Sunteți pe pagina 1din 2

DGM190/1996

IDinternunic:286593

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
GUVERNUL
DISPOZIIENr.190
din21.05.1996
DISPOZIIE
Publicat:14.06.1996nMonitorulOficialNr.3839artNr:323
MODIFICAT
HG331din22.07.96,MO67/17.10.96

1.Seaprob Planul(Comandadestat)denmatricularenanul1996aeleviloristudenilorninstituiiledenvmntcufinanareadinbugetuldestat,
conformanexei.
2.MinisterulEconomiei,ncomuncuministereleidepartamenteleinteresate,vastabilicotadenmatriculareaeleviloristudenilorninstituiilede
nvmntnfunciedespecialitiimeserii.
3.Sepermitenanul1996nmatricularea,pebaz decontract,aeleviloristudenilorninstituiiledenvmntdestatntrunvolum,coordonatcu
MinisterulEconomieiiministerelederesortpestecotadenmatriculare,aprobatprinprezentadispoziie,cusuportareacheltuielilorrespectivedectre
persoanelefiziceijuridicenmodulstabilit.
Ministereleidepartamentelevorprezentadrideseamprivindcontingentuleleviloristudenilor,inclusivpebazdecontract.
4.Taxeledecolarizarepentruceteniistriniiapatrizi,careifacstudiilenRepublicaMoldova(cuexcepiacelorcarebeneficiazdebursedinpartea
statuluimoldovenesc),sevorstabilianualdeinstituiiledenvmntdinrepublic,ncomuncuministerelederesort,ntrunvolumnumaimicdectcheltuielile
prevzutenbugetuldestatpentruunstudent,elev.
5.Ministerulnvmntului,ncomuncuMinisterulEconomiei,MinisterulFinanelor,MinisterulMuncii,ProtecieiSocialeiFamilieiMinisterulJustiiei,alte
ministereidepartamenteinteresate:
ntermende3lunivaelaboraiaprobaregulamenteleimecanismuldefinanareainstituiilordenvmnt,precumivarevedeaiaprobaRegulamentulcu
privirelapregtireacadrelorninstituiiledenvmntdestatpebaz decontract,stabilindnelmodalitateautilizriimijloacelorfinanciareprovenitedela
aceastactivitate
ntermende15zilevaelaboraiprezentaGuvernuluiproiectelemodificrilorrespectivenlegile(codurile)RepubliciiMoldovacuprivirelaplasarea
absolvenilorinstituiilordenvmntuniversitaricolegialncmpulmunciiilaresponsabilitateaacestora,precumiaageniloreconomicipentrunclcarea
normelorstabilite.
6.MinisterulMuncii,ProtecieiSocialeiFamiliei,ncomuncuMinisterulEconomiei,vaelaboraiprezentaGuvernului,pn lafineleanuluicurent,
Clasificatorulocupaiilorneconomianaionalarepublicii.
7.Serezerv,pentruabsolveniicolilordinraioaneledeestalerepublicii,dinmunicipiulBender,cetenideoriginemoldoveneasc(romn)dinfostele
republiciunionale,precumipentruceteniideetniegguz,bulgardinraioaneledesudalerepubliciiiigani,10%dinnumrultotaldelocuriprevzuten
planuldeadmiterentoateinstituiiledestatdenvmntuniversitar,colegial,tehnicoprofesionaliliceal.
[Alin.1pct.7nredaciaHG331din22.07.96,MO67/17.10.96]
Instituiiledenvmntvororganizaunconcursspecialpentruaceast categoriedeabsolveni,crendulecondiiifavorabilentrususinereaprobelorde
concurs,iarpentrustudeniiieleviinmatriculaicursurifacultativeladisciplineleceindeistoria,literaturaiculturanaional,reieinddinspecificulprofilului
ales.

PRIMMINISTRU
ALREPUBLICIIMOLDOVAAndreiSANGHELI

Chiinu,21mai1996.
Nr.190d.
Anex
laDispoziiaGuvernului
RepubliciiMoldovanr.190d
din21mai1996
PLANUL(ComandadeStat)*
denmatricularenanul1996aeleviloristudenilorn
instituiiledenvmnt,finanatedinbugetuldestat
(persoane)

Ministerele,departamentele,autoritileadministraieipublicecentrale
1
Instituiiledenvmntuniversitartotal
Ministerulnvmntului

Inclusiv nvmnt
dezi seralifrfrecven
2
3
4
8010 6915
1095
6385 5535
840

ntotal

MinisterulAgriculturiiiAlimentaiei
925
700
MinisterulSntii
400 400
MinisterulCulturii
300
270
Instituiiledenvmnttipcolegiutotal
5985 5475
Ministerulnvmntului
2470 2470
inclusivnvmntlicealncolilenormale**
350
350
MinisterulAgriculturiiiAlimentaiei
1650 1275
MinisterulSntii
900 900
MinisterulCulturii
290
280
MinisterulTransporturiloriGospodrieiDrumurilor 225 150
DrepartamentulArhitecturiiiConstruciilor
175
175
UniuneadeStat"Moldovaservice"
125
100
CileferatedinMoldova
150 125
coliletehnicoprofesionaletotal:
17200 17075
Ministerulnvmntuluiinclusivcoliprofesionale:
17200 17075
polivalenteanul1
500 500
pelnginstituiiledemunccorecional
975
975

225

30
510

375

10
75

25
25
125
125

[AnexanredaciaHG331din22.07.96,MO67/17.10.96(semodificunelepoziii)]
*CuexcepiainstituiilordinraioaneledeestaleRepubliciiMoldova,municipiuluiBender,MinisteruluiAprriiiMinisteruluiAfacerilorInterne.
**Frasigurarecubursdestat.