Sunteți pe pagina 1din 2

ECONOMIE SI LEGISLATIE

1. Pretul unei lucrari de constructive, este definit ca fiind:


a. Suma de bani ofertata de catre antreprenor pentru executia lucrarilor de
constructie
b. Suma de bani acceptata de catre beneficiar pentru executia lucrarilor de
constructie
c. Suma de bani rezultata in urma unui proces de negociere intre beneficiar si
executant
d. Contravaloarea costurilor si cheltuielilor pentru executia unei lucrari de
constructive

2. Structura pretului unei lucrari de constructive, cuprinde numai:
a. Costul materialelor, costul manoperei, costul echipamentelor
b. Costuri directe, costuri indirect
c. Costuri directe, costuri indirect, costul organizarii de sabtier
d. Costuri directe, cheltuieli la nivel de santie, cheltuieli la nivel de firma, alte
cheltuieli, beneficiu

3. Pentru evaluarea pretului unei lucrari de constructie, se utilizeaza:
a. Analiza de prt
b. Metoda statistica
c. Metoda pe baza de norme
d. Toate raspunsurile de mai sus

4. Norma de deviz, este definita ca fiind:
a. Un proces de constructie pentru care in anumite conditii tehnologice si
organizatorice, au fost calculate consumurile de resurse pentru executia unei
cantitati unitare de proces de constructie
b. Un standard de executie a unui proces de constructie
c. O norma de calcul a pretului lucrarilor de constructie
d. Succesiunea operatiilor tehnologice de executie a unui process de
constructie

5. In cazul materialelor care ramin inglobate in lucrare, norma de consum specifica
cuprinde:
a. Consum tehnic, consum tehnologic-organizatoric, pierderi admisibile
b. Consum tehnologic organizatoric
c. Cantitatea de material inglobata in elementul de constructie care se executa
d. Cantitatea de material achizitionata necesara pentru executia lucrarilor de
constructie

6. In cazul materialelor care nu ramin inglobate in lucrare, norma de consum specifica
cuprinde:
a. Consum tehnologic-organizatoric, pierderi admisibile
b. Consum tehnologic organizatoric
c. Cantitatea de material inglobata in elementul de constructie care se executa
d. Cantitatea de material achizitionata necesara pentru executia lucrarilor de
constructie

7. Consumul specific de manopera, reprezinta:
a. Durata de executie a procesului de constructie la care se refera norma de
deviz
b. Volumul de munca pentru realizarea unei cantitati unitare din procesul de
constructie la care se refera norma de deviz
c. Timpul necesar executie unei cantitati unitare de proces de constructie
d. Toate raspunsurile de mai sus

8. Antemasuratoarea se defineste ca fiind:
a. Masuratoarea volumelor de lucrari necesare a fi executate conform
proiectului
b. Documentatia tehnico-economica prin intermediul careia sunt determinate
cantitatile de lucrari necesare pentru punerea in opera a proiectului si se
identifica normele de deviz corespunzatoare executiei acestor lucrari
c. Documentatia economica prin intermediul careia se identifica resursele
necesare punerii in opera a unui proiect de constructive
d. Documentatia economica prin intermediul careia se calculeaza volumele de
lucrar si costul de executie al acestora

9. Extrasul de manopera, este definit ca fiind:
a. Documentatia economica prin care se evidentiaza salariile muncitorilor care
executa un proiect
b. Documentatia economica prin intermediul careia se identifica specializarea si
calificarea muncitorilor si volumul de munca necesar pentru punerea in opera
a proiectului de constructie
c. Se identifica duratele de executie a proceselor de constructie
d. Documentatia economica prin care se stabileste numarul de muncitori pe
fiecare specialitate, necesari pentru punerea in opera a proiectului


10. Devizul sintetic, calculeaza costul lucrarilor de constructie, utilizand:
a. Consumurile de resurse si preturile specifice acestor resurse
b. Documentatie economica care sintetizeaza structura costurilor de executie a
unui proiect
c. Preturile unitare de deviz
d. Toate raspunsurile de mai sus

11. Devizul analitic calculeaza costul lucrarilor de constructive, utilizind:
a. Consumurile de resurse si preturile specifice acestor resurse
b. Documentatie economica care sintetizeaza structura costurilor de executie a
unui proiect
c. Preturile unitare de deviz
d. Toate raspunsurile de mai sus


12. Pretul unitar de deviz al materialelor, utilizat la intocmirea devizelor pe categorii de
lucrari, cuprinde:
a. Pretul de achizitie al materialelor
b. Pretul unitar de achizitie al materialelor loco furnizor
c. Pretul unitar de achizitie al materialelor loco furnizor fata TVA
d. Pretul unitar de achizitie al materialelor aduse in santier, fara TVA

Evaluare