Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

coala cu clasele I-VIII Mihai Eminescu, Brila


Propuntor: profesor Marioara Blan
Data: aprilie 2008
Clasa a V-a A
Obiectul: i!"a #i li$era$ura ro!%n
Unitatea de nvare: Bas!ul popular ro!%nesc
Subiectul leciei: Bas!ul popular &co!unicare oral'
Tipul de lecie: lec(ie )e fi*are a cuno#$in(elor + lec(ie )e anali, a $e*$ului li$erar
Obiective cadru &)up Curriculum naional':
-. De,/ol$area capaci$(ii )e recep$are a !esa0ului oral+
2. De,/ol$area capaci$(ii )e e*pri!are oral.
Obiective de referin (1n confor!i$a$e cu Criteriile de notare pentru clasa a V-a'
Ele/ii /or fi capa"ili:
-. s i)en$ifice infor!a(iile esen(iale )in$r-un !esa0 oral+
2. s sesi,e,e corec$i$u)inea 2ra!a$ical a unui enun( #i3sau a for!elor le*icale+
4. s !anifes$e in$eres pen$ru ascul$area unui !esa0 oral+
5. s selec$e,e ele!en$ele )e le*ic a)ec/a$e si$ua(iei )e co!unicare+
6. s cons$ruiasc propo,i(ii #i fra,e corec$e )in punc$ )e /e)ere 2ra!a$ical+
7. s se e*pri!e clar8 corec$ #i concis+
9. s-#i a)ap$e,e /or"irea la par$eneri #i la si$ua(ia )e co!unicare+
8. s !anifes$e in$eres pen$ru par$iciparea la un ac$ )e co!unicare+
Obiective operaionale (O) - a sf%r#i$ul lec(iei ele/ii /or fi capa"ili:
-. s )iferen(ie,e ele!en$ele )efini$orii ale $e*$ului epic &nara$or8 ac(iune8
persona0e8 !o)uri )e e*punere' pe un $e*$ )a$+
2. s in$erpre$e,e se!nifica(iile coor)ona$elor spa(iale #i $e!porale 1n "as! pe
"a,a unui $e*$ )a$+
4. s re,u!e oral un fra2!en$ )e $e*$ li$erar+
5. s i)en$ifice8 1n$r-un $e*$ )a$8 par$iculari$(ile s$ilis$ice ale "as!ului popular+
6. s !en(ione,e $rs$urile li$era$urii populare.
Resurse:
o Coninuturi: "as!ul popular : $e*$ supor$ Fata moului cea cu minte;
o Capaciti nor!ale )e 1n/(are ale ele/ilor+
o ! de "inute#
Strate$ia didactic:
o %etode &i procedee: con/ersa(ia euris$ic8 con/ersa(ia e*plora$orie8 e*erci(iul8
lucrul cu $e*$ul li$erar8 lec$ura e*presi/8 in$erpre$area unei preri cri$ice8
"rai!s$or!in2ul8 re,u!a$ul oral.
o 'or"e de or$ani(are a activitii elevilor: fron$al8 pe 2rupe.
o %i)loace de invare * /olu!e cu "as!e populare8 fi#e.
o %aterial biblio$rafic*
Ispirescu8 Pe$re8 Legende sau basmele romnilor8 Miner/a8
Bucure#$i8 -;8;.
Parfene8 Cons$an$in8 Metodica studierii limbii i literaturii romne.
hid teoretico-aplicati!, Poliro!8 Ia#i8 -;;;+
Pa!fil8 Alina8 Limba i literatura romn" #n gimna$iu. %tructuri
didactice deschise, E)i$ura &aralela '(8 Bucure#$i8 2004.
<$an$on8 =ic>i8 Comunicare8 E). <ocie$a$ea ?$iin( #i Te@nic8 Ia#i8
-;;6.
<CE=ARIA ECBIEI
<ec/en(a
)i)ac$ic
Ac$i/i$a$ea profesorului
O"iec$i/e opera(ionale
Ac$i/i$a$ea ele/ilor <$ra$e2ii
)i)ac$ice
E/aluare
+#Or$ani(a,
rea colectivu,
lui de elevi
&4 !inu$e'
++# -erifica,
rea
cunostinelor
,te"a scris
&4 !in.'

-ideile
ancor &6
!in.'
III. Anun(area
$e!ei #i a
o"iec$i/elor
lec(iei
(. !inu$e'
<e asi2ur !a$erialele necesare "unei
)esf#urri a lec(iei.
/0erciiu de de($1e: <e )iscu$ pe $e!a
/acan(ei- profesorul cere ele/ilor s spun
un cu/%n$ prin care s carac$eri,e,e /acan(a
)e pri!/ar.
Ele/ii au a/u$ )e reali,a$ 1n /acan(
sec/en(e )in$r-un /ii$or por$ofoliu cu $e!a
)asmul popular romnesc.
=u!e#$e un ele/ care s pre,in$e
sec/en(ele )e por$ofoliu pe care le-au
reali,a$ 1n /acan(.
<e cere ele/ilor s )efineasc "as!ul.
Ele/ii sun$ solici$a(i s enu!ere ele!en$ele
ce ne 1n)rep$(esc s afir!! c "as!ul
es$e $e*$ epic.&O-'
<e cere sus(inerea )efini(iei "as!ului a/%n)
ca repere:
- spa(iul #i $i!pul+ &O2'
- ac(iunea+
- persona0ele+
- for!ule specifice "as!ului. &O5'
- al$e par$iculari$(i ale "as!ului. &O5'
<olici$ ele/ii s nu!easc $rs$urile
li$era$urii populare. &O6'
Profesorul co!unic ele/ilor $e!a )iscu(iei:
bas"ul popular8 a/%n) ca $e*$ supor$
"as!ul Fata moului cea cu minte8
inclus 1n /olu!ul Legende si basmele
romnilor8 con(in%n) opere li$erare
culese )e Pe$re Ispirescu.
- *i a!ut de citit acest te+t i, #n
inter!eniile !oastre, !oi urm"ri att
ce tii despre basmul popular, ct i
capacit"ile !oastre de receptare a
mesa,ului oral i de e+primare oral".
Ele/ii 1#i asi2ur
!a$erialele necesare
"unei )esf#urri a
lec(iei.
- <cur$8 a2i$a$8
fru!oas...
An ele/ ara$
por$ofoliul #i pre,in$
sec/en(ele pe care le-a
reali,a$.
Ele/ii rspun) oral
cerin(elor for!ula$e )e
profesor.
<pecia 2enului epic8
ac(iune co!ple*8
!ul$e persona0e8
repre,en$an(ii Binelui
se confrun$ cu
repre,en$an(ii Rului :
Binele 1n/in2e.
=ara$orul8 ac(iunea8
persona0ele8 !o)ul )e
e*punere pre)o!inan$
es$e nara(iunea.
Ti!p i!a2inar8 !i$ic8
ac(iunea se )esf#oar
pe )ou $r%!uri : unul
fiin) fan$as$ic...
-Respec$ o anu!i$
sc@e!...
-Persona0e reale #i
fan$as$ice8 po,i$i/e #i
ne2a$i/e8 cu pu$eri
suprana$urale...
* -ost odat"...
- Cifre !a2ice...
- Carac$er anoni!8 oral8
colec$i/8 sincre$ic8
e*presi/8 popular.
Cron$al
Con/ersa(ia
e*plora$orie
Cron$al
Con/ersa(ia
Cron$al
Con/ersa(ia
e*plora$orie
Aprecieri
/er"ale8
1ncura0ri8
s$i!ulri
1n $oa$e
!o!en$e-
le lec(iei.
E/aluare
po,i$i/
fron$al #i
in)i/i)ua-
l.
III.Ci*area
cuno#$in(elor
(.! "in#)
+-# Reali(a,
rea feed,
bac2ului
&5 !in.'
-# /valuare
&7 !in.'
*tenie la tot ce #nseamn" comunicare
oral". alegerea cu!intelor,
corectitudinea e+prim"rii, inter!enia
#n discuie, elementele non!erbale...
/Profesorul scrie la $a"l $i$lul lec(iei.'
Profesorul 1i pro/oac pe ele/i s o"ser/e #i
s co!en$e,e
- pre,en(a nara$orului 1n $e*$ul )a$. &O-'
- ac(iunea )in "as!ul Fata moului cea cu
minte )in punc$ul )e /e)ere al nu!rului )e
fire nara$i/e8 al co!ple*i$(ii 3 si!pli$(ii.
&1n$%!plri neo"i#nui$e+ coor)ona$e spa(iale
#i $e!porale'- ele/ii sun$ pro/oca(i s
in$erpre$e,e prerea lui ucian Bla2a
confor! creia )asmul se mic" la #nceput
printr-o lume real" ca s-o ia apoi pe
imperceptibile trepte spre alt t"rm
/0ronicul i cntecul !arstelor1 : cu
e*e!ple )in $e*$ul )a$+ &O-'
- firul epic : e*erci(iu )e pre,en$are oral a
ac(iunii pen$ru un fra2!en$ )e $e*$8 as$fel:
se au)ia, 1ncepu$ul "as!ului )e pe case$
#i ele/ii /or con$inua pre,en$area ac(iunii+
&O4'
-spa(iul #i $i!pul+ &O2'
- persona0ele & "ine : ru+ persona0e reale :
persona0e fan$as$ice+ persona0e specifice
lu!ii "as!ului+ $rs$uri suprana$urale...'+
- o"iec$e !iraculoase+ &O5'
- for!ule specifice+ &<e apelea, la /arian$a
)e pe case$a au)io'. &O5'
- cifre !a2ice+ &O5'
- !o)urile )e e*punere+ &O-'
<e cere ele/ilor s-#i e*pri!e prerea 1n
le2$ur cu !o$i/ul pen$ru care se s$u)ia,
"as!ul 1n #coal.
Ele/ii sun$ solici$a(i s !en(ione,e #i s
sus(in prin e*e!ple )in $e*$ul )a$
$rs$urile li$era$urii populare. &O6'
Al$e "as!e cu $e! ase!n$oare
In paralel cu )e,"a$erea se co!ple$ea,
sc@e!a lec(iei.
Pro/oac ele/ii la pre,en$area unui persona0
)e "as! prin in$erpre$are )e rol.
/0erciiu (pe fi&e' - &O--O5'
D!par$e clasa 1n )ou 2rupe #i le propune
&Ele/ii scriu $i$lul
lec(iei 1n caie$e.'
To(i ele/ii au $e*$ul
supor$ #i pe "a,a
aces$uia rspun) la
1n$re"rile profesorului.
-=ara(iune la persoana
a III-a
An fir nara$i/
1n$%!plri neo"i#nui$e
1n$%!plri fan$as$ice :
se respec$ o anu!i$
sc@e!+ !o$i/ul
cu$rii
An ele/ punc$ea,
principalele !o!en$e
ale ac(iunii.
-fan$as$ice.
Binele : @rnicie8
"un$a$e
Rul : lene8 ru$a$e8
in/i)ie
Cu$ii !a2ice
Trei
Toa$e
Carac$erul e)uca$i/ al
"as!elor
Carac$er oral : cu/in$e
specifice /or"irii
populare+ anoni!+
colec$i/ e$c.
%area #n bucate,
Cenu"reasa, Fata
moului i -ata babei...
Co!ple$ea, sc@e!a
lec(iei pe caie$e.
Ele/ii in$erpre$ea,
roluri )e pre,en$are a
unor persona0e )in al$e
"as!e pe care le
recunosc ceilal(i ele/i.
ec$ura $e*$ului
Rspun) cerin(ei:
-reuceanu
-for!ula ini(ial
-persona0e fan$as$ice:
,!eii...
-pu$eri suprana$urale:
-uraser" soarele i luna
de pe cer...
Rspun)e c%$e un
repre,en$an$.
ucrul cu
$e*$ul li$erar
Cron$al
In$erpre$area
unei preri
cri$ice
Re,u!a$
oral
Au)i(ie
Brai!s$or-
!in2
E*e!plifi-
care pe "a,a
$e*$ului )a$
Eocul )e rol
In)i/i)ual
E*erci(iul
ec$ur
e*presi/
Cron$al
Con/ersa(ia
Ac$i/i$a$e pe
Aprecie-
rea rs-
punsurilor
ele/ilor se
/a reali,a
pe $o$
parcursul
lec(iei.
-+# 3si$ura,
rea reteniei
&i a trans,
ferului
&2 !in.'
ele/ilor s a)rese,e &fiecare 2rup' c%$e o
1n$re"are )espre "as!ul popular ro!%nesc
celeilal$e 2rupe.
Cace aprecieri fron$ale #i in)i/i)uale
referi$oare la lec(ie. <e no$ea, ele/ii
confor! cri$eriilor )e no$are : <i$ua(ia )e
no$are 6. <e !o$i/ea, no$a.
Anun( ele/ilor $e!a pen$ru acas.
<crie un $e*$ 1n care s co!en$e,i rolul
for!ulelor specifice "as!ului #i a cifrelor
!a2ice 1n "as!ul Fata moului cea cu
minte.
D#i no$ea, $e!a pen$ru
acas.
2rupe
=o$area
ele/ilor
<CFEMA
BA<MA POPAAR
- specie a 2enului epic
- nara$orul
- ac(iunea
!o$i/ul cu$rii+
confrun$area "ine : ru
$i!pul i!a2inar :D= BA<M TOTA E<TE PO<IBI
spa(iul : unul real+ al$ul fan$as$ic
- persona0ele: Bine : Ru+
reale #i fan$as$ice+
eroul - es$e a0u$a$ )e fiin(e #i o"iec$e !iraculoase
es$e !o)el )e fru!use(e fi,ic #i !oral &fa$a @arnic )e la (ar'
- for!ule specifice "as!ului
- cifre !a2ice
- carac$er e)uca$i/: BI=EE D=VI=GE
CI?H DE ACRA
-. In$erpre$ea, ur!$oarea afir!a(ie )asmul se mic" la #nceput printr-o lume real" ca
s-o ia apoi pe imperceptibile trepte spre alt t"rm. /ucian Bla2a - 0ronicul i cntecul
!rstelor1
2. Ci$e#$e cu a$en(ie $e*$ul )a$8 pen$ru a rspun)e cerin(elor ur!$oare:
* -ost odat" ca niciodat" etc.
* -ost un #mp"rat i se numea #mp"ratul 2ou. El era -oarte mhnit c", #n $ilele lui, nite
$mei -uraser" soarele i luna de pe cer. 3rimise deci oameni prin toate "rile i r"!ae prin
orae, ca s" dea de tire tuturor c" oricine se !a g"si s" scoat" soarele i luna de la $mei,
acela !a putea lua pe -ie-sa de ne!ast" i ,um"tate din #mp"r"ia lui, iar cine !a umbla i nu
!a i$bndi nimic, acela s" tie c" i se !a t"ia capul.
Din ce "as! face par$e aces$ fra2!en$I
In)ic )ou ar2u!en$e prin care s !o$i/e,i apar$enen(a la
"as! a aces$ui fra2!en$ )e $e*$.
CI?A DE EVAAARE &si$ua(ia )e no$are nr. 6'
=u!ele #i A)ec/area Ele!en$e /er"ale Ele!en$e Par$icipare To$al
prenu!ele
ele/ului
rspunsurilor
-03630p.
non/er"ale
203-030p.
la rspuns
-0p.
Con(inu$
403263-6
-03630p.
E*pri!are
le*ic:-03630p.
corec$i$u)ine:-03630p.
fluen(:-03630p.
COMA=ICAREA ORAH
VERBAH
=O=VERBAH
o e*presia fe(ei+
o 2es$uri+
o po,i(ia corpului+
o orien$are+
o pro*i!i$a$ea+
o con$ac$ul /i,ual+
o con$ac$ul corporal+
o !i#cri ale corpului+
o aspec$e non/er"ale ale /or"irii : 1nl(i!ea sune$elor8 $ria lor8
rapi)i$a$ea /or"irii8 cali$a$ea #i $onul /ocii - parali!"a0.
Jece sfaturi pen$ru o "un ascultare &)up =ic>i <$an$on8 Comunicare8 E).
<ocie$a$ea ?$iin( #i Te@nic8 Ia#i8 -;;6':
'ii pre$tit s ascultai4
'ii interesat4
3rtai,v interesat4
Pstrai,v "intea desc1is4
Ur"rii ideile principale4
3scultai critic4
3scultai cu atenie4
5uai notie4
3)utai vorbitorul4
6u,l ntrerupei pe vorbitor4