Sunteți pe pagina 1din 4

CAIETUL DE SARCINI

1. INTRODUCERE
Sunt prezentate indicaii privind regulile de baz care trebuie respectate astfel nct
potenialii ofertani s elaboreze propunerea tehnic corespunztor cu necesitile autoritii
contractante.
2. SCURT DESCRIERE
Serviciile solicitate n caietul de sarcini sunt destinate pentru desfurare n bune condiii
a activit ii prevzute n cadrul proiectului Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul
competentelor-S!"#$ %contract &#S'()*+,*,.-*S*./0-12.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
#biectul contractului este achiziia de servicii hoteliere3 "&4 55100000-1, conform cu
"aietul de Sarcini.
.
4. CAIET DE SARCINI
SCOPUL ACHIZIIEI: Servicii hoteliere 3 "&4 55100000-1 pentru proiectul
Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competentelor-S!"#$ %contract
&#S'()*+,*,.-*S*./0-12 care vor fi contractate pentru perioada de 12-13 decemb!e 2"13
#.SPECI$ICATII TEHNICE
EVENIMENT 12 - 13 decembrie, Bucuresti hotel zona centrala parcare
inclusa
-pentru cazare ! - o noapte intrare in 12"12"2#13 iesire 13"12"2#13
Serviciul
solicitat
Cantitate Buc.
4aloare estimata
-fara 546-
Cazare (cu mic
dejun inclus)
1 noapte,
12-13
decembrie
2013
65*
persoane

-unitate cazare / stele7 unitatea de
cazare va fi localizata in orasul
8ucuresti. 9otelul va fi amplasat
central.
Servicii
catering
pentru
persoanele
participante
(pranz)
1 zi
%-/ dec 3 - buc:&
1 buc.
100*
persoane
-bufet suedez7 minim -1 feluri de
mancare7 minim , feluri de mancare
calda7 , feluri de salate7 desert7 fructe7
apa plata*minerala7 suc.
Servicii
catering
pentru
persoanele
participante
(cina)
1 zi
% -;dec 3 - buc:&
1 buc
100*
persoane
-bufet suedez minim -1 feluri de
mancare7 minim , feluri de mancare
calda7 , feluri de salate7 desert7 fructe7
apa plata*minerala7 suc.
Servicii de
catering pauza
cafea
2 buc.
% -; dec- - buc:
-/ dec -.- buc&
100*
persoane
-produse de patiserie minim , feluri7
prajituri minim , feluri7 ceai7 cafea7
apa plata*minerala7 sucuri
Inchiriere 1
sala curs
2 zile
%-; dec- - buc:
-/ dec -.- buc.2
100
persoane*
-capacitate sala apro<imativ -11
persoane trebuie sa fie dotata cu
videoproiector7 ecran proiectie7
flipchart7 hartie flipchart7 mar=ere7
imprimanta 7- laptop cu posibilitatea
de a fi conectat la imprimanta si
videoproiector7 %posibilitatea de a
imprima ma<. - top hartie27 sistem
sonorizare %min ; microfoane mobile27
aer conditionat*climatizare7 lumina
naturala7 cone<iune internet.
AT!TI """
# !umarul de persoane participante este estimativ si poate varia$ dar nu
mai mult de %&' 1( persoane )
Se va asigura parcarea autoturismelor pentru participanti """.
*restatorul serviciilor va avea o persoana de contact in loca ia desfasurarii
evenimentului pe toata perioada derularii acestuia.
* factura va fi intocmita conform numarului de persoane care au
participat la evenimente;
** datele calendaristice sunt orientative. In situatia decalarii
datelor va fi respectat numarul de zile mentionat mai sus si luna
mentionata pentru evenimentul respectiv.
>ota?
#fertele operatorilor economici care nu vor indeplini cerintele din specificatiile tehnice vor fi
declarate neconforme.
'. (ODUL DE PREZENTARE A O$ERTEI $INANCIARE
>#56@ #ferta financiar va cuprinde suma ofertata pentru fiecare serviciu7 respectand
specificaiile tehnice din caietul de sarcini i va fi elaborat n lei7 fr tva.
Se va completa Aormularul 0 7 la care se va ane<a oferta financiara detaliata astfel@
Serviciul
solicitat
Cantitate Buc.
Pecificatii tehnice Valoare fara
TVA
Valoare cu
TVA
Cazare (cu
mic dejun
inclus)
1 noapte,
12-13
decembrie
2013
65*
persoane

-unitate cazare / stele7
unitatea de cazare va fi
localizata in orasul
8ucuresti. 9otelul va fi
amplasat central.
Servicii
catering
pentru
persoanele
participante
(pranz)
1 zi
%-/ dec 3 -
buc:& 1 buc.
100*
persoane
-bufet suedez7 minim -1
feluri de mancare7 minim ,
feluri de mancare calda7 ,
feluri de salate7 desert7
fructe7 apa plata*minerala7
suc.
Servicii
catering
pentru
persoanele
participante
(cina)
1 zi
% -;dec 3 -
buc:&
1 buc
100*
persoane
-bufet suedez minim -1
feluri de mancare7 minim ,
feluri de mancare calda7 ,
feluri de salate7 desert7
fructe7 apa plata*minerala7
suc.
Servicii de
catering
pauza cafea
2 buc.
% -; dec- -
buc: -/ dec
-.- buc&
100*
persoane
-produse de patiserie minim
, feluri7 prajituri minim ,
feluri7 ceai7 cafea7 apa
plata*minerala7 sucuri
Inchiriere 1
sala curs
2 zile
%-; dec- -
buc: -/ dec
-.- buc.2
100
persoane*
-capacitate sala apro<imativ
-11 persoane trebuie sa fie
dotata cu videoproiector7
ecran proiectie7 flipchart7
hartie flipchart7 mar=ere7
imprimanta 7- laptop cu
posibilitatea de a fi conectat
la imprimanta si
videoproiector7 %posibilitatea
de a imprima ma<. - top
hartie27 sistem sonorizare
%min ; microfoane mobile27
aer conditionat*climatizare7
lumina naturala7 cone<iune
internet.
Total