Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor

Departamentul de Contabilitate i Audit Anul univ.


Disciplina: EVALA!EA AFACE!"L#! $%&$'$%&(
)!#G!A*+ A,AL"-"C+
Capitolul 1 CADRUL GENERAL AL EVALURII
1.1. Interdependena dintre contabilitate i evaluare
1.. Evaluarea ! deli"it#ri conceptuale
$biect ! %cop ! Utili&atori
'etode i procedee ( )ipuri ale valorii
1.. Evaluarea ! nor"ali&are
1.*. Evaluarea ! pro+e,ie liberal#
Capitolul %)A-ILIREA DIAGN$%)ICULUI A.ACERII
.1. Dia/no,ticul /lobal al a+acerii
De+iniii
%tructur#
0rocedee de lucru
Utilitate
.. Dia/no,ticul "icroecono"ic
Dia/no,ticul 1uridic
Dia/no,ticul co"ercial
Dia/no,ticul te2nic
Dia/no,ticul re,ur,ei u"ane
Dia/no,ticul +inanciar
Dia/no,ticul +inanciar 3n /eneral
Dia/no,ticul +inanciar ,tabilit pentru evaluarea a+acerii
Capitolul * VAL$RI 0A)RI'$NIALE ALE A.ACERII
*.1. )ipuri ale valorii activelor prev#&ute 3n ,tandardele de evaluare
0revederi ale ,tandardelor de evaluare europene
0revederi ale ,tandardelor de evaluare ANEVAR
*.. Deter"inarea valorilor patri"oniale ale a+acerii
Valori ale entit#ii 4a+acerii5
Valori ale capitalurilor proprii
Capitolul 6 G$$D7ILL ! UL ( C$'0$NEN) A VAL$RII A.ACERII
6.1. 0re&entarea conceptului
%curt i,toric
De+inirea conceptului
Clari+icarea ter"inolo/iei ,peci+ice
Di,tincia dintre /ood8ill i alte active intan/ibile ale a+acerii
6.. 'etode de evaluare
Deter"inarea ,uperpro+itului
0re&entarea "etodelor de evaluare ,e"ni+icative
Capitolul 9 VAL$RI DE RANDA'EN) ALE A.ACERII
9.1. Valorile de randa"ent: ,e"ni+icaie i "odalit#i de deter"inare
0revi&iunea
Actuali&area
'etodolo/ia de deter"inare a valorilor de randa"ent
9.. Rata de actuali&are i rata de capitali&are
9.*. 'etode de ,tabilire a valorii entit#ii 4a+acerii5
Valori de randa"ent deter"inate prin "etode de actuali&are a ca,2(+lo8(urilor
Valori de randa"ent deter"inate prin "etode de capitali&are a bene+iciilor
9.6. 'etode de ,tabilire a valorii capitalurilor proprii
Valori de randa"ent deter"inate prin "etoda ,ub,tractiv#
Valori de randa"ent deter"inate prin "etode ba&ate pe dividende
Capitolul ; AL)E VAL$RI A)RI-UI)E A.ACERII
;.1. Valori deter"inate prin "etode co"parative
.unda"entul aplic#rii "etodelor co"parative
Etapele evalu#rii a+acerii prin "etode co"parative
;.. Valori ale a+acerilor 3n di+icultate
De+inirea a+acerilor 3n di+icultate
Caracteri,ticile a+acerilor redre,abile
Capitolul < DE LA VAL$ARE LA 0RE=UL A.ACERII
<.1. A1u,t#ri ale valorii a+acerii
<.. Conclu&iile evalu#rii i reconcilierea valorii
<.*. Di+erene 3ntre valoare i pre
.".L"#G!AF"E
15 -#tr>ncea I. i colectiv? Analiza diagnostic i evaluarea societilor comerciale? Ed.
Dacia? Clu1(Napoca? 1@@AB
5 Corpul ECperilor Contabili i a Contabililor Autori&ai din Ro">nia 4CECCAR5? Cartea
expertului evaluator Norme profesionale i recomandri, Ed. CECCAR? -ucureti?
DD*B
*5 Crivii A.? Va,cu A.? Evaluarea ntreprinderilor curs? ed. a V(a? ANEVAR? 1@@@? pa/. A(
@? *9(A@B
65 Deaconu A.? Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, ,uport de cur,? .%EGA? D1D(D11B
95 Deaconu A.? Evaluarea afacerilor? Ed.Intelcredo? Clu1(Napoca? DDB
;5 Eitc2ner? F.? inancial !aluation" Application and #odels, Fo2n 7ileG H %on, Inc.? Ne8
Fer,eG? DD*
<5 International Valuation %tandard, Co""ittee 4IV%C5? International Valuation %tandard,
4IV%5? D11.
A5 I+#ne,cu A. i colectiv? Evaluarea ntreprinderii? Ed. )ribuna Econo"ic#? -ucureti?
1@@@B
@5 Laro? D ,i 0ratt? %.? -u,ine,, valuation and taCe,. 0rocedure? La8 and 0er,pective? Fo2n
7ileG H %on, Inc.? Ne8 Fer,eG? DD*
1D5 %tan %.? Evaluarea ntreprinderilor metode i uzane? Ed. )eora? -ucureti? 1@@;
Director de depart"ent?
0ro+. univ. dr. Adriana )iron )udor
)itular de di,ciplin#?
Con+. univ. dr. Adela DEAC$NU