Sunteți pe pagina 1din 52

PROF. DR.

NAGHIU LIVIA
BAZA ENERGETIC I MAINI
BAZA ENERGETIC I MAINI

HORTICOLE
HORTICOLE
1
1
SUPORT DE CURS
2006
CUPRINS
1. Aspecte fundamentale privind baza energetic pentru agricultur .............. 3
1.1 Forme de energie. Definire. Noiuni generale ................ 3
2. otoare cu ardere intern ............. !
2.1 "lasificarea motoarelor cu ardere intern .............. !
2.2 rimi #i indici caracteristici ai motoarelor cu ardere intern .............. $
2.3 "iclul teoretic #i real al funcionrii motoarelor cu aprindere
prin sc%nteie &n patru timpi ............ '
2.( "iclul teoretic #i real al funcionrii motoarelor cu aprindere
prin comprimare &n patru timpi ............. 11
2.! Funcionarea motoarelor &n doi timpi
cu aprindere prin sc%nteie .............. 12
2.$ )rile fi*e ale motoarelor cu ardere intern ............. 1(
2.+ )rile mobile ale motoarelor cu ardere intern ................ 1$
2.' ,istemul de distribuie al A- .................. 2.
2./ -nstalaia de alimentare a motoarelor cu aprindere
prin comprimare ..................... 22
2.1. -nstalaia de alimentare a motoarelor cu aprindere prin sc%nteie ... 2+
2.11 -nstalaia de aprindere a motoarelor cu aprindere prin sc%nteie ..... 2'
2.12 ,isteme de supraalimentare a motoarelor cu ardere intern ............... 3.
2.13 ,istemul de ungere al motoarelor cu ardere intern ............... 31
2.1( ,istemul de rcire al motoarelor cu ardere intern ................. 33
2.1! "ombustibili pentru motoarele cu ardere intern .............. 3(
2.1$ 0ubrifiani ............... 3!
3. 1ractoare utilizate &n 2orticultur ................... 3$
3.1 "lasificarea tractoarelor ................ 3$
3.2 "orpul tractorului . ................... 3'
3.3 1ransmisia tractoarelor .................. 3/
3.( ,istemul de rulare a tractoarelor ............... (2
3.! ,istemele de direcie utilizate la tractoare ................ (2
3.$ ,isteme de fr%nare utilizate la tractoare ............... (!
3.+ 3c2ipamentele de lucru ale tractoarelor ............... ($
3.' 3c2ipamentul electric al tractoarelor ........... ('
.
(. ,urse regenerabile de energie ................... ('
(.1 3nergia 2idraulic ........ ('
(.2 3nergia eolian ................... (/
(.3 3nergia solar ............... !.
(.( 3nergia geotermic ............ !1
(.! )roducerea #i utilizarea biogazului ........... !1
2
1. ASPECTE FUNDAMENTALE PRIVIND ENERGIA
I UTILIZAREA EI N AGRICULTUR
1.1 Form ! "r#$. D%$"$r. No&$'"$ #"r().
4n cele ce urmeaz se vor defini termenii eseniali ce se utilizeaz &n studiul
energiei necesare la realizarea proceselor te2nologice din agricultur.
Energia
5
reprezint facultatea pe care o posed un sistem de corpuri de a furniza
lucru mecanic sau echivalentul su atunci cnd sufer o transformare dintr-o stare n
alta. Deferitelor forme ale mi#crii le corespund diferite tipuri de energie6 mecanic7
electromagnetic7 termic7 c2imic7 nuclear7 etc. 3nergia nu poate fi nici creat #i nici
distrus7 ea poate doar trece dintr8o form &n alta.
Energia mecanic este energia corpurilor raportat la o stare de referin care
difer de starea considerat e*clusiv prin valorile mrimilor de stare geometrice #i
mecanice6 poziii7 viteze7 deformaii7 mase inerte7 tensiuni7 etc. 3a e*ist sub dou
forme fundamentale6
8 energie cinetic 9energia pe care o posed un corp funcie de viteza sa:;
8 energie potenial 9energia pe care o posed un corp funcie de poziia sa:.
, considerm un pendul; energia sa total se prezint ca fiind suma a dou
componente6
Energia electromagnetic este energia sistemelor fizice raportat la o stare de
referin care difer de starea considerat e*clusiv prin valorile mrimilor de stare local
a c%mpului electromagnetic.
Energia chimic este &n fapt forma de energie cea mai utilizat pe Tera av%nd &n
vedere c principalele surse de energie ce le avem la dispoziie sunt cele de natur fosil
9crbune7 lignit7 petrol7 gaze naturale:. Acest tip de energie se dega< &n decur8sul
reaciilor de ardere cu o*igenul din aer.
Energia acustic este energia coninut &ntr8o poriune dat a unui mediu
continuu datorit e*clusiv undelor acustice.
Energia radiant poate fi definit ca #i superpoziia a doi vectori vibratori &n
cuadratur 9un vector c%mpul electric #i cellalt vector c%mpul magnetic: &ntr8un plan
perpendicular pe direcia de propagare.
3nergia care se elibereaz &n urma reaciilor nucleare de dezintegrare radi8oactiv
fisiune sau fuziune se nume#te energie nuclear.
Energia caloric sau termic are o importan particular prin numeroasele
sale aplicaii practice. 3a rezult prin transformarea energiei interne a sistemelor.
5
cuv%nt de origine greceasc = >for &n aciune?
3
energia pendulului
e
energia cinetic
e
energia potenial
e
= +
Diversele forme de energie prezentate anterior apar &n decursul interaciunii dintre
un sistem termodinamic #i mediul su &n decursul evoluiei spre o stare de ec2ilibru #i
sunt capabile a suferi conversii #i transformri &n diverse moduri.
Transferul energiei &ntre un sistem #i mediul &ncon<urtor poate fi fcut pe dou
ci6 prin cldur #i prin lucru mecanic. Aceste dou mrimi fizice caracteri8zeaz deci
procesul de cedare #i primire de energie de ctre sistem fiind numite m-rimi de proces.
4ntr8o manier generalizatoare lucrul mecanic este dat de deplasarea sub aci8unea
unei fore7 fc%ndu8se urmtoarea convenie6 dac fora e*terioar ce acioneaz asupra
sistemului produce o deplasare &n direcia acesteia lucrul mecanic este pozitiv 9primit de
sistem:7 iar dac produce o deplasare &n sens contrar lucrul mecanic este negativ
9sistemul cedeaz lucru mecanic:.
4n cadrul numeroaselor aplicaii practice7 sistemele sau procedeele se carac8
terizeaz prin funcionarea &n regim dinamic staionar sau regim nestaionar. "u8v%ntul
dinamic este esenial7 pun%nd &n eviden faptul c sistemul este staionar ec2ilibrat7
timpul intervenind implicit prin intermediul noiunii de flu*. a<oritatea sistemelor sunt
construite s funcioneze la un regim nominal dat7 al care se obine ma*imum de
eficien. Acesta reprezint un regim dinamic staionar.
Din nefericire7 &n realitate numeroase fenomene dinamice sunt nestaionare din
cauze multiple. De e*emplu7 &n deplasarea unui tractor intervine faza de accele8rare #i
cea de fr%nare &ntre care se gse#te cea de regim nominal. 3*emplul dat relev e*istena
unui transfer de energie nestaionar #i totodat e*istena unui regim tranzi-toriu. Aceste
regimuri sunt caracterizate de intervenia e*plicit a variabilei timp.
Diversele forme de energie prezentate anterior sunt capabile de a fi convertite &n
diferite moduri. De e*emplu7 pilele fotovoltaice 9care sunt foarte la mod actual8mente:
realizeaz o conversie direct energie radiant energie electric prin inter8mediul unui
semiconductor. )rincipalele moduri de conversie a energiei utilizate &n domeniul
industrial 9economic: sunt6
conversia energiei mecanice &n energie electric #i reciproc 9ma#ini electrice:;
conversia energiei c2imice &n energie electric 9acumulatori7 pile electrice:;
conversia energiei termice &n energie electric 9conversie termoelectric7 conver8sie
termoionic sau electronic:;
conversia energiei electromagnetice &n cldur 9microunde7 unde de &nalt frec8ven7
energia solar:;
conversia energiei electromagnetice &n energie bioc2imic 9fotosinteza:;
conversia energiei termice &n energie mecanic 9ma#ini termice:;
conversia energiei c2imice &n energie termic 9combustia:;
conversia materiei &n energie termic 9fisiunea #i fuziunea:.
(
2. MOTOARE CU ARDERE INTERN
Motorul este un transformator de energie7 care transform un anumit tip de
energie &n lucru mecanic.
Motorul termic este un transformator de energie7 care transform cldura pro8
dus la arderea unui combustibil7 &n lucru mecanic7 prin intermediul evoluiilor unui fluid
numit fluid motor.
Motorul cu ardere intern cu piston 9MAI: este un motor termic la care pro8
dusele arderii intr &n compoziia fluidului motor7 iar evoluiile acestuia se realizeaz prin
intermediul unui piston7 a crui mi#care alternativ &n interiorul unui cilindru se
transform &n mi#care de rotaie de ctre mecanismul biel8manivel.
2.1 C)(*$%$+(r( mo,o(r)or
+' (r!r $",r"-
Astzi se fabric o motoare cu ardere intern de o foarte mare varietate con8
structiv. )entru clasificarea lor se au &n vedere diferite criterii. Dintre acestea7 cel mai
important este procedeul de aprindere7 dup care motoarele se cla8sific &n dou clase
fundamentale6
8 motoare cu aprindere prin sc%nteie 9MAS:;
8 motoare cu aprindere prin comprimare 9MAC:;
odul de realizare a ciclului funcional permite clasificarea &n motoare &n doi
timpi #i motoare &n trei timpi.
Alte subdiviziuni de clasificare a motoarelor cu ardere intern sunt determi8nate
de modul #i locul de formare a amestecului carburant7 starea de agregare a com8
bustibilului folosit7 de modul &n care se realizeaz rcirea motorului7 numrul cilin8drilor
#i modul lor de distribuie 9fig. 2.1:7 de modul &n care se realizeaz distribuia gazelor7
viteza medie de deplasare a pistonului7 etc.
4n funcie de modul de utilizare a motoarelor cu ardere intern7 acestea se &m8
part &n6 motoare stabile 9folosite pentru acionri staionare:7 motoare care ec2ipeaz
diferite ma#ini de lucru autopropulsate #i motoare pentru tractoare #i automobile.
!
Fig. 2.1 "lasificarea motoarelor dup dispoziia cilindrilor
a7 b = &n linie; c = &n stea; d = &n >@?; e = opu#i
2.2 M-r$m$ .$ $"!$+$ +(r(+,r$*,$+$
($ mo,o(r)or +' (r!r $",r"-
4n legtur cu deplasarea pistonului &n cilindru se define#te noiunea de punct
mort7 reprezent%nd poziia mecanismului motor &n care viteza pieselor &n mi#care de
translaie este nul 9fig. 2.2:. Astfel7 se nume#te punct mort interior 9p.m.i.: poziia &n
care capul pistonului se afl la distana minim de c2iulas 9corespunztoare volu8mului
minim al fluidului motor din cilindru:7 respectiv punct mort exterior 9p.m.e.:7 la distana
ma*im fa de c2iulas corespunztoare volumului ma*im al fluidului motor din
cilindru.
Cursa pistonului 9,: reprezint spaiul parcurs de piston &ntre dou puncte moarte
consecutive.
Diametrul cilindrului 9D: &n interiorul cruia se deplaseaz pistonul se nume#te
alezaj.
Aleza<ul D #i cursa , sunt dimensiunile fundamentale ale motorului. Dac ,ADB1
motorul se nume#te ptrat7 dac ,ADC1 se nume#te subptrat #i dac ,ADD1 supraptrat.
Cilindreea unitar sau capacitatea cilindric 9@
s
: este volumul generat &n
cilindrul motor prin deplasarea pistonului &ntre dou puncte moarte consecutive.
S
D
V
t

=

(
1.
2
$

; Edm
3
F7 ElF 92.1:
$
a. b. c.
d. e.
&n care6 D = aleza<ul7 EmmF;
, = cursa pistonului7 EmmF.
,uma cilindreelor tuturor cilindrilor motorului poart numele de cilindree to-tal
sau litraj 9@
t
:6
i S
D
V i V
s t

= =

(
1.
2
$

; Edm
3
F 92.2:
unde i este numrul cilindrilor motorului;
Camera de ardere este spaiul din cilindru7 delimitat la partea inferioar de ctre
piston #i la partea superioar de c2iulas7 &n care are loc arderea.
Volumul camerei de ardere sau de comprimare 9@
c
: este spaiul din inte8riorul
cilindrului7 corespunztor poziiei pistonului &n p.m.i.
Gaportul dintre volumul ma*im 9@
A
: #i volumul minim 9@
"
: ocupat de flui8dul
motor se nume#te raport de comprimare6
1 + =
+
= =
c
s
c
c s
c
a
V
V
V
V V
V
V

92.2:
Turaia 9n: motorului este dat de numrul de rotaii efectuate de arborele cotit
&ntr8un minut7 iar unghiul de rotaie 9: este ung2iul pe care &l face manivela arborelui
cu a*a cilindrului7 msurat din momentul &n care pistonul se afl &n p.m.i.
Viteza medie a pistonului 9care e*prim rapiditatea motorului: se calculeaz cu
relaia6

3.
2
3.
$.
2 n r n S
n
S

m

=

= =
; EmAsF 92.3:
unde
3.
n
=

este viteza ung2iular a arborelui cotit.
0a valori de peste 1. mAs ale pistonului motoarele se consider a fi rapide 9uzual
H
m
B ' ... 1+ mAs:.
+
pmi
pme
, B 2r
Fig. 2.2 rimi #i indici
caracteristici ai A-
Sarcina motorului este puterea dezvoltat de motor #i preluat de consuma8tor la
un moment dat. Aciunea e*terioar aplicat motorului de ctre consumator re8prezint
ncrcarea motorului.
2./ C$+)') ,or,$+ .$ r() () %'"+&$o"-r$$
mo,o(r)or +' (0r$"!r 0r$" *+1",$ 2" 0(,r' ,$m0$
0a baza proceselor termodinamice ce au loc &n motoarele cu ardere intern7 &n
timpul funcionrii lor7 stau legile transformrii energiei calorice a combustibilului &n
lucru mecanic #i cele de transformare a gazelor. )rocesele funcionale se urmresc cel
mai adesea prin intermediul diagramelor indicate 9reale: &n coordonate p-! sau p-.
)erfeciunea motoarelor se apreciaz prin analiza ciclurilor corespunztoare diferite8lor
tipuri constructive #i funcionale.
Fig. 2.3 Funcionarea A, &n patru timpi
a = admisie; b = compresiunea; c = aprinderea; d = destinderea; e7 f = evacuarea
'
a
b c
d
e
f
otorul cu aprindere prin sc%nteie 9M"S: &n patru timpi &#i realizeaz ciclul su
de funcionare la patru curse simple ale pistonului7 prin succesiunea a patru timpi 9fig.
2.3:6
timpul 1 = admisia amestecului carburant;
timpul 2 8 comprimarea amestecului carburant; declan#area sc%nteii elec8trice #i
aprinderea carburantului la sf%r#itul cursei;
timpul 3 = destinderea gazelor arse 9singurul timp motor:;
timpul ( = e!acuarea gazelor arse.
4n cazul A, amestecul carburant 9aer I combustibil: se formeaz uzual &n
e*teriorul cilindrilor 9&n carburator sau &n galeria de admisie &n cazul alimentrii prin
in<ecie de benzin:.
"iclul de referin al A, se consider ciclul cu ardere izocor care mode8leaz
suficient de bine diagrama indicat . 3l se compune din comprimarea adiabat a-c;
arderea izocor c-z 9pe care se consider c are loc introducerea in8stantanee a cldurii
J
1
:; destinderea adiabatic z-b 9timpul motor: #i evacuarea izo-cor b-a 9c%nd se
consider c are loc cedarea ctre mediul ambiant a cldurii J
2
:.
"dmisia# -n motorul real supapa de admisie se desc2ide cu avans fa de p.m.i.
9dsa:7 intr%nd &n cilindru amestec carburant at%t datorit depresiunii create de piston la
deplasarea sa de la p.m.i. spre p.m.e. 9Kp B .771. .772! p
.
:7 c%t #i depresiunii create de
ie#irea gazelor arse din cilindru. Desc2iderea supapei de admisie 9dsa: se face cu un
avans fa de p.m.i. pentru ca &n momentul &nceperii admisiei 9c%nd presiunea din cilindru
devine inferioar celei atmosferice:7 seciunea desc2is de supap s fie destul de mare #i
pierderile gazo8dinamice c%t mai mici. 4n acest mod se realizeaz un grad de umplere a
cilindrului mai ridicat 9D /! L:.
)rin deplasarea pistonului de la p.m.i. la p.m.e. &n cilindru se creeaz o de8
presiune7 aspir%ndu8se amestecul carburant format &n e*teriorul cilindrului. Mradul de
umplere a cilindrilor motorului a<unge la valori de cca. ../( ... .7/! L fiind influ8enat de
o serie de factori constructivi #i funcionali7 cum ar fi6 construcia sistemului de admisie
#i evacuare7 numrul de supape7 fazele distribuiei7 ar2itectura camerei de ardere7 precum
#i de factorii de e*ploatare ai motorului.
Nivelul gradului de umplere a cilindrilor motorului influeneaz indicii de putere
#i eficien ai motorului7 precum #i nivelul emisiilor poluante.
Dup &nc2iderea supapei de admisie 9.s.a.: prin deplasarea pistonului de la p.m.e
la p.m.i are loc comprimarea amestecului. Dat fiind sc2imbul de cldur cu pereii #i
pierderile prin neetan#eiti7 comprimarea amestecului carburant se face politropic7 la un
raport de comprimare $ cuprins &ntre $ #i /. 0a sf%r#itul cursei de comprimare presiunea
amestecului a<unge la 1. 1$ daNAcm
2
7 iar temperatura acestuia la !(. +$. N 92$+
('+
.
":. )arametrii de stare la sf%r#itul com8primrii sunt influenai &n mod direct de
turaia7 sarcina #i starea te2nic a moto8rului.
0a sf%r#itul procesului de comprimare are loc aprinderea amestecului aer =
combustibil prin declan#area unei sc%ntei electrice cu un anumit avans fa de p.m.i. 9&n
punctul c:.
/
"rderea constituie o reacie c2imic7 cu dega<are de cldur7 produs prin
o*idarea cu vitez ridicat a elementelor combustibilului. 3misiunea de lumin 9fla8cra:7
cre#terea rapid a presiunii #i temperaturii7 precum #i durata scurt &n timp sunt
particulariti importante ale arderii &n motoarele cu ardere intern; de stp%nirea #i
controlul lor depinz%nd &n final eficiena utilizrii combustibilului.
)entru arderea combustibilului este nevoie de o cantitate de aer bine determi8nat
impus de reaciile de o*idare a elementelor componente7 conform ecuaiilor de ardere.
Av%nd &n vedere realitatea funcional din motor7 e*istent &n decursul arderii #i generat
de perfeciunea formrii amestecului7 se define#te coeficientul de e!ces de aer7 O7
e*primat prin6
min
"
"
=
92.(:
&n care6 0
min
este cantitatea minim de aer 9stoic2iometric: necesar arderii;
0 8 cantitatea de aer disponibil7 impus de condiiile funcionale.
9O D 1 doza< srac; O B 1 doza< teoretic; O C 1 doza< bogat:
Dup apariia sc%nteii #i declan#area arderii datorit fenomenelor care le &n8soesc
9temperaturi momentane de 2...
.
"7 ionizarea #i e*citarea moleculelor7 unde de
presiune7 emisia de lumin: apar elemente reactive 9radicali liberi: care iniiaz reacii &n
lan. Apariia nucleului de flacr determin propagarea arderii sub forma unui front de
aprindere. 4n final7 temperatura a<unge la valori de 22+3 2!+3 N 92... 23..
.
":7
iar presiunea la 22 (! daNAcm
2
.
4n procesul destinderii energia intern acumulat &n gazele de ardere se trans8
form &n lucru mecanic. 4nceputul procesului se consider momentul c%nd &n cilindru se
atinge presiunea ma*im7 iar sf%r#itul acestuia este determinat de momentul des8c2iderii
supapei de evacuare 9fig. 2.$7 b:. 0a sf%r#itul cursei de destindere7 tempe8ratura este de
12.. 1$.. N 91... 13..
.
": #i presiunea de 3 ! daNAcm
2
.
E!acuarea# 0a desc2iderea supapei de evacuare 9d.s.e. fig.2.$7 a:7 ie#irea ga8zelor
arse din cilindru are loc at%t sub aciunea deplasrii pistonului spre p.m.i.7 c%t #i datorit
presiunii lor7 superioare celei atmosferice. @aloarea temperaturii #i presiunii gazelor la
sf%r#itul procesului evacurii sunt de '+3 1.+3 N 9$.. '..
.
": #i respectiv de 171
172! daNAcm
2
.
1.
2.3. C$+)') ,or,$+ .$ r() () %'"+&$o"-r$$
mo,or')'$ +' (0r$"!r 0r$" +om0r$m(r 2" 0(,r' ,$m0$
"iclul cu ardere mi*t 9izocor #i izobar: modeleaz diagrama indicat a A"
&n patru timpi de construcie actual7 cu in<ecie mecanic #i admisie normal. Pi &n cazul
acestor motoare7 la patru curse simple ale pistonului &n cilindru7 respectiv la dou rotaii
complete ale arborelui cotit al motorului se realizeaz cei patru timpi funcionali6
admisia7 comprimarea7 destinderea #i evacuarea 9fig. 2.(:.
#n cazul $%& amestecul carburant se formeaz n cilindrii motorului #i ca ur8
mare7 &n decursul admisiei are loc ptrunderea numai a aerului proaspt &n camera de
ardere7 acesta ridic%ndu8#i temperatura 9p%n la 3$3 8 3+3 N respectiv /. 1..
.
": at%t
prin amestec cu gazele arse reziduale7 c%t #i prin contac8tul cu pereii &nclzii ai
cilindrului #i c2iulasei.
Datorit ar2itecturii speciale a galeriei de admisie aerul ce ptrunde &n cilindri are
un grad ridicat de turbionare &n vederea realizrii unui amestec carburant c%t mai
omogen.
Fig. 2.4 Funcionarea A" &n patru timpi
a = admisia; b = comprimarea; c = in<ecia combustibilului #i autoaprinderea;
d 8 destinderea; e = evacuarea; f = sf%r#itul evacurii #i &nceputul admisiei
11
)rin deplasarea pistonului de la p.m.e. la p.m.i. se realizeaz comprimarea
politropic a aerului #i amplificarea mi#crii sale &n camera de ardere &nceput &nc din
faza admisiei. 4n cazul A" raportul de comprimare atinge valori ridicate 9Q B1!2!:7
astfel c la sf%r#itul procesului comprimrii presiunea din cilindru atinge valori de 3(
!( daNAcm
2
7 iar temperatura la '+3 /+3 N 9$.. +..
.
":.
"u avans fa de p.m.i. are loc in<ecia combustibilului7 fenomen ce presu8pune
disocierea acestuia &n particule fine alctuind un <et7 precum #i repartizarea lor favorabil
&n camera de ardere pentru formarea amestecului carburant conform procedeului adoptat.
3*perimentrile au relevat comple*itatea fenomenelor ce au loc &n decursul in<eciei
combustibilului7 picturile de combustibil de ordinul de mrime a '. ... 12. Rm trec%nd7
&n decursul evoluiei lor prin camera de ardere7 prin faze succesive de divizare #i
recombinare prin aciunea forelor de rezisten aerodinamic #i a celor electrostatice
generate de condiia lor dipolar.
Timpul motor se realizeaz prin destinderea politropic a gazelor p%n la o
presiune de 2 ... ( daNAcm
2
#i o temperatur de '+3 1.+3 N 9$.. '..
.
": pistonul
deplas%ndu8se de la p.m.i. la p.m.e.
Mazele arse sunt e!acuate din camera de ardere sub aciunea deplasrii pis8
tonului de la p.m.e. la p.m.i. #i a presiunii e*istente la sf%r#itul timpului motor6 93 ...!:1.
!
NAm &n cazul .A.,. #i 92 ...(:1.
!
NAm &n cazul .A.". )entru o evacuare c%t mai
complet a gazelor arse7 aceasta &ncepe cu un avans fa de p.m.e. 9d.s.e.' #i se &nc2ide
dup p.m.i7 folosindu8se efectul ineriei curgerii acestora #i av%nd &n vedere energia de
care dispun la sf%r#itul destinderii.
4n continuare are loc se reluarea ciclului motor. "a rezultat al dilatrii #i al
sc2imbului de cldur7 temperatura gazelor reziduale 9arse: scade #i deci &n cilindru poate
s ptrund &ncrctura proaspt &nc din perioada suprapunerii desc2iderii celor dou
supape 9de evacuare #i respectiv de admisie: &n acest mod &mbuntindu8se substanial
randamentul umplerii cilindrilor.

2.4 F'"+&$o"(r( mo,o(r)or 2" !o$ ,$m0$
+' (0r$"!r 0r$" *+1",$
4n cazul motorului &n doi timpi ciclul funcional se realizeaz la dou curse ale
pistonului7 respectiv o rotaie a arborelui cotit.
Avanta<ul funcional al acestui tip motor este dat de marea densitate de putere pe
care o ofer. Dup o perioad &n care fabricaia acestui tip de motor a fost limit datorit
nivelului ridicat al emisiilor poluante7 perfecionarea sa constructiv8funcional realizat
&n ultimul timp a permis reintroducerea pe pia7 &ndeosebi &n domeniul puterilor mici.
12
)rincipiul funcionrii motoarelor &n doi timpi se e*emplific cu un A, cu
lumini #i admisie prealabil. 4n cazul acestor motoare pentru procesul sc2imbrii gazelor7
se afecteaz fraciuni din cursele de comprimare #i destindere ec2ival%nd cu cca. 12.
.
=
1!.
.
rotaie arbore cotit7 aceasta fiind posibil datorit evacurii #i umplerii forate.
"ilindrul motorului comunic prin orificii 9lumini: cu carterul &n care ptrun8de
fluidul motor prin orificiul de admisie #i totodat cu colectorul de evacuare. Des8c2iderea
#i &nc2iderea succesiv a luminilor se realizeaz prin intermediul pistonului &n decursul
deplasrii acestuia &n cilindru.
Fig. 2.5 Funcionarea A, &n doi timpi
a = compresie #i depresiune &n carter; b = admisie &n carter7 sf%r#itul compresiei #i aprindere;
c = ardere #i destindere; d = sf%r#itul destinderii7 evacuarea #i precomprimarea &n carter;
e = evacuare #i admisie din carter; f = comprimare
0a sf%r#itul destinderii7 prin deplasarea sa &n cilindru7 pistonul desc2ide lu8minile
de evacuare 9fig. 2.! c7 d:7 ie#irea gazelor arse fc%ndu8se sub aciunea pre8siunii ridicate
din cilindru.
)rin deplasarea &n continuare a pistonului 9e: se desc2id luminile de baleia< #i are
loc ptrunderea &n cilindru a fluidului motor7 precomprimat &n carter la o presiune de cca.
173 daNAcm
2
#i care ocup volumul eliberat de gazele arse evacuate contribuid
13
concomitent la evacuarea &n continuare a restului de gaze. 3vacuarea forat a gazelor
arse de ctre fluidul motor proaspt poart numele de baleia<.
4n continuare7 prin deplasarea pistonului ctre p.m.i. se &nc2id luminile de baleia<
#i de evacuare 9f: #i are loc compresia 9a:. "u avans fa de p.m.i. se produce sc%nteia
electric care declan#eaz arderea 9b: dup mecanismul cunoscut 9v. 2.(: #i apoi se
produce timpul motor7 dup care se reia ciclul de funcionare prin deplasarea pistonului
de la p.m.i. spre p.m.e.
0a unele construcii actuale de motoare &n doi timpi se folosesc supape pentru
realizarea sc2imbului de gaze.
2.6 P-r&$) %$5 () mo,o(r)or
+' (r!r $",r"-
ecanismul motor este mecanismului fundamental al A- care realizeaz
transformarea energiei termice &n lucru mecanic. 3l este alctuit din pri fi*e 9blocul
motorului7 c2iulasa7 baia de ulei #i elementele de &mbinare: #i din pri mobile 9pistonul cu
segmenii #i bolul7 biela7 arborele cotit: care mai poart numele #i de grupa ambiela<.
Fig. 2.6 )rile fi*e ale motorului cu ardere intern
1 = c2iulas; 2 = orificii pentru in<ectoare 9bu<ii:; 3 = garnitura de c2iulas; ( = cma#a superioar
a cilindrului; ! = orificiile sistemului de rcire; $ = cma#a cilindrului;
+ = baia de ulei; ' = garnitura bii de ulei; / = peretele blocului;
1(
2
1
11
3
2
4
5
6

!
"
1#
1. = blocul motorului; 11 = prezoane pentru fi*area c2iulasei
(locul motorului 91.7 fig. 2.$: constituie elementul structural al motorului cu
ardere intern7 determin%nd construcia general a acestuia #i reprezent%nd 2! = 3! L din
masa lui. 3l conine cilindrii &n care se desf#oar ciclul motor #i prin pereii si e*teriori
&nc2ide cma#a de rcire la motoarele rcite cu lic2id. Slocul susine &n lagrele sale
arborele cotit #i arborele cu came7 iar pe el se prinde c2iulasa #i se monteaz toate
agregatele #i instalaiile au*iliare ale motorului6 instalaia de ungere7 instalaia de rcire7
instalaia de alimentare etc.
4n timpul funcionrii7 blocului motor este supus solicitrilor datorate forelor de
presiune a gazelor7 forelor de inerie #i momentele acestora7 &ncrcrii termice7 precum #i
str%ngerii la monta< a diferitelor organe.
"ilindrul este organul motorului &n interiorul cruia se realizeaz ciclul motor7
fiind supus forei de presiune a gazelor #i tensiunilor termice. 4n acela#i timp suprafaa
interioar7 numit oglinda cilindrului #i care serve#te drept g2ida< pentru deplasarea
pistonului7 este supus unui proces intens de uzur. )rin urmare7 cilindrul trebuie s aib o
mare rezisten mecanic #i termoc2imic.
Dup modul de asamblare cu blocul motorului7 se disting trei soluii constructive6
cma# integral 9face corp comun cu blocul cilindrilor:7 cma# uscat #i cma#
umed. "ma#a integral se utilizeaz rar7 la A- de putere mic #i foarte puin
solicitate. Actualmente7 datorit dezvoltrii te2nologiei materialelor #i a te2nologiilor de
fabricaie cm#ile integrale au intrat din nou &n atenia marilor constructori de A-.
"m#ile uscate nu vin &n contact direct cu lic2idul de rcire #i se e*ecut ca o
buc# simpl7 cu o grosime a peliculei de 2 ( mm7 presat &n bloc #i care se
prelucreaz ulterior. 3le se utilizeaz la A, #i A" cu diametrul cilindrului
de ma*imum 12! mm.
"m#ile umede7 utilizate la A" mi<locii #i mari #i la unele A,7 vin la
e*terior &n contact direct cu lic2idul de rcire.
4n cazul motoarelor rcite cu aer7 cilindrii sunt de tip independent7 iar blocul
motorului este prevzut cu nervuri de diferite forme.
&hiulasa alturi de cilindru #i piston formeaz spaiul &nc2is &n care evolueaz
fluidul motor. 3a este supus7 &n timpul funcionrii7 unor solicitri mecanice mari
datorit presiunii gazelor #i unor tensiuni termice importante7 ca ur8mare a &nclzirii
neuniforme 9KtB1.. 2..
.
": a diferitelor zone7 &ndeosebi a celor dintre supape.
0a motoarele rcite cu ap7 pereii c2iulasei sunt prevzui cu canalizaia aferent7
iar la cele rcite cu aer cu aripioare la e*terior7 la fel ca #i blocul motor al acestora.
Forma constructiv a c2iulasei mai depinde de tipul motorului 9A, sau A":7 precum
#i de numrul #i amplasarea supapelor.
Fi*area c2iulasei pe blocul cilindrilor se face cu a<utorul unor prezoane7 iar
etan#area este asigurat cu garnitura de c2iulas 937 fig.2.$:. Aceasta este con8fecionat
din foi de cupru7 azbest grafitat cu armtur de cupru sau din alte mate8riale metalo8
1!
plastice care rezist la temperaturi ridicate. 4n cazul unor construcii speciale poate s
lipseasc garnitura de c2iulas a motorului aceasta fiind &nlocuit de un strat de vopsea
termorezistent.
(aia de ulei sau carterul inferior al motorului 9+7 fig. 2.$: este realizat ca o pies
separat #i se e*ecut7 de obicei7 din tabl de oel ambutisat. 3a se fi*eaz de planul
blocului cu #uruburi7 pe o garnitur de plut pentru etan#are 9'7 fig. 2.$:.
2.6. P-r&$) mo7$) () mo,o(r)or
+' (r!r $",r"- 8#r'0( (m7$)(9:
2.6.1. Gr'0') 0$*,o"
Mrupul piston este alctuit din trei organe6 pistonul7 bolul #i segmenii #i asigur
evoluia fluidului motor &n cilindru7 &ndeplinind urmtoarele funcii6
a: transmite bielei fora de presiune a gazelor;
b: transmite cilindrului reaciunea normal produs de biel 9g2ideaz piciorul bielei &n
cilindru:;
c: etan#eaz cilindrul &n ambele sensuri6 &mpiedic scparea gazelor &n e*terior #i
ptrunderea uleiului &n interior;
d: evacueaz o parte din cldura dezvoltat prin arderea combustibilului.
)istonul motorului conine parial sau integral camera de ardere7 iar prin de8
plasarea sa &n cilindru creeaz o mi#care diri<at a gazelor #i este un organ de pompa8re la
motoarele &n patru timpi. 0a motoarele &n doi timpi pistonul realizeaz distribuia
#i7 &n unele cazuri7 pompa<ul pentru baleia<.
)rincipalele pri componente ale pistonului sunt 9fig. 2.+:6
8 capul pistonului = partea superioar care preia presiunea gazelor;
8 regiunea portsegmen*i = partea pistonului prevzut cu canale &n care se
introduc segmenii;
8 mantaua pistonului +sau fusta' = partea care g2ideaz pistonul &n cilindru #i
transmite fora normal;
8 umerii mantalei = partea &n care se fi*eaz bolul.
1$
Segmentul este un inel elastic de contact
&ntre cilindru #i piston &n timpul efec8turii curselor acestuia 9fig. 2.'7 a:. )e un piston se
monteaz un set de segmen*i7 care &n ansamblu trebuie s asigure6 etan#eitatea camerei de
ardere; reglarea cantitii de ulei de pe oglinda cilindrului #i &mbuntirea transmiterii
cldurii de la piston la cilindru. )entru a &ndeplini funciile artate7 pe un piston se
monteaz dou feluri de segmeni6
8 segmeni de compresie7 care &ndeplinesc &n principal funcia de etan#are a
camerei de ardere;
8 segmeni de ungere7 care servesc pentru reglarea cantitii de ulei de pe
oglinda cilindrului.
Fig. 2.! "onstrucia segmenilor 9a: #i segmentarea pistonului 9b:
A = segmeni de etan#are; S = segmeni de ungere
"azul general al construciei diferitelor combinaii pentru segmentarea pisto8nului
sunt prezentate &n figura 2.'7 b.
3*periena a dovedit c e*ist o str%ns legtur &ntre eficiena etan#rii rea8lizat
de ansamblul de segmeni7 funcionarea motorului #i durabilitatea acestuia. Astfel7 atunci
c%nd sunt compromise funciile segmenilor arderea se desf#oar la un nivel sczut de
presiune7 scade puterea #i cre#te consumul. ,cprile de gaze &n carter produc arderea
uleiului7 fapt ce influeneaz negativ ungerea general a motorului7 favoriz%nd apariia
defeciunilor.
1+
Fig. 2. )rincipalele pri
componente ale pistonului
a. b.
$
A
A
$
Fa de condiiile impuse segmentului7 fonta s8a dovedit ca cel mai bun mate8rial
pentru segmeni. 4n cazuri izolate se utilizeaz pentru construcii speciale de seg8meni #i
oeluri. Tn mi<loc eficace pentru mrirea durabilitii segmenilor &l repre8zint cromarea
poroas a acestora.
(ol*ul sau a!ul pistonului reprezint organul de legtur prin intermediul cruia
se transmite fora de presiune de la piston la biel7 asigur%nd mi#carea relativ dintre cele
dou organe 937 fig. 2./:. Are o form tubular #i este confecionat din oel carbon de
calitate cementat sau din oeluri speciale.
De regul7 bolul este liber &n piciorul bielei #i fi* &n umerii pistonului sau invers
#i se asigur cu sigurane pentru a &mpiedica deplasarea sa.
2.6.2. ;$)(
Siela este organul de legtur dintre piston #i arborele cotit 9$7 fig. 2./:7 fiind
alctuit din picior7 corp #i cap cu capac. 4n timpul funcionrii motorului7 biela este
1'
3
Fig. 2." Ansamblul grup piston8biel
1 = piston;
2 = segmeni;
3 = bol;
( = siguran;
! = piciorul bielei;
$ = corpul bielei;
+ = capul bielei;
' = semicuzinei;
1#
4
1
2
5
6

!
"
supus7 &n principal7 la solicitarea de flamba<7 din care cauz este confecionat din oel
prin matriare &n form de >-?7 >U?7?1?7etc. )iciorul bielei7 articulat cu bolul7 este
prevzut la interior cu o buc# de bronz7 iar capul bielei7 articulat cu manetonul arborelui
cotit7 este prevzut cu semicuzinei realizai din materiale antifriciune 9bronz cu plumb
sau din oel placat cu alia<e din aluminiu7 stibiu #i magneziu:.
De regul capul bielei se realizeaz demontabil7 la motoarele &n doi timpi el poate
fi #i nedemontabil.
2.6./. Ar7or) +o,$,
Arborele cotit este organul motorului care preia #i transmite &n e*terior lucrul
mecanic produs &n cilindri7 transform%nd mi#carea de translaie a pistonului &n mi#ca8re
de rotaie proprie. 3l este alctuit din urmtoarele pri componente 9fig. 2.1.:6 captul
liber 17 fusurile paliere 27 fusurile manetoane 37 braele (7 contragreutile ! #i partea
posterioar $7 de care se fi*eaz volantul +.
)e captul din spate al arborelui cotit se monteaz volantul7 o pies cilindric7
masiv7 e*ecutat din oel sau font7 care are rolul de a uniformiza cuplul motor #i viteza
de rotaie a arborelui cotit #i de a &nvinge forele de inerie &n punctele moarte ale
mecanismului motor.
)e captul liber al arborelui cotit se amplaseaz elementele de etan#are7 pini8onul
pentru acionarea distribuiei7 fulia pentru ventilator7 clic2etul 9racul: pentru pornirea la
manivel7 etc.
Fig. 2.1# )rile componente ale arborelui cotit
1 = captul liber; 2 = fusuri paliere; 3 = fusuri manetoane; ( = brae;
! = contragreuti; $ = partea posterioar; + = volantul
1/
6

3
4
5
1
2
,usurile manetoane ale arborelui cotit se e*ecut toate la acelea#i dimensi8uni7 de
diametru mai mic dec%t fusurile paliere.
4n vederea ungerii fusurilor paliere #i manetoane7 &n arborele cotit sunt prac8
ticate canale de conducere a uleiului sub presiune.
)entru diminuarea solicitrilor cauzate de oscilaiile de torsiune #i de &nco8voiere
arborii A- sunt prevzui cu diferite tipuri de amortizoare de vibraii.
4n procesul de lucru arborele trebuie s preia solicitrile variabile datorate for8ei
de presiune a gazelor #i forelor de inerie a maselor &n mi#care de translaie sau rotaie7
solicitri cu caracter de #oc #i care provoac apariia unor eforturi de &ntin8dere7
compresiune7 &ncovoiere #i torsiune7 precum #i oscilaii de torsiune #i &ncovo8iere. Drept
urmare7 arborii cotii se confecioneaz din oel de &mbuntire7 cu #i fr elemente de
aliere7 prin for<are sau matriare7 ori din font cu grafit nodular7 prin turnare 9mai ales &n
cazul A,:. Tlterior se prelucreaz fusurile paliere #i manetoane &ntr8o singur prindere.
2.<. S$*,m') ! !$*,r$7'&$ () MAI
Sistemul de distribu*ie reprezint ansamblul tuturor organelor motorului care
asigur desf#urarea &n bune condiii a proceselor de sc2imb de gaze din camera de
ardere. 3l se compune din dou pri distincte6
mecanismul de distribuie care comand desc2iderea #i &nc2iderea periodic a ori8
ficiilor de admisie #i evacuare prin care ptrunde &n cilindru7 dup caz7 amestecul
carburat sau aerul #i sunt evacuate gazele rezultate &n urma arderii &n colectoarele de
gaze arse;
colectoare de gaze care transport #i distribuie &ncrctura proaspt la cilindri #i
respectiv colecteaz gazele arse din cilindri7 conduc%ndu8le &n atmosfer prin
intermediul unei baterii de amortizoare #i filtre.
2.<.1. M+("$*m') ! !$*,r$7'&$
Dup procedeul de comand a desc2iderii #i &nc2iderii orificiilor de admisie #i
respectiv de evacuare7 mecanismele de distribuie se clasific &n6
a. mecanisme de distribuie prin supape;
b. mecanisme de distribuie prin sertare;
c. mecanisme de distribuie prin lumini.
Distribuia prin supape se compune din supape care obtureaz orificiile de admisie #i
de evacuare7 arcuri care menin supapele pe scaune7 arborele de distribuie care
acioneaz supapele #i mecanismul de transmitere a mi#crii. Acest tip de distri8buie este
utilizat cel mai adesea &n construcia A- #i poate fi realizat &n diferite variante
2.
constructive 9&n fig. 2.117 1 = supap; 2 = arc de supap; 3 = arbore cu came; ( = tac2et;
! = ti<a &mpingtoare; $ = culbutor; + 8 acionarea arborelui cu came:6
o cu supape &n c2iulas;
o cu supape laterale 9&n bloc:;
o cu amplasarea mi*t a supapelor.
a:
a. b. c. d. e.
Fig. 2.11 ,c2emele de principiu ale mecanismului de distribuie prin supape
a = cu supape laterale; b 8 cu supape &n c2iulas; c = cu atac direct;
d = prin culbutori; e 8 cu p%rg2ie oscilant
2.<.2. Co)+,o(r ! #(=
Dup destinaie7 colectoarele de gaze ale A- 9fig. 2.12: sunt de dou tipuri6 de
admisie #i de evacuare. 3le se confecioneaz de obicei prin turnare din aluminiu 9pentru
fluidul proaspt: sau din font 9pentru gazele de evacuare care ating tempe8raturi de $..
/..
.
":.
Diametrul interior al conductei de evacuare depinde de aleza<ul cilindrilor mo8
torului7 av%nd valoarea de 9.72! .733:D 9D fiind aleza<ul cilindrilor motorului:.
,oluia constructiv a colectorului depinde de modul de grupare a canalelor de
admisie sau evacuare7 de tipul carburatorului 9&n cazul A,:7 etc.
21
Fig. 2.12 "onstrucia unui colector de gaze pentru un A" de tractor 9D811.:
2.>. I"*,()(&$( ! ()$m",(r ( mo,o(r)or
+' (0r$"!r 0r$" +om0r$m(r
2.>.1. Co"*$!r(&$$ #"r()
)entru funcionarea motoarelor cu ardere intern trebuie s se introduc &n cilindri
combustibilul #i aerul necesar arderii 9&n amestec sau separat:7 funcie pe care o
&ndepline#te instalaia de alimentare. Fa de aceasta se impun urmtoarele cerine6
a 8 s asigure debitarea combustibilului sau amestecului carburant &n proporie deter8
minat #i la momentul oportun;
b 8 s asigure pornirea motorului &n orice condiii de temperatur s asigure funci8onarea
fr &ntreruperi la deplasarea autove2iculului pe teren ne uniform7 la urcare #i cobor%re7
la &ntoarceri bru#te #i fr%nri de scurt durat;
c 8 prile componente s reziste la uzur #i s prezinte o durabilitate ridicat;
d 8 s fie adaptat pentru o intervenie comod &n cazul &ntreinerilor #i reparaiilor;
e 8 s nu prezinte pericol de incendiu.
De gradul de perfeciune a instalaiei de alimentare depinde &n bun msur
puterea #i consumul specific de combustibil al motorului.
-nstalaiile de alimentare se deosebesc principial funcie de tipul motorului 9A,
sau A": #i &n funcie de modul de formare al amestecului7 &n e*teriorul sau &n interiorul
cilindrului.
2.>.2. F$),r ! (r
22
-nstalaia de alimentare cu aer este alctuit din priza de aer7 filtrul de aer #i
galeria de admisie.
)rezena filtrului de aer este determinat de necesitatea reinerii impuritilor din
aerul aspirat7 ca o cerin de baz pentru a pre&nt%mpina accelerarea uzurii mo8torului
prin abraziune. )otrivit datelor statistice7 intensitatea uzurii diferitelor piese poate fi de
1. ori mai mare 9uneori c2iar mai mult: la funcionarea motorului fr filtru de aer.
Filtrul combinat 9fig. 2.13: &ntrune#te &n construcia sa dou sau trei filtre simple7
asigur%nd &n acest mod o eficacitate ridicat a filtrrii7 necesar &n cazul motoarelor care
lucreaz &n aer cu o mare concentrare de impuriti 9e*. motoarele de tractoare:. "a prim
treapt se utilizeaz multiciclonul 17 prevzut cu captatorul de impuriti 2. 1reapta a
doua este realizat prin filtrul cu baie de ulei 37 iar treapta a treia dintr8un grup de
elemente filtrante uscate ( #i !. Astfel7 gradul de filtrare este ridicat 9D//7/ L: &n
condiiile unei sigurane mari de funcionare #i a unei fiabiliti mrite.
2.>./. I"*,()(&$$ ! ()$m",(r +' +om7'*,$7$) ( MAC
Actualmente se utilizeaz mai multe tipuri de instalaii de alimentare cu
combustibil a A"6
sistem cu pomp de in<ecie #i in<ectoare mecano82idraulice;
sistem cu pomp de in<ecie #i in<ectoare cu control electronic;
sistem cu pomp8in<ector;
sistem common8rail.
4n prezent sistemele de alimentare a A" cu pomp de in<ecie sunt cele mai
rsp%ndite7 dar sistemele common-rail &#i c%#tig un loc din ce &n ce mai important.
,istemele cu pomp8in<ector au o rsp%ndire limitat.
23
5
4
3
Fig. 2.13 "onstrucia filtrului
combinat &n trei trepte
2
1
Sistemul de -oas presiune 93 ! daNAcm
2
: este alctuit din rezervorul de
combustibil 17 filtrul decantor 27 pompa de alimentare 37 bateria de filtre ( alctuit dintr8
un filtru grosier #i un filtru fin de combustibil #i conducte de legtur. 3l are rolul de a
deplasa combustibilul de la rezervor p%n la pompa de in<ecie.
Sistemul de nalt presiune lucreaz la presiuni de sute de atmosfere #i cuprinde
pompa de in<ecie !7 in<ectorul $ #i conductele de in<ecie de legtur &ntre acestea.
4n figura 2.1( se prezint sc2ema principial a instalaiei de alimentare cu
combustibil a unui A" ec2ipat cu pomp de in<ecie. 3a este alctuit din dou pri
fundamentale6 sistemul de -oas presiune #i sistemul de nalt presiune 9siste8mul de
in<ecie:.
Fig. 2.14,c2ema instalaiei de alimentare cu pomp de in<ecie a A"6
1 = rezervor de combustibil; 2 = pa2ar decantor; 3 = pomp de alimentare; ( = baterie de filtre; !
= pomp de in<ecie; $ = in<ectoare; + = rezervorul termoin<ectorului;
' = termoin<ector; / 8 galeria de admisie; 1. 8 pomp de amorsare
.ezervorul de combustibil a instalaiei de alimentare serve#te la depozitarea #i
pstrarea combustibilului necesar funcionrii motorului pe o perioad de timp deter8
minat 9o zi de lucru &n cazul tractoarelor #i parcurgerea a 3.. = $.. Vm &n cazul
celorlalte autove2icule:.
De obicei rezervorul de combustibil este poziionat &n construcia tractorului &n
a#a fel &nc%t &n prima faz s se realizeze alimentarea sistemului prin cdere 9vezi fig.
2.1(:.
)ompa de alimentare are rolul de a asigura transportul combustibilul de la
rezervor la pompa de in<ecie7 &n timpul funcionrii motorului. Necesitatea &nvin8gerii
rezistenei filtrelor #i conductelor7 precum #i a asigurrii alimentrii uniforme a pompei
de in<ecie7 fac ca valoarea presiunii de refulare a pompei de alimentare s fie cuprins
&ntre 1 #i ! daNAcm
2
7 iar debitul su s fie de 3 ' ori mai mare dec%t consumul orar de
combustibil al motorului la plin sarcin 9consumul ma*im al mo8torului:.
2(
2
1 4
5 3
6 "
1#
!
-nstalaiile de alimentare cu combustibil a A" sunt ec2ipate cu pompe de
alimentare de diferite tipuri constructive6 cu piston7 cu membran7 cu palete #i cu roi
dinate7 dintre acestea primele dou tipuri fiind cele mai rsp%ndite.
)ompele de alimentare cu piston pot fi realizate &n dou variante constructive6 cu
simplu efect #i cu dublu efect.
,iltrele brute asigur reinerea impuritilor solide din combustibili cu di8
mensiuni de !. 1!. Wm #i &n mod uzual se monteaz dup pompa de alimentare. 4n
cazul montrii &naintea acesteia7 filtrele trebuie s opun o rezisten foarte mic la
trecerea combustibilului pentru a se asigura u#or debitul necesar la pompa de ali8mentare.
"onstructiv7 filtrele brute 9fig. 2.1!7 a: se compun dintr8o carcas metalic &n care
sunt practicate orificiile de intrare #i de ie#ire a combustibilului. )entru asamblarea
elementului filtrant 17 carcasei 2 #i capacului 37 se utilizeaz #urubul prezon (. 3lementul
filtrant pentru filtrele brute de motorin poate fi realizat din fire de s%rm7 discuri cu
interstiii &ntre ele7 p%sl artificial7 estur de bumbac7 etc.
,iltrele fine 9fig. 2.1!7 b: rein impuriti cu dimensiuni de 2 27! Wm #i au
actualmente elementul filtrant realizat din 2%rtie 9filtru micronic:. "ombustibilul7 dup ce
strbate filtrul grosier ptrunde &n filtrul fin prin orificiul de intrare i7 tra8verseaz 2%rtia
filtrant 17 unde sunt reinute impuritile solide cu dimensiuni mai mari dec%t cele ale
porilor 2%rtiei #i7 prin tubul central al cartu#ului filtrant 27 se &ndreapt ctre orificiul de
ie#ire e. 0a traversarea 2%rtiei filtrante7 picturile fine de ap din combustibil se
aglomereaz &n picturi mai mari #i se depun &n cupa !. Mo8lirea cupei colectoare se face
periodic prin dopul de golire +. )entru aerisirea siste8mului este prevzut dopul /.
a. b.
Fig. 2.15 "onstrucia filtrului grosier 9a: #i a filtrului fin 9b: de combustibil
2!
" 4 3 1#
5
1
2
6
5

% 3 4
5
6

1
2

!
4
A
%
A
Din funciunile generale ale instalaiei de alimentare cu combustibil7 pompei de
in-ec*ie &i revin urmtoarele6
8 s asigure alimentarea cilindrilor cu o cantitate precis dozat funcie de
sarcina motorului;
8 momentul &nceputului in<eciei s fie precis determinat #i variabil &n funcie de
turaie #i sarcin;
8 s asigure o lege optim de debitare a combustibilului7 corespunztoare unor
indici superiori de putere #i economicitate;
8 s asigure debitarea uniform a combustibilului pe cilindri;
8 momentul de &nceput #i sf%r#it de in<ecie s se fac brusc.
)entru satisfacerea c%t mai deplin a acestor cerine s8au dezvoltat diferite tipuri
constructive de pompe de in<ecie7 grupate principial &n dou clase funda8mentale6
8 cu reglarea sarcinii prin aspiraie invariabil #i descrcare parial
8 cu reglarea sarcinii prin aspiraie variabil #i descrcare total;
Tna dintre cele mai des folosite pompe de in<ecie este cea cu elemeni &n linie7
care se &nscrie &n clasa celor cu aspiraie total #i descrcare parial prin modificarea
sf%r#itului in<eciei. 3a este alctuit dintr8un numr de elemeni de pom8pare identici
9egal cu numrul cilindrilor: grupai &ntr8un ansamblu7 form%nd un agregat. )rinderea
pompei pe motor se face prin intermediul unei flan#e frontale.
Gealizarea unor A" de cilindree mai mic #i turaie ridicat a impus dezvol8
tarea pompelor de in<ecie cu distribuitor rotativ 9cu element unic de refulare:7 care sunt
cu aspiraie variabil #i refulare total.
/n-ectorul &ndepline#te funciile de introducere7 pulverizare #i distribuie a
combustibilului &n camera de ardere9fig. 2.1$:.
2$
Fig. 2.16 ,eciune printr8un in<ector &nc2is
1 = racord pentru intrarea combustibilului debitat de pompa de in<ecie; 2 = filtru;
3 = canal de legtur; ( = acul pulverizatorului; ! = arc; $ = corpul in<ectorului;
+ = orificiile pulverizatorului; ' = piuli; / = corpul pulverizatorului;
1. = #urub; 11 = piuli; 12 = racord; 13 = capac; 1( = ti<
2.10 I"*,()(&$( ! ()$m",(r ( mo,o(r)or
+' (0r$"!r 0r$" *+1",$
4n cazul motoarelor cu aprindere prin sc%nteie amestecul aer=combustibil se poate
forma &n dou moduri6 prin car%uraie 9&n e*terior: sau prin injecie 9&n e*te8rior #i &n
interior:. 4n toate cazurile instalaia de alimentare a A, &ndepline#te urm8toarele
funciuni6
dozeaz combustibilul #i aerul &n raport cu sarcina #i turaia motorului;
asigur pulverizarea7 vaporizarea7 amestecarea parial a combustibilului cu aerul;
asigur pornirea sigur a motorului la orice temperatur;
permite reglarea doza<ului &n concordan cu modificarea strii te2nice a moto8rului
#i cu sc2imbarea anotimpului.
2+
1
6
5
!

3
4
"
2
Fig. 2.1 ,c2ema unei instalaii de alimentare a A, prin carburaie
1 = filtru de aer; 2 = camer de amestec; 3 = obturator sau clapet de acceleraie;
( 8 colector; ! = rezervor de combustibil; $ = sorb; + = cam; ' = pomp; / = carburator
2.11 I"*,()(&$( ! (0r$"!r
( mo,o(r)or +' (0r$"!r 0r$" *+1",$
-nstalaia de aprindere ce ec2ipeaz motoarele cu aprindere prin sc%nteie tre8buie
s asigure la momentul oportun formarea &ntre electrozii bu<iei a sc%nteii electri8ce
necesar declan#rii arderii amestecului carburant din camera de ardere.
Din punct de vedere constructiv se deosebesc dou tipuri principale6
8 instalaii de aprindere6 cu baterie de acumulatoare 9clasice sau electronice:;
8 instalaii de aprindere cu magnetou.
2.11.1. I"*,()(&$( ! (0r$"!r +)(*$+-
X instalaie de aprindere &n construcie clasic 9fig. 2.1': asigur tensiunea &nalt
necesar declan#rii sc%nteii electrice prin intermediul bobinei de inducie 37 care
transform curentul de <oas tensiune 9$$7127 2( @: furnizat de ctre o baterie de
acumulatoare7 &n curent de &nalt tensiune 91. ... 8 2! ... @:.
2'
1
3
2
4
6

!
"
5
Fig. 2.1! -nstalaia de aprindere &n construcie clasic6
1 8 baterie de acumulatoare; 2 = contact; 3 = bobin de inducie; ( = primar;
! = secundar; $ = ruptor; + = condensator; ' = distribuitor; / = bu<ii.
2.11.2 I"*,()(&$$ ! (0r$"!r m(#",$+
4n cazul instalaiilor de aprindere cu magnetou 9fig. 2.1/:7 utilizate &n general la
A, de putere mic7 curentul de &nalt tensiune7 necesar producerii sc%nteii electrice7
este produs de ctre un generator cu o construcie special numit magnetou.
agnetoul este format dintr8un inductor #i un indus. -nductorul este construit din
unul sau mai muli magnei permaneni7 &ntre polii crora se formeaz un c%mp magnetic7
uniformizat de masele polare. -ndusul7 situat &n c%mpul magnetic al induc8torului7 are un
miez de fier moale7 pe care se gsesc dou &nf#urri din fir de cupru izolat6 &nf#urarea
primar #i &nf#urarea secundar. 4nf#urarea primar are un capt legat la mas #i cel de8
al doilea capt legat la ruptor7 iar &nf#urarea secundar este legat la mas #i la
distribuitorul magnetoului.
Fig. 2.1" ,c2ema unei instalaii de aprindere cu magnetou6
1 = magnet permanent; 2 = mase polare; 3 = miez; ( = condensator;
-p = &nf#urare primar; -s = &nf#urare secundar; G = ruptor; "m = ciocnel mobil;
"f = ciocnel fi*; D = distribuitor; l = lulea de distribuie; f = fi#; b = bu<ie
2/
&
Cf
3
2
I'
Ip
2
(
b
)
F)u*
magnetic
F)u*
magnetic
1
Cm
4
f
)rin antrenarea 9mecanic: indusului &n mi#care de rotaie #i &ntretierea li8niilor
de for ale c%mpului magnetic7 &n &nf#urarea primar apare7 prin inducie mag8netic7
un curent de <oas tensiune 91! ... 2. @:. 0a &ntreruperea curentului de <oas tensiune 9cu
a<utorul ruptorului: &n &nf#urarea secundar este indus un curent de &nalt tensiune 91.
... ... 2! ... @: care prin luleaua de distribuie7 ploturi #i fi#e a<unge la bu<ii7
produc%ndu8se sc%nteia electric.
2.12 S$*,m ! *'0r(()$m",(r ( mo,o(r)or
+' (r!r $",r"-
,upraalimentarea7 reprezint unul dintre cele mai importani pa#i &nainte fcui &n
dezvoltarea motoarelor cu ardere intern7 primul motor supraalimentat fiind prezentat la
Salonul de la ,ran0furt &n anul 1/++ de ctre firma Daimler-(enz 9astzi Daimler-
&r1sler:. 3a se poate realiza din punct de vedere constructiv8funcional &n dou moduri
principale6
8 cu suflante 9antrenate mecanic de la arborele cotit sau prin turbin cu gaze:;
8 prin unde de presiune 9ce pot fi simplu sau dublu eta<ate:.
3.
1 2
3
4
5 6
Fig. 2." ,c2ema unei instalaii de
supraalimentare cu turbosuflant6
1 = suflant pentru aer; 2 = turbin;
3 = canal bY8pass; ( = supap de reglare
a presiunii de supraalimentare;
! = aer proaspt; $ = gaze arse
2.1/ S$*,m') ! '"#r
() mo,o(r)or +' (r!r $",r"-
"ondiiile de funcionare ale motoarelor cu ardere intern impun prezena sis8
temului de ungere7 care trebuie s asigure6
8 ungerea pieselor &n mi#care relativ pentru mic#orarea frecrii7 respectiv
reducerea pierderilor mecanice #i a uzurii;
8 rcirea suprafeelor #i pieselor solicitate termic7 prin preluarea unei pri din
cldura rezultat &n funcionare;
8 mrirea etan#eitii cilindrului;
8 curirea suprafeelor &n mi#care de particulele de metal #i reziduuri de ardere;
8 protecia &mpotriva coroziunii.
Xrganele motorului lucreaz &n condiii e*trem de variate #i de aceea acestora7 se
e*ecut &n mai multe moduri6 sub presiune7 prin cea sau prin stropire &n funcie de
gradul de &ncrcare #i regimul de lucru al organelor.
arile progrese &nregistrate de construcia A- de astzi sub raportul unor
performane superioare7 al durabilitii #i al economicitii sunt datorate &n mare parte
realizrilor din domeniul ungerii #i al te2nologiilor de fabricare a uleiurilor. Astfel7
procesul de lubrificaie se desf#oar normal dac uleiul6
8 se alege raional tipul de ulei 9numrul sorturilor de ulei este limitat de
proprietile fizice substanelor primare7 de procedeele te2nologice7 de costul
fabricaiei:;
8 se distribuie corespunztor la organele aflate &n mi#care6
o se deplaseaz la locurile de ungere cu un consum minim de lucru
mecanic;
o &n doze potrivite7 pentru a limita consumul;
31
o la temperaturi adecvate.
4n cazul sistemelor de ungere mi*te 9fig. 2.1/: uleiul aspirat din baia de ulei de
ctre pomp printr8un sorb prevzut cu sit este refulat sub presiune spre filtrul grosier7
9uneori #i un filtru fin:7 radiator #i rampa principal. De aici uleiul trece la lagrele
paliere ale arborelui cotit7 iar prin canalele practicate &n acesta la fusurile manetoane #i
apoi prin biele la boluri. )rin canalizaii speciale se ung sub presiune arborele cu came #i
a*ul culbutorilor.
,uprafaa interioar a pistoanelor este &mpro#cat cu ulei prin pulverizatorul
9orificiul: din piciorul bielei #i de aici prin orificiile practice &n zona segmenilor de
ungere uleiul a<unge la suprafaa de contact dintre piston #i cilindru.
"ircuitul secundar cuprinde filtrul de ulei &n derivaie #i radiatorul de rcire.
Tngerea angrena<elor de antrenare a distribuiei #i pompei de in<ecie se face
uzual prin barbota<.
Saia de ulei este7 &n ma<oritatea cazurilor7 carterul inferior al motorului #i conine
/. ... /! L din cantitatea total de ulei.
Fig. 2.1" ,c2ema sistemului de ungere mi*t a A-6
1 = baia de ulei; 2 = pomp de ulei; 3 = sc2imbtor de cldur; ( = filtru de ulei;
32
5
"
4
3
2
1
6
!

1#
! = rampa central de ungere; $ = arbore cotit; + = arborele cu came; ' = arborele culbutorilor; / =
lagrul turbosuflantei; 1. = manometru
2.13 S$*,m') ! r-+$r
() mo,o(r)or +' (r!r $",r"-
)rezena sistemului de rcire &n construcia motoarelor cu ardere intern este
determinat de necesitatea evacurii forate a unei pri din cldura dega<at prin ardere7
pentru a face posibil desf#urarea continu a procesului de lucru #i menine8rea unui
nivel termic corespunztor funcionrii la parametri optimi ai motorului. 1otodat7 ea
trebuie s asigure un regim constant de temperatur7 la valori optime7 pentru lic2id sau
ulei &n condiiile atmosferice &nt%lnite &n e*ploatare 98(. I(.
.
":.
)rin sistem de rcire se &nelege totalitatea agregatelor7 aparatelor #i dispozi8tivelor
care asigur evacuarea forat prin perei a unei cantiti din cldura dezvoltat &n cilindrul
motorului. Dup natura fluidului de rcire deosebim dou tipuri de sisteme6 rcire cu aer #i
rcire cu lic2id7 iar dup viteza acestuia6 rcire natural #i rcire forat.
,istemul de rcire direct cu aer se realizeaz prin contactul nemi<locit dintre
piesele &nclzite ale motorului #i aerul &ncon<urtor. 1ransferul de cldur se realizea8z
prin deplasarea unui curent de aer cu viteze ridicate 92. ... $. mAs: peste suprafaa
e*terioar a cilindrilor care este amplific prin nervurare 9fig. 2.2.:.
33
Fig. 22# "ilindri cu nervuri
utilizai &n cazul motoarelor
rcite cu aer
Gcirea cu lic2id este o rcire indirect7 transportul cldurii fiind realizat de ctre
lic2idul de rcire7 iar disiparea acesteia de ctre aer 9fig. 2.21:. Acest sistem de rcire
cuprinde dou circuite6 circuitul de lichid #i circuitul de aer.
4n principal7 circuitul de lic2id al sistemului cuprinde6 canalizaiile din blocul motor
#i din c2iulas 7 pompa de lic2id7 termostatul7 radiatorul7 tubulatura de legtur7 organele de
regla<7 etc. "ircuitul de aer cuprinde totalitatea elementelor care particip la difuziunea
cldurii &n aer 9radiator7 ventilator7 organe de regla<7 etc.:. Dup cum se observ radiatorul
este punctul de contact la celor dou circuite.
2.14 COM;USTI;ILI PENTRU
MOTOARELE CU ARDERE INTERN
Dezvoltarea motoarelor cu ardere intern a avut loc pari pasu odat cu dez8
voltarea te2nologiilor de e*tracie #i rafinare a ieiului.
2.14.1 Com7'*,$7$)$ 0",r'
mo,o(r) +' (0r$"!r 0r$" *+1",$
Dup cum s8a menionat &n capitolele anterioare7 condiiile funcionale ale
motoarelor cu aprindere prin sc%nteie impun utilizarea unor combustibili cu anumite
caracteristici fizico=c2imice #i funcionale. Ace#ti combustibili sunt fraciunile de iei ce
distil pe intervalul de temperaturi 32 ... 21.
.
" #i se numesc &n mod global ben+ine.
)rincipalele proprieti ce caracterizeaz calitile benzinei sunt6 volatilitatea7
punctul de congelare7 puterea calorific7 corosivitatea #i calitile antidetonante.
3(
1
2
3
4
Fig. 2.21 ,istem de rcire cu lic2id
1 = pompa de lic2id; 2 = radiator;
3 = termostat; ( = ventilator
)rin definiie7 cifra octanic reprezint raportul procentual volumetric de izooctan
dintr8un amestec de izooctan cu 2eptan7 amestec ce are aceea#i sensibilitate la detonaie
ca #i combustibilul de &ncercat7 determinarea fc%ndu8se pe un motor monocilindric &n
condiii stand de &ncercare7 utiliz%nd metoda .esearch sau metoda $otor. De e*emplu7
dac benzina de &ncercat detoneaz la fel ca un amestec din /. % izooctan #i 1. %
2eptan7 "X a benzinei este /..
)entru &mbuntirea calitilor benzinelor auto se utilizeaz diverse tipuri de
aditivi.
2.14.2 Com7'*,$7$)$ 0",r'
mo,o(r) +' (0r$"!r 0r$" +om0r$m(r
Tzual pentru alimentarea A" se utilizeaz motorine)e. 3le sunt combus8tibili
de natur mineral7 fiind constituite7 &n principal7 din 2idrocarburi parafinice7 naftenice7
aromatice #i 2idrocarburi cu structuri mi*te7 care se distil &n intervalul de temperatur6
2.. 8 (..
.
"7 &n compoziia acestora gsindu8se #i o serie de compu#i cu sulf7 cu o*igen #i
azot7 precum #i compu#i organo8metalici 9cu vanadiu7 nic2el7 fier7 etc.: &n proporii mai
mici.
Av%nd &n vedere caracteristicile proceselor ce au loc &n A" combustibilii
utilizai &n cazul acestora se apreciaz prin ci&ra cetanic ce caracterizeaz propriet-*ile
lor de autoaprindere. Aceast cifr reprezint raportul procentual volumetric &ntre cetan
9care se aprinde u#or #i i se atribuie cifra cetanic 1..: #i alfa-metil-naftalena 9care are o
mare &nt%rziere la autoaprindere #i i se atribuie cifra cetanic zero:.
4n vederea &mbuntirii proprietilor motorinelor7 din punct de vedere al ce8
rinelor te2nico8economice de utilizare &n A"7 se folosesc o serie de tipuri de aditivi.
2.14./ ;$o+om7'*,$7$)$
)rintele A"7 dr# 'udol& Diesel7 a preconizat &nc c2iar de la &nceput
posibilitatea funcionrii motoarelor cu aprindere prin comprimare #i cu combustibili de
origine vegetal7 el realiz%nd la 1. august 1'/3 un A" care utiliza ulei de ara2ide #i
prezent%nd apoi acest motor la 2!pozi*ia $ondial de la )aris din 3455. 4n 1/127 &n
cadrul unei "onferine marele inventator #i vizionar a spus6 ,chiar dac astzi
%iocom%usti%ilii par a &i nesemni&icati!i( n !iitor ei !or tot at)t de importani ca *i
petrolul *i cr%unele- prefigur%nd astfel viitorul combustibililor re&nnoibili.
4n cadrul familiei biocombustibililor7 un loc central &l ocup7 prin prisma pers8
pectivelor pe care le ofer pentru A"7 combustibilii de substituie pe baz de com8pu#i
organici o*igenai de tipul alcoolilor in&eriori 9metanol7 etanol:7 produ#i de fer8mentaie
acetonobutilic7 eteri7 uleiuri !egetale7 etc. Dintre ace#tia7 uleiurile vegetale #i derivatele
lor prezint7 pentru ma<oritatea rilor 3uropene7 un interes deosebit prin prisma
potenialului lor de producie #i utilizare.
3!
2.16 L'7r$%$("&$
2.16.1 Co"*$!r(&$$ #"r()
4n motoarele termice7 prezena lubrifianilor este indispensabil pentru asigu8rarea
unor funciuni pe c%t de importante7 pe at%t de variate7 care se pot clasifica &n urmtoarele
categorii6&uncia de lu%ri&icaie7 funcia de rcire( funcia de protecie( funcia de
etan*are. Din punct de vedere a strii de agregare #i a naturii lor7 lubrifianii se &mpart &n6
uleiuri minerale7 unsori consistente #i lubrifiani solizi.
/. TRACTOARE UTILIZATE N HORTICULTUR
.ractoru) este o ma#in agricol surs de energie7 folosit pentru a tracta 9re8
morca:7 a &mpinge sau purta unelte #i ma#ini agricole7 terasiere7 remorci etc.7 precum #i
pentru acionarea7 comanda #i reglarea organelor de lucru ale unora dintre acestea.
1ractoarele reprezint principala surs energetic pentru efectuarea mecanizat a
lucrrilor &n 2orticultur.
/.1 C)(*$%$+(r( ,r(+,o(r)or
)entru clasificarea tractoarelor se pot utiliza diferite criterii7 cum ar fi6 desti8naia7
tipul #i puterea motorului7 tipul sistemului de rulare7 tipul transmisiei7 numrul roilor
motoare7 tipul mecanismului de direcie.
Dup destina*ie7 tractoarele se clasific &n6 tractoare agricole7 tractoare indus8
triale #i tractoare de transport.
Tractoarele agricole7 dup domeniul lor de utilizare7 pot fi6 de utilizare ge8neral7
universale7 specializate #i #asiuri autopropulsate.
Tractoarele de utilizare general pot fi pe roi sau pe #enile #i sunt folosite la
e*ecutarea principalelor lucrri agricole6 arat7 semnat7 grpat7 recoltat etc.7 precum #i la
unele lucrri de construcii. 4n prezent7 noiunea de tractor de utilizare general se refer
&n special la tractoarele pe roi.
Tractoarele uni!ersale formeaz o grup a tractoarelor pe roi #i sunt carac8
terizate prin faptul c au o lumin mai mare 9&n unele cazuri variabil:7 posed posibi8
litatea de modificare a ecartamentului #i au o gam mare de viteze. 3le se utilizeaz la
arat7 semnat7 lucrri de &ntreinere a culturilor pr#itoare7 recoltat etc.7 precum #i la
lucrri de transport &n agricultur.
Tractoarele specializate sunt acele tractoare care7 printr8o construcie speci8al7
sunt adaptate diferitelor lucrri #i pot fi6 tractoare pomicole7 tractoare viticole7 tractoare
3$
legumicole tractoare pentru ceai7 tractoare pentru bumbac7 tractoare pentru lucrri &n
pant7 tractoare pentru culturi cu port &nalt etc.
+asiurile autopropulsate sunt tractoare pe roi la care motorul #i transmisia sunt
plasate &n zona punii din spate. ,paiul dintre cele dou puni7 rm%n%nd liber7 poate fi
utilizat pentru montarea ma#inilor agricole purtate sau platformei pentru transport. 4n
acest fel se asigur o supraveg2ere mai comod a funcionrii ma#inilor agricole7 ceea ce
permite &mbuntirea calitii lucrrilor #i reducerea oboselii tractoristului.
Tractoarele pentru industrie se pot grupa &n6 tractoare cu utilizare general #i
tractoare speciale. 1ractoarele cu utilizare general se folosesc pentru e*ecutarea unor
lucrri grele de terasamente7 defri#ri7 lucrri de irigaii7 &mbuntiri funciare7 traciuni
grele etc. 1ractoarele speciale sunt destinate unor lucrri speciale6 lucrri de spat7 de
&ncrcat7 tras7 apropiat bu#teni 9cor2%nit:7 etc.
Tractoarele de transport sunt destinate lucrrilor de transport &n agriculttur al
produselor agricole #i al altor materiale7 at%t pe drumuri amena<ate7 c%t #i pe terenuri fr
drumuri. 3le se caracterizeaz prin vitez de deplasare cuprins &ntre 2! #i (! Vm A 2 #i
printr8o suspensie &mbuntit.
Dup sistemul de rulare7 tractoarele pot fi tractoare pe roi7 tractoare pe #enile #i
tractoare cu semi#enile. 0a r%ndul lor7 tractoarele pe roi pot fi6 cu dou puni sau cu o
punte 9motocultoare:.
Tractoarele cu dou pun*i formeaz ma<oritatea tractoarelor #i au7 &n general7
patru roi. Dup numrul roilor motoare7 amplasate de obicei &n spate7 cele din fa fiind
de direcie7 tractoarele cu dou puni pot fi6 cu dou roi motoare 9( * 2: #i cu patru roi
motoare 9( * (7 four-eel drive:.
Tractoarele cu patru ro*i motoare pot avea roile neegale sau egale. 0a trac8
toarele cu dou roi motoare 9( * 2:7 puntea din fa poate fi cu ecartament normal 9cale
normal:7 cu roi apropiate 9cale &ngust: #i cu o singur roat 9tractoare pe trei roi:.
Tractoarele cu o singur punte7 numite #i motocultoare7 sunt tractoare de putere
mic 938' VZ: #i gabarit redus. 3le sunt utilizate la lucrri agricole pe su8prafee mici7 &n
parcuri7 grdini7 sere7 orezrii7 lucrri de transport pe distane mici #i la unele lucrri
staionare. anevrarea motocultorului se face cu a<utorul a dou m%nere a cror poziie
poate fi reglabil 9sus8<os #i lateral st%nga8dreapta: pentru asi8gurarea unei conduceri
comode. 4n agregat cu semiremorc ele se transform &n autove2icule cu patru roi.
Tractoarele pe 6enile se deplaseaz cu a<utorul mecanismului #enilelor. 3le
asigur o aderen mai bun #i o presiune pe sol mai sczut fa de tractoarele pe roi.
Au &ns o greutate mai mare7 sunt mai complicate din punct de vedere con8structiv #i mai
scumpe &n fabricaie #i e*ploatare. Din aceast cauz7 tractoarele pe #enile au o pondere
mai mic &n agricultur7 ele predomin%nd &n cadrul grupei trac8toarelor pentru industrie.
Tractoarele cu semi6enile au sistemul de rulare format &n fa din roi7 iar &n spate
din #enile. Aceste tractoare se obin7 de regul7 prin modificarea tractoarelor obi#nuite pe
roi7 prin montarea pe roile din spate #i pe ni#te roi intermediare a unor semi#enile
u#oare.
3+
Av%nd &n vedere ec2ipamentul de lucru tractoarele pot fi ec2ipate cu ridictor
2idraulic #i priz de putere numai &n spate sau #i &n spate #i &n fa.
"onform normelor 3uropene tractoarele cu puteri cuprinse &ntre 1$ #i 23! VZ
acoper patru clase ordinare #i dou speciale 9X #i M:.
/.2 Cor0') ,r(+,or')'$
"orpul 9cadrul: tractorului serve#te pentru montarea #i fi*area mecanismelor #i
ansamblurilor tractorului 9fig. $.1:. 3l trebuie s asigure montarea #i demontarea rapid #i
simpl a ansamblurilor #i subansamblurilor tractorului #i s aib o rigiditate ridicat. 4n
funcie de construcia corpului7 tractoarele pot fi6 cu ram7 cu semiram #i fr ram.
3'
1
2
4
3
6

1#
2
3
1#
5
"
4
1
6
!
Fig. 3.1 "onstrucia modular a unui tractor modern 97ohn Deere seria $...:
1 = semiram; 2 = grup energetic 9A-:; 3 = radiator; ( = transmisie; ! = punte fa;
$ = punte spate; + = transmisie priz de for; ' = mecanism de acionare a ridictorului 2idraulic;
/ = post de control #i comand; 1. 8 capota<
/./ Tr("*m$*$( ,r(+,o(r)or
Transmisia unui tractor cuprinde totalitatea mecanismelor cu a<utorul crora se
realizeaz transmiterea puterii de la motor la roile motoare. 1ransmisia permite
modificarea vitezelor de deplasare #i a forelor de traciune &n funcie de condiiile de
deplasare ale tractorului. 1ractoarele agricole lucreaz &n condiii e*trem de variate #i
trebuie s e*ecute diferite lucrri te2nologice7 #i ca atare capacitatea de lucru #i con8
sumul minim de combustibil depind de alegerea corect a turaiei motorului #i respec8tiv
a treptei de vitez pentru deplasarea agregatului.
1rebuie menionat c transmisiile tractoarelor agricole trebuie s asigure con8
comitent transmiterea mi#crii #i la alte mecanisme #i organe de lucru 9priz de pu8tere7
roat de curea7 pompe 2idraulice7 puntea motoare a remorcilor active7 trolii7 etc.:.
Av%nd &n vedere modul de transmitere a puterii de la motor la ro*ile motoare ale
tractorului 9posterioare #i anterioare:7 transmisiile pot fi6 mecanice7 2idraulice7 electrice #i
combinate 92idromecanice7 electromecanice etc.:.
Dup modul de varia*ie a vitezei de deplasare sunt transmisii &n trepte #i
transmisii progresive 9fr trepte:.
/./.1 Tr("*m$*$$ m+("$+ 2" ,r0,
Transmisia tractorului 8-99: 9tipul standard de tractor de (! ") fabricat la T.1.
Sra#ov: #i a modelului derivat pentru viticultur @8((! este realizat dup o sc2em
relativ modern fiind prevzut cu o cutie de viteze 1 cu dispozitive de sin8cronizare7
combinat cu un reductor 2 de tip planetar realiz%ndu8se astfel o gam de viteze lent #i
una rapid.
3/
2
1
3
Fig. 3.2 ,c2ema transmisiei tractorului 08((!
Din tractorul 8-99: deriv #i tractorul 8-99: DT 9(*(:. 4n cazul acestui tractor7
mi#carea la roile motoare ale punii din fa este transmis prin roile dinate 1+7 1'7 1/7
#i 2.7 transmisia cardanic 217 transmisia central 227 diferenialul punii din fa 23 #i
articulaiile cardanice sincrone 2( 9fig. 3.3:.
Fig. 3.3 ,c2ema transmisiei tractorului 8-99: DT
"uplarea #i decuplarea roilor motoare din fa se realizeaz prin deplasarea
st%nga8dreapta a roii dinate 2.. "elelalte elemente ale transmisiei sunt acelea#i ca la
tractorul T8((! 9(*2:.
X transmisie interesant este cea realizat de ctre firma ,2;DT pentru ec2iparea
tractoarelor sale de putere mic #i medie 9fig. 3.(: viticole #i pomicole. 3a este prevzut
cu un ambreia< 2idrodinamic ce permite cuplarea vitezelor sub sarcin7 are o structur
simpl7 robust #i realizeaz un numr de 1' trepte de vitez pentru mersul &nainte #i $
pentru mersul &napoi. )riza de putere poate fi antrenat la !(.7 +(. #i 1... rotAmin.
(.
4

2
6
5
Fig. 3.4 ,c2ema transmisiei tractorului ,2;DT ,armer
1 = ambreia< principal 92idrodinamic:; 2 = ambreia< secundar; 3 = angrena< cilindric dublu pentru
acionarea prizei; de putere; ( = amplificator de cuplu; ! = selector triplu pentru gama de viteze;
! = reversor pentru mersul &napoi; $ = selector pentru treapta de vitez;
$ = cone*iune pentru transmisia punii anterioare; + = reductorul pentru priza de putere 9realiz%nd
trei turaii de funcionare6 !(.7 +(. #i 1... rotAmin:
/./.2 P(r,$+')(r$,-&$ () ,r("*m$*$$
)( ,r(+,o(r) 0 ."$)
)articularitile transmisiei tractoarelor pe #enile deriv din absena 9&n cele mai
multe cazuri: diferenialului &n construcia punii din spate #i prezena ambreia<elor
laterale #iAsau fr%nelor &ntre transmisia central #i cea final cu rol de mecanism de
direcie.
,c2ema cinematic a transmisiei tractorului S-99: #i a modelelor derivate SV-99:7
S/V-99: #i S$-99: din clasa (.. produse de ctre firma rom%neasc 8. T. (ra6ov este
caracteristic pentru tractoarele agricole pe #enile 9fig. 3.!:. 3a se remarc printr8o mare
simplitate constructiv #i cuprinde &n lanul su cinematic ambreia<ul 17 cutia de viteze 27
reductorul 37 transmisia central (7 ambreia<ele laterale cu fr%ne ! #i $ #i transmisiile
finale + #i '. 1ransmisia la priza de putere / este preluat de la arborele principal al cutiei
de viteze 1. printr8un arbore #i un reductor.
"omanda ambreia<elor #i fr%nelor laterale se face uzual prin p%rg2ii #i pedale de
ctre operator. 3le stabilesc legtura dintre restul transmisiei #i steluele motrice 11
realiz%nd deplasarea7 vira<ul cu diferite raze #i staionarea tractorului.
Numrul treptelor de viteze ce se pot realiza cu aceast transmisie este de $
pentru mersul &nainte #i 2 pentru mersul &napoi7 ele fiind obinute prin combinarea cutiei
de viteze cu 3 I 1 trepte cu un reductor cu dou trepte 9rapid #i lent:. Acest numr de
trepte de vitez este considerat a fi acceptabil av%ndu8se &n vedere cerinele lucrrilor
te2nologice ce se e*ecut cu tractoarele #enilate.
(1
1
3
5
6
1

"
!
6
5
1#
2
3
4
11
Fig. 3.5 ,c2ema transmisiei tractorului ,8((!
#i a modelelor derivate ,@8((!7 ,-@8((! #i ,8((!
)rincipiul sc2emei cinematice prezentate &n figura 3.! este utilizat &n con8strucia
transmisiilor celor mai multe tipuri de tractoare pe #enile7 din toate clasele de putere7 at%t
de uz general7 c%t #i specializate.
/.3 S$*,m') ! r')(r ( ,r(+,o(r)or
,istemul de rulare are rolul de a transforma momentul motor transmis prin
intermediul transmisiei de la motorul termic la roile motoare ale tractorului7 &n for de
traciune7 necesar pentru &nvingerea rezistenelor care apar &n timpul deplasrii
tractorului #i a ma#inii agricole7 cu care acesta se afl &n agregat.
4n acela#i timp7 sistemul de rulare susine elementele componente ale trac8torului
&n timpul rulrii acestuia #i permite modificarea direciei #i sensului de deplasare a
agregatului.
Nu &n ultimul r%nd7 sistemul de rulare asigur 9&n unele cazuri &n corelaie cu
sistemul de suspensie: confortul &n e*ploatare al operatorului7 prin gradul de trans8mitere
la acesta a oscilaiilor generate de starea suprafeei pe care se deplaseaz trac8torul.
Av%nd &n vedere cele menionate anterior7 tipul sistemului de rulare al trac8
toarelor depinde &n principal de destinaia tractorului #i de condiiile de e*ploatare ale
acestuia. Astfel7 &n funcie de tipul organelor de rulare folosite7 sistemul de rulare poate fi
de tipul cu roi pneumatice7 cu #enile #i combinat 9semi#enile:.
/.4 S$*,m) ! !$r+&$ ',$)$=(, )( ,r(+,o(r
,istemele de direcie fac parte dintre organele de conducere a tractorului7
acion%nd asupra mecanismului de rulare pe roi sau pe #enile #i av%nd rol de a mo8difica
direcia de mi#care.
/.4.1 S$*,m) ! !$r+&$ () ,r(+,o(r)or 0 ro&$
(2
,istemele de direcie ale tractoarelor pe roi trebuie s &ndeplineasc ur8mtoarele
cerine constructive #i funcionale6
s asigure stabilitatea tractorului la deplasarea &n linie dreapt. )entru aceasta este
necesar ca <ocurile la mecanism s fie c%t mai mici #i <ocul ung2iular al volanului s
nu dep#easc 1.
.
= 1!
.
;
acionarea volanului s se fac cu eforturi c%t mai mici din partea conductorului6 $.
N la virarea roilor &n deplasarea tractorului #i 12. N la virarea pe loc;
s se asigure o proporionalitate &ntre gradul de acionare a volanului #i gradul de
virare a roilor de direcie;
s asigure redresarea 9stabilizarea: direciei tractorului 9s e*iste tendina ca la
deplasarea &n vira< roile de direcie blocate s revin &n poziia corespunztoare
deplasrii &n linie dreapt:;
s &mpiedice transmiterea #ocurilor de la roile de direcie la volan.
Diferitele sisteme de direcie se pot clasifica dup6 metoda de realizare a vi8
ra<ului; numrul roilor de direcie; modul de acionare a sistemului.
Fig. 3.6 oduri de realizare a vira<ului &n cazul tractoarelor pe roi
a = cu roile din fa; b = cu roile din spate; c = cu toate roile; d = crab; e = cu #asiu articulat
4n prezent7 pentru realizarea vira<ului tractoarelor pe roi se folosesc urm8toarele
metode de baz 9fig. 3.$:.
/.4.2 S$*,m) ! !$r+&$ () ,r(+,o(r)or 0 ."$)
Din punct de vedere constructiv mecanismul de direcie al tractoarelor agri8cole
pe #enile este parte integrant a transmisiei7 fiind plasat &n puntea motoare a acestora.
)rincipial el realizeaz modificarea direciei de deplasare a tractorului prin modificarea
vitezei celor dou #enile ale acestuia ca rezultat al unor viteze ung2iu8lare diferite a celor
dou stelue motrice. )rin urmare raza de vira< a tractorului este dependent de diferena
dintre cele dou viteze 9fig. 3.+:.
(3
a. b. c. d. e.
Penila cu vitez mai mare se deplaseaz &n avans #i se nume#te naintat7 iar
#enila cu vitez mai mic rm%ne &n urm #i se nume#te ntrziat.
,olul 9sau drumul: se opun &n decursul vira<ului at%t mi#crii de rotaie7 c%t #i de
translaie a #enilelor tractorului. )rin mi#carea lor de rotaie &n timpul e*ecutrii vira<ului
#enilele deformeaz #i foarfec solul &ntr8o direcie perpendicular pe planul longitudinal
de simetrie al tractorului d%nd na#tere la reaciuni laterale &ndreptate &n sens opus
deplasrii #enilelor. 4n mod implicit #i momentele la roile motoare sunt diferite &n timpul
vira<ului. "re#terea &ncrcrii motorului cu mic#orarea razei de vira< e*plic scderea
vitezei de deplasare &n acest caz fa de mersul &n linie dreapt.
4n figura 3.' este reprezentat sc2ema mecanismului de direcie cu am8breia<e7
unul dintre cele mai simple din punct de vedere constructiv #i ca urmare printre cele mai
rsp%ndite &n construcia tractoarelor de puteri mici. 4n cazul acestui mecanism arborele
conductor 1 9antrenat de la transmisia central: este legat de arborii condu#i 2 #i 2[ prin
dou ambreia<e cu friciune7 multidisc 3. )e capetele e*terioare ale arborilor condu#i se
fi*eaz roile conductoare ale transmisiei finale7 iar pe prile conduse ale ambreia<elor
de direcie 9st%nga #i dreapta: se monteaz c%te o fr%n 9f
1
#i f
2
:.
Acionarea ambreia<elor #i a fr%nelor se face pe cale mecanic cu a<utorul unor
manete de comand7 pedale sau pe cale 2idraulic prin intermediul unui distribuitor.
Fig. 3.! ,c2ema mecanismului de direcie cu ambreia<e
((
@
d
B @
s
= mers &n linie dreapt;
@
d
D @
s
= vira< st%nga;
@
d
D @
s
B. = vira< st%nga mai str%ns;
@
s
B 8 @
d
= vira< st%nga cu raz minim;
@
d
C @
s
= vira< dreapta;
@
d
C @
s
B. = vira< dreapta mai str%ns;
@
d
B 8 @
s
= vira< dreapta cu raz minim;
Fig. 3. 3*ecutarea vira<ului &n cazul tractoarelor pe #enile
/
d /
'
3
1
2
3
20
/.6 S$*,m ! %r1"(r ',$)$=(, )( ,r(+,o(r
/.6.1 Co"*$!r(&$$ #"r()
Golul sistemului de fr%nare este de a asigura mic#orarea vitezei de deplasare a
tractorului7 pentru oprirea lui7 pentru imobilizarea lui &n stare oprit #i pentru fr%narea
total sau parial a unei singure roi sau #enile &n vederea realizrii de raze mici de vira<.
,istemul de fr%nare trebuie s asigure o fr%nare rapid #i &n acela#i timp lin7 fr
#ocuri &n momentul acionrii7 s asigure defr%narea la &ncetarea aciunii #i s prezinte
posibilitatea de a rm%ne &n stare blocat pentru ca tractorul s rm%n imobilizat pe
terenurile plane sau &n pant.
"apacitatea de fr%nare prezint o importan deosebit deoarece determin direct
securitatea activ a tractorului #i posibilitatea de utilizare integral a acestuia &n decursul
e*ecutrii lucrrilor din cadrul te2nologiilor 2orticole.
4n cadrul unui sistem de fr%nare sunt dou pri distincte #i anume6 partea de
frnare #i partea de ac*ionare. )artea de fr%nare cuprinde la r%ndul su dou com8
ponente6 una fi* #i alta mobil. 3a poate fi realizat &n diferite variante constructive #i
anume6 fr%ne cu band7 fr%ne cu saboi #i fr%ne cu discuri.
)artea de acionare se poate #i ea realiza &n mai multe moduri #i anume6 cu
acionare mecanic7 cu acionare 2idraulic7 cu acionare pneumatic sau 2idropne8
umatic.
)entru &ndeplinirea tuturor cerinelor impuse sistemului de fr%nare tractoarele sunt
ec2ipate cu mai multe tipuri de fr%ne. Astfel7 dup modul de utilizare7 fr%nele tractoarelor
sunt6 fr%ne de serviciu7 fr%ne de siguran #i fr%ne de staionare 9parcare:.
,rna de serviciu7 denumit uzual #i fr%n de picior constituie sistemul prin8cipal
de fr%nare al tractoarelor. 3a poate aciona numai pe o roat sau pe toate roile motrice
9dup cerine:.
,rna de siguran* are rolul de a suplini fr%na de serviciu &n cazul defectrii
acesteia7 motiv pentru care poart #i denumirea de frn de avarii sau frn de ur-gen*.
,rna de sta*ionare +parcare' denumit #i frn de mn7 este destinat a
menine tractorul imobilizat pe o pant sau ramp7 &n absena operatorului7 un timp
nelimitat. 0a ma<oritatea tractoarelor fr%na de m%n preia #i rolul fr%nei de siguran.
(!
Amplasarea fr%nelor se face de obicei pe arborii transmisiei la tractoare #i &n
tamburul roilor la remorci #i automobile.
/.6 E+?$0(m",) ! )'+r' () ,r(+,o(r)or
3c2ipamentele de lucru ale tractoarelor au rolul de a realiza cuplarea #i antre8
narea7 &n timpul lucrului sau la staionar7 a ma#inilor #i uneltelor agricole sau silvice.
4n prezent interfaa de baz pentru ec2ipamentele de lucru este amplasat &n
spatele tractorului 9fig. $./3:. 3a cuprinde urmtoarele ec2ipamente6 mecanism de
suspendare 3; priz de putere !7 bar de traciune '7 cupl de remorcare (7 c%rlig de
traciune7 prize 2idraulice 2. 4n acela#i timp7 un numr din ce &n ce mai mare de tractoare
sunt ec2ipate cu ec2ipamente de lucru 9ridictor7 priz de putere7 etc.: mon8tate &n partea
frontal.
Fig. 3." 3c2ipamentele de lucru ale tractorului
1 = cabin; 2 = prize 2idraulice; 3 = mecanism de cuplare8suspendare posterior; ( = cupl de
remorcare; ! = priz de putere; $ = bara de remorcare; + = c%rlig de remorcare; ' = bar de
traciune; / = mecanism de cuplare8suspendare frontal; 1. = ridictor frontal
($
1
4
3
2
6

5
"
!
1#
/.6.1 M+("$*m ! +'0)(r @ *'*0"!(r
Datorit multiplelor avanta<e pe care le prezint ma#inile agricole purtate #i
semipurtate 9simplitate constructiv7 mas redus7 manevrabilitate ridicat7 etc.: ma8
<oritatea tractoarelor 2orticole se ec2ipeaz cu un mecanism de cuplaresuspendare.
a#inile purtate se cupleaz la tractor7 prin mecanismul de suspendare7 cu
a<utorul a trei articulaii de cuplare. a#inile semipurtate se deosebesc de cele purtate
prin aceea c roile lor de spri<in preiau o parte din greutatea ma#inii &n timp ce cealalt
parte este preluat de ctre tractor7 prin cele dou articulaii de cuplare.
/.6.2 I"*,()(&$( ?$!r(')$+-
-nstalaia 2idraulic a tractoarelor are rolul de a aciona mecanismul de sus8pensie
pentru ridicarea ma#inilor purtate #i pentru acionarea de la distan a cilin8drilor de
for sau a motoarelor 2idrostatice.
3lementele componentelor ale unei instalaii 2idraulice sunt6 rezervorul de ulei 9la
unele tractoare carterul transmisiei:7 filtrul de ulei7 pompa 2idraulic7 distri8buitorul
2idraulic7 supapa #i conductelor de legtur.
(+
Fig. 3.1# ,c2ema constructiv
a mecanismului de suspendare
&n trei puncte
triung2i de legtur6
tirant lateral st%nga;
tirant lateral dreapta
tirant central;
tirant vertical;
arbore de acionare6
a* de cuplare;
braele arborelui de acionare
triung2i de cuplare.
1
2
5
"

3
6
4
!
!
Fig. 3.11 )oziiile manetei de comand
a distribuitorului 2idraulic
G = ridicat;
" = cobor%t;
N = neutru;
F = flotant.
/.6./ D$*0o=$,$A ! (+&$o"(r
ulte din ma#inile care intr &n agregat cu tractorul &n procesul de lucru7 pe l%n
faptul c trebuie s fie tractate sau purtate7 au organele active antrenate. Antre8narea
acestora se poate realiza datorit ec2iprii tractoarelor cu priz de putere7 #aib de curea
#i instalaie 2idraulic.
)riza de putere ec2ipeaz tractoarele &n vederea antrenrii ma#inilor de lucru prin
intermediul transmisiilor cardanice. 4n prezent7 ec2iparea tractoarelor cu priz de putere
este generalizat la toate clasele.
)rizele de putere se pot clasifica dup felul turaiei #i modul de comand. Dup
felul turaiei prizele se clasific &n6 prize de putere cu turaie constant #i priz de putere
cu turaie variabil.
/.< E+?$0(m",') )+,r$+ ! ,r(+,o(r)or
)entru a putea lucra pe timp de noapte7 pentru a putea circula pe drumurile
publice sau pentru a asigura pornirea tractorului #i funcionarea aparaturii de control7 etc.7
a fost necesar dotarea tractoarelor cu ec2ipament electric comple*. Tlterior7
ec2ipamentul electric a furnizat energia electric necesar managementului electronic al
tractorului.
)rincipalele elemente componente ale unui ec2ipament electric sunt sursele #i
consumatorii.
,ursele de curent pentru alimentarea consumatorilor sunt6 bateria de acumu8
latoare #i alternatorul sau dinamul. 4n cele mai multe cazuri tensiunea din instalaia
electric a tractoarelor este de 12 @7 dar &n unele cazuri ea poate fi #i de 2( @.
)rincipalii consumatori ai ec2ipamentului electric &n cazul tractoarelor agri8cole
sunt6 electromotorul de pornire 9demarorul:7 lmpile de iluminare #i semnaliza8re7
cla*onul7 #tergtorul de parbriz7 termoin<ectorul7 instalaia de climatizare a cabi8nei7 etc.
3. SURSE ENERGETICE REGENERA;ILE
3.1 E"r#$( ?$!r(')$+-
3nergia 2idraulic este una dintre cele mai \vec2i\ forme de energie utilizate de
ctre om7 ea fiind folosit &nc din zorii civilizaiei la acionarea sistemelor de irigaii din
$esopotamia #i 2giptul antic.
('
Tur%inele hidraulice transform energia cinetic #iAsau potenial a apelor
curgtoare &n energie mecanic. 3le se fabric &ntr8o mare varietate constructiv7 at%t ca
principiu de funcionare7 c%t #i ca putere instalat.
)rincipalele pri componente ale unei turbine 2idraulice 9indiferent de tipul ei:
sunt6 rotorul 9elementul constructiv esenial:7 carcasa 9statorul: #i dispozitivele de
conducere a apei. 4n funcie de poziia a*ului rotorului motoarele 2idraulice pot fi cu a*
orizontal sau cu a* vertical.
1ipurile cele mai importante de turbine 2idraulice sunt6
cu aciune6 ,an-i< .elton;
cu reaciune6 /rancis7 D0riaz7 1aplan #i %ul%#
Fig. 4.1 )rincipiul constructiv al unei turbine )elton
1 8 rotor tip )elton; 2 8 alimentare vertical; 3 8 alimentare orizontal;
( = van deregla< a debitului
3.2 E"r#$( o)$("-
"entralele eoliene trebuie s cuprind &n componena lor turbina montat pe un
suport de susinere mobil fi*at pe un turn7 generatorul7 un sistem de transmisie #i un
mecanism pentru orientarea rotorului turbinei pe direcia v%ntului 9fig. (.2:.
(/
1
2
4
3
2
3
4
1
5
Fig. 4.2 3lementele componente ale
unei centrale eoliene6
1 8 turbin; 2 8 generator;
3 8 dispozitiv de orientare;
( = transmisie; ! 8 turn de reazem
3./ E"r#$( *o)(r-
2nergia solar reprezint o surs de energie deosebit7 cea mai mare7 cea mai
inepuizabil #i cea mai nepoluant care este potenial la dispoziia omenirii.
)rincipial7 pentru captarea energiei solare se pot utiliza dou ci6
I 8 utilizarea unei suprafee absorbante7 pe care cad razele solare7 suprafa ce se
&nclze#te #i poate transfera cldura apei sau aerului7 care pot fi folosite apoi la &nclzirea
serelor7 adposturilor7 la uscarea produselor7 etc.;
II 8 razele solare s cad pe o baterie de celule solare care s converteasc direct
energia radiant &n energie electric. Aceste celule poart denumirea de celule
fotovoltaice #i ele convertesc fotonii absorbii &n electroni.
,unt dou tipuri constructive fundamentale de captatoare solare6 captatoare plane #i
captatoare concentratoare 9fig. '.1/:.
!.
a. b.
radia1ie 'o)ar2
Fig. 4.3 )rincipalele tipuri
de captatoare solare6
a 8 captator plan;
b 8 captator concentrator
1
2
3
4
5
6

!
Fig. 4. 4 ,c2ema instalaiei cu surs au*iliar de cldur #i pomp6
1 8 captator solar; 2 = sc2imbtor de cldur; 3 = termostat de control diferenial;
( 8 rezervor de stocare; ! = ie#ire ap cald; $ = intrare ap rece; + = lic2id antigel;
' = surs au*iliar de cldur
3.3 E"r#$ #o,rm$+-
Energia geotermic este o resurs natural de energie ce se bazeaz pe cldura
intern a scoarei )m%ntului.
Fig. 4.5 ,c2ema instalaiei de &nclzire &n pardosea cu energie geotermic
1 8 sc2imbtor de cldur; 2 8 spir de pardosea; 3 8 pomp; ( 8 radiator
3.4 Pro!'+r( .$ ',$)$=(r( 7$o#(=')'$
.rocesul de producerea %iogazului are la baz metanogeneza7 adic procesul de
fermentare prin care unele materii organice 9glucide7 proteine7 grsimi7 etc.: sunt
transformate &n metan 9!! 8 +! L:7 &n amestec cu dio*id de carbon 92( 8 (( L: #i alte
gaze 9cca 1 L:. 3*ist peste cca. 2. specii de microorganisme care iau parte la acest
!1
1
2
3
4
e*trac1ie
proa'p2t
re'titu1ie
aer
proces. 1recerea de la materiile organice spre produsele finite ale fermentrii 9biogaz7
nmol fermentat: se face prin mai multe stadii de transformare.
)ractic7 s8a constatat c dintr8un Vilogram de substan organic7 care este
biodegradabil &n procent de +. L7 se obin6 .71'( Vg metan 9.72$ m
3
:; .732 Vg dio*id de
carbon 9.71$' m
3
:7 .72 Vg ap #i .73 Vg rest organic nedegradabil.
Factorii care influeneaz nivelul produciei de biogaz sunt6
8 temperatura mediului din fermentator;
8 natura #i compoziia materiilor prime;
8 modul de agitare a materialului din fermentator.
Fig. 4.6 -nstalai de producere a biogazului tip =/2;(2.>2.
1 8 pomp pentru umplere cu amestec; 2 8 ramificaie pentru amestecare;
3 8 conduct de admisie a amestecului; ( 8 izolator termic; ! 8 rezervor vertical;
$ 8 conduct preaplin; + 8 aer comprimat 9.73 pa: pentru curire; ' 8 ie#ire biogaz;
/ 8 supap de siguran; 1. 8 trapa de vizitare; 11 sistem agitare;
12 8 sistem de &nclzire cu registru de evi; 13 8 evacuare sedimente
!2
1
12
2
5
4
3
6
1#
!

11
2# m
3
/o)um tota)
3 1"# m
3
3
12
13
"