Sunteți pe pagina 1din 33

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Raportul de audit financiar in cadrul unei societati pe actiuni


S.C. NICOLIS S.R.L. BRAOV
Membr a Camerei Auditorilor Financiari din Romnia A ! "#$.%.#%%&
'%%#$& Bra(o) *tr.+,timie Mur-u nr.. bl./# *c.A a0.. C.1.I. R 232!&
4el %#2."3##'&! %$##"33!.#% %$#&"#%%!2% +5mail nicoli*b)67a8oo.com
R A 9 O R 4
/+ A1/I4 FINANCIAR LA !&.&#.#%%'
S.C. B1C1R+4I 41RISM S.A.
S.C. NICOLIS S.R.L. BRAOV
Membr a Camerei Auditorilor Financiari din Romnia A ! "#$.%.#%%&
'%%#$& Bra(o) *tr.+,timie Mur-u nr.. bl./# *c.A a0.. C.1.I. R 232!&
4el %#2."3##'&! %$##"33!.#% %$#&"#%%!2% +5mail nicoli*b)67a8oo.com
R A 9 O R 4
/+ A1/I4 FINANCIAR LA !&.&#.#%%'
S.C. B1C1R+4I 41RISM S.A.
Pagina 1 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Am auditat bilan:ul ane;at al S.C. B1C1R+4I 41RISM S.A. la data de !&
decembrie #%%'< *itua:ia contului de 0ro,it (i 0ierdere a,erent< 0recum (i *itua:ia ,lu;urilor
de numerar (i *itua:ia modi,icrilor ca0italului 0ro0riu al Societ:ii 0entru anul =nc8eiat.
Re*0on*abilitatea 0entru ace*te *itua:ii ,inanciare a0ar:ine conducerii Societ:ii.
Re*0on*abilitatea auditorului ,inanciar e*te aceea ca 0e ba>a auditrii *itua:iilor
,inanciare *5(i ,orme>e (i * e;0rime o o0inie 0ri)ind =ntocmirea ace*tora< *ub toate
a*0ectele *emni,icati)e =n con,ormitate cu un cadru -eneral de ra0ortare ,inanciar
identi,icat< a*t,el =nct * o,ere o ima-ine ,idel a datelor din *itua:iile ,inanciare.
?n acea*t *itua:ie< auditul a ,o*t condu* =n con,ormitate cu Standardele de Audit
ado0tate de Camera Auditorilor Financiari din Romnia (i re*0ectnd 0rinci0iile etice care
-u)ernea> re*0on*abilit:ile 0ro,e*ionale ale auditorului .
Standardele de Audit cer ca auditul * ,ie 0lani,icat (i e,ectuat a*t,el =nct * *e 0oat
ob:ine o a*i-urare re>onabil a*u0ra *itua:iilor ,inanciare< 0entru a con*tata dac ace*tea nu
con:in declara:ii eronate *emni,icati)e. Auditul include e;aminarea 0e ba> de te*te< a
0robelor de audit ce *u*:in *umele (i in,orma:iile 0re>entate =n *itua:iile ,inanciare. Auditul
cu0rinde de a*emenea< e)aluarea 0rinci0iilor contabile ,olo*ite< a controlului intern<
e*timrile ,cute de ctre conducere< 0recum (i e)aluarea 0re>entrii -enerale a *itua:iilor
,inanciare.
?n acti)itatea de auditare am 0rocedat la e;aminarea 0rin *onda@ a documentelor
@u*ti,icati)e 0ri)ind )alorile (i in,orma:iile =n*cri*e =n *itua:iile ,inanciare.
Att acti)itatea de e;0loatare ct (i cea de in)e*ti:ii au ,o*t in)e*ti-ate 0otri)it
0rocedurilor de audit *0eci,ice< a*t,el =nct *untem =n m*ur * a,irmm c 0robabilitatea ca
o eroare *emni,icati) * rmn nedetectat e*te minim.
?n con,ormitate cu 0re)ederile OMF9 &$$'"#%%3< Societatea a a0licat (i =n ace*t
e;erci:iu ,inanciar Re-lementrile contabile armoni>ate cu /irecti)a a IV5a a Comunit:ilor
+conomice +uro0ene (i cu Standardele Interna:ionale de Contabilitate< a0robate 0rin Ordinul
mini*trului ,ina:elor 0ublice nr.3"#%%&.
Fr ca 0rin acea*ta * e;0rimm o o0inie cu re>er)e< ,acem urmtoarele 0reci>riA
Pagina 2 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Situa:iile ,inanciare au ,o*t =ntocmite 0e ba>a balan:ei de )eri,icare re>ultat du0
a0licarea IAS< mai 0u:in IAS # B Ra0ortarea =n economiile 8i0erin,la:ioni*teC (i SIC &
BMoneda de ra0ortare +)aluarea (i 0re>entarea *itua:iilor ,inanciare =n con,ormitate cu IAS
#& (i IAS #C ,a0t 0ermi* de OMF9 &.#$ "#%%!D
Societatea nu a a0licat IFRS 0re)>ut de OMF9 &$$'"#%%3< 0rin abro-area art.2 al
OMF9 &.#$"#%%!
Sub ace*t a*0ect< Situa:iile ,inanciare nu 0re>int de o manier ,idel 0o>i:ia
,inanciar a Societ:ii (i re>ultatele o0era:iunilor e,ectuate =n con,ormitate cu Standardele
Interna:ionale de Ra0ortare Financiar care im0un con,ormitatea cu toate cerin:ele ,iecrui
*tandard. /e aceea< *itua:iile ,inanciare nu *unt =ntocmite 0entru u>ul 0er*oanelor care nu
cuno*c im0actul nea0licrii ace*tor *tandarde.
?n e;erci:iul ,inanciar anali>at< ci,ra de a,aceri< de #%.#3.#3& lei a ,o*t cu &!<&3 E
mai mare dect cea a,erent anului anterior.?n *c8imb< 0ro,itul net< de &3.3. lei< a
re0re>entat numai #2<.$ E din cel reali>at =n anul 0recedent F 0ro,itul din e;0loatare din anul
#%%' a de0(it de '<# ori ni)elul anului anterior G cau>a 0rinci0al ,iind )olumul mare al
c8eltuielilor ,inanciare< re*0ecti) di,eren:e de cur* )alutar (i dobn>i.
?n Adunarea Heneral +;traordinar a Ac:ionarilor din data de & decembrie #%%' *5a
a0robat an-a@area unui credit de 3% milioane euro de la un *indicat de bnci interna:ionale<
0entru ,inali>area reno)rii com0le;ului 8otelier. A0reciem o0ortun ado0tarea< =m0reun cu
auditorul intern< a unui *et de 0roceduri< *0ecial =n ace*t *en* (i monitori>area *trict a ace*tei
acti)it:i< 0entru e)itarea a0ari:iei oricror ri*curi *au *inco0e< care ar 0utea a)ea e,ecte
ne,a*te a*u0ra re>ultatelor )iitoare ale Societ:ii
9entru e)iden:ierea 0atrimoniului la )aloarea @u*t< Societatea a 0rocedat la
ree)aluarea con*truc:iilor (i a terenurilor la data de !&.&#.#%%'.
?n o0inia noa*tr< *itua:iile ,inanciare =nc8eiate de Societate la data de !& decembrie
#%%'< *unt 0re>entate =ntr5o manier adec)at< *ub toate a*0ectele *emni,icati)e< cu
re*0ectarea 0re)ederilor OMF9 &$$'"#%%3 (i a OMF9 3"#%%&.
Ace*t ra0ort e*te =ntocmit e;clu*i) =n )ederea in,ormrii Adunrii Henerale a
Ac:ionarilor < a Conducerii Societ:ii< a Comi*iei Na:ionale a Valorilor Mobiliare< a 9ie:ei
RAS/AI (i =n )ederea de0unerii *itua:iilor ,inanciare ale Societ:ii< a,erente e;erci:iului
,inanciar #%%' la Mini*terul Finan:elor 9ublice (i la Re-i*trul Comer:ului (i nu 0oate ,i
utili>at ,r a0robarea *cri* a autorilor< =n alte *co0uri dect cel 0entru care a ,o*t reali>at.
Pagina 3 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
%!.%3.#%%2
A1/I4OR FINANCIAR
S.C. NICOLIS S.R.L. BRAOV
AN+JA &
/A4+ H+N+RAL+
&. 9re>entarea clientului
/enumireA S.C. B1C1R+4I 41RISM S.A.
Sediul *ocial A Bucure(ti< Calea Victoriei nr.2!5.&< *ector &.
Numr la Re-i*trul Comer:ului A K 3%"&2$ " &&
Cod 1nic de ?nre-i*trare A R &'2$.%#
Cod SIR1+S A 3%%.3$'3
/omeniul 0rinci0al de acti)itateA Loteluri < cod CA+N ''&<
Obiectul 0rinci0al de acti)itateA Loteluri< cod CA+N ''&%. Obiectele *ecundare de
acti)itate *unt =n numr de &< le-ate de acti)itatea de ba> a Societ:ii.
Forma de 0ro0rietate A ca0ital 0ri)at &%% E
4i0ul *ociet:iiA *ocietate de:inut 0ublic (i tran>ac:ionat 0e Bur*a +lectronic
Ra*daM
Numr mediu de *alaria:i " #%%' A &&. 0er*oane F =n cur*ul anului #%%3 a ,o*t de &&'
0er*oaneG
Ci,ra de a,aceri " #%%' A #%.#3.#3& lei F &$..'.2.' lei la !&.&#.#%%3 G
Conducerea *ociet:ii A
Pagina 4 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Admini*trator unic A AR4LI4 LOL/INH B.V. din Olanda< 0rin Re0re>entantul
9ermanent Luc Fran* Marie Ron*man*
Conducerea e;ecuti)A
9ro,. uni). dr. Ioan Bari /irector -eneral e;ecuti)
+c. Catrinel 9etre*cu Contabil (e,
Auditul intern A S.C. A1/I4 +J9+R4 SRL.
Con*ilier @uridic A a). erban Lo)in
Ca0italul *ocial A e*te =m0r:it =n #.'%2.!!! ac:iuni comune< nominati)e<
demateriali>ate. ?n cur*ul 0erioadei anali>ate< ca0italul *ocial al emitentului a rma*
nemodi,icat. Sin-urele modi,icri inter)enite la ace*t ca0itol =n cur*ul anului #%%'< *e re,er
la )aloarea nominal a ac:iunilor< care =n urma denominrii leului a de)enit #<' RON< din
#'.%%% ROL< con,orm Le-ii nr. !3. " #%%'D =n acea*t ba> (i )aloarea ca0italului *ocial a
de)enit 2.#2'..!#<'% RON din 2#.2'..!#' mii ROL.
Structura *intetic a ac:ionariatului nu a *u,erit modi,icri 0ri)ind de:inerile
*emni,icati)e de ac:iuni aceea(i *tructur re-*indu5*e (i =n re-i*trul con*olidat ,urni>at de
R+HISCO S.A. la data de %!.%3.#%%2 data de re,erin: 0entru Adunarea Heneral Ordinar
a Ac:ionarilor din #'5#2"%3.#%%2 Acea*ta *e 0re>int du0 cum urmea> A
Ac:ionari Nr. ac:iuni Ca0ital *ocial
F mii lei G
E
/OMINO IN4+RNANIONAL
LO4+LS SRL
&.$#.$3$ 3.!#3.!2$<'% 2<%&'
SIF 4ran*il)ania &.'.$!# 323.!!% $<3&&
Al:i ac:ionari '%..'3 &.3$$.&!' #!<'$3
4O4AL #.'%2.!!! 2.#2'..!#<'% &%%<%%%
Pagina din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
STRUCTURA ACIONARIATULUI LA
31.12.2005
69,015
7,411
23,574
Domino International
Hotels SRL
SIF Transilvania
Ali A!ionari
Adunarea Heneral a Ac:ionarilor *5a =ntrunit =n 0erioada anali>at< a*t,elA
A.H.O.A. din data de #%.%3.#%%'5 cu urmtoarea ordine de >iA
&. A0robarea *itua:iilor ,inanciare a,erente e;erci:iului ,inanciar #%%3< 0e ba>a
Ra0ortului de -e*tiune (i a Ra0ortului auditorului ,inanciar.
#. A0robarea 0roiectului bu-etului de )enituri (i c8eltuieli 0entru e;erci:iul ,inanciar
#%%' (i a 0ro-ramului de acti)itate 0entru e;erci:iul ,inanciar #%%'.
!. Stabilirea de*tina:iei 0ro,itului net reali>at de Societate =n anul #%%3.
3. /e*crcarea de -e*tiune a Admini*tratorului 1nic al Societ:ii 0entru e;erci:iul
,inanciar #%%3.
'. Numirea /irectorului -eneral al Societ:ii de ctre Admini*tratorul 1nic.
2. A0robarea *trate-iei =n *co0ul ,inali>rii 0roblemelor le-ate de liti-iile de munc.
$. ?m0uternicirea 0er*oanelor mandatate * e,ectue>e ,ormalit:ile le-ate de 8otrrile
ado0tate =n adunare.
.. ?m0uternicirea Re0re>entantului 0ermanent al Admini*tratorului 1nic de a i0oteca
0ar:ial *au total acti)ele Societ:ii< =n )ederea ob:inerii ,inan:rii 0entru reno)are =n *um de
#% milioane euro.
A.H.+.A. din data de &.&#.#%%'5 cu urmtoarea ordine de >iA
&. A0robarea contractului de credit 0entru ,inali>area reno)rii com0le;ului 8otelier<
=n *um de 3%.%%%.%%% euro< de la un *indicat de bnci interna:ionale.
Pagina ! din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
#. A0robarea con*tituirii =n -aran:ie a unor acti)e imobili>ate ale Societ:ii.
!. A0robarea modi,icrii actelor con*tituti)e ale Societ:ii =n con,ormitate cu
0re)ederile Le-ii nr.!3."#%%3 0ri)ind denominarea monedei na:ionale a(a cum a ,o*t
modi,icat (i com0letat< a*t,el ca0italul Societ:ii )a ,i de 2.#2'..!#<' RON< iar )aloarea
ac:iunii )a ,i de #<' RON.
3. ?m0uternicirea Admini*tratorului 1nic al Societ:ii Artlit Loldin- B)< 0rin
re0re>entan:ii *i< ac:ionnd *e0arat (i nu =m0reun< de a *e ocu0a de ,ormalit:ile nece*are =n
)ederea =nde0linirii cerin:elor le-ale 0entru =nde0linirea 8otrrilor adunrii.
'. A0robarea datei de identi,icare 0entru ac:ionarii a*u0ra crora *e r*,rn- e,ectele
8otrrilor A.H.+.A. din data de &.&#.#%%'< 0ro0unerea ,iind data de %2 ianuarie #%%2.
La adunare au ,o*t 0re>en:i ac:ionari de:innd .%<%#' E din ca0italul *ocial.
Lotrrile din ordinea de >i au ,o*t a0robate a*t,elA 0entru 0unctele &<# (i 3 cu ma@oritatea
)oturilor ac:ionarilor 0re>en:i =n adunare< iar 0unctele ! (i ' cu unanimitate de )oturi.
9entru data de #'5#2.%3.#%%2< a ,o*t con)ocat Adunarea Heneral Ordinar a
Ac:ionarilor< cu urmtoarea ordine de >iA
&. A0robarea *itua:iilor ,inanciare a,erente e;erci:iului ,inanciar #%%'< 0e ba>a
ra0ortului de -e*tiune al admini*tratorului unic (i a ra0ortului auditorului ,inanciar.
#. Stabilirea de*tina:iei 0ro,itului reali>at de *ocietate =n anul #%%'.
!. A0robarea 0roiectului bu-etului de )enituri (i c8eltuieli a,erent e;erci:iului
,inanciar #%%2 (i a 0ro-ramului de acti)itate 0entru e;erci:iul ,inanciar #%%2.
3. /e*crcarea de -e*tiune a admini*tratorului unic al *ociet:ii 0entru e;erci:iulO
,inanciar #%%'.
'. A0robarea 0relun-irii mandatului admini*tratorului unic AR4LI4 LOL/INH B.V.
=nce0nd cu data de #'.%3.#%%2< 0e o 0erioad de doi ani (i *tabilirea remunera:iei ace*tuiaD
numirea directorului -eneral al *ociet:ii de ctre admini*tratorul unic.
2. Stabilirea datei de =nre-i*trare a ac:ionarilor =n con,ormitate cu 0re)ederile
art.#!.F &G din Le-ea nr.#$"#%%3 0ri)ind 0ia:a de ca0ital< data 0ro0u* ,iind &# mai #%%2.
$. ?m0uternicirea d5lui Luc Fran* Marie Ron*man* *au a d5lui 0ro,e*or uni)er*itar
doctor Ioan Bari< ac:ionnd =n mod *e0arat *au =m0reun< 0entru a *e ocu0a de oricare (i toate
,ormalit:ile nece*are =n )ederea =nde0linirii tuturor cerin:elor le-ale 0ri)ind 8otrrile
ado0tate =n adunare< inclu>nd dar ,r a *e limita la 0ublicarea (i"*au =nre-i*trarea la oricare
autorit:i *au in*titu:ii a tuturor documentelor re>ultate ca urmare a a0licrii 8otrrilor
adunrii.
Pagina " din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
/ata de re,erin: 0entru acea*t adunare %! a0rilie #%%2.
#. 4ran>ac:ii 0e 0ia:a de ca0ital
aG Situa:ia macroeconomic =n anul #%%'
?n cur*ul anului #%%' economia romnea*c =n an*amblu a ob:inut re>ultate mediocre<
mult *ub ni)elul re>ultatelor anului #%%3. A*t,el< du0 ce =n anul 0recedent *5a reali>at o
cre(tere economic de .<3 E< =n #%%' abia *5a atin* ni)elul de 3<& E< mult *ub cel 0re)i>ionat
de -u)ern de '<$ E. In,la:ia de .<2 E< de(i *ub ni)elul celei din #%%3 de <! E< e*te mult mai
mare com0arati) cu an-a@amentele coali:iei a,late la -u)ernare.
Ace*tea au ,o*t coordonatele BmacroC care au marcat )ia:a economic din :ara
noa*tr.
1nii anali(ti con*ider c reali>area unei cre(teri economice de 0e*te 3 E e*te de bun
au-ur din moment ce *e *ituea> 0e*te ritmurile =nre-i*trate =n :rile cu (tai, din 1niunea
+uro0ean F ritmul de cre(tere =n >ona euro a ,o*t de doar &<3 E G. Cu toate ace*tea re>ultatele
nu *unt *ati*,ctoare. Romnia dac dore(te o ct mai ra0id aliniere< mcar la ni)elul
minim al :rilor comunitare< trebuie * a*i-ure 0e termen lun- ritmuri de cre(tere economic
de $5. E. ?n ca> contrar decala@ele =ntre noi (i ei )or cre(te.
1n mare *emnal de alarm trebuie * con*tituie =n* ,a0tul c c8iar (i acea*t cre(tere
de 3<& E nu *5a ob:inut att 0e *eama 0roduc:iei ct mai ale* 0e cea a con*umului. ?n anul
#%%' indu*tria a reali>at o cre(tere de numai # E < re*tul ,iind com0en*at de con*um<
im0orturi (i mai ale* de *er)icii F 0onderea *er)iciilor =n 9IB a a@un* la 3.<! E G. ?n mare
m*ur acea*t *tructur a cre(terii economice a ,o*t in,luen:at de a0recierea ra0id (i
arti,icial a leului< ,r o aco0erire =n cre(teri de 0roducti)itate a muncii. 9entru obiecti)itate
trebuie recuno*cut c reali>rile anului #%%' au ,o*t 0uternic in,luen:ate =n *en* ne-ati) de
*cderea 0roduc:iei a-ricole cu 0e*te &3 E< com0arati) cu anul 0recedent< =n urma
inunda:iilor care au a)ut loc. /eci< a-ricultura nu numai c nu a contribuit la cre(terea
economic dar a a)ut c8iar un e,ect contrar.
Mai mult =ntrirea leului a *u,ocat e;0ortul< care e*te unul din 0ilonii cre(terii
economice (i a im0ul*ionat im0orturile. Aici trebuie amintit c =n cur*ul anului #%%'
Pagina # din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
e;0orturile au cre*cut cu &.<2 E F =n 0rinci0al autoturi*me Lo-an< 0rodu*ele indu*triei.
c8imice (i u(oare< 0recum (i 0rodu*ele 0etroliere 0roce*ate la noi G< iar im0orturile au cre*cut
cu #!< E F =n mare 0arte datorit cre(terii 0re:urilor la :i:ei brut< 0rodu*e *iderur-ice < -a>e
naturale (i bunuri de lar- con*um G. 4oate ace*tea au determinat un de,icit de cont curent al
Romniei de 2<. mld +1R< ni)el care =n*eamn circa E din 9IB. Acea*t ima-ine nu e*te
=n* tocmai corect< deoarece de,icitul de cont curent ar ,i a@un* la &3<3 E dac nu ar ,i
e;i*tat remiterile F bani trimi(i aca* din *trintate G a cror 0ondere =n #%%' a cre*cut la '<2
E din 9IB.
?n acea*te condi:ii relati) )itre-e< 0ia:a de ca0ital a a)ut o e)olu:ie bun< indicii
Bur*ei de Valori Bucure(ti marcnd cre(teri im0ortante =n cur*ul anului #%%'. A*t,el< indicele
B+4 a cre*cut cu '%<. E< B+4 C cu !.<&. E< =n tim0 ce B+4 FI cu &$'<## E. Indicii Bur*ei
+lectronice RAS/AI au e)oluat contradictoriu< =n *en*ul c RAI I a *c>ut cu #! E< iar
RAI II a cre*cut cu ''<!# E.
Cu toate c =n anii 0receden:i *5au lan*at mai multe 0ro-rame de im0ul*ionare a
0ie:ei< autorit:ile nu au ,o*t ca0abile * derule>e nici o o,ert ini:ial de ac:iuni< cu ade)rat
*erioa*< de cte)a >ici de milioane de euro. /e(i au e;i*tat 0romi*iuni< nu au a0rut 0e 0ia:
nici 4ran*electrica< nici +lectrica 4ran*il)ania< nici +lectrica Muntenia< nici 4ran*-a>< nici
Admini*tra:ia 9orturilor Maritime Con*tan:a. 9e ln- ace*te minu*uri trebuie * mai
amintim o *erie de ,enomene care au a)ut e,ect 0erturbator a*u0ra 0ie:ei< cum ar ,i A 5
*candalurile din @urul emitentului Rom0etrol Ra,inare F*imbol RRC G< di*cu:iile (i
incertitudinile din @urul celor . E din ca0italul SN 9 9etrom F SN9 G 0romi*e *alaria:ilor.
bG 4ran>ac:ii 0e 0ia:a de ca0ital cu ac:iuni emi*e de B1C1R+4I 41RISM S.A.
Ac:iunile emitentului S.C. B1C1R+4I 41RISM S.A. *unt urmrite 0e 0ia: de
ca0ital con,orm *imbolului 5 B1415 ca (i =n anii 0receden:i. La ,el ca (i =n anii anteriori<
ace*te )alori mobiliare *unt cotate 0e Bur*a +lectronic RAS/AI. ?n cur*ul anului #%%' 0e
0ia: au ,o*t =nre-i*trate !& de tran>ac:ii F 2' =n #%%3 (i &$' =n anul #%%! G< cu un 0re: mediu
de tran>ac:ionare de &#<%2' lei"ac:iune.
Acea*t *itua:ie e*te urmarea ,a0tului c doi dintre ac:ionari /omino International
Lotel* (i SIF 4ran*il)ania< care de:in =m0reun $2<3# E din ca0italul *ocial< nu (i5au *co* la
)n>are 0ac8etele 0ro0rii< deci rmne di*0onibil 0e 0ia: un numr relati) redu* de ac:iuni
Pagina $ din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
F '%..'3 buc< re0re>entnd #!<$' E din ca0italul *ocial G< care ar 0utea ,ace obiectul unor
tran>ac:ii. ?n 0lu*< mai *unt doi ,actori care =i in,luen:ea> 0e 0oten:ialii cum0rtori (i 0e
o,ertan:i (i anumeA
&. /iminuarea intere*ului 0oten:ialilor in)e*titori 0entru ac:iunile Societ:ii *e
datorea> *cderii indicatorilor de e,icien: =n anul 0recedent< ca urmare a =nc8iderii
tem0orare a unor acti)e ale ,irmei< =n )ederea moderni>rii ace*tora.
#. /e:intorii de ac:iuni *unt tenta:i * nu le =n*trine>e =nc< =n condi:iile cre(terii
e)idente ale )alorii de 0ia: ale ace*tora. /ac =n cur*ul anului #%%3 0re:ul mediu de
tran>ac:ionare a ,o*t de .<.%$ lei< =n anul #%%' *5a a@un* la &#<%2' lei. 9re:ul mediu de
tran>ac:ionare =n anul #%%' ,iind cu !2< E mai mare dect cel din anul 0recedent< a a*i-urat
ac:ionarilor un c(ti- de 3 ori mai mare dect un de0o>it bancar.
+)olu:ia tran>ac:iilor 0e 0ia:a de ca0ital cu ac:iuni B141 F *ur*aA IN4+RN+4 G< *e
0re>int a*t,elA
AN+JA #
SI41ANIIL+ FINANCIAR+ A1/I4A4+ ?N4OCMI4+ 9+N4R1 +J+RCINI1L
FINANCIAR #%%'
A. BILANN1L
5 lei 5
/enumirea indicatorului
%&.%&.#%%' !&.&#.#%%'
& # !
A. AC4IV+ IMOBILIPA4+
I. IMOBILIPQRI N+COR9ORAL+
&. Mrci< alte imobili>ri necor0orale $$.$. $2.!!
#.A)an*uri (i imobili>ri necor0. =n cur* % '#.
4otal imobili>ri necor0orale $$.$. $2..2$
II. IMOBILIPQRI COR9ORAL+
&. 4erenuri (i con*truc:ii #.2!..$.$ &%.#.%'
Pagina 1% din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
#. In*tala:ii te8nice (i ma(ini &.%2'.'%3 #.3$&.'#.
!. Alte in*tala:ii< utila@e (i mobilier '$..!& &.#&#.$!
3. A)an*uri (i imobili>ri cor0. =n cur* &%.3%%.!$% #%.2.$.%$%
4otal imobili>ri cor0orale 3&.2.3.3# &!!.2$%.3.2
III. IMOBILIPQRI FINANCIAR+
&. Alte crean:e &!.2#. ...&$
4otal imobili>ri ,inanciare &!.2#. ...&$
4otal acti)e imobili>ate 3&.$$2.%. &!!.$'2.&$%
B. AC4IV+ CIRC1LAN4+
I. S4OC1RI
&. Materii 0rime (i materiale con*umabile #.3% 2.$3
#. 9rodu*e ,inite (i mr,uri '!.'$. '%.&%$
!. A)an*uri 0entru.cum0rri de *tocuri ..#2# &#.$%!
4otal *tocuri &.$.% &!#.$.3
II. CR+ANN+
&. Crean:e comerciale '22.$& .#%.23
#. Alte crean:e $'2.!.. #.#.$%#
4otal crean:e &.!#!.&%$ !.$'%.!'&
III. CASA I CON41RI LA BQNCI #.'$%.!2% ..&&3.32
4otal acti)e circulante !..'.#3$ &&.$.2%3
C. CL+L41I+LI ?N AVANS #.$.&2' ###..!&
/. /A4ORII C+ 4R+B1I+ 9LQ4I4+ ?N4R5O 9+RIOA/Q
/+ 1N AN
&. Sume datorate in*titu:iilor de credit '.3$..'' !&.&#!..3!
#. A)an*uri =nca*ate =n contul comen>ilor '$!.%# 3!.2#3
!. /atorii comerciale '..32.%3! 2..&!.32%
3. Alte datorii .#3.!.& &.&!2.3$$
4otal datorii ce trebuie 0ltite =ntr5o 0erioad de un an &#.$##...' !.'2$.3%3
+. AC4IV+ CIRC1LAN4+ N+4+
/A4ORII C1R+N4+ N+4+
5..32$.32% 5#$.!23.#%%
& # !
F. 4O4AL AC4IV+ MIN1S /A4ORII C1R+N4+ !!.!%..2!. &%2.!&.$%
H. /A4ORII C+ 4R+B1I+ 9LQ4I4+ ?N4R5O 9+RIOA/Q
MAI MAR+ /+ 1N AN
....&33 %
L. V+NI41RI ?N AVANS
&. Venituri =nre-i*trate =n a)an* &2..$ &$.#!&
4otal )enituri =n a)an* &2..$ &$.#!&
I. CA9I4AL I R+P+RV+
I.CA9I4AL< din careA
Ca0ital *ub*cri* )r*at
2.#2'..!!
2.#2'..!!
2.#2'..!!
2.#2'..!!
II. 9RIM+ /+ CA9I4AL !.&3!.#2# !.&3!.#2#
III. R+P+RV+ /IN R++VAL1AR+ &'.$%.%.% ..2!&.%%!
IIV. R+P+RV+ 2.%3#.&$& 2.$#...#%
&. Re>er)e le-ale 32.$&% '..%.$
#. Alte re>er)e '.%'.32& '.$$%.$!!
IV. R+P1L4A41L R+9OR4A4 5SOL/ CR+/I4OR .&3. 2#!.%'#
Pagina 11 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
V. R+P1L4A41L +J+RCINI1L1I5SOL/ CR+/I4OR $#!.%2 &3.3.
Re0arti>area 0ro,itului $#!.%2 &3.3.
4otal ca0italuri 0ro0rii !#.3#%.33 &%2.!&.$%
&. Imobili>ri necor0orale
Imobili>rile necor0orale de:inute de Societate la !&.&#.#%%'< cu0rind c8eltuielile
e,ectuate 0entru marca RC+N4R+ VILL+C (i 0ro-rame in,ormatice *o,tSare < care
=n*umea> !%!.3! lei. La ace*tea *e adau- '#. lei< re0re>entnd a)an*uri 0entru acea*t
cate-orie de imobili>ri.
Nu *5au =nre-i*trat ie(iri de imobili>ri necor0orale =n ace*t e;erci:iu ,inanciar.
9entru imobili>rile necor0orale *5a *tabilit o 0erioad de amorti>are de ! ani.
?nre-i*trarea amorti>rii 0e c8eltuieli =n anul #%%' a =n*umat $..%% lei< iar amorti>area
cumulat la !& decembrie #%%' e*te de ##$.2%3 lei.
Recunoa(terea ace*tor imobili>ri *5a e,ectuat =n momentul a)an*rii *umelor ctre
,urni>ori< la ni)elul co*turilor e,ecti)e< a0reciindu5*e 0robabilitatea reali>rii unor bene,icii
)iitoare atribuibile acti)elor re*0ecti)e 0otri)it IAS !. Acti)e necor0orale.
Valoarea net a ace*tor imobili>ri la ,inele anului #%%' e*te de $2.!! lei< re,lectat
core*0un>tor =n Bilan:ul contabil.
#. Imobili>ri cor0orale
?n cate-oria imobili>rilor cor0orale< Societatea are =nre-i*trate =n e)iden:a contabil
terenuri< mi@loace ,i;e (i imobili>ri cor0orale =n cur*.
La =nre-i*trarea (i e)aluarea imobili>rilor cor0orale< S.C. B1C1R+4I 41RISM
S.A. a re*0ectat 0re)ederile IAS &2 Imobili>ri cor0orale. Societatea a o0tat 0entru
tratamentul contabil alternati) 0ermi*< e,ectund la data de !& decembrie #%%' ree)aluarea
terenurilor (i a con*truc:iilor din 0atrimoniu ree)aluarea 0recedent *5a e,ectuat 0otri)it LH
Pagina 12 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
3%!"#%%% la ,inele anului #%%#. Ree)aluarea a ,o*t e,ectuat de o ,irm *0eciali>at S.C.
L+J +J9+R4 ON+ S.R.L. Bucure(ti< =n luna ianuarie #%%2.
4erenurile au ,o*t =nre-i*trate =n 0atrimoniu =n ba>a Certi,icatelor de ate*tare a
dre0tului de 0ro0rietate *eria M %. nr.%&. " %3.%..&3 (i M %. nr.%& " %3.%..&3< emi*e
de Mini*terul 4uri*mului. A*t,el< terenurile din 0atrimoniul Societ:ii< =n *u0ra,a: de &.#%#
m0< erau e)iden:iate la %& ianuarie #%%'< la )aloarea de 3.#&#..2$ lei.
Valoarea terenurilor *5a ma@orat< =n urma ree)alurii< cu !..&'&.$!$ lei< a@un-nd la
!&.&#.#%%' la 3#.!23. 2%3 lei.
9entru con*truc:ii< a ,o*t ado0tat metoda ree)alurii )alorii nete. A*t,el< )aloarea
net a con*truc:iilor a cre*cut cu !%.3%.&$ lei< (i anumeA
!'.2#'.#3% lei cre(terea )alorii de =nre-i*trareD
'.#&'.!#! lei diminuarea )alorii cu amorti>area cumulat 0n la data ree)alurii.

Intrrile de mi@loace ,i;e =n e;erci:iul ,inanciar anali>at< au =n*umat .3'3.#&. lei<
0rintre cele mai im0ortante numrndu5*eA
2.&'..2& lei moderni>area *tructurii de ca>are de la tron*onul Fitne** Club< intrat
=n circuitul 8otelierD
#.'!..!'$ lei ac8i>i:ii de a0aratur electronic de calcul< mi@loace de tran*0ort<
mobilier< birotic (i alte mi@loace ,i;e.
Ie(irile de mi@loace ,i;e din e;erci:iul ,inanciar #%%'< =n *um de '&'..# lei< *e
0re>int a*t,el A
Valoare de in)entarTTTTTT..'&'..# lei
Valoare amorti>atTTTTTT...'%%.&3% lei
Valoare rma*TTTTTTTT...&'..3# lei
Valoare recu0eratTTTTTTT..&2.&#% lei
C8eltuielile cu =ntre:inerea (i re0ara:ia mi@loacelor ,i;e au ,o*t recuno*cute ca (i
c8eltuieli de e;0loatare =n momentul e,ecturii lor.
Mi@loacele ,i;e inte-ral amorti>ate la !&.&#.#%%' (i utili>ate =n continuare< au o
)aloare contabil de &.%2%.$$$ lei. Societatea nu de:ine mi@loace ,i;e a,late =n con*er)are.
!. Imobili>ri ,inanciare
Pagina 13 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Imobili>rile ,inanciare =n*umea> la !&.&#.#%%'< ...&$ lei (i re0re>int -aran:ii
ac8itate 0entru utilit:i.
Imobili>rile ,inanciare *unt detaliate =n Nota nr.& la Situa:iile ,inanciare.
Societatea nu a con*tituit 0ro)i>ioane 0entru de0recierea imobili>rilor. /in
declara:iile ,actorilor de r*0undere ca (i din re>ultatele in)entarierii re>ult c nu e;i*t
imobili>ri cor0orale u>ate *u0limentar< care * nece*ite con*tituirea de 0ro)i>ioane 0entru
de0reciere.
+)olu:ia acti)elor imobili>ate (i a de0recierii ace*tora =n e;erci:iul ,inanciar anali>at<
*e 0re>int a*t,el A
+VOL1NIA AC4IV+LOR IMOBILIPA4+
+L+M+N4+ /+
IMOBILIPQRI
Sold ini:ial
%&.%&.#%%'
Intrri Ie(iri Sold la
!&.&#.#%%'
Co*t Ree)aluare 4otal Co*t Ree)alua
re
4otal
Alte imobili>ri
necor0orale
##$.'$! $2.!$% $2.!$% !%!.3!
Alte imobili>ri
necor0orale =n cur*
'#. '#. '#.
4O4AL IMOBILIPQRI
N+COR9ORAL+
##$.'$! $2... $2... !%3.3$&
4erenuri 3.#&#..2$ !..&'&.$!$ !..&'&.$!$ 3#.!23.2%3
Con*truc:ii #.2%..$&# 2.&'..2& !'.2#'.#3% 3#.'3&.&%& '.#&'.!#! '.#&'.!#! 22.!3.3%
In*tala:ii te8nice (i ma(ini #..#2.&. &..%..$'& &..%..$'& 3&'.#'2 3&'.#'2 3.##%.3&!
Alte in*tala:ii< utila@e (i
mobilier
&.!..%#% $#.2%2 $#.2%2 &%%.$#2 &%%.$#2 #.%&$.%%
A)an*uri (i imobili>ri
cor0orale =n cur*
&%.3%%.!$% &.%%!.!!$ &.%%!.!!$ ..$&2.2!$ ..$&2.2!$ #%.2.$.%$%
4O4AL IMOBILIPQRI
COR9ORAL+
3..3!$...$ #..3'$.''' $!.$$2.$$ &%#.#!3.'!
#
.#!#.2& '.#&'.!#! &3.33$.3
#
&!2.##3.3$$
IMOBILIPQRI &!.2#. $ $ '.2&% '.2&% ...&$
Pagina 14 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
FINANCIAR+
4O4AL 3..2$.%.. #..'!'.#'# $!.$$2.$$ &%#.!&#.##

.#!..## '.#&'.!#! &3.3'!.''


#
&!2.'!$.$2'
SI41ANIA AMOR4IPQRII AC4IV+LOR IMOBILIPA4+
5lei5
+lemente de
imobili>ri
Sold ini:ial
%&.%&.#%%'
Amorti>are =n
cur*ul anului
Ie(iri
amorti>ri
Sold ,inal
!&.&#.#%%'
Alte imobili>ri &3.'' $..%% ##$.2%3
Imobili>ri
necor0orale
&3.'' $..%% ##$.2%3
Con*truc:ii 3.&.#.$# &.%!#.'!& '.#&'.!#!
In*tala:ii te8nice (i
ma(ini
&.$2&.3&3 !!.3&$ 3%'.3$ &.$3....3
Alte in*tala:ii<
utila@e (i mobilier
.%.&. %.&&& 3.&! .%'.&%$
Imobili>ri
cor0orale
2.$'!.!' &.'&2.%2 '.$&'.32! #.''!.&
4O4AL
AMOR4IPQRI
2.%#.% &.'3.%2. '.$&'.32! #.$.&.''
3. Stocuri
Stocurile din e)iden:a *ociet:ii cu0rind la !& decembrie #%%'A
materii 0rime< materiale (i alte con*umabileD
obiecte de in)entarD
materii 0rime (i materiale la ter:iD
mr,uriD
ambala@e.
Pagina 1 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Stocurile *e trec 0e c8eltuieli =n momentul drii =n ,olo*in: *au al )n>rii ace*tora.
+)iden:a obiectelor de in)entar date =n ,olo*in: *e :ine 0e ,i(e de ma-a>ie (i =ntr5un cont =n
a,ara bilan:ului< con,orm 0re)ederilor OMF9 nr.3"#%%&.
/in te*tele e,ectuate< am con*tatat c )aloarea reali>abil net *e *ituea> la ni)elul
co*tului 0entru toate 0o>i:iile din e(antionul )eri,icat.
Metodele utili>ate de *ocietate 0entru e)aluarea< contarea (i =nre-i*trarea *tocurilor
*unt cele utili>ate (i =n anii 0receden:i < cu re*0ectarea 0re)ederilor IAS #.
9re:urile elementelor de *tocuri a0ro)i>ionate =n luna ianuarie #%%2 au ,o*t mai mari
*au cel 0u:in e-ale cu cele a,erente a0ro)i>ionrilor din luna decembrie #%%'. 9e de alt
0arte< din declara:ia ,actorilor de r*0undere din Societate< re>ult ,a0tul c nu e;i*t *tocuri
cu )ec8ime mai mare de un an. ?n ace*te condi:ii< *e 0oate a,irma c *tocurile nu *unt
*u0rae)aluate =n bila:ul contabil =ntocmit la data de !&.&#.#%%'.
Modalitatea de e)aluare (i de e)iden:iere a *tocurilor e*te detaliat =n Situa:iile
,inanciare la notele nr.2 (i &% din 9olitici contabile (i note e;0licati)e.
+)olu:ia *tocurilor =n e;erci:iul ,inanciar #%%'< *e 0re>int a*t,elA
5lei5
+lemente de *tocuri
Sold la
%&.%&.#%%'
Sold la
!&.&#.#%%'
E
Materii 0rime #.%%$ $! 3.<3.
Materiale con*umabile &!.&!% #%.%#% &'#<3$
Materiale de natura
obiectelor de in)entar
&3.'%! 3....# !!$<%3
Mr,uri '!.'$. '%.&%$ !<'#
Ambala@e !%% !!
A)an*uri 0entru cum0rri
de *tocuri
..#2# &#.$%! &'!<$'
4O4AL &.$.% &!#.$.3 &33<2$
'. Crean:e
Pagina 1! din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
La !& decembrie #%%'< 0onderea cea mai mare =n cadrul crean:elor din mi@loace
circulante F '&< E G< o de:ine ta;a 0e )aloarea adu-at de recu0erat< de #.#2$.'&# lei ca
e,ect al =nre-i*trrii ,acturilor de in)e*ti:ii< cu un )olum con*iderabil de 4VA deductibil.
Suma urmea> * ,ie com0en*at cu datorii ctre bu-etul *tatului.
Clien:ii5 cu o 0ondere de !#<& E 5 =n*umea> &.3%!..$2 lei< ,a: de &.#%$.'.2 lei la
=nce0utul anului< cu urmtoarea *tructurA
!&.&#.#%%3 !&.&#.#%%' E
clien:i =n lei 3&.2& lei '$&.$33 lei &&2<#
clien:i =n )alut $!.&.$ lei &3..#% lei #%#<2#
clien:i5 ,acturi de =ntocmit 2%.2!% lei ..$%&lei &2#<$
clien:i incer:i '.#.&'% lei '.'.&3& lei &%%<'&
4otal &.#%$.'.2 lei &.3%!..$2 lei &&2<#'
9entru clien:ii incer:i< care la !& decembrie #%%' =n*umea> '.'.&3& lei< *unt
con*tituite 0ro)i>ioane 0entru de0reciere. ?n total *unt !& de clien:i< =m0otri)a crora au ,o*t
declan(ate 0rece*e 0entru recu0erarea crean:elor. /intre ace*tea #% 0ro)in dinainte de
!&.&#.#%%% (i =n*umea> &&3.'&'<$3 lei. Multe *unt de@a =n ,aliment< iar Societatea e*te
=n*cri* la ma*a credal.
?n tabelele alturate< e*te 0re>entat *itua:ia crean:elor =n ,unc:ie de )ec8imea ace*tora
la )aloarea de intrare< 0recum (i 0ro)i>ioanele con*tituite 0entru de0recierea lor.
Crean:e
5lei5
Natura crean:ei 4otal Sub !%
>ile
!%52%
>ile
2%5%
>ile
%5!2'
>ile
9e*te !2'
>ile
Furni>ori5
debitori
&.&! &.&!
Clien:i $#%.%!' '..%%3 3%.3&. '..!$$ !#.#!2
Clien:i incer:i '.'.&3& '.'.&3&
Clien:i5,act.de
=ntocmit
..$%& ..$%&
4VA de #.#2$.'&# !%..'33 22$.2%& &.#2.!2
Pagina 1" din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
recu0erat $
4VA nee;i-ibil #!.2&% #!.2&%
/ebitori di)er(i '3.$$. #3'..% 2#.% &'2.3.3 '.&2' #'.#3
Im0o>it 0e 0ro,it
curent
&&3.%'& &&3.%'&
4otal 3.!2%.$3& &.!$3..%
%
$$&.%% &.'&&.##
.
!.!&3 2&%.!%
9ro)i>ioane
5lei5
2. Ca*a (i conturi la bnci
Societatea are de*c8i*e conturi =n lei (i =n de)i>e la mai multe bnci din Bucure(tiA
Banca Comercial Ion Niriac F =n RON< +1R< HB9 (i 1S/ G< la BCR F =n RON< 1S/ (i
+1RG< la LIBRA BanO F =n RON (i 1S/ G< +m0oriOi BanO F RON G< 9iraeu* BanO F RON<
+1R< 1S/ G< Banc9o*t F RON G< 0recum (i la 4re>orerie. +)iden:a ace*tora *e e,ectuea> 0e
,iecare banc (i cont =n 0arte< cu re*0ectarea normelor le-ale =n materie (i a re-ulamentelor
emi*e de B.N.R. =n ace*t *en*.
La ,iecare *,r(it de lun< *e ,ace 0uncta@ul =ntre e;tra*ele de cont (i *itua:iile analitice
din contabilitate.
Au ,o*t trimi*e *cri*ori de con,irmare a *oldurilor la toate bncile. La bncile care nu
au r*0un* *olicitrii auditorului< au ,o*t )eri,icate con,irmrile tran*mi*e Societ:ii. 4oate
*oldurile con,irmate core*0und cu cele din e)iden:a Societ:ii.
Pagina 1# din 33
Natura 0ro)i>ionului Sold la
%&.%&.#%%'
Ma@orri /iminuri Sold la
!&.&#.#%%'
9ro)i>ioane 0entru. de0recierea
crean:elor5clien:i
'.#.&'% &%.3%# $.3&& '.'.&3&
9ro)i>ioane 0entru de0recierea
crean:elor5debitori di)er(i #'.#3 #'.#3
4otal 2%$.! &%.3%# $.3&& 2&%.!%
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
?n acea*t cate-orie de acti)e circulante< mai *unt =nre-i*trate< ca*a =n lei (i =n )alut
alte )alori< dobn>i< a)an*uri de tre>orerie (i )iramente interne.
Ca*a (i conturile la bnci =n*umea> la !&.&#.#%%'< ..&&3.32 lei< ,a: de #.'$%.!2%
lei la =nce0utul anului.
$. C8eltuieli =n a)an*
Contul 3$& C8eltuieli =nre-i*trate =n a)an*< cu0rindeA
#'.!&2 lei 5 dobnda rma* de ac8itat a,erent contractelor de lea*in-<
&$.'&' lei 5 c8eltuieli cu abonamente< a*i-urri de cldiri< mi@loace de tran*0ort (i
alte bunuri< care urmea> a ,i decontate =n e;erci:iul ,inanciar #%%2.
La !& decembrie #%%3< c8eltuielile =n a)an* 0re>int un *old de ###..!& lei cu ##<3
E mai mic dect la =nce0utul anului.
.. /atorii
/atoriile Societ:ii 0e termen *curt< la data de !& decembrie #%%'< *unt de !.'2$.3%3
lei cu #&& E mai mari dect la =nce0utul anului. Ace*t ,a0t *e datorea> cre(terii tuturor
0o*turilor de datorii cu e;ce0:ia a)an*urilor =nca*ate =n contul comen>ilor (i =n 0rimul
rnd al )olumului =m0rumuturilor bancare< care *5au ma@orat de '<2 ori =n 0erioada anali>at.
?m0rumuturile au ,o*t an-a@ate la 9iraeu* BanO *ub ,orma unor ,acilit:i de credit< =n
ba>a contractului nr.#%&&"&'.&#.#%%3< re=nnoit 0rin acte adi:ionale *ucce*i)e< du0 cum
urmea>A
&.2%%.%%% 1S/ utili>at inte-ral la !&.&#.#%%'D
2.3%%.%%% +1R linie de credit< din care '.2&&.'! +1R an-a@at la !&.&#.#%%'D
&.'%%.%%% +1R inte-ral utili>at la !&.&#.#%%'.
Haran:iile 0entru ace*te =m0rumuturi *unt detaliate =n Notele la *itua:iile ,inanciare.
Pagina 1$ din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
/atoriile comerciale *unt de 2..&!.32% lei5 cu &2<' E mai amri dect la =nce0utul
anului. /in ace*tea< cele cu o )ec8ime mai mare de un an *unt de &.%&.$%% lei. 4rebuie
acordat o aten:ie deo*ebit ace*tor re*tan:e< care 0ot aduce 0enalit:i de =ntr>iere
*emni,icati)e< cu un im0act nedorit a*u0ra re>ultatelor.
Obli-a:iile le-ate de 0lata *alariilor< ca (i cele datorate bu-etului de *tat< *unt
con*tituite =n luna decembrie #%%'< cu *caden:a =n ianuarie #%%2.
Clien:ii creditori au la !& decembrie #%%' un *old de 3!.2#3 lei (i cu0rind -aran:iile
re:inute 0entru a0artamentele =nc8iriate.
Societatea are =n derulare la !&.&#.#%%'< # contracte de lea*in- ,inanciar< du0 cum
urmea>A
Contractul nr. !&'"%#.&&.#%%3 cu +1RIAL L+ASINH SRL 0entru ac8i>i:ionarea
unui 9eu-eot !%$< 0entru o 0erioad de #3 luni< cu )aloarea de &2..!<23 +1RO.
Contractul nr. LSO#5CL&%!!&"'."%35&&2' " &$.&&.#%%3 cu 1nicredit Romania<
0entru ac8i>i:ionarea de ec8i0amente dotare 8otel =n )aloare de #2#.&& +1RO< 0entru o
0erioad de #3 luni.
Au ,o*t trimi*e *cri*ori de con,irmare a *oldurilor (i nu *5au con*tatat di,eren:e =ntre
e)iden:ele Societ:ii (i cele ale ter:ilor.
Situa:ia datoriilor 0e termen *curt la !&.&#.#%%' =n ,unc:ie de )ec8imea ace*tora< *e
0re>int a*t,elA
5lei5
Natura datoriei 4otal Sub !% >ile !%52% >ile 2%5!2' >ile 9e*te !2'
>ile
Furni>ori 3..'$.''. &.%3..'#' 322.33& &.33%..# &.%&.$%%
Furni>.imobili>ri &.$&'.$%. &.$&'.$%.
Furni>.,act.ne*o*ite #3%.&3 #3%.&3
Clien:i5creditori 3!.2#3 &.&' .3.'& !...$3
9er*onal5remun. $3.&' $3.&'
Pagina 2% din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9er*onal5a@utoare #..$' #..$'
/re0turi neridicate #.'! #.'!
Re:ineri din *alarii &.$!3 &.$!3
Alte dat.cu
0er*onU.
&%3...$ &%3...$
Contribu:ii a*i-. &3%.'3 &3%.'3
Contribu:ii (oma@ &&.3!& &&.3!&
Im0o>it *alarii 3%.'!& 3%.'!&
Alte im0o>ite<ta;e &.&2! &.&2!
Fonduri *0eciale 3.'% 3.'%
Creditori di)er(i !$.'3! #!.%#! &3.'#%
Rate lea*in-U 2..!&2 2..!&2
/obn>i a,erente
=m0rumuturilorU
#'.&2% #'.&2%
Credit bancar 0e
termen *curt
!&.&#!..3! !&.&#!..3!
4otal !.'2$.3%3 3.&3!.%%3 322.33& !#.222.!.' #.#&.'$3
UHaran:iile< contractele de lea*in- (i dobn>ile a,erente nu *unt rele)ante din 0unct de
)edere al )ec8imii5 dre0t urmare< au ,o*t trecute la datorii *ub !& de >ile.
B. CON41L /+ 9ROFI4 I 9I+R/+R+
5lei 5
IN/ICA4ORI
!&.&#.#%%3 !&.&#.#%%'
& # !
&. Ci,ra de a,aceri net &$..'.2.' #%.#3.#3&
9roduc:ia )ndut &2.#!..#%$ &..!'$.2!
Venituri din )n>area mr,urilor &.2'$.3$. &..&.'3.
#. Varia:ia *tocurilor
! 9roduc:ia imobili>at
3. Alte )enituri din e;0loatare 32#.! #.%...$2$
V+NI41RI /IN +J9LOA4AR+ &..!'..2#3 ##.!!..%%.
'. aG C8eltuieli cu materiile 0rime (i materialele
con*umabile
'.##$ 23%.%$!
Alte c8eltuieli materiale .!#.'$! #.3&'.$$#
bG Alte c8eltuieli din a,ar F cu ener-ie (i a0 G &.#%..&22 #.%'$.2&3
C8eltuieli 0ri)ind mr,urile ''&.3!' 2$!.3!$
2. C8eltuieli cu 0er*onalul !.#2#.322 !.$$.3!2
aG Salarii #.3#'.'!! #..%&.2'2
bG C8eltuieli cu a*i-urrile (i 0rotec:ia *ocial .!2.!! $$.$.%
$. aGA@u*tarea )alorii imobili>rilor cor0orale (i &.$!2.!3 &.'3.%2.
Pagina 21 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
necor0orale
a.&G C8eltuieli &.$!2.!3 &.'3.%2.
..bG A@u*tarea )alorii acti)elor circulante 5&3!.3%. #.&
b.&G C8eltuieli 3#2.!#2 &%.3%#
b.#G Venituri '2.$!3 $.3&&
. Alte c8eltuieli de e;0loatare .$&.3&% ..33'.2#2
.& C8eltuieli 0ri)ind 0re*ta:iile e;terne ..'#&.$'. $.!3%.!2'
.# C8eltuieli cu alte im0o>ite< ta;e (i )r*minte
a*imilate
3..'#2 &.%&'.&3#
.! C8eltuieli cu de*0-ubiri< dona:ii (i acti)ele
cedate
$.%.&#2 %.&&
&%. A@u*tri 0ri)ind 0ro)i>ioanele 0entru ri*curi (i
c8eltuieli
&%.& C8eltuieli
&%.# Venituri
CL+L41I+LI /+ +J9LOA4AR+ &$..!..#2! &.2%.%&$
R+P1L4A41L /IN +J9LOA4AR+59ROFI4 '#%.!2& #.$#..&
&&. Venituri din doban>i #'3.%#& #3#.#'
&#. Alte )enituri ,inanciare $#'.!# !%$.$%.
V+NI41RI FINANCIAR+ $.3&! '3.2$
&!. C8eltuieli 0ri)ind dobn>ile !'$.#.& .2%.''
&3. Alte c8eltuieli ,inanciare &2..&' #.&%.32'
CL+L41I+LI FINANCIAR+ '#$.%2 !.%'&.3#%
R+P1L4A41L FINANCIAR59ROFI4"
9I+R/+R+
3'#.!&$
%
%
#.'%&.3'!
& # !
R+P1L4A41L C1R+N459ROFI4 $#.2$. ##$.'!.
V+NI41RI 4O4AL+ &.!!..%!$ ##...$.$'
CL+L41I+LI 4O4AL+ &..!2'.!' ##.22%.3!$
R+P1L4A41L BR14 $#.2$. ##$.'!.
&'. Im0o>itul 0e 0ro,it #3..$$# !!.%3%
R+P1L4A41L N+4 $#!.%2 &3.3.
Cre(terea ci,rei de a,aceri =n anul #%%' cu &!<&' E ,a: de e;erci:iul ,inanciar
0recedent< a de)an*at ritmul de cre(tere al c8eltuielilor de e;0loatare. /re0t urmare< *5a
=nre-i*trat o cre(terea a e,icien:ei acti)it:ii =n acea*t 0erioad< 0rin reali>area unui 0ro,it de
#.$#..& lei de '<# ori mai mare dect cel al anului #%%3.
Ace*t trend nu a ,o*t =n* urmat (i de 0ro,itul brut reali>at< datorit cre(terii
*ub*tan:iale a c8eltuielilor ,inanciare de la '#$.%2 lei =n #%%3< la !.%'&.3#% lei =n #%%'
con*ecin: a an-a@rii creditelor 0entru in)e*ti:ii F a0ro;imati) .<3 milioane euro G< care au
determinat un )olum uria( de dobn>i< comi*ioane bancare (i c8eltuieli cu di,eren:ele de cur*
)alutar.
Pagina 22 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
?n ace*te condi:ii< 0ro,itul brut reali>at =n ace*t an< de ##$.'!. lei< *e *ituea> la un
ni)el de numai #!<! E ,a: de cel al anului 0recedent.
9entru e;erci:iul ,inanciar #%%2 < Adunarea Heneral a Ac:ionarilor din luna
decembrie #%%' a a0robat an-a@area unui credit de 3% miloane euro de la un *indicat de bnci
interna:ionale< =n )ederea ,inali>rii reno)rii com0le;ului 8otelier. ?n o0inia noa*tr< e*te
*trict nece*ar elaborarea unor 0roceduri *0eciale 0entru acea*t acti)itate< 0entru a *e reali>a
o *incroni>are 0er,ect =ntre momentul ob:inerii creditului< al utili>rii ace*tuia (i cel al drii
=n ,olo*in: al in)e*ti:iei )i>ate. Co*turile =ndatorrii )or ,i att de ridicate< =nct e,ectele
ne-ati)e 0rodu*e de ace*tea 0ot ,i contracarate numai 0rin reali>area =n cel mai *curt tim0 a
)eniturilor *contate din com0le;ul reno)at.
Im0o>itul 0e 0ro,it
Im0o>itul 0e 0ro,it a ,o*t determinat 0rin a@u*tarea re>ultatului contabil reali>at< de
##$.'!. lei< cu c8eltuielile nedeductibele (i *umele neim0o>abile =nre-i*trate< a*t,elA
9ro,it brutTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.##$.'!. lei
C8eltuieli nedeductibileTTTTTTTTTTTTTTTT.#2.3 lei
Amorti>are contabil nedeductibilTTTTTTTTT......!&.2#& lei
S0on*ori>are.................................TTTTTTTT............&#.%!# lei
/e0(irea c8eltuielilor de 0rotocol< inclu*i) 4VA..................&&.%%# lei
Amen>i< 0enalit:i< c8elt.de @udecat.........................................3..!!3 lei
9ro)i>ioane................................................................................&%.3%# lei
Val.neamorti>.a mi@l.,i;e ca*ate.................................................&'..3# lei
4a;e )i>e< tran*0ort< diurn neded.............................................'.#22 lei
Sume neim0o>abileTTTTTTTTTTTTTTTTTT .#2$.'#& lei
Re>er)a le-alTTTTTTTTT.TTTTTTTTT...&&.!$$ lei
Anulri 0ro)i>ioaneTTTTTTTTTTTTTTTT......$.3&& lei
Amorti>are ,i*cal #% E 0t.ac8i>i:ii mi@l.,i;e...........................#3..$!! lei
9ro,it im0o>abil.........................................................................#'2.'&2 lei
&2 E............................................................................................3&.%3! lei
S0on*ori>are deductibil.................................................................%%! lei
Im0o>it 0e 0ro,it datorat.............................................................!!.%3% lei
Pagina 23 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
?n o0inia noa*tr< c8eltuielile nedeductibile ar ,i trebuit ma@orate cu *umele 0ltite
,o(tilor an-a@a:i< con,orm 8otrrilor @udectore(ti. Valoarea im0o>itului *u0limentar de 0lat<
*e *ituea> *ub 0ra-ul de *emni,ica:ie.
Recomandm a0licarea IAS &# 0entru im0o>itul 0e 0ro,it amnat a,erent amorti>rii
,i*cale a mi@loacelor ,i;e.
C. MO/IFICQRIL+ CA9I4AL1RILOR 9RO9RII
Ca0italul *ocial
Ca0italul *ocial e*te de 2.#2'..!! lei 0e tot 0arcur*ul e;erci:iului ,inanciar anali>at<
cu *tructura ac:ionariatului detaliat =n Ca0itolul I.
9rime de ca0ital
Ace*t cont de ca0italuri 0ro0rii< are *oldul de !.&3!.#2# lei< 0reluat din balan:a de
)eri,icare =ntocmit la data de !&.&#.#%%3 (i care nu a *u,erit modi,icri =n ace*t an.
Re>er)e din ree)aluare
La %& ianuarie #%%'< re>er)ele din ree)aluare a)eau un *old de &'.$%.%.% lei.
Ace*tea au cre*cut =n 0erioada anali>at cu $!.22%.#! lei< a*t,elA
*5au diminuat cu cota50arte din ree)aluare a,erent mi@loacelor ,i;e ie(ite din
0atrimoniu< =n *um de &&2.%'' lei< care *5au tran*,erat =n contul Re>ultatul re0ortat
re0re>entnd *ur0lu*ul reali>at din re>er)e din ree)aluare< 0otri)it 0re)ederilor 0ct.! din
IAS &2 Imobili>ri cor0oraleD
*5au ma@orat cu $!.$$2.$. lei< re0re>entnd di,eren:a re>ultat din ree)aluarea
terenurilor (i a con*truc:iilor la data de !&.&#.#%%'.
Re>er)ele din ree)aluare =n*umea> la ,inele anului #%%'< ..2!&.%%! lei.
Re>er)e le-ale
Pagina 24 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Re>er)ele le-ale au la ,inele anului #%%' un *old de '..%.$ lei< mai mare cu &&.!$$
lei dect cel e;i*tent la =nce0utul anului< re0re>entnd *uma re0arti>at la re>er)e le-ale din
0ro,itul net reali>at =n ace*t e;erci:iu ,inanciar.Re>er)ele le-ale re0re>int &'<# E din
ca0italul *ocial al Societ:ii la !&.&#.#%%'.
Alte re>er)e
Alte re>er)e =n*umea> '.$$%.$!! lei< din care< '.%'.32& lei 5 con*tituite =n anii
0receden:i (i 2$'.#$# lei re0arti>are la alte re>er)e din 0ro,itul net al e;erci:iului ,inanciar
#%%3.
Re>ultatul re0ortat re0re>entnd *ur0lu*ul reali>at din re>er)e din ree)aluare
Sur0lu*ul din ree)aluare *e con*ider inte-ral reali>at la *coaterea din e)iden: a
acti)ului 0entru care *5a con*tituit re>er)a din ree)aluare. ?n e;erci:iul ,inanciar #%%'< au ie(it
din 0atrimoniu mi@loace ,i;e al cror *ur0lu* din ree)aluare a ,o*t =n *um de &&2.%'' lei<
care a ma@orat core*0un>tor ace*t cont.
Re>ultatul re0ortat 0ro)enit din ado0tarea 0entru 0rima dat a IAS
Suma de $'.%3. lei< re0re>entnd *oldul creditor al ace*tui cont< re>ultat =n urma
retratrii *itua:iilor ,inanciare =n )ederea a0licrii Standardelor Interna:ionale de
Contabilitate< a rma* nemodi,icat (i =n ace*t e;erci:iu ,inanciar. Odat cu a0licarea OMF9
&$'#"#%%'< =nce0nd cu e;erci:iul ,inanciar #%%2< acea*t *um )a ,i e)iden:iat la contul de
re>er)e.
Ca0italurile 0ro0rii *5au ma@orat =n anul #%%' cu $!.$&.3$2 lei< a*t,elA
$!.$$2.$. lei din ree)aluarea terenurilor (i a con*truc:iilorD
&3.3. lei 0ro,itul net reali>at =n ace*t e;erci:iu ,inanciar.
+)olu:ia ca0italurilor 0ro0rii e*te redat =n tabelul urmtor.
Pagina 2 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
5 lei 5
+lemente de ca0italuri
Sold la %&.%&.#%%' Ma@orri /iminuri Sold la
!&.&#.#%%'
Ca0ital *ocial< din
care A)r*at
2.#2'..!!
2.#2'..!!
2.#2'..!!
2.#2'..!!
9rime le-ate de ca0ital !.&3!.#2# !.&3!.#2#
Re>er)e din ree)aluare &'.$%.%.% $!.$$2.$
.
&&2.%'' ..2!&.%%!
Re>er)e le-ale 32.$&% &&.!$$ '..%.$
Alte re>er)e '.%'.32& 2$'.#$# '.$$%.$!!
Re>ultatul re0ortat&&$& 2$'.#$# &.!.&#& 2$'.#$# &.!.&#&
Re>ultatul re0ortat &&$# $'.%3. $'.%3.
Re>ultatul re0ortat &&$' #3...#. &&2.%'' !23...!
9ro,itul net $#!.%2 &3.3. $#!.%2 &3.3.
Re0arti>area 0ro,itului $#!.%2 &3.3. $#!.%2 &3.3.
4otal !#.3#%.33 $3.$2#..%
!
$&.!#$ &%2.!&.$%
/. FL1J1RIL+ /+ 4R+POR+RI+
Societatea a =ntocmit acea*t *itua:ie =n con,ormitate cu metoda indirect< care
0re*u0une a@u*tarea re>ultatului brut cu elementele nemonetare.
Situa:ia ,lu;urilor de numerar auditat *e 0re>int a*t,el A
5 mii lei 5
Flu;uri de numerar din acti)it:i de
+;0loatare
#%%3 #%%'
A. 9ro,it =nainte de im0o>itare (i elemente e;traordinare $#.2$. ##$.'!.
A@u*tri 0entruA
Amorti>ri &.$!2.!3 &.'3.%2.
C8elt.mi@l.,i;e ie(ite $3.%$ &'..3!
Venituri mi@l.,i;e ie(ite 5..%$. 5&2.&#%
/obn>i. !'$.#.& &.$.!.33%
9ro)i>ioane 5&.%%!..' #.&
9ro,it =nainte de modi,icrile ca0italului circulant #.&#..3' !.2%$.$2%
Varia:ia *tocurilor #.&2# 53&.%%3
Varia:ia crean:elor comerciale (i de alt natur 53#2.!$' 5#.#'&..'&
Cre(terea datoriilor ctre bnci< ,urni>ori (i al:i creditori '...%'% #2.&%3.!$'
/obn>i 5!'$.#.& 5&.$.!.33%
Pagina 2! din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9ro,it =nainte de im0o>itare $.3#2.%&' #'.2!'..3%
Im0o>it 0e 0ro,it 0ltit 5#23.%'' 5#3..3'
Flu;uri de numerar din acti)it:i de e;0loatare $.&2&.2% #'.!3%.'
B. Flu;uri de numerar din acti)it:i de in)e*ti:ii
Ac8i>i:ii de imobili>ri 5$.$&.3%2 5&..&!.%%2
Venituri din )n>ri mi@loace ,i;e ..%$. &2.&#%
Flu;uri de numerar din acti)it:i de in)e*ti:ii 5$.2!.!#. 5&.$2...2
Flu; de numerar (i ec8i)alente de numerar 5.%&.!2. '.'33.&%
Numerar (i ec8i)alente de numerar la =nce0utul 0erioadei #.'$%.!2%
Numerar (i ec8i)alente de numerar la ,inele 0erioadei ..&&3.32
Flu;ul de numerar are o )aloare 0o>iti)< de '.'33.&% lei< ,a: de 5.%&.!2. lei =n anul
0recedent< ca urmare< =n 0rinci0al< a an-a@rii de noi credite *emni,icati)e =n ace*t e;erci:iu
,inanciar.
La =ntocmirea ace*tei com0onente a Situa:iilor ,inanciare< *5a a)ut =n )edere
re*0ectarea 0re)ederilor IAS $ Situa:iile ,lu;urilor de numerar .
+. NO4+ AS19RA SI41ANIILOR FINANCIAR+
&. Indicatori de e,icien:
&.Rata rentabilit:ii ,inanciare F R, GA
R, V 9ro,it net ; &%% " Ca0ital 0ro0riu
R, " #%%3 V #<#! E
R, " #%%' V %<&. E
#. Rata rentabilit:ii ca0italului a)an*at F Ra G A
Ra V Re>ultatul curent ; &%% " Acti)e ,i;e W Acti)e circulante
Ra " #%%3 V #<&# E
Ra " #%%' V %<&' E
Pagina 2" din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
!. Rata 0ro,itului F R0 GA
R0 V 9ro,it brut ; &%% " Ci,ra de a,aceri
R0 " #%%3 V '<3! E
R0 " #%%'V &<&# E
3.9ro,it 0er ac:iune F +9S GA
+9S V 9ro,it net " Numr de ac:iuni comune
+9S " #%%3 V %<#.... lei " ac:iune
+9S " #%%' V %<%$$2 lei " ac:iune
'./i)idend 0er ac:iune F /a GA
/a V 9ro,it net re0arti>at 0t.di)idende " Nr.de ac:iuni
Nu *5au re0arti>at di)idende din 0ro,itul net reali>at de Societate =n ultimii ani<
a)ndu5*e =n )edere nece*itatea ca0itali>rii tuturor re*ur*elor< 0entru *u*:inerea 0roiectelor
de in)e*ti:ii.
2.Lic8iditatea -eneral F L- GA
L- V Acti)e circulante ; &%% " /atorii 0e termen *curt
L- " #%%3 V !&<!# E
L- " #%%' V !%<!# E
$.9erioada de rambur*are a datoriilor F Rd GA
Rd V /atorii 0e termen *curt la !&.&#.#%%N ; !2' " Ci,ra de a,aceri
Rd " #%%3 V #'<3 >ile
Pagina 2# din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Rd " #%%' V $&!<## >ile
..9erioada de recu0erare a crean:elor F Rc GA

Rc V Crean:e din acti)e circulante la !&.&#.#%%N ; !2' " Ci,ra de a,aceri
Rc " #%%3 V #2<. >ile
Rc " #%%' V 2$<2% >ile
. 9roducti)itatea muncii " *alariat F 9M GA
9M V Ci,ra de a,aceri " Nr. mediu de *alaria:i
9M " #%%3 V &''.2&' lei " *alariat
9M " #%%' V &$&.2%3 lei " *alariat
Scderea *emni,icati) a ratei rentabilit:ii ,inanciare (i a ratei rentabilit:ii ca0italului
a)an*at< *5a =nre-i*trat =n 0rinci0al din urmtoarele cau>e A
=nre-i*trarea re>ultatului ree)alurii terenurilor (i a mi@loacelor ,i;e neim0utabil
conducerii Societ:ii D ,r a0ortul de ca0ital reali>at 0rin acea*t o0era:iune< ace(ti indicatori
ar ,i a)ut urmtoarele )alori A R, V %<' E< Ra V %<!# E D
*cderea cu $2<2& E a re>ultatului curent (i re*0ecti) cu $!<&! E a 0ro,itului net< e*te
con*ecin:a *cderii e,icien:ei acti)it:ii -enerale =n ace*t an< cau>at =n 0rimul rnd de
)olumul e;trem de mare al c8eltuielilor ,inanciare F !.%'&.3#% lei G< cu di,eren:e de cur*
)alutar < dobn>i (i alte c8eltuieli ,inanciare re*0ecti) comi*ioane bancare.
dac ac:ionarii minoritari nu ar ,i conte*tat =n re0etate rnduri< Societatea ar ,i 0utut
ale-e *olu:ia ma@orrii de ca0ital *ocial 0rin a0ortul de numerar. Acea*t )ariant ar ,i *cutit
emitentul de o *erie de c8eltuieli ,inanciare inutile (i ar ,i =mbunt:it =n mod *ub*tan:ial
indicatorii de e,icien:.
Cre(terea 0erioadei de recu0erare a crean:elor nu e*te =n-ri@ortoare la data de
!&.&#.#%%'< deoarece 2% E din )aloarea crean:elor nete o re0re>int ta;a 0e )aloarea
adu-at de recu0erat< cu care *e ac8it o 0arte din datoriile ctre bu-etul de *tat. ?n *c8imb<
ma@orarea de 0e*te dou ori a 0erioadei de ac8itare a datoriilor ,a: de =nce0utul anului< 0oate
a)ea re0ercu*iuni con*iderabile a*u0ra c8eltuielilor )iitoare cu ma@orri (i 0enalit:i datorate
ter:ilor.
Pagina 2$ din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Cre(terea 0roducti)it:ii muncii 0e *alariat e*te re>ultatul e,icien:ei *0orite =n
acti)itatea de ba> ci,ra de a,aceri cre*cnd =n anul #%%' cu &!<&' E ,a: de anul 0recedent.
#. In)entarierea
In)entarierea 0atrimoniului la care noi am a*i*tat 0rin *onda@< *5a de*,(urat =n
e;erci:iul ,inanciar anali>at =n ba>a deci>iei nr. &."%&.&&.#%%' a Re0re>entantului 0ermanent
al Admini*tratorului unic< dl. Luc Fran* Marie Ron*man*. Ca*rile 0ro0u*e de comi*iile de
in)entariere au ,o*t o0erate =n e;erci:iul ,inanciar #%%'< iar re>ultatele in)entarierii au ,o*t
e)iden:iate core*0un>tor =n bilan:ul contabil.
!. ?ntocmirea *itua:iilor ,inanciare
La =ntocmirea *itua:iilor ,inanciare< a ,o*t a)ut =n )edere re*0ectarea 0rinci0iului
continuit:ii acti)it:ii. Nu au e;i*tat e)enimente ulterioare care * 0un la =ndoial ace*t ,a0t.
Situa:iile ,inanciare au ,o*t 0re>entate con,orm cerin:elor le-ale (i 0ro,e*ionale< =n
,orma 0re*cri* de cadrul le-al =n )i-oare
A ,o*t e,ectuat o re)i>uire a e)enimentelor ulterioare FIAS &%G< inclu*i) )eri,icarea
0rin *onda@ a documentelor =nre-i*trate =n luna ianuarie a anului urmtor Fe;. re-i*trul de
ca*< banc< a0ro)i>ionri< an-a@amente< etc.G. Nu au ,o*t identi,icate elemente care *
nece*ite a@u*tarea *itua:iilor ,inanciare din ace*t 0unct de )edere.
SI41ANIA LI4IHIILOR
Societatea e*te im0licat =n numeroa*e liti-ii F =n calitate de reclamant *au de 0rt G<
=nce0nd cu cele 0ornite =m0otri)a clien:ilor ru 0latnici (i terminnd cu di,eritele do*are
0enale 0entru ,al* (i u> de ,al*< 0rodu*e de o *erie de ,o(ti *alaria:i.
Am 0re>entat la ca0itolul crea:e5clien:i incer:i< c to:i cei !& de clien:i au ,o*t
ac:iona:i =n in*tan:. 9e*te #3 dintre ace*te liti-ii 0ri)e*c e)enimente 0rodu*e =n 0erioada
ultimului con*iliu de admini*tra:ie (i *unt 0e rol de 0e*te 3 ani. 1nele 0roce*e *5au ,inali>at <
Pagina 3% din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
&3 do*are *e a,l =n ,a>a de e;ecutare *ilit< iar la altele *5a declarat de@a ,alimentul< ,r
(an*e de recu0erare a crean:elor. Ace*te *ume nu *unt *emni,icati)e< dar in,luen:ea> totu(i
re>ultatele ,inanciare.
/intre liti-iile mai im0ortante a,late 0e rol =n cur*ul anului #%%' men:ionm A
/o*arul &##% "#%%' =n care 9ar-e*t SA Fran:a a 0ierdut de,initi) (i ire)ocabil F la
?nalta Curte de Ca*a:ie (i Ku*ti:ie G 0roce*ul intentat Bucure(ti 4uri*m < 0ri)ind di>ol)area
*ociet:ii Bucure(ti Interna:ional SRL.
/o*arul #%.%3 "#%%# ROM+J41R SA contra Bucure(ti 4uri*m F B141G 0ri)ind o
*u0ra,a: de teren de $. m0 (i un *0a:iu de 2# m0 de la 0arterul 8otelului. B141 are (an*e
mari de c(ti-.
' do*are 0ri)ind anularea unor adunri -enerale ale ac:ionarilor din anul #%%#.
9robabilitatea de a 0ierde e*te minim.
3 do*are 0ri)ind anularea 8otrrilor nr. &5$ luate =n AHA din data de #%.%3.#%%'. ?n
urma AH+A din &.&#.#%%' ace*te 0roce*e nu mai au obiect.
9e*te $% de do*are cu liti-ii de munc< a)nd dre0t reclaman:i< ,o(ti *alaria:i ai
Societ:ii. ?n mod cu totul ine;0licabil< unele dintre ace*te 0roce*e *unt 0ierdute< iar altele
identice c(i-ate la aceea(i in*tan:.
! do*are 0enale *unt 0e rol a)nd B141 dre0t reclamant =m0otri)a a 0e*te &% ,o(ti
*alaria:i 0entru ,al* =n declara:ii F au intentat 0roce* =m0otri)a B141 =n numele unui mare
numr de ,o(ti *alaria:i. C:i)a indi)i>i *emnnd =n ,al* un =ntre- tabel de reclaman:i G .
Sunt mai multe do*are 0e rol 0ornite =m0otri)a ac:ionarului ma@oritar< 0ri)ind
0ri)ati>area *ociet:ii. Con*iderm c ace*te ac:iuni nu *unt *erioa*e (i nu au (an*e de c(ti-.
Re:inem din nou acea*t ur *urd a unui numr de ,o(ti *alaria:i< =m0otri)a
ac:ionarului ma@oritar (i a re0re>entan:ilor ace*tuia. Acea*t *tare de *0irit *e *imte de ,a0t =n
toate adunrile -enerale< unde =n loc de o ac:iune concertat de an-a@are a ac:ionarilor =n
,olo*ul *ociet:ii< *e duce o lu0t acerb =m0otri)a Societ:ii.
/in ace*t moti) e;i*t 0e rolul di,eritelor in*tan:e de @udecat un numr im0re*ionant
de liti-ii care =mbrac cele mai )ariate ,orme. +;i*t un nucleu de ac:ionari< ,o(ti *alaria:i
care conte*t =n in*tan: orice deci>ie a conducerii Societ:ii. Acea*t *tare de lucruri e*te
duntoare 0ro-re*ului *ociet:ii< limitea> e,icien:a deci>iilor luate< duce la o mare ri*i0 de
tim0< de ener-ie (i de bani din 0artea emitentului.
Marea ma@oritate a ace*tor 0roce*e nu aduce 0ierderi ,inanciare directe F cu e;ce0:ia
c8eltuielilor de @udecat G< ci *u*0end 0e di,erite 0erioade deci>iile luate (i 0relun-e(te =n
mod inutil a0licarea ace*tora.
Pagina 31 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Mai multe *i*i>ri din 0artea -ru0ului mai *u* amintit *unt (i =n 0re>en>ent =n
cercetarea or-anelor de 0oli:ie. Anc8etele derulate =n cur*ul anului #%%' au ,o*t in,irmate ,r
e;ce0:ie< or-anele de 0oli:ie con*tatnd ine;i*ten:a ,a0telor reclamate de 0eten:i.
CONCL1PII
Societatea a =ntocmit *itua:iile ,inanciare =n con,ormitate cu 0rinci0iul continuit:ii
acti)it:ii. Con,orm IAS & R9re>entarea *itua:iilor ,inanciareC< la =ntocmirea *itua:iilor
,inanciare< conducerea a e)aluat ca0acitatea =ntre0rinderii de a5(i continua acti)itatea.
S.C. B1C1R+4I 41RISM S.A. nu a a0licat Standardul Interna:ional de
Contabilitate # 0entru ra0ortarea ,inanciar =n economii 8i0erin,la:ioni*te =n =ntocmirea
contului de 0ro,it (i 0ierdere al e;erci:iului ,inanciar =nc8eiat la !&.&#.#%%' .
Au ,o*t re*0ectate 0re)ederile celorlalte Standarde Interna:ionale de Contabilitate
a0licabile< mai 0u:in 0ar:ial IAS &# Im0o>itul 0e 0ro,it.
4rebuie tran*,ormate" rambur*ate creditele 0e termen *curt an-a@ate de@a. Con,orm
8otrrii AH+A din decembrie #%%'< Societatea 0oate contracta un credit de 3% milioane de
euro 0entru in)e*ti:ii. Con*iderm c e*te mai u(or de -e*tionat un *in-ur credit mare< dect
mai multe de )alori mici. ?n ace*t ,el *cade (i =ndatorarea emitentului 0e termen *curt .
Re)enim cu recomandarea 0ri)ind monitori>area detaliat a creditului 0entru in)e*ti:ii
care urmea> * ,ie contractat =n 0erioada imediat urmtoare (i luarea tuturor m*urilor
0entru ,inali>area obiecti)ului =n cel mai *curt tim0 0o*ibil.
Con*tituie un *emnal de alarm 0ierderea unor 0roce*e cu ,o(tii *alaria:i< care
=n*eamn c8eltuieli inutile< nedeductibile din 0unct de )edere ,i*cal< cu re0ercu*iuni *en*ibile
a*u0ra re>ultatelor *ociet:ii. Con*iderm c trebuie re)i>uit modul de abordare al ace*tor
cau>e =n in*tan: =n m*ura =n care *e mai 0oate redre*a ce)a.
A*i-urarea 0ri)ind ,unc:ionarea *i*temelor e*te determinat de -radul de con,iden:<
re>ultnd din conclu>iile auditului de *i*tem (i auditului o0era:iunilor din e(antionul
*electat 0rintr5o metod de e(antionare *tati*tic aleatoare. ?n )ederea ob:inerii unui
-rad =nalt de =ncredere< re*0ecti) un ri*c redu* de audit< Autoritatea de Audit trebuie
* combine re>ultatele auditului *i*temului (i ale auditului o0era:iunilor. Autoritatea
de Audit e)aluea> mai =nti *i-uran:a *i*temelor F=nalt< medie *au *c>utG< :innd
cont de re>ultatele auditului de *i*tem< =n )ederea determinrii 0arametrilor te8nici ai
Pagina 32 din 33
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
e(antionrii< =n *0ecial< ai ni)elului de =ncredere (i ai ratei a(te0tate a erorii. Statele
Membre 0ot utili>a< de a*emenea< re>ultatele ra0ortului 0ri)ind e)aluarea
con,ormit:ii 0otri)it Articolului $& F#G al Re-ulamentului FC+G nr. &%.!"#%%2.
Ni)elul combinat de =ncredere ob:inut din auditul *i*temului (i auditul o0era:iunilor
trebuie * ,ie ridicat. Ni)elul =ncrederii utili>at 0entru o0era:iunile de e(antionare nu
trebuie * ,ie mai mic de 2%E< cu un ni)el ma;im de materialitate de #E. 9entru un
*i*tem e)aluat cu coe,icient de *i-uran: *c>ut< ni)elul de =ncredere utili>at 0entru
o0era:iunile de e(antionare nu )a ,i *ub %E. Autoritatea de Audit trebuie * de*crie
=n ra0ortul anual de control metoda 0rin care a ,o*t ob:inut -radul de =ncredere.
Pagina 33 din 33