Sunteți pe pagina 1din 19

CAPITOLUL V

ANALIZA MOTIVRII PERSONALULUI N


S.C PROMEX SERVICE S.A. BRILA
5.1. Obiectivul cecet!ii
Lucrarea de fa are drept obiectiv sublinierea rolului motivaional, al angajailor,
n ntreprinderea S.C PRO!" S!R#$C! S.%. &R'$L%.
$mportana acesteia este e(primat )ilnic din economia grea cu care ne
confruntm. !ste foarte important s ai o for de munc motivat, c*iar mai important ca
niciodat. +n angajat motivat este un angajat productiv, iar un angajat productiv este unul
profitabil.
%vantajele motivrii pot fi redate n funcie de angajaii motivai care asigur,
Calitatea sporit a produselor -i serviciilor oferite .
!fort mai mare de a fi pe plac .
%titudine po)itiv fa de organi)aie .
Respectarea mai atent a termenelor limit .
/luctuaia redus de personal .
Rate mici ale absentismului .
Creativitate -i asumarea responsabilitilor .
+n al doilea obiectiv a fost de a e(emplifica modul n care implicarea
motivaional a fost operaionali)at n cadrul ntreprinderii prin sistemul de salari)are -i
de)voltarea profesional a fiecrui angajat n parte , dar -i n cadrul unui c*estionar
standardi)at .
5.". I#$tu%e#tul cecet!ii
Cercetarea motivrii personalului a fost reali)at pe ba)a unui c*estionar.
0n construirea c*estionarului am plecat de la definirea motivrii, conform creia,
aceasta e(prim faptul c la ba)a condiiei umane se afl ntotdeauna un ansamblu de
mobiluri, nevoi, interese, intenii, afecte, idealuri, care justific reali)area anumitor
aciuni, fapte, atitudini, comportamente, ce sunt predominante ntr1o organi)aie, sunt
transmise generaiilor urmtoare, ca fiind modul normal de a g2ndi, simi -i aciona -i
care au o influen determinant asupra re)ultatelor -i evoluiei acesteia.
5.&. A#'li(' %)tiv!ii *e$)#'lului *e b'(! +e c,e$ti)#'
Sondaje de personal sunt, de obicei, foarte utile n a stabili dac personalul n
compania dumneavoastr sunt motivai -i, prin urmare, efectuarea la cel mai bun efect. 0n
afar de informaiile care de)vluie c*estionare, procesul de implicarea -i consultarea cu
personalul este e(trem de benefic -i motivaional n dreptul su propriu.
Pentru anali)a motivrii personalului s1a reali)at un sondaj n r2ndul angajailor
S.C PRO!" S!R#$C! S.%. &R'$L% care a avut urmtoarele obiective,
stabile-te dac munca depus de fiecare angajat este potrivit cu interesele,
aptitudinile fiecruia.
stabile-te aprecierea angajailor cu privire la condiiile n care lucrea).
stabile-te aprecierea cu privire la recompensele pe care le primesc salariaii.
stabile-te dac angajaii au posibilitatea promovrii.
stabile-te satisfacia -i insatisfacia fiecrui angajat.
0ntruc2t S.C. PRO!" S!R#$C! S.%. &R'$L%. pre)int un numr mare de angajai
34556 am ales s fac acest sondaj doar la secia 7 care cuprinde 785 de angajai dintre care
98 au funcii de conducere -i 798 de e(ecuie.
0ntrebarile sunt pre)entate n continuare 3tabelul fiind ane(at6,
C*estionarul numarul 7
ntrebri privind tema studiat
# pre)int mai jos o list cu enunuri, motive privind activitatea dumneavostr
profesional.
!nunurile urm:toare comport: -apte tipuri de r:spunsuri posibile care au fiecare c2te un
punctaj.
Pentru fiecare enun alegei r:spunsul care reflect: cel mai fidel opinia dumneavoastr
7. Cre-teri speciale de salariu ar trebui acordate lucr:torilor care e(celea): n munca
lor.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 75 45
=e acord, ;9 > 98
Parial de acord, ;7 9 <
?u -tiu, 5 - <
+-or de)acord, 17 9 1
=e)acord, 19 - @
=e)acord puternic, 1< - 1
9. Pentru ca lucr:torii s: -tie e(act ce se a-teapt: de la ei, ar fi preferabil s: avem
descrieri mai bune ale posturilor.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 78 88
=e acord, ;9 75 <8
Parial de acord, ;7 1 78
?u -tiu, 5 1 75
+-or de)acord, 17 1 8
=e)acord, 19 1 8
=e)acord puternic, 1< 1 1

<. Arebuie s: se aminteasc: lucr:torilor c: locul lor de munc: depinde de capacitatea
organi)aiei de a face fa: concurenei.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 79 <5
=e acord, ;9 B 79
Parial de acord, ;7 1 7B
?u -tiu, 5 < 9@
+-or de)acord, 17 9 77
=e)acord, 19 1 79
=e)acord puternic, 1< 1 7<
@. +n -ef trebuie s: acorde mult: atenie condiiilor fi)ice de munc: ale lucr:torilor
s:i.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< B @8
=e acord, ;9 @ 79
Parial de acord, ;7 9 7<
?u -tiu, 5 < 75
+-or de)acord, 17 9 78
=e)acord, 19 @ 7>
=e)acord puternic, 1< 9 7@
8. +n -ef trebuie s: lucre)e el nsu-i serios n vederea cre:rii unui climat n care s:
domneasc: prietenia ntre salariai.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< B @8
=e acord, ;9 79 7<
Parial de acord, ;7 8 7>
?u -tiu, 5 1 74
+-or de)acord, 17 1 78
=e)acord, 19 1 75
=e)acord puternic, 1< 1 C
>. O recunoa-tere individual: a unui randament peste norm: are o mare semnificaie
pentru lucr:tori.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 77 7C
=e acord, ;9 75 >5
Parial de acord, ;7 1 7@
?u -tiu, 5 79
+-or de)acord, 17 @ 77
=e)acord, 19 1 >
=e)acord puternic, 1< 1 8
C. O conducere indiferent: poate deseori lovi sentimentele lucr:torilor.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 4 B
=e acord, ;9 @ 74
Parial de acord, ;7 1 8<
?u -tiu, 5 C <>
+-or de)acord, 17 8 8
=e)acord, 19 1 @
=e)acord puternic, 1< 1 1
B. Lucr:torilor le place s: vad: c: abilit:ile -i capacit:ile lor sunt deplin utili)ate n
munca desf:-urat:
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< > C
=e acord, ;9 78 <4
Parial de acord, ;7 1 95
?u -tiu, 5 1 9>
+-or de)acord, 17 @ 7<
=e)acord, 19 1 78
=e)acord puternic, 1< 1 8
4. Planurile de pensionare -i programele de cump:rare de aciuni oferite de
ntreprindere i incit: puternic pe indivi)i s:1-i p:stre)e locurile de munc:
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< C <>
=e acord, ;9 B 98
Parial de acord, ;7 1 74
?u -tiu, 5 1 >
+-or de)acord, 17 7 98
=e)acord, 19 4 79
=e)acord puternic, 1< 1 9
75. Orice post de munc: poate fi structurat n mod atr:g:tor -i poate repre)enta o
provocare.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 9 1
=e acord, ;9 4 @5
Parial de acord, ;7 < 98
?u -tiu, 5 8 78
+-or de)acord, 17 @ <5
=e)acord, 19 9 78
=e)acord puternic, 1< 1 1
AOA%L punctaj
77. uli lucr:tori sunt gata s: dea ce au mai bun n munca pe care o fac.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 9 @5
=e acord, ;9 78 98
Parial de acord, ;7 < 7>
?u -tiu, 5 < 95
+-or de)acord, 17 9 7@
=e)acord, 19 1 75
=e)acord puternic, 1< 1 1
79. Conducerea ar trebui s: manifeste mai mult interes fa: de lucr:tori, organi)2nd
nt2lniri sociale dup: orele de program.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 9 <5
=e acord, ;9 @ <@
Parial de acord, ;7 C 94
?u -tiu, 5 9 79
+-or de)acord, 17 75 75
=e)acord, 19 1 9
=e)acord puternic, 1< 11 B
7<. 2ndria resimit: fa: de propria munc: constituie n pre)ent o recompens:
important:
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 78 8B
=e acord, ;9 B 98
Parial de acord, ;7 9 7C
?u -tiu, 5 1 >
+-or de)acord, 17 1 B
=e)acord, 19 1 >
=e)acord puternic, 1< 1 8
7@. Lucr:torilor le place s: se cread:Dcei mai buniE n tipul de munc: care le este
ncredinat.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 1 95
=e acord, ;9 > <8
Parial de acord, ;7 @ 7>
?u -tiu, 5 9 78
+-or de)acord, 17 4 74
=e)acord, 19 @ 75
=e)acord puternic, 1< 1 75
78. Calitatea raporturilor sociale n cadrul grupurilor de munc: este un element
important.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 74 C>
=e acord, ;9 @ 9@
Parial de acord, ;7 9 75
?u -tiu, 5 1 <
+-or de)acord, 17 1 8
=e)acord, 19 1 C
=e)acord puternic, 1< 1 1
7>. Primele pot mbunt:i randamentul lucr:torilor.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 8 95
=e acord, ;9 7> 8>
Parial de acord, ;7 1 78
?u -tiu, 5 1 >
+-or de)acord, 17 9 7>
=e)acord, 19 9 B
=e)acord puternic, 1< 1 @
7C. !ste important pentru lucr:tori s: cunoasc: managerii de v2rf.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 1 7B
=e acord, ;9 B 75
Parial de acord, ;7 9 7@
?u -tiu, 5 < 7>
+-or de)acord, 17 @ 95
=e)acord, 19 B <B
=e)acord puternic, 1< 1 7B
7B. Lucr:torilor le place, n general, s:1-i stabileasc: orarul de munc: -i s: ia deci)ii
legate de munca lor, n condiiile unui control minimal.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 74 87
=e acord, ;9 < 9>
Parial de acord, ;7 < 9@
?u -tiu, 5 1 7<
+-or de)acord, 17 1 >
=e)acord, 19 1 8
=e)acord puternic, 1< 1
74. Securitatea locului de munc: constituie un element important pentru lucr:tori.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< 95 BC
=e acord, ;9 8 7<
Parial de acord, ;7 1 95
?u -tiu, 5 1 8
+-or de)acord, 17 1 1
=e)acord, 19 1 1
=e)acord puternic, 1< 1 1
95. +n ec*ipament adecvat -i n bun: stare este un element important pentru lucr:tori.
Personal de conducere Personal de e(ecuie
%cord total, ;< C C>
=e acord, ;9 4 <9
Parial de acord, ;7 8 4
?u -tiu, 5 9 <
+-or de)acord, 17 1 9
=e)acord, 19 9 9
=e)acord puternic, 1< 1 7
Lu2nd n considerare teoria lui asloF, observm c e(ist multe modaliti de a motiva
angajaii prin stilul de conducere, specificaiile postului, evenimente organi)aionale -i
recompense,
$. ?evoi fi)iologice, oferite de pau)e de masa, de odi*na, -i o remuneraie suficient
pentru nevoile eseniale.
$$. ?evoi de siguran, oferite de un mediu de lucru sigur -i de securitatea muncii.
$$$. ?evoi sociale 3de apartenen6, create de un sentiment de apartenen prin proiecte
de ec*ipa -i evenimente sociale.
$#. ?evoi de stim, recunoastete prin reali)rile pentru a1 i face pe angajai s se simt
apreciai -i valori)ai.
#. ?evoi de autoreali)are, oferite angajatilor prin provocri -i posibilitatea de a1-i
atinge potenialul ma(im.
/iecare ntrebare corespunde unei nevoi motivaionale potrivit teoriei lui asloF.
.u*ui +e #ev)i Nu%'ul /#teb'ii Ti*ul #ev)ii 0 %)tive
$. 7,7>,74,95 /i)iologice
$$. 9,<,@,4 Siguranta
$$$. 8,C,79,78 Sociale
$#. >,B,7@,7B Stima, consideratie
#. 75,77,7<,7C %utoreali)are
Calculul punctajului i interpretarea rezultatelor
Pentru a afla re)ultatul obinut de personal pentru fiecare nevoie n parte, le vom
calcula astfel, conform grilei de rspuns se vor calcula punctajele personalului de
conducere -i a celui de e(ecuie, iar nevoia cu cel mai mare punctaj va repre)enta nevoia
predominant pentru subieci.
%stfel vom obine o medie pentru fiecare ntrebare n parte, iar acestea se vor
aduna pentru a re)ulta punctajul nevoilor ierar*ice.

Aabelul 8.7. Punctajul persoanelor c*estionate
Punctaj pentru
personal de
conducere
Punctaj pentru
Personal de
e(ecuie
?evoi fi)iologice B B,@@
?evoi de siguran >,@@ @,C7
?evoi sociale >,9@ @,@
?evoi de stim >,9 <,4>
?evoi de autoreali)are @,5B 9,44
?u toi oamenii sunt motivai de acelea-i nevoi G la momente diferite, diferii
oameni pot fi motivai de factori diferii. !ste important s ntelegem nevoile fiecrui
angajat n parte. Pentru a motiva un angajat, managerul trebuie s recunoasc nivelul
nevoilor la care angajatul operea) -i s utili)e)e aceste nevoi ca p2rg*ii motivatoare.
Potrivit teoriei lui asloF acest c*estionar respect n mare parte piramida sa
ierar*ic, toate aceste nevoi put2nd fi aranjate n funcie de importana lor n urmtoarele
grafice. =e-i nu toi angajaii opetea) pentru acelea-i nevoi n momente diferite, ei ajung
la de cele mai multe ori sa pun pe primul loc salariul -i sigurana sa urmat de o
de)voltare profesional.

Punctaj pentru personal de conducere
8
6,44
6,24 6,2
4,08
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nevoi
fizioloice
Nevoi de
siuran!"
Nevoi sociale Nevoi de
sti#"
Nevoi de
autorealizare
Punctaj pentru personal de
conducere
/igura 8.7.Punctajul personalului de conducere
Pentru personalul de conducere al ntreprinderii, principalul factor motivaionale
este redat de nevoia fi)iologic, procentajul fiind de 9>H .
+rmtoarea nevoie pe care personalul de conducere o consider important este
cea de siguran cu un procentaj de 97H. =irectorii, managerii pun foarte mult accent pe
nevoi siguran pentru locul de munc. +rmat de nevoi sociale 3de apartenen6 cu
95H ,aceste nevoi pot fi satisfcute prin climatul n care se desf-oar munca -i prin
organi)area informal. 0ns individual are nevoie in general de relaii sociale -i dincolo
de munca, cu familia -i prietenii.
?evoi de stim cu procentaj de 74 H ,aceste nevoi pot fi satisfacute prin reali)ri
personale, promovare n slujbe mai solicitante, diferite onoruri -i premii -i alte forme de
recuno-tere.
Ii n final nevoia de autoreali)are cu 7@H.%ceste nevoi sunt cel mai greu de
satisfcut, iar modul de satisfacere difer de la individ la individ.
!(perii n domeniu pretind c ar trebui s se fac apel la nevoia de stim ,de statut -i de
autoreali)are dac se dore-te motivarea oamenilor n munc.
punctaj pentru personalul de e$ecutie
8,44
4,71
4,4
3,96
2,99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nevoi
fizioloice
Nevoi de
siuran!"
Nevoi sociale Nevoi de
sti#"
Nevoi de
autorealizare
punctaj pentru
personalul de e$ecutie
/igura 8.9 Punctajul personalului de e(ecuie
C2t -i pentru pentru personalul de e(ecuie principalul factor motivaional l
repre)int nevoia fi)iologic pentru locul de munc pe care ace-tia l, au av2nd un
procentaj de <8H. ?evoile fi)iologice ntr1o organi)aie, aceste sunt de obicei ,satisfcute
printr1un salariu adecvat. !(ecutanilor le trebuie nevoi legate de securitatea fi)ic -i
emoional. ?evoile de siguran pot fi satisfcute printr1o slujb sigur, prin asigurare
medical, prin asigurarea pensiei -i prin condiii de munc lipsite de pericol.
=in studiul reali)at reiese c pentru personalul de e(ecuie nevoia de siguran
const doar 74H, nevoia de apartene 7BH, nevoia de stim are un procentaj de 7>H ,
iar ultima nevoi , cea de autoreali)are are 79 H .
=in c*estionarul reali)at reiese ca este o diferen mare ntre alegerile fcute de
angajai, acest lucru o arat procentajele, personalul de e(ecuie dorind s aib un loc de
munc sigur, s nu duc grija )ilei de maine, pe c2nd personalul de conducere se gande-te
-i la de)voltarea sa profesional intr1o masur mai mare.
5.1. Sc'l'e' '*ecieil) '#2'3'4il)
!ste o operaie 3te*nic6 de msurare -i anali) a informaiei ce se obine prin
c*estionare -i interviuri.
!ste un proces de msurare a intensitii rspunsurilor repondenilor prin
asocierea itemurilor, n ba)a unor reguli e(plicite, prin utili)area unor numere sau
simboluri.
0n scalarea sau msurarea aprecierilor angajailor din cadrul S.C. PRO!"
S!R#$C! S.%. &R'$L%. cu privire la anumite aspecte ale muncii se va folosii
difereniala semantic.
0n c*estionarul pre)entat am folosit perec*ea foarte satisfctor 3oare6 G foarte
nesatisfactor 3oare6. Subiecii au fost solicitai s1-i pre)inte aprecierea indic2nd una din
cele 8 trepte. foarte satisfctor 3oare6, satisfctor 3oare6, nici G nici, satisfctor 3oare6,
foarte nesatisfctor 3oare6.
0n procesul ulterior al prelucrrii informaiilor, variantele indicate de cei
c*estionai se vor nlocui cu cifre , n ordinea de mai sus 3de la 8 la 76, obin2ndu1se astfel
posibilitatea nsumrii rspunsurilor oferite de colectivitatea subiecilor anc*etai -i a
calculrii unor mrimi medii, pentru a putea formula conclu)ii corespun)toare.
C*estionarul numarul 9
0n continuare voi anali)a rspunsurile obinute la acele ntrebri din c*estionar
care se prestea) la acest tip de scalare.
/oarte
satisfctor
Satisfctor ?icisatisfctor1
nici nesatisfctor
?esatisctor /oarte
nesatisfctor
8 @ < 9 7
=e asemenea -i la acest tip de scalare fiecare ntrebare corespunde unei nevoi
motivaionale potrivit teoriei lui asloF.
Jrupuri de nevoi ?umarul ntrebarii Aipul nevoii K motive
$. 8 /i)iologice
$$. 7 Siguranta
$$$. < Sociale
$#. 9 Stima, consideratie
#. @ %utoreali)are
7. Cum apreciai sigurana locului dumneavoastr de muncL
%precieri /oarte /oarte
satisfctoare nesatisfctoare
Personal de conducere 99 < 5 5 5
Personal de e(ecuie @B <5 7B 99 C
AOA%L C5 << 7B 99 C
Se observ c aprecierile personalului de conducere tinde spre o siguran a muncii
foarte satisfctoare, n timp ce personalul de e(ecuie aprecia) sigurana muncii, ca
fiind doar satisfctoare.
?ivelul global mediu al aprecierilor tuturor angajailor c*estionai este,
M <,47
Sigurana locului de munc este considerat satisfctoare de ambele categorii de
personal, at2ta timp c2t sunt satisfcute prin condiii de munc lipsite de pericol,asigurri
medicale, pensii.
9. Suntei mulumii c2nd v sunt apreciate -i recunoscute performanele dumneavoastr
n aceast: organi)atieL
%precieri /oarte /oarte
satisfctoare nesatisfctoare
Personal de conducere 97 < 7 5 5
3C5N86 ; 3<<N@6 ; 37BN<6 ; 399N96 ; 3CN76
785
Personal de e(ecuie 5 94 95 C> 5
AOA%L 97 <9 97 C> 5
Se consider c personalul de conducere beneficia) satisfctor de recunoa-terea
performanelor prin laude, mriri de salariu, promovare sau alte recompense, n timp ce
personalul de e(ecuie nu se bucur at2t de mult de recunoa-terea performanelor din
partea celorlali.
edia global este,
M<.57
edia global a recunoa-terii performanelor, a aprecierii acestora se ncadrea)
la nivelul nici satisfctor1 nici nesatisfctor.
<.C2t suntei de satisfcui de comunicarea din cadrul ntreprinderii ntre conducere -i
e(ecutaniL
%precieri /oarte /oarte
satisfctoare nesatisfctoare
Personal de conducere 7@ > 8 5 5
Personal de e(ecuie 5 9B B@ 7B 5
AOA%L 7@ <@ B4 7B 5
Personalul de conducere consider gradul de comunicare ntre conducere -i
e(ecutani ca fiind foarte satisfctoare n timp ce personalul de e(ecuie consider
comunicarea ca fiind nici satisfctoare nici nesatisfctoare.
edia global este,
M <.<
0n conclu)ie personalul c*estionat aprecia) comunicarea ntre conducere -i
e(ecutanii din cadrul ntreprinderii ca fiind nici satisfctoare11nici nesatisfctoare.
@.0n cadrul ntreprinderii dumneavoastr avei posibilitatea de de)voltare profesionalL
397N86 ; 3<9N@6 ; 397N<6 ; 3C>N96 ;35N76
785
37@N86 ; 3<@N@6 ; 3B4N<6 ; 37BN96 ; 35N76
785
%precieri /oarte /oarte
satisfctoare nesatisfctoare
Personal de conducere 7C 8 9 5 7
Personal de e(ecuie B @8 @@ 98 <
AOA%L 98 85 @> 98 @
%precierea medie global este,
M 9.4@
=eci fc2nd o medie general, locul de munc este satisfctor pentru fiecare
angajat n parte, ei av2nd posibilitatea promovrii -i de)voltrii profesionale cu ajutorul
oferit de ntreprindere, dar totu-i acest aspect este mereu pe ultimul loc la angajai , cel
mai important fiind nevoia fi)iologic -i cea de siguran.
8. Cum apreciai orarul dumneavoastr de munc ca o nevoie fi)iologicL
%precieri referitoare la salariu /oarte /oarte
satisfctor nesatisfctor
Personal de conducere 78 C 7 < 5
Personal de e(ecutie 89 9@ 9> 9< 5
AOA%L >C <7 9C 9> 5
=e menionat c orarul de lucru se diferenia), personalul de e(ecuie din
producie lucrea) n dou sc*imburi, personalul de e(ecuie din birouri lucrea) ntr1un
singur sc*imb ca -i personalul de conducere.
Orarul de lucru se bucur de o apreciere foarte satisfctoare n r2ndul angajailor
cu funcie de conducere -i o apreciere doar satisfctoare din partea angajailor cu funcie
de e(ecuie.
?ivelul mediu global al aprecierii angajailor din ntreprindere referitoar la nevoia
fi)iologic este de ,
M <,4<
398N86 ; 385N@6 ; 3@>N<6 ; 398N96 ; 3@N76
785
3>CN86 ; 3<7N@6 ; 39CN<6 ; 39>N96 ; 35N76
785
Concluzi cu privire aprecierile angajailor n munc,
Sigurana din ntreprindere este satisfctoare pentru fiecare angajat n parte.
Aoate acestea au un nivel mediu global n valoare de <,47 adic aprecierea este
satisfctoare.
Performanele sunt recunoscute -i apreciate n ntreprindere, dar nu la un nivel
destul de ridicat , ele av2nd o valoare medie global de <,57,fiind mai mult
nesatisfctoare.
Personalul c*estionat aprecia) comunicarea ntre conducere -i e(ecutanii din
cadrul ntreprinderii ca fiind nici satisfctoare11nici nesatisfctoare, au o
valoare medie global de <,<.
Personalul din cadrul ntreprinderii are posibilitatea de de)voltare profesiona , cu
ajutorul oferit de ntreprindere, dar totu-i acest aspect este mereu pe ultimul loc la
angajai, av2nd o valoare medie de 9,4@ adic nesatisfctor.
?evoia fi)iologic, respective locul de munc, orarul de munc -i celelalte au o
apreciere medie global foarte satisfctoare, situ2ndu1se n jurul valorii <,4<
acest lucru reali)2ndu1se printrun salariu destul de atractiv pentru angajai.

valoarea #edie a aprecierilor anajatilor
3,93 3,91
3,3
3,01 2,94
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
n
e
v

f
iz
io
l
o

i
c
a
n
e
v

d
e

s
i
u
r
a
n
t
a
n
e
v

d
e

a
p
a
r
t
e
n
e
n
t
a
n
e
v

d
e

s
t
i
#
a
n
e
v

d
e

a
u
t
o
r
e
a
li
z
a
r
e
valoarea #edie a aprecierilor
anajatilor

/igura 8.<.#aloarea medie a aprecierilor angajailor
=up cum se poate observa n alegerile angajailor cu privire la nevoile de
motivare pe primul loc cu un procent asemntor de 9<H -i cu o valoare medie apropiat
se afl dou tipuri motivaionale, nevoia fi)iologic -i nevoia de siguran, acestea fiind
cele mai importante pentru angajaii ntreprinderii. pe locul al $$ lea se situea) nevoile de
apartene cu 74H . pe locul al $$$ lea se po)iionea) nevoile de stim -i respect cu 7B H,
iar ultimul loc l ocup nevoilede autoreali)are.
0n conclu)ie -i n )ilele noastre principala motivaie a angajailor ine de nevoile
sale fi)iologice -i de sigurana locului sau de munc, urmat a fi de nevoie de
apartenen, nevoia de stim -i cea de autoreali)are.