Sunteți pe pagina 1din 55

1

Metrologie
Metrologie
- - Generalitati Generalitati - -
Metrologia este stiinta masurarilor
Sistemul acopera conceptele de baza ale masurarilor, cum ar fi:
trasabilitatea, incertitudinea, calibrarea, validarea etc.
Ce trebuie sa asigure datele analitice :
1. exprimarea conform unitatilor recunoscute, in principal, unitati
ale Sistemului International (SI)
2. comparabile intre laboratoare si in timp
3. oferite utilizatorilor impreuna cu informatii clare cu privire la importanta lor
2
Metrologie
Metrologie
Unitati Unitati ale ale Sistemului Sistemului International International
Sistemul metric stabilit in Franta in timpul revolutiei franceze (metrul standard
conservat la BIPM din Svres din 1889)
La Confrence Gnrale des Poids et Mesures (CGPM) in 1901 : kilogramul este
declarat unitate de masa, rezolvand disputa dintre greutate si masa
Timpul : unitatea din SI este secunda atomica (din 1968), corespunzatoare cu
radiatia dintre doua nivele a formei de baza a atomului de Cs133
Temperatura : centigrad sau scala Celsius (punctele de inghet sau fierbere a apei
pure stabilite la 0 si 100C)- scala Kelvin (zero absolut la aproximativ -273 C )
Molul : masa de substanta, masurata in raport cu kilogramul (masa de
12g de C12= un mol de carbon) Unitatea leaga entitatea
atomica/moleculara a materiei cu o scala macroscopica, prin reactii
chimice clasice
Unitati derivate : de exemplu, suprafata, densitatea, presiunea, vascozitatea, etc. ,
cea mai folosita fiind volumul(definind litrul ca un volum ocupat de masa de 1 kg
de apa pura la densitatea sa maxima, la o presiune atmosferica normala )
3
Metrologia
Metrologia
in Bioanaliza
in Bioanaliza
- -Aspecte Aspecte specifice specifice- -
Influenta matricei probei
Variatia problemelor analitice in relatie cu milioanele de substante si
miile de tipuri de probe
Nevoia de operatii preliminarii inaintea analizei (prelevarea de probe,
depozitarea etc.) si probleme legate de aceste aspecte (stabilitatea,
omogenitatea probelor etc.)
Nevoia de unelte pentru controlul calitatii masurarilor
(determinarilor) ( matricea materialelor de referinta)
Nevoile specifice pentru validarea metodelor de includ mai multi pasi
Dificultati pentru demonstrarea trasabilitatii rezultatelor si calcularea
incertitudini totale
Ce
Ce
est e
est e
CALI TATEA
CALI TATEA
?
?
CALITATEA CALITATEA este definit drept este definit drept msura msura n care n care
un ans un ansa amblu de caracteristici mblu de caracteristici intrinseci intrinseci
ndeplinesc ndeplinesc anumite anumite cerin cerin ele ele . .
[ISO 9000 [ISO 9000- -2000]. 2000].
n activitatea d n activitatea din in laborato laboratoarele arele de de analize analize, ,
CALITATEA CALITATEA poate fi definit drept poate fi definit drept furnizarea furnizarea
rezultatelor rezultatelor ncerc ncerc rilor rilor n cursul unui interval n cursul unui interval
de timp de timp i a unor condi i a unor condi ii stabilite, la costurile ii stabilite, la costurile
fixate fixate i cu respectarea conditiilor de securitate i cu respectarea conditiilor de securitate
impuse impuse
5
Asigurarea
Asigurarea
Calitati
Calitati
- -Analiza Analiza chimica chimica- -
Asigurarea Calitatii :
Actiuni prestabilite si sistematice necesare pentru a oferi increderea
adecvata ca un produs sau un serviciu va satisface pe deplin
necesitatile legate de calitate
Controlul Calitati :
Tehnici si activitati operationale ce sunt folosite pentru a raspunde
cerintelor de calitate. Implica activitati care tintesc atat spre a
urmari un proces si pentru a elimina cauzele esecului cu
perspectiva de a atinge cea mai buna eficienta economica
Sistemul de calitate :
Structura organizationala, ce acopera responsabilitatile, procedurile
si procesele, pentru a implementa activitatile de calitate
(determinand politicile de calitate ale unei compani)
6
Asigurarea
Asigurarea
calitati
calitati
- -Nevoile Nevoile utilizatorilor utilizatorilor- -
Rezultatele trebuie sa fie apte pentru scopul masurarii, ca
si mijloacele care sunt folosite (cel mai mare nivel de
acuratete nu este sistematic necesar)
Un client bine informat va intreba: (1) daca metoda este
cea optima, (2) daca a fost validata, (3) care sunt sursele
de incertitudine si (4) care nivelul de incredere ce poate fi
asteptat de la rezultate.
Va fi luat de asemenea in considerare si raportul
calitate/pret.
7
Consecintele
Consecintele
erorilor
erorilor
analitice
analitice
Toxicitate
produselor
alimentare
(dioxine)
Poluarea
mediului
(apa potabila)
Diagnostice
medicale,
Stiinta medicinei
legale
Produse industriale
(impact asupra comertului)
DECIZII
O analiza statistica permite studiul distributiei unei
populatii de date dar nu poate explica diferenta
dintre rezultate
8
Masurarile
Masurarile
Analitice
Analitice
- - Tipuri Tipuri de de metode metode - -
Metode calculabile
Rezultate ce pot fi prezise din calcule facute pe baza masurarilor fizice sau
chimice cum ar fi cantarirea probelor, volumul agentului reactiv de titrare etc.
Metoda Primara (sau Definitiva)
Metoda cu cea mai mare calitate metrologica, avand putine erori aleatorii
(si nici o eroare sistematica) si pentru care se poate obtine o estimare
completa a incertitudinii din punctul de vedere al unitatilor din SI
Metode Relative
Compararea probelor analizate cu calibranti de concentratii cunoscute. Rezultatul
este stabilit prin interpolarea curbei de raspuns a calibrari (tehnici spectrometrice)
Metode Comparative
Compararea probei analizate cu proba de calibrare ce nu a fost subiectul nici unui
tratament chimic. Calibrarea este facuta folosind materiale de referinta certificate
cu o matrice similata cu aceea a probei (spectrometrie fluorescenta cu raze X)
9
Masurari
Masurari
Analitice
Analitice
- -Puncte Puncte critice critice- -
Cadrul general
Selectarea metodei
adecvate
(prelevarea de probe,
analiza, depozitarea )
Asigurarea calitatii
(validarea, controlul calitatii)
Depozitarea pe termen
lung
10
Masurari
Masurari
Analitice
Analitice
Puncte Puncte critice critice
Cateva criterii de selectie
Prelevarea de probe
Reprezentativitatea,
tipuri de probe,
strategia de prelevare
(locul, frecventa, procedura, etc.)
Conservare/Depozitare
Pastrarea integritatii
(conditiile de transport si
conservare/
depozitare, tipuri de
containere,
temperatura, etc. )
Metode Analitice
Echipament si consumabile
(agenti reactivi de puritate
cunoscuta),
administrare, costuri si
adaptarea la scopul analizelor
11
Selectarea
Selectarea
Metodelor
Metodelor
Calibrarea
DISPONIBILITATEA CALIBRANTILOR
Calibranti primari (calibrare)
Standarde interne (*)
(corectia interferentelor matricilor, cu riscuri associate, de exemplu,
diferite raspunsuri, linearitate) stoichimetria, puritatea
METODE DE CALIBRARE
Externe
Potrivirea matricelor
Adaugari standarde
(*) Termenul standard este predispus confuziei (calibranti, RM, standarde scrise)
CALITATEA MASURARILOR
CALITATEA MASURARILOR
BIOANALITICE
BIOANALITICE
O
O
problema
problema
de
de
interdependenta
interdependenta
NOI CERINTE DE REGLEMENTARE:
NOI CERINTE DE REGLEMENTARE:
DIRECTIVE
DIRECTIVE
UE
UE
IVD
IVD

O
O
noua
noua
directiva
directiva
:
:
Directiva Directiva UE UE IVD a intra in IVD a intra in vigoare vigoare in 2003. in 2003. Continutul Continutul
directivei directivei: : eliminarea eliminarea barierelor barierelor comerciale comerciale din din Europa Europa
prin prin asigurarea asigurarea accesului accesului la la intreaga intreaga piata piata europeana europeana
prin prin aprobarea aprobarea unui unui singur singur produs produs. .
Cerinte Cerinte esentiale esentiale
Calibrarile Calibrarile IVD IVD si/sau si/sau materialele materialele de control de control trebuie trebuie sa sa fie fie
trasabile trasabile la la standardele standardele de de specialitate specialitate superioare superioare. .
- - recunoasterea recunoasterea nationala nationala si si internationala internationala a a
materialelor materialelor de de referinta referinta. .
Trasabilitarea
Trasabilitarea
standardelor
standardelor
si
si
increderea
increderea
globala
globala
in
in
aceasta
aceasta
realizare
realizare
sunt
sunt
bazele
bazele
recunoasterii
recunoasterii
mutuale
mutuale
si
si
a
a
increderii
increderii
in
in
datele
datele
utilizate
utilizate
pentru
pentru
usurarea
usurarea
si
si
favorizarea
favorizarea
comertului
comertului
international
international
dar
dar
si
si
a
a
deciziilor
deciziilor
referitoare
referitoare
la
la
sanatate
sanatate
,
,
siguranta
siguranta
,
,
comert
comert
si/sau
si/sau
cercetare
cercetare
.
.
DIRECTIVELE DE DIAGNOSTIFICARE A
DIRECTIVELE DE DIAGNOSTIFICARE A
PROCEDEURILOR
PROCEDEURILOR
IN VITRO
IN VITRO
ALE UE
ALE UE

Trasabilitatea
Trasabilitatea
valorilor
valorilor
utilizate
utilizate
la
la
calibratori
calibratori
si
si
la
la
materialele
materialele
de control
de control
trebuie
trebuie
sa
sa
fie
fie
asigurata
asigurata
prin
prin
proceduri
proceduri
standard de
standard de
masurare
masurare
si/sau
si/sau
materiale
materiale
standard de
standard de
referinta
referinta
.
.

Trasabilitate Trasabilitate: : Proprietatea Proprietatea unui unui rezultat rezultat sau sau a a valorii valorii
unui unui standard de a standard de a fi fi puse puse in in corelare corelare cu cu referinte referinte
standard, de standard, de obicei obicei nationale nationale sau sau internationale internationale, , printr printr- -
un un lant lant neintrerupt neintrerupt de de comparatii comparatii, , toate toate prezentand prezentand
incertitudini incertitudini. .
Incertitudinea Incertitudinea masurarilor masurarilor este este un un parametru parametru
asociat asociat cu cu rezultatul rezultatul unei unei masurari masurari care care
caracterizeaza caracterizeaza dispersia dispersia valorilor valorilor datorata datorata factorului factorului
uman uman/material. /material.
Trasabilitatea Trasabilitatea si si comparabilitatea comparabilitatea globala globala sunt sunt baze baze
pentru pentru recunoasterea recunoasterea mutuala mutuala, , comertul comertul
international international si si increderea increderea in in datele datele utilizate utilizate la la luarea luarea
unor unor decizii decizii referitoare referitoare la la siguranta siguranta, , sanatate sanatate, ,
comert comert si/sau si/sau dezvoltarea dezvoltarea stiintifica stiintifica. .
TRASABILITATEA
TRASABILITATEA
Trasabilitatea Trasabilitatea este este modul modul in care in care obtii obtii unitatile unitatile de de
masura masura pentru pentru rezultat rezultat: :
- -de de exemplu exemplu, , transformarea transformarea unitatilor unitatilor aparatului aparatului de de
masura masura utilizat utilizat in in unitati unitati standard. standard.
Unitatile Unitatile standard pot standard pot aparea aparea de de mai mai multe multe ori ori in in acest acest
exemplu exemplu: :
- -cand cand este este necesara necesara corectarea corectarea
C C
proba proba
= = C C
st st
/S /S
st st
* * S S
proba proba
( (adaugat adaugat/existent) /existent)
Compararea
Compararea
rezultatelor
rezultatelor

Rezultatele
Rezultatele
sunt
sunt
folositoare
folositoare
numai
numai
atunci
atunci
cand
cand
sunt
sunt
comparate
comparate
:
:
-
-
cu
cu
alte
alte
rezultate
rezultate
pentru
pentru
observarea
observarea
unei
unei
tendinte
tendinte
;
;
-
-
cu
cu
limite
limite
pentru
pentru
stabilirea
stabilirea
domeniului
domeniului
unei
unei
actiuni
actiuni
;
;
-
-
cu
cu
diferite
diferite
rezultate
rezultate
masurate
masurate
in
in
pozitii
pozitii
diferite
diferite
sau
sau
la
la
timpi
timpi
diferiti
diferiti

comparabilitatea
comparabilitatea
in
in
spatiu
spatiu
si
si
timp
timp

Pentru
Pentru
masurarile
masurarile
bioanalitice
bioanalitice

trasabilitatea
trasabilitatea

nu
nu
asigura
asigura

calitatea
calitatea

Trasabilitatea Trasabilitatea nu nu este este o o umbrela umbrela sub care ne sub care ne
putem putem ascunde ascunde face parte din face parte din calitate calitate. .
A A fi fi trasabil trasabil, , chiar chiar si si la o la o buna buna referinta referinta, nu , nu
inseamna inseamna ca ca ai ai dreptate dreptate. .
Transabilitatea Transabilitatea in bioanaliza in bioanaliza este este diferita diferita
Datorita Datorita identitatii identitatii, , interferentei interferentei si si morfologiei morfologiei
Dificultati Dificultati majore majore sunt sunt intampinate intampinate in in stabilirea stabilirea
trasabilitatii trasabilitatii internationale internationale pentru pentru masurari masurari in in
bioanaliza bioanaliza
CALITATEA CALITATEA IN MASURARILE BIOANALITICE IN MASURARILE BIOANALITICE
Trasabilitatea Trasabilitatea rezultatului rezultatului
- - pot pot compara compara rezultatul rezultatul
obtinut obtinut cu un alt cu un alt rezultat rezultat? ?
Validarea Validarea metodei metodei
- - am am masurat masurat ceea ceea ce ce mi mi- -am am
propus propus sa sa masor masor? ?
Incertitudinea Incertitudinea
- - cat de cat de corect corect este este rezultatul rezultatul
la la ceea ceea ce ce am am masurat masurat? ?
Validarea Validarea metodei metodei
verifica verifica modelul modelul
- - testeaza testeaza integritatea integritatea
- - testeaza testeaza presupunerile presupunerile
- - ajuta ajuta la la stabilirea stabilirea tuturor tuturor
incertitudinilor incertitudinilor
- - asigura asigura faptul faptul ca ca analitul analitul este este
cel cel masurat masurat
identifica identifica parametrii parametrii
relevanti relevanti pentru pentru
mentinerea mentinerea sub control sub control
testeaza testeaza scopul scopul
PENTRU A STABILI
PENTRU A STABILI
TRASABILITATEA
TRASABILITATEA

CALIBRAREA MATERIALULUI
DE REFERINTA
STABILIREA
CALIBRARII
VALIDAREA MATERIALULUI
DE REFERINTA
MASURAREA
PROBEI
VALIDAREA
INTERFERENTA
SCHIMBAREA
METODEI
VALIDAREA
METODEI
REZULTATUL ESTE
TRASABIL PENTRU
CALIBRAREA MATERIALULUI
nu
da
da
nu
OBTINEREA
OBTINEREA

CALITATII
CALITATII

IN
IN
MASURARILE BIOANALITICE
MASURARILE BIOANALITICE

Trasabilitatea
Trasabilitatea
rezultatului
rezultatului

Validarea
Validarea
metodei
metodei

Totalitatea
Totalitatea
incertitudinilor
incertitudinilor
VALIDAREA
VALIDAREA
METODELOR BIOANALITICE
METODELOR BIOANALITICE
Sarcinile validrii iniiale, numit validare de baz
sau total, sunt urmtoarele:
- s dovedeasc potrivirea pentru scop n cazul elaborrii
(sau modificrii) unei metode analitice;
- s stabileasc, pe baza documentaiei, competena
analistului n vederea atingerii caracteristicilor de
performan nscrise n standard, n cazul standardelor
validate, prin nregistrarea datelor referitoare la
compatibilitate, repetabilitate, selectivitate, precizie;
- s furnizeze, n fiecare caz, date suficiente pentru
stabilirea limitelor de control pentru determinri practice
zilnice, astfel nct s fie ndeplinite caracteristicile de
performan.
Validarea
Validarea
Metodei
Metodei
Analitice
Analitice

Ce
Ce
reglementari
reglementari
,
,
ghiduri
ghiduri
proceduri
proceduri
se
se
aplica
aplica
?
?

Ce
Ce
anume
anume
se
se
valideaza
valideaza
?
?

Ce
Ce
implica
implica
validarea
validarea
metodei
metodei
?
?

Ce
Ce
impact
impact
va
va
avea
avea
validarea
validarea
(
(
sau
sau
lipsa
lipsa
ei
ei
)?
)?

Cand
Cand
este
este
obligatorie
obligatorie
validarea
validarea
?
?
Concepte
Concepte
* * Validarea Validarea este este un un proces proces de de determinare determinare a a
potrivirii potrivirii (suitability) (suitability) unei unei proceduri proceduri date date pentru pentru
furnizarea furnizarea de de rezultate rezultate analitice analitice utile. utile.
* * Validarea Validarea unei unei metode metode analitice analitice este este in in
principal principal legata legata de: de:
identificarea identificarea surselor surselor de de erori erori potentiale potentiale
cuantificarea cuantificarea erorilor erorilor potentiale potentiale ale ale metodei metodei
* O * O validare validare descrie descrie in in termeni termeni matematici matematici si si
cuantificabili cuantificabili performantele performantele caracteristice caracteristice ale ale
unei unei masurari masurari. .
* O * O metoda metoda care care este este valida valida intr intr- -o o situatie situatie poate poate
fi fi invalidata invalidata in in alta alta situatie situatie
Definiii
Validarea
(a) Confirmare prin furnizare de dovezi obiective c au
fost ndeplinite cerinele pentru o anumit utilizare sau o
aplicaie intenionat.
Note: 1. Termenul validat este utilizat pentru a
desemna aceast stare.
2. Cerinele de utilizare pentru validare pot fi reale
sau simulate.
Standardul SR EN ISO 9000:2001, ASRO, Bucureti, 2001
(b) Este o evaluare sistematic a unei proceduri analitice
n scopul determinrii faptului c are suport/baza
tiinific/a n condiiile n care va fi aplicat.
Ghidul Eurachem/WELAC Acreditarea pentru laboratoarele chimice, 1993
Neintelegeri
Neintelegeri
Curente
Curente
Validarea Validarea masurarii masurarii Optimizarea Optimizarea
masurarii masurarii Cuantificarea Cuantificarea masurarii masurarii
O O metoda metoda validata validata NU NU este este in mod in mod necesar necesar
o o metoda metoda performanta performanta
Repetarea Repetarea unei unei masurari masurari de un de un numar numar de de
ori ori nu nu constituie constituie validarea validarea ei ei
Cum
Cum
evolueaza
evolueaza
o
o
metoda
metoda
analitica
analitica
Optimization
Validare
Implementare
Elaborare
Revalidare
Pre-Validare
Frecvent, dezvoltarea metodei poate implica activitatea pe un numr
mare de idei diferite, simultan i, n final, se alege ce mai bun.
Studiul de literatur
Studiul compuilor, caracteristici,
reactivi etc.
Primirea cerinelor
clientului
Dezvoltarea metodei
Pregtirea schiei metodei
Pregtirea protocolului de
validare
Validarea metodei urmnd
protocolul
Revizuirea datelor de
validare
ntocmirea raportului de validare a
metodei
Trimiterea raportului
de validare i a
datelor la client
Etapele procesului de validare a unei metode analitice
elaborate la solicitarea unui client
Organismelor de reglementare europene i internaionale i ghidurile i
standarde lor pe diferite aspecte ale AQA.
Testarea Testarea capabilit capabilit ii ii
Acreditarea Acreditarea
International Laboratory Accreditation Cooperation International Laboratory Accreditation Cooperation
ILAC ILAC
Organization Codex Committee on Method of Analysis Organization Codex Committee on Method of Analysis
and Sampling and Sampling
CODEX/ CCMAS CODEX/ CCMAS
Validarea metodei analitice Validarea metodei analitice International Conference on Harmonization International Conference on Harmonization
ICH ICH
Japanese Pharmacopoeia Japanese Pharmacopoeia
JP JP
United States Pharmacopoeia United States Pharmacopoeia
USP USP
Validarea metodei analitice Validarea metodei analitice Food and Agricultural Organization/ World Health Food and Agricultural Organization/ World Health
FAO/WHO FAO/WHO
Validarea metodei Validarea metodei United States Foods and Drug Administration United States Foods and Drug Administration
FDA FDA
Controlul intern al calit Controlul intern al calit ii ii
Testarea Testarea capabilit capabilit ii ii
Acreditare Acreditare
Association of Official Analytical Chemists Association of Official Analytical Chemists
AOAC AOAC
International International
Standardizare Standardizare International Standardization Organization International Standardization Organization
ISO ISO
Validarea metodei analitice Validarea metodei analitice International Union of Pure and Applied Chemistry International Union of Pure and Applied Chemistry
IUPAC IUPAC
Standardizare Standardizare European Committee for Normalization European Committee for Normalization
CEN CEN
Acreditare Acreditare European Cooperation for Accreditation European Cooperation for Accreditation
EA EA
Testarea Testarea capabilit capabilit ii ii
Asigurarea calit Asigurarea calit ii ii
Cooperation of International Traceability in Analytical Cooperation of International Traceability in Analytical
Chemistry Chemistry
CITAC CITAC
Validarea metodei Validarea metodei Asociation Asociation of European Analytical Chemists of European Analytical Chemists
Eurachem Eurachem
Domeniul Domeniul Denumirea complet a organismului Denumirea complet a organismului
Organismul Organismul
(abreviat) (abreviat)
Parametrii
Parametrii
esentiali
esentiali
ai
ai
validarii
validarii
Validarea Validarea
Metodei Metodei
Bioanalitice Bioanalitice
Exactitatea
Precizia
Liniaritatea
Efectul de matrice
Integritatea
Specificitatea
Robustetea
Reproductibilitatea
Criteriile
Criteriile
de
de
Acceptare
Acceptare

Trebuie
Trebuie
stabilite
stabilite
criteriile
criteriile
specifice
specifice
de
de
acceptare
acceptare
pentru
pentru
fiecare
fiecare
parametru
parametru

Criteriul
Criteriul
de
de
acceptare
acceptare
va
va
fi
fi
diferit
diferit
pentru
pentru
probe
probe
diferite
diferite

Criteriile
Criteriile
de
de
acceptare
acceptare
trebuie
trebuie
sa
sa
fie
fie
stabilite
stabilite
in
in
pespectiva
pespectiva
utilizarii
utilizarii
rezultatelor
rezultatelor
Cand
Cand
este
este
necesara
necesara
validarea
validarea
complet complet , par , par ial ial , , ncruci ncruci at at
efectele efectele
cong./ cong./decongelarii decongelarii
durata durata de de incubare incubare
temperatura temperatura de de
incubare incubare
vechimea vechimea reactivilor reactivilor
prepararea prepararea probei probei
stocarea stocarea probei probei
numarul numarul de de pasaje pasaje
celulare celulare
loturile loturile de de
medicamente medicamente
administrate administrate
variabilitatea variabilitatea
serumului serumului provenind provenind
de la de la diferite diferite animale animale
variabilitatea variabilitatea dintre dintre
pacienti pacienti
Reproductibilitatea: modificari nedorite
Stabilitatea: modificari deliberate
C
C
a
a
nd
nd
este
este
necesara
necesara
validarea
validarea
complet complet , par , par ial ial , , ncruci ncruci at at
Cand Cand se se dezvolta dezvolta o o metoda metoda
pentru pentru prima prima oara oara
Pentru Pentru un un nou nou medicament medicament
Daca Daca un un metobolit metobolit se se
adauga adauga la o la o metoda metoda
existenta existenta
Transferul Transferul intre intre laboratoare laboratoare
Transferul Transferul intre intre analisti analisti
Matrici Matrici rare rare
Schimbari Schimbari la la nivelul nivelul matricii matricii
( (urina urina- -plasma; plasma plasma; plasma
umana umana- -plasma plasma animala animala) )
Schimbarea Schimbarea procesului procesului de de
sampling sampling
Schimbarea Schimbarea in in volumul volumul probei probei
Schimbari Schimbari in in domeniul domeniul de conc. de conc.
Schimbarea Schimbarea instrumentului instrumentului
analitic analitic (GC/MS (GC/MS- -LC/MS) LC/MS)
Schimbarea Schimbarea sistemului sistemului de de
detectie detectie (UV (UV- -MS) MS)
Administrarea Administrarea concomitenta concomitenta de de
medicamente medicamente
Diferite Diferite metode metode analitic analitic utilizate utilizate
prentru prentru acelasi acelasi component component intr intr- -
un un singur singur studiu studiu sau sau in in diferite diferite
studii studii
(Bio)
(Bio)
Standarde
Standarde
Care Care va va fi fi standardul standardul de de lucru lucru ? ?
Acest Acest standard standard va va fi fi suficient suficient pentru pentru a a fi fi facute facute toate toate
activitatile activitatile de pre de pre- -validation, validation, protocolul protocolul de de validare validare si si
toate toate analizele analizele probelor probelor pentru pentru pre pre- -clinic clinic si si clinic ? clinic ?
Care Care este este stabilitatea stabilitatea standardului standardului ? ?
Cand Cand trebui trebui preparat preparat standardul standardul ? de ? de fiecare fiecare data data cand cand se se
face face analiza analiza sau sau poate poate fi fi utilizat utilizat dupa dupa stocare stocare ( (prin prin
inghetare inghetare) ? ) ?
Se Se poate poate masura masura standardul standardul pentru pentru fiecare fiecare tip de tip de proba proba in in
matricea matricea respectiva respectiva ? ?
Cum se Cum se coreleaza coreleaza concentratia concentratia standardului standardului ? Cum se ? Cum se
poate poate determina determina la la inceput inceput, la , la mijloc mijloc si si la la sfarsitul sfarsitul
trasararii trasararii curbei curbei standard ? standard ?
Adaugarea Adaugarea standardului standardului in in proba proba fara fara diluare diluare poate poate fi fi
facuta facuta directa directa ? ?
Precizia
Precizia
Standardelor
Standardelor
Industriale
Industriale
(
(
Europene
Europene
)
)

Enzyme based assay
Enzyme based assay
<10%
<10%

ELISA
ELISA
10
10
-
-
20%
20%

Cell based assay
Cell based assay
aprox
aprox
. 25%
. 25%

Animal assay
Animal assay
20
20
-
-
50%
50%

Virus plaque assay
Virus plaque assay
330% (0.5 log)
330% (0.5 log)

Target for cell based
Target for cell based
<50%
<50%
Testul
Testul
pentru
pentru
P
P
aralelism
aralelism
Cand se traseaza
graficul logaritmic al
raspunsului analitic al
unei serii de dilutii ale
substantei de referinta
(standardului) si a unei
serii de dilutii ale
probei trebuie sa
obtinem curbe paralele
Parametri
Parametri
S
S
pecifici
pecifici
la
la
Analiza
Analiza
C
C
elulelor
elulelor
- - sursa sursa de de celule celule
( (inceputul inceputul, , mijlocul mijlocul sau sau sfarsitul sfarsitul inghetarii inghetarii) )
- - nivelul nivelul pasajului pasajului utilizat utilizat
- - densitatea densitatea celulelor celulelor stoc stoc
(cat (cat timp timp pentru pentru sedimentare sedimentare) )
- - varsta varsta celulelor celulelor (de (de cate cate zile zile sunt sunt in in cultura cultura) )
- - timpul timpul de de incubare incubare
- - recipientul recipientul
- - lotul lotul de de mediu mediu de de cultura cultura folosit folosit
- - sursa sursa de de reactivi reactivi
Rolul validrii n asigurarea calitii n laboratoarele
analitice de msurare i ncercare
Validarea unei metode analitice este o investigaie n ceea ce privete
faptul c scopul analitic al unei metode este atins, obinndu-se
rezultate analitice cu un nivel de incertitudine acceptabil.
Validarea analitic (validarea metodei, validarea instrumentaiei,
validarea soft-urilor, validarea personalului) reprezint primul nivel al
asigurrii calitii (QA) n laborator.
Validarea este necesar pentru orice metod nou; pentru un anumit tip
de material i un anumit domeniu de concentraii de operare, metoda
trebuie s fie capabil s rezolve o problem analitic etc.
Revalidarea este necesar ori de cte ori un component al sistemului
analitic este modificat sau dac exist indicaii c metoda stabilit nu
funcioneaz corect.
a. Laboratorul utilizeaz o metod validat complet.
Metoda a fost studiat ntr-un studiu colaborativ i, din acest motiv,
laboratorul trebuie s verifice dac este capabil s asigure
caracteristicile de performan ale metodei publicate (sau altfel spus,
dac este capabil s ndeplineasc cerinele sarcinii analitice). n
acest caz, laboratorul ar trebui s efectueze studii de precizie, studii
de adecvare (incluznd studii de variaie ale matricei) i posibil studii
de liniaritate, iar anumite teste, cum ar fi cel de robustee, ar putea fi
omise.
b. Laboratorul utilizeaz o metod o metod validat
complet, dar apare o nou matrice
Metoda a fost studiat ntr-un studiu colaborativ i din acest motiv,
laboratorul trebuie s verifice dac nu cumva noua matrice nu
introduce noi surse de erori n sistem. n acest caz, laboratorul ar
trebui s efectueze studii de adecvare (incluznd studii de variaii ale
matricei) i posibil studii de liniaritate.
c. Laboratorul utilizeaz o metod bine stabilit, dar
nestudiat colaborativ
n acest caz laboratorul ar trebui s efectueze studii de precizie,
studii de adecvare i posibil, studii de liniaritate.
d. Metoda a fost publicat n literatura de specialitate
mpreun cu cteva caracteristici analitice
n acest caz, laboratorul ar trebui s efectueze studii de precizie,
studii de adecvare (incluznd studii de variaii ale matricei), studii de
liniaritate i robustee.
e. Metoda a fost publicat n literatura de specialitate fr
caracteristici analitice sau a fost dezvoltat in house.
n acest caz, laboratorul ar trebui s efectueze studii de precizie,
studii de adecvare (incluznd studii de variaii ale matricei), studii de
liniaritate i robustee.
f. Metoda este empiric
O metod empiric este aceea n care cantitatea estimat este
rezultatul gsit prin aplicarea procedurii stabilite ca atare. Aceasta se
deosebete de metodele n care msurrile care au drept scop de a
evalua cantiti independente, cum ar fi concentraia unui anumit
analit ntr-o prob, la care potrivirea (adecvarea) metodei este
convenional zero i variaia matricei este irelevant (aceea este n
clasa definit).
g. Analiza ad-hoc
Analiza ad-hoc este necesar ocazional pentru a stabili, n general,
domeniul unei valori fr prea mari cheltuieli i cu exigen sczut.
Efortul care trebuie fcut pentru validare este n consecin strict
limitat. n acest caz, adecvarea trebuie studiat prin metode cum ar fi
estimarea recuperrii sau adiiilor multiple de analit, iar precizia din
msurri repetate.
h. Modificri ale analitului sau echipamentului
Avnd n vedere activitatea complex dintr-un laborator, pot exista
urmtoarele situaii care s impun efectuarea de studii de validare:
-modificri majore pe care le sufer instrumentele;
-loturi noi sau foarte variabile de reactivi;
-schimbri efectuate n ncperile laboratorului;
-metode utilizate pentru prima dat de ctre analiti noi;
-metod validat folosit dup o perioad de ntrerupere.
n acest caz aciunea esenial este s se demonstreze c nici o
nrutire nu s-a produs. Verificarea minim const ntr-un test de
potrivire singular ce presupune un experiment de verificare nainte
i dup modificarea survenit pe un material de control sau de
testare.
Oprocedura prin care o entitate autorizata
recunoaste formal ca o organizatie/o persoana este
competenta sa indeplineasca anumite sarcini specifice
ISO/IEC Guide 2:1996
Cuvinete cheie :
entitate autorizata; competenta; sarcini specifice
Ce
Ce
este
este
acreditarea
acreditarea
?
?
Analize Analize, ,
teste teste, ,
masurari masurari
specifice specifice
si/sau si/sau
calibrari calibrari
Evaluarea Evaluarea
Acreditarea
Acreditarea
Laboratoarelor
Laboratoarelor
este este un un proces proces de de evaluare evaluare prin prin care care autoritatea autoritatea din din
domeniu domeniu ( (RENAR RENAR) face o ) face o recunoastere recunoastere oficiala oficiala ca ca
laboratorul laboratorul este este competent competent sa sa efectueze efectueze masurari masurari ( (analize analize, ,
teste teste, , incercari incercari) ) si/sau si/sau calibrari calibrari intrun intrun domeniu domeniu specific specific
CompetenteTehnice CompetenteTehnice
Managementul Managementul Sistemului Sistemului
Esenta Esenta Acreditarii Acreditarii
acreditarea acreditarea se se bazeaza bazeaza pe pe evaluarea evaluarea si si confirmarea confirmarea valabilitatii valabilitatii
( (adecvarii adecvarii la la scop scop) a: ) a:
metodelor metodelor
procedurilor procedurilor
rezultatelor rezultatelor
Competenta Competenta personal personal
echipament echipament
probe
probe
metoda
metoda
mediu mediu
testarea testarea
competentelor competentelor
Managementul Managementul Sistemului Sistemului de de Calitate Calitate
Esential Esential pentru pentru Acreditarea Acreditarea Laboratoarelor Laboratoarelor
Solicitare
Solicitare
,
,
Taxe
Taxe
,
,
Documente
Documente
suport
suport
Solicitare Solicitare
Initiala Initiala
Schimb Schimb de de proprietar proprietar
Reinnoire Reinnoire
Laboratoare
Laboratoare
extrateritoriale
extrateritoriale
Acreditare Acreditare Primara Primara
Acreditare Acreditare Secundara Secundara
Aceleasi Aceleasi Taxe Taxe ca ca Laboratoarele Laboratoarele teritoriale teritoriale
ACREDITAREA
SR EN ISO 17025:2005
SR EN ISO 15189:2007
Evaluarea independent a sistemului de
management al calitii i a competenei
tehnice a laboratorului.
Confirm competena laboratorului fa de:
clieni;
organismul de acreditare;
autoritile de reglementare.
ACREDITAREA este voluntar;
ACREDITAREA este realizat de
organismul national /international de
acreditare (RENAR)
REACREDITAREA la 3-5 ani.
COSTURILE ACREDITRII
COSTURILE ACREDITRII
n ROMNIA costurile acreditrii depind de n ROMNIA costurile acreditrii depind de: :

mrimea organiza
mrimea organiza

iei;
iei;

numrul
numrul

i complexitatea
i complexitatea

ncercrilor ce vor fi acreditate


ncercrilor ce vor fi acreditate
;
;

numrul de entit
numrul de entit

i ce vor fi
i ce vor fi
evaluate;
evaluate;

activit
activit

ile din laborator.


ile din laborator.
COST
COST
URILE
URILE
ACREDIT
ACREDIT
RII
RII
400 Euro 400 Euro 200 Euro 200 Euro
(5) (5). . Deci Deciz zi ia a de de acredit acreditre re. .
Certificat Certificat de de a acredita creditare re. .
or 50)+nPx10] (* or 50)+nPx10] (* [ nEx100 + [ nEx100 + nL nL ( 25 ( 25 (4) (4). . A Audit udit de acreditare de acreditare
400 Euro 400 Euro 200 Euro 200 Euro
(3). (3). A Audit udit preliminar preliminar
200 Euro 200 Euro 200 Euro 200 Euro
(2). (2). E Evaluarea valuarea
documentelor documentelor
150 Euro 150 Euro 150 Euro 150 Euro
(1) (1) Inr Inregistra egistrarea rea aplica aplica iei iei
pentru pentru acredita acreditare re. .
Min Min. . 4 4 Max.3 Max.3
Num Numr r de personal din laborator: de personal din laborator:
Activit Activitate ate
NATA
INMETRO
SCC
CNAS
HKAS
FINAS
COFRAC
DAP
ISRAC
SINCERT
JABIA Japan
KOLAS
DSM
RvA
SANAS
SAS
CNLA
TLAS
UKAS
NABL
SIC
NA
SWEDAC
NAB
PSB
A2LA/NVLAP/IAS
Organismele
Organismele
de
de
acreditare
acreditare
a
a
laboratoarelor
laboratoarelor
distributia distributia internationala internationala
IAF12
INAZ
SAC
ILAC
ILAC
INTERNATIONAL LABORATORY
INTERNATIONAL LABORATORY
ACCREDITATION
ACCREDITATION
COOPERATION
COOPERATION
ILAC
ILAC
(SADAC)
(IAAC)
(EA)
(APLAC)
Sisteme regionale si internationale
pentru acreditarea laboratoarelor
Mecanisme Mecanisme interactive interactive