*
ace*t lucru. @er(e- %ul de 32 de 8ile e*te u% ter(e% de decdere= ,3
&artici&a%ii la &roce*# $% ter(e% de 32 de 8ile de la &ro%u%area
di*&o8itivului 4otrErii# de&u% cerere de a&el= c3 4otrErea
judectorea*c ur(ea8 * -ie recu%o*cut i eBecutat &e teritoriul altui
*tat. F% ca8urile &rev8ute la ali%. 0!3# co(&letul de jude- cat va
$%toc(i 4otrErea i%te/ral $% ter(e% de 1! 8ile de la data *olicitrii#
atacrii *au &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# du& ca8.
!. 5*t-el# $% *ituaia $% care &ErEtul Mra,ie Mari%a# &ri(i%d la 19.2K.1213
co&ia di*&o8itivului 4otrErii# %u a *olicitat $% ter(e% de 32 8ile
$%toc(i- rea 4otrErii i%te/rale# ter(e%ul %o(i%ali8at -ii%d de decdere#
i%*ta%a de judecat# co%-or( %or(ei de dre&t e%u%ate# aju%/e la
co%clu8ia c cererea &rivi%d eli,erarea 4otrErii i%te/rale e*te de&u*
tardiv# %u &oate -i re&u* $% ter(e% i ur(ea8 a -i re*&i%* di% ace*t
co%*idere%t.
K. F% ,a8a celor eB&u*e# co%-or( art. 13K= art. 1K9-172 CPC# i%*ta%a de
judecat
d i * & u % e9
'e re*&i%/e cererea de&u* de avocatul &ErEtului Mra,ie Mari(a# 5la
7lorea &rivi%d redactarea 4otrErii judectoreti di% 19.2K.1213# ca tardiv.
F%c4eierea %u *e *u&u%e %ici u%ei ci de atac.
)udectorul 5leBei M5@EI
13
>=/ Jo,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv 5i dispozitiv)
+e a+'i,ee in,egal a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu
economic)
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
di*&o8itiv
11 octo(,rie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria Cioca%a (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5leBei Mereacre
/re-ier 5li%a 'ecrieru
cu &artici&area re&re8e%ta%tei i%terve%ie%tei acce*orii '5 A@er(oco(A#
a%/ajata Ur*u Gu(i%ia# $(&uter%icit &ri% &rocura %r. 79311 di%
1K ia%uarie 1213# $% li&*a re&re8e%ta%tului recla(a%tei 5*ociaia
Pro&rietarilor de Gocui%e Privati8ate 349"7# ad(i%i*tratorul Pavle%co
Io%# cu *tatutul co%-ir(at &ri% eBtra*ul di% +e/i*trul de *tat al &er*oa%elor
juridice %r. !K4"! di% 11 iulie 122"# care a de&u* cerere de eBa(i%are a
&rici%ii $% a,*e%a *a i $% li&*a &ErEilor U%/urea%u Cadejda i U%/urea%u
Io%# citai le/al cu avi8 de rece&ie#
$% *ediul i%*ta%ei# $% edi% &u,lic a judecat cau8a civil la cererea de
c4e(are $% judecat de&u* de 5*ociaia Pro&rietarilor de Gocui%e Priva-
ti8ate 349"7 $(&otriva Cadejdei U%/urea%u i U%/urea%u Io% i i%terve-
%ie%ta acce*orie '5 ?@er(oco(A cu &rivire la $%ca*area &lilor datorate
&e%tru *erviciile de livrare a e%er/iei ter(ice# &e%tru &erioada de 21 iulie
1211 > 21 iu%ie 1213 $% *u( total de """1#9! lei# co(&e%*area c4eltuie-
lilor de judecat i a%u(e a taBei de *tat ac4itate $% *u( de 172 lei#
$% co%-or(itate cu &revederile art. art. 31!# 349# !11# !14# !32-!49#
!71# 972 Cod civil# art. art. 1 i 1! di% Ge/ea %r. 1421 di% 14 octo(,rie
1221 *erviciilor &u,lice de /o*&odrie co(u%al# art. art. 92# 94# 13K# 13"-
141
CPC# i%*ta%a de judecat
14
4 o t r t e9
'e ad(ite i%te/ral cererea de c4e(are $% judecat de&u* de 5*ociaia
Pro&rietarilor de Gocui%e Privati8ate 349"7 $(&otriva Cadejdei U%/urea-
%u i U%/urea%u Io% cu &rivire la $%ca*area &lilor datorate &e%tru *ervici-
ile de livrare a e%er/iei ter(ice.
'e $%ca*ea8 $% (od *olidar de la U%/urea%u Cadejda Iva% 0codul
&er*o-
%al 1!K9"4!7K!4133 i U%/urea%u Io% 0codul &er*o%al 11!4"9K31!41!3 $%
,e%e-iciul 5*ociaiei Pro&rietarilor de Gocui%e Privati8ate 349"7 0I6CJ
7K!7K!"7K9# *ediul $% (u%. C4ii%u# *tr. Mircea cel :trE%# 113# datoriile
&e%tru *erviciile de livrare a e%er/iei ter(ice a-ere%te i(o,ilului %r. 1!2
di% *tr. Mircea cel :trE% 11# (u%. C4ii%u# &e%tru &erioada 21 iulie 1211
> 21 iu%ie 1213 $% *u( de """1 0o&t (ii o&t *ute o&t8eci i u%u3 lei i
9! ,a%i.
'e $%ca*ea8 $% (od *olidar de la U%/urea%u Cadejda Iva% 0codul
&er*o-
%al 1!K9"4!7K!4133 i U%/urea%u Io% 0codul &er*o%al 11!4"9K31!41!3 $%
,e%e-iciul 5*ociaiei Pro&rietarilor de Gocui%e Privati8ate 349"7 0I6CJ
7K!7K!"7K9# *ediul $% (u%. C4i*i%u# *tr. Mircea cel :trE%# 73# *u(a de
172 0dou *ute a&te8eci3 lei dre&t co(&e%*are a c4eltuielilor de judecat.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la data &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei Cioca%a# (u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 5leBei ME+E5C+E
1!
>4/ Jo,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv 5i dispozitiv)
+e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu economic)
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
di*&o8itiv
11 au/u*t 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria +Eca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Io% Moraru
/re-ier Male%ti%a C4erdivar
cu &artici&area re&re8e%ta%tului recla(a%tei# F%tre&ri%derea cu ca&ital
*tri% ?MarT @radeA '+G# avocatul Cojocaru 6u(itru# $(&uter%icit &ri%
(a%dat *eria M5 %r. 212!"3! di% 12 iu%ie 1211# *e(%at de
ad(i%i*tratorul 7adei Miro%# cu *tatutul co%-ir(at $% ,a8a eBtra*ului di%
+e/i*trul de *tat al &er*oa%elor juridice %r. "!19 di% 2! (ai 1211 i
re&re8e%ta%tului &ErEilor 'ava Matei i 'ava Ci%a# avocatul Mari% Ouu#
$(&uter%icit &ri% (a%datul *eria M5 %r. 299K19" di% 14 iu%ie 1211#
$% *ediul i%*ta%ei# $% edi% &u,lic a judecat cau8a civil la cererea de
c4e(are $% judecat $%ai%tat de F%tre&ri%derea cu ca&ital *tri% ?MarT
@radeA '+G $(&otriva lui 'ava Matei i 'ava Ci%a cu &rivire la $%ca*a-
rea de la 'ava Matei $% ,e%e-iciul F%tre&ri%derii cu ca&ital *tri% ?MarT
@radeA '+G a *u(ei de 147!171 lei i di% co%tul Ci%ei 'ava $% ,e%e-iciul
F%tre&ri%derii cu ca&ital *tri% ?MarT @radeA '+G a *u(ei de "79"1" lei
lei# $%ca*area de la 'ava Matei i 'ava Ci%a $% ,e%e-iciul F%tre&ri%derii cu
ca&ital *tri% ?MarT @radeA '+G a *u(ei de 122222 dolari 'U5# a cEte
122222 dolari 'U5 de la -iecare# crea%e -or(ate $% ,a8a a%teco%tractu-
lui &rivi%d vE%8area-cu(&rarea cotelor-&ri $% ca&italul *ocial al $%tre-
&ri%derii ?5(i*A '+G $%c4eiat $%tre &ri la 12 %oie(,rie 1211 i $% ,a8a
acordului adiio%al la ace*t a%teco%tract $%c4eiat $%tre &ri la 1" %oie(,rie
1211# co(&e%*area c4eltuielilor de judecat $% *u( de !2222 lei#
1K
$% co%-or(itate cu art. art. "-11# !11# !14# !1!# !71# K21# K23# K79# 71!-
731# 733-74" Cod civil# art. art. 92# 94# 9K# 13K# 13"-141 CPC# i%*ta%a de
judecat
4 o t r t e9
'e ad(ite &arial cererea de c4e(are $% judecat de&u* de F%tre&ri%de-
rea cu ca&ital *tri% ?MarT @radeA '+G $(&otriva lui 'ava Matei i 'ava
Ci%a cu &rivire la $%ca*area datoriei.
'e $%ca*ea8 de la 'ava Matei 0codul &er*o%al 29"132K!974973 $%
,e%e-iciul
F%tre&ri%derii cu ca&ital *tri% ?MarT @radeA '+G 0I6CJ
123312222344"1#
*ediul $% (u%. C4i*i%au# *tr. 5lecu +u**o# 73 *u(a de 147!171 0u% (ilio%
&a-
tru *ute a&te8eci i ci%ci (ii u%a *ut a&te8eci i doi3 lei.
'e $%ca*ea8 de la 'ava Ci%a 0codul &er*o%al 29"K!"74"7!"93 $% ,e%e-
-iciul F%tre&ri%derii cu ca&ital ?MarT @radeA '+G 0I6CJ
123312222344"1#
*ediul $% (u%. C4i*i%au# *tr. 5lecu +u**o# 73# *u(a de "79"1" 0o&t *ute
a&te8eci i %ou (ii o&t *ute dou8eci i o&t3 lei.
'e re*&i%/ &rete%iile F%tre&ri%derii cu ca&ital *tri% ?MarT @radeA '+G
cu &rivire la $%ca*area de la 'ava Matei i 'ava Ci%a $% ,e%e-iciul F%tre-
&ri%derii cu ca&ital *tri% ?MarT @radeA '+G a *u(ei de 122222 0dou *ute
(ii3 dolari 'U5# a cEte 122222 0o *ut (ii3 dolari 'U5 de la -iecare.
'e $%ca*ea8 de la 'ava Matei 0codul &er*o%al 29"132K!974973 $%
,e%e-iciul F%tre&ri%derii cu ca&ital *tri% ?MarT @radeA '+G 0I6CJ
123312222344"1# *ediul $% (u%. C4i*i%au# *tr. 5lecu +u**o# 73# *u(a de
31312 0trei8eci i u%a (ii trei *ute dou8eci3 lei# dre&t co(&e%*are a taBei
de *tat ac4itate.de ctre recla(a%t.
'e $%ca*ea8 de la 'ava Ci%a 0codul &er*o%al 29"K!"74"7!"93 $%
,e%e-iciul
F%tre&ri%derii cu ca&ital ?MarT @radeA '+G 0I6CJ 123312222344"1#
*ediul
$% (u%. C4i*i%au# *tr. 5lecu +u**o# 73# *u(a de 1"K"2 0o&t*&re8ece (ii
a*e
*ute o&t8eci3 lei# dre&t co(&e%*are a taBei de *tat ac4itate de ctre
recla(a%t.
17
'e re*&i%/e &rete%ia &rivi%d co(&e%*area c4eltuielilor de a*i*te% ju-
ridic.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la data &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei +Eca%i# (u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Io% MJ+5+U
1"
>>/ Jo,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee 6aial
a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu economic)
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
6i*&o8itivul 4otrErii &ro%u%at &u,lic la 11 au/u*t 1213 $% (u%. C4ii%u
IotrErea i%te/ral $%toc(it la 1K *e&te(,rie 1213
)udectoria +Eca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Io% Moraru
/re-ier Male%ti%a C4erdivar
cu &artici&area re&re8e%ta%tului recla(a%tei# F%tre&ri%derea cu ca&ital
*tri% ?MarT @radeA '+G# avocatul# Cojocaru 6u(itru# $(&uter%icit &ri%
(a%dat *eria M5 %r. 212!"3! di% 12 iu%ie 1211# *e(%at de
ad(i%i*tratorul 7adei Miro%# cu *tatutul co%-ir(at $% ,a8a eBtra*ului di%
+e/i*trul de *tat al &er*oa%elor juridice %r. "!19 di% 2! (ai 1211 i
re&re8e%ta%tului &ErEilor
#'ava Matei i 'ava Ci%a# avocatul# Mari% Ouu# $(&uter%icit &ri% (a%da-
tul *eria M5 %r. 299K19" di% 14 iu%ie 1211#
$% *ediul i%*ta%ei# $% edi% &u,lic a judecat cau8a civil la cererea de
c4e(are $% judecat de&u* de F%tre&ri%derea cu ca&ital *tri% ?MarT @ra-
deA '+G $(&otriva lui 'ava Matei i 'ava Ci%a cu &rivire la $%ca*area de
la 'ava Matei $% ,e%e-iciul F%tre&ri%derii cu ca&ital *tri% ?MarT @radeA
'+G a *u(ei de 147!171 lei i di% co%tul Ci%ei 'ava $% ,e%e-iciul
F%tre&ri%derii cu ca&ital *tri% ?MarT @radeA '+G a *u(ei de "79"1" lei
lei# $%ca*area de la 'ava Matei i 'ava Ci%a $% ,e%e-iciul F%tre&ri%derii cu
ca&ital *tri%
?MarT @radeA '+G a *u(ei de 122222 dolari 'U5# a cEte 122222 dolari
'U5 de la -iecare# crea%e -or(ate $% ,a8a a%teco%tractului &rivi%d vE%-
8area-cu(&rarea cotelor-&ri $% ca&italul *ocial al $%tre&ri%derii ?5(i*A
'+G $%c4eiat $%tre &ri la 12 %oie(,rie 1211 i $% ,a8a acordului adiio%al
la ace*t a%teco%tract $%c4eiat $%tre &ri la 1" %oie(,rie 1211#
19
co(&e%*area c4eltuielilor de judecat $% *u( de !2222 lei.
1"
a c o % * t a t a t9
Agu'en,ele 6a,i#i6anilo la 6o#e0:
1. Ga 1! iulie 1211 '+G ?MarT @radeA *-a adre*at $% i%*ta%a de judecat
cu cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva lui 'ava Matei i 'ava Ci%a
cu &rivire la $%ca*area *u(ei de 13!!222 lei# 122222 dolari 'U5 i
co(-
&e%*area c4eltuielilor &e%tru &lata taBei de *tat $% *u( de !2222 lei i
c4eltuielilor &e%tru a*i*te%a juridic.
1. F% (otivarea aciu%ii# recla(a%ta a i%dicat c $% data de 11 dece(,rie
1211 a -o*t $%c4eiat a%teco%tractul &rivi%d vE%8area-cu(&rarea cote-
lor-&ri $% ca&italul *ocial al '+G ?5(i*A $%tre *ocietatea recla(a%t#
$% calitate de cu(&rtor# i &ErEii 'ava Matei i 'ava Ci%a# $% calitate
de vE%8tori/ Ga 1" dece(,rie 1211# &rile au *e(%at u% acord adiio-
%al la a%teco%tractul re*&ectiv# (odi-icE%d u%ele &revederi ale ace*tuia.
5%teco%tractul i acordul adiio%al au -o*t aute%ti-icate de ctre %otaru-
lIo% MEu.
3. F% co%-or(itate cu &revederile &. 1 al a%teco%tractului# &rile *-au o,li-
/at reci&roc * $%c4eie# &E% la 1" -e,ruarie 1211# co%tractul de vE%8are-
cu(&rare a cotelor-&ri $% ca&italul *ocial al *ocietii cu r*&u%dere
li(itat ?5(i*A# codul &er*o%al de *tat i cod -i*cal 123312222344"1#
cu *ediul $% (u%. C4ii%u# *tr. @i/4i%a 3K.
4. Ga data $%c4eierii a%teco%tractului ca&italul *ocial al '+G ?5(i*A co%-
*tituia 12337249 lei# re&arti8at lui 'ava Matei > K1#K4N i 'ava Maria
> 37#3KN. Co%-or( &ct. 1.11 al a%teco%tractului# &reul de vE%8are al
cotelor-&ri a -o*t *ta,ilit $% (ri(ea %o(i%al de 12337249 lei# va-
loarea -i%al ur(E%d a -i deter(i%at ca ur(are a i%ve%tarierii activelor
i &a*ivelor '+G ?5(i*A. Co%-or( &ct. 1K di% a%teco%tract# &rile au
deter(i%at ter(e%ul i%ve%tarierii activelor *ocietii > &E% la 11 de-
ce(,rie 1211.
!. @otodat co%-or( &ct. 1.13 al a%teco%tractului# *ocietatea recla(a%t a
ac4itat *u(a de 13!!222 lei# care au -o*t re&arti8ai du& cu( ur(ea89
lui 'ava Matei *u(a de 147!171 lei i Ci%ei 'ava *u(a de "79"1" lei.
K. 6eoarece la 11 dece(,rie 1211# i%ve%tarierea %u a -o*t e-ectuat# &r-
ile au &relu%/it ter(e%ul de eBecutare a a%teco%tractului &E% la 21
-e,ruarie 1211# iar $% ace*t *e%* a -o*t (odi-icat &ct. 1K al a%teco%trac-
tului# &ri% acordul adiio%al di% 1" dece(,rie 1211. Potrivit acordului
19
adiio%al# &e lE%/ &relu%/irea ter(e%ului i%ve%tarierii# &rile au co%-
ve%it * *e(%e8e &E% la 2! -e,ruarie 1211 u% acord adiio%al &rivi%d
datoriile# crea%ele i activele *ocietii i * *ta,ilea*c $% ur(a ace*tei
evaluri valoarea de-i%itiv a -iecrei &ri *ociale. Co%co(ite%t a -o*t
*tatuat i co%*eci%a %eeBecutrii ace*tei o,li/aii > $%cetarea de dre&t
a a%teco%tractului i re*tituirea *u(elor &ri(ite $% ,a8a ace*tuia.
7. 'ocietatea recla(a%t i%voc $% cererea *a c di% cau8a %e&re8e%trii de
ctre &ErEi a datelor &rivi%d datoriile i crea%ele *ocietii# i%ve%tari-
erea %u a -o*t $%de&li%it $% ter(e%ul -iBat# -a&t care a -cut i(&o*i,il
$%c4eierea acordului adiio%al co%ve%it de &ri# &ri% a(e%da(e%tul di%
1" dece(,rie 1211.
". 5*t-el# *ocietatea recla(a%t *u*i%e c# di% cau8a %eeBecutrii clau-
8elor a%teco%tractului# ace*ta a $%cetat de dre&t i# ca ur(are# co%-or(
&ct.1K al a%teco%tractului# &ErEii tre,uia *-i re*tituie $% ter(e% de 32
8ile *u(ele &ri(ite 0ter(e% care a eB&irat la 27 (artie 12113.
9. +ecla(a%ta co%*ider c e*c4ivarea &ErEilor de la eBecutarea o,li/ai-
ilor co%tractuale &oate -i cali-icat ca i co(&orta(e%t de rea-credi%
&ri% care *-a ur(rit e*c4ivarea de la $%c4eierea co%tractului de vE%-
8are-cu(&rare a &rilor *ociale di% ca&italul *ocial al '+G ?5(i*A i#
core*&u%8tor *e co%*ider $%dre&tit * &reti%d de la &ErEi &lata
&e%alitii $% (ri(e de 122222 dolari 'U5 co%-or( &ct. 1" al
a%teco%- tractului.
12. 5*t-el recla(a%ta# *ocietatea cu r*&u%dere li(itat ?MarT @radeA# a
*olicitat $%ca*area de la &ErEtul 'ava Matei a *u(ei 147!171 lei i a
*u(ei de 122222 dolari 'U5# iar de la co&ErEta 'ava Ci%a $%ca*area
*u(ei de "79"1" lei i a *u(ei de 122222 dolari 'U5 i co(&e%*area
di% co%tul co&ErEilor 'ava Matei i 'ava Ci%a a c4eltuielilor &e%tru
ac4itarea taBei de *tat $% (ri(e !2222 lei i a celor de a*i*te% juridi-
c.
11. +ecla(a%ta# &ri% i%ter(ediul re&re8e%ta%tului *u# avocatul# )o(ir
5le- Ba%dru# i-a *u*i%ut i%te/ral aciu%ea civil $% judecat i a
declarat c *ocietatea recla(a%t i-a eBecutat &e de&li% i
core*&u%8tor o,li/aiile care au -o*t a*u(ate &ri% a%teco%tract.
PErEii# $%*# au &re/etat $% eBecu- tarea o,li/aiilor co%tractuale#
deoarece# &e de o &arte# %u l-au de*e(%at $% calitate de ad(i%i*trator#
co%-or( acordului *ta,ilit $% a%teco%tract# &e
32
Mi4ai 5vra(# i i-au o-erit ulti(ului doar u%ele atri,uii de
(o%itori8are a &roce*ului de /e*tio%are a $%tre&ri%derii# iar &e de alt
&arte# %u au eBe- cutat o,li/aia de i%ve%tariere a &atri(o%iului '+G
?5(i*A.
11. 5*t-el# -a&tul c Mi4ai 5vra( %u a -o*t %u(it $% calitate de ad(i%i*tra-
tor cu re*&ectarea &rocedurilor &rev8ute de le/e i de a*e(e%ea %u a
-o*t eBecutat o,li/aia de i%ve%tariere a &atri(o%iului '+G ?5(i*A# a
$%dre&tit *ocietatea recla(a%t * %u-i eBecute o,li/aia corelativ
de
i%*tituire a /ara%iei ,a%care.
13. +e&re8e%ta%tul recla(a%tei co%*ider c# -a&tul c &E% la ! -e,ruarie
1211 &rile co%tracta%te %u au $%c4eiat acordul &rivi%d deter(i%area
&reului -i%al al &rilor *ociale# co%*tituie# $% co%-or(itate cu &.1K al
a%teco%tractului# te(ei de $%cetare a a%teco%tractului i de a&ariie a
o,li/aiei &ErEilor de a re*titui *u(ele &ri(ite $% te(eiul ace*tuia.
14. 6e a*e(e%ea# recla(a%tul i%voc c &ErEii 'ava Matei i 'ava Ci%a *e
-ac vi%ovai de %e$%c4eierea co%tractului de ,a8 i $% ace*t *e%*# &otri-
vit &ct. 1" al a%teco%tractului# &artea care *e e*c4ivea8 de la
$%c4eierea
co%tractului de ,a8 e*te i%ut * &ltea*c celeilalte &ri &e%alitate $%
(ri(e de 122222 dolari 'U5.
1!. F% edi%a de judecat re&re8e%ta%tul &ErEilor# MaBi( Iorda%# %u a re-
cu%o*cut aciu%ea civil i a declarat c cererea de c4e(are $% judecat
e*te %e$%te(eiat i ur(ea8 a -i re*&i%*.
1K. @otodat re&re8e%ta%tul &ErEilor a (e%io%at c toate o,li/aiile a*u-
(ate de ctre co%tracta%i $% co%-or(itate cu &revederile
a%teco%tractu-
lui au -o*t $%de&li%ite &e de&li% i a-ir(aiile re&re8e%ta%tului *ocietii
recla(a%te c &ErEii %u au &re8e%tat datele &rivi%d datoriile i
crea%ele
*ocietii %u *u%t co%-ir(ate &ri% %ici o &ro,. Mai (ult ca atEt#
MaBi(
Iorda% declar c di% 13 dece(,rie 1211 re&re8e%ta%tul *ocietii
recla-
(a%te a -o*t %u(it $% calitate de ad(i%i*trator i a avut acce* la toate
docu(e%tele '+G ?5(i*A.
31
A6e#ieea in0,an7ei:
17. 5udii%d &rile i re&re8e%ta%ii ace*tora# eBa(i%E%d docu(e%tele i
alte &ro,e ad(i%i*trate &e%tru dovedirea celor i%vocate i ra&ortE%du-
le# &er a%*a(,lu# la &revederile le/ale ce /uver%ea8 *&ea# i%*ta%a de
judecat co%*ider %ece*ar de a ad(ite &arial aciu%ea# reiei%d di%
ur(toarele co%*idere%te$
31
1". +a&ortul juridic di%tre '+G LMarT @radeA# &e de o &arte# i 'ava Matei
i 'ava Ci%a# &e de alt &arte# e*te /uver%at de %or(ele re-eritoare la
co%tractul civil# $% *&e de &revederile a&lica,ile a%teco%tractului.
5a- dar# co%-or( art. K79 ali%.033 Cod Civil APrin contract se poate
na5te o0ligaia de a se ncheia un contract$ Forma sta0ilit pentru
contract se aplic 5i pentru antecontract8$
19. 6i% &ro,ele &re8e%tate i%*ta%ei reie*e c acordul $%c4eiat $%tre &rile
*u*-(e%io%ate la data de 11 dece(,rie 1211 0-.d. 1!-1"3 e*te u% a%te-
co%tract la co%tractul de vE%8are-cu(&rare care ur(a * -ie $%c4eiat $%
vederea $%*tri%rii &rilor *ociale di% ca&italul *ocial al '+G ?5(i*A
0'ava Matei > K1#K4 N i 'ava Ci%a > 37#3K N# co%-or( eBtra*ului di%
+e/i*trul de *tat al &er*oa%elor juridice %r. 1!K7! di% 11 iulie 12113.
12. Prile %u au co%te*tat $% edi%a de judecat vala,ilitatea a%teco%trac-
tului. F% i%*ta% *-a *ta,ilit de a*e(e%ea c# &ri% voi% co(u%#
&rile a%teco%tractului au *ta,ilit u%ele (odi-icri ale ace*tuia &ri%
acordul adiio%al di% 1" dece(,rie 1211.
11. I%*ta%a /lo*ea8 c a%teco%tractul *e *u&u%e acelorai re/uli i
co%diii ca i co%tractul civil ca atare i e-ectele juridice ale
a%teco%tractului a%/a- jea8 aceleai re*&o%*a,iliti ca i co%tractul# $%
li(ita &revederilor lui.
11. 5*t-el# $% co%-or(itate cu articolul !14 ali%.013 Cod civil Ao0ligaiile
se nasc din contract, fapt ilicit #delict) 5i din orice alt act sau fapt sus&
cepti0il de a le produce n condiiile legii8$ Potrivit art. KKK# ali%.013
Cod civil Acontract este acordul de voin realizat ntre dou sau mai
multe persoane prin care se sta0ilesc, se modific sau se sting
raporturi juridice8. J,li/ativitatea eBecutrii clau8elor co%tractuale
decur/e# in& ter alia# di% &revederile art. KK"# ali%.013# co%-or( cruia
Acontractul ncheiat legal o0lig prile nu numai la ceea ce au
stipulat e3pres, dar 5i la tot ceea ce rezult din natura lui n
conformitate cu legea, cu uzanele sau cu principiile echitii8.
13. Pri% a%teco%tractul $%c4eiat $%tre '+G LMarT @radeA# &e de o &arte# i
'ava Matei i 'ava Ci%a# &e de alt &arte# a(,ele &ri i-au a*u(at
o,li/aii corelative# ceea ce co%-er caracterul *i%ala/(atic al re*&ec-
tivului acord $% co%-or(itate cu &revederile art. 724# ali%.013 Cod civil
care &revede c Aun contract este sinalagmatic dac fiecare dintre
pri se o0lig reciproc, astfel nct o0ligaia fiecreia din ele s fie
corelati&
v o0ligaiei celeilalte8$
31
14. Potrivit a%teco%tractului de vE%8are-cu(&rare di% 11 dece(,rie 1211#
aute%ti-icat de %otarul &u,lic Io% MEu# $%re/i*trat cu %r. 91121 i acor-
dului adiio%al di% 1" dece(,rie 1211 aute%ti-icat de Cotarul &u,lic
Io% MEu# $%re/i*trat cu %r. 9"31"# vE%8torii 'ava Matei i 'ava Ci%a
*-au o,li/at * vE%d# iar cu(&rtorul > '+G ?MarT @radeA > *-a
o,li/at c cu(&ere &rile *ociale di% ca&italul *ocial a&ari%E%d '+G
?5(i*A $% co%diiile *&eci-icate $% clau8ele co%tractuale. Ga $%c4eierea
co%trac- tului &rile au re*&ectat co%diiile de -or( i de -o%d# ceea ce
-ace ca actul * -ie vala,il $%c4eiat i a*t-el * &roduc e-ecte juridice.
1!. Potrivit &ct. 1K al a%teco%tractului de vE%8are-cu(&rare di% 11
dece(- ,rie 1211 i acordului adiio%al di% 1" dece(,rie 1211 &rile
ur(au * e-ectue8e &E% la data de 21 -e,ruarie 1211 $% co(u%#
i%ve%tarierea ac- tivelor *ocietii# $% *&ecial a ,u%urilor -i%ite# (ateriei
&ri(e i i%ve%ta- rierea activelor i &a*ivelor *ocietii# $% *e%*ul dat
ur(E%d a -i $%toc(it u% acord *u&li(e%tar la co%tract# $% care * -ie
-iBate *u(ele crea%elor i datoriilor *ocietii# iar $% -i%al * -ie *ta,ilit
&reul real al cotelor di% ca&italul *ocial al '+G L5(i*A.
1K. @otodat &ct.1K al a%teco%tractului *u*-%o(i%ali8at# (odi-icat &ri%
acordul adiio%al di% 1" dece(,rie 1211# &revede c $% ca8ul %eeBecu-
trii a%teco%tractului i $% *&e a o,li/aiilor re-eritoare la
i%ve%tarierea activului &atri(o%ial al '+G ?5(i*A# e-ectele
a%teco%tractului $%cetea- 8# iar vE%8torii ur(ea8 $% ter(e% de 32 8ile
cale%dari*tice * re*tituie cu(&rtorului *u(ele ac4itate# &rev8ute la
&ct. 1.13.1# 1.11.1# 1.13.3 ale a%teco%tractului de vE%8are-cu(&rare.
17. 'u(ele i%dicate la &ct. 1.13.1# 1.11.1# 1.13.3 ale a%teco%tractului au
-o*t ac4itate de ctre recla(a%t $% ,e%e-iciul &ErEilor $% (ri(e
de&li- % de 13!!222#22 lei# -a&t co%-ir(at &ri% -acturile %r. "! di% 13
dece(- ,rie 1211# %r.123 di% 19 dece(,rie 1211# %r.12" di% 13
dece(,rie 1211# %r.13K di% 1" dece(,rie 1211# %r. "4 di% 13
dece(,rie 1211# %r.121 di% 19 dece(,rie 1211# %r.122 di% 19
dece(,rie 1211# %r. 137 di% 1" dece(,rie 1211 i %r. 14" di% 19
dece(,rie 1211.
1". 7a&tul ac4itrii *u(elor re*&ective de(o%*trea8 c *ocietatea recla-
(a%t# $% calitate de cu(&rtor $% relaia *a cu &ErEii-vE%8tori# i-a
eBecutat o,li/aia de &lat co%ve%it &ri% a%teco%tract.
19. I(&o*i,ilitatea eBecutrii clau8elor re-eritoare la $%c4eierea u%ui acord
adiio%al &E% la 2! -e,ruarie 1211# &recu( i %e$%c4eierea
33
co%tractului
34
de vE%8are-cu(&rare 0i%di-ere%t de &artea care a co%diio%at %eeBe-
cutarea3 *u%t te(eiuri *u-icie%te &e%tru re8oluiu%ea a%teco%tractului
de vE%8are-cu(&rare# or $% co%-or(itate cu art. 73! Cod civil o &arte
&oate re8olvi co%tractul dac eBi*t o %eeBecutare e*e%ial di% &artea
celeilalte &ri.
32. Pe%tru deter(i%area %eeBecutrii e*e%iale# $% *&ecial *e iau $% co%*ide-
rare ur(toarele circu(*ta%e9 %eeBecutarea &rivea8 *u,*ta%ial credi-
torul de ceea ce ace*ta *e ate&ta de la eBecutarea co%tractului# cu eB-
ce&ia ca8ului cE%d de,itorul de(o%*trea8 c %u a &rev8ut i %u &utea
* &revad $% (od re8o%a,il re8ultatul *co%tat= eBecutarea $%toc(ai a
o,li/aiilor i%e de e*e%a co%tractului= %eeBecutarea e*te i%te%io%at
*au di% cul& /rav= %eeBecutarea d te(ei creditorului * &re*u&u%
c %u &oate co%ta &e eBecutarea $% viitor a co%tractului.Potrivit art. K21
ali%.013 Cod civil %eeBecutarea i%clude orice $%clcare a o,li/aiilor#
i%clu*iv eBecutarea %ecore*&u%8toare *au tardiv.
31. I%*ta%a co%*tat c %eeBecutarea o,li/aiilor &rilor &rivi%d
e-ectuarea i%ve%tarierii activelor '+G L5(i*A# $% *&ecial a ,u%urilor
-i%ite# (ateri- ei &ri(e# i%ve%tarierea activelor i &a*ivelor *ocietii# $%
care totodat ur(au * -ie -iBate *u(ele crea%elor i datoriilor
*ocietii# $% vederea *ta,ilirii &reului real al cotelor di% ca&italul
*ocial al *ocietii# co%*ti- tuie o %eeBecutare e*e%ial# or eBecutarea
$%toc(ai a ace*tor o,li/aii i%e de e*e%a co%tractului.
31. @otodat# &otrivit re/ulilor o,li/atorii de e-ectuare a i%ve%tarierii *ta-
,ilite de +e/ula(e%tul &rivi%d i%ve%tariere# a&ro,at &ri% Jrdi%ul Mi-
%i*terului 7i%a%elor %r. 17 di% 1" a&rilie 1224 0care era $% vi/oare $%
&erioada $%c4eierii i eBecutrii de ctre &ri a a%tecotractului3# i a%u-
(e &ct. 32 &e%tru e-ectuarea %e(ijlocit a i%ve%tarierii &atri(o%iului
*e -or(ea8 o co(i*ie de i%ve%tariere co%*tituit di%9 e-ul co(i*iei i
(e(,rii co(i*iei. Ga $%tre&ri%derile (ijlocii i (ari co(i*ia e*te
-or(at di% cel &ui% ci%ci &er*oa%e cu &re/tire te4%ic i eco%o(ic
core*&u%8toare# care * a*i/ure e-ectuarea o&ortu% i calitativ a i%-
ve%tarierii &atri(o%iului# i%clu*iv evaluarea ele(e%telor &atri(o%iale.
33. 6i% a%ali8a circu(*ta%elor de -a&t reie*e c a*t-el de aciu%i %u au -o*t
$%tre&ri%*e de ctre &rile co%tractuale. Mai (ult ca atEt# li*tele de i%-
ve%tariere %u core*&u%d re/ulilor *ta,ilite $% +e/ula(e%t i a%u(e9 %u
*u%t $%toc(ite du& -or(ulare# a&ro,ate de &ct. 1" i 5%eBele K i 17
34
ale +e/ula(e%tulului. 6e a*e(e%ea# $% (ajoritatea ca8urilor# li&*ete
i%-or(aia co(&let de*&re valoarea de ,ila%# caracteri*ticile te4%ice
i de-ectele ,u%urilor i%dicate $% li*ta de i%ve%tariere.
34. F% &ct. 9K-124 di% +e/ula(e%t *u%t *ta,ilite re/uli i(&erative *&eciale
re-eritoare la i%ve%tarierea crea%elor i datoriilor. 5*t-el# $%
co%-or(itate cu &ct. 97 al +e/ula(e%tului co(i*iei de i%ve%tariere *e
&re8i%t eBtra- *ele di% co%t# co%-or( 5%eBei %r. 11 la +e/ula(e%t#
care ur(ea8 * -ie co%-ir(ate de ctre de,itori. F% re8ultatul veri-icrii
docu(e%tare a crea%- elor i datoriilor# co(i*ia de i%ve%tariere
$%toc(ete li*ta de i%ve%tariere a crea%elor i datoriilor# *ta,ilit $%
5%eBa 12 la +e/ula(e%t# &revederi ce %u au -o*t re*&ectate. @otodat#
co%-or( &ct. 42 al +e/ula(e%tului# co(i*ia de i%ve%tariere $%toc(ete
u% &roce*-ver,al $% care *e re-lect re8ultatele i%ve%tarierii# ceea ce la
-el %u a -o*t e-ectuat.
3!. Ga (aterialele cau8ei *u%t a%eBate li*te de i%ve%tariere a '+G L5(i*A
&e &erioada 3-9 dece(,rie 1211 0-.d.123# &e cE%d &rile au *e(%at a%-
teco%tractul de vE%8are-cu(&rare a cotelor-&ri $% ca&italul *ocial al
'+G L5(i*A la data de 11 dece(,rie 1211# a%terior i%trrii $% vi/oare
a a%teco%tractului# care &revede i(&erativ e-ectuarea i%ve%tarierii *o-
cietii co(erciale $% cau8# &E% la data de 1K dece(,rie 1211# ter(e%
care a -o*t &relu%/it &ri% acordul adiio%al di% 1" dece(,rie 1211#
&E% la data de 21 -e,ruarie 1211.
3K. 5*t-el# o,li/aiile co%tractuale de i%ve%tariere &rev8ute la &ct. 1K al
a%teco%tractului de vE%8are-cu(&rare a '+G L5(i*A di% 11
dece(,rie 1211# aute%ti-icat de %otarul &u,lic Io% MEu# $%re/i*trat cu
%r. 91121# %u au -o*t re*&ectate# ceea ce deter(i% i%*ta%a * tra/
co%clu8ia c a%teco%tractul *u*-(e%io%at ur(ea8 * -ie re8oluio%at#
iar &rile tre- ,uie * revi% la &o8iia a%terioar *e(%rii
a%teco%tractului# re*titui%d &re*taiile eBecutate i ve%iturile reali8ate#
$% re8ultatul co%tractului.
37. Potrivit articolului " ali%.013 lit.a3 Cod civil dre&turile i o,li/aiile
civi- le a&ar# di% co%tracte i di% alte acte juridice# iar $% co%-or(itate
cu art. !14 Cod Civil o,li/aiile *e %a*c di% co%tract# -a&t ilicit 0delict3
i di% orice alt act *au -a&t *u*ce&ti,il de a le &roduce $% co%diiile
le/ii.
3" . F% *e%*ul e%u%at (ai *u* dei &ErEii i%voc -a&tul c re/ula(e%tul cu
&rivire la i%ve%tariere %u &revede e-ectuarea o,li/atorie a i%ve%tarierii
3!
$% ca8urile $%*tri%rii cotei di% ca&italul *ocial al u%ei *ocietii#
i%*era- rea $% co%tract a clau8ei &rivi%d o,li/ativitatea e-ecturii
i%ve%tarierii la
3K
$%*tri%area cotelor di% ca&italul *ocial# i(&u%e la re*&ectarea ace*teia
-r %ici o dero/are# or acordul $%tre &ri re&re8i%t u% i(&erativ $%
ra&orturile di%tre acetia# avE%d -or juridic o,li/atorie.
39 . F% te(eiul articolului 733 Cod civil Acontractul nu poate fi altfel re&
zolvit, reziliat sau revocat dect n temeiuri prevzute de lege sau prin
acordul prilor8. Co%-or( art. 73" ali%.013 Cod civil $% ca8ul
eBercit- rii dre&tului de re8oluiu%e# co%tractul $%cetea8 i &rile *E%t
eli,erate de o,li/aia de a &re*ta# tre,ui%d * re*tituie &re*taiile
eBecutate i ve- %iturile reali8ate.
42 . F% ace*te co%diii i%*ta%a co%-ir( re8oluiu%ea a%teco%tractului de
vE%8are-cu(&rare di% 11 dece(,rie 1211 i acordului adiio%al la
ace*ta di% 1" dece(,rie 1211 i# $% vederea a&licrii e-ectelor
re8oluiu- %ii# di*&u%e reve%irea &rilor la *ituaia i%iial# adic
re*tituirea *u(e- lor &ri(ite de ctre vE%8torii 'ava Matei i 'ava
Ci%a de la *ocietatea recla(a%t > ?MarT @radeA# -a&t care -ace
ad(i*i,il &rete%ia ulti(ei re-eritoare la $%ca*area de la &ErEtul 'ava
Matei a *u(ei 147!171 lei# iar de la co&ErEta 'ava Ci%a $%ca*area
*u(ei de "79"1" lei.
41. CEt &rivete i%*tituirea /ara%iei ,a%care $% (ri(e de 122 N i eli,e-
rarea de *u, /aj a a&arta(e%tului %r. " di% (u%. C4ii%u# *tr. Colu(%a
%r.14# a ,u%urilor i(o,ile a(&la*ate $% (u%. C4ii%u# *tr. Colu(%a
%r.1" i a tere%urilor a/ricole co%-or( *u&li(e%telor %r. 1# 1 i 3#
i%*ta%- a co%c4ide c co%-or( &ct. 1.14 al a%teco%tractului de vE%8are-
cu(- &rare di% 11 dece(,rie 1211 aute%ti-icat de %otarul &u,lic Io%
MEu# $%re/i*trat cu %r. 91121 i &ct. ! al acordului adiio%al o,li/aiile
*u*- (e%io%ate ur(au a -i eBecutate &E% la *e(%area co%tractului de
vE%- 8are-cu(&rare de ,a8# adic &E% la 1" -e,ruarie 1211 0&ct. 1 al
a%- teco%tractului3. Ulterior ter(e%ul &e%tru e-ectuarea i%ve%tarierii a
-o*t &relu%/it &E% la 21 -e,ruarie 1211# a*t-el i%*ta%a aju%/e la
co%clu8ia c o,li/aia *ocietii recla(a%te 0cu(&rtorului3 &rivi%d
i%*tituirea /ara%iei ,a%care i eli,erarea de *u, /aj a ,u%urilor *u*-
(e%io%ate %u a deve%it *cade%t# i %u &oate -i i(&utat ace*tuia atEt
ti(& cEt co%trac- tul de vE%8are-cu(&rare a cotelor-&ri $% ca&italul
*ocial al *ocietii cu r*&u%dere li(itat ?5(i*A %u a -o*t $%c4eiat.
41. Potrivit art. K14 ali%.013 Cod civil ?clauza penal #penalitatea) este o
prevedere contractual prin care prile evalueaz anticipat prejudi&
3K
ciul, stipulnd c de0itorul, n cazul nee3ecutrii o0ligaiei, urmeaz
s remit creditorului o sum de 0ani sau un alt 0un8.
43. F% ace*t co%teBt i%*ta%a i%voc re/le(e%trile art. 17 di%
+e/ula(e%tul
cu &rivire la i%ve%tariere +e/ula(e%tul &rivi%d i%ve%tariere# a&ro,at
&ri% Jrdi%ul Mi%i*terului 7i%a%elor %r. 17 di% 1" a&rilie 1224 0care era
$% vi/oare $% &erioada $%c4eierii i eBecutrii de ctre &ri a a%teco-
tractului3# co%-or( cruia co%ductorul $%tre&ri%derii &oart r*&u%dere
de corectitudi%ea i o&ortu%itatea e-ecturii i%ve%tarierii &atri(o%iului.
Co%ducerea $%tre&ri%derii e*te o,li/at * cree8e co%diiile# care a*i/u-
r u% co%trol co(&let i eBact al eBi*te%ei reale a ,u%urilor. I%*ta%a
co%*tat c co%ductorul $%tre&ri%derii era de -acto i de jure# &ErEtul
'ava Matei care a %e/lijat &re*cri&iile le/ale la e-ectuarea i%ve%tarie-
rii %ei%E%d co%t de (odul i ordi%ea e-ecturii i%ve%tarierii. @otodat
i%*ta%a %u re(arc $% aciu%ile &ErEilor i%te%ia $% e-ectuarea %ecore*-
&u%8toare a i%ve%tarierii# &ri% ur(are i%*ta%a %u co%*tat c &ErEii
*-au e*c4ivat *au $%tr-u% alt (od au o,*trucio%at e-ectuarea core*&u%-
8toare a i%ve%tarierii.
44. 5*t-el# cEt &rivete &rete%ia recla(a%tului de a $%ca*a de la &ErEi &e-
%alitatea co%tractual &rev8ut la &ct. 1" di% a%teco%tractul de vE%8a-
re-cu(&rare a cotelor-&ri $% ca&italul *ocial al '+G L5(i*A# i%*ta%a
de judecat o co%*ider %e$%te(eiat# or &otrivit art. 1K di% co%tract
a(,ele &ri ur(au * co%tri,uie la e-ectuarea i%ve%tarierii ,u%urilor
*ocietii co(erciale $% cau8# o,li/aiile &rilor $% ace*t *e%* -ii%d co-
relative i i%terde&e%de%te.
4!. F% co%-or(itate cu art. K14 ali%.0!3 Cod civil ?de0itorul nu este o0ligat
s plteasc penalitate n cazul n care nee3ecutarea nu se datoreaz
vinoviei sale8.
4K. 5*t-el# di% &ro,ele ad(i%i*trate $% &rici%a dat %u e*te &ro,at -a&tul
cul-
&ei &ErEilor la %eeBecutarea o,li/aiilor a%teco%tractului de vE%8are-
cu(&rare a cotelor-&ri $% ca&italul *ocial al '+G L5(i*A# or &otrivit
&ct. 1K di% a%teco%tractul *u*-(e%io%at a(,ele &ri co%tracta%te *e
o,li/ * e-ectue8e i%ve%tarierea &atri(o%iului '+G L5(i*A# o,li/aie
ce %u a -o*t re*&ectat de %ici u%a di%tre &rile co%tracta%te.
47. 6i% ace*t co%*idere%t i%*ta%a co%*ider %e$%te(eiat &rete%ia recla-
(a%tului de a *olicita $%ca*area de la &ErEi a &e%alitii co%tractule $%
37
*u( de 122 222 dolari 'U5 a cEte 122 222 dolari 'U5 de la -iecare.
3"
4". Potrivit art. 94 ali%.013 CPC# i%*ta%a judectorea*c o,li/ &artea care
a &ierdut &roce*ul * &ltea*c# la cerere &rii care a avut cEti/ de ca-
u8 c4eltuielile de judecat.
49. 6ac aciu%ea recla(a%tului a -o*t ad(i* &arial# ace*tuia i *e
co(&e%- *ea8 c4eltuielile de judecat &ro&orio%al &rii ad(i*e di%
&rete%ii# iar &ErEtului - &ro&orio%al &rii re*&i%*e di% &rete%iile
recla(a%tului.
!2. F% circu(*ta%ele $% care $% &re8e%ta cau8 au -o*t ad(i*e &rete%iile
re-eritoare la $%ca*area *u(ei de 147!171 di% co%tul &ErEtului 'ava
Matei i a *u(ei de "79"1" di% co%tul &ErEtei 'ava Ci%a# $% total >
13!!222 lei# valoarea &rete%iei ad(i*e de&ete (i%i(ul &rev8ut de
art. 3 di% Ge/ea taBei de *tat ac4itat $% calitate de taB de *tat de ctre
*ocietatea recla(a%t ?MarT @radeA# a*t-el &ErEii vor re*titui $%
$%tre/i(e taBa de *tat ac4itat de recla(a%t &ro&orio%al o,li/aiilor ce
decur/ di% &re8e%ta 4otrEre judectorea*c. Potrivit ali%. 013 al
aceluiai articol $% ca8ul (ai (ultor recla(a%i *au &ErEi# acetia *E%t
o,li/ai * co(&e%*e8e c4eltuielile de judecat $% (od e/al# &ro&ori-
o%al *au *olidar# $% -u%cie de i%tere*ul -iecruia ori de caracterul liti-
/iului di%tre ei.
!1. Pri% ur(are# &ErEtul 'ava Matei va -i i%ut * co(&e%*e8e c4eltuielile
e-ere%te ac4itrii taBei de *tat *ocietii recla(a%te $% *u( de 31312
lei 0K1#K4 N3# iar &ErEta 'ava Ci%a > $% *u( de 1"K"2 lei 037#3KN3.
!1 . F%trucEt i%*ta%ei %u i-au -o*t &re8e%tate dove8i re-eritoare la *u&orta-
rea c4eltuielilor de a*i*te% juridic di% &artea recla(a%tei i %u *-au
-cut e*ti(ri ale c4eltuielilor de a*i*te% juridic care * dovedea*c
caracterul real# %ece*ar i re8o%a,il al re*&ectivelor c4eltuieli# $% core*-
&u%dere cu &revederile art. 9K ali%.013 CPC# i%*ta%a re*&i%/e &rete%ia
recla(a%tei de co(&e%*are di% co%tul &ErEilor a c4eltuielilor de a*i*-
te% juridic.
!3 . F% co%-or(itate cu art. art. "-11# !11# !14# !1!# !71# K21# K23# K79#
71!- 731# 733-74" Cod Civil# art. art. 92# 94# 9K# 13K# 13"-141 CPC#
i%*ta%a de judecat
4 o t r t e9
'e ad(ite &arial cererea de c4e(are $% judecat de&u* de F%tre&ri%de-
rea cu ca&ital *tri% ?MarT @radeA '+G $(&otriva lui 'ava Matei i 'ava
Ci%a cu &rivire la $%ca*area datoriei.
3"
'e $%ca*ea8 de la 'ava Matei 0codul &er*o%al 29"132K!974973 $%
,e%e-iciul F%tre&ri%derii cu ca&ital *tri% ?MarT @radeA '+G 0I6CJ
123312222344"1# *ediul $% (u%. C4i*i%au# *tr. 5lecu +u**o# 73# *u(a de
147!171 0u% (ilio% &atru *ute a&te8eci i ci%ci (ii u%a *ut a&te8eci i
doi3 lei.
'e $%ca*ea8 de la 'ava Ci%a 0codul &er*o%al 29"K!"74"7!"93 $% ,e%e-
-iciul F%tre&ri%derii cu ca&ital ?MarT @radeA '+G 0I6CJ
123312222344"1# *ediul $% (u%. C4i*i%au# *tr. 5lecu +u**o# 73# *u(a de
"79"1" 0o&t *ute a&te8eci i %ou (ii o&t *ute dou8eci i o&t3 lei.
'e re*&i%/ &rete%iile F%tre&ri%derii cu ca&ital *tri% ?MarT @radeA '+G
cu &rivire la $%ca*area de la 'ava Matei i 'ava Ci%a $% ,e%e-iciul F%tre-
&ri%derii cu ca&ital *tri% ?MarT @radeA '+G a *u(ei de 122222 0dou
*ute (ii3 dolari 'U5# a cEte 122222 0o *ut (ii3 dolari 'U5 de la -iecare.
'e $%ca*ea8 de la 'ava Matei 0codul &er*o%al 29"132K!974973 $%
,e%e-iciul F%tre&ri%derii cu ca&ital *tri% ?MarT @radeA '+G 0I6CJ
123312222344"1# *ediul $% (u%. C4i*i%au# *tr. 5lecu +u**o# 73 *u(a de
31312 0trei8eci i u%a (ii trei *ute dou8eci3 lei# dre&t co(&e%*are a taBei
de *tat ac4itate de ctre recla(a%t.
'e $%ca*ea8 de la 'ava Ci%a 0codul &er*o%al 29"K!"74"7!"93 $% ,e%e-
-iciul F%tre&ri%derii cu ca&ital ?MarT @radeA '+G 0I6CJ
123312222344"1# *ediul $% (u%. C4i*i%au# *tr. 5lecu +u**o# 73 *u(a de
1"K"2 0o&t*&re8ece (ii a*e *ute o&t8eci3 lei# dre&t co(&e%*are a taBei de
*tat ac4itate. de ctre recla(a%t.
'e re*&i%/e &rete%ia &rivi%d co(&e%*area c4eltuielilor de a*i*te% ju-
ridic.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la data &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei +Eca%i# (u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Io% MJ+5+U
39
>?/ Jo,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv 5i dispozitiv)
+e a+'i,ee in,egal a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu
economic)
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
di*&o8itiv
2K dece(,rie 1211 (u%. C4ii%u
)udectoria +Eca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Maleriu IE%cu
/re-ier 5li%a Ciu,otaru
cu &artici&area re&re8e%ta%tei Co%*iliului (u%ici&al C4ii%u# Gua
Mari%a# *&eciali*t &ri%ci&al $% *ecia juridic a 6ireciei /e%erale eco-
%o(ie# re-or(e i relaii &atri(o%iale# $(&uter%icit &ri% &rocura %r. 29-
14!17di% 1K ia%uarie 1211# $% li&*a &ErEtei Ce,a% 5li%a# citat le/al &ri%
&u,licitate#
a eBa(i%at $% edi% &u,lic cau8a civil la cererea de c4e(are $%
jude- cat de&u* de Co%*iliul (u%ici&al C4ii%u $(&otriva 5li%ei Ce,a%
&ri- vi%d $%ca*area *u(ei de 172!3 lei cu titlu de datorie &e%tru c4iria
$%c&erii cu alt de*ti%aie decEt cea locativ *ituat &e ,d. .te-a% cel Mare
4!# (u%. C4ii%u# $%ca*area *u(ei de 49!2 lei cu titlu de clau8 &e%al#
re8ilierea co%tractului de locaiu%e %r. !1123" di% 24 a&rilie 1212
$%c4eiat $%tre Co%*iliul (u%. C4ii%u i Ce,a% 5li%a $% ,a8a deci8iei
Co%*iliului (u%. C4ii%u %r. "13-1" di% 23 -e,ruarie 1212 i evacuarea
5li%ei Ce,a% di% $%c&erea cu alt de*ti%aie decEt cea locativ# *u,*ol
0cu de*ti%aia de- &o8it3 cu *u&ra-aa de " (.&. a(&la*at &e ,d. .te-a% cel
Mare 4! (u%. C4ii%u# %u(r cada*tral 2111112.!13.21#
$% co%-or(itate cu art. art. !11# !14# !71# K21# K14# KK"# "7!# ""K# 92K
Cod civil# art. art. 9"# 13K# 13"-141 CPC# i%*ta%a de judecat
42
4 o t r t e 9
'e ad(ite i%te/ral cererea de c4e(are $% judecat de&u* de Co%*iliul
(u%ici&al C4ii%u $(&otriva 5li%ei Ce,a% &rivi%d $%ca*area datoriei# re-
8ilierea co%tractului de locaiu%e %r. !1123" di% 24 a&rilie 1212 i eva-
cuarea di% $%c&erea# a(&la*at &e ,d. .te-a% cel Mare 4! (u%. C4ii%u#
%u(r cada*tral 2111112.!13.21.
'e $%ca*ea8 de la Ce,a% 5li%a 0codul &er*o%al 29"2727113!313 $% ,e-
%e-iciul Co%*iliului (u%ici&al C4ii%u# *u(a de 172!3 0dou8eci i a&te
(ii ci%ci8eci i trei (ii3 lei cu titlu de datorie &e%tru c4iria $%c&erii cu
alt de*ti%aie decEt cea locativ a(&la*at &e ,d. .te-a% cel Mare i '-E%t
%r.!4# (u%. C4ii%u.
'e $%ca*ea8 de la Ce,a% 5li%a 0codul &er*o%al 29"2727113!313 $% ,e-
%e-iciului Co%*iliului (u%ici&al C4ii%u# *u(a de 49!2 0&atru (ii %ou
*ute ci%ci8eci3 lei cu titlu de &e%alitate.
'e re8ilia8 co%tractul de locaiu%e %r. !1123" di% 24 a&rilie 1212 $%-
c4eiat $%tre Co%*iliul (u%ici&al C4ii%u i Ce,a% 5li%a $% ,a8a deci8iei
Co%*iliului (u%ici&al C4ii%u %r. "13-1" di% 23 -e,ruarie 1212 ce are ca
o,iect ,u%ul i(o,il# $%c&erea cu alt de*ti%aie decEt cea locativ# *u,*ol
0cu de*ti%aia de&o8it3 cu *u&ra-aa de " (.&. a(&la*at $% ,d. .te-a% cel
Mare 4!.
'e di*&u%e evacuarea 5li%ei Ce,a% 0codul &er*o%al 29"27274113313
di% $%c&erea cu alt de*ti%aie decEt cea locativ# *u,*ol 0cu de*ti%aia
de&o8it3 cu *u&ra-aa de " (.&. a(&la*at &e ,d. .te-a% cel Mare i '-E%t
%r.4!.
'e $%ca*ea8 $% ,e%e-iciul *tatului de la Ce,a% 5li%a 0codul &er*o%al
29"27274113313 *u(a de 11K2 0o (ie u%a *ut ai8eci3 lei cu titlu de taB
de *tat.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la data &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei +Eca%i# (u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Maleriu IbCCU
41
>@/ Jo,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee in,egal
a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu economic)
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
6i*&o8itivul 4otrErii &ro%u%at &u,lic la 2K dece(,rie 1211 $% (u%.
C4ii%u
IotrErea i%te/ral $%toc(it la 32 dece(,rie 1211
)udectoria +Eca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Maleriu IE%cu
/re-ier 5li%a Ciu,otaru
cu &artici&area re&re8e%ta%tei Co%*iliului (u%ici&al C4ii%u# Gua
Mari%a# *&eciali*t &ri%ci&al $% *ecia juridic a 6ireciei /e%erale eco-
%o(ie# re-or(e i relaii &atri(o%iale# $(&uter%icit &ri% &rocura %r. 29-
14!17di% 1K ia%uarie 1211# $% li&*a &ErEtei Ce,a% 5li%a# citat le/al &ri%
&u,licitate#
a eBa(i%at $% edi% &u,lic cau8a civil la cererea de c4e(are $%
jude- cat de&u* de Co%*iliul (u%ici&al C4ii%u $(&otriva 5li%ei Ce,a%
&ri- vi%d $%ca*area *u(ei de 172!3 lei cu titlu de datorie &e%tru c4iria
$%c&erii cu alt de*ti%aie decEt cea locativ *ituat &e ,d. .te-a% cel Mare
4!# (u%. C4ii%u# $%ca*area *u(ei de 49!2 lei cu titlu de clau8 &e%al#
re8ilierea co%tractului de locaiu%e %r. !1123" di% 24 a&rilie 1212
$%c4eiat $%tre Co%*iliul (u%. C4ii%u i Ce,a% 5li%a $% ,a8a deci8iei
Co%*iliului (u%. C4ii%u %r. "13-1" di% 23 -e,ruarie 1212 i evacuarea
5li%ei Ce,a% di% $%c&erea cu alt de*ti%aie decEt cea locativ# *u,*ol
0cu de*ti%aia de- &o8it3 cu *u&ra-aa de " (.&. a(&la*at &e ,d. .te-a% cel
Mare 4! (u%. C4ii%u# %u(r cada*tral 2111112.!13.21
41
a c o % * t a t a t9
Agu'en,ele 6a,i#i6an7ilo la 6o#e0:
1. Ga data de 7 au/u*t 1211 Co%*iliul (u%ici&al C4ii%u *-a adre*at cu
cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva 5li%ei Ce,a%# *olicitE%d $%ca-
*area *u(ei de 172!3 lei cu titlu de datorie &e%tru c4iria $%c&erii cu
alt de*ti%aie decEt cea locativ *ituat &e ,d. .te-a% cel Mare i '-E%t
%r.4! (u%. C4ii%u# $%ca*area *u(ei de 7222 lei cu titlu de clau8 &e-
%al# re8ilierea co%tractului de locaiu%e %r. !1123" di% 24 a&rilie
1212 $%c4eiat $%tre Co%*iliul (u%. C4ii%u i Ce,a% 5li%a $% ,a8a
deci8iei Co%*iliului (u%. C4ii%u %r. "13-1" di% 23 -e,ruarie 1212 i
evacu- area 5li%ei Ce,a% di% $%c&erea cu alt de*ti%aie decEt cea
locativ# *u,*ol 0cu de*ti%aia de&o8it3 cu *u&ra-aa de " (.&. a(&la*at
$% ,d. .te-a% cel Mare %r.4! (u%. C4ii%u.
1. +ecla(a%tul (e%io%ea8 c la data de 12 %oie(,rie 1212 a -o*t $%-
c4eiat u% co%tract de locaiu%e a *&aiului %elocativ $%tre Co*iliul (u%.
C4ii%u i &ErEta Ce,a% 5li%a. F% co%-or(itate cu &. 3.3 di% co%tractul
(e%io%at &ErEta e*te o,li/at * &ltea*c c4irie $% cua%tu( de 172!3
lei a%ual# &lti,ile tri(e*trial cu a%tici&aie cel tEr8iu la &ri(a 8i a tri-
(e*trului. PErEta %-a ac4itat c4iria $% &erioada 29 -e,ruarie 1211 &E%
la data de 2K dece(,rie 1211# acu(ulE%d datoria $% *u( de 172!3 lei.
3. 6e a*e(e%ea# co%tractul &rilor &revede clau8a &e%al de 2#1N di% *u-
(ele %eac4itate# care &e%tru a*e lu%i de 8ile# re&re8i%t *u(a de 49!2
lei.
4. Hi%E%d co%t de cele i%dicate i ,a8E%du-*e &e &revederile art.art. !11#
!14# !71# K21# K14# KK"# "7!# ""K# 92K Cod civil# recla(a%ta *olicit
ad(iterea &rete%iilor 0-.d.3-!# 31-333.
!. F% edi%a de judecat# re&re8e%ta%ta Co%*iliului (u%. C4ii%u# Gua
Mari%a# *&eciali*t &ri%ci&al $% *ecia juridic a 6ireciei /e%erale eco%o-
(ie# re-or(e i relaii &atri(o%iale# a *u*i%ut &rete%iile di% aciu%e.
K. PErEta# Ce,a% 5li%a %u *-a &re8e%tat la edi%a de judecat. Potrivit r*-
&u%*ului la i%ter&elarea de&u* de re&re8e%ta%ta Co%*iliului (u%.
C4ii- %u# F' ?C+I' +e/i*truA a co(u%icat c $% co%-or(itate cu
+e/i*tru de *tat al &o&ulaiei cet. Ce,a% 5li%a are do(iciliul &e adre*a9
5lecu +u**o %r.!# (u%. C4ii%u. 5*t-el# dei a -o*t citat le/al la
adre*a i%dicat &E- rEta %u a rece&io%at citaia# acea*ta retur%E%du-*e
de dou ori i%*ta%ei cu (e%iu%ea eB&irrii ter(e%ului de &*trare
43
0-.d.1!# 323. Pri% ur(are#
44
la cererea re&re8e%ta%tei recla(a%tului *-a di*&u* citarea &u,lic a &E-
rEtei &ri% avi8 &u,lic $% 8iarul ?@i(&ulA. 7ii%d citat le/al &ri% &u,lici-
tate 0-.d. 313# Ce,a% 5li%a $% edi%a de judecat %u *-a &re8e%tat# %-a
(otivat li&*a# %-a *olicitat judecarea &rici%ii $% a,*e% i %ici a(E%area
&roce*ului. 5*t-el# &otrivit di*&o8iiilor art. 12K ali%. 3 CPC# *-a di*&u*
judecarea &rici%ii $% a,*e%a &ErEtei.
A6e#ieea in0,an7ei:
7. 5udii%d re&re8e%ta%ta recla(a%tului# a&recii%d &rete%iile -or(ulate $%
aciu%e $% ra&ort cu &ro,ele &re8e%tate# ad(i%i*trE%du-le &erti%e%a i
te(ei%icia &ri% &ri*(a le/i*laiei ce /uver%ea8 ra&ortul juridic liti/io*#
i%*ta%a de judecat co%*ider cererea de c4e(are $% judecat
$%te(eiat
reiei%d di% ur(toarele co%*idere%te.
". Co%-or( art. !11 ali%.013 Cod civil ?n virtutea raportului o0ligaional,
creditorul este n drept s pretind de la de0itor e3ecutarea unei
prestaii, iar de0itorul este inut s o e3ecute$ Prestaia poate consta n
a da, a face sau a nu face.A Potrivit art. !14 Cod civil ?E0ligaiile se
nasc din contract, fapt ilicit #delict) 5i din orice alt act sau fapt
suscepti0il de a le produce n condiiile legii.A. F% co%-or(itate cu
articolul !71 ali%.013# 013 Cod civil ?=emeiul e3ecutrii rezid n
e3istena unei o0ligaii$ E0liga& ia tre0uie e3ecutat n modul
corespunztor, cu 0un&credin, la locul 5i n momentul sta0ili8t# iar
$% co%-or(itate cu &revederile art. KK" ali%. 013# 033 Cod civil
?Contractul ncheiat legal o0lig prile nu numai la ceea ce au
stipulat e3pres, dar 5i la tot ceea ce rezult din natura lui n
conformitate cu legea, cu uzanele sau cu principiile echitii$ Contrac&
tul poate fi modificat sau rezolvit numai n conformitate cu clauzele
sale ori prin acordul prilor dac legea nu prevede altfelA.
9. Potrivit di*&o8iiilor art. "7! Cod civil ?prin contractul de locaiune, o
parte #locator) se o0lig s dea celeilalte pri #locatar) un 0un deter&
minat individual n folosin temporar sau n folosin 5i posesiune
temporar, iar aceasta se o0lig s plteasc chirie8$ F% co%-or(itate
cu &revederile art. 92K ali%. 1 lit. c3 Cod civil# ?locatorul este n drept
s cear rezilierea contractului dac locatarul nu plte5te chiria pe
par& cursul a , luni dup e3pirarea termenului de plat dac n
contract nu este prevzut altfel8.
44
12. F% edi%a de judecat *-a *ta,ilit cu certitudi%e c $%tre &ri eBi*t ra-
&orturi o,li/aio%ale ce reie* di% deci8ia Co%*iliului (u%. C4ii%u %r.
"13-1" di% 2K iulie 1212 0-.d.113 i co%tractul de locaiu%e %r.
!1123" di% 24 a&rilie 1212 0-.d."-123 care are ca o,iect tra%*(iterea
$% locaiu%e &ErEtei a ,u%ului i(o,il# $%c&erea cu alt de*ti%aie decEt
cea locativ# *u,*ol 0cu de*ti%aia de&o8it3 cu *u&ra-aa de " (.&.
a(&la*at &e ,d. .te-a% cel Mare# 4!.
11. Co%-or( &ct. 1 a deci8iei Co%*iliului (u%. C4ii%u %r. "13-1" di% 23
-e,ruarie 1212 i &ct. 3.3 al co%tractului# Ce,a% 5li%a ur(a * ac4ite
&lata c4iriei tri(e*trial# cu a%tici&aie cel tEr8iu la &ri(a 8i a tri(e*tru-
lui# iar co%-or( &ct. 1.1.3 di% co%tract# locatarul are o,li/aia ac4itrii
&lii $% volu(ul# ter(e%ele i (odul &rev8ut de co%tract.
11. I%*ta%a a co%*tatat c &ErEta# %-a ac4itat c4iria &e%tru &erioada 29 -e-
,ruarie 1211 &E% la data de 2K dece(,rie 1211# -a&t co%-ir(at &ri%
%ota co%ta,il de calcul al datoriei 0-.d.7# 3!3# di% care re8ult re*ta%e
la &lata c4iriei &e%tru &erioada de 321 8ile $% *u( de 172!3 lei.
13. I%*ta%a de a*e(e%ea a co%*tatat c recla(a%tul a $%cercat *
*oluio%e8e liti/iul a&rut $%tre &ri &e cale a(ia,il# eBtrajudiciar#
eB&edii%d la data de 19 iu%ie 1211 $% adre*a &ErEtei o recla(aie &ri%
care i-a *olici- tat 5li%ei Ce,a% * ac4ite &lata &e%tru c4irie re*ta%t# la
data *olicitrii $% *u( de 1137K#KK lei# &e%alitatea $% *u( de 1444#"4
lei# &lata a%- tici&at &e%tru c4irie $% *u( de "1!1#11 lei# re8ilierea
co%tractului i eli,erarea $%c&erilor ocu&ate# cu re*tituirea ace*tora
&ro&rietarului $% ,a8a u%ui act de &ri(ire-&redare 0-.d.K# 1K3.
14. +e-eritor la *olicitarea de $%ca*area a clau8ei &e%ale i%*ta%a (e%io-
%ea8 ur(toarele. F% co%-or(itate cu &.K di% co%tract &artea care %u
eBecut o,li/aiile co%tractuale e*te o,li/at * ac4ite o &e%alitate ce
co%*titie 2#1 N di% *u(a re*ta%t &e%tru -iecare 8i de $%tEr8iere. Hi%E%d
co%t de &revederile art.1K" lit.a3# art. K14# art. K1! Cod civil i%*ta%a
co%*tat c recla(a%tul a calculat corect (ri(ea &e%alitii care ur-
(ea8 a -i $%ca*at.
1!. 5*t-el# &ErEta# Ce,a% 5li%a# ur(ea8 * ac4ite $% ,e%e-iciul Co%*iliului
(u%ici&al C4ii%u &e%alitate $% (ri(e de 2#1N di% *u(a re*ta%t
&e%tru -iecare 8i de $%tEr8iere# adic &e%tru 1"3 8ile# ceea ce co%*tituie
*u(a de 49!2#73 lei# or co%-or( &ct. 3.1.1. di% co%tract# $% coro,orare
cu articolele K14 i K1! di% Codul civil# ac4itarea &e%alitii re&re8i%t
4!
o o,li/aie a*u(at de &ErEt. +e*tricii le/ale# co%-or( art. K1K ali%. 1
Cod civil# $% $%ca*area clau8ei &e%ale %u *-au *ta,ilit# (ri(ea i &e-
rioada de calcul a ei %u *E%t co%trare le/ii i *e $%cadrea8 $% li(ita
&re*cri&iei eBti%ctive# te(eiuri $%tru reducerea ace*teia $% co%diiile
art. K32 Cod civil %u *E%t.
1K. F% ceea ce &rivete ceri%a de re8iliere a co%tractului de locaiu%e %r.
!1123" di% 12 %oie(,rie 1212 $%c4eiat $%tre Co%*iliul (u%. C4ii%u
i Ce,a% 5li%a i%*ta%a de judecat (e%io%ea8 ur(toarele.
17. F% ur(a eBa(i%rii circu(*ta%elor cau8ei# *-a co%*tatat c &ErEta %-a
ac4itat c4iria o &erioad (ai (are de 3 lu%i# iar acea*ta co%-or( art.
923 i art. 92K ali%.013 lit.c3 Cod civil# co%*tituie te(ei de re8iliere a
co%- tractului de locaiu%e $%c4eiat. 6e a*e(e%ea# i%*ta%a
co%*e(%ea8 c recla(a%tul a re*&ecat &re*cri&iile art. 737 ali%.013
Cod civil i a%u(e a eB&ediat &ErEtei o %oti-icare &ri% care a declarat
re8ilierea co%tractului.
1". Cu re-erire la ca&tul de cerere &rivitor la evacuarea &ErEtei Ce,a%
5li%a di% ,u%ul i(o,il# $%c&erea cu alt de*ti%aie decEt cea locativ#
*u,*ol 0cu de*ti%aia de&o8it3 cu *u&ra-aa de " (.&. a(&la*at $% ,d.
.te-a% cel Mare %r. 4! (u%. C4ii%u# i%*ta%a i%dic c $%
co%-or(itate cu art.923 ali%.013 Cod Civil 9dup ncetarea
raporturilor contractua& le, locatarul este o0ligat s restituie 0unul
nchiriat n starea n care i&a fost dat sau n starea prevzut de
contract8$ Pri% ur(are# evacuarea &ErEtei e*te i%evita,il $% ur(a
re8olvirii co%tractual de locaiu%e.
19 . F% co%-or(itate cu art. "! 013 lit.i3 CPC i art. 4 ali%.013 &ct. 133 al Ge-
/ii taBei de *tat# recla(a%tul Co%*iliului Mu%ici&al C4ii%u e*te *cutit
&ri% le/e de &lata taBei de *tat.
12 . F% co%-or(itate cu art. 9" CPC# c4eltuielile a-ere%te judecrii &rici%ii#
*u&ortate de i%*ta%a judectorea*c# &recu( i taBa de *tat# de a cror
&lat recla(a%tul a -o*t *cutit# *e $%ca*ea8 la ,u/et de la &ErEt &ro-
&orio%al &rii ad(i*e di% aciu%e dac &ErEtul %u e*te *cutit de &lata
c4eltuielilor de judecat.
11. Pri% ur(are# &ErEta ur(ea* * ac4ite taBa de *tat $% cua%tu( de 3N
di% valoarea aciu%ii# ceea ce co%*tituie 031223 lei c3N3 i a cEte 122
lei &e%tru ceri%ele %e&atri(o%iale de re8iliere a co%tractului i
evacuare# iar $% total *u(a de 11K2 lei 09K2 lei d 122 lei3.
11. F% co%-or(itate cu art. art. !11# !14# !71# K21# K14# KK"# "7!# ""K# 92K
4K
Cod civil# art. art. 9"# 13K# 13"-141 CPC# i%*ta%a de judecat
4K
4 o t r t e 9
'e ad(ite i%te/ral cererea de c4e(are $% judecat de&u* de Co%*iliul
(u%ici&al C4ii%u $(&otriva 5li%ei Ce,a% &rivi%d $%ca*area datoriei#
re8ilierea co%tractului de locaiu%e %r. !1123" di% 24 a&rilie 1212 i
evacuarea di% $%c&erea a(&la*at &e ,d. .te-a% cel Mare 4! (u%.
C4ii%u#
%u(r cada*tral 2111112.!13.21.
'e $%ca*ea8 de la Ce,a% 5li%a 0codul &er*o%al 29"2727113!313 $%
,e%e-iciului Co%*iliului (u%ici&al C4ii%u# *u(a de 172!3 0dou8eci i
a&te (ii ci%ci8eci i trei (ii3 lei cu titlu de datorie &e%tru c4iria $%c&erii
cu alt de*ti%aie decEt cea locativ a(&la*at &e ,d. .te-a% cel Mare i
'-E%t %r.!4 (u%. C4ii%u.
'e $%ca*ea8 de la Ce,a% 5li%a 0codul &er*o%al 29"2727113!313 $% ,e-
%e-iciului Co%*iliului (u%ici&al C4ii%u# *u(a de 49!2 0&atru (ii %ou
*ute ci%ci8eci3 lei cu titlu de &e%alitate.
'e re8ilia8 co%tractul de locaiu%e %r. !1123" di% 24 a&rilie 1212 $%-
c4eiat $%tre Co%*iliul (u%ici&al C4ii%u i Ce,a% 5li%a $% ,a8a deci8iei
Co%*iliului (u%ici&al C4ii%u %r. "13-1" di% 23 -e,ruarie 1212 ce are ca
o,iect ,u%ul i(o,il# $%c&erea cu alt de*ti%aie decEt cea locativ# *u,*ol
0cu de*ti%aia de&o8it3 cu *u&ra-aa de " (.&. a(&la*at $% ,d. .te-a% cel
Mare 4!.
'e di*&u%e evacuarea 5li%ei Ce,a% 0codul &er*o%al 29"27274113313
di% $%c&erea cu alt de*ti%aie decEt cea locativ# *u,*ol 0cu de*ti%aia
de&o8it3 cu *u&ra-aa de " (.&. a(&la*at &e ,d. .te-a% cel Mare i '-E%t
%r.4!# %u(r cada*tral 2111112.!13.21.
'e $%ca*ea8 $% ,e%e-iciul *tatului de la Ce,a% 5li%a 0codul &er*o%al
29"27274113313 *u(a de 11K2 0o (ie u%a *ut ai8eci3 lei cu titlu de taB
de *tat.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la data &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei +Eca%i# (u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Maleriu IbCCU
47
>A/ Jo,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv 5i dispozitiv)
+e e06ingee a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu privind
evacuarea)
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
di*&o8itiv
27 (artie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria Cioca%a (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Ma*ile Mari%e*u
/re-ier Mero%ica 5%dreev
cu &artici&area re&re8e%ta%tului Mi%i*terului 7i%a%elor# :u/a Male%-
ti%# e--adju%ct al 6ireciei juridice# e- al *eciei re&re8e%tare $% i%*ta%ele
judectoreti# $(&uter%icit &ri% &rocura %r. 12-121"!1 di% 12 iulie 1211#
a &ErEtei +u*u Iri%a i a re&re8e%ta%tului ei# avocatul )al, Male%ti%# $(&u-
ter%icit &ri% (a%dat *eria M5 %r. 22!"42! di% 1! -e,ruarie 1213# $% li&*a
co-&ErEtei @o&al 5%a# citat le/al i care a de&u* cerere de eBa(i%are a
&rici%ii $% li&*a ei#
a eBa(i%at $% edi% &u,lic cau8a civil la cererea de c4e(are $%
jude- cat de&u* de Mi%i*terul 7i%a%elor al +. Moldova $(&otriva Iri%ei
+u*u# Ma*ile +u*u# @o&al 5%a# @o&al Io% cu &rivire la evacuarea di%
odaia %r. 312 a c(i%ului %r. 1 al Mi%i*terului 7i%a%elor *ituat $% (u%.
C4ii%u# *tr. Petru Zad%i&ru 43# -r acordarea altui *&aiu locativ#
$% co%-or(itate cu# art.!!# !K# 112# 113 Codul cu &rivire la locui%e# art.
9"# 13K# art.13"-141 CPC# i%*ta%a de judecat
4"
4 o t r t e9
'e re*&i%/e cererea de c4e(are $% judecat de&u* de Mi%i*terul
7i%a%elor $(&otriva Iri%ei +u*u# Ma*ile +u*u# @o&al 5%a# @o&al Io%
cu &rivire la evacuare di% odaia %r.3 12 a c(i%ului %r. 1 al Mi%i*terului
7i%a%elor *ituat $% (u%. C4ii%u# *tr. Petru Zad%i&ru 43# -r acordarea
altui *&aiu locativ
IotrErea &oate -i atacat cu a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la data &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei Cioca%a# (u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Ma*ile M5+ICE'CU
49
>B/ Jo,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e e06ingee a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu privind evacuarea)
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
6i*&o8itivul 4otrErii &ro%u%at &u,lic la 27 (artie 1213 $% (u%. C4ii%u
IotrErea i%te/ral $%toc(it la 2! a&rilie 1213
)udectoria Cioca%a (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Ma*ile Mari%e*cu
/re-ier Mero%ica 5%dreev
cu &artici&area re&re8e%ta%tului Mi%i*terului 7i%a%elor al +. Moldova#
:u/a Male%ti%# e--adju%ct al 6ireciei juridice# e- al *eciei re&re8e%tare
$% i%*ta%ele judectoreti# $(&uter%icit &ri% &rocura %r. 12-121"!1 di% 12
iulie 1211# a &ErEtei +u*u Iri%a i a re&re8e%ta%tului ei# avocatul )al, Ma-
le%ti%# $(&uter%icit &ri% (a%datul *eria M5 %r. 22!"42! di% 1! -e,ruarie
1213# $% li&*a co-&ErEtei @o&al 5%a# citat le/al i care a de&u* cerere de
eBa(i%are a &rici%ii $% li&*a ei#
a eBa(i%at $% edi% &u,lic &rici%a civil la cererea de c4e(are $% ju-
decat a Mi%i*terului 7i%a%elor al +. Moldova $(&otriva Iri%ei +u*u# Ma-
*ile +u*u# @o&al 5%a# @o&al Io% cu &rivire la evacuarea di% odaia %r.312
a c(i%ului %r. 1 al Mi%i*terului 7i%a%elor *ituat $% (u%. C4ii%u *tr.
Petru Zad%i&ru 43# -r acordarea altui *&aiu locativ
a c o % * t a t a t9
Agu'en,ele 6a,i#i6anilo la 6o#e0:
1. Ga 19 ia%uarie 1213# recla(a%tul# Mi%i*terul 7i%a%elor al +. Moldova
*-a adre*at cu cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva Iri%ei +u*u cu
&rivire la evacuarea ei $(&reu% cu (e(,rii -a(iliei di% odaia %r. 312
!2
a c(i%ului %r. 1 al Mi%i*terului 7i%a%elor *ituat $% (u%. C4ii%u# *tr.
Petru Zad%i&ru 43# -r acordarea altui *&aiu locativ. F% cadrul
de8,ate- rilor judiciare# ceri%ele de evacuare# -r acordarea altui
*&aiu locativ# au -o*t eBti%*e i%clu*iv i $(&otriva 5%ei @o&al# -iica
Iri%ei +u*u# @o&a- l Io%# -iul 5%ei @o&al 0re&re8e%tat de
re&e8e%ta%tul le/al @o&al 5%a3# Ma*ile +u*u# *oul Iri%ei +u*u.
1. +ecla(a%tul a(e%io%at c# $% co%-or(itate &u%ctul 1 al &roce*ului-ver-
,al al edi%ei Cole/iului Mi%i*terului 7i%a%elor %r. 12K di% 1 au/u*t
1999# *-a deci* redi*tri,uirea ca(erelor di% c(i%ul %r. 1 al
Mi%i*terului 7i%a%elor# *ituat $% (u%. C4ii%u# *tr. Petru Zad%i&ru
43# &e%tru lu- crtorii (i%i*terului# or/a%elor di% *u,ordi%e i
Co(&a%iei de a*i/urare
?5*ito_ *ocietate &e aciu%i. Pri% ace*t act *-a redi*tri,uit i ca(era %r.
312 lucrtorilor Co(&a%iei de a*i/urri ?5*itoA *ocietate &e aciu%i.
3. Pri% ordi%ul de re&artiie %r. 721 di% 32 au/u*t 1999# odaia %r.312 di%
c-
(i%ul %r.1 al Mi%i*terului 7i%a%elor# *ituat $% (u%. C4ii%u# *tr. Petru
Zad%i&ru 43# a -o*t re&arti8at &e%tru locuit &ErEtei +u*u Iri%a i -iicei
ei# +u*u 5%a# deve%it ulterior @o&al 5%a.
4. Pri% &roce*ul-ver,al %r.34 di% 13 (artie 1212 Cole/iul Mi%i*terului
7i-
%a%elor al +. Moldova a deci* eBcluderea di% &ct. l al &roce*ului-
ver,al
al edi%ei Cole/iului %r. 12K di% 1 au/u*t 1999 a *i%ta/(ei ?Co(&a-
%iei &e aciu%i de a*i/urare ?5*ito_ *ocietate &e aciu%i ca(erele 12"#
129# 111# 324# 312# 721# 72!# 729# 711#711# "2! i "29.
!. F% ur(a ado&trii deci8iei Cole/iului Mi%i*terului 7i%a%elor de a
eBclu-
de dre&tul *alariailor Co(&a%iei de a*i/urri ?5*ito_ *ocietate &e aci-
u%i de a locui $% c(i%ul %r. 1 cu *co&ul de a a*i/ura cu *&aiul locativ
a%/ajaii *i# Mi%i*terul 7i%a%elor a re(i* $% adre*a &ErEtei %oti-icarea
%r. 12-129"7 di% 12 iulie 1211 &ri% care a i%-or(at &ErEtele de*&re re-
8ilierea co%tractului de locaiu%e $% &rivi%a ca(erei %r. 312 du& eB-
&irarea ter(e%ului de 3 lu%i di% (o(e%tul rece&io%rii %oti-icrii. 6e
a*e(e%ea# &ErEta a -o*t i%-or(at de*&re -a&tul c ur(ea8 * eli,ere8e
%eco%diio%at odaia %r.312 di% c(i%. Coti-icarea a -o*t rece&io%at de
!1
ctre +u*u Iri%a la 14 iu%ie 1211.
K. +ecla(a%tul co%*ider ra&orturile de locaiu%e $%tre &ri ca -ii%d $%ce-
tate $% ur(a &reavi8rii &ErEtului# &recu( i $% co%-or(itate cu art. 92!
ali%. l di% Codul civil# &ri% ur(are a *olicitat ad(iterea cererii.
!1
7. F% edi%a de judecat re&re8e%ta%tul Mi%i*terului 7i%a%elor al +. Mol-
dova# :u/a Male%ti%# e--adju%ct al 6ireciei juridice# e- al *eciei re-
&re8e%tare $% i%*ta%ele judectoreti# $(&uter%icit &ri% &rocura %r. 12-
121"!1 di% 12 iulie 1211 0-.d.173# a *u*i%ut ceri%ele aciu%ii.
". F% edi%a de judecat &ErEta +u*u Iri%a i re&re8e%ta%tului ei# avocatul
)al, Male%ti%# $(&uter%icit &ri% (a%datul *eria M5 %r. 22!"42! di% 1!
-e,ruarie 1213 0-.d.1"3# %u au recu%o*cut &rete%iile. Co%*ider
aciu%ea %e-o%dat# a,u8iv i &a*i,il de a -i re*&i%*.
9. PErEta au reiterat c $% co%-or(itate cu &revederile art. 47 di% Co%*titu-
ia +e&u,licii Moldova# *tatul e*te o,li/at * ia (*uri &e%tru ca orice
o( * ai, u% %ivel de trai dece%t# care *-i a*i/ure *%tatea i
,u%*ta- rea# lui i -a(iliei lui# cu&ri%8E%d 4ra%a# $(,rc(i%tea i
locui%a.
12. 6e a*e(e%ea &ErEta a (e%io%at c recla(a%tul %u a i%vocat corect
art.92! ali%. 1 Cod civil $% calitate de te(ei juridic al aciu%ii $%ai%tate.
Co%*ider c $% *&e e*te vor,a de ra&orturi juridice locative# re/le-
(e%tate de Codul cu &rivire la locui%e# ado&tat la 23 iu%ie 19"3 i
+e/ula(e%tul c(i%elor# a&ro,at &ri% IotrErea 'ovietului Mi%itrilor
al +'' Moldove%eti %r.114 di% 11 iu%ie 19"4.
11. Ga 32 au/u*t 1999# &ri% ,o%ul de re&artiie %r. 721# eli,erat de Mi%i*te-
rul 7i%a%elor# &ErEtei +u*u Iri%a i-a -o*t re&arti8at &e%tru locuit odaia
%r.312 di% c(i%ul %r.1 al Mi%i*terului 7i%a%elor# *ituat $% (u%. C4ii-
%u# *tr. Petru Zad%i&ru# %r.43. F% acea*t odaie co%ti%u * locuia*c
&E% $% &re8e%t. 6i% 32 iulie 1999 &e adre*a i%dicat are $%*cri* vi8a
de reedi%. 6i% data de 1! (artie 1229 &ErEtei i-a -o*t *ta,ilit &e%*ia
$% le/tur cu ati%/erea vEr*tei de &e%*io%are# dre&t dovad &re8e%tE%d
le/iti(aia CC %r.14!!7".
11. 5rt.113 di% Codul cu &rivire la locui%e &revede *ituaiile cE%d &er*oa-
%ele &ot -i evacuate di% c(i%e -r acordarea u%ui alt *&aiu de locuit.
Cici u%ul di% ca8urile e%u(rate %u &ot -i a&licate $% ca8ul &ErEilor.
Mai (ult ca atEt# $% co%-or(itate cu &revederile art.112# ali%.1 di% Co-
dul cu &rivire la locui%e# %u &ot -i evacuate di% locui%e de *erviciu#
-r a li *e acorda o alt $%c&ere de locuit &e%*io%arii de ,trE%ee i
&e%*io%arii &er*o%ali. 6i*&o8iii *i(ilare *e co%i% i $% +e/ula(e%tul
c(i%elor# &. 19 i &. 32# care *ti&ulea8 c# di% c(i%e %u &ot -i
evacu- ai -r a li *e acorda o alt $%c&ere de locuit &e%*io%arii de
!3
,trE%ee.
!1
13. Co-&ErEii @o&al 0+u*u3 5%a# %u(ele @o&al &reluat ca ur(are al ac-
tului de c*torie %r. 324 di% 1 au/u*t 1227 0-.d.193# Ma*ile +u*u i
@o&al Io% 0re&re8e%tat de re&e8e%ta%tul le/al @o&al 5%a3 $% edi%a
de judecat %u *-a &re8e%tat# $%* au de&u* o cerere &ri% care au
*olicitat eBa(i%area cau8ei $% li&*a lor i au declarat c %u recu%o*c
aciu%ea de&u* de recla(a%t. 0-.d.33.
A6e#ieea in0,anei:
14. 5udii%d &artici&a%ii la &roce*# a&recii%d ar/u(e%tele &rilor liti/a%te
$%tru *u*i%erea &rete%iilor -or(ulate i o,ieciilor $%ai%tate i i%E%d
co%t de &ro,atoriul ad(i%i*trat i le/i*laia &erti%e%t# i%*ta%a de ju-
decat co%*ider %ece*ar de a re*&i%/e aciu%ea $%ai%tat de Mi%i*terul
7i%a%elor# reiei%d di% ur(toarele co%*idere%te.
1!. F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c i(o,ilul %r. 1# *ituat $% (u%.
C4ii%u# *tr. Petru Zad%i&ru 43# e*te ad(i%i*trat de ctre Mi%i*terului
7i%a%elor# re*&ectiv -ace &arte di% -o%dul de&arta(e%tal de locui%e
i e*te de*ti%at do(icilierii *alariailor or/a%i8aiilor i i%*tituiilor di%
*u,ordi%ea Mi%i*terului# or/a%elor -i%a%ciare i i%*&ectoratelor -i*cale#
circu(*ta% dedu* di% actele cau8ei.
1K. Potrivit &roce*ului-ver,al al edi%ei Cole/iului Mi%i*terului 7i%a%elor
%r. 1!4 di% 1" iulie 1997 &rivi%d redi*tri,uirea *&aiului locativ $% c-
(i%ul Mi%i*terului 7i%a%elor al +e&u,licii Moldova# *-au *ta,ilit $% c-
(i%ele Mi%i*terului 7i%a%elor# ca(erele &e%tru c(i%i8area lucrtori-
lor di% ur(toarele i%*tituii ale *i*te(ului -i%a%ciar di% (u%. C4ii%u9
Ce%trul i%-or(ativ de calcul# Co(&a%ia &e aciu%i de a*i/urare ?5*itoA#
6ireciei -i%a%ciare ore%eti i *eciilor -i%a%ciare di% C4ii%u# I%-
*&ectoratelor -i*cale de *tat di% C4ii%u# Cole/iului -i%a%ciar-,a%car
di% C4ii%u# 6e&arta(e%tului co%trol -i%a%ciar i revi8ie i Mi%i*teru-
lui 7i%a%elor al +e&u,licii Moldova# di%tre care *alariailor co(&a%iei
&e aciu%i de a*i/urare ?5*itoA# le-au -o*t redi*tri,uite &e%tru i%*talare
ca(erele 12"# 129# 111# 324# 312# 721# 72!# 729# 712# 711# 711# "2! i
"29 0-.d.!-73.
17. Pri% ordi%ul de re&artiie %r.721 di% 32 au/u*t 1999# eli,erat de Mi%i*-
terul 7i%a%elor $% ,a8a deci8iei co(u%e a ad(i%i*traiei (i%i*terului i
*i%dicatului# %r. 47 di% 32 au/u*t 1999# odaia %r.312 di% c(i%ul %r. 1
!3
al Mi%i*terului 7i%a%elor# *ituat $% (u%. C4ii%u# *tr. Petru Zad%i&ru
43 a -o*t re&arti8at &e%tru locuit &ErEtei +u*u Iri%a# a%/ajat la data
re&arti8rii $% co(&a%ia de a*i/urri ?5*itoA *ocietate &e aciu%i i -ii-
cei ei +u*u 5%a# deve%it ulterior @o&al 5%a ca ur(are al actului de
c*torie %r. 324 di% 1 au/u*t 1227 0-.d."# 1"-193.
1". Potrivit &ro,atoriului ad(i%i*trat# &ErEta +u*u Iri%a locuiete $% odaia
re&arti8at de la data i%*talrii i &E% $% &re8e%t# dei%e di% 12 iulie
1999 vi8 de do(iciliu $% acea*t locui% 0-.d.113# co-&ErEta dei%e
vi8 de do(iciliu $% $%c&erea liti/ioa* di% 32 au/u*t 1999 0-.d.1"3# a
a,itat $% ea de la data i%*talrii &E% la $%te(eierea u%ei alte -a(ilii# la
(o(e%t locui%d cu c4irie $% alt locui%# totodat &*trE%du-i vi8a de
do(iciliu# $% *e%*ul u%ei locui%e &ri%ci&ale i *tator%ice 0art. 32 Codul
civil3. Circu(*ta%a dat *-a co%-ir(at &ri% *u*i%erea &rii &ErEte i *e
&re8u( veridic $% li&*a u%or ar/u(e%te i &ro,e co%trare.
19. 6e a*e(e%ea# *-a *ta,ilit c di% 1! (artie 1229 &ErEta +u*u Iri%a e*te
&e%*io%ar $% le/tur cu ati%/erea vEr*tei de &e%*io%are# -a&t adeverit
&ri% le/iti(aia CC %r. 14!!7" di% 17 a&rilie 1229 0-.d.113
12. Potrivit &roce*ului-ver,al %r.34 di% 13 (artie 1212# Cole/iul Mi%i*te-
rului 7i%a%elor al +. Moldova a deci* eBcluderea di% &ct. l al &roce*u-
lui-ver,al al edi%ei Cole/iului %r. 1!4 di% 1" iulie 1997 a *i%ta/(ei
?Co(&a%iei &e aciu%i de a*i/urare ?5*itoA *ocietate &e aciu%i
ca(ere- le 12"# 129# 111# 324# 312# 721# 72!# 729# 711#711# "2! i "29
0-.d.113.
11. Ur(are ace*tei deci8ii# ec4ivale%t eBcluderii dre&tului *alariailor
Co(&a%iei de a*i/urri ?5*itoA *ocietate &e aciu%i de a locui $% c(i-
%ul %r. 1# *co&ul -ii%d %ece*itatea a*i/urrii cu *&aiu locativ al &ro&rii-
lor a%/ajai# Mi%i*terul 7i%a%elor a re(i* $% adre*a &ErEtei %oti-icarea
%r. 12-129"7 di% 12 iulie 1211 0rece&io%at la 14 iulie 12133# &ri%
care a &reavi8at &ErEta de*&re re8ilierea ra&orturilor de locaiu%e a
ca(erei %r. 312 la eB&irarea ter(e%ului de 3 lu%i# *olicitE%d eli,erarea
%eco%di- io%at a odii %r.312 di% c(i% 0-.d.9-123.
11. I%*ta%a co%*ider $%te(eiat ar/u(e%tul &ErEtului re-eritor la -a&tul c
recla(a%tul (otivea8 i%corect ceri%ele *ale $% ,a8a &revederilor art.
92! ali%. 1 Cod civil# care *tatuea8 c re8ilierea co%tractului de locai-
u%e $%c4eiat -r ter(e%# o&erea8 la cererea oricrei &ri cu u%
&reavi8 de 3 lu%i &e%tru i(o,ile.
!4
13. 5&are%t# ace*te re/le(e%tri o-er o ju*ti-icare re8o%a,il ceri%elor re-
cla(a%tului. Cu toate ace*tea# $% *&e *E%t *ta,ilite ra&orturi juridice
locative# re/le(e%tate i de Codul cu &rivire la locui%e# ado&tat la 23
iu%ie 19"3 i +e/ula(e%tul c(i%elor# a&ro,at &ri% IotrErea 'ovietu-
lui Mi%itrilor al +'' Moldove%eti %r.114 di% 11 iu%ie 19"4.
14. 5rt. 113 ali%. 1 $% coro,orare cu &revederile art. 112 di% Codul cu &ri-
vire la locui%e# e%u(er (otivele i &er*oa%ele care &ot -i evacuate
di% c(i%e -r acordarea altui *&aiu locativ# &recu( i &er*oa%ele
care &ot -i evacuate %u(ai cu co%diia acordrii u%ei alte $%c&eri de
locuit# $% ace*te di% ur( re/*i%du-*e i &e%*io%arii de ,trE%ee.
6i*&o8iii *i- (ilare *e co%i% i $% +e/ula(e%tul c(i%elor# &. 19 i &.
32 care *ti&u- lea8 c di% c(i%e %u &ot -i evacuai -r a li *e acorda
o alt $%c&ere de locuit &e%*io%arii de ,trE%ee. PErEta +u*u Iri%a#
e*te &e%*io%ar de ,trE%ee# deci %u &oate -i evacuat di% c(i%# -r
a i *e a*i/ura o alt $%c&ere de locuit.
1!. 6e a*e(e%ea# %u &oate -i evacuat di% c(i% %ici @o&al 5%a care %u
cade *u, i%cide%a &revederilor art.113 ce *ti&ulea8 ca8urile cE%d &er-
*oa%ele &ot -i evacute -r acordarea u%ui *&aiu de locuit. Mai (ult ca
atEt# @o&al 5%a e*te -iica Iri%ei +u*u# iar $% co%-or(itate art. !K Codul
cu &rivire la locui%e ?"em0rii familiei chiria5ului, care locuiesc m&
preun cu dnsul, se 0ucur la fel ca 5i chiria5ul de toate drepturile 5i
le revin toate o0ligaiile, ce decurg din contractul de nchiriere a nc&
perii de locuit$ "em0rii majori ai familiei poart rspundere materi&
al solidar cu chiria5ul potrivit o0ligaiilor, ce decurg din contractul
de nchiriere. Iar &otrivit art. !! al aceluiai cod L"em0ri ai familiei
chiria5ului snt soul chiria5ului, copiii #inclusiv cei nfiai) att ai chi&
ria5ului, ct 5i ai oricruia din mem0rii familiei lui, prinii #prin& ii
adoptivi), care locuiesc mpreun cu chiria5ul$ >lte persoane pot fi
considerate mem0ri ai familiei chiria5ului, dac locuiesc permanent
mpreun cu chiria5ul 5i duc mpreun cu dnsul o gospodrie
comun$ Persoanele ntreinute, inapte pentru munc snt mem0ri ai
familiei chiria5ului, dac locuiesc permanent mpreun cu chiria5ul8$
1K. 6e a*e(e%ea# reiei%d di% art. !! i art. !K Codul cu &rivire la locui%e
i i%E%d co%t de -a&tul c c4iriaul &ri%ci&al %u &oate -i evacuat di% c-
!!
(i% -r acordarea u%ui alt *&aiu de locuit# %u &ot -i evacuai %ici
Ma*ile +u*u i @o&al Io%# acetia -ii%d (e(,rii -a(iliei c4iriaului.
17. F% co%-or(itate cu art.!!# !K# 112# 113 Codul cu &rivire la locui%e# art.
art. 9"# 13K# 13"-141 CPC# i%*ta%a de judecat
4 o t r t e 9
'e re*&i%/e cererea de c4e(are $% judecat a Mi%i*terului 7i%a%elor
$(&otriva Iri%ei +u*u# @o&al 5%a# Ma*ile +u*u# Io% @o&al cu &rivire la
evacuarea lor di% odaia %r. 312 a c(i%ului %r. 1 al Mi%i*terului 7i%a%elor
*ituat $% (u%. C4ii%u# *tr. Petru Zad%i&ru 43# -r acordarea altui *&aiu
locativ.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la data &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei Cioca%a# (u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Ma*ile M5+ICE'CU
!K
?0/ Jo,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv 5i dispozitiv<
+e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo e#la'an,ului ;litigiu privind
aprarea drepturilor consumatorului<
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
di*&o8itiv
2! iu%ie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 6ori% +oi,u
/re-ier +odica )itaru
cu &artici&area recla(a%tului @or&a% 6i%a# a avocatului ace*teia# 6o%i
6u(itru# $(&uter%icit $% ,a8a (a%datului *eria M5 %r. 21!"!!!# di% 1!
au/u*t 1211# a re&re8e%ta%ilor &ErEtei '+G ?'u%-turA# ad(i%i*tratoarea
Ce,a% Iri%a# *tatutul creia a -o*t co%-ir(at &ri% -ia &er*oa%ei juridice i
eBtra*ul de +e/i*trul de *tat al &er*oa%ei juridice i avocatul Gevi%te Ma-
di(# $(&uter%icit $% ,a8a (a%datului *eria M5 %r. 221!"71 di% 19 cto(-
,rie 1211# a re&re8e%ta%ilor co-&ErEtei '+G ?Ia&&T turA# ad(i%i*tratoarea
Iurcu Gud(ila# *tatutul creia a -o*t co%-ir(at &ri% eBtra*ul de +e/i*trul de
*tat al &er*oa%elor juridice %r. 374214 di% 1! ia%uarie 1213 i a%/aja- tul
*ocietii# juri*tul J*i&ov 5leBa%dru# $(&uter%icit &ri% &rocura %r. di% 13
a&rilie 1213# $% li&*a recla(a%ilor :ol,ocea% Io%# :ol,ocea% Mari%a#
:ol,ocea% 5%drei i Codrea%u Maleriu re&re8e%tai de avocatul 6o%i 6u-
(itru# $(&uter%icit $% ,a8a (a%datelor *eria M5 %r. %r. 21!"!!K# 21!"!!7
i 21!"!!" di% 1! au/u*t 1211#
$% *ediul i%*ta%ei# $% edi% &u,lic a eBa(i%at cau8a civil la cererea
de c4e(are $% judecat de&u* de :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu#
@or&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a $(&otriva '+G
^'u%-tur_ i '+G ^Ia&&T tur_ cu &rivire la re&ararea *olidar di% co%tul
'+G ^'u%-tur_
!7
i '+G ^Ia&&T tur_ $% -avoarea lui :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu#
@or- &a% 6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a a &rejudiciului
(aterial $% (ri(e de 4222 euro# ce re&re8i%t co%travaloarea *erviciului
turi*tic %ecore*&u%8tor i a &rejudiciului (oral $% cua%tu( de 122222 lei
a cEte 12222 lei &e%tru -iecare recla(a%t# co(&e%*area c4eltuielilor de
judecat $% *u( de 12222 lei#
$% co%-or(itate cu &revederile art. art. "-11# !11# !14# !32-!33# !71#
KKK# KK7# KK"# 731# 733# 747# 1131-114!# 1414# 1411-1413 Cod civil# art.
art. 1# K# 12# 1K i 12 di% Ge/ea &rivi%d &rotecia co%*u(atorilor# art. 14
di% Ge/ea cu &rivire la or/a%i8area i de*-urarea activitii turi*tice $%
+e&u,lica Moldova art. art. 39 ali%. 12# "!# 94# 9K# 9"# 13K# 13"-141 CPC#
i%*ta%a de judecat.
4 o t r t e9
'e re*&i%/ &rete%iile lui :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu# @or&a%
6i%a#
:ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a $(&otriva *ocietii cu r*&u%dere
li(itat ?Ia&&T turA cu &rivire la re&ararea &rejudiciului.
'e ad(it &arial &rete%iile lui :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu#
@or&a%
6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a $(&otriva '+G ?'u%-turA
&rivi%d re&ararea &rejudiciului (oral.
'e $%ca*ea8 de la '+G ?'u%-turA 0I6CJ 122371112K11K# *ediul $%
(u%. C4ii%u# *tr. I%de&e%de%ei# !23 $% ,e%e-iciul lui :ol,ocea% Io%
0codul &er*o%al 29"121"31"!4"3# $% ,e%e-iciul lui Codrea%u Maleriu
0codul &er*o%al 29K3!K"1137123# $% ,e%e-iciu Ci%ei @or&a% 0codul &er-
*o%al 122K2K1"1!2213# $% ,e%e-iciu lui :ol,ocea% 5%drei 0codul &er*o-
%al 12232112!34!13 i $% ,e%e-iciul Mari%ei :ol,ocea% 0codul &er*o%al
12K!"112322K73 *u(a de 1!222 0dou8eci i ci%ci (ii3 lei# a cEte !222
0ci%ci (ii3 lei# &e%tru -iecare recla(a%t# cu titlu de &rejudiciu (oral# $% re*t
&rete%iile &rivi%d re&ararea &rejudiciului (oral $% &artea ce i%e de *u(a
re*ta%t $% valoare de 7! 222 lei# a cEte 1!222 lei &e%tru -iecare recla(a%t#
*e re*&i%/.
'e re*&i%/ &rete%iile lui :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu# @or&a%
6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a $(&otriva '+G ?'u%-turA
&rivi%d re&ararea &rejudiciului (aterial $% (ri(e de 4222 0&atru (ii3
!"
euro.
!"
'e ad(ite &arial &rete%ia &rivi%d co(&e%*area c4eltuielilor de
a*i*te% juridic de ctre '+G ?'u%-turA $% -avoarea lui :ol,ocea% Io%#
Codrea%u Maleriu# @or&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a.
'e $%ca*ea8 de la '+G ?'u%-turA 0I6CJ 122371112K11K# *ediul $%
(u%. C4ii%u# *tr. I%de&e%de%ei# !23 $% ,e%e-iciul lui :ol,ocea% Io%
0codul &er*o%al 29"121"31"!4"3# $% ,e%e-iciul lui Codrea%u Maleriu
0codul &er*o%al 29K3!K"1137123# $% ,e%e-iciu Ci%ei @or&a% 0codul &er-
*o%al 122K2K1"1!2213# $% ,e%e-iciu lui :ol,ocea% 5%drei 0codul &er*o-
%al 12232112!34!13# i $% ,e%e-iciul :ol,ocea% Mari%a 0codul &er*o%al
12K!"112322K73 *u(a de 3222 0trei (ii3 lei# a cEte K22 0a*e *ute3 lei#
&e%tru -iecare recla(a%t $% calitate de c4eltuieli de a*i*te% juridic# $% re*t
&rete%iile &rivi%d co(&e%*area c4eltuielilor de a*i*te% juridic $% &artea
ce i%e de *u(a re*ta%t $% (ri(e de 7222 0a&te (ii3 lei a cEte 1422 0o
(ie &atru *ute3 lei &e%tru -iecare recla(a%t# *e re*&i%/.
'e $%ca*ea8 de la '+G ?'u%-turA 0I6CJ 122371112K11K# *ediul $%
(u%. C4ii%u# *tr. I%de&e%de%ei# !23 $% ,e%e-iciul *tatului taBa de *tat
&ro&orio%al &rii ad(i*e di% aciu%e $% *u( de 122 0u%a *ut3 lei.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la data &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei :ota%ica# (u%. C4ii%u
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 6ori% +JI:U
!9
?1/ Jo,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee 6aial
a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu privind aprarea drepturilor
consumatorului)
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
6i*&o8itiv &ro%u%at &u,lic la 2! iu%ie 1213 $% (u%. C4ii%u
IotrErea i%te/ral $%toc(it la 1" iulie 1213
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 6ori% +oi,u
/re-ier +odica )itaru
cu &artici&area recla(a%tului @or&a% 6i%a# a avocatului ace*teia# 6o%i
6u(itru# $(&uter%icit $% ,a8a (a%datului *eria M5 %r. 21!"!!!# di% 1!
au/u*t 1211# a re&re8e%ta%ilor &ErEtei '+G ?'u%-turA# ad(i%i*tratoarea
Ce,a% Iri%a# *tatutul creia a -o*t co%-ir(at &ri% -ia &er*oa%ei juridice i
eBtra*ul de +e/i*trul de *tat al &er*oa%ei juridice i avocatul# Gevi%- te
Madi(# $(&uter%icit $% ,a8a (a%datului *eria M5 %r. 221!"71 di% 19
cto(,rie 1211# a re&re8e%ta%ilor co-&ErEtei '+G ?Ia&&T turA# ad(i%i*-
tratoarea# Iurcu Gud(ila# *tatutul creia a -o*t co%-ir(at &ri% eBtra*ul de
+e/i*trul de *tat al &er*oa%elor juridice %r. 374214 di% 1! ia%uarie 1213 i
a%/ajatul *ocietii# juri*tul J*i&ov 5leBa%dru# $(&uter%icit &ri% &rocura
%r. di% 13 a&rilie 1213# $% li&*a recla(a%ilor :ol,ocea% Io%# :ol,ocea%
Mari%a# :ol,ocea% 5%drei i Codrea%u Maleriu re&re8e%tai de avocatul#
6o%i 6u(itru# $(&uter%icit $% ,a8a (a%datelor *eria M5 %r. %r. 21!"!!K#
21!"!!7 i 21!"!!" di% 1! au/u*t 1211#
$% *ediul i%*ta%ei# $% edi% &u,lic a eBa(i%at cau8a civil la cererea
de c4e(are $% judecat de&u* de :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu#
@or&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a $(&otriva '+G
L'u%-turA i '+G LIa&&T turA cu &rivire re&ararea *olidar di% co%tul '+G
L'u%-turA
K2
i '+G LIa&&T turA $% -avoarea lui :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu#
@or- &a% 6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a a &rejudiciului
(aterial $% (ri(e de 4222 euro# ce re&re8i%t co%travaloarea *erviciului
turi*tic %ecore*&u%8tor i a &rejudiciului (oral $% cua%tu( de 122222 lei
a cEte 12222 lei &e%tru -iecare recla(a%t# co(&e%*area c4eltuielilor de
judecat $% *u( de 12222 lei
a c o % * t a t a t9
Agu'en,ele 6a,i#i6anilo la 6o#e0:
1. Ga 19 *e&te(,rie 1211# recla(a%ii :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu#
@or&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a *-au adre*at $%
i%*ta%a de judecat $(&otriva '+G ?'u%-turA *olicitE%d re&ararea di%
co%tul '+G ?'u%-turA $% -avoarea lui :ol,ocea% Io%# Codrea%u
Maleriu# @or&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a a
&rejudiciului (aterial $% (ri(e de 4222 euro# ce re&re8i%t
co%travaloarea *ervi- ciului turi*tic %ecore*&u%8tor i re&ararea di%
co%tul *ocietii &ErEte a &rejudiciului (oral $% cua%tu( de 122222 lei a
cEte 12222 lei &e%tru -ie- care recla(a%t# co(&e%*area c4eltuielilor de
judecat $% *u( de 12222 lei# re8ilierea co%tractului %r. !K2 di% 32
iu%ie 1211 i co(&e%*area di% co%tul &ErEtei $% -avoarea recla(a%ilor
a c4eltuielilor de judecat.
1. F% (otivarea cererii de c4e(are $% judecat# recla(a%ii au i%dicat c la
data de 32 iu%ie 1211 $%tre recla(a%i $% calitate de ,e%e-iciari co%-
*u(atori i '+G ^'u%-tur_ $% calitate de a/e%t turi*tic a -o*t $%c4eiat
co%tractul turi*tic %r. !K2# &ri% care '+G ^'u%-tur_ *-a o,li/at * o-ere
&rodu*ul turi*tic9 tara de de*ti%aie @urcia# &erioada *ejurului 21 au/u*t
1211 > 2" au/u*t 1211# %u(r de %o&i > 7# iti%erarul C4ii%u > Re-
(er > C4ii%u# ca8are $% 4otelul ?M*. euee%A# ti&ul ca(erelor 6:G#
*ervicii (a* U5GG# tra%*&ort avia tur-retur# valoarea co%tractului de-
ter(i%at $% *u( de 4222 euro# &e care recla(a%ii i-au ac4itat odat
cu *e(%area co%tractului0&ct. 3 di% co%tract3.
3. Ga 21 au/u*t 1211# recla(a%ii :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu# @or-
&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%dreii :ol,ocea% Mari%a# aju%/E%d $% @urcia#
$% aero&ortul 5%talTa# au -o*t $%tE(&i%ai de re&re8e%ta%ii o&eratorului
turi*tic local ?Gu%a tur_# care le-au co(u%icat c au -o*t i%dui $%
eroare de ctre o&eratorul turi*tic '+G ^'u%-tur_# or 4otelul re8ervat %u
e*te
K1
?M*. euee%A ci ?Ri%/ +e*ortA# care e*te u%ul de o calitate i%-erioar.
K1
4. +ecla(a%ii au cerut * -ie ca8ai $% 4otelul ale* de ei# *au * le -ie a*i-
/urat $%toarcerea $% +e&u,lica Moldova# $%* o&eratorul turi*tic local
declarat c %u &oate $%de&li%i co%diiile i(&u*e de recla(a%i.
!. Co%*tatE%d $%elciu%ea# recla(a%ii au e-ectuat a&eluri '+G ^'u%-tur_
$% +e&u,lica Moldova# $%* directorul co(&a%iei a re-u8at *
*oluio%e8e &ro,le(a# (otivE%d c a*t-el de ca8uri *e $%tE(&l de* i *e
&ractic la co(&a%iile de turi*(.
K. F% -i%al# recla(a%ii au -o*t ca8ai $% 4otelul ?Ri%/ +e*ortA i au
&etrecut u% *ejur ori,il de 7 8ile *tre*a%te i %e&lcute# au -o*t $%jo*ii i
u(ilii $% ar *tri%# iar la reve%irea $% +e&u,lica Moldova# au a&elat
la '+G
^'u%-tur_ cu *olicitarea de re*tituire a co%travalorii *erviciului %ecore*-
&u%8tor# $%* directorul '+G ^'u%-tur_ a re-u8at cate/oric re&ararea
&rejudiciului. Co%*ider c au -o*t &rejudiciai de acea*t *ocietate# care
e*te vi%ovat de $%clcrile co(i*e# deci ea ur(ea8 * &oarte
r*&u%de- re &e%tru -a&tele *ale.
7. Ga 12 a&rilie 1213 re&re8e%ta%tul recla(a%ilor :ol,ocea% Io%# Co-
drea%u Maleriu# @or&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%dreii :ol,ocea% Mari%a#
avocatul 6o%i 6u(itru a eBti%* &rete%iile di% aciu%e i -a de '+G
^Ia&&T tur_# re&re8e%ta%ta $% +e&u,lica Moldova a o&eratorului ?Gu%a
turA# @urcia# co%*iderE%d c atEt '+G ^'u%-tur_ cEt i '+G ^Ia&&T tur_
&oart r*&u%dere *olidar $% ra&ort cu recla(a%ii# re*&ectiv au &reti%*
re&ararea *olidar di% co%tul '+G ^'u%-tur_ i *ocietii cu r*&u%dere
li(itat ^Ia&&T tur_ $% -avoarea lui :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu#
@or&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%dreii :ol,ocea% Mari%a a &rejudiciului
(a- terial $% (ri(e de 4222 euro# ce re&re8i%t co%travaloarea
*erviciului turi*tic %ecore*&u%8tor i a &rejudiciului (oral $% cua%tu(
de 122222 lei a cEte 12222 lei &e%tru -iecare recla(a%t# co(&e%*area
c4eltuielilor de judecat $% *u( de 12222 lei.
". Prete%iile -or(ulate au -o*t *u*i%ute $% edi%a de judecat de ctre
recla(a%ta @or&a% 6i%a i de ctre re&re8e%ta%tul recla(a%ilor :ol,o-
cea% Io%# Codrea%u Maleriu# @or&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,o-
cea% Mari%a# avocatul 6o%i 6u(itru.
9. +e&re8e%ta%ii &ErEtei '+G ?'u%-turA# ad(i%i*tratoarea Ce,a% Iri%a i
avocatul Gevi%te Madi(# %u au recu%o*cut &rete%iile recla(a%ilor. 5u
*u*i%ut c circu(*ta%ele eBecutrii o,li/aiilor co%tractuale *u%t altele
decEt cele relatate de ctre recla(a%i. Clau8ele co%tractului turi*tic %r.
K1
!K2 di% 32 iu%ie 1211 au -o*t eBecutate $% de&li% (*ur de ctre '+G
^'u%-tur_.
12. 6u& *e(%area co%tractului %r. !K2 di% 32 iu%ie 1211# recla(a%ii au
i%trodu* (ijloacele -i%a%ciare i%dicate $% co%tract# iar co(&a%ia turi*-
tic ^'u%-tur_ '+G i-a o%orat o,li/aiile de &rocurare a ,iletelor avia
tur-retur 21au/u*t 1211 > 2" au/u*t 1211 &e ruta C4ii%u > 5%talTa >
C4i*i%u# i or/a%i8area de&la*rii recla(a%ilor la locul de de*ti%aiei
&rev8ut de co%tract - 4otelul ?M*. euee%A# 5%talTa# @urcia# u%de ur-
(au * *e a-le &e toata &erioada *ejurului.
11. F% jurul orei 21.22 deja &e data de 21 au/u*t 1211 du& &lecarea
recla(a%ilor la odi4% de la re&re8e%ta%tul o&eratorului turi*tic ^Gu%a
tur_ di% 5%talTa# @urcia a &arve%it i%-or(aia c recla(a%ilor le-a -o*t
&ro&u* &e%tru odi4% &e toat &erioada *ejurului > 4otelul ?Ri%/ +e-
*ortA de cate/oria ! *tele $% locul 4otelului ?M*. euee%A 4 *tele# &rev-
8ut de co%tract.
11. Modi-icarea u%ilateral a co%diiilor de odi4% a recla(a%ilor $% &artea
ce i%e de ca8area $% co%diii %et *u&erioare# a -o*t e-ectuat u%ilateral
de ctre re&re8e%ta%tul o&eratorului turc ?Gu%a turA# '+G ^Ia&&T tur_#
-r acordul '+G ^'u%-tur_.
13. 6e a*e(e%ea &ErEtul a (e%io%at c# (odi-icarea o&erat $% le/tur cu
*urve%irea u%or *ituaii i(&revi8i,ile a -o*t e-ectuat &e%tru a %u ad(ite
$%clcrea clau8elor co%tractuale. F% a*t-el de $(&rejurri# &ErEtul ^ 'u%
tur _ co%*ider c recla(a%ilor %u le-au -o*t cau8ate careva dau%e
(ate-
riale i (orale. Ulti(ii au di*&u* de *ervicii turi*tice $% (*ur de&li%.
14. +e&re8e%ta%ii co-&ErEtei '+G?Ia&&T turA# ad(i%i*tratoarea Iurcu
Gud(ila i a%/ajatul *ocietii# juri*tul J*i&ov 5leBa%dru# aciu%ea %u
au recu%o*cut-o# co%*iderE%d-o %e$%te(eiat.
1!. +e&re8e%ta%ii '+G ?Ia&&T turA au i%dicat c la 12 -e,ruarie 1211 $%tre
'+G ^Ia&&T tur_ *i '+G ^'u%-tur_ a -o*t $%c4eiat co%tractul de a/e%t#
%r. 122# co%-or( cruia# '+G ^'u%-tur_ a &reluat dre&tul co(erciali8-
rii &ac4etelor turi*tice.
1K. Ga 32 iu%ie 1211# '+G ^'u%-tur_ i :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu#
@or&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a# au $%c4eiat co%-
tractul turi*tic %r. !K2# co%-or( cruia '+G ^'u%-tur_ *-a o,li/at *
acorde *ervicii turi*tice recla(a%ilor $% co%diiile i%dicate $% co%tract.
K3
F% aceiai 8i recla(a%ii au ac4itat '+G ^'u%-tur_ &reul *erviciilor#
-a&t co%-ir(at &ri% ,o%urile de &lat.
17. Co%*ider c# c4iar la data *e(%rii co%tractului# '+G ^'u%-tur_ a i%-
du* $% eroare recla(a%ii re-eritor la *i*te(ul de activitate a 4otelului
?M*. euee%A# i%dicE%d $% co%tract *i*te(ul U5GG# &e cE%d ace*ta %u
e*te *&eci-ic 4otelului.
1". F%tru eBecutarea co%tractelor i%dicate (ai *u*# du& o lu% de la *e(-
%area co%tractului i ac4itarea ,a%ilor de ctre recla(a%i# la 1" iulie
1211 ora 11911 i re*&ectiv 1191"# '+G ?'u%-turA# a a&licat *i*te(ul
o%-li%e de re8ervare a 4otelurilor# *olicitE%d 1 &ac4ete turi*tice cu *eria
C@ 172! *i C@ 172K# &e%tru &erioada 21au/u*t 1211 > 2" au/u*t 1211#
&e%tru ! &er*oa%e 01 d33# $% 4otelul ?M*. euee%A. 'olicitarea a -o*t
co%- -ir(at# re*&ectiv $% te(eiul &ct. 1.11 di% co%tractul de a/e%t %r.
122 di% 12 -e,ruarie 1211# '+G ?'u%-turA ur(a * ac4ite &ac4etele
turi*tice $% ter(e% de 3 8ile ,a%care.
19. Ga ter(e%ul *cade%t# 31 iulie 1211# orele 1K912 i re*&ectiv 1K911# o&e-
ratorul '+G ?Ia&&T turA a i%-or(at a/e%tul '+G ?'u%-turA de*&re -a&-
tul c *olicitrile *eria C@ 172! *i C@ 172K vor -i a%ulate di% (otivul
%eac4itrii ace*tora $% ter(e%ul *ta,ilit. 7a&tul dat *e co%-ir( &ri% $%-
*crierile $% *i*te(ul de re8ervare o%-li%e a 4otelurilor.
12. Ga 21 au/u*t 1211# orele 11937# de ctre re&re8e%ta%tul '+G ^'u%-tur_
a -o*t e-ectuata &lata &e%tru &ac4etele turi*tice. 6u& e-ectuarea &lii
i reluarea &roce*rii co(e%8ilor *eria C@ 172! *i C@ 172K di% 1" iulie
1211 *-a *ta,ilit c 4otelul ?M*. euee%A %u (ai &oate -i re8ervat. I(e-
diat a -o*t co%tactat re&re8e%ta%tul '+G ^'u%-tur_# care a -o*t i%-or(at
ca 4otelul ?M*. euee%A %u &oate -i re8ervat# i% *c4i(, cu acelai &re
*-a &ro&u* u% alt 4otel i a%u(e ?Ri%/ +e*ortA# care e*te u% 4otel de o
cate/orie (ai $%alt decEt cel &e%tru care a -o*t *olicitata re8ervarea#
-a&t care a -o*t acce&tat de ctre '+G ^'u%-tur_.
11. Ga rE%dul ei# ulti(a a -o*t o,li/at $% co%diiile &revederilor &ct. 1.4
di% co%tractul de a/e%t %r. 122 di% 12 -e,ruarie 1211 * i%-or(e8e
recla(a%ii de*&re *c4i(,area 4otelului. Co%-or( aceluiai &u%ct di%
co%tract# $% ca8ul $% care clie%tul 0recla(a%ii3 %u di*&u%e de
i%-or(aia o,iectiv# vi%a o &oart 5/e%tul 0'+G ^'u%-tur_3 i
%icidecu( J&era- torul 0'+G ^Ia&&T tur_3.
K4
11. +e&re8e%ta%ii '+G ^Ia&&T tur_ au (ai (e%io%at c *u&erioritatea
4otelului ?Ri%/ +e*ortA# &ro&u* $% *c4i(,ul 4otelului ?M*. euee%A#
e*te co%-ir(at &ri% *cri*oarea o&eratorului ?Gu%a turA# @urcia# dar i
&ri% certi-icatele eli,erate de ctre Mi%i*terul Culturii i @uri*(ului al
@urciei# care relev c 4otelul ?M*. euee%A e*te de cate/oria 4 *tele#
4otelul ?Ri%/ +e*ortA# de cate/oria ! *tele.
13. 6e a*e(e%ea# re&re8e%ta%ii '+G ^Ia&&T tur_ au *u*i%ut c# &otrivit
*i*te(ului o%-li%e de re8ervare a 4otelurilor# co%-ir(area co(e%8ii e*te
reali8at &ri% ter(e%ul CJC7I+ME6# (o(e%t $% care 5/e%tul 0'+G
^'u%-tur_3# du& ac4itarea &reului# &ri(ete acce*ul di% &artea J&e-
ratorului 0'+G ^Ia&&T tur_3# $% vederea i(&ri(rii vouc4er-ului tu-
ri*tic# eli,erat de o&eratorul di% @urcia i a%u(e co(&a%ia AGu%a turA#
a ,iletelor de avio% i a a*i/urrii (edicale. Mouc4erele eli,erate de
o&eratorul turi*tic ^Gu%a tur_ %r. @@ 22!K4!2 i @@ 22!K4K2 eBtra*e
di% *i*te(a de re8ervare electro%ic# co%i% la ca&itolul ca8are# 4otelul
?Ri%/ +e*ortA# $% cele eli,erate recla(a%ilor de ctre '+G ^'u%-tur_#
0cu aceleai %u(ere i *erie @@ 22!K4!2 i @@ 22!K4K23# la ca&ito- lul
^Iotel ^ e*te i%dicat 4otelul ?M*. euee%A# &ri% ur(are co-&ErEta
,%uiete c ulti(ele au -o*t co%tra-cute# or %u &uteau -i eli,erate de
ctre co(&a%ia ?Gu%a turA &e%tru u% 4otel %eco%-ir(at. 6e aceea# co%-
*ider %e-o%dat declaraia '+G ^'u%-tur_ c i%-or(aia a -o*t -al*i-i-
cat de ctre '+G ^Ia&&T tur_.
14. 5*t-el '+G ^Ia&&T tur_ co%*ider c i-a o%orat $% totalitate o,li/aiile
-a de '+G ^'u%-tur_# acordE%du-i la &reul ac4itat u% 4otel de o ca-
te/orie %et *u&erioar# care co%-or( calculelor &re8e%tate a co*tat (ai
(ult decEt &reul ac4itat de recla(a%i# a*t-el &ri% aciu%ea *a a *co*
di% i(&a* '+G ^'u%-tur_ care $% &erioada 32 iu%ie 1211 > 1" iulie
1211# dei a $%ca*at ,a%ii de la recla(a%i# %u a $%tre&ri%* careva
(*uri $% vederea re8ervrii 4otelului *olicitat de ctre acetia#
&roce*E%d re8er- varea a,ia la 1" iulie 1211 i ac4itE%d de -a&t &reul
doar la 21 au/u*t 1211 ora 11937# cu ! ore $%ai%te de 8,or.
1!. 6e a*e(e%ea# re&re8e%ta%ii '+G ^Ia&&T tur_ %u *u*i% ceri%a
recla(a%ilor de re8iliere a co%tractului %r. !K2 di% 32 iu%ie 1211# or
acea*ta e*te co%trar art. 747 Cod civil# care *tatuia8 c re8ilierea o&e-
rea8 doar &e%tru viitor# &ri% ur(are# co%tractul %e-ii%d u%ul cu eBecu-
tare *ucce*iv# tre,uia i%vocat doar &E% la $%ce&utul *ejurului.
K!
1K. +e&re8e%ta%ii '+G ^Ia&&T tur_ %u *u%t de acord %ici cu r*&u%derea
*olidar i%vocat de recla(a%i# or ceri%a dat %u deriv di% &reve-
derile art. !32 Cod civil. F% ra&ort cu recla(a%ii *-a o,li/at eBclu*iv
'+G ^'u%-tur_# iar $%tre '+G ^Ia&&T tur_ i recla(a%i %u *u%t careva
ra&orturi juridice.
A6e#ieea in0,an7ei:
17. 5udii%d eB&licaiile &artici&a%ilor la &roce*# a&recii%d &ro,ele
&re8e%tate# i%*ta%a de judecat co%c4ide c# cererea recla(a%ilor
:ol,ocea% Io%# Co- drea%u Maleriu# @or&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%drei i
:ol,ocea% Mari%a -a de '+G ^'u%-tur_ e*te &arial $%te(eiat di%
ur(toarele co%*idere%te.
1". Co%-or( !11 ali%.013 ?n virtutea raportului o0ligaional, creditorul
este n drept s pretind de la de0itor e3ecutarea unei prestaii, iar
de0itorul este inut s o e3ecuteA. Iar &ortivit art.!14 Cod Civil ?E0li&
gaiile se nasc din contract, fapt ilicit #delict) 5i din orice alt act sau
fapt suscepti0il de a le produce n condiiile legii8. F% co%-or(itate cu
articolul !71 Cod civil ?=emeiul e3ecutrii rezid n e3istena unei
o0li& gaii$ E0ligaia tre0uie e3ecutat n modul corespunztor, cu
0un&cre& din, la locul 5i n momentul sta0ilit8. 6i*&o8iii *i(ilare *e
co%i% i $% di*&o8iiile art. KKK-KK" Cod civil.
19. F% cur*ul eBa(i%rii cau8ei i%*ta%a a co%*tatat c la da de 32 iu%ie
1212 a -o*t $%c4eiat u% co%tract de *ervicii turi*tice $%tre '+G L'u%-
turA i :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu# @or&a% 6i%a# :ol,ocea%
5%drei i :ol,ocea% Mari%a. F% co%-or(itate cu art. 1131 ?prin
contract de servicii turistice, o parte #organizatorul cltoriei, agentul
turistic) se o0lig s acorde celeilalte pri #turist) serviciile stipulate,
iar aceasta se o0lig s achite costul lorA.
32. Co%-or( &ct. 3 di% co%tract# '+G L'u%-turA *-a o,li/at * o-ere &rodu-
*ul turi*tic9 tara de de*ti%aie @urcia# &erioada *ejurului 21 au/u*t 1211
> 2" au/u*t 1211# %u(r de %o&i > 7# iti%erarul C4ii%u > Re(er >
C4ii%u# ca8are $% 4otelul ?M*. euee%A# ti&ul ca(erelor 6:G# *ervicii
(a* U5GG# tra%*&ort avia tur-retur# valoarea co%tractului
deter(i%at $% *u( de 4222 euro# ac4itai odat cu *e(%area
co%tractului 0-.d.!33.
31. Pro,ele &re8e%ta%te de turiti i a%u(e ,o%urile de &lat dovede*c -a&-
tul c acetia i-au eBecutat o,li/aia e*e%ial de a ac4ita &reul clto-
riei c4iar $% 8iua *e(%rii co%tractului.
KK
31. F% ceea ce &rivete o,li/aiile a/e%tului turi*tic i a%u(e '+GA'u%-
turA i%*ta%a a co%*tat c acea*ta %u a eBecutat $% (od core*&u%8tor
o,li/a- ia *a de a acorda turitilor *erviciile *ti&ulate. .i a%u(e# dei
&ri% co%- tract '+G L'u%-turA *-a o,li/at * a*i/ure ca8area turitilor la
4otelul
?M*. euee%A# turitii au -o*t ca8ai $%tr-u% alt 4otel ?Ri%/ re*ortA# iar
de*&re ace*t -a&t au -o*t a%u%ai cE%d au *o*it la locul de de*ti%aie de
ctre re&re8e%ta%ii o&eratorului turi*tic local ?Gu%a turA. Pri% ur(are#
i%*ta% co%*tat i o $%clcare a art. 113K Cod Civil care &revede c
LDac, nainte de nceputul cltoriei, este nevoit s modifice conside&
ra0il clauzele eseniale ale contractului, inclusiv preul, organizatorul
este o0ligat s&l notifice imediat pe client despre acest fapt8$
33. Cu toate ace*tea i%*ta%a %u &oate o(ite -a&tul c $% locul
4otelului0?M*.
euee%A3 $% care ur(au * -ie ca8ai recla(a%ii# co%-or( co%tractului
de *ervici turi*tice# ace*tora li *-a &ro&u* u% 4otel de o calitate (ai
,u% 0?Ri%/ re*ortA3. 5ce*te circu(*at%e au -o*t dovedite &ri% &ro,e
&erti%e%te i veridice i a%u(e de ctre &ErEi au -o*t &re8e%tate certi-i-
catele eli,erate de ctre Mi%i*terul Culturii i @uri*(ului al @urciei# %r.
22!717 i re*&ectiv %r. 22!"12 care *ta,ile*c c 4otelul ?M*. euee%A
e*te de cate/oria 4 *tele# iar 4otelul ?Ri%/ +e*ortA e*te de cate/oria !
*tele 0-.d.122# 11K-117# 111-1113.
34. Mai (ult ca atEt# actele ataate la do*ar# relev c &reul &e%tru ca8area
$% 4otelul ?Ri%/ +e*ortA# $% &erioada de re-eri% era cu (ult (ai (are
decEt $% 4otelul ?M*. euee%A. Iar di-ere%a de co*t %u a -o*t &u* $%
*arci% recla(a%ilor :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu# @or&a% 6i%a#
:ol,ocea% 5%dreii :ol,ocea% Mari%a 0-.d.113-11"3.
3!. F% *e%*ul e%u%at# aciu%ile $%tre&ri%*e de '+G ?'u%-turA de &re*tare a
*erviciilor de alter%ativ %u *u%t co%trare co%tractului turi*tic $%c4eiat
cu recla(a%ii :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu# @or&a% 6i%a# :ol,o-
cea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a# care *tatuea8 la ca&itolul III#
o,li/aia
a/e%iei de turi*( de a a*i/ura ,e%e-iciarilor *ervicii alter%ative -r
co*-
turi *u&li(e%tare# dac *erviciile co%tractate %u &uteau -i
o-erite.
K7
3K. 6e a*e(e%ea i%*ta%a co%*tat c recla(a%ii %u au &re8e%tat %ici o
&ro, &ri% care * dovedea*c c 4otelul &ro&u* de a/e%i $% locul celui
ale* de ei ar -i -o*t de o calitate (ai i%-erioar. F% acelai ti(& &ErEii
au
&re8e%tat &ro,e care dovede*c co%trariul. 0ali%.ZZZ3
K"
37. +eiei%d di% cele eB&u*e (ai *u* i $%E%d co%t de &revederile art.1137
Cod Civil care *tatuia8 c ?organizatorul este o0ligat s organizeze
astfel cltoria nct s ai0 calitile promise 5i s nu fie afectat de
lipsuri care i&ar diminua valoarea sau utilitatea dedus din contract
sau din practica o0i5nuit8# i%*ta%a co%*ider c turitilor %u li *-a ca-
u8at u% careva &rejudiciu (aterial or recla(a%ii %u au &re8e%tat &ro,e
care ar dovedi c cltoria lor a -o*t a-ectat de careva li&*uri.
3" . F% ceea ce &rivete re&ararea &erjudiciului (oral i%*ta%a co%*tat
ur-
(toarele.
39 . F% co%-or(itate cu art. K1K ali%.013 Cod Civil Lpentru un prejudiciu
nepatrimonial se pot cere despgu0iri n 0ani n cazurile prevzute de
lege8$
42. Potrivit di*&o8iiilor art. 1 di% Ge/ea &rivi%d &rotecia co%*u(atorilor
%r.12! di% 13 (artie 1223# co%*u(atorul e*te orice &er*oa% -i8ic ce
-olo*ete *ervicii &e%tru %ece*iti %ele/ate de activitatea de $%tre&ri%-
8tor# iar &rejudiciul re&re8i%t dau% (aterial i*au (oral adu* ur-
(are al *erviciilor %ecore*&u%8toare. F% co%-or(itate cu art.12 ali%.043
Ge/ea %r.12! di% 13 (artie 1223 ?prejudiciul moral cauzat
consumato&
rului de ctre productor, vnztor, prestator prin nclcarea
drepturi& lor lui prevzute de prezenta lege, precum 5i de alte acte
normative, se repar n mrimea sta0ilit de instana judectoreasc8.
Iar co%-or( ali%.0!3 al aceluiai articol Lprejudiciul moral se repar
indiferent de
repararea prejudiciului material cauzat consumatorului8.
41. Pe &arcur*ul eBa(i%rii cau8ei *-a co%*tat c '+G L'u%-turA e*te vi%o-
vat de %eeBecutarea $%toc(ai a &revederilor co%tractuale.
41. F% &ri(ul rE%d# i%*ta%a reiterea8 c reiei%d di% art.113K Cod Civil#
dar i &otrivit &revederilor &ct. 1.4 di% co%tractul de a/e%t %r. 122 di%
12
-e,ruarie 1211# '+G L'u%-turA avea o,li/aia i%-or(rii recla(a%ilor
de*&re (odi-icrile $% *erviciul co%tractat# $%* %u a eBecutat-o.
43.6i(&otriv# *-a co%*tatat c $% 8iua 8,orului# '+G L'u%-turA a $%(E-
%at recla(a%ilor $% aero&ort ,iletele la avio% i vouc4erele &reti%*
eli,erate de co(&a%ia turc ?Gu%a turA cu aceleai %u(ere i *erie @@
22!K4!2 i @@ 22!K4K2# doar c la ca&itolul LIotel L a i%dicat 4otelul
K9
?M*. euee%A. 5celai lucru a -o*t i%dicat i $% vouc4erul *eria 55 %r.
392!KK.
K"
44.6e a*e(e%ea i%*ta%a a co%*tatat li&*a de dili/e% a *ocietii cu r*-
&u%dere li(itat L'u%-turA care $% &erioada 32 iu%ie 1211 > 1" iulie
1211# dei a $%ca*at ,a%ii de la recla(a%i# a i%acio%at i %u a
$%tre&ri%* careva (*uri $% vederea re8ervrii 4otelului *olicitat de
ctre acetia# &rocedE%d la re8ervare a,ia la 1" iulie 1211 i ac4itE%d
de -a&t &reul doar la 21 au/u*t 1211 ora 11937# $% 8iua 8,orului cu !
ore $%ai%te de ace*ta -a&t ce a du* la i(&o*i,ilitatea ca8rii
recla(a%ilor $% 4otelul *olicitat.
4! . F%clcarea o,li/aiilor *u* %o(i%ali8ate evide%t au cau8at u%
&rejudiciu (oral turitilor.
4K . F% &ri(ul rE%d# ei au a-lat a,ia la *o*ire de*&re -a&tul c vor -i ca8ai
$% alt 4otel decEt cel *olicitat. 5ce*t lucru i%evita,il a &rovocat *tre* re-
cla(a%ilor. 6e*&re calitile 4otelului &e care l-au ale* ei $%ii acetia
*-au i%-or(at di% ti(&# &ri% ur(are tiau ce re&re8i%t 4otelul# care
*u%t *erviciile &re*tate i calitatea lor. Pro&u%erea u%ui alt 4otel a creat
i%cer- titudi%e i %e(ulu(ire# (ai (ult c recla(a%ii *e a-lau $% ar
*tri% i %u aveau de ale*. E*te re8o%a,il de &re*u&u* c $%trea/a
odi4% a -o*t a-ectat de e(oiile %e/ative &rovocate de
co(&orta(e%tul de-ectuo* la a/e%tului.
47 . F% co%-or(itate cu art.1413 ali%.013 (ri(ea co(&e%*aiei &e%tru
&re- judiciu (oral *e deter(i% de ctre i%*ta%a de judecat $% -u%cie
de caracterul i /ravitatea *u-eri%elor &*i4ice *au -i8ice cau8ate
&er*oa%ei vt(ate# de /radul de vi%ovie al autorului &rejudiciului#
dac vi%o- via e*te o co%diie a r*&u%derii# i de (*ura $% care
acea*t co(&e%- *are &oate aduce *ati*-acie &er*oa%ei vt(ate. Iar
&otrivit ali%.013 al aceluiai articol# caracterul i /ravitatea *u-eri%elor
&*i4ice *au -i8ice le a&recia8 i%*ta%a de judecat# luE%d $%
co%*iderare circu(*ta%ele $% care a -o*t cau8at &rejudiciul# &recu( i
*tatutul *ocial al &er*oa%ei vt(ate.
4". +eiei%d di% cele (e%io%ate# i%*ta%a co%*ider c *olicitrile de $%ca-
*are a &rejudiciului (oral $% (ri(e de 12222 lei &e%tru -iecare recla-
(a%t *u%t eBa//erate i co%*ider re8o%a,il de a acorda cEte !222 lei
$% calitate de &rejudiciu (oral &e%tru -iecare recla(a%t.
49 . F% ceea ce &rivete r*&u%derea *olidar a &ErEilor i%vocat de recla-
(a%i i%*ta%a o co%*ider i%ad(i*i,il.
K9
!2 . F% co%diiile art. !32-!33 Cod Civil# o o,li/aie *olidar %u *e
&re8u(# ci *e %ate &ri% act juridic# &ri% le/e *au atu%ci cE%d &re*taia
e*te i%di- vi8i,il# *olidaritate eBi*tE%d eBclu*iv cE%d doi *au (ai (uli
de,itori datorea8 o &re*taie# $% aa -el $%cEt -iecare e*te dator *
e-ectue8e $%- trea/a &re*taie# iar creditorul &oate &reti%de -iecruia di%
de,itori eBe- cutarea.
!1. '-a co%*tatat c la 12 -e,ruarie 1211 $%tre '+G LIa&&T turA *i '+G
L'u%-turA a -o*t $%c4eiat co%tractul de a/e%t# %r. 122# co%-or( cru- ia#
'+G L'u%-turA a &reluat dre&tul co(erciali8rii &ac4etelor turi*tice
0-.d.9!-993.
!1. 6e a*e(e%ea *-a co%*tatat c la 32 iu%ie 1211 $%tre :ol,ocea% Io%# Co-
drea%u Maleriu# @or&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a
$% calitate de ,e%e-iciari co%*u(atori i '+G L'u%-turA $% calitate de
&re*tator de *erviciu a -o*t $%c4eiat co%tractul turi*tic %r. !K2 0-.d.73.
!3. Co%-or( &ct. 3 di% co%tract# *ocietatea L'u%-turA *-a o,li/at * o-ere
&rodu*ul turi*tic9 tara de de*ti%aie @urcia# &erioada *ejurului 21
au/u*t 1211 > 2" au/u*t 1211# %u(r de %o&i > 7# iti%erarul C4ii%u
> Re(er
> C4ii%u# ca8are $% 4otelul ?M*. euee%A# ti&ul ca(erelor 6:G#
*ervicii (a* U5GG# tra%*&ort avia tur-retur# valoarea co%tractului
deter(i%at $% *u( de 4222 euro# ac4itai odat cu *e(%area
co%tractului 0-.d.!33
!4. F%tru eBecutarea co%tractului de a/e%t %r. 122 di% 12 -e,ruarie 1211 i
co%tractului turi*tic %r. !K2 di% 32 iu%ie 1211# la *cur/erea u%ei &erioa-
de de o lu% de la *e(%area co%tractului turi*tic i rece&io%area
,a%ilor de la :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu# @or&a% 6i%a#
:ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a# la 1" iulie 1211 ora 11911 i
re*&ectiv 1191"# '+G L'u%-turA# a a&licat *i*te(ul o%-li%e de re8ervare
a 4otelurilor# *olici- tE%d 1 &ac4ete turi*tice cu *eria C@ 172! *i C@
172K# &e%tru &erioada 21au/u*t 1211 > 2" au/u*t 1211# &e%tru !
&er*oa%e 01 d33# $% 4otelul
?M*. euee%A 0-.d.112-1113.
!!. 'olicitarea a -o*t co%-ir(at# re*&ectiv $% te(eiul &ct. 1.11 di% co%-
tractul de a/e%t %r. 122 di% 12 -e,ruarie 1211# '+G L'u%-turA ur(a *
ac4ite &ac4etele turi*tice $% ter(e% de 3 8ile ,a%care 0-.d.9K3.
!K. Ga ter(e%ul *cade%t > 31 iulie 1211# orele 1K912 i re*&ectiv 1K911#
72
o&eratorul '+G LIa&&T turA a i%-or(at a/e%tul '+G L'u%-turA de*&re
-a&tul c *olicitrile *eria C@ 172! *i C@ 172K vor -i a%ulate di% (oti-
72
vul %eac4itrii ace*tora $% ter(e%ul *ta,ilit. 7a&tul dat *e co%-ir( &ri%
$%*crierile $% *i*te(ul de re8ervare o%-li%e a 4otelurilor# care co%i%e
*i%ta/(a cererea *e a%ulea8 0-.d.112-111# 11!-11K3.
!7. Ga 21 au/u*t 1211# orele 11937# de ctre re&re8e%ta%tul '+G L'u%-turA
a -o*t e-ectuata &lata &e%tru &ac4etele turi*tice 0-.d.111-1133.
!". 6u& e-ectuarea &lii i reluarea la 21 au/u*t 1211 a &roce*rii
co(e%- 8ilor *eria C@ 172! *i C@ 172K di% 1" iulie 1211 *-a *ta,ilit c
4otelul
?M*. euee%A %u (ai &oate -i re8ervat.
!9. F% co%-or(itate cu &ct. 4.1 di% co%tractul de a/e%t %r. 122 di% 12
-e,rua-
rie 1211# $%c4eiat cu '+G ^'u%-tur_# '+G ^Ia&&T tur_ a &ro&u*
&ri(ei
u% 4otel de alter%ativ turitilor co%tractai de acea*ta# de o cate/orie
(ai $%alt# dar la acelai &re - ?Ri%/ +e*ortA# $% *c4i(,ul 4otelului
?M*. euee%A# &e%tru care a -o*t *olicitata re8ervarea 0-.d.9K# 112-1113
K2. 'u&erioritatea 4otelului ?Ri%/ +e*ortA &ro&u* $% *c4i(,ul 4otelului
?M*. euee%A# e*te co%-ir(at &ri% *cri*oarea o&eratorului ?Gu%a turA#
@urcia# dar i &ri% certi-icatele eli,erate de ctre Mi%i*terul Culturii i
@uri*(ului al @urciei# %r. 22!717 i re*&ectiv %r. 22!"12 care relev c
4otelul ?M*. euee%A e*te de cate/oria 4 *tele# 4otelul ?Ri%/ +e*ortA#
de
cate/oria ! *tele 0-.d.122# 11K-117# 111-1113.
K1. 6e a*e(e%ea# actele ataate la do*ar# relev c alter%ativa &ro&u* a -o*t
aju*tat la valoarea 4otelului ?M*. euee%A# dei o-ertele &e%tru ?Ri%/
+e*ortA# $% &erioada de re-eri% era %et *u&erioar. 6i-ere%a de co*t
%u a -o*t &u* $% *arci% co-&ErEtei ^'u%-tur_ '+G i %ici $% *arci%a
recla(a%ilor :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu# @or&a% 6i%a# :ol,o-
cea% 5%dreii :ol,ocea% Mari%a 0-.d.113-11"3.
K1. 6i% (aterialele do*arului reie*e c *ocietatea co(ercial ^'u%-tur_ a
ac-
ce&tat alter%ativa &ro&u*# or $% *e%*ul e%u%at *u%t eB&licaiile
*ocietii
cu r*&u%dere li(itat ^Ia&&T tur_ &rivi%d (odul de -u%cio%are a *i*-
te(ului o%-li%e de re8ervare a 4otelurilor# crora i%*ta%a le acord cre-
di,ilitate# di% co%*idere%tele c a%u(e acea*t *ocietate e*te o&erato-
71
rul &ro/ra(ului electro%ic i &otrivit cruia co%-ir(area co(e%8ii e*te
reali8at &ri% ter(e%ul CJC7I+ME6# (o(e%t $% care 5/e%tul 0'+G
^'u%-tur_3# du& ac4itarea &reului# &ri(ete acce*ul di% &artea J&e-
ratorului 0'+G ^Ia&&T tur_3# $% vederea i(&ri(rii vouc4er-ului tu-
ri*tic# eli,erat de o&eratorul di% @urcia i a%u(e co(&a%ia AGu%a turA#
71
a ,iletelor de avio% i a a*i/urrii (edicale. Mouc4erele eli,erate de
o&eratorul turi*tic ^Gu%a tur_ %r. @@ 22!K4!2 i @@ 22!K4K2 eBtra*e
di% *i*te(a de re8ervare electro%ic# co%i% la ca&itolul ca8are# 4otelul
?Ri%/ +e*ortA 0-.d.12"-1293.
K3. 6ovad a acce&trii de ctre '+G ^'u%-tur_ a alter%ativei &ro&u*e de
o&eratorul turi*tic '+G ^Ia&&T tur_ *u%t i co%turile de &lat C@ 172!
*i C@ 172K di% 21 au/u*t 1211 dar i co&ia eBtra*ului di% &a/i%a elec-
tro%ic 0-.d.112-1133.
K4. F% a*t-el de circu(*ta%e i%*ta%a co%*tat li&*a te(eiurilor r*&u%de-
rii *olidare a *ocietii cu r*&u%dere li(itat LIa&&T turA# or ceri%a
dat %u deriv di% &revederile art. !32 Cod civil# deoarece $% ra&ort
cu recla(a%ii *-a o,li/at eBclu*iv '+G L'u%-turA# careva relaii $%tre
recla(a%i i '+G LIa&&T turA %u *u%t.
K!. Co%-or( de art. 9K ali%.013 CPC# i%*ta%a judectorea*c o,li/ &artea
care a &ierdut &roce*ul * co(&e%*e8e &rii care a avut cEti/ de cau8
c4eltuielile ei de a*i*te% juridic# $% (*ura $% care ace*tea au -o*t
reale# %ece*are i re8o%a,ile. Potrivit ali%. 01
1
3 al aceluiai articol# c4el-
tuielile (e%io%ate la ali%. 013 *e co(&e%*ea8 &rii care a avut cEti/
de cau8 dac acea*ta a -o*t re&re8e%tat $% judecat de u% avocat.
KK. I%*ta%a a co%*tatat c recla(a%ii :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu#
@or&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%dreii :ol,ocea% Mari%a au -o*t
re&re8e%tai
$% i%*ta% de ctre avocatul 6o%i 6u(itru $(&uter%icit $% ,a8a (a%da-
telor *eria M5 %r. %r. 213"!1K# 213"!17 i 213"!1" di% 1! au/u*t
1211
i tratE%d &re*taia ace*tuia &ri% &ri*(a realitii# %ece*itii i re8o%a-
,ilitii &lii *olicitate# i%E%d co%t de cate/oria liti/iului# i%*ta%a va
di*&u%e $%ca*area di% co%tul &ErEtei '+G L'u%-turA a c4eltuielilor de
a*i*te% juridic *olicitate $% *u( de 12222 lei a cEte 1222 lei# &e%tru
-iecare recla(a%t# c4eltuieli# co%-ir(ate &ri% ordi%ele de &lat *eria E'
%r. K31211 di% 1! au/u*t 1211 i *eria E' %r. K31211 di% 13 ia%uarie
1213 0-.d.K9-723.
K7. Co%-or( &revederilor art. 9" ali%.013 CPC# de la '+G ?'u%-turA# $% ,e-
%e-iciul *tatului *e va $%ca*a taBa de *tat &ro&orio%al &rii ad(i*e di%
aciu%e $% *u( de 122 lei.
K". F% co%-or(itate cu &revederile art. art. "-11# !11# !14# !32-!33# !71#
73
KKK# KK7# KK", @=2# 733# 747# 1131-114!# 1414# 1411-1413 Cod ci-
71
vil# art. art. 1# K# 12# 1K i 12 di% Ge/ea %r.12! di% 13.23.1223 &rivi%d
&rotecia co%*u(atorilor# art. 14 di% Ge/ea %r.3!1 di% 14.11.122K cu
&rivire la or/a%i8area i de*-urarea activitii turi*tice $% +e&u,lica
Moldova# art. 39 ali%.0123# "!# 94# 9K# 9"# 13K# 13"-141 CPC# i%*ta%a
de judecat
4 o t r t e 9
'e re*&i%/ &rete%iile lui :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu# @or&a%
6i%a#
:ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a $(&otriva *ocietii cu r*&u%dere
li(itat ^Ia&&T tur_ cu &rivire la re&ararea &rejudiciului.
'e ad(it &arial &rete%iile lui :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu#
@or&a%
6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a $(&otriva '+G ?'u%-turA
&rivi%d re&ararea &rejudiciului (oral.
'e $%ca*ea8 de la '+G ?'u%-turA 0I6CJ 122371112K11K# *ediul $%
(u%. C4ii%u# *tr. I%de&e%de%ei# !23# $% ,e%e-iciul lui :ol,ocea% Io%
0codul &er*o%al 29"121"31"!4"3# $% ,e%e-iciul lui Codrea%u Maleriu
0codul &er*o%al 29K3!K"1137123# $% ,e%e-iciu Ci%ei @or&a% 0codul &er-
*o%al 122K2K1"1!2213# $% ,e%e-iciu lui :ol,ocea% 5%drei 0codul &er*o-
%al 12232112!34!13 i $% ,e%e-iciul Mari%ei :ol,ocea% 0codul &er*o%al
12K!"112322K73 *u(a de 1!222 0dou8eci i ci%ci (ii3 lei# a cEte !222
0ci%ci (ii3 lei# &e%tru -iecare recla(a%t# cu titlu de &rejudiciu (oral# $% re*t
&rete%iile &rivi%d re&ararea &rejudiciului (oral $% &artea ce i%e de *u(a
re*ta%t $% valoare de 7! 222 lei# a cEte 1!222 lei &e%tru -iecare recla(a%t#
*e re*&i%/.
'e re*&i%/ &rete%iile lui :ol,ocea% Io%# Codrea%u Maleriu# @or&a%
6i%a#
:ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a $(&otriva '+G ?'u%-turA &rivi%d
re&ararea &rejudiciului (aterial $% (ri(e de 4222 0&atru (ii3 euro.
'e ad(ite &arial &rete%ia &rivi%d co(&e%*area c4eltuielile de a*i*te%
juridic de ctre '+G ?'u%-turA $% -avoarea lui :ol,ocea% Io%# Codrea%u
Maleriu# @or&a% 6i%a# :ol,ocea% 5%drei i :ol,ocea% Mari%a.
'e $%ca*ea8 de la '+G ?'u%-turA 0I6CJ 122371112K11K# *ediul $%
(u%. C4ii%u# *tr. I%de&e%de%ei# !23# $% ,e%e-iciul lui :ol,ocea% Io%
0codul &er*o%al 29"121"31"!4"3# $% ,e%e-iciul lui Codrea%u Maleriu
0codul &er*o%al 29K3!K"1137123# $% ,e%e-iciu Ci%ei @or&a% 0codul &er-
73
*o%al 122K2K1"1!2213# $% ,e%e-iciu lui :ol,ocea% 5%drei 0codul &er*o-
%al 12232112!34!13# i $% ,e%e-iciul :ol,ocea% Mari%a 0codul &er*o%al
74
12K!"112322K73 *u(a de 3222 0trei (ii3 lei# a cEte K22 0a*e *ute3 lei#
&e%tru -iecare recla(a%t $% calitate de c4eltuieli de a*i*te% juridic# $%
re*t &rete%iile &rivi%d co(&e%*area c4eltuielilor de a*i*te% juridic $%
&artea ce i%e de *u(a re*ta%t $% (ri(e de 7222 0a&te (ii3 lei a cEte
1422 0o (ie &atru *ute3 lei &e%tru -iecare recla(a%t# *e re*&i%/.
'e $%ca*ea8 de la '+G ?'u%-turA 0I6CJ 122371112K11K# *ediul $%
(u%. C4ii%u# *tr. I%de&e%de%ei# !23# $% ,e%e-iciul *tatului taBa de *tat
&ro&orio%al &rii ad(i*e di% aciu%e $% *u( de 122 0u%a *ut3 lei.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la data &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei :ota%ica# (u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 6ori% +JI:U
74
?2/ Jo,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv 5i dispozitiv<
+e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo e#la'an,ului
;litigiu privind repararea prejudiciului <
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
di*&o8itiv
14 (ai 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria Cioca%a (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 6oi%a Moraru
/re-ier Mari%a Cau
cu &artici&area recla(a%tului Po*tolea Io%# codul &er*o%al
297!4K9"73321# re&re8e%ta%tului &ErEtei# Coo&erativa de Co%*trucie a
Gocui%elor %r. 1!2# ad(i%i*tratorul Cata% 5leBa%dru# care a acio%at $%
te(eiul *tatutului co%-ir- (at &ri% eBtra*ul di% +e/i*trul de *tat al
&er*oa%elor juridice %r. 33K"33 di% 13 (ai 1211 0-.d.4K-473# a
i%terve%ie%tului acce*oriu de &artea recla(a%tului '+G ?'u&er te4A#
i%terve%ie%tului acce*oriu de &artea &ErEtului# U%/urea%u Pe%tru# codul
&er*o%al 299K!134!!312# $% li&*a recla(a%tei Po*tolea 5%a# care a de&u*
cerere de eBa(i%are a &rici%ii $% li&*a ei 0-.d.433#
$% *ediul i%*ta%ei# $% edi% &u,lic a eBa(i%at cau8a civil la cererea
de c4e(are $% judecat de&u* de Po*tolea Io% i Po*tolea 5%a# i%terve%i-
e%t acce*oriu# '+G ?'u&er te4A# $(&otriva Coo&erativei de Co%*trucie a
Gocui%elor %r. 1!2# i%terve%ie%t acce*oriu# U%/urea%u Pe%tru# cu &rivire
la re&ararea &rejudiciului (aterial $% valoare de 3222 lei# a &rejudiciului
(o- ral $% cua%tu( de !222 lei# co(&e%*area c4eltuielilor de judecat $%
*u( de 1222 lei# i%*ta%a de judecat#
$% co%-or(itate cu art.1!# 1K# 1" Ge/ea %r.913 di% 32.23.22 co%do(i%i-
lui $% -o%dul locativ# art.193"# art.1411 Codul civil# art. art. 94# 9K# 9"#
13K# 13"-141 CPC# i%*ta%a de judecat
7!
4 o t r t e9
'e ad(it &arial &rete%iile lui Po*tolea Io% i Po*tolea 5%a $(&otriva
Coo&erativei de Co%*trucie a Gocui%elor %r. 1!2 &rivi%d $%ca*area &reju-
ciului (aterial.
'e $%ca*ea8 de la Coo&erativa de Co%*trucie a Gocui%elor %r. 1!2
0I6CJ1223122223K"1"# cu *ediul $% (u%. C4ii%u# *tr. Mircea cel :-
trE%# "3 $% ,e%e-iciul lui Po*tolea Io% 0codul &er*o%al 297!4K9"733213 i
Po*tolea 5%a 0codul &er*o%al 297!4K!K933213 &rejudiciul (aterial cau8at
$% (ri(e de 1""1 0u%a (ie o&t *ute o&t8eci i u%u3 lei i 41 ,a%i# $% re*t
&rete%ia &rivi%d $%ca*area &rejudiciului (aterial $% &artea ce i%e de *u(a
re*ta%t $% (ri(e de 1119 0o (ie o *ut %ou*&re8ece3 lei# *e re*&i%/e.
'e re*&i%/ &rete%iile lui Po*tolea Io% i Po*tolea 5%a $(&otriva Coo&e-
rativei de Co%*trucie a Gocui%elor %r. 1!2 cu &rivire la re&ararea &rejudi-
ciului (oral $% valoare de !222 0ci%ci (ii3 lei.
'e ad(ite &arial &rete%iile recla(a%ilor &rivi%d co(&e%*area c4eltu-
ielilor de judecat de ctre Coo&erativa de Co%*trucie a Gocui%elor %r.
1!2.
'e $%ca*ea8 de la Coo&erativa de Co%*trucie a Gocui%elor %r. 1!2
0I6CJ1223122223K"1"# cu *ediul $% (u%. C4ii%u# *tr. Mircea cel :-
trE%# "3 $% ,e%e-iciul lui Po*tolea Io% 0codul &er*o%al 297!4K9"733213 i
Po*tolea 5%a 0codul &er*o%al 297!4K!K933213 *u(a de 1!2 0o *ut ci%ci
8eci3 lei dre&t co(&e%*are a c4eltuielilor de judecat# $% re*t &rete%ia &ri-
vi%d co(&e%*area c4eltuielilor de judecat $% &artea ce i%e de *u(a
re*ta%-
t $% (ri(e de "!2 0o&t *ute ci%ci 8eci3 lei *e re*&i%/e.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el $% Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la data &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei Cioca%a# (u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 6oi%a MJ+5+U
7K
?=/ Jo,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee 6aial
a 6e,en7iilo e#la'an,ului
#litigiu privind repararea prejudiciului)
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
6i*&o8itivul 4otrErii &ro%u%at &u,lic la 14 (ai 1213 $% (u%. C4ii%u
IotrErea i%te/ral $%toc(it la 23 iu%ie 1213
)udectoria Cioca%a (u%. C4ii%u
I%*ta%a co&(u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 6oi%a Moraru
/re-ier Mari%a Cau
cu &artici&area recla(a%tului Po*tolea Io%# codul &er*o%al
297!4K9"73321# re&re8e%ta%tului &ErEtei# Coo&erativa de Co%*trucie a
Gocui%elor %r. 1!2# ad(i%i*tratorul Cata% 5leBa%dru# care a acio%at $%
te- (eiul *tatutului co%-ir(at &ri% eBtra*ul di% +e/i*trul de *tat al
&er*oa%elor juridice %r. 33K"33 di% 13 (ai 1211 0-.d.4K-473# a
i%terve%ie%tului acce- *oriu de &artea recla(a%tului '+G ?'u&er te4A#
i%terve%ie%tului acce*oriu de &artea &ErEtului# U%/urea%u Pe%tru# codul
&er*o%al 299K!134!!312# $% li&*a recla(a%tei Po*tolea 5%a# care a de&u*
cerere de eBa(i%are a &rici%ii $% li&*a ei#
$% *ediul i%*ta%ei# $% edi% &u,lic a eBa(i%at cau8a civil la cererea
de c4e(are $% judecat de&u* de Po*tolea Io% i Po*tolea 5%a# i%terve%i-
e%t acce*oriu# '+G ?'u&er te4A# $(&otriva Coo&erativei de Co%*trucie a
Gocui%elor %r. 1!2# i%terve%ie%t acce*oriu# U%/urea%u Pe%tru# cu &rivire
la re&ararea &rejudiciului (aterial $% valoare de 3222 lei# a &rejudiciului
(o- ral $% cua%tu( de !222 lei# co(&e%*area c4eltuielilor de judecat $%
*u( de 1222 lei# i%*ta%a de judecat
77
a c o % * t a t a t9
Agu'en,ele 6a,i#i6an7ilo la 6o#e0:
1. Ga data de 12 au/u*t 1211# recla(a%ii# Po*tolea Io% i Po*tolea 5%a# *-
au adre*at cu cerere de c4e(are $% judecat $(&otriva Coo&erativei de
Co%*trucie a Gocui%elor %r. 1!2 cu &rivire la re&ararea &rejudiciului
(aterial $% valoare de 1222 lei# a &rejudiciului (oral $% cua%tu( de
3222 lei 0-.d.4-!3.
1. Ulterior &ri% cererea *u&li(e%tar recla(aii au (ajorat cua%tu(ul
&rete%iilor# *olicitE%d $%ca*area &rejudiciului (aterial $% *u( de
3222 lei i a &rejudiciului (oral $% *u( de !222 lei i co(&e%*area
c4eltuielilor de judecat $% *u( de 1222 lei 0-.d.33-3K# !1-!33.
3. F% (otivarea &rete%iilor# recla(a%ii au i%dicat c la data de 32 (ai
1211 de ctre Coo&erativa de Co%*trucie a Gocui%elor %r. 1!2 a -o*t
e-ectuat curarea evii de ca%ali8are al etajului 9 di% ,locul %r. 41 di%
*tr. Calea Ieilor# (u%. C4ii%u# iar $% ur(a ace*tor lucrri eava de
ca%ali8are al etajului a*e a a&arta(e%tul %r.11! di% *tr. Calea Ieilor#
%r.41 ce a&ari%e $% &ro&rietate corecla(a%ilor# $% care locuiete
Po*tolea Io% cu -a(ilia# avE%d u% co&il (i%or# *-a deteriorat# iar toate
deeurile *tocate $% i%teriorul ace*teia au &rodu* i%u%daia u%ei ca(ere
i a ,uctriei di% a&arta(e%t.
4. I%u%daiile au avut loc re&etat i i-au -o*t cau8ate &rejudicii atEt
(ateriale cEt i &rejudicii (orale. Pe%tru rea,ilitarea evii au de(o%tat
&eretele i au e-ectuat lucrri de re(ediere a evii deteriorate# &e%tru
care au c4eltuit 3222 lei.
!. Prejudiciul (oral cau8at e*te (otivat &ri% *u-eri%ele *u&ortate#
deoarece i%u%daia e*te la a doua re&etare# $% -a(ilie crete i *e educ
u% co&il (i%or# $% locui% *-au *cur* deeuri care au &rovocat (iro*uri
%e&lcute# li *-a creat i%co(oditi (ajore# or a&arta(e%tul &E% la data
(e%io%at era re&arat ca&itali%. 5u evaluat dau%a (oral $% (ri(e de
!222 lei.
K. +ecla(a%ii au i%dicat c Po*tolea Io% a *olicitat &ErEtului *oluio%area
liti/iului &e cale a(ia,il# ulti(ul $%* %u a reacio%at.
7. 6e a*e(e%ea# recla(a%ii au *u*i%ut c $% le/tur cu &roce*ul au
c4eltuit ,a%i &e%tru taBa de *tat $% (ri(e de 1!2 lei i &e%tru a*i*te%a
juridic 1222 lei.
7"
". F% calitate de te(eiuri de dre&t recla(a%ii au i%dicat art. art. 11# 14# 1K#
!3# 139"# 139"# 1424# 1413-1414# 1411# art. 11# 12# 11-13 di% Ge/ea cu
&rivire la &rotecia co%*u(atorului.
9. F% edi%a de judecat recla(a%tul Po*tolea Io% a *u*i%ut ceri%ele
aciu%ii. Corecla(a%ta Po*tolea 5%a $% edi%a de judecat %u *-a
&re8e%tat. Pri% cererea de&u* i%*ta%ei a *olicitat judecarea &rici%ii $%
li&*# *u*i%E%d cererea de c4e(are $% judecat.
12. PErEtul# Coo&erativa de Co%*trucie a Gocui%elor %r. 1!2# %u a recu-
%o*cut &rete%iile. Co%*ider aciu%ea %e$%te(eiat i &a*i,il de a -i
re*&i%*.
11. PErErtul au reiterat c la data de 12 (ai 1211# &ro&rietarul a&arta(e%-
tului %r.19" *ituat &e adre*a *tr. Calea Ieilor %r.41# Po&e*cu Ma*ile# a
*olicitat de la ad(i%i*traia Coo&erativei de Co%*trucie a Gocui%elor
%r. 1!2# curarea coloa%ei de ca%ali8are la ,uctrie. @ot el i-a
a*u(at o,li/aia de a a%u%a &ro&rietarii a&arta(e%telor di% coloa%a
care ur(a * -ie curat# -a&t co%-ir(at &ri% *e(%turile &ro&rietarilor.
11. Po*tolea Io% a -o*t i%-or(at de Po&e*cu 5li%a# $%* ulti(ul %u a
a%u%at %ici veci%a# %ici ad(i%i*traia Coo&erativa de Co%*trucie a
Gocui%elor de*&re -a&tul c a -cut *c4i(,ri la eava de ca%ali8are.
13. Ga 11 (ai 1211 Coo&erativa de Co%*trucie a Gocui%elor a $%ce&ut
&rocedura de curare a cola%ei. Co%-or( te4%olo/iilor curarea *e
-ace la toat coloa%a# $%ce&E%d cu etajul 9 &E% la etajul 1 de trei ori
&ri% i%ter(ediul -ere*trelor de revi8ie curare i%*talate la etajele 9#K#3
i 1.6i% ace*t (otiv locatarii de la etajele 1#3#K#9 *E%t o,li/ai * -ie
&re8e%i i * a*i/ure acce*ul li,er la -ere*trele de revi8ie i curare. F%
ti(&ul lucrrilor e-ectuate *-a de&i*tat o &ro,le( deoarece *Er(a de
curare oelit co%-or( te4%olo/iilor *-a ,locat. Mai tEr8iu au *ta,ilit
c &ro&rietarul a&arta(e%tului %r.11! $% ti(&ul u%or lucrri a *c4i(,at
eava di% -o%t cu o eava di% (a* &la*tic la cola%a de ca%ali8are.
14. PErEtul *u*i%e c eava di% (a* &la*tic a -o*t *c4i(,at di% &o8iia
&rev8ut de &roiectul ca*ei# -ii%d de&la*at &ri% cot de cotire *&re
&ere- te# (otiv &e%tru care lucrrile de curare %u au -o*t eBecutate
corect.
1!. Co%-or( &roiectului# coloa%a de ca%ali8are di% ,uctrie tre,uie * -ie
di% -o%t i &er&e%dicular i %ici de cu( di% alt calitate i cu
de&la*are. 'cur/erea de a& i de deeuri *-a &rodu* di% vi%a
79
recla(a%tului Po*to-
"2
lea Io%# deoarece ace*ta %u a re*&ectat %or(ele te4%ice de eB&loatare a
i(o,ilului.
1K. 6e a*e(e%ea# &ErEii co%*ider c &rejudiciul (aterial $% (ri(e de
3222 lei i &rejudiciul (oral $% (ri(e de !222 lei# *olicitat de ctre
&artea recla(at# *u%t eBa/erate i %u au -o*t &ro,ate i ar/u(e%tate.
17. F% edi%a de judecat i%terve%ie%tul acce*oriu de &artea &ErEtului# U%-
/urea%u Petru# a co(u%icat i%*ta%ei c lucrrile au -o*t e-ectuate de el
ca lctu# co%-or( %or(elor de curare# de *u* $% jo*# eava a de-
&la*at-o &e aB. 5 trecut &ri% dou coturi i# deoarece u%ul era *trE(t#
acea*ta *-a *&art di% cau8 c era di% &la*tic. Ga e-ectuarea lucrrilor de
curare a &artici&at i ad(i%i*traia coo&erativei# iar la (o(e%tul i%ci-
de%tului au *u%at la ua a&arta(e%tului %r.11! $%* %i(e%i %u a
de*c4i*.
1". Co%-or( eB&licaiilor date de ctre re&re8e%ta%tul i%terve%ie%tului ac-
ce*oriu# '+G?'u&er te4A# Ma*ile :ot%aru 0atra* $% &roce* de &artea re-
cla(a%tului# di% o-iciu i%*ta%ei &ri% F%c4eierea )udectoriei :uiuca%i
di% 1! *e&te(,rie 12123 a declarat c a e-ectuat lucrri de *c4i(,are a
evii $% a&arta(e%tul %r.11! di% *tr. Calea Ieilor %r.41# (u%. C4ii%u.
5 *&art &eretele &e%tru a ide%ti-ica locul *cur/erii# *&ar/erea era la
cotul evii. Heava vec4e di% -o%t a $%locuit-o cu u%a %ou di% &la*tic.
Ga (o(e%tul i%*talrii ace*teia a avut loc o de&la*are *&re &erete# &ri%
cot# deoarece eava di% &la*tic era (ai (ic decEt cea vec4e# di% ace*t
(otiv a &ri%*-o $% &erete. Ga de(o%tare eava vec4e era &utred i avea
coturi de *u* $% jo*. I%terve%ie%tul acce*oriu a (e%io%at c %u a
$%clcat %or- (ele te4%olo/ice la e-ectuarea lucrrilor.
A6e#ieea in0,an7ei:
19. 5udii%d eB&licaiile &artici&a%ilor la &roce*# (artorului# *tudii%d i
a%ali8E%d (aterialele cau8ei# i%*ta%a de judecat co%c4ide# c cererea
recla(a%ilor Po*tolea Io% i Po*tolea 5%a cu &rivire $%ca*area &reju-
diciului (aterial i (oral ur(ea8 a -i ad(i* &arial di% ur(toarele
co%*idere%te.
12. Potrivit di*&o8iiilor art. 1 di% Ge/ea %r.913 di% 32.23.1222 co%do(i-
%iului $% -o%dul locativ re&re8i%t Lcomple3 unic de 0unuri imo0iliare,
ce include terenul n hotarele sta0ilite 5i 0locurile #0locul) de locuine,
alte o0iecte imo0iliare amplasate pe acesta, n care o parte,
"1
constituind
"2
locuinele, ncperile cu alt destinaie dect aceea de locuin, se afl
n proprietate privat, de stat sau municipal, iar restul este
proprietate comun indivizA. Iar &ro&rietatea co(u% $% co%do(i%iu o
re&re8i%- t ?prile dintr&o cldire, alte o0iecte imo0iliare aflate n
proprietate, care nu snt apartamente sau ncperi cu alt destinaie
dect aceea de locuin 5i care snt destinate folosirii n comun de
ctre toi propri& etarii din condominiu8. 5*ociaia de co&ro&rietari $%
co%do(i%iu e*te
?organizaia proprietarilor care s&au asociat pentru administrarea, n&
treinerea 5i e3ploatarea n comun a comple3ului de 0unuri imo0iliare
n condominiu8$ F% co%-or(itate cu art.3 al Ge/ii %r.913 di%
32.23.1222 e-ectul le/ii *e eBti%de i%clu*iv a*u&ra coo&erativelor de
co%*trucie a locui%elor.
11. Co%-or( art. ! di% aceiai le/e# &ro&rietatea co(u% $% co%do(i%iu
i%clude toate &rile &ro&rietii a-late $% -olo*i% co(u%# i%clu*iv
utilajul i *i*te(ele i%/i%ereti di% i%teriorul *au eBteriorul locui%elor
0$%c&erilor3# care de*erve*c (ai (ulte locui%e 0$%c&eri3 i care &otri-
vit di*&o8iiilor art. art. 1!# 1K i 1" di% Ge/ea %r.913 di% 32.23.1222#
*E%t ad(i%i*trate de a*ociaia de co&ro&rietari# crei $% te(eiul art. 11
di% Ge/ea %r.913 di% 32.23.1222# $-i *E%t i%ter8i*e aciu%i care au ca
co%*eci% deteriorarea de ,u%uri &ro&rietarilor di% co%do(i%iu#
dau%ele cau8ate ur(E%d a -i co(&e%*ate.
11. @otodat# co%-or( art. art.11 ali%.0113 lit. d3 i e3 ale Ge/ii %r.913 di%
32 (artie 1222# a*ociaia de co&ro&rietari e*te o,li/at * a*i/ure
*tarea te4%ico-*a%itar cuve%it a ,u%urilor co(u%e di% co%do(i%iu= *
a*i/u- re re*&ectarea i%tere*elor tuturor (e(,rilor a*ociaiei la
*ta,ilirea co%- diiilor i (odului de &o*edare# -olo*ire i di*&u%ere de
&ro&rietatea co- (u%# la re&arti8area $%tre &ro&rietari a c4eltuielilor
&e%tru $%trei%erea i re&araie a ,u%urilor co(u%e di%
co%do(i%iu.+e/le(e%tri *i(ilare *E%t co%i%ute i $% art. 1"# 14K#
1!"-1!9 Codul cu &rivire la locui%e.
13. Co%-or( art. 14 Cod civil ?Persoana lezat ntr&un drept al ei poa& te
cere repararea integral a prejudiciului cauzat astfel8. 5li%.013 al
aceluiai articol &revede c Lse consider prejudiciu cheltuielile pe
care persoana lezat ntr&un drept al ei le&a suportat sau urmeaz s
le suporte la resta0ilirea dreptului nclcat, pierderea sau
deteriorarea 0unurilor sale #prejudiciu efectiv), precum 5i 0eneficiul
"1
neo0inut prin
"1
nclcarea dreptului #venitul ratat)A# iar co%-or( art. 139" Cod civil#
?cel care acioneaz fa de altul n mod ilicit, cu vinovie este
o0ligat s repare prejudiciul patrimonial, iar n cazurile prevzute de
lege, 5i prejudiciul moral cauzat prin aciune sau omisiune8.
14. F% edi%a de judecat *-a co%*tat c recla(a%ii *E%t &ro&rietari ai a&.
11! di% *tr. Calea Ieilor %r.4!# (u%. C4ii%u. :locul locativ e*te
ad(i-
%i*trat de ctre a*ociaia de co&ro&rietari > Coo&erativa de Co%*trucie
a Gocui%elor %r. 1!2.
1!. 6e a*e(e%ea *-a co%*tatat c $% ,a8a cererii &ro&rietarului a&arta(e%-
tului %r.19" di% ,locul locativ %r. 4! di% *tr. Calea Ieilor# (u%. C4ii-
%u de ctre Coo&erativa de Co%*trucie a Gocui%elor %r. 1!2# a -o*t
or/a%i8at la 12 (ai 1211 curarea reelelor i%/i%ereti i a%u(e a
*i*te(ului de ca%ali8are &e coloa%a > ,uctrie la a&arta(e%tele 1!2#
4K# 141# 13"# 134# 132# 11K# 11!# 111# 11" di% ,locul locativ 0-.d.393
1K. Potrivit actului $%toc(it de ctre Coo&erativa de Co%*trucie a
Gocui%elor %r. 1!2# *e co%*tat c curarea *-a &rodu* co%-or( te4-
%olo/iei $%ce&ute la %ivelul 9 &E% la %ivelul 1# de trei ori# cu ajutorul
u%ei *Er(e oelite# dia(etrul K ((# &ri% i%ter(ediul -ere*trelor de re-
vi8ie i curare i%*talate la %ivelele 9# K# 3 i 1. F% &roce*ul currii#
(eca%i*(ul de curare *-a *to&at la %ivelul K# adiace%t locui%ei %r.
11!
ce a&ari%e recla(a%ilor. Ga $%cercrile trecerii de ace*t %ivel# &roce-
deul %u a reuit. 5 -o*t co(u%icat de ctre Po*tolea Io% c $% ,uctrie
*-au *cur* a&e u8ate. 5 -o*t de(olat aco&eriul coloa%elor de
ca%ali8are
$% a&arta(e%tul %r. 11!# co%*tatE%du-*e c coloa%a de ca%ali8are a -o*t
(odi-icat de ctre &ro&rietar# &ri% $%locuirea evii di% -o%t cu o eav
de (a* &la*tic# de&la*at di% &o8iie vertical co%-or( &roiectului
ca*ei# iar -erea*tra de revi8ie i curare a -o*t a%ulat 0-.d.393
17. Potrivit $%c4eierii &e re8ultatul co%trolului &etiiei di% 1" (ai 1211 *e
ate*t c curarea e-ectuat de Coo&erativa de Co%*trucie a
Gocui%elor
%r. 1!2# a &rovocat *cur/erea $% locui%a %r. 11! di% *tr. Calea Ieilor#
%r.4! a a&ei (e%ajere# &etiio%arului -ii%du-i reco(a%dat re/le(e%ta-
rea liti/iului &e calea judiciar-civil 0-.d.11-133
1". 5*t-el# *e ate*t cu certitudi%e eBi*te%a u%ui ra&ort de r*&u%dere de-
"3
lictual# or *-a co%*tatat c *cur/erea *-a datorat lucrrilor eBecutate de
ad(i%i*traia Coo&erativei de Co%*trucie a Gocui%elor %r. 1!2# care
"1
ad(i%i*trea8 &ro&rietatea $% co%do(i%iu# dei%E%d &o*e*iu%ea a*u&ra
lor# deci acea*t &er*oa% juridic e*te re*&o%*a,il &e%tru &rejudiciul
cau8at $% co%diiile Codului civil i Ge/ii co%do(i%iului $% -o%dul loca-
tiv.
19. F% edi%a de judecat i%*ta%a a co%*tatat c &ro&rietarul Po*tolea Io%
e-ectuat *c4i(,ul evii coloa%ei de ca%ali8are# *u,*titui%d-o &e cea di%
-o%t $% u%a di% (a* &la*tic# &recu( i a ad(i* de&la*area evii de la
&o8iia direct vertical# lateral *&re &erete.
32. Cu toate ace*tea# &ErEii %u au de(o%*trat &ri% &ro,e veridice i &erti-
%e%te c i%u%daia *-a &rodu* di% cau8a lucrrilor &e care le-au e-ectuat
recla(a%ii. 6eclaraiile -cute de &ErEi -r avea la ,a8 u% *u&ort
&ro,atoriu %u &ot -i &u*e la ,a8a co%*tatrii vi%oviei recla(a%ilor $%
&roducerea i%cide%tului.
31 . F% acelai ti(&# $%*# recla(a%ii au dovedit c i%u%darea
a&arta(e%tu- lui a avut loc ca ur(are a lucrrilor e-ectuate de
Coo&erativa de co%- *trucie %r.1!2. 0ali%. 1K3
31 . F% ceea ce &rivete ceri%a de re&arare a &rejudiciului $% valoare de
3222 lei i%*ta%a co%*ider c recla(a%tul %u a dovedit $%trea/a *u(
&e care o *olicit $% calitate de &rejudiciu.
33. +ecla(a%tul a &re8e%tat $% calitate de &ro,e ,o%urile de &lat care do-
vede*c &rocurarea (aterialelor %ece*are re*ta,ilirii evelor $% *u( de
""1#41 lei. 6e a*e(e%ea# a &re8e%tat co%tractul de &re*tri *ervicii $%-
c4eiat cu co(&a%ia ?'u&er te4A care are ca o,iect lucrri de re&araie a
evilor i ,o%urile de &lat care dovede*c ac4itarea *u(ei de 1222 de
lei &e%tru *erviciile &re*tate.
34. +eiei%d di% &ro,ele &re8e%tate $%tru ju*ti-icarea &rejudiciului (ateri-
al *u&ortat# i%*ta%a co%*tat c &rejuciului care a -o*t cau8at &ErEtu- lui
$% ur(a aciu%ilor de-ectuoa*e ale Coo&erativei de Co%*trucie a
Gocui%elor %r. 1!2 e*te $% valoare de 1""1#41 lei.
3!. Prete%ia &rivi%d re&ararea &rejudiciului (oral i%*ta%a o co%*ider %e-
$%te(eiat di% ur(toarele co%*idere%te. F% co%-or(itate cu art. 139"
ali%.013 Cod Civil ?Cel care acioneaz fa de altul n mod ilicit, cu
vinovie este o0ligat s repare prejudiciul patrimonial, iar n cazurile
prevzute de lege, 5i prejudiciul moral cauzat prin aciune sau omisiu&
ne8, iar &ortrivit art.1411 ali%.013 Cod civil 9n cazul n care
persoanei
"3
i s&a cauzat un prejudiciu moral #suferine psihice sau fizice) prin
fapte ce atenteaz la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum 5i
n alte cazuri prevzute de legislaie, instana de judecat are dreptul
s o0lige persoana responsa0il la reparaia prejudiciului prin
echivalent 0nesc$8
3K. Potrivit %or(elor citate &rejudicial (oral *e re&ar atu%ci cE%d au -o*t
$%clcate dre&turile %e&atri(o%iale ale &er*oa%ei# *au altele $% ca8uri
&rev8ute de le/e. 5*t-el# i%E%d co%t de -a&tul c &ErEilor %u le-a -o*t
$%clcat %ici u% dre&t &er*o%al %e&atri(o%ial# iar o &revedere le/al re-
-eritoare la re&ararea &rejudiciului (oral $% a*t-el de ca8uri %u e*te# i%-
*ta%a co%*ider %eju*ti-icat &rete%ia recla(a%ilor &rivi%d re&ararea
&rejudiciului (oral $% valoare de !222 lei.
37. Co%-or( &revederilor art. 94 ali%.013 CPC ?instana judectoreasc
o0lig partea care a pierdut procesul s plteasc, la cererea prii
care a avut c5tig de cauz cheltuielile de judecat$ Dac aciunea re&
clamantului a fost admis parial, acestuia i se compenseaz cheltuie&
lile de judecat proporional prii admise din pretenii, iar prtului
& proporional prii respinse din preteniile reclamantului8
3". +ecla(a%tul a &reti%* co(&e%*area c4eltuielilor de judecat $% valoare
de 1222 de lei. I%*ta%a co%*tat c taBa de *tat ac4itat &e%tru de&u%e-
rea cererii co*tituie 1!2 de lei# adic 1!2 lei &e%tru &rete%ia de
$%ca*are a &rejudiciului (aterial i 122 de lei &e%tru &rete%ia de
$%ca*are a &re- judiciului (oral.
39. +eiei%d di% -a&tul c &rete%ia &rivi%d $%ca*area &rejudicului (oral
e*te re*&i%* recla(a%tului ur(ea8 *-i -ie co(&e%*at doar *u(a de
1!2 lei. +e*tul *u(ei de 7!2 lei &reti%* de recla(a%t %u a -o*t ju*ti-i-
cat &ri% %ici o &ro,.
42. F% co%-or(itate cu art.1!# 1K# 1" Ge/ea %r.913 di% 32.23.22
co%do(i%i- lui $% -o%dul locativ# art.193"# 1411 Codul civil# art. art.
94# 9K# 9"# 13K# 13"-141 CPC# i%*ta%a de judecat
4 o t r t e9
'e ad(it &arial &rete%iile lui Po*tolea Io% i Po*tolea 5%a $(&otriva
Coo&erativei de Co%*trucie a Gocui%elor %r. 1!2 &rivi%d $%ca*area &reju-
ciului (aterial.
'e $%ca*ea8 de la Coo&erativa de Co%*trucie a Gocui%elor %r. 1!2
"4
0I6CJ1223122223K"1"# cu *ediul $% (u%. C4ii%u# *tr. Mircea cel :-
trE%# "3 $% ,e%e-iciul lui Po*tolea Io% 0codul &er*o%al 297!4K9"733213 i
Po*tolea 5%a 0codul &er*o%al 297!4K!K933213 &rejudiciul (aterial cau8at
$% (ri(e de 1""1 0u%a (ie o&t *ute o&t8eci i u%u3 lei i 41 ,a%i# $% re*t
&rete%ia &rivi%d $%ca*area &rejudiciului (aterial $% &artea ce i%e de *u(a
re*ta%t $% (ri(e de 1119 0o (ie o *ut %ou*&re8ece3 lei# *e re*&i%/e.
'e re*&i%/ &rete%iile lui Po*tolea Io% i Po*tolea 5%a $(&otriva Coo&e-
rativei de Co%*trucie a Gocui%elor %r. 1!2 cu &rivire la re&ararea &rejudi-
ciului (oral $% valoare de !222 0ci%ci (ii3 lei.
'e ad(ite &arial &rete%iile recla(a%ilor &rivi%d co(&e%*area
c4eltuie- lilor de judecat de ctre Coo&erativa de Co%*trucie a
Gocui%elor %r. 1!2.
'e $%ca*ea8 de la Coo&erativa de Co%*trucie a Gocui%elor %r. 1!2
0I6CJ1223122223K"1"# cu *ediul $% (u%. C4ii%u# *tr. Mircea cel :-
trE%# "# $% ,e%e-iciul lui Po*tolea Io% 0codul &er*o%al 297!4K9"733213 i
Po*tolea 5%a 0codul &er*o%al 297!4K!K933213 *u(a de 1!2 0o *ut ci%ci
8eci3 lei dre&t co(&e%*are a c4eltuielilor de judecat# $% re*t &rete%ia &ri-
vi%d co(&e%*area c4eltuielilor de judecat $% &artea ce i%e de *u(a
re*ta%- t $% (ri(e de "!2 0o&t *ute ci%ci 8eci3 lei *e re*&i%/e.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el $% Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la data &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei Cioca%a# (u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 6oi%a MJ+5+U
"!
?4 / Jo,9e .u+e#,oea0# 0i'6l /partea introductiv %i dispozitiv2
+e a+'i,ee in,egal a 6e,en7iilo e#la'an,ului
;litigiu privind partajul averii<
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
di*&o8itiv
1" a&rilie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :uiuca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Maleria J%ica
/re-ier Poli%a Oorcea
cu &artici&area avocatului recla(a%tului# Proda% 5%drei# Mel%ic 6u(i-
tru# $(&uter%icit &ri% (a%datul *eria M5 %r. 22KK491 di% 1" octo(,rie
1211# $% li&*a recla(a%tului# Proda% 5%drei# i $% li&*a &ErEtei )o*a% Mari-
%a# citai $% (od le/al# &otrivit avi8ului de rece&ie a core*&o%de%ei#
$% *ediul i%*ta%ei# $% edi% &u,lic# a eBa(i%at cau8a civil la cererea
de c4e(are $% judecat de&u* de Proda% 5%drei $(&otriva Mari%ei )o*a%
cu &rivire $(&rirea $% %atur a a&.4 de &e *tr. Giviu 6elea%u %r.4# (u%.
C4ii%u# cu %r. cada*tral 2111112.!13.21 &ro&orio%al cotelor &ri
ideale# co%-or( art. art. 344# 34!# 3!7# 3K1# 371# 373# 41"-441 Codul civil#
art.
art. 19# 1!# 1K Codul -a(iliei# art. art. "1-"!# "7-""# 9"# 13K# 13"-141
CPC# i%*ta%a de judecat
4 o t r t e9
'e ad(ite cererea de c4e(are $% judecat de&u* de Proda% 5%drei
$(&otriva Mari%ei )o*a% &rivi%d $(&rirea $% %atur a a&.4 di% *tr. Giviu
6elea%u %r.4# (u%. C4ii%u#cu %r. cada*tral 2111112.!13.21 &ro&orio%al
cotelor &ri ideale.
'e $%cetea8 dre&tul de &ro&rietate co(u% &e cote-&ri a*u&ra i(o,i-
lului %r. 1 di% *tr. Giviu 6elea%u %r.4# (u%. C4ii%u# $%tre co&ro&rietarii
Proda% 5%drei i )o*a% Mari%a# &ri% $(&rire $% %atur.
"K
'e atri,uie $% &ro&rietate &er*o%al lui Proda% 5%drei 0codul &er*o%al
29"11344"!2393 $%c&erile9 a%treul %r. 12 cu *u&ra-aa de 11#! (.&.# cori-
dorul %r. 11 cu *u&ra-aa de 3#4 (.&.# veceul %r. 11 cu *u&ra-aa de 1#2
(.&.# ,aia %r. 13 cu *u&ra-aa de 1#K (.&.# locativa %r. 1" cu *u&ra-aa de
1"#7 (.&.# locativa %r. 19 cu *u&ra-aa de 9#7 (.&. i locativa %r. 12 cu
*u&ra-aa de 11#! (.&.# $%c&eri cu *u&ra-aa total de !"#4 (.&.# &lu* loja
%r. 1.4 cu *u&ra-aa de 1#1 (.&. i loja %r. 1.3 cu *u&ra-aa de 1#1 (.&.# di%
i(o,ilul %r. 1 di% *tr. Giviu 6elea%u %r.4# (u%. C4ii%u.
'e atri,uie $% &ro&rietate &er*o%al Mari%ei )o*a% 0codul &er*o%al
2973229"747913 $%c&erile9 coridorul %r. 14 cu *u&ra-aa de "#1 (.&.# co-
ridorul %r. 1! cu *u&ra-aa de 1#1 (.&.# ,locul *a%itar %r. 1K cu *u&ra-aa de
1#" (.&.# ,uctria %r. 17 cu *u&ra-aa de 7#K (.&.# locativa %r. 11 cu
*u&ra-aa de 1K#4 (.&.# i locativa %r. 11 cu *u&ra-aa de 11#! (.&. $%c&eri
cu *u&ra-aa total de 4"#K (.&.# &lu* loja %r. 4." cu *u&ra-aa de 1#4 (.&.#
di% i(o,ilul %r. 1 di% *tr. Giviu 6elea%u %r.4# (u%. C4ii%u.
IotrErea $% acea*t &arte *ervete te(ei &e%tru J-iciul Cada*tral @eri-
torial C4ii%u# -iliala F%tre&ri%derii de 'tat ACada*truA de a i%troduce (o-
di-icri $% re/i*trul ,u%urilor i(o,ile $% vederea -or(rii ,u%urilor i(o,ile
la %ivel de $%c&eri i8olate atri,uite $% &ro&rietatea lui Proda% 5%drei i $%
&ro&rietate Mari%ei )o*a% i i%ta,ularea $% de-i%itiv $% re/i*tru ,u%urilor
i(o,ile du& Proda% 5%drei i Mari%a )o*a% a dre&tului de &ro&rietate
a*u- &ra $%c&erilor atri,uite# $% &ro&orie de 1#2 cote &ri &e%tru -iecare.
'e $%ca*ea8 de la Proda% 5%drei 0codul &er*o%al 29"11344"!2393 $%
,e%e-iciul Mari%ei )o*a% 0codul &er*o%al 2973229"747913 *ulta ,%ea*c
$% (ri(e de 17!22 0a&te*&re8ece (ii ci%ci *ute3 lei.
'e $%ca*ea8 de la Proda% 5%drei 0codul &er*o%al 29"11344"!2393 taBa
de *tat $% *u( de 113!2 0dou*&re8ece (ii trei *ute ci%ci8eci3 lei.
'e $%ca*ea8 de la )o*a% Mari%a 0codul &er*o%al 2973229"747913 taBa
de *tat $% *u( de 11!22 0dou*&re8ece (ii ci%ci *ute3 lei.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la data &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei :uiuca%i# (u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Maleria JCIC5
"7
?>/ Jo,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee in,egal
a 6e,en7iilo e#la'an,ului #litigiu privind partajul averii)
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
6i*&o8itivul 4otrErii &ro%u%at &u,lic la 1" a&rilie 1213 $% (u%. C4ii%u
IotrErea i%te/ral $%toc(it la 1" (ai 1213
)udectoria :uiuca%i (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul Maleria J%ica
/re-ier Poli%a Oorcea
cu &artici&area avocatului recla(a%tului# Proda% 5%drei# Mel%ic 6u(itru#
$(&uter%icit &ri% (a%datul *eria M5 %r. 22KK491 di% 1" octo(,rie 1211#
$% li&*a recla(a%tului# Proda% 5%drei# i $% li&*a &ErEtei )o*a% Mari%a#
citai $% (od le/al# &otrivit avi8ului de rece&ie a core*&o%de%ei#
$% *ediul i%*ta%ei# $% edi% &u,lic# a eBa(i%at cau8a civil la cererea
de c4e(are $% judecat de&u* de Proda% 5%drei $(&otriva Mari%ei )o*a%
cu &rivire $(&rirea $% %atur a a&.4 de &e *tr. Giviu 6elea%u %r.4# (u%.
C4ii%u# cu %r. cada*tral 2111112.!13.21 &ro&orio%al cotelor &ri
ideale# i%*ta%a de judecat
a c o % * t a t a t9
Agu'en,ele 6a,i#i6anilo la 6o#e0:
1. Ga 1" octo(,rie 1211 recla(a%tul Proda% 5%drei a $%ai%tat cerere de
c4e(are $% judecat $(&otriva Mari%ei )o*a% *olicitE%d $(&rirea $%
%atur a a&. 4 di% *tr. Giviu 6elea%u %r.4# (u%. C4ii%u# &ro&orio%al
cotelor &ri ideale dei%ute de ei.
1. +ecla(a%tul a i%dicat c &rile *E%t co&ro&rietari &e cote-&ri ai a&ar-
ta(e%tului %o(i%ali8at# divi8at $% cote ideale a cEte P cot-&arte -iec-
""
ruia &ri% 4otrErea )udectoriei :uiuca%i# (u%. C4ii%u di% 19 -e,rua-
rie 1212# deve%it de-i%itiv i irevoca,il. 'e *u*i%e c locui%a &oate
-i $(&rit $% %atur# deoarece *e a-l la %ivelul u%u# e*te co(&u* di%
dou a&arta(e%te *e&arate# u%ul cu dou odi# altul cu trei odi# -iecare
au ,uctrii *e&arate# ca(ere de ,aie *e&arate# i%trri *e&arate i *&aii
de u8 co(u% *e&arate.
3. 5*t-el# a(,ele a&arta(e%te co%i% tot %ece*arul de ele(e%te co%*tructi-
ve care le &er(it a -i eB&loatate i%de&e%de%t# -r re*tricii# avE%d
i%trri *e&arate i reele i%/i%ereti auto%o(e 0a&# ca%ali8are# e%er/ie
electri- c# $%cl8ire i /a83# %e-ii%d %ece*are aciu%i de i8olare a
,u%urilor ce *e vor -or(a i rea(e%ajri $% i(o,il. EB&erii au divi8at
&ro&rietatea $% dou locui%e co%ve%io%ale ce &ot -i -or(ate# cel cu trei
odi# %r. 4 i cel cu dou odi %r. 45.
4. Co%*ider recla(a%tul c# i%E%d co%t de -a&tul c )o*a% Mari%a a eBe-
cutat lucrri de re&araie $% a&arta(e%tul 45# ace*ta tre,uie atri,uit ei.
F% cel cu trei odi# Proda% 5%drei a or/a%i8at $% locativa %r. 19 o
,uct- rie# ace*t lucru -ii%d i%dicat i $% ra&ortul de eB&erti8.
!. 5*t-el# reiei%d di% cele eB&u*e i di% co%clu8iile eB&erilor# a *olicitat
$%cetarea &ro&rietii co(u%e &e cote-&ri &ri% $(&rire $% %atur# &ri%
atri,uirea $% &ro&rietate recla(a%tului a $%c&erilor cu *u&ra-aa de !"#4
(.&. cu co*tul de 37222 euro# *au !97222 lei# di%tre care9 a%treul %r. 12
cu *u&ra-aa de 11#! (.&.# coridorul %r. 11 cu *u&ra-aa de 3#4 (.&.# ve-
ceul %r. 11 cu *u&ra-aa de 1#2 (.&.# ,aia %r. 13 cu *u&ra-aa de 1#K
(.&.# locativa %r. 1" cu *u&ra-aa de 1"#7 (.&.# locativa %r. 19 cu
*u&ra-aa de 9#7 (.&. locativa %r. 12 cu *u&ra-aa de 11#! (.&.# &lu*
lojele %r. 1.4 cu *u&ra-aa de 1#1 (.&. i %r. 1.3 cu *u&ra-aa de 1#1 (.&.#
cu -or(area ,u%ului i(o,il *e&arat# iar $% &ro&rietatea Mari%ei )o*a% a
$%c&erilor cu *u&ra-aa de 4"#K (.&. cu co*tul de 34"22 euro# *au
!K1222 lei# di%- tre care9 coridorul %r. 14 cu *u&ra-aa de "#1 (.&.#
coridorul %r. 1! cu *u&ra-aa de 1#1 (.&.# ,locul *a%itar %r. 1K cu
*u&ra-aa de 1#" (.&.# ,uctria %r. 17 cu *u&ra-aa de 7#K (.&.# locativa
%r. 11 cu *u&ra-aa de 1K#4 (.&.# locativa %r. 11 cu *u&ra-aa de 11#!
(.&.# &lu* loja %r. 4." cu *u&ra-aa de 1#4 (.&.# cu -or(area ,u%ului
i(o,il *e&arat.
K. 6e a*e(e%ea# a *olicitat de a atri,ui $% &ro&rietatea lui Proda% 5%drei i
Mari%ei )o*a% coridorul %r. 9 cu *u&ra-aa de 3#" (.&. a cEte P cote-
"9
&ri ideale# cu -or(area ,u%ului i(o,il *e&arat# cu i%*tituirea /revrii
de *ervitute &e%tru u8ul i utilitatea i(o,ilelor deter(i%ate lui Proda%
5%drei i Mari%ei )o*a%# iar $%tru ec4ivalarea cotelor# * *e $%ca*e8e de
la Proda% 5%drei $% ,e%e-iciul Mari%ei )o*a% a *u(ei de 17!22 lei.
7. +ecla(a%tul a *olicitat i *cutirea de &lata taBei de *tat (otivE%d c %u
e*te $%cadrat $% cE(&ul (u%cii# locuiete $% localitate rural# %u di*&u%e
de *ur*e -i%a%ciare# li&*ete &ro&orio%alitatea di%tre *co&ul ur(rit i
&o*i,ilitile lui i taBa i(&u* de le/e.
". F% dre&t cererea a (otivat-o &e &revederile art. 3!7# 3K1# 3KK# 372# 371#
373 Cod civil# art. art. 12# 1!-1K Codul -a(iliei art. art. "!# ""# 9"
Codul de &rocedur civil.
9. F% edi%a de judecat &ErEta )o*a% Mari%a %u *-a &re8e%tat dei a -o*t
citat $% (od le/al la adre*a de do(iciliu. Ga i%ter&elarea adre*at F'
?C+I' +e/i*truA de avocatul recla(a%tului# autoritatea a co(u%icat c
$% co%-or(itate cu +e/i*tru de *tat al &o&ulaiei cet. )o*a% Mari%a are
do(iciliul &e adre*a9 *tr. Giviu 6elea%u %r.9# (u%.C4ii%u.
12. 5*t-el# &otrivit avi8ului de rece&ie a core*&o%de%ei a%eBat la do*ar
citaia a -o*t co(u%icat de*ti%atarei la adre*a de do(iciuliu *u*
i%dica- t.
11. Hi%E%d co%t de cele eB&u*e i $% co%-or(itate cu &revederile art. art.
122-127# 12K ali%. 3 Codul de &rocedur civil# i%*ta%a a di*&u* jude-
carea &rici%ii $% a,*e%a &ErEtei )o*a% Mari%a.
A6e#ieea in0,an7ei:
11. 5udii%d eB&licaiile re&re8e%ta%tului recla(a%tului# *tudii%d (ateria-
lele do*arului i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia c aciu%ea lui
Proda% 5%drei $(&otriva Mari%ei )o*a% cu &rivire la &artajul averii e*te
$%te(eiat di% ur(toarele co%*idere%te.
13. F% edi%a de judecat *-a *ta,ilit c &ri% 4otrErea )udectoriei :uiu-
ca%i# (u%. C4ii%u di% 19 -e,ruarie 1212# deve%it irevoca,il# au
-o*t deter(i%ate cotele-&ri di% dre&tul de &ro&rieate a*u&ra
a&arta(e%tu- lui %r. 4 di% *tr. Giviu 6elea%u %r.9# (u%. C4ii%u# cEte
P cot-&arte &e%tru -iecre co&ro&rietar# Proda% 5%drei i )o*a%
Mari%a0-.d.7-113.
14. Potrivit datelor i%ta,ulate $% +e/i*trul ,u%urilor i(o,ile# a&arta(e%tul
%r. 4 di% *tr. Giviu 6elea%u %r.4# (u%. C4ii%u# cu %u(rul cada*tral
92
22122414.1!4.21.221# cu *u&ra-aa de 112#" (.&. e*te &ro&rietate co-
(u% &e cote-&ri# a cite P cot &arte ideal du& Proda% 5%drei i
)o*a% Mari%a 0-.d.3!3.
1!. Co%-or( art. 3!7 Cod civil# ? 0%) ncetarea proprietii comune pe co&
te&pri prin mprire poate fi cerut oricnd dac legea, contractul
sau hotrrea judectoreasc nu prevede altfel$ #*) mprirea poate fi
cerut chiar 5i atunci cnd unul dintre coproprietari a folosit e3clusiv
0unul, afar de cazul cnd l&a uzucapat, n condiiile legii$ #,) mpri&
rea poate fi fcut prin nelegere a prilor sau prin hotrre judec&
toreasc.A
1K. Potrivit art. 3K1 Codul civil# ?#%) mprirea 0unului proprietate comu&
n pe cote&pri se face n natur, proporional cotei&pri a fiecrui
coproprietar$ #*) Dac 0unul proprietate comun pe cote&pri este in&
divizi0il ori nu este partaja0il n natur, mprirea se face prin; atri&
0uirea ntregului 0un, n schim0ul unei sulte, n favoarea unui ori a
mai multor coproprietari, la cererea lor, vnzarea 0unului n modul
sta0ilit de coproprietari ori, n caz de nenelegere, la licitaie 5i
distri0uirea preului ctre coproprietari proporional cotei&pri a
fiecruia dintre ei8$
17. F% edi%a de judecat# *-a *ta,ilit &otrivit &la%ului *c4e( al
releveului# ela,orat de ctre JC@ (u%. C4ii%u# c i(o,ilul %r. 1 di%
*tr. Giviu 6elea%u %r.4# (u%. C4ii%u# are *u&ra-aa de 112#" (.&.#
-ii%d co(&u* di% $%c&erile9 coridorul %r. 9 cu *u&ra-aa de 3#" (.&.#
a%treul %r. 12 cu *u&ra-aa de 11#! (.&.# coridorul %r. 11 cu *u&ra-aa
de 3#4 (.&.# veceul %r. 11 cu *u&ra-aa de 1#2 (.&.# ,aia %r. 13 cu
*u&ra-aa de 1#K (.&.# cori- dorul %r. 14 cu *u&ra-aa de "#1 (.&.#
coridorul %r. 1! cu *u&ra-aa de 1#1 (.&.# ,locul *a%itar %r. 1K cu
*u&ra-aa de 1#" (.&.# ,uctria %r. 17 cu *u&ra-aa de 7#K (.&.# locativa
%r. 1" cu *u&ra-aa de 1"#7 (.&.# locativa %r. 19 cu *u&ra-aa de 9#7
(.&. locativa %r. 12 cu *u&ra-aa de 11#! (.&.# locativa %r. 11 cu
*u&ra-aa de 1K#4 (.&.# locativa %r. 11 cu *u&ra-aa de 11#! (.&. > total
112#" (.&. i lojele %r. 1.3 cu *u&ra-aa de 1#1 (.&.# %r.
1.4 cu *u&ra-aa de 1#1 (.&. i %r. 4." cu *u&ra-aa de 1#4 (.&. > total
ec4i- vale%t > 11!#K (.&. 0-.d.13# 14-1!# 3!-3!a# 92-91# 111-113# 13K-
1373
1". Co%-or( ra&ortului de eB&erti8 te4%ic &rivi%d *tarea te4%ic a a&ar-
91
ta(e%tului %r. 1 di% *tr. Giviu 6elea%u %r.4# (u%. C4ii%u# i &o*i,i-
91
litatea divi8rii lui $% dou a&arta(e%te *e&arate# %r. 229"2K.21.1213#
a&arta(e%tul eBa(i%at e*te a(&la*at la &arterul cldirii. Pe%tru a -i &o-
*i,il divi8area# $% el au -o*t e-ectuate ur(toarele lucrri9 $%c&erea
%r. 19 a -o*t a(e%ajat $% calitate de ,uctrie# $% -iecare locui% au
-o*t divi8ate i%*talaiile de ali(e%tare cu /a8# e%er/ie electric# a& i
ca%ali8are# tele-o%. 'c4e(a co%*tructiv a a&arta(e%tului eBi*te%t &er-
(ite divi8area lui $% dou a&arta(e%te *e&arate# co%ve%io%al %r. 1 i
%r.15. 5(,ele a&arta(e%te vor -i divi8ate u%ul de altul co%-or( *c4e-
(ei de divi8are &re8e%tate &e de*e%ul %r. 15# &e li%ia &ereilor &orta%i
i%ter(ediari co(u%i i%te/ri# co%-ecio%ai di% &a%ouri i%ter(ediare di%
,eto% &re-a,ricat. 5(,ele a&arta(e%te %oi co%i% tot %ece*arul de ele-
(e%te co%*tructive &orta%te 0carca* de re8i*te%3 i &ot -i eB&loatate
i%de&e%de%t# avE%d tot %ece*arul de i%trri *e&arate i reele i%/i%ereti
auto%o(e 0a&# ca%ali8are# e%er/ie electric# $%cl8ire i /a83. EB&loa-
tarea ace*tor co%*trucii &oate -i reali8at -r re*tricii cu re*&ectarea
%or(elor de eB&loatare $% vi/oare &e teritoriul +e&u,licii Moldova. 'e
reco(a%d i%*tituirea *ervituii.
19. Potrivit *c4e(ei de divi8are &re8e%tate &e de*e%ul %r. 15# *e &ro&u%e
divi- 8area &e li%ia &ereilor &orta%i i%ter(ediari co(u%i i%te/ri#
co%-ecio%ai di% &a%ouri i%ter(ediare di% ,eto% &re-a,ricat# care
*e&ar locativa 12 de locativa 11# locativa 11 de a%treul 12# coridorul
14 de coridorul 9# a%treul 12 de coridorul 9# a%treul 12 &lu* locativa 1"
i &eretele eBterior# a*t-el &ri% -or(area u%ui ,u% i(o,il co%ve%io%al
a&arta(e%tul 1# co(&u* di% $%c&erile9 a%treul %r. 12 cu *u&ra-aa de
11#! (.&.# coridorul %r. 11 cu *u&ra-aa de 3#4 (.&.# veceul %r. 11 cu
*u&ra-aa de 1#2 (.&.# ,aia %r. 13 cu *u&ra-aa de 1#K (.&.# locativa %r.
1" cu *u&ra-aa de 1"#7 (.&.# locativa %r. 19 cu *u&ra-aa de 9#7 (.&.
locativa %r. 12 cu *u&ra-aa de 11#! (.&.# iar $% total cu *u&ra-aa de
!"#4 (.&.# &lu* loja %r. 1.4 cu *u&ra-aa de 1#1 (.&. i loja %r. 1.3 cu
*u&ra-aa de 1#1 (.&.# i -or(area u%ui alt ,u% i(o,il# co%ve%io%al
a&arta(e%tul 15 co(&u* di% $%c&erile9 coridorul %r. 14 cu *u&ra-aa
de "#1 (.&.# coridorul %r. 1! cu *u&ra-aa de 1#1 (.&.# ,locul *a%itar %r.
1K cu *u&ra-aa de 1#" (.&.# ,uctria %r. 17 cu *u&ra-aa de 7#K (.&.#
locativa %r. 11 cu *u&ra-aa de 1K#4 (.&.# locativa %r. 11 cu *u&ra-aa de
11#! (.&.# iar $% total cu *u&ra-aa de 4"#K (.&.# &lu* loja %r.
4." cu *u&ra-aa de 1#4 (.&.
93
0-.d.1373.
91
12. Co%-or( ra&ortului de evaluare %r. 2221124 di% 1! -e,ruarie 1213# $%-
toc(it de ctre F%tre&ri%derea de 'tat ?Ce%trul de eB&erti8 i evalua-
reA# valoarea de &ia a a&arta(e%tului# cu *u&ra-aa de !"#4 (.&. deter-
(i%at &e%tru &roce*ul de &artajare 0a&arta(e%tul i%dicat co%ve%io%al
cu %r. 43 di% *tr. Giviu 6elea%u %r.4 a&. 1# (u%. C4ii%u# co%*tituie
valoarea de 37222 euro# *au !97222 lei 0-.d.K!-9!3.
11. F% co%-or(itate cu ra&ortul de evaluare %r. 222112! di% 1! -e,ruarie
1213# $%toc(it de ctre F%tre&ri%derea de 'tat ?Ce%trul de eB&erti8 i
evaluareA# valoarea de &ia a a&arta(e%tului# cu *u&ra-aa de 4"#K
(.&. deter(i%at &e%tru &roce*ul de &artajare 0a&arta(e%tul i%dicat
co%ve%io%al cu %r. 45 di% *tr. Giviu 6elea%u %r.4# (u%. C4ii%u# co%-
*tituie valoarea de 34"22 euro# *au !K1222 lei 0-.d.97-11K3.
11. 5*t-el# i%*ta%a co%*tat c a&arta(e%tului %r. 4 di% *tr. Giviu 6elea%u
%r.4 e*te divi8i,il i e*te &artaja,il $% %atur# &otrivit co%clu8iei eB&u*e
$% ra&ortul de eB&erti8# eBclu*iv &ri% (etoda &ro&u*# &e li%ia
&ereilor &orta%i i%ter(ediari co(u%i i%te/ri.
13. 6e a*e(e%ea# i%*ta%a co%*tat# &otrivit aceleiai co%clu8ii a eB&erilor#
c a(,ele a&arta(e%te %oi co%i% tot %ece*arul de ele(e%te co%*truc-
tive &orta%te 0carca* de re8i*te%3 i &ot -i eB&loatate i%de&e%de%t#
avE%d tot %ece*arul de i%trri *e&arate i reele i%/i%ereti auto%o(e
0a&# ca%ali8are# e%er/ie electric# $%cl8ire i /a83# -ii%d &o*i,il eB-
&loatarea ace*tor co%*trucii -r re*tricii# cu re*&ectarea %or(elor de
eB&loatare $% vi/oare &e teritoriul +e&u,licii Moldova# &ri% ur(are cu
certitudi%e *e ate*t li&*a de %ece*itate a i8olrii ,u%urilor ce *e -or-
(ea8 i e-ectuare a rea(e%ajrilor $% i(o,il# $% vederea a*i/urrii cu
i%trareieire *e&arat.
14. 5*t-el# i%E%d co%t de *olicitarea recla(a%tului de atri,uire $% &ro&ri-
etatea lui a a&arta(e%tului# co%ve%io%al deter(i%at %r. 4# (otivat
&ri% de(ararea $% locui%a deter(i%at co%ve%io%al 45 a lucrrilor de
re&araie de ctre &ErEta )o*a% Mari%a# circu(*ta% co%*iderat ju*ti-
-icat $% *ta,ilirea (odului de $(&rire $% %atur# i%*ta%a co%*ider
$%te(eiat aciu%ea recla(a%tului.
1!. F(&rirea $% %atur care *e va o&era# %u o-er o divi8are &ro&orio%al
cotelor ideale de P cot-&arte deter(i%at co&ro&rietarilor &ri% 4otrE-
rea :uiuca%i Cioca%a# (u%. C4ii%u di% 19 -e,ruarie 1212# ace*tora
reve%i%du-le re*&ectiv !"#4 (.&. i 4"#K (.&.
93
1K. Pri% ur(are# Proda% 5%drei ur(ea8 * ac4ite o *ult ,%ea*c $%
-avoarea celeilalte &ri# )o*a% Mari%a# $% vederea ec4ivalrii cote-
lor or &otrivit art.3K1 ali%.033 Cod Civil Ln cazul n care unui dintre
coproprietari i este atri0uit o parte real mai mare dect cota sa
parte, celorlali coproprietari li se atri0uie o sult8.
17. Ga deter(i%area *ultei care ur(ea8 * -ie &ltit &ErEtei# i%*ta%a
rei%e c *u(a valorii locui%ei deter(i%at co%ve%io%al %r. 4 0 37222
euro# *au !97222 lei3 i valorii locui%ei deter(i%at co%ve%io%al %r.
45 0 34"22 euro# *au !K1222 lei3 re&re8i%t 71"22 euro 037222 euro d
34"22 euro3# *au 11!9222 lei 0!97222 lei d !K1222 lei3. Pri% ur(are#
&ro&ori- o%al cotelor &ri -iecruia le-ar reve%i cEte !79!22 lei *au
3!922 euro. 5*t-el valoarea *ultei care ur(ea8 * -ie &ltit de
recla(a%t Mari- %ei )o*a% e*te de 17!22 lei *au 1122 euro 0!79!22 lei
-!K1222 lei *au 3!922 euro-34222 euro3.
1". Ga de&u%erea cererii de c4e(are $% judecat recla(a%tul Proda%
5%drei a ac4itat taBa de *tat $% (ri(e de 1!2 lei.
19. Ga &ri(irea cererii# &ri% $%c4eierea judectorea*c di% 2" %oie(,rie
1211# deoarece %u era cu%o*cut valoarea a&arta(e%tului *u&u* &ar-
tajrii# i%*ta%a a acce&tat cererea cu ti(,rarea ei $% cua%tu(ul (i%i(
&rev8ut de le/e.
32. F% re8ultatul judecrii -o%dului# &otrivit ra&oartelor de evaluare %r.
2221124 di% 1! -e,ruarie 1213 i %r. 2222112! di% 1! -e,ruarie 1213#
valoarea de &ia a ,u%ului i(o,il re&re8e%t *u(a de 11!9222 lei.
31. Potrivit di*&o8iiilor art. "1-"4# "7 ali%. 1 lit. i3 Codul de &rocedur
civil# dar i di*&o8iiilor art. 3 ali%. 1 lit. a3 di% Ge/ea taBei de *tat#
valoarea taBei de *tat re&re8i%t 3N di% valoarea ,u%ului i(o,il cerut
*&re $(&rire $% %atur# dar %u (ai (ult de 1!222 lei &e%tru
&er*oa%ele -i8ice. 6eoarece &rodu*ul o,i%ut de&ete li(ita (aBi(
ad(i* de le/e# taBa de *tat $% &re8e%ta &rici% co%*tituie *u(a de
1!222 lei# di% care# recla(a%tul Proda% 5%drei a ac4itat 1!2 lei.
31. Co%-or( art. "" CPC# $% ca8ul $% care# la (o(e%tul de&u%erii cere- rii#
deter(i%area valorii aciu%ii e*te di-icil# taBa de *tat *e &ltete cu
a&roBi(aie# ur(E%d * *e $%ca*e8e ulterior o taB *u&li(e%tar $% co-
re*&u%dere cu &artea di% valoarea aciu%ii# *ta,ilit de i%*ta% la
*olui- o%area &rici%ii $% -o%d# &e%tru care %u *-a &ltit taB de *tat la
(o(e%tul de&u%erii cererii.
94
33. Co%-or( di*&o8iiilor art. 9" Cod de &rocedur civil# 013 Cheltuielile
aferente judecrii pricinii, suportate de instana judectoreasc, pre&
cum 5i ta3a de stat, de a cror plat reclamantul a fost scutit, se nca&
seaz la 0uget de la prt proporional prii admise din aciune dac
prtul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecat. 013 n caz de
respingere a aciunii, cheltuielile de judecare a pricinii suportate de
instan, precum 5i ta3a de stat, se ncaseaz la 0uget de la reclamant
dac acesta nu este scutit de plata cheltuielilor de judecat. 033 Dac
aciunea a fost admis parial, iar prtul este scutit de plata
cheltuieli& lor de judecat, cheltuielile de judecare a pricinii suportate
de instan se ncaseaz la 0uget de la reclamant, dac acesta nu este
scutit de plata cheltuielilor de judecat, proporional prii respinse
din aciune$
34. Por%i%d de la ace*te di*&o8iii# i%E%d co%t de -a&tul c &artajul $% %a-
tur# ce *e o&erea8# atri,uie recla(a%tului# i%E%d co%t i de o,li/aia
&lii *ultei# P cot-&arte di% valoarea a&arta(e%tului i &ErEtei P cot
&arte di% aceiai valoare# i%*ta%a de judecat co%*ider c taBa de *tat
de 1!222 lei# ur(ea8 a -i atri,uit *&re &lat a(,elor &ri a cEte
11!22 lei# di%tre care lui Proda% 5%drei 113!2 lei# i%E%d co%t de *u(a
de 1!2 lei i%trodu* la de&u%erea cererii.
3!. @otodat# recla(a%tul &reti%de *cutirea de la &lata taBei de *tat reiei%d
di% *ituaia -i%a%ciar &recar.
3K. F% co%-or(itate cu art."! ali%.043 CPC ?n funcie de situaia material
5i de pro0ele prezentate n acest sens, persoana fizic sau juridic
poate fi scutit de judector #de instana judectoreasc) de plata
ta3ei de stat sau de plata unei pri a ei8$
37. I%*ta%a co%*tat c recla(a%tul %u a &re8e%at %ici o dovad care ar
de(o%*tra *tarea (aterial &recar. Pri% ur(are# i%*ta%a %u *cutete
recla(a%tul de &lata taBei de *tat.
3". Co%-or( art. art. 344# 34!# 3!7# 3K1# 371# 373# 41"-441 Codul civil#
art.
art. 19# 1!# 1K Codul -a(iliei# art. art. "1-"!# "7-""# 9"# 13K# 13"-141
CPC# i%*ta%a de judecat
4 o t r t e9
'e ad(ite cererea de c4e(are $% judecat de&u* de Proda% 5%drei
$(&otriva Mari%ei )o*a% &rivi%d $(&rirea $% %atur a a&.4 di% *tr. Giviu
6elea%u %r.4# (u%. C4ii%u#cu %r. cada*tral 2111112.!13.21 &ro&orio%al
cotelor-&ri ideale.
9!
'e $%cetea8 dre&tul de &ro&rietate co(u% &e cote-&ri a*u&ra i(o,i-
lului %r. 1 di% *tr. Giviu 6elea%u %r.4# (u%. C4ii%u# $%tre co&ro&rietarii
Proda% 5%drei i )o*a% Mari%a# &ri% $(&rire $% %atur.
'e atri,uie $% &ro&rietate &er*o%al lui Proda% 5%drei 0codul &er*o%al
29"11344"!2393 $%c&erile9 a%treul %r. 12 cu *u&ra-aa de 11#! (.&.# cori-
dorul %r. 11 cu *u&ra-aa de 3#4 (.&.# veceul %r. 11 cu *u&ra-aa de 1#2
(.&.# ,aia %r. 13 cu *u&ra-aa de 1#K (.&.# locativa %r. 1" cu *u&ra-aa de
1"#7 (.&.# locativa %r. 19 cu *u&ra-aa de 9#7 (.&. i locativa %r. 12 cu
*u&ra-aa de 11#! (.&.# $%c&eri cu *u&ra-aa total de !"#4 (.&.# &lu* loja
%r. 1.4 cu *u&ra-aa de 1#1 (.&. i loja %r. 1.3 cu *u&ra-aa de 1#1 (.&.# di%
i(o,ilul %r. 1 di% *tr. Giviu 6elea%u %r.4# (u%. C4ii%u.
'e atri,uie $% &ro&rietate &er*o%al Mari%ei )o*a% 0codul &er*o%al
2973229"747913 $%c&erile9 coridorul %r. 14 cu *u&ra-aa de "#1 (.&.# co-
ridorul %r. 1! cu *u&ra-aa de 1#1 (.&.# ,locul *a%itar %r. 1K cu *u&ra-aa de
1#" (.&.# ,uctria %r. 17 cu *u&ra-aa de 7#K (.&.# locativa %r. 11 cu
*u&ra-aa de 1K#4 (.&.# i locativa %r. 11 cu *u&ra-aa de 11#! (.&. $%c&eri
cu *u&ra-aa total de 4"#K (.&.# &lu* loja %r. 4." cu *u&ra-aa de 1#4 (.&.#
di% i(o,ilul %r. 1 di% *tr. Giviu 6elea%u %r.4# (u%. C4ii%u.
IotrErea $% acea*t &arte *ervete te(ei &e%tru J-iciul Cada*tral @eri-
torial C4ii%u# -iliala F%tre&ri%derii de 'tat ACada*truA de a i%troduce (o-
di-icri $% re/i*trul ,u%urilor i(o,ile $% vederea -or(rii ,u%urilor i(o,ile
la %ivel de $%c&eri i8olate atri,uite $% &ro&rietatea lui Proda% 5%drei i $%
&ro&rietate Mari%ei )o*a% i i%ta,ularea $% de-i%itiv $% re/i*tru ,u%urilor
i(o,ile du& Proda% 5%drei i Mari%a )o*a% a dre&tului de &ro&rietate
a*u- &ra $%c&erilor atri,uite# $% &ro&orie de 1#2 cote &ri &e%tru -iecare.
'e $%ca*ea8 de la Proda% 5%drei 0codul &er*o%al 29"11344"!2393 $%
,e%e-iciul Mari%ei )o*a% 0codul &er*o%al 2973229"747913 *ulta ,%ea*c
$% (ri(e de 17!22 0a&te*&re8ece (ii ci%ci *ute3 lei.
'e $%ca*ea8 de la Proda% 5%drei 0codul &er*o%al 29"11344"!2393 taBa
de *tat $% *u( de 113!2 0dou*&re8ece (ii trei *ute ci%ci8eci3 lei.
'e $%ca*ea8 de la )o*a% Mari%a 0codul &er*o%al 2973229"747913 taBa
de *tat $% *u( de 11!22 0dou*&re8ece (ii ci%ci *ute3 lei.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la data &ro%u%rii di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul
)udectoriei :uiuca%i# (u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul Maleria JCIC5
9K
??/ Jo,9e .u+e#,oea0# 0i'6l ;partea introductiv 5i dispozitiv)
+e e06ingee a 6e,en7iilo e#la'an,ului
;litigiu privind declararea nulitii actului juridic<
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
di*&o8itiv
13 (ai 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria +Eca%i# (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 'a,i%a +ocova%
/re-ier Male%ti%a @oderaco
cu &artici&area recla(a%ilor Proco& 5leBa%dru %r. de ide%ti-icare
97K!4329"34!K i Proco& Cri*ti%a %r. de ide%ti-icare 97K!K!129"34K# a
&ErEtei Proco& Maleria %r. de ide%ti-icare 97K!4222"34!K i a i%terve-
%ie%tului acce*oriu de &artea &ErEtului# +u*u Maleriu %r. de ide%ti-icare
!K"41139"!K41#
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic cau8a civil la cererea de c4e(are $% ju-
decat de&u* de Proco& 5leBa%dru# Proco& Cri*ti%a $(&otriva lui Proco&
Maleria &rivi%d declararea %ulitii co%tractului de do%aie $%c4eiat la data
de 13.12.1227# aute%ti-icat de %otarul Gua Maria i re*tituirea ,u%ului do-
%at# a a&arta(e%tului %r.1K# *ituat &e *tr. 5l,ioara %r.11# (u%. C4ii%u#
%r. cada*tral 2111112.!13.21#
co%-or( art. 11"# 119# "17# "3K Cod civil# art.13"-141# art. 143 CPC#
i%*ta%a de judecat
4 o t r t e9
'e re*&i%/e cererea de c4e(are $% judecat de&u* de Proco& 5leBa%-
dru i Proco& Cri*ti%a $(&otriva Maleriei Proco& &rivi%d declararea
%ulitii co%tractului de do%aie $%c4eiat la data de 13.12.1227# aute%ti-icat
de %ota-
97
rul Gua Maria i re*tituirea ,u%ului do%at# a a&arta(e%tului %r.1K# *ituat
&e *tr. 5l,ioara %r.11# (u%. C4ii%u# %r. cada*tral 2111112.!13.21.
'e re*&i%/e &rete%ia recla(a%ilor &rivi%d co(&e%*area c4eltuielilor
de judecat.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $%
ter(e% de 32 8ile de la &ro%o%area di*&o8itivului 4otrErii# &ri%
i%ter(ediul )ude- ctoriei +Eca%i# (u%. C4ii%u.
Preedi%te de edi%#
judectorul 'a,i%a +JCJM5C
9"
?@/ Jo,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e e06ingee a 6e,en7iilo
e#la'an,ului #litigiu privind declararea nulitii actului juridic)
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
6i*&o8itivul 4otrErii &ro%u%at &u,lic la 13 (ai 1213 $% (u%. C4ii%u
IotrErea i%te/ral $%toc(it la 12 (ai 1213
)udectoria +Eca%i# (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 'a,i%a +ocova%
/re-ier Male%ti%a @oderaco
cu &artici&area recla(a%ilor Proco& 5leBa%dru %r. de ide%ti-icare
97K!4329"34!K i Proco& Cri*ti%a %r. de ide%ti-icare 97K!K!129"34K# a
&ErEtei Proco& Maleria %r. de ide%ti-icare 97K!4222"34!K i a i%terve-
%ie%tului acce*oriu de &artea &ErEtului# +u*u Maleriu# %r. de ide%ti-icare
!K"41139"!K41#
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic cau8a civil la cererea de c4e(are $% ju-
decat de&u* de Proco& 5leBa%dru# Proco& Cri*ti%a $(&otriva lui Proco&
Maleria &rivi%d declararea %ulitii co%tractului de do%aie $%c4eiat la data
de 13.12.1227# aute%ti-icat de %otarul Gua Maria i re*tituirea ,u%ului do-
%at# a a&arta(e%tului %r.1K *ituat &e *tr. 5l,ioara %r.11# (u%. C4ii%u#
%r. cada*tral 2111112.!13.21
a c o % * t a t a t9
Agu'en,ele 6a,i#i6an7ilo la 6o#e0:
1. Ga data de 12 (artie 1213 Proco& 5leBa%dru i Proco& Cri*ti%a *-au
adre*at $% i%*ta%a de judecat cu cererea de c4e(are $% judecat $(-
&otriva lui Proco& Maleria &rivi%d declararea %ulitii co%tractului de
do%aie
99
1. F% cererea de c4e(are $% judecat recla(a%ii au i%dicat c &ri% co%-
tractul de do%aie di% 13.12.1227# aute%ti-icat de %otarul Gua Maria# au
tra%*(i* a&arta(e%tul %r.1K *ituat &e *tr. 5l,ioara %r.11 (u%.
C4ii%u# &ErEtei# Proco& Maleria# care e*te -iica lor.
3. +ecla(a%ii au (e%io%at c la (o(e%tul $%c4eierii co%tractului au -o*t
i%dui $% eroare de -iica lor. Ei au cre8ut c $%toc(e*c u% te*ta(e%t &ri%
care te*tea8 a&arta(e%tul -iicei *ale (ai (ari.
4. +eiei%d di% -a&tul c -iica lor %u le-a acordat $%trei%erea &ro(i*#
recla(a%ii *-au adre*at la %otar cu i%te%ia de a revoca te*ta(e%tul $%-
toc(it# $%* di% *&u*ele %otarului au a-lat c la data de 13.12.1227 $%
realitate a -o*t $%c4eiat u% co%tract de do%aie.
!. Pri% ur(are# au deci* adre*area $% i%*ta%a de judecat cu *olicitarea de
a declarara %ulitatea co%tractului (e%io%at.
K. 6e a*e(e%ea# recla(a%ii au (e%io%at c $% ulti(ul ti(& -iica a $%ce-
&ut * le -ac &ro,le(e. 5 i&otecat a&arta(e%tul# iar datoria co%tractat
o &u%e $% *arci%a lor. F% a-ar de acea*ta# Proco& Maleria# $(&reu% cu
*oul# $% ulti(ile 8ile au a%u%at c i%te%io%ea8 * $%*tri%e8e a&arta-
(e%tul $% care locuie*c i cu ,a%ii o,i%ui *-i &rocure &e%tru -a(ilie
o ca* $% *atul O4idi/4ici.
7. Co%*ider c -iica i-a i%du* i%te%io%at $% eroare &e%tru a di*&u%e de
a&arta(e%t $% *co&uri &er*o%ale.
". F% edi%a de judecat recla(a%ii au *u*i%ut cererea de c4e(are $% ju-
decat# *olicitE%d ad(iterea ei i%te/ral.
9. PErEta $% edi%a de judecat# &ri% cererea de&u*# a recu%o*cut aciu%ea
i a declarat c e*te de acord cu declararea %ulitii co%tractului de do-
%aie a a&arta(e%tului %r.! di% *tr. 5l,ioara %r.11 di% (u%.C4ii%u
%r.7332 di% 13.12.1227. 0-.d.123
12.I%terve%ie%tul acce*oriu +u*u Maleriu 0atra* di% o-iciu de ctre i%*ta%
&ri% $%c4eierea )udectoriei Ce%tru di% 12 a&rile 12113 a (e%io%at c
la data de 12 -e,ruarie 1211 a -o*t $%c4eiat u% co%tract de $(&ru(ut
$%tre ace*ta i &ErEta Proco& Maleria# &ri% care +u*u Maleriu i-a $(&ru-
(utat &ErEtei *u(a de !2222 euro care ur(ea8 * -ie re*tituii la data
de 12 iu%ie 1211. F%tru /ara%tarea eBecutrii o,li/aiei a -o*t $%c4eiat la
aceiai dat i u% co%tract de i&otec &ri% care a -o*t i%*tituit i&oteca
a*u&ra a&.1K# *ituat &e adre*a 5l,ioara %r.11 (u%. C4ii%u# aute%ti-i-
cat de %otarul &u,lic Cer%ei Ulia%a.
122
11.Co%*ider c recla(a%ii i &ErEta acio%ea8 $% $%ele/ere# %u $% 8adar
&ErEta -oarte uor a recu%o*cut aciu%ea care e*te evide%t %e$%te(eiat.
11.5*t-el# i%terve%ie%tul co%*ider c $% ace*t -el &ErEta vrea * evite &ier-
derea a&arta(e%tului $% ca8ul $% care %u va &utea ac4ita datoria. Mai
(ult ca atEt# co%-or( r*&u%*ului &arve%it de la F%tre&ri%derea *&eci-
ali8at $% cada*tru# $% ur(a recla(rii &ro,elor $% ,a8a art.119 CPC
&ErEta %u (ai are ,u%uri $% dre&t de &ro&rietate. 5*t-el# $% ca8ul $% care
i%*ta%a va ad(ite revocarea co%tractului i re*tituirea a&arta(e%tului
recla(a%ilor# i%terve%ie%tului $i vor -i a-ectate i%tere*ele le/iti(e.
13.6e a*e(e%ea# i%terve%ie%tul a declarat c# dac %u ar -i -o*t atra* $%
&ro- ce* de ctre i%*ta%a de judecat# %ici %u ar -i tiut de*&re ace*t
liti/iu.
14.Martorul Ma*ile 'trai*taru care locuiete $% a&. a&arta(e%tul %r.17
*ituat &e *tr. 5l,ioara %r.11 (u%. C4ii%u# adic veci%ul
recla(a%ilor# a declarat $% i%*ta%a de judecat c %u a o,*ervat o
oarecare $%rutire a relaiilor di%tre recla(a%i i &ErEt. Ulti(a#
$(&reu% cu co&iii (i%ori# vi%e la -el de de* $% o*&eie ca i $%ai%te i
(ereu cu diver*e *acoe &e care *u%t i(&ri(ate *i/la a%u(itor
(arQeturi. F%ii recla(a%ii# cE%d *tau a-ar la di*cuii cu veci%ii#
$%todeau%a $i laud -iicile i *&u% c *u%t -oarte /rijulii i -oarte
dete&te i %iciodat %u a au8it vreo &lE%/ere -a de co&iii *i.
A6e#ieea in0,anei:
1!.5udii%d &rile# eBa(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate &e%tru dovedirea celor
i%vocate i ra&ortE%du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile le/ale ce /uver-
%ea8 *&ea# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a re*&i%/e aciu-
%ea# reiei%d di% ur(toarele co%*idere%te
1K . F% edi%a de judecat *-a co%*tatat c $% co%-or(itate cu co%tractul de
do%aie di% 13.12.1227 aute%ti-icat de %otarul Gua Maria# Proco&
5leBa%dru i Proco& Cri*ti%a# au do%at a&arta(e%tul %r.1K di% *tr.
5l,i- oara %r.11 di% (u%. C4ii%u -iicei Proco& Maleria. 0-.d.!3
17 . F% calitate de te(ei de %ulitate recla(a%ii au i%vocat &revederile art.
11"# ali%.013 Cod civil Aactul juridic a crui ncheiere a fost determi&
nat de comportamentul dolosiv sau viclean al uneia din pri poate fi
declarat nul de instana de judecat chiar 5i n cazul n care autorul
dolului estima c actul juridic este avantajos pentru cealalt parte.A i
121
art.119 Cod Civil 8#%)>ctul juridic nul nceteaz cu efect retroactiv
din momentul ncheierii8$#*) Fiecare parte tre0uie s restituie tot ceea
ce a primit n 0aza actului juridic nul, iar n cazul imposi0ilitii de
restitu& ire, este o0ligat s plteasc contravaloarea prestaiei$8
1". I%*ta%a co%*tat# $%*# c recla(a%ii %u au &re8e%tat %ici o &ro, $%tru
*u*i%erea &rete%iilor *ale i a%u(e c au -o*t i%dui $% eroare de -ii-
ca *a. I%*ta%a %u &oate -ace co%clu8ii ,a8E%du-*e doar &e eB&licaiile
recla(a%ilor# or $% co%-or(itate cu art.132# ali%.033 AFiecare pro0 se
apreciaz de instan privitor la pertinena, admisi0ilitatea, veridicita&
tea ei, iar toate pro0ele n ansam0lu, privitor la legtura lor reciproc
5i suficiena pentru soluionarea pricinii&8
19. Mai (ult ca atEt# $% co%-or(itate cu art.43 ali%.013 al Ge/ii %r.14!3 di%
2".11.1221 cu &rivire la %otariat :-a autentificarea actelor juridice se
verific capacitatea de e3erciiu 5i capacitatea juridic a persoanelor
participante la aceste acteA. Iar $% co%-or(itate cu art.!2 ali%.013 LPer&
soana care desf5oar activitate notarial are o0ligaia de a e3plica
prilor sensul 5i importana proiectului actului juridic 5i de a verifica
conformitatea coninutului lui cu inteniile reale ale prilor 5i dac nu
este n contradicie cu legislaiaA.
12. 5*t-el# i%*ta%a are te(ei re8o%a,il de a &re8u(a c recla(a%ilor li *-a
eB&licat i &ri% ur(are acetia au $%ele* care e*te *e%*ul# i(&orta%a i
co%*eci%ele actului juridic $%c4eiat.
11. Co%-or( art.K2 ali%.1 CPC ?Prtul este n drept s recunoasc
aciunea$8
11 . F% co%-or(itate cu art.K2 ali%.0!3 CPC ? 2nstana nu va admite
renuna&
rea reclamantului la aciune, nici recunoa5terea aciunii de ctre
prt, nu va admite tranzacia ntre pri dac aceste acte contravin
legii ori ncalc drepturile, li0ertile 5i interesele legitime ale
persoanei, inte& resele societii sau ale statului8$
13 . F% ace*t *e%* i%*ta%a co%*tat c la data de 12 iu%ie 1211
recla(a%ta
a $%c4eiat u% co%tract de $(&ru(ut cu +u*u Maleriu &ri% care a $(&ru-
(utat !2 222 euro i u% co%tract de i&otec $%tru a*i/urarea eBecutrii
o,li/aiei ce reie* di% co%tractul *u*-(e%io%at &ri% care *-a i%*tituit
i&oteca *u&ra ,u%ului $% liti/iu.
14. +ecu%oaterea aciu%ii de ctre &ErEt &are du,ioa* i%*ta%ei# $% &ri-
121
(ul rE%d# &e%tru c &ErEtul recu%oate o aciu%e vdit %e$%te(eiat..i
121
$% al doilea rE%d# deoarece $% ur(a declarrii %ulitii co%tractului de
vE%8are-cu(&rare# a&arta(e%tul ur(ea8 * -ie re*tituit recla(a%ilor.
Pri% ur(are# +u*u Maleriu di% creditor /ara%tat ar &utea deve%i creditor
c4iro/ra-ar. Iar co%-or( r*&u%*ului &arve%it de la F%tre&ri%derea *&e-
ciali8at $% cada*tru $% ur(a recla(rii &ro,elor $% ,a8a art.119 CPC
&ErEta %u (ai are ,u%uri $% dre&t de &ro&rietate0-.d.123.
1!. +eiei%d di% circu(*ta%ele relatate (ai *u*# i%*ta%a co%*ider c ad-
(iterea recu%oaterii aciu%ii ar &utea /rav &rejudicia i%tere*ele le/i-
ti(e ale i%terve%ie%tului +u*u Maleriu. Pri% ur(are i%*ta%a %u &oate
ad(ite recu%oaterea aciu%ii de &ErEt.
1K. Co%-or( art.94 CPC ?instana judectoreasc o0lig partea care a
pierdut procesul s plteasc prii care a avut c5tig de cauz toate
cheltuielile de judecat8. Hi%E%d co%t de &revederile citate i%*ta%a
re*- &i%/e ceri%a recla(a%tului cu &rivire la co(&e%*area c4eltuielilor
de judecat di% co%tul &ErEtului.
17. F% ,a8a celor eB&u*e i co%-or( art.art. 11"# 119# "17# "3K Cod civil#
art.art.13"-141# art. 143 CPC# i%*ta%a de judecat
4 o t r t e9
'e re*&i%/e cererea de c4e(are $% judecat de&u* de Proco& 5le-
Ba%dru i Proco& Cri*ti%a $(&otriva Maleriei Proco& &rivi%d declararea
%ulitii co%tractului de do%aie $%c4eiat la data de 13.12.1227# aute%-
ti-icat de %otarul Gua Maria i re*tituirea ,u%ului do%at# a a&arta(e%-
tului %r.1K# *ituat &e *tr. 5l,ioara %r.11# (u%. C4ii%u# %r. cada*tral
2111112.!13.21.
'e re*&i%/e &rete%ia recla(a%ilor &rivi%d co(&e%*area c4eltuielilor
de
judecat.
IotrErea &oate -i atacat cu a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e%
de 32 8ile de la &ro%o%area di*&o8itivului 4otrErii# &ri% i%ter(ediul )ude-
ctoriei +Eca%i# (u%. C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 'a,i%a +JCJM5C
123
?A/ Jo,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv 5i dispozitiv)
+e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo e#la'an,ului
;litigiu privind aprarea drepturilor consumatorului<
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
di*&o8itiv
11 iulie 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria +Eca%i (u%ici&iul C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 6e%i* :Erca
/re-ier 'er/iu Po&a
cu &artici&area recla(a%tei @ro4i% 6i%a# a re&re8e%ta%tului &ErEtului
'5 Moldteleco(# avocatul# Miro% Matei# $(&uter%icit $% ,a8a (a%datului
%r.1!K"43 di% 12.2K.1213#
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic cau8a civil la cererea de c4e(are $% ju-
decat de&u* de @ro4i% 6i%a $(&otriva '5 AMoldteleco(A &rivi%d de-
clararea %ulitii clau8elor co%tractuale i re&ararea &rejudiciului (oral $%
(ri(e de 12222 lei#
co%-or( art.4# 1!# 1K# 17 di% Ge/ea %r.12! di% 13.23.1223 &rivi%d &ro-
tecia co%*u(atorului# art.!11# !71# 1413 Cod civil# art.! al Ge/ii %r.1!K
di% 29.11.1211 &rivi%d clau8ele a,u8ive# art.art.13"-141 CPC# i%*ta%a de
judecat
4 o t r t e9
'e ad(ite &arial cererea de c4e(are $% judecat de&u* de @ro4i% 6i%a
$(&otriva '5 AMoldteleco(A &rivi%d declararea %ulitii clau8elor co%-
tractuale i $%ca*area &rejudiciului (oral.
'e declar %ule clau8ele co%tractuale di% &ct.1.1.4 $% &artea *i%ta/(ei9
AF% ca8ul $%clcrii ter(e%elor de co%ectare a 'erviciilor# 5,o%atul are
124
dre&tul * *olicite# $% ,a8a cererii $%ai%tate $% -or( *cri*# recalcularea $%
(ri(e de 132 di% &lata de a,o%a(e%t lu%ar a 'erviciului &e%tru -iecare
8i de $%tEr8iere.A
'e $%ca*ea8 de la '5 AMoldteleco(A 0 I6CJ 1221K2224""3K# cu *e-
diul $% (u%. C4ii%u# ,d. .te-a% cel Mare i '-E%t# 123 $% ,e%e-iciul lui
@ro4i% 6i%a 0codul &er*o%al 29K!4113!4K"13# &rejudiciul (oral $% *u(
de 17K2 0dou (ii a&te *ute ai8eci3 lei# $% re*t &rete%ia &rivi%d $%ca*area
&rejudiciului (oral $% &artea ce i%e de *u(a re*ta%t $% (ri(e de 7142
0a&te (ii dou *ute &atru 8eci3 lei *e re*&i%/e.
'e $%ca*ea8 de la '5 AMoldteleco(A 0 I6CJ 1221K2224""3K# cu *e-
diul $% (u%. C4ii%u# ,d. .te-a% cel Mare i '-E%t# 123 $% ,e%e-iciul *tatu-
lui c4eltuielile de judecat $% (ri(e de 122 0o *ut3 lei.
IotrErea &oate -i atacat a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e% de
32 8ile de la &ro%u%area di*&o8itivului# &ri% i%ter(ediul )udectoriei
+E- ca%i# (u%.C4ii%u.
Preedi%te edi%ei#
judectorul 6e%i* :E+C5
12!
?B/ Jo,9e .u+e#,oea0# 'o,i)a, +e a+'i,ee 6aial
a 6e,en7iilo e#la'an,ului
#litigiu privind aprarea drepturilor consumatorului)
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
6i*&o8itivul 4otrErii &ro%u%at &u,lic la 11 iulie 1213 $% (u%. C4ii%u
IotrErea i%te/ral $%toc(it la 29 au/u*t 1213
)udectoria +Eca%i (u%ici&iul C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 6e%i* :Erca
/re-ier 'er/iu Po&a
cu &artici&area recla(a%tei @ro4i% 6i%a# a re&re8e%ta%tului &ErEtului '5
Moldteleco(# avocatul Miro% Matei# $(&uter%icit $% ,a8a (a%datului
%r.1!K"43 di% 12.2K.1213#
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic cau8a civil la cererea de c4e(are $% ju-
decat de&u* de @ro4i% 6i%a $(&otriva '5 AMoldteleco(A &rivi%d de-
clararea %ulitii clau8elor co%tractuale i $%ca*area &rejudiciului (oral $%
(ri(e de 12222 lei
a c o % * t a t a t9
Agu'en,ele 6a,i#i6anilo la 6o#e0:
1. Ga data de 12 (artie 1211 @ro4i% 6i%a *-a adre*at $% i%*ta%a de jude-
cat cu aciu%ea $(&otriva '5 Moldteleco( &rivi%d declararea %ulitii
clau8elor co%tractuale i $%ca*area &rejudiciului (oral
1. F% cererea ce c4e(are $% judecat recla(a%ta a i%dicat c la 1".11.1211
a $%c4eiat cu '5 AMoldteleco(A co%tractul de &re*tare a *erviciilor de
co(u%icaii electro%ice. +ecla(a%ta o,li/aiile co%tractuale eB&u*e $%
&ct.4.K le-a $%de&li%it $% (od dili/e%t i a%u(e la data $%c4eierii co%-
tractului a ac4itat toate &lile %ece*are. PErEtul la rE%dul *u# %u a $%de-
12K
&li%it la ti(& o,li/aiile a*u(ate# a*t-el i-au -o*t dre&turile recla(a%tei
$% calitate de co%*u(ator.
3. Ga 11.11.1211 a -o*t co%tactat de ctre *erviciul de*ervire te4%ic '5
Moldteleco( i *-a co%ve%it a*u&ra co%ectrii la *erviciul de acce* la
reeaua i%ter%et i *erviciul la televi8iu%e IP@M la 19.11.1211 $% &ri(a
ju(tate a 8ilei.
4. Ga 19.11.1211# $% i%tervalul de ti(& &re*ta,ilit# la orele 13.22# lucrtorii
te4%ici ai '5 Moldteleco( %u *-au &re8e%tat la adre*a co%*u(atorului#
%ici %u au $%cuvii%at * tele-o%e8e# a&elurile recla(a%tei -ii%d i/%orate.
!. Ga orele 1!.42 lucrtorul te4%ic *-a &re8e%tat la do(iciliul recla(a%tei#
(e%io%E%d c %u &oate co%ecta *erviciile *u*-(e%io%ate# dat -ii%d c
%u di*&u%e de ec4i&a(e%tul %ece*ar &e%tru a tra/e ca,lul di% *cara %r.3
al ,locului locativ la a&arta(e%tul recla(a%tei. C4iar i $% ur(a de(o%-
*trrii &re8e%ei ca,lului $% *cara co%*u(atorului# lucrtorul te4%ic *-a
o&u* * co%ecte8e *erviciile &re*tate# deoarece *e a&ro&iau de *-Eritul
orelor de (u%c.
K. @ele-o%E%d di% %ou la *erviciul *u&ort clie%i al '5 Moldteleco(# ul-
ti(ii au (e%io%at c doar c &e 31.11.1211 va -i a*i/urat co%ectarea
la *erviciile co%tractate. Ga 31.11.1211# -ur%i8orul %u *-a &re8e%tat la
do(iciliul co%*u(atorului &e%tru a co%ecta *erviciile *u*-(e%io%ate.
7. Co%ectarea la *erviciile de acce* la reeaua i%ter%et i *erviciul la televi-
8iu%e IP@M a avut loc la 23.21.1213 $%tr-u% i%terval de ti(& -oarte *curt
i -r -olo*irea u%or i%*tru(e%te *&eciale.
". +eiei%d di% cele (e%io%ate# recla(a%ta co%*ider c '5 AMoldtele-
co(A %u i-a $%de&li%it o,li/aiu%ile co%tractuale# &ri% aciu%ile i i%ac-
iu%ile *ale i a%u(e &ri% %e$%de&li%irea clau8elor co%tractuale i-a cau-
8at recla(a%tei u% &rejudiciu (aterial i (oral $% (ri(e de 12 222 lei.
9. +ecla(a%tul a (e%io%at c a *u&ortat a%u(ite *u-eri%e &*i4ice# deoa-
rece i-au -o*t *tricate &la%urile re-eritor la &etrecerea 5%ului Cou# &e
care i%te%io%a * $l *er,e8e $%tr-o a(,ia% -a(ilial# $% cercul &er*oa-
%elor a&ro&iate. 5*t-el# %eavE%d acce* la i%ter%et ulti(a %u a avut &o*i-
,ilitatea *-i -elicite rudele i &riete%ii care *e a-l &e*te 4otarele rii#
u%ica &o*i,ilitatea de a -ace ace*t lucru -ii%d &ri% i%ter(ediul *QT&e-
ului i altor reele de *ociali8are.
12. '5 AMolteleco(A %u i-a adu* careva *cu8e &e%tru i%co(oditile adu-
*e recla(a%tei# $% ca8ul dat %u &oate avea loc doar recalcularea &lii
127
lu%are &rev8ut la &ct.&ct. 1.1.4. 3= 1.1.4. di% a%eBa %r.l la co%tractul
%r.4!"K"7"# deoarece &ri% %eeBecutarea &revederilor co%tractuale di%
&artea -ur%i8orului a -o*t cau8at &rejudiciul (oral# iar clau8ele co%-
tractuale di% &ct.1.1.4 i &ct.1.1.4 *u%t clau8e a,u8ive i ur(ea8 a -i
declarate %ule deoarece co%travi% &revederilor art.31 ali%. 1 di% Ge/ea
&rivi%d &rotecia co%*u(atorilor.
11. Ga 13.21.1213# $% adre*a '5 AMoldteleco(A *-a eB&ediat &ri% &ot cu
avi8 reco(a%dat o recla(aie# care a -o*t rece&io%at la 1!.21.1213# la
care '5 Moldteleco( %u a r*&u%*.
11. Pri% ur(are recla(a%ta *olicit $%ca*area &rejudiciului (oral $% (ri-
(e de 12 222 lei i declararea %ul a clau8elor co%tractual di% &ct.
1.1.4 al co%tractului de &re*tare a *erviciilor de co(u%icaii
electro%ice.
13. F% edi%a de judecat recla(a%ta @ro4i% 6i%a a *u*i%ut &rete%iile i%-
vocate $% cererea de c4e(are $% judecat. 'u&li(e%tar a (e%io%at c
&rejudiciul cau8at l-a eB&licat $% cererea de c4e(are $% judecate &e
eta&e.
14. Co%*ider c &rejudiciul *olicitat %u e*te o *u( (are &e%tru '5
Moldteleco(# (ai (ult ca atEt# c ce i%e de ac4itarea *erviciilor lu%are
$% ca8 de $%tEr8iere de cel &ui% cu o 8i# '5 Moldteleco( i(ediat# -r
&re$%tE(&i%are# deco%ectea8 *erviciile reacio%E%d &ro(t# iar ea $% ca-
litate de co%*u(ator a reacio%at la -el &ro(t. +ecla(aia a eB&ediat-o
la 13.21.1213 i a &ri(it r*&u%* &e 11.21.1213. 5 *olicitat co%ectarea
la 19.11.1211# la *ta,ilirea datei %u i *-a eB&licat /ra-icul -leBi,il di%
8ilele de odi4%. +e-eritor la *u&ortul %ece*ar# co%*ider c lucrtorii la
a*e(e%ea co(&a%ii ur(ea8 * ai, &er(a%e%t *u&ort %ece*ar. Ceea ce
i%e de (ri(ea &rejudiciului %u e*te o,li/at * &re8i%te u% calcul dat
-ii%dc %u e*te &rev8ut $% le/i*laie# &ErEtul ur(a * *e co%-or(e8e
le/ii cu &rivire la &etiio%are.
1!. +e&re8e%ta%tul &ErEtului '5 AMoldteleco(A $% edi%a de judecat a
*olicitat re*&i%/erea cererii ca %e$%te(eiat di% (otivele i%dicate $% re-
-eri%# (e%io%E%d c la 1".11.1211# $% &erioada &ro(oio%al# @ro4i%
6i%a a $%c4eiat co%tractul %r. 4!"K"7" de &re*tare a *erviciilor de tele-
co(u%icaii electro%ice *olicitE%d a -i co%ectat la *erviciul de i%ter%et
i IP@M cu '5 AMoldteleco(A.
1K. Ga (o(e%tul *e(%rii co%tractului a acce&tat &ac4etul i%ter%et MaB
12"
7i,er Co%-ort cu a,o%a(e%tul lu%ar de 132#22 lei &e o &erioad
(i%i(
12"
co%tractual de 14 lu%i. @otodat i *-a eli,erat &e%tru *erviciul i%ter%et
ec4i&a(e%tul ter(i%al Io(e Oet VaT Vi- 7i i u% (edia ,oB &e%tru
IP@M.
17. Co%-or( &ct.1.1.4 a co%tractului de &re*tare a *erviciilor de teleco(u-
%icaii electro%ice# o&eratorul *e o,li/ * a*i/ure co%ectarea $% ter(e%
de ! 8ile lucrtoare di% (o(e%tul a&ariiei &e co%t a taBei de co%ecta-
re i a taBei de a,o%a(e%t# -a&t e-ectuat de ctre *erviciul i%*talri la
11.11.1211.
1". 5,o%atul a -o*t co%tactat la %u(rul de tele-o% 49-19-9" &e%tru a
*ta,ili ora de co%ectare &e%tru 8iua de 1K.11.1211 a *erviciului.
@otodat# $% &erioada de*-urrii &ro(oiilor# &erioada de co%ectare
&oate -i &relu%- /it &E% la 12 8ile lucrtoare. +ecla(a%ta a declarat
c la 1K.11.1211 %u e*te di*&o%i,il# *olicitE%d 8iua de *E(,t
19.11.1211 de di(i%ea i &E% la ora 13922. 5*t-el# re&re8e%ta%ii '5
AMoldteleco(A# la 19.11.11 *-au de&la*at la -aa locului $% *co&ul
co%ectrii *erviciul *olicitat# $%* *-a de&i*tat c %u e*te &o*i,il la
(o(e%t i%*talarea# -ii%dc *Sitc4-ul *e a-la $% *cara veci%# ceea ce a
adu* la %ece*itatea u%or utilaje de care la (o(e%t lucrtorii %u
di*&u%eau.
19. +eiei%d di% *ituaia creat# *&eciali*tul a adu* la cu%oti% recla(a%-
tei de*&re %eaju%*urile date# cerE%du-i *cu8ele de ri/oare c %u au
reuit e-ectuarea i%*talrii. '5 AMoldteleco(A a re*&ectat ter(e%ii de
i%*ta- lare i a%u(e &revederile &ct. 1.1.4. a co%tractului &re*tri
*ervicii de teleco(u%icaii. 7ii%d co%tactat &e%tru a *ta,ili data# 8iua
i ora# recla- (a%ta a &ro&u* 8iua de 19.11.11# iar '5 AMoldteleco(A a
acce&tat.
12. +e*&o%*a,il de %ere*&ectarea o,li/aiu%ilor co%tractuale e*te recla-
(a%ta. Ea tre,uia * /*ea*c ti(& li,er $% li(itele &ct.1.1.4. al
co%trac- tului *u*-(e%io%at &e%tru i%*talarea *erviciului. 5
co%tie%ti8at -a&tul c *e a&ro&ie *r,torile de iar%# *E(,ta#
du(i%ica *u%t 8ile de odi4- %# cu atEt (ai (ult# co%-or( 4otrErii
Ouver%ului %r. 939 di% 19.11 1211 8iua de 31.11.1211 a -o*t declarat
8i de odi4%# de aici reie*e# c &rete%iile -or(ulate $% cererea de
c4e(are $% judecat *E%t %e-o%date.
11. Ga 21.21.1213# recla(a%ta a -o*t co%tactat &e%tru a *ta,ili data co%ec-
trii# 8iua de joi# data de 23.21.1213. '&ecialitii *erviciului i%*talri *-
129
au &re8e%tat la -aa locului cu toate i%*tru(e%tele %ece*are &e%tru i%-
*talare i au activat *erviciul.
112
11. +ecla(a%ta a *e(%at di*&o8iia -r a avea careva &rete%ii. 6eclarai-
ile -cute de @ro4i% 6i%a# c co%ectarea a avut loc $%tr-u% ter(e% -oar-
te *curt i -r i%*tru(e%te# %u *u%t adevrate# -ii%dc *&ecialitii '5
Moldteleco( au lucrat a-ar $% *cara %r.4 i recla(a%ta %u a avut de
u%de * vad &roce*ul de lucru.
13. 5-ir(aiile c *&eciali*tul '5 AMoldteleco(A %u a dorit * o
co%ecte8e &e 19.11.11 di% li&*a dori%ei de lucru de a*e(e%ea &oate -i
&u* la $%- doial &e%tru c a -o*t dele/at aceiai ec4i& $% a(,ele
ca8uri.
14. +e-eritor la $%ca*area &rejudiciului (oral# ace*ta ur(ea8 a -i a&reciat
critic# co%-or( art. 11" ali%. 1 CPC# art. 14 ali%. 1 Cod civil# art. 1411
ali%. 1 Cod civil# &recu( i 4otrErea Ple%ului C') di% 29.12.122K#
%r.9# &revd eB&re* cu( ur(ea8 a -i &ro,at i $% ce co%*t &rejudicual
(oral cau8at u%ei &er*oa%e# (ai (ult ca atEt# %u *-a &re8e%tat calculul
&reju- diciului (oral *olicitat de recla(a%t $% valoare de 12 222 lei.
1!. Cu re-erire la recalcularea &lii lu%are &rev8ut de &ct.1.1.4. di% co%-
tractul 4!"K"7"# '5 AMoldteleco(A %u a $%clcat ter(e%ii la
co%ectare# dar *-a 4otrEt &ri%tr-u% &roce*-ver,al la 1".21.1213 de a
recalcula &e- %alitatea $% (ri(e de 132 di% &lata de a,o%a(e%t lu%ar
a 'erviciului &e%tru -iecare 8i de $%tEr8iere. Ga 21.23.1213 a -o*t adu*
la cu%oti% de*&re recalcularea *u(ei i i *-a &ro&u* ca acea*t *u(
* -ie tra%*-e- rat &e co%tul %r.4!"K"7" *au &oate *-i &ri(ea*c $%
%u(erar.
1K. Ce i%e de recla(aia eB&ediat de ctre recla(a%t $% adre*a '5
Moldteleco( 13.21.1213# co%-or( art." ali%. 33 a Ge/ii cu &rivire la
&etiio%are# cererile &reala,ile *e eBa(i%ea8 $% ter(e% de 32 8ile de la
data $%re/i*trrii# la 27.21.1213. '5 AMoldteleco(A a eB&ediat r*&u%-
*ul &ri% care recla(a%tei i *-a -o*t adu* la cu%oti% de*&re co%diiile
co%tractuale i c va -i recalculat a,o%a(e%tul lu%ar.
17. Pri% ur(are# &ErEtul *olicit re*&i%/erea &rete%iilor &rivi%d $%ca*area
&rejudiciului (oral i (aterial ca %e$%te(eiat i re*&i%/erea cererii de
c4e(are $% judecat ca %e-o%dat i %e$%te(eiat.
A6e#ieea in0,anei:
1". 5udii%d &rile# eBa(i%E%d &ro,ele ad(i%i*trate &e%tru dovedirea celor
i%vocate i ra&ortE%du-le# &er a%*a(,lu# la &revederile le/ale ce /uver-
%ea8 *&ea# i%*ta%a de judecat co%*ider %ece*ar de a ad(ite &arial
111
aciu%ea# reiei%d di% ur(toarele co%*idere%te.
112
19. F% edi%a de judecat *-a *ta,ilit cu certitudi%e c &otrivit co%tractu-
lui %r.4!"K"7" de &re*tare a *erviciilor de co(u%icaii electro%ice di%
1".11.1211# '5 AMoldteleco(A# $% calitate de -ur%i8or i @ro4i% 6i%a#
$% calitate de utili8ator# au $%c4eiat u% co%tract $% vederea -ur%i8rii
*er- viciilor &u,lice de co(u%icaii electro%ice. 0-.d.9-113
32. Co%-or( recla(aiei adre*at '5 AMoldteleco(A de ctre @ro4i% 6i%a
*-a i%vocat %ere*&ectarea o,li/aiilor co%tractuale de i%*talare a
*ervici- ilor de co(u%icaii electro%ice de ctre a%/ajaii '5
Moldteleco(# *oli- citE%du-*e re&ararea &rejudiciului (oral $% *u( de
12 222 lei. 0-.d.13- 1!3
31. '5 AMoldteleco(A &ri% r*&u%*ul %r.21-2!1231 di% 27.21.1213# a
i%- -or(at-o &e @ro4i% 6i%a c $% co%-or(itate cu co%diiile
co%tractuale# va -i recalculat a,o%a(e%tul lu%ar $% (ri(e de "! lei
&e%tru &erioada 14.11.11-23.21.13# ce co%*t 132 di% &lata de
a,o%a(e%t lu%ar a *er- viciului &e%tru -iecare 8i de $%tEr8iere#
co%-or( co%diiilor co%tractuale $%c4eiate.0-.d 333
31. Co%-or( calculului &re8e%tat de re&re8e%ta%tul '5 AMoldteleco(A#
a,o%a(e%tul lu%ar co%*tituie *u(a de 132 lei# iar &e%tru 11 8ile de $%-
tEr8iere co%-or( clau8elor co%tractuale# *u(a &e%alitilor co%*tituie
"! lei. 0-.d 4"3
33. Co%-or( art.112 ali%.1 Cod civil# actul juridic *au clau8a care
co%travi% %or(elor i(&erative *E%t %ule dac le/ea %u &revede alt-el.
34. F% co%-or(itate cu art. 71K Cod civil# L#%) clauz contractual stan&
dard este lipsit de efect dac prejudiciaz disproporionat, contrar
principiilor 0unei&credine, cealalt parte a contractului$ n acest sens,
se iau n considerare coninutul contractului, mprejurrile n care
clauza este inserat n contract, interesele reciproce, alte mpre&
jurri$ #*) Caracterul inechita0il al clauzelor contractuale standard se
prezum n caz de du0iu dac o prevedere; nu este compati0il cu
principiile de 0az #eseniale) ale reglementrilor de la care derog<
limiteaz drepturile sau o0ligaiile eseniale, care rezult din natura
contractului, de o manier care pericliteaz scopul contractului< nu
este clar$ #,) >precierea caracterului inechita0il al clauzelor con&
tractuale standard nu tre0uie s se refere la determinarea o0iectului
contractului sau la proporionalitatea preului ori a remuneraiei, pe
de o parte, 5i nici la 0unurile sau serviciile furnizate, pe de alt parte,
111
n msura n care clauzele contractuale snt formulate n mod clar 5i
precis8$
3!. Co%-or( art.! ali%.0!3 lit.,3 al Ge/ii &rivi%d clau8ele a,u8ive ?n
contractele ncheiate cu consumatorii, snt considerate a0uzive
clauzele care au ca o0iect sau efect, e3cluderea sau limitarea
drepturilor prevzute de lege ale consumatorului fa de comerciant
sau fa de o alt parte, n cazul nendeplinirii totale sau pariale ori
al ndeplinirii necorespunztoare a oricreia dintre o0ligaiile
contractuale de ctre comerciant, inclusiv a opiunii de a compensa o
datorie ctre comerciant cu o crean pe care consumatorul o poate
avea mpotriva acestuia8$
3K. Potrivit art.4 di% Ge/ea &rivi%d &rotecia co%*u(atorului# 9#%) 'e in&
terzice agenilor economici de a include clauze a0uzive n contrac&
tele ncheiate cu consumatorii$ #*) Clauzele contractuale a0uzive se
consider nule, cu e3cepia celor negociate individualin$ #,) E clauz
contractual care nu a fost negociat individual cu consumatorul se
consider a0uziv dac aceasta creeaz, contrar cerinelor 0unei&cre&
dine, prin ea ns5i sau mpreun cu alte prevederi din contract, n
de& trimentul consumatorului, un dezechili0ru semnificativ ntre
drepturile 5i o0ligaiile prilor$ #/) E clauz contractual se
consider c nu a fost negociat individual dac a fost formulat n
preala0il 5i din acest motiv consumatorul nu a avut posi0ilitatea s
influeneze coninutul clauzei, n special n cazul unui contract de
adeziune$8
37. Co%-or( art. 17 ali%. 1 di% Ge/ea &rivi%d &rotecia co%*u(atorului#
Ln cazul nclcrii termenelor sta0ilite, conform art$%', de ncepere 5i
finalizare a prestrii serviciului #e3ecutrii lucrrii) sau termenelor
noi fi3ate de consumator, prestatorul #e3ecutantul) achit
consumatorului pentru fiecare zi #or, dac termenul a fost sta0ilit n
ore) dep5it o penalitate n mrime de %4 G din preul serviciului
#lucrrii)8$
3". Co%-or( &ct.1.1.4 al co%tractului# -ur%i8orul *e o,li/ * a*i/ure co-
%ectarea 'erviciului de televi8u%e IP-@M $% ter(e% de ! 8ile lucrtoare
di% (o(e%tul a&ariiei &e co%tul -ur%i8orului a taBei de co%ectare i a
taBei de a,o%a(e%t lu%ar. F% &erioada de*-urrii &ro(oilor &recu(
111
i alte ca8uri eBce&io%ale# &erioada de co%ectare &oate -i &relu%/it
&E%
111
la 12 8ile lucrtoare# a,o%atul -ii%d a%u%at $% &reala,il. Co%-ir(area
de co%ectare a 'erviciilor are loc &ri% *e(%area actului de co%ectare. F%
ca8ul $% care a,o%atul *olicit &la%ul tari-ar care co%i%e *erviciul de
televi8iu%e IP-@M i 'erviciul de acce* la reeaua de i%ter%et# co%ecta-
re# *e e-ectuea8 co%co(ite%t# $% ter(e%ii *ta,ilii co%-or( &re8e%tu-
lui co%tract. F% ca8ul $%clcrii ter(e%elor de co%ectare a 'erviciilor#
a,o%atul are dre&tul * *olicite $% ,a8a cererii $%ai%tate $% -or( *cri*
recalcularea $% (ri(e de 132 di% &lata de a,o%a(e%t lu%ar a 'ervi-
ciului &e%tru -iecare 8i de $%tEr8iere.
39. I%*ta%a rei%e c &otrivit a%eBei %r.3 la co%tractul %r.4!"K"7" di%
1".11.1211 &rivi%d -ur%i8area *erviciilor &u,lice de co(u%icaii elec-
tro%ice la 19.11.11# *-a co%ve%it cu co%*u(atorul @ro4i% 6i%a i%*tala-
rea *erviciului i%ter%etdIP@M la do(iciliu# co%*tatE%du-*e i(&o*i,ilita-
tea co%ectrii *erviciilor la data re*&ectiv di% co%*idere%tele c &e%tru
e-ectuarea lucrrilor *E%t %ece*are ec4i&a(e%te *u&li(e%tare# iar i%*ta-
larea %e(ijlocit a *erviciului a -o*t &o*i,il doar &e 23.21.1213# cu
$%tEr8iere de 11 8ile# -ii%d recalculat a,o%a(e%tul &otrivit co%diiilor
co%tractuale# $% (ri(e de 132 di% &lata de a,o%a(e%t lu%ar a *ervi-
ciului &e%tru -iecare 8i de $%tEr8iere.
42. 5*t-el i%*ta%a# i%E%d co%t de %or(ele de dre&t citate# aju%/e la
co%clu- 8ia de a declara %ule clau8ele co%tractuale di% &ct.1.1.4 $%
&artea *i%ta/- (ei9 $% ca8ul $%clcrii ter(e%elor de co%ectare a
*erviciilor# a,o%atul are dre&tul * *olicite# $% ,a8a cererii $%ai%tate $%
-or( *cri*# recalcularea $% (ri(e de 132 di% &lata de a,o%a(e%t
lu%ar a 'erviciului &e%tru -iecare 8i de $%tEr8iere# deoarece *i%ta/(ele
di% clau8ele date *E%t a,u- 8ive i co%travi% %or(elor i(&erative# i
a%u(e Ge/ii &rivi%d &rotecia co%*u(atorilor# or $% ca8ul $%clcrii
ter(e%elor de $%ce&ere i -i%ali8are a &re*trii *erviciuluieBecutrii
lucrrii *au ter(e%elor %oi -iBate de co%- *u(ator#
&re*tatoruleBecuta%tul ac4it co%*u(atorului &e%tru -iecare 8i de&it
o &e%alitate $% (ri(e de 12 N di% &reul *erviciului 0lucrrii3# iar
&otrivit calculului e-ectuat de re&re8e%ta%ii '5 Moldteleco( *-a re-
claculat a,o%a(e%tul &e%tru &erioada 14.11.1211-23.21.13 $% (ri(e
de "! lei co%-or( co%diiilor co%tractuale $%c4eiate.
113
41. Co%-or( art. !11 ali%.013 Cod civil# ?n virtutea raportului
o0ligaional, creditorul este n drept s pretind de la de0itor
e3ecutarea unei prestaii, iar de0itorul este inut s o e3ecute8.
Co%-or( art.!13 ali%.
013 Cod civil# ?de0itorul 5i creditorul tre0uie s se comporte cu 0un&
credin 5i diligen la momentul na5terii, pe durata e3istenei, la mo&
mentul e3ecutrii 5i stingerii o0ligaiei8.Co%-or( art.!71 ali%.013 Cod
civil# ?temeiul e3ecutrii rezid n e3istena unei o0ligaii$ E0ligaia
tre0uie e3ecutat n modul corespunztor, cu 0un&credin, la locul 5i
n momentul sta0ilit8.Co%-or( art.K21 ali%.1 Cod civil# ?n cazul n
care nu e3ecut o0ligaia, de0itorul este inut s&l despgu0easc pe
creditor pentru prejudiciul cauzat astfel dac nu dovede5te c
nee3ecu& tarea o0ligaiei nu&i este imputa0il8$
41. Pri% ur(are $% ca8ul $% care &ErEtul %u i-a eBecutat core*&u%8tor
o,li/aiu%ile a*u(ate# co%-or( &revederilor le/ale i co%tractuale
e%u%ate# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia c aciu%ea
recla(a%- tei e*te $%te(eiat i ur(ea8 a -i ad(i* &rete%ia &rivi%d
$%ca*area &rejudiciului (oral# $%* %u $% (ri(ea *olicitat de 12 222
lei# ci $% *u(a de 17K2 lei# i%*ta%a co%*iderE%d co(&e%*area
%o(i%ali8at ca u%a re8o%a,il i ec4ita,il &e%tru &rejudiciul (oral
di% ur(toarele co%*idere%te.
43. Co%-or( art.1K ali%.013# 013 di% Ge/ea &rivi%d &rotecia co%*u(atorului#
?prestatorul #e3ecutantul) este o0ligat s asigure prestarea serviciului
#e3ecutarea lucrrii) n termenele 5i condiiile sta0ilite n reglement&
rile specifice n domeniu sau stipulate n contractul de prestare a
servi& ciului #e3ecutare a lucrrii)$ Dac prestatorul #e3ecutantul) nu
a nce& put la timp prestarea serviciului #e3ecutarea lucrrii) sau
dac, n tim& pul prestrii serviciului #e3ecutrii lucrrii), a devenit
clar c serviciul #lucrarea) nu va fi ndeplinit n termenul sta0ilit, sau
dac termenul de prestare a serviciului #e3ecutare a lucrrii) a
e3pirat, consumatorul este n drept, opional s fi3eze prestatorului
#e3ecutantului) un nou termen, n cadrul cruia el tre0uie s nceap
5i s finalizeze prestarea serviciului #e3ecutarea lucrrii), 5i s cear
reducerea preului pentru serviciu #lucrare)< s rezilieze contractul de
prestare a serviciului #e3e&
114
cutare a lucrrii) 5i s revendice repararea prejudiciului cauzat prin
n& clcarea termenelor de ncepere 5iAsau finalizare a prestrii
serviciului #e3ecutrii lucrrii8$
44. Co%-or( art.3 di% 4otrErea Ple%ului Curii 'u&re(e de )u*tiie cu
&rivire la a&licarea de ctre i%*ta%ele de judecat a le/i*laiei ce re-
/le(e%tea8 re&ararea &rejudiciului (oral# &ri% %oiu%ea de &rejudiciu
(oral *e $%ele/ *u-eri%ele &*i4ice *au -i8ice cau8ate &ri% aciu%i *au
o(i*iu%i care ate%tea8 la valorile %e&atri(o%iale ce a&ari% &er*oa%ei
di% (o(e%tul %aterii *au la ,u%urile do,E%dite &ri% le/e 0viaa#
*%ta- tea# de(%itatea i re&utaia &ro-e*io%al# i%viola,ilitatea vieii
&er*o%a- le# *ecretul de -a(ilie i &er*o%al3# &ri% -a&te ce ate%tea8 la
dre&turile &er*o%ale %e&atri(o%iale 0dre&tul de a -olo*i &ro&riul %u(e#
dre&tul de autor3.
4!. Co%-or( art.1411 Cod civil# ?013n cazul n care persoanei i s&a cauzat
un prejudiciu moral #suferine psihice sau fizice) prin fapte ce
atenteaz la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum 5i n alte
cazuri prevzute de legislaie, instana de judecat are dreptul s
o0lige persoana responsa0il la reparaia prejudiciului prin
echivalent 0nesc$
#*) Prejudiciul moral se repar indiferent de e3istena 5i ntinderea
prejudiciului patrimonialin$#,)6eparaia prejudiciului moral se face 5i
n lipsa vinoviei autorului, faptei ilicite n cazul n care prejudiciul
este cauzat prin condamnare ilegal, atragere ilegal la rspundere
penal, aplicare ilegal a arestului preventiv sau a declaraiei scrise
de a nu prsi localitatea, aplicarea ilegal n calitate de sanciune
administrativ a arestului, muncii neremunerate n folosul comunitii
5i n alte cazuri prevzute de lege8$
4K. Co%-or( art.1413 Cod civil# L#%) Mrimea compensaiei pentru
prejudiciu moral se determin de ctre instana de judecat n funcie
de caracterul 5i gravitatea suferinelor psihice sau fizice cauzate
persoanei vtmate, de gradul de vinovie al autorului prejudiciului,
dac vinovia este o condiie a rspunderii, 5i de msura n care
aceast compensare poate aduce satisfacie persoanei vtmate$ #*)
Caracterul 5i gravitatea suferinelor psihice sau fizice le apreciaz
11!
instana de judecat, lund n considerare circumstanele n care a
fost cauzat prejudiciul, precum 5i statutul social al persoanei
vtmate8$
47. Co%-or( art.1! ali%.043# 0!3# 0K3 di% Ge/ea &rivi%d &rotecia co%*u(a-
torului# Lprejudiciul moral cauzat consumatorului de ctre
productor, vnztor, prestator prin nclcarea drepturilor lui
prevzute de prezen& ta lege, precum 5i de alte acte normative, se
repar n mrimea sta0ilit de instana judectoreasc$ Prejudiciul
moral se repar indiferent de repararea prejudiciului material cauzat
consumatorului$ Pentru repa& rarea prejudiciului cauzat
consumatorului, acesta tre0uie s fac do& vada prejudiciului8$
4". 5*t-el# reiei%d di% cele %o(i%ali8ate i co%-or( %or(elor de dre&t
e%u%ate# i%*ta%a de judecat aju%/e la co%clu8ia c &rejudiciul (oral
cau8at recla(a%tului ur(ea8 a -i a&reciat $% (ri(e de 17K2 lei# care
co%*tituie co*tul a,o%a(e%tului calculat &e &arcur*ul u%ui a% al recla-
(a%tului# co*tul a,o%a(e%tului lu%ar -ii%d $% (ri(e de 132 lei.
49. Co%-or( art.94 ali%.1 CPC# dac aciu%ea recla(a%tului a -o*t ad(i*
&arial# ace*tuia i *e co(&e%*ea8 c4eltuielile de judecat &ro&orio%al
&rii ad(i*e di% &rete%ii# iar &ErEtului - &ro&orio%al &rii re*&i%*e
di% &rete%iile recla(a%tului.
!2. 5*t-el# i%*ta%a de judecat# co%-or( %or(elor de dre&t e%u%ate# aju%-
/e la co%clu8ia c de la '5 Moldteleco( ur(ea8 a -i $%ca*ate $% ,e-
%e-iciul recla(a%tului c4eltuielile de judecat *u, -or( de c4eltuieli
&rivi%d ac4itarea taBei de *tat# $% (ri(e de 122 lei.
!1. F% ,a8a celor eB&u*e i co%-or( art.4# 1!# 1K# 17 di% Ge/ea %r.12! di%
13.23.1223 &rivi%d &rotecia co%*u(atorului# art.!11# !71# 1413 Cod
civil# art.! al Ge/ii %r.1!K di% 29.11.1211 &rivi%d clau8ele a,u8ive# art.
art.13"-141 CPC# i%*ta%a de judecat
4 o t r t e9
'e ad(ite &arial cererea de c4e(are $% judecat de&u* de @ro4i% 6i%a
$(&otriva '5 AMoldteleco(A &rivi%d declararea %ulitii clau8elor co%-
tractuale i re&ararea &rejudiciului (oral.
'e declar %ule clau8ele co%tractuale di% &ct.1.1.4 $% &artea *i%ta/(ei9
AF% ca8ul $%clcrii ter(e%elor de co%ectare a 'erviciilor# 5,o%atul are
11K
dre&tul * *olicite# $% ,a8a cererii $%ai%tate $% -or( *cri*# recalcularea $%
(ri(e de 132 di% &lata de a,o%a(e%t lu%ar a 'erviciului &e%tru -iecare
8i de $%tEr8iere.A
'e $%ca*ea8 de la '5 AMoldteleco(A 0 I6CJ 1221K2224""3K# cu *e-
diul $% (u%. C4ii%u# ,d. .te-a% cel Mare i '-E%t# 123 $% ,e%e-iciul lui
@ro4i% 6i%a 0codul &er*o%al 29K!4113!4K"13# &rejudiciul (oral $% *u(
de 17K2 0dou (ii a&te *ute ai8eci3 lei# $% re*t &rete%ia &rivi%d $%ca*area
&rejudiciului (oral $% &artea ce i%e de *u(a re*ta%t $% (ri(e de 7142
0a&te (ii dou *ute &atru 8eci3 lei *e re*&i%/e.
'e $%ca*ea8 de la '5 AMoldteleco(A 0 I6CJ 1221K2224""3K# cu *e-
diul $% (u%. C4ii%u# ,d. .te-a% cel Mare i '-E%t# 123 $% ,e%e-iciul *tatu-
lui c4eltuielile de judecat $% (ri(e de 122 0o *ut3 lei.
IotrErea &oate -i atacat a&el la Curtea de 5&el C4ii%u $% ter(e% de
32 8ile de la &ro%u%area di*&o8itivului# &ri% i%ter(ediul )udectoriei
+E- ca%i# (u%.C4ii%u.
Preedi%tele edi%ei#
judectorul 6e%i* :E+C5
117
@0/ Jo,9e .u+e#,oea0# 0i'6l #partea introductiv 5i dispozitiv)
+e a+'i,ee 6aial a 6e,en7iilo e#la'an,ului
#litigiu privind aprarea drepturilor consumatorului)
6o*arul %r. ...................
I J @ a + b + E
F% %u(ele le/ii
di*&o8itiv
1! au/u*t 1213 (u%. C4ii%u
)udectoria :ota%ica (u%. C4ii%u
I%*ta%a co(&u* di%9
Preedi%tele edi%ei# judectorul 5%a*ta*ia Po&ov
/re-ier +ai*a Creu
cu &artici&area recla(a%tului# Ur*u Ma*ile# a re&re8e%ta%tului &ErEtului
'+G ^Ga vita_# avocatul# ME%8at Iurie# $(&uter%icit $% ,a8a (a%datului
%r.14!K"1 di% 14.2K.1213# a re&re8e%ta%tului i%terve%ie%tului acce*oriu#
'+G A:u%itoA# avocatul# Zlotea :ori*# $(&uter%icit $% ,a8a (a%datului
%r.14!7!41 di% 14.2!.1213#
eBa(i%E%d $% edi% &u,lic cau8a civil la cererea de c4e(are $%
jude- cat de&u* de Ur*u Ma*ile $(&otriva '+G ^Ga vita_# i%terve%ie%t
acce*o- riu '+G ?:u%itoA cu &rivire la re&ararea &rejudiciului (aterial $%
(ri(e de 171 lei i a &rejudiciului (oral $% valoare de 1222 de lei#
$% co%-or(itate cu art.1# 12# 1! Ge/ea %r.12! di% 13.23.1223 &rivi%d
&rotecia co%*u(atorului# art. art. 13"-141CPC# i%*ta%a de judecat
4 o t r t e9
'e ad(ite &arial cererea de c4e(are $% judecat de&u* de Ur*u Ma*ile
$(&otriva '+G AGa vitaA cu &rivire la re&ararea &rejudiciului (aterial i
(oral cau8at co%*u(atorului.
'e $%ca*ea8 di% co%tul '+G AGa vitaA 0I6CJ 124!334"2914!# *ediul
$% (u%. C4ii%u# *tr. I%de&e%de%ei# !13# $% ,e%e-iciul lui Ur*u Ma*ile 0co-
11"
dul &er*o%al 29!K"4114!3113 cu%atu(ul &rejudiciului