Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAIEI I TINERETULUI AL RM

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI


FACULTATEA RADIOELECTRONIC I TELECOMUNICAII
Catedra Radiocomunicaii
DARE DE SEAM
la lucrarea de laborator Nr.3
la disciplina Comunicaii Mobile
Tema: Studierea staia de baz BD!"N CC#$ de standardul NMT%&'i.
( e)ectuat
studentul *r.T+C'&& ,ro)iri -.
( .eri)icat
con). uni..dr (.ram -.
C/i0inu !''"
Sco!u" "ucrarii# Studierea partilor componente si principiului de )unctionare a staia de
baz BD!"N CC#$ de standardul NMT%&'i.
$re%iar teoretic
Sc&ema de 'tructur( )i con'trucia 'taiei de *a+( $D,-.N/
Staia de baz 1n sistemul de comunicaie mobil de standardul NMT%&'i
e)ectueaz rolul de inter)a2 asi*ur1nd 1mbinarea 1ntre MS 0i 34#$ 5&&6. 7ntruc1t )iecare
BS asi*ur1nd deser.irea *rupei MS2 a)late 1n zona ei de acoperire electroma*netic2 atunci
)uncia de baz a BS este retlansarea semnalelor 8mesa9elor: de la MS la centrul de
comutare 0i in.ers. Necesitatea de retlaslare a mesa9elor concomitent de c1te.a MS
condiioneaz necesitatea e;istenei 1n BS c1tor.a radiocanale duple;. 7n a0a )el BS2
reprezint de sine o radiostaie automatizat multicanal 8radioretlansator:2 diri9at de
centrul de comutare 8<=>: a sistemului de comunicaie mobil. Sc/ema de structur a
staiei de baz BD!"N este prezentat 1n )i*ura?.
@i*ura ? Sc/ema de structur a staiei de baz BD!"N
Alementele de baz ale BS sunt:
?. blocul canalelor
!. blocuri de conectate a canalelor de transmisie de )rec.en 1nalt 8combainere:
3. BC multicanal a rami)icrii emisiei
%. bucl de .eri)icare dup BC
&. blocul inter)eei
Blocul canalelor BS include " radiocanale duple; 0i un canal de recepie de
msurare. Tractele de recepie 1n radiocanalele duple; prezint radioreceptoare clasice de
super/eterodin cu trans)ormare dubl a )rec.enei2 posibilitatea de racordare automat 1n
diapazonul )rec.enelor %&32'...%&D2&MEz cu pasul reelei )rec.enelor de
: !' 8 !& kHz kHz f
c
=
. (cordarea tractelor de recepie se e)ectueaz cu a9utorul blocurilor de
diri9are 0i automatizare2 incluse 1n )iecare radiocanal duple;.
Tracte"e de rece!ie
+a pre*tirea )uncionrii2 )iecre tract de recepie se acordeaz la )rec.ena Fsa de
lucru rec
f
2 1nc1t )rec.enele de recepie a tractelor .ecine trebuie s )ie una de alta nu mai
puin ca 8%...D:
kHz f
c
?D& ... ?'' =
. Canalul radio de recepie de msurare include blocul
de diri9are 0i automatizare 0i radioreceptorul de msurare. Al se utilizeaz pentru
msurarea ni.elelor de control a semnaluluipilot 8'semnal@@SG: 0i a perturbaiilor pe
oricare din " )rec.ene de lucru la recepia BS2 la )el 0i pe )rec.enele de recepie a altor
sisteme BS2 dup comenzile de diri9are transmise din centrul de comutaie <=>. 7n a0a
)el2 receptorul de msurare poate automat s se sc/imbe pe oricare din ?"' de )rec.ene 1n
diapazonul de %&32'...%&D2& MEz. 8BS

MS:.
Tracte"e de emi'ie
Tractele de emisie 1n radiocanalele duple; prezint radioemitoare tipice care
lucreaz 1n diapazonul de )rec.ene de %H32'...%HD2& MEz2 cu re*larea automat discret a
rezistenei de ie0ire ies
R
de la '2D& p1n la &'I.-nstalarea a " )rec.ene de lucru de emisie
em
f
se e)ectueaz cu a9utorul blocurilor de diri9are 0i automatizare respecti.e. 7n a)ar de
aceasta instalarea )rec.enei de emisie se e)ectueaz 1n blocurile de conectare a canalelor
de emisie BC 8combainere:. Tractele de recepie 0i de emisie 1n )iecare radiocanal duple;
se instaleaz cu decala9ul de
MHz f
p
?' =
:
MHz f f
BS MS MS BS
?' =
.8MS

BS:. ,rimul
radiocanal duple; BS 1n con)ormitate cu or*anizarea comunicaiei 0i diri9rii prezint
canalul de Fapel2 destinat doar pentru apeluriler staiilor mobile din partea BS 0i rspunsul
la apeluri. Jrmtoarele radiocanalele duple; !..." sunt canale de Ftra)ic2 destinate pentru
utilizare la or*anizarea con.orbirilor 1ntre abonai. Blocul de conectare a canalelor de
emisie BC 8combainere: prezint sarcina de rezonan a tractelor de emisie. Jn combainer
une0te ie0irile a patru tracte de emisie. Cu a9utorul or*anelor de re*lare 0i de circulare se
asi*ur o dezle*are dup )rec.ena 1nalt 8BC: a tractelor de emisie 1ntre ele la lucrul pe o
sarcin. @iltrarea necesar se atin*e cu condiia2 c )rec.enele recd
f
sunt 1ndeprtate una
de alta la .aloarea decala9ului c p
Af f : D ... % 8 =
.
BC rami)icator de recepie multicanal 8ampli)icator distribuitor: asi*ur unirea
intrrilor a nou tracte de recepie a blocului de canale la )uncionarea pe o anten. Bucla
pentru .eri)icarea radiocanalelor duple; dup BC asi*ur posibilitatea conectrii ie0irilor
de msurare a tractelor de emisie la intrrile blocului de control2 a)lat pe partea st1n*
.ertical a peretelui modului. Kpt subblocuri a tractelor de emisie se plaseaz 1n blocul
canalelor sub dispoziti.ele radioreceptoare.
@i*ura ! Construcia staiei de baz BD!"N.

-e0irile receptoarelor cu a9utorul cablurilor coa;iale se conecteaz cu intrrile
combainerilor respecti.e. -e0irile de msurare a receptoarelor se amplaseaz sub ie0irile de
baz.
Cu a9utorul cablurilor coa;iale ele se conectez cu intrrile respecti.e a buclei
pentru e;perimentarea dup BC2 amplasat 1n blocul *eneratorului.
Controlul capacitii de lucru blocului canalelor se e)ectueaz cu a9utorul blocului
de control2 amplasat 1n partea de sus peretelui st1n* a modulului.
$"ocu" inter0eei
Blocul inter)eei se a)l sub blocul canalelor 0i se delimiteaz de el prin blocul
.entilatorului. Blocul inter)eei asi*ur conectarea modului la <=> cu a9utorul liniei de
comunicaie multicanal 0i conectarea paralel a modulelor pentru mrirea capacitii
canalului BS 8)i*.?.%:.
Blocul inter)eei asi*ur la )el controlul 0i msurarea strii di)eritor noduri
)uncionale a BS. 7n componena blocului inter)eei intr c1te.a subblocuri 8)i*.?.&:.
Cinci subblocuri din st1n*a C+- ?? prezint liniile inter)eei. Ale asi*ur conectarea
ie0irilor modulului de semnal2 de *enerator de multiole;are 0i ie0irilor audio cu alte
module. Subblocul controlului 0i msurrilor MJ( '3 se plaseaz 1n dreapta de la
subblocurile C+- ??. Al asi*ur controlul 0i re*larea 1n circuite )rec.enelor de z*omot a
BS. Blocul de msurare are tensiunea de ie0ire cu )rec.ena
kHz f
mas
? =
2 ni.elul cruia se
re*leaz cu poteniometrul de pe panoul de diri9are 1n limitele LH...3'dB. Controlul se
e)ectueaz cu a9utorul indicatorului.
Subblocul C+C ?!2 amplasat 1n drepta de la subblocul MJ( '32 prezint un bloc de
control local. Al asi*ur controlul operaional capacitii de lucru a BS. Subblocul C+C ?!
este le*at cu blocurile de control 0i de lo*ic CJ a radiocanalelor duple; ma*istralei serie
comune. Comenzile de control se transmit la ni.elul TT+lo*ic. -n)ormaia de control se
re)lect pe un displaM literoci)ric cristalolic/id a subblocului CCE ??2 a.1nd aspectul
unui receptor se radiotele)on2 care prin cablu se conecteaz cu subblocul C+C ?!.
Subblocul CCE N are la )el o indicaie cu diod luminiscent 0i cu sonerie.
Documentarea in0ormaiei de contro"
Documentarea in)ormaiei de control se e)ectueaz cu a9utorul imprimantei induse2
care intr 1n componena subblocului C+C ?!. Blocul de control local cu a9utorul
9onciunii OS !3! se poate conecta cu ,C.
Dou subblocuri din dreapta CMJ ?? 1n blocul inter)eei reprezint blocurile de
msurare a antenei. Subblocul CKP #$ reprezint blocul *eneratorului de test O@. Al
conecteaz auto*eneratorul de cuar de spri9in2 care lucreaz la )re.cena
MHz f
okv
% . H =
.@re.cena de spri9in se d 1n sintetizatoarelor tractelor de recepie 0i emisie a blocului
canalelor.
@i*ura 3 Conectarea paralel a modulelor staiei de baz BD!"N

$"ocuri de conectare a cana"e"or de tran'mi'iune 12
Blocuri de conectare a canalelor de transmisie BC C@( '232 C@( '% 8combainere:
se amplaseaz 1n suportul BS sub blocul inter)eei C+- ? 0i aparte de el blocul
*eneratorului 8subblocul CKP ??C:. Combainerul de sus C@( '3Q'% este aparte de la cel
de 9os C@( '3Q'% cu subblocul circulatorului CT( '3. Capacitatea de lucru a blocurilor
de conectare a canalelor de transmisie BC se controleaz cu a9utorul blocului de
semnalizare2 amplasat 1n partea de mi9loc a peretelui st1n* a modulului. -e0irea
combainerului este le*at cu bucla de .eri)icare dup BC prin )iltrul de transmisie T@(
'32 amplasat pe peretele drept a modulului.
@i*ura % Componena blocului inter)aei a staiei de baz BD!"N
$"ocu" de a"imentare a 'taiei
Blocul se alimentare a BS 8 subblocul (,( '?: se amplaseaz 1n partea de 9os a
modulului. Al asi*ur obinerea tensiunilor alimentare de stabilizare !%2 ?!2 R2 & S. Blocul
se alimentare este e)ectuat sub aspectul a dou supoarte. ,rimul suport )ormeaz tensiunea
de !%2 R2 & S2 iar al doilea ?! S. Blocul de control 1n componena blocului de alimentare
are o lo*ic de pro*ram2 care asi*ur controlul operati. a capacitii de lucru sistemei de
alimentare2 protecia de la supratensiuni 1n di)erite circuite de alimentare2 semnalizarea
lucrului blocului
Semnalizarea )uncionrii se realizeaz cu lmpi de semnalizare2 amplasate 1n )aa
panoului de instrumente a blocului de control2 ce are die)erite culori de indicare:
?. e;istena tensiunii de intrare culoarea *alben
!. e;istena tensiunii de .olta9 mic culoarea ro0ie
3. e;istena erorii 1n )uncionarea sc/emei culoarea ro0ie
@i*ura & Sc/ema de structur a radiocanalului duple; a BS BD!"N
Radiocana"u" du!"e3
Blocurile )uncionale de baz a radiocanalului duple; sunt tractul recepiei2 tractul
emisiei2 blocul de diri9are 0i automatizare. Trupa )uncional a tractului de recepie include
radioreceptorul cu sintetizatorul OP 0i tractul semnalelor modulate OP (JD-K J@
8receptorul de )rec.en 9oas:. Trupa )uncional a tractului de recepie include
radioreceptorul cu sintetizatorul TP 0i tractul semnalelor modulate TP (JD-K J@
8emitorul de )rec.en 9oas:. Trupa )uncional a blocului de diri9are 0i automatizare
include blocul de control 0i de lo*ic2 blocul de )ormare 0i prelucrare semnalului msurat
8semnalul':2 modemul semnalelor di*itale 8@@SG:.
-ntrrile 8ie0irile: de )rec.en 9oas a radiocanalului duple; se conecteaz cu linia
inter)eei2 intrrile de )rec.en 1nalt se conecteaz cu BC Urami)icatorul multicanal2 iar
ie0irea de )rec.en 1nalt cu ie0irea unuia din combainere BS. -e0irile de msurare a
radiocanalului duple; se conecteaz cu blocul de control 0i blocul controlului local a BS
81n sc/ema de structur nu se arat:. Blocul de control 0i de lo*ic se conecteaz cu alte
elemente ale BS dup ma*istrala de adrese 0i de date serie 81n sc/ema de structur nu se
arat:.
$"ocu" de !re"ucrare a 'emna"u"ui , 4
Blocul de )ormare 0i prelucrare a semnalului ' )ormeaz % .ariante a semnalelor de
msur cu )rec.enele de 3R&&2 3R"&2 %'?&2 %'%& Ez. (le*erea )rec.enei semnalului '
se e)ectueaz cu o comand de diri9are 8V#W:2 care se transmite de la blocul de control 0i
lo*ic 8di)erite )rec.ene a semnalelor msurtoare se impun celor BS2 deser.esc
clasterele 1n care *rupele )rec.enelor de lucru a tra)icului se repet:. @rec.enele
semnalului ' se )ormeaz prin 1mprirea )rec.enei *eneratorului de cuar. +a
prelucrarea semnalului ' tractul de analiz se 1mparte 1n dou ramuri. 7n prima ramur se
msoar ni.elul semnalului2 1n ramura a doua Uni.elul z*omotului 8
Hz f
z
?'' =
:. Tractul
de prelucrare permite obinerea a dou .ariante de comparaie a ni.elului semnalQz*omot X
?' L%' dB 8SQN
?
: 0i semnalQz*omot X & L?'dB 8SQN
!
:. Datele de comparaie se
transmit 1n <=> pentru luarea deciziei.
Tractu" de rece!ie
Tractul se recepie a radiocanalului duple; asi*ur recepia ridiosemnalului de la
MS la o )rec.ena de lucru stabilit. +a ie0irea radioreceptorului semnalul de msurat se
transmite 1n blocul de prelucrare a semnalului '. Semnalele analo*ice 8(JD-K: 0i
di*itale 8@@SG: se transmit 1n tractul semnalelor modulate2 unde se di.izeaz. Semnalele
di*itale se transmit la demodulatorul @@SG2 iar semnalele (JD-K la sc/ema
sumatorului. Sc/ema sumatorului e;clude 0untarea ie0irilor blocurilor OP (JD-K 0i
modemului la conectarea la o linii a inter)eei. Tractul de emisie a radiocanalului duple;
asi*ur transmisia semnalelor (JD-K2 @@SG 0i msurtoare de )rec.en 9oas pe canalul
radiocomunicaiei. Semnalele in)ormaionale 8(JD-K: 0i di*itale 8@@SG: sunt transmise
din linia inter)eei pe sc/ema sumatorului2 unde se di.izeaz. Semnalele @@SG se transmit
pe modulatorul @@SG2 iar semnalele (JD-K 1n tractul semnalelor modulatoare. +a
ie0irea tractului TP (JD-K J@ aceste semnale se unesc 0i se transmit la sc/ema
sumatorului2 la intrarea a doua se d semnalul ' de msur. (poi semnalele sunt
transmise la intrarea radioreceptorului pentru modularea purttoarei.Blocul de control 0i
diri9are 8CJunitatea de control 0i comand: asi*ur controlul proceselor2 ce se petrec 1n
tractul de recepie 0i de emisie a semnalelor.
Sc&ema 0unciona"( a S$ $D,-.N/ Funcionaea 'taiei 5n di0erite re6imuri
Tractul de emisie include:
?. tractul de radio)rec.en 8radioemitorul:
!. sintezatorul emitorului 8TP:
3. Tractul semnalelor de modulaie 8emitorul de )rec.en 9oas:

Sintezatorul emitorului 8TP: asi*ur )ormarea unei reele de )rec.ene stabile 1n
diapazonul %&32'...%&D2%D& MEz cu pasul reelei de
kHz f
c
& =
.Tractul radio)rec.enei
asi*ur ampli)icarea2 controlul 0i re*larea puterii de ie0ire a radiosemnalului. Tractul
semnalelor de modulaie e)ectueaz corecia 0i re*larea ni.elului semnalului analo*ic
8(JD-K:2 di*itale 8@@SG: 0i de msurare 8semnalul': 0i introducerea lor la intrarea
radioemitorului. Semnalele analo*ice 0i di*itale se transmit la intrarea tractului
semnalelor de modulaie prin sc/ema sumatorului 8

:2 care permite e;cluderea


0untarea inrrilor tractelor a semnalelor @@SG 0i (JD-K.
Tractu" 'emna"e"or de modu"aie
Semnalele analo*ice dup ampli)icare se transmit pe compresorul 8G:2 care asi*ur
compresia semnalului !:? 8pentru lr*irea diapazonului dinamic:. ,rin comutatorul
canalului 8GG: (JD-K semnalul se transmite pe corectorul )rec.enelor de 9os 8GEC:.
+imitatorul 1nclinaiei 8KE: asi*ur re*larea automat a ampli)icrii2 iar CNlimitarea
semnalului. Corectorul (CP 8G(: e)ectueaz cre0terea semnalului (CP 1n re*iunea
)rec.enelor superioare cu LH dBQocta. pentru asi*urarea modulaia )azei purttoarei.
@iltrul de corecie 8YG: atenueaz )rec.enele semnalului mai mici de ?&' Ez cu ?!
dBQocta.2 iar mai mari de 32%ZEz U cu ?" dBQocta.. 7n a0a )el se asi*ur 1nbu0irea
z*omotelor 1n a)ara benzei de baz a canalului.
Semnalele di*itale @@SG de la ie0irea sumatorului

se transmite la intrarea
)iltrului de canal 8GY: cu banda de trecere '23...32% ZEz 0i apoi prin detectorul de ni.el
8[V: pe corectorul duratei impulsului 8G[N: 0i )ormei 8GYN: a impulsurilor. Dup
circuitele de corecie @@SG semnalul se transmite pe modemul blocului de canale.
Comutatorul canalului 8GG: la sosirea semnalului @@SG deconecteaz tractul semnalului
(JD-K la comanda de diri9are 8Jdir :2 ce se transmite din blocul de lo*ic 0i diri9are.
Sc/ema sumatorului 8?: la ie0irea emitorului de )rec.en 9oas se unesc semnalele
@@SG2 transmise din modem2 semnalele (JD-K 0i F'2 transmise din blocul de )ormare a
semnaluluipilot 8semnalul':. Cu toate acestea se elimin 0untarea lor prin ie0irea comun
a tractului.
Semnalele de modulare de la ie0irea sumatorului 8\: se transmit prin )iltrul de
)rec.en 9oas 8YEC: la *eneratorul de diri9area tensiunii 8]VE:2 care moduleaz
*eneratorul 8CM]:. Teneratorul )rec.enei de modulare 8CM]: lucreaz 1n cercul
acordrii )rec.enei automate 1n )az 8Y(#C: sintezatorului TP. @rec.ena de lucru la
ie0irea sintetizatorului TP se instaleaz 1n )elul urmtor.
Sinteti+atoru" 0rec%ene"or emi(toru"ui
Kscilaiile CM]2 ampli)icate 1n tractul ampli)icatorului de *rup2 se transmit pe
1mpritorul M 0i apoi pe detectorul de )az 8Y[:. +a alt intrare a Y[ se transmit
oscilaiile etalon cu )rec.ena )X!&ZEz2 transmise de la *eneratorul de cuar
f
XH2% MEz
pe calea di.izrii )rec.enei cu OX!&H. +a ie0irea Y[ se )ormeaz oscilaii cu )rec.ena
f
^_ X8MQO:
f
2 care prin YEC se .a sc/imba discret cu sc/imbarea coa)icientului de
1mprire M. Comenzile pe 1mpritor cu coe)icientul de 1mprire .ariabil se transmit din
blocul de control 0i de lo*ic. Coe)icientul de 1mprire M a sintetizatorului TP asi*ur
sc/imbarea )rec.enei la ie0irea lui 1n diapazonul de %&32'...%&D2%D& MEz cu pasul minim
reelei )rec.enelor de
kHz f
c
!& =
. ,asul reelei )rec.enelor poate )i sc/imbat pe calea
sc/imbrii coe)icientului de 1mprire Z de ! ori 8
kHz f
c
& . ?! =
: la scoaterea BS din banda
de baz a )rec.enelor 1n cea suplimentar la comanda MTP.
Tractu" radio0rec%enei emi(toru"ui
Tractul radio)rec.enei include trei cascade de ampli)icarea tensiunii 8VE: 0i dou
cascade de ampli)icarea puterii 8VM:. Cascadele de ampli)icarea tensiunii se alimenteaz
de la sursa de L?!S2 iar cascadele de ampli)icarea puterii de la L!%S. (mpli)icatorul de
putere preliminar include ampli)icatoare de curent monotact. Cascadul de ie0ire a
emitorului prezint un ampli)icator de putere contratimp. Concordana ampli)icatorului
de putere VM cu tractul ampli)icrii preliminare 0i sarcinii se e)ectueaz cu a9utorul
trans)ormatoarelor de concordan speciale 8CT:. @iltrul de )rec.ene 9oase la ie0irea VM
asi*ur 1nnbu0irea armonicii ! 0i 3 de la radierea de baz.
,erec/ea de direcie TP la ie0irea emitorului ser.e0te pentru lic/idarea
semnalelor msurtoare care nimeresc ,o
F
0i puterii re)lectate ,O8J
R
:2 care se
transmit 1n blocul de control. De pe linia ,o ce direcioneaz cu perec/ea se scoate
semnalul
dB U
F
D =
2 iar de pe linia ,O Usemnalul
dB U
R
3' =
. (tenuatorul mic0oreaz
semnalul de %' de ori 0i asu*ur ni.elul lui permanent pentru lucrul nodului O@. +a
cre0terea puterii re)lectate
R
U
blocul de control 0i de lo*ic produce semnalul de diri9are
pc
U
2 care asi*ur scderea coe)icientului ampli)icrii cascadelor ampli)icrii preliminare
0i de ie0ire VM.
,uterea semnalului la ie0ire poate s se sc/imbe discret de la '23 la !' I dup
comenzile blocurilor de control 0i de lo*ic.
-e0irile tractelor de emisie a blocului de canale se conecteaz cu antena translatoare
prin blocuri de cone;iune a canalelor de transmiune BC 8combainere: 0i )iltrele de
transmisie blocului de concordan dup BC 8)i*.?2D:. Jtilizarea circulatorului2 sarcinii de
rezonan 0i )iltrului de emisie asi*ur 1nnbu0irea z*omotelor tractului de emisie2 precum
0i e;cluderea puterii transmise 0i re)lectate la concordana cu #,[( 8TP ant.:.
Tractu" de rece!ie *"ocu"ui cana"e"or 'taiei de *a+(
Sc/ema de )uncionare a tractului de recepie se arat 1n )i*ura D. Tractului de
recepie include:
?. tractului de recepie comun
!. sintetizatorul receprorului
3. tractul semnalelor modulate 8receptorul de )rec.en 9oas:.
Sinteti+atoru" rece!roru"ui
Sintetizatorul receprorului 8OP: asi*ur )ormarea unei matrici de )rec.en stabile
1n diapazonul %H32'...%HD2%D& MEz cu pasul reelei
kHz f
c
!& =
.Tractul de recepie comun
prezint un receptor de /eterodin cu trans)ormarea dubl a )rec.enei. Al asi*ur
trans)ormarea semnalului de radio)rec.en 1n semnale modulate de 9oas )rec.en de
)orm analo*ic 8(JD-K:2 di*ital 8@@SG: 0i semnalului msurat 8semnalul':.
Tractu" de rece!ie
Semnalele de radio)rec.en se transmit la intrarea tractului de radio)re.en din
rami)icatorul BC a BS 0i apoi la primul con.ertor. 7n calitate de prima /eterodin se
utilizeaz sintetizatorul receptorului ]VE. ,entru stabilizarea )rec.enei
? T
f
]VE este
conectat 1n inelul Y(#C. ,e Y[ se transmit oscilaiile de etalon de la *eneratorul de cuar
cu )rec.ena
MHz f
OKT
% . H =
2 prin 1mpritorul OX!&H ori. +a alt intrare Y[ se transmit
oscilaiile cu )rec.ena
! T
f
prin 1mpritorul de M ori. Coe)icientul de 1mprire M se pote
sc/imba dup semnale care sunt transmise din blocul de lo*ic. 7n a0a )el2 se )ormeaz
oscilaia de )rec.ena
MHz R M f
T
% . H : Q 8
?
=
. +a scimbarea )rec.enei radiosemnalului p
f

)rec.ena
? T
f
se sc/imb concord1nduse pe calea sc/imbrii coe)icientului de 1mprire
M 8[#G[: cu pasul reelei
kHz f
c
!& =
.
@i*ura H Sc/ema )uncional tractului de emisie a blocului canalelor.
@i*i*ura D Sc/ema )uncional tractului de recepie a blocului canalelor.

Saloarea primei )rec.ene pariale ? pf
f
cu toate acestea rm1ne necs/imbat
MHz f f f
T p pf
% . !?
? ?
= =
. Semnalul )rec.enei ? pf
f
dup ampli)icare se e.ideniaz de
primul )iltru de cuar. Dup prima trans)ormare se asi*ur selecia recepiei pa canalul
Fo*lind. ( doua trans)ormare a )rec.enei cu a9utorul /eterodinei a doua cu )rec.ena
MHz f
T
"&& . !?
!
=
2 )ormate de auto*eneratorul de cuar. +a trans)ormarea a doua a
)rec.enei
kHz f f f
T pf pf
%&&
! ? ?
= =
. Kscilaiile cu )rec.ena de ! pf
f
se e.ideniaz
succesi. de dou )iltre de cuar2 acordate pe )rec.ena ! pf
f
2 0i a.1nd benzile de )rec.en
de !(@XD2& ZEz. Cu aceasta se asi*ur selecia dup canalul .ecin2 la )el 0i ampli)icarea
de baz a semnalului. De pe ie0irea ampli)icatorului dup prima 0i a doua )iltrare
oscilaiile ! pf
f
se transmit la dispoziti.ul de sumare 8VC:. +a ie0irea VC se )ormeaz o
tensiune de )rec.en de btaie b
f
8semnalul OSS-:2 care se transmite 1n blocul de control
0i de lo*ic. De pe ie0irea celui deal doilea )iltru de cuar ascilaiile ! pf
f
se transmit pe
ampli)icatorullimitator 0i detectorul de )rec.en. (mpli)icatorullimitator asi*ur
e;cluderea modulaiei 1n amplitudine parazite.
Tractu" 'emna"e"or modu"ate
Tractul semnalelor modulate asi*ur prelucrarea (JD-K2 @@SG 0i semnalului
msurat. Semnalele ampli)icate de )rec.en 9oas de pe ie0irea radioemitorului se
transmit la sumator2 ce asi*ur rami)icarea semnalului' 8tonulpilot:. @iltrul de re9ecie
8,Y: 1nnbu0 semnalul' la intrarea tractului (JD-K. Corectorul (CP 8G(:2 asi*ur
scderea (CP 1n re*iunea )rec.enelor superioare cu HdBQocta. pentru asi*urarea
modulaiei de )az a semnalului. @iltrul de canal 8GY: e.ideniaz semnalul 1n banda de
)rec.ene '23...32% ZEz. @iltrul de corecie 8YG: slbe0te )rec.enele mai mici de ?&' Ez
cu ?! dBQocta.2 iar mai mari de 32% ZEzcu ?" dBQocta.2 asi*ur 1nnbu0irea z*omotelor
1n a)ara benzei de baz a canalului. A;panderul 8`: asi*ur delatarea semnalului ?:!
8pentru dilatarea dinamic a diapazonului:. (mpli)icatorul re*lat la ie0irea tractului
permite instalarea ni.elului necesar a semnalului (JD-K. Comutatorul canalului 8GG!:
permite e;cluderea e;panderului din tract dup semnalul de diri9are 8Jdir:2 care ase
transmite din blocul de lo*ic. Comutatorul canalului 8GG?: permite deconectarea
canalului de la linia de comunicaie cu MTP la apari0ia z*omotelor la ie0irea tractului de
recepie dup semnalul OSS-2 care se transmite din radioreceptor 8GG? lucreaz ca un
1nnbu0itor de z*omote:. Tractul e.idenierii semnalelor @@SG conecteaz ampli)icatorul2
detectorul ni.elului 8[V: 0i sc/ema coreciei duratei 8G[N: 0i )ormei 8GYN:
impulsurilor.
Conc"u+ie# -n aceasta lucrare de laborator am luat cuno0tin cu partile componente
ale SB BD!"N 8 blocul canalelor2 blocul canalelor2 blocul inter)eei2
bucl de .eri)icare dup BC2 BC multicanal a rami)icrii emisiei: 0i
principiul de )ucionare a )iecarui bloc in parte.