Sunteți pe pagina 1din 14

ASEMANAREA

TRIUNGHIURILOR

TEOREMA LUI THALES
O paralela la o latura a unui triunghi determina
pe celelalte doua, segmente proportionale
i) Cazul: De(AB), Ee(AC)

DE|| BC

EC
AE
DB
AD
=
A
B C
D E
AC
AE
AB
AD
=
AC
EC
AB
DB
=
i) Cazul:De(AB; Ee(AC


ii) Cazul: De(BA; Ee(CA
D E
A
B C
B
C
A
D E

TRIUNGHIURI ASEMENEA
Doua triunghiuri sunt asemenea daca au
unghiurile respectiv congruente si laturile
omoloage proportionale

A
B C B C
A
C C B B A A
BC
C B
AC
C A
AB
B A

;

;

'

'

'

' '
=
' '
=
' '

ABC A C B A
' ' '
A
~
TEOREMA FUNDAMENTALA A
ASEMANARII
TEOREMA FUNDAMENTALA A
ASEMANARII
O paralela la o latura a unui triunghi
formeaza cu celelalte doua un triunghi
asemenea cu cel dat.
DE || BC ADE ~ABC
AC
AE
BC
DE
AB
AD
= =
B
C
A
D E

CRITERII DE ASEMANARE
Doua triunghiuri sunt asemenea daca
au:
1. Cate un unghi congruent si laturile
care-l formeaza proportionale: L.U.L;
2. Cate doua unghiuri respectiv
congruente: U.U;
3. Laturile omoloage proportionale:
L.L.L.
APLICATII

1.Teorema bisectoarei;
2. Teorema lui Menelaus;
3. Teorema lui Ceva
1. TEOREMA BISECTOAREI
Bisectoarea unui unghi al unui triunghi
determina pe latura pe care cade un
raport direct egal cu raportul laturilor care
formeaza unghiul.

[AE bisZABC

AC
AB
CE
BE
=
A
B
C
M
E

Demonstratie (teorema directa)
Demonstratie ( teorema reciproca)
AC
AB
EC
BE
AM AC cum Thales
EC
BE
AM
AB
AE MC
AM AC ACMisoscel tate tranzitivi ACM M deci
EAC BAE toare AEbi
erne alterne ACM EAC anta AEsiAC MC
ente Mcorespond BAE AEsiBM MC
= =
A Z Z
Z
Z Z
Z Z
] [ ] [ ), (
] [ ] [ ) (
sec [
) int ( sec
. sec
BAC AEbis tate tranzitivi EAC BAE Deci
alt ACE EAC AC CM AE
nte coresponde M BAE BM CM AE
M ACM ACMisoscel
AC AM
AC
AB
AM
AB
ipoteza
AC
AB
EC
BE
cum Thales
AM
BA
EC
BE
AE MC
Z Z Z
Z Z
Z Z
Z Z A
= = = :
. [ ) (
int) . ( . sec ,
) ( . sec ,
;
] [ ] [ ) ( ), (
2. TEOREMA LUI MENELAUS
Daca o dreapta d intersecteaza toate
laturile unui triunghi ABC in punctele
MeAB, NeBC, PeAC, atunci este
verificata relatia:
A
B C
E
M
F
N
P
G
a
b
c
d
1 =
PA
PC
NC
NB
MB
MA
Demonstratia teoremei lui Menelaus:RECIPROCA TEOREMEI LUI MENELAUS
Daca pe leturile triunghiului ABC luam punctele
MeAB, NeBC, PeAc astfel incat sa verifice relatia :
atunci punctele M,N,P sunt coliniare.

Demonstratia teoremei reciproce:

1 =
PA
PC
NC
NB
MB
MA
coliniare P N M P P
A P
C P
PA
PC
ipoteza
PA
PC
NC
NB
MB
MA
Cum
A P
C P
NC
NB
MB
MA
si P AC MN e necoliniar P N M es
' =
'
'
= =
=
'
'
' =
, , ) ( 1
1 } { , , . Pr
( )
1
. . ; ; , , :
= =
= = =
a
c
c
b
b
a
PA
PC
NC
NB
MB
MA
a f t
a
c
PA
PC
c
b
NC
NB
b
a
MB
AM
CG BF AE d CG d BF d AE Fie
Teorema lui Ceva.
Daca M, N, P sunt puncte pe laturile [AB], [BC],
respectiv [AC],astfel incat AN, BP si CM sunt
concurente in O, atunci este verificata relatia:


Demonstatia se face
cu ajutorul teoremei
lui Menelaus aplicata
in ABN, MC secanta
si in ANC, BP secanta.Inmultind relatiile obtinute membru
cu membru avem:

Deci prin simplificare obtinem relatia din teorema.
1 =
PA
PC
NC
NB
MB
MA
A
B
C
M
N
P
O
1 =
AP
PC
BC
BN
ON
OA
OA
NO
CN
BC
MB
MA
Reciproca teoremei lui Ceva
Daca pe laturile [AB], [BC], [AC] se iau punctele
M, N, respectiv P astfel incat verifica relatia:


atunci AN, BP si CM sunt concurente .
Demonstratia se face prin reducere la absurd.
Presupunem ca AN nu trece prin O,{O}= CPBM.
Fie AOBC={N}. Aplicand teorema lui Ceva
pentru punctele M, P si N si comparand cu
relatia din enunt obtinem ca N = N

1 =
PA
PC
NC
NB
MB
MA
SUCCES!

S-ar putea să vă placă și