Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL TEHNIC

DE TRANSPORTURI
AUTO BAIA SPRIE
TEST DE EVALUARE
CLASA a IV a
MATEMATIC
1. Se dau numerele 654, 864, 640, 635, 846, 765. Ordonarea cresctoare a acestora
este:
A) 654, 635, 765, 864, 840, 846
B) 635, 654, 765, 840, 846, 864
C) 840, 846, 654, 765, 635, 864
) 765, 864, 846, 840, 635, 654
!. Suma numerelor 13 57" #$ 84 6!5 este:
A) "7 1"4
B) "7 !04
C) "8 104
) "8 !04
3. %umrul ma$ mare de " or$ dec&t 107 este:
A) "63
B) 163
C) "03
) 1 053
4. 'estul (m)r*$r$$ numrulu$ !! la 7 este:
A) 0
B) 4
C) 1
) !
5. +ata a cules c&te " ,- de mere )e .$, t$m) de 10 .$le, #$ le )une c&te 5 ,-
(ntr/o ld$*. e c&te ld$*e are ne0o$e tata )entru a )une merele1
A) 10 ld$*e
B) 18 ld$*e
C) !0 ld$*e
) 15 ld$*e
1
COLEGIUL TEHNIC
DE TRANSPORTURI
AUTO BAIA SPRIE
6. Care este numrul 2ormat d$n 6 sute, " m$$, 7 un$t*$ #$ 8 .ec$1

A) "687
B) "6""
C) 768"
) 876"
7. Care este c$2ra sutelor d$n numrul !3 1561
A) 6
B) !
C) 1
) 5
8. o$ 2ra*$ au (m)reun 100 t$m3re. 4ratele ma$ m$c are o )tr$me d$n numrul total
de t$m3re. C&te t$m3re are 2$ecare co)$l1
A) !0 #$ 80 t$m3re
B) 70 #$ 30 t$m3re
C) 85 #$ 15 t$m3re
) !5 #$ 75 t$m3re
". O -rd$n (n 2orm de dre)tun-5$ are lun-$mea e-al cu 43!m #$ l*$mea e-al cu
156m.
Care este )er$metrul -rd$n$$1

l6156m
7643!m
A) 1176
B) 1716
C) 1!67
!
COLEGIUL TEHNIC
DE TRANSPORTURI
AUTO BAIA SPRIE
) 13!7
10. 'e.ultatul o)era*$e$ urmtoare este:
8 !50 9 750 : 5 ) : ! ; 1!0 : 4 6
A) 800
B) 770
C) 870
) 780
11. C&t re)re.$nt )artea colorat1
A) o tre$me
B) o )tr$me
C) dou tre$m$
) dou )tr$m$
1!. Care d$n numerele urmtoare se rotun<esc la 70001
A) 7568
B) !"84
C) 6"75
) 3604
13. 4olos$nd datele d$n ta3el, a2l cu c&t sunt ma$ (nal*$ mun*$$ Al)$ 2a* de mun*$$
4-ra#.
=un*$$ >nl*$mea
4-ra# !543
?ral 18"4
Al)$ 4807
Balcan$ !376
Buce-$ !504
A) !570
3
COLEGIUL TEHNIC
DE TRANSPORTURI
AUTO BAIA SPRIE
B) 34!5
C) !!64
) 1"8!
14. @ul$a a0ea 1000 le$. A c5eltu$t 3 3ancnote de 100 le$ #$ ! 3ancnote de 10 le$. Cu ce
sum a rmas @ul$a1
A) 7!0
B) 780
C) 650
) 680
4
COLEGIUL TEHNIC
DE TRANSPORTURI
AUTO BAIA SPRIE
@+A=@ ; ASC'@B+O'@ A BA'4O'=A%CD
@+A= O=A%@? A
'A4A'@%CD
CO=BA+A%CA SBAC@4@CA 'DSB?%S
CO'AC+
B?%C+AE
@ %umera*$e S ordone.e corect numerele date B 5
@@ Calcul matemat$c S e2ectue.e corect e:erc$*$ul de
adunare
5
@@@ Calcul matemat$c S re.ol0e corect o)era*$a de (nmul*$re
dat
A 5
@F Calcul matemat$c S e2ectue.e corect o)era*$a de
(m)r*$re )entru a a2la restul
C 5
F 'e.ol0are de
)ro3leme
S corele.e e:)res$$le 2olos$te (n s$tua*$$
concrete cu o)era*$$le ar$tmet$ce
(n0*ate
B 5
F@ %umera*$e S recunoasc s$stemul )o.$*$onal de
2ormare a numerelor naturale
A 5
F@@ %umera*$e S recunoasc s$stemul )o.$*$onal de
2ormare a numerelor naturale
C 5
F@@@ 'e.ol0are de
)ro3leme
S corele.e e:)res$$le 2olos$te (n s$tua*$$
concrete cu o)era*$$le ar$tmet$ce
(n0*ate
10
@G Heometr$e S recunoasc 2ormele -eometr$ce )lane
#$ s a)l$ce corect 2ormulele (n0*ate
A 10
G Calcul matemat$c S re.ol0e corect o)era*$$le date #$ s
res)ecte re-ul$le (n0*ate
B 5
G@ 4rac*$$ S $dent$2$ce ce 2rac*$e re)re.$nt )artea
colorat d$ntr/un (ntre-
A 5
G@@ %umera*$e S rotun<easc corect numerele natural
)r$n l$)s sau )r$n adaos
C 5
G@@@ A:)lorare,
$n0est$-are #$
re.ol0are de
)ro3leme
S )relucre.e datele culese d$n ta3elul
dat, 2olos$nd ca )rocedeu o)era*$$le
ar$tmet$ce
C 10
G@F 'e.ol0are de
)ro3leme
S corele.e e:)res$$le 2olos$te (n s$tua*$$
concrete cu o)era*$$le ar$tmet$ce
(n0*ate
10
5
COLEGIUL TEHNIC
DE TRANSPORTURI
AUTO BAIA SPRIE
6