Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR I NDI VI DUAL DE ACREDI TARE 2014

TESS RALLY ROMTELECOM


Prezenta cerere se va transmite pn la data de 15 MARTIE 2014 la adresa de e-mail
dan@autorally.ro
CERERILE INCOMPLETE NU VOR FI LUATE N CONSIDERARE!
Completai cate un formular pentru fiecare persoan pentru care dorii acreditare.
Denumire media www.bogdanbarabas.ro
ip media website
!dresa "tr. #uresenilor nr.$%
&ras 'rasov
(edactor sef)*ditor sport 'ogdan 'arabas
elefon +,-..+/$0$
*-mail bogdan.fb@gmail.com
ira1)2r. de cititori3
3Pentru cei care reprezinta o publicatie cu audienta nationala4 este suficienta specificarea acestui lucru4 alaturi de tira1)numar
de cititori)o cifra apro5imativa de audienta4 in sectiunea dedicata pe formularul de acreditare. 2umarul de acreditari este limitat4
iar prioritate vor avea televiziunile4 ziarele si revistele cu audienta nationala sau locala4 apoi website-urile de specialitate.
Prioritate au si publicatiile care au fost acreditate in anii precedenti si cele care fac dovada acoperirii evenimentului in trecut
6atasare de articole4 imagini4 etc.7.
PERSOANA ACREDITAT
Nume com!e" #$%$&$' #o()$*
+u%*$!,'" Fo"o
x
+u%*$!,'" -
Fo"o
TV #,%ou %e'.
#arcai cu 8 9n csua corespunztoare
A)%e'$ em$,! bogdan.fb@gmail.com
Te!e/o* mo&,! +,-..+/$0$
So!,c," ecu'o* $u"o DA0NU D$
:ista 1urnalistilor acreditati va fi publicata luni4 $,.+%.;+$/ pe www.raliulbrasovului.ro. (idicarea
ecusonului <i a materialelor se va putea face doar pe baza legitimaiei de pres4 iar 9n cazul
vestelor media4 singurele care permit accesul 9n locuri destinate fotografilor <i cameramanilor4
doar contra unei garanii de ;+ de lei care va fi rambursata la returnarea acestora.
Lu$%e !$ cu*o1",*2. 1, $co%)
Prin semnarea prezentei cereri4 m anga1ez s respect toate indicaiile oamenilor de ordine <i a
celor responsabili cu securitatea. Declar c iau parte la acest eveniment pe proprie rspundere
<i absolv organizatorul4 participanii <i =ederaia (omn de !utomobilism "portiv de orice
culp.
D$"$3 0450652014
#$%$&$' #o()$*
Nume Sem*."u%.
A"e*2,e! Mo"o%'o%"u! o$"e /, e%,cu!o'!