Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa 5A

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR


FINANCIARE
PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR FINANCIARE 1- 8
Atenie
1! P"#$n#%e&e '#" (i )nt#*+ite ,#"nin- -e &a .it/aii&e (inan*ia"e -in an/& ante"i#"
-e,/ne"ii ,"#ie*t/&/i0
1! P"#$n#%e&e .e "e(e"a &a -#/a ,e"i#a-e -i.tin*te a! Pe"i#a-a -e i+,&e+enta"e a
,"#ie*t/&/i2 3i 4! Pe"i#a-a -e (/n*i#na"e! Pe"i#a-a -e i+,&e+enta"e )n*e,e */ &/na
)n *a"e .-a .e+nat *#nt"a*t/& -e (inana"e 5L/na 16 3i .e te"+ina */ &/na )n *a"e a
(#.t )n*a.ata /&ti+a t"an.a a (#n-/"i&#" FEP!
7! Anexe&e 1-8 '#" (i )nt#*+ite at8t -e *9t"e .#*iet9i *#+e"*ia&e: *at 3i -e *9t"e PFA:
AF 3i a&i .#&i*itani *a"e n/ )nt#*+e.* .it/aii (inan*ia"e -e .inte%a! P"in*i,i/&
/ti&i%at e.te a*e&a *a in'e.tiia ,"#-/*ti'a i+,&e+entata $ene"ea%9 "e%/&tate
e*#n#+i*e *a"e ,#t (i */anti(i*ate: *;ia" -a*a e&e n/ .e "a,#"tea%9 )n (#"+/&a"e
(i.*a&e 5"e.,e*ti' 4i&an 3i *#nt -e ,"#(it 3i ,ie"-e"i6!
1 P"#$n#%a 'enit/"i&#"
Se va completa Anexa 1 Prognoza veniturilor cu vnzrile cantitative i valorice
previzionate trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile !pentru o mai "una nelegere de
ctre persoanele care citesc studiul# care au stat la "aza realizrii previzionrii $
% gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum evolueaz acesta n
timp !daca e cazul#& se va estima producia 'izica o"inut n urma realizrii
investiiei
% detalierea produciei 'izice con'orm capacitii de producie
% modul n care au 'ost previzionate celelalte venituri prognozate
Se vor detalia veniturile o"inute din alte tipuri de activiti dect cea la care se re'era
proiectul !n cazul n care solicitantul o"ine venituri i din alte activiti dect cea
descrisa prin proiect#.
1 P"#$n#%a *;e&t/ie&i&#"
Se va completa Anexa ( Prognoza c)eltuielilor cu valorile previzionate pe categorii
de c)eltuieli trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile !pentru o mai "una nelegere de
ctre persoanele care citesc studiul# care au stat la "aza realizrii previzionrii $
% urmrii corelarea in'ormaiilor 'urnizate aici cu cele menionate n celelalte seciuni
ale planului de a'aceri&
% corelarea dintre c)eltuielile previzionate i capacitatea de producie&
% modul n care au 'ost previzionate 'iecare categorie de c)eltuiala &
% orice alte in'ormaii care au stat la "aza previzionrii sau in'lueneaz previzionarea
c)eltuielilor i au in'luenta relevanta &
Se vor detalia c)eltuielile a'erente altor tipuri de activiti dect cea la care se re'era
proiectul. !n cazul n care solicitantul o"ine venituri i suporta c)eltuieli din alte
activiti dect cea descrisa prin proiect#
7 P"#ie*ia *#nt/&/i -e ,"#(it 3i ,ie"-e"e
n coloana An * se vor completa valorile existente n ultimul cont de pro'it i pierdere
nc)eiat de societate anexat la cererea de 'inanare !n cazul n care solicitantul este
n'iinat n anul n curs aceasta coloana nu se completeaz#
Se vor completa n cadrul anexei + rndurile a'erente $ 1( ,enituri -inanciare . 1+
/)eltuieli privind do"nzile !att pentru creditul ce urmeaz a 'i contractat pentru
co%'inanarea investiiei din proiect !daca este cazul#. cat i pentru soldul
creditelor0leasingurilor0altor datorii 'inanciare anga1ate#. 12 Alte c)eltuieli 'inanciare
. 13 4mpozit pe pro'it0ci'ra de a'aceri : restul rndurilor 'iind preluate automat din
anexele 1 i (. Se vor 'ace meniuni privind valorile previzionate i se vor corela cu alte
in'ormaii !exemplu $ c)eltuielile privind do"nzile#.
Atenie$ Solicitanii care nu ntocmesc situaii 'inanciare de sinteza !ex. P-A. A- etc.#
nu vor completa coloana *.
< Bi&an .inteti* ,"e'i%i#nat
Se vor 'ace precizri privind ipotezele luate n considerare n procesul de previzionare
a posturilor din "ilan.
Se va completa Anexa 2 cu valorile prognozate ale posturilor din "ilan avnd n vedere
urmtoarele$
% n coloana An * se vor completa cu valorile existente n ultimul "ilan nc)eiat
de societate anexat la cererea de 'inanare !n cazul n care solicitantul este
n'iinat n anul n curs aceasta coloana nu se completeaz#&
% valorile activelor imo"ilizate noi ac)iziionate se vor aduga la cele existente
!daca este cazul#. din acestea se scad valorile activelor imo"ilizate vndute
n perioada respectiva&
% valoarea amortizrii cumulate a'erenta activelor imo"ilizate existente. la care
se adug amortizarea calculata pentru activele imo"ilizate noi ac)iziionate
!se va corela cu valoarea c)eltuielilor cu amortizrile prevzute n contul de
pro'it i pierdere#&
% valoarea stocurilor !materii prime. materiale. produse 'inite.etc.# va 'i corelata
cu speci'icul activitii des'urate !durata procesului de 'a"ricaie. etc.# i
alte elemente considerate relevante.
% casa i conturi la "nci se preia valoarea rezultata n -luxul de numerar
a'erent aceleiai perioade din linia S&
% datorii ce tre"uie pltite intr%o perioada de pana la un an 5 se previzioneaz
n 'uncie de termenele de plata ale 'urnizorilor. de creditele pe termen scurt
previzionate prin 'luxul de numerar. valoarea datoriilor 'iscale i la asigurrile
sociale a'erente activitii.
% datorii ce tre"uie pltite intr%o perioada mai mare de un an 5 se
previzioneaz n 'uncie de soldul i gra'icul de ram"ursare a creditelor pe
termen mediu i lung primite !daca este cazul#. de soldul i gra'icul de plata
a datoriilor reealonate !daca este cazul#& se vor evidenia de asemenea
datoriile ctre acionari0asociai. leasingurile. datoriile ctre alte instituii
'inanciare.
% su"venii pentru investiii % se nscriu soldul existent 0previzionat !daca este
cazul# i ncasrile primite prin programul P6P&
% capitalurile proprii 5 se nscriu sumele rezultate ca urmare a ma1orrilor de
capital social prevzute. rezultatul exerciiului !acesta se repartizeaz ca
dividende i rezerve la alegere. cota repartizata la rezerve urmnd s 'ac
parte din rezerve n anul urmtor#. rezervele de1a constituite i alocrile
suplimentare din rezultatul exerciiului 'inanciar precedent&
% se va urmri corelarea datelor introduse cu cele existente n contul de pro'it
i pierdere i 'luxul de numerar&
Atenie$ Solicitanii care nu ntocmesc situaii 'inanciare de sinteza !ex. P-A. A- etc.#
nu vor completa coloana *.
5 F&/x -e n/+e"a"
Se vor completa anexele cu datele privind 'luxurile de numerar a'erente proiectului pe
perioada implementrii !anexele 7 i 8 vezi atenionarea de mai 1os des'urate lunar#
i pentru o perioada de 7 ani !anexa 9# dup implementarea proiectului.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile !pentru o mai "una nelegere de
ctre persoanele care citesc studiul# care au stat la "aza realizrii previzionrii $
% valoarea c)eltuielilor e'ectuate naintea semnrii contractului de 'inanare !gen
consultanta. asistenta te)nica etc.# va 'i inclusa n prima luna a anului 1 de
implementare la capitolul :;otal ieiri de lic)iditi prin investiii<&
% se va urmri corelarea dintre 'luxurile previzionate ca intrri i ieiri cu celelalte
seciuni&
% atenie la rndul =isponi"il de numerar la s'ritul perioadei acesta nu poate 'i
negativ n nici una din lunile de implementare i nici n anii de previziune >
% orice alte in'ormaii care au stat la "aza previzionrii sau in'lueneaz previzionarea
elementelor 'luxului de numerar i au in'luenta relevanta &
= In-i*at#"i (inan*ia"i
Pe "aza datelor o"inute din prognozele e'ectuate se vor calcula indicatorii care vor
releva sustena"ilitatea i via"ilitatea investiiei ce urmeaz a 'i promovata. ;oate
prognozele vor 'i calculate pentru o perioada de 7 ani. dup 'inalizarea investiiei. n
preturi constante.
M#-/& -e *a&*/& 3i 4a"e+/"i&e &i+ita *a"e t"e4/ie "e.,e*tate ./nt /"+9t#a"e&e:
1! ,aloarea investiiei !,4# > valoarea totala a proiectului fr TVA, se preia din
bugetul proiectului!
1! ,eniturile din exploatare !,e# > veniturile realizate din activitatea curenta,
conform obiectului de activitate al solicitantului. Se preiau valorile din Anexa
1 Prognoza Veniturilor r!ndul Total venituri din exploatare aferente
perioadelor respective "Total An1,# , Total An $%.
7! /)eltuieli de exploatare !/e#? c&eltuielile generate de derularea activit'ii
curente. Se preiau valorile din Anexa ( Prognoza )&eltuielilor
r!ndul )&eltuieli pentru exploatare * total aferente perioadelor respective
"Total An1,# , Total An $%.
<! @ata rezultatului din exploatare !r
@e
# - tre"uie s 'ie minim 1*A din ,e pentru anii (%
7.
+ezultatul din activitatea curent "+e% se calculeaz, @e ? ,e 5 /e
+ata rezultatului din exploatare "r
+e
% se calculeaz dup formula ,
100
Re
Re
=
Ve
r
5! =urata de recuperare a investiiei !=r# 5 tre"uie s 'ie maxim 1( ani &
-ste un indicator ce exprima durata de recuperare a investi'iei "exprimat .n
ani%.
Se calculeaz astfel ,
12 / ) _ exp _ _ _ (
6
12
1
5
actualizat loatare Flux actualizat net Flux
VI
Dr

+
=
/nde,
Se *#n.i-e"a *a )n anii =-11 *a.;-(&#?-/"i&e -in ex,&#ata"e ./nt e$a&e */ *a.;-
(&#?-/& -in ex,&#ata"e -in an/& 5!
=! @ata renta"ilitii capitalului investit !r
@c
# - tre"uie s 'ie minim 7A pentru anii (%72
Se *a&*/&ea%9 a.t(e&
100
exp _
=
VI
loatare Flux
r
Rc
@! Rata a*#,e"i"ii ,"in (&/x/& -e n/+e"a" 5RAFN6 A t"e4/ie .a (ie B1:1. pentru anii
(%7;
+A01 = Flux de numerar din exploatare / (dobnzi + pli leasing + rambursarea
datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza nexa !
rndul " # Flux de numerar din a$ti%itatea de exploatare & $are se 'mparte la
rndul ( # )otal ie*iri de li$+iditi prin finanare &,
8! @ata ndatorrii pe termen mediu i lung !r
4
# % t"e4/ie .9 (ie maximum 8*A pentru
anii (%7&
-ste calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu 2i lung 2i total
active.
100 =
i
i
I
TA
TD
r
unde ,
T3
i
4 total datorii pe termen mediu 2i lung .n anul i 5
TA
i
4 total active .n anul i 5
C! Rata -e a*t/a&i%a"e A este -e 8D: folosita pentru a$tualizarea fluxurilor de
numerar %iitoare.
unde$
r este rata de a$tualizare egala $u -. (r=rata dobnzii de re/finanare 0(1 (2.) +
mar3a de ris$ pe ar (2.) e%aluat de $tre genie $a %aloare medie *i $are %a fi
ree%aluat pe msur $e $ondiiile pieei monetare europene se s$+imb4 se
impune introdu$erea unei aproximri unitare)
1E! Fa&#a"ea a*t/a&i%ata neta5FAN6 A t"e4/ie .a (ie ,#%iti'a2
Bste calculata ast'el
( )
VI
r
lt FN
r
FN
VAN
i
i
i
i
i
i

+
+
+
=

= =
) 1 (
exp
1
12
6
5
1
F5
i
? flux de li$+iditi net din anul i;
F5
i
explt
=
flux de li$+iditi din exploatare din anul i
67 = %aloarea in%estiiei ;
Di.,#ni4i&/& -e n/+e"a" &a .(8"3it/& ,e"i#a-ei !rndul S. din anexa 9 -lux de
numerar tre"uie sa 'ie pozitiv n anii de previzionare evaluai. Se preiau valorile din
r!ndul S din Anexa 6 aferente
Re*#+an-9"i ,"i'in- e&a4#"a"ea ana&i%ei *#.t-4ene(i*i/
Prin studiul de 'eza"ilitate. tre"uie s se demonstreze oportunitatea i necesitatea socio%
economic a investiiei.
n cadrul analizei se vor descrie metodele ce conduc la o"inerea rezultatelor i se vor
prezenta modalitile de estimare a impacturilor posi"ile ale implementrii proiectului.
precum i menionarea surselor de in'ormare 'olosite.
/nd analiza impacturilor posi"ile ale unui proiect !economice. sociale si de mediu# va
identi'ica i e'ecte negative. se vor prezenta msurile care duc la minimizarea lor.
C#nin/t/& ana&i%ei *#.t-4ene(i*i/
1! I-enti(i*a"ea in'e.tiiei: -e(ini"ea #4ie*ti'e&#" 3i .,e*i(i*a"ea ,e"i#a-ei -e "e(e"in9
De(ini"ea #4ie*ti'e&#" solicitantul tre"uie s indice care dintre #4ie*ti'e&e .,e*i(i*e
+a./"i&#"G#,e"ati/ni&#" se realizeaz prin proiect i modul n care implementarea
acestuia duce la atingerea acestor o"iective i. de asemenea. s demonstreze
oportunitatea proiectului.
6"iectivele luate n considerare tre"uie s includ investitii ce 'ac o"iectul proiectului. !nu
doar indicatori 'izici# i tre"uie s 'ie prezentate att in'ormaii asupra modului n care se
va cuanti'ica nivelul lor de realizare ct i menionarea surselor statistice 'olosite.
1! Ana&i%a #,i/ni&#"
Solicitantul tre"uie sa demonstreze c alegerea scenariului recomandat este optim din
punct de vedere socio%economic. Se vor analiza cel pu'in dou variante$ varianta zero
!varianta 'r investiie# i varianta cu investiie.
7! Ana&i%a (inan*ia"9
Analiza 'inanciar se realizeaz din punctul de vedere al solicitantului.
Analiza 'inanciar va evalua$
Profitabilitatea financiar a investi'iei n proiect determinat cu indicatorii FAN
!'a&#a"ea a*t/a&i%ata neta# i RIR !"ata inte"n9 -e "enta4i&itate#. ;otalul valorii investiiei
include totalul costurilor eligi"ile i neeligi"ile din =evizul de c)eltuieli.
4ndicatorii calculati in cadrul analizei 'inanciare tre"uie sa se incadreze in urmatoarele
limite$
% Valoarea actualizata neta "VA1% trebuie sa fie 8 9
% +ata interna de rentabilitate "+7+% trebuie sa fie 8 rata de a$tualizare (-.)
% 0luxul de numerar cumulat trebuie s fie poziti% 'n fie$are an al perioadei de
referinta
% +aportul cost8beneficii : ;4 unde $osturile se refera la $osturile de exploatare pe
perioada de referinta4 iar benefi$iile se refera la %eniturile obtinute din exploatarea
in%estitiei,
Se vor mentiona. ca si venituri din exploatare. sumele trans'erate din "ugetul propriu ce
vor 'i utilizate pentru sustinerea c)eltuielilor de ntreinere.
Pent"/ *a /n ,"#ie*t .a ne*e.ite inte"'entie (inan*ia"a ne"a+4/".a4i&a: FAN t"e4/ie
.a (ie ne$ati'9 ia" RIR t"e4/ie .9 (ie +ai +i*a -e*at "ata -e a*t/a&i%a"e!
<! Ana&i%a e*#n#+i*9
1
: in*&/.i' *a&*/&a"ea in-i*at#"i&#" -e ,e"(#"+an9 e*#n#+i*9
'a&#a"ea a*t/a&9 net9: "ata inte"n9 -e "enta4i&itate 3i "a,#"t/& *#.t-4ene(i*i/2
<)
1ste obligatorie doar 'n $azul in%estiiilor publi$e ma3ore / in%estiie publi$ ma3or:
in%estiia publi$ al $rei $ost total dep*e*te e$+i%alentul a <= milioane euro4 'n $azul
in%estiiilor promo%ate 'n domeniul prote$iei mediului4 sau e$+i%alentul a =9 milioane
euro4 'n $azul in%estiiilor promo%ate 'n alte domenii;
5! Ana&i%a -e .en%iti'itate n cadrul creia vor 'i identi'icate variabilele critice care pot
influenta performanta financiara a proiectului& (se %a analiza modul in $are %ariatia
a$estora4 in plus sau in minus4 influenteaza indi$atorii $al$ulati in $adrul analizei
fina$iare,)
=! Ana&i%a -e "i.* Se va e'ectua o analiz de risc calitativ !prezentat descriptiv#.
pentru varia"ilele critice identi'icate n analiza de senzitivitate. precum i pentru
celelalte riscuri care pot aparea pe parcursul implementrii investiiei !te)nice. de
mediu. 'inanciare. instituionale i legale# i msuri de diminuare a acestora.

S-ar putea să vă placă și