Sunteți pe pagina 1din 4

LENGHEA CLAUDIA

PSIHOLOGIE ANUL III


Influene ale curentelor psihologice asupra teoriei n!!rii
PSIHOLOGIA COGNI"I#A
SCU$" IS"O$IC
Stiintele cognitive s-au bazat pe rezultatele logicii matematice, in sfera demonstratiilor pe calculator a
teoremelor logicii formale (B.Russell si A.N.Whitehead, vol. Principia matematica, !"!#$.
A.%.&uring indica modalitatea operativa de stabilire a inteligentei unui sistem artificial (!"'(,
masina &uring ) masina teoretica cu computabilitate universala$. Acesta a mai lucrat si la spargerea* codurilor
germane in cel de-al doilea razboi mondial. &uring a elaborat si testul ce-i poarta numele. +l afirma ca un sistem
artificial este inteligent daca da unui observator uman raspunsurile pe care le-ar fi dat si un subiect uman*.
,rimele teorii matematice ale informatiei au fost elaborate de catre Shannon iar primele masini de
prelucrare a informatiei au apartinut lui von Ne-man.
.n !"(/, 0.Neisser, in urma studierii fenomenelor psihice in functie de prelucrarile informatiei intre
input-ul senzorial si output-ul motor, a consacrat termenul de psihologie cognitiva* in volumul 1ognitive
,s2cholog2*.
1ercetatori din mai multe domenii s-au ocupat de studiul stiintelor cognitive, dupa cel de-al doilea
razboi mondial. 3.4ardiner afirma in !"5/ ca e6ista un grup de cercetatori, de varste si specialitati diferite ce au
alcatuit un colegiu invizibil*, din care s-au nascut stiintele cognitive. Acesti oameni de stiinta au fost7 psihologi
(0.Neisser, 4.%iller, 8.,ribrann$, logicieni (1hurch, 4odel, %c1ollough9,itts$, filosofi (3.,utnam, :.;odor$,
antropologi (1.<.Strauss, Ro2 =>Andrade$, lingvisti (N.1homs?2$, neurobiologi (8.<ashle2, =.3ebb$, specialisti
in inteligenta artificiala (%.%ins?2, :.%c1arth2, A.Ne-ell$.
.n anul !"#( e6istau doua grupuri de cercetare a mecanismelor de procesare a informatiei7 %.&
(%assachusetts .nstitute of &echnolog2$ si 1arnegie @ %ellon.
%.& a oragnizat in !A-!B sept.!"#( un simpozion despre teoria informatiei, in cadrul acestuia fiind
prezentate trei lucrari de baza in ,sihologia cognitiva7
- %asina logica teoretica* (3.A.Simon si A.Ne-ell$C
- &rei modele ale limbaDului* (N.1homs?2$C
- %agicul numar sapte, plus sau minus doi7 cateva limite ale capacitatii noastre de procesare a
informatiei*(4.%iller$.
<a miDlocul anilor >/A, fundatia Alfred ,.Sloan a stimulat dezvoltarea stiintelor cognitive, alocand
sume importante cercetarilor in domeniu. Astfel ia nastere societatea internationala Cognitive Science Society
(!"//$.
Aceasta societate inainteaza primul raport fundatiei Sloan in anul !"/5 (SEA, @ State of &he Art
,aper$. .n cadrul acestuia se arata ca obiectul de studiu al stiintelor cognitive este sistemul cognitiv (natural si
artificial), ,sihologia cognitiva ocupandu-se de sistemul cognitiv uman.
3.3.8elle2 (!""B$ afirma ca psihologia contemporana realizeaza o analiza molara a proceselor
cognitive, iar psihologia cognitiva, o analiza moleculara.
Se e6ercitau asupra psihologiei cognitive doua presiuni7 din partea specialistilor in inteligenta
artificiala si din partea neurostiintelor.
Experimentul + modelarea, formalizarea, simularea pe calculator ) a6a metodologica a psihologiei
cognitive. Rolurile acesteia, in randul stiintelor psihologice, se manifesta in psihologia clinica, psihologia
industriala si organizationala, psihologia educationala etc. +ste importanta pentru obtinerea de performante
profesionale, deschizand totodata noi directii de specializare in interiorul acestor ramuri ale psihologiei.
=efinirea Psiologiei cognitive este foarte comple6a, relevandu-se diferite aspecte esentiale ale
acesteia, in cadrul definitiilor. Astfel, despre aceasta se afirma ca7
- studiaza mecanismele de prelucrare a informatiei si impactul acestora asupra personalitatiiC
- studiaza procesarile informatiei, de la input-ul senzorial la output-ul motor sau comportamentalC
- abordeaza fenomenele psihice si comportamentale din punctual de vedere al mecanismelor
informationale ce le deservesc.
Emul, fiind un sistem informational, este obiect de studiu al psihologiei cognitive.
Caracterul integrationist si cumulativ al acesteia este dat de curentele psihologice anterioare7
asociationismul, behaviorismul, introspectionismul, gestaltismul, etc.$
,sihologia cognitiva dispune de un limba! propriu si de o metodologie specifica. &eoriile trebuie sa se
conformeze cerintelor psihologiei generaleC astfel ea trebuie sa ofere modele pentru calculator precum si sa
construiasca modele valide si relevante ale comportamentului uman. =e aici rezulta caracterul bicefal al
psihologiei cognitive.
Caracterul bipolar al acesteia este dat de faptul ca este o disciplina specifica a stiintelor cognitive si, in
acelasi timp, o ramura a psihologiei.
Sistemul cognitiv este un sistem fizic ce detine proprietati de reprezentare si calcul.
Acesta este format, din materie, informatie si energie. Reprezentarea lui este asemenea sistemelor
problematice, fiind reflectarea interna a realitatii e6terne. +ste necesara stabilirea unei relatii sistematice intre cele
doua medii, intern si e6tern.
B.B.<.E4RA;.+
Flate, %., ,sihologia mecanismelor cognitive, Bucuresti, ,olirom, !""".
=ictionar de psihologie, +d. Babel, Bucuresti, !""/.

S-ar putea să vă placă și