Sunteți pe pagina 1din 142

1

Noul Cod Rutier 2012


Noul Cod Rutier

CAPITOLUL I: Dispozitii generale.
Art.1
(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile,
obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei
publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute n prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Dispozitiile prevazute n prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si n siguranta
a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante
la trafic sau aflate n zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a
proprietatii publice si private, ct si a mediului.
(3) Autoritatea competenta n domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari,
precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul
Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romne.
(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau
locale cu atributii n acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romne si cu respectarea
acordurilor si conventiilor internationale la care Romnia este parte.
(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au
atributii n domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice, precum si n domeniul protectiei mediului.
Art.2
ndrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia
rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne, care are obligatia sa ia masurile legale n cazul n care
constata ncalcari ale acestora.
Art.3
Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se
face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.
Art.4
Controlul circulatiei vehiculelor apartinnd institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se
efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii.
Art.5
(1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce i revin, cu
avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile
publice, conform standardelor n vigoare, si sa le mentina n stare corespunzatoare.
(2) Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze
corespunzator, ct mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stnjeneste sau pune n pericol
siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de nlaturare a acestuia.
(3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane,
prevazute cu alveole sau refugii,cu avizul politiei rutiere.
(4) Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, n
parcarile amenajate sau pe partea carosabila, n conditiile n care aceste constructii ar afecta siguranta circulatiei
pietonilor si vehiculelor.
(5) n perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:
a) de asteptare pentru calatori;
b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie.
2

(6) n cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a
nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se
executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz,
administrativ, contraventional, civil sau penal, n conditiile legii.
(7) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu
avizul politiei rutiere.
(8) Prin exceptie de la alin. (7), n cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul
administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.
(9) n scopul asigurarii desfasurarii n conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate
solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere.
Art.6
n sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul nteles:
1. acordare a prioritatii - obligatia oricarui participant la trafic de a nu si continua deplasarea sau de a nu efectua
orice alta manevra, daca prin acestea i obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa si
modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca;
2. acostament - fsia laterala cuprinsa ntre limita partii carosabile si marginea platformei drumului;
3. amenajari rutiere - totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace tehnice, altele dect cele destinate
semnalizarii, amplasate pe drumul public n scopul asigurarii securitatii rutiere;
4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca o unitate;
5. autostrada - drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei
autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale,
separate printr-o zona mediana sau, n mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri speciale sau cu
caracter temporar, avnd cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si
accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;
6. autovehicul - vehiculul echipat cu motor n scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele si tractoarele rutiere sunt
considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe ine, denumite tramvaie, tractoarele folosite
n exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, care se
deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;
7. banda de circulatie - subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte
mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia ntr-un sens a unui sir de vehicule, altele dect
vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;
8. banda de urgenta - subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din partea dreapta a
autostrazii, n sensul de circulatie, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor n cazuri justificate, precum si
circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau n misiuni cu caracter de urgenta;
9. banda reversibila - banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata lnga axa drumului, destinata circulatiei
autovehiculelor ntr-un sens sau n altul, n functie de intensitatea traficului;
10. bicicleta - vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor sau
manivelelor;
11. coloana oficiala - unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt nsotite de unul sau mai multe
autovehicule ale politiei rutiere, care au n functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare
rosie;
12. conducator - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tractiune, animale
izolate sau n turma, de povara ori de calarie;
13. conducator de autovehicul sau tramvai, atestat profesional - persoana fizica posesoare a unui permis de
conducere si a unui certificat de atestare profesionala, care conduce un autovehicul de o anumita categorie, cu sau
fara remorca, pentru transportul de marfuri, persoane sau alte servicii;
14. drum public - orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul
pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt nchise circulatiei publice sunt semnalizate la
3

intrare cu inscriptii vizibile;
15. institutii medicale autorizate - unitatile sanitare specializate, cu personal calificat si dotare corespunzatoare pentru
examinarea medicala a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau
tramvai;
16. intersectie - orice ncrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea;
17. localitate - catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnalizate n conformitate cu
prevederile legale;
18. masa totala maxima autorizata - masa maxima a unui vehicul ncarcat, declarata admisibila n urma omologarii de
catre autoritatea competenta;
19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al
medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenta n aerul expirat a alcoolului;
20. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic - dispozitivul care stabileste concentratia de alcool n aerul expirat ori
destinat masurarii vitezei sau prin care se probeaza ncalcari ale unor reguli de circulatie;
21. moped - vehiculul cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima prin constructie nu depaseste 45 km/h si
care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scnteie, cu o capacitate cilindrica ce nu
depaseste 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala este de cel
mult 4 kW;
22. motocicleta - autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrica
mai mare de 50 cm3 si/sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h;
23. parte carosabila - portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai
multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel;
24. participant la trafic - persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public;
25. pista pentru biciclete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separata de
drum, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si mopedelor;
26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece naintea celorlalti participanti la trafic cu care se
intersecteaza, n conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice;
27. remorca - vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;
28. remorca usoara - remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
29. semiremorca - remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata n parte de catre un autovehicul sau
de catre un tractor;
30. tractor - vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a mpinge anumite utilaje
sau remorci folosite n exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care se deplaseaza numai ocazional
pe drumul public;
31. tractor rutier - tractorul pe roti, cu cel putin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrari, precum si pentru
tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza, de regula, pe drumul
public;
32. trecere la nivel - ncrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o
platforma independenta;
33. trotuar - spatiul longitudinal situat n partea laterala a drumului, separat n mod vizibil de partea carosabila prin
diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor;
34. detinator - persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul n baza unui contract de leasing sau contract de
nchiriere;
35. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat n mod
curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;
36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite - vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor
transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute n
reglementarile legale;
37. vehicul n circulatie internationala sau n trafic international - vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel
4

putin o frontiera de stat;
38. zona drumului public cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, zona de
protectie si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc n conformitate cu prevederile legale;
39. zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul
vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avnd intrarile si iesirile semnalizate n conformitate cu
prevederile legale;
40. zona rezidentiala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avnd intrarile si iesirile
semnalizate n conformitate cu prevederile legale.
CAPITOLUL II: Vehiculele. (Noul Cod Rutier 2011)
SECTIUNEA 1 - Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora
Art. 7
Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta
circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.
Art. 8
Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele si tramvaiele trebuie sa fie dotate cu truse medicale
de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingatoare de incendiu, omologate.
Art. 9
(1) Pentru a fi nmatriculate, nregistrate sau admise n circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si
tramvaiele trebuie sa fie omologate n conditiile legii.
(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise n circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor -
Inspectoratul General al Politiei, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata n conditiile legii.
(4) Pentru a fi mentinute n circulatie, vehiculele nmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice.
(5) Inspectia tehnica periodica se efectueaza n statii autorizate, conform legislatiei n vigoare.
(6) Pentru autovehiculele apartinnd institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta
nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si n statii proprii, autorizate potrivit legii.
Art. 10
(1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic,
a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate
pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.
(2) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii
tehnice a vehiculelor aflate n trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, mpreuna cu
institutiile abilitate de lege.
SECTIUNEA 2 - nmatricularea, nregistrarea si radierea vehiculelor din evidenta circulatiei
Art. 11
(1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le nmatriculeze sau sa le nregistreze,
dupa caz, nainte de a le pune n circulatie, conform prevederilor legale.
(2) La nmatriculare, proprietarii vehiculelor sau detinatorii mandatati ai acestora, cu exceptia vehiculelor noi,
trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii sau a identificarii acestora de catre autoritatea competenta, n
conditiile legii, dupa caz, precum si atestarea faptului ca vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din tara sau
strainatate.
(3) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente
nscrierea n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a
vehiculului respectiv.

Art. 12
5

(1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau mpinse cu mna si a
bicicletelor, trebuie sa fie nmatriculate ori nregistrate, dupa caz, si sa poarte placute cu numarul de
nmatriculare sau de nregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele n vigoare.
(2) Vehiculele care nu sunt supuse nmatricularii sau nregistrarii pot circula pe drumurile publice numai n
conditiile prevazute prin regulament.

Art. 13
(1) Autovehiculele si remorcile se nmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta n a
carei raza teritoriala proprietarii si au domiciliul, resedinta ori sediul, n conditiile stabilite prin reglementarile
n vigoare.
(2) Autovehiculele din dotarea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului Administratiei si Internelor,
precum si cele ale Serviciului Romn de Informatii se nregistreaza la aceste institutii si pot, dupa caz, sa fie
nmatriculate n conditiile prevazute la alin. (1).
(3) Pna la nmatriculare, vehiculele prevazute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei
autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.
(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci
li se pot elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba, n conditiile stabilite prin regulament.
(5) Evidenta vehiculelor nmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza careia proprietarul si are
domiciliul, resedinta sau sediul.

Art. 14
(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate n lucrari de constructii,
agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun nmatricularii, precum si vehiculele cu tractiune animala se
nregistreaza de catre consiliile locale, care tin si evidenta acestora.
(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse nmatricularii sau nregistrarii, precum si cele care nu se
supun inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor
si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.

Art. 16
(1) Autoritatea care efectueaza nmatricularea unui autovehicul sau a unei remorci elibereaza proprietarului
sau mandatarului acestuia un certificat de nmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face
parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de nmatriculare. n cazul n care proprietarul
vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea n certificatul de nmatriculare sau de
nregistrare si a datelor de identificare a detinatorului mandatat.
(2) Autovehiculele se ncadreaza n una din urmatoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori n una
din subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, n categoria Tv, n conditiile stabilite n
regulament.
(3) Pentru vehiculele prevazute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (1), autoritatea care le nregistreaza elibereaza
proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de nregistrare, conform categoriei sau subcategoriei
din care fac parte vehiculele respective.
(4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de nmatriculare si ale certificatului de nregistrare se
stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
(5) Este interzisa punerea n circulatie a unui vehicul, nmatriculat sau nregistrat, care nu are montate
placute cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea
nu sunt conforme cu standardele n vigoare, precum si n cazul n care certificatul de nmatriculare sau de
nregistrare este retinut, iar dovada nlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul
6

de valabilitate a expirat.

Art. 17
nmatricularea, nregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza
de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost ncalcate normele legale referitoare la
aceste operatiuni.

Art. 18
(1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat nmatricularea sau
nregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, n urmatoarele cazuri:
a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreste retragerea din circulatie a vehiculului si face dovada
depozitarii acestuia ntr-un spatiu adecvat, detinut n conditiile legii;
b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrarii vehiculului;
c) la trecerea vehiculului n proprietatea altei persoane, n conditiile legii;
d) la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei
autoritati dect cea care a efectuat nmatricularea sau nregistrarea;
e) la scoaterea definitiva din Romnia a vehiculului respectiv.
(2) Radierea din evidenta a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se poate
face n baza hotarrii instantei de judecata, conform legii, de catre autoritatea care a efectuat nmatricularea
sau nregistrarea.
(3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.
(4) Vehiculele declarate, prin decizie a autoritatii publice locale, fara proprietar sau abandonate se radiaza din
oficiu n termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.

Art. 18
n cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de nmatriculare sau de
nregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui
nou certificat de nmatriculare sau de nregistrare, n conditiile stabilite de autoritatea competenta.

Art. 19
Procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru
probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
CAPITOLUL III: Conducatorii de vehicule. (Noul Cod Rutier 2011)
>SECTIUNEA 1: Dispozitii generale
Art. 20
(1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis
de conducere corespunzator si sa aiba vrsta minima de 18 ani mpliniti, cu exceptia celor care conduc
autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie sa aiba vrsta minima de 16 ani mpliniti.
(2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau
pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau
subcategoriile prevazute n regulament.
(3) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care
conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care
transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba vrsta minima de 21 de ani mpliniti.
(4) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.

7

Art. 21
(1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si ndemnarea necesare
conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.
(2) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si
psihologic, n conditiile stabilite prin reglementarile n vigoare.

Art. 22
(1) Examinarea medicala si psihologica se realizeaza n scopul certificarii starii de sanatate, a calitatilor fizice
si a aptitudinilor necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai.
(2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc
de catre Ministerul Sanatatii si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
(3) Examinarea medicala si psihologica se realizeaza n vederea:
a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;
b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie;
c) verificarii periodice, conform reglementarilor n vigoare.
(4) Examinarea medicala se realizeaza n institutii medicale autorizate, cu obligatia luarii n evidenta a
solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de catre medicul de familie, iar verificarea
psihologica se realizeaza n laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate. Lista
institutiilor medicale si a laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste prin ordin comun al
ministrului sanatatii si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
(5) Medicul de familie, atunci cnd constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de
conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute n ordinul ministrului sanatatii emis conform alin. (2), va
solicita examenul de specialitate necesar, iar n cazul n care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta
medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei
rutiere pe raza careia medicul si desfasoara activitatea.
(6) Verificarea medicala si psihologica se efectueaza n conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului
sanatatii si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
(7) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce
autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobndit numai dupa ncetarea
motivului pentru care s-a luat aceasta masura.
(8) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile
medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.
SECTIUNEA 2: Permisul de conducere
Art. 23
(1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice l are numai persoana care poseda
permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul
respectiv, sau dovada nlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.
(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, n conditiile stabilite prin
regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, n vederea obtinerii permisului de
conducere, numai n prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat n acest sens,
precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente n timpul desfasurarii probelor practice ale
examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile
prevazute de lege.
(3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare n vederea obtinerii permisului de
conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul mpreuna cu persoana pe care o
8

supravegheaza sau o examineaza raspund pentru ncalcarea de catre acesta a regulilor de circulatie sau,
dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.
(4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi
categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa ndeplineasca, potrivit legii, conditiile de vrsta, sa fie apte
din punct de vedere medical si psihologic si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri
organizate de unitati autorizate, potrivit legii.
(5) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor n vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza
de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform
normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului,
al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si
sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au ncetat raporturile de
serviciu si care si-au desfasurat activitatea nentrerupt n ultimii 10 ani n structurile politiei rutiere.
(7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca
ndeplinesc conditiile prevazute la alin. (6).
(8) Programa de nvatamnt pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de
organizare si desfasurare a cursurilor n vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin
comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al
ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere,
precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.
(10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului
administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Art. 24
(1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre
autoritatea competenta unde solicitantii si au domiciliul sau resedinta.
(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc n conformitate cu conventiile internationale n
domeniu la care Romnia este parte, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(3) n localitatile n care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea
examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si n limba
minoritatii nationale respective.
(4) n cazul cetatenilor straini care si stabilesc domiciliul sau resedinta n Romnia, examinarea la proba
teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, ntr-o limba de circulatie
internationala.
(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a
domiciliului sau a numelui, n cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de
valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, n conditiile stabilite
prin regulament.
(6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost
condamnata, prin hotarre judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe
drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, tlharie
sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor cnd a intervenit una dintre situatiile prevazute la art.
103 alin. (1).

Art. 25
9

(1) Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea
permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.
(2) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, n conditiile
stabilite prin regulament.

Art. 26
Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de
marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati
profesional, n scopul nsusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care
reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

Art. 27
(1) Persoanele care si stabilesc domiciliul ori resedinta n Romnia pot solicita obtinerea permisului de
conducere la autoritatile competente pe a caror raza si au domiciliul sau resedinta, n conditiile prevazute la
art. 24 alin. (1) si (6).
(2) Cetatenii romni cu domiciliul n strainatate pot solicita n Romnia obtinerea permisului de conducere la
autoritatile competente pe a caror raza si au locuinta detinuta n proprietate sau nchiriata. n sensul
prezentei ordonante de urgenta, locuinta din Romnia a cetateanului romn cu domiciliul n strainatate se
considera resedinta.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca nu sunt titulare ale unui permis de
conducere eliberat de o autoritate straina.
(4) Se interzice detinerea simultana a doua permise de conducere nationale.

Art. 28
Evidenta permiselor de conducere si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se
tine de catre politia rutiera pe a carei raza titularii si au domiciliul sau resedinta.

CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera. (Noul Cod Rutier 2011)
Art. 29
(1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara n conformitate cu
regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere
realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile
politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de
avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele
conducatorilor de vehicule.
(2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor
de frontiera, ale ndrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii
Nationale, agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate pentru
dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de
reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care
actioneaza n imediata apropiere a unitatilor de nvatamnt, precum si
ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament.

10

Art. 30
(1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:
a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora;
b) indicatoarele;
c) marcajele;
d) alte dispozitive speciale.
(2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie ntr-un sistem unitar,
se realizeaza si se instaleaza astfel nct sa fie observate cu usurinta si
de la o distanta adecvata, att pe timp de zi, ct si pe timp de noapte, de
cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie n deplina concordanta ntre
ele, precum si ntr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.
(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei n intersectii au
urmatoarele semnificatii:
a) semnalul de culoare verde permite trecerea;
b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea;
c) semnalul de culoare GALBENA mpreuna cu cel de culoare
ROSIE interzic trecerea .
(4) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si alte dispozitive speciale
de acest fel se asigura, se instaleaza si se ntretin prin grija
administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, dupa caz.
Instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera si a dispozitivelor speciale
se executa numai cu avizul prealabil al politiei rutiere.
(5) Mijloacele de semnalizare si presemnalizare a intersectiilor dintre
doua drumuri de categorii diferite se asigura, se instaleaza si se ntretin
de catre administratorul fiecarui drum, cu respectarea modului de
reglementare a circulatiei stabilit n nodul rutier respectiv.
(6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi nsotite si de dispozitive
speciale de avertizare.
(7) Se interzic:
a) amplasarea, n zona drumului public, de constructii, panouri sau
dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalatiile ce
servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari sau alte
obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea
acestora, sa stnjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia,
punnd n pericol siguranta circulatiei;
b) lipirea de afise, inscriptii sau nscrisuri pe indicatoarele ori
dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile
acestora.

Art. 31
Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele,
11

indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia
diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, n urmatoarea ordine
de prioritate:
a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier;
b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, ale
autovehiculelor, prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b);
c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare
a circulatiei;
d) semnalele luminoase sau sonore;
e) indicatoarele;
f) marcajele;
g) regulile de circulatie.

Art. 32
(1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent
de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele
semnificatii:
a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca n directia de
mers ct mai aproape de marginea drumului;
b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de
trecere;
c) lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie.
(2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare
luminoase:
a) pentru lumina rosie - autovehiculele apartinnd politiei si pompierilor;
b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartinnd politiei,
jandarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta sau medicina
legala, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale care nsotesc
coloane militare, unitatilor speciale ale Serviciului Romn de Informatii
si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a
Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si
autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul
Public, atunci cnd se deplaseaza n actiuni de interventie sau n misiuni
care au caracter de urgenta;
c) pentru lumina galbena - autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de
gabarit depasite ori care nsotesc asemenea vehicule, cele care
transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele destinate
ntretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate n partea
carosabila sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor,
deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii autovehiculelor
ramase n pana sau avariate, precum si tractoarele care tracteaza
12

utilajele agricole si tehnologice agabaritice. Inspectoratul General al
Politiei Romne poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale
luminoase de culoare galbena pentru autovehiculele stabilite prin
prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Autovehiculele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa fie echipate
si cu mijloace speciale sonore de avertizare.
(4) Pe autovehiculele apartinnd politiei si pe cele prevazute la alin. (2)
lit. c) pot fi instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile,
destinate participantilor la trafic.
(5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica
sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii. Conditiile
de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.

Art. 33
(1) Semnalizarea si amenajarile rutiere necesare pe drumurile publice se
asigura de catre administratorul drumului respectiv si se efectueaza
numai cu avizul politiei rutiere.
(2) Semnalizarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este
obligatorie si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu avizul
politiei rutiere, astfel nct aceasta sa asigure deplasarea n siguranta a
tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor n vigoare.
(3) Semnalizarea si amenajarile rutiere se definesc si se realizeaza n
conditiile stabilite prin regulament, n conformitate cu reglementarile
tehnice n vigoare.

Art. 34
Conditiile de circulatie pe viaducte si n tunele, precum si semnalizarea
acestora se stabilesc prin regulament, n conformitate cu reglementarile
tehnice n vigoare.

CAPITOLUL V: Reguli de circulatie


SECTIUNEA 1: Obligatiile participantilor la trafic
Art. 35
(1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un
comportament care sa nu afecteze fluenta si siguranta
13

circulatiei, sa nu puna n pericol viata sau integritatea
corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii
proprietatii publice ori private.
(2) Participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea
politistului rutier, sa nmneze acestuia documentul
de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere,
documentul de nmatriculare ori de nregistrare a
vehiculului condus, documentele referitoare la
bunurile transportate, precum si alte documente
prevazute de lege.
(3) n exercitarea atributiilor care i revin, politistul
rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si
identitatea conducatorului sau a pasagerilor aflati n
interiorul acestuia atunci cnd exista indicii despre
savrsirea unei fapte de natura contraventionala sau
penala.
(4) n exercitarea atributiilor de dirijare a circulatiei
rutiere, politistii rutieri sunt obligati sa poarte
uniforma cu nscrisuri si nsemne distinctive.
(5) Politistii de frontiera, ndrumatorii de circulatie ai
Ministerului Apararii Nationale, agentii cailor ferate,
personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile
publice, precum si membrii patrulelor scolare de
circulatie sunt obligati ca, pe timpul exercitarii
atributiilor, sa poarte echipament de protectie-
avertizare fluorescent-reflectorizant.
(6) Conducatorii autovehiculelor cu masa maxima
autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligati sa poarte
echipament de protectie-avertizare fluorescent-
reflectorizant atunci cnd executa interventii la
vehiculul care se afla pe partea carosabila a drumului
14

public.
(7) Nevazatorii sunt obligati sa poarte, n deplasarea
pe drumurile publice, baston de culoare alba.

Art. 36
(1) Conducatorii de autovehicule si persoanele care
ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau
dispozitive de siguranta omologate trebuie sa le
poarte n timpul circulatiei pe drumurile publice, cu
exceptia cazurilor prevazute n regulament.
(2) Pe timpul deplasarii pe drumurile publice,
conducatorii motocicletelor, mopedelor si persoanele
transportate pe acestea au obligatia sa poarte casca
de protectie omologata.
(3) Conducatorilor de vehicule le este interzisa
folosirea telefoanelor mobile atunci cnd acestia se
afla n timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu
dispozitive tip "mini libere".

Art. 37
(1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca
imediat, pe acostament sau, n lipsa acestuia, ct mai
aproape de marginea drumului sau bordura
trotuarului, n sensul de deplasare, la apropierea si la
trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie
prioritara care au n functiune mijloacele speciale de
avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore.
(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca
viteza, sa circule ct mai aproape de marginea
drumului n sensul de deplasare si sa acorde prioritate
la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie
15

prioritara care au n functiune mijloacele speciale de
avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore.
(3) n situatiile prevazute la alin. (1) si (2), pietonilor le
sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil
pna la trecerea vehiculelor respective.

Art. 38
Conducatorii vehiculelor, cu exceptia celor trase sau
mpinse cu mna, instructorii auto atestati sa
efectueze instruirea practica a persoanelor pentru
obtinerea permisului de conducere precum si
examinatorul autoritatii competente, n timpul
desfasurarii probelor practice ale examenului pentru
obtinerea permisului de conducere, sunt obligati sa se
supuna testarii aerului expirat si/sau recoltarii
probelor biologice n vederea stabilirii alcoolemiei ori
a consumului de produse sau substante stupefiante
ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la
solicitarea politistului rutier.

Art. 39
Proprietarul sau detinatorul unui vehicul este obligat
sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si n
termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a
ncredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile
publice.

Art. 40
(1) Regulile de circulatie pe drumurile publice
aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de
marfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit
16

depasite ori care transporta marfuri sau produse
periculoase se stabilesc prin regulament, n
conformitate cu reglementarile n vigoare.
(2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de
marfuri, a caror masa totala maxima autorizata este
mai mare de 3,5 tone, transportului de marfuri sau
produse periculoase, transportului public de
persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase
sau dimensiuni de gabarit depasite sunt permise
numai conducatorilor de autovehicule sau tramvaie
atestati profesional de Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conducerea
vehiculelor apartinnd Ministerului Administratiei si
Internelor, Ministerului Apararii Nationale si
Serviciului Romn de Informatii, destinate
transportului de marfuri, a caror masa totala maxima
autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de
marfuri sau produse periculoase, transportului de
persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase
sau dimensiuni de gabarit depasite, care executa
transporturi pentru nevoile proprii ale acestor
institutii, sunt permise conducatorilor de autovehicule
sau tramvaie numai pe baza atestatului profesional
eliberat de aceste institutii, n conditiile stabilite de
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si
Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru
perioada n care conducatorii auto respectivi fac parte
din aceste institutii.
(4) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare
profesionala se stabilesc prin ordin al ministrului
17

transporturilor, constructiilor si turismului.
(5) Certificatul de atestare profesionala care confera
titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care
a fost eliberat este valabil numai nsotit de permisul
de conducere.

SECTIUNEA 2: Reguli pentru circulatia vehiculelor

SUBSECTIUNEA 1: Pozitii n timpul mersului si
circulatia pe benzi
Art. 41
(1) Vehiculele si animalele, atunci cnd circula pe
drumurile publice pe care le este permis accesul,
trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului
public, n sensul de circulatie, ct mai aproape de
marginea partii carosabile, cu respectarea
semnificatiei semnalizarii rutiere si a regulilor de
circulatie.
(2) Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens
se efectueaza n ordine crescatoare de la marginea din
partea dreapta a drumului catre axa acestuia. n cazul
autostrazilor, banda de urgenta nu intra n
numerotarea benzilor de circulatie.
(3) Daca un drum este prevazut cu o pista speciala
destinata circulatiei bicicletelor, acestea, precum si
mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiva.

Art. 42
Cnd circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe
18

benzi pe sens, acestea se folosesc de catre
conducatorii de vehicule n functie de intensitatea
traficului si viteza de deplasare, avnd obligatia sa
revina pe prima banda ori de cte ori acest lucru este
posibil, daca aceasta nu este destinata vehiculelor
lente sau transportului public de persoane.

Art. 43
(1) Daca un drum este prevazut cu o banda destinata
vehiculelor lente sau transportului public de
persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula
numai pe banda respectiva.
(2) Conducatorul de vehicul care circula pe banda
situata lnga marginea partii carosabile trebuie sa
acorde prioritate de trecere vehiculelor care
efectueaza transport public de persoane numai atunci
cnd conducatorii acestora semnalizeaza intentia de a
reintra n trafic din statiile prevazute cu alveole si s-au
asigurat ca prin manevra lor nu pun n pericol
siguranta celorlalti participanti la trafic.
SUBSECTIUNEA 2: Mijloacele de avertizare folosite de
conducatorii de vehicule

Art. 44
(1) n circulatia pe drumurile publice conducatorii de
vehicule pot folosi, n conditiile prevazute de
regulament, mijloacele de avertizare sonora si
luminoasa aflate n dotare si omologate.

(2) n circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si
19

pe cele nationale europene (E) conducatorii de
autovehicule sunt obligati sa foloseasca si n timpul
zilei luminile de ntlnire.
(3) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt
obligati sa foloseasca luminile de ntlnire pe toata
durata deplasarii acestora pe drumurile publice.
(4) n circulatia pe drumurile publice se interzice
detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor
speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si n
alte autovehicule dect cele prevazute la art. 32 alin.
(2), precum si detinerea, montarea sau folosirea pe
autovehicule a sistemelor care perturba buna
functionare a dispozitivelor de supraveghere a
traficului.
(5) Conducatorii de autovehicule pot fi avertizati de
politia rutiera n legatura cu prezenta n trafic a
dispozitivelor de masurare a vitezei, prin mass-media
sau panouri de avertizare.Conducatorii de
autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a
dispozitivelor de masurare a vitezei.

SUBSECTIUNEA 3: Depasirea
Art. 45
(1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece
naintea altui vehicul ori pe lnga un obstacol, aflat pe
acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de
mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul
de vehicule n care s-a aflat initial.
(2) Conducatorul vehiculului care se angajeaza n
depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care
20

circula n fata sau n spatele lui nu a initiat o
asemenea manevra.
(3) Atunci cnd prin manevra de depasire se trece
peste axa care separa sensurile de circulatie,
conducatorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din
sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de
spatiu suficient pentru a reintra pe banda initiala,
unde au obligatia sa revina dupa efectuarea manevrei
de depasire.
(4) Nu constituie depasire, n sensul alin. (1), situatia
n care un vehicul circula mai repede pe una dintre
benzi dect vehiculele care circula pe alta banda n
acelasi sens de circulatie.
(5) Depasirea se efectueaza numai pe partea stnga a
vehiculului depasit. Tramvaiul sau vehiculul al carui
conducator a semnalizat intentia si s-a ncadrat
corespunzator parasirii sensului de mers spre stnga
se depaseste prin partea dreapta.
(6) Tramvaiul aflat n mers poate fi depasit si pe partea
stnga atunci cnd drumul este cu sens unic sau cnd
ntre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista
spatiu suficient.

Art. 46
Obligatiile conducatorilor vehiculelor care efectueaza
depasirea si ale conducatorilor vehiculelor care sunt
depasite, precum si cazurile n care depasirea este
interzisa se stabilesc prin regulament.

SUBSECTIUNEA 4: Trecerea pe lnga vehiculele care circula din sens opus
Art. 47
21

Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze ntre vehicule o distanta laterala suficienta
si sa circule ct mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective.

SUBSECTIUNEA 5: Viteza si distanta dintre vehicule
Art. 48
(1) Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte
regimul legal de viteza si sa o adapteze n functie de
conditiile de drum, astfel nct sa poata efectua orice
manevra n conditii de siguranta.
Art. 48.1
(1) Limita maxima de viteza n localitati este de 50
km/h.
(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul
localitatilor, administratorul drumului poate stabili,
pentru autovehiculele din categoria A si B, si limite de
viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele
de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu
avizul politiei rutiere.
(3) Pe anumite sectoare de drum, tinnd seama de
mprejurari si de intensitatea circulatiei,
administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere,
poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai
putin de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru
toate autovehiculele.
(4) Limitele maxime de viteza n afara localitatilor sunt:
a) pe autostrazi - 130 km/h;
b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene
(E) - 100 km/h;
c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.

Art. 48.2
22

(1) Vitezele maxime admise n afara localitatilor pentru
categoriile si subcategoriile de autovehicule prevazute
la art. 16 alin. (2) sunt:
a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile
expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h
pe celelalte categorii de drumuri, pentru
autovehiculele din categoriile A, B si BE;
b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile
expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h
pe celelalte categorii de drumuri, pentru
autovehiculele din categoriile C, CE, D si DE si
subcategoriile D1 si D1E;
c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres
sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h pentru
celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele
din subcategoriile A1, B1, C1 si C1E;
d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede.
(2) Viteza maxima admisa n afara localitatilor pentru
autovehiculele care tracteaza remorci sau
semiremorci este cu 10 km/h mai mica dect viteza
maxima admisa pentru categoria din care face parte
autovehiculul tragator.
(3) Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu
mase si/sau gabarite depasite ori care transporta
produse periculoase este de 40 km/h n localitati, iar n
afara localitatilor de 70 km/h.
(4) Viteza maxima admisa n afara localitatilor pentru
autovehiculele ai caror conducatori au mai putin de un
an practica de conducere sau pentru persoanele care
efectueaza pregatirea practica n vederea obtinerii
permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica
23

dect viteza maxima admisa pentru categoria din care
fac parte autovehiculele conduse.

Art. 49
Conducatorul unui vehicul care circula n spatele
altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta
fata de acesta, pentru evitarea coliziunii.

Art. 50
(1) Este interzisa desfasurarea de concursuri,
antrenamente ori ntreceri cu vehicule sau cu animale
pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de
administratorul drumului respectiv si avizate de politia
rutiera.
(2) Organizatorii ntrecerilor autorizate sunt obligati sa
ia toate masurile necesare pentru desfasurarea n
siguranta a acestora, precum si pentru protectia
celorlalti participanti la trafic.
(3) n caz de producere a unui eveniment rutier, ca
urmare a nendeplinirii atributiilor prevazute la alin.
(2), organizatorii acestora raspund administrativ,
contraventional, civil sau penal, dupa caz.

Art. 51
Autoritatile publice locale, cu autorizatia
administratorului drumului public si cu avizul politiei
rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia
masuri pentru realizarea de amenajari rutiere
destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor
cu tractiune animala si calmarii traficului, semnalizate
corespunzator, n apropierea unitatilor de nvatamnt,
24

pietelor, trgurilor, spitalelor, precum si n zonele cu
risc sporit de accidente.
SUBSECTIUNEA 6: Reguli referitoare la manevre
Art. 52
(1) Conducatorul de vehicul care executa o manevra
de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un
rnd de vehicule stationate sau de intrare ntr-un
asemenea rnd, de trecere pe o alta banda de
circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stnga
sau care urmeaza sa efectueze o ntoarcere ori sa
mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din
timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe
circulatia sau sa puna n pericol siguranta celorlalti
participanti la trafic.
(2) Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie
sa fie mentinuta pe ntreaga durata a manevrei.

SUBSECTIUNEA 7: Intersectii si obligatia de a ceda
trecerea
Art. 54
Intersectiile sunt:
a) cu circulatie nedirijata;
b) cu circulatie dirijata. n aceasta categorie sunt
incluse si intersectiile n care circulatia se desfasoara
n sens giratoriu.

Art. 55
La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul
trebuie sa circule cu o viteza care sa i permita
oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere
25

participantilor la trafic care au acest drept.

Art. 56
(1) La intersectiile cu circulatie nedirijata,
conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze
trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea
dreapta.
(2) La intersectiile cu circulatie dirijata prin
indicatoare, semafoare sau de catre politistul rutier,
conducatorul de vehicul este obligat sa respecte
semnificatia sau indicatiile acestuia.
(3) Patrunderea unui vehicul ntr-o intersectie este
interzisa daca prin aceasta se produce blocarea
intersectiei.
(4) n intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca
atare, vehiculele care circula n interiorul acestora au
prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda n
intersectie.

Art. 57
n cazul vehiculelor care patrund ntr-o intersectie
dintre un drum nchis circulatiei publice si un drum
public, au prioritate acele vehicule care circula pe
drumul public.

Art. 58
(1) n intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul
de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere
vehiculelor care circula pe ine. Acestea pierd
prioritatea de trecere cnd efectueaza virajul spre
stnga sau cnd semnalizarea rutiera din acea zona
26

stabileste o alta regula de circulatie.
(2) n intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza
spre stnga sunt obligati sa acorde prioritate de
trecere vehiculelorcu care se intersecteaza si care
circula din partea dreapta.
(3) n intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare
de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta
numai n cazul n care doua vehicule urmeaza sa se
ntlneasca, fiecare intrnd n intersectie de pe un
drum semnalizat cu un indicator avnd aceeasi
semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii.
(4) Cnd un semafor cu trei culori are o lumina verde
intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel cu
lumina verde normala a semaforului, sub forma unei
sageti verzi pe fond negru, cu vrful spre dreapta,
aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru
vehicule de a-si continua drumul n directia indicata
de sageata, indiferent de culoarea semaforului
electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere
vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.
SUBSECTIUNEA 8: Trecerea la nivel cu calea
ferata
Art. 59
(1) Participantii la trafic trebuie sa dea dovada de
prudenta sporita la apropierea si traversarea
liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa
caz.
(2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta,
prevazuta cu bariere sau semibariere,
conducatorii de vehicule sunt obligati sa
27

opreasca n dreptul indicatorului ce obliga la
oprire, daca acestea sunt n curs de coborre ori
n pozitie orizontala si/sau semnalele sonore si
luminoase care anunta apropierea trenului sunt n
functiune.
(3) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala,
semnalizata corespunzator, conducatorii de
vehicule sunt obligati sa se conformeze
semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata.

SUBSECTIUNEA 8.1: Autovehicule cu regim de
circulatie prioritara
Art. 59.1
(1) Pentru a avea prioritate de trecere,
autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si
b), atunci cnd se deplaseaza n actiuni de
interventie sau n misiuni care au caracter de
urgenta, trebuie sa aiba n functiune semnalele
luminoase si sonore.
(2) Conducatorii autovehiculelor aflati n situatiile
prevazute la alin. (1) pot ncalca regimul legal de
viteza sau alte reguli de circulatie, cu exceptia
celor care reglementeaza trecerea la nivel cu
calea ferata.
(3) Cnd pe drumul public circulatia este dirijata
de un politist rutier, conducatorii autovehiculelor
prevazute la alin. (1) trebuie sa respecte
semnalele, indicatiile si dispozitiile acestuia.

Art. 59.2
(1) La intrarea n intersectiile unde lumina rosie a
28

semaforului este n functiune ori indicatoarele
obliga la acordarea prioritatii de trecere,
conducatorii autovehiculelor prevazute la art. 591
alin. (1) trebuie sa reduca viteza si sa circule cu
atentie sporita pentru evitarea producerii unor
accidente de circulatie, n caz contrar urmnd sa
raspunda potrivit legii.
(2) Cnd doua autovehicule cu regim de circulatie
prioritara, care se deplaseaza n misiune avnd
semnalele luminoase si sonore n functiune, se
apropie de o intersectie, venind din directii
diferite, vehiculul care circula din partea dreapta
are prioritate.

SUBSECTIUNEA 9: Oprirea, stationarea si
parcarea
Art. 60
(1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a
unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel
mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea
se considera stationare.
(2) Nu se considera oprire:
a) imobilizarea vehiculului att timp ct este
necesara pentru mbarcarea sau debarcarea unor
persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost
perturbata circulatia pe drumul public respectiv;
b) imobilizarea autovehiculului avnd o masa
totala maxima autorizata de pna la 3,5 tone, att
timp ct este necesar pentru operatiunea de
distribuire a marfurilor alimentare la unitatile
comerciale.
29

(3) Pentru autovehiculele care transporta marfuri,
altele dect cele prevazute la alin. (2) lit. b),
administratorul drumului public mpreuna cu
autoritatile administratiei publice locale, cu avizul
politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale
orare pe timpul noptii, n care oprirea sau
stationarea este permisa pentru distribuirea
marfurilor.
(4) Se considera parcare stationarea vehiculelor n
spatii special amenajate sau stabilite si
semnalizate corespunzator.
(5) Vehiculul oprit sau stationat pe partea
carosabila trebuie asezat lnga si n paralel cu
marginea acesteia, pe un singur rnd, daca printr-
un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel.
Motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele
pot fi oprite sau stationate si cte doua, una lnga
alta.

Art. 61
(1) Politia rutiera poate dispune ridicarea si
depozitarea n locuri special amenajate
a vehiculelor stationateneregulamentar pe partea
carosabila si care constituie un obstacol pentru
circulatia publica. Ridicarea si depozitarea
vehiculelor se realizeaza de catre administratiile
publice locale sau de catre administratorul
drumului public, dupa caz.
(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea,
transportul si depozitarea vehiculului stationat
neregulamentar se suporta de catre detinatorul
30

acestuia.

Art. 62
Cazurile si conditiile n care oprirea, stationarea
sau parcarea pe drumul public este permisa se
stabilesc prin regulament, n conformitate cu
prevederile prezentei ordonante de urgenta.

SUBSECTIUNEA 9.1: Circulatia vehiculelor
destinate transportului de marfuri sau
transportului public de persoane
Art. 62.1
(1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru
conducatorul autovehiculului care efectueaza
transport de marfuri periculoase, transport public
de persoane, transport n cont propriu de
persoane cu microbuze si autobuze, transporturi
agabaritice, precum si pentru autovehiculele de
transport marfa cu masa maxima autorizata mai
mare de 3,5 tone, care circula n trafic intern si
international.
(2) Conducerea autovehiculelor apartinnd
Ministerului Administratiei si Internelor,
Ministerului Apararii Nationale si Serviciului
Romn de Informatii, destinate transportului de
marfuri a caror masa totala maxima autorizata
este mai mare de 3,5 tone, transportului de
marfuri sau produse periculoase, transportului de
persoane, precum si conducerea vehiculelor cu
mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite, care
executa transporturi pentru nevoile proprii ale
31

acestor institutii, sunt permise conducatorilor de
autovehicule numai pe baza atestatului
profesional eliberat de aceste institutii, n
conditiile stabilite de catre Ministerul
Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
Acest atestat este valabil numai pentru perioada
n care conducatorii auto respectivi fac parte din
aceste institutii.
(3) Conditiile de obtinere a certificatului de
atestare profesionala se aproba prin ordin al
ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare.
(4) Certificatul de atestare profesionala care
confera titularului dreptul de a efectua activitatea
pentru care a fost eliberat este valabil numai
nsotit de permisul de conducere corespunzator
categoriei din care face parte vehiculul condus.

Art. 62.2
Se interzice transportul pe drumurile publice al
marfurilor si produselor periculoase n vehicule
care nu au dotarile si echipamentele necesare sau
care nu ndeplinesc conditiile tehnice si de
agreere prevazute n Acordul european referitor la
transportul rutier international al marfurilor
periculoase (A.D.R.), ncheiat la Geneva la 30
septembrie 1957, la care Romnia a aderat prin
Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducatorul
vehiculului nu detine certificat A.D.R.
corespunzator.
32


Art. 62.3
(1) Autovehiculul care transporta marfuri sau
produse periculoase poate circula pe drumurile
publice numai n conditiile prevazute de
reglementarile n vigoare.
(2) Vehiculele care, prin constructie sau datorita
ncarcaturii transportate, depasesc masa si/sau
gabaritul prevazute de normele legale pot circula
pe drumul public numai pe traseele stabilite de
administratorul drumului public sau, dupa caz, de
autoritatile administratiei publice locale, cu
respectarea prevederilor legale n vigoare.

Art. 62.4
Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite,
cele care transporta marfuri sau produse
periculoase, precum si cele de nsotire trebuie sa
aiba montate semnalele speciale de avertizare cu
lumina galbena, prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c),
iar conducatorii acestora trebuie sa le mentina n
functiune pe toata perioada deplasarii pe drumul
public.
SECTIUNEA 3: Reguli pentru alti participanti la
trafic
Art. 64
(1) Pentru a conduce un moped pe drumurile
publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba
vrsta de cel putin 16 ani.
(2) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile
publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba
33

vrsta de cel putin 14 ani.
(3) Bicicletele si mopedele care circula pe
drumurile publice trebuie sa fie echipate cu
mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-
fluorescente. Este interzisa circulatia acestora pe
timp de noapte fara aceste mijloace si dispozitive
n stare de functionare.

Art. 65
(1) Sunt interzise accesul si deplasarea
vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor de
povara, de tractiune sau de calarie, precum si a
animalelor izolate sau n turma pe drumurile
nationale, n municipii si pe drumurile la nceputul
carora exista indicatoare de interzicere a
accesului.
(2) n cazurile prevazute la alin. (1), autoritatile
administratiei publice locale sunt obligate sa
amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei
acestora, potrivit competentelor stabilite prin
lege.
(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care
accesul le este permis, animalele, vehiculele trase
sau mpinse cu mna, animalele de povara, de
tractiune si de calarie vor avea cte un
conducator, iar vehiculele cu tractiune animala
vor fi echipate si cu mijloace de iluminare si
dispozitive reflectorizant-fluorescente, n
conformitate cu prevederile regulamentului.

Art. 66
34

(1) Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe
trotuar, iar n lipsa acestuia, pe acostamentul din
partea stnga a drumului, n directia lor de mers.
Cnd si acostamentul lipseste, pietonii sunt
obligati sa circule ct mai aproape de marginea
din partea stnga a partii carosabile, n directia lor
de mers.
(2) Pietonii au prioritate de trecere fata de
conducatorii de vehicule numai atunci cnd sunt
angajati n traversarea drumurilor publice prin
locuri special amenajate, marcate si semnalizate
corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului
destinat pietonilor.
(3) Traversarea drumului public de catre pietoni
se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin
locurile special amenajate si semnalizate
corespunzator, iar n lipsa acestora, n localitati,
pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca
o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti
participanti la trafic.
(4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a
traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie
a semaforului destinat acestora, sau a
nerespectarii altor obligatii stabilite de normele
rutiere poarta ntreaga raspundere a accidentarii
lor, n conditiile n care conducatorul vehiculului
respectiv a respectat prevederile legale privind
circulatia prin acel sector. ADICA IN TRADUCERE
LIBERA >>>S-A DESCHIS SEZONUL LA PIETONI
<<< ( n conditiile n care conducatorul vehiculului
respectiv a respectat prevederile legale privind
35

circulatia prin acel sector)
(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care
conduc un scaun rulant de constructie speciala,
cele care conduc vehicule destinate exclusiv
tragerii sau mpingerii cu mna, precum si cele
care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu
role.
(6) Se excepteaza de la respectarea regulilor
stabilite pentru pietoni politistul rutier si
persoanele care se afla pe platforma drumului
public si sunt autorizate, n exercitarea atributiilor
de serviciu, sa ndrume sau sa dirijeze circulatia
rutiera, n conditiile stabilite prin regulament.
(7) Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule
imobilizate, iar cnd aceasta este permisa,
conform indicatoarelor sau marcajelor, latimea
minima a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor
trebuiesa fie de cel putin un metru.

Art. 67
Regulile privind circulatia pe drumurile publice a
mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tractiune
animala, a conducatorilor de coloane militare,
cortegii, grupuri organizate, precum si de animale
se stabilesc prin regulament.
SECTIUNEA 4: Circulatia pe autostrazi
Art. 68
(1) Pe autostrazi este interzisa circulatia
pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase
depasite, fara autorizatie speciala de transport
eliberata de administratorul drumului public,
36

conform reglementarilor n vigoare, a vehiculelor
cu tractiune animala, a animalelor, a vehiculelor
trase sau mpinse cu mna, a bicicletelor si
mopedelor, a tractoarelor si masinilor
autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si
a vehiculelor care, prin constructie sau din alte
cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h.
(3) Se interzice circulatia, oprirea sau stationarea
autovehiculelor pe banda de urgenta, cu exceptia
cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor
cu regim de circulatie prioritar.
(4) Circulatia autovehiculelor destinate
transportului public de persoane sau de marfuri
se efectueaza, de regula, numai pe banda
marginala din partea dreapta a autostrazii, n
sensul de mers.

Art. 68.1
Accidentul de circulatie este evenimentul care
ntruneste cumulativ urmatoarele conditii:
a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei
publice ori si-a avut originea ntr-un asemenea
loc;
b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a
mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui
vehicul sau alte pagube materiale;
c) n eveniment a fost implicat cel putin un vehicul
n miscare;
d) s-a produs ca urmare a ncalcarii unei reguli de
circulatie.

37

Art. 68.2
(1) Vehiculele nmatriculate sau nregistrate, cu
exceptia celor cu tractiune animala, a remorcilor
si a mopedelor, care circula pe drumurile publice,
trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru
raspundere civila n caz de pagube produse
tertilor prin accidente de circulatie, conform legii.
(2) Politia rutiera dispune masura retinerii
certificatului de nmatriculare sau nregistrare si
retragerea placutelor cu numarul de nmatriculare
sau de nregistrare a vehiculelor neasigurate,
aflate n trafic, elibernd dovada fara drept de
circulatie.
(3) Daca detinatorul vehiculului nu face dovada
asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data
aplicarii masurii prevazute la alin. (2), politia
rutiera dispune radierea din evidenta a
vehiculului.
SECTIUNEA 5: Obligatii n caz de accident
Art. 69
(1) Conducatorul unui vehicul implicat ntr-un
accident de circulatie n urma caruia a rezultat
moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a
sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri
de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau
sa stearga urmele accidentului si sa nu
paraseasca locul faptei.
(2) Orice persoana care este implicata sau are
cunostinta de producerea unui accident de
circulatie n urma caruia a rezultat moartea sau
vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii
38

uneia sau a mai multor persoane, precum si n
situatia n care n eveniment este implicat un
vehicul care transporta marfuri periculoase este
obligata sa anunte de ndata politia si sa apeleze
numarul national unic pentru apeluri de urgenta
112, existent n retelele de telefonie din Romnia.
(3) Este interzis oricarei persoane sa schimbe
pozitia vehiculului implicat ntr-un accident de
circulatie n urma caruia a rezultat moartea sau
vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii
uneia sau a mai multor persoane, sa modifice
starea locului sau sa stearga urmele accidentului
fara ncuviintarea politiei care cerceteaza
accidentul.

Art. 70
(1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai,
instructorului auto atestat care se afla n procesul
de instruire practica a unei persoane pentru
obtinerea permisului de conducere, precum si
examinatorului autoritatii competente n timpul
desfasurarii probelor practice ale examenului
pentru obtinerea permisului de conducere sau
pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile
acestuia, implicat ntr-un accident de circulatie, le
este interzis consumul de alcool sau de substante
ori produse stupefiante sau medicamente cu
efecte similare acestora dupa producerea
evenimentului si pna la testarea concentratiei
alcoolului n aerul expirat sau recoltarea probelor
biologice.
39

(2) n situatia n care nu sunt respectate
dispozitiile alin. (1), se considera ca rezultatele
testului sau ale analizei probelor biologice
recoltate reflecta starea conducatorului, a
instructorului auto sau a examinatorului respectiv
n momentul producerii accidentului.

Art. 71
(1) Conducatorul de vehicul implicat ntr-un
accident de circulatie n urma caruia a rezultat
numai avarierea vehiculului este obligat sa-l
scoata imediat n afara partii carosabile ori, daca
nu este posibil, sa-l deplaseze ct mai aproape de
bordura sau acostament, semnalizndu-l
corespunzator.
(2) n situatia prevazuta la alin. (1), conducatorul
de vehicul este obligat sa se prezinte imediat la
unitatea de politie pe raza careia s-a produs
accidentul, n vederea ntocmirii documentelor de
constatare.
(3) Daca n accidentul de circulatie sunt implicati
doi sau mai multi conducatori ale caror vehicule
avariate pot fi deplasate fara riscul de a periclita
siguranta circulatiei, acestia se vor prezenta
imediat cu vehiculele la unitatea de politie pe raza
careia a avut loc evenimentul, pentru ntocmirea
documentelor de constatare a accidentului.

Art. 72
Proprietarul sau detinatorul al carui autovehicul,
remorca sau tramvai a fost avariat n alte
40

mprejurari dect ntr-un accident de
circulatieeste obligat sa anunte imediat politia pe
raza careia s-a produs evenimentul, pentru
ntocmirea documentelor de constatare.

Art. 73
(1) La solicitarea Comisiei pentru Supravegherea
Asigurarilor sau a societatilor de asigurare,
autoritatea care are n evidenta vehiculele
nmatriculate sau nregistrate comunica datele
referitoare la acestea si proprietarilor sau
detinatorilor acestora.
(2) La solicitarea Comisiei pentru Supravegherea
Asigurarilor sau a societatilor de asigurare, politia
rutiera comunica acestora copii ale documentelor
de constatare a evenimentelor, n vederea
ntocmirii dosarelor pentru despagubire.

Art. 74
(1) Autovehiculele si remorcile nmatriculate n
Romnia pot trece frontiera de stat pe drumurile
publice, daca ndeplinesc conditiile cerute pentru
a fi admise n circulatia internationala, iar
conducatorii lor poseda permis de conducere
valabil, conform prevederilor Conventiei asupra
circulatiei rutiere, ncheiata la Viena la 8
noiembrie 1968 si ratificata de Romnia prin
Decretul nr. 318/1980.
(2) Autovehiculele si remorcile nmatriculate n
alte state pot trece frontiera de stat si pot circula
pe drumurile publice din Romnia, daca
41

ndeplinesc conditiile tehnice prevazute n
conventia mentionata la alin. (1), dar numai n
perioada ct sunt asigurate pentru cazurile de
raspundere civila ca urmare a pagubelor produse
prin accidente de circulatie.
(3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul
Romniei, persoanele care sunt titulare ale unui
permis de conducere eliberat ntr-un stat care nu
este membru al Conventiei asupra circulatiei
rutiere, prevazute la alin. (1), trebuie sa posede si
permis de conducere international.
(4) Autovehiculele si remorcile nmatriculate n
alte state, detinute de persoane care au sediul sau
domiciliul n Romnia,pot fi conduse pe drumurile
publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la
introducerea acestora n tara, daca sunt asigurate
pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a
pagubelor produse prin accidente de circulatie.
(5) Persoanele care si-au stabilit resedinta n
Romnia pot sa si nmatriculeze autovehiculele
sau remorcile la autoritatea competenta din zona
de resedinta.
(6) Autovehiculele nmatriculate n statele care nu
sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei
rutiere prevazute la alin. (1) sunt obligate sa
poarte n partea din spate semnul distinctiv al
statului care a efectuat nmatricularea.

Art. 75
(1) Persoanele care domiciliaza n alte state, aflate
temporar n Romnia, pot conduce autovehicule
42

pe drumurile publice daca poseda permis de
conducere valabil, conform modelelor stabilite n
Conventia asupra circulatiei rutiere, prevazuta la
art. 74 alin. (1), sau a carui valabilitate este
recunoscuta pe baza de reciprocitate.
(2) Persoanele cu domiciliul n Romnia care
poseda permise de conducere nationale eliberate
de autoritatile statelor membre ale Conventiei
asupra circulatiei rutiere au dreptul sa conduca
autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de
zile de la intrarea lor n tara.
(3) Persoanele care si-au stabilit resedinta n
Romnia pot sa si preschimbe permisul de
conducere obtinut n alt stat semnatar al
Conventiei asupra circulatiei rutiere ntr-unui
romnesc, la autoritatea competenta din zona de
resedinta.
(4) Preschimbarea permiselor de conducere
nationale emise de autoritatile straine cu
documente similare romnesti se efectueaza n
conditiile stabilite prin ordin al ministrului
administratiei si internelor, care se publica n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

CAPITOLUL VI: Infractiuni si pedepse.
Art. 76
Nerespectarea dispozitiilor privind circulatia pe drumurile publice, care ntruneste elementele constitutive ale
unei infractiuni, atrage raspunderea penala si se sanctioneaza potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Art. 77
(1) Punerea n circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, nenmatriculat
sau nenregistrat, se pedepseste cu nchisoare de la unu la 3 ani.
(2) Punerea n circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu numar fals
de nmatriculare sau de nregistrare se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani.
43

(3) Tractarea unei remorci nenmatriculate sau nenregistrate ori cu numar fals de nmatriculare sau de
nregistrare se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placute cu
numarul de nmatriculare sau de nregistrare au fost retrase sau a unui vehicul nmatriculat n alt stat, care
nu are drept de circulatie n Romnia, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art. 78
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu
poseda permis de conducere se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de care o persoana al carei permis de
conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau
permisul i-a fost retras sau anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care
nu are dreptul de a conduce autovehicule n Romnia se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amenda.
(3) Cu pedeapsa prevazuta a alin. (2) se sanctioneaza si persoana care ncredinteaza cu stiinta un
autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla n una dintre
situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) sau unei persoane care sufera de o boala psihica ori se afla sub
influenta alcoolului sau a unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare
acestora.

Art. 79
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o mbibatie
alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur n snge se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care conduce un autovehicul sau un
tramvai si care se afla sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte
similare acestora.
(3) Substantele sau produsele stupefiante, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc
de catre Ministerul Sanatatii, iar lista acestora se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(4) Daca persoana aflata n una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) efectueaza transport public de
persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla n procesul de instruire practica a unei
persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau n timpul desfasurarii probelor practice ale
examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este nchisoare de la 2 la 7 ani.
(5) Refuzul, mpotrivirea ori sustragerea conducatorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a
instructorului auto, aflat n procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat n timpul
desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune
recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat, n vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de
produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu
nchisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 80
(1) Recoltarea probelor biologice se face n institutii medicale autorizate sau n institutii medico-legale si se
efectueaza numai n prezenta unui reprezentant al politiei rutiere.
(2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei n organism de substante ori produse stupefiante sau a
medicamentelor cu efecte similare acestora se face n institutiile medico-legale autorizate, n conformitate cu
normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii.
(3) Stabilirea prezentei alcoolului n aerul expirat sau testarea preliminara a prezentei n organism a
substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de catre
politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.
44

(4) Stabilirea concentratiei de alcool n aerul expirat se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unui mijloc
tehnic omologat si verificat metrologic.
(5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic
certificat si depistata ca avnd o concentratie de pna la 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat, poate solicita
acestuia sa i se recolteze probe biologice de catre institutiile medicale prevazute la alin. (1), n vederea
stabilirii mbibatiei de alcool n snge.
(6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un mijloc tehnic certificat ca avnd o
concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat, este obligata sa se supuna recoltarii probelor
biologice sau testarii cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.
(7) Conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, testati n trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indica
prezenta, n produsele biologice, a unor substante sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte
similare acestora, li se recolteaza obligatoriu probe biologice.

Art. 81
(1) Parasirea locului accidentului de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto, aflat n
procesul de instruire, sau de examinatorul autoritatii competente, aflat n timpul desfasurarii probelor
practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat ntr-un accident de circulatie n
urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor
persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni, fara ncuviintarea politiei care
efectueaza cercetarea locului faptei, se pedepseste cu nchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului
sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii
corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fata locului.
(3) Nu constituie infractiune fapta conducatorului de vehicul care, n lipsa altor mijloace de transport, el
nsusi transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara n masura sa acorde asistenta
medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul de nmatriculare sau
nregistrare a vehiculului condus, consemnate ntr-un registru special, daca se napoiaza imediat la locul
accidentului.
(4) Nu constituie infractiunea de parasire a locului accidentului fapta conducatorului autovehiculului cu
regim de circulatie prioritara, daca acesta anunta de ndata politia si dupa terminarea misiunii se prezinta la
sediul unitatii de politie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, n vederea ntocmirii
documentelor de constatare.
(5) Nu constituie infractiune parasirea locului accidentului, daca victima paraseste locul faptei, iar
conducatorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie.

Art. 82
(1) Fapta conducatorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat n procesul de instruire, ori a
examinatorului autoritatii competente, aflat n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru
obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau
medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat
uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pna la
recoltarea probelor biologice ori pna la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau
pna la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora n aerul expirat, se pedepseste cu
nchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor
stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si pna la sosirea politiei la fata locului, daca acestea
sunt administrate de personal medical autorizat, n cazul n care acestea sunt impuse de starea de sanatate
sau de vatamarea corporala a conducatorului auto.
45


Art. 83
Nendeplinirea obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (5) de catre medicul de familie, n cazul producerii unui
accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii
uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului de vehicul, se
pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 84
(1) Fapta savrsita cu intentie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce n stare de nentrebuintare
indicatoarele, semafoarele, amenajarile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila se pedepseste
cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau
modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca n
eroare participantii la trafic.
(3) Organizarea sau participarea, n calitate de conducator de vehicul sau de animale, la ntreceri neautorizate
pe drumurile publice se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza blocarea cu intentie a drumului public, daca se pune n
pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic.
(5) Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul care transporta
produse sau substante periculoase se pedepseste cu nchisoare de la 3 la 7 ani.

Art. 85
(1) ndeplinirea defectuoasa sau nendeplinirea atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica
periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau
interventii tehnice de catre persoanele care au asemenea atributii, daca din cauza starii tehnice a vehiculului
s-a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a
sanatatii unei persoane, se pedepseste conform legii penale.
(2) Repararea autovehiculelor avnd urme de accident, fara autorizatia eliberata de politie, se pedepseste cu
nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 86
(1) Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public si
amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare n zona drumului, fara autorizatie de
constructie eliberata n conditiile legii, se pedepsesc cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care nu respecta conditiile stabilite n
autorizatia de constructie, eliberata n conditiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, n
cazul constructiilor amplasate n zona acestuia.
(3) Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru
semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.
(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza si persoana autorizata de catre administratorul unui
drum public sau de catre executantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare
pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un
accident de circulatie din care au rezultat victime omenesti sau pagube materiale.


46

CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala.
Art. 87
(1) ncalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele dect cele care ntrunesc elementele
constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca
sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art.
88 alin. (2).
(2) Avertismentul consta n atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului, nsotita de recomandarea de
a respecta dispozitiile legale.
(3) Avertismentul se aplica n cazul n care prin ncalcarea normei rutiere nu se pune n pericol siguranta
circulatiei.
(4) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se stabilesc si se aplica contravenientilor, persoane
fizice ori juridice.

Art. 88
(1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop nlaturarea unei stari de pericol si
prentmpinarea savrsirii altor fapte interzise de lege si se aplica prin acelasi proces-verbal prin care se
aplica si sanctiunea principala a amenzii sau avertismentului.
(2) Sanctiunile contraventionale complementare sunt urmatoarele:
a) aplicarea punctelor de penalizare;
b) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe timp limitat;
c) confiscarea bunurilor destinate savrsirii contraventiilor prevazute n prezenta ordonanta de urgenta ori
folosite n acest scop;
d) imobilizarea vehiculului;
e) radierea din oficiu a nmatricularii sau nregistrarii vehiculului, n cazurile prevazute la art. 18 alin. (2) si (4);
f) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.
(3) Pentru ncalcarea unor norme la regimul circulatiei, pe lnga sanctiunea principala sau, dupa caz, una
dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la alin. (2) lit. c), d) si f), n cazurile prevazute la
art. 92 alin. (1) se aplica si un numar de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.
(4) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre seful politiei rutiere a judetului sau a
municipiului Bucuresti ori de nlocuitorul acestuia, pe raza careia a fost savrsita una dintre faptele
prevazute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3) si art. 911 alin. (3), sau de catre seful politiei rutiere din cadrul
Inspectoratului General al Politiei Romne ori de adjunctul acestuia pentru faptele constatate de politistii
rutieri din subordine. n cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, suspendarea exercitarii dreptului de a
conduce se dispune de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti pe raza careia si
are domiciliul sau, dupa caz, resedinta titularul permisului de conducere.
(5) Confiscarea se dispune de catre politia rutiera prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, odata
cu aplicarea sanctiunii amenzii.
(6) Sunt supuse confiscarii:
a) mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore detinute, montate si folosite pe alte autovehicule
dect cele prevazute la art. 32 alin. (2) si (3);
b) dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;
c) placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare care nu corespund standardelor n vigoare si
care sunt montate pe vehicule;
d) vehiculele cu tractiune animala, cnd circula pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe
alte trasee dect cele stabilite de autoritatile publice locale.
(7) Imobilizarea unui vehicul consta n scoaterea acestuia n afara partii carosabile, pe acostament sau ct
mai aproape de marginea drumului, si punerea lui n imposibilitate de miscare prin folosirea unor dispozitive
tehnice sau a altor mijloace de blocare.
47

(8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier, ca urmare a savrsirii de catre conducatorul
acestuia a uneia dintre faptele prevazute la art. 104 alin. (1).

Art. 88.1
(1) Pe lnga sanctiunile contraventionale, politistul rutier dispune, n cazurile prevazute n prezenta
ordonanta de urgenta, si una dintre urmatoarele masuri tehnico-administrative:
a) retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de nmatriculare ori de nregistrare sau, dupa caz,
a dovezii nlocuitoare a acestora;
b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de nmatriculare sau nregistrare ori a placutelor cu
numarul de nmatriculare sau de nregistrare;
c) anularea permisului de conducere.
(2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare se face de catre
politistul rutier, odata cu constatarea faptei, eliberndu-se titularului o dovada nlocuitoare cu sau fara drept
de circulatie.
(3) Perioada n care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul
sau tramvai se considera suspendare, conform dispozitiilor art. 88 alin. (2) lit. b).
(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera daca titularul acestuia a fost
declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de catre o institutie medicala autorizata.
(5) Anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera pe a carei raza de competenta s-a
produs una dintre faptele prevazute la art. 101.
(6) Procedura aplicarii masurilor administrative se stabileste prin regulament.

Art. 89
(1) Amenzile contraventionale se stabilesc n cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda
aplicate.
(2) Un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarre a
Guvernului.
(3) Contraventiilor prevazute n prezenta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sanctiuni carora le
corespunde un numar de puncte-amenda, n functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care
acestea l prezinta.
(4) Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:
a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amenda;
b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amenda;
c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amenda;
d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda;
e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amenda.
(5) Contraventiile prevazute la clasa a V-a de sanctiuni se aplica persoanelor juridice.

Art. 89.1
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa I de sanctiuni urmatoarele fapte
savrsite de catre persoane fizice:
1. conducerea unui autovehicul n mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima
obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv;
2. nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers;
3. nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice;
4. nendeplinirea obligatiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de
constatare a avariilor produse acestuia n alte mprejurari dect n urma unui accident de circulatie;
5. nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, ai
48

grupurilor organizate autorizate si cortegiilor;
6. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare
galbena ori alba cu vrful orientat n jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde
n cazul benzilor cu circulatie reversibila;
7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de
constatare a avariei;
8. nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul si a pasagerilor acestuia de a purta, n timpul
deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate;
9. nerespectarea obligatiei de catre conducatorul de motocicleta sau moped de a purta, n timpul deplasarii
pe drumurile publice, casca de protectie omologata;
10. nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea
acestuia, cnd drumul are o singura banda;
11. nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale;
12. nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai
putin de un an vechime de la dobndirea permisului de conducere;
13. lasarea libera n timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului;
14. nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci cnd se afla n vehicule;
15. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului;
16. conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de nmatriculare sau nregistrare sunt deteriorate,
murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a mpiedica identificarea numarului de nmatriculare
sau de nregistrare;
17. conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare sunt
aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de nmatriculare ori placutele nu corespund
standardelor n vigoare;
18.conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele dect cele prevazute la art.
911 alin. (3) lit. b), ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata
vizibil.
(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai
care savrseste o fapta pentru care se aplica 2 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. a).

Art. 90
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a ll-a de sanctiuni urmatoarele
fapte savrsite de persoane fizice:
1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera n punctele de trecere a frontierei de stat a Romniei, ale
ndrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor
desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a
acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor;
2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule, cu
exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b);
3. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare;
4. nendeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, n termenul prevazut de lege, eliberarea unui
duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de nmatriculare ori de nregistrare, n cazul n care
acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punct de vedere al formei si
continutului celor n vigoare;
5. lipsa dotarilor specifice la autovehiculele destinate nvatarii conducerii auto, prevazute n reglementarile n
vigoare;
6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici dect cele
prevazute n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare ori sunt uzate peste limita admisa;
49

7. conducerea unui autovehicul care, n mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita
legal admisa;
8. nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea examenului
pentru obtinerea permisului de conducere;
9. nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, ntr-o intersectie
n care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci cnd spatiul dintre sina din dreapta si
trotuar nu permite circulatia pe doua siruri;
10. efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la
conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea n
siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic;
11. nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea n functiune, n
timpul zilei, luminile de ntlnire n circulatia pe drumurile publice;
12. neutilizarea echipamentului de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant de catre persoana care
executa lucrari n zona drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigura trecerea la nivel;
13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri reflectorizante si stingator
pentru incendii, omologate.
(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai
care savrseste o fapta pentru care se aplica 3 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. b).
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a ll-a de sanctiuni si cu aplicarea
sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o
perioada de 30 de zile savrsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:
a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea
ferata;
b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati n traversarea regulamentara a drumului public prin
locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;
c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;
d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului;
e) nerespectarea regulilor privind depasirea;
f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat n exercitarea atributiilor de
serviciu;
g) nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (2).

Art. 91
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele
fapte savrsite de persoane fizice:
1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat;
2. conducerea unui autovehicul de catre o persoana care nu a preschimbat permisul de conducere national
romnesc la schimbarea domiciliului sau resedintei, n termenul prevazut de lege;
3. conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu domiciliul n Romnia care nu a preschimbat
permisul de conducere obtinut n alt stat, n termenul prevazut de lege;
4. nendeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare a
autovehiculului ori remorcii n cazurile prevazute de lege;
5. nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus;
6. nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere
sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se ncadreaza
n alta clasa de sanctiuni;
7. nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas n interiorul
acesteia;
50

8. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor si mopedelor;
9. nereducerea vitezei n cazurile prevazute de regulament;
10. montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori
dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate;
11. circulatia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare
sonora ori cnd acestea lipsesc;
12. nerespectarea regulilor n cazul imobilizarii involuntare n pasaje subterane si tuneluri;
13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor n sau pe vehicule;
14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori
deschiderea acestora n timpul mersului; deschiderea usilor autovehiculului atunci cnd acesta este oprit
sau stationat, fara asigurarea ca nu se pune n pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic;
15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane n alte locuri dect n statiile
semnalizate ca atare;
16. nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi;
17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea
carosabila pe ambele roti.
(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai
care savrseste o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. c).
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a lll-a de sanctiuni si cu
aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada
de 60 de zile savrsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:
a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a
semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul
sau alte pagube materiale;
b) nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public;
c) nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea ntr-o astfel de
coloana;
d) circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor n care se efectueaza regulamentar manevra de depasire.

Art. 91.1
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a IV-a de sanctiuni urmatoarele
fapte savrsite de persoane fizice:
1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al
carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat;
2. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de
nmatriculare sau de nregistrare ori daca placutele cu numarul de nmatriculare ori de nregistrare nu sunt
fixate n locurile special destinate;
3. conducerea unui vehicul cu tractiune animala nenregistrat;
4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, n cazurile si termenele prevazute de lege;
5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine
atestatul profesional;
6. neefectuarea verificarii medicale periodice;
7. nendeplinirea de catre medicul de familie a obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (5) n cazul implicarii, cu
vinovatie, a conducatorului de vehicul aflat n evidenta sa ntr-un accident de circulatie n urma caruia au
rezultat numai pagube materiale;
8. detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate
competenta straina;
9. lipirea de afise, inscriptii sau nscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea
51

rutiera, inclusiv pe suporturile acestora;
10. detinerea, montarea sau folosirea n circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare
sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept;
11. detinerea, montarea sau folosirea n circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba
functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei;
12. folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii
autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara;
13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel;
14. necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii
persoanei careia i-a ncredintat vehiculul spre a fi condus;
15. nendeplinirea obligatiilor ce i revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de
persoane sau de marfuri;
16. nerespectarea obligatiilor ce revin conducatorilor de vehicule cu tractiune animala;
17. nerespectarea dispozitiilor art. 68 privind circulatia pe autostrazi;
18. nendeplinirea obligatiilor prevazute la art. 71 alin. (2) n cazul implicarii conducatorului de autovehicul
ntr-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale;
19. efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si remorci care circula n baza
autorizatiei pentru proba;
20. conducerea unui autovehicul care circula n baza autorizatiei pentru probe n afara judetului sau a
municipiului Bucuresti n raza caruia si are sediul titularul autorizatiei;
21. nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu
circulatie reversibila;
22. savrsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de
injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic;
23. aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa
caz;
24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;
25. neprezentarea, n mod nejustificat, n termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat
pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori
utilizator de vehicul;
26. patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se
depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun n pericol
siguranta circulatiei;
27. transportul copiilor n vrsta de pna la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor;
28. conducerea autovehiculului cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu
gheata, zapada sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;
29. neaplicarea, n partea din spate a unui autovehicul nmatriculat ntr-un stat care nu este semnatar al
Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat nmatricularea;
30. stationarea neregulamentara pe drumurile publice n conditii de vizibilitate redusa;
31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate naintea trecerii la nivel cu calea ferata;
32. lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului
de libera trecere semnalizat corespunzator;
33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de
un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege;
34. neaplicarea, n partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane sau de
marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;
35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia
celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator;
52

36. aplicarea de afise, reclame publicitare, nscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale
care restrng sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori mpiedica sau diminueaza eficacitatea
dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de nmatriculare;
37. ncalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse
sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit.
(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai
care savrseste o fapta pentru care se aplica 6 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. d).
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a IV-a de sanctiuni si cu
aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90
de zile savrsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:
a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;
b) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de frnare sau la mecanismul de directie,
constatate de politia rutiera mpreuna cu specialistii Registrului Auto Romn;
c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cnd barierele sau semibarierele sunt coborte ori n curs de
coborre sau cnd semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt n functiune;
d) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 35 alin. (3);
e) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru
categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate
si verificate metrologic.

Art. 91.2
(1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se dispune:
a) pentru o perioada de 30 de zile, daca titularul permisului de conducere a savrsit contraventii care
cumuleaza 15 puncte de penalizare;
b) pentru o perioada de 60 de zile, daca titularul permisului de conducere cumuleaza din nou cel putin 15
puncte de penalizare n urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a
conduce.
(2) n cazul n care conducatorul de autovehicul sau tramvai savrseste, ntr-un interval de 6 luni de la data
restituirii permisului de conducere, din nou o noua fapta prevazuta la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3) si art.
911 alin. (3), perioada de suspendare se majoreaza cu nca 30 de zile.
(3) n cazurile prevazute la alin. (1) si (2) hotarrea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se
comunica titularului de catre serviciul politiei rutiere, care are n evidenta contravenientul, n termen de 10
zile de la data constatarii ultimei contraventii.
(4) Punctele de penalizare se anuleaza la mplinirea termenului de 6 luni de la data constatarii contraventiei.
(5) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pna n
acel moment.
(6) n cazurile prevazute la alin. (1), contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza
careia domiciliaza sau, dupa caz, are resedinta, n termen de 5 zile de la primirea nstiintarii scrise, pentru a
preda permisul de conducere.
(7) Neprezentarea contravenientului n termenul prevazut la alin. (6), n mod nejustificat, atrage majorarea cu
30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin. (1) lit. a) si b).

Art. 91.3
La cererea motivata a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful
politiei rutiere al judetului sau al municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savrsita fapta ori de catre seful
politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romne, dar nu mai putin de 30 de zile, n conditiile
prevazute n regulament.

53

Art. 91.4
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a V-a de sanctiuni urmatoarele
fapte savrsite de catre persoane juridice:
1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea
ferata, conform standardelor n vigoare; nenlaturarea obstacolelor care mpiedica vizibilitatea conducatorilor
de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferata;
2. nendeplinirea obligatiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a dispozitivelor
speciale de acest fel;
3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor n vigoare, a obstacolelor sau
lucrarilor aflate n zona drumului public;
4. neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor n vigoare, precum si neluarea
masurilor de nlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila;
5. amplasarea n zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile
care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de constructii sau instalatii ori crearea de alte obstacole de
natura sa le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;
6. instituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fara autorizatia administratorului drumului si
avizul politiei rutiere;
7. nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de administratorul drumului public si de politia rutiera
privind amplasarea si executarea de lucrari n zona drumului public;
8. nerespectarea obligatiilor de catre executant sau, dupa caz, beneficiar ca, dupa terminarea lucrarilor n
partea carosabila, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel putin la starea initiala;
9. nendeplinirea de catre persoana juridica a obligatiilor ce i revin, potrivit normelor legale, n legatura cu
vehiculele si conducatorii acestora;
10. necomunicarea, n termen, la cererea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a ncredintat vehiculul
pentru a fi condus pe drumurile publice;
11. lipsa dotarilor specifice obligatorii pentru admiterea si mentinerea n circulatie a vehiculelor;
12. neasigurarea nsotirii deplasarii vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse
periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depasite;
13. nerespectarea obligatiei de a echipa personalul de executie a lucrarilor n zona drumului public cu
echipamente de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant;
14. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fara avizul politiei rutiere;
15. nerespectarea obligatiilor de a efectua orele de educatie rutiera n unitatile de nvatamnt;
16. practicarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabila, iar n afara localitatilor,
n zona de siguranta a drumului public;
17. refuzul nejustificat de a nmatricula sau de a nregistra un vehicul sau de a elibera placutele cu numarul
de nmatriculare sau de nregistrare ori de a mentiona n certificatul de nmatriculare datele de identificare a
utilizatorului;
18. nendeplinirea, de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al vehiculului, a obligatiei de a solicita
autoritatii competente nscrierea n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare a datelor de identificare a
utilizatorului;
19. nendeplinirea obligatiilor ce revin organizatorilor ntrecerilor autorizate de a lua toate masurile necesare
pentru desfasurarea n siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic;
20. nendeplinirea obligatiei, de catre autoritatile publice locale, de a efectua amenajari rutiere destinate
circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, precum si
nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a acestora;
21. ncredintarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri pentru a fi condus pe
drumurile publice de catre un conducator de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;
22. dispunerea efectuarii transportului de marfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/sau
54

gabaritul depasit fara autorizatie speciala emisa n conditiile legii ori pe alte trasee dect cele stabilite de
autoritatea competenta;
23. nendeplinirea obligatiei de nstiintare a politiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleaca
transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localitatea de destinatie;
24. nendeplinirea obligatiei de catre autoritatile administratiei publice locale de a amenaja drumuri laterale n
conditiile art. 65 alin. (2);
25. nerespectarea obligatiei administratorului drumului public sau autoritatii publice locale de a executa sau,
dupa caz, de a desfiinta amenajarile rutiere, n termenul stabilit mpreuna cu politia rutiera;
26. punerea n aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fara ca acestea sa fie avizate
n prealabil de catre administratorul drumului public si politia rutiera;
27. ncalcarea dispozitiilor legale privind efectuarea de modificari si completari n certificatul de nmatriculare
sau de nregistrare ori n cartea de identitate a vehiculului, precum si verificarea tehnica periodica a acestuia
fara solicitarea prezentarii de catre proprietar a dovezii existentei asigurarii de raspundere civila pentru
pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule;
28. nendeplinirea obligatiei de ntretinere a drumului public pe timp de iarna, potrivit reglementarilor n
vigoare.

Art. 91.5
(1) n cazurile prevazute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 911 alin. (3) si art. 916 conducatorul de
autovehicul sau tramvai trebuie sa se prezinte obligatoriu, conform convocarii, pentru verificarea cunoasterii
regulilor de circulatie.
(2) n cazul nepromovarii testului de cunoastere a regulilor de circulatie, perioada de suspendare se
prelungeste pna la promovarea testului.

Art. 91.6
Sanctiunile prevazute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 911 alin. (3), art. 912 alin. (2) si art. 915 se aplica si
instructorului auto atestat, aflat n procesul de instruire practica a persoanelor pentru obtinerea permisului
de conducere ori examinatorului aflat n timpul desfasurarii probei practice a examenului pentru obtinerea
permisului de conducere.

Art. 92
(1) Savrsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage,
pe lnga sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:
a) 2 puncte de penalizare pentru savrsirea urmatoarelor fapte:
1. folosirea incorecta a luminilor de drum la ntlnirea cu un autovehicul care circula din sens opus;
2. folosirea telefoanelor mobile n timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip "mini
libere";
3. nerespectarea obligatiei de a purta, n timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori
castile de protectie omologate, dupa caz;
4. depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care
face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate
metrologic;
5. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
6. nerespectarea regulilor privind manevra de ntoarcere, mersul napoi, schimbarea benzii de circulatie sau a
directiei de mers;
7. nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de ntlnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si
pe drumuri nationale europene (E);
8. stationarea neregulamentara;
55

9. refuzul nmnarii actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de nmatriculare sau de
nregistrare, a celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a
permite verificarea vehiculului;
b) 3 puncte de penalizare pentru savrsirea urmatoarelor fapte:
1. oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor ori oprirea pe partea carosabila a
drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E);
2. depasirea cu 21 -30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care
face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate
metrologic;
3. nerespectarea regulilor privind manevra de ntoarcere, mersul napoi, schimbarea benzii de circulatie sau a
directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau
alte pagube materiale;
4. nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care l precede, daca prin aceasta s-a produs
un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
5. nerespectarea semnificatiei indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul statiilor de tramvai;
6. patrunderea ntr-o intersectie atunci cnd circulatia n interiorul acesteia este blocata;
c) 4 puncte de penalizare pentru savrsirea urmatoarelor fapte:
1. nerespectarea obligatiilor care i revin n cazul vehiculelor ramase n pana sau avariate;
2. nerespectarea semnificatiei indicatorului "STOP";
3. depasirea cu 31 -40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care
face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate
metrologic;
4. circulatia n timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un
autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare;
5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci cnd dovada nlocuitoare a certificatului de
nmatriculare sau de nregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat;
d) 6 puncte de penalizare pentru savrsirea urmatoarelor fapte:
1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;
2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia
la trecerile la nivel cu calea ferata;
3. depasirea cu 41 -50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care
face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate
metrologic;
4. conducerea unui vehicul nmatriculat sau nregistrat care nu are montata una dintre placutele cu numarul
de nmatriculare sau de nregistrare;
5. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada;
6. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada n alte locuri dect cele special amenajate si
semnalizate;
7. executarea pe autostrada a manevrei de ntoarcere sau de mers napoi, circulatia sau traversarea de pe un
sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediana sau racordurile dintre cele
doua parti carosabile;
8. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere; Trecere la
nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata;
9. schimbarea directiei de mers prin viraj spre stnga, daca prin aceasta se ncalca marcajul longitudinal
continuu care separa sensurile de circulatie;
10. patrunderea ntr-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei n
interiorul intersectiei.
(2) Procedura de nregistrare a punctelor de penalizare se stabileste prin regulament.
56


Art. 93
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar n punctele
de trecere a frontierei de stat a Romniei, de catre politistii de frontiera.
(2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace
tehnice omologate si verificate metrologic, consemnndu-se aceasta n procesul-verbal de constatare a
contraventiei.
(3) n cazurile prevazute la alin. (2), procesul-verbal se poate ncheia si n lipsa contravenientului, dupa
stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionndu-se aceasta n procesul-verbal, fara a fi necesara
confirmarea faptelor de catre martori.
(4) Forma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament.
(5) Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, n termen de cel mult 2 zile lucratoare de la
data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.
(6) Pentru amenzile contraventionale n cuantum de pna la 20 puncte-amenda, contravenientul poate achita
pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.
(7) n cazul prevazut la alin. (6), agentul constatator elibereaza contravenientului chitanta reprezentnd
contravaloarea amenzii, n care se mentioneaza data, numele si prenumele contravenientului, fapta savrsita,
actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, numele, prenumele si semnatura agentului
constatator, nemaifiind necesara ncheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei daca nu se
dispune si o sanctiune contraventionala complementara.
(8) Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite
bugetelor locale se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C S.A. sau la casieriile autoritatilor
administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale,
indiferent de localitatea pe a carei raza functioneaza acestea, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta
contravenientului ori de locul savrsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a
frontierei de stat a Romniei. O copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator
sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, n termenul prevazut de lege.
(9) Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin prezenta ordonanta
de urgenta nu se dispune altfel.

Art. 95
n cazul n care mpotriva titularului permisului de conducere s-a luat masura de siguranta prevazuta la art.
112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune pe ntreaga perioada
ct dureaza interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicul.

Art. 98
(1) Permisul de conducere sau dovada nlocuitoare a acestuia se retine n urmatoarele cazuri:
a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare;
b) cnd titularul acestuia a savrsit una dintre infractiunile prevazute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1),
(2), (4) si (5), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (1) si art. 84 alin. (3) si (5);
c) la savrsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 911 alin. (3) si art.
102 alin. (1);
d) cnd titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie;
e) cnd prezinta modificari, stersaturi sau adaugari, este deteriorat ori se afla n mod nejustificat asupra altei
persoane;
f) cnd perioada de valabilitate a expirat.
57

(2) La retinerea permisului de conducere, n cazurile prevazute la alin. (1), titularului acestuia i se elibereaza o
dovada nlocuitoare cu sau fara drept de circulatie.
(3) n situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si la art. 911 alin. (3), dovada nlocuitoare a permisului de conducere
se elibereaza fara drept de circulatie.
(4) Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul sau tramvai, implicat ntr-un accident de
circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala grava a unei persoane, se retine de catre
politia rutiera daca autorul accidentului a ncalcat o regula de circulatie dintre cele prevazute la art. 911 alin.
(3), eliberndu-se dovada nlocuitoare fara drept de circulatie. Daca regula de circulatie ncalcata este una
dintre cele prevazute la art. 90 alin. (3) si la art. 91 alin. (3), dovada nlocuitoare a permisului de conducere se
elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile.
(5) n situatiile prevazute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 82 alin. (1), art. 90 alin. (3) si art. 91 alin. (3), dovada
nlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile.
(6) Pentru cazurile prevazute la alin. (4) teza a ll-a si alin. (5), dreptul de circulatie se poate prelungi, din 30 n
30 de zile, pe toata perioada urmaririi penale de catre seful politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta, la
propunerea procurorului care efectueaza urmarirea penala sau care exercita supravegherea cercetarii penale
ori la propunerea instantei de judecata care solutioneaza cauza penala ori plngerea introdusa mpotriva
procesului-verbal de constatare a contraventiei, pna la ramnerea definitiva si irevocabila a hotarrii
judecatoresti.
(7) Decizia sefului politiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulatie poate fi atacata la instanta de
contencios administrativ competenta de orice persoana interesata. Procedura prealabila nu este obligatorie.

Art. 99
(1) Certificatul de nmatriculare sau de nregistrare ori dovada nlocuitoare a acestuia se retine de catre
politia rutiera n urmatoarele cazuri:
a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila;
b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;
c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare
luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute n normele tehnice n vigoare;
d) vehiculul circula cu defectiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive dect
cele omologate;
e) sistemul de frnare de serviciu este defect;
f) sistemul de frnare de ajutor sau de stationare este defect;
g) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise;
h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici dect cele prevazute n cartea de identitate a vehiculului,
prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa;
i) zgomotul n mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul;
j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile,
fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
l) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame
publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespunzator ori accesorii care restrng sau estompeaza
vizibilitatea n timpul mersului, att din interior, ct si din exterior;
m) autovehiculul are aplicat pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise, nscrisuri sau reclame care
diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de
nmatriculare;
n) autovehiculul prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;
o) placutele cu numerele de nmatriculare sau de nregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate
dispozitive de iluminare, altele dect cele omologate;
58

p) datele din certificatul de nmatriculare sau de nregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale
vehiculului;
r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie n cazurile prevazute n prezenta ordonanta de urgenta;
s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila n caz de pagube produse tertilor prin accidente de
circulatie, conform legii;
t) detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de nmatriculare sau de nregistrare, n conformitate cu
prevederile legale;
u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare;
v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este ntr-o stare avansata de degradare;
x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate nvatarii conducerii autovehiculelor n procesul
instruirii persoanelor n vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile n vigoare.
(2) n situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), g), k), o), p), r) si s), la retinerea certificatului de nmatriculare
sau de nregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada nlocuitoare fara drept de
circulatie, iar n cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), I), m), n), t), u), v) si x), o dovada
nlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.
(3) n situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), o), p), r) si s), odata cu retinerea certificatului de nmatriculare
politistul rutier retrage si numerele de nmatriculare sau de nregistrare.
(4) Certificatul de nmatriculare sau de nregistrare si placutele cu numarul de nmatriculare sau de
nregistrare, cu exceptia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului
vehiculului de catre politia rutiera, la prezentarea de catre acesta a dovezii ncetarii motivului pentru care
documentul a fost retinut, n conditiile prevazute n regulament.

Art. 100
(1) Permisul de conducere se restituie titularului:
a) la expirarea perioadei de suspendare;
b) cnd, n conditiile art. 88 alin. (4), s-a hotart ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda;
c) la ncetarea masurii de siguranta prevazute la art. 112 lit. c) din Codul penal;
d) n baza rezolutiei sau, dupa caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus nenceperea urmaririi
penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau ncetarea urmaririi penale;
e) n baza hotarrii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-
verbal de constatare a contraventiei a fost anulat;
f) la ncetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere n conditiile art. 881 alin. (4),
certificata printr-un act medico-legal.
(2) Permisul de conducere se restituie de catre politia rutiera n conditiile stabilite n regulament.

Art. 101
(1) Anularea permisului de conducere se dispune n urmatoarele cazuri:
a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarre judecatoreasca ramasa definitiva
pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savrsita ca
urmare a nerespectarii regulilor de circulatie;
b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarre judecatoreasca ramasa definitiva
pentru infractiunile prevazute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 81 alin. (1) si (2), art.
82 alin. (1) si la art. 84 alin. (3);
c) permisul de conducere a fost obtinut n perioada n care titularul se afla n urmarire penala pentru
savrsirea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6);
d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotarre judecatoreasca ramasa definitiva,
pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule,
prevazuta la art. 64 lit. c) din Codul penal;
59

e) permisul de conducere a fost obtinut cu ncalcarea normelor legale, situatie constatata de instanta
competenta.
(2) Permisul de conducere se anuleaza si n cazul n care titularul acestuia a decedat.
(3) Procedura anularii permisului de conducere se stabileste prin regulament.

Art. 102
(1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de
catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne si n cazul n care mpotriva
titularului acestuia s-a hotart o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta pentru o fapta
savrsita pe teritoriul altui stat, n conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele
internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la
3 iunie 1976, ratificata de Romnia prin Legea nr. 126/1997.
(2) Hotarrea asupra suspendarii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul sau anularii permisului de
conducere se comunica titularului de catre politia rutiera care a dispus masura.

Art. 103
(1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramnerii definitive a unei hotarri
judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 101 alin. (1) si la art. 102 alin. (1) se
poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute
anterior, daca:
a) au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei amenzii penale sau a pedepsei n regim de privare de
libertate ori la locul de munca;
b) a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a ramnerii definitive a hotarrii judecatoresti prin care s-a
dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub
supraveghere;
c) a intervenit amnistia;
d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicule, prevazuta la art.
64 lit. c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocata.
(2) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, nainte de intrarea n vigoare a prezentei
ordonante de urgenta, ca urmare a savrsirii, ntr-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de
conducere, a unei fapte care atragea suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se poate prezenta la
examen n vederea obtinerii unui nou permis de conducere, fara a fi necesara trecerea vreunui termen de la
data aplicarii masurii administrative.
(3) Pentru prezentarea la examen n vederea obtinerii unui nou permis de conducere, persoana aflata n una
dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca:
a) este apta din punct de vedere medical si psihologic;
b) nu a fost condamnata prin hotarre judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile
prevazute la art. 24 alin. (6), cu exceptia cazurilor n care a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. (1).

Art. 104
(1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier n cazul savrsirii de catre conducatorul
acestuia a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) conducerea unui vehicul nenmatriculat sau nenregistrat ori cu numar de nmatriculare sau de nregistrare
fals ori fara a avea montate placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare;
b) conducerea unui vehicul a carui stare tehnica pune n pericol grav siguranta circulatiei, deterioreaza
drumul public sau afecteaza mediul;
c) conducerea unui vehicul cu ncalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu
gabarite si/sau mase depasite;
60

d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala;
e) refuza sa se legitimeze;
f) se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor
cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana;
g) nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege.
(2) Imobilizarea unui vehicul se dispune si n cazul n care conducatorul acestuia ori unul dintre pasageri
savrseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru savrsirea unei infractiuni.
(3) Pentru oprirea fortata sau imobilizarea n cazurile prevazute la alin. (1) si (2), politia rutiera poate utiliza
dispozitive speciale omologate.
(4) Procedura de imobilizare a vehiculelor n cazurile prevazute la alin. (1) si (2) se stabileste prin regulament.

CAPITOLUL VIII: Cai de atac mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei. (Noul Cod Rutier
2006)
Art. 105
(1) mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plngere, n termen de 15 zile
de la comunicare, la serviciul politiei rutiere n a carui raza de competenta a fost constatata fapta.
(2) Plngerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data
nregistrarii acesteia pna la data ramnerii definitive a hotarrii judecatoresti.
(3) Cnd dovada nlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data
depunerii plngerii mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza
careia a fost savrsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o
perioada de 30 de zile.
(4) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului
Bucuresti ori nlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al
Politiei Romne ori adjunctul acestuia, pe a carei raza de competenta a fost savrsita contraventia, din 30 n
30 de zile, n baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este n curs de
solutionare, pna la ramnerea definitiva a hotarrii judecatoresti.
(5) Plngerea mpreuna cu dosarul cauzei se trimit n termen instantei de judecata pe raza careia a fost
savrsita fapta.

Art. 105.1
n cazul n care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident
de circulatie, instanta de judecata nvestita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face
parte agentul constatator, partile implicate n eveniment si societatea de asigurare.

Art. 105.2
(1) Procesul-verbal neatacat n termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia ori, dupa caz, a ramnerii
definitive a hotarrii judecatoresti prin care s-a respins plngerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta
formalitate.
(2) Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor romni cu domiciliul n strainatate, devenite
titlu executoriu, se comunica de catre politia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, pentru executare, politiei
rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne.
(3) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne comunica n scris Inspectoratului
General al Politiei de Frontiera, n cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele si prenumele
contravenientului, numarul pasaportului si al procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si
suma datorata, pentru a fi luate n evidenta si a fi conditionata intrarea pe teritoriul Romniei a
61

contravenientului.

Art. 106
(1) n cazul n care instanta nvestita cu solutionarea cauzei a respins plngerea contravenientului mpotriva
procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara,
si produce efectele dupa data ramnerii definitive a hotarrii judecatoresti si expirarea valabilitatii dovezii
nlocuitoare a permisului de conducere.
(2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie n acelasi termen n care se prescrie
sanctiunea contraventionala principala.
CAPITOLUL IX: Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice. (Noul Cod Rutier
2011)
Art. 107
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:
a) ia masuri pentru mentinerea permanenta n stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;
b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si ntretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a
echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea
standardelor n vigoare;
c) autorizeaza efectuarea lucrarilor n zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa,
verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;
d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de
schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;
e) autorizeaza nfiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si
controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a
instructorilor si profesorilor de legislatie n domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de
conducere, n conditiile legii;
g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a
vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de
verificare tehnica n trafic a vehiculelor;
h) autorizeaza nfiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si
tramvaie;
i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza
respectarea acestora;
j) elaboreaza reglementari specifice n domeniul transporturilor rutiere;
k) omologheaza vehicule pentru circulatie;
l) certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru
vehiculele fabricate n tara sau importate;
m) autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive,
de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;
n) asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, n vederea nmatricularii
acestora;
o) asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere;
p) stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, n vederea
obtinerii certificatelor de atestare profesionala.

Art. 108
Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:
62

a) ndruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinnd acestui
minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie;
b) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de nsotire a coloanelor oficiale militare, precum
si a vehiculelor din parcul propriu;
c) nregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;
d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul
didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, n vederea obtinerii permisului de
conducere;
e) organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate n subordinea sa;
f) elaboreaza, mpreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile n care pot circula
pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;
g) elaboreaza, mpreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei
autovehiculelor apartinnd Ministerului Apararii Nationale si nsotirea coloanelor militare.

Art. 109
Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii:
a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din nvatamntul preuniversitar;
b) asigura, n unitatile de nvatamnt specializate, pregatirea cursantilor n vederea obtinerii permisului de
conducere;
c) ndruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera n unitatile
de nvatamnt, inclusiv de pregatire si de perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de
activitati;
d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie.

Art. 110
Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea
permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;
b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, n scopul prevenirii accidentelor de circulatie
generate de cauze medicale;
c) elaboreaza norme privind examinarea medicala si psihologica, recoltarea si analiza probelor biologice n
vederea stabilirii alcoolemiei, consumului de produse sau substante stupefiante ori de medicamente cu
efecte similare de natura sa influenteze comportamentul conducatorilor de vehicule;
d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii
vehiculelor;
e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor.

Art. 111
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor mpreuna cu politia rutiera ntocmesc programe de preventie rutiera
si ndruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora.
Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor mpreuna cu societatile de asigurare autorizate.

Art. 112
(1) n scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare n domeniul sigurantei circulatiei rutiere, n
subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera.

(2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotarre a Guvernului.
63


Art. 113
(1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
a) iau masuri pentru mentinerea permanenta n stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza,
precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;
b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si ntretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a
echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor n vigoare, tinnd evidenta acestora;
c) ntocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri
pentru realizarea lucrarilor ce se impun n vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a
reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;
d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite
categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;
e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu
tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv
transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;
f) nregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse nmatricularii;
g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, n spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor,
caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe
drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;
h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circulnd
pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;
i) sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Administratiei si
Internelor pentru educatia rutiera a elevilor.
(2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din
interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a
judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei
Romne.

Art. 114
(1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru
popularizarea regulilor de circulatie n rndul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si n acest
scop vor prevedea n planurile anuale fondurile necesare.
(2) n unitatile de nvatamnt prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de
educatie rutiera pe saptamna, pe parcursul anului scolar.
(3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor si ale autoritatilor
administratiei publice locale n legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.
(4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne se va implica n realizarea
programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor
Unite.

Art. 114.1
Orele de educatie rutiera din institutiile de nvatamnt prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit
programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si
internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
CAPITOLUL X: Dispozitii finale. (Noul Cod Rutier 2011)
Art. 116
n desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor
64

asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea,
conform legii.
Art. 116.1
Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si
activitatilor de educatie rutiera.

Art. 117
(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt
prevazute n anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarre a Guvernului, pe baza
modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale n domeniu, la care Romnia
este parte.

Art. 118
(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica ncepnd cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga
Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat n Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de
urgenta.
(2) n termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul de Interne va elabora regulamentul de aplicare a
prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarre a Guvernului.

Art. 119
n termen de 90 de zile de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a legii de aprobare a
prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite
hotarrea de modificare si completare a Hotarrii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,
denumit regulament n cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Art. 120
n termen de 90 de zile de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a legii de aprobare a
prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii n domeniul circulatiei pe drumurile publice vor
elabora, vor aproba si vor publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, normele de aplicare a
prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
a) Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 16 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) si
ale art. 75 alin. (4);
b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 40 alin. (4);
c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru
prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2);
d) Ministerul Sanatatii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), art. 79 alin. (3), art. 80 alin. (1) si ale art. 110 alin. (1)
lit. a);
e) Ministerul Sanatatii si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 22
alin. (4) si ale art. 22 alin. (6);
f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul
Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8);
g) Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 108 lit. f) si g);
h) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 1141.
65

Noul Cod Rutier Din 1 ianuarie 2012

A intrat In vigoare noul Cod Rutier

Din data de 1 ianuarie 2012 a intrat In vigoare noul Cod Rutier care prevede scaderea pragului la care condusul
sub influenta alcoolul devine infractiune. Astfel, daca pana acum, limita de acceptata era de 0,8 alcoolemie In sange,
Incepand de astazi pragul este de 0,5. Astfel, cei care depasesc aceasta limita risca, pe langa suspendarea
permisului, o pedeapsa Intre 1 si 5 ani de Inchisoare.
"Practic este o aliniere la normele europene, dar si evolutia din ultima perioada a evenimentelor rutiere care se
produc avand ca circumstanta agravanta consumul de alcool sau droguri a contribuit la luarea unei astfel de decizii",
a declarat pentru Mediafax seful Politiei Rutiere, Lucian Dinita.

Noul Cod Rutier aduce noutati si In ceea ce priveste amenzile acordate In cazul In care nu se respecta legea.
Lista schimbarilor care au intrat In vigoare incepand cu anul acesta.
Folosirea telefonului mobil - 2 puncte de penalizare si amenda Intre 147 si 220 lei (amenda veche 134 -i
201 lei)
Lipsa centurii de siguranta - 2 puncte de penalizare si amenda Intre 147 si 220 lei (amenda veche 134 -
201 lei)
Oprirea In loc nepermis - 2 puncte de penalizare si amenda Intre 147 si 220 lei (amenda veche 134 - 201
lei)
Stationarea In loc nepermis - 3 puncte de penalizare si amenda Intre 295 si 370 lei (amenda veche 268 -
335 lei)
Depasirea vitezei legale cu 10-20 km/h - 2 puncte de penalizare si amenda Intre 147 si 220 lei (amenda
veche 134 - 201 lei)
Depasirea vitezei legale cu 20-30 km/h - 3 puncte de penalizare si amenda Intre 295 si 370 lei (amenda
veche 268 - 335 lei)
Depasirea vitezei legale cu 30-40 km/h - 4 puncte de penalizare si amenda Intre 440 si 590 lei (amenda
veche 402 - 536 lei)
Depasirea vitezei legale cu 40-50 km/h - 6 puncte de penalizare si amenda Intre 665 si 1.474 lei (amenda
veche 603 -1.340 lei)
Depasirea vitezei legale cu peste 50 km/h - permis retinut si amenda Intre 665 si 1.474 lei (amenda veche
603 -1.340 lei)
Trecerea pe culoarea rosie a semaforului - permis retinut si amenda Intre 295 si 370 lei (amenda veche
268-335 lei)
Neacordarea de prioritate pietonilor - permis retinut si amenda Intre 295 si 370 lei (amenda veche 268-
335 lei)
Neacordarea de prioritate autovehiculelor - permis retinut si amenda Intre 295 si 370 lei (amenda veche
268-335 lei)
Circulatia pe contrasens - permis retinut si amenda Intre 440 si 590 lei (amenda veche 402-536 lei)
Conducerea sub influenta bauturilor alcoolice - permis retinut si amenda Intre 660 si 1.475 lei (amenda
veche 603-1.340 lei)
Inapoi la Legislatie auto 2012
CAPITOLUL V
66

Infractiuni noi.
Infractiuni noi.
Fapta conducatorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat in procesul de instruire sau a
examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru
obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau
medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat
uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pana la
recoltarea probelor biologice ori pana la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau
pana la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora in aerul expirat;
Fapta, savarsita cu intentie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce in stare de neintrebuintare
indicatoarele, semafoarele, amenajarile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila;
Organizarea sau participarea, in calitate de conducator de vehicul sau de animale, la intreceri neautorizate
pe drumurile publice;
Blocarea cu intentie a drumului public, daca se pune in pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere
dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic
Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul care transporta
produse sau substante periculoase;
Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public,
amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare in zona drumului, fara autorizatie de
constructie eliberata in conditiile legii;
Nerespectarea conditiilor stabilite in autorizatia de constructie, eliberata in conditiile legii, pentru
amenajarea accesului rutier la drumul public, in cazul constructiilor amplasate in zona acestuia
Neluarea, de catre persoana autorizata de administratorul caii ferate masurilor corespunzatoare pentru
semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata
Neluarea, de catre persoana autorizata de administratorul unui drum public sau de catre executantul unei
lucrari pe partea carosabila, a masurilor corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor
pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat victime
omenesti sau pagube materiale.
Ordonanta de urgenta
Ordonanta de urgenta . Regulamentului de
aplicare

Emitent: GUVERNUL ROMNIEI
HOTRRE

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice
n temeiul art. 108 din Constitutia Romniei, republicat, si al art. 135 din Ordonanta de urgent a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicat, cu modificrile si completrile
ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. - Se aprob Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 670 din 3
august 2006, cu modificrile si completrile ulterioare, prevzut n anexa nr. 1.
Art. 2. - Anexa la Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 195/2002, republicat, cu modificrile si
67

completrile ulterioare, se modific si se nlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotrre.
Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 4. - (1) Prezenta hotrre intr n vigoare la data intrrii n vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru
aprobarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
(2) Pe aceeasi dat Hotrrea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificrile si completrile
ulterioare, se abrog.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
p. Ministrul administratiei si internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
2
Constantin Dasclu,
secretar de stat
p. Ministrul aprrii,
Corneliu Dobritoiu,
secretar de stat
Ministrul snttii publice,
Gheorghe Eugen Nicolescu
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucuresti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.391.
ANEXA Nr. 1
REGULAMENT
de aplicare a Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Participantii la trafic sunt obligati s respecte regulile de circulatie si semnificatia
mijloacelor de semnalizare rutier, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament.
Art. 2. - n sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmtoarea
semnificatie:
1. declivitate - nclinarea unui drum pe o portiune uniform fat de planul orizontal;
2. viabilitatea drumului - starea tehnic corespunztoare a prtii carosabile, constnd n
practicabilitatea permanent a acesteia potrivit reglementrilor specifice sectorului de drum, lipsa
3
obstacolelor si existenta amenajrilor rutiere si a mijloacelor de semnalizare, care s asigure fluenta si
siguranta circulatiei;
3. cortegiu - grup de persoane care se deplaseaz pe drumul public nsotind o ceremonie;
4. grup organizat - dou sau mai multe persoane care au un conductor si se deplaseaz sau
stationeaz pe drumurile publice n baza unei autorizatii eliberate de administratorul drumului public cu
avizul politiei rutiere;
5. retinerea permisului de conducere, a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare ori a
68

dovezii nlocuitoare a acestora - msur tehnico-administrativ dispus de politia rutier constnd n
ridicarea documentului din posesia unei persoane si pstrarea lui la sediul politiei rutiere pn la
solutionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei msuri;
6. retragerea permisului de conducere - msur tehnico-administrativ dispus de politia rutier n
baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constnd n retinerea
documentului si interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;
7. retragerea certificatului de nmatriculare - msur tehnico-administrativ dispus de politia
rutier constnd n retinerea documentului si interzicerea dreptului de a pune n miscarepe drumurile publice
vehiculul respectiv;
8. retragerea plcutelor cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare - msur tehnicoadministrativ
dispus de politia rutier constnd n demontarea plcutelor de pe vehicul si pstrarea lor la
sediul politiei rutiere pn la ncetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei msuri;
9. seful serviciului politiei rutiere - ofiterul de politie rutier care ndeplineste atributiile functiei de
sefal serviciului politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie sau al Brigzii de Politie
Rutier din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti;
10. urgent - situatia de criz sau de pericol potential major care necesit deplasarea imediat pentru
prevenirea producerii unor evenimente cu consecinte negative, pentru salvarea de vieti omenesti sau a
integrittii unor bunuri ori pentru limitarea afectrii mediului nconjurtor.
Art. 3. - (1) Administratorul drumului public este obligat s asigure viabilitatea acestuia.
(2) n scopul desfsurrii n conditii de sigurant a circulatiei pe drumurile publice, administratorul
drumului public trebuie s realizeze amenajri rutiere pentru a determina participantii la trafic s respecte
semnificatia semnalizrii rutiere.
(3) Administratorul drumului public este obligat s instaleze, la intrarea si la iesirea din localitate,
indicatoare cu aceste semnificatii.
(4) Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privat, deschis circulatiei publice, este
obligat s instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare si panouri aditionale cu intervalul de
timp n care este permis accesul vehiculelor si pietonilor.
(5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulatiei publice, proprietarul sau administratorul
acestuia este obligat s instaleze, n loc vizibil, indicator cu semnificatia Accesul interzis si panou cu
inscriptia Drum nchis circulatiei publice.
4
Art. 4. - (1) nchiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor pe
drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensittii traficului, pentru protectia unor sectoare
de drum sau pentru executarea unor lucrri, n conditiile stabilite de lege.
(2) n cazul unor evenimente rutiere sau n situatia n care siguranta traficului rutier este periclitat
datorit unor fenomene naturale, politia rutier sau administratorul drumului public, cu avizul politiei
rutiere, poate dispune restrictii temporare de circulatie, informnd participantii la trafic cu privire la
interdictie, durata acesteia si rutele ocolitoare de deplasare.
Art. 5. - (1) Administratorul drumului public este obligat s ia msuri de nlturare imediat a
cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, strii sau dotrii tehnice necorespunztoare a
acestuia.
(2) n cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat s l
curete, s nlture obstacolele aflate pe partea carosabil si s readuc drumul la starea initial.
Art. 6. - (1) Traseele pe care se efectueaz servicii regulate de transport public local de cltori, cu
exceptia celor care efectueaz transport n regim de taxi, se stabilesc de ctre autorittile administratiei
publice locale.
(2) Statiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de asteptare a clientilor
pentru transportul n regim de taxi, se stabilesc de ctre autorittile administratiei publice locale, cu avizul
69

politiei rutiere.
(3) Pe drumurile din afara localittilor administratorul drumului public este obligat s amenajeze
alveole pentru statiile mijloacelor de transport public de persoane.
(4) Administratorul drumului public este obligat s delimiteze statiile mijloacelor de transport public
de persoane care nu sunt prevzute cu alveole, prin aplicarea marcajului Statie autobuz, troleibuz.
(5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o ltime mai mare de 7 m,
administratorul drumului public este obligat s amenajeze n zona de separare a sensurilor de circulatie, pe
trecerile pentru pietoni, refugii pentru acestia, semnalizate corespunztor.
(6) Statiile mijloacelor de transport public de persoane situate n apropierea intersectiilor se
amenajeaz la cel putin 50 m nainte sau dup acestea.
(7) Dac n localitti traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaz calea ferat la
acelasi nivel, n ambele prti nainte de trecere trebuie s existe statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta.
Art. 7. - (1) La intersectia unei ci ferate cu un drum public administratorul cii ferate este obligat s
asigure planeitatea trecerii la nivel, iar mpreun cu administratorul drumului public, s stabileasc, s
instaleze, cu acordul politiei rutiere, si s ntretin mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit
competentelor.
(2) La trecerea la nivel cu calea ferat administratorul acesteia si cel al drumului public, mpreun cu
detintorii terenurilor nvecinate, sunt obligati s nlture obstacolele si s interzic amplasarea de panouri,
afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din zona n care conductorul de vehicul
este obligat s se asigure.
(3) La intersectia unui drum public cu o cale ferat industrial, administratorul si/sau utilizatorul
acesteia este obligat s asigure prezenta unui agent de cale ferat pentru oprirea traficului de vehicule si
pietoni pn la trecerea vehiculului feroviar.
5
(4) Dac la trecerea la nivel cu calea ferat fr bariere nu se pot asigura cerintele prevzute la alin.
(2), administratorul drumului public mpreun cu cel al cii ferate, cu acordul politiei rutiere, iau msuri,
dup caz, pentru:
a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, n ordinea urgentei stabilite de aceste
autoritti;
b) desfiintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alt trecere la nivel cu calea ferat nvecinat,
cu vizibilitate asigurat sau prevzut cu barier manual;
c) separarea fluxurilor de circulatie rutier, respectiv feroviar, prin construirea unor pasaje subterane
sau supraterane.
Art. 8. - (1) Lucrrile n zona drumului public se execut, n conditiile stabilite prin autorizatie, de
administratorul drumului ori al cii ferate, cu avizul politiei rutiere.
(2) Executantul de lucrri n zona drumului public este obligat s realizeze amenajrile rutiere
aprobate n proiect, pentru a permite circulatia n sigurant a participantilor la trafic.
(3) Cnd lucrrile se efectueaz pe trotuar si mpiedic circulatia pe acesta, executantul lucrrilor
este obligat s construiasc pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabil si protejate corespunztor.
(4) Executantul lucrrilor este obligat ca, la terminarea acestora, s aduc drumul la starea ini tial
sau la cea stabilit prin proiect.
(5) Administratorul drumului public sau al cii ferate este obligat s verifice si s receptioneze
lucrrile executate n zona drumului public numai dac acestea corespund normelor de calitate prevzute de
lege si avizelor obtinute anterior nceperii lucrrilor.
CAPITOLUL II
Vehiculele
SECTIUNEA 1
Starea tehnic a vehiculelor si controlul acesteia
70

Art. 9. - (1) Pn la nmatriculare sau nregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fr
inspectie tehnic, n baza unei autorizatii provizorii pentru circulatie, eliberat de autoritatea competent,
dac ndeplinesc normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere.
(2) Se inspecteaz din punct de vedere tehnic, nainte de a fi repuse n circulatie, autovehiculele,
tramvaiele sau remorcile crora le-au fost efectuate reparatii n urma unor evenimente care au produs avarii
grave la mecanismul de directie, instalatia de frnare sau la structura de rezistent a caroseriei ori a
sasiului.
6
1. Conditiile minime de iluminare, semnalizare luminoas si avertizare sonor pe care trebuie s
le ndeplineasc autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite n exploatri agricole si
forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrri
Art. 10. - Autovehiculele, tractoarele folosite n exploatri agricole si forestiere si vehiculele pentru
efectuarea de servicii sau lucrri, tramvaiele si remorcile trebuie s fie dotate, prin constructie, cu instalatii
de iluminare, semnalizare luminoas si avertizare sonor, omologate, care s corespund conditiilor tehnice
stabilite de autoritatea competent.
Art. 11. - Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie s aib montat pe
caroserie, n fat si n spate, indicatorul Copii!.
Art. 12. - Autovehiculele care depsesc masa si/sau gabaritul trebuie echipate cu urmtoarele
dispozitive suplimentare de semnalizare:
a) o plcut de identificare fluorescent-reflectorizant, avnd fondul alb si chenarul rosu, montat la
partea din stnga fat;
b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau ncrcturii,
ct mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe si rosii, descendente ctre exterior,
dac ltimea autovehiculului depseste 2,5 m;
c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoas de culoare galben, montate astfel
nct lumina emis de acestea s fie vizibil din fat, din spate si din ambele prti laterale, precum si
dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galben montate pe prtile laterale la distant de 1,5 m
ntre ele;
d) lumini montate pe prtile laterale ale ncrcturii ori vehiculului care depseste ltimea de 2,5 m,
care trebuie s functioneze concomitent cu luminile de pozitie, precum si un dispozitiv
fluorescentreflectorizant.
Art. 13. - Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit n exploatri agricole si forestiere si
vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrri, tramvai ori remorc a luminilor de alt culoare sau
intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare dect cele omologate.
2. Conditiile tehnice minime pe care trebuie s le ndeplineasc bicicletele, mopedele, vehiculele
cu tractiune animal si cele trase sau mpinse cu mna
Art. 14. - n circulatia pe drumurile publice bicicleta trebuie s fie:
a) prevzut cu dispozitiv de frnare eficace;
b) prevzut cu un sistem adecvat, functional, de directie;
c) dotat cu sistem de avertizare sonor; se interzic echiparea si folosirea sistemelor de avertizare
sonor specifice autovehiculelor;
d) echipat n fat cu lumin de culoare alb sau galben, iar n spate cu lumin de culoare rosie si cu
cel putin un dispozitiv fluorescentreflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare;
e) echipat cu elemente sau dispozitive care, n mi.care, formeaz un cerc continuu,
fluorescentreflectorizante
de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor.
7
Art. 15. - Remorca atasat unei biciclete trebuie s fie echipat, n partea din spate, cu un dispozitiv
71

fluorescent-reflectorizant de culoare rosie, iar dac lumina din spate a bicicletei este obturat de remorc,
aceasta trebuie s fie echipat si cu o lumin de culoare rosie.
Art. 16. - (1) n circulatia pe drumurile publice mopedul trebuie s fie echipat cu:
a) instalatie de frnare eficace;
b) sistem de avertizare sonor;
c) instalatie de evacuare a gazelor de ardere care s respecte normele de poluare fonic si de protectie
a mediului;
d) lumin de culoare alb n fat, respectiv lumin si dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare
rosie n spate;
e) lumini de culoare galben pentru semnalizarea schimbrii directiei de mers, n fat si n spate;
f) plcuta cu numrul de nregistrare, amplasat la partea din spate a mopedului fr a obtura
vizibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare.
(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alt culoare sau intensitate, a altor lumini,
dispozitive ori accesorii de avertizare dect cele omologate.
Art. 17. - (1) Vehiculul cu tractiune animal trebuie s fie dotat n fat cu dou dispozitive
fluorescent-reflectorizante de culoare alb, iar n spate, cu dou dispozitive fluorescent-reflectorizante de
culoare rosie, omologate, montate ct mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
(2) Plcutele cu numrul de nregistrare se amplaseaz n locuri unde se asigur permanent
vizibilitatea acestora, una pe partea stng si una la partea din spate a vehiculului.
(3) Atunci cnd plou torential, ninge abundent sau este ceat dens ori n alte conditii meteorologice
care reduc vizibilitatea, precum si pe timpul noptii vehiculul cu tractiune animal trebuie s fie dotat n plus,
n partea lateral stng, cu cel putin o lumin de culoare alb sau galben, situat mai sus de nivelul
rotilor.
(4) Mijloacele de semnalizare prevzute la alin. (1), precum si dispozitivul care asigur lumina de
culoare alb sau galben conform prevederilor alin. (3) trebuie mentinute curate si intacte, iar vizibilitatea
lor s nu fie obturat de elementele constructive ale vehiculului sau de ncrctura transportat.
(5) Conductorul vehiculului cu tractiune animal trebuie s aplice pe harnasamentul animalului
trgtor materiale reflectorizante pentru ca acesta s fie observat cu u.urint de ctre ceilalti participanti la
trafic.
Art. 18. - Vehiculul tras sau mpins cu mna trebuie s fie prevzut, n fat si n spate, cu cte un
dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alb, respectiv rosie.
SECTIUNEA a 2-a
nmatricularea si nregistrarea vehiculelor
8
1. nmatricularea si nregistrarea vehiculelor
Art. 19. - Autorittile competente pentru nmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor sunt
serviciile publice comunitare regim permise de conducere si nmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea
Directiei regim permise de conducere si nmatriculare a vehiculelor.
Art. 20. - (1) La nmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie plcute cu numrul de
nmatriculare si se elibereaz certificatul de nmatriculare.
(2) Plcutele cu numrul de nmatriculare trebuie s aib fondul reflectorizant de culoare alb si
literele si cifrele, n relief, de culoare neagr, albastr sau rosie.
(3) n certificatul de nmatriculare se nscriu, obligatoriu, numrul de nmatriculare atribuit, precum
si numrul de identificare al autovehiculului sau remorcii.
Art. 21. - (1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza
lipsei, alterrii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum si
autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate
stabili identitatea unuia sau mai multor detintori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate n vederea
72

admiterii n circulatia pe drumurile publice. Se excepteaz autovehiculul si remorca pentru care politia poate
stabili provenienta legal a acestora.
(2) Autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate n Romnia sau n strintate si date n
urmrire de Inspectoratul General al Politiei Romne nu se nmatriculeaz.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) autovehiculele si remorcile pentru care organul de
urmrire penal a emis o dispozitie prin care se permite nmatricularea pn la finalizarea cercetrilor, caz
n
care n certificatul de nmatriculare si n cartea de identitate a vehiculului se nscrie mentiunea Autovehicul
declarat furat din (tar) la data de ....... ..
(4) Circulatia vehiculelor prevzute la alin. (3) este permis doar pe teritoriul Romniei.
Art. 22. - La nregistrare, vehiculelor li se atribuie plcute cu un singur numr de nregistrare, care
trebuie s aib:
a) fondul reflectorizant de culoare galben, iar literele si cifrele, n relief, de culoare neagr, pentru
vehiculele nregistrate la consiliile locale;
b) fondul reflectorizant de culoare alb, iar literele si cifrele, n relief, de culoare neagr, pentru
autovehiculele care se nregistreaz la Ministerul Aprrii, Ministerul Administratiei si Internelor sau, dup
caz, la Serviciul Romn de Informatii.
2. Numerele de nmatriculare sau de nregistrare, cele provizorii si de probe ale autovehiculelor
sau tramvaielor
Art. 23. - (1) La nmatriculare, fiecrui autovehicul si fiecrei remorci li se atribuie cte un numr de
nmatriculare compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numrul de ordine, format din
cifre arabe, si o combinatie de trei litere cu caractere latine majuscule.
(2) Numerele de nmatriculare ale autovehiculelor si remorcilor apartinnd misiunilor diplomatice,
oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane strine cu statut diplomatic,
care si desfsoar activitatea n Romnia, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, dup caz, si
numrul de ordine.
9
(3) n cazul numrului de nmatriculare temporar, la indicativul judetului sau al municipiului
Bucuresti si numrul de ordine se adaug luna si anul n care expir valabilitatea nmatriculrii.
(4) La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numr compus
din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numrul de ordine.
(5) La nmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numr compus din
indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numrul de ordine si nscrisul PROBE.
(6) La data nmatriculrii, nregistrrii sau autorizrii pentru circulatie se elibereaz si plcutele cu
numrul atribuit.
Art. 24. - (1) Numerele de nmatriculare se atribuie la rnd, n ordine cresctoare.
(2) La nmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor n vigoare, atribuirea
unei combinatii preferentiale a numrului de nmatriculare.
(3) Nu pot fi atribuite combinatiile de litere care pot avea o semnificatie obscen sau cele care pot
conduce la asocierea cu denumirile unor autoritti publice, dac acestea solicit n scris autorittii emitente
restrictionarea atribuirii unei anumite combinatii a numrului de nmatriculare. Persoanele care detin deja
vehicule nmatriculate cu numere restrictionate ulterior pot utiliza n continuare numerele n cauz, dar
numai pn la nstrinarea vehiculului.
(4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numrul de nmatriculare si plcutele
aferente se transfer automat fr plat noului proprietar, dac acesta are domiciliul sau sediul n acelasi
judet cu fostul proprietar si dac fostul proprietar nu a optat pentru pstrarea combinatiei numrului de
nmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinatii preferentiale a numrului de
nmatriculare, cu plata tarifelor n vigoare.
73

Art. 25. - (1) Numrul de nregistrare al vehiculelor nregistrate la consiliile locale se compune din
denumirea localittii si denumirea abreviat a judetului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule,
precum si dintr-un numr de ordine, format din cifre arabe.
(2) Numrul de nregistrare al autovehiculelor nregistrate la Ministerul Aprrii, Ministerul
Administratiei si Internelor si, dup caz, la Serviciul Romn de Informatii se compune din abrevierea
denumirii institutiei, scris cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numr de ordine,
format din cifre arabe.
Art. 26. - (1) Proprietarul sau detintorul legal trebuie s fixeze plcutele cu numrul de
nmatriculare ori de nregistrare n locurile special destinate, la partea din fat si din spate a autovehiculului
sau tramvaiului, dup caz, iar la motociclet si la remorc, numai la partea din spate.
(2) Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate plcutele cu numrul
de nmatriculare sau, dup caz, de nregistrare, n locurile stabilite.
SECTIUNEA a 3-a
Obligatiile proprietarilor sau detintorilor de vehicule
10
Art. 27. - (1) Proprietarul de autovehicul sau remorc, cu domiciliul, sediul ori resedinta n Romnia,
este obligat:
a) s declare autorittii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de nmatriculare, n
cel mult 48 de ore de la constatare;
b) s depun imediat la autoritatea emitent originalul certificatului de nmatriculare, dac, dup
obtinerea duplicatului, a reintrat n posesia acestuia.
(2) Persoanele juridice detintoare de vehicule au, pe lng cele prevzute la alin. (1), si urmtoarele
obligatii:
a) s verifice starea tehnic a vehiculelor, s fac mentiuni despre aceasta n foaia de parcurs sau
ordinul de serviciu si s nu permit iesirea n circulatie a celor care nu ndeplinesc conditiile tehnice;
b) s elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaz n curs;
c) s nu permit conducerea vehiculului de ctre persoane care nu posed permis de conducere
corespunztor sau atestat profesional;
d) s nu permit conductorilor de vehicule s plece n curs sub influenta buturilor alcoolice, a
substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori ntr-o stare
accentuat de oboseal;
e) s tin seama de observatiile fcute de sau de conductorii de vehicule n foaia de parcurs;
f) s anunte imediat politia despre orice accident de circulatie n care sunt implicati conductorii de
vehicule proprii care nu posed documente de constatare a acestuia;
g) s verifice respectarea timpilor de repaus si de odihn, precum si a regimului legal de vitez, prin
citirea nregistrrilor aparatelor de control al timpilor de odihn si al vitezei de deplasare;
h) s verifice existenta autorizatiei speciale de transport si respectarea conditiilor nscrise n aceasta.
Art. 28. - (1) Detintorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.
(2) Durata semnalului emis de sistemul prevzut la alin. (1) nu trebuie s fie mai mare de un minut,
iar intensitatea acestuia nu trebuie s depseasc pragul fonic prevzut n reglementrile legale n vigoare.
(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaz la trecerea, n
imediata apropiere, a altui vehicul.
CAPITOLUL III
Permisul de conducere
Art. 29. - (1) De la data aderrii Romniei la Uniunea European, pentru a fi nscris la o unitate
autorizat n vederea pregtirii teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere, solicitantul
trebuie s fac dovada c este apt din punct de vedere psihologic.
11
74

(2) nainte de a urma cursurile practice de nvtare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice,
solicitantul trebuie s fac dovada pregtirii teoretice, ntr-o unitate autorizat, n vederea obtinerii
permisului de conducere.
(3) Pregtirea practic a persoanei prevzute la alin. (2), n vederea obtinerii permisului de conducere
valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1, se poate efectua si de ctre un
instructor auto atestat n conditiile legii, care a ncheiat un contract cu unitatea autorizat n care solicitantul
a efectuat pregtirea teoretic.
(4) Pot efectua cursurile practice de nvtare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice si
persoanele care nu au nc vrsta minim prevzut de lege pentru categoria sau subcategoria din care
face
parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni nainte de mplinirea acesteia.
Art. 30. - Permisul de conducere se elibereaz pentru una sau mai multe dintre urmtoarele categorii
si subcategorii de vehicule:
a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fr ata.;
b) CATEGORIA B:
1. autovehiculul a crui mas total maxim autorizat nu depseste 3.500 kg si al crui numr de
locuri pe scaune, n afara conductorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul trgtor din categoria B si o remorc a crei mas total
maxim autorizat nu depseste 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a crui mas total maxim autorizat nu depseste 3.500 kg, format dintrun
autovehicul trgtor din categoria B si o remorc, a crei mas total maxim autorizat nu depseste
masa proprie a autovehiculului trgtor;
c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul trgtor din categoria B si o remorc a
crei mas total maxim autorizat depseste 750 kg, iar masa total maxim autorizat a ntregului
ansamblu depseste 3.500 kg;
d) CATEGORIA C:
1. autovehiculul, altul dect cel din categoria D, a crui mas total maxim autorizat este mai mare
de 3.500 kg;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorc a crei mas total maxim
autorizat nu depseste 750 kg;
e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constnd dintr-un autovehicul trgtor din categoria C
si o remorc a crei mas total maxim autorizat este mai mare de 750 kg;
f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane avnd mai mult de 8 locuri pe
scaune, n afara locului conductorului.
Autovehiculului din aceast categorie i se poate ata.a o remorc a crei mas total maxim
autorizat nu depseste 750 kg;
12
g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constnd dintr-un autovehicul trgtor din categoria D
si o remorc a crei mas total maxim autorizat este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie s fie
destinat transportului de persoane;
h) CATEGORIA Tr: tractor, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrri;
i) CATEGORIA Tb: troleibuz;
j) CATEGORIA Tv: tramvai;
k) SUBCATEGORIA A1: motociclet cu o capacitate care nu depseste 125 cm3 si o putere care nu
depseste 11 kW;
l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti avnd masa proprie peste 400 kg, dar
nu mai mare de 550 kg, si echipat cu un motor cu ardere intern cu capacitate cilindric mai mare de 45
cm3
75

sau cu orice alt motor cu o putere echivalent ori cu viteza prin constructie mai mare de 50 km/h;
m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul dect cel din categoria D, a crui mas total maxim
autorizat este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din aceast categorie i se
poate atasa o remorc a crei mas total maxim autorizat nu depseste 750 kg;
n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constnd dintr-un autovehicul trgtor din
subcategoria C1 si o remorc a crei mas total maxim autorizat este mai mare de 750 kg, cu conditia
ca
masa total maxim autorizat a ansamblului s nu depseasc 12.000 kg, iar masa total maxim
autorizat
a remorcii s nu depseasc masa proprie a autovehiculului trgtor;
o) SUBCATEGORIA D1:
1. autovehiculul destinat transportului de persoane avnd cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai
mult de 16, n afara locului conductorului;
2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trgtor din subcategoria D1 si o remorc a
crei mas total maxim autorizat nu depseste 750 kg;
p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constnd dintr-un autovehicul trgtor din
subcategoria D1 si o remorc a crei mas total maxim autorizat este mai mare de 750 kg, cu conditia
ca
masa total maxim autorizat a ansamblului s nu depseasc 12.000 kg, iar masa total maxim
autorizat
a remorcii s nu depseasc masa proprie a autovehiculului trgtor. Remorca nu trebuie s fie destinat
transportului de persoane.
Art. 31. - Traseele pe care se poate nvta conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, dup caz, se
poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere se stabilesc de ctre politia rutier.
Art. 32. - (1) Autorittile competente care examineaz persoanele n vederea obtinerii permisului de
conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si nmatriculare a vehiculelor din
cadrul institutiei prefectului pe raza creia candidatii si au domiciliul sau resedinta.
(2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor internationale
acreditate n Romnia se pot prezenta la examen n vederea obtinerii permisului de conducere n conditiile
stabilite prin protocol de ctre Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Afacerilor Externe.
13
(3) Examinarea la probele teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere poate fi
efectuat si n alte localitti dect n municipiul resedint de judet n care candidatii si au domiciliul sau
resedinta, n baza ordinului prefectului unittii administrativ-teritoriale respective.
Art. 33. - (1) Persoana care solicit examinarea n vederea obtinerii permisului de conducere trebuie
s ndeplineasc urmtoarele conditii:
a) s aib vrsta de cel putin 16 ani mpliniti, pentru subcategoriile A1 si B1;
b) s aib vrsta de cel putin 18 ani mpliniti, pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E si Tr;
c) s aib vrsta de cel putin 21 de ani mpliniti, pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb si Tv, precum si
pentru subcategoriile D1 si D1E;
d) s fie apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile si
subcategoriile pentru care solicit examinarea;
e) s nu fi fost condamnat, prin hotrre judectoreasc rmas definitiv, pentru o infractiune la
regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vtmare cauzatoare de moarte, vtmare
corporal grav, tlhrie sau de furt al unui autovehicul;
f) s fac dovada c ndeplineste conditiile prevzute de art. 116 din Ordonanta de urgent a
Guvernului nr. 195/2002, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare, pentru prezentarea la
examen n vederea obtinerii unui nou permis de conducere, n cazul n care a fost condamnat printr-o
76

hotrre judectoreasc definitiv, pentru una dintre infractiunile prevzute la lit. e);
g) s fie apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe
drumurile publice.
(2) Conditia prevzut la lit. g) a alin. (1) opereaz pn la data aderrii Romniei la Uniunea
European.
Art. 34. - (1) Pentru programarea la examen n vederea obtinerii permisului de conducere, dosarul
personal al solicitantului trebuie s contin urmtoarele documente:
a) cererea-tip, semnat de solicitant;
b) fisa de scolarizare n care se consemneaz si avizul medicului apt pentru conducerea vehiculelor
din categoria sau subcategoria pentru care se solicit examinarea. Fisa medical se pstreaz la unitatea
autorizat care a pregtit candidatul;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) copia actului de identitate;
e) chitantele de plat a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere.
(2) Programarea la primul examen a candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere se
efectueaz de ctre unittile autorizate la care acestia au urmat cursurile de pregtire teoretic si practic.
(3) Titularul unui permis de conducere care solicit obtinerea de noi categorii sau subcategorii
trebuie s depun la dosarul de examinare, pe lng documentele prevzute la alin. (1), si o copie a
permisului de conducere.
14
(4) Cetteanul romn cu domiciliul n strintate care solicit obtinerea permisului de conducere
trebuie s depun la dosarul de examinare, pe lng documentele prevzute la alin. (1), o declaratie
autentificat la notarul public din care s rezulte c nu mai posed un alt permis de conducere eliberat de o
autoritate strin, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat, precum si documente din care s
rezulte c are o locuint detinut n proprietate sau nchiriat n Romnia.
Art. 35. - (1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere const n:
a) proba teoretic, de cunoastere a reglementrii circulatiei rutiere, a notiunilor elementare de
mecanic si a notiunilor de prim ajutor.
Examinarea la proba teoretic se poate face, n conditiile legii, n limba minorittii nationale sau ntro
limb de circulatie international, potrivit solicitrii celui examinat;
b) proba practic de conducere a autovehiculului n traseu, corespunztoare categoriei de permis
solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1, pentru care se verific numai ndemnarea n
conducere n poligoane special amenajate.
(2) Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere
pentru categoriile A si/sau B dac autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmittii acesteia.
(3) Examinarea candidatilor care solicit obtinerea permisului de conducere pentru mai multe
categorii sau subcategorii se va efectua n zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie n parte.
Art. 36. - (1) Rezultatul examinrii la proba teoretic si la proba practic se consemneaz prin
calificativul admis sau respins.
(2) Persoana declarat admis la proba teoretic, dar care nu se prezint la proba practic de
conducere a vehiculului n traseu ntr-un termen de cel mult un an de la data absolvirii cursurilor este
declarat respins, urmnd s efectueze un nou curs de pregtire.
(3) Persoana declarat respins se poate programa la un nou examen dup cel putin 15 zile de la
data la care a fost declarat respins, dar nu mai trziu de un an de la absolvirea cursurilor, n caz contrar
urmnd s efectueze un nou curs de pregtire.
Art. 57. - Permisul de conducere se elibereaz de ctre serviciile publice comunitare regim permise
de conducere si nmatriculare a vehiculelor la care candidatii au sustinut examinarea, potrivit art. 32.
Art. 38. - (1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul s conduc o
77

motociclet cu o putere care depseste 25 kW sau un raport putere/greutate care depseste 0,16 kW/kg ori
o
motociclet cu ata. cu un raport putere/greutate care depseste 0,16 kW/kg, numai dac are o experient
de
minimum 2 ani pe o motociclet cu specificatii tehnice inferioare sau dac persoana are 21 de ani si
promoveaz un test specific de cuno.tinte si comportament.
(2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul s conduc si
un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si una sau dou remorci.
(3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul
s conduc si vehicule din categoria Tr.
(4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul s conduc si
vehicule din categoria Tb - troleibuz.
15
Art. 39. - (1) Persoana care solicit examinarea n vederea obtinerii permisului de conducere valabil
pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie s fi obtinut anterior dreptul de a conduce
autovehicule din categoria B.
(2) Persoana care solicit examinarea n vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile
BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie s fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule
din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1, dup caz.
Art. 40. - (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie d dreptul de a conduce si
autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.
(2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil si pentru conducerea
ansamblului de vehicule din categoria BE, dac titularul acestuia posed si permis pentru categoria B.
(3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil si pentru categoria DE, dac
titularul acestuia posed si permis pentru categoria D.
(4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil si pentru subcategoria D1E,
dac titularul are vrsta de cel putin 21 de ani.
(5) Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil si pentru conducerea
vehiculelor din subcategoriile C1 sau, respectiv, C1E.
Art. 41. - (1) Autovehiculele destinate nvtrii conducerii, cu exceptia motocicletelor, vor fi dotate
cu dubl comand pentru frn si ambreiaj.
(2) Autovehiculele prevzute la alin. (1) vor fi echipate cu o caset avnd inscriptia Scoala, cu
dimensiunile si caracteristicile prevzute n actele normative n vigoare. Fac exceptie autobuzele,
troleibuzele si tramvaiele, care vor avea inscriptia Scoala aplicat pe prtile laterale, n fat si n spate.
Art. 42. - Permisul de conducere eliberat de o autoritate strin se preschimb, n conditiile legii, de
ctre serviciul public comunitar regim permise de conducere si nmatriculare a vehiculelor din cadrul
institutiei prefectului pe raza creia titularul are domiciliul sau, n cazul cettenilor strini si al cettenilor
romni cu domiciliul n strintate, resedinta.
Art. 43. - Titularul permisului de conducere trebuie s declare pierderea, furtul sau distrugerea
acestui document autorittii emitente, n cel mult 48 de ore de la constatare, si s solicite eliberarea unui
nou
permis de conducere.
Art. 44. - (1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectueaz, n conditiile legii, n baza
urmtoarelor documente:
a) fisa detintorului permisului de conducere;
b) originalul si copia actului de identitate;
c) dovada pltii contravalorii permisului de conducere si a taxei de eliberare a acestui document;
d) permisul de conducere a crui preschimbare se solicit, n original, dac acesta exist;
78

e) fisa medical tip din care s rezulte c este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dac
solicitarea preschimbrii s-a fcut dup expirarea valabilittii administrative a permisului de conducere.
16
(2) Pe lng documentele prevzute la alin. (1) solicitantul trebuie s prezinte, n cazul schimbrii
numelui, documentul care atest acest lucru, n original si copie.
(3) n situatia cettenilor romni care au domiciliul n Romnia si se afl temporar n strintate,
eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe baz de procur
special, autentificat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romniei ori, dac a fost dat n
fata autorittilor strine, s ndeplineasc conditiile de supralegalizare prevzute de lege sau s aib
aplicat
apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizrii actelor oficiale strine,
adoptat la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romnia a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999,
aprobat prin Legea nr. 52/2000, cu modificrile ulterioare. Mandatarul va prezenta documentele prevzute
la alin. (1), n urmtoarele conditii:
a) fisa detintorului permisului de conducere trebuie s fie semnat de titularul permisului de
conducere n fata unui functionar diplomatic;
b) actul care atest starea de sntate, precum si dou fotografii de dat recent ale titularului, din
care una aplicat pe procura special eliberat mandatarului, iar a doua pe fisa detintorului permisului de
conducere, trebuie s fie vizate de misiunea diplomatic;
c) declaratia pe proprie rspundere a titularului, dat n fata functionarului diplomatic, din care s
rezulte c nu mai detine un alt permis de conducere national cu exceptia celui depus pentru preschimbare.
Art. 45. - Permisul de conducere al conductorului auto decedat se pred de ctre persoana care l
detine, n termen de 30 de zile, autorittii emitente.
CAPITOLUL IV
Semnalizarea rutier
Art. 46. - (1) Semnificatia, precum si dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutier, forma,
simbolul, culoarea si conditiile de executie, amplasarea, instalarea si aplicarea acestora se stabilesc n
conformitate cu standardele n domeniu.
(2) Semnalizarea rutier n tunele sau pe viaducte se asigur, se realizeaz si se ntretine de ctre
administratorul acestora.
SECTIUNEA 1
Semnalele luminoase
1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor
Art. 47. - (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau
intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
17
(2) Dup numrul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:
a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitent de avertizare;
b) cu dou corpuri de iluminat, pentru pietoni si biciclisti;
c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.
(3) Semafoarele se monteaz n axul vertical al stlpului sau pe consol, pe portal ori suspendate pe
cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus n jos, fiind urmtoarea:
a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;
b) la semaforul cu dou culori ordinea semnalelor este: rosu, verde;
c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontal la partea superioar si unul la partea
inferioar, toate cu lumina alb.
Art. 48. - (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulatiei n intersectii se
79

instaleaz obligatoriu nainte de intersectie, astfel nct s fie vizibile de la o distant de cel putin 50 m.
Acestea pot fi repetate n mijlocul, deasupra ori de cealalt parte a intersectiei.
(2) Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor este valabil pe
ntreaga ltime a prtii carosabile deschise circulatiei conductorilor crora li se adreseaz. Pe drumurile cu
dou sau mai multe benzi pe sens, pentru directii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele
se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz n care semnificatia semnalelor luminoase se
limiteaz la banda sau benzile astfel semnalizate.
Art. 49. - Pe lmpile de culoare rosie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate sgeti de culoare
neagr care indic directiile de deplasare corespunztoare acestora. n acest caz interdictia sau
permisiunea
de trecere impus de semnalul luminos este limitat la directia sau directiile indicate prin aceste sgeti.
Aceeasi semnificatie o au si sgetile aplicate pe panourile aditionale ce nsotesc, la partea inferioar,
semafoarele.
Sgeata pentru mersul nainte are vrful n sus.
Art. 50. - (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caset cu patru corpuri de iluminat de culoare
alb, dintre care trei sunt pozitionate orizontal si unul sub cel din mijloc, nsotite de panouri cu semne
aditionale.
(2) Semnalul de liber trecere pentru tramvaie este dat de combinatia luminoas a lmpii inferioare
cu una dintre cele trei lmpi situate la partea superioar pentru indicarea directiei.
(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitent a celor trei
lumini din partea superioar a casetei.
Art. 51. - (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
18
(2) Cnd semaforul este nsotit de una sau mai multe lmpi care emit lumina intermitent de culoare
verde sub forma uneia sau unor sgeti pe fond negru ctre dreapta, acestea permit trecerea numai n
directia
indicat, oricare ar fi n acel moment semnalul n functiune al semaforului.
Art. 52. - (1) Semnalul de culoare rosie interzice trecerea.
(2) La semnalul de culoare rosie vehiculul trebuie oprit naintea marcajului pentru oprire sau, dup
caz, pentru trecerea pietonilor, iar n lipsa acestuia, n dreptul semaforului. Dac semaforul este instalat
deasupra ori de cealalt parte a intersectiei, n lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor,
vehiculul trebuie oprit nainte de marginea prtii carosabile a drumului ce urmeaz a fi intersectat.
(3) Atunci cnd semnalul de culoare rosie functioneaz concomitent cu cel de culoare galben, acesta
anunt aparitia semnalului de culoare verde.
Art. 53. - (1) Cnd semnalul de culoare galben apare dup semnalul de culoare verde, conductorul
vehiculului care se apropie de intersectie nu trebuie s treac de locurile prevzute la art. 52 alin. (2), cu
exceptia situatiei n care, la aparitia semnalului, se afl att de aproape de acele locuri nct nu ar mai putea
opri vehiculul n conditii de sigurant.
(2) Semnalul de culoare galben intermitent permite trecerea, conductorul de vehicul fiind obligat
s circule cu vitez redus, s respecte semnificatia semnalizrii rutiere si a regulilor de circulatie aplicabile
n acel loc.
Art. 54. - n intersectii dirijarea circulatiei tramvaielor se poate realiza si prin semafoare avnd
semnale luminoase de culoare alb, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei celorlalte
vehicule.
Art. 55. - Semnalul luminos destinat numai dirijrii circulatiei bicicletelor are n cmpul su
imaginea unei biciclete de culoare rosie, respectiv verde pe fond negru. Aceeasi destinatie o are si semnalul
luminos al unui semafor nsotit de un panou aditional pe care figureaz o biciclet.
Art. 56. - (1) Cnd deasupra benzilor de circulatie sunt instalate dispozitive care emit semnale rosii
80

si verzi, acestea sunt destinate semnalizrii benzilor cu circulatie reversibil. Semnalul rosu, avnd forma a
dou bare ncrucisate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra creia se gseste, iar semnalul
verde,
de forma unei sgeti cu vrful n jos, permite intrarea vehiculelor si circulatia pe acea band.
(2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sgeti de culoare galben ori alb cu
vrful orientat ctre dreapta sau stnga jos anunt schimbarea semnalului verde, n cazul benzilor cu
circulatie reversibil, ori faptul c banda deasupra creia se afl este pe punctul de a fi nchis circulatiei
conductorilor crora li se adreseaz, acestia fiind obligati s se deplaseze pe banda sau benzile indicate
de
sgeti.
Art. 57. - Conductorul vehiculului care intr ntr-o intersectie la culoarea verde a semaforului este
obligat s respecte si semnificatia indicatoarelor instalate n interiorul acesteia.
2. Semnalele luminoase pentru pietoni
Art. 58. - (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde si rosie. Acestea
functioneaz corelat cu semnalele pentru dirijarea circulatiei vehiculelor.
(2) Semnalul de culoare verde poate avea n cmpul su imaginea unui pieton n mers, iar cel rosu,
imaginea unui pieton oprit.
19
(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi nsotite de semnale acustice pentru a asigura
traversarea drumului de ctre nevztori.
(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul
politiei, poate amplasa n zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu
comanda
manual a cererii de verde, care se poate face direct de ctre pietoni.
Art. 59. - (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
(2) Cnd semnalul de culoare verde ncepe s functioneze intermitent nseamn c timpul afectat
traversrii drumului este n curs de epuizare si urmeaz semnalul rosu. n acest caz pietonul surprins n
traversarea drumului trebuie s grbeasc trecerea, iar dac drumul este prevzut cu un refugiu sau spatiu
interzis circulatiei vehiculelor, s a.tepte pe acesta aparitia semnalului de culoare verde.
Art. 60. - Semnalul de culoare verde intermitent si semnalul de culoare rosie interzic pietonilor s se
angajeze n traversare pe partea carosabil.
3. Alte semnale luminoase
Art. 61. - n cazul semaforizrii corelate, n lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de
cronometrare a timpului aferent culorii, precum si dispozitive luminoase care s arate participantilor la trafic
timpii stabiliti prin programul de semaforizare, iar pentru conductorii de autovehicule, si viteza de
deplasare.
Art. 62. - Semaforul de avertizare se instaleaz la iesirea din intersectie si este constituit dintr-un
corp de iluminat cu lumina galben intermitent. Acesta poate avea n cmpul su imaginea unui pieton n
mi.care, de culoare galben pe fond negru.
Art. 63. - Pentru semnalizarea si dirijarea circulatiei pe sectoarele de drumuri unde se execut lucrri
pe partea carosabil, cu exceptia autostrzilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligatia
presemnalizrii acestora.
SECTIUNEA a 2-a
Indicatoarele
Art. 64. - Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
a) de avertizare;
b) de reglementare, care pot fi:
1. de prioritate;
81

2. de interzicere sau restrictie;
3. de obligare;
c) de orientare si informare, care pot fi:
20
1. de orientare;
2. de informare;
3. de informare turistic;
4. panouri aditionale;
5. indicatoare kilometrice si hectometrice;
d) mijloace de semnalizare a lucrrilor, care cuprind:
1. indicatoare rutiere temporare;
2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrrilor.
Art. 65. - (1) Indicatoarele se instaleaz, de regul, pe partea dreapt a sensului de mers. n cazul n
care conditiile locale mpiedic observarea din timp a indicatoarelor de ctre conductorii crora l i se
adreseaz, ele se pot instala ori repeta pe partea stng, n zona median a drumului, pe un refugiu ori
spatiu
interzis circulatiei vehiculelor, deasupra prtii carosabile sau de cealalt parte a intersectiei, n loc vizibil
pentru toti participantii la trafic.
(2) Indicatoarele pot fi nsotite de panouri cu semne aditionale continnd inscriptii sau simboluri care
le precizeaz, completeaz ori limiteaz semnificatia.
(3) Semnele aditionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dac
ntelegerea semnificatiei acestora nu este afectat.
(4) Pentru a fi vizibile si pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie s fie reflectorizante,
luminoase ori iluminate.
(5) n locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea si a evidentia semnificatia unor indicatoare,
acestea pot figura grupat pe un panou cufolie fluorescent-retroreflectorizant cu reflexie ridicat. Aceste
indicatoare pot fi nsotite, dup caz, de dispozitive luminoase.
Art. 66. - (1) Semnificatia unui indicator este valabil pe ntreaga ltime a prtii carosabile deschise
circulatiei conductorilor crora li se adreseaz.
(2) Cnd indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lui este valabil numai
pentru banda ori benzile astfel semnalizate.
(3) Semnificatia indicatorului de avertizare ncepe din locul unde este amplasat. n cazul
indicatoarelor care avertizeaz sectoare periculoase, zona de actiune a indicatoarelor este reglementat
prin
plcute aditionale.
(4) Indicatoarele de avertizare se instaleaz naintea locului periculos, la o distant de maximum 50
m n localitti, ntre 100 m si 250 m n afara localittilor, respectiv ntre 500 m si 1.000 m pe autostrzi si
drumuri expres. Cnd conditiile din teren impun amplasarea la o distant mai mare, sub indicator se
instaleaz un panou aditional Distanta ntre indicator si nceputul locului periculos.
(5) Pe autostrzi si drumuri expres, n toate cazurile, sub indicator este obligatoriu s se instaleze un
panou aditional Distanta ntre indicator si nceputul locului periculos. n situatia n care lungimea
21
sectorului periculos depseste 1.000 m, sub indicator se monteaz panoul aditional Lungimea sectorului
periculos la care se refer indicatorul.
(6) Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau de restrictie ncepe din dreptul acestora. n lipsa
unei semnalizri care s precizeze lungimea sectorului pe care se aplic reglementarea ori a unor
indicatoare
care s anunte sfrsitul interdictiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare nceteaz n intersectia
82

cea mai apropiat. Cnd indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate mpreun cu indicatorul ce
anunt intrarea ntr-o localitate, semnificatia lor este valabil pe drumul respectiv pn la ntlnirea
indicatorului Iesire din localitate, cu exceptia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.
Art. 67. - Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restrictie sau
interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleasi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea c
fondul alb este nlocuit cu fondul galben
SECTIUNEA a 3-a
Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferat
Art. 68. - Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferat se semnalizeaz cu indicatoare de
avertizare corespunztoare si/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferat.
Art. 69. - (1) Trecerea la nivel cu calea ferat curent fr bariere sau semibariere se semnalizeaz,
dup caz, cu indicatoarele Trecere la nivel cu calea ferat simpl, fr bariere sau Trecere la nivel cu
calea ferat dubl, fr bariere, nsotite de indicatorul Oprire.
(2) La trecerea la nivel cu calea ferat curent prevzut cu instalatii de semnalizare automat fr
bariere, interzicerea circulatiei rutiere se realizeaz, optic, prin functionarea dispozitivelor cu lumini
intermitent alternative rosii si stingerea semnalizrii de control reprezentate de lumina intermitent alb si,
acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.
Art. 70. - (1) Trecerile la nivel cu calea ferat curent pot fi semnalizate cu sisteme automate
luminoase, prevzute cu semibariere.
(2) Trecerile la nivel cu calea ferat curent pot fi asigurate si cu bariere care sunt actionate manual.
(3) Barierele si semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie si alb si pot fi
prevzute, la mijloc, cu un disc rosu.
Benzile trebuie s fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele si
semibarierele trebuie s fie iluminate ori prevzute cu dispozitive cu lumin rosie.
(4) La trecerea la nivel cu calea ferat prevzut cu instalatii de semnalizare automat cu bariere,
semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se realizeaz n conditiile prevzute la art. 69 alin. (2),
precum si prin coborrea n pozitie orizontal a semibarierelor.
Art. 71. - (1) Semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se consider realizat chiar si numai n
una din urmtoarele situatii :
22
a) prin aprinderea unei singure unitti luminoase a dispozitivului cu lumin intermitent-alternativ
rosie;
b) prin functionarea sistemului sonor;
c) prin pozitia orizontal a unei singure semibariere.
(2) Circulatia rutier se consider de asemenea interzis si n situatia n care barierele sau
semibarierele sunt n curs de coborre sau de ridicare.
Art. 72. - n zona trecerilor la nivel cu calea ferat, functionarea instalatiilor de semnalizare a
apropierii trenurilor, fr bariere, a instalatiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semibariere, sau a
barierelor mecanice, precum si instalarea indicatoarelor Oprire, Trecere la nivel cu o cale ferat
simpl/dubl, fr bariere, Trecere la nivel cu o cale ferat simpl/dubl, fr bariere, prevzut cu
instalatie de semnalizare luminoas automat, sunt asigurate de administratorul de cale ferat, iar setul de
semnalizare a apropierii de calea ferat este asigurat de ctre administratorul drumului.
Art. 73. - (1) La trecerea la nivel cu o cale ferat industrial se instaleaz indicatorul Alte pericole,
nsotit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomotive.
(2) Atunci cnd pe calea ferat industrial se deplaseaz un vehicul feroviar, circulatia trebuie
dirijat de un agent de cale ferat.
Art. 74. - Portile de gabarit instalate naintea unei treceri la nivel cu o cale ferat electrificat,
destinate s interzic accesul vehiculelor a cror ncrctur depseste n nltime limita de sigurant
83

admis, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galben si neagr. Pe stlpii de sustinere ai portilor de
gabarit se instaleaz indicatoare rutiere prin care se precizeaz nltimea maxim de trecere admis.
SECTIUNEA a 4-a
Marcajele
Art. 75. - (1) Marcajele servesc la organizarea circulatiei, avertizarea sau ndrumarea participantilor
la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau mpreun cu alte mijloace de semnalizare rutier pe care le
completeaz sau le precizeaz semnificatia.
(2) Marcajele se aplic pe suprafata prtii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrri
de art, pe accesorii ale drumurilor, precum si pe alte elemente si constructii din zona drumurilor. Marcajele
aplicate pe drumurile publice trebuie s fie reflectorizante sau nsotite de dispozitive reflectorizante care
trebuie s-si pstreze propriettile de reflexie si pe timp de ploaie sau ceat.
(3) Marcajele nu trebuie s incomodeze n nici un fel desfsurarea circulatiei, iar suprafata acestora
nu trebuie s fie lunecoas. Marcajele pe partea carosabil se execut cu microbile de sticl si pot fi nsotite
de butoni cu elemente retroreflectorizante.
Art. 76. - Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:
a) longitudinale, care pot fi:
23
1. de separare a sensurilor de circulatie;
2. de separare a benzilor pe acelasi sens;
b) de delimitare a prtii carosabile;
c) transversale, care pot fi:
1. de oprire;
2. de cedare a trecerii;
3. de traversare pentru pietoni;
4. de traversare pentru biciclisti;
d) diverse, care pot fi:
1. de ghidare;
2. pentru spatii interzise;
3. pentru interzicerea stationrii;
4. pentru statii de autobuze, troleibuze, taximetre;
5. pentru locuri de parcare;
6. sgeti sau inscriptii;
e) laterale aplicate pe:
1. lucrri de art (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);
2. parapete;
3. stlpi si copaci situati pe platforma drumului;
4. borduri.
Art. 77. - (1) Administratorul drumului public este obligat s aplice marcaje cu linii continue sau
discontinue, dup caz, att pentru separarea sensurilor si benzilor de circulatie, ct si pentru delimitarea
prtii carosabile.
(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continu simpl sau dubl interzice nclcarea acestuia.
(3) Marcajul format dintr-o linie continu aplicat pe bordura trotuarului sau la marginea prtii
carosabile interzice stationarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Cnd o asemenea linie nsoteste un
indicator de interzicere a stationrii, aceasta precizeaz lungimea sectorului de drum pe care este valabil
interzicerea.
24
(4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaz banda pe care este aplicat si un
marcaj simboliznd o anumit categorie sau anumite categorii de vehicule semnific faptul c banda este
84

rezervat circulatiei acelei sau acelor categorii de vehicule.
Art. 78. - Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinu simpl sau dubl permite trecerea
peste acesta, dac manevra sau reglementrile instituite impun acest lucru.
Art. 79. - (1) Marcajul cu linie discontinu poate fi simplu sau dublu si se foloseste n urmtoarele
situatii:
a) marcajul cu linie discontinu simpl:
1. pentru separarea sensurilor de circulatie, pe drumurile cu dou benzi si circulatie n ambele
sensuri;
2. pentru separarea benzilor de circulatie pe acelasi sens, pe drumurile cu cel putin dou benzi pe
sens;
3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinu la una continu.
n localitti acest marcaj nu este obligatoriu;
4. pentru a separa, pe autostrzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de
circulatie;
5. pentru marcaje de ghidare n intersectii;
b) marcajul cu linie discontinu dubl, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi
marcajul este nsotit de dispozitive luminoase speciale prevzute la art. 56.
(2) Linia continu se foloseste n urmtoarele situatii:
a) linia continu simpl, pentru separarea sensurilor de circulatie, a benzilor de acelasi sens la
apropierea de intersectii si n zone periculoase;
b) linia continu dubl, pentru separarea sensurilor de circulatie cu minimum dou benzi pe fiecare
sens, precum si la drumuri cu o band pe sens sau n alte situatii stabilite de administratorul drumului
respectiv, cu acordul politiei rutiere.
(3) n cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continu si una discontinu alturate,
conductorul de vehicul trebuie s respecte semnificatia liniei celei mai apropiate n sensul de mers.
(4) Pe drumurile cu circulatie n ambele sensuri prevzute cu o singur band pe sens, pe distanta
cuprins ntre indicatoarele de avertizare Copii, aferente celor dou sensuri, marcajul de separare a
sensurilor se execut cu linie continu.
Art. 80. - (1) Marcajele de delimitare a prtii carosabile sunt amplasate n lungul drumului, se
execut la limita din dreapta a prtii carosabile n sensul de mers, cu exceptia autostrzilor si a drumurilor
expres, unde marcajul se aplic si pe partea stng, lng mijlocul fizic de separare a sensurilor de
circulatie.
Aceste marcaje pot fi cu linie continu sau discontinu simpl.
25
(2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie s o urmeze
n traversarea unei intersectii ori pentru efectuarea virajului la stnga, fiind obligatoriu a se realiza n cazul
n care axul central ori liniile de separare a benzii de circulatie nu sunt coliniare.
(3) Marcajele pentru interzicerea stationrii se pot realiza:
a) prin linie continu galben aplicat pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a
acostamentului, dublnd marcajul de delimitare a prtii carosabile spre exteriorul platformei drumului;
b) printr-o linie n zig-zag la marginea prtii carosabile.
(4) Marcajele prin sgeti sunt folosite pentru:
a) selectarea pe benzi;
b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentar pentru vehicule lente, banda care se
suprim prin ngustarea prtii carosabile);
c) repliere, numai n afara localittilor pe drumuri cu o band pe sens si dublu sens de circulatie.
Art. 81. - (1) Marcajul transversal constnd dintr-o linie continu, aplicat pe ltimea uneia sau mai
multor benzi, indic linia naintea creia vehiculul trebuie oprit la ntlnirea indicatorului Oprire. Un
85

asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impus printr-un semnal luminos, printr-o
comand a agentului care dirijeaz circulatia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferat, cu o linie de
tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. naintea marcajului ce nsoteste indicatorul Oprire se poate aplica
pe partea carosabil inscriptia Stop.
(2) Marcajul transversal constnd dintr-o linie discontinu, aplicat pe ltimea uneia sau mai multor
benzi, indic linia care nu trebuie depsit atunci cnd se impune cedarea trecerii. naintea unei asemenea
linii se poate aplica pe partea carosabil un marcaj sub forma de triunghi avnd o latur paralel cu linia
discontinu, iar vrful ndreptat spre vehiculul care se apropie.
(3) Marcajul transversal constnd din linii paralele cu axul drumului indic locul pe unde pietonii
trebuie s traverseze drumul. Aceste linii au ltimea mai mare dect a oricror alte marcaje.
(4) Marcajul transversal constnd din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fat
de axul drumului, indic locul destinat traversrii prtii carosabile de ctre biciclisti.
Art. 82. - (1) n scopul sporirii impactului vizual asupra participantilor la trafic, pe partea carosabil
se pot executa marcaje sub form de inscriptii, simboluri si figuri.
(2) Pe autostrzi, pe drumurile expres si pe drumuri nationale deschise traficului international (E), la
extremittile prtii carosabile se aplic marcaje rezonatoare pentru avertizarea conductorilor de
autovehicule la iesirea de pe partea carosabil.
Art. 83. - (1) Marcajele, cum sunt: sgetile, inscriptiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite
pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi
furnizate, n mod adecvat, prin indicatoare.
(2) Marcajul sub forma unei sau unor sgeti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii
continue, oblig la urmarea directiei sau directiilor astfel indicate. Sgeata de repliere care este oblic fat
de
axul drumului, aplicat pe o band sau intercalat ntr-un marcaj longitudinal format din linii discontinue,
semnalizeaz obligatia ca vehiculul care nu se afl pe banda indicat de sgeat s fie condus pe acea
band.
26
(3) Marcajul format dintr-o linie n zig-zag semnific interzicerea stationrii vehiculelor pe partea
drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completat cu nscrisul Bus sau Taxi poate fi folosit
pentru semnalizarea statiilor de autobuze si troleibuze, respectiv de taximetre.
(4) Marcajul aplicat n afara benzilor, format din linii paralele, nconjurate sau nu cu o linie de
contur, delimiteaz spatiul interzis circulatiei.
(5) Marcajele se pot aplica si pe ziduri de sprijin, parapete de protectie sau alte amenajri rutiere
laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conductorilor de vehicule.
(6) Marcajele sunt de regul de culoare alb, cu exceptia celor ce se aplic pe elementele laterale
drumului, care sunt de culoare alb, neagr sau galben si neagr, precum si a celor provizorii, folosite la
organizarea circulatiei n zona lucrrilor, care sunt de culoare galben.
n zonele periculoase sau unde stationarea vehiculelor este limitat n timp, marcajele pot fi si de alte
culori.
SECTIUNEA a 5-a
Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului si a lucrrilor
Art. 84. - (1) n afara localittilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaz cu stlpi
de ghidare lamelari, de culoare alb, omologati, instalati la intervale de 50 m ntre ei, sau prin parapete. Pe
stlpii de ghidare lamelari si pe parapete se aplic dispozitive reflectorizante de culoare rosie si alb sau
galben. Dispozitivele reflectorizante de culoare rosie trebuie s fie vizibile numai pe partea dreapt a
drumului n sensul de mers. Materialele din care sunt confectionati stlpii de ghidare lamelari nu trebuie s
fie dure.
(2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta si pe
86

parapetele de protectie, peretii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajri rutiere ori instalatii laterale
drumului.
Art. 85. - (1) Semnalizarea lucrrilor executate pe drumurile publice este obligatorie si se realizeaz
n scopul asigurrii desfsurrii n conditii corespunztoare a circulatiei pe sectorul de drum rmas neafectat
sau, dup caz, n scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare si are semnificatia interzicerii circulatiei n
zona afectat de lucrri.
(2) Sectoarele de drum afectate de lucrri trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare si mijloace
auxiliare de semnalizare rutier, precum semafoare, balize directionale, panouri, conuri de dirijare, bariere,
garduri, parapete din material plastic lestabile si crucioare portsemnalizare, prevzute cu elemente
fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confectionate din materiale dure, iar pe timp de noapte
trebuie nsotite de lmpi cu lumin galben intermitent.
(3) Pentru organizarea circulatiei pe sectoarele de drum public aflate n lucru se instaleaz
indicatoare si balize reflectorizante sau, dup caz, amenajri rutiere tip limitatoare de vitez si se aplic
marcaje, corespunztor situatiei create. Dac este cazul, dirijarea circulatiei se realizeaz prin semnale
luminoase ori semnale ale lucrtorului de drumuri desemnat si special instruit.
27
Art. 86. - (1) Semnalizarea instituit pe sectoarele de drum pe care se execut lucrri trebuie
ntretinut si modificat corespunztor evolutiei acestora. La terminarea lucrrilor executantul trebuie s
asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, si refacerea semnalizrii initiale sau
modificarea ei, potrivit noilor conditii de circulatie.
(2) Persoanele care execut lucrri de orice natur pe partea carosabil a drumului public sunt
obligate s poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent si reflectorizant, de culoare galben sau
portocalie, pentru a fi observate cu usurint de participantii la trafic.
Art. 87. - Nicio lucrare care afecteaz drumul public nu poate fi nceput sau, dup caz, continuat
dac executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului si acordul politiei, dac nu a realizat
semnalizarea temporar corespunztoare, iar termenul aprobat a fost depsit ori lucrarea se execut n alte
conditii dect cele stabilite nautorizatie sau acord.
SECTIUNEA a 6-a
Semnalele politistilor si ale altor persoane care dirijeaz circulatia
Art. 88. - (1) Semnalele politistului care dirijeaz circulatia au urmtoarele semnificatii:
a) bratul ridicat vertical semnific atentie, oprire pentru toti participantii la trafic care se apropie,
cu exceptia conductorilor de vehicule care nu ar mai putea opri n conditii de sigurant. Dac semnalul este
dat ntr-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conductorilor de vehicule care se afl deja angajati n
traversare;
b) bratul sau bratele ntinse orizontal semnific oprire pentru toti participantii la trafic care,
indiferent de sensul lor de mers, circul din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele ntinse.
Dup ce a dat acest semnal, politistul poate cobor bratul sau bratele, pozitia sa nsemnnd, de asemenea,
oprire pentru participantii la trafic care vin din fat ori din spate;
c) balansarea, pe timp de noapte, n plan vertical, a unui dispozitiv cu lumin rosie ori a bastonului
fluorescent-reflectorizant semnific oprire pentru participantii la trafic spre care este ndreptat;
d) balansarea pe vertical a bratului, avnd palma orientat ctre sol, semnific reducerea vitezei;
e) rotirea vioaie a bratului semnific mrirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grbirea
traversrii drumului de ctre pietoni.
(2) Politistul care dirijeaz circulatia poate efectua semnal cu bratul ca vehiculul s avanseze, s
depseasc, s treac prin fata ori prin spatele su, s l ocoleasc prin partea sa stng sau dreapt, iar
pietonii s traverseze drumul ori s se opreasc.
(3) La efectuarea comenzilor prevzute la alin. (1) si (2), politistul poate folosi si fluierul.
Art. 89. - (1) Oprirea participantilor la trafic este obligatorie si la semnalele date de:
87

a) politistii de frontier;
b) ndrumtorii de circulatie ai Ministerului Aprrii;
28
c) agentii de cale ferat, la trecerile la nivel;
d) personalul autorizat din zona lucrrilor pe drumurile publice;
e) membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unittilor de
nvtmnt;
f) nevztori, prin ridicarea bastonului alb, atunci cnd acestia traverseaz strada.
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua si urmtoarele semnale:
a) balansarea bratului n plan vertical, cu palma minii orientat ctre sol sau cu un mijloc de
semnalizare, care semnific reducerea vitezei;
b) rotirea vioaie a bratului, care semnific mrirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv
grbirea traversrii drumului de ctre pietoni.
Art. 90. - Persoanele prevzute la art. 88 alin. (1) si la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijeaz
circulatia trebuie s fie echipate si plasate astfel nct s poat fi observate si recunoscute cu usurint de
ctre participantii la trafic.
SECTIUNEA a 7-a
Semnalele utilizate de conductorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar si obligatiile
celorlalti participanti
la trafic
Art. 91. - (1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase si sonore, se folosesc de ctre
conductorii autovehiculelor prevzute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgent a Guvernului
nr. 195/2002, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare, numai dac interventia sau misiunea
impune urgent.
(2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoas pot fi folosite si fr a fi nsotite de cele sonore, n
functie de natura misiunii ori de conditiile de trafic, situatie n care autovehiculul respectiv nu are regim de
circulatie prioritar.
(3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonor separat de cele luminoase.
Art. 92. - (1) Politistul rutier aflat ntr-un autovehicul al politiei poate utiliza si dispozitive luminoase
cu mesaje variabile pentru a transmite o dispozitie sau o indicatie participantilor la trafic. Aceste semnale
pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.
(2) Politistul rutier aflat ntr-un autovehicul al politiei poate executa semnale cu bratul, cu sau fr
baston reflectorizant, scos pe partea lateral dreapt a vehiculului. Acest semnal semnific oprire pentru
conductorii vehiculelor care circul n spatele autovehiculului politiei.
29
Acelasi semnal efectuat pe partea stng a autovehiculului semnific oprire pentru conductorii
vehiculelor care circul pe banda din partea stng n acelasi sens de mers ori n sens opus celui al
autovehiculului politiei.
Art. 93. - Conductorii de autovehicule care se apropie de o coloan oficial o pot depsi dac li se
semnalizeaz aceast manevr de ctre politistul rutier. Se interzice altor participanti la trafic intercalarea
sau atasarea la o astfel de coloan oficial.
Art. 94. - (1) Coloanele oficiale se nsotesc de echipaje ale politiei rutiere, n conditiile stabilite prin
instructiuni emise de ministrul administratiei si internelor.
(2) Coloanele de vehicule cu specific militar se nsotesc de autovehicule de control al circulatiei
apartinnd Ministerului Aprrii, care au n functiune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum si
cele luminoase de culoare albastr.
Art. 95. - Vehiculele care, prin constructie sau datorit ncrcturii transportate, depsesc masa
si/sau gabaritul prevzute de normele legale, precum si transporturile speciale pot fi nsotite de echipaje ale
88

politiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Romne.
CAPITOLUL V
Reguli de circulatie
SECTIUNEA 1
Reguli generale
Art. 96. - (1) Participantii la trafic sunt obligati s anunte administratorul drumului public ori cea
mai apropiat unitate de politie atunci cnd au cunostint despre existenta pe drum a unui obstacol sau a
oricrei alte situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei.
(2) Se interzice oricrei persoane s arunce, s lase sau s abandoneze obiecte, materiale ori
substante sau s creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol
pe
drumul public este obligat s l nlture si, dac nu este posibil, s si semnalizeze prezenta si s anunte
imediat administratorul drumului public si cea mai apropiat unitate de politie.
Art. 97. - (1) Copiii cu vrsta sub 12 ani sau cu nltimea sub 150 cm trebuie s poarte centuri de
sigurant adaptate greuttii si dimensiunilor lor, iar cei cu vrsta sub 3 ani se transport numai n dispozitive
de retinere omologate.
(2) Conductorilor de autovehicule le este interzis s transporte copii cu vrst de pn la 12 ani pe
scaunul din fat, chiar dac sunt tinuti n brate de persoane majore, n timpul deplasrii pe drumurile
publice.
(3) Se interzice conductorilor de autovehicule, precum si persoanelor care ocup scaunul din fat s
tin n brate animale n timpul deplasrii pe drumurile publice.
(4) Se excepteaz de la obligatia de a purta centura de sigurant:
a) conductorii de autoturisme pe timpul executrii manevrei de mers napoi sau care stationeaz;
30
b) femeile n stare vizibil de graviditate;
c) conductorii de autoturisme care execut servicii de transport public de persoane, n regim de taxi,
cnd transport pasageri;
d) persoanele care au certificat medical n care s fie mentionat afectiunea care contraindic
purtarea centurii de sigurant;
e) instructorii auto, pe timpul pregtirii practice a persoanelor care nvat s conduc un autovehicul
pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorittii competente n timpul desf.urrii probelor
practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere.
(5) Persoanele prevzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate s aib asupra lor certificatul medical, n
continutul cruia trebuie s fie mentionat durata de valabilitate a acestuia.
(6) Afectiunile medicale pentru care se acord scutire de la portul centurii de sigurant, precum si
modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului snttii publice, care se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 98. - (1) Se interzice transportul pe motociclete si pe mopede a mai multe persoane dect
locurile stabilite prin constructie, precum si al obiectelor voluminoase.
(2) Copiii n vrst de pn la 7 ani, dac sunt tinuti n brate, precum si cei de pn la 14 ani se
transport numai n atasul motocicletelor.
Art. 99. - (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse nmatriculrii sau
nregistrrii, cu exceptia bicicletelor si a celor trase sau mpinse cu mna, este permis numai n timpul zilei.
(2) Se interzice conductorilor vehiculelor prevzute la alin. (1) s circule cu acestea cu o vitez mai
mare de 30 km/h.
SECTIUNEA a 2-a
Utilizarea prtii carosabile
Art. 100. - Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, prtile carosabile, benzile sau pistele
89

stabilite pentru categoria din care fac parte. n cazul n care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi
sau piste speciale pentru mopede, biciclete si celelalte vehicule fr motor, acestea pot fi conduse si pe
acostament n sensul de mers, dac circulatia se poate face fr pericol.
Art. 101. - Cnd drumul are dou sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe
banda situat lng acostament sau bordur. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre
stnga, dac banda de circulatie utilizat este ocupat, cu obligatia de a reveni pe banda din dreapta atunci
cnd acest lucru este posibil.
Art. 102. - Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depsite sau cele care se deplaseaz cu
vitez redus trebuie conduse numai pe banda de lng acostament sau bordur, dac n sensul de mers
nu
este amenajat o band destinat acestora.
31
Art. 103. - Pe drumul public cu cel mult dou benzi pe sens si cu o a treia band pe care este
amplasat linia tramvaiului lng axa drumului, conductorii de vehicule pot folosi aceast band, cu
obligatia s lase liber calea tramvaiului, la apropierea acestuia.
Art. 104. - Vehiculele care efectueaz transport public de persoane se conduc pe banda rezervat
acestora, dac o astfel de band exist si este semnalizat ca atare. Pe aceeasi band pot circula si
autovehiculele cu regim de circulatie prioritar cnd se deplaseaz n actiuni de interventii sau n misiuni
care au caracter de urgent.
Art. 105. - Se interzice intrarea ntr-o intersectie chiar dac semnalul luminos ori un indicator de
prioritate permite, dac din cauza aglomerrii circulatiei conductorul de vehicul risc s rmn imobilizat,
stnjenind sau mpiedicnd desfsurarea traficului.
SECTIUNEA a 3-a
Reguli pentru circulatia vehiculelor
1. Pozitii n timpul mersului si circulatia pe benzi
Art. 106. - (1) Pe un drum public prevzut cu minimum 3 benzi pe sens, cnd conductorii a dou
autovehicule circul n aceeasi directie, dar pe benzi diferite, si intentioneaz s se nscrie pe banda liber
dintre ei, cel care circul pe banda din dreapta este obligat s permit celui care vine din stnga s ocupe
acea band.
(2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conductorii de autovehicule care circul pe o band care
se sfrseste, pentru a se continua deplasarea pe banda din stnga trebuie s permit trecerea vehiculelor
care
circul pe acea band.
Art. 107. - (1) La intersectiile prevzute cu indicatoare si/sau cu marcaje pentru semnalizarea
directiei de mers, conductorii de vehicule trebuie s se ncadreze pe benzile corespunztoare directiei de
mers voite cu cel putin 50 m nainte de intersectie si sunt obligati s respecte semnificatia indicatoarel or si
marcajelor.
(2) La intersectiile fr marcaje de delimitare a benzilor, conductorii vehiculelor ocup n mers, cu
cel putin 50 m nainte de intersectie, urmtoarele pozitii:
a) rndul de lng bordur sau acostament, cei care vor s schimbe directia de mers spre dreapta;
b) rndul de lng axa drumului sau de lng marcajul de separare a sensurilor, cei care vor s
schimbe directia de mers spre stnga.
Cnd circulatia se desfsoar pe drumuri cu sens unic, conductorii de vehicule care intentioneaz s
vireze la stnga sunt obligati s ocupe rndul de lng bordura sau acostamentul din partea stng;
c) oricare dintre rnduri, cei care vor s mearg nainte.
(3) Dac n intersectie circul si tramvaie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite
circulatia pe dou sau mai multe rnduri, toti conductorii de vehicule, indiferent de directia de deplasare,
vor circula pe un singur rnd, lsnd liber traseul tramvaiului.
90

32
(4) n cazul n care tramvaiul este oprit ntr-o statie fr refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie s
opreasc n ordinea sosirii, n spatele acestuia, si s si reia deplasarea numai dup ce usile tramvaiului au
fost nchise si s-au asigurat c nu pun n pericol siguranta pietonilor angajati n traversarea drumului public.
Art. 108. - Schimbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la stnga este interzis n locurile
unde sunt instalate indicatoare cu aceast semnificatie.
Art. 109. - Dac n apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care oblig s
se circule ntr-o anumit directie, vehiculele trebuie s fie conduse numai n directia sau directiile
indicate.
Art. 110. - (1) n situatiile n care exist benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea
directiei de deplasare se face prin stnga centrului imaginar al intersectiei, iar dac exist un marcaj de
ghidare, cu respectarea semnificatiei acestuia.
(2) Schimbarea directiei de mers spre stnga, n cazul vehiculelor care intr ntr-o intersectie
circulnd pe acelasi drum n aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaz prin stnga centrului
intersectiei, fr intersectarea traiectoriei acestora.
(3) Amenajrile rutiere sau obstacolele din zona median a prtii carosabile se ocolesc prin partea
dreapt.
Art. 111. - Se interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoarele de drum public la nceputul
crora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.
2. Semnalele conductorilor de vehicule
Art. 112. - Conductorii de vehicule semnalizeaz cu mijloacele de avertizare luminoas, sonor sau
cu bratul, dup caz, naintea efecturii oricrei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 113. - (1) Mijloacele de avertizare sonor trebuie folosite de la o distant de cel putin 25 m fat
de cei crora li se adreseaz, pe o durat de timp care s asigure perceperea semnalului si fr s si
determine pe acestia la manevre ce pot pune n pericol siguranta circulatiei.
(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonor nu poate fi folosit n zonele de actiune a
indicatorului Claxonarea interzis.
(3) Se excepteaz de la prevederile alin. (2):
a) conductorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar cnd se deplaseaz n actiuni de
interventii sau n misiuni care au caracter de urgent;
b) conductorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 114. - (1) Conductorii de autovehicule, tramvaie si mopede sunt obligati s foloseasc
instalatiile de iluminare si/sau semnalizare a acestora, dup cum urmeaz:
a) luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizrii vehiculului pe partea carosabil n
afara localittilor, de la lsarea serii si pn n zorii zilei, ziua cnd plou torential, ninge abundent sau este
ceat dens ori n alte conditii care reduc vizibilitatea pe drumul public;
b) luminile de ntlnire sau de drum, n mers, att n localitti, ct si n afara acestora, dup gradul de
iluminare a drumului public;
33
c) luminile de ntlnire si cele de ceat pe timp de ceat dens;
d) luminile de ntlnire ale autovehiculelor care nsotesc coloane militare sau cortegii, transport
grupuri organizate de persoane si cele care tracteaz alte vehicule sau care transport mrfuri ori produse
periculoase, n timpul zilei;
e) luminile de ntlnire atunci cnd plou torential, ninge abundent ori n alte conditii care reduc
vizibilitatea pe drum;
f) luminile pentru mersul napoi atunci cnd vehiculul este manevrat ctre napoi;
g) luminile indicatoare de directie pentru semnalizarea schimbrii directiei de mers, inclusiv la
punerea n miscarea vehiculului de pe loc.
91

(2) Pe timpul noptii, la apropierea a dou vehicule care circul din sensuri opuse, conductorii
acestora sunt obligati ca de la o distant de cel putin 200 m s foloseasc luminile de ntlnire concomitent
cu reducerea vitezei. Cnd conductorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circul n fata sa,
acesta este obligat sa foloseasc luminile de ntlnire de la o distant de cel putin 100 m.
(3) Pe timpul noptii sau n conditii de vizibilitate redus conductorii de autovehicule si tramvaie
care se apropie de o intersectie nedirijat prin semnale luminoase sau de ctre politisti sunt obligati s
semnalizeze prin folosirea alternant a luminilor de ntlnire cu cele de drum dac nu ncalc astfel
prevederile alin. (2).
(4) Pe timpul noptii sau n conditii de vizibilitate redus autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la
sistemul de iluminare si semnalizare luminoas nu pot fi conduse sau remorcate fr a avea n functiune pe
partea stng, n fat o lumin de ntlnire si n spate una de pozitie.
(5) Luminile de avarie se folosesc n urmtoarele situatii:
a) cnd vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabil;
b) cnd vehiculul se deplaseaz foarte lent si/sau constituie el nsusi un pericol pentru ceilalti
participanti la trafic;
c) cnd autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.
(6) n situatiile prevzute la alin. (5), conductorii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie s
pun n functiune luminile de avarie, n mod succesiv, n ordinea opririi si n cazul n care aceast manevr
este impus de blocarea circulatiei pe sensul de mers.
(7) Cnd circul prin tunel conductorul de vehicul este obligat s foloseasc luminile de ntlnire.
Art. 115. - Un vehicul poate fi oprit sau stationat cu toate luminile stinse, n locurile n care aceste
manevre sunt permise, atunci cnd se afl:
a) pe un drum iluminat, astfel nct vehiculul este vizibil de la o distant de cel putin 50 m;
b) n afara prtii carosabile, pe un acostament consolidat;
c) n localitti, la marginea prtii carosabile, n cazul motocicletelor cu dou roti, fr ata. si a
mopedelor, care nu sunt prevzute cu surs de energie.
Art. 116. - (1) Conductorii de vehicule sunt obligati s semnalizeze schimbarea directiei de
deplasare, depsirea, oprirea si punerea n mi.care.
(2) Intentia conductorilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba directia de mers, de a
iesi dintr-un rnd de vehicule stationate sau de a intra ntr-un asemenea rnd, de a trece pe o alt band de
circulatie sau de a vira spre dreapta ori spre stnga sau care urmeaz s efectueze ntoarcere, depsire ori
oprire se semnalizeaz prin punerea n functiune a luminilor indicatoare de directie cu cel putin 50 m n
localitti si 100 m n afara localittilor, nainte de nceperea efecturii manevrelor.
(3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea
carosabil se semnalizeaz cu lumina rosie din spate.
Art. 117. - (1) Conductorii vehiculelor cu dou roti, precum si ai celor cu tractiune animal ori ai
celor trase sau mpinse cu mna sunt obligati s efectueze urmtoarele semnale:
a) bratul stng ntins orizontal atunci cnd intentioneaz s schimbe directia de mers spre stnga sau
de a depsi;
b) bratul drept ntins orizontal atunci cnd intentioneaz s schimbe directia de mers spre dreapta;
c) bratul drept ntins orizontal balansat n plan vertical atunci cnd intentioneaz s opreasc.
(2) Semnalele prevzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel putin 25 m nainte de efectuarea
manevrelor.
3. Depsirea
Art. 118. - Conductorul de vehicul care efectueaz depsirea este obligat:
a) s se asigure c acela care l urmeaz sau l preced nu a semnalizat intentia nceperii unei
manevre similare si c poate depsi fr a pune n pericol sau fr a stnjeni circulatia din sens opus;
b) s semnalizeze intentia de efectuare a depsirii;
92

c) s pstreze n timpul depsirii o distant lateral suficient fat de vehiculul depsit;
d) s reintre pe banda sau n sirul de circulatie initial dup ce a semnalizat si s-a asigurat c poate
efectua aceast manevr n conditii de sigurant pentru vehiculul depsit si pentru ceilalti participanti la
trafic.
Art. 119. - Conductorul de vehicul care urmeaz s fie depsit este obligat:
a) s nu mreasc viteza de deplasare;
b) s circule ct mai aproape de marginea din dreapta a prtii carosabile sau a benzii pe care se
deplaseaz.
Art. 120. - (1) Se interzice depsirea vehiculelor:
a) n intersectii cu circulatia nedirijat;
b) n apropierea vrfurilor de ramp, cnd vizibilitatea este redus sub 50 m;
35
c) n curbe si n orice alte locuri unde vizibilitatea este redus sub 50 m;
d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri si n tuneluri. Prin exceptie, pot fi depsite n aceste
locuri vehiculele cu tractiune animal, motocicletele fr atas, mopedele si bicicletele, dac vizibilitatea
asupra drumului este asigurat pe o distant mai mare de 20 m, iar ltimea drumului este de cel putin 7 m;
e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje;
f) pe trecerile la nivel cu calea ferat curent si la mai putin de 50 m nainte de acestea;
g) n dreptul statiei pentru tramvai, atunci cnd acesta este oprit, iar statia nu este prevzut cu
refugiu pentru pietoni;
h) n zona de actiune a indicatorului Depsirea interzis;
i) cnd pentru efectuarea manevrei se ncalc marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte
sensurile de mers, iar autovehiculul circul, chiar si partial, pe sensul opus, ori se ncalc marcajul care
delimiteaz spatiul de interzicere;
j) cnd din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conductorul acestuia este obligat s efectueze
manevre de evitare a coliziunii;
k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloan de vehicule n asteptare, dac prin aceasta se intr
pe sensul opus de circulatie.
(2) Se interzice depsirea coloanei oficiale.
4. Viteza si distanta ntre vehicule
Art. 121. - (1) Conductorii de vehicule sunt obligati s respecte viteza maxim admis pe sectorul
de drum pe care circul si pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum si cea impus prin
mijloacele de semnalizare.
(2) Nerespectarea regimului de vitez stabilit conform legii se constat de ctre politistii rutieri, cu
mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.
(3) Administratorul drumului public este obligat s instaleze indicatoare pentru reglementarea
regimului de vitez.
(4) n afara localittilor, naintea statiilor mijloacelor de transport public de persoane si/sau a
trecerilor pentru pietoni, la o distant de 100 m fat de acestea, administratorul drumului este obligat s
realizeze amenajri rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.
Art. 122. - Se interzice conductorilor de vehicule s reduc brusc viteza ori s efectueze o oprire
neasteptat, fr motiv ntemeiat.
Art. 123. - Conductorul de vehicul este obligat s circule cu o vitez care s nu depseasc 30 km/h
n localitti sau 50 km/h n afara localittilor, n urmtoarele situatii:
a) la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijat;
b) n curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau n care vizibilitatea este mai mic de 50
m;
36
93

d) la trecerea pe lng grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dac acestea se
afl n mers sau stationeaz pe partea carosabil a drumurilor cu o singur band de circulatie pe sens;
e) la trecerea pe lng animale care sunt conduse pe partea carosabil sau pe acostament;
f) cnd partea carosabil este acoperit cu polei, gheat, zpad bttorit, mzg sau piatr cubic
umed;
g) pe drumuri cu denivelri, semnalizate ca atare;
h) n zona de actiune a indicatorului de avertizare Copii n intervalul orar 7,00-22,00, precum si a
indicatorului Accident;
i) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare si marcaje, cnd drumul
public are cel mult o band pe sens, iar pietonii aflati pe trotuar, n imediata apropiere a prtii carosabile,
intentioneaz s se angajeze n traversare;
j) la schimbarea directiei de mers prin viraje;
k) cnd vizibilitatea este sub 100 m n conditii de ceat, ploi torentiale, ninsori abundente.
Art. 124. - Administratorul drumului public este obligat ca n locurile prevzute la art. 123 s
instaleze indicatoare de avertizare si s ia msuri pentru realizarea de amenajri rutiere care s determine
conductorii de vehicule s reduc viteza de deplasare.
5. Reguli referitoare la manevre
Art. 125. - Pentru a putea ntoarce vehiculul de pe un sens de mers pe cellalt prin manevrare nainte
si napoi sau prin viraj, conductorul acestuia este obligat s semnalizeze si s se asigu e c din fat, din
spate sau din lateral nu circul n acel moment niciun vehicul.
Art. 126. - Se interzice ntoarcerea vehiculului:
a) n locurile n care este interzis oprirea voluntar a vehiculelor, cu exceptia cazurilor prevzute la
art. 142 lit. f);
b) n intersectiile n care este interzis virajul la stnga, precum si n cele n care, pentru efectuare,
este necesar manevrarea nainte si napoi a vehiculului;
c) n locurile unde soliditatea drumului nu permite;
d) pe drumurile cu sens unic;
e) pe marcajul pietonal;
f) n locurile n care este instalat indicatorul ntoarcerea interzis.
Art. 127. - (1) Pe drumurile publice nguste si/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care
circul din sensuri opuse, unele pe lng altele, este imposibil sau periculoas, se procedeaz dup cum
urmeaz:
a) la ntlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conductorul acestuia din urm trebuie s
manevreze cu spatele;
57
b) la ntlnirea unui vehicul greu cu un vehicul u.or, conductorul acestuia din urm trebuie s
manevreze cu spatele;
c) la ntlnirea unui vehicul care efectueaz transport public de persoane cu un vehicul de transport
mrfuri conductorul acestuia din urm trebuie s manevreze cu spatele.
(2) n cazul vehiculelor de aceeasi categorie, obligatia de a efectua o manevr de mers napoi revine
conductorului care urc, cu exceptia cazului cnd este mai usor si exist conditii pentru conductorul care
coboar s execute aceast manevr, mai ales atunci cnd se afl aproape de un refugiu.
Art. 128. - (1) Se interzice mersul napoi cu vehiculul:
a) n cazurile prevzute la art. 126, cu exceptia lit. d);
b) pe o distant mai mare de 50 m;
c) la iesirea de pe proprietti alturate drumurilor publice.
(2) n locurile n care mersul napoi este permis, dar vizibilitatea n spate este mpiedicat, vehiculul
poate fi manevrat napoi numai atunci cnd conductorul acestuia este dirijat de cel putin o persoan aflat
94

n afara vehiculului.
(3) Persoana care dirijeaz manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligat s se asigure c
manevra se efectueaz fr a pune n pericol siguranta participantilor la trafic.
(4) Mersul napoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se
recomand dotarea autovehiculelor si cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.
6. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea
Art. 129. - (1) Vehiculul care circul pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele
avnd semnificatia: Drum cu prioritate, Intersectie cu un drum fr prioritate sau Prioritate fat de
circulatia din sens invers are prioritate de trecere.
(2) Cnd dou vehicule urmeaz s se ntneasc ntr-o intersectie dirijat prin indicatoare, venind de
pe dou drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semnificatie, vehiculul care vine din
dreapta are prioritate.
Art. 130. - Conductorul de vehicul care se apropie de intrareantr-o intersectie, simultan cu un
autovehicul cu regim de circulatie prioritar care are n functiune semnalele luminoase si sonore, are
obligatia s si acorde prioritate de trecere.
Art. 131. - (1) La apropierea de o statie pentru mijloace de transport public de persoane prevzut cu
alveol, din care conductorul unui astfel de vehicul semnalizeaz intentia de a iesi, conductorul
vehiculului care circul pe banda de lng acostament sau bordur este obligat s reduc viteza si, la
nevoie,
s opreasc pentru a-i permite reintrarea n trafic.
(2) Conductorii de vehicule sunt obligati s acorde prioritate de trecere pietonilor aflati pe partea
carosabil pentru a urca n tramvai sau dup ce au cobort din acesta, dac tramvaiul este oprit n statie
fr
refugiu.
38
Art. 132. - Conductorul vehiculului al crui mers nainte este obturat de un obstacol sau de prezenta
altor participanti la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat s reduc viteza si, la nevoie, s
opreasc pentru a permite trecerea vehiculelor care circul din sens opus.
Art. 133. - n cazul prevzut la art. 51 alin. (2), conductorii vehiculelor sunt obligati s acorde
prioritate de trecere participantilor la trafic cu care se intersecteaz si care circul conform semnificatiei
culorii semaforului care li se adreseaz.
Art. 134. - La iesirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conductorii de vehicule sunt obligati s
acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaz.
Art. 135. - Conductorul de vehicul este obligat s acorde prioritate de trecere si n urmtoarele
situatii:
a) la intersectia nedirijat atunci cnd ptrunde pe un drum national venind de pe un drum judetean,
comunal sau local;
b) la intersectia nedirijat atunci cnd ptrunde pe un drum judetean venind de pe un drum comunal
sau local;
c) la intersectia nedirijat atunci cnd ptrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;
d) cnd urmeaz s ptrund ntr-o intersectie cu circulatie n sens giratoriu fat de cel care circul n
interiorul acesteia;
e) cnd circul n pant fat de cel care urc, dac pe sensul de mers al celui care urc se afl un
obstacol imobil. n aceast situatie manevra nu este considerat depsire n sensul prevederilor art. 120 lit.
j);
f) cnd se pune n miscare sau la ptrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alturat
acestuia fat de vehiculul care circul pe drumul public, indiferent de directia de deplasare;
g) cnd efectueaz un viraj spre stnga sau spre dreapta si se intersecteaz cu un biciclist care circul
95

pe o pist pentru biciclete, semnalizat ca atare;
h) pietonului care traverseaz drumul public, prin loc special amenajat, marcat si semnalizat
corespunztor ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci cnd acesta se afl pe sensul de mers
al
vehiculului.
7. Trecerea la nivel cu calea ferat
Art. 136. - (1) La trecerea la nivel cu calea ferat curent, conductorul de vehicul este obligat s
circule cu viteza redus si s se asigure c din partea stng sau din partea dreapt nu se apropie un
vehicul
feroviar.
(2) La traversarea cii ferate, pietonii sunt obligati s se asigure c din stnga sau din dreapta nu se
apropie un vehicul feroviar.
Art. 157. - (1) Conductorul de vehicul poate traversa calea ferat curent prevzut cu bariere sau
semibariere, dac acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu functioneaz, iar semnalul cu
lumina alb intermitent cu cadenta lent este n functiune.
39
(2) Cnd circulatia la trecerea la nivel cu calea ferat curent este dirijat de agenti de cale ferat,
conductorul de vehicul trebuie s respecte semnalele acestora.
Art. 138. - (1) Conductorul de vehicul este obligat s opreasc atunci cnd:
a) barierele sau semibarierele sunt coborte, n curs de coborre sau de ridicare;
b) semnalul cu lumini rosii si/sau semnalul sonor sunt n functiune;
c) ntlneste indicatorul Trecerea la nivel cu calea ferat simpl, fr bariere, Trecerea la nivel cu
calea ferat dubl, fr bariere sau Oprire.
(2) Vehiculele trebuie s opreasc, n ordinea sosirii, n locul n care exist vizibilitate maxim
asupra cii ferate fr a trece de indicatoarele prevzute la alin. (1) lit. c) sau, dup caz, naintea marcajului
pentru oprire ori naintea barierelor sau semibarierelor, cnd acestea sunt nchise, n curs de coborre sau
de
ridicare.
Art. 139. - (1) n cazul imobilizrii unui vehicul pe calea ferat, conductorul acestuia este obligat s
scoat imediat pasagerii din vehicul si s elibereze platforma cii ferate, iar cnd nu este posibil, s
semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat.
(2) Participantii la trafic, care se gsesc n apropierea locului unde un vehicul a rmas imobilizat pe
calea ferat, sunt obligati s acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, cnd nu este posibil, pentru
semnalizarea prezentei lui.
(3) Conductorului de vehicul si este interzis s treac sau s ocoleasc portile de gabarit instalate
naintea cilor ferate electrificate, dac nltimea sau ncrctura vehiculului atinge ori depseste partea
superioar a portii.
Art. 140. - (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferat industrial, accesul vehiculelor
feroviare se face numai dup semnalizarea corespunztoare si din timp de ctre cel putin un agent de cale
ferat.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), conductorii de vehicule sunt obligati s se conformeze
semnificatiei semnalelor agentilor de cale ferat.
8. Oprirea, stationarea si parcarea
Art. 141. - (1) Conductorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se ndeprteaz
de acestea, sunt obligati s actioneze frna de ajutor, s opreasc functionarea motorului si s cupleze ntr-
o
treapt de vitez inferioar sau n cea de parcare dac autovehiculul are transmisie automat.
(2) n cazul imobilizrii involuntare a autovehiculului n pant sau n ramp, pe lng obligatiile
96

prevzute la alin. (1) conductorul trebuie s bracheze rotile directoare.
(3) n cazul imobilizrii involuntare a autovehiculului n pasaje subterane sau n tuneluri,
conductorul acestuia este obligat s opreasc functionarea motorului.
(4) n localitti, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau stationarea voluntar a vehiculelor este
permis si pe partea stng, dac rmne liber cel putin o band de circulatie.
40
(5) n afara localittilor oprirea sau stationarea voluntar a vehiculelor se face n afara prtii
carosabile, iar atunci cnd nu este posibil, ct mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu
axa acestuia.
(6) Nu este permis stationarea pe partea carosabil, n timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a
mopedelor, a bicicletelor, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate n lucrri de constructii, agricole
sau forestiere, a vehiculelor cu tractiune animal ori a celor trase sau mpinse cu mna.
(7) Nu este permis oprirea sau stationarea n tuneluri. n situatii de urgent sau de pericol
conductorului de autovehicul si este permis oprirea sau stationarea numai n locurile special amenajate si
semnalizate corespunztor. n caz de imobilizare prelungit a autovehiculului n tunel, conductorul de
vehicul este obligat s opreasc motorul.
Art. 142. - Se interzice oprirea voluntar a vehiculelor:
a) n zona de actiune a indicatorului Oprirea interzis;
b) pe trecerile la nivel cu calea ferat curent si la o distant mai mic de 50 m nainte si dup
acestea;
c) pe poduri, pe si sub pasaje denivelate, precum si pe viaducte;
d) n curbe si n alte locuri cu vizibilitate redus sub 50 m;
e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai putin de 25 m nainte si nainte de acestea;
f) n intersectii, inclusiv cele cu circulatie n sens giratoriu, precum si n zona de preselectie unde
sunt aplicate marcaje continue, iar n lipsa acestora, la o distant mai mic de 25 m de coltul intersectiei;
g) n statiile mijloacelor de transport public de persoane, precum si la mai putin de 25 m nainte si
dup acestea;
h) n dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabil, dac prin aceasta se stnjeneste circulatia a dou
vehicule venind din sensuri opuse, precum si n dreptul marcajului continuu, n cazul n care conductorii
celorlalte vehicule care circul n acelasi sens ar fi obligati, din aceast cauz, s treac peste acest marcaj;
i) n locul n care se mpiedic vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;
j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatiile Drum ngustat,
Prioritate pentru circulatia din sens invers sau Prioritate fat de circulatia din sens invers;
k) pe pistele obligatorii pentru pietoni si/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii
de vehicule, semnalizate ca atare;
l) pe platforma cii ferate industriale sau de tramvai ori la mai putin de 50 m de acestea, dac
circulatia vehiculelor pe sine ar putea fi stnjenit sau mpiedicat;
m) pe partea carosabil a autostrzilor, a drumurilor expres si a celor nationale europene (E);
n) pe trotuar, dac nu se asigur spatiu de cel putin 1 m pentru circulatia pietonilor;
o) pe pistele pentru biciclete;
41
p) n locurile unde este interzis depsirea.
Art. 143. - Se interzice stationarea voluntar a vehiculelor:
a) n toate cazurile n care este interzis oprirea voluntar;
b) n zona de actiune a indicatorului cu semnificatia Stationarea interzis si a marcajului cu
semnificatia de interzicere a stationrii;
c) pe drumurile publice cu o ltime mai mic de 6 m;
d) n dreptul cilor de acces care deservesc propriettile alturate rumurilor publice;
97

e) n pante si n rampe;
f) n locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia Stationare alternant, n alt zi sau perioad
dect cea permis, ori indicatorul cu semnificatia Zona de stationare cu durat limitat peste durata
stabilit.
Art. 144. - (1) Administratorul drumului public este obligat s delimiteze si s semnalizeze
corespunztor sectoarele de drum public unde este interzis oprirea sau stationarea vehiculelor.
(2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau stationarea, partial ori total, a unui
vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar n lipsa acestuia, numai dac rmne liber cel putin un
culoar de minimum 1 m ltime nspre marginea opus prtii carosabile, destinat circulatiei pietonilor.
Art. 145. - Se interzice conductorului de autovehicul si pasagerilor ca n timpul opririi sau
stationrii s deschid ori s lase deschise usile acestuia sau s coboare fr s se asigure c nu creeaz
un
pericol pentru circulatie.
Art. 146. - Circulatia vehiculelor si a pietonilor n spatiile special amenajate sau stabilite si
semnalizate corespunztor se desfsoar conform normelor rutiere, pe ntreaga perioad ct parcrile sunt
deschise circulatiei publice.
9. Alte obligatii si interdictii pentru conductorii de autovehicule si tramvaie
Art. 147. - Conductorul de autovehicul sau de tramvai este obligat: 1. s aib asupra sa actul de
identitate, permisul de conducere, certificatul de nmatriculare sau de nregistrare si, dup caz, atestatul
profesional, precum si celelalte documente prevzute de legislatia n vigoare;
2. s circule numai pe sectoarele de drum pe care si este permis accesul si s respecte normele referitoare
la
masele totale maxime autorizate si admise si/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competent
pentru autovehiculele conduse;
3. s verifice functionarea sistemului de lumini si de semnalizare, a instalatiei de climatizare, s
mentin permanent curate parbrizul, luneta si geamurile laterale ale autovehiculului, precum si plcutele cu
numrul de nmatriculare sau nregistrare ale autovehiculului si remorcii;
4. s permit controlul strii tehnice a vehiculului, precum si al bunurilor transportate, n conditiile
legii;
5. s se prezinte la verificarea medical periodic, potrivit legii;
42
6. s aplice pe parbrizul si pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conductorii de
autovehicule nceptori, dac are o vechime mai mic de un an de la obtinerea permisului de conducere.
Art. 148. - Se interzice conductorului de autovehicul sau de tramvai:
1. s conduc un autovehicul sau tramvai cu dovada nlocuitoare a permisului de conducere eliberat
fr drept de circulatie sau a crei valabilitate a expirat;
2. s transporte n autovehicul sau tramvai mai multe persoane dect numrul de locuri stabilite n
certificatul de nmatriculare sau de nregistrare;
3. s transporte persoane n stare de ebrietate pe motociclet sau n cabina ori n caroseria
autovehiculului destinat transportului de mrfuri;
4. s transporte persoane n caroseria autobasculantei, pe autocistern, pe platform, deasupra
ncrcturii, pe prtile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau n picioare n caroseria
autocamionului,
pe scri si n remorc, cu exceptia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
5. s transporte copii n vrst de pn la 12 ani pe scaunul din fat al autovehiculului, chiar dac
sunt tinuti n brate de persoane majore;
6. s transporte n si pe autoturism obiecte a cror lungime sau ltime depseste, mpreun cu
ncrctura, dimensiunile acestuia;
98

7. s deschid usile autovehiculului sau tramvaiului n timpul mersului, s porneasc de pe loc cu
usile deschise;
8. s aib n timpul mersului preocupri de natur a-i distrage n mod periculos atentia ori s
foloseasc instalatii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea n sigurant a lui si a
celorlalti participanti la trafic;
9. s intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se
depune pe partea carosabil ori din care cad sau se scurg produse, substante ori materiale ce pot pune n
pericol siguranta circulatiei;
10. s aib aplicate pe parbriz, lunet sau pe geamurile laterale afi.e, reclame publicitare, nscrisuri
ori accesorii, care restrng sau estompeaz vizibilitatea conductorului ori a pasagerilor, att din interior, ct
si din exterior;
11. s aib aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunet ori pe geamurile laterale, care
restrng sau estompeaz vizibilitatea, att din interior, ct si din exterior, cu exceptia celor omologate si
certificate, prin marcaj corespunztor, de ctre autoritatea competent;
12. s aib aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare
luminoas, care diminueaz eficacitatea acestora, precum si pe plcutele cu numrul de nmatriculare sau
de
nregistrare, care mpiedic citirea numrului de nmatriculare sau de nregistrare;
13. s lase liber n timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comand, s opreasc motorul
ori s decupleze transmisia n timpul mersului;
14. s foloseasc n mod abuziv mijloacele de avertizare sonor;
43
15. s circule cu autovehiculul cu masa total maxim autorizat mai mare de 3,5 tone pe drumurile
acoperite cu zpad, gheat sau polei, fr a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente
antiderapante
omologate, n perioadele si pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului;
16. s circule avnd montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici dect cele
prevzute n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare ori care prezint tieturi sau rupturi ale cordului
ori sunt uzate peste limita admis;
17. s conduc un autovehicul care eman noxe peste limita legal admis ori al crui zgomot n
mers sau stationare depseste pragul fonic prevzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a
gazelor dispozitive neomologate;
18. s circule cu autovehiculul avnd plcutele cu numerele de nmatriculare sau de nregistrare,
provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;
19. s svrseasc acte sau gesturi obscene, s profereze injurii, s adreseze expresii jignitoare ori vulgare
celorlalti participanti la trafic;
20. s circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
21. s arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substante.
Art. 149. - (1) Conductorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mic de un an de la
data obtinerii permisului de conducere are obligatia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de
culoare galben, cu diametrul de 100 mm, care are n centru semnul exclamrii, de culoare neagr, cu
lungimea de 60 mm si diametrul punctului de 10 mm, dup cum urmeaz:
a) la motociclet, n partea din spate lng numrul de nmatriculare; b) la autovehicul, pe parbriz n
partea din dreapta jos si pe lunet, n partea stng jos;
c) la autovehiculul care nu este prevzut cu lunet, pe parbriz n partea din dreapta jos si pe caroserie
n partea din spate stnga sus;
d) la tramvai, pe parbriz n partea din dreapta jos si pe luneta ultimului vagon n partea din spate
99

stnga sus;
e) la autovehiculul care tracteaz o remorc, pe parbrizul autovehiculului n partea din dreapta jos si
pe caroseria remorcii n partea din spate stnga sus.
(2) Conductorului de vehicul prevzut la alin. (1) si este interzis:
a) s conduc autovehicule care transport mrfuri sau produse periculoase;
b) s conduc vehicule destinate testrii sau cele pentru probe;
c) s conduc vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv n regim de taxi.
10. Circulatia vehiculelor destinate transportului de mrfuri sau transportului public de
persoane
Art. 150. - (1) ncrctura unui vehicul trebuie s fie a.ezat si, la nevoie, fixat astfel nct:
44
a) s nu pun n pericol persoane ori s nu cauzeze daune propriettii publice sau private;
b) s nu stnjeneasc vizibilitatea conductorului si s nu pericliteze stabilitatea ori conducerea
vehiculului;
c) s nu fie trt, s nu se scurg si s nu cad pe drum;
d) s nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii si plcutele cu numrul de nmatriculare
sau de nregistrare ori provizoriu, iar n cazul vehiculelor fr motor, semnalele fcute cu bratele de
conductorul acestora;
e) s nu provoace zgomot care s jeneze conductorul, participantii la trafic ori s sperie animalele si
s nu produc praf sau mirosuri pestilentiale.
(2) Lanturile, cablurile, prelatele si alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protectia ncrcturii
trebuie s o fixeze ct mai bine de vehicul si s nu constituie ele nsele un pericol pentru siguranta
circulatiei.
(3) ncrctura care const n materiale sau produse ce se pot mprs.tia n timpul mersului trebuie
acoperit cu o prelat. Cnd ncrctura const n obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixat pentru a nu
se
deplasa n timpul transportului si a nu depsi gabaritul vehiculului.
Art. 151. - Conductorul de autovehicul sau de tramvai care efectueaz transport public de persoane
este obligat:
a) s opreasc pentru urcarea sau coborrea pasagerilor numai n statiile semnalizate ca atare, cu
exceptia transportului public de persoane n regim de taxi. Dac statia este prevzut cu alveol, oprirea se
va face numai n interiorul acesteia;
b) s deschid usile numai dup ce vehiculul a fost oprit n statie;
c) s nchid usile numai dup ce pasagerii au cobort ori au urcat;
d) s repun n miscareautovehiculul sau tramvaiul din statie dup ce a semnalizat intentia si s-a
asigurat c poate efectua n sigurant aceast manevr.
Art. 152. - Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:
a) s urce, s coboare, s tin deschise usile ori s le deschid n timpul mersului vehiculului;
b) s cltoreasc pe scri sau pe prtile exterioare ale caroseriei vehiculului;
c) s arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substante.
11. Remorcarea
Art. 153. - (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singur remorc. Se excepteaz
tractorul rutier care poate tracta dou remorci, precum si autovehiculele amenajate pentru formarea unui
autotren de transport persoane n localittile turistice, cu conditia ca acesta s nu fie mai lung de 25 m si s
nu circule cu vitez mai mare de 25 km/h.
(2) Motocicleta fr atas, precum si bicicleta pot tracta o remorc u.oar avnd o singur ax.
45
Art. 154. - Cuplarea unui vehicul cu una sau dou remorci, pentru formarea unui ansamblu de
100

vehicule, se poate efectua numai dac:
a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate si compatibile;
b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minim de virare a autovehiculului trgtor;
c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depsesc limitele prevzute de lege;
d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frnare, de iluminare si semnalizare luminoas sunt
compatibile;
e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelri, la efectuarea virajelor
sau la schimbarea directiei de mers.
Art. 155. - (1) n cazul rmnerii n pan a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conductorul
ansamblului este obligat s l scoat imediat n afara prtii carosabile sau, dac nu este posibil, s l
deplaseze lng bordur ori acostament, asezndu-l paralel cu axa drumului si lund msuri pentru
remedierea defectiunilor sau, dup caz, de remorcare.
(2) Pe timpul noptii sau n conditii de vizibilitate redus, autovehiculul sau remorca acestuia care are
defectiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoas nu poate fi tractat/tractat pe drumurile
publice fr a avea n functiune, n partea stng, n fat, o lumin de ntlnire si n spate, una de pozitie.
Art. 156. - (1) Dac un autovehicul sau o remorc a rmas n pan pe partea carosabil a drumului si
nu poate fi deplasat/deplasat n afara acesteia, conductorul autovehiculului este obligat s pun n
functiune luminile de avarie si s instaleze triunghiurile reflectorizante.
(2) Triunghiurile reflectorizante se instaleaz n fata si n spatele vehiculului, pe aceeasi band de
circulatie, la o distant de cel putin 30 m de acesta, astfel nct s poat fi observate din timp de ctre
participantii la trafic care se apropie. n localitti, atunci cnd circulatia este intens, triunghiurile
reflectorizante pot fi asezate la o distant mai mic sau chiar pe vehicul, astfel nct s poat fi observate
din
timp de ceilalti conductori de vehicule.
(3) Dac vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conductorul poate
folosi, pe timpul noptii ori n conditii de vizibilitate redus, o lamp portativ cu lumina galben
intermitent, care se instaleaz la partea din spate a vehiculului.
(4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie n mod nejustificat
sau pentru a simula o rmnere n pan n locurile unde oprirea ori stationarea este interzis.
(5) n cazul cderii din vehicule, pe partea carosabil, a ncrcturii sau a unei prti din aceasta, care
constituie un obstacol ce nu poate fi nlturat imediat, conductorul este obligat s l semnalizeze cu unul
dintre mijloacele prevzute la alin. (1)-(3).
Art. 157. - (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urmtoarelor reguli:
a) conductorii autovehiculelor trgtor si, respectiv, remorcat trebuie s posede permise de
conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;
b) autovehiculul trgtor s nu remorcheze un autovehicul mai greu dect masa lui proprie, cu
exceptia cazului cnd remorcarea se efectueaz de ctre un autovehicul destinat special depanrii;
46
c) remorcarea trebuie s se realizeze prin intermediul unei bare metalice n lungime de cel mult 4 m.
Autoturismul ale crui mecanism de directie si sistem de frnare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o
legtur flexibil omologat, n lungime de 3-5 m. Bara sau legtura flexibil trebuie fixat la elementele de
remorcare cu care sunt prevzute autovehiculele;
d) conductorul autovehiculului remorcat este obligat s semnalizeze corespunztor semnalelor
efectuate de conductorul autovehiculului trgtor. Atunci cnd sistemul de iluminare si semnalizare nu
functioneaz, este interzis remorcarea acestuia pe timpul noptii si n conditii de vizibilitate redus, iar ziua
poate fi remorcat dac pe partea din spate are aplicate inscriptia Fr semnalizare, precum si indicatorul
Alte pericole.
(2) Dac remorcarea se realizeaz prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platform de
101

remorcare a prtii din fat a autovehiculului remorcat, atunci n acesta nu trebuie s se afle nicio persoan.
(3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu dou roti, cu sau fr ata., a autovehiculului al crui sistem
de directie nu functioneaz sau care nu este nmatriculat ori nregistrat sau cnd drumul este acoperit cu
polei, gheat ori zpad. Se interzice si remorcarea a dou sau mai multe autovehicule, a crutelor, a
vehiculelor care n mod normal sunt trase sau mpinse cu mna ori a utilajelor agricole.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul al crui sistem de
directie nu functioneaz numai n cazul cnd remorcarea se realizeaz prin suspendarea rotilor directoare
ale
autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o
platform de remorcare.
(5) Conductorul poate mpinge sau tracta, cu propriul autovehicul, n situatii deosebite, pe distante
scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul n functiune sau pentru a efectua scurte manevre, fr a
pune n pericol siguranta deplasrii celorlalti participanti la trafic.
12. Zona rezidential si pietonal
Art. 158. - (1) n zona rezidential, semnalizat ca atare, pietonii pot folosi toat ltimea prtii
carosabile, iar jocul copiilor este permis.
(2) Conductorii de vehicule sunt obligati s circule cu o vitez de cel mult 20 km/h, s nu stationeze
sau s parcheze vehiculul n afara spatiilor anume destinate si semnalizate ca atare, s nu stnjeneasc
sau s
mpiedice circulatia pietonilor chiar dac, n acest scop, trebuie s opreasc.
Art. 159. - n zona pietonal, semnalizat ca atare, conductorul de vehicul poate intra numai dac
locuieste n aceast zon sau presteaz servicii publice din poart n poart si nu are alt posibilitate de
acces.
Acesta este obligat s circule cu viteza maxim de 5 km/h, s nu stnjeneasc ori s mpiedice
circulatia pietonilor si, dac este necesar, s opreasc pentru a permite circulatia acestora.
SECTIUNEA a 4-a
Reguli pentru alti participanti la trafic
1. Circulatia bicicletelor si a mopedelor
47
Art. 160. - (1) Bicicletele si mopedele, atunci cnd circul pe drumul public, trebuie conduse numai
pe un singur rnd.
(2) Persoanele care nu posed permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai
dac fac dovada c au absolvit un curs de legislatie rutier n cadrul unei unitti autorizate de pregtire a
conductorilor de autovehicule.
(3) Dac pe directia de deplasare exist o pist pentru biciclete, semnalizat ca atare, conductorii
vehiculelor prevzute la alin. (1) sunt obligati s circule numai pe aceast pist. Se interzice circulatia altor
participanti la trafic pe pista pentru biciclete.
(4) Se recomand ca, n circulatia pe drumurile publice, biciclistul s poarte casca de protectie
omologat.
Art. 161. - (1) Se interzice conductorilor de biciclete sau de mopede:
a) s circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul avnd semnificatia Accesul interzis
bicicletelor;
b) s nvete s conduc biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;
c) s circule pe trotuare, cu exceptia cazului cnd pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate
lor;
d) s circule fr a tine cel putin o mn pe ghidon si ambele picioare pe pedale;
e) s circule n paralel, cu exceptia situatiilor cnd particip la competitii sportive organizate;
f) s circule n timp ce se afl sub influenta alcoolului, a produselor ori substantelor stupefiante sau a
102

medicamentelor cu efecte similare acestora;
g) s se tin de un vehicul aflat n mers ori s fie remorcat de un alt vehicul sau mpins ori tras de o
persoan aflat ntr-un vehicul;
h) s transporte o alt persoan, cu exceptia copilului pn la 7 ani, numai dac vehiculul are montat
n fat un suport special, precum si a situatiei cnd vehiculul este construit si/sau echipat special pentru
transportul altor persoane;
i) s circule pe partea carosabil n aceeasi directie de mers, dac exist o cale lateral, o potec sau
un acostament practicabil, ce poate fi folosit;
j) s transporte sau s trag orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stnjenesc sau
pericliteaz conducerea vehiculului ori circulatia celorlalti participanti la trafic;
k) s circule pe aleile din parcuri sau din grdini publice, cu exceptia cazurilor cnd nu stnjenesc
circulatia pietonilor;
l) s circule pe timp de noapte sau cnd vizibilitatea este redus, fr s ndeplineasc conditiile
prevzute la art. 14 si 16;
m) s circule atunci cnd partea carosabil este acoperit cu polei, gheat sau zpad;
48
n) s circule cu defectiuni tehnice la sistemele de frnare sau cu un vehicul care nu este prevzut cu
avertizor sonor;
o) s traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, n timp ce se deplaseaz pe
biciclet sau pe moped;
p) s circule pe alte benzi dect cea de lng bordur sau acostament, cu exceptia cazurilor n care,
nainte de intersectie, trebuie s se ncadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stnga;
r) s circule fr a purta mbrcminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lsarea serii
pn n zorii zilei sau atunci cnd vizibilitatea este redus;
s) s conduc vehiculul fr a mentine contactul rotilor cu solul.
(2) Pe timpul circulatiei pe drumurile publice, conductorii de biciclete sunt obligati s aib asupra
lor actul de identitate, iar conductorii de mopede sunt obligati s aib, n plus, certificatul de absolvire a
cursurilor de legislatie rutier si certificatul de nregistrare a vehiculului.
2. nsotirea animalelor
Art. 162. - (1) Animalele de povar, de tractiune ori de clrie, precum si animalele n turm nu pot
fi conduse pe autostrzi, pe drumurile nationale, n municipii si orase, precum si pe drumurile la nceputul
crora exist indicatoare care le interzic accesul. Animalele de clrie apartinnd politiei, jandarmeriei ori
Ministerului Aprrii pot fi conduse pe drumurile publice din localitti, atunci cnd particip la executarea
unor misiuni.
(2) Atunci cnd circul pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie mprtite
n grupuri bine separate ntre ele pentru a nu ngreuna circulatia celorlalti participanti la trafic, fiecare grup
avnd cel putin un conductor.
(3) Atunci cnd sunt conduse pe drumul public, animalele si nsotitorii acestora trebuie s circule pe
acostamentul din partea stng a drumului, n sensul de mers, iar cnd acesta nu exist, ct mai aproape
de
marginea din stnga a prtii carosabile.
Art. 163. - (1) Conductorul de animale de clrie este obligat:
a) s conduc animalele astfel nct acestea s se deplaseze pe acostament, iar n lipsa acestuia ct
mai aproape de marginea din partea dreapt a drumului;
b) s nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabil sau n imediata apropiere a acesteia;
c) de la lsarea serii pn n zorii zilei s poarte mbrcminte cu elemente fluorescentreflectorizante;
d) s traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai dup ce s-a asigurat c o poate
face fr pericol;
103

e) s semnalizeze schimbarea directiei de mers spre stnga prin ridicarea n plan orizontal a bratului
stng, iar oprirea prin balansarea bratului drept.
(2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povar sunt obligate:
49
a) s se deplaseze pe acostament, iar n lipsa acestuia, ct mai aproape de marginea din partea
dreapt a carosabilului;
b) s conduc animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legturi care nu poate avea
o lungime mai mare de 2 metri;
c) s asigure deplasarea animalelor nsiruite si legate unul n spatele altuia;
d) de la lsarea serii pn n zorii zilei s poarte mbrcminte cu elemente fluorescentreflectorizante;
e) s traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai dup ce s-a asigurat c o pot
face fr pericol.
(3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urmtoarelor reguli:
a) turma trebuie s aib n fat si n spate cte un conductor;
b) pe timpul noptii sau n orice alte situatii cnd vizibilitatea este redus, conductorul care se afl n
fata turmei trebuie s aib un dispozitiv cu lumin de culoare alb, iar cel din spate un dispozitiv cu lumin
de culoare rosie;
c) conductorii turmei trebuie s ia msurile necesare ca, pe timpul deplasrii pe drum, animalele s
nu mpiedice circulatia celorlalti participanti la trafic;
d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, n lipsa acestuia, ct mai aproape de
marginea prtii carosabile, astfel nct s nu ocupe mai mult de jumtate din ltimea sensului de mers;
e) la intersectii, precum si atunci cnd traverseaz drumul, conductorii turmei trebuie s acorde
prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaz;
f) n deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conductorii turmei sunt obligati s nu
lase animalele nesupravegheate.
3. Circulatia vehiculelor cu tractiune animal
Art. 164. - Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tractiune animal trebuie s fie
conduse pe acostament sau, n lipsa acestuia, ct mai aproape de marginea din dreapta a prtii carosabile.
Art. 165. - (1) Conductorul vehiculului cu tractiune animal este obligat:
a) s aib asupra lui actul de identitate, certificatul de nregistrare, iar pe vehicul montate plcutele cu
numrul de nregistrare;
b) s conduc animalele astfel nct acestea s nu constituie un pericol pentru el si ceilalti participanti
la trafic;
c) s nu opreasc sau s stationeze pe partea carosabil a drumului public;
d) pe timpul opririi sau stationrii pe acostament ori n afara prtii carosabile, animalele trebuie s fie
legate astfel nct acestea s nu poat intra pe partea carosabil;
50
e) s nu conduc vehiculul cnd se afl sub influenta alcoolului, a produselor sau substantelor
stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
f) s semnalizeze schimbarea directiei de mers cu bratul si s se asigure c din fat sau din spate nu
circul vehicule crora le poate pune n pericol siguranta deplasrii;
g) de la lsarea serii pn n zorii zilei sau atunci cnd vizibilitatea este redus s nu circule pe
drumurile publice fr a purta mbrcminte cu elemente fluorescent-reflectorizante si fr ca vehiculul s
aib n partea din fat un dispozitiv cu lumin alb sau galben, iar n partea din spate un dispozitiv cu
lumin rosie, amplasate pe partea lateral stng;
h) s nu prseasc vehiculul sau animalele ori s doarm n timpul mersului;
i) s nu transporte obiecte care depsesc n lungime sau n ltime vehiculul, dac ncrctura nu este
semnalizat ziua cu un stegulet de culoare rosie, iar noaptea sau n conditii de vizibilitate redus cu un
104

dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat n partea din spate a ncrcturii;
j) s nu circule cu animale care nsotesc vehiculul, dac acestea nu sunt legate de latura din dreapta a
vehiculului sau de partea din spate a acestuia, ct mai aproape de partea dreapt. Legtura nu trebuie s
fie
mai mare de 1,5 m;
k) s nu ptrund pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehiculului murdare de noroi;
l) s nu transporte n vehicule persoane care stau n picioare;
m) s nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.
(2) Conductorul de trsur care efectueaz transport public de persoane este obligat s circule n conditiile
stabilite n licent de autoritatea competent.
4. Circulatia pietonilor
Art. 166. - Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilat acestuia care circul pe partea
carosabil a drumului, care nu este prevzut cu trotuar sau acostamente, trebuie s aib aplicate pe
mbrcminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau s poarte o surs de lumin, vizibil din ambele
sensuri.
Art. 167. - (1) Se interzice pietonilor si persoanelor asimilate acestora:
a) s se angajeze n traversarea drumului public atunci cnd se apropie un autovehicul cu regim de
circulatie prioritar care are n functiune semnalele speciale de avertizare luminoase si sonore;
b) s traverseze partea carosabil prin fata sau prin spatele vehiculului oprit n statiile mijloacelor de
transport public de persoane, cu exceptia cazurilor n care exist treceri pentru pietoni, semnalizate
corespunztor;
c) s prelungeasc timpul de traversare a drumului public, s se opreasc ori s se ntoarc pe
trecerile pentru pietoni care nu sunt prevzute cu semafoare;
d) s traverseze drumul public prin alte locuri dect cele permise;
e) s ocupe partea carosabil n scopul mpiedicrii circulatiei;
51
f) s traverseze calea ferat atunci cnd barierele sau semibarierele sunt coborte ori cnd semnalul
luminos sau acustic interzice trecerea;
g) s circule pe pistele pentru biciclete, amenajate si semnalizate corespunztor.
(2) Se interzice oricrei persoane s efectueze acte de comert pe partea carosabil, pe acostament, pe
trotuar, n parcri ori n statiile mijloacelor de transport public de persoane.
Art. 168. - (1) Persoanele care se deplaseaz pe drumul public formnd un grup organizat, o coloan
militar sau un cortegiu trebuie s circule n formatie de cel mult trei siruri, pe partea dreapt a carosabilului,
n sensul lor de mers, ocupnd cel mult o band de circulatie.
(2) De la lsarea serii si pn n zorii zilei, precum si ziua, n conditii de vizibilitate redus,
persoanele care se afl n fata si n spatele sirului dinspre axa drumului trebuie s aib o surs de lumin de
culoare alb, respectiv rosie, care s fie vizibil pentru ceilalti participanti la trafic. Persoanele care formeaz
sirul dinspre axa drumului trebuie s aib aplicate pe mbrcminte elemente fluorescent-reflectorizante.
(3) Conductorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligati s
supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stnjeni circulatia
vehiculelor.
(4) Se interzice persoanelor care formeaz o coloan militar s mearg n cadent la trecerea peste
poduri.
SECTIUNEA a 5-a
Circulatia pe autostrzi
Art. 169. - (1) Conductorii de autovehicule care intr pe autostrzi folosind banda de intrare (de
accelerare) trebuie s cedeze trecerea autovehiculelor care circul pe prima band a autostrzilor si s nu
stnjeneasc n niciun fel circulatia acestora.
105

(2) Conductorii de autovehicule care urmeaz s prseasc autostrada sunt obligati s semnalizeze
din timp si s se angajeze pe banda de iesire (de decelerare).
Art. 170. - Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mrfuri se
desfsoar pe banda din partea dreapt a autostrzii, cu exceptia cazului n care se efectueaz depsirea
sau
semnalizarea rutier existent instituie o alt reglementare de utilizare a benzilor.
CAPITOLUL VI
Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depsite
ori care transport mrfuri sau produse periculoase
52
1. Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depsite
Art. 171. - Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin constructie sau datorit ncrcturii
transportate, depseste masa total de 80 tone si/sau lungimea de 40 m ori ltimea de 5 m sau nltimea de
5
m poate circula pe drumul public numai n baza autorizatiei speciale emise de administratorul acestuia si cu
avizul politiei rutiere.
Art. 172. - (1) n circulatia pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu
sau fr ncrctur, are o ltime ntre 3,2 m si 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie s fie
precedat de un autovehicul de nsotire, iar cel cu ltimea mai mare de 4,5 m sau lungimea mai mare de 30
m
trebuie s fie nsotit de dou autovehicule care s circule unul n fat si cellalt n spate.
(2) Pe autostrzi autovehiculul care, cu sau fr ncrctur, depseste ltimea de 3,2 m trebuie s fie
urmat de un autovehicul de nsotire.
(3) Autovehiculul de nsotire trebuie s fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumin
galben si s aib montat, n functie de locul ocupat la nsotire, la partea stng din fat sau din spate,
plcuta de identificare reflectorizant, avnd fondul alb si chenarul rosu.
(4) Conductorul autovehiculului cu masa si/sau dimensiuni de gabarit depsite, precum si
conductorii autovehiculelor de nsotire sunt obligati s pun si s mentin n functiune semnalele speciale
de avertizare cu lumin galben, prevzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgent a Guvernului
nr. 195/2002, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare, pe toat perioada deplasrii pe drumul
public.
Art. 173. - Este interzis circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depsite:
a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restrictie sau limitare a
accesului acestora, dac vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depseste ltimea, nltimea,
lungimea sau masele pe axe ori masa total maxim admis;
b) cnd vizibilitatea este redus sau partea carosabil este acoperit cu polei, gheat sau zpad.
2. Transportul mrfurilor sau produselor periculoase
Art. 174. - (1) Transportul mrfurilor sau produselor periculoase se efectueaz numai dac sunt
ndeplinite urmtoarele conditii:
a) vehiculul ndeplineste conditiile tehnice si de agreere, prevzute n Acordul european referitor la
transportul rutier international al mrfurilor periculoase (A.D.R.), ncheiat la Geneva la 30 septembrie 1957,
la care Romnia a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificrile ulterioare;
b) vehiculul are dotrile si echipamentele necesare prevzute n reglementrile n vigoare;
c) conductorul vehiculului detine certificat ADR corespunztor.
(2) Administratorul drumului public stabileste, cu avizul politiei rutiere, traseele interzise accesului
vehiculelor care efectueaz transport de mrfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau
alternative si a semnalizrii corespunztoare acestora.
Art. 175. - (1) Conductorul vehiculului care efectueaz transport de mrfuri sau produse
106

periculoase trebuie s aib asupra sa documentele de transport prevzute de lege, s cunoasc normele
53
referitoare la transportul si la manipularea ncrcturii, putnd fi nsotit de persoane care s cunoasc bine
caracteristicile acestora.
(2) n cabina autovehiculului care transport mrfuri sau produse periculoase se pot afla numai
membrii echipajului.
(3) Dac din cauza deteriorrii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se
mprstie pe drum, conductorul este obligat s opreasc imediat, s ia msuri de avertizare a celorlalti
conductori care circul pe drumul public si a persoanelor din jur, s semnalizeze pericolul cu mijloacele pe
care le are la ndemn si s anunte administratorul drumului sau cea mai apropiat unitate de politie.
Art. 176. - Se interzice conductorului de autovehicul care transport mrfuri sau produse
periculoase:
a) s provoace socuri autovehiculului n mers;
b) s fumeze n timpul mersului ori s aprind foc la oprire sau stationare, la o distant mai mic de
50 m de autovehicul;
c) s lase autovehiculul si ncrctura fr supravegherea sa, a nsotitorului ori a unei alte persoane
calificate;
d) s remorcheze un vehicul rmas n pan;
e) s urmeze alte trasee sau s stationeze n alte locuri dect cele stabilite, precum si pe partea
carosabil a drumului pe timp de noapte;
f) s transporte alte ncrcturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;
g) s permit prezenta n autovehicul a altor persoane, cu exceptia celuilalt conductor, a nsotitorilor
sau a celor care ncarc ori descarc mrfurile sau produsele transportate;
h) s intre pe sectoarele de drum pe care si este interzis accesul;
i) s pstreze n autovehicul rezerve de combustibil n ambalaje care nu sunt special confectionate n
acest scop.
CAPITOLUL VII
Sanctiuni contraventionale si msuri tehnico-administrative
SECTIUNEA 1
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale
54
Art. 177. - (1) ndrumarea, supravegherea, controlul respectrii normelor privind circulatia pe
drumurile publice si luarea msurilor legale n cazul n care se constat nclcri ale acestora se realizeaz
de
ctre politistii rutieri din cadrul Politiei Romne.
(2) Politistii rutieri sunt ofiterii si agentii de politie specializati si anume desemnati prin dispozitie a
inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Romne.
Art. 178. - (1) n punctele de trecere a frontierei de stat a Romniei, politistii de frontier au si
atributia de a aplica sanctiuni n cazul n care constat contraventii la regimul circulatiei pe drumurile
publice.
(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, n cel mult o zi lucrtoare de la data
ntocmirii, serviciului politiei rutiere pe raza cruia a fost svrsit fapta.
Art. 179. - (1) Politia rutier sau politia de frontier din punctele de trecere a frontierei de stat poate
actiona, mpreun cu reprezentanti ai altor autoritti cu atributii n domeniu, pentru prevenirea si constatarea
unor nclcri ale normelor privind deplasarea n sigurant, pe drumurile publice, a tuturor participantilor la
trafic.
(2) Politistul rutier sau politistul de frontier aflat n punctul de trecere a frontierei de stat, care
actioneaz n cadrul echipajului mixt, are, ca principale atributii:
107

a) s opreasc vehiculele pentru control si s verifice documentele pe care conductorii acestora
trebuie s le aib asupra lor;
b) s constate si s aplice sanctiuni n cazul contraventiilor aflate n competenta sa.
(3) Reprezentantii autorittilor prevzute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale
atributii:
a) s actioneze, mpreun cu politistii rutieri sau cu politistii de frontier, pentru respectarea de ctre
conductorii de vehicule sau de ctre operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din
Romnia;
b) s execute activitti de control privind conditiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum si
de verificare a strii tehnice a vehiculelor, conform competentelor;
c) s constate si s aplice sanctiuni n cazul contraventiilor aflate n competenta lor.
(4) n cazul depistrii n trafic a unui vehicul care prezint defectiuni tehnice la mecanismul de
directie, la sistemul de frnare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care
circul avnd lumina farurilor nereglat corespunztor, reprezentantii autorittilor abilitate mentioneaz
despre acestea ntr-o not tehnic de constatare ce se anexeaz procesului-verbal de constatare a
contraventiei ncheiat de ctre politistul rutier.
Art. 180. - (1) n cazul n care constat nclcri ale normelor rutiere, agentul constatator ncheie un
proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 1A, care va
cuprinde n mod obligatoriu: data, ora si locul unde este ncheiat; gradul profesional, numele si prenumele
agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal,
domiciliul sau resedinta contravenientului, numrul si seria actului de identitate ori, n cazul cettenilor
strini, al persoanelor fr cettenie sau al cettenilor romni cu domiciliul n strintate, seria si numrul
pa.aportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberrii acestuia si statul emitent;
55
descrierea faptei contraventionale, cu indicarea datei, orei si locului n care a fost svrsit, precum si
artarea tuturor mprejurrilor ce pot servi la aprecierea gravittii faptei si la evaluarea eventualelor pagube
pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabile.te si se sanctioneaz contraventia; numrul
punctelor-amend aplicate si valoarea acestora, posibilitatea achitrii de ctre persoana fizic, n termen de
cel mult dou zile lucrtoare, a jumtate din minimul amenzii prevzute de actul normativ, sanctiunea
contraventional complementar aplicat si/sau msura tehnico-administrativ dispus; indicarea societtii
de asigurri, n situatia n care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au
rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a cii de atac, semntura agentului constatator si
unitatea de politie la care se depune plngerea.
(2) n cazul n care contravenientul refuz sau nu poate s semneze procesul-verbal, agentul
constatator va face mentiune despre aceste mprejurri, care trebuie s fie confirmate de un martor asistent.
n acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal si semntura
martorului.
(3) Atunci cnd contravenientul a fost sanctionat cu amend, odat cu copia procesului -verbal
(exemplarul nr. 2), acestuia i se va comunica si nstiintare a de plat, n care se va face mentiunea cu privire
la obligativitatea achitrii amenzii la institutiile abilitate s o ncaseze, potrivit legislatiei n vigoare, n
termen de 15 zile de la comunicare, n caz contrar urmnd s se procedeze la executarea silit.
(4) n situatia n care contravenientul este persoan juridic, n procesul-verbal se fac mentiuni cu
privire la denumirea, sediul, codul unic de nregistrare ale acesteia, precum si numele, prenumele, numrul
si seria actului de identitate, codul numeric personal si domiciliul ori resedinta persoanei care o reprezint.
(5) n momentul ncheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat s aduc la cunostint
contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile
trebuie consemnate distinct n procesul-verbal la rubrica Alte mentiuni, sub sanctiunea nulittii
procesului-verbal.
108

(6) n cazul n care pentru fapta svrsit se dispune ca msur tehnico-administrativ retinerea permisului
de conducere si/sau a certificatului de nmatriculare ori de nregistrare sau a plcutelor cu numrul de
nmatriculare ori de nregistrare, odat cu ncheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei agentul
constatator elibereaz si o dovad nlocuitoare cu sau fr drept de circulatie, dup caz, al crei model este
prevzut n anexa nr. 1B.
(7) Atunci cnd permisul de conducere se retrage pentru c titularul acestuia a fost declarat inapt
pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se elibereaz dovad nlocuitoare fr drept de circulatie.
(8) n situatia n care, prin acelasi proces-verbal de constatare a contraventiei, se dispun mai multe
msuri tehnico-administrative, agentul constatator elibereaz pentru fiecare document sau set de plcute
cte
o dovad nlocuitoare.
(9) Pentru vehiculele implicate n accidente de circulatie din care au rezultat pagube materiale,
politia rutier elibereaz proprietarilor sau detintorilor acestora autorizatie de reparatii, al crei model este
prevzut n anexa nr. 1C, cu exceptia situatiei n care s-a ncheiat o constatare amiabil de accident a crei
validitate a fost atestat de societatea de asigurri abilitat, n conditiile legii, caz n care reparatiile pot fi
efectuate n baza actului de atestare.
Art. 181. - (1) n situatia n care fapta a fost constatat cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau
unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, politistul rutier ncheie un proces-verbal de constatare a
contraventiei, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 1D, dup prelucrarea nregistrrilor si stabilirea
identittii conductorului de vehicul.
56
(2) Datele de identificare a contravenientului care se consemneaz n procesul-verbal de constatare a
contraventiei sunt cele comunicate, n scris, sub semntura proprietarului sau detintorului legal al
vehiculului.
Art. 182. - (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaz prin executarea semnalelor
regulamentare de ctre politistul rutier sau, dup caz, de ctre politistul de frontier, atunci cnd constat
nclcri ale normelor rutiere ori n situatia n care exist indicii temeinice despre svrsirea unei
contraventii ori a unei fapte de natur penal, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte
si
a bunurilor care fac obiectul urmririi, precum si pentru verificarea detinerii de ctre conductorii
vehiculelor a documentelor prevzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaz si n
conditiile producerii unor calamitti naturale, dezastre sau a altor situatii care pun n pericol siguranta
circulatiei.
(2) Oprirea vehiculelor se face, de regul, n afara prtii carosabile, iar acolo unde nu exist
asemenea conditii, ct mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lng bordur
ori
n spatiile de parcare, iar noaptea, cu precdere, n locuri iluminate.
(3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabil ca urmare a semnalului de oprire
efectuat de ctre politist n locurile n care vizibilitatea este redus sub 50 m.
Art. 183. - Conductorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al politistului rutier sau, dup
caz, al politistului de frontier este obligat s rmn n vehicul, cu minile pe volan, iar ceilalti pasageri s
nu deschid portierele, respectnd indicatiile politistului.
Art. 184. - (1) n situatia n care conductorul de autovehicul sau tramvai, oprit n trafic pentru
nclcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa niciun act de identitate si nici permisul de conducere,
politistul rutier trebuie s l conduc la cea mai apropiat unitate de politie pentru stabilirea identittii
acestuia si pentru verificarea n evident a situatiei permisului de conducere, atunci cnd nu exist
posibilitatea realizrii acestor verificri pe loc.
(2) n cazul n care conductorul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator
109

trebuie s verifice n evident dac domiciliul sau, dup caz, resedinta nscris n document corespunde cu
cea din Registrul national de evident a persoanelor.
(3) Agentul constatator este obligat s nscrie, n procesul-verbal de constatare a contraventiei,
domiciliul sau, dup caz, resedinta contravenientului din actul de identitate, iar n situatia n care acesta nu
are documentul asupra sa, domiciliul sau resedinta va fi consemnat numai dup verificarea efectuat n
Registrul national de evident a persoanelor.
(4) Procedura prevzut la alin. (2) si (3) se aplic si atunci cnd domiciliul sau, dup caz, resedinta
ori sediul proprietarului mentionat n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare nu corespunde cu datele
existente n evidenta vehiculelor.
Art. 185. - (1) Constatarea contraventiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de ctre o
persoan care se afl sub influenta alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc
tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.
(2) Conductorilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteaz obligatoriu probe biologice n
vederea stabilirii alcoolemiei atunci cnd:
a) rezultatul testrii arat o concentratie mai mare de 0,40 mg/lalcool pur n aerul expirat;
b) n eveniment este implicat un vehicul care transport mrfuri sau produse periculoase.
57
(3) Conductorilor de vehicule li se recolteaz obligatoriu probe biologice atunci cnd rezultatul
testrii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indic prezenta n organism a substantelor
ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.
Art. 186. - n cazul accidentelor de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale,
conductorii vehiculelor sunt obligati s se supun testrii aerului expirat n vederea stabilirii alcoolemiei ori
a consumului de produse sau substante stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora. Dac
rezultatul testrii arat o concentratie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat sau indic prezenta
n organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conductorii
de vehicule sunt obligati s se supun recoltrii probelor biologice.
Art. 187. - Conductorii de vehicule sau de animale implicati n accidente de circulatie din care a
rezultat moartea sau vtmarea integrittii corporale ori a snttii uneia sau mai multor persoane sunt
obligati s se supun recoltrii probelor biologice n vederea stabilirii alcoolemiei sau, dup caz, a
consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.
Art. 188. - n toate cazurile n care se recolteaz probe biologice n vederea stabilirii alcoolemiei sau
a prezentei n organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare
este obligatorie si examinarea clinic.
SECTIUNEA a 2-a
Msuri tehnico-administrative
1. Retinerea sau retragerea permisului de conducere
Art. 189. - (1) Politistul rutier este obligat ca, atunci cnd verific documentele unui conductor de
autovehicul sau tramvai, s urmreasc dac exist concordant ntre datele nscrise n actul de identitate
si
cele din permisul de conducere. n cazul n care constat neconcordante referitoare la nume, prenume,
domiciliu sau resedint, precum si n cazul n care termenul de valabilitate a expirat, politistul rutier este
obligat s retin permisul de conducere si s elibereze dovad nlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie
de 15 zile.
(2) n cazul n care conductorul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de
conducere, politistul rutier efectueaz verificrile prevzute la art. 184 alin. (2). n cazul n care datele nu
corespund, politistul rutier procedeaz conform alin. (1).
(3) Permisul de conducere retinut n conditiile alin. (1) sau (2) se trimite, mpreun cu raportul de
retinere, autorittii competente care l-a eliberat.
110

Art. 190. - (1) n cazurile prevzute de lege, odat cu constatarea faptei, politistul rutier sau, dup
caz, politistul de frontier retine permisul de conducere, elibernd dovad nlocuitoare cu sau fr drept de
circulatie, dup caz.
(2) Permisul de conducere retinut n conditiile alin. (1), mpreun cu un raport de retinere, al crui
model este prevzut n anexa nr. 1E, se trimit, cel mai trziu n prima zi lucrtoare care urmeaz celei n
care
58
a fost eliberat dovada nlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza cruia a fost svrsit fapta, care are
obligatia s fac imediat mentiunile corespunztoare n evidenta conductorilor de autovehicule si tramvaie.
(3) Raportul de retinere, precum si documentele sau plcutele cu numrul de nmatriculare retinute
unui conductor de autovehicul care posed permis de conducere sau certificat de nmatriculare eliberat de
o
autoritate strin se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne pentru a fi
trimise autorittilor emitente.
Art. 191. - (1) n situatia n care contravenientul a svrsit fapta pe raza de competent a altui judet
dect cel care l are n evident, permisul de conducere se pstreaz la serviciul politiei rutiere pe teritoriul
cruia a fost constatat contraventia, pn cnd seful serviciului hotrste asupra sanctiunii
contraventionale
complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data retinerii, dup care l trimite serviciului politiei rutiere
al judetului care l are n evident.
(2) Permisul de conducere se pstreaz la serviciul politiei rutiere din judetul care are n evident
titularul, pn la restituire sau, dup caz, pn la anularea documentului.
Art. 192. - (1) Conductorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu
un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, i se retine permisul de conducere dac valoarea
concentratiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat, eliberndu-se dovad nlocuitoare fr
drept de circulatie, dac nu dore.te recoltarea probelor biologice n vederea stabilirii alcoolemiei, n
conditiile stabilite la art. 194 alin. (1).
(2) Cnd conductorul vehiculului solicit recoltarea probelor biologice n vederea stabilirii
alcoolemiei, acesta va fi nsotit de politistul rutier la cea mai apropiat institutie medical autorizat sau
institutie medicolegal, iar dup recoltare i se va elibera o dovad nlocuitoare cu drept de circulatie pentru
cel mult 15 zile, a crei valabilitate intr n vigoare la 24 de ore de la cea de-a doua recoltare de probe
biologice.
Art. 193. - (1) Conductorul de autovehicul sau tramvai trebuie nsotit de politistul rutier sau, dup
caz, de politistul de frontier, imediat, la cea mai apropiat institutie medical autorizat sau instituti e
medicolegal pentru a i se recolta probe biologice n vederea stabilirii alcoolemiei, dac prin testarea cu un
mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic s-a constatat c valoarea
concentratiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat.
(2) Dup recoltarea probelor biologice, politistul rutier retine permisul de conducere si elibereaz
dovad nlocuitoare fr drept de circulatie.
(3) Atunci cnd conductorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate si nici
permisul de conducere, politistul rutier este obligat, nainte de a-l conduce la institutia medical autorizat
sau institutia medico-legal, s fac verificri n evidente pentru stabilirea identittii acestuia si a situatiei
permisului de conducere.
(4) n situatia n care conductorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de
conducere, politistul rutier si aduce acestuia la cunostint, prin nstiintare scris pe care i -o nmneaz
imediat, c nu mai are dreptul s conduc autovehicule sau tramvaie pn la finalizarea dosarului penal,
precum si obligatia de a preda permisul de conducere serviciului politiei rutiere pe raza cruia a fost
svrsit fapta.
111

Art. 194. - (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaz dou probe biologice la interval de o
or ntre prelevri. n cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaz
calculul
retroactiv al alcoolemiei.
59
(2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua prob biologic se consemneaz n
procesul-verbal de prelevare.
Art. 195. - Conductorului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc
tehnic certificat care a relevat prezenta n organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a
medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplic procedura prevzut la art. 192.
Art. 196. - (1) Conductorului de autovehicul sau tramvai, depistat n trafic nclcnd o norm
rutier pentru care se dispune sanctiunea contraventional complementar a suspendrii exercitrii
dreptului
de a conduce si care prezint la control dovada nlocuitoare a permisului de conducere retinut pentru o fapt
svrsit anterior, aflat n termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentat si i se elibereaz o nou
dovad, a crei valabilitate nu poate depsi termenul de valabilitate al primei dovezi.
(2) Dac cea de-a doua fapt este una dintre cele prevzute la art. 102 din Ordonanta de urgent a
Guvernului nr. 195/2002, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare, politistul rutier elibereaz
titularului permisului o dovad nlocuitoare fr drept de circulatie.
(3) Dovada nlocuitoare a permisului de conducere, retinut n conditiile prevzute la alin. (1), se
trimite la serviciul politiei rutiere al judetului care l are n evident pe contravenient, mpreun cu raportul
de retinere.
Art. 197. - (1) Permisul de conducere al unei persoane declarate inapt din punct de vedere medical
de ctre o institutie medical autorizat se retrage de ctre serviciul politiei rutiere pe raza cruia si
desfsoar activitatea medicul de familie care are n evident persoana respectiv.
(2) Seful serviciului politiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere si l pstreaz la
sediul unittii pn la ncetarea cauzelor pentru care a fost retras. n situatia n care conductorul de
autovehicul sau tramvai are domiciliul ori resedinta pe raza altui judet, seful serviciului politiei rutiere care a
dispus msura tehnico-administrativ trimite permisul de conducere la serviciul politiei rutiere din judetul
care l are n evident, mpreun cu un raport de retragere.
2. Retinerea sau retragerea certificatului de nmatriculare ori de nregistrare si a plcutelor cu
numrul de nmatriculare sau de nregistrare
Art. 198. - (1) n cazurile prevzute de lege, odat cu constatarea faptei, politistul rutier sau, dup
caz, politistul de frontier retine certificatul de nmatriculare sau de nregistrare ori plcutele cu numrul de
nmatriculare sau de nregistrare, elibernd dovad nlocuitoare cu sau fr drept de circulatie, dup caz.
(2) Documentele sau plcutele cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare retinute n conditiile
alin. (1), mpreun cu raportul de retinere, se trimit, cel mai trziu n prima zi lucrtoare care urmeaz celei
n care a fost eliberat dovada nlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza cruia a fost svrsit fapta,
care are obligatia s fac imediat mentiunile corespunztoare n evidenta vehiculelor.
(3) Certificatul de nregistrare sau plcutele cu numrul de nregistrare, eliberate de o autoritate a
administratiei publice locale, retinute n conditiile legii, se trimit mpreun cu raportul de retinere autorittii
care le-a eliberat.
(4) Raportul de retinere, precum si documentele sau plcutele cu numrul de nmatriculare, eliberate
de o autoritate strin, retinute n conditiile legii, se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General
al Politiei Romne pentru a fi remise autorittilor emitente.
Art. 199. - (1) Atunci cnd politistul rutier sau politistul de frontier constat c autovehiculul este
condus de proprietar sau de detintorul mandatat si datele privind numele, prenumele, domiciliul sau
60
112

resedinta nscrise n certificatul de nmatriculare ori de nregistrare nu coincid cu cele din documentul de
identitate, agentul constatator retine certificatul de nmatriculare sau de nregistrare, elibernd titularului
dovad nlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.
(2) Certificatul de nmatriculare sau de nregistrare se trimite autorittii competente care l-a eliberat,
mpreun cu raportul de retinere.
Art. 200. - (1) n cazurile n care legea prevede aplicarea msurii tehnico-administrative a retragerii
plcutelor cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare, conductorul vehiculului este obligat s
demonteze si s predea plcutele agentului constatator care a dispus msura.
(2) Cnd conductorul vehiculului refuz s predea plcutele, agentul constatator demonteaz el
nsusi plcutele cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare, n prezenta unui martor asistent,
consemnnd despre aceasta n procesul-verbal de constatare a contraventiei.
Art. 201. - Atunci cnd vehiculul este nmatriculat sau nregistrat ntr-un alt judet dect cel pe
teritoriul cruia a fost constatat fapta, certificatul de nmatriculare sau de nregistrare si plcutele cu
numrul de nmatriculare sau de nregistrare se trimit, dup expirarea termenului prevzut de lege pentru
introducerea plngerii mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciului politiei rutiere
din judetul care are n evident vehiculul.
Art. 202. - (1) Certificatul de nmatriculare sau de nregistrare, precum si plcutele cu numrul de
nmatriculare sau de nregistrare se restituie de ctre serviciul politiei rutiere care le are n pstrare
proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de ctre acesta a dovezii ncetrii motivelor
pentru care s-a dispus msura tehnico-administrativ.
(2) n cazul introducerii plngerii mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, n
dovada nlocuitoare a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare se nscrie mentiunea c vehiculul are
drept de circulatie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulatie, iar plcutele cu
numrul de nmatriculare sau de nregistrare se restituie de ctre politia rutier n baza ordonantei
presedintiale emise de instanta nvestit cu solutionarea cauzei sau a hotrrii judectoresti rmase
definitiv.
3. Anularea permisului de conducere
Art. 203. - (1) Anularea permisului de conducere, n cazurile prevzute la art. 114 alin. (1) din
Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 195/2002, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare, se
dispune:
a) de seful serviciului politiei rutiere pe raza cruia a fost constatat fapta, n baza hotrrii
judectoresti rmase definitiv, dispus de o instant din Romnia;
b) de seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne, n baza unei hotrri
judectoresti rmase definitiv, pronuntat de ctre o autoritate strin competent, pentru o infractiune
svrsit de titular pe teritoriul statului respectiv, dac pentru fapta svrsit legislatia romn prevede
aceast msur.
(2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de seful serviciului politiei
rutiere pe raza cruia titularul a domiciliat, n conditiile existentei unei sesizri din partea unei autoritti
competente sau a unui certificat de deces.
(3) Msura anulrii permisului de conducere se comunic, n termen de cel mult 5 zile lucrtoare,
titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situatiile prevzute la alin. (1).
61
(4) n termenul prevzut la alin. (3), permisul de conducere se transmite de serviciul politiei rutiere
care a dispus anularea la autoritatea competent care l-a eliberat, n vederea efecturii mentiunii n
evident.
SECTIUNEA a 3-a
Sanctiuni contraventionale complementare
1. Aplicarea punctelor de penalizare
113

Art. 204. - (1) Cnd pentru fapta svrsit legea prevede si aplicarea punctelor de penalizare, agentul
constatator are obligatia s le nscrie n procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, n cel mult dou zile lucrtoare de la data
ntocmirii acestuia, la serviciul politiei rutiere pe raza cruia a fost svrsit fapta.
Art. 205. - Punctele de penalizare se nscriu n evidenta conductorilor de autovehicule sau tramvaie
de ctre serviciul politiei rutiere pe raza cruia a fost constatat fapta.
Art. 206. - Cnd instanta competent, prin hotrre judectoreasc rmas irevocabil, a dispus
anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciul politiei rutiere pe raza cruia a fost
svrsit fapta radiaz din evident punctele de penalizare aplicate.
Art. 207. - Cnd un conductor de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de
ctre o autoritate strin, svrseste o fapt pentru care legea prevede si aplicarea punctelor de penalizare,
procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al
Politiei Romne, pentru informarea autorittii statului care a emis permisul de conducere.
Art. 208. - Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul s obtin, personal, la sediul
politiei rutiere din judetul care l are n evident, informatii cu privire la numrul de puncte de penalizare ce
i-au fost aplicate.
2. Suspendarea exercitrii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie
Art. 209. - (1) La cumulul a cel putin 15 puncte de penalizare, serviciul politiei rutiere din judetul
care are n evident conductorul de autovehicul comunic acestuia, n scris, n termen de 10 zile de la data
nregistrrii n evident a ultimelor puncte de penalizare, sanctiunea contraventional complementar a
suspendrii exercitrii dreptului de a conduce, precum si obligatia de a se prezenta la sediul politiei rutiere,
n termen de 5 zile de la primirea nstiintrii scrise, pentru a preda permisul de conducere.
(2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumulrii
celor 15 puncte de penalizare si pn la data expirrii termenului cnd avea obligatia de a preda permisul
de
conducere sau, dup caz, pn la data predrii permisului de conducere.
(3) Suspendarea exercitrii dreptului de a conduce autovehicule opereaz n ziua urmtoare celei n
care a fost predat permisul de conducere sau, dup caz, a expirat termenul de predare a acestuia.
62
(4) n cazul n care titularul permisului de conducere nu se prezint la politie n termenul prevzut la
alin. (1), perioada de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce autovehicule se majoreaz, de drept,
cu
30 de zile.
(5) n situatia n care titularul permisului de conducere face dovada imposibilittii prezentrii la
politie n termenul de 5 zile de la primirea n.tiintrii scrise, perioada de suspendare a exercitrii dreptului de
a conduce autovehicule dispus potrivit alin. (4) se anuleaz.
Art. 210. - (1) n situatia n care conductorul de autovehicul svrseste o fapt pentru care, potrivit
legii, se retine permisul de conducere n vederea suspendrii exercitrii dreptului de a conduce,
elibernduse
dovad nlocuitoare cu drept de circulatie, sanctiunea contraventional complementar opereaz ncepnd
cu ziua urmtoare celei n care a expirat valabilitatea dovezii.
(2) Cnd dovada nlocuitoare a permisului de conducere este eliberat fr drept de circulatie,
suspendarea exercitrii dreptului de a conduce opereaz din momentul aplicrii sanctiunii contraventionale
complementare prin procesul-verbal de constatare a contraventiei.
Art. 211. - n cazul n care titularului permisului de conducere i s-a interzis s ocupe o functie sau
profesie care are legtur cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 112 lit. c) din
Codul penal, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare, seful serviciului politiei rutiere care
functioneaz pe teritoriul de competent al autorittii care a luat msura de sigurant dispune suspendarea
114

exercitrii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata ct opereaz msura de sigurant.
Art. 212. - (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate strin, retinut ca urmare a nclcrii de
ctre titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitrii dreptului de a conduce
si
pentru care s-a eliberat dovad nlocuitoare cu drept de circulatie, mpreun cu o copie a procesului -verbal
de constatare a contraventiei se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne,
n termen de 15 zile de la aplicarea sanctiunii contraventionale complementare.
(2) Cnd dovada nlocuitoare este eliberat fr drept de circulatie, permisul de conducere si copia
procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit unittii de politie prevzute la alin. (1) n cel mult o
zi lucrtoare de la data constatrii faptei.
(3) Pn la mplinirea termenului prevzut la alin. (1), titularul permisului de conducere eliberat de o
autoritate strin poate solicita ca, pn la expirarea perioadei de suspendare a exercitrii dreptului de a
conduce, documentul s fie pstrat la serviciul politiei rutiere pe raza cruia a fost svrsit fapta, pentru a-i
fi restituit. Despre aceast posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odat cu
comunicarea suspendrii exercitrii dreptului de a conduce.
Art. 213. - (1) Suspendarea exercitrii dreptului de a conduce se dispune de ctre politia rutier din
cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne si n cazul n care titularul permisului de conducere
eliberat de ctre autoritatea competent din Romnia a svrsit o fapt pe teritoriul altui stat, iar autoritatea
statului respectiv a dispus, prin hotrre, o astfel de msur.
(2) Suspendarea exercitrii dreptului de a conduce se aplic pe teritoriul Romniei numai dac pentru
fapta svrsit legislatia rutier romneasc prevede o astfel de msur.
(3) Perioada de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce pe teritoriul Romniei nu poate fi mai
mare dect cea prevzut de legislatia rutier romneasc pentru o fapt asemntoare.
63
(4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce se ia n considerare,
obligatoriu, perioada ct titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulatie pe teritoriul statului
care a emis o astfel de decizie.
Art. 214. - (1) n cazul svrsirii a dou sau a mai multor contraventii care atrag si suspendarea
exercitrii dreptului de a conduce, constatate prin acelasi proces-verbal, perioada de suspendare se
calculeaz prin nsumarea perioadelor prevzute pentru fiecare fapt, fr ca aceasta s depseasc 90 de
zile.
(2) Cnd o persoan creia i-a fost retinut permisul de conducere pentru o fapt prevzut cu
suspendarea exercitrii dreptului de a conduce svrseste, n perioada n care are drept de circulatie, o
nou
contraventie pentru care se dispune suspendarea exercitrii dreptului de a conduce, se aplic distinct
perioade de suspendare pentru fiecare contraventie.
3. Confiscarea bunurilor
Art. 215. - (1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore, precum si dispozitivele care
perturb functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, n conditiile legii, se
predau la serviciul politiei rutiere pe raza creia a fost constatat fapta.
(2) Plcutele cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare confiscate n conditiile legii se predau
la serviciul politiei rutiere pe raza cruia a fost constatat fapta pentru a fi trimise autorittii competente care
le-a eliberat.
(3) Vehiculele cu tractiune animal confiscate n conditiile legii se predau autorittilor administratiei
publice locale, pe baz de procesverbal, n vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit
dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare
a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, aprobat cu modificri si
completri prin Legea nr. 98/1999, republicat.
115

4. Imobilizarea vehiculului
Art. 216. - (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune si se efectueaz de ctre politia rutier, n
cazurile si n conditiile prevzute de lege.
(2) Imobilizarea se face n prezenta unui martor asistent, prin folosirea, n interiorul sau n exteriorul
vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneaz n
procesulverbal
de constatare a faptei pentru care s-a dispus msura.
(3) n lipsa unui martor asistent politistul rutier precizeaz motivele care au condus la ncheierea
procesului-verbal n acest mod.
(4) Imobilizarea unui vehicul este interzis n toate locurile unde oprirea sau stationarea este
interzis.
Art. 217. - (1) Atunci cnd se impune imobilizarea, n conditiile legii, a unui vehicul care transport
produse sau substante periculoase, politistul rutier este obligat s anunte, de ndat, unitatea de politie din
care face parte pentru a se stabili, mpreun cu unittile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgent,
destinatia final pentru parcarea autovehiculului.
64
(2) Imobilizarea unui vehicul care efectueaz transport de mrfuri sau produse periculoase ori cu
gabarite si/sau mase depsite se dispune de ctre politia rutier, n conditiile stabilite mpreun cu
reprezentantii autorittilor cu atributii n domeniu.
Art. 218. - Revocarea imobilizrii se dispune:
a) de ctre politistul rutier care a dispus-o, dac este prezent, iar motivele pentru care a fost dispus
au ncetat;
b) de ctre seful serviciului politiei rutiere din care face parte agentul constatator, dac motivele
pentru care a fost dispus msura au ncetat;
c) de ctre procuror sau de instanta de judecat, atunci cnd vehiculul a fcut obiectul unei
infractiuni.
SECTIUNEA a 4-a
Restituirea permisului de conducere si reducerea perioadei
de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce
Art. 219. - (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de ctre seful serviciului politiei
rutiere care l are n evident, la cererea titularului, n urmtoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de suspendare, cnd sanctiunea a fost aplicat pentru cumul de puncte;
b) la expirarea termenului de suspendare, cnd sanctiunea a fost aplicat ca urmare a svrsirii unei
contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile
sau,
dup caz, a fost majorat cu 30 de zile, dac titularul a promovat testul de verificare a cunoasterii regulilor
de circulatie;
c) n baza certificatului medico-legal prin care se confirm c afectiunile medicale care au determinat
declararea persoanei respective ca inapt medical au ncetat.
(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de ctre seful serviciului politiei rutiere pe raza
creia a fost svrsit fapta, la cererea titularului, n baza rezolutiei sau, dup caz, a ordonantei procurorului
prin care s-a dispus nenceperea urmririi penale, scoaterea de sub urmrirea penal ori ncetarea urmririi
penale, n baza hotrrii judectoresti rmase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin
care procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat ori ca urmare a ncetrii msurii de sigurant
prevzute la art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare.
(3) Verificarea cunoa.terii regulilor de circulatie de ctre contravenient se efectueaz de ctre
serviciul politiei rutiere care l are n evident, n cazul n care sanctiunea a fost aplicat ca urmare a
svrsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau
116

90 de zile sau, dup caz, a fost majorat cu 30 de zile.
65
(4) Verificarea cunoa.terii regulilor de circulatie const n completarea unui test-gril, ce contine 15
ntrebri din legislatia rutier. Este declarat promovat persoana care a formulat rspunsul corect la cel
putin 13 ntrebri.
(5) Contravenientul este obligat s sustin examenul de verificare a cunoa.terii regulilor de circulatie,
n perioada executrii sanctiunii contraventionale complementare a suspendrii exercitrii dreptului de a
conduce, n zilele stabilite, sptmnal, la nivelul serviciului politiei rutiere.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplic si n cazul titularului unui permis de conducere romnesc pentru
care, potrivit legii, a fost aplicat sanctiunea contraventional complementar a suspendrii exercitrii
dreptului de a conduce de ctre o autoritate competent strin, ca urmare a svrsirii de ctre acesta, pe
teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplic aceast sanctiune.
Art. 220. - (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate strin, mpotriva cruia s-a
dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza creia a fost
constatat fapta restituirea documentului, nainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi
lucrtoare nainte de data prsirii teritoriului Romniei.
(2) n situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), seful politiei rutiere din cadrul
Inspectoratului General al Politiei Romne comunic sanctiunea aplicat autorittii strine care a eliberat
documentul.
Art. 221. - (1) Perioada de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la
cererea titularului, dac sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele conditii:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoa.terii regulilor de circulatie;
b) a obtinut permis de conducere cu cel putin un an nainte de svrsirea faptei;
c) n ultimii 3 ani de la data svrsirii faptei pentru care se solicit reducerea perioadei de suspendare
a exercitrii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de msur;
d) n ultimii 2 ani de la data constatrii contraventiei pentru care se aplic sanctiunea
contraventional complementar nu a mai avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule
sau tramvaie.
(2) Conductorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiaz de reducerea perioadei de suspendare a
exercitrii dreptului de a conduce, dac:
a) perioada de suspendare a fost majorat, conform legii;
b) a cumulat, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare n urmtoarele 12 luni de la data expirrii
ultimei suspendri a exercitrii dreptului de a conduce;
c) a fost implicat ntr-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, iar
rezultatul testrii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit c a condus vehiculul n timp ce se afla
sub influenta alcoolului;
d) sanctiunea contraventional complementar s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu
calea ferat cnd barierele sau semibarierele sunt coborte ori n curs de coborre sau cnd semnalele cu
lumini rosii si/sau sonore sunt n functiune.
66
CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 222. - Cu ocazia preschimbrii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie
1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile si noile categorii se face dup cum urmeaz:
a) categoria G cu categoria A;
b) categoria A cu categoria A;
c) categoria B cu categoria B;
d) categoria C cu categoria C;
117

e) categoria D cu categoria D;
f) categoriile C, E si/sau C + E cu categoria CE;
g) categoriile B, C, E si/sau B + E si C + E cu categoriile BE si CE;
h) categoriile C, D, E si/sau C + E si D + E cu categoriile CE si DE;
i) categoriile B, C, D, E si/sau B + E, C + E si D + E cu categoriile BE, CE si DE;
j) categoria F cu categoria Tr;
k) categoria H cu categoria Tb;
l) categoria I cu categoria Tv.
Art. 223. - (1) Politia rutier asigur nsotirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit
competentei.
(2) Se nsotesc cu echipaje ale politiei rutiere demnitari romni sau oficialitti strine cu functii
similare acestora, dup cum urmeaz:
a) Presedintele Romniei;
b) presedintele Senatului;
c) presedintele Camerei Deputatilor;
d) primul-ministru al Guvernului.
(3) n situatii deosebite, care impun deplasarea n regim de urgent, pot beneficia de nsotirea cu
echipaje ale politiei rutiere si mini.trii din Guvernul Romniei sau omologi din strintate aflati n vizit
oficial n Romnia, precum si sefii misiunilor diplomatice acreditati n Romnia, cu ocazia depunerii
scrisorilor de acreditare.
67
(4) Beneficiaz de nsotire si candidatii la functia de Presedinte al Romniei, pe timpul campaniei
electorale, dup validarea candidaturii, numai pe raza localittilor unde au loc activittile electorale.
(5) Beneficiaz de nsotire cu echipaje ale politiei rutiere fostii presedinti ai Romniei, n conditiile
legii.
(6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun
restrictionarea circulatiei pe anumite sectoare, precum si transporturile agabaritice sau speciale vor fi
nsotite
numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Romne, n functie de disponibilitti, contra cost,
potrivit tarifelor stabilite de normele legale.
Art. 224. - (1) La nivelul unittilor de nvtmnt, curs primar si gimnazial, cadrele didactice care
predau orele de educatie rutier vor fi sprijinite si ndrumate de ctre politisti rutieri.
(2) Concursurile organizate la nivelul unittilor de nvtmnt pe teme rutiere vor fi coordonate de
ctre serviciul politiei rutiere din judetul n care si are sediul unitatea de nvtmnt.
Art. 225. - Anexele nr. 1A-1E fac parte integrant din prezentul regulament.


Capitolul 5
118


O intersectie este dirijata cand exista :
1. Agent de circulatie
2. Semafoare in functiune
3. Indicatoare de reglementarea circulatiei :


A. Drum cu prioritate
B. Cedeaza trecerea >>>Asigurarea se face din mers
C. Oprire ( STOP ) >>>Asigurarea se face stand pe loc ( aveti voie sa depasiti indicatorul dar nu si coltul
intersectiei )
D. Intersectie cu un drum fara prioritate ( acesta , nu se instaleaza in localitati )
- 1 anuleaza 2 si 3 >> 2 anuleaza 3
1. Daca nu exista 1 , 2 sau 3 intersectia este nedirijata >>> indiferent ce indicatoare s-ar mai afla ( de
restrictie , de obligare , de informare , de avertizare , panouri aditionale )
2. Situatiile de egalitate se rezolva prin prioritatea de dreapta Exceptie fac tramvaiele ( acesta pierde
prioritatea cand executa virajul la stanga fata de cei care vin din sens opus )
E X E M P L U : ( Obligatoriu la dreapta ) va indica ( nu va da prioritate ) directia pe
care sunteti obligat sa o urmati !

A B C
DCAPITOLUL I: Dispozitii generale.
119


Art. 129 (1) Vehiculul care circul pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele avnd
semnificaia: "Drum cu prioritate", "Intersecie cu un drum fr prioritate" sau "Prioritate fa de circulaia din sens
invers" are prioritate de trecere.

(2) Cnd dou vehicule urmeaz s se ntlneasc ntr-o intersecie dirijat prin indicatoare, venind de pe dou
drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeai semnificaie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.

Art. 130 Conductorul de vehicul care se apropie de intrarea ntr-o intersecie, simultan cu un autovehicul cu regim
de circulaie prioritar care are n funciune semnalele luminoase i sonore, are obligaia s i acorde prioritate de
trecere.

Art. 131 (1) La apropierea de o staie pentru mijloace de transport public de persoane prevzut cu alveol, din care
conductorul unui astfel de vehicul semnalizeaz intenia de a iei, conductorul vehiculului care circul pe banda de
lng acostament sau bordur este obligat s reduc viteza i, la nevoie, s opreasc pentru a-i permite reintrarea n
trafic.

(2) Conductorii de vehicule sunt obligai s acorde prioritate de trecere pietonilor aflai pe partea carosabil pentru a
urca n tramvai sau dup ce au cobort din acesta, dac tramvaiul este oprit n staie fr refugiu.

Art. 132 Conductorul vehiculului al crui mers nainte este obturat de un obstacol sau de prezena altor participani
la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat s reduc viteza i, la nevoie, s opreasc pentru a
permite trecerea vehiculelor care circul din sens opus.

Art. 133 n cazul prevzut la art. 51 alin. (2), conductorii vehiculelor sunt obligai s acorde prioritate de trecere
participanilor la trafic cu care se intersecteaz i care circul conform semnificaiei culorii semaforului care li se
adreseaz.
=== Art. 51. (2) Cnd semaforul este nsotit de una sau mai multe lmpi care emit lumina intermitent de culoare
verde sub forma uneia sau unor sgeti pe fond negru ctre dreapta, acestea permit trecerea numai n directia
indicat, oricare ar fi n acel moment semnalul n functiune al semaforului.===
Art. 134 La ieirea din zonele rezideniale sau pietonale, conductorii de vehicule sunt obligai s acorde prioritate de
trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaz.

Art. 135 Conductorul de vehicul este obligat s acorde prioritate de trecere i n urmtoarele situaii:

a) la intersecia nedirijat atunci cnd ptrunde pe un drum naional venind de pe un drum judeean, comunal sau
local;

b) la intersecia nedirijat atunci cnd ptrunde pe un drum judeean venind de pe un drum comunal sau local;

c) la intersecia nedirijat atunci cnd ptrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;

d) cnd urmeaz s ptrund ntr-o intersecie cu circulaie n sens giratoriu fa de cel care circul n interiorul
acesteia;

e) cnd circul n pant fa de cel care urc, dac pe sensul de mers al celui care urc se afl un obstacol imobil. n
aceast situaie manevra nu este considerat depire n sensul prevederilor art. 120 lit. j) ;

120

===Art. 120 lit. j) cnd pentru efectuarea manevrei se ncalc marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte
sensurile de mers, iar autovehiculul circul, chiar si partial, pe sensul opus, ori se ncalc marcajul care delimiteaz
spatiul de interzicere;===

f) cnd se pune n micare sau la ptrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alturat acestuia fa de
vehiculul care circul pe drumul public, indiferent de direcia de deplasare;

g) cnd efectueaz un viraj spre stnga sau spre dreapta i se intersecteaz cu un biciclist care circul pe o pist
pentru biciclete, semnalizat ca atare;

h) pietonului care traverseaz drumul public, prin loc special amenajat, marcat i semnalizat corespunztor ori la
culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci cnd acesta se afl pe sensul de mers al vehiculului.

Art. 120 (1) Se interzice depirea vehiculelor:

a) n intersecii cu circulaia nedirijat;

b) n apropierea vrfurilor de ramp, cnd vizibilitatea este redus sub 50 m;

c) n curbe i n orice alte locuri unde vizibilitatea este redus sub 50 m;

d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri i n tuneluri. Prin excepie, pot fi depite n aceste locuri vehiculele
cu traciune animal, motocicletele fr ata, mopedele i bicicletele, dac vizibilitatea asupra drumului este
asigurat pe o distan mai mare de 20 m, iar limea drumului este de cel puin 7 m;

e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare i marcaje;

f) pe trecerile la nivel cu calea ferat curent i la mai puin de 50 m nainte de acestea;

g) n dreptul staiei pentru tramvai, atunci cnd acesta este oprit, iar staia nu este prevzut cu refugiu pentru
pietoni;

h) n zona de aciune a indicatorului "Depirea interzis";

i) cnd pentru efectuarea manevrei se ncalc marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers,
iar autovehiculul circul, chiar i parial, pe sensul opus, ori se ncalc marcajul care delimiteaz spaiul de
interzicere;

j) cnd din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conductorul acestuia este obligat s efectueze manevre de
evitare a coliziunii;

k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloan de vehicule n ateptare, dac prin aceasta se intr pe sensul opus
de circulaie.

(2) Se interzice depirea coloanei oficiale.
121


Art. 126 Se interzice ntoarcerea vehiculului:

a) in locurile in care este interzisa oprirea voluntara a vehiculelor , cu exceptia intersectiilor ;

b) in locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia Intoarcerea interzisa ;

c) pe marcajul pietonal;

d) in curbe si alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 50 m ;

e) in apropierea varfurilor de rampa sau la mai putin de 50 m de o parte si de alta a acesteia ;

f) in locurile unde soliditatea drumului nu permite ;

g) pe poduri , sub poduri , in tuneluri , pe viaducte si pasaje denivelate ;

h) pe trecerile la nivel cu cale ferata sau la mai putin de 50 m de acestea ;

i) pe drumurile cu sens unic ;
Art. 127 (1) Pe drumurile publice nguste i/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circul din sensuri
opuse, unele pe lng altele, este imposibil sau periculoas, se procedeaz dup cum urmeaz:

a) la ntlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conductorul acestuia din urm trebuie s manevreze cu
spatele;

b) la ntlnirea unui vehicul greu cu un vehicul uor, conductorul acestuia din urm trebuie s manevreze cu spatele;

c) la ntlnirea unui vehicul care efectueaz transport public de persoane cu un vehicul de transport mrfuri
conductorul acestuia din urm trebuie s manevreze cu spatele.

(2) n cazul vehiculelor de aceeai categorie, obligaia de a efectua o manevr de mers napoi revine conductorului
care urc, cu excepia cazului cnd este mai uor i exist condiii pentru conductorul care coboar s execute
aceast manevr, mai ales atunci cnd se afl aproape de un refugiu.

Art. 128 (1) Se interzice mersul napoi cu vehiculul:

a) n cazurile prevzute la art. 126, cu excepia lit. d) ; Art. 126 lit. d ) pe drumurile cu sens unic;
b) pe o distan mai mare de 50 m;

c) la ieirea de pe proprieti alturate drumurilor publice.

(2) n locurile n care mersul napoi este permis, dar vizibilitatea n spate este mpiedicat, vehiculul poate fi manevrat
napoi numai atunci cnd conductorul acestuia este dirijat de cel puin o persoan aflat n afara vehiculului.

(3) Persoana care dirijeaz manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligat s se asigure c manevra se
efectueaz fr a pune n pericol sigurana participanilor la trafic.
122


(4) Mersul napoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomand
dotarea autovehiculelor i cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.
Art. 174 Se interzice oprirea voluntar a vehiculelor:

a) n zona de aciune a indicatorului "Oprirea interzis";

b) pe trecerile la nivel cu calea ferat curent i la o distan mai mic de 50 m nainte i dup acestea;

c) pe poduri, pe i sub pasaje denivelate, precum i pe viaducte;

d) n curbe i n alte locuri cu vizibilitate redus sub 50 m;

e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puin de 25 m nainte i nainte de acestea;

f) n intersecii, inclusiv cele cu circulaie n sens giratoriu, precum i n zona de preselecie unde sunt aplicate
marcaje continue, iar n lipsa acestora, la o distan mai mic de 25 m de colul interseciei;

g) n staiile mijloacelor de transport public de persoane, precum i la mai puin de 25 m nainte i dup acestea;

h) n dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabil, dac prin aceasta se stnjenete circulaia a dou vehicule
venind din sensuri opuse, precum i n dreptul marcajului continuu, n cazul n care conductorii celorlalte vehicule
care circul n acelai sens ar fi obligai, din aceast cauz, s treac peste acest marcaj;

i) n locul n care se mpiedic vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;

j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificaiile "Drum ngustat", "Prioritate pentru
circulaia din sens invers" sau "Prioritate fa de circulaia din sens invers";

k) pe pistele obligatorii pentru pietoni i/sau bicicliti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule,
semnalizate ca atare;

l) pe platforma cii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puin de 50 m de acestea, dac circulaia vehiculelor pe
ine ar putea fi stnjenit sau mpiedicat;

m) pe partea carosabil a autostrzilor, a drumurilor expres i a celor naionale europene (E) ;

n) pe trotuar, dac nu se asigur spaiu de cel puin 1 m pentru circulaia pietonilor;

o) n locurile unde este interzis depirea.


Art. 143 Se interzice staionarea voluntar a vehiculelor:

a) n toate cazurile n care este interzis oprirea voluntar;

b) n zona de aciune a indicatorului cu semnificaia "Staionarea interzis" i a marcajului cu semnificaia de
interzicere a staionrii;
123


c) pe drumurile publice cu o lime mai mic de 6 m;

d) n dreptul cilor de acces care deservesc proprietile alturate drumurilor publice;

e) n pante i n rampe;

f) Pe partea carosabila a drumurilor nationale. In cazul in care nu este posibila scoaterea vehiculelor in afara partii
carosabile, acestea vor stationa cat mai aproape de marginea drumului .

g) n locul unde este instalat indicatorul cu semnificaia "Staionare alternant", n alt zi sau perioad dect cea
permis, ori indicatorul cu semnificaia "Zona de staionare cu durat limitat" peste durata stabilit.

Art. 123 Conductorul de vehicul este obligat s circule cu o vitez care s nu depeasc 30 km/h n localiti
sau 50 km/h n afara localitilor, n urmtoarele situaii :

1. La trecerea prinintersectiile cu circulatie nedirijata .

2. Pe poduri, sub poduri sau in tuneluri .

3. In curbe periculoase sau lipsite de vizibilitate .

4. La trecerile la nivel cu calea ferata.

5. La trecerea pe langa grupuri si coloane, indiferent daca acestea se afla in mers sau stationeaza .

6. La trecerea pe langa animale .

7. In perimetrul pietelor aglomerate .

8. Atunci cand circula din directie opusa tramvaielor, troleibuzelor sau autobuzelor oprite >in statii, pe drumurile cu o
singura banda pe sens .

9. La depasirea troleibuzelor si autobuzelor oprite in statii, precum si a tramvaielor aflate in statii prevazute cu refugiu
.

10. Pe timp de ceata, ploaie torentiala sau ninsoare abundenta cnd vizibilitatea este sub 100 m .
11. Pe drumuri cu denivelari, semnalizate ca atare, precum si pe cele acoperite cu polei, zapada, mazga sau piatra
cubica umeda

12. in zona de actiune a indicatoarelor de avertizare "Copii" sau "Animale" .

13.La trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare sau marcaje .

14. Atunci cand autovehiculul care circula inaintea sa semnalizeaza intentia de a schimba banda de circulatie sau
directia de deplasare .
124

O p r i r e a - S t a t i o n a r e a - I n t o a r c e r e a -
M e r s u l c u s p a t e l e . . .

C o m p a r a t i i i n t r e m a n e v r e
OPRI REA STATI ONAREA I NTOARCEREA DEPASI REA
MERSUL CU
SPATELE
REDUCEREA VI TEZEI
NU AU
PRI ORI TATE
Ar t . 174 Ar t . 175 Ar t . 164 Ar t . 152 Ar t . 165 Ar t . 158 Ar t . 129
1. i n l ocur i l e unde
est e i nt er zi sa
depasi r ea
1. I n t oat e cazur i l e i n
car e est e
i nt er zi sa opr i r ea
vol untr a .
1. I n l ocur i l e i n car e est e
i nt er zi saopr i r ea
vol unt ar aa vehi cul el or ,
cu except i a i nt er sect i i l or
1. I n i nt er sect i i cu
ci r cul at i a nedi r i j at a .
1. I n t oat e cazur i l e i n
car e est e
i nt er zi saI nt oar cer ea
i nt er zi sa
1. La t r ecer ea pr i ni nt er sect i i l e cu
ci r cul at i e nedi r i j at a .
1. Vehi cul ul
car e i nt r a pe
un dr um
publ i c veni nd
de pe un
dr um l at er al ,
de cat egor i e
i nf er i oar a .
2. I n zona de act i une
a
i ndi cat or ul ui Opr i r e
i nt er zi sasi a
mar caj ul ui cu
semni f i cat i a de
i nt er zi cer e a opr i r i i .
2. I n zona de act i une a
i ndi cat or ul ui cu
semni f i cat i a" St at i onar ea
i nt er zi sa" si a
mar caj ul ui cu semni f i c.
de i nt er zi cer e a
st at i onar i i .
2. I n l ocul unde est e
i nst al at i ndi cat or ul cu
semni f i cat i aI nt oar cer ea
i nt er zi sa
2. I n zona de act i une a
i ndi cat or ul ui " Depasi r ea
i nt er zi sa" .
2. Pe o di st ant a mai
mar e de 50 m .
2. La t r ecer ea pe l anga ani mal e . 2. Vehi cul ul
car e i nt r a
i nt r - o
i nt er sect i e
veni nd de pe
un dr um
publ i c pe
car e nu est e
i nst al at
vr eun
i ndi cat or de
pr i or i t at e,
f at a de
vehi cul el e
car e ci r cul a
di nspr e
dr eapt a .
3. Pe t r ecer i l e pent r u
pi et oni or i l a mai
put i n de 25 m i nai nt e
si i nai nt e de
acest ea.
3. Pe mar caj ul pi et onal 3. Pe t r ecer i l e pent r u
pi et oni semnal i zat e
pr i n i ndi cat oar e si
mar caj e
3. La i esi r ea de pe
pr opr i et at i al at ur at e
dr umur i l or publ i ce.
3. La t r ecer i l e pent r u pi et oni
semnal i zat e pr i n i ndi cat oar e sau
mar caj e .
3. Vehi cul ul
car e ci r cul a
pe un dr um
publ i c pe
car e est e
i nst al at unul
di n
i ndi cat oar el e
cu
semni f i cat i a
" Cedeaza
t r ecer ea" sau
" Opr i r e" .
4. Pe t r ecer i l e l a
ni vel cu cal e f er at a
cur ent a si l a o
di st ant a mai mi ca de
50 m i nai nt e si dupa
acest ea
4. Pe t r ecer i l a ni vel cu
cal ea f er at a cur ent a si
l a mai put i n de 50 m de
acest ea;
4. Pe t r ecer i l e l a ni vel
cu cal ea f er at a cur ent a
si l a mai put i n de 50 m
i nai nt e de acest ea
3. A. I n l ocur i l e i n
car e mer sul i napoi
est e per mi s, dar
vi zi bi l i t at ea i n spat e
est e i mpi edi cat a,
vehi cul ul poat e f i
manevr at i napoi
4. La t r ecer i l e l a ni vel cu cal ea
f er at a.
4. Vehi cul ul
car e
i nt al nest e
i ndi cat or ul
" Pr i or i t at e
pent r u
ci r cul at i a di n
125

numai at unci cand
conducat or ul
acest ui a est e di r i j at
de cel put i n o
per soana af l at a i n
af ar a vehi cul ul ui .
sens i nver s"
.
5. I n cur be si i n al t e
l ocur i cu vi zi bi l i t at e
r edusa sub 50 m
3. Pe par t ea car osabi l a
a dr umur i l or nat i onal e.
I n cazul i n car e nu est e
posi bi l a scoat er ea
vehi cul el or i n af ar a
par t i i car osabi l e,
acest ea vor st at i ona cat
mai apr oape de
mar gi nea dr umul ui .
5. I n cur be si al t e l ocur i
unde vi zi bi l i t at ea est e
r edusa sub 50 m.
5. I n cur be si i n or i ce
al t e l ocur i unde
vi zi bi l i t at ea est e
r edusa sub 50 m
3. B. Per soana car e
di r i j eaza manevr ar ea
cu spat el e a unui
vehi cul est e obl i gat a
sa se asi gur e ca
manevr a se
ef ect ueaza f ar a a
pune i n per i col
si gur ant a
par t i ci pant i l or l a
t r af i c.
5. I n cur be per i cul oase sau l i psi t e
de vi zi bi l i t at e .
5. Vehi cul ul
car e i nt r a
i nt r - o
i nt er sect i e
cu ci r cul at i e
i n sens
gi r at or i u f at a
de cel car e
ci r cul a i n
i nt er i or ul
acest ei a .
6. Pe podur i , pe si
sub pasaj e
deni vel at e, pr ecum si
pe vi aduct e
4. I n pant e si i n r ampe . 6. I n apr opi er ea
var f ur i l or de r ampa sau
l a mai put i n de 50 m de
o par t e si de al t a a
acest ei a.
6. I n apr opi er ea
var f ur i l or de r ampa,
cand vi zi bi l i t at ea est e
r edusa sub 50 m;
3. C. Mer sul i napoi
cu aut ovehi cul ul
t r ebui e semnal i zat cu
l umi na sau l umi ni l e
speci al e di n dot ar e.
Se r ecomanda
dot ar ea
aut ovehi cul el or si cu
di spozi t i ve sonor e
pent r u semnal i zar ea
acest ei manevr e.
6. Pe podur i , sub podur i sau i n
t unel ur i .
6. Vehi cul ul
car e coboar a
o pant a f at a
de vehi cul ul
car e ur ca .
7. I n i nt er sect i i ,
i ncl usi v cel e cu
ci r cul at i e i n sens
gi r at or i u, pr ecum si
i n zona de
pr esel ect i e unde
sunt apl i cat e mar caj e
cont i nue, i ar i n l i psa
acest or a, l a o
di st ant a mai mi ca de
25 m de col t ul
i nt er sect i ei ;
5. I n l ocul unde est e
i nst al at i ndi cat or ul cu
semni f i cat i a" St at i onar e
al t er nant a" , i n al t a zi
sau per i oada decat cea
per mi sa, sau i ndi cat or ul
cu semni f i cat i a " Zona de
st at i onar e cu dur at a
l i mi t at a" pest e dur at a
st abi l i t a .
7. Pe podur i , sub podur i ,
i n t unel ur i , pe vi aduct e
si pasaj e deni vel at e.
7. Pe pasaj e
deni vel at e, pe podur i ,
sub podur i si i n
t unel ur i . Pr i n except i e,
pot f i depasi t e i n
acest e l ocur i vehi cul el e
cu t r act i une ani mal a,
mot oci cl et el e f ar a at as,
mopedel e si bi ci cl et el e,
daca vi zi bi l i t at ea
asupr a dr umul ui est e
asi gur at a pe o di st ant a
mai mar e de 20 m, i ar
l at i mea dr umul ui est e
de cel put i n 7 m;
7. I n per i met r ul pi et el or
agl omer at e .
7. Vehi cul ul
car e se pune
i n mi scar e
sau car e i ese
di n gar aj ,
cur t e, gang
f at a de
vehi cul ul
car e ci r cul a
pe dr umul
publ i c,
i ndi f er ent de
di r ect i a de
depl asar e.
Se
except eaza
aut ovehi cul ul
di n ser vi ci i l e
de t r anspor t
publ i c de
per soane
car e se pune
i n mi scar e
di n st at i i l e
pr evazut e cu
al veol e .
8. I n st at i i l e
mi j l oacel or de
t r anspor t publ i c de
per soane, pr ecum si
l a mai put i n de 25 m
i nai nt e si dupa
acest ea
6. Pn dr ept ul cai l or de
acces car e deser vesc
pr opr i et at i l e al at ur at e
dr umur i l or publ i ce .
8. I n l ocur i l e unde
sol i di t at ea dr umul ui nu
per mi t e;
8. I n dr ept ul st at i ei
pent r u t r amvai , at unci
cand acest a est e opr i t ,
i ar st at i a nu est e
pr evazut a cu r ef ugi u
pent r u pi et oni
8. At unci cand ci r cul a di n di r ect i e
opusa t r amvai el or , t r ol ei buzel or
sau aut obuzel or opr i t e i n st at i i , pe
dr umur i l e cu o si ngur a banda pe
sens .
8. Vehi cul ul
car e execut a
vi r aj ul spr e
st anga f at a
de cel car e
ci r cul a di n
sens opus,
i ncl usi v
126

at unci cand
ci r cul at i a i n
i nt er sect i e
est e di r i j at a
pr i n semnal e
l umi noase .
9. I n dr ept ul al t ui
vehi cul opr i t pe
par t ea car osabi l a,
daca pr i n aceast a se
st anj enest e ci r cul at i a
a doua vehi cul e
veni nd di n sensur i
opuse, pr ecum si i n
dr ept ul mar caj ul ui
cont i nuu, i n cazul i n
car e conducat or i i
cel or l al t e vehi cul e
car e ci r cul a i n
acel asi sens ar f i
obl i gat i , di n aceast a
cauza, sa t r eaca
pest e acest mar caj
7. Pe dr umur i l e publ i ce
cu o l at i me mai mi ca de
6 m .
9. Pe dr umur i l e cu sens
uni c.
9. Cand pent r u
ef ect uar ea manevr ei se
i ncal ca mar caj ul
cont i nuu, si mpl u sau
dubl u, car e despar t e
sensur i l e de mer s, i ar
aut ovehi cul ul ci r cul a,
chi ar si par t i al , pe
sensul opus, or i se
i ncal ca mar caj ul car e
del i mi t eaza spat i ul de
i nt er zi cer e
9. La depasi r ea t r ol ei buzel or si
aut obuzel or opr i t e i n st at i i ,
pr ecum si a t r amvai el or af l at e i n
st at i i pr evazut e cu r ef ugi u .
9. Tr amvai ul
car e
ef ect ueaza
vi r aj ul spr e
st anga f at a
de vehi cul el e
car e ci r cul a
di n sens
opus, daca
semnal i zar ea
r ut i er a di n
acea zona nu
st abi l est e o
al t a r egul a .
10. I n l ocul i n car e
se i mpi edi ca
vi zi bi l i t at ea asupr a
unui i ndi cat or sau
semnal l umi nos
10. Cand di n sens opus
se apr opi e un al t
vehi cul , i ar
conducat or ul acest ui a
est e obl i gat sa
ef ect ueze manevr e de
evi t ar e a col i zi uni i
10. Pe t i mp de ceat a, pl oai e
t or ent i al a sau ni nsoar e abundent a
cand vi zi bi l i t at ea est e sub 100 m .
10. Vehi c ul ul
car e
ef ect ueaza
un vi r aj spr e
st anga sau
spr e dr eapt a
si se
i nt er sect eaza
cu un
bi ci cl i st car e
ci r cul a pe o
pi st a pent r u
bi ci cl et e,
semnal i zat a
ca at ar e .
11. Pe sect oar el e de
dr um unde sunt
i nst al at e
i ndi cat oar el e cu
semni f i cat i i l e " Dr um
i ngust at " , " Pr i or i t at e
pent r uci r cul at i a di n
sens i nver s"
sau" Pr i or i t at e
f at a de ci r cul at i a di n
sens i nver s"
11. Pe sect or ul de
dr um unde s - a f or mat o
col oana de vehi cul e i n
ast ept ar e, daca pr i n
aceast a se i nt r a pe
sensul opus de
ci r cul at i e
11. Pe dr umur i cu deni vel ar i ,
semnal i zat e ca at ar e, pr ecum si
pe cel e acoper i t e cu pol ei ,
zapada, mazga sau pi at r a cubi ca
umeda

12. Pe pi st el e
obl i gat or i i pent r u
pi et oni si / sau
bi ci cl i st i or i pe
benzi l e r ezer vat e
unor anumi t e
cat egor i i de
vehi cul e,
semnal i zat e ca at ar e
12. Se i nt er zi ce
depasi r ea col oanei
of i ci al e
12. I n zona de act i une a
i ndi cat oar el or de
aver t i zar e " Copi i " sau "Ani mal e" .

127

13. Pe pl at f or ma cai i
f er at e i ndust r i al e sau
de t r amvai or i l a mai
put i n de 50 m de
acest ea, daca
ci r cul at i a vehi cul el or
pe si ne ar put ea f i
st anj eni t a sau
i mpi edi cat a
13. At unci cand aut ovehi cul ul car e
ci r cul a i nai nt ea sa semnal i zeaza
i nt ent i a de a schi mba banda de
ci r cul at i e sau di r ect i a de
depl asar e .

14. Pe par t ea
car osabi l a a
aut ost r azi l or , a
dr umur i l or expr es si
a cel or nat i onal e
eur opene ( E)
14. La t r ecer ea pe l anga gr upur i
si col oane, i ndi f er ent daca
acest ea se af l a i n mer s sau
st at i oneaza .

15. Pe t r ot uar , daca
nu se asi gur a spat i u
de cel put i n 1
mpent r u ci r cul at i a
pi et oni l orPlecarea din rampa
Plecarea din rampa se poate efectua in doua moduri :

1. Cu frana de mana .
2. Din ambreiaj ( Fara frana de mana ).

Plecarea in rampa cu frana de mana.
O modalitate mai usoara pentru a porni in rampa este aceea ca in momentul opririi sa actionam frana de ajutor
(frana de mana). Dupa cuplarea franei de ajutor introducem schimbatorul de viteze in treapta 1 acceleram usor si
ridicam fin piciorul stang de pe ambreiaj pana la punctul de cuplare (locul in care simtim ca discul de ambreiaj incepe
sa frece placa de presiune). In momentul in care simtim un usor tremur la autovehicul se poate decupla frana de
mana deoarece autovehiculul nu mai poate sa mearga in spate, acceleram usor si continuam sa ridicam foarte fin
piciorul de pe ambreiaj.
Pornirea in rampa cu ambreiaj patinat .
Cea mai uzuala modalitate de plecare in rampa se face cu ajutorul ambreiajului patinat. Dupa oprirea
autovehiculului in rampa, pedalele de ambreiaj si frana se tin apasate si se introduce schimbatorul de viteze in
treapta 1. Pentru a porni fara ca autovehiculul sa mearga innapoi trebuie sa tinem apasata pedala de frana si sa
ridicam fin pedala de ambreiaj pana simtim ca autoturismul tremura usor (punctul de cuplare ambreiaj-placa de
presiune), in momentul cand simtim acest tremur, riducam piciorul drept de pe frana si apasam cu el usor pedala de
acceleratie, ridicand in acest timp si piciorul de pe ambreiaj 1-2 milimetri pentru a ajuta autovehiculul sa plece de pe
loc.
Cum exersam manevra.
Cautati un loc cu circulatie redusa in care exista o rampa si faceti urmatorul exercitiu:
128

- Dupa ce a-ti oprit in rampa, introduceti schimbatorul de viteze in treapta 1, ridicati usor piciorul stang de pe
ambreiaj pana simtiti ca autovehiculul incepe sa tremure usor si eliberati frana de serviciu trecand piciorul
drept pe acceleratie.
-Daca autovehiculul sta pe loc in rampa, ridicati usor piciorul de pe ambreiaj (1-2mm peste punctul de
cuplare) pana simtiti ca autovehiculul porneste. In momentul in care autovehiculul pleaca de pe loc apasati
usor ambreiajul (2-3 mm) astfel in cat acesta sa se opreasca si sa mearga usor la vale cu spatele. Fara a
actiona frana, doar ridicand usor piciorul de pe ambreiaj (2-3 mm) incercati sa stabilizati autovehiculul si sa-l
faceti sa se opreasca din nou in rampa. Repetati exercitiul de mai multe ori.
- nu supraturati motorul.
- lucrati fin cu ambreiajul pentru a nu se opri motorul.
- efectuati acest exercitiu doar daca nu aveti alt autovehicul in spate.

Intoarcerea din trei miscari
Una dintre probele examenului de conducere este intoarcerea din trei miscari.
Importanta acestei manevre consta in necesitatea utilizarii ei in traffic. Astfel pe strazile cu circulatie in ambele
sensuri ( cu o singura banda pe sens ), datorita spatiului insuficient dintre marginile partii carosabile, autovehiculul nu
poate fi intors dintr-o singura miscare.
Pentru a intoarce autovehiculul prin manevre inainte si innapoi trebuie sa respectam cateva etape:
1. Semnalizam dreapta , reducem viteza si oprim autovehiculul cat mai aproape de marginea din dreapta partii
carosabile.
2. Viram stanga TOTAL si introducem schimbatorul de viteze in treapta 1.
3. Semnalizam stanga, ne asiguram din fata si din spate pentru a fi siguri ca nu se apropie un alt participant la trafic
si pornim incet spre marginea din stanga partii carosabile. Oprim fara a lovi bordura , sau alte obstacole aflate pe
trotuar.
4. Viram dreapta TOTAL si introducem schimbatorul de viteze in marsarier.
5. Ne asiguram STANGA , DREAPTA si facem plecarea de pe loc incet cu spatele catre bordura din partea
dreapta a soselei. Pe toata perioada acestei manevre trebuie sa ne asiguram atat la pietonii cat si la vehiculele si
autovehiculele care pot circula in acel moment. De asemenea trebuie sa ne intoarcem privirea catre roata din stanga
spate pentru a opri inainte de a lovi bordura, sau alt obstacol aflat pe trotuar ( masina parcata, copac, stalpi da
beton, pietoni, etc....).
6. Viram stanga TOTAL si introducem schimbatorul de viteze in treapta 1.
7. Facem pornirea de pe loc incet , concomitent cu asigurare in partea dreapta ( pentru a nu se strecura un
biciclist , prin spatiul ramas intre botul masinii noastre si bordura din fata. ) si incadrarea corecta pe banda
corespunzatoare directiei de mers.


Conducere Preventiva
Conducere preventiva :

Comportamentul rutier care asigura prevenirea accidentelor prin anticiparea si evitarea situatiilor periculoase
determinate de ceilalti participanti la trafic, precum si adaptarea vitezei la conditiile de drum, de trafic si
meteorologice.

129

Conducerea preventiva se bazeaza pe:
1. pregatirea mentala pentru efectuarea unei curse, conduita fizica si psihica a conducatorului auto.
2. vederea, observarea si concentrarea asupra pericolelor actuale sau potentiale.
3. stapanirea tehnicilor de conducere necesare pentru a evita o situatie periculoasa sau de a limita consecintele unei
astfel de situatii pe cale sa se produca.

Conducerea preventiva

In urma cresterii semnificative a numarului de autovehicule care circula pe drumurile publice, cunoasterea
perfecta a legislatiei rutiere si practicarea conducerii autovehiculului conform literii legii, nu mai este suficienta pentru
a stopa numarul mare de accidente rutiere. Din aceasta cauza fiecare individ care participa la traficul rutier, are
obligatia de a fi constient ca este dator sa adopte o conduita care il protejeaza si care il ajuta sa previna accidentarea
celorlalti participanti la trafic.
- Conduita preventiva reprezinta comportamentul individului care duce la sporirea sigurantei circulatiei, la salvarea
de vieti omenesti, la prevenirea evenimentelor rutiere si la atenuarea consecintelor acestor evenimente rutiere in care
pot fi implicate toate categoriile de participanti la trafic.
- Conducerea preventiva este accesibila tuturor participantilor la trafic indiferent de varsta, atat prin insusirea
normelor ei, cat si prin perfectionarea cunostintelor practice in vederea prevenirii si evitarii accidentelor. Insusirea si
aplicarea corecta a normelor de conduita preventiva depind in egala masura atat de nivelul de pregatire teoretica si
practica, de vechime in conducere, cat si de nivelul de inteligenta al fiecarui individ in parte.
- Ca elemente de baza ale conduitei preventive putem enumera: vigilenta, prevederea, indemanarea, judecata si
cunostintele practice, la care se poate alatura si prudenta de care trebuie sa dam dovada in toate situatile care ne
apar in trafic. De aceea este bine sa nu considerati nici o data ca sunteti prea buni sau ca v-ati intalnit cu toate
situatile din trafic, din contra incercati sa va autoperfectionati continnu, deoarece permanent mai este ceva de invatat.
Inainte de a apasa pe acceleratie folositi capul pentru a judeca si a lua masuri de prevenire asupra situatilor din trafic.
In incheiere va urez Drum bun si fara evenimente rutiere pe care sa nu le puteti evita cu bine !!!

Factorii conduitei preventive :

1 Vigilenta

Reprezinta capacitatea conducatorului auto de a fi atent in permanenta la ceea ce se intampla in jurul sau in timpul
conducerii si de a fi pregatit sa actioneze prompt pentru evitarea oricarui accident.
Vigilenta solicita toate simturile unui conducator auto:
- Vazul Conducatorul auto urmareste drumul, semnalizarea rutiera, comportamentul celorlalti participanti la
trafic.
- Auzul Receptioneaza informatii despre aparitia unei defectiuni sau functionarea necorespunzatoare a unor
mecanisme sau angrenaje ale autovehiculului ( batai, ciocanituri, detonatii , etc )
- Mirosul Receptioneaza nereguli privind functionarea necorespunzatoare a diferitelor sisteme sau mecanisme
( frecarea franei, scurtcircuit , etc )
- Simtul tactil Ajuta la actionarea dozata a pedalelor, receptionarea vibratiilor, receptionarea comportamentului
dinamic al autovehiculului.
130

Toate aceste informatii vor fi prelucrate de sistemul nervos si transformate intr-un comportament armonios ce are
drept scop conducerea corecta si evitarea accidentelor de circulatie.
Diminuarea vigilentei este determinata de:
- vorbitul la telefonul mobil.
- consumul de alimente in timpul condusului.
- manuirea CDplayer-ului sau a radioului.
- aprinderea tigarii.
- intoarcerea capului catre pasagerii din autovehicul.
- balansarea diferitelor obiecte plasate in campul vizual - papusi, brelocuri, perdelute etc.
- discutii, gesturi ale pasagerilor din autovehicul.

2 Prevederea
Reprezinta capacitatea conducatorului auto de a anticipa situatiile din trafic si modul de desfasurare a acestora,
pentru a evalua daca ele pot deveni periculoase; aceasta capacitate presupune inclusiv prevederea greselil or
celorlalti participanti la trafic si recunoasterea particularitatilor acestora.

3 Judecata
Este capacitatea conducatorului auto de a fi capabil sa aleaga varianta optima de iesire dintr-o situatie periculoasa
aparuta pe neasteptate n trafic; acest proces se petrece ntr-un timp foarte scurt conducatorul auto trebuind sa
judece prompt, rapid, selectiv si corect situatia aparuta si sa actioneze n consecinta.

4 Indemanarea
Reprezinta capacitatea conducatorului auto de a efectua corect toate manevrele impuse de traficul rutier: depasiri,
viraje, opriri, parcari etc. Aceste deprinderi se vor forma dupa multe exercitii dar, o data formate, ca si acte reflexe,
ele vor putea constitui premise pentru o conducere n siguranta.

Tehnici de baza in conducerea preventiva.
Aceste tehnici se bazeaza pe:
- Vederea, observarea si concentrarea asupra pericolelor actuale sau potentiale.
- Pregatirea mentala pentru efectuarea unei curse, conduita fizica si psihica a conducatorului auto.
- Stapanirea tehnicilor de conducere necesare pentru a evita o situatie periculoasa sau de a limita consecintele
unei astfel de situatii pe cale sa se produca.
1. Vederea
Cel mai important simt folosit in conducere este vazul; prin intermediul acestuia soferul receptioneaza aproximativ
90% din informatiile privind traficul rutier.
O vedere buna permite.
- distingerea formelor si detaliilor.
- perceptia globala.
- evaluarea distantelor si vitezelor.
- evaluarea culorilor.
Ce trebuie sa stii despre vigilenta vizuala reguli
131

1. Regula celor 15 secunde: priveste departe inaintea vehiculului pe care il conduci astfel incat sa stii ce se petrece
intre vehiculul dvs si un reper fix, la are nu trebuie sa ajungeti in mai putin de 15 secunde. Astfel poti dispune de timp
pentru a reactiona la situatiile aparute in trafic.
Cum deprind aceasta regula?
Simplu :
a . alege un reper fix inaintea vehiculului ( indicator, borna kilometrica, copac etc )
b . incepe sa numeri: o mie unu, o mie doi etc.
c . daca ajungi cu vehiculul la reperul ales in mai putin de 15 secunde atunci privirea ta este indreptata prea
aproape in fata vehiculului. Este posibil ca o situatie neasteptata din trafic sa te surprinda datorita intarzierii cu care o
percepi !
2. Pastreaza o imagine globala a situatiei: intotdeauna trebuie sa stii ce se petrece in fata si in spatele tau, dar si in
partile laterale ale vehiculului condus.
Pentru aceasta trebuie sa observati in fata, respectand regula 1, dar si in partile laterale ale vehiculului, utilizand
vederea periferica, precum si ceea ce se intampla in spatele vehiculului, utilizand oglinzile retrovizoare. n localitate
puteti pastra un interval de 4 - 6 secunde fata de vehiculul ce va precede; acest interval permite pastrarea imaginii
globale, dar si supravegherea vehiculului care ruleaza in fata dvs. Atentie la unghiurile moarte!
3. Mentine ochii in miscare; exista o stransa legatura intre miscarea oculara si producerea accidentelor rutiere.
Privirea fixa elimina posibilitatea de a vedea zonele exterioare, limitrofe ale vehiculului. Ochii trebuie sa se miste la
fiecare 2 secunde. n oglinzile retrovizoare trebuie privit o data la 4,5 secunde.
4. Pastreaza o solutie de rezerva; trebuie sa aveti intotdeauna o solutie pregatita pentru rezolvarea unei situatii din
trafic. Nu puteti presupune doar ca ceilalti (pietoni, conducatori de vehicule) vor contribui si ei la rezolvarea situatiei.
Luati masuri de precautie! Aveti la indemana doua solutii: modificarea directiei sau modificarea vitezei: in oricare
dintre acestea trebuie avut in vedere iesirea cu minimum de consecinte dintr-o situatie periculoasa
5. Fii vizibil; pentru ca ceilalti sa va vada trebuie sa comunicati; nu presupuneti ca ceilalti v-au vazut! Folositi
claxonul, luminile indicatoare de directie, flash-urile, schimbati usor pozitia vehiculului. Asigurati-va ca mesajul pe
care vreti sa-l transmiteti este unul univoc si a fost receptat de cel caruia il adresati!
2. Pregatirea mentala si fizica
Conducatorul auto trebuie sa posede, pe langa cunostintele teoretice li practice, o anumita conduita in conducerea
vehiculelor pe drumul public; i se cere sa posede a anumita conditie fizica si psihica necesare pentru a nu savarsi un
eveniment rutier sau pentru a iesi cu minim de consecinte dintr-o situatie periculoasa.
Oboseala constituie unul dintre factorii care genereaza accidente rutiere; ea este deseori ignorata, multi soferi
considerand ca o cafea, un energizant, spalatul pe fata, pot inlocui odihna. Soferii trebuie sa cunoasca semnele
oboselii si riscurile scaderii vigilentei
Alcoolul afecteaza perceptia, gandirea si reflexele conducatorului auto. Cercetarile au arata ca de la 0,3
debuteaza riscul producerii unui accident (aprox. o bere sau un pahar cu vin); la 0,8 riscul este multiplicat de 10 ori
iar la 1,2 riscul producerii unui accident se multiplica de 35 de ori.
Principalele efecte ale alcoolului sunt:
- scade nivelul concentrarii;
- reduce campul vizual;
- mareste timpul de reactie;
132

- diminueaza precizia gesturilor, reflexele scad;
- euforie, agresivitate sau emotivitate;
Medicamentele din grupa celor psihotrope influenteaza negativ capacitatea de a conduce. Exista aproximativ
1000 de medicamente cu asemenea influenta sedative, tranchilizante, antiseptice, microrelaxante, analgezice etc.
Acestea pot genera somnolenta, astenie, scad capacitatea de concentrare, diminueaza performantele, induc tulburari
in comportament si coordonarea miscarilor, reduc precizia si atentia.
IARNA Frana de motor

ABS
Inainte de a incepe sa discutam despre traficul pe timp de iarna doresc sa va explic cum se poate frana cat mai
eficient cand avem zapada sau gheata sub roti.
Ex: Daca suntem in treapta a-3-a la o viteza de 50-55 km/h:

- Ridicam piciorul de pe acceleratie si il pozitionam pe pedala de frana, apasand cu finete pe aceasta fara a calca
ambreiajul.
- Cand ajungem la o viteza de 35-40 km/h ridicam piciorul de pe frana, calcam ambreiajul,introducem schimbatorul
de viteza in treapta a-2-a, ridicam piciorul de pe ambreiaj, dupa care putem sa calcam usor pe pedala de frana.
- Cand autovehiculul ajunge la o viteza foarte mica (turatia de ralanti a motorului in treapta a doua), se poate calca
ambreiajul si usor pedala de frana pana la oprire.
- In mod normal coborarea in frana de motor pana la treapta a-2-a de viteza este suficienta, dar daca aveti polei
sub roti este indicat sa folositi si treapta intai.
- Foarte important este ca pe zapada sau gheata sa nu calcati concomitent pedala de ambreiaj si frana.
Pare foarte complicata aceasta metoda de reducere a vitezei, dar dupa cateva exercitii totul devine mult mai simplu.
Este singura metoda de reducere a vitezei care scade mult riscul intrarii in derapaj al autovehiculului.
Sunt sigur ca unele persoane care citesc aceste randuri v-or spune ca am idei invechite deoarece autotvehiculele
moderne sunt dotate cu ABS (sistem antiblocare a rotilor la franare) si ESP (controlul derapajului in tractiune). Este
adevarat ca au aparut aceste sisteme de siguranta deosebit de bune, dar sa nu uitam ca orice sistem se poate
defecta. De asemenea trebuie sa recunoastem ca am gresit in manevrarea autoturismului daca simtim ca aceste
sisteme intra in functiune. Trebuie sa tinem cont ca la viteze neadecvate nici un sistem nu ne poate scapa de
accident.
Atentie! - Pe zapada sau gheata orice reducere a vitezei trebuie inceputa cu mult inainte de locul in care dorim sa
oprim (spatiul de franare pe gheata poate sa creasca cu pana la de 10x distanta de franare pe un carosabil uscat).
Acest spatiu depinde de mai multi factori printre care cei mai importanti sunt: viteza de deplasare, coeficientul de
aderenta al carosabilului, tipul (vara, iarna) si gradul de uzura al anvelopelor ,unghiul de inclinatie al portiunii de drum
pe care circulam (panta, aliniament, rampa).
Cea mai dificila oprire in cazul in care circulam pe un drum acoperit cu zapada sau gheata, este oprirea in panta (
coborare ).
Este o descoperire a specialistilor de la firma Volvo. Prescurtarea vine de la Side Impact Protection System, un
termen ce denumeste prima utilizare a airbagurilor laterale, precum si a unui schelet foarte stabil al ramelor podelei.
Acest sistem dublu a fost o inovatie care asigura si astazi, o buna protectie a calatorilor impotriva efectelor unei
eventuale ciocniri laterale.
133

Unghiul mort

Unul din factorii importanti pentru prevenirea accidentelor in cazul schimbarii benzilor de circulatie, il reprezinta
cunoasterea notiunii de unghi mort. Asigurarea in oglinzile retrovizoare fara o asigurare in unghiul mort este
incompleta.
Majoritatea accidentelor care se produc la schimbarea benzii de circulatie sunt cauzatae de necunoasterea sau
ignorarea asigurarii in unghiul mort. Trebuie stiut ca in cazul in care pe banda din stanga sau din dreapta se afla la
foarte mica distanta un autovehicul, acesta se poate afla in zona lipsita de vizibilitate a oglinzilor (unghiul mort).
Pentru a evita aceasta situatie periculoasa, pe langa asigurarea in oglinzi, intoarcerea capului pentru asigurarea in
zona unghiului mort, nu este numai necesara ci si obligatorie.Schimbarea benzilor spre stanga

La trecerea de pe banda intai pe banda a doua ne asiguram la
oglinda retrovizoare din habitaclu, la oglinda de pe portiera din
partea stanga fata si intoarcem capul spre stalpul usii din stanga
pentru a observa daca nu avem un autovehicul in unghiul mort.

Etape pentru asigurarea corecta la schimbarea benzilor
de circulatie:
- la asigurarea in oglinda din interiorul autovehiculului (habitaclu)
nu observam nici un autovehicul;


Schimbarea benzilor spre dreapta

La trecerea de pe banda a doua pe banda intai
ne asiguram in oglinda din habitaclu, in oglinda de
pe portiera din dreapta si intoarcem privirea spre
geamul portierei din partea dreapata spate pentru
a observa daca nu exista nici un autovehicul in
unghiul mort.
Etape ce trebuie urmarite pentru a realiza o
asigurare corecta la schimbarea benzilor de la
dreapta spre stanga.
- se observa ca in spatiul de vizibilitate al oglinzii
134- nici la asigurarea in oglinda retrovizoare din stanga nu se
observa posibile pericole in cazul manevrei de schimbare a benzii
spre stanga.- in cazul in care intoarcem privirea spre stalpul portierei din
stanga ( unghiul mort din stanga), observam autovehiculul care
era imposibil de reperat in oglinzile retrovizoare.
- intoarcerea capului spre stanga, la unghiul mort se face pentru
o perioada de doar cateva fractiuni de secunda.

interioare nu se observa autovehicule.- nici la asigurarea in oglinda de pe portiera din
dreapta nu se observa posibile pericole in cazul
manevrei de schimbare a benzii spre dreapta.
- in cazul in care intoarcem privirea spre geamul
portierei din partea laterala dreapta spate (unghiul
mort), observam autovehiculul care era imposibil
de reperat in oglinzi;
- intoarcerea capului spre dreapta spate, la unghiul
mort se face pentru o perioada de doar cateva
fractiuni de secunda;135- in imaginea de jos se poate observa pozitia prin care
autovehiculul de pe banda a doua (stanga) este in unghi mort fata
de autovehiculul de pe banda intai (dreapta).


- imagine din lateral a autovehiculului ajuns in unghiului mort in
cazul schimbarii benzii spre stanga.- in imaginea de jos se poate observa pozitia prin
care autovehiculul de pe banda intai (dreapta),
este in unghi mort fata de autovehiculul de pe
banda a doua;- imagine din lateral a autovehiculului intrat in
unghiul mort in cazul schimbarii benzii spre
dreapta;


136

ATENTIE
Asigurarea in unghiul mort (intoarcerea capului) se face pentru o perioada de cateva fractiuni de secunda. O
mentinere a privirii pentru o perioada de mai multe secunde in unghiul mort, poate fi periculoasa din cauza unor
schimbari rapide a situatiei din traficul din fata noastra (autovehiculul din fata franeaza brusc, pietoni care traverseaza
neregulamentar strada,etc.)

Situatii cu potential de risc.
Situatii cu potential de risc.

1. Trecerile de pietoni.
Indiferent unde ar aparea, la intersectii, in apropierea statiilor mijloacelor de transport in comun, sau in apropierea
scolilor, trecerile pentru pietoni constituie un important factor de risc in circulatia urbana, si nu numai, datorita
prostului obicei al pietonilor, de a se angaja in traversare fara o minima asigurare - legea neobligindu-i la acest lucru,
considernd trecerea de pietoni un fel de proprietate personala pe care ii vom vedea mergnd alene sau
purtnd discutii cu prietenii.
Asteptati-va la asta si nu va enervati ! Niciodata disputa nu trebuie inceputa de cel de la volan, macar pentru
faptul ca este mai educat in ce priveste circulatia pe drumurile publice si ajutat fiind de masina, oricum va ajunge
unde are nevoie inaintea pietonului, care poate a asteptat in frig un mijloc de transport in comun.
Obligatia clara a conducatorului in preajma trecerilor pentru pietoni este - reducerea vitezei, si observarea fluxului
de pietoni ce se deplaseaza pe trotuar, anticipnd intentia lor de a traversa
2. Circulati cu mare atentie prin intersectii.
Acordati prioritate celor in drept.
3. Circulatia pe timp de noapte.
Se constituie intr-un factor de risc datorat utilizarii gresite a luminii de drum si a celei de intlnire de catre unii
conducatori, sau proastelor reglaje la nivelul farurilor, ajungindu-se la orbire , fara sa mai vorbim de prezenta pe
carosabil a vehiculelor simple, cu tractiune animala sau chiar a pietonilor, fara sa le fie in nici un fel semnalizata
prezenta. Daca circulati noaptea, asigurati-va ca farurile va sunt reglate si reglajul lor poate fi corectat usor, din
interior, in functie de incarcarea autovehiculului, folositi corespunzator luminile farurilor, schimbnd din timp la
intersectarea cu alt autovehicul, concomitent reduceti viteza si pastrati-va in permanenta atentia concentrata asupra
drumului pentru a putea recunoaste la timp eventualele alte vehicule nesemnalizate ce se deplaseaza pe partea
carosabila sau pietonii.
4. Circulatia in conditii meteo defavorabile.
Circulatia in conditii meteo defavorabile(ploaie, polei, gheata, zapada, etc) este o adevarata aventura la care nu
ar trebui sa se incumete dect soferii peste care au trecut macar 12 luni de vechime. Daca totusi ati fost surprins de
ploaie in timpul deplasarii, reduceti viteza, puneti in functiune stergatoarele de parbriz si daca nu ati facut-o inainte de
deplasare, asigurati-va ca instalatia spalatorului de parbriz functioneaza. Ginditi-va la ce fel de pneuri aveti; pentru
cele mai uzate sau pentru cele speciale pentru asfalt poate aparea fenomenul de acvaplanare.
137

Toamna, pot aparea diferente importante de temperatura de la o zona la alta ( in cazul in care faceti curse lungi ),
diferente de temperatura ce pot surprinde prin aparitia poleiului pe sectoare scurte - in special pe poduri sau in
zonele inalte, a cetii in zonele joase, sau a noroiului pe sectoare de drum din preajma cmpurilor fermelor agricole
sau in mediu rural.
Primavara, asteptati-va la multe gauri aparute in iarna, precum si la prezenta nisipului si a altor materiale
antiderapante ce au fost utilizate iarna si care acum numai antiderapante nu sunt!
PSS - Sistemul care anticipeaza pericolele
PSS - Sistemul care anticipeaza pericolele

Cum pot fi prevenite accidentele grave? Cum pot fi soferii ajutati de tehnologie? Cercetatorii de la Bosch lucreaza
intens la aceste subiecte.
Un fapt important este: cu cat este observat mai devreme un pericol, cu atat mai multe posibilitati are soferul de a
reactiona. O alta concluzie a fost ca multi soferi nu sunt in stare sa faca "toate lucrurile care trebuie" in momentul
socului. De exemplu nu franeaza destul de rapid, reducand astfel distanta disponibila pentru franare.
Solutia de la Bosch pentru astfel de situatii este PSS - Sistemul de anticipare a pericolelor. Tehnologia inteligenta
avertizeaza din timp soferul, il ajuta si intervine in caz de urgenta pentru a reduce consecintele unui accident.
Vedere de ansamblu asupra PSS
Un sistem radar foarte evoluat monitorizeaza constant zona din fata vehiculului. Programul PSS analizeaza
informatia venita de la "ochiul electronic" si poate recunoaste o situatie periculoasa in stadiu incipient.

De indata ce un accident este probabil, sunt declansate masurile de siguranta, in trei etape - mai repede decat
poate reactiona orice sofer.
1. Prima etapa a PSS ( PBA ) pregateste vehiculul pentru oprirea de urgenta pentru a reduce la minim distanta
necesara franarii..
2. Daca soferul nu detecteaza soferul si nu reactioneaza, tehnologia il avertizeaza de pericol cu o frana de scurta
durata si/sau semnale acustice/vizuale si/sau un mic soc prin intermediul centurii de siguranta. Aceasta functie se
declanseaza in cea de-a doua etapa (PCW).

3. n a treia etapa sistemul actioneaza independent frana de urgenta inaintea unui accident inevitabil, daca soferul nu
reactioneaza la timp (PEB).
Viitorul este deja aici
Poate suna a science fiction pentru unii oameni, dar ingerul pazitor electronic PSS va imbunatati in curand
siguranta pe strazile Europei: prima parte a sistemului - Predictive Brake Assist ( PBA ) - va intra in productie in acest
an. Urmatorul modul, Predictive Collision Warning ( PCW ) este aproape gata de productia de serie.
Predictive Safety Systems in detaliu
PSS foloseste inteligent sistemele de siguranta si confort existente ABS, ESP

, Hydraulic Brake Assist ( HBA ) si


Adaptive Cruise Control (ACC). Combinand si folosind aceste sisteme este posibila detectarea unui posibil accident
si lansarea unor masuri eficiente de evitare.
Detectarea pericolelor: senzori de inalta performanta
138

Senzorul radar folosit deja la pilotul automat inteligent (Adaptive Cruise Control) pentru a mentine automat
distanta adecvata fata de vehiculul din fata poate servi si PSS pentru to scanarea unei distante de 200. Senzorul
detecteaza vehiculele de pe aceeasi banda si calculeaza distanta pana la ele si viteza acestora. Sistemele PSS sunt
active permanent, indiferent daca ACC este pornit sau nu.
Pregatirea ideala a manevrei de franare:
Asistentul de franare - Predictive Brake Assistant (PBA)

Daca senzorii detecteaza riscul unui accident, aparand posibilitatea unei opriri de urgenta, Asistentul de franare
(PBA) - prima etapa a PSS - pregateste sistemul de franare pentru oprirea de urgenta. El alimenteaza n avans
circuitul de franare pentru a ajunge mai repede la presiunea necesara, si pozitioneaza sistemul de franare aproape
de discuri, fara ca soferul sa observe. De asemeni, PBA micsoreaza nivelul critic de franare de la care se activeaza
asistentul hidraulic de franare ( HBA ). Studiile au aratat ca astfel de masuri pot fi foarte eficiente: chiar si in situatii
critice, doar o treime din soferi reactioneaza cu o manevra de franare de urgenta. Majoritatea soferilor sunt atat de
ezitanti incit asistentul hidraulic de franare nici nu este activat.

Soferii castiga timp pretios: de indata ce apasa pe frana, are la dispozitie performanta completa de franare -
aproximativ 30 milisecunde mai devreme. Combinand rectia soferului cu cea a asistentului de franare se poate scurta
semnificativ distantele de franare.
Reactie mai rapida: Avertizarea de coliziune
- Predictive Collision Warning (PCW) -

Al doilea modul al PSS, avertizarea de coliziune (PCW), avertizeaza soferii in situatii critice. O frana de scurta
durata, un mic soc prin intermediul centurii de siguranta semnale acustice si vizuale, toate aceste alerteaza soferul
de pericolul iminent.

Numerele vorbesc de la sine: un studiu al Asociatiei Asiguratorilor Germani* arata ca aproape jumatate din soferii
implicati in accidente nu au franat deloc*. Avertizarea la timp permite soferilor sa reactioneze mai repede in caz de
pericol, cu o manevra de evitare si/sau cu frana pentru a reduce viteza impactului. PCW contribuie astfel la evitarea
multor accidente si la micsorarea gravitatii coliziunilor.
* Sursa: Prof. Langwieder, Association of German Insurers
Interventie activa:
Frana de urgenta - The Predictive Emergency Brake (PEB)

Daca soferul nu reactioneaza in ciuda tuturor avertizarilor, sistemul detecteaza accidentul inevitabil si activeaza
frana de urgenta ( PEB ). Pana in acest moment soferul era partea activa, fiind doar sprijinit de sistemele de
securitate. Dar din acest moment, PEB actioneaza automat manevra de franare de forta maxima. Sistemul foloseste
ultima sansa pentru a reduce forta coliziunii iminente si a micsora urmarile impactului.
Este necesara siguranta maxima

Din moment ce PEB intervine activ in conducerea masinii, Bosch aplica cele mai stricte standarde de siguranta
pentru recunoasterea obiectelor si evaluarea riscului de accident. Aceasta inseamna ca sistemul radar trebuie sa fie
sprijinit de un alt sistem de masura, cum ar fi senzorii video.
CAPS: Si mai siguri in viitor

139

Noi sisteme electronice vor contribui la reducerea la minim a numarului de accidente si a riscului de ranire. O
metoda promitatoare este combinarea sistemelor active si pasive cu PSS, pe care Bosch il dezvolta in cadrul
programului CAPS.
PSS sunt primul pas in aceasta directie.
n viitor, functiile CAPS nu doar vor preveni sau reduce impactul coliziunilor frontale, ci vor oferi vehiculelor protectie
de jur imprejur, pentru diferite tipuri de accidente. Soferii vor avea un sprijin activ in situatiile periculoase care pot
duce la coliziuni laterale, in spate sau multiple, sau care pot cauza rasturnarea vehiculului.

Inginerii din cercetare de la Bosch lucreaza pentru a face vehiculele din ce in ce mai sigure pentru toti participantii
la trafic. Viziunea noastra este un trafic stradal fara accidente.
Pregatirea pentru iarna

Pregatirea autoturismului pentru iarna
- Schimbarea lichidului de racire al motorului cu altul nou, sau completarea acestuia cu antigel in amestec (trebuie
masurata densitatea lichidului de racire din motor pentru un amestec optim).

- Inainte de venirea iernii, atunci cand este necesara schimbarea uleiului de motor, (mai ales in cazul uleiurilor
minerale) este indicat sa cumparati ulei de iarna,cu un grad de vascozitate mai mica.

- ATENTIE ! Folositi uleiuri recomandate de constructorul autovehiculului.

- Odata cu sosirea temperaturilor sub zero grade celsius nu uitati ca in vasul de apa a-l stergatoarelor de parbriz
sa introduceti solutii de spalat care nu ingheata.

- Schimbarea anvelopelor de vara cu cele cu profil de iarna (anvelopele de iarna pe langa un profil special pentru
zapada si drum alunecos, contin un procentaj mai mare de cauciuc natural, ceea ce le confera o aderenta mai buna
la temperaturi scazute).

- Odata cu scaderea temperaturii mediului ambiant, scade si presiunea in pneuri, motiv pentru care este necesara
verificarea periodica a acestora.

- In imaginile de mai jos se poate observa cum spatiul de franare la aceeasi viteza data creste o data cu
schimbarea conditiilor de mediu.
140- Pentru ca un pneu sa asigure o aderenta cat mai buna cauciucul trebuie sa fie cat mai flexibil.

- Un pneu de iarna poate avea de 10 ori mai multe lamele si blocuri decat un pneu de vara.

- Este necesara verificarea electrolitului in bateria de acumulator, o scadere a nivelului de electrolit in baterie poate
duce la scaderea randamentului acesteia si chiar la defectarea ei.

- Nivelul electrolitului trebuie sa fie cu aprox. 1,5 cm peste placile de plumb din carcasa.

- ATENTIE ! Nu toti acumulatorii auto au nevoie de electrolit, exista si baterii uscate (cu pasta).
IARNA Pregatirea pentru drum .
Pregatirea autovehiculului pentru drumuri in afara localitatilor
- Pregatirea autoturismului pentru calatorii in afara localitatilor.
Inainte de a pleca intr-o calatorie in afara localitatii este bine ca pe langa ustensilele din dotarea autovehiculului
(triunghiuri reflectorizante, trusa de prim ajutor, cric, roata de rezerva si instinctor), sa ne dotam si cu:
- lanturi antiderapante;
- patura sau sac de dormit;
- mancare pentru 12-24 ore;
- rezerva de apa de 5 litri;
- lopata pentru zapada cu coada telescopica;
- lanterna, chibrite, lumanari, cutit sau toporisca;
- chiar daca traseul pe care urmeaza sa-l parcurgeti este relativ scurt este bine sa faceti plinul de combustibil;
- incercati sa nu plecati singuri la drum;
Probabil cele de mai sus par cam exagerate, dar va spun sincer ca cel mai mare cosmar al soferilor care conduc
iarna este viscolul. Nu sunt multi cei care au trecut prin asa ceva, dar va garantez ca nu mai doresc sa treaca prin
astfel de clipe.

Cum echipam cauciucurile cu lanturi ....
In functie de durata si intensitatea viscolului cat si de importanta drumului public pe care va aflati perioada de
imobilizare a autovehiculului in troienele de zapada poate dura de la cateva ore pana la...?.
In speranta ca a-ti inteles importanta recuzitei descrise mai sus, am sa incerc sa va sugerez cateva sfaturi pentru a
nu va pune viata in pericol, in cazul imobilizarii autovehiculului in timpul viscolului:
- apelati numarul de urgente 112 si eventual trimiteti mesaj la un post de radio care anunta periodic situatia din trafic,
pentru a instiinta alti conducatori auto sa nu se aventureze in acea zona;
- pentru a va face vizibil in cazul in care apar autovehiculele de dezapezire, puneti in functiune avarile;
141

- periodic porniti motorul pentru a va incalzi (nestiind cat timp ramaneti blocat este bine sa faceti economie de
carburant)
- daca sunteti singur incercati sa nu adormiti, daca mai sunteti cu cineva, o persoana poate dormi in timp ce cealalta
sta de veghe;
- autovehiculul nu poate ramane nesupavegheat cat timp este cu motorul pornit din urmatoarele motive:
1. se poate bloca termostatul, motorul se supraincalzeste si se gripeaza;
2. rulmentul ventilatorul din interior (la istalatia de incalzire) se poate gripa, cablurile electrice se topesc si se produce
incendiu in bordul autovehiculului ( am patit asa ceva cu ani in urma);
3. daca adormiti va puteti intoxica cu gazele de esapament ale autovehiculului (au fost oameni care au decedat din
aceasta cauza), ce patrund prin gaurile tehnologice ale acestuia (caroseria autoturismului nu este etansa);
- lasati deschis geamul din partea opusa vantului aprox. 1 cm., pentru a se reamprospata aerul
din autoturism;
- periodic coborati din autoturism si curatati (folosind lopata din dotare) zapada din jurul acestuia si din zona
esapamentului, deoarece se poate creea un zid etans de zapada in jurul podelei autovehiculului, ceea ce duce la
patrunderea gazelor de esapament in caroserie si implicit la intoxicarea cu monoxid de carbon;
Daca autovehiculul ramane fara carburant (deci fara sursa de incalzire) in timpul imobilizarii in zapada ar fi bine sa
luati urmatoarele masuri:
- incercati sa nu adormiti in autovehiculul neincalzit, deoarece in timpul somnului se poate instala hipotermia din
cauza frigului, iar acesta sa fie ultimul si cel mai lung somn;
- pentru a va semnaliza prezenta amplasati triunghiurile reflectorizante pe plafonul autoturismului, incercati sa le
prindeti cu ceva pentru a nu fi doborate de vantul puternic si periodic coborati din habitclu pentru a le curata;
- incercati sa folositi cat mai putin iluminatul interior sau exterior pentru a nu ramane fara curent in bateria de
acumulator (se pastreaza energia electrica pentru cazuri exceptionale);
- daca este noapte e bine sa aveti o sursa de lumina in autovehicul pentru a nu intra in panica, astfel se poate folosi
lanterna, sau mai bine lumanari, deoarece la acestea pe langa lumina aveti posibilitatea de a va incalzi palmele
inghetate, dand organismului senzatia de caldura;
- pentru a nu slabii rezistenta organismului, incercati sa mancati si consumati cat mai multa apa pentru a nu va
deshidrata (tremurul organismului din cauza, frigului consuma multa energie si poate duce la deshidratare)
- un lucru foarte important este sa va imbracati cat mai bine si penru a conserva caldura corpului, sa va acoperiti cu o
patura sau sac de dormit;
- daca viscolul sa oprit, iar autoturismul este in continuare imobilizat in nameti fara carburant, puteti sa coborati, iar cu
ajutorul cutitului sau a toporistii cu care ati dotat autoturismul, taiati vreascuri din copacii sau tufele de langa sosea si
incercat sa incropiti un foc pentru a va incalzii, folosind autoturismul sau acostamentul ca paravan impotriva vantului;
Atentie ! In timpul viscolului daca ramaneti imobilizat nu plecati de langa autovehicul, chiar daca stiti ca prima
localitate este la distanta mica. Din cauza viscolului si ninsorii vizibilitatea este foarte scazuta, iar riscul de a va ratacii
este iminent. De multe ori dupa viscol, persoanele care au parasit autoturismele, au fost gasite inghetate pe camp,
sau intr-o stare de hipotermie avansata.
Iarna in localitati.
Conducerea autoturismului iarna in localitati.
- Cand zilele se scurteaza, iar temperaturile scad sub 0 grade celsius este recomandat sa conducem mai prudent,
cu viteza redusa, distanta dintre autovehicule sa fie mai mare, iar reducerea vitezei sa o realizam cu ajutorul franei de
motor.

- Capcane care pot aparea in traficul din localitati pe timp de iarna cand temperaturile sunt sub 0 grade.


- Dupa o ninsoare slaba, daca iese soarele aceasta se topeste si asfaltul se usca, dar pe sosea in conul de umbra
a-l cladirilor mai inalte poate sa persiste gheata.
142- In cazul unor conducte de apa subterane sparte, apa ajunge pe carosabil si ingheata.


- La apropierea de o intersectie in care trebuie sa acordati prioritate, reduceti din timp viteza pentru a nu fi surprins
de o pata de gheata aflata in zona de oprire.


- In cazul in care circulati pe o strada cu linii de tramvai, iar pe sosea s-a depus zapada sau gheata, incercati sa nu
ajungeti cu toate rotile autoturismului pe sinele de tramvai pentru a nu intra in derapaj.


- Daca este zapada sau gheata pe carosabil si doriti sa urcati in diagonala peste o bordura pentru a parca partial
sau total pe un trotuar autovehiculul poate sa derapeze cu spatele spre axul drumului.


- Chiar daca soseaua este uscata la trecerea peste poduri putem fi surprinsi de gheata care se formeaza pe
acestea din cauza condensului format de curentii de aer care invaluie podul.


- Este necesar sa reducem viteza, sa marim atentia si sa ocolim la distanta mare atunci cand trecem pe langa
biciclistii care isi pot pierde controlul si pot aluneca pe gheata.


- De asemenea trebuie sa reducem viteza si sa marim atentia atunci cand observam ca pietonii traverseaza strada
chiar si prin locuri nepermise.


- Este recomandat sa pastram o distanta de siguranta mai mare fata de autovehiculele care ne preced, pentru a
evita producerea unui accident in cazul in care conducatorii acestora pierd controlul si derapeaza in fata noastra.