Sunteți pe pagina 1din 40

HOTARAREA GUVERNULUI

Nr. 355/2007
privind supravegherea sanatatii
lucratorilor

Modificata si completata prin

HOTARAREA GUVERNULUI
Nr. 1169 din 25 noiembrie 2011
Publicata in Monitorul Oficial 873 din 12 decembrie 2011 (M. Of. 873/2011)
Legenda:

Text - Text anulat
Text - Text inlocuitor pentru Text
Text - Text adaugat
Text - Text abrogat

2
Text - Text anulat
Text - Text inlocuitor pentru Text
Text - Text adaugat
Text - Text abrogat


HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului
nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Nr. 1169 din 25 noiembrie 2011
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 873 din 12 decembrie
2011
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul
Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind
supravegherea sanatatii lucratorilor, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificarile ulterioare,
se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru supravegherea
sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate,
pentru prevenirea imbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de
agenti nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici
locului de munca, precum si a suprasolicitarii diferitelor organe sau
sisteme ale organismului in procesul de munca.
Art. 2.
In sensul prezentei hotarari, supravegherea sanatatii lucratorilor
reprezinta totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea,
depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de
profesie, precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a
lucratorilor.
Art. 3.
Potrivit prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,
Ministerul Sanatatii Publice este autoritatea competenta in domeniul
medicinii muncii si al supravegherii starii de sanatate a lucratorilor.
Art. 4.
(1) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii
specialisti de medicina muncii.
3
Text - Text anulat
Text - Text inlocuitor pentru Text
Text - Text adaugat
Text - Text abrogat


(2) Pana la data de 31 decembrie 2010, medicii specialisti in medicina
generala ori in medicina de familie, care au obtinut, potrivit legii, atestat
in specialitatea medicina de intreprindere, pot desfasura activitati in
domeniul supravegherii sanatatii lucratorilor, cu exceptia incheierii fisei
de aptitudine prevazute la art. 16 alin. (6).

CAPITOLUL II
Obligatiile angajatorilor
Art. 5.
(1) Angajatorul trebuie sa se afle in posesia unei evaluari a riscului
asupra sanatatii lucratorilor.
(2) Evaluarea riscului asupra sanatatii se actualizeaza daca s-au produs
schimbari semnificative din cauza carora evaluarea ar fi depasita sau
atunci cand rezultatele supravegherii sanatatii o impun.
Art. 6.
Angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si
din sectorul privat, sunt obligati sa respecte reglementarile in vigoare
privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
Art. 7.
Angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii
tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea
sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati in niciun fel in costurile
aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor
profesionale.
CAPITOLUL III
Servicii medicale profilactice
Art. 8.
(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea
sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea in munca, de
adaptare, periodic, la reluarea activitatii, promovarea sanatatii la locul de
munca.
(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea
sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea in munca, de
adaptare, periodic, la reluarea activitatii, supraveghere speciala si
promovarea sanatatii la locul de munca.
4
Text - Text anulat
Text - Text inlocuitor pentru Text
Text - Text adaugat
Text - Text abrogat


(1.1) Prin supraveghere speciala se intelege examenul medical profilactic
efectuat de catre medicul de medicina muncii, in vederea stabilirii
aptitudinii in munca pentru lucratorii care se incadreaza in urmatoarele
categorii: persoane cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani impliniti,
persoane cu varsta de peste 60 de ani impliniti, femei gravide, persoane
cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stangace,
persoane cu vederea monoculara, persoane in evidenta cu boli cronice.
(2) Serviciile medicale profilactice prevazute la alin. (1) se efectueaza
potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum si ale actelor normative
specifice.
(3) In cazuri argumentate medical, stiintific, statistic, examenele medicale
profilactice se vor adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale.
(4) Testarea psihologica a aptitudinilor in munca se face potrivit
prevederilor anexei nr. 1.
(5) Examinarile medicale profilactice se efectueaza in baza fisei de
identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut in
anexa nr. 3, completata in mod obligatoriu la toate rubricile si semnata
de catre angajator.
Art. 9.
(1) In sensul prezentei hotarari, aptitudinea in munca reprezinta
capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfasura
activitatea la locul de munca in profesia/functia pentru care se solicita
examenul medical.
(2) Pentru stabilirea aptitudinii in munca, medicul specialist de medicina
muncii poate solicita si alte investigatii si examene medicale de
specialitate, suplimentare celor prevazute la art. 8.
Art. 10.
In conditiile in care medicul de medicina muncii face recomandari de tip
medical, aptitudinea este conditionata de respectarea acestora, iar in fisa
de aptitudine - anexa nr. 5, avizul medical va fi "apt conditionat".
Art. 11.
(1) Inaptitudinea temporara in munca, in sensul prezentei hotarari,
reprezinta incapacitatea medicala a lucratorului de a desfasura
activitatea la locul de munca in profesia/functia pentru care se solicita
examenul medical privind aptitudinea in munca, pana la reevaluarea
sanatatii de catre medicul de medicina muncii.
5
Text - Text anulat
Text - Text inlocuitor pentru Text
Text - Text adaugat
Text - Text abrogat


(2) In situatia in care lucratorul se afla temporar, din cauza unei boli, in
situatia de incapacitate medicala privind desfasurarea activitatii la locul
de munca in profesia/functia pentru care se solicita examenul medical
de medicina muncii, medicul de medicina muncii stabileste inaptitudinea
temporara pana la disparitia cauzei medicale, iar in fisa de aptitudine -
anexa nr. 5, avizul medical va fi "inapt temporar".
Art. 12.
(1) Inaptitudinea permanenta in munca, in sensul prezentei hotarari,
reprezinta incapacitatea medicala permanenta a lucratorului de a
desfasura activitatea la locul de munca in profesia/functia pentru care se
solicita examenul medical privind aptitudinea in munca.
(2) Toate cazurile de inaptitudine medicala permanenta vor fi rezolvate de
catre medicii de medicina muncii in colaborare cu medicii de expertiza
capacitatii de munca, care se vor informa reciproc asupra rezolvarii
situatiei de fapt.
Art. 13.
Examenul medical al lucratorilor la angajarea in munca stabileste
aptitudinea/aptitudinea conditionata/ inaptitudinea permanenta sau
temporara in munca pentru profesia/functia si locul de munca in care
angajatorul ii va desemna sa lucreze privind:
a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni
prezente in momentul examinarii si viitorul loc de munca;
b) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol sanatatea si
securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca;
c) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol securitatea
unitatii si/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor
prestate;
d) existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia ii
asigura servicii.
Art. 14.
In functie de rezultatul examenului medical la angajarea in munca,
medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:
a) adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice,
fiziologice, psihologice si la starea de sanatate a lucratorului, in
situatia prevazuta la art. 15 lit. b);
b) indrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte locuri
de munca;
6
Text - Text anulat
Text - Text inlocuitor pentru Text
Text - Text adaugat
Text - Text abrogat


c) includerea in circuitul informational si operational din sistemul
sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala
deosebita.
Art. 15.
Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza pentru:
a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de
munca pe perioada determinata sau nedeterminata;
b) lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte
locuri de munca ori alte activitati;
c) lucratorii care isi schimba meseria sau profesia.
Art. 16.
(1) Examenul medical la angajarea in munca se face la solicitarea
angajatorului, care va completa fisa de solicitare a examenului medical la
angajare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, si fisa de
identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut in
anexa nr. 3.
(2) In situatia schimbarii locului de munca, lucratorul este obligat sa
prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina
muncii de la locul sau de munca anterior.
(3) Examenul medical la angajarea in munca consta in:
a) anamneza medicala profesionala si neprofesionala si examenul
clinic general, conform modelului dosarului medical prevazut in
anexa nr. 4;
b) examenele medicale clinice si paraclinice, conform modelului de
fisa prevazut in anexa nr. 1.
(4) La indicatia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea
incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul
medical la angajarea in munca pentru locurile de munca si activitatile cu
expunere la factori de risc profesional cuprinde si examene medicale
suplimentare celor prevazute in anexa nr. 1.
(5) Rezultatele examenului clinic si ale celorlalte examene medicale se
inregistreaza in dosarul medical.
(6) Medicul specialist de medicina muncii, in baza fisei de solicitare a
examenului medical la angajare, fisei de identificare a factorilor de risc
profesional, dosarului medical si a examenelor medicale efectuate,
completeaza fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical la
angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de
munca respectiv.
7
Text - Text anulat
Text - Text inlocuitor pentru Text
Text - Text adaugat
Text - Text abrogat


(6.1) Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie
adeverinta/scrisoare medicala care sa ateste starea de sanatate a
viitorului angajat.
Art. 17.
Fisa de aptitudine care finalizeaza examenul medical la angajarea in
munca se completeaza numai de catre medicul de medicina muncii, in
doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator.
Art. 18.
Examenul medical de adaptare in munca se efectueaza la indicatia
medicului specialist de medicina muncii in prima luna de la angajare si
are urmatoarele scopuri:
a) completeaza examenul medical la angajarea in munca, in conditiile
concrete noilor locuri de munca (organizarea fiziologica a muncii, a
mediului de munca, relatiile om-masina, relatiile psihosociale in
cadrul colectivului de munca);
b) ajuta organismul celor angajati sa se adapteze noilor conditii;
c) determina depistarea unor cauze medicale ale neadaptarii la noul
loc de munca si recomanda masuri de inlaturare a acestora.
Art. 19.
Efectuarea examenului medical periodic are urmatoarele scopuri:
a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a
aptitudinii in munca pentru profesia/functia si locul de munca
pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine;
b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru
activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc
profesional;
c) diagnosticarea bolilor profesionale;
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;
e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea
celorlalti lucratori la acelasi loc de munca;
f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitatii,
pentru calitatea produselor sau pentru populatia cu care lucratorul
vine in contact prin natura activitatii sale.
Art. 20.
Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor lucratorilor.
8
Text - Text anulat
Text - Text inlocuitor pentru Text
Text - Text adaugat
Text - Text abrogat


Art. 21.
Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele intocmite
conform modelului prevazut in anexa nr. 1 si poate fi modificata numai
la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea
angajatorului.
Art. 22.
Examenul medical periodic cuprinde urmatoarele:
a) nregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut n
intervalul de la examenul medical n vederea angajarii sau de la
ultimul examen medical periodic pna n momentul examenului
medical respectiv;
b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevazut n
anexa nr. 4;
c) examenele clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut
n anexa nr. 1 si examenului indicat de catre medicul specialist de
medicina muncii;
d) nregistrarea rezultatelor n dosarul medical prevazut n anexa nr.
4;
e) finalizarea concluziei prin completarea fisei de aptitudine, conform
modelului prevazut n anexa nr. 5, de catre medicul specialist de
medicina muncii, n doua exemplare, unul pentru angajator si
celalalt pentru lucrator.
f) la indicatia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea
incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale evaluate,
examenul medical periodic poate cuprinde investigatii si/sau
examene medicale de specialitate suplimentare celor prevazute in
Anexa nr. 1.
Art. 23.
Examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza dupa o ntrerupere
a activitatii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6
luni, pentru orice alte motive, n termen de 7 zile de la reluarea
activitatii, cu respectarea dispozitiilor art. 22.
Art. 24.
Efectuarea examenului medical la reluarea activitatii are urmatoarele
scopuri:
a) confirmarea aptitudinii lucratorului pentru exercitarea
profesiei/functiei avute anterior sau noii profesii/functii la locul de
munca respectiv;
9
Text - Text anulat
Text - Text inlocuitor pentru Text
Text - Text adaugat
Text - Text abrogat


b) stabilirea unor masuri de adaptare a locului de munca si a unor
activitati specifice profesiei sau functiei, daca este cazul;
c) reorientarea spre un alt loc de munca, care sa asigure lucratorului
mentinerea sanatatii si a capacitatii sale de munca.
Art. 25.
Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical
la reluarea activitatii ori de cte ori l considera necesar, n functie de
natura bolii sau a accidentului pentru care lucratorul a absentat din
productie.
Art. 26.
Promovarea sanatatii la locul de munca reprezinta supravegherea activa
a sanatatii lucratorilor n raport cu caracteristicile locului de munca si,
n mod particular, cu factorii de risc profesionali.
Art. 27.
n vederea constientizarii nevoilor si obiectivelor privind sanatatea si
securitatea n munca n rndul lucratorilor, medicii specialisti cu
pregatire n domeniu efectueaza activitati specifice de promovare a
sanatatii la locul de munca pentru realizarea bunastarii lucratorilor,
bazate pe identificarea problemelor acestora.
In vederea constientizarii nevoilor si obiectivelor privind sanatatea si
securitatea in munca in randul lucratorilor, a angajatorilor sau a altor
factori implicati in acest scop, medicii de medicina muncii efectueaza
activitati specifice de promovare a sanatatii la locul de munca pentru
realizarea bunastarii lucratorilor, bazate pe identificarea problemelor
acestora.
Art. 28.
Serviciile de medicina muncii participa la realizarea si implementarea
programelor de informare, educare si formare profesionala cu privire la
sanatatea si securitatea n munca pentru lucratorii la care s-a efectuat
supravegherea sanatatii prin examene medicale profilactice.
Art. 29.
Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a lucratorilor
si pentru mbunatatirea conditiilor de munca si de mediu, medicii de
medicina muncii desfasoara activitate de consiliere privind sanatatea si
igiena ocupationala a lucratorului si a reprezentantilor acestora din
ntreprindere si din comitetul de sanatate si securitate n munca, dupa
caz, si colaboreaza cu organismele din domeniul securitatii si sanatatii n
munca.
10
Text - Text anulat
Text - Text inlocuitor pentru Text
Text - Text adaugat
Text - Text abrogat


(1) Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a
lucratorilor si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si de mediu,
medicii de medicina muncii desfasoara activitati de consiliere privind
sanatatea si igiena ocupationala a lucratorilor si a reprezentantilor
acestora din intreprindere si din comitetul de sanatate si securitate in
munca, dupa caz, si colaboreaza cu organismele din domeniul securitatii
si sanatatii in munca.
(2) Serviciul de medicina muncii care asigura supravegherea starii de
sanatate a lucratorilor va intocmi si va prezenta angajatorului, anual, un
raport care va cuprinde in principal concluziile evaluarii starii de
sanatate a lucratorilor, precum si recomandari medicale privind
promovarea sanatatii la locul de munca.
Art. 30.
Persoana examinata poate contesta rezultatul dat de catre medicul
specialist de medicina muncii privind aptitudinea n munca.
Art. 31.
Contestatia prevazuta la art. 30 se adreseaza autoritatii de sanatate
publica judetene sau a municipiului Bucuresti, n termen de 7 zile
lucratoare de la data primirii fisei de aptitudine n munca.
Art. 32.
Autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti
desemneaza o comisie formata din 3 medici specialisti de medicina
muncii si convoaca partile implicate n termen de 21 de zile lucratoare de
la data primirii contestatiei.
Art. 33.
Decizia comisiei este consemnata ntr-un proces-verbal si este
comunicata n scris persoanei examinate medical.
Art. 34. - Concluzia procesului-verbal este consemnata n fisa de
aptitudine, n care a fost precizat rezultatul examenului medical
contestat.
CAPITOLUL IV
Dispozitii finale
Art. 35.
La aplicarea masurilor preventive tehnico-organizatorice la locurile de
munca, angajatorii vor tine seama de rezultatele supravegherii sanatatii.
11
Text - Text anulat
Text - Text inlocuitor pentru Text
Text - Text adaugat
Text - Text abrogat


Art. 36.
Lucratorii trebuie sa fie informati n legatura cu rezultatele proprii ale
supravegherii sanatatii lor.
Art. 37.
Dosarul medical si fisa de expunere la riscuri profesionale se pastreaza la
structura de medicina muncii unde s-au efectuat examenele medicale de
angajare si examenul medical periodic.
(1) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional
se pastreaza la structura de medicina muncii pe durata derularii
contractului cu angajatorul.
(2) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional
pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de
angajator.
(3) Dosarele medicale trebuie pastrate la structurile de medicina muncii
cel putin 40 de ani de la incetarea expunerii, in cazul expunerii
profesionale la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.
Art. 38.
nregistrarile medicale sunt pastrate o perioada de timp cel putin egala
cu durata medie de expunere - afectare a starii de sanatate, pentru
fiecare categorie de risc profesional, astfel:
a) cabinetul de medicina muncii pastreaza dosarele medicale, fisele de
expunere la riscuri profesionale si datele de morbiditate
profesionala;
b) angajatorul pastreaza lista locurilor de munca cu riscuri
profesionale si concluzia examinarii medicale (fisa de aptitudine);
c) n cazul schimbarii structurii de medicina muncii cu care a fost
realizata supravegherea starii de sanatate a lucratorilor,
nregistrarile medicale se predau noului cabinet de medicina muncii
agreat de angajator.
Angajatorul pastreaza lista locurilor de munca cu riscuri profesionale si
fisele de aptitudine.
Art. 39.
Lucratorul este obligat sa se prezinte la examenele medicale de
supraveghere a sanatatii la locul de munca, conform planificarii efectuate
de catre medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.
Art. 40.
Orice lucrator are dreptul sa consulte medicul specialist de medicina
muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si
activitatii desfasurate.
12
Text - Text anulat
Text - Text inlocuitor pentru Text
Text - Text adaugat
Text - Text abrogat


Art. 41.
La schimbarea locului de munca n alta unitate, lucratorului i se vor
nmna, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de
expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la structura de
medicina muncii a unitatii respective.
La schimbarea locului de munca in alta unitate, lucratorului i se vor
inmana, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de
identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii
de medicina muncii a unitatii respective.
Art. 42.
Angajatorii n procedura de faliment vor informa structura de medicina
muncii, care va preda la rndul ei nregistrarile medicale autoritatii de
sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
Angajatorii in procedura de faliment vor informa structura de medicina
muncii.
Art. 43.
La ntreruperea temporara sau definitiva a activitatii lucratorului,
structura de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia
medicului sau de familie.
Art. 44.
Medicul specialist de medicina muncii si medicul de familie al
lucratorului se vor informa reciproc si operativ referitor la aparitia unor
modificari n starea de sanatate a lucratorului.
Art. 45.
Pentru protectia sanatatii comunitare, n cazul sectoarelor cu riscuri
(alimentar, zootehnic, farmaceutic, aprovizionare cu apa potabila, servicii
catre populatie, cazare colectiva, piscine, salubritate etc.), examenele
medicale la angajare, periodic, la reluarea muncii se pot completa cu
examinarile specifice sectorului de activitate, la indicatia medicului
specialist de medicina muncii.
Art. 46.
Dosarului medical i sunt aplicabile prevederile art. 21-25 din Legea
drepturilor pacientului nr. 46/2003, referitoare la dreptul la
confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului.
Art. 47.
Lucratorii au acces, la cerere, la toate informatiile referitoare la starea lor
de sanatate.
13
Text - Text anulat
Text - Text inlocuitor pentru Text
Text - Text adaugat
Text - Text abrogat


Art. 48.
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarre.
Anexele nr. 1 si 3 5 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 4, care
fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 49.
Pe data intrarii n vigoare a prezentei hotarri se abroga art. 48-81 din
titlul II cap. VI si anexele nr. 4, 5, 6, 7 si 8 din Normele generale de
protectie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si
solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr.
508/933/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
880 din 6 decembrie 2002.

PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaza:

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
Bucuresti, 11 aprilie 2007.
Nr. 355.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
6
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 355/2007)
F I E
privind serviciile medicale profilactice detaliate n funcie
de expunerea profesional
EXPLICAREA FIELOR
1. Examenul medical la angajare:
a) la acest punct este menionat obligativitatea efecturii
examinrii clinice conform datelor din dosarul medical examen
clinic general, pentru toi lucrtorii;
b) la acest punct se includ pentru fiecare lucrtor examinrile
clinice, de laborator sau paraclinice n funcie de agentul la care
este expus, de situaia special de munc,
profesie/ocupaie/funcie.
2. Examenul medical periodic:
a) la acest punct este menionat: examenul clinic general (cu
atenie deosebit pe anumite aparate i sisteme);
b) la acest punct sunt menionate examenele de laborator i
paraclinice de efectuat n funcie de factorul nociv profesional la
care este expus lucrtorul respectiv sau profesia/ocupaia/
funcia deinut;
c) examen medical periodic anual: intervalul dintre dou
verificri medicale periodice nu depete 12 luni.
3. Contraindicaii:
a) contraindicaiile sunt relative; ele necesit evaluarea
raportului dintre gravitatea bolii i factorii constitutivi ai condiiei
de munc i evaluarea efectuat de ctre medicul de medicina
muncii;
b) inaptitudinea psihologic datorat lipsei potenialului
atitudinal i aptitudinal psihologic profesional reprezint
contraindicaie pentru ocupaia/funcia sau locul de munc
respectiv/respective;
c) contraindicaiile menionate sunt valabile att pentru
examenul medical la angajare, ct i pentru examenul medical
periodic.
4. Observaii:
a) bolile acute, pn la vindecarea lor, constituie
contraindicaii absolute;
b) medicul de medicina muncii poate solicita, dac consider
necesar, pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui
medic de alt specialitate, dar decizia de aptitudine n munc i
aparine n totalitate;
c) pentru lucrtorii care nu se regsesc n fiele din prezenta
anex, examenul medical periodic va fi reprezentat de examenul
clinic general anual;
d) examenul medical periodic (clinic, de laborator sau
paraclinic) se poate efectua i la intervale mai scurte dect cele
prevzute n fie, dac acest lucru este prevzut n contractul
colectiv de munc sau n alte dispoziii n acest sens, cu acordul
conducerii unitii i al reprezentanilor lucrtorilor;
e) la angajarea n munc, precum i cu ocazia examenului
medical periodic al lucrtorilor care concur la sigurana
circulaiei din sectorul transporturi feroviare, navale i aeriene,
al conductorilor auto, precum i al altor categorii de lucrtori
care desfoar activiti specifice, se vor efectua i examinrile
stabilite prin reglementri speciale, n scopul constatrii dac
starea sntii le permite s ndeplineasc munca ce li se
ncredineaz;
f) n funcie de situaia epidemiologic local, direciile de
sntate public judeene vor stabili att completarea
examenelor medicale, ct i modificarea periodicitii acestora
n cadrul examenelor medicale periodice. Aceste modificri
trebuie transmise n scris unitilor care desfoar activitate de
medicina muncii;
g) pentru lucrtorii expui la radiaii ionizante se va respecta
legislaia n vigoare ce reglementeaz domeniul activitilor
nucleare;
h) pentru lucrtorii expui la ageni chimici valorile-limit de
expunere profesional prevzute n legislaia n vigoare nu
constituie o linie de demarcaie absolut ntre concentraiile
nocive i concentraiile nenocive avnd n vedere
susceptibilitatea individual. Valorile-limit de expunere
profesional servesc numai ca un ghid n scopuri de prevenire.
Prescurtri:
ECG = electrocardiografie
EEG = electroencefalografie
EMG = electromiografie
TGO = transaminaz glutamic oxaloacetic
TGP = transaminaz glutamic piruvic
GGT = gama glutamil transferaz
RPS = radiografie pulmonar standard
OAD = oblic anterior drept (pentru radiografii)
TA = tensiune arterial
I. AGENI CHIMICI
Fia 1. Acid acrilic, acrilai (monomeri), metilmetaacrilat
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 2. Acid cianhidric i compui cianici,
cu excepia cianamidei calcice
Examen medical la angajare:
examen clinic general
ECG
hemogram
examen psihologic la indicaia medicului specialist de
medicina muncii
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
tiocianai n urin, la sfritul schimbului de lucru anual
ECG anual
hemogram anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central
boli sau deformaii care mpiedic purtarea mtii
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
anemie
boli ale aparatului cardiovascular
etilism cronic
anosmie
afeciuni tiroidiene
Fia 3. Acizi organici i derivai (anhidride, lactone,
halogenuri acide, nitrili i amide)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 4. Acrilamid
Examen medical la angajare:
examen clinic general
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central i periferic
Fia 5. Acrilonitril i metaacrilonitril
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
ECG
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
tiocianai n urin, la sfritul schimbului de lucru anual
spirometrie anual
ECG anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale aparatului cardiovascular
Fia 6. Alcool metilic
Examen medical la angajare:
examen clinic general
testarea acuitii vizuale i a cmpului vizual
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
testarea acuitii vizuale i a cmpului vizual anual
alcool metilic n urin (la sfritul schimbului de lucru)
anual
Contraindicaii:
boli ale nervului optic i/sau ale retinei
boli cronice ale sistemului nervos central i periferic
etilism cronic
Fia 7. Alcooli (cu excepia alcoolului metilic)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram pentru metilciclohexanol
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
hemogram (pentru metilciclohexanol) anual
determinarea acetonei n urin (pentru alcool izopropilic)
(la sfritul schimbului de lucru) anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv
astmul bronic (n funcie de rezultatele spirometriei)
leucopenii pentru metilciclohexanol
Fia 8. Aldehide
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 9. Amine alifatice
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 10. Amine aromatice carcinogene (benzidina, alfa- i
beta-naftilamina, auramina, 4-aminodifenil,
2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen,
aminoazotoluen etc.)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
examen sumar de urin (urobilinogen)
creatinin sanguin
hemogram
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen sumar de urin (urobilinogen) anual
determinarea benzidinei n urin (pentru benzidina)
anual
hemogram anual
examen citologic al exfoliatului vezical la 10 ani de la
angajare i apoi anual
Contraindicaii:
nefropatii cronice
anemie
Fia 11. Amoniac
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 12. Anhidrida ftalic
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
7
Fia 13. Arsen i compuii si
(cu excepia hidrogenului arseniat)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
hemogram
ECG
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
hemogram anual
arsenurie la sfritul sptmnii de lucru anual, i la
nevoie, la indicaia medicului de medicina muncii
ECG anual
Contraindicaii:
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
boli cronice ale sistemului nervos central i periferic
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
anemie
hipertensiune arterial sever, cardiopatii cronice, aritmii
Fia 14. Bariu (compui solubili)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
ECG
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
ECG anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
spirometrie anual
Contraindicaii:
cardiopatii cronice
Fia 15. Benzen
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
spirometrie
TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
hemogram anual
fenoli urinari totali la sfritul schimbului de lucru
semestrial sau acid S-fenilmercapturic urinar la sfritul
schimbului de lucru anual
TGO, TGP, GGT anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
afeciuni hematologice
hepatopatii cronice
boli ale sistemului nervos
stomac operat
femei gravide sau lehuze
tineri sub 18 ani
Fia 16. Benzochinona i produi de oxidare ai
hidrochinonei
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: ochi, tegumente)
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: ochi, tegumente)
Contraindicaii:
Fia 17. Beriliu i compui
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
spirometrie anual
dozarea beriliului n urin (la sfritul schimbului de lucru)
anual
hemogram anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
afeciuni hematologice
Fia 18. Brom
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: tegumente, aparat
respirator)
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: tegumente,
aparat respirator)
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 19. Cadmiu metalic (pulberi i fumuri)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
examen sumar de urin (proteinurie)
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
hemogram anual
examen sumar de urin (atenie la proteinurie) la sfritul
schimbului de lucru anual
cadmiurie (la sfritul schimbului de lucru) anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
nefropatii cronice
anemii
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
emfizem pulmonar
tulburri ale metabolismului calciului
Fia 20. Carbamai
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual, i n timpul campaniei de
lucru sptmnal
colinesteraza eritrocitar sau seric n timpul campaniei
de lucru, din 10 n 10 zile sau dup o expunere sever
accidental
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice sau deformaii care mpiedic purtarea mtii
de protecie
boli cronice ale sistemului nervos
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
8
Fia 21. Cetone
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: ochi, tegumente)
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: ochi, tegumente)
acetonurie la sfritul schimbului de lucru (numai pentru
aceton) anual
metiletilcetonurie (numai pentru metiletilceton) la sfritul
schimbului de lucru anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale sistemului nervos central i periferic
(pentru expunerea la metil-n-butilcetona (2-hexanona), metil-n-
propilcetona (2-pentanona), metilisobutilcetona
(4-metil-2-pentanona), etil-n-butilcetona (3 heptanona), metil-n-
amilcetona (2 heptanona)
Fia 22. Chinone
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: ochi)
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: ochi)
Contraindicaii:
Fia 23. Cianamida calcic
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: tegumente, aparat
respirator, etilism cronic)
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: tegumente,
aparat respirator, etilism cronic)
Contraindicaii:
etilism cronic
Fia 24. Clor i compui (n afara hidrocarburilor
clorurate)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cardiace cronice
Fia 25. Clorcian i clorur de cianuril
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: sistemul nervos central i
periferic)
spirometrie
ECG
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: sistemul nervos
central i periferic)
spirometrie anual
ECG anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
tiocianai n urin la sfritul schimbului de lucru anual
hemogram anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale sistemului nervos central
boli cronice ale aparatului cardiovascular: boal arterial
periferic, boal cardiac ischemic, valvulopatii
etilism cronic
hepatopatii cronice
Fia 26. Clorur de vinil
Examen medical la angajare:
examen clinic general
TGO, TGP, GGT
numr trombocite
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
TGO, TGP, GGT anual
numr trombocite anual
radiografia minilor la indicaia medicului de medicina
muncii
test presor la rece anual
fosfataza alcalin anual
examen sumar urin (urobilinogen) anual
Contraindicaii:
hepatopatii cronice
arteriopatii
sindrom Raynaud, boal Raynaud
sclerodermie
afeciuni osoase difuze
trombocitopenii
Fia 27. Cobalt (oxizi, sruri)
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: aparat respirator)
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: aparat respirator)
spirometrie anual
cobalturie la sfritul sptmnii de lucru anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli alergice
Fia 28. Crezoli
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
examen sumar urin (urobilinogen)
TGO, TGP, GGT
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
hemogram anual
examen sumar urin (urobilinogen) anual
TGO, TGP, GGT anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
nefropatii cronice
hepatopatii cronice
anemie
hipertensiune arterial
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
9
Fia 29. Crom i compui
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: ci aeriene superioare
ulceraie, perforaie sept nazal pentru cromul hexavalent)
hemogram
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: ci aeriene
superioare ulceraie, perforaie sept nazal pentru cromul
hexavalent)
spirometrie anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
cromurie la sfritul sptmnii de lucru anual
examen citologic al sputei la 10 ani de la angajare i
apoi din 3 n 3 ani
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
hepatopatii cronice
anemii
Fia 30. Cupru (fumuri i pulberi)
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: aparat respirator)
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 31. Decaboran, pentaboran
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: sistemul nervos, starea
psihic)
TGO, TGP, GGT
examen sumar de urin (urobilinogen)
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: sistemul nervos,
starea psihic)
TGO, TGP, GGT anual
Contraindicaii:
boli organice ale sistemului nervos central
hepatopatii cronice
Fia 32. Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 33. Diboran
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale aparatului cardiovascular
Fia 34. Difenil i derivai (-metan, -etan, -eter), decalin,
tetralin, difeniloxid
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: tegumente, aparat
respirator)
spirometrie
ECG
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: tegumente,
aparat respirator)
ECG anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
HTA form sever
Fia 35. Dimetilformamid, dimetil acetamid
Examen medical la angajare:
examen clinic general
examen sumar de urin (urobilinogen)
TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen sumar de urin (urobilinogen) anual
TGO, TGP, GGT (i alte teste hepatice stabilite de medicul
de medicina muncii) anual
metilformamid n urin (pentru dimetilformamid) la
sfritul schimbului de lucru anual
n-metilacetamid n urin (pentru n-n-demetilacetamid)
la sfritul sptmnii de lucru anual
Contraindicaii:
hepatopatii cronice
Fia 36. Dimetilnitrozamin
Examen medical la angajare:
examen clinic general
examen sumar de urin (urobilinogen)
TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen sumar de urin (urobilinogen) anual
TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul
de medicina muncii anual
Contraindicaii:
hepatopatii cronice
Fia 37. Dimetilsulfat
Examen medical la angajare:
examen clinic general
TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul
de medicina muncii
creatinin sanguin
examen sumar de urin (urobilinogen)
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul
de medicina muncii anual
creatinin sanguin anual
examen sumar de urin (urobilinogen) anual
spirometrie anual
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
10
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
Fia 38. Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
astm bronic
hipertiroidie
Fia 39. Dioxan (dietilendioxid)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
examen sumar de urin (urobilinogen)
creatinin sanguin
spirometrie
TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul
de medicina muncii
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen sumar de urin (urobilinogen) anual
creatinin sanguin anual
TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul
de medicina muncii anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central
nefropatii cronice
hepatopatii cronice
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 40. Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 41. Esteri organo-fosforici
Examen medical la angajare:
examen clinic general
Examen medical periodic:
examen clinic general la fiecare 10 zile de la nceperea
campaniei
determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare n
timpul campaniei de lucru, din 10 n 10 zile sau dup o expunere
sever accidental
Contraindicaii:
boli ale sistemului nervos
boli cronice care mpiedic portul mtii i costumului de
protecie
Fia 42. Eteri i derivai
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram (pentru fenil-glicidil-eter)
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
hemogram (pentru fenil-glicidil-eter) anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
afeciuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste
anemie (pentru fenil-glicidil-eter)
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 43. Etilenclorhidrin, monoclorhidrin, diclorhidrin,
epiclorhidrin
Examen medical la angajare:
examen clinic general
examen sumar de urin (urobilinogen)
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central
boli psihice
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 44. Etilenimin, propilenimin
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
Fia 45. Etilenoxid
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale sistemului nervos
Fia 46. Fenilhidrazine
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
examen sumar de urin
creatinin sanguin
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
hemogram, reticulocite (cnd exist anemie) anual
examen sumar de urin anual
creatinin sanguin anual
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
11
Contraindicaii:
anemie
trombocitopenii
boli alergice
nefropatii cronice
Fia 47. Fenoli, omologii si i derivaii lor halogenai
Examen medical la angajare:
examen clinic general
TGO, TGP, GGT
creatinin sanguin
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
fenoli totali urinari la sfritul schimbului de lucru anual
dozarea pentaclorfenolului n urin (pentru pentaclorfenol)
la sfritul schimbului de lucru anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice
nefropatii cronice
hepatopatii cronice
Fia 48. Fluor i compui
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
determinarea fluorului n urin (la sfritul schimbului de
lucru) anual
radiografia unui element al scheletului: la indicaia
medicului de medicina muncii
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 49. Fluor acetat i metilfluoracetat de sodiu
Examen medical la angajare:
examen clinic general
ECG
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central
miocardiopatii
hipoparatiroidii
hipocalcemii
Fia 50. Fosforul i compuii si anorganici
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
examen sumar de urin (urobilinogen)
TGO, TGP, GGT
ECG
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
hemogram anual
radiografie dentar i a mandibulei la indicaia
medicului de medicina muncii
examen sumar de urin anual
TGO, TGP, GGT anual
creatinin sanguin anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
boli cronice ale cilor respiratorii superioare
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
hipertiroidie manifest
stomatite ulcerative
osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei
Fia 51. Fosgen (oxiclorur de carbon)
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: aparatul respirator)
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: aparatul
respirator)
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 52. Glicoli i derivai halogenai
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram complet (n special pentru metil- i butil-
celosolv)
examen sumar de urin
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen sumar de urin anual
creatinin sanguin anual
hemogram (n special pentru metil i butil- celosolv)
anual
Contraindicaii:
nefropatii cronice
boli cronice ale sistemului nervos central
hemopatii numai pentru metil i butil- celosolv
Fia 53. Hidrazin, dimetilhidrazin
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
hidrazinurie (pentru hidrazin) la sfritul schimbului de
lucru anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
hepatopatii cronice
Fia 54. Hidrocarburi alifatice i aromatice halogenate
(n afar de clorura de vinil i tetraclorura de carbon)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
creatinin sanguin
TGO, TGP, GGT
examen sumar de urin (urobilinogen)
ECG
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
acid tricloracetic i tricloretanol n urin la sfritul
sptmnii de lucru anual
acid trifluoroacetic n snge la sfritul schimbului de lucru
(pentru halotan) anual
hexaclorbenzen n ser la sfritul schimbului de lucru
(pentru hexaclorbenzen) anual
p-clorfenol total n urin la sfritul schimbului de lucru
(pentru clorbenzen) anual
clorur de metilen n snge la sfritul schimbului de lucru
(pentru clorura de metilen) anual
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
12
brom n snge la sfritul schimbului de lucru (pentru
bromura de metil) anual
2,5 diclorfenol total n urin la sfritul schimbului de lucru
(pentru 1,4 diclor benzen) anual
examen sumar de urin (urobilinogen) anual
creatinin sanguin anual
TGO, TGP, GGT anual
Contraindicaii:
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
boli cronice ale sistemului nervos central
boli psihice
miocardiopatii cronice
etilism cronic
Fia 55. Hidrocarburi aromatice (n afar de benzen):
toluen, xilen, naftalin etc.
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
spirometrie
TGO, TGP, GGT (pentru toluen)
examen sumar de urin (pentru toluen)
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
acid hipuric i/sau orto-cresol n urin (pentru toluen) la
sfritul schimbului de lucru anual
acid metilhipuric n urin (pentru xilen) la sfritul
schimbului de lucru anual
spirometrie anual
hemogram anual
TGO, TGP, GGT (pentru toluen) anual
sumar de urin (pentru toluen) anual
Contraindicaii:
hepatopatii cronice
boli cronice ale sistemului nervos central i periferic
cataract pentru naftalen
femei gravide, femei care alpteaz
tinerii sub 18 ani
Fia 56. Hidrocarburi din petrol alifatice i aliciclice
(benzine, white-spirit, solvent-nafta etc.)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central
boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
etilism cronic
Fia 57. Hidrocarburi policiclice aromatice produse din
distilarea gudroanelor, a crbunelui, a ieiului i a
isturilor bituminoase (antracen, benzantracen, 3- 4-
benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.)
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: tegumente, aparat
respirator)
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: tegumente,
aparat respirator)
RPS la 5 ani de la angajare i apoi din 3 n 3 ani
spirometrie anual
examen citologic al sputei la 10 ani de la angajare, apoi
din 2 n 2 ani
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 58. Hidrogenul arseniat i stibiat
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
examen sumar de urin
ECG
TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
hemogram i reticulocite anual
examen sumar de urin (urobilinogen) anual
TGO, TGP, GGT anual
creatinin sanguin anual
arsen sau stibiu n urin la sfritul sptmnii de lucru
anual
Contraindicaii:
anemie
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
boli cronice cardiace
boli cronice ale sistemului nervos periferic
Fia 59. Hidrogen fosforat
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
ECG
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
pseudocolinesteraz seric la indicaia medicului de
medicina muncii
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
hepatopatii cronice
boli cronice ale sistemului nervos central
Fia 60. Hidrogen seleniat i telurat
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
telur n urin (pentru telur i compui) la sfritul
schimbului de lucru anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
hepatopatii cronice
Fia 61. Hidrogen sulfurat
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
spirometrie anual
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
13
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
anosmie
Fia 62. Insecticide organoclorurate (DDT, HCH)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
TGP, TGO
ECG
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
TGP, TGO anual
ECG anual
spirometrie anual
DDT n snge la sfritul schimbului de lucru anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central
epilepsie
dermatoze
hepatopatii cronice
boli cronice cardiace (aritmii, tulburri de conducere)
Fia 63. Izocianai
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic
(n funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 64. Mangan
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: sistem nervos central i
periferic, stare psihic)
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (cu atenie la statusul
psihoemoional, tulburri de mers, disartrie, sialoree)
manganurie la sfritul schimbului de lucru anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos
Fia. 65. Mercaptani
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central
boli psihice
Fia 66. Mercur metalic i compui anorganici i organici
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: sistem nervos central i
periferic, stare psihic, tiroid, cavitate bucal)
creatinin sanguin
Examen medical periodic:
examen clinic general (atenie la examinarea cavitii
bucale, statusul psihoemoional, modificarea scrisului) anual
mercur n urin (la nceputul schimbului urmtor) anual
mercur n snge la sfritul schimbului de lucru anual
creatinin sanguin anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos, boli psihice, inclusiv
nevrozele manifeste
boli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidie
nefropatii cronice
Fia 67. Monoxid de carbon
Examen medical la angajare:
examen clinic general
ECG
hemogram
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
ECG anual
carboxihemoglobinemie anual, la indicaia medicului
de medicina muncii
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central
boli cronice ale aparatului cardiovascular
anemie
epilepsie
Fia 68. Nichel i compui (n afara nichelului carbonil)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
nichel n urin la sfritul schimbului de lucru anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
spirometrie anual
examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea
nichelului la 10 ani de la angajare i apoi din 2 n 2 ani
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 69. Nichel carbonil i ali carbonili metalici
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
ECG
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
nichel n urin la sfritul schimbului de lucru anual
carboxihemoglobinemie la sfritul schimbului de lucru
anual
hemogram anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
cardiopatii cronice
anemie
boli cronice ale sistemului nervos central
Fia 70. Nicotin
Examen medical la angajare:
examen clinic general
ECG
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
Contraindicaii:
boal cardiac ischemic
epilepsie
arteriopatii periferice
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
14
Fia 71. Nitro i aminoderivai ai hidrocarburilor aromatice
(n afar de amine carcinogene, trinitrotoluen i
trinitrofenol)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
examen sumar de urin (urobilinogen)
ECG
TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
hemogram la sfritul schimbului de lucru anual
methemoglobinemie la sfritul schimbului de lucru
(pentru nitrobenzen) anual
paranitrofenol total urinar la sfritul schimbului de lucru
(pentru nitrobenzen) anual
examen sumar de urin (urobilinogen) anual
TGO, TGP, GGT anual
creatinin sanguin anual
Contraindicaii:
anemie
hepatopatii cronice
cardiopatii cronice
etilism cronic
boli alergice
dermatoze
Fia 72. Oxid de calciu, hidroxid de sodiu,
hidroxid de potasiu
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 73. Oxizi de azot (inclusiv acid azotic)
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: ochi, aparat respirator)
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 74. Ozon
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
ECG
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
ECG anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boal cardiac ischemic
Fia 75. Piridin, omologi i derivai (aminopiridin,
cloropiridin, picoline metil piridine, piperidin)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen sumar de urin (urobilinogen) anual
TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul
de medicina muncii anual
creatinin sanguin anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli neuropsihice cronice
nefropatii cronice
hepatopatii cronice
Fia 76. Platin (sruri complexe solubile)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 77. Plumb metalic, oxizi de plumb
i compui anorganici
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
creatinin sanguin
uroporfirine urinare
ECG
Examen medical periodic:
examen clinic general semestrial
acid deltaaminolevulinic n urin la sfritul schimbului de
lucru anual
protoporfirin liber eritrocitar n snge la sfritul
schimbului de lucru anual
plumbemie la sfritul schimbului de lucru anual
hemogram anual
creatinin sanguin anual
EMG la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boal
cardiac ischemic)
boli cronice ale sistemului nervos
afeciuni psihice
anemie
porfirii
nefropatii cronice
femei n perioada de fertilitate
minori (sub 18 ani)
Fia 78. Plumb tetraetil
Examen medical la angajare:
examen clinic general
Examen medical periodic:
examen clinic general semestrial (atenie la posibile
tulburri psihice iritabilitate, insomnie, anxietate, ataxie,
mioclonii, probe vestibulare)
plumb total i/sau plumb dietil n urin la sfritul
schimbului de lucru semestrial sau imediat dup o expunere
sever accidental
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
15
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central
epilepsie
boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
hepatopatii cronice
Fia 79. Propiolacton (beta-propiolacton)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
TGO, TGP, GGT anual
Contraindicaii:
hepatopatii cronice
Fia 80. Rini epoxidice
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 81. Seleniu i compui
(n afar de hidrogen seleniat)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 82. Staniu (compui organici)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central
Fia 83. Stibiu i compui (n afar de hidrogen stibiat)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen sumar de urin (urobilinogen) anual
spirometrie anual
stibiu n urin la sfritul schimbului de lucru anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
polinevrite
Fia 84. Stiren
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
acid mandelic urinar la sfritul schimbului de lucru sau
fenilglioxalic urinar la sfritul schimbului de lucru ori stiren n
snge la sfritul schimbului de lucru (pentru stiren)
semestrial
hemogram semestrial
TS, TC, teste de fragilitate vascular semestrial
Contraindicaii:
hemopatii
boli cronice ale sistemului nervos central
Fia 85. Sulfur de carbon
Examen medical la angajare:
examen clinic general
ECG
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic urinar la sfritul
schimbului de lucru anual
testul iodazidic la sfritul schimbului de lucru anual
ECG la indicaia medicului de medicina muncii
EMG la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos
boli psihice (inclusiv nevrozele)
boal cardiac ischemic
hipertensiune arterial form sever
etilism cronic
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
Fia 86. Taliu i compui
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: sistem nervos, TA)
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: sistem nervos,
cderea prului, colorarea n negru a rdcinii firului de pr)
spirometrie anual
taliu n urin anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos
etilism cronic
hipertensiune arterial form sever
Fia 87. Telur i compui
(n afara hexafluorurii de telur vezi fluor)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
telur n urin la sfritul schimbului de lucru anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central i periferic
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 88. Terebentin
Examen medical la angajare:
examen clinic general
examen sumar de urin
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen sumar de urin anual
spirometrie anual
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
16
Contraindicaii:
nefropatii cronice
Fia 89. Tetraclorur de carbon
Examen medical la angajare:
examen clinic general
examen sumar de urin (urobilinogen)
TGO, TGP, GGT
creatinin sanguin
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen sumar de urin (urobilinogen) anual
TGO, TGP, GGT anual
creatinin sanguin anual
Contraindicaii:
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
boli cronice ale sistemului nervos central
boli psihice
afeciuni cronice ale aparatului cardiovascular
etilism cronic
Fia 90. Tetraoxid de osmiu
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 91. Triclorur, pentaclorur i pentasulfur
de fosfor etc.
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 92. Trimetilen, trinitramin
Examen medical la angajare:
examen clinic general
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central
epilepsie
boli psihice cronice
Fia 93. Trinitrotoluen i trinitrofenol
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
examen sumar de urin (urobilinogen)
ECG
TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
testarea acuitii vizuale i a cmpului vizual anual
spirometrie anual
hemogram anual
examen sumar de urin (urobilinogen) anual
TGO, TGP, GGT anual
methemoglobinemie la sfritul schimbului de lucru
anual
Contraindicaii:
anemie
nefropatii cronice
hepatopatii cronice
boli cronice cardiovasculare
tulburri cristaliniene
etilism cronic
boli alergice
Fia 94. Uleiuri minerale, gudroane, smoal, negru de fum
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie la examenul tegumentelor)
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general (atenie la examenul tegumentelor)
anual
RPS la 5 ani de la angajare i apoi din 3 n 3 ani
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 95. Vanadiu (pentaoxid de vanadiu i ali oxizi)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
vanadiu n urin la sfritul schimbului de lucru anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 96. Vinilcarbazol
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
examen sumar de urin (urobilinogen)
TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
hemogram anual
examen sumar de urin (urobilinogen) anual
TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul
de medicina muncii anual
Contraindicaii:
hepatopatii cronice
boli neuropsihice cronice
anemie
leucopenii
Fia 97. Warfarin i alte cumarinice
Examen medical la angajare:
examen clinic general
hemogram
timp de sngerare, timp de coagulare, timp de
protrombin
examen sumar de urin pentru hematurie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
hemogram anual
coagulogram anual
examen sumar de urin pentru hematurie anual
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
17
Contraindicaii:
diateze hemoragipare
anemie
Fia 98. Zinc i compui
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: tegumente, aparat
respirator)
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: tegumente,
aparat respirator)
spirometrie anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
II. AGENI FIZICI
Fia 99. Cmpuri electromagnetice neionizante
din banda 0300 GHz
Examen medical la angajare:
examen clinic general
ECG
glicemie
hemogram complet
testarea acuitii vizuale i a cmpului vizual
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
testarea acuitii vizuale i a cmpului vizual anual
ECG anual
hemogram anual
glicemie anual
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central
boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
boli cronice ale aparatului cardiovascular
afeciuni hematologice (leucemii)
boli endocrine: tiroida, hipofiza, gonade
cataract, glaucom, atrofie optic
diabet zaharat
Fia 100. Presiune atmosferic crescut
Examen medical la angajare:
examen clinic general
audiogram
ECG
testarea acuitii vizuale i a cmpului vizual
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
testarea acuitii vizuale i a cmpului vizual anual
audiogram anual
ECG anual
Contraindicaii:
obezitate: peste 20% din greutatea normal
etilism cronic
boli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubar
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiune
arterial form sever, boal cronic ischemic, valvulopatii,
arteriopatie cronic obliterant
osteoartropatii inflamatorii sau degenerative
boli cronice ale sistemului nervos central sau periferic
retinite, glaucom
afeciuni endocrine
Fia 101. Radiaii infraroii
Examen medical la angajare:
examen clinic general
testarea acuitii vizuale
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
testarea acuitii vizuale- anual
Contraindicaii:
keratite, cataract, retinopatii
dermatoze
Fia 102. Radiaii ionizante
Examen medical la angajare:
examen clinic general; se va insista pe: anamneza
familial, personal i profesional, referitoare la expunerile
neprofesionale la radiaii ionizante, la expunerile medicale n
scop diagnostic sau terapeutic i la eventuale tratamente cu
substane cu aciune medulostimulatoare ori meduloinhibitoare
hemogram complet, numr reticulocite
teste citogenetice (la indicaie)
examen oftalmologic (specialist), pentru activiti cu surse
de neutroni sau particule grele i pentru cei care lucreaz n
imagistic
examen psihologic
examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic
(specialist), examen oftalmologic, examen ORL, pentru
operatorii care lucreaz nemijlocit la comanda centralelor
nuclearoelectrice i a reactorilor nucleari
Examen medical periodic:
1. pentru toate categoriile de personal expus la radiaii
ionizante
examen clinic general anual
examen hematologic la 2 ani
examen citogenetic dup 5 ani de expunere, apoi din 5 n
5 ani (la indicaie)
2. examinri speciale:
pentru operatorii care lucreaz nemijlocit la comanda
centralelor neuclearoelectrice i a reactorilor nucleari: examen
neurologic (specialist) i examen psihiatric (specialist), examen
oftalmologic, examen ORL, glicemie, EKG anual
pentru lucrtorii expui la neutroni i particule grele din
obiectivele nucleare majore (reactori i centrale
nuclearoelectrice, centre de producie radiochimic, uzine de
prelucrare a combustibilului nuclear, precum i n alte activiti
(la aprecierea medicului de medicina muncii): examen
oftalmologic (specialist) din 2 n 2 ani
pentru lucrtorii din sectorul de prelucrare a materiei prime
nucleare din minele radioactive n subteran, din centrele de
producie radiochimic, n staiile de tratare a deeurilor
radioactive, cu o vechime de peste 10 ani; radiografie
pulmonar posteroanterioar, citologie n sput, analize
citogenetice, contorizare de corp uman apoi din 5 n 5 ani
pentru lucrtorii din unitile de producie radiochimic i
din unitile de medicin nuclear care lucreaz n mod curent
cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea
funciei tiroidiene din 2 n 2 ani
pentru cei care lucreaz n imagistic examen
oftalmologic (specialist) la 2 ani interval
3. n situaii de expunere excepional sau accidental prin
expunere extern sau intern:
examen clinic general
examen hematologic complet
analize citogenetice (aberaii cromozomiale)
contorizare de corp uman
investigaii de radiotoxicologie
alte examene de specialitate necesare precizrii
diagnosticului
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
18
Contraindicaii:
A. Pentru toate categoriile de activiti nucleare:
1. stri fiziologice:
vrst sub 18 ani
sarcin, dac nu se asigur de ctre angajator expunerea
produsului de concepie sub 1 mSv n perioada restant de
sarcin
sarcin i alptare pentru contaminarea intern
2. boli actuale:
boli psihice
etilism cronic
boli ce necesit tratament cu surse de radiaii ionizante
sau investigaii i tratamente radiologice de lung durat
diabet zaharat decompensat pentru cei care lucreaz
cu surse deschise de radiaii ionizante i pentru operatorii de
reactor nuclear
stri precanceroase, neoplazii n evoluie, leziuni cutanate
capabile de malignizare
afeciuni hematologice
3. antecedente personale i profesionale:
boal acut de iradiere sau alte manifestri patologice n
urma unor expuneri cronice la radiaii ionizante
B. Pentru activiti cu surse de radiaii ionizante specifice:
activitate cu particule grele i neutroni: cataract de pol
anterior
activitate n mine radioactive: bronhopneumopatii cronice
activitate cu surse de radiaii ionizante deschise:
hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme
cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioza, tiroidopatii, boli psihice
pentru operatorii de reactor nuclear: orice condiie care
produce incapacitate subit, cum ar fi: epilepsie, tulburri
mintale, diabet zaharat, hipertensiune arterial, boli
cardiovasculare sau pierderi de contien
Fia 103. Radiaii laser
Examen medical de angajare:
examen clinic general
testarea acuitii vizuale
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
testarea acuitii vizuale i a cmpului vizual anual
Contraindicaii:
conjunctivite i keratite cronice
cataract
glaucom
retinopatii
Fia 104. Ultrasunete i infrasunete
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: sistemul nervos central)
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: sistemul nervos
central)
Contraindicaii:
boli cronice ale sistemului nervos central
Fia 105. Radiaii ultraviolete
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: ochi, tegumente, aparat
respirator)
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: ochi, tegumente,
aparat respirator)
testarea acuitii vizuale i a cmpului vizual anual
Contraindicaii:
conjunctivite i keratite cronice
dermatoze
leziuni precanceroase ale pielii
Fia 106. Temperatur ridicat
Examen medical la angajare:
examen clinic general
ECG (cu ECG de efort, la indicaia medicului de medicina
muncii)
glicemie
examen sumar de urin
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
ECG anual
glicemie anual
examen sumar de urin anual
ionogram la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
boli cronice ale aparatului cardiovascular
insuficien corticosuprarenalian
hipertiroidie
hipotiroidie
dermatoze cronice
obezitate (IMC > 35 kg/m
2
)
capacitate sudoral diminuat prin absena sau hipoplazia
glandelor sudoripare (displazia ectodermic ereditar)
diabet zaharat, alcoolism cronic
mucoviscidoz
perioad de convalescen dup o afeciune medical
acut sau o intervenie chirurgical
afeciuni neuropsihice
intoleran idiopatic la cldur
Fia 107. Temperatur sczut
Examen medical la angajare:
examen clinic general
ECG
examen sumar de urin
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
ECG anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
otite, mastoidite, sinuzite cronice
boli cronice ale aparatului cardiovascular: boal ischemic
cronic, HTA form sever, valvulopatii, arteriopatie cronic
obliterant
sindrom Raynaud
dermatite a frigore
nefropatii cronice
boli imunitare cu anticorpi precipitani la rece
(crioglobulinemii)
afeciuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetate
Fia 108. Vibraii mecanice (trepidaii)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen radiologic al coloanei vertebrale pentru vibraiile
aplicate ntregului corp la indicaia medicului de medicina
muncii
examen radiologic al membrelor superioare pentru
vibraiile aplicate sistemului mn-bra la indicaia medicului de
medicina muncii
Contraindicaii:
arterit, arteriopatie cronic obliterant
artrite sau artroze ale articulaiilor supuse aciunii vibraiilor
sindrom Raynaud, boal Raynaud
polinevrite
miozite, tenosinovite ale muchilor i tendoanelor supuse
aciunii vibraiilor
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
19
Fia 109. Zgomot
Examen medical la angajare:
examen clinic general
audiogram
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
audiogram anual
Contraindicaii:
boli cronice ale urechii medii i interne
psihopatii, nevroze manifeste
hipertensiune arterial, form medie sau sever, asociat
cu ali factori de risc
III. AGENI FIZICO-CHIMICI
Fia 110. Aluminiu i oxid de aluminiu
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
aluminiu n urin la sfritul schimbului de lucru anual
RPS la 5 ani de la angajare i apoi din 3 n 3 ani
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale cilor respiratorii superioare, care
mpiedic respiraia nazal
Fia 111. Azbest
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
RPS i OAD la 5 ani de la angajare, apoi din 3 n 3 ani
spirometrie anual
examen citologic al sputei la indicaia medicului de
medicina muncii
Contraindicaii:
tuberculoz pulmonar activ sau sechele
pleuropulmonare, cu excepia complexului primar calcificat
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale cilor respiratorii superioare, care
mpiedic respiraia nazal
fibroze pulmonare de orice natur
Fia 112. Bariu
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 113. Carburi metalice (pulberi de metale dure)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
RPS din 5 n 5 ani
spirometrie anual
Contraindicaii:
boli cronice ale cilor respiratorii superioare, care
mpiedic respiraia nazal
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 114. Ciment
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
astm bronic
boli cronicie ale cilor respiratorii superioare, care
mpiedic respiraia nazal sau malformaii n sfera ORL
Fia 115. Dioxid de siliciu liber cristalin
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
RPS la 5 ani de la ncadrare i apoi din 3 n 3 ani
spirometrie anual
Contraindicaii:
forme active sau sechele de tuberculoz
pleuropulmonar, cu excepia complexului primar calcificat
tuberculoz extrapulmonar actual sau sechele de orice
fel
fibroze pulmonare de orice natur
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale cilor respiratorii superioare, care
mpiedic respiraia nazal, rinite atrofice
deformaii mari ale cutiei toracice, afeciuni ale
diafragmului
boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatii
boli cronice care diminueaz rezistena general a
organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze (P.C.E.,
sclerodermie, lupus eritematos diseminat .a.)
Fia 116. Fier (oxizi de fier)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
RPS la 5 ani de la angajare i apoi din 3 n 3 ani
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale cilor respiratorii superioare, care
mpiedic respiraia nazal
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
20
Fia 117. Pulberi cu coninut nesemnificativ de dioxid de
siliciu liber cristalin (sub 5%) (lignit, sticl, lemn, fibre
minerale artificiale, carborund etc.)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
RPS la 5 ani de la angajare i apoi din 3 n 3 ani
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale cilor respiratorii superioare care
mpiedic respiraia nazal
Fia 118. Pulberi organice de natur vegetal i animal,
cu aciune sensibilizant i/sau iritant (fin de gru,
cereale, tutun, bumbac, amestec de fibre textile, ricin,
lemn exotic etc.)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
RPS la indicaia medicului de medicina muncii
spirometrie anual
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
Fia 119. Silicai simpli: bentonit, caolin, sepiolit,
steatit, zirconiu, willemit, orto- i metasilicai de sodiu
i dubli: mic, topaz, jad, feldspaturi i piatr ponce
(cu excepia azbestului)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
RPS la 5 ani de la angajare i apoi din 3 n 3 ani
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale cilor respiratorii superioare care
mpiedic respiraia nazal
Fia 120. Staniu
Examen medical la angajare:
examen clinic general
spirometrie
RPS
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
spirometrie anual
RPS la 5 ani de la angajare i apoi din 3 n 3 ani
Contraindicaii:
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronic (n
funcie de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale cilor respiratorii superioare care
mpiedic respiraia nazal
IV. AGENI BIOLOGICI
Fia 121. Ageni biologici: bacterii, virusuri, ricketsii,
fungi, parazii (Riscul de boal profesional se datoreaz
contactului cu agenii biologici n cursul i n scopul
exercitrii activitii profesionale)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examene serologice specifice i/sau investigaii pentru
depistarea agentului patogen profesional la indicaia
medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
afeciunile sau strile imunosupresive
Fia 122. Substane cu aciune hormonal
Examen medical la angajare:
examen clinic general
Examen medical periodic:
examen clinic general semestrial
Contraindicaii:
boli endocrine
V. CONDIII DE MUNC PARTICULARE
Fia 123. Munc la nlime
Prin lucru la nlime se nelege activitatea desfurat la
minimum 2 m msurai de la tlpile picioarelor lucrtorului pn
la baza de referina natural (solul) sau orice alt baz de
referin artificial, baz fa de care nu exist pericolul cderii
n gol.
Examen medical la angajare:
examen clinic general
probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul
de medicina muncii
testarea acuitii vizuale, cmpul vizual
audiogram
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
ECG
glicemie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
testarea acuitii vizuale, cmpul vizual anual
ECG anual
glicemie anual
audiogram anual
probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul
de medicina muncii anual
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
Contraindicaii:
epilepsie
boli psihice manifeste
boli cronice ale sistemului nervos
surditate i hipoacuzie sever bilateral
tulburri de echilibru
dizartrie
afeciuni musculoscheletale care mpiedic prehensiunea,
statica sau echilibrul
hipertensiune arterial, form medie sau sever
boal cardiac ischemic
insuficien cardiac
disfuncie ventilatorie medie sau sever, indiferent de
cauza generatoare
forme severe de tulburri endocrine
obezitate grad II
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
21
diabet zaharat decompensat
scderea acuitii vizuale sub 0,3 la un ochi i sub 0,7 la
cellalt ochi fr corecie sau sub 0,7 la ambii ochi fr corecie
optic suficient (diferen de corecie optic >3D ntre ochi)
miopie peste 3D cu astigmatism care s nu depeasc
2D cyl
glaucom cu unghi nchis neoperat
glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)
dezlipire de retin (inclusiv postoperator)
afachie
ngustarea periferic a cmpului vizual mai mare de
20 grade, n cel puin 3 cadrane la AO
retinopatie pigmentar confirmat (prin adaptometrie sau
EOG)
nistagmus
orice afeciune ocular acut i evolutiv pn la
vindecare i reevaluare funcional vizual
vrst sub 18 ani
Fia 124. Munc n reelele de foarte nalt, nalt, medie i
joas tensiune, aflate sau nu sub tensiune
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: acuitate vizual i sim
cromatic, probe vestibulare de echilibru)
testarea acuitii vizuale, sim cromatic, cmp vizual
probe vestibulare, probe de echilibru
audiogram
glicemie
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
ECG
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
probe vestibulare, probe de echilibru anual
audiogram anual
glicemie anual
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
ECG anual
Contraindicaii:
A. Pentru reelele electrice de nalt tensiune:
afeciuni musculoscheletale care mpiedic prehensiunea,
statica sau echilibrul
boal cardiac ischemic
insuficien cardiac
hipertensiune arterial form medie sau sever
boli cronice ale sistemului nervos
boli psihice
surditate, hipoacuzie sever bilateral
dizartrie
tulburri de echilibru
epilepsie
afachie
dezlipire de retin (inclusiv postoperator)
discromatopsie: la cei care lucreaz cu fire colorate
glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
glaucom cu unghi nchis neoperat
ngustare periferic de cmp vizual mai mare de 20 grade
n cel puin 3 cadrane la AO
miopie peste 3D cu astigmatism care depete 2D cyl
nistagmus
scderea acuitii vizuale sub 0,5 la AO fr corecie sau
sub 0,7 la AO cu corecie optic eficient (diferen de corecie
optic >3D ntre ochi)
retinopatie pigmentar confirmat (prin adaptometrie sau
EOG)
strabism i pareze sau paralizii ale muchilor oculomotori
orice afeciune ocular acut pn la vindecare i
reevaluare funcional vizual
B. Pentru reelele electrice de medie i joas tensiune:
boli psihice
discromatopsie la cei care efectueaz lucrri ce necesit
percepia corect a culorilor
scderea acuitii vizuale sub 0,5 la AO fr corecie
orice afeciune ocular acut i evolutiv pn la
vindecare i reevaluare funcional vizual
Fia 125. Presiuni locale prelungite la nivelul prilor moi
i al osului sau la nivelul formaiunilor nervoase
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: sistem osteomusculoarticular,
sistem nervos periferic)
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: sistem
osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)
radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate
la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
miozite, tendinite, tenosinovite, bursite
artroze sau artrite la nivelul muchilor i articulaiilor
antrenate n procesul de munc
Fia 126. Suprasolicitarea analizatorului vizual
Examen medical la angajare:
examen clinic general
testarea acuitii vizuale
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
testarea acuitii vizuale anual
Contraindicaii:
scderea acuitii vizuale sub 0,5 la AO fr corecie sau
sub 0,7 la ambii ochi cu corecie optic eficient (diferen de
corecie optic >3D ntre ochi)
glaucom cu unghi nchis neoperat
glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
disfuncii severe ale echilibrului oculomotor
tulburri ale simului cromatic pentru lucrrile vizuale care
constituie un risc n cazul neperceperii culorilor
retinopatie pigmentar
orice afeciune ocular acut pn la vindecare
Fia 127. Suprasolicitarea aparatului locomotor
Examen medical la angajare:
examen clinic general
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
Contraindicaii:
malformaii congenitale i dobndite ale aparatului
locomotor, n funcie de solicitrile specifice profesiei
afeciuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative,
tenosinovite, miozite, bursite
VI. PERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE,
CU RISC DE TRANSMITERE A BOLILOR INFECIOASE DIRECT
SAU INDIRECT(PRIN ALIMENTE, AP ETC.)
Fia 128. Sectorul alimentar
1. Personalul care manipuleaz carnea crud din unitile de
industrializate a crnii
2. Personalul care lucreaz nemijlocit la prepararea
alimentelor n buctriile unitilor de alimentaie public i
colectiv, n laboratoare de semipreparate culinare, de cofetrie,
de ngheat i de buturi rcoritoare
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
22
3. Personalul din unitile de colectare i industrializare a
laptelui
4. Personalul din industria semiconservelor de pete i ou
5. Restul personalului din unitile de alimentaie public i
colectiv
6. Restul personalului din fabricile i seciile de preparate de
carne
7. Personalul din unitile de mbuteliere a apelor minerale i
din fabricile de buturi rcoritoare
8. Personalul din unitile i punctele de desfacere a
alimentelor, care manipuleaz alimente neambalate
9. Personalul din fabricile de produse zaharoase
10. Personalul din fabricile i seciile de conserve sterilizate
11. Personalul din industria de panificaie, a pastelor
finoase, buturilor alcoolice
Observaie: Coninutul i prevederile acestei fie se aplic
numai persoanelor care vin n contact direct cu alimente
neambalate.
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: examenul tegumentelor i
mucoaselor, inclusiv al cavitii bucale)
examen coprobacteriologic
examen coproparazitologic
Examen medical periodic:
examen clinic general semestrial (atenie: examenul
tegumentelor i mucoaselor, inclusiv al cavitii bucale)
examen coprobacteriologic n trimestrul II sau III
examen coproparazitologic anual
Contraindicaii:
afeciuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
(furunculoze, piodermite)
boli infectocontagioase n evoluie
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
Fia 129. Sectorul zootehnic personalul care lucreaz
la ngrijirea animalelor din unitile zootehnice cu
producie de lapte
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: examenul tegumentelor)
spirometrie
examen coprobacteriologic
examen coproparazitologic
Examen medical periodic:
examen clinic general semestrial (atenie: examenul
tegumentelor)
spirometrie anual
examen coprobacteriologic n trimestrul II sau III
examen coproparazitologic anual
Contraindicaii:
afeciuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
(furunculoze, piodermite)
boli infectocontagioase n evoluie
leziuni tuberculoase pleuropulmonare
Fia 130. Industria farmaceutic
1. Personalul care lucreaz nemijlocit cu materia prim i
produsul finit care nu sufer un proces de sterilizare
2. Personalul care lucreaz n laboratoare de preparare de
seruri, vaccinuri i derivate de snge
3. Personalul care lucreaz cu materia prim i produsul finit
ce sufer un proces de sterilizare
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: examenul tegumentelor,
aparatul respirator)
spirometrie
Ag HBs sau, dup caz, Ac anti HBs la indicaia
medicului de medicina muncii
Ac anti HCV la indicaia medicului de medicina muncii
Ac anti HIV 1,2 la indicaia medicului de medicina
muncii
examen coproparazitologic la indicaia medicului de
medicina muncii
examen coprobacteriologic la indicaia medicului de
medicina muncii
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: examenul
tegumentelor, aparatul respirator)
spirometrie anual
Ag HBs sau, dup caz, Ac anti HBs la indicaia
medicului de medicina muncii (n cazul expunerii accidentale la
produse biologice)
Ac anti HCV la indicaia medicului de medicina muncii
(n cazul expunerii accidentale la produse biologice)
Ac anti HIV 1,2 la indicaia medicului de medicina
muncii (n cazul expunerii accidentale la produse biologice)
examen coproparazitologic la indicaia medicului de
medicina muncii
examen coprobacteriologic la indicaia medicului de
medicina muncii
Contraindicaii:
afeciuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
afeciuni alergice
Fia 131. Instalaii centrale de aprovizionare cu ap
potabil i alte uniti de interes public personalul care
particip la urmtoarele activiti: amenajarea paturilor
filtrante, curarea filtrelor i rezervoarelor, repararea i
ntreinerea puurilor de captare, a drenurilor, a captrilor
de izolare
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: examenul tegumentelor i
mucoaselor, inclusiv al cavitii bucale)
examen coprobacteriologic
examen coproparazitologic
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: examenul
tegumentelor i mucoaselor, inclusiv al cavitii bucale)
examen coprobacteriologic trimestrul II sau III
examen coproparazitologic anual
Contraindicaii:
afeciuni dermatologice transmisibile acute
boli infectocontagioase n evoluie
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
Fia 132. Personal din unitile de coafur, frizerie, masaj,
cosmetic (manichiur i pedichiur)
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: examenul tegumentelor i
mucoaselor, inclusiv al cavitii bucale)
Ag HBs sau, dup caz, Ac anti HBs
Ac anti HCV
Ac anti HIV 1,2
spirometrie la indicaia medicului de medicina muncii
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: examenul
tegumentelor i mucoaselor, inclusiv al cavitii bucale)
Ag HBs sau, dup caz, Ac anti HBs la indicaia
medicului de medicina muncii
Ac anti HCV la indicaia medicului de medicina muncii
Ac anti HIV 1,2 la indicaia medicului de medicina
muncii
spirometrie anual
Contraindicaii:
afeciuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
boli infectocontagioase n evoluie
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
23
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
afeciuni alergice
Fia 133. Personal care asigur ntreinerea cureniei n
unitile de cazare public i colectiv
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: examenul tegumentelor)
spirometrie
examen coproparazitologic
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: examenul
tegumentelor)
examen coproparazitologic anual
spirometrie la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
afeciuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
boli infectocontagioase n evoluie
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
afeciuni alergice
Fia 134. Personalul de la bi, spltorii publice i piscine
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: examenul tegumentelor,
inclusiv al cavitii bucale)
examen coprobacteriologic
examen coproparazitologic
spirometrie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: examenul
tegumentelor)
examen coprobacteriologic trimestrul II sau III
examen coproparazitologic anual
spirometrie la indicaia medicului de medicina muncii
Contraindicaii:
afeciuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
boli infectocontagioase n evoluie
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
Fia 135. Personalul din sectorul de salubritate i ecarisaj
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: examenul tegumentelor)
examen coproparazitologic
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: examenul
tegumentelor)
examen coproparazitologic la indicaia medicului de
medicina muncii
Contraindicaii:
afeciuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
boli infectocontagioase n evoluie
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
Observaii la fiele 128135
1. Contraindicaii relative:
afeciuni dermatologice transmisibile acute lucrtorii cu
aceste boli sunt eliminai temporar de la locul de munc pn la
vindecarea complet a bolii;
boli infectocontagioase n evoluie pn la vindecare;
Examenul coprobacteriologic urmrete depistarea strii de
purttor de shigella, salmonella, vibrion holeric.
Purttorii acestor germeni vor efectua tratament specific i
i pot relua vechiul loc de munc numai dup efectuarea a
3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative. Prima din
seria celor 3 coproculturi se recolteaz la 24 de ore de la
terminarea tratamentului, iar urmtoarele 2, pn la 72 de ore.
n cazul n care dup dou serii de tratament persoana continu
s fie purttoare de salmonella sau shigella, se impune
schimbarea locului de munc, purttorul putnd fi repartizat la
alte locuri de munc fr risc de producere de epidemii.
Lucrtorii vor efectua examen coprobacteriologic ori de cte
ori prezint tulburri digestive acute.
2. n sectorul alimentar, efii de uniti trebuie s informeze
lucrtorii asupra urmtoarelor simptome i afeciuni:
febr
diaree
vrsturi
icter
amigdalit
furuncule
panariii
plgi ale minilor
infecii ale pielii
supuraii
i s i trimit la medic la apariia acestora i a oricrei alte stri
de boal.
Reprimirea lucrtorului la locul de munc se face de ctre
efii de uniti pe baza avizului scris al medicului specialist la
care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului de medicina
muncii.
3. Medicii de medicina muncii care acord asisten
medical n unitile cu profil alimentar au urmtoarele obligaii:
s examineze lucrtorii trimii de efii de unitate i s
precizeze n dosarele medicale ale acestora diagnosticul stabilit
i msurile care trebuie luate, dup caz: internare, schimbare
temporar sau definitiv a locului de munc, examen
coprobacteriologic sau alte examene medicale ori de laborator
necesare;
s se deplaseze, dac este cazul, la locul de munc al
lucrtorului examinat pentru a efectua examenul medical al
ntregului personal;
s informeze, dup caz, direcia de sntate public
teritorial;
s solicite efectuarea examenelor de laborator pentru
depistarea strii de purttor, n situaii epidemiologice
deosebite i pentru categoriile de personal care prezint risc
crescut de transmitere de boli infecioase.
4. Personalul medico-sanitar din cadrul direciilor de sntate
public cu rol de control n domeniul alimentar are urmtoarele
obligaii:
n cadrul controlului condiiilor ingienico-sanitare s
verifice i existena fielor de aptitudine ale lucrtorilor; fiele de
aptitudine semestriale vor cuprinde meniunea apt lucru n
sector alimentar i vor nlocui carnetele de sntate utilizate n
sectorul alimentar;
n situaii epidemiologice deosebite, pentru anumite
categorii de personal care prezint un risc crescut de
transmitere a unor boli infecioase, s dispun efectuarea de
examene de laborator profilactice pentru depistarea strii de
purttor.
Prevederile pct. 2, 3 i 4 se aplic n mod corespunztor i
personalului de la staii de aprovizionare cu ap potabil, ferme
i uniti productoare de lapte, uniti ale industriei
farmaceutice, laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri i
derivate de snge. Lucrtorii din aceast categorie expui
profesional la factori nocivi profesionali (microclimat cald,
zgomot, cloramin, insecto-fungicide organo-fosforice, radiaii
infraroii, microunde etc.) vor efectua examenul medical la
angajare i examenul medical periodic conform fielor factorilor
nocivi respectivi.
Fia 136. Personalul sanitar elementar, personalul de
ngrijire, personalul care ngrijete persoana cu handicap
i asistentul maternal
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: examenul tegumentelor)
Ag HBs sau, dup caz, Ac anti HBs
Ac anti HCV
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
24
Ac anti HIV 1,2
examen coproparazitologic
examen coprobacteriologic doar pentru personalul care
vine n contact cu alimentele
examen psihiatric doar pentru personalul care ngrijete
persoana cu handicap i pentru asistentul maternal la
indicaia medicului de medicina muncii
examen psihologic
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (semestrial doar pentru
personalul care vine n contact cu alimentele; atenie: examenul
tegumentelor)
examen coprobacteriologic n trimestrul II sau III
doar pentru personalul care vine n contact cu alimentele
examen coproparazitologic anual
Ag HBs sau, dup caz, Ac anti HBs la indicaia
medicului specialist de medicina muncii (n cazul expunerii
accidentale la produse biologice)
Ac anti HCV la indicaia medicului de medicina muncii
(n cazul expunerii accidentale la produse biologice)
Ac anti HIV 1,2 la indicaia medicului de medicina
muncii (n cazul expunerii accidentale la produse biologice)
examen psihiatric doar pentru personalul care ngrijete
persoana cu handicap i pentru asistentul maternal la
indicaia medicului specialist de medicina muncii
examen psihologic anual
Contraindicaii:
afeciuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
boli infectocontagioase n evoluie
psihoze
Fia 137. Personal sanitar superior i mediu
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: examenul tegumentelor)
examene paraclinice n funcie de specialitatea medical
i caracteristicile postului/locului de munc
examen psihiatric la indicaia medicului de medicina
muncii
Ag HBs sau dup caz Ac anti HBs
Ac anti HCV
Ac anti HIV 1,2 la indicaia medicului de medicina
muncii
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen psihiatric la indicaia medicului de medicina
muncii
Ag HBs sau, dup caz, Ac anti HBs la indicaia
medicului de medicina muncii (n cazul expunerii accidentale la
produse biologice)
Ac anti HCV la indicaia medicului de medicina muncii
(n cazul expunerii accidentale la produse biologice)
Ac anti HIV 1,2 la indicaia medicului de medicina
muncii (n cazul expunerii accidentale la produse biologice)
Contraindicaii:
afeciuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
boli infectocontagioase n evoluie
psihoze
Fia 138. Personal didactic din instituii de nvmnt
Examen medical la angajare:
examen clinic general
examen psihiatric la indicaia medicului de medicina
muncii
examen coproparazitologic pentru personalul educativ
(educatori)
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen psihiatric la indicaia medicului de medicina
muncii
examen coproparazitologic - pentru personalul educativ
(educatori) anual
Contraindicaii:
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
tulburri psihice de orice natur
balbism, disartrie
tulburri de comportament
boli infectocontagioase n evoluie
alcoolism cronic
Fia 139. Personal cu funcie de decizie (funcionar public
aflat temporar ntr-o funcie din viaa politic sau social,
cu atribuii de interpretare i aplicare a legilor n vigoare
n domeniul su de activitate)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
examen psihologic (coeficient de inteligen, teste de
comportament, teste de personalitate)
examen psihiatric la indicaia medicului de medicina
muncii
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen psihologic (teste de comportament, teste de
personalitate) din 2 n 2 ani
examen psihiatric la indicaia medicului de medicina
muncii
Contraindicaii:
psihoze
Fia 140. Personal care n cadrul activitii profesionale
conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal i/sau
maina instituiei
Examen medical la angajare:
examen clinic general (atenie: acuitate vizual i auditiv,
probe neurologice, etilism cronic)
examen psihologic
testarea acuitii vizuale, cmp vizual, vedere cromatic
probe vestibulare, probe de echilibru
audiogram
ECG
glicemie
Examen medical periodic:
examen clinic general anual (atenie: acuitate vizual
i auditiv, probe neurologice, etilism cronic)
examen psihologic
testarea acuitii vizuale, cmp vizual, vedere cromatic
anual
probe vestibulare, probe de echilibru anual
audiogram anual
ECG anual
glicemie anual
Contraindicaii:
tulburri psihice de orice natur
scderea acuitii vizuale sub 0,3 la ambii ochi, fr
corecie
hemeralopie
surditate bilateral
epilepsie
diabet zaharat decompensat
etilism cronic
tulburri neurologice severe
afeciuni cardiovasculare (aritmie sever, HTA form
malign, angin de repaus, insuficien cardiac, bloc complet
de ramur stng)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
25
Fia 141. Personal care lucreaz n condiii de izolare
Examen medical la angajare:
examen clinic general
ECG
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
examen psihiatric la indicaia medicului de medicina
muncii
glicemie
investigaii specifice, n funcie de tipul de expunere
profesional
Examen medical periodic:
examen clinic general semestrial
ECG anual
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
examen psihiatric la indicaia medicului de medicina
muncii
glicemie anual
Contraindicaii:
etilism cronic
boli psihice (inclusiv nevroze, tulburri de personalitate)
diabet zaharat decompensat
boal cardiac ischemic
hipertensiune arterial (gradul 3, complicat)
altele, n funcie de tipul expunerii profesionale
Fia 142. Personal din strintate care va lucra n
Romnia
(cu excepia celor din rile UE)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
investigaii specifice, n funcie de tipul de expunere
profesional
serologie sau investigaii specifice pentru afeciuni
infecioase endemice n ara/regiunea de provenien
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
investigaii corespunztoare expunerii profesionale
Contraindicaii:
cele specifice expunerii profesionale
Fia 143. Personal care lucreaz n tura de noapte (n
intervalul orar 22.006.00)
Examen medical la angajare:
examen clinic general
glicemie
ECG
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
glicemie anual
ECG anual
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
Contraindicaii:
diabet zaharat decompensat
epilepsie
psihoze manifeste
boal cardiac ischemic
hipertensiune arterial (gradul 3, complicat)
ulcer gastric/duodenal forme active
tineri sub 18 ani
gravide
Fia 144. Agent de paz
Examen medical la angajare:
examen clinic general
probe vestibulare, probe de echilibru
glicemie
ECG
audiogram
testarea acuitii vizuale, cmp vizual
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
probe vestibulare, probe de echilibru anual
glicemie anual
ECG anual
audiogram anual
testarea acuitii vizuale, cmp vizual anual
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
Contraindicaii:
diabet zaharat decompensat
epilepsie
etilism cronic
boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburri
de personalitate)
boal cardiac ischemic
hipertensiune arterial (gradul 3, complicat)
tineri sub 18 ani
Fia 145. Personal care lucreaz ca pompier salvator
intrauzinal, salvamar, salvamontist, alte categorii de
salvatori
Examen medical la angajare:
examen clinic general
probe vestibulare, probe de echilibru
glicemie
ECG
audiogram
spirometrie
testarea acuitii vizuale, cmp vizual
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
probe vestibulare, probe de echilibru anual
glicemie anual
ECG anual
audiogram anual
spirometrie anual
testarea acuitii vizuale, cmp vizual anual
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
Contraindicaii:
diabet zaharat decompensat
obezitate (IMC>35 kg/m
2
)
epilepsie
boli psihice
boli cronice ale sistemului nervos
surditate i hipoacuzie sever bilateral
tulburri de echilibru
dizartrie
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
26
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
27
afeciuni musculoscheletale care mpiedic prehensiunea,
statica sau echilibrul
hipertensiune arterial, form medie sau sever
boal cardiac ischemic
insuficien cardiac
disfuncie ventilatorie medie sau sever, indiferent de
cauza generatoare
boli endocrine manifeste
scderea acuitii vizuale sub 0,3 la un ochi i sub 0,7 la
cellalt ochi fr corecie sau sub 0,7 la ambii ochi fr corecie
optic suficient (diferen de corecie optic >3D ntre ochi)
miopie peste 3D cu astigmatism care s nu depeasc
2D cyl
glaucom cu unghi nchis neoperat
glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)
dezlipire de retin (inclusiv postoperator)
afachie
ngustarea periferic a cmpului vizual mai mare de 20s,
n cel puin 3 cadrane la AO
retinopatie pigmentar confirmat (prin adaptometrie sau
EOG)
orice afeciune ocular acut i evolutiv pn la
vindecare i reevaluare funcional vizual
vrst sub 18 ani
Fia 146. Personal care lucreaz cu substane toxice
nominalizate n Legea nr. 360/2003 privind regimul
substanelor i preparatelor chimice periculoase, cu
modificrile i completrile ulterioare), inclusiv
medicamente SEPARANDA
Examen medical la angajare:
examen clinic general
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
examen psihiatric la indicaia medicului de medicina
muncii
Examen medical periodic:
examen clinic general anual
examen psihologic la indicaia medicului de medicina
muncii
examen psihiatric la indicaia medicului de medicina
muncii
Contraindicaii:
epilepsie
etilism cronic
boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburri
de personalitate)
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 355/2007)
Unitatea .........................................., adresa ...........................................
Telefon ............................................
NUMELE I PRENUMELE LUCRTORULUI: .......................................
CNP:
F I A
de identificare a factorilor de risc profesional
Denumirea postului i a locului de munc ..........................................................................
Secia/Departamentul: ...................................................................................
NAVET: da [ ] cte ore/zi? [ ] nu [ ]
Descrierea activitii: > n echip: da [ ], nu [ ]
Nr. ore/zi [ ] Nr. schimburi de lucru [ ] Schimb de noapte [ ] Pauze organizate da [ ] sau nu [ ] Band rulant [ ]
Risc de: infectare [ ]/electrocutare [ ]/nalt tensiune [ ]/joas, medie tensiune [ ]/necare [ ]/asfixiere [ ]/blocare [ ]/microtraumatisme
repetate [ ]/lovire [ ]/muctur [ ]/zgriere [ ]/strivire[ ]/tiere [ ]/nepare [ ]/mpucare [ ]/ardere [ ]/oprire [ ]/degerare [ ]/micri
repetitive [ ]
Alte riscuri: ..........................................................................................................................
Conduce maina instituiei: da [ ]; nu [ ], dac da, ce categorie: .............................................
Conduce utilaje/vehicule numai intrauzinal [ ]
Loc de munc: n condiii deosebite [ ]/n condiii speciale [ ] sector alimentar [ ] port-arm [ ]
Operaiuni executate de lucrtor n cadrul procesului tehnologic:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Descrierea spaiului de lucru:
Dimensiuni ncpere: L ............, l .............., H ............... m
Suprafaa de lucru: vertical [ ]; orizontal [ ]; oblic [ ]
Munc: n condiii de izolare [ ]/la nlime [ ] la altitudine [ ]/n micare [ ]/pe sol [ ]/n aer [ ]/pe ap [ ]/sub ap [ ]/ni [ ]/cabin
etan [ ]/aer liber [ ]/altele: .................................................................................................................................................
Deplasri pe teren n interesul serviciului: da [ ]; nu [ ], dac da, descriere: ......................................................................
Efort fizic: mic [ ]; mediu [ ]; mare [ ]; foarte mare [ ]
Poziie preponderent: ortostatic/n picioare [ ]; aezat [ ]; aplecat [ ]; mixt [ ]/poziii forate, nefiziologice: da [ ]; nu [ ],
dac da, ce tip: ..............................................................
............................................................................................................................................
Gesturi profesionale: .......................................................................................................
Suprasolicitri: vizuale [ ]; auditive [ ]; suprasolicitri neuropsihosenzoriale [ ], dac da: mentale [ ]; emoionale [ ]; altele [ ]
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
28
Suprasolicitri osteomusculoarticulare: micri forate: da [ ]; nu [ ]/repetitive: da [ ]; nu [ ], dac da, specificai zona:
coloan vertebral (cervical: da [ ]; nu [ ]; toracal: da [ ]; nu [ ], lombar: da [ ]; nu [ ]), membre superioare (umr: da [ ]; nu [ ],
cot: da [ ]; nu [ ], pumn: da [ ]; nu [ ]), membre inferioare (old: da [ ]; nu [ ], genunchi: da [ ]; nu [ ], glezn: da [ ]; nu [ ]).
Manipulare manual a maselor: Dac da, precizai caracteristicile maselor manipulate:
................................................................................... ridicare [ ]; coborre [ ]; mpingere [ ]; tragere [ ]; purtare; [ ]; deplasare [ ]
Greutate maxim manipulat manual ..........................................................................
Ageni chimici: da [ ]; nu [ ], dac da, precizai:
Tipul agentului chimic < V.L.E. > V.L.E Fp C P
Legend: V.L.E. = valoarea-limit de expunere profesional/Fp = foarte periculos/C = cancerigen/P = ptrunde prin piele
(Putei ataa fiei un tabel separat.)
Ageni biologici: ................................................................................................ Grupa .............
Ageni cancerigeni: .........................................................................................................
Pulberi profesionale: da [ ]; nu [ ], dac da, precizai:
Tipul pulberilor < V.L.E. > V.L.E.
Legend: V.L.E.= valoarea-limit de expunere profesional
Zgomot profesional: < V.L.E. [ ]/>V.L.E. [ ]/zgomote impulsive da [ ]/nu [ ]
Vibraii mecanice: < V.L.E. [ ]/> V.L.E. [ ], dac da, specificai zona: coloan vertebral [ ] membre superioare [ ] aciune
asupra ntregului organism [ ]
Microclimat:
Temperatur aer: ........................, variaii repetate de temperatur: da [ ] nu [ ]
Presiune aer:.....................................................
Umiditate relativ:........................................................................
Radiaii: da [ ]; nu [ ], dac da:
Radiaii ionizante: dac da, se va completa partea special.
PARTE SPECIAL PENTRU EXPUNEREA PROFESIONAL LA RADIAII IONIZANTE:
Data intrrii n mediul cu expunere profesional la radiaii ionizante: Z Z L L A A A A I_I_I_I_I_I_I_I_I
Clasificare actual n grupa A [ ] sau B [ ] i condiii de expunere:
Aparatur folosit .................................................................................................................................................................
Proces tehnologic: .................................................................................................................................................................
Operaiuni ndeplinite: ..........................................................................................................................................................
Surse folosite: nchise [ ]; deschise [ ]
Tip de expunere: X extern [ ]; gamma extern [ ]; intern [ ]; extern i intern [ ].
Msuri de protecie individual: ..............................................................................................................................................
Expunere anterioar:
Perioad: ............................... nr. ani: [ ][ ]
Doz cumulat prin expunere extern (mSv): I_I_I_I_I
Doz cumulat prin expunere intern: I_I_I_I_I
Doz total: I_I_I_I_I
Supraexpuneri anterioare:
excepionale
Tip de expunere: X extern [ ]; gamma extern [ ]; intern [ ]; extern i intern [ ];
data: .............................
doz (mSv): .................
concluzii: ......................
accidentale
Tip de expunere: X extern [ ]; gamma extern [ ]; intern [ ]; extern i intern [ ];
data: .............................
doz (mSv): .................
concluzii: ......................
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
29
Radiaii neionizante:
Tipul: .........................................................................................................................
Iluminat: suficient [ ]; insuficient [ ]/natural [ ]; artificial [ ]; mixt [ ]
Mijloace de protecie colectiv: .................................................................................
Mijloace de protecie individual: ..............................................................................
Echipament de lucru: ................................................................................................
Anexe igienico-sanitare: vestiar [ ]; chiuvet [ ]; WC [ ]; du [ ]; sal de mese [ ]; spaiu de recreere [ ]
Altele: .....................................................................................................................................................................................
Observaii:
Data completrii: ..............
Angajator,
.........................................
(semntura i tampila unitii)
Lucrtor desemnat
Serviciul intern de prevenire i protecie
Semntura
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 4 la Hotrrea Guvernului nr. 355/2007)
Unitatea medical: Adresa:
Tel.:
D O S A R M E D I C A L Nr. .......................
Numele: .................................................................., prenumele: .........................................................
Sex: M F ; vrsta ....................., data naterii: ............................................................................
CNP ............................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................
Ocupaia/Funcia: .........................................................................................
Formarea profesional: .................................................................................
Ruta profesional
Postul i locul de munc Perioada Ocupaia/Funcia Noxe
Activiti ndeplinite la actualul loc de munc:
Boli profesionale da ; nu
Accidente de munc da ; nu
Medic de familie: .........................................................., tel.: .................................
Declar pe propria rspundere c nu sunt n eviden cu epilepsie, boli psihice, boli neurologice
i nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice, diabet: ....................................................................
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
30
ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE ..............................................................................................
ANTECEDENTE PERSONALE FIZIOLOGICE I PATOLOGICE/vaccinri/droguri
UM: ...................................., nateri .....................................
Fumat: 0 /de la .......... ani, n medie ............ igri/zi
Alcool: 0 /ocazional
Examen medical la angajare:
T .................. cm G ............ kg IMC: obezitate nu da grad
EXAMEN CLINIC:
1. tegumente i mucoase ..............................................................................................................................................................
2. esut celular subcutanat ......................................................................................................................................................
3. sistem ganglionar .................................................................................................................................................................
4. aparat locomotor .................................................................................................................................................................
5. aparat respirator ...................................................................................................................................................................
6. aparat CV: .............................................................................................................................................................................
TA .................... mmHg, AV ............./min, pedioase ..................., varice .......................
7. aparat digestiv ...............................
8. aparat urogenital ..................................
9. SNC, analizatori: ..................................
a) acuitate vizual vedere cromatic vedere n relief fr corecie optic cu corecie optic:
OD ..................... OS .......................
b) voce tare voce optit
10. sistem endocrin ...............................
Concluzii examen clinic:
sntos clinic n momentul examinrii Semntura i parafa medicului
diagnostic: ............................................................................................................ ......................................
Concluziile examinrii de specialitate (medicina muncii):
sntos clinic n momentul examinrii
diagnostic: .....................................................................................................................................................................
AVIZ MEDICAL:
pentru exercitarea ocupaiei/funciei .........................................................................................................................................
Recomandri:
Apt ..........................................................................................................................................
Apt condiionat ..........................................................................................................................................
Inapt temporar ..........................................................................................................................................
Inapt ..........................................................................................................................................
Medic de medicina muncii,
.................................................................
(semntura i parafa)
Data:
Data urmtorului examen medical:
EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
31
Examen medical periodic:
Simptome actuale .................................................................................................................................................................
Reactualizarea anamnezei profesionale ..............................................................................................................................
Simptome la locul de munc ..................................................................................................................................................
Reactualizarea anamnezei neprofesionale ...........................................................................................................................
T ............ cm G ............ kg IMC: obezitate nu da grad
EXAMEN CLINIC:
1. tegumente i mucoase ..............................................................................................................................................................
2. esut celular subcutanat ......................................................................................................................................................
3. sistem ganglionar .................................................................................................................................................................
4. aparat locomotor .................................................................................................................................................................
5. aparat respirator ...................................................................................................................................................................
6. aparat CV: .............................................................................................................................................................................
TA .................... mmHg, AV ............./min, pedioase ..................., varice .......................
7. aparat digestiv ...............................
8. aparat urogenital ..................................
9. SNC, analizatori: ..................................
a) acuitate vizual vedere cromatic vedere n relief fr corecie optic cu corecie optic:
OD ..................... OS .......................
b) voce tare voce optit
10. sistem endocrin ...............................
Concluzii examen clinic:
sntos clinic n momentul examinrii Semntura i parafa medicului
diagnostic: ............................................................................................................ ......................................
EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Concluziile examinrii de specialitate (medicina muncii):
sntos clinic n momentul examinrii
diagnostic: .....................................................................................................................................................................
AVIZ MEDICAL:
pentru exercitarea ocupaiei/funciei .........................................................................................................................................
Recomandri:
Apt ..........................................................................................................................................
Apt condiionat ..........................................................................................................................................
Inapt temporar ..........................................................................................................................................
Inapt ..........................................................................................................................................
Medic de medicina muncii,
.................................................................
(semntura i parafa)
Data:
Data urmtorului examen medical:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
32
ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 5 la Hotrrea Guvernului nr. 355/2007)
Unitatea medical:
Cabinet de medicina muncii
Adresa:
Tel.:
Angajare Examen medical periodic Adaptare Reluarea muncii Supraveghere special Alte
MEDICINA MUNCII FIA DE APTITUDINE Nr. ............../.................
(Un exemplar se trimite la angajator, unul se nmneaz angajatului.)
Societatea: ............................................................................................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................., tel.: .............................., fax: .............................
Numele: ............................................................., prenumele: ................................................................................................
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ocupaia/Funcia ...................................................................
Post i locul de munc .......................................................................................
AVIZ MEDICAL: Recomandri:
Apt ................................................................................................................................
Apt condiionat ................................................................................................................................
Inapt temporar ................................................................................................................................
Inapt ................................................................................................................................
Medic de medicina muncii,
.................................................................
(semntura i parafa)
Data:
Data urmtorului examen medical: ...................................................
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 873/12.XII.2011 conine 32 de pagini. Preul: 6,40 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|528345]
Cristina-Gabriela F. Popescu
Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti