Sunteți pe pagina 1din 2

Pagina 1 / 2 - Curriculum vitae al

Coteanu Andrei Gheorghe


Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int
Uniunea European, 2002-2010 24082010

Curriculum VitaeInformaii personale

Nume / Prenume
Coteanu Andrei Gheorghe
Adresa(e) Stefan cel Mare si Sfant nr.22, 705100 Hirlau (Romnia)
Mobil 0742308832
E-mail(uri) anddrei_gheorghe@yahoo.com
Naionalitate(-ti) romana
Data naterii 10 aprilie 1985
Sex Brbtesc

Loc de munc vizat / Domeniu
ocupaional
Agricultur

Experiena profesional


Perioada 01/10/2009 prezent
Funcia sau postul ocupat Doctorand cu frecventa
Activiti si responsabiliti principale Pregatirea teoretica si practica in vederea elaborarii tezei de doctorat
Numele i adresa angajatorului U.S.A.M.V. "Ion Ionescu de la Brad"- Iasi
Aleea M.Sadoveanu/3, 700490 Iasi (Romania)
Tipul activitii sau sectorul de activitate Cercetare

Perioada 20/07/2009 - 30/09/2009
Funcia sau postul ocupat Inginer agronom
Activiti si responsabiliti principale Timp de trei luni de zile, dupa obtinerea diplomei de inginer agronom, am efectuat practica in
productie. In timpul acestei perioade m-am familiarizat cu operatiunile de castrat porumb, recoltat
cartofi si alte operatiuni specifice unei unitati agricole.
Numele i adresa angajatorului S.C. ASTRA TRIFESTI
Comuna Trifesti, 707520 (Romania)
Tipul activitii sau sectorul de activitate Agricultur, silvicultur i pescuit

Perioada 18/07/2007 - 10/09/2007
Funcia sau postul ocupat Student practicant
Activiti si responsabiliti principale Practica in cadrul laboratorului de Nutritie a Plantelor
Numele i adresa angajatorului Universitatea Justus-Liebig, Institutul de Nutriie a Plantelor
Str. Heinrich-Buff-Ring 26-32, Giessen (Germania)

Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae al
Coteanu Andrei Gheorghe
Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int
Uniunea European, 2002-2010 24082010

Educaie i formarePerioada 01 /10/2004 20/06/2009
Calificarea/diploma obinut Diploma de inginer agronom
Disciplinele principale
studiate/competenele profesionale
dobndite
Agrotehnica, Fitotehnie, Fitopatologie, Mecanica agricola, Agrochimie, s.a.
Numele i tipul instituiei de
nvmnt/furnizorului de formare
U.S.A.M.V. "Ion Ionescu de la Brad"- Iasi (Universitate)
Aleea M. Sadoveanu nr. 3, 700490 Iasi (Romania)

Aptitudini i competene
personale


Limbi strine cunoscute
Autoevaluare
nelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)
Ascultare Citire Participare la
conversaie
Discurs oral
Engleza
B2
Utilizator
independent
B2
Utilizator
independent
B1
Utilizator
independent
B1
Utilizator
independent
B1
Utilizator
independent

(*) Cadrului european comun de referin pentru limbi

Competene i abiliti sociale Spirit de echip, persuasinue, comunicativ
capacitate de adaptare la medii multiculturale

Competene i aptitudini organizatorice Spirit organizatoric

Competene i aptitudini tehnice Buna cunoatere a proceselor tehnologice din agricultur

Competene i aptitudini de utilizare a
calculatorului
Utilizarea programelor Microsoft Word, Powerpoint, Excel

Permis de conducere BE, CE , experienta 9 ani