Sunteți pe pagina 1din 15

Partea a III- a

Finane Publice
1. Stabilii care dintre rspunsurile urmtoare este fals:
a) valoarea plilor fcute de instituiile publice sub forma cheltuielilor curente reprezint un consum definitiv de
PIB
b) participarea statului la finanarea formrii brute de capital reprezint o avansare de PIB
c) cheltuielile publice consolidate se stabilesc prin adiionarea la suma tuturor cheltuielilor realizate de
administraia public central a transferurilor !ntre componentele sistemului de bu"ete
d) cheltuielile publice au o sfer de cuprindere mai mic dec#t cheltuielile publice bu"etare.
$. %ate"oria cheltuielilor bu"etare nu !n"lobeaz cheltuielile:
a) administraiei publice centrale
b) colectivitilor locale
c) acoperite din bu"etele asi"urrilor sociale de stat
d) fcute din bu"etele fondurilor e&trabu"etare.
'. (ste fals enunul:
a) cheltuielile bu"etare sunt cuprinse !n bu"etele definite !n cadrul sistemului de bu"ete) aprobate de parlament
sub forma creditelor bu"etare
b) cheltuielile publice sunt cuprinse !n bu"etele definite !n cadrul sistemului de bu"ete) aprobate de Parlament sub
forma creditelor bu"etare
c) cheltuielile efectuate din bu"etul trezoreriei publice fac parte din cate"oria cheltuielilor publice
d) cheltuielile instituiilor publice autonome fac parte din cate"oria cheltuielilor bu"etare.
*. %lasificaia administrativ a cheltuielilor publice are la baz criteriul:
a) instituiilor care efectueaz cheltuileile
b) cheltuielilor curente
c) ramurilor +i sectoarelor de activitate
d) momentului !n care se efectueaz cheltuielile publice.
,. %onform clasificaiei financiare) cheltuielile publice se "rupeaz !n cheltuieli:
a) definitive - temporare -virtuale
b) cu contraprestaie - fr contraprestaie
c) curente - cheltuieli de capital
d) cu contraprestaie - temporare.
.. %heltuielile de capital:
a) reprezint un consum definitiv din venitul mena/elor
b) asi"ur buna !ntreinere a instituiilor publice
c) se concretizeaz !n achiziionarea de bunuri de folosin !ndelun"at
d) reprezint cea mai mare parte a cheltuielilor publice.
0. %heltuielile de transfer:
a) sub aspect economic sunt reprezentate de subveniile acordate a"enilor economici pentru acoperirea unor
cheltuieli de producie sau pentru stimularea e&portului
b) se prezint sub aspect economic prin burse) pensii sau alte cate"orii de indemnizaii
c) se prezint sub forma cheltuielilor funcionale
d) se re"sesc sub forma unor pri din cheltuielile curente ale unor a"eni economici.
1. 2u reprezint caracteristici ale cate"oriei de 3cheltuieli definitive4:
a) pot cuprinde at#t cheltuieli curente c#t +i cheltuieli de capital
b) se finalizeaz cu pli la scadene certe
c) sunt cuprinse ca posturi distincte !n bu"etele publice
d) sunt evideniate !n conturile speciale de trezorerie.
5. %heltuielile fr contraprestaie se prezint sub forma:
a) alocaiilor bu"etare
b) comisioanelor la "araniile "uvernamentale ale !mprumuturilor publice
c) dob#nzilor la creditele acordate
d) plilor efectuate !n condiiile rscumprrilor titlurilor de stat a/unse la scaden.
16. 7n cate"oria cheltuielilor reale se identific:
a) plata anuitilor
b) cheltuielile economice
c) cheltuielile pentru construirea de +coli
d) cheltuielile care produc valoare adu"at +i reprezint o avansare de PIB.
11. 8eprezint cheltuieli publice ne"ative:
a) !nfiinarea de noi !ntreprinderi publice
5,
b) cheltuielile cu !ntreinerea aparatului de stat
c) construirea +i modernizarea infrastructurii
d) construirea de spitale.
1$. Subveniile pentru acoperirea cheltuielilor de producie:
a) reprezint cheltuieli de transfer
b) au un caracter social
c) sunt fr contraprestaie direct
d) reprezint un consum intermediar.
1'. 7nscrierea cheltuielilor publice !n bu"et se efectueaz conform principiului prin care cheltuielile sunt plafoane:
a) minime
b) ma&ime
c) posibile sau virtuale
d) optime.
1*. 2u reprezint cheltuieli de transfer:
a) primele acordate productorilor a"ricoli
b) plata indemnizaiilor de +oma/
c) primele pentru activitatea de e&port
d) plata dob#nzilor aferente datoriei publice e&terne.
1,. 9araniile acordate de stat pentru !mprumuturi e&terne contractate de !ntreprinderi publice !n condiiile neplii de
ctre acestea a !mprumuturilor respective) reprezint cheltuieli:
a) economice
b) funcionale
c) virtuale
d) de capital.
1.. 2u fac parte din cheltuielile curente ale unei uniti de !nvm#nt:
a) cheltuielile pentru !ntreinere
b) cheltuielile pentru "ospodrire
c) achiziionarea de licene
d) cheltuielile pentru personal.
10. 2ivelul cheltuielilor publice nu depinde de:
a) structura populaiei
b) cre+terea rolului intervenionist al statului
c) factori militari
d) nivelul cantitii de bani din circulaie.
11. 2u reprezint a/utor :financiar) direct acordat !ntreprinderilor de ctre stat:
a) avansurile nerambursabile
b) plata contribuiei pentru asi"urri sociale
c) subveniile
d) !mprumuturile cu dob#nd subvenionat.
15. 2u reprezint surse de finanare a cheltuielilor pentru !nvm#nt:
a) bu"etul local
b) fondurile societilor comerciale
c) bu"etul asi"urrilor sociale
d) sumele provenind de la persoanele /uridice.
$6. 8eprezint subvenii:
a) reducerile personale la impozitele pe veniturile persoanelor fizice
b) primele de e&port
c) transferul direct de resurse bne+ti de la bu"etul de stat la bu"etele locale
d) acoperirea diferenei dintre costurile mai mari ale unui produs +i profitul mai mic al acestuia.
$1. Particip la constituirea fondurilor private de resurse financiare:
a) impozitele
b) ta&ele
c) cheltuielile socio-culturale
d) alte elemente.
$$. 8eprezint forme de redistribuire a resurselor financiare la nivel internaional:
a) !mprumuturile publice interne
b) achitarea cotizaiilor la or"anismele financiare internaionale
c) acordarea de !mprumuturi interne
d) primirea de donaii !n bunuri materiale.
$'. (lasticitatea cheltuielilor publice msoar modificarea:
a) cheltuielilor publice la modificarea PIB
b) PIB ca umare a modificrii cheltuielilor publice
c) cheltuielilor publice curente la modificarea PIB
d) cheltuielilor publice de capital la modificarea PIB.
5.
$*. 7ntre principiile asi"urrilor sociale din 8omania putem identifica:
a) cuprinderea obli"atorie a tuturor cetenilor !n cadrul sistemului
b) prestarea !n favoarea asi"urailor a unui pachet nedefinit de servicii medico-sanitare
c) echivalena serviciilor sociale
finanarea preponderent prin resurse de trezorerie
$,. Prin caracterul obli"atoriu al impozitului se !nele"e c plata acestora:
a) este o sarcin impus tuturor persoanelor fizice +i;sau /uridice
b) se face cu titlu definitiv
c) se face cu titlu nerambursabil
d) se face de ctre suporttorul su.
$.. %aracterizeaz evoluia impozitelor !n perioada postbelic:
a) cre+terea acestora !n mrime absolut +i relativ
b) scderea acestora at#t !n mrime absolut c#t +i relativ
c) scderea numrului de pltitori
d) diminuarea bazei de impunere.
$0. Prin asiet fiscal se !nele"e:
a) materia supus impunerii
b) distincia !ntre destinatarul impozitului +i subiectul impozitului
c) modul de a+ezare a impozitului
d) unitatea de impunere.
$1. Pentru prima dat principiile impunerii au fost enunate de ctre:
a) <dam Smith
b) =avid 8icardo
c) >.B.Sa?
d) >.@.Ae?nes.
$5. 2u reprezint un principiu de echitate fiscal:
a) impunerea nedifereniat a averii +i a veniturilor
b) scutirea de la plata impozitelor a persoanelor cu venituri mici
c) "eneralizarea impunerii
d) stabilirea minimului neimpozabil.
'6. =intre sistemele de impunere utilizate !n practica internaional fiscal) cel care permite !n mai mare msur
respectarea echitii fiscale este:
a) capitaia
b) sistemul pe baza cotelor pro"resive compuse
c) impunerea !n cote pro"resive simple
d) impunerea !n cote proporionale re"resive.
'1. Impunerea !n cote re"resive este caracteristic mai ales impozitelor:
a) indirecte
b) directe
c) reale
d) pe sporul de avere.
'$. Pentru ca impozitele s aib un randament fiscal ridicat trebuie s fie !ndeplinit urmtoarea condiie:
a) impozitul s aib un caracter universal
b) s e&iste doar posibiliti de evaziune fiscal licit de la impunere
c) s fie elastic
d) s fie stabil.
''. Prin elasticitate a impozitului se !nele"e:
a) posibilitatea de a fi adaptat !n permanen nevoilor de venituri ale statului
b) capacitatea acestuia de a fi stabil
c) posibilitatea acestuia de a cre+te odat cu cre+terea PIB
d) scderea acestuia la scderea PIB cu un procent.
'*. Impozitele directe:
a) reprezint cea mai veche form de impunere
b) sunt impozite finale
c) sunt neindividualizate
d) reprezint o form recent de impunere.
',. Impozitele personale se !nt#lnesc sub forma impozitelor pe:
a) cheltuieli
b) avere
c) cldiri
d) capitalul bnesc individual.
'.. 8eprezint impozit pe circulaia averii:
a) impozitul pe cre+terea averii imobiliare
b) impozitele pe succesiuni
50
c) impozitul pe activul net
d) ta&a pe valoarea adau"at.
'0. 7n cazul impozitului pe veniturile persoanelor fizice) obiectul impozabil !l formeaz veniturile obinute din:
a) industrie
b) comer
c) bnci
d) industrie +i comer.
'1. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice se !nt#lne+te +i sub forma impozitului pe:
a) venituri din cedarea folosinei bunurilor
b) profitul unui atelier mestesu"aresc individual
c) donaii
d) profit.
'5. Impunerea veniturilor realizate de societile de capital se poate realiza prin impunerea:
a) mai !nt!i a profitului total obinut de societatea de capital +i apoi) separat a profitului repartizat acionarilor sub
form de dividende
b) numai a dividendelor
c) numai a prii de profit rmase la dispoziia societii de capital
d) +i a dividendelor.
*6. 8eprezint un enun fals:
a) impozitul asupra activului net are ca obiect !ntrea"a avere mobil +i imobil pe care o deine un contribuabil
b) !n cazul impozitului pe succesiuni obiectul impunerii !l constituie averea primit drept mo+tenire de o persoan
fizic
c) !n cazul impozitului pe donaiuni obiectul impozitului !l constituie averea primit drept mo+tenire de ctre o
persoan
d) impozitul pe cre+terea valorii averii are ca obiect sporul de valoare pe care l-au !nre"istrat unele bunuri !n
cursul unei perioade de timp.
*1. Baza de calcul a BC< o reprezint:
a) preul de v#nzare al mrfurilor
b) perioada de impunere
c) profitul brut al firmei
d) costul produciei.
*$. Prelevrile prin impozite se fac:
a) cu titlu definitiv
b) cu titlu provizoriu
c) !n proporii e"ale pentru fiecare contribuabil
d) cu posibilitatea rambursrii lor ulterioare.
*'. Impozitul pe hrtiile de valoare reprezint un impozit:
a) pe cre+terea averii
b) pe circulaia averii
c) un impozit real
d) un impozit pe venit.
**. Prelevrile publice cu titlu definitiv sunt reprezentate de:
a) ta&e +i impozite
b) subscrierile la !mprumuturile de stat
c) a/utoare
d) depunerile la bnci de stat.
*,. Participarea statului la formarea brut a capitalului reprezint:
a) un consum definitiv de produs intern brut
b) o avansare de produs intern brut
c) at#t consum definitiv c#t +i o avansare de PIB
d) un consum curent de PIB.
*.. Sunt resurse ale unei naiuni
a) PIB
b) formarea neta a capitalului
c) e&porturile
d) formarea brut a capitalului.
*0. Sporirea volumului !ncasrilor din impozite se poate realiza prin:
a) cre+terea numrului persoanelor ce pltesc cote diminuate +i mic+orarea cotelor de impunere
b) e&tinderea bazei de impunere
c) micsorarea cotelor de impunere +i diminuarea bazei de impunere
d) diminuarea celor trei elemente mai sus menionate.
*1. Sursa impozitului se refer la:
a) persoana fizic +i /uridc desemnat s-l plteasc
b) materia supus impunerii
51
c) destinatarul impozitului
d) din ce anume se plte+te impozitul.
*5. %ontribuiile pentru asi"urrile sociale reprezint:
a) venituri din capital
b) venituri fiscale
c) venituri nefiscale
d) surs de finanare pentru a/utoarele de +oma/.
,6. 9araniile acordate de stat pentru !mprumuturile e&terne contractate de companii naionale reprezint cheltuieli:
a) funcionale
b) virtuale
c) de capital
d) fi&e +i variabile.
,1. Ba&ele pe valoarea adau"at nu se datoreaz pentru:
a) sume datorate statului pentru circulaia hrtiilor de valoare
b) !nchirierea de bunuri
c) achiziionarea unor bunuri importate pentru a a se evita dubla impunere internaional
d) achizionarea unor bunuri e&portate pentru a evita dubla impunere internaional.
,$. (ste fals enunul:
a) impozitele indirecte afecteaz !n "eneral pe cei cu venituri mici
b) impozitele asupra consumului nu in seama de principiul echitii fiscale
c) impozele indirecte au un caracter re"resiv
d) impozitele indirecte sunt suportate de comerciani.
,'. 2u reprezint o afirmaie adevrat :
a) nivelul optim al fiscalitii este acela la care nu este afectat cre+terea PIB +i puterea de cumprare a populaiei
b) echitatea fiscal cere ca impunerea s fie "eneral
c) randamentul fiscal este ridicat dac cheltuielile le"ate de a+ezarea impozitului sunt sczute
d) impozitele indirecte se calculeaz cu cote pro"resive !n tran+e.
,*. Impozitele personale se mai numesc impozite:
a) obiective
b) subiective
c) reale
d) indirecte.
,,. Impozitele directe se:
a) stabilesc nominal
b) stabilesc indirect
c) percep doar din v#nzarea unor bunuri
d) stabilesc doar pentru persoanele /uridice.
,.. =up scopul urmrit impozitele se calsific !n impozite:
a) financiare-impozite de ordine
b) permanente-impozite incidentale
c) pe venit-impozite pe avere
d) directe-impozite indirecte.
,0. Impozitele personale se !mpart !n:
a) impozite pe venit-impozite pe avere
b) ta&e de consumaie-ta&e vamale
c) impozit funciar-impozit pe cldiri
d) impozite pe activiti industriale-impozite pe capitalul mobiliar.
,1. =e re"ul) !n rile !n curs de dezvoltare:
a) ponderea impozitelor directe o dep+e+te pe cea a celor indirecte
b) ponderea impozitelor indirecte o dep+e+te pe cea a celor directe
c) impozitele indirecte sunt mai "reu de colectat
d) veniturile din capital le dep+esc pe cele fiscale.
,5. 7n rile dezvoltate) cel mai important impozit indirect este reprezentat de:
a) ta&ele de consumaie
b) ta&ele vamale
c) ta&ele de timbru
d) monoplolurile fiscale.
.6. Dpiunea statelor !n curs de dezvoltare dar +i a celor dezvotate pentru utilizarea impozitelor indirecte ca principal
surs a veniturilor fiscale are la baz:
a) nivelul ridicat al veniturilor +i averilor persoanelor fizice +i /uridice
b) randamentul ridicat al impozitelor pe venit
c) costul relativ sczut al perceperii impozitelor directe
d) comoditatea impunerii.
.1. 2u caracterizeaz impozitele indirecte:
55
a) cotele acestora nu sunt difereniate !n funcie de venitul) averea sau situaia personal a celor care cumpr
b) afecteaz !n cea mai mare msur pe cei cu venituri mari pentru c ace+tia cumpr mai mult
c) ponderea acestora !n venituri este cu at#t mai mare cu c#t veniturile realizate sunt mai mici
d) au un caracter re"resiv.
.$. Impozitele indirecte nu se caracterizeaz prin aceea c:
a) !n perioadele de cre+tere economic au un randament fiscal ridicat
b) manifest o sensibilitate ridicat fa de con/unctura economic
c) se prezint sub forma ta&elor de consumaie) monopolurilor nefiscale +i a ta&elor vamale
d) au un caracter benevol) dup unii economi+ti.
.'. 7n le"tur cu ta&ele de consumaie nu se poate afirma c:
a) sunt impozite indirecte care se includ !n preul de v#nzare al mrfurilor.
b) !mbrac forma ta&elor de consumaie pe produs +i a ta&elor "enerale pe v#nzri.
c) ta&ele "enerale pe v#nzri se percep numai asupra bunurilor de consum.
d) accizele se instituie de re"ul asupra unor produse cu cerere inelastic la pre pentru a avea un randament fiscal
ridicat.
.*. Ba&ele de consumaie pe produs se calculeaz:
a) !n sum fi& pe unitatea de msur
b) pe baza unor cote procentuale aplicate asupra profitului obinut
c) !n sum variabil pe unitatea de msur
d) pe cote procentuale pe costul de producie.
.,. =in punct de vedere al veri"ii :unitatea productoare) unitatea comerului cu amnuntul sau cu ridicata) la care se
!ncaseaz impozitul pe cifra de afaceri) acesta se !nt#lne+te sub forma:
a) impozitului cumulativ
b) accizelor
c) impozitului pe v#nzare
d) impozitului pe profitul unitii productoare.
... Impozitul unic pe cifra de afaceri:
a) se !ncaseaz doar o sin"ur dat
b) se !ncaseaz pe fiecare veri" !ntre productor +i consumator
c) se !nt#lne+te sub forma accizelor
d) se mai nume+te +i impozit !n cascad.
.0. Impozitul pe cifra de afaceri brut:
a) reprezint una din formele de clasificare a impozitului pe cifra de afaceri dup criteriul unitii productoare
b) are un randament fiscal ridicat
c) conduce la o aplicare re"resiv a impozitului
d) este un impozit lar" utilizat !n practica internaional.
.1. Impozitul pe cifra de afaceri net:
a) se aplic numai asupra diferenei dintre preul de v#nzare +i preul de cumprare
b) este un impozit cumulativ
c) este putin folosit in practica internaional
d) are ca efect concentrarea produciei.
.5. %ota de impozit) !n cazul B.C.<.) nu se calculeaz asupra:
a) valorii adu"ate !n fiecare stadiu parcurs de la productor la consumator
b) preului de v#nzare din stadiul respectiv
c) costului bunului respectiv
d) valorii serviciilor prestate.
06. Ea baza aplicrii BC<) conform principiului ori"inii) se impoziteaz:
a) valoarea care este adu"at tuturor bunurilor autohtone) inclusiv celor care vor fi ulterior e&portate
b) toate bunurile inclusiv cele importate
c) mai puin e&porturile) care vor fi scutite
d) numai valoarea bunurilor intermediare.
01. Ea baza aplicrii BC<) conform principiului destinaiei) se impoziteaz:
a) !ntrea"a valoare adu"at) at#t !n ar c#t +i !n afar) pentru toate bunurile destinate consumului rii respective
b) mai puin e&porturile) care sunt scutite de plat
c) e&porturile) dar nu +i importurile
d) doar valoarea bunurilor de folosin !ndelun"at.
0$. (ste corect enunul:
a) Frile G( au optat) !n calcularea BC<-ului pentru principiul destinaiei
b) Frile G( au optat) !n calcularea BC<-ului pentru principiul ori"inii
c) BC< este vrsat la bu"et de consumatorul final
d) suporttorul BC< este comerciantul bunului sau serviciului.
0'. 8eprezint un avanta/ al aplicrii BC< faptul c:
a) are caracter neutru fa de comerul e&terior
b) reprezint o surs instabil de venituri
166
c) poate fi !ncasat mai "reu de ctre stat +i cu cheltuieli reduse pentru acesta
d) poate fi aplicat opional) la ale"erea consumatorului.
0*. 8eprezint o caracteristic a ta&elor vamale faptul c:
a) pot fi percepute doar asupra e&portului +i tranzitului de mrfuri
b) aplicarea lor asupra e&portului poate avea drept scop prelucrarea materiilor prime !n ara care dore+te s e&porte
respectivele produse
c) !n cazul ta&elor vamale la import acestea au rolul unor impozite de cotizaie
d) au aceea+i mrime) indiferent de natura produselor importate.
0,. =up forma de e&primare ta&ele vamale pot fi:
a) ad-valorem +i sub forma contin"entelor la importuri
b) specifice +i nespecifice
c) compuse +i sub forma restriciilor de calitate
d) ad-valorem) specifice +i compuse.
0.. =eosebirile !ntre impozite +i ta&e constau !n aceea c impozitele:
a) au caracter obli"atoriu
b) sunt cu titlu nerambursabil
c) nu presupun dreptul pltitorului de a beneficia de o contraprestatie
d) impun urmrirea !n caz de neplat.
00. Ba&ele ca form a impozitelor indirecte pot fi !nt#lnite sub forma ta&elor:
a) de notariat +i a amenzilor
b) consulare +i de utilizare a bunurilor publice
c) vamale +i a ta&elor directe
d) de notariat) consulare +i vamale.
01. Ba&ele nu pot fi !ncasate:
a) !n numerar
b) prin aplicarea de timbre fiscale
c) !n sume fi&e
d) !n procente trimestriale difereniate.
05. <le"ei varianta adevrat:
a) cheltuielile bu"etare sunt reprezentate prin creditele bu"etare ce sunt plafoane minime
b) !n aprobarea bu"etului) "olurile temporare de cas se acoper prin emisiune monetar
c) de re"ul impozitele indirecte sunt venituri ale administraiei centrale de stat
d) bonurile de tezaur reprezint titluri de credit prin care se pot finanta investiii pe termen lun".
16. Spre deosebire de veniturile fiscale cele nefiscale au o pondere mai redus !n venituri bu"etare deoarece:
a) sunt venituri e&traordinare
b) modul lor de asezare si percepere este inechitabil
c) ponderea sectorului public este mai redus
d) cotele de impunere sunt mai reduse dec#t !n cazul impozitelor directe.
11. 7n "eneral) !n rile dezvoltate statul:
a) preia o mai mic parte din PIB la dispoziia sa prin intermediul impozitelor
b) preia o mai mare parte din PIB la dispoziia sa prin intermediul impozitelor
c) nu preia dec#t impozite nefiscale
d) preia doar prin intermediul veniturilor curente o parte din PIB.
1$. (ste un principiu de politic financiar a impunerii:
a) randamentul fiscal ridicat
b) stabilirea minimului impozabil
c) "eneralitatea impunerii
d) realizarea impulsionrii unor ramuri economice.
1'. 2u reprezint o noiune echivalent:
a) subiectul impozitului - contribuabil
b) suporttorului impozitului - destinatarul impozitului
c) obiectul impunerii - persoana fizic sau /uridic obli"at prin le"e s plteasc un impozit
d) sursa impozitului - din ce anume se plte+te impozitul.
1*. 2u reprezint un principiu al impunerii:
a) comoditatea perceperii impozitelor
b) randamentul impozitelor
c) /usteea impunerii
d) fiscalitatea fi& !n mrime absolut.
1,. (ste un principiu al echitii fiscale:
a) stabilirea minimului impozabil !n privina impozitelor directe +i a celor indirecte
b) principiul randamentului impozitelor
c) principiul comoditii perceperii impozitelor
d) "eneralitatea impunerii.
1.. 8eprezint un impozit real impozitul:
161
a) pe venit
b) pe avere
c) funciar
d) pe h#rtiile de valoare.
10. 2u sunt subiecte ale impozitului pe venit:
a) persoanele fizice
b) persoanele /uridice :societi de capital)
c) bncile
d) bunurile economice.
11. 7n cadrul impozitelor pe venitul persoanelor /uridice nu se pot impune:
a) dividendele
b) profitul total obinut de societatea de capital
c) profitul rmas dup acordarea dividendelor
d) profitul net.
15. Impozitele pe avere nu !mbrac forma impozitelor:
a) asupra averii propriu-zise
b) pe circulaia averii
c) pe sporul de avere
d) pe averea distrus.
56. Impozitul asupra activului net are ca obiect:
a) donaiile
b) activul mobil
c) circulaia averii
d) succesiuea.
51. 7n rile slab dezvoltate impozitele:
a) directe nu e&ist
b) directe sunt mai mari dec#t cele indirecte
c) indirecte) de re"ul) sunt mai mari dec#t cele directe
d) directe coincid !n mrime relativ cu cele indirecte.
5$. 8ata fiscalitii evideniaz:
a) totalul veniturilor fiscale) realizate !ntr-un an din impozite +i ta&e
b) diferena dintre PIB +i cheltuielile ce au ca surs impozitele +i ta&ele
c) raportul dintre totalul veniturilor fiscale +i PIB
d) raportul dintre veniturile fiscale +i cheltuieli.
5'. 2u reprezint caracteristici ale impozitelor directe:
a) caracterul nominativ
b) re"resivitatea
c) plata la termene precise +i obli"atorie
d) prezena lor in economie sub forma impozitelor personale +i reale.
5*. %lasificaia administrativ a cheltuielilor publice are la baz criteriul:
a) instituiilor care efectueaz cheltuileile
b) cheltuielilor curente
c) ramurilor +i sectoarelor de activitate
d) momentului !n care se efectueaz cheltuielile publice.
5,. %onform clasificaiei financiare) cheltuielile publice se "rupeaz !n cheltuieli:
a) definitive - temporare -virtuale
b) cu contraprestaie - fr contraprestaie
c) curente - cheltuoieli de capital
d) privind serviciile publice - cheltuieli de transfer.
5.. Gn nivel optim al fiscalitii poate fi acela !n care:
a) ponderea impozitelor directe +i indirecte este apro&imativ aceeia+i
b) nu este afectat cre+terea PIB
c) cre+te baza de impunere +i cresc cotele procentuale
d) mrimea impozitelor se apropie de 16H
.
50. (ste o afirmaie adevrat) aceea c:
a) impozitele personale se stabilesc asupra venitului !n le"tur cu situaia personal a subiectului impozitului
b) la stabilirea impozitului pe cldiri se are !n vedere +i situaia personal a contribuabilului
c) impozitele indirecte nu vizeaz cheltuielile sau consumul
d) %<S se datoreaz numai de an"a/ai.
51. %<S-ul reprezint:
a) un venit adiional
b) un venit fiscal
c) un venit nefiscal
16$
d) o subvenie primit de la unitile cotizante.
55. Pentru evaluarea materiei impozabile se folose+te metoda:
a) evaluarea indirecta-prin care valoarea materiei impozabile se declar de ctre o ter persoan
b) evaluarea forfetar
c) evaluarea direct - prin care or"anele fiscale stabilesc valoarea materiei impozabile pe baza datelor avute la
dispoziie
d) evaluarea administrativ - prin care or"anele fiscale de comun acord cu subiectul impozitului atribuie o
anumit valoare materiei impozabile.
166. Stopa/ul la surs este o metod care vizeaz:
a) evaluarea materiei impozabile
b) determinarea cuantumului impozabil
c) perceperea impozitului
d) determinarea pltitorului.
161. 2u reprezint venituri nefiscale:
a) vrsmintele de la instituiile publice
b) vrsmintele din profitul net al re"iilor autonome
c) veniturile din concesiuni
d) contribuiile salariailor firmelor private la asi"urrile sociale de sntate.
16$. 7ntre facilitile fiscale !nt#lnite la stabilerea marimii obiectului impozabil este +i:
a) stabilirea minimului neimpozabil numai !n cazul impozitelor directe
b) atribuirea unei valori obiectului impozabil de ctre or"anele fiscale doar cu acordul subiectului impozabil
c) evaluarea materiei impozabile pe baza declaraiei an"a/atorului
d) vrsarea impozitului pe salariu de ctre an"a/ator la administraiile fianciare.
16'. %aracterul obli"atoriu al impozitului !nseamn c:
a) obli"aia tuturor autoritilor publice +i locale de a institui impozite
b) obli"aia tuturor persoanelor fizice +i /uridice de a plti impozite
c) obli"aia prin le"e a persoanelor fizice +i /uridice de a plti impozite dac activitile pe care le realizeaz sunt
impozabile
d) plata impozitului este obli"atorie indiferent de activitatea desf+urat.
16*. Ea stabilirea impozitului pe venit nu se ia !n considerare de ctre autoritile fiscale:
a) starea civil a pltitorului
b) averea de care dispune acesta
c) numrul de persoane aflate !n !ntreinere
d) venitul realizat !ntr-un an fiscal.
16,. %heltuielile publice neconsolidate nu sunt reprezentate de cheltuielile:
a) administraiei publice centrale
b) subdiviziunilor politice +i administrative
c) colectivitilor locale
d) publice totale minus transferurile !ntre administraiile publice locale sau centrale.
16.. Bursele +i a/utoarele sociale reprezint cheltuieli:
a) administrative
b) privind serviciile publice
c) de transfer
d) curente pentru unitile respective.
160. %heltuielile pentru formarea brut de capital sunt reprezentate de:
a) subveniile de e&ploatare
b) transferurile curente
c) investiiile brute
d) subveniile costurilor de producie.
161. (ste un principiu al dreptului la pensie:
a) impozabilitatea
b) prescriptibilitatea
c) imprescriptibilitatea
d) cesibilitatea.
165. Principalele a/utoare financiare directe ale statului sunt:
a) subveniile
b) !mprumuturi "arantate de stat
c) avanta/ele fiscale
d) scutirea de plata impozitului pe profit pe o perioada de timp determinat.
116. Principalele a/utoare financiare indirecte ale statului sunt:
a) !mprumuturile cu dob#nd subvenionat
b) !mprumuturile "arantate de stat
c) investiiile
d) subveniile.
16'
111. Subveniile) ca a/utoare financiare directe acordate a"enilor economici interni pot fi:
a) subvenii fiscale
b) subvenii de e&ploatare
c) sociale
d) de import.
11$. 7n cadrul resurselor publice ponderea cea mai mare o dein:
a) veniturile nefiscale
b) veniturile fiscale
c) veniturile din capital
d) resursele fondurilor speciale.
11'. Iinanarea de baz a instituiilor de stat se realizeaz din:
a) donaii
b) subvenii
c) venituri proprii
d) resursele de la bu"et.
11*. 7n ma/oritatea rilor) veniturile publice curente cresc:
a) mai repede dec#t PIB
b) mai !ncet dec#t PIB
c) !n acela+i ritm cu cheltuielile publice in#nd seama ca bu"etele statelor sunt de re"ul !n echilibru
d) mi repede dec#t cheltuielile publice.
11,. (misiunea bneasc reprezint:
a) un venit e&traordinar
b) un !mprumut intern
c) un venit fiscal
d) un venit ordinar.
11.. Impozitele indirecte:
a) au caracter echitabil pentru toi consumatorii fiind nediscriminatorii
b) au caracter re"resiv
c) se stabilesc !n cote pro"resive asupra preului de v#nzare al mrfurilor
d) prezint inelasticitate a !ncasrilor fa de con/uctura economic.
110. (ste un enun adevrat:
a) impozitele indirecte reprezint cea mai veche form de impunere
b) impozitele indirecte au un caracter echitabil pentru c prevd un minim neimpozabil
c) impozitele indirecte manifest sensibilitate fa de con/uctura economic
d) ta&ele vamale reprezint cel mai important impozit indirect.
111. 8eprezint un enun adevrat :
a) cheltuielile curente reprezint un avans de PIB
b) cheltuielile publice sunt acele cheltuieli fcute prin intermediul instituiilor publice :aparat de stat) instituii
socio-culturale) armat) ordine intern +i si"uran naional) cercetare +tiinific) acoperite fie de la bu"et) fie
din fondurile e&trabu"etare sau de la bu"etele proprii ale instituiilor) pe seama veniturilor obinute de acestea
ca +i cheltuielile efectuate din fondul trezoreriei publice
c) cheltuielile bu"etare se refer numai la acele cheltuieli care se acoper de la bu"etul de stat
d) cheltuielile definitive sunt evideniate !n conturile speciale ale trezoreriei.
115. Impozitele de ordine au drept scop :
a) asi"urarea unor resurse curente obi+nuite pentru bu"etul de stat
b) asi"urarea unor resurse curente +i !n acela+i timp disciplinarea persoanelor fizice +i /uridice !n ceea ce prive+te
plata acestora
c) realizarea unor obiective nefiscale +i limitarea unor activiti
d) eliminarea) prin cota redus de impozitare a evaziunii fiscale.
1$6. =up scopul urmrit la introducrea lor) impozitele se clasific !n:
a) reale-personale
b) directe - indirecte
c) permanente - incidentale
d) financiare - de ordine.
1$1. Impozitele +i ta&ele locale !n 8om#nia se stabilesc de ctre:
a) consiliile /udeene
b) consiliile statelor membre ale federaiei
c) 9uvern
d) %antoanele membre ale statului.
1$$. %onform prevederilor Ee"ii ,66-$66$) msurile fiscale aprobate prin le"ile bu"etare se stabilesc:
a) pe ' ani
b) pe un an
c) lunar
d) semestrial.
16*
1$'. Prin bu"et "eneral consolidat se !nele" resursele +i cheltuielile bu"etelor:
a) de stat +i locale
b) de stat) asi"urrilor sociale de stat) fondurilor speciale) locale) trezoreriei statului) instituiilor publice cu
caracter autonom) cumulate la nivel naional) din care se elimina transferurile dintre bu"ete
c) de stat) asi"urrilor sociale de stat) fondurilor speciale) locale) trezoreriei statului) instituiilor publice cu
caracter autonom) cumulate la nivel naional
d) de stat +i asi"urrilor sociale de stat) cumulate la nivel naional.
1$*. Ba&ele vamale la e&port:
a) fac parte din cate"oria veniturilor curente
b) se !nt#lnesc sporadic
c) se aplic de re"ul pe materiile prime pentru a !ncura/a e&portul acestora
d) au un caracter protecionist.
1$,. <ccizele:
a) se instituie asupra unor produse de re"ul cu cerere inelastic
b) se percep numai asupra bunurilor importate
c) reprezint o ta& special de consumaie
d) se calculeaz doar ad-valorem.
1$.. <ccizele:
a) reprezint un impozit indirect.
b) se intalnesc sub forma impozitului pe cifra de afaceri
c) se calculeaz pentru produsele care au un randament fiscal sczut.
d) se percep asupra produselor cu cerere cu elasticitate unitar.
1$0. Impozitul pe cifra de afaceri:
a) reprezint un impozit direct
b) reprezint o ta&a "eneral pe v!nzri
c) se prezint sub forma impozitului pe venitul net
d) este un impozit sporadic.
1$1. D avansare de produs intern brut este reprezentat de:
a) !mprumuturile realizate de stat de la or"anismele fianciare internaionale
b) cheltuielile cu sntatea +i !nvm#ntul
c) rambursarea !mprumuturilor contractate de stat de la a"eni publici +i privai
d) realizarea unor cheltuieli de investiii !n infrastructura naional.
1$5. =in punctul de vedere al D2G) cheltuielile publice vizeaz clasificaia:
a) administrativ +i financiar
b) !n cheltuieli definitive +i temporare
c) economico - social
d) funcional - economic.
1'6. Gn impozit este stabil dac:
a) este meninut o lun" perioad de timp
b) randamentul sau este constant pe o perioada lun"a din ciclul economic
c) randamentul su este cresctor odat cu cre+terea investiiilor in economie
d) veniturile obinute prin !ncasarea sa sunt foarte ridicate.
1'1. Prin elasticitate a impozitului !nele"em:
a) meninerea sa pe o perioad lun" de timp
b) posibilitatea de a fi modificat permanent !n funcie de necesitile de venituri ale statului
c) acordarea unor faciliti contribuabililor
d) posibilitatea ca acesta sa ramana constant dea lun"ul ciclului economic.
1'$. 2u este element al impozitului:
a) suporttorul
b) contribuabilul
c) materia impozabil
d) or"anul !ncasator.
1''. %are din urmtoarele afirmaii nu este adevrat:
a) impozitele sunt datorate de toate persoanele fizice +i /uridice
b) impozitele si ta&ele constituie prelevri cu titlu definitiv
c) impozitele +i ta&ele pot fi introduse +i aprobate de Parlament +i or"anele locale ale administraiei de stat
d) impozitele directe au un caracter nerambursabil.
1'*. Ceniturile nefiscale reprezint venituri:
a) bu"etare de la !ntreprinderile +i instituiile publice
b) obinute din impozitul pe spectacole
c) obinute din ta&a asupra mi/loacelor de transport
d) obinute din ta&e vamale.
1',. 2u reprezint caracteristici ale impozitelor personale:
a) prezena lor sub forma impozitelor pe venit
16,
b) prezena lor sub forma impoztului pe avere
c) re"resivitatea ridicat
d) diferenierea sarcinii fiscale !n funcie de mrimea venitului sau averii.
1'.. Ba&ele vamale la e&port:
a) se !nt#lnesc des !n practica internaional
b) au rolul unui impozit de e"alizare
c) se aplic sporadic asupra unor materii prime
d) prote/eaz firmele e&portatoare.
1'0. Impozitele indirecte se caracterizeaz prin:
a) cheltuielile ridicate de a+ezare
b) cheltuielile ridicate de percepere
c) randament fiscal ridicat
d) caracterul operaional !ntr-o perioada lun" de timp.
1'1. <ccizele:
a) sunt folosite la bunuri cu o elasticitate foarte ridicat
b) au un randament fiscal sczut pentru c se instituie pe o "am redus de produse
c) se instituie pe produse cu o cerere neelastic
d) se aplic unor produse al cror consum poate conduce la e&ternaliti de ordin pozitiv.
1'5. 8eprezint o surs de constituire a fondurilor de asi"urri sociale:
a) impozitele pe salariu
b) contribuiile la constituirea fondului de +oma/
c) salariile individuale nete
d) pensiile I.D.C.8.
.
1*6. 7n ma/oritatea economiilor nationale) dupa cel de-al doilea razboi mondial) veniturile publice curente au crescut mai:
a) repede dec#t bu"etul de stat
b) !ncet dec#t veniturile din capital
c) lent dec#t cheltuielile publice
d) repede dec#t cheltuielile publice.
1*1. Prin elasticitate a impozitului se !nele"e:
a) posibilitatea de a fi adaptat !n permanen nevoilor de venituri ale statului
b) capacitatea acestuia de a fi stabil pe o perioad lun" de timp
c) posibilitatea acestuia de a scdea odat cu cre+terea cheltuielilor publice
d) dinamica acestuia la scderea PIB cu un procent.
1*$. 8e"resivitatea este o caracteristic preponderent a impozitelor:
a) indirecte
b) directe
c) pe avere
d) pe sporul avere.
1*'. Prin surs a impozitului !nele"em:
a) persoana fizic +i /uridc desemnat s-l plteasc
b) msurile permise de le"e pentru identificarea obiectului impozabil
c) destinatarul impozitului
d) din ce anume se plte+te impozitul.
1**. =up scopul urmrit) impozitele se clasific !n:
a) impozite financiare - impozite de ordine
b) impozite permanente - impozite incidentale
c) impozite pe venit - impozite pe avere
d) impozite directe - impozite indirecte.
1*,. Gtilizarea impozitelor indirecte ca principal surs a veniturilor fiscale ale statului) at#t !n rile dezvoltate c#t +i !n
cele !n curs de dezvoltare sau slab dezvoltate poate fi e&plicat prin:
a) nivelul ridicat al veniturilor +i averilor persoanelor fizice +i /uridice
b) randamentul ridicat al impozitelor pe venit
c) costul relativ sczut al perceperii impozitelor indirecte
d) echitatea impunerii indirecte.
1*.. Se pot impune !n cadrul impozitelor pe profitul persoanelor /uridice:
a) dividendele
b) profitul total obinut de societatea de capital
c) profitul rmas dup acordarea dividendelor
d) toate cele de mai sus.
1*0. <ccizele reprezint:
a) ta&e speciale directe ce se instituie asupra bunurilor care se consum !n cantiti mari +i pentru care nu e&ist
substitueni
b) impozite pe produse cu o cerere foarte elastic
16.
c) impozite pe produse cu o cerere inelastic
d) impozite de tip real.
1*1. Sunt noiuni echivalente:
a) subiectul impozitului - contribuabil
b) suporttorului impozitului - materia impozabil
c) obiectul impunerii - persoana fizic sau /uridic obli"at prin le"e s plteasc un impozit
d) asiet fiscal - sursa impozitului.
1*5. Bursele +i a/utoarele sociale reprezint cheltuieli:
a) virtuale
b) privind ordinea public
c) de transfer
d) curente pentru unitile respective.
1,6. Prin stopa/ la surs se !nele"e o metod care vizeaz:
a) evaluarea materiei impozabile
b) determinarea cuantumului impozabil
c) perceperea impozitului
d) determinarea pltitorului.
1,1. Sunt caracteristici ale impozitelor indirecte:
a) au un randament fiscal ridicat) at#t !n perioade de cre+tere economic) c#t +i de criz
b) manifest o sensibilitate ridicat fa de con/unctura economic
c) se prezint sub forma ta&elor de consumaie) monopolurilor nefiscale +i a ta&elor vamale
d) sunt obli"atorii pentru toate persoanele fizice si /uridice.
1,$. %ate"oria cheltuielilor bu"etare nu !n"lobeaz cheltuielile:
a) administraiei publice centrale
b) colectivitilor locale
c) acoperite din bu"etele asi"urrilor sociale de stat
d) efectuate din bu"etul trezoreriei statului
1,'. (ste fals enunul:
a) cheltuielile bu"etare sunt cuprinse !n bu"etele definite !n cadrul sistemului de bu"ete) aprobate de parlament
sub forma creditelor bu"etare
b) cheltuielile publice sunt cuprinse !n bu"etele definite !n cadrul sistemului de bu"ete) aprobate de Parlament sub
forma creditelor bu"etare
c) cheltuielile efectuate din bu"etul trezoreriei publice fac parte din cate"oria cheltuielilor publice
d) cheltuielile instituiilor publice autonome fac parte din cate"oria cheltuielilor bu"etare
1,*. %lasificaia administrativ a cheltuielilor publice are la baz criteriul:
a) instituiilor care efectueaz cheltuielile
b) cheltuielilor curente
c) ramurilor +i sectoarelor de activitate
d) momentului !n care se efectueaz cheltuielile publice
1,,. 7n cate"oria cheltuielilor reale se identific:
a) plata anuitilor
b) cheltuielile care reprezint un consum temporar de PIB
c) cheltuielile pentru construirea de +coli
d) cheltuielile care produc valoare adu"at +i reprezint o avansare de PIB
1,.. Prin asiet fiscal se !nele"e:
a) materia supus impunerii
b) distincia !ntre destinatarul impozitului +i subiectul impozitului
c) modul de a+ezare a impozitului
d) unitatea de impunere
1,0. =intre sistemele de impunere utilizate !n practica internaional fiscal) cel care permite !n mai mare msur
respectarea echitii fiscale este:
a) capitaia
b) sistemul pe baza cotelor pro"resive compuse
c) impunerea !n cote pro"resive simple
d) impunerea !n cote proporionale re"resive
1,1. Baza de calcul a BC< o reprezint:
a) preul de v#nzare al mrfurilor
b) perioada de impunere
c) profitul brut al firmei
d) costul produciei
1,5. Prin elasticitate a impozitului !nele"em:
a) meninerea sa pe o perioad lun" de timp
b) posibilitatea de a fi modificat permanent !n funcie de necesitile de venituri ale statului
c) acordarea unor faciliti contribuabililor) datorit unor diferene !n veniturile acestora
160
d) posibilitatea ca acesta s rm#n constant de-a lun"ul ciclului economic
1.6. Impozitele indirecte:
a) reprezint venituri din capitalul utilizat
b) sunt considerate de unii economi+ti ca av#nd un caracter benevol
c) reprezint venituri nefiscale
d) sunt surs de finanare pentru a/utoarele de +oma/
1.1. (ste adevrat enunul:
a) impozitele indirecte afecteaz !n "eneral persoanele cu venituri ridicate pentru c acestea au o cerere elastic la
pre
b) impozitele asupra consumului nu in seama de principiul echitii fiscale
c) impozele indirecte au un caracter pro"resiv
d) impozitele indirecte sunt suportate de comerciani sau industria+i
1.$. =up scopul urmrit) impozitele se calsific !n impozite:
a) financiare-impozite de ordine
b) permanente-impozite incidentale
c) pe venit-impozite pe avere
d) directe-impozite indirecte
1.'. 7n rile dezvoltate) dar +i !n cele slab dezvoltate) cel mai important impozit indirect este reprezentat de:
a) ta&ele de consumaie
b) ta&ele vamale
c) ta&ele de timbru
d) monoplolurile fiscale
1.*. Spre deosebire de veniturile fiscale cele nefiscale au o pondere mai redus !n venituri bu"etare deoarece:
a) sunt venituri e&traordinare
b) modul lor de asezare si percepere este inechitabil
c) ponderea sectorului public este mai redus
d) cotele de impunere sunt mai reduse dec#t !n cazul impozitelor directe
1.,. Prin obiect al impunerii !nele"em:
a) subiectul impozitului
b) suporttorului impozitului
c) materia supus impunerii
d) sursa impozitului - din ce anume se plte+te impozitul
1... %ontribuia la asi"urrile sociale reprezint:
a) un venit adiional
b) un venit fiscal
c) un venit nefiscal
d) o subvenie primit de la unitile cotizante
1.0. %aracterul obli"atoriu al impozitului !nseamn:
a) obli"aia tuturor autoritilor publice centrale +i locale de a institui impozite +i ta&e aprobate de autoritatea
le"islativ
b) obli"aia tuturor persoanelor fizice +i /uridice de a plti impozite
c) obli"aia prin le"e a persoanelor fizice +i /uridice de a plti impozite dac activitile pe care le realizeaz sunt
impozabile
d) plata impozitului este obli"atorie indiferent de activitatea desf+urat
1.1. <ccizele:
a) sunt folosite la bunuri cu o elasticitate foarte ridicat pentru a constitui o surs constant de venituri la bu"etul
statului
b) au un randament fiscal sczut pentru c se instituie pe o "am redus de produse
c) se instituie pe produse cu o cerere inelastic la pre pentru a constitui o surs constant de venituri la bu"etul
statului
d) se aplic unor produse al cror consum poate conduce la e&ternaliti de ordin pozitiv
$*'.=atoria flotant se finaneaz prin emisiunea:
a. bonurilor de tezaur.
b. obli"aiunilor de stat pe termen mediu +i lun".
c.!mprumuturilor e&terne pe termen scurt.
d.!mprumuturilor interne pe termen lun".
$*,.Prin imprescriptibilitatea dreptului la pensie se !nele"e:
a.posibilitatea de a ceda dreptul la pensie soului supravieuitor.
b.capacitatea de a cere oric#nd stabilirea dreptului la pensie de ctre cetenii care !ndeplinesc condiiile le"ale.
c.posibilitatea de a ceda dreptul la pensie copilului supravieuitor.
d.cedarea parial a dreptului la pensie.
161
$*..%are din urmtoarele cate"orii de ta&e este cel mai puin echitabil fiscal:
a.impozitul pe venit stabilit !n cote pro"resive pe tran+e de venit.
b.impozitul pe profit.
c.BC<.
d.impozitul pe profit !n cote proporionale.
$*0.(ste un enun adevrat !n privina impozitelor indirecte:
a.au o sensibilitate ridicat fa de con/unctura economic.
b.devin operaionale foarte "reu) perioada de timp de la luarea decizie de instituire a impozitului prin act normativ +i punerea
sa !n practic) fiind foarte lun".
c.implic cheltuieli ridicate de administrare a aparatului fiscal.
d.sunt echitabile fiscal +i economic statul obin#nd resurse financiare mai mari de la persoanele cu venituri mai mari.
$*1.Ba&ele de consumaie:
a.se includ !n preul de v#nzare al bunurilor +i serviciilor.
b.au un randament fiscal sczut.
c.sunt difereniate n funcie de averea consumatorului.
d.au un caracter pro"resiv.
$*5.<ccizele se instituie) de re"ul) asupra produselor la care:
a.elasticitate cererii !n raport cu venitul este supraunitar.
b.elasticitate cererii !n raport cu venitul este subunitar.
c.consumul produce e&ternaliti pozitive.
d.consumul este sczut +i suprave"heat de stat.
$,6.Impozitul cumulativ reprezin o ta& "eneral pe v#nzri cu urmtoarele caracteristici:
a.este aplicat pe o sin"ur veri" a procesului de producie.
b.se calculeaz asupra preului de v#nzare al mrfurilor !n care se include +i impozitul !n amonte.
c.este un impozit monofazic.
d.se !ncaseaz o si"ur dat) !n faza produciei sau !n cea a v#nzrii.
$,1.Impozitul pe cifra de afaceri net:
a.se !nt#lne+te +i sub denumirea de BC<.
b.se !ncaseaz la toate veri"ile prin care trece o marf.
c.este un impozit cumulat
d.are ca efect concentrarea produciei.
$,$.Impozitul pe cifra de afaceri brut:
a.se aplic asupra diferenei dintre preul de v#nzare +i preul de cumprare.
b.se !ncaseaz la toate veri"ile prin care trece o marf
c.se calculeaz asupra valorii adu"ate de ctre fiecare participant la procesul de producie +i circulaie al mrfii respective.
d.se calculeaz at#t conform principiului ori"inii c#t +i celui al destinaiei.
$,'.%onform principiului destinaiei) pentru calcularea tva :
a.e&porturile vor fi impozitate.
b.at#t importurile c#t +i e&porturile vor fi impozitate
c.doar e&porturile sunt scutite.
d.se impoziteaz importurile.
$,*.%aracterul neutru fa de comerul e&terior al tva se refer la:
a.impozitarea e&porturilor +i a importurilor:
b.impozitarea e&porturilor +i e&ceptarea importurilor
c.e&ceptarea e&porturilor +i impozitarea importurilor
d.e&ceptarea e&porturilor +i a importurilor.
$,,.Ba&ele vamale specifice:
a.se e&prim ca procent din valoarea mrfurilor importate.
b.se stabilesc ca sum fi& pe unitatea fizic de marf importat.
c.sunt percepute numai pe produsele aparin#nd monopolurilor fiscale fiscale .
165