Sunteți pe pagina 1din 2

Finante

-curs 4-

Indicatori de performanta financiara a intreprinderii

In conformitate cu obiectul de activitate aprobat prin statut, intreprinderea are libertatea sa
desfasoare operatiuni de productie, constructii, prestari servicii, operatiuni financiare pe piata de
capital si pe cea monetara precum si operatiuni de cesiune, de inchirieri, operatiuni comerciale etc.
Toate aceste operatiuni genereaza venituri si presupun efectuarea unor cheltuieli grupate in
principal pe 3 domenii de activitate:
1. De exploatare adica operatiile de baza privind sectoarele industriale, de constructii,
comercial, de prestari servicii etc.
2. Financiar privind participatiile la capitalurile altor societati si alte actiuni de
clasament
3. Extraordinar privind operatiile foarte rare si in afara puterii decizionale a conducerii
intreprinderii: calamitati naturale, exproprieri, nationalizari, cutremure, schimbari ale
relementarilor fiscale, contabile.
Pe baza datelor din contul de profit si pierdere se pot calcula indicatori de performanta
financiara precum:
marjele de profit denumite si marje de acumulare baneasca sau solduri intermediare de
gestiune (in optica franceza cat si anglosaxona);
capacitatea de autofinantare;
ratele de rentabilitate
dar si indicatori de analiza si evaluare a riscului.
Marjele de venit (denumite solduri intermediare de gestiune ) evidentiaza rezultatul activitatii
individului la un anumit nivel al gestiunii financiare. Toate marjele pornesc de la acumularile banessti
ce se realizeaza din .. celalalte categorii de venituri respectiv cheltuieli pana la obtinerea
rezultatului exercitiului ( profit sau pierdere) ca ultim sold intermediar de gestiune.
Determinarea succesiva a acestora a marcat denumirea de cascada a soldurilor intermediare
de gestiune.
Pot fi conditionare urmatoarele marje de profit:
Varianta franceza:
1. Valoarea adaugata (VA);
2. Excedenttul brut de exploatare (EBE) echivalent EBITDA ( Profit brut inainte de
Impozit pe profit, Dobanzi, Deprecieri si Ajustari)
3. RE echivalent cu EBIT ( profit brut inainte de dobanzi si impozit );
4. RC echivalent cu EBT
5. Rezultatul exercitiului , Profit net / Profit pierdere
FIGURA 1