Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Drept
Raport
Tema:Stabilirea garaniilor de stat pentru asigurarea drepturilor
salariailor i angajatorilor, precum i eercitarea controlului
asupra respect!rii lor"
# studentei anului $$,
Frecvena %i, specialitatea drept penal:
&roian Maria
'ro(esoar!:Macovei Tatiana
)*iin!u +,--
)uprins
'#RTE# $:ST#.$/$RE# &#R#01$$/2R DE ST#T 'E0TRU #S$&UR#RE#
DRE'TUR$/2R S#/#R$#1$/2R 3$ #0&#4#T2R$/2R"
-"-"Stabilirea garaniilor de stat pentru asigurarea drepturilor salariailor"""""""""""""""5
-"+"Stabilirea garaniilor de stat pentru asigurarea drepturilor angajatorilor"""""""""""6
'#RTE# $$:E7ER)$T#RE# )20TR2/U/U$ #SU'R# RES'E)T8R$$
&#R#01$$/2R DE ST#T 'E0TRU #S$&UR#RE# DRE'TUR$/2R
S#/#R$#1$/2R 3$ #0&#4#T2R$/2R"
+"-" Eercitarea controlului asupra respect!rii garaniilor de stat pentru
asigurarea drepturilor salariailor """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9:;
+"+" Eercitarea controlului asupra respect!rii garaniilor de stat pentru
asigurarea drepturilor angajatorilor"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<
)onclu%ii"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<
.ibliogra(ie"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-,
2
,,ntocmai ca n viaa unui om, tot aa n viaa ntregii ceti fericirea se
nate din virtute
1
i din buna rnduial nluntrul ei
-"- Stabilirea garaniilor de stat pentru asigurarea drepturilor salariailor"
Statul este garant al suveranitii, independenei naionale, al unitii i integritii teritoriale.onform onstitutiei
!.".#legea fundamentala a statului$ art.1. al#%$&!epublica "oldova este un stat de drept, democratic, in care
demnitatea omului, drepturile si libertatile lui libera de'voltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul
politic repre'inta valori supreme ce sint garantate.
(rin urmare orice persoana fi'ica are dreptul de a presta o anumita munca conform unei anumite specialitati
si pentru aceasta sa i se acorde un anumit salariu, o astfel de persoana se numeste&salariat, care prestind o munca
beneficia'a de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in
munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.
)n continuare vom enumera drepturile garantate de catre stat, salariatilor.*stfel salariatul are dreptul+
a$ dreptul la salari'are pentru munca depusa,
b$ dreptul la repaus 'ilnic si saptamanal,
c$ dreptul la concediu de odi-na anual,
d$ dreptul la egalitate de sanse si de tratament,
e$ dreptul la demnitate in munca,
f$ dreptul la securitate si sanatate in munca,
g$ dreptul la acces la formarea profesionala,
-$ dreptul la informare si consultare,
i$ dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca,
.$ dreptul la protectie in ca' de concediere,
/$ dreptul la negociere colectiva si individuala,
l$ dreptul de a participa la actiuni colective,
m$ dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat

2
a$ la nc-eierea, modificarea, suspendarea i desfacerea contractului individual de munc, n modul stabilit de
pre'entul cod,
b$ la munc, conform clau'elor contractului individual de munc,
c$ la un loc de munc, n condiiile prev'ute de standardele de stat privind organi'area, protecia i igiena
muncii, de contractul colectiv de munc i de conveniile colective,
d$ la ac-itarea la timp i integral a salariului, n corespundere cu calificarea sa, cu comple0itatea, cantitatea i
calitatea lucrului efectuat,
e$ la odi-n, asigurat prin stabilirea duratei normale a timpului de munc, prin reducerea timpului de munc
pentru unele profesii i categorii de salariai, prin acordarea 'ilelor de repaus i de srbtoare nelucrtoare, a
concediilor anuale pltite,
f$ la informare deplin i veridic despre condiiile de munc i cerinele fa de protecia i igiena muncii la locul
de munc,
g$ la adresare ctre anga.ator, patronate, sindicate, organele administraiei publice centrale i locale, organele de
.urisdicie a muncii,
-$ la formare profesional, reciclare i perfecionare, n conformitate cu pre'entul cod i cu alte acte normative,
i$ la libera asociere n sindicate, inclusiv la constituirea de organi'aii sindicale i aderarea la acestea pentru
aprarea drepturilor sale de munc, a libertilor i intereselor sale legitime,
.$ la participare n administrarea unitii, n conformitate cu pre'entul cod i cu contractul colectiv de munc,
/$ la purtare de negocieri colective i nc-eiere a contractului colectiv de munc i a conveniilor colective,
prin repre'entanii si, la informare privind e0ecutarea contractelor i conveniilor respective,
l$ la aprare, prin metode neinter'ise de lege, a drepturilor sale de munc, a libertilor i intereselor sale legitime,
m$ la soluionarea litigiilor individuale de munc i a conflictelor colective de munc, inclusiv dreptul la grev, n
modul stabilit de pre'entul cod i de alte acte normative,
n$ la repararea pre.udiciului material i a celui moral cau'at n legtur cu ndeplinirea obligaiilor de munc, n
modul stabilit de pre'entul cod i de alte acte normative,
o$ la asigurarea social i medical obligatorie, n modul prev'ut de legislaia n vigoare.
onventia 1)" #1rgani'atia )nternationala a "uncii$ nr.1%2 ofera dreptul persoanei#1%&13 ani$ de a se incadra in
cimpul muncii usoare.
1.virtute&for moral prin care omul tinde ctre bine i frumos.
2.odul muncii al !epublici "oldova 4r. 135 din 22.6%.266%
%
7reptul salariailor la administrarea unitii i formele de participare
#1$ 7reptul salariailor la administrarea unitii, nemi.locit sau prin intermediul organelor lor
repre'entative, i formele de participare la aceasta snt reglementate de pre'entul cod i de alte acte
normative, de documentele de constituire ale unitii i de contractul colectiv de munc.
#2$ (articiparea salariailor la administrarea unitii poate fi reali'at prin+
a$ participarea la elaborarea proiectelor de acte normative la nivel de unitate n domeniul social&
economic,
a1$ participarea la aprobarea actelor normative la nivel de unitate n ca'urile prev'ute de pre'entul cod
i de alte acte legislative sau normative,
b$ solicitarea opiniei repre'entanilor salariailor n problemele ce in de drepturile i interesele
colectivului de munc,
c$ colaborarea cu anga.atorul n cadrul parteneriatului social,
d$ alte forme care nu contravin legislaiei n vigoare.
=
Dreptul de a intemeia si de a se a(ilia la sindicate
#1$ 1rice salariat are dreptul de a intemeia si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale.
#2$ Sindicatele se constituie si isi desfasoara activitatea potrivit cu statutele lor, in conditiile legii. 8le
contribuie la apararea intereselor profesionale, economice si sociale ale salariatilor.
Dreptul la munca si la protectia muncii
#1$ 1rice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii, la conditii ec-itabile si satisfacatoare
de munca,precum si la protectia impotriva soma.ului.
#2$ Salariatii au dreptul la protectia muncii. "asurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii,
regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul
saptaminal, concediul de odi-na platit, prestarea muncii in conditii grele, precum si alte situatii specifice.
#%$ 7urata saptaminii de munca este de cel mult 56 de ore.
#5$ 7reptul la negocieri in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sint
garantate.
Dreptul la greva
#1$ 7reptul la greva este recunoscut. 9revele pot fi declansate numai in scopul apararii intereselor
profesionale cu caracter economic si social ale salariatilor.
#2$ :egea stabileste conditiile de e0ercitare a dreptului la greva, precum si raspunderea pentru declansarea
nelegitima a grevelor.
#rt" =9+ alin" >-? al odului "unci prevede c greva ;repre'int refu'ul benevol al salaria ilor de a& i
ndeplini, total sau par ial, obliga iile de munc, n scopul solu ionrii conflictului colectiv de munc
declan at n conformitate cu legisla ia n vigoare.<ot pre'entul articol prevede c greva poate fi declarat
doar n scopul aprrii intereselor profesionale cu caracter economic i social ale salaria ilor i nu poate
urmri scopuri politice. 9reva poate fi declarat doar dac n prealabil au fost epui'ate toate cile de
solu ionare a conflictului colectiv de munc n cadrul procedurii de conciliere prev'ut de legisla ie,
aceast prevedere acordnd dreptului la grev un caracter
5
subsidiar#au0iliar$ i e0cep ional.
3
9reva este considerat a fi instrumentul esen ial de lupt al salaria ilor. *cest fenomen antrenea', n
acela i timp, perturbarea func ionrii unor unit i sau servicii i produce pre.udicii att patronului, ct i
salaria ilor.
'actul interna ional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale , adoptat de 1.4.=. la 1>
decembrie 1?>>, n vigoare pentru !epublica "oldova din 2>.65.?%, de asemenea, proclam dreptul la
grev la art. 2 alin.#1$, lit. a$, stipulnd c statele pr i la acest (act se anaga.ea' s asigure ; dreptul la
grev, exercitat n conformitate cu legile fiecrei ri .
%.onstitutia !epublicii "oldova nr.16>&111@362 din 15.6A.266>
5.Subsidiar&au0iliar,secundar,suplimentar
3.Dreptul Muncii, 4icolai !omanda , 8duard Boi teanu, pag. %22
5
-"+" Stabilirea garaniilor de stat pentru asigurarea drepturilor angajatorilor"
Statul de asemenea stabileste anumite garantii de asigurarea a drepturilor si pentru anga.atori. Angajatorul
poate fi definnit ca persoan .uridic #unitate$ sau persoan fi'ic care anga.ea' salariai n ba' de
contract individual de munc nc-eiat conform prevederilor odului "uncii,
)n continuare vom enumera citeva drepturi ale anga.atorilor si anume dreptul la+

>
a$ s nc-eie, s modifice, s suspende i s desfac contractele individuale de munc cu salariaii
n modul i n condiiile stabilite de pre'entul cod i de alte acte normative,
b$ s cear salariailor ndeplinirea obligaiilor de munc i manifestarea unei atitudini gospodreti fa
de bunurile anga.atorului,
c$ s stimule'e salariaii pentru munca eficient i contiincioas, (otrivit dispo'iiilor art. 26% alin. #1$
din " al !", pentru succese n munc, anga.atorul poate aplica stimulri sub form de+
& mulumiri,
& premii,
& cadouri de pre,
& diplome de onoare.
d$ s trag salariaii la rspundere disciplinar i material n modul stabilit de pre'entul cod i de alte
acte normative,
e$ s emit acte normative la nivel de unitate,
f$ s cree'e patronate pentru repre'entarea i aprarea intereselor sale i s adere la ele.
g$ sa stabileasca organi'area si functionarea unitatii,
-$ sa stabileasca atributiile corespun'atoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii,
i$ sa dea dispo'itii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub re'erva legalitatii lor,
.$ sa e0ercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu,
/$ sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespun'atoare, potrivit legii,
contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
;
7reptul anga.atorului la stabilirea unor pli de stimulare i de compensare
*nga.atorul este n drept s ma.ore'e sporurile, adaosurile i recompensele prev'ute la art.1%2, 13>,
13A, 132 n raport cu nivelul lor minim stabilit de legislaia n vigoare, precum i s stabileasc alte pli
cu caracter de stimulare i compensare n limitele mi.loacelor proprii #alocate$, prev'ute pentru aceste
scopuri n contractul colectiv de munc sau n devi'ul de c-eltuieli pentru ntreinerea unitii finanate din
buget.
>,A. odul muncii al !epublici "oldova 4r. 135 din 22.6%.266%
3
+"-"Eercitarea controlului asupra respect!rii garaniilor de stat pentru
asigurarea drepturilor salariailor "
Statul in vederea reali'arii unei mai bune garantii a drepturilor salariatilor a elaborat sau a stipulat
in actele normative si in legislatia muncii garantii de protectie si de control a acestor.
1rganele de supraveg-ere i control asupra respectrii legislaiei muncii i a altor acte normative ce conin
norme ale dreptului muncii.
Supraveg-erea i controlul asupra respectrii actelor legislative i a altor acte normative ce conin
norme ale dreptului muncii, a contractelor colective de munc i conveniilor colective la toate unitile
snt e0ercitate de+
a$ )nspecia "uncii,
b$ Serviciul Sanitaro&8pidemiologic de Stat,
c$ "inisterul 8conomiei,
d$ Serviciul (roteciei ivile i Situaiilor 80cepionale,
e$ alte organe abilitate cu funcii de supraveg-ere i control n conformitate cu legea,
f$ sindicate.
#rticolul =;+" )nspecia "uncii
#1$ )nspecia "uncii este organul central de specialitate, aflat n subordinea "inisterul "uncii,
(roteciei Sociale i Camiliei, care e0ercit controlul de stat asupra respectrii actelor legislative i a altor
acte normative ce conin norme ale dreptului muncii, a conveniilor colective i a contractelor colective de
munc la toate unitile, de ctre anga.atori persoane fi'ice, precum i n autoritile publice centrale i
locale.
#1
1
$ "odul, condiiile i procedura efecturii la uniti a controlului prev'ut la alin.#1$ se stabilesc
e0pres n lege.
#2$ "inisterul *prrii, "inisterul *facerilor )nterne, Serviciul de )nformaii i Securitate, Serviciul de
(rotecie i (a' de Stat, Serviciul 9rnicerii, 7epartamentul instituiilor penitenciare al "inisterului
Dustiiei, entrul pentru ombaterea rimelor 8conomice i orupiei organi'ea' activiti de inspecie a
muncii prin serviciile lor de specialitate, care au competen numai pentru structurile din subordine.
#%$ !egulamentul )nspeciei "uncii este aprobat de 9uvern.
#rticolul =;=" 1biectivele )nspeciei "uncii
1biectivele )nspeciei "uncii snt+
a$ asigurarea aplicrii dispo'iiilor actelor normative referitoare la condiiile de munc i la protecia
salariailor n e0ercitarea obligaiilor lor de munc,
b$ difu'area informaiilor despre cele mai eficiente metode i mi.loace privind respectarea legislaiei
muncii,
c$ informarea autoritilor publice competente despre dificultile legate de aplicarea legislaiei muncii.
#rticolul =;5" *tribuiile )nspeciei "uncii
#1$ (entru reali'area obiectivelor sale, )nspecia "uncii e0ercit urmtoarele atribuii+
1$ controlea' respectarea dispo'iiilor actelor internaionale, legislative i ale altor acte normative,
precum i ale conveniilor colective referitoare la+
a$ contractele individuale i cele colective de munc,
b$ carnetele de munc,
c$ timpul de munc i timpul de odi-n,
d$ retribuirea muncii,
e$ munca minorilor i a femeilor,
f$ protecia muncii,
%$ avi'ea', n modul stabilit de lege, lansarea n producie a prototipurilor de ec-ipamente te-nice i de
ec-ipament individual de protecie i de lucru,
5$ cercetea', n modul stabilit de 9uvern, accidentele de munc,
3$ coordonea' activitatea de pregtire, instruire i informare a salariailor unitilor n problemele
privind raporturile de munc, protecia i igiena muncii, mediul de munc.
>$ acord a.utor metodologic i consultativ salariailor i anga.atorilor.
A$ e0ercit alte atribuii prev'ute de lege,
>
#rticolul =@@" 9aranii pentru persoanele alese n organele sindicale i eliberate de la locul de munc de
ba'
#1$ Salariailor al cror contract individual de munc este suspendat n legtur cu alegerea lor n funcii
elective n organele sindicale, dup e0pirarea mandatului li se acord locul de munc anterior, iar n lipsa
acestuia E un alt loc de munc #funcie$ ec-ivalent sau, cu acordul salariatului, la o alt unitate.
#2$ n ca'ul n care acordarea locului de munc ocupat anterior sau a unui loc de munc ec-ivalent este
imposibil din cau'a lic-idrii unitii, reorgani'rii ei, reducerii numrului sau a statelor de personal,
anga.atorul respectiv pltete persoanelor indicate la alin.#1$ o indemni'aie de eliberare din serviciu egal
cu > salarii medii lunare.
#%$ Salariaii ale cror contracte individuale de munc au fost suspendate n legtur cu alegerea lor n
organele sindicale ale unitii beneficia' de aceleai drepturi i nlesniri ca i ceilali salariai ai unitii
respective.
#5$ oncedierea salariailor care au fost alei n organele sindicale, indiferent de faptul dac au fost
eliberai sau nu de la locul de munc de ba', nu se admite timp de 2 ani dup e0pirarea mandatului, cu
e0cepia ca'urilor de lic-idare a unitii sau de comitere de ctre salariaii respectivi a unor aciuni
culpabile, pentru care legislaia n vigoare prevede posibilitatea concedierii. n asemenea ca'uri,
concedierea se efectuea' n temeiuri generale.
#3$ n contractele colective de munc i n conveniile colective pot fi prev'ute i alte garanii pentru
persoanele indicate la alin.#1$, #%$ i #5$.
#rticolul =@<" *prarea drepturilor i intereselor de munc, profesionale, economice i sociale ale
salariailor de ctre sindicate
*ctivitatea sindicatelor orientat spre aprarea drepturilor i intereselor de munc, profesionale,
economice i sociale ale salariailor membri de sindicat este reglementat de pre'entul cod, de legislaia cu
privire la sindicate i de statutele acestora.
+"+" Eercitarea controlului asupra respect!rii garaniilor de stat pentru
asigurarea drepturilor angajatorilor
#rticolul =;9" 7repturile de ba' ale inspectorilor de munc
#1$ n e0erciiul atribuiilor de control, la pre'entarea legitimaiei de serviciu, inspectorii de munc snt
n drept+
a$ s ptrund liber, la orice or de 'i sau de noapte, fr informarea prealabil a anga.atorului, la
locurile de munc, n ncperile de serviciu i de producie,
b$ s solicite i s primeasc de la anga.atori actele i informaiile necesare controlului,
c$ s solicite i s primeasc e0plicaii de la anga.atori i salariai #de la repre'entanii lor$,
d$ s cear lic-idarea imediat sau ntr&un termen anumit a abaterilor constatate de la dispo'iiile actelor
legislative i ale altor acte normative referitoare la mediul de munc i la protecia salariailor.
#2$ Suplimentar la cele prev'ute n alin.#1$, inspectorii de munc cu atribuii n domeniul proteciei
muncii snt n drept+
a$ s dispun sistarea funcionrii #inclusiv prin sigilare, cu indicarea n procesul&verbal de control$ a
atelierelor, a -alelor, a seciilor, a altor subdivi'iuni ale unitii, sistarea e0ploatrii cldirilor, a edificiilor
i a ec-ipamentelor te-nice, precum i sistarea lucrrilor i a proceselor te-nologice, doar n ca'ul unui
pericol iminent de accidentare,
b$ s propun anularea i a avi'elor privind lansarea n producie a prototipurilor de ec-ipamente
te-nice i de ec-ipament individual de protecie i de lucru, dac constat c, prin modificarea condiiilor
pentru care au fost prev'ute acestea, nu se respect cerinele actelor normative privind protecia, igiena i
mediul de munc.
#%$ 7reptul prev'ut la alin.#2$ lit.a$ se e0ercit n conformitate cu prevederile art. 2 din :egea privind
)nspecia "uncii i cu prevederile :egii cu privire la principiile de ba' de reglementare a activitii de
ntreprin'tor.
#rticolul =;;" 1bligaiile i rspunderea inspectorilor de munc
#1$ )nspectorii de munc snt obligai+
a$ s se clu'easc n activitatea lor de legislaia n vigoare,
b$ s pstre'e confidenialitate asupra sursei oricrei reclamaii care semnalea' nclcarea dispo'iiilor
actelor normative referitoare la munc, protecia muncii i s nu de'vluie anga.atorului faptul c
A
respectivul control a fost efectuat n urma unei reclamaii,
c$ s respecte dispo'iiile legislaiei n vigoare privind nedivulgarea informaiilor care constituie secret
de stat sau secret comercial i care i&au devenit cunoscute n e0erciiul funciunii,
d$ s nu participe direct sau indirect n activitatea unitilor supuse controlului su.
#2$ (entru nee0ecutarea sau e0ecutarea necorespun'toare a obligaiilor lor, inspectorii de munc poart
rspundere disciplinar, administrativ i penal n modul stabilit de legislaia n vigoare.
#rticolul =;<" 1bligaiile anga.atorului fa de inspectorii de munc
*nga.atorul are fa de inspectorii de munc urmtoarele obligaii+
a$ la pre'entarea legitimaiei de serviciu, s asigure inspectorilor de munc liberul acces, la orice or de
'i sau de noapte, la locurile de munc, n ncperile de producie i de serviciu pentru efectuarea
inspeciei,
b$ s pre'inte documentele i informaiile solicitate de inspectorul de munc n timpul efecturii
inspeciei,
c$ s asigure reali'area msurilor stabilite de inspectorul de munc n urma controlului sau a cercetrii
accidentelor de munc.
#rticolul =@-" !spunderea pentru nclcarea legislaiei muncii i a altor acte normative ce conin
norme ale dreptului muncii
#1$ (ersoanele vinovate de nclcarea legislaiei muncii, a altor acte normative ce conin norme ale
dreptului muncii, a contractelor colective de munc i a conveniilor colective snt trase la rspundere
disciplinar, material, administrativ i penal n modul prev'ut de lege.
#2$ (ersoanele vinovate de nclcarea clau'elor contractului colectiv de munc sau ale conveniei
colective pot fi trase suplimentar la rspundere conform prevederilor statutelor unitilor, patronatelor i
sindicatelor i@sau ale contractului colectiv de munc sau ale conveniei colective.
#rticolul =@+" !spunderea pentru mpiedicarea activitii inspectorilor de munc
(ersoanele care mpiedic, n orice mod, efectuarea controlului de stat asupra respectrii actelor
legislative, a altor acte normative ce conin norme ale dreptului muncii, a contractelor colective de munc
i conveniilor colective, care nu ndeplinesc msurile obligatorii dispuse de inspectorii de munc, care
amenin cu violena sau aplic violena fa de inspectorii de munc, fa de membrii familiilor lor i
bunurile lor poart rspundere n conformitate cu legislaia n vigoare, cu contractele colective de munc
i cu conveniile colective..

#rticolul =@9" 7repturile organelor sindicale la efectuarea controlului asupra respectrii legislaiei
muncii
#1$ 1rganele sindicale au dreptul s efectue'e controlul asupra respectrii de ctre anga.atori i
repre'entanii lor a legislaiei muncii i a altor acte normative ce conin norme ale dreptului muncii la toate
unitile, indiferent de subordonarea departamental sau apartenena ramural.
#2$ n scopul efecturii controlului asupra respectrii legislaiei muncii i a altor acte normative ce
conin norme ale dreptului muncii, sindicatele sau, dup ca', repre'entanii acestora snt n drept+
a$ s constituie inspectorate proprii ale muncii, s numeasc mputernicii pentru protecia muncii, care
activea' n ba'a regulamentelor respective, aprobate de organele sindicale naional&ramurale sau
naional&interramurale,
b$ s controle'e respectarea actelor legislative i a altor acte normative privind timpul de munc i cel
de odi-n, privind salari'area, protecia muncii i alte condiii de munc, precum i e0ecutarea
contractelor colective de munc i a conveniilor colective,
c$ s vi'ite'e i s inspecte'e nesting-erit unitile i subdivi'iunile acestora unde activea' membrii de
sindicat, pentru a determina corespunderea condiiilor de munc normelor de protecie a muncii, i s
pre'inte anga.atorului propuneri e0ecutorii, cu indicarea cilor posibile de eliminare a nea.unsurilor
depistate,
d$ s efectue'e, n mod independent, e0perti'a condiiilor de munc i a asigurrii securitii la locurile
de munc,
e$ s solicite i s primeasc de la anga.atori informaiile i actele .uridice la nivel de unitate necesare
controlului,
f$ s participe, n componena comisiilor, la cercetarea accidentelor de munc i a ca'urilor de
contractare a bolilor profesionale i s primeasc de la anga.atori informaiile privind starea proteciei
muncii, inclusiv accidentele de munc produse i bolile profesionale atestate,
2
g$ s apere drepturile i interesele membrilor de sindicat n problemele ce in de protecia muncii, de
acordarea nlesnirilor, compensaiilor i altor garanii sociale n legtur cu influena factorilor de
producie i ecologici nocivi asupra salariailor,
-$ s participe n calitate de e0peri independeni n componena comisiilor pentru primirea n
e0ploatare a obiectivelor de producie i a utila.ului,
i$ s conteste, n modul stabilit, actele normative care le'ea' drepturile de munc, profesionale,
economice i sociale ale salariailor, prev'ute de legislaia n vigoare..
#5$ :a depistarea n uniti a nerespectrii cerinelor de protecie a muncii, a tinuirii accidentelor de
munc i a ca'urilor de contractare a bolilor profesionale ori a cercetrii neobiective a acestor fapte,
sindicatele snt n drept s cear conductorilor acestor uniti, autoritilor publice competente luarea
unor msuri urgente, inclusiv ntreruperea lucrrilor i suspendarea deci'iilor anga.atorului care contravin
legislaiei cu privire la protecia muncii, tragerea persoanelor vinovate la rspundere n conformitate cu
legislaia n vigoare, cu conveniile colective i cu contractele colective de munc.
#3$ *nga.atorii snt obligai s e0amine'e, n termen de A 'ile lucrtoare de la data naintrii
#nregistrrii$, cerinele sindicatelor i s informe'e n scris organul sindical despre re'ultatele e0aminrii
i msurile ntreprinse pentru nlturarea nclcrilor depistate.


#rticolul =<," *sigurarea condiiilor pentru activitatea organului sindical din unitate
#1$ *nga.atorul are obligaia s acorde gratuit organului sindical din unitate ncperi cu tot inventarul
necesar, asigurnd condiiile i serviciile necesare activitii acestuia.
#2$ *nga.atorul pune la dispo'iia organului sindical, potrivit contractului colectiv de munc, mi.loace
de transport, de telecomunicaii i informaionale necesare ndeplinirii sarcinilor statutare ale organului
sindical respectiv.
#%$ *nga.atorul efectuea' fr plat, n modul stabilit de contractul colectiv de munc i@sau de
conveniile colective, colectarea coti'aiilor de membru al sindicatului i le transfer lunar pe contul de
decontare al organului sindical respectiv. *nga.atorul nu este n drept s rein transferarea mi.loacelor
indicate sau s le utili'e'e n alte scopuri.
#5$ !etribuirea muncii conductorului organului sindical al crui contract individual de munc a fost
suspendat n legtur cu alegerea n funcia electiv se efectuea' din contul mi.loacelor unitii, mrimea
salariului acestuia stabilindu&se prin negocieri i indicndu&se n contractul colectiv de munc i@sau n
convenia colectiv.
#3$ n unitile n care este nc-eiat un contract colectiv de munc i@sau asupra crora i produc
efectele conveniile colective, anga.atorul, la solicitarea salariailor care nu snt membri de sindicat, reine
din salariul acestora mi.loace bneti i le transfer lunar la contul de decontare al organului sindical, n
condiiile i n modul stabilit de contractul colectiv de munc i@sau de conveniile colective.
#>$ "suri suplimentare pentru asigurarea activitii sindicatelor pot fi prev'ute n contractul colectiv
de munc i@sau n conveniile colective.
onclu'ie+
7in cele relatate observam ca atit odul "uncii cit si celelalte acte normative prevad intr&un volum mult
mai amplu reglementari ce privesc drepturile salariatilor decit cele ale anga.atorilor, adica legislatia
muncii pune accent mai mult pe salariat decit pe anga.ator deoarece el mereu se afla in numeroase
de'avanta.e.7eoarece daca e sa ne aducem aminte din trecut atunci cei care preestau o munca nici nu erau
considerati ca persoane fi'ice dar nu inca sa mai vorbim si de o oarecare remuneratie#salariu$.(robabil din
acest motiv legislatia actuala prevede mult mai multe drepturi si facilitati pentru salariati.
?
Bibliografie+
1.odul muncii al !epublici "oldova 4r. 135 din 22.6%.266%
2.onstitutia !epublicii "oldova nr.16>&111@362 din 15.6A.266>
%..7reptul "uncii, 4icolai !omanda , 8duard Boi teanu, pag. %22
5. (actul interna ional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale,
adoptat de 1.4.=. la 1> decembrie 1?>>, n vigoare pentru !epublica
"oldova din 2>.65.?%.
3.7ictionar .uridic de la * la F&Bucuresti+:umina :e0, 266A
>.onventia privind virsta minima de incadrare in munca nr.1%2, adoptata de
1)" 6>.6>.1?A%
A.GGG..ustice.md #acte normative$
2.GGG.gov.md
16