Sunteți pe pagina 1din 3

Cuprins

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC


CAPITOLUL I
CONSIDERAII GENERALE. INTRODUCERE IN
PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNC
I.1. Scurt istoric al cotractului !" #uc$
I.1.1. Cotractul !" #uc$ % &""ral
I.1.'. Cotractul col"cti( !" #uc$
I.'. No)iui &""ral" *ri(i! cotractul col"cti( !" #uc$
I.'.1. D"+iir"a cotractului col"cti( !" #uc$
I.'.'. T"r#iolo&ia !" ,cotract col"cti( !" #uc$-
I.'... I#*orta)a cotractului col"cti( !" #uc$
I... Natura /uri!ic$ 0i caract"r"l" cotractului col"cti( !" #uc$
I.1. Cat"&orii !" cotract" col"cti(" !" #uc$
I.2. As*"ct" !" !r"*t co#*arat
CAPITOLUL II
NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNC
II.1. No)iu"a !" "&oci"r" col"cti($
II.'. Ii)iati(a "&oci"rii 0i *artici*a)ii la "&oci"r"a col"cti($
II... R"*r"3"ta)ii salaria)ilor 0i asocia)iilor *atroal"
II.1. Proc"!ura 0i o4li&ati(itat"a "&oci"rii cotractului col"cti( !"
#uc$
CAPITOLUL III
5NC6EIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNC
III.1. 7acultat"a %c8"i"rii cotractului col"cti( !" #uc$
III.'. Durata 0i +or#a cotractului col"cti( !" #uc$
III.'.1. Durata cotractului col"cti( !" #uc$
III.'.'. 7or#a 0i %r"&istrar"a cotract"lor col"cti(" !" #uc$
III... Co)iutul cotractului col"cti( !" #uc$
CAPITOLUL IV
E9ECUTAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNC
IV.1. It"r*r"tar"a cotractului col"cti( !" #uc$
IV.'. E:"cutar"a cotractului col"cti( !" #uc$
IV... E+"ct"l" cotractului col"cti( !" #uc$
IV.1. Nulitat"a cotractului col"cti( !" #uc$
IV.2. I+lu")"l" cotractului col"cti( !" #uc$ asu*ra cotractului
i!i(i!ual !" #uca
CAPITOLUL V
MODI7ICAREA; SUSPENDAREA <I 5NCETAREA
CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNC
V.1. No)iu"a; *roc"!ura 0i ca3uril" #o!i+ic$rii cotractului col"cti(
!" #uc$
V.'. No)iu"a; *roc"!ura 0i ca3uril" sus*"!$rii cotractului
col"cti( !" #uc$
V... Ca3uril" !" %c"tar" a cotractului col"cti( !" #uc$
V.1. Solu)ioar"a liti&iilor % l"&$tur$ cu cotract"l" col"cti(" !"
#uc$
CAPITOLUL VI
CONCLU=II <I PROPUNERI DE LEGE 7ERENDA
BIBLIOGRA7IE