Sunteți pe pagina 1din 8

A P R O B A T

prin Ordinul Ministrului Mediului


Nr. ________ din _____________
Calendarul evenimentelor de mediu 2014
EVENIMENTE DE MEDIU
Nr. Data/perioada Denumirea evenimentului Aciuni preconizate / Responsabili
. ! "ebruarie #iua mondial$ a zonelor umede
%&onvenia RAM'AR(
DRNB, IEG, SHS
DRN)*
+ comunicat de pres, articol, interviu la Radio,
+ mas rotund la rezervaia Pdurea Domneasc !n conte"tul desemnrii
zonei umede RAM#AR$
IE,*
% or&anizarea orelor ecolo&ice cu prezentarea privind 'unciile zonelor umede
(i semni'icaia lor economic.
'-'*
% in'ormaie plasat pe pa&ina )e* a #erviciului.
!. ! martie #iua Interna ional$ a .$durii DRNB, Oficiul Biodiveritate, IES, IEG
+ comunicat de pres, articole, interviu la Radio.
/. !! martie #iua mondial$ a apei D!", DRNB, D##GD, IES, "$en%ia &"'ele !oldovei(, S#, IEG, Serviciul
#icicol
DMA0 DRN)0 D..,D0 IE'*
% con'erin de pres+
% aciune practic, participarea cola*oratorilor Ministerului Mediului la
curirea unui r!ule+
% ora ecolo&ic.
'erviciul .iscicol*
% des'(urarea aciunilor comune cu administraiile pu*lice locale de
prevenire a polurii *azinelor acvatice naturale+
% participarea la emisiuni T-, pu*licaii.
IE,*
% participare la emisiuni radio.tv+
% Propuneri de protecie a izvoarelor % surse de ap+
% in'ormaie plasat pe pa&ina )e* a /01+
% Ac iune practic la cur irea r2ule ului.izvorului.
IE'*
% mas rotund+
% pu*licaii, emisiuni radio.T-+
% or ecolo&ic.
A1enia 2Apele Moldovei3*
% aciuni comune de plantarea copacilor (i salu*rizare a terenului a'erent
r!ului.
'-'*
% in'ormaie plasat pe pa&ina )e* a #erviciului, articole !n pres, emisiune
T-%radio, interviuri.
4. !/ martie #iua mondial$ a meteorolo1iei SHS, IEG
'-'*
% con'erin de pres dedicat 3ilei Mondiale a Meteorolo&iei, cu
prezentarea realizrilor #erviciului 4idrometeorolo&ic de #tat !n anul
5678 (i perspectivele pentru anul 5679+
% turneu de pres, vizitarea unor o*iecte meteorolo&ice.
IE,*
% lec ii tematice la :niversitatea Academiei de tiin e.
5. !6 martie 7ra .lanetei IES, "E C)i*in+u, D##GD, DRNB, D!", SHS, IEG, Oficiul Sc)im,area
Climei, Oficiul Biodiveritate
% articole, emisiuni T- . Radio, interviuri+
% aciune de con(tientizare privind deconectarea ener&iei electrice+
% in'ormaii plasate pe pa&ina )e*.
8. aprilie #iua mondial$ a p$s$rilor DRN)0 7"iciul )iodiversitate*
% emisiuni T-, Radio+
% articol+
% e"poziie 'oto.
9. !! aprilie #iua .$m:ntului DRNB, D"!E#, IES, IEG, Oficiul Sc)im,area Climei
DRN)0 DAME.0 7"iciul 'c;imbarea &limei*
% interviuri+
% aciune de salu*rizare.
IE'*
% mas rotund+
% pu*licaii, emisiuni radio.T-.
IE,*
% lecii la institu iile de !nv m2nt.
'-'*
in'ormaie plasat pe pa&ina )e* a #erviciului.
6. !8 aprilie
ultima duminic a
lunii aprilie$
#iua lucr$torului din 1ospod$ria
de locuine i deservire
comunal$
A1enia 2Apele Moldovei3*
% (edin 'estiv cu antrenarea conductorilor i mana&erilor%e'i a
!ntreprinderilor municipale ;Ap%<anal= din repu*lic, inclusiv i
specialitilor din domeniu de alimentare cu ap i de canalizare.
<.
15 mai Ziua Mondial de Aciune pentru
Clim
'-'*
% pu*licaii, emisiuni radio.T-.
IE,*
% lecii la instituiile de !nv m2nt.
. !! mai #iua mondial$ a conserv$rii
diversit$ii biolo1ice
DRNB, Oficiul Biodiveritate, Oficiul Bioecuritate, IES, IEG, Serviciul
#icicol
DRN)0 7"iciul )iodiversitate*
% <aravana *iodiversit ii activiti de con(tientizare a pu*licului lar&,
lecii dedicate conservrii diversitii *iolo&ice$ <ole&iul din s. aul,
>icee din raioanele te'an -od, 1lodeni, #tr eni$
% 7"iciul )iosecuritate*
% articole, participarea la emisiuni T- pe pro*lematica *iosecuritii+
IE,*
% lecii la >icee (i instituii superioare de !nvm2nt.
IE'*
% mas rotund+
% pu*licaii, emisiuni radio.T-.
'erviciul .iscicol*
% or&anizarea (i des'(urarea aciunilor comune cu administraiile pu*lice
locale privind protecia resurselor piscicole !n *azinele acvatice naturale
perioada de pro?i*iie a pescuitului$, ore ecolo&ice !n &imnazii (i liceele
din localitile adiacente *azinelor acvatice naturale+
% participarea la emisiuni T-, pu*licaii.
!. !/ mai < ani de la intrarea in vi1oare a
&onveniei de la 'toc=;olm
privind poluanii or1anici
persisteni
D..,D0 7"iciul .7.s
% con'erin de pres+
% pu*licaii, emisiuni+
% in'ormaie plasat pe pa&ina )e*, articole !n pres, emisiune T-%radio,
interviuri.
/. !> mai #iua European$ a parcurilor
dendrolo1ice
#iua European$ a p$s$rilor
DRN)0 7"iciul )iodiversitate0 IE,0 IE'*
% pu*licaii, emisiuni+
% mas rotund la Dendrariu+
% 3iua u(ilor desc?ise la Dendrariu.
>. !4 mai
ultima duminic a
lunii mai$
#iua Nistrului DRNB, "$en%ia &"'ele !oldovei(, D!", D##GD, IES, IEG, SHS, Serviciul
#icicol
DRN)0 DMA0 D..,D0 IE'*
% emisiuni, articole, in'orma ii pu*licate pe site%ul MM +
% turneu de pres.
A1enia 2Apele Moldovei3*
% salu*rizarea malurilor 'luviului Nistru !n zona de protecie a apei.
'-'*
% in'ormaie plasat pe pa&ina )e* a #erviciului, articole !n pres, emisiune
T-%radio, interviuri+
% prelevarea de pro*e pe r. Nistru.
'erviciul .iscicol*
% participarea la or&anizarea (i des'(urarea activitilor de promovare a
unei campanii de educare (i sensi*ilizare pentru ecolo&ie (i dezvoltare
dura*il a resurselor *iolo&ice acvatice !n localitile adiacente *azinului
'l. Nistru, !n perioada de pro?i*iie a pescuitului+
% articole !n pres, participarea la emisiuni T-, in'ormaie plasat pe pa&ina
)e* a #.P.
IE,*
% masa rotunda @ calitatea apei izvoarelor Monumentelor Naturale
?idrolo&ice proteAate de stat din *azinul 'l. Nistru.
4. iunie
prima duminic a
lunii iunie$
#iua amelioratorului A1enia 2Apele Moldovei3*
% (edin de lucru cu antrenarea conductorilor !ntreprinderilor
su*ordonate+
% concursul repu*lican cu &enericul ;<el mai *un ma(inist al staiei de
pompare (i cea mai *un staie de pompare=.
5. 4 iunie #iua mondial$ a mediului
#iua lucr$torilor din domeniul
protec iei mediului
Direc iile i Serviciile !initerului, IES, IEG, SHS
DAME.0 DMA0 DRN)0 D..,D0 'R.IM*
% <on'erina consacrat 3ilei Mondiale a Mediului.
IE'*
% con'erin ;Totalurile Bilunarului 0colo&ic de Primvar=+
% lansarea Anuarului /0#+
% pu*licaii, emisiuni radio.T-.
IE,*
% lecii tematice la institu ii de !nv m2nt.
'-'*
% in'ormaie plasat pe pa&ina )e* a #erviciului, articole !n pres, emisiune
T-%radio, interviuri.
8. 8 iunie #iua mondial$ pentru
combaterea de?erti"ic$rii
SHS, Oficiul Sc)im,area Climei, IES, IEG
'-'0 7"iciul 'c;imbarea &limei*
% con'erin de pres dedicat 3ilei Mondiale pentru <om*aterea
De(erti'icrii+
% or&anizarea unei emisiuni radio cu &enericul ;#c?im*area climei (i
de(erti'icarea= la B0coTerraB+
% in'ormaie plasat pe pa&ina )e* a #4#, articole !n pres, emisiune T-%
radio, interviuri.
IE'*
% mas rotund+
% pu*licaii, emisiuni radio.T-.
IE,*
0misiuni T-.radio.
9. !6 iunie #iua Dun$rii DRNB, D!", D##GD, IES, IEG, SHS, Serviciul #icicol, "'ele !oldovei
DRN)0 DMA0 D..,D0 IE'0 Apele Moldovei*
% emisiuni, articole+
% in'orma ii plasate pe site%ul MM.
IE,*
% or&anizarea evenimentelor culturale cu scopul atra&erii opiniei pu*lice la
pro*lemele de mediu (i !m*untirii cooperrii trans'rontaliere privind
mana&ementul dura*il al resurselor de mediu.
'-'*
% in'ormaie plasat pe pa&ina )e* a #erviciului, articole !n pres, emisiune
T-%radio, interviuri+
% prelevarea pro*elor de ap pe 'l. Dunrea (i prezentarea rezultatelor.
'erviciul .iscicol*
% des'(urarea msurilor de protecie a resurselor piscicole, plasarea in'ormaiei
utile pe pa&ina )e* a #.P., participarea la emisiuni T-, pu*licaii cu scopul
atra&erii opiniei pu*lice la pro*lemele de mediu e"istente pe se&mentul
'.Dunrea (i r. Prut /n'erior.
6. 6 au1ust #iua mondial$ a 1r$dinilor
zoolo1ice
DRN)0 IE,0 7"iciul )iodiversitate0 IE'*
% emisiune, articol, interviuri+
% e"cursie specializat la 1rdina 3oolo&ic pentru popularizarea
populaiei cu animalele sl*atice.
!<. 5 septembrie #iua internaional$ a prote@$rii
stratului de ozon
D##GD, IES, IEG, SHS, Oficiul O-ON
D..,D0 IE'0 IE,*
% or ecolo&ic+
% pu*licaii, emisiuni radio.T-.
7"iciul 7#7N*
% emisiune radio inte&ral la BMatinal 0colo&icB privind rezultatele o*inute de
RM !n vederea onorrii o*li&aiunilor visa$ vis de <onvenia privind Protecia
#tratului de Ozon (i a Protocolului de la Montreal cu privire la su*stanele care
distru& stratul de ozon+
% or ecolo&ic cu &enericul ;3iua Mondial a Proteciei #tratului de Ozon=+
% ela*orarea (i editarea posterelor.'lutura(ilor cu scopul atra&erii opiniei pu*lice la
pro*lemele privind scoaterea din uz a su*stanelor care distru& stratul de ozon.
'-'*
% in'ormaie plasat pe pa&ina )e* a #erviciului, articole !n pres.
!. 9 septembrie #iua mondial$ a 1eolo1ilor A,RM0 DRN)*
% or&anizarea unei mese rotunde+
% articol, emisiuni T-.Radio+
% Or&anizarea orelor ecolo&ice cu tematic &eolo&ic.
!!. !! septembrie An ora? "$r$ automobil
'$pt$m:na mobilit$ii europene
IE'0 D..,D0 IE,*
% con'erin de pres+
% aciune practic ;Dezicerea de utilizare a transportului auto personal !n
'avoarea celui pu*lic sau mersului pe Aos=+
% aciune naional cu mani'estaii la nivel local -elo?ora la <?i inu,
competi ii ale *icicli tilor, desenelor pe as'alt, altele$+
% pu*licaii, emisiuni radio.T-.
'-'*
% in'ormaie plasat pe pa&ina )e* a #erviciului+
% participarea la aciunea practic or&anizat de /0# (i /01.
!/. !/ septembrie #iua mondial$ a cur$eniei IE'*
% pu*licaii, emisiuni radio.T-.
'-'*
% in'ormaie plasat pe pa&ina )e* a #erviciului+
% participare la salu*rizare.
!>. 5 octombrie
prima zi de luni a
lunii octom*rie$
#iua mondial$ a -abitatului
(Conferin a ONU pentru a ezri umane -
atragerea aten iei asupra condi iilor de
trai ale popula iei n localit i)
DMA0 D..,D0 DRN)0 IE'*
% articole, interviuri.
!4. > octombrie #iua internaional$ a proteciei
animalelor
DRN)0 IE'*
% articole, interviuri !n revistele ;Natura= i ;-2ntorul i Pescarul
Moldovei=
!5. / octombrie #iua mondial$ pentru reducerea
pericolului dezastrelor
'-'*
% in'ormaie plasat pe pa&ina )e* a #erviciului.
IE,*
% participare la emisiuni Radio.T-+
% lec ii tematice la :niversitatea Academiei de tiin e.
!8. !4 octombrie Ac iunea 3Un arbore pentru
d$inuirea noastr$3
IE' *
or1anizarea activit$ ilor de plantare
!9. / octombrie #iua internaional$ a M$rii
Ne1re
DRN)0 '-'0 IE,*
% Promovarea valorilor turistice a *azinului Mrii Ne&re pe teritoriul RM+
% pu*licaii, interviuri.
'-'*
% in'ormaie plasat pe pa&ina )e* a #erviciului.
!6. < noiembrie #iua lucr$torilor din domeniul
1ospod$riei apelor
A1enia 2Apele Moldovei3
/<. 9 noiembrie #iua mondial$ a zonelor urbane IE,0 A1en iile Ecolo1ice &;i in$u0 )$l i0 &a;ul *
% pu*licaii, emisiuni radio.T-+
% lecii tematice la institu ii de !nv m2nt
/. < decembrie #iua mondial$ a drepturilor
omului
IE,* pu*licaii, emisiuni radio.T-+
% lecii tematice la institu ii de !nv m2nt.
EVENIMENTE MAR&ANTE ABE ANUBUI !<>
Nr. Data/perioada Denumirea evenimentului Aciuni preconizate / Responsabili
/!. !/ mai < ani de la intrarea in vi1oare a &onveniei de la 'toc=;olm privind
poluanii or1anici persisteni
D..,D0 7"iciul .7.s
//.
REUNIUNI IM.7RTANTE AN ANUB !<>
Nr. Data/perioada Denumirea evenimentului Aciuni preconizate / Responsabili
/>. Aprilie #eminarul National te?nic privind Reeaua 0merald in Moldova cu
participarea autoritilor pu*lice centrale, locale, sectorul academic,
rezervaiile (tiini'ice, ON1
O'iciul Biosecuritate, DRNB
/4. Octom*rie #eminar re&ional *io&eo&ra'ic in cadrul proiectului re&ional al <o0%:0
privind instituirea Reelei 0merald de arii naturale, 'aza //
O'iciul Biosecuritate, DRNB
/5. 8%C 'e*ruarie 5679 <ursul Re&ional pentru 0uropa <entrala i de 0st privind evaluarea
impactului in cadrul Protocolului de la <arta&ena privind Biosecuritatea
O'iciul Biosecuritate