Sunteți pe pagina 1din 1

Clasificarea cheltuielilor dupa natura activitatii si destinatia lor

Dupa natura activitatii si destinatia cheltuielilor, acestea sunt grupate astfel:


* Cheltuieli operationale
* Cheltuieli financiare
* Cheltuieli extraordinare
* Alte cheltuieli finantate din buget.
Cheltuielile operationale cuprind:
- cheltuieli privind stocurile;
- cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti;
- cheltuieli cu alte lucrari si servicii executate de terti;
- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate;
- cheltuieli cu personalul;
- alte cheltuieli operationale.
Cheltuielile financiare ale institutiei publice sunt legate de activitatea financiara a acesteia si se refera la:
* pierderi din creante legate de participatii, determinate de plata garantiilor catre alte societati - gaze,
telefon, energie - si care au devenit nerecuperabile;
* cheltuieli cu diferentele de curs valutar, determinate de reevaluarea disponibilitatilor banesti si a
imprumuturilor in valuta, operatie efectuata la finele fiecarei luni, precum si in urma incasarii creantelor si
platii datoriilor exprimate in valuta;
- cheltuielile cu dobanzile platite pentru imprumuturile contractate de institutie;
- cheltuielile determinate de diferentele din reevaluare si diferentele de curs aferente dobanzilor incasate
diferente nefavorabile!;
- dobanzi de transferat Comunitatii "uropene, in cadrul programului #A$A%D, precum si sume
transferate bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar in cadrul programului #A$A%D si
alte pierderi legate de acest program;
- alte cheltuieli financiare care nu se regasesc in structurile de mai sus;
- cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele.
Alte cheltuieli finantate de la buget se refera la cheltuielile efectuate din resurse bugetare provenite din
subventii de la buget, transferuri consolidabile, transferuri necon solidabile.
&n aceasta categorie de cheltuieli sunt incluse:
- cheltuielile privind subventiile de la buget, care se refera la cheltuielile efectuate din subventiile
provenite de la bugetul de stat;
- cheltuielile privind sumele alocate, care cuprind cheltuielile determinate de sumele alocate de
ordonatorul principal de credite, conform bugetului aprobat;
- cheltuieli privind transferurile consolidabile, care se refera la cheltuielile legate de sumele alocate de la
buget, considerate transferuri consolidabile;
- cheltuieli privind transferurile neconsolidabile;
- cheltuielile privind dobanzile si comisioanele aferente datoriei publice externe si interne;
- cheltuielile privind imprumuturile acordate;
- cheltuielile privind rambursarile de credite.
Cheltuielile extraordinare sunt cheltuieli ce apar in institutie ca urmare a fenomenelor naturale care
determina pierderi pe care institutia nu le-a prevazut, precum si cheltuieli legate de valoarea
neamortizata a activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei normale de utilizare.