Sunteți pe pagina 1din 9

FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei HISTOLOGIE


Anul de studiu II Semestrul * I Tipul de evaluare final (E / V / C) E2
Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ) Ob Numrul de credite 4
Total ore din planul de nvmnt 112 Total ore de studiu individual 100 Total ore pe semestru 56
Titularul disciplinei
Prof.dr. Irina Draga Caruntu

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru
** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice

Obiectivele disciplinei
Instruirea studenilor asupra structurii tisulare i sistemice a organismului uman, cu direct coresponden n funcionalitate,
prin (i) noiuni/concepte teoretice care acoper caracterizarea fundamental a principalelor esuturi i sisteme; (ii) activitate
practic ce vizeaz identificarea elementelor microscopice i formularea diagnosticului de organ.

Facultatea Medicina
Catedra 1
Profilul
Medicina
Specializarea
Medicina
Numrul total de ore (pe semestru) din
planul de nvmnt
(56)
Total C** S L P
56 28 - 28 -
Coninutul cursului-Programa analitica 28 ore
1. esutul epitelial (2 ore)
Caractere generale, clasificare. esutul epitelial de tapetare: tipuri histoarhitectonice (simple, stratificate,
pseudostratificate), jonciuni intercelulare. Membrana bazal.
2. esutul epitelial (2 ore)
esutul epitelial glandular clasificare. Epitelii glandulare exocrine: particulariti citologice, ciclul secretor,
modaliti de eliminare, tipuri de glande exocrine. Epitelii glandulare endocrine: particulariti citologice, hormoni
i receptori, tipuri de glande endocrine.
3. esutul conjunctiv (2 ore)
Caractere generale, clasificare. Componente: celule (proprii, migrate).
4. esutul conjunctiv (2 ore)
Componente: matricea extracelular amorf i fibrilar (2 ore).
5. esutul conjunctiv (2 ore)
Varieti: esuturi conjunctive propriu-zise, esuturi conjunctive cu proprieti speciale (structur histologic,
localizare).
6. esutul conjunctiv (2 ore)
esutul cartilaginos: structur histologic general, tipuri (cartilagiu hialin, cartilagiu elastic, cartilagiu fibros).
esutul osos: structur histologic general.
7. esutul conjunctiv (2 ore)
esutul osos: tipuri (esut osos compact, esut osos spongios), histofiziologie. Procese de osteogenez, osteoliz,
osificare i cretere a osului (osificare endoconjunctiv, encondral), remaniere i reparare osoas. Articulaiile.
8. esutul muscular (2 ore)
Caractere generale, clasificare. esutul muscular striat scheletal: celula muscular striat scheletic, mecanismul
contraciei, heterogenitate, inervaie, jonciunea mio-tendinoas (2 ore).
9. esutul muscular (2 ore)
esutul muscular striat cardiac: celula muscular striat cardiac, inervaia. esutul muscular neted: celula
muscular neted, mecanismul contraciei, inervaie.
10. esutul nervos (2 ore)
Caractere generale. Neuronul: structur, tipuri. Fibrele nervoase: tipuri, formarea tecii de mielin. Sinapsa:
structur, tipuri, histofiziologie. Celulele de susinere: tipuri, funcii. Histofiziologia esutului nervos.
11. Sistemul nervos (2 ore)
Sistemul nervos central: histoarhitectonie, nveliuri, bariera hematoencefalic. Sistemul nervos periferic: nervul
periferic, ganglionii nervoi. Sistem nervos somatic i autonom.
12. Sngele (2 ore)
Elemente figurate: hematia, placheta, polimorfonuclearul neutrofil, eozinofil, bazofil, monocitul, limfocitul.
Plasma.
13. Hematopoeza (2 ore)
Celule stem. Celule progenitor. Eritropoeza. Granulocitopoeza. Trombocitopoeza. Limfopoeza. Monocitopoeza
14. Aparatul cardio-vascular (2 ore)
Cordul: histoarhitectonie, esutul miocardic de conducere, celule endocrine miocardice. Tipuri de vase: clasificare,
structur histologic, funcii, particularitile microcirculaiei.

Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitica
1. esutul epitelial (2 ore)
esutul epitelial de tapetare: epiteliu simplu pavimentos (capilar/endoteliu, peritoneu/mezoteliu, rinichi - ans
Henle), epiteliu simplu cubic (ficat - canalicul biliar), epiteliu simplu cilindric (stomac, jejun, tromp uterin,
epididim), epiteliu pseudostratificat (trahee), epiteliu de tranziie (vezic urinar/uroteliu).
2. esutul epitelial (2 ore)
esutul epitelial de tapetare: epiteliu stratificat pavimentos keratinizat (piele/epiderm), epiteliu stratificat
pavimentos nekeratinizat (esofag), epiteliu stratificat cubic (gland sudoripar canal interlobular), epiteliu
stratificat cilindric (uretra masculin).
3. esutul epitelial (2 ore)
esutul epitelial glandular exocrin (jejun - glanda Lieberkuhn, stomac - glanda piloric, piele - glanda sudoripar,
glanda sebacee, gland salivar mixt acin seros, acin mucos, acin mixt). esutul epitelial glandular endocrin
(tiroid, suprarenal)
4. Recapitulare (2 ore)
5. esutul conjunctiv (2 ore)
Componente: fibroblast, fibrocit, adipocit alb, adipocit brun, macrofag, plasmocit, mastocit (preparat demonstrativ -
albastru de toluidina); fibre de colagen, fibre elastice (preparat demonstrativ - orcein), fibre de reticulin (preparat
demonstrativ sruri de argint)
6. esutul conjunctiv (2 ore)
Varieti de esut conjunctiv: esut conjunctiv lax (piele/derm superficial, jejun/lamina propria (MALT),
endometru/lamina propria); esut conjunctiv dens semiordonat (piele/derm profund); esut conjunctiv dens ordonat
(cornee, tendon, aponevroz); esut adipos alb (limb); esut adipos brun (timus); esut conjunctiv mucoid (cordon
ombilical); esut conjunctiv reticular (limfoganglion preparat demonstrativ sruri de argint); esut conjunctiv
elastic (aort preparat demonstrativ orcein). esutul cartilaginos: cartilagiu hialin (trahee); cartilagiu elastic
(pavilion ureche); fibrocartilagiu (disc intervertebral)
7. esutul conjunctiv (2 ore)
esutul osos compact i spongios (preparate de os lif i os decalcifiat). Osificarea de membran. Osificarea
endocondral.
8. Recapitulare (2 ore)
9. esutul muscular (2 ore)
esutul muscular striat (limb). esutul muscular neted (stomac, jejun). esutul muscular cardiac (miocard -
preparat demonstrativ - hematoxilin feric)
10. esutul nervos (2 ore)
Neuroni (mduva spinrii, cortex cerebral, cerebel). Celule gliale (mduva spinrii, cortex cerebelos). Ganglion
nervos spinal. Ganglion autonom/vegetativ simpatic. Ganglion autonom/vegetativ parasimpatic (jejun, stomac
plex nervos Auerbach). Nerv periferic - teaca de mielin (preparat demonstrativ sruri de osmiu).
11. Recapitulare ( 2 ore)
12. Sngele (2 ore)
Frotiu sanguin: hematii, polimorfonucleare neutrofile, polimorfonucleare eozinofile, polimorfonucleare bazofile,
limfocite, monocite, plachete.
13. Sistemul cardiovascular (2 ore)
Cord: endocard, miocard, pericard. Vase: aorta (preparat demonstrativ orcein), artere de tip
muscular/arteriole/venule (limba, trahee), capilare sinusoide (ficat).
14. Recapitulare (2 ore)

Bibliografie
1. Amlinei C, Histologie Generala, Ed. Corson, Iai, 2001
2. Amlinei C, Histologie Special, Ed. Junimea, Iai, 2005
3. Cruntu ID, Cotuiu C, Histologie special, ed. Apollonia, Iai, 1998
4. Gartner L.P., Hiatt J.L., Color Textbook of Histology, Saunders Elsevier, Philadelphia, third edition, 2007
5. Grigora A, Floarea-Strat A, Histologie special, Ed. Junimea, Iai, 2009
6. Junqueira LC, Carneiro J, Basic Histology. Text and Atlas, 11th. ed., McGraw-Hill Companies, New-York, 2005
7. Luca CI, Histologie curs, Ed. Dosoftei, Iai, 2000
8. Ross MH, Kaye GI, Pawlina W, Histology. A text and atlas, fourth edition, Lippincott Williams & Wilkins,
Philadelphia, 2003
9. Zamfir C, Histologie special medical, Editura Universitar Carol Davila, Bucureti, 2005
Competene
1.Caracterizarea teoretic i identificarea microscopic a esuturilor fundamentale organismului
2. Caracterizarea teoretic i identificarea microscopic a structurilor specifice sistemelor organismului
3. Formularea diagnosticului de organ

La stabilirea notei finale se iau n considerare
Ponderea n notare exprimat n procente
(Total = 100%)
- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final)
Examen grila
Examen Practic


50%
35%

- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
- testarea periodic prin lucrri de control -
- testarea continu pe parcursul semestrului 15%
- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. -
- alte activiti (PRECIZAI)
Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i / sau test gril i /
sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.)
- teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator


Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. Pregtire prezentri orale 6
2. Studiu dup manual, suport de curs
12
9. Pregtire examinare final 15
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. Consultaii 10
4. Documentare suplimentar n bibliotec 6 11. Documentare pe teren 0
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i / sau LABORATOR
9 12. Documentare pe Internet 5
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 5

13. Alte activiti .... 0
7. Pregtire lucrri de control 8 14. Alte activiti .... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 100


Data completrii: 2011 Semntura titularului:
Prof. dr. Irina-Draga Cruntu
FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei HISTOLOGIE
Anul de studiu II Semestrul * II Tipul de evaluare final (E / V / C) E2
Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ) Ob Numrul de credite 4
Total ore din planul de nvmnt 112 Total ore de studiu individual 100
Total ore pe
semestru
56
Titularul disciplinei
Prof.dr.Irina Draga Caruntu

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice

Obiectivele disciplinei
Instruirea studenilor asupra structurii tisulare i sistemice a organismului uman, cu direct coresponden n funcionalitate,
prin (i) noiuni/concepte teoretice care acoper caracterizarea fundamental a principalelor esuturi i sisteme; (ii) activitate
practic ce vizeaz identificarea elementelor microscopice i formularea diagnosticului de organ.
Facultatea Medicina
Catedra 1
Profilul
Medicina
Specializarea
Medicina
Numrul total de ore (pe semestru) din
planul de nvmnt
(56)
Total C** S L P
56 28 - 28 -
Coninutul cursului-Programa analitica
1. Sistemul imun (2 ore)
Organizare general: organe limfoide primare i secundare (definiie, funcii), tipuri de imunitate. Organe limfoide
primare: timusul (histoarhitectonie, populaii celulare, vascularizaie, bariera timic, histofiziologie), mduva
osoas hematogen (histoarhitectonie, histofiziologie)
2. Sistemul imun (2 ore)
Organe limfoide secundare: limfoganglionul (histoarhitectonie, sistemul sinusoidelor limfatice, histofiziologie),
splina (histoarhitectonie, vascularizaia, histofiziologie), esutul limfoid ataat mucoaselor amigdalele
(histoarhitectonie, histofiziologie)
3. Sistemul endocrin (2 ore)
Hipofiza (histoarhitectonie, sistemul hipotalamo-hipofizar, adenohipofiza tipuri celulare, neurohipofiza tipuri
celulare, histofiziologie). Epifiza (histoarhitectonie, tipuri celulare, histofiziologie)
4. Sistemul endocrin (2 ore)
Tiroida (histoarhitectonie, tipuri celulare, histofiziologie). Paratiroidele (histoarhitectonie, tipuri celulare,
histofiziologie). Suprarenala (histoarhitectonie, tipuri celulare, histofiziologie).
5. Sistemul digestiv (2 ore)
Cavitatea oral: buza, limba, tipuri de mucoase (histoarhitectonie), dintele (histogenez, structura dintelui adult).
Organizarea general a tubului digestiv
6. Sistemul digestiv (2 ore)
Faringe (histoarhitectonie, histofiziologie). Esofag, pasaj eso-gastric (histoarhitectonie, histofiziologie). Stomac
(histoarhitectonie: regiune cardial, regiune fundic, regiune piloric, histofiziologie). Intestin subire
(histoarhitectonie: duoden, jejun, ileon; histofiziologie). Intestin gros (histoarhitectonie: colon, apendice ileo-cecal,
cec; histofiziologie)
7. Sistemul digestiv (2 ore)
Glande anexe ale tubului digestiv: ficat (histoarhitectonie: vascularizaie, lobulaia hepatic; tipuri celulare,
histofiziologie), vezicula biliar (histoarhitectonie, histofiziologie), pancreas (histoarhitectonie: component
exocrin i endocrin, histofiziologie), glande salivare (tipuri, histoarhitectonie, histofiziologie)
8. Sistemul respirator (2 ore)
Organizare general. Segmentul de conducere: caviti nazale, nazofaringe, laringe, trahee, bronhii, bronhiole
(histoarhitectonie, histofiziologie). Segmentul respirator: bronhiole, alveole (histoarhitectonie, histofiziologie).
Uniti morfofuncionale pulmonare.
9. Sistemul excretor (2 ore)
Organizare general. Rinichiul (histoarhitectonie, histofiziologie). Cile urinare: ureter, vezic urinar, uretr
(histoarhitectonie, histofiziologie)
10. Sistemul genital feminin (2 ore)
Organizare general. Ovarul (histoarhitectonie, foliculi ovarieni n evoluie i involuie, histofiziologie: ciclul
ovarian). Trompele uterine (histoarhitectonie, histofiziologie)
11. Sistemul genital feminin (2 ore)
Vaginul (histoarhitectonie, histofiziologie). Uterul (histoarhitectonie, histofiziologie: ciclul endometrial, sarcina).
Placenta (structur n evoluia sarcinii, histofiziologie).
12. Glanda mamar. Pielea (2 ore)
Glanda mamar (histoarhitectonie, histofiziologie). Pielea (histoarhitectonie, histofiziologie). Receptori senzoriali
(terminaii nervoase libere i ncapsulate)
13. Sistemul genital masculin (2 ore)
Organizare general. Testicolul (histoarhitectonie, tipuri celulare, histofiziologie). Cile genitale extratesticulare
(histoarhitectonie, histofiziologie). Veziculele seminale (histoarhitectonie, histofiziologie). Prostata
(histoarhitectonie, histofiziologie). Penisul (histoarhitectonie, histofiziologie)
14. Organe de sim (2 ore)
Sistemul fotoreceptor (histoarhitectonie, histofiziologie). Sistemul audioreceptor (histoarhitectonie,
histofiziologie).

Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitica
1. Sistemul imun (2 ore)
Organe limfoide primare: timus, mduva osoas. Organe limfoide secundare: zone T-independente (folicul limfoid
primar, folicul limfoid secundar), zone T-dependente
2. Sistemul imun (2 ore)
Organe limfoide secundare: limfoganglion, splin, MALT
3. Sistemul endocrin (2 ore)
Glande endocrine: tiroid, paratiroide, suprarenal, pancreas endocrin
4. Sistemul digestiv (2 ore)
Cavitate oral: buz, limb, mugure dentar, dinte adult. Esofag, pasaj eso-gastric
5. Sistemul digestiv (2 ore)
Stomac: regiune piloric, regiune fundic. Intestin subire: duoden, jejun, ileon. Intestin gros: colon, apendice ileo-
cecal
6. Sistemul digestiv (2 ore)
Glande anexe ale tubului digestiv: ficat, pancreas, glande salivare, colecist
7. Recapitulare (2 ore)
8. Sistemul respirator (2 ore)
Trahee, plmn
9. Sistemul excretor (2 ore)
Rinichi, vezic urinar
10. Sistemul genital feminin (2 ore)
Ovar, tromp uterin, uter (endometru faz proliferativ, endometru faz secretorie), col uterin, placent
(trimestrul I, trimestrul II-III)
11. Glanda mamara. Pielea (2 ore)
Glanda mamar (n repaus, n lactaie). Piele (epiderm subtire, epiderm gros, derm superficial i profund, anexe
cutanate)
12. Sistemul genital masculin (2 ore)
Testicul, ci intra i extratesticulare, vezicula seminal, prostat
13. Organe de sim (2 ore)
Receptori senzoriali (terminaii nervoase libere i ncapsulate), sistem fotoreceptor (glob ocular retin, cristalin,
cornee), sistem audioreceptor (organul lui Corti)
14. Recapitulare (2 ore)
Bibliografie
1. Amlinei C, Histologie Generala, Ed. Corson, Iai, 2001
2. Amlinei C, Histologie Special, Ed. Junimea, Iai, 2005
3. Cruntu ID, Cotuiu C, Histologie special, ed. Apollonia, Iai, 1998
4. Gartner L.P., Hiatt J.L., Color Textbook of Histology, Saunders Elsevier, Philadelphia, third edition, 2007
5. Grigora A, Floarea-Strat A, Histologie special, Ed. Junimea, Iai, 2009
6. Junqueira LC, Carneiro J, Basic Histology. Text and Atlas, 11th. ed., McGraw-Hill Companies, New-York, 2005
7. Luca CI, Histologie curs, Ed. Dosoftei, Iai, 2000
8. Ross MH, Kaye GI, Pawlina W, Histology. A text and atlas, fourth edition, Lippincott Williams & Wilkins,
Philadelphia, 2003
9. Zamfir C, Histologie special medical, Editura Universitar Carol Davila, Bucureti, 2005
Competene
1.Caracterizarea teoretic i identificarea microscopic a esuturilor fundamentale organismului
2. Caracterizarea teoretic i identificarea microscopic a structurilor specifice sistemelor organismului
3. Formularea diagnosticului de organ

La stabilirea notei finale se iau n considerare
Ponderea n notare exprimat n procente
(Total = 100%)
- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final)
Examen grila

50%
Practic

35%

- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
- testarea periodic prin lucrri de control -
- testarea continu pe parcursul semestrului 15%
- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. -
- alte activiti (PRECIZAI)
Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i / sau test gril i /
sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.)
- teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator


Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. Pregtire prezentri orale 6
2. Studiu dup manual, suport de curs
12
9. Pregtire examinare final 15
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. Consultaii 10
4. Documentare suplimentar n bibliotec 6 11. Documentare pe teren 0
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i / sau LABORATOR
9 12. Documentare pe Internet 5
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 5 13. Alte activiti .... 0
7. Pregtire lucrri de control 8

14. Alte activiti .... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 100


Data completrii: 2011 Semntura titularului:
Prof. dr. Irina-Draga Cruntu