Sunteți pe pagina 1din 8

NCHEIEREA CONTRACTULUI

1.Consideratii generale privind incheierea contractului:


Etapele de existenta ale contractului:
1)Neocieri anticontractuale
!)Inc"eierea contractului
#)Executarea contractului
$)Incetarea contractului
%e reula neocierea contractului se &inali'ea'a &ie cu inc"eierea unui contract propriu('is &ie cu inc"eierea
unui anticontract prin care partile con)in sa inc"ee in )iitor un anu*it contract ci)il+
,ecanis*ul &or*arii contractului ca acord de )ointe a partilor contractante presupune cercetarea *odului
in care are loc *ani&estarea de )ointa a &iecarei parti contractante+
-rin inc"eierea contractului se intelee un proces co*plex care presupune intilnirea pe deplin concordata a
unei o&erte de a contracta cu acceptarea acestei o&erte. aceasta re'ulta din pre)ederile art+/01. al+1+
O&erta de a contracta si acceptarea acesteia tre2uie sa se re&ere la toate clau'ele esentiale ale contractului
ast&el incit contractul se )a considera inc"eiat in *o*entul cind partile au a3uns la un acord pri)ind toate
clau'ele lui esentiale+
,ani&estarea de )oin45 a p5r4ilor )a &i nul5 de drept 6i nu )a produce nici un e&ect 3uridic 7n ca'ul 7n care
partile au pre)a'ut o anu*ita &or*a sau leisla4ia sta2ile6te condi4ii de &or*5 pentru )ala2ilitatea actului
3uridic 6i aceste condi4ii nu au &ost respectate+
-entru sur)enirea nulit54ii este necesar5 s5 &ie 7ntrunite cu*ulati) dou5 condi4ii:
8a) Leea sau p5r4ile s5 sta2ileasc5 drept condi4ie a )ala2ilit54ii contractului o2liati)itatea unei anu*ite
&or*e+ %e6i nu este expres stipulat tre2uie de ad*is c5 cerin4e cu pri)ire la &or*a contractului pot &i
sta2ilite 6i prin u'an4e sau prin practicile sta2ilite 7ntre p5r4i9
82) Nerespecatarea &or*ei s5 &ie sanc4ionat5 cu nulitate+
Anali'a *ecanis*ului de inc"eiere acontractului presupune cercetarea o&ertei de a contracta si cea a
acceptarii o&ertei+
2.Oferta de a contracta
Con&or* codului ci)il art+/:1 al+81) Oferta de a contracta(este propunerea. adresata unei sau *ai *ultor
persoane. care contine toate ele*entele esentiale ale )iitorului contract si care re&lecta )ointa o&ertantului
de a &i leat prin acceptarea o&ertei+
%e ici deduce* ur*atoarele conditii ale ofertei:
1) Oferta este un act juridic unilateral(care re&lecta )ointa o&ertantului de a &i leat prin acceptarea
o&ertei adica. o *ani&estare de )ointa &acuta cu scopul de a produce e&ecte 3uridice+ -entru aceasta 8adica
pentru ca o&erta sa produca e&ecte 3uridice) este necesar ca o&erta sa intruneasca toate conditiile de
)aliditate a actului 3uridic+Ast&el con&or* art+/:! al+8!) leiuitorul sta2ileste ca ..o&erta este )ala2ila. nula
sau anula2ila con&or* pre)ederilor aplica2ile actului 3uridic; prin ur*are cunoaste* ur*atoarele conditii
enerale de )ala2ilitate ale actului 3uridic ci)il:
a) sa pro)ina de la o persoana care are capacitate de exercitiu necesara pentru inc"ierea unui anu*it
contract+
2) sa ai2a un o2iect deter*inat sau cel putin deter*ina2il. si o cau'a *orala si licita
c) sa pro)ina de la o persona a carui consi*ta*int nu a &ost )iciat prin:dol. eroare. )iolenta+
2) Oferta trebuie sa fie ferma(atunci cind *ani&estarea de )ointa a o&ertantului este neindoielnica de a se
o2lia in sens 3uridic in ca' de acceptare+8<pre exe*plu atunci cind A a inaintat o o&erta si = a acceptat(o.
contractul se )a considera inc"eiat. iar A isi )a executa toate o2liatiile8dar nu ca nu *ai )reu. da eu *(a*
ra'indit+++). neesc"i)indu(se de la acestea)+
Nu )a &i &er*a spre exe*plu propunerea de a )inde un lucru in ca'ul in care )in'atorul si(a re'er)at
dreptul de a *odi&ica pretul acestuia+
3) Oferta trebuie sa fie precisa si completa(ea tre2uie sa contina toate ele*entele necesare pentru
reali'area acordului de )ointa. ast&el incit contractul sa &ie inc"eiat prin si*pla acceptare a ei+ %intre aceste
ele*ente o2liatorii sunt:natura contractului si o2iectul contractului
-entru a sta2ili daca o&erta intruneste aceste ele*ente este a2solut necesar de anali'at ansa*2lu
circu*stantelor &iecarui ca' in parte+ C"iar si in lipsa unuor ele*ente esentiale8descrierea precisa a
2unului. pretul ce ur*ea'a a &i platit.*o*entul si locul executarii prestatiilor. etc) o&erta nu este neaparat
considerata ca insu&icient de precisa deoarece aceste pot &i deter*inate ulterior. dar> este i*portant a sti
daca o&ertantul a a)ut intentia cu ade)arat sa &ie leat prin contract si daca clau'ele ce lipsesc pot &i
deter*inate+
4) Oferta trebuie sa fie univoca(in ca'urile in care nu este suscepti2ila8capa2ila) de *ai *ulte
interpretari. si nu exista indoieli re&eritor la ana3a*entul o&ertantului de a se o2lia din punct de )edere
3uridic+
%e ex: Intr(un *aa'in pe ra&utri este &ixat 2unul cu tot cu pret+
O&erta nu )a &i uni)oca atunci cind este &acuta cu re'er)e. aceste &iind expri*ate expres de autorul ei sau
re'ulta din natura contractului+
%e ex: 1+O&erta &acuta unui cerc nedeter*inat de persoane deseori co*porta i*plicit o re'er)a ce
tine de calitatile persoanei8de exe*plu. contractul de locatiune a unui spatiu de locuit): acordul )a &i
de)initi) nu*ai dupa ce o&ertantul )a accepta persoana contractantului+
!+Expunerea *ar&urilor in )itrina &ara a&isarea preturilor. prin ur*are aceste pot &i interpretate
di&erit. &ie ca o&erta &ie ca expunerea *ar&urilor in scopuri pu2licitare. sau ca decor al )itrinei+
5) Oferta trebuie sa fie serioasa(atunci cind o&ertantul isi *ani&esta dorinta de a se ana3a din punct de
)edere 3uridic prin acceptarea o&ertei+Adica o&erta este &acuta cu intentia de a produce e&ecte 3uridice+
-rin ur*are nu poate &i considerat o&erta serioasa in ca'ul in care a &ost &acuta in lu*a. din
curio'itate sau in alt scop. *od din care re'ulta cu certitudine . dupa i*pre3urari sau o2iceiuri. ca persoana
respecti)a nu a intentionat sa se ana3e'e 3uridic+
%e ex: nu este considerata serioasa o&erta cind doi )ecini stau in 2eci la un pa"ar de )in. si dupa
doua pa"are A ii spune lui = ca ii )inde *asina cu 1??? de lei+<i nu poate &i tras la raspundere+ %ar daca
acestia a)eau sa se a&le spre ex+ Intr(un *aa'in de *asini cu *intea li*pede. atunci = putea sa ceara
despau2iri deoarece A la dus in eroare+
!alabilitatea ofertei
Con&or* art+/:@ C+C+ O&erta nu isi pierde )ala2ilitatea prin decesul sau pierderea capacitatii de exercitiu a
unei parti si nici daca una din parti pierde dreptul de a inc"eia contracte ca re'ultat al trans*iterii
patri*oniului ei in aad*inistrarea unei alte persoane+
Clasificarea ofertei"formele ofertei)
In ceea ce pri)este &or*a o&ertei art+/:! al+1 C+C+ sta2ileste ca )ala2ilitatea o&ertei nu depinde de &or*a in
care a &ost &acuta. ptin ur*are o&erta poate &i atit expresa cit si tacita+
1)#n functie de faptul cui ii este adresata oferta$ deosebim:
a) Oferta adresata unei persoane determinate(produce e&ecte doar catre cel cui i(a &ost adresata o&erta. iar
prin ur*are doar acela poate s(o accepte sau sa renunte la ea+
b) Oferta adresata unui grup de persoane-presupune. ca o&ertantul speciali'ea'a o&erta deli*itind cercul
potentialelor persoane ce )or a)ea capacitatea de a accepta o&erta in &unctie de anu*ite criterii. de ex:
do*eniul acti)itatilor pro&esate. cali&icarea8pro&esionalis*ul). &or*a orani'atorico(3uridica de acti)itate.
etc+%eter*inarea acestor criterii deseori tine de speci&icul o2iectului sau lucrarii contractate+ Uneori aceste
criterii sunt expuse intr(un *od expres in continutul o&ertei . alteori existenta lor re'ulta in *od i*plicit.
pornind de reula de la natura contractului+
%e ex:Atunci cind o persoana inaintea'a o&erta de a procura ser)icii de consultanta 3uridica . o&erta
este adresata in *od i*plicit persoanelor care pro&esea'a in do*eniul 3urisprudentei+
c) Oferta adresata publicului expunerea 2unurilor cu etic"ete in )itrina. punerea la dispo'itie a *eniului .
pu2licitatea 2unului. descrierea lui in cataloae si alte propuneri adresate unui cerc nedeter*inat de
persoane. unde pot accepta o&erta data oricine+
2)#n functie de faptul daca este stabilit sau nu timpul in care poate fi acceptata oferta$ deosebim:
a) Oferta facuta cu termen(constitue acea o&erta. pe care persoana ce o &ace nu deter*ina li*itele in ti*p
in ceea ce pri)este ter*enul in care ur*ea'a a &i &acuta acceptarea+ Ase*enea cateorie de o&erta poate
inceta a *ai produce e&ecte doar in *o*entul in care o&ertantul retrae sau aceasta de)ine caduca
b) Oferta facuta fara termen-constituie o&erta in care cel ce o &ace. sta2ileste in ce ter*en este posi2il sa
&ie &acuta acceptarea+ I*portanta deter*inarii ter*enului in care poate &i &acuta acceptarea reiese din &aptul
ca dupa expirarea acestuia o&ertantul nu este o2liat sa reali'e'e care)a acte supli*entare in )ederea
retraerii o&ertei(aceasta se considera retrasa la scadenta+
3)#n functie de tipul ofertei$ deosebim
a) Oferta revocabila(o&erta poate &i re)ocata daca in aceasta nu este indicat expres ca este ire)oca2ila. daca
nu include un ter*en de acceptare sau in ca'ul in care nu este ire)oca2ila in alte te*eiuri+
Re)ocarea o&ertei are loc di&erit in &unctie de &aptul daca contractul se inc"ee intre pre'enti8leea
dispune ca o&erta &acuta unei persoane pre'ente poate &i acceptata doar pe loc. aceasta se aplica si atunci
cind o&erta este &acuta de la o* la o*8instantaneu) prin *i3loace de co*unicatie) sau a2senti8in care
o&ertantul. se poate astepta la un rs in conditii nor*ale) si dupa cu* o&erta are sau nu ter*en de acceptare+
In ca'ul cind o&erta este cu trer*en ea nu poate &i re)ocata pina la indeplinirea ter*enului. totusi
exista o exceptie al+# art+/:#: O&erta c"iar si ire)oca2ila poate &i re)ocata daca re)ocarea a3une la
destinatar inainte sau odata cu o&erta+
In ca'ul o&ertei &ara ter*en de acceptare. re)ocarea o&ertei nu poate a)ea loc in ter*en necesar
pentru ca destinatarul sa poata expri*a acceptarea si ca raspunsul sa a3una la o&ertant con&or*
circu*stantelor ca'ului. practicii sta2ilite intre parti si u'antelor+
b) Oferta irevocabila-o stipulare prin care o parte se o2lia sa intre intr(un anu*it contract cu o alta parte.
la cererea acesteia+Insa intelesul acestui articol nu ec"i)alea'a rei*ul 3uridic al o&ertei si cel al
antecontractului8pro*isiunii de acontracta)+ Oferta(este un act 3uridic unilateral8*ani&estarea de )ointa a
unei persoane) antecontractul este un act 3uridic 2ilateral si repre'inta )ointa concordata a cel putin doua
parti de a se o2lia sa inc"eie in )iitor un anu*it contract. al carui continut este deter*inat in pre'ent+
Antecontractul spre deose2ire de o&erta nu poate &i re)ocat de pro*itent in nici un ca'+
4)#n functie de faptul in ce forma este e%primata oferta$ deosebim:
a) Oferta facuta tacit(a&isarea unui *eniu cu pret la intrare intr(un restaurant8adica aceasta reiese din
i*pre3urarile in care se asesc persoanele si nu este &acuta intr(un *od special ca cel )er2al sau scris)+
b) Oferta facuta verbal(presupune expunerea propunerii de a inc"eia contractul intr(o &or*a )er2ala sau
alta &or*a analoica acesteia+
c) Oferta facuta in scris(consituie o *odalitate de expri*are a propuneii de a contracta. precu* si a
conditiilor o&ertei pe purtatori de "irtie. purtatori *anetici. panourile de recla*a )ideo+
Oferta si invitatia la negocieri:
Interesul deli*itrii o&ertei de in)itatia la neocieri se *ani&esta din punct de )edere al consecintelor pe care
le produce renuntarea la propunerea respecti)a+
-rin ur*are o&erta in anu*ite conditii este ire)oca2ila. retraerea ei are ca e&ect raspunderea
o&ertantului iar in)itatia la neocieri poate &i retrasa in orice *o*ent+-ersoana care a lansat propunerea este
li2era sa incete'e neocierile la orice etapa a acestora8pina cind nu a &ost lansata o o&erta propriu('isa)+
&ntecontractul:
Cunoaste *ai *ulte )arietati:
&ntecontractul unilateral(un contract prin care o persoana. pro*itentul. se ana3ea'a in &ata unei alte
persoane. 2ene&iciar. sa inc"eie un contract. conditiile caruia sunt de3a deter*inate. in ca' daca 2ene&iciarul
)a cere acest lucru+ %e ex: proprietarul unui 2un con)ine cu alta persoana sa(i )inda acest 2un la un pret
deter*inat. daca acea persoana isi )a expri*a dorinta sa(l cu*pere+
&ntecontractul sinalagmatic(a*2ele parti se o2lia reciproc. una &ata de cealalta. &iecare a)ind
conco*itent calitatea de pro*itent si 2ene&iciar+Este atunci cind doua persoane se ana3ea'a reciproc sa
inc"eie ulterior un contract. cu conditia ca o &or*alitate supli*entara sa &ie indeplinita in )iitor+%e ex:
deter*inind acordul lor asupra tuturor conditiilor esentiale ale contractului . partile con)in pe )iitor sa(l
per&ecte'e la un notar+
'actul de preferinta(este un antecontract unde pro*itentul. se ana3ea'a &ata de 2ene&iciar. de a inc"eia
cu acesta un contract ulterior. cu pre&erinta &ata de un tert+ %e ex: in cadru unui contract de )in'are(
cu*parare. prin pactul de pre&erinta proprietarul unui 2un se o2lia &ata de o persoana ca. in ca'ul in care
)a )inde 2unul . sa(i acorde pe&erint ala pret eal+
Leea pre)ede ca &or*a sta2ilita pentru contract se aplica si pentru antecontract+%e ex: daca contractul
principal tre2uie sa &ie inc"eiat in &or*a scris . antecontractul tre2uie sa &ie inc"eiat in aceiasi &or*a+
Nerespectarea antecontractului atrae raspunderea contractuala a pro*itentului+=ene&iciarul este in drept sa
ceara pro*itentului si tertului de rea(credintacu care a contractat pro*itentu. incalcind pro*isiunea de a
contracta. repararea pre3udiciului cu'at prin nrespectarea pro*isiuni de a contracta+ Atr+0?#+
Caducitatea ofertei
-otri)it art+ /:@ CC o&erta de)ine caduca in doua ca'uri:
( daca nu a fost acceptata in termen. adica in ter*enul sta2ilit in o&erta. sau daca un atare ter*en nu este
sta2ilit( in ter*enul necesar pentru ca destinatarul sa poata expri*a acceptarea si ca raspunsul sa a3una la
o&ertant con&or* circu*stantelor ca'ului. practicii sta2ilite intre parti si u'antelor+
(daca oferta este respinsa(respinerea o&ertei poate &ie expresa sau i*plicita+Un ca' &rec)ent al
respinerii i*plicite este un raspuns la o&erta care se pre'inta ca o acceptare. dar care contine *odi&icari
su2stantiale ale conditiilor o&ertei+In a2senta unei respineri exprese declaratiile sau co*porta*entul
destinatarului o&ertei tre2uie sa &ie de asa natura incit o&ertantul sa &ie indreptatit sa creada ca destinatarul
nu are nici o intentie sa accepte o&erta+
Leea pre)ede expres ca o&erta nu de)ine caduca prin decesul sau pierderea capacitatii de exercitiu a unei
parti si nici daca una din parti pierde dreptul de a inc"eia contracte ca re'ultat al trans*iterii patri*oniului
ei in aad*inistrarea unei alte persoane+
3.&cceptarea ofertei
%in pre)ederile art+/:0 al+1+ CC re'ulta ca acceptarea ofertei repre'inta *ani&estarea de )ointa a
destinatarului o&ertei prin care acesta consi*te o&erta ca'ind de acord cu toate conditiile ei+
%in punct de )edere a naturii 3uridice acceptarea o&ertei la &el ca si o&erta este un act 3uridic
unilateral si prin ur*are tre2uie sa intruneasca toate conditiile enerale de )ala2ilitate a actului 3uridic
ci)il: a) sa pro)ina de la o persoana care are capacitate de exercitiu necesara pentru inc"ierea unui anu*it
contract+
2) sa ai2a un o2iect deter*inat sau cel putin deter*ina2il. si o cau'a *orala si licita+c) sa pro)ina de la o
persona a carui consi*ta*int nu a &ost )iciat prin:dol. eroare. )iolenta+
Totodata acceptarea o&ertei tre2uie sa corespunda si unor conditii speciale:
1)Acceptarea trebuie sa fie conforma ofertei-adica sa corespunda intr(u totul conditiilor o&ertei. con&or*
al+! al art+/11 CC acceptarea &acuta cu *odi&icarea conditiilor o&ertei este considerata o noua o&erta si o
respinere a o&ertei oriinale+
%e reula procesul inc"eierii unui contract presupune succesiunea in ti*p a unei o&erte si contra o&erte+
Art+/11 al+#+ pre)ede ca raspunsul prin care se accepta o&erta si care pre'inta conditii aditionale sau conditii
di&erite ce nu a&ectea'a *aterial conditiile o&ertei. constituie o acceptare daca o&ertantul nu le respine &ara
intir'iere ne3usti&icata+
Leiuitorul nu de&ineste se*ni&icatia ter*enilor ce a&ectea'a *aterial conditiile o&ertei. ceea ce
insea*na ca de la ca' la ca' instanta de 3udecata ur*ea'a sa aprecie'e *asura in care conditiile aditionale
din acceptare a&ectea'a sau nu conditiile o&ertei+
%e reula se considera ca sunt a&ectate *aterial conditiile o&ertei atunci cind acceptantul propune o
alta *odalitate de ac"itare a pretului. o alta &or*a de plata. de li)rare a *ar&ei sau de sc"i*2are a locului
de executare a o2liatiilor contractuale+
In relatiile dintre co*ercianti leiuitorul a instituit o reula speciala la art+/1# CC+ Ast&el daca in
relatiile co*erciale acceptarea este &acuta cu extinderi sau *odi&icari. contractul se considera inc"eiat
atunci cind acceptantul poate conta pe acordul o&ertantului. iar acesta nu re&u'a neintir'iat+
2)Acceptarea trebuie sa fie neindoielnica- atunci cind *ani&estarea de )ointa a o&ertantului este &er*a de a
se o2lia in sens 3uridic in ca' de acceptare+
3)Acceptarea trebuie sa provina de la justa persoana-daca o&erta a &ost destinata unei persoane concrete
doar aceasta o poate accepta pe cind o&erta pu2lica poate &i acceptata de oricine+
4)Acceptarea trebuie sa fie facuta inainte ca oferta sa fi devenit caduca sau sa fi fost revocata.
&cceptarea trebuie sa parvina ofertantului in termen. con&or* art+/11 al+1+ CC(acceptarea
tardi)a a o&ertei este considerata o noua o&erta+Totodata acceptarea o&ertei su2 aspectul ter*enului depinde
de &aptul daca o&erta are ter*en sau nu+
Art+/:1 C+C+ daca o&ertantul a sta2ilit un ter*en pentru acceptarea o&ertei. acceptarea poate &i
&acuta doar in ter*en+
(In acelasi ti*p art+/:: C+C+descrie *ecanis*ul acceptarii o&ertei &ara ter*en din care re'ulta ! situatii:
1)contractul se inc"eie intre pre'enti(*i3loc de co*unicare instantaneu. o&erta &acuta unei persoane
pre'ente poate &i acceptata doar pe loc. i*ediat+Aceasta reula se aplica si in ca'ul in care o&erta este
&acuta de la o* la o* prin *i3loace de teleco*unicatie instantanee8de ex: prin tele&on)+
!) Contractul se inc"ee intre a2senti(aceasta se &ace unei persoane care nu se a&la in acelasi loc si
o&erta este trans*isa prin posta. &ax. telex. curier. e(*ail. radio etc.:
(o&erta &acuta unei persoane a2sente poate &i acceptata pina in *o*entul in care o&ertantul se poate astepta
in conditi nor*ale a)ind in)edere *i3loacele de co*unicatie &olosite de o&ertant la par)enirea raspunsului+
Ter*enul pentru acceptarea o&ertei sta2ilit de o&ertant printr(o telera*5 sau scrisoare 7ncepe s5
cur5 de la data la care telera*a a &ost 7n*7nat5 spre expediere sau de la data *en4ionat5 7n scrisoare sau.
dac5 o ast&el de dat5 lipse6te. de la data de pe plic+ Ter*enul pentru acceptarea o&ertei sta2ilit prin *i3loace
de co*unicare instantanee 7ncepe s5 cur5 de la data la care o&erta par)ine destinatarului+
)orma acceptarii
Codul Ci)il nu pre)ede care)a conditii de &or*a o2liatorii pentru acceptare. de unde si re'ulta ca
acceptarea poate &i atit expresa8cind destinatarul o&ertei isi *ani&esta expres si explicit consi*ta*intul9 ea
poate &i )er2ala sau in scris ) cit si tacita(con&+art+/1$ C+C+ tacerea si inactiunea nu )alorea'a acceptarea
daca din lee. din practica sta2ilita intre parti si din u'ante nu resulta alt&el(%e ex:
a)art+1?$+al+1+(daca raporturile contractuale continua in *od tacit dupa expirarea contractului de
locatiune acesta se considera prelunit pe un ter*en nedeter*inat+
2)art+110+(daca relatiile din contractul de prestari(ser)icii )or continua cu stiinta celeilalte parti si
dupa incetarea ter*enului. contractul se considera prelunit pe un ter*en neli*itat in *asura in care
cealalta parte nu respine i*ediat prelunirea+
c)art+1?#1(acceptarea *andatului este expresa sau tacita. acceptarea este tacita daca re'ulta din
actele sau c"iar din tacerea *andatarului+
(%ac5 un co*erciant a c5rui acti)itate const5 7n co*erciali'area anu*itor 2unuri
pri*e6te o o&ert5 asupra unor ast&el de 2unuri din partea cui)a cu care se a&l5 7n rela4ii de a&aceri.
co*erciantul este o2liat s5 r5spund5 &5r5 7nt7r'iere. t5cerea sa put7nd &i considerat5 acceptare a o&ertei+
C"iar 6i atunci c7nd respine o&erta. co*erciantul este o2liat s5 prote3e'e te*porar. pe contul o&ertantului.
2unurile tri*ise de acesta. 7n *5sura 7n care poate suporta c"eltuielile necesare 6i nu su&er5 prin aceasta
)reun de'a)anta3+
*evocarea acceptarii:
Re&eritor la re)ocarea acceptarii actionea'a aceeasi reula ca si pentru re)ocarea o&ertei: acceptarea o&ertei
se considera re)ocata daca instiintarea despre re)ocare par)ine o&ertantului inaintea acceptarii sau
conco*itent cu ea+
Acceptul poate &i re)ocat 8retractat) printr(o declara4ie care tre2uie s5 par)in5 o&ertantului cel t7r'iu
p7n5 7n *o*entul 7n care par)ine acceptul+
(-entru ca'ul 7n care acceptarea poate &i &5cut5 prin t5cere sau prin inac4iune pro2le*a re)oc5rii
8retract5rii) nu se pune deoarece din *o*entul ce t5cerea sau inac4iunea au durat pe parcursul ter*enului
sta2ilit expres sau i*plicit contractul se )a considera 7nc"eiat la expirarea ter*enului respecti)+
(%ac5 acceptarea poate &i &5cut5 prin sa)7r6irea anu*itor ac4iuni tre2uie de &5cut distinc4ie 7ntre
a)situa4ia 7n care contractul se consider5 7nc"eiat la s5)7r6irea ac4iunilor 8)e'i co*entariul la art+ /:0) 6i
2)situa4ia 7n care contractul se )a considera 7nc"eiat la *o*entul noti&ic5rii o&ertantului despre s5)7r6irea
ac4iunilor+
n pri*ul ca' acceptul nu )a putea &i re)ocat 8retractat) deoarece a produs e&ecte 3uridice 6i
contractul a &ost de3a 7nc"eiat+ %estinatarul o&ertei )a putea doar re'ol)i contractul 7n ca'urile 6i condi4iile
pre)5'ute de lee sau contract+
n al doilea ca' 7ns5 se )a aplica reula sta2ilit5 7n acest articol+ n ca'ul 7n care noti&icarea despre
retractarea ac4iunilor )a par)eni anterior noti&ic5rii despre s5)7r6irea ac4iunilor acceptul se )a considera
re)ocat 8retractat) 6i contractul nu se )a considera 7nc"eiat deoarece anterior par)enise o declara4ie despre
respinerea o&ertei+ %in acel *o*ent o&erta de)ine caduca 8)e'i co*entariul la art+ /:/) 6i ulterior nu *ai
poate &i acceptat5 nici c"iar printr(o declara4ie expres5+
&cceptarea tardiva( este atunci cind inter)ine dupa ce o&erta a &ost re)ocata sau a de)enit caduca+ In
*od nor*al acceptarea tardi)a nu produce e&ecte+Acceptarea tardi)a este considerata o noua o&erta8art+/11+
al+1)+
Exceptie: acceptarea tardi)a poate produce e&ecte. daca o&ertantul co*unica neintir'iat acceptantului
ca el considera acceptul par)enit in ter*en8art+/1!. al+1+)+In acest ca' contractul se )a considera inc"eiat
din *o*entul in care acceptarea tardi)a a par)enit o&ertantului+
%aca din acceptarea par)enita cu intir'iere reiese ca a &ost expediata la ti*p. aceasta este considerata
tardi)a nu*ai daca o&ertantul co*unica i*ediat celeilalte parti &aptul intir'ierii8art+/1! al+!)+
%ac5 7n rela4iile co*erciale acceptarea este &5cut5 cu extinderi sau *odi&ic5ri. contractul se consider5
7nc"eiat atunci c7nd acceptantul poate conta pe acordul o&ertantului. iar acesta nu re&u'5 ne7nt7r'iat+
4.+omentul si locul incheierii contractului
,o*entul inc"eierii contractului di&era in &unctie de &aptul daca contractul se inc"eie intre pre'enti
sau intre a2senti+
1)Intre pre'enti contractul se considera inc"eiat atunci cind partile a&lindu(se una in &ata celeilalte
con)in si consi*t asupra tuturor clau'elor esentiale a )itorului contract+
!)Inc"eierea contractului intre a2senti(in siste*ele leislatiei unor tari de(a lunul ti*pului sau
conturat di&erite siste*e de apreciere si deter*inare a *o*entului inc"eierii contractului+<i anu*e:
1+ <iste*ul declaratiunii8de ex: ,area =ritanie(co*on laA) in 2a'a acestuia contractul se
considera inc"eiat atunci cind destinatarul o&ertei &acind cunostinta cu continutul ei a decis
sa inc"eie contractul+
!+ <iste*ul expeditiunii(contractul se considera inc"eiat in *o*entul in care destinatarul
o&ertei a expediat acceptarea in adresa o&ertantului+
#+ <iste*ul receptiei(con&or* caruia contractul se considera inc"eiat in *o*entul cind
o&ertantul a receptionat acceptarea c"iar daca nu a &acut cunostinta cu continutul ei+
$+ <iste*ul in&or*arii(in con&or*itate cu care contractul se considera inc"eiat atunci cind
o&ertantul a receptionat acceptarea o&ertei si a &acut cunostinta cu continutul ei+
Leiuitorul nostru a rele*entat(siste*ul receptiei. aceasta pre)edere o deduce* din art+!?? al+1+
8*ani&estarea de )ointa care tre2uie receptionata de cealalta parte produce e&ecte in *o*entul in care
par)ine acesteia. indi&erent de &aptul daca a luat cunostinta sau nu de continutul ei) si din art+!:0 al+1+
propo'itia a !(a8Acceptarea produce e&ecte din *o*entul in care este receptionata de o&ertant)+
-entru a produce e&ecte 3uridice nu este rele)ant *o*entul 7n care a &ost expediat r5spunsul
destinatarului o&ertei ci *o*entul 7n care acesta a par)enit o&ertantului. cu excep4iile sta2ilite de lee
8Acceptarea tardi)5 produce e&ecte dac5 o&ertantul co*unic5 ne7nt7r'iat acceptantului c5 el consider5
acceptul par)enit 7n ter*en+)+
C"iar 6i 7n ca'ul 7n care o&erta poate &i acceptat5 prin s5)7r6irea unor ac4iuni acceptul )a produce
e&ecte din *o*entul c7nd o&ertantul )a &i noti&icat despre s5)5r6irea ac4iunilor respecti)e+
Aceast5 conclu'ie re'ult5 din &aptul c5 reula cu pri)ire la *o*entul de c7nd produce e&ecte
3uridice acceptarea. este inserat5 i*ediat dup5 reula care stipulea'5 c5 acceptarea de &ace prin declara4ie
sau printr(o alt5 ac4iune care atest5 acceptarea o&ertei 6i stipulea'5 acela6i *o*ent al producerii e&ectelor
3uridice pentru a*2ele *odalit54i de acceptare+
Aceea6i conclu'ie re'ult5 6i din alin+ 8!) care sta2ile6te c5 acceptarea o&ertei prin s5)7r6irea
ac4iunilor )a produce e&ecte din *o*entul s5)7r6irii ac4iunilor. &5r5 a &i necesar5 noti&icarea o&ertantului. 7n
ca'ul 7n care aceasta 8producerea e&ectelor) re'ult5 din o&ert5. din practica sta2ilit5 7ntre p5r4i sau din
u'an4e+
-er contrario 7n ca'ul 7n care o&erta. u'an4ele sau practica sta2ilit5 7ntre p5r4i nu pre)5d c5
acceptarea produce e&ecte din *o*entul s5)7r6irii ac4iunilor se )a aplica reula din alin+ 81) care pre)ede c5
e&ectele se produc din *o*entul noti&ic5rii o&ertantului+ <arcina de a de*onstra &aptul noti&ic5rii
o&ertantului despre acceptarea o&ertei 6i par)enirea 7n ter*en util a r5spunsului cu pri)ire la acceptarea
o&ertei re)ine destinatarului o&ertei+
B<ta2ilirea *o*entului din care acceptul a produs e&ecte 3uridice este &oarte i*portant deoarece
de acest *o*ent s7nt leate un 6ir de consecin4e 3uridice:
8a) p7n5 7n *o*entul 7n care acceptul nu a produs e&ecte 3uridice contractul nu este 7nc"eiat8)e'i
co*entariul la art+ /11)9
82) p7n5 7n *o*entul 7n care acceptul nu a produs e&ecte 3uridice acesta poate &i re)ocat 8retractat)
sau *odi&icat de c5tre destinatarul o&ertei9
8c) acceptul care par)ine *ai t7r'iu dec7t ter*enul sta2ilit sau care poate &i dedus nu )a *ai
produce e&ecte 3uridice. cu excep4iile pre)5'ute de lee 8)e'i co*entariul la art+ /1!)9
8d) destinatarul o&ertei suport5 riscul 7n ca'ul 7n care acceptul nu par)ine 7n ter*en sau 7n ca'ul 7n
care con4inutul acceptului este denaturat+
"1) Contractul se consider, -ncheiat -n momentul primirii acceptului de c,tre ofertant.
"2) .ac, -n contract nu este indicat locul -ncheierii$ el se consider, -ncheiat la domiciliul sau la sediul
ofertantului.
1++ Aici de &apt se repet5 o nor*5 care de3a se con4ine 7n art+ /:0 alin+ 81) unde este stipulat c5 acceptul
produce e&ecte din *o*entul 7n care este recep4ionat5 de c5tre o&ertant+ <olu4ionarea pro2le*ei pri)ind
*o*entul 7nc"eierii contractului este relati) si*pl5 7n ca'ul 7n care destinatarul o&ertei tre2uie s5(l noti&ice
pe o&ertant despre acceptarea o&ertei+ <itua4ia 7ns5 )a &i *ult *ai co*plicat5 7n ca'ul 7n care aceast5
noti&icarea nu este o2liatorie. 7n special 7n ca'ul 7n care o&erta este acceptat5 prin t5cere sau prin inac4iuni+
!+ Tre2uie de considerat c5 7n ca'ul 7n care acceptul produce e&ecte 7nainte de a &i pri*it de c5tre
o&ertant contractul )a &i considerat 7nc"eiat din *o*entul 7n care acceptul a produs e&ecte+ O alt5
interpretare nu este posi2il5 7n situa4ia 7n care acceptul de6i a produs e&ecte nu )a a3une niciodat5 la
o&ertant pentru c5 nu )a exista o noti&icare+ Nu este posi2il de interpretat aceast5 situa4ie 7n sensul c5 7n
ca'ul 7n care acceptul nu tre2uie noti&icat o&ertantului contractul se )a considera 7nc"eiat 7n *o*entul 7n
care o&ertantul )a a&la despre circu*stan4ele 7n care a a&lat despre accept 8a a&lat despre t5cere. despre
ac4iuni sau inac4iuni)+ In acest ca' 7nc"eierea contractului )a depinde de perceperea su2iecti)5 a
o&ertantului &apt care nu este ad*inis2il+
,o*entului 7nc"eierii contractului tre2uie s5 &ie deter*inat 7n dependen45 de criterii o2iecti)e+
<a)7r6irea ac4iunilor ori t5cerea sau inac4iunea 7n ter*enul sta2ilit expres sau i*plicit s7nt criterii o2iecti)e
care per*it de a deter*ina *o*entul 7nc"eierii contractului &5r5 a &i ne)oi4i s5 apel5* la perceperea
su2iecti)5 a o&ertantului+
#+ n ca'ul 7n care 7ntre p5r4i )a apare un litiiu sta2ilirea &aptului dac5 contractul este 7nc"eiat sau nu 6i
respecti) a *o*entului 6i locului 7nc"eierii 4ine de co*peten4a instan4ei care se pronun45 asupra &ondului+
$+ n raporturile co*erciale. 7n special 7n ca'urile 7n care este )or2a despre contracte co*plexe.
contractele se 7nc"eie 7n re'ultatul unor neociere co*plicate 6i 7ndelunate &5r5 a putea sta2ili exact dac5
a existat o o&ert5 6i un accept+ n acest ca'uri este co*plicat de deter*inat dac5 a &ost sau nu 7nc"eiat
contractul c"iar dac5 p5r4ile au 7nceput s5 execute contractul+
@+ <ta2ilirea *o*entului 7nc"eierii contractului este necesar5 pentru solu4ionarea unor pro2le*e &oarte
i*portante+ <pre exe*plu pro2le*ele pri)ind capacitatea p5r4ilor. existen4a 6i )ala2ilitatea o2iectului.
condi4iile de &or*5. pri)ind licen4ierea 6i alte condi4ii pe care tre2uie s5 le respecte p5r4ile se deter*in5 7n
dependen45 de locul 6i *o*entul 7nc"eierii contractului+
/+ ,o*entul 7nc"eierii contractului este &oarte i*portant 6i 7n ca'ul 7n care )or &i 7nc"eiate *ai *ulte
contracte cu pri)ire la acela6i 2un+ %ac5 nu se )a putea sta2ili cine are dreptul de pre&erin45 2unul )a &i
trans*is persoanei cu care a &ost *ai 7nt7i 7nc"eiat contractul+
0+ <ta2ilirea *o*entului 7nc"eierii contractului este i*portant 6i pentru sta2ilirea dreptului da a 7nainta
o ac4iune paulian5+ Con&or* reulii enerale nu au dreptul de a 7nainta o ac4iune paulian5 creditorii care au
o24inut aceast5 calitatea dup5 7nc"eierea contractului+
:+ %e *o*entul 7nc"eierii contractului este str7ns leat5 6i pro2le*a locului 7nc"eierii contractului+ n
alin+ 8!) este stipulat5 reula eneral5 C contractul se consider5 7nc"eiat la do*iciliul sau sediul
o&ertantului+ Aceast5 solu4ie a &ost aleas5 7n dependen45 de *o*entul 7n care produce e&ecte 3uridice
acceptul 6i din pre'u*4ia c5 acceptul )a par)eni o&ertantului la do*iciliul sau sediul acestuia+