Sunteți pe pagina 1din 22

5.

ARBITRAJUL COMERCIAL
INTERNA IONAL
5.1. Concept. Variet i.
5.1.1. Defini ie. Conceptul de arbitraj comercial
interna ional este, dup cum am artat cu un alt prilej,
susceptibil de mai multe accep iuni, i anume :
ntr-o prim accep ie, acest concept desemneaz
mijlocul corespunztor de a reglementa rapid i echitabil
litigiile interna ionale care pot s rezulte din tranzac iile
comerciale n domeniul schimburilor de bunuri i servicii i
din contractele de cooperare industrial.
ntr-o alt accep ie, conceptul la care ne reerim
poate i deinit ca metod de solu ionare a litigiilor nscute
din rela iile comerciale interna ionale.
n ine, arbitrajul comercial interna ional se
analizeaz ca jurisdic ie special i derogatorie de la dreptul
comun procesual, menit s asigure rezolvarea litigiilor
izvor!te din raporturile comerciale interna ionale i totodat
s aciliteze participarea statului la diviziunea mondial a
muncii.
"octrina juridic a ormulat i alte deini ii
conceptului n discu ie, dintre care cea mai corect ni se pare
a i aceea ce d acestui concept semniica ia de institu ie
juridic pentru solu ionarea litigiilor interna ionale, de ctre
persoane investite cu aceast sarcin, chiar de ctre pr ile
contractante alate n litigiu.
5.1.#. Clasificri ale arbitrajului comercial
interna ional. $rbitrajul comercial interna ional se prezint
n orme variate. "octrina juridic, utiliz!nd diverse criterii
de ordonare a acestor orme, a cut urmtoarele clasiicri :
a% n unc ie de competen a material a arbitrajului
se disting:
- arbitraje av!nd competen general n materie de
comer interna ional& din aceast categorie ac parte
arbitrajele cu ser general de activitate jurisdic ional n ce
prive te litigiile izvor!te din raporturile de comer
interna ional i cooperare economic interna ional, ca de
e'emplu: Curtea de $rbitraj de pe l!ng Camera de Comer
(nterna ional de la )aris, Curtea de $rbitraj de la *ondra,
(nstitutul +landez de $rbitraj, $socia ia $merican de
$rbitraj ,$.$.$.%, Curtea permanent de arbitraj de pe l!ng
Comisia german pentru probleme de arbitraj etc. i
- arbitraje av!nd competen special n domeniul
comer ului interna ional& ac parte din aceast categorie
arbitrajele specializate pe solu ionarea anumitor litigii, de
regul cele izvor!te din comer ul cu anumite mruri ,sau
produse%, precum: Camera arbitral de bumbac din *e -!vre
sau .ribunalul de arbitraj al bursei de bumbac din /remen
,care sunt proilate pe solu ionarea litigiilor din domeniul
comer ului interna ional cu te'tile%, *ondon Corn .rade
$ssociation ,specializat pe litigii de comer interna ional cu
produse alimentare% etc.
b% n unc ie de competen a teritorial a instan ei
de arbitraj se disting:
- arbitraje de tip bilateral care sunt create prin
conven ii interna ionale bilaterale i au competen s
solu ioneze numai litigiile izvor!te din raporturile de comer
interna ional dintre subiec ii de drept apar in!nd ordinii
juridice na ionale a statelor pr i la acele conven ii& a a
bunoar: Camera arbitral ranco-german pentru produsele
solului i Comisia americano-canadian de arbitraj comercial
etc.&
- arbitraje de tip regional, constituite printr-o
conven ie multilateral perectat de statele dintr-o anumit
zon geograic i care sunt competente s solu ioneze litigii
din comer interna ional ivite ntre subiec i de drept
apar in!nd ordinii juridice na ionale din statele semnatare ale
acelei conven ii& ac parte din aceast categorie de pild,
Comisia scandinav de arbitraj pentru piei, Comisia
interamerican de arbitraj comercial a crei competen
include pe partenerii comerciali din cadrul +rganiza iei
0tatelor $mericane ,+.0.$.% etc.&
- arbitraje avnd voca ie universal , a cror
competen teritorial se e'tinde la scar planetar, ele iind
abilitate s solu ioneze litigii dintre participan ii la raporturi
de comer interna ional din toate rile lumii ,indierent de
zona geograic n care acestea sunt situate%& men ionm n
acest sens Curtea de $rbitraj de pe l!ng Camera de Comer
i (nterna ional de la )aris.
c% n unc ie de structura organizatoric se ace
distinc ie ntre:
- arbitrajul ad-hoc ,sau ocazional%, care are o
durat eemer i este organizat n conormitate cu ini iativa
pr ilor& asemenea instan e unc ioneaz numai n vederea
solu ionrii unui litigiu bine determinat cu care au ost
investite, e'isten a lor ncet!nd odat cu pronun area
hotr!rii sau cu e'pirarea termenului n care trebuiau s
decid, i
- arbitrajul institu ionalizat av!nd caracter
permanent, a crui e'isten nu este dependent de durata
unui anumit litigiu concret determinat& el i e'ercit
atribu iile jurisdic ionale nentrerupt i cu caracter de
continuitate ori de c!te ori este sesizat, iind organizat sub
orma unor centre permanente de arbitraj ce unc ioneaz n
cadrul unor organiza ii proesionale, sau pe l!ng o camer
de comer na ional ori interna ional.
d% n unc ie de atribu iile conerite arbitrilor
e'ist:
- arbitraj de drept strict ,sau de iure%, care se
distinge prin aceea c arbitrii statueaz potrivit normelor de
drept incidente n cazul dat n care ei sunt obliga i s le
respecte& acest arbitraj constituie regula, iind arbitrajul de
drept comun n materia raporturilor de comer interna ional&
ori de c!te ori pr ile nu ac nici o men iune special privind
arbitrajul acesta va i un arbitraj ad-hoc, iar puterile acordate
arbitrilor sunt acelea ale unui arbitraj de drept strict, i
- arbitraj de echitate ,sau ex aequo et bono% de
speciicul cruia este aptul c se realizeaz dup principiile
de echitate i nu potrivit normelor de drept& este deci un
arbitraj de facto, arbitrii neav!nd obliga ia s aplice normele
legale de drept material i nici pe acelea de procedur.
e% n unc ie de aderen ele ,na ionale sau
interna ionale% pe care le are obiectul litigiului se disting:
- arbitraj na ional ,sau intern%, ce are ca obiect
solu ionarea unui litigiu izvor!t dintr-un contract lipsit de
aderen e interna ionale ntruc!t toate elementele susceptibile
de a-i coneri asemenea aderen e ,precum: locul ncheierii
lui, cel al e'ecutrii obliga iilor asumate de pr i, domiciliul,
re edin a, cet enia persoanei izice, ori sediul,
na ionalitatea persoanei juridice etc.% se al ntr-un singur
stat, au legtur cu un singur stat& n cazul n care vreunul
dintre elementele raportului juridic are legtur cu o alt ar
,cu sistemul de drept al unei alte ri%, acel raport juridic
nceteaz s aib caracter intern ,sau na ional%, dob!ndind
caracter interna ional, i ca urmare un eventual litigiu ntre
pr i va primi i el caracter interna ional&
- arbitraj strin ,sau interna ional %, ce are ca obiect
litigii izvor!te din contracte cu aderen e interna ionale, adic
legturi cu cel pu in dou state dierite, cu cel pu in dou
sisteme na ionale de drept.
5.#. Aspecte relevante privitoare la principalele
forme de arbitraj
1
5.#.1. Arbitrajul ad-hoc (sau ocazional). n
e'primarea art. (, pct. #, lit. b din Conven ia 1uropean de
$rbitraj Comercial (nterna ional perectat la 2eneva pe data
de #1 aprilie 1341 arbitraj ad-hoc nseamn 56
reglementarea litigiilor6 de ctre arbitrii numi i pentru
cazuri determinate67. 1vident aceast ormul con ine
elemente importante pentru o deini ie a arbitrajului ad-hoc
,sau ocazional%, dar nu se poate substitui unei deini ii
propriu-zise a conceptului, deoarece n cuprinsul ei nu se
regsesc cu claritate cele dou elemente esen iale 8 genul
pro'im i dieren a speciic 8 ale oricrei deini ii corecte.
n ce ne prive te credem c pe baza elementelor
con inute de te'tul citat din conven ia interna ional
men ionat, arbitrajul ad-hoc ,sau ocazional% poate i deinit
ca orm de jurisdic ie nestatal, cu caracter particular
susceptibil de utilizare n raporturile de comer
interna ional, constituit prin voin a pr ilor litigante n
vederea solu ionrii litigiului ivit ntre ele.
$rbitrajul ad-hoc sau institu ional constituie dreptul
comun n materie de arbitraj comercial interna ional. 1l
prezint urmtoarele trsturi distincte:
a% unc ioneaz numai n vederea
solu ionrii unui litigiu determinat& o dat cu pronun area
sentin ei, e'isten a acestei instan e de arbitraj nceteaz&
b% at!t structura sa, c!t i regulile de
procedur pe care este chemat s le respecte se stabilesc de
ctre mpricinat n iecare caz n parte&
c% iind dependente de voin a pr ilor,
structura sa i procedura pe care trebuie s o urmeze sunt
variabile, deosebindu-se n principiu de la un litigiu la altul
,spre e'emplu: ntr-un caz dat pr ile convin ca litigiul lor s
ie solu ionat de un singur arbitru, iar n alt caz ele opteaz
pentru un complet ormat din doi arbitrii i un supraarbitru&
la el ele pot decide ca sentin a arbitral pronun at s ie
deinitiv sau s ie supus unor ci de atac etc.%&
d% n cazul n care arbitrajul ad-hoc localizat
n ara noastr este guvernat de prevederile unei conven ii
interna ionale ,cum este bunoar cea de la 2eneva din 1941%
este posibil participarea n calitate de arbitru i a unei
persoane av!nd cet enie strin&
e% un arbitraj ad-hoc localizat n :om!nia
poate i supus, n temeiul voin ei pr ilor, unei legi strine
atunci c!nd o conven ie interna ional le autorizeaz s
e'ercite o atare op iune& este necesar s ie ns ndeplinit
condi ia ca legea strin preerat de pr i s nu contrazic
norme imperative din dreptul nostru&
% are caracter acultativ, esen ialmente
voluntar.
"ispozi iile de drept procesual rom!n ,n msura n
care le revine calitatea de lex causae% caracterizeaz arbitrajul
ad-hoc ca o institu ie acultativ, supus totodat unei
dependen e accentuate a de instan ele judectore ti.
$stel, acestor instan e le revine rolul de autoritate
competent s desemneze pe supraarbitru c!nd se ivesc
nen elegeri ntre arbitrii cu privire la desemnarea acestuia,
sau atunci c!nd arbitrii desemna i nu sunt mputernici i prin
compromis sau prin clauza compromisorie s-l aleag& pe de
alt parte, legea d n competen a instan elor judectore ti
solu ionarea oricror cereri de recuzare privitoare la vreun
arbitru& controlul legalit ii i temeiniciei sentin ei arbitrale
se e'ercit de asemenea de ctre instan ele judectore ti, pe
calea cererii de anulare a recursului contesta iei sau
revizuirii& n ine, numai instan ele judectore ti sunt
competente s investeasc cu ormul e'ecutorie sentin ele
arbitrale, n cazul n care se constat c aceste sentin e nu pot
i aduse la ndeplinire de bunvoie.
$naliza elementelor de distinc ie ale arbitrajului
ad-hoc duce inevitabil la concluzia c ceea ce caracterizeaz
acest arbitraj este nainte de toate ine'isten a unor elemente
legal prestabilite. "ar aceast particularitate caracterizant a
lui demonstreaz, prin consecin ele pe care le implic,
precaritatea arbitrajului n discu ie ca orm de jurisdic ie.
ntr-adevr absen a unor reglementri adecvate, suiciente,
conduce adeseori la impas, la imposibilitatea solu ionrii
dierendului pe calea arbitrajului
1
. Conven ia de la 2eneva
din 1341 oer o solu ie pentru dep irea deicien ei
semnalate determin!nd procedura de urmat atunci c!nd
pr ile, de i au convenit s supun litigiul unui arbitraj ad-
hoc nu au decis i cu privire la activitatea arbitrajului. "ar,
aceast solu ie nu i-a dovedit p!n n prezent utilitatea
practic.
;a de aceast situa ie, rm!ne totu i o modalitate
de dep ire a diicult ii semnalate ce trebuie luat n
considerare, anume ca pr ile s stabileasc unu minim de
msuri organizatorice pentru acest arbitraj creat de ele, prin
trimiterea la un regulament de arbitraj care naturalmente
cuprinde toate condi iile i regulile apte s asigure normala
des urare a procesului arbitral.
5.#.#. Arbitrajul institu ional ,sau
institu ionalizat %. Conorm art. (, pct. #, lit. b din Conven ia
european de arbitraj comercial interna ional, semnat la
2eneva n #1 aprilie 1341 reglementarea litigiilor de ctre
institu ii permanente de arbitraj constituie, alturi de
arbitrajul ad-hoc, o orm de realizare a arbitrajului de
comer interna ional.
"up cum am artat cu alt prilej arbitrajul
institu ional ,sau institu ionalizat% este o orm a arbitrajului
de comer interna ional a crei e'isten nu depinde de
durata unui anumit litigiu i care presupune e'ercitarea
atribu iilor jurisdic ionale n mod nentrerupt, iind organizat
ntr-un cadru institu ionalizat prin lege i av!nd caracter de
permanen i continuitate.
$ adar, arbitrajul institu ionalizat se deine te
printr-o organizare prestabilit pe baza unui regulament
propriu, care determin structurile permanente tipice unei
asemenea jurisdic ii.
n doctrin s-a precizat c arbitrajul institu ionalizat
trebuie supus unei analize nuan ate. $stel, dac legea care
instituie arbitrajul i'eaz i modalitatea procedural atunci
e'ist arbitraj institu ional, iar dac legea instituie numai
principiul potrivit cruia litigiile respective urmeaz a i
solu ionate pe cale de arbitraj, arbitrajul respectiv nu dier
esen ial de arbitrajul voluntar, deoarece ntr-o atare ipotez
pr ile sunt acelea care prin clauza compromisorie sau prin
compromis i'eaz modalit ile de arbitrare
#
.
$rbitrajul institu ionalizat prezint numeroase i
importante avantaje care-l ac s ie din ce n ce mai preerat
a de arbitrajul ad-hoc. $semenea avantaje se veriic mai
pregnant n domeniul e'ecutrii sentin elor arbitrale. i e
iresc s ie a a deoarece tocmai n momentul punerii n
e'ecutare a unor asemenea sentin e se pune problema de a se
ti dac au ost respectate regulile undamentale minimale,
precum cele reeritoare la respectul drepturilor aprrii,
solu ionarea litigiului de ctre arbitrii desemna i , i nu de
ctre al ii% etc.
)rintre avantajele mai semniicative pe care le
prezint institu iile permanente de arbitraj men ionm:
competen a proesional a arbitrilor, procedura prestabilit pe
care pr ile o pot recunoa te u or i i se pot conorma la el
de u or, posibilit ile de a colmata lacunele conven iei de
1
#
#
arbitraj dac este incomplet sau insuicient, completarea
tribunalului arbitral, sediul arbitrajului etc
1
. )e de alt parte
nu trebuie ignorat nici aptul c o institu ie permanent
prezint o oarecare stabilitate i, deci implicit un anumit grad
de certitudine, ceea ce i coner multiple posibilit i de a- i
aduce contribu ia la ormarea unei practici mai uniorme.
.oate aceste avantaje au determinat n ultima vreme n
practica de comer interna ional o evident predilec ie a
participan ilor la comer ctre institu iile permanente de
arbitraj, astel nc!t marea majoritate a litigiilor ivite ntre
ace tia au ost ncredin ate spre solu ionare unor asemenea
institu ii.
1'ist o varietate de centre permanente de arbitraj
care se deosebesc ntre ele sub mai multe aspecte dintre care
cele privind competen a teritorial i competen a material
sunt mai relevante. "ar dincolo de deosebirile care le separ,
institu iile de arbitraj au i unele note comune care le
apropie, c!nd posibile anumite generalit i. "intre acestea
men ionm:
a% Caracterul de permanen i continuitate
al acestei orme de jurisdic ie. $rbitrajul institu ionalizat nu
este constituit pentru a rezolva un litigiu concret determinat,
ci ca jurisdic ie permanent cu voca ie de a solu iona orice
litigiu ce intr n competen a ei i cu privire la care a ost
investit s ndeplineasc procedura arbitral i s dea o
solu ie. $ a iind e'isten a n timp a arbitrajului
institu ionalizat nu se epuizeaz odat cu solu ionarea unui
anumit litigiu ce i-a ost ncredin at spre rezolvare, ci ea
dureaz at!ta vreme c!t rm!ne n iin temeiul legal pe
baza cruia a ost niin at i poate unc iona respectiva
institu ie de arbitraj.
b% 1'isten a unui regulament propriu de
organizare i unc ionare a institu iei arbitrale. )rin acest
regulament se determin structurile organizatorice
permanente speciice institu iei de arbitraj, ntre care
autoritatea competent s desemneze arbitrii, lista arbitrilor i
secretariatul:
- C!t prive te autoritatea competent s
desemneze arbitrii 8 appointing authorit< 8 aceasta poate i
un organ colectiv sau o anumit persoan. $ a bunoar, n
cazul n care pr ile nu nominalizeaz arbitrul sau atunci
c!nd se pune problema nlocuirii arbitrului desemnat,
nominalizarea i respectiv nlocuirea arbitrului va i decis de
pre edintele comisiei de arbitraj. .ot astel pre edintele are
competen a s desemneze supraarbitrul ori de c!te ori arbitrii
desemna i nu se vor putea pune de acord cu privire la
persoana supraarbitrului.
- *ista de arbitrii constituie un element
component al structurii iecrui centru de arbitraj. 1a
cuprinde o enumerare limitativ a persoanelor ce pot
ndeplini aceast unc ie i dintre care pr ile ce s-au adresat
respectivei institu ii de arbitraj urmeaz s aleag iecare c!te
un arbitru care s ac parte din completul de arbitrii care va
solu iona litigiul ivit ntre ele. Cei doi arbitrii desemna i de
pr i vor desemna la r!ndul lor supraarbitrul. *ista de arbitrii
se ntocme te periodic, ceea ce nseamn c alctuirea ei este
valabil numai p!n la o nou ntocmire a sa. ;ire te, dac
unul sau unii din membrii completului de arbitraj nu ar igura
n noua alctuire a listei de arbitrii cut nainte inalizrii
litigiului cu a crui solu ionare a ost investit acel complet,
mandatul arbitrilor ce nu se regsesc pe noua list va nceta
numai odat cu pronun area sentin ei n litigiul alat n curs
de solu ionare.
- 0ecretariatul ndepline te importante
atribu ii administrative precum: ace comunicarea actelor
1
ctre pr i, emite cita ii pentru termenele de dezbateri,
asigur consemnarea sus inerilor cute de participan ii la
procedura arbitral n cadrul edin elor de dezbateri,
eectueaz comunicarea hotr!rilor date de organul arbitral.
c% 0tabilirea prin regulamentul propriu a
unor reguli de procedur privind solu ionarea litigiilor cu
care este investit instan a arbitral. "es urarea procesului
arbitral ncepe dup constituirea completului de arbitrii. n
principiu ea urmeaz regulile instituite prin :egulamentul
propriu al centrului de arbitraj la care s-au adresat pr ile
litigante.
1ste de precizat c unele din precizrile
:egulamentului au caracter obligatoriu iind considerate ca
acceptate implicit de ctre mpricina i a a cum sunt
ormulate. 1le se impun respectului pr ilor neadmi !nd
derogri convenite de pr i. $lte prevederi regulamentare au
caracter acultativ pentru pr i, acestea din urm put!ndu-le
aduce amendamentele cuvenite i considerate de ele ca
necesare.
n doctrina juridic s-a e'primat opinia
#
c de i n
principiu procedura de judecat la arbitrajul institu ionalizat
este prestabilit, instan a arbitral i pstreaz totu i un
caracter temporar de vreme ce o atare instan se ormeaz n
vederea solu ionrii unui litigiu determinat i e'ist ca atare
numai p!n la pronun area hotr!rii n acel litigiu, chiar dac
ormarea instan ei, activitatea i ntreaga sa e'perien se
consum n cadrul unor mecanisme stabile.
;ormulm rezerve a de aceast opinie pentru
urmtoarele considerente:
- (nstitu ia arbitral nu este niin at prin
voin a pr ilor dintr-un litigiu, ci prin eectul unei dispozi ii
normative c!nd parte din ordinea juridic na ional a
statului pe teritoriul cruia i-a stabilit sediul principal.
- :egulamentul propriu al institu iei de
arbitraj stabile te structuri organizatorice valabile pentru
orice litigiu cu care aceast institu ie ar i sesizat.
- )rocedura arbitral stabilit prin acest
regulament este susceptibil de aplicare oricrui litigiu ce
intr n competen a material i teritorial a respectivei
institu ii.
- Caracterul permanent sau temporar al
unei instan e jurisdic ionale trebuie apreciat prin reerire la
instan a ns i ca institu ie, ca organ de jurisdic ie, iar nu
prin reerire la structurile create de aceasta ,ie c ele sunt
complete de arbitrii sau arbitrii unici% i la segmente rupte
artiicial din activitatea sa care chiar atunci c!nd se
nvedereaz ca iind ntr-un anumit el intermitent, pe
ansamblul ei este continu.
5.#.=. Arbitrajul de echitate (ex aeuo et bono).
>ormele de drept na ional sau conven ional permit alturi de
arbitrajul institu ional i cel ad-hoc ,sau ocazional% i
arbitrajul n echitate. n realitate, acest arbitraj se analizeaz
ca o varietate particular a arbitrajului ad-hoc ,sau ocazional%.
Cu un alt prilej
=
am deinit arbitrajul n echitate ca
iind acea orm a arbitrajului comercial interna ional care se
realizeaz dup principiile de echitate i nu potrivit normelor
de drept.
$rbitrajul de echitate este de acto i se
caracterizeaz prin urmtoarele particularit i speciice:
a% arbitrul nu are obliga ia s aplice normele
legale de drept material i nici pe acelea de procedur&
b% solu ia dat de arbitru are caracter
deinitiv, iind inatacabil la o alt instan de arbitraj.
#
=
=
Cu toate acestea arbitrajul de echitate rm!ne n
perimetrul dreptului comercial interna ional& n caz contrar el
nu ar putea da satisac ie e'igen elor undamentale ale
comer ului interna ional: securitate, certitudine i stabilitate.
;acultatea arbitrilor de a judeca potrivit con tiin ei
lor este reglementat prin dierite dispozi ii normative, ie cu
caracter na ional, ,cum este cazul sistemelor de drept din
;ran a, 1lve ia, )ortugalia, 2recia etc.%, ie cuprinse n
regulamentele unor institu ii de arbitraj comercial
interna ional ,de e'emplu, cel al Cur ii de $rbitraj de pe
l!ng Camera de Comer (nterna ional din )aris%, ie
consacrate prin conven ii interna ionale ,de pild Conven ia
european cu privire la arbitrajul comercial interna ional
semnat la #1 aprilie 1341 la 2eneva%.
(ntegrarea arbitrajului de echitate n aria de
inciden a dreptului rezult i din urmtoarele elemente de
speciicitate ale acestuia:
- acultatea pr ilor de a- i alege arbitrul
,amiable compositeur% este recunoscut prin lege& n acest
sens art. ?(( pct. # din Conven ia european de arbitraj
comercial interna ional de la 2eneva din 1341 dispune:
5arbitrii vor hotr ca mediatori amiabili, dac aceasta este
voin a pr ilor i dac legea care reglementeaz arbitrajul
permite acest lucru7&
- ideea de echitate este inseparabil legat de
aceea de justi ie, de drept, ceea ce ace ca arbitrul,
solu ion!nd un litigiu s nu se poat limita riguros la simple
tranzac ii pe care pr ile i ntemeiaz preten iile&
- arbitrajul de echitate urmre te ca scop
principal nu plasarea judec ii litigiului n aara spa iului de
inciden al dreptului, ci asigurarea unei proceduri mai
simple i mai u oare n rezolvarea acestuia&
- arbitrii se pot pronun a numai n limitele
investirii lor&
- independen a procedural este limitat de
principiile respectului drepturilor aprrii ,a crui ignorare
ace ca sentin a arbitral s nu poat i e'ecutat% i al
respectului ordinii publice interna ionale a statelor ,principiu
care constituie o ngrdire a arbitrilor n echitate%.
$rbitrajul de echitate i gse te legitimitatea
numai n msura n care rezolvarea litigiului depinde n mod
hotr!tor de aprecierile strii de apt& de aceea este
recomandabil, din considerente de pruden , ca participan ii
la raporturile de comer interna ional s manieste
circumspec ie atunci c!nd se decid s supun litigiile ce
eventual s-ar ivi ntre ei unui arbitraj n echitate.
.otodat este de observat c integrarea arbitrajului
n echitate n sera de inciden a dreptului nu este total. 1a
se ace de o manier care las arbitrilor largi posibilit i de a
ocoli dreptul evoc!nd principii de echitate al cror con inut
urmeaz a i precizat chiar de ctre ace tia, n iecare caz n
parte. )are n aara oricrei ndoieli c totdeauna arbitrii vor
rm!ne ata a i unui concept propriu de echitate care i poate
trage geneza n sistemul lor de drept i care poate i dierit de
la un sistem de drept la altul.
@nii autori
1
ac distinc ie ntre arbitrajul n echitate
numit et aequo et bono i arbitrajul ncredin at unor
mediatori amiabili ,amiables compositeurs% consider!nd c
cel dint!i ,adic arbitrajul n echitate% se situeaz pe o pozi ie
intermediar ntre arbitrajul de iure ,sau drept strict% i cel
de-al doilea ,adic cel ncredin at unor mediatori amiabili%.
Cele dou arbitraje nu se conund ntre ele deosebindu-se
unul de cellalt n unc ie de puterile conerite arbitrilor. 0e
precizeaz n conte't c rolul ncredin at de pr i unor arbitrii
care judec n calitate de mediatori amiabili este acela de a
1
gsi solu ii tranzac ionale n cauz, reciproc avantajoase
pr ilor litigante. Ca urmare ei sunt chema i s rspund unor
e'igen e de natur comercial i decid n deplin libertate,
r a i inu i de prevederile unor dispozi ii legale ce
eventual ar i invocate n litigiul respectiv. )rin consecin
solu ia pronun at de arbitrii se poate abate de la cea
prescris e'plicit sau implicit de normele legale incidente
pentru cazul c!nd acestea ar i aplicate.
)rin antitez cu aceste elemente caracterizante ale
arbitrajului ncredin at unor amiables compositeurs au ost
scoase n eviden particularit ile caracterizante ale
arbitrajului n echitate art!ndu-se c
#
acest arbitraj nu este
sustras oricrei reglementri legale, el nedes ur!ndu-se n
aara dreptului. 1vocarea echit ii nu comport nlturarea de
plano a aplicrii normelor de drept, ci presupune doar
autorizarea arbitrilor de a le interpreta ntr-un mod speciic,
ntr-un conte't apreciativ mai larg, destinat s nlture unele
solu ii rigide sau de ordin ormal. "evine astel posibil
moderarea aplicrii normelor legale n unc ie de
circumstan ele particulare ale spe ei. 5n orice caz arbitrii
sunt inu i s respecte integral dou principii undamentale
de drept recunoscute ca atare n toate sistemele de drept
modern : dreptul de aprare al pr ilor i ordinea public n
dreptul comer ului interna ional, cu accep iunea sa speciic
pentru astel de raporturi7
=
. >umai cu aceast condi ie
sentin a pronun at n cazul dat va i recunoscut i va putea
i e'ecutat.
;ormulm rezerve cu privire la acest punct de
vedere. $m reprodus n e'tenso undamentarea sa teoretic
pentru a da o claritate mai mare obiec iilor noastre a de
argumentele invocate.
$stel, nu se poate spune c arbitrajul ncredin at
unor mediatori amiabili se poate sustrage oricrei
reglementri legale, pe c!nd arbitrajul de echitate se
integreaz dreptului, el nedes ur!ndu-se n aara dreptului,
de vreme ce, dup cum am anticipat deja prin art. ?(( pct. #
al Conven iei europene de arbitraj comercial interna ional se
precizeaz n termeni e'plici i: 5arbitrii vor hotr ca
mediatori amiabili, dac aceasta este voin a pr ilor i dac
legea care reglementeaz arbitrajul permite acest lucru7.
:ezult deci r echivoc c arbitrajul ncredin at unor
mediatori amiabili ,amiables compositeurs% este integrat
dreptului, deoarece i un asemenea arbitraj poate avea loc
numai dac legea ce reglementeaz arbitrajul permite acest
lucru. i dac se ine seama i de aptul c aceast condi ie a
ost instituit printr-o lege interna ional ,Conven ia
european de arbitraj comercial interna ional din 1341%,
devine oarte clar c arbitrajul la care ne reerim nu- i
plaseaz e'isten a i nu- i des oar activitatea ntr-un vid
juridic. 1l este integrat dreptului cel pu in n msura n care
i arbitrajul de echitate este integrat dreptului.
)e de alt parte nimic nu ndrept e te concluzia c
arbitrajul ncredin at unor mediatori amiabili ar avea
libertatea s nesocoteasc cele dou principii juridice de
importan major 8 dreptul de aprare al pr ilor i ordinea
public n dreptul comer ului interna ional 8 pe care este
inut s le respecte arbitrajul n echitate i nu numai el, ci
orice arbitraj.
.otodat dac se admite c evoc!nd principiile de
echitate, arbitrii ac posibil moderarea aplicrii normelor
legale n unc ie de circumstan ele cazului dat i nlturarea
solu iilor legale rigide i ormale 8 ceea ce ntr-o alt
e'primare echivaleaz cu nlturarea legii, sau n cel mai bun
caz cu eludarea ei, cci ce altceva poate semniica o aplicare
#
=
A
a legii care s nu in seama nici de litera i nici de spiritul ei
8 atunci de ce nu s-ar admite c i mediatorii amiabili pot
evoca acelea i principii de echitate i realiza aceea i oper
de moderare a dispozi iilor legii n tentativa lor de a gsi
solu ii tranzac ionale convenabile pr ilor litigante.
$ adar, arbitrajul ncredin at unor mediatori
amiabili nu se plaseaz n e'teriorul domeniul dreptului, ci
aidoma arbitrajului de echitate se integreaz acestuia n
aceea i msur i cu acelea i inalit i ca i arbitrajul de
echitate. 1l este n esen a sa un arbitraj de echitate. "e aceea
orice contrapunere a arbitrajului ncredin at unor mediatori
amiabili, arbitrajului de echitate, ni se pare nejustiicat,
artiicial.
Concluzia la care ne-am oprit este conirmat
indirect i printr-o hotr!re a Comisiei de arbitraj /ucure ti
1
n care se arat c prevederile art. ?(( pct. # din Conven ia de
la 2eneva din 1341 sunt aplicabile deopotriv i arbitrajului
n echitate, chiar dac te'tul se reer numai la mediatorii
amiabili. $ceast precizare a instan ei noastre de arbitraj
interna ional nu trebuie interpretat ca o dovad a distinc iei
pe care respectiva instan o ace ntre arbitrajele men ionate,
ci ca o echivalare a lor.
5.=. Caracterele !enerale ale arbitrajului
comercial interna ional.
5.=.1. "erminolo!ie. #numerare. Caracterele
arbitrajului comercial interna ional sunt sugerate prin chiar
denumirea dat acestei jurisdic ii.
"enumirea de arbitraj interna ional a primit
consacrare prin conven ii interna ionale, ca i practica de
comer interna ional i n doctrina juridic de specialitate.
1ste suicient s amintim n acest sens c aceast denumire
apare n chiar titlul Conven iei europene asupra arbitrajului
comercial interna ional din #1 aprilie 1341 ,semnat le
2eneva%. )e de alt parte Conven ia pentru recunoa terea
sentin elor arbitrale strine, semnat la 19 iunie 135B la >eC
DorE a ost precedat de o conerin a >a iunilor @nite
asupra arbitrajului comercial interna ional. n ine, denumirea
de arbitraj comercial interna ional este consacrat i n
documentele Comisiei >a iunilor @nite pentru "reptul
comer ului interna ional.
"enumirea la care ne reerim ,arbitrajul comercial
interna ional% este acceptat r rezerve i n practica de
comer interna ional i n doctrina juridic de drept al
comer ului interna ional, i de drept interna ional al
aacerilor.
"in analiza acestei denumiri se desprind trei
caractere generale semniicative ale arbitrajului comercial
interna ional, anume: caracterul arbitral& caracterul comercial
i caracterul interna ional.
+ precizare se impune vizavi de aceste caractere, i
anume: ele privesc arbitrajul ca institu ie, sau mai e'act ca
organ de jurisdic ie, iar nu litigiul arbitral propriu-zis care se
distinge prin caractere proprii, ce vor i analizate ntr-un alt
paragra.
5.=.#. Caracterul arbitral. $cest caracter e'prim
ideea c arbitrii au abilitatea necesar, sau mai e'act puterea
suicient de a statua ,adic de a judeca% cu privire la litigiul
cu care au ost investi i s-l rezolve.
1ste de observat c sursa puterii arbitrilor de a
judeca o anumit pricin nu este legea 8 cum se nt!mpl n
cazul instan elor de drept comun 8 ci voin a pr ilor litigante
e'primat ntr-un atare sens n conven ia de arbitraj, sau mai
concret, n clauza compromisorie sau n actul de compromis
convenit de ele cu reerire la litigiul e'istent.
1
)uterea arbitrilor de a statua se reer la preten iile
ormulate de pr i. $ceste preten ii se pot concretiza de
e'emplu n revendicarea rezultatului economic al unei aaceri
cu privire la care arbitrajul este chemat s stabileasc,
conorm cu prevederile normelor de drept incidente, care sunt
drepturile i obliga iile mpricina ilor, care sunt condi iile de
e'ecutare a respectivelor obliga ii i de e'ercitare a
respectivelor drepturi. n unc ie de probele administrate n
proces i de convingerea pe care arbitrii i-o ormeaz
analiz!nd acele probe, solu ia dat de ei va putea i una de
condamnare a ambelor pr i ori numai a uneia dintre ele sau,
de e'onerare de plat a ambelor pr i. n cazul n care arbitrii
constat c elementele de apt ale preten iei corespund cu
cele avute n vedere de norma de drept aplicabil, vor decide
c preten ia ormulat este ntemeiat, i vor tran a litigiul ca
atare.
n doctrina juridic s-a artat
#
c verbul a arbitra
desemneaz opera ia de veriicare i constatare a unei situa ii
juridice pree'istente asupra creia e'ist dezacord ntre pr i.
$rbitrul i atribu iile sale se compar cu
judectorul i atribu iile sale. ntr-adevr, de i arbitrul este
desemnat de pr i, el se comport i are ndatorirea s se
comporte la el cu un judector obi nuit: el nu ac ioneaz n
numele pr ilor sau a uneia dintre ele, ci trebuie s se
pronun e asupra preten iilor ormulate de acestea
maniest!nd impar ialitate. 0entin a pe care el o pronun
trebuie s ie rezultatul veriicrilor i constatrilor ce a cut
n cadrul i pe parcursul des urrii unei proceduri
jurisdic ionale cu respectarea principiului
contradictorialit ii.
;aptul c puterile arbitrilor de a solu iona litigiul cu
care au ost investi i i au sursa n acordul de voin al
pr ilor litigante este de natur s conere arbitrului o
indiscutabil component contractual. mprejurarea nu este
susceptibil s rpeasc arbitrului natura de organ de
jurisdic ie, iar sentin ei dat de arbitrii calitatea de act
jurisdic ional. +rice compara ie a sentin ei arbitrale cu alte
acte juridice din materia contractelor, precum tranzac ia sau
mandatul, va pune n eviden nainte de toate aceast calitate
a ei i va e'clude posibilitatea asimilrii sale cu celelalte
elemente de compara ie.
5.=.=. Caracterul comercial. Conorm art. 1 alin. 1
pct. a din Conven ia european asupra arbitrajului comercial
interna ional ,2eneva 1341% are caracter comercial arbitrajul
av!nd ca obiect litigii nscute sau care se vor na te din
opera iuni de comer interna ional, ntre persoanele izice
sau juridice ce n momentul ncheierii Conven iei de arbitraj
au re edin e sau sedii n state dierite.
$naliza te'tului men ionat permite concluzia
potrivit creia caracterul comercial al arbitrajului decurge din
caracterul comercial al litigiului arbitral.
5.=.A. Caracterul interna ional . "in cuprinsul art.
1 alin. 1 pct. a din Conven ia european asupra arbitrajului
comercial interna ional ,2eneva 1341% rezult i caracterul
interna ional al arbitrajului. ntr-adevr delimit!nd domeniul
arbitrajului comercial interna ional acest te't ace reerire
e'pres la litigii nscute sau care se vor na te din opera ii de
comer interna ional. $naliza acestui te't permite concluzia
c un asemenea arbitraj are voca ia de a solu iona litigii care
la r!ndul lor au caracter interna ional. 0-ar putea spune deci
c arbitrajul interna ional are ca obiect litigii interna ionale
din domeniul comer ului. "in caracterul interna ional al
respectivelor litigii decurge inevitabil i caracterul
interna ional al arbitrajului.
#
5
n doctrina juridic s-a e'primat ns opinia
1
conorm creia caracterul interna ional al arbitrajului nu
poate i 5caracterizat prin obiectul arbitrajului i anume
litigiul arbitral7. n acest sens s-a artat c e posibil ca litigiul
s aib caracter interna ional, iar organul sesizat cu
solu ionarea lui s ie na ional. Comisia rom!n de arbitraj,
bunoar, este o institu ie na ional ce unc ioneaz n cadrul
sistemului de drept rom!n i cu toate acestea litigiile pe care
le solu ioneaz au un caracter interna ional.
;ormulm rezerve a e aceast opinie sub
urmtoarele aspecte:
- dup prerea noastr caracterul na ional
sau interna ional al unui arbitraj nu trebuie determinat n
unc ie de caracterul na ional sau interna ional al institu iei
de arbitraj n sine, ci n raport cu competen a acelei institu ii
de a solu iona litigii ntre participan ii la comer ul
interna ional sau ntre participan ii la comer ul na ional&
- de vreme ce o institu ie de arbitraj este
competent s solu ioneze litigii izvor!te din raporturi de
comer interna ional, arbitrajul realizat de acea institu ie, n
asemenea litigii, are caracter interna ional&
- aptul c o institu ie de arbitraj are
competen s solu ioneze at!t litigii izvor!te din raporturile
de comer interna ional, c!t i litigii izvor!te din raporturi de
comer na ional, nu poate schimba caracterul interna ional al
arbitrajului realizat cu acea institu ie cu prilejul solu ionrii
litigiilor cu care a ost investit de ctre participan ii la
comer ul interna ional.
Fulte dintre institu iile de arbitraj au o dubl
voca ie, anume de a solu iona litigii izvor!te din raporturile
de comer interna ional, dar i litigii care sunt generate de
raporturile comerciale stabilite ntre subiec i de drept
na ional din ara unde unc ioneaz institu ia ce
instrumenteaz arbitrajul. $stel potrivit art. # din :egulile de
procedur ale Cur ii de $rbitraj (nterna ional aprobate de
Colegiul Cur ii de $rbitraj (nterna ional de pe l!ng Camera
de Comer i (ndustrie a :om!niei la #G iulie 1339 5Curtea
de arbitraj este competent s solu ioneze litigiile
patrimoniale nscute din raporturi de comer e'terior sau din
alte asemenea raporturi dac una dintre pr i sau ambele pr i
sunt strine7
#
.
)e de alt parte art. A din acelea i :eguli stabile te
c n cazul n care pr ile convin, Curtea de arbitraj este
competent s solu ioneze i litigii nscute din raporturi
contractuale dintre societ ile comerciale constituite n
:om!nia cu participare strin sau cu capital integral strin i
orice alte persoane juridice sau izice rom!ne. "ar societ ile
comerciale cu participare strin sau cu capital integral strin
constituite n :om!nia sunt persoane juridice rom!ne, deci au
calitatea de subiec i de drept na ional rom!n, iar raporturile
juridice pe care le stabilesc aceste societ i comerciale cu al i
subiec i de drept na ional rom!n ,persoane izice sau
persoane juridice av!nd capital integral rom!n% apar in
ordinii juridice interne a :om!niei. )are deci surprinztor c
men ionatele reguli de procedur nu acord competen
general Cur ii de $rbitraj /ucure ti de a solu iona, atunci
c!nd pr ile sunt de acord, litigiile intervenite ntre orice
participan i la raporturile comerciale care se nasc i i
consum ntreaga e'isten pe teritoriul :om!niei, sub
inciden a legilor :om!niei. "iscriminarea pe care regulile de
procedur n discu ie o ac sub acest aspect ntre litigiile
intervenite ntre societ i comerciale cu participare strin
sau societ i comerciale cu capital integral strin constituite
n :om!nia i al i subiec i de drept rom!n ,persoane juridice
1
#
ori persoane izice% pe de o parte, i litigiile izvor!te din
raporturile contractuale stabilite ntre ceilal i subiec i de
drept rom!n, nu ni se pare justiicat nici pe plan logic i nici
pe plan juridic. .o i subiec ii de drept na ional implica i n
raporturi comerciale trebuie s aib acela i regim juridic sub
aspectul jurisdic iei la care sunt supu i sau la care pot apela.
.ot astel $merican $rbitration $ssociation
,$.$.$.% este competent s solu ioneze at!t litigii cu
caracter intern, c!t i litigii cu caracter interna ional.
Curtea de $rbitraj de pe l!ng Camera de Comer
(nterna ional din )aris este o institu ie prin e'celen de
arbitraj interna ional, dat iind c litigiile pe care aceast
institu ie este competent s le solu ioneze sunt i ele prin
e'celen interna ionale. Curtea de arbitraj la care ne reerim
este, de altel, interna ional prin chiar structura sa, precum
i prin compozi ia tribunalului arbitral. "ar dup cum s-a
remarcat n doctrina juridic
=
nici n acest caz nu se poate
airma cu deplin certitudine c arbitrajul este desprins de
orice cadru na ional, adic neat!rnat de orice legtur cu
legile i autorit ile unui stat.
Conceptul de arbitraj interna ional trebuie
circumscris sub mai multe aspecte, i anume:
- institu ii de arbitraj de tipul Cur ii de
$rbitraj de pe l!ng Camera de Comer (nterna ional din
)aris sunt e'trem de pu ine& prevaleaz organismele
na ionale de arbitraj, care prin natura lor speciic sunt str!ns
legate de o anumit ar, sau chiar de un anumit ora ,ca de
pild /remen, *ondra etc.%&
- distinc ia ntre arbitrajul strin i
arbitrajul interna ional care se ace n doctrina juridic nu
prezint interes practic.
n aceste condi ii denumirea de arbitraj comercial
interna ional consacrat prin Conven ia european asupra
arbitrajului comercial interna ional din #1 aprilie 1341 de la
2eneva trebuie considerat ca reerindu-se la litigii izvor!te
din opera ii de comer interna ional ce au ca obiect mi cri
de bunuri, servicii i monede dincolo de rontierele na ionale
ale statelor.
5.A. $atura juridic a arbitrajului comercial
interna ional.
5.A.1. %rientri &n doctrin. >atura juridic a
arbitrajului comercial interna ional nu a primit o rezolvare
unitar n doctrina juridic. 1a a generat o pluralitate de
opinii contradictorii, contur!ndu-se trei concep ii dierite n
aceast privin , i anume: contractual, jurisdic ional i
mi't ,sau eclectic%.
n unc ie de concep ia adoptat cu privire la natura
juridic a arbitrajului se stabile te regimul de drept
interna ional privat al acestuia.
5.A.#. Concep ia contractual. Concepe arbitrajul
comercial interna ional ca un ansamblu de acte juridice
av!nd natur contractual. $ceast natur juridic rezult din
aptul c solu ionarea litigiului ivit ntre partenerii
contractuali este organizat de ei n i i prin acordul lor, n
limitele determinate de lege, astel nc!t ea s ie realizat de
persoane care le inspir ncredere. "e aici consecin a c
puterile arbitrilor i competen a lor de a statua i trag
geneza din voin a concordant a pr ilor litigante.
.otodat se admite c sentin a arbitral nu are
putere de lucru judecat ntre mpricina i, ea iind declarat
irevocabil de asemenea prin voin a pr ilor. ;or a juridic a
acestei sentin e se origineaz deci din voin a juridic a
pr ilor litigante de a se aduce la ndeplinire. >u numai
sentin a arbitral are putere e'ecutorie, ci i alte acte de
natur pur contractual 8 ca de pild contract de mprumut
=
4
constatat printr-un nscris autentic 8 au o asemenea putere. )e
de alt parte, aptul c instan a de judecat este chemat s
nominalizeze un arbitru suplinind voin a pr ii care n-a ost
e'primat n aceast problem, d e'presie unui aspect
particular al or ei obligatorii a contractului. "esesizarea
instan ei de drept comun atunci c!nd constat e'isten a unei
conven ii de arbitraj d e'presie cerin ei de a nu se aduce
atingere conven iei de arbitraj.
n ine, similitudinea ce e'ist ntre motivele de
recuzare a judectorilor i cele de recuzare a arbitrilor este o
consecin a preocuprii legiuitorului de a crea un cadru de
impar ialitate i moralitate pentru activitatea jurisdic ional a
organului arbitral pe care acela i legiuitor o permite.
5.A.=. Concep ia jurisdic ional. 0e undeaz pe
premiza c statul este de intorul puterii legislative i al
puterii judectore ti. "e aici decurge dreptul su e'clusiv de
a distribui justi ia pe ntregul teritoriu cuprins ntre
rontierele lui na ionale, pentru orice el de litigii i r nici
un el de deosebire, pentru to i mpricina ii. $ceast
prerogativ se analizeaz totodat i ca o obliga ie, deoarece
ea coner statului nu numai o acultate ci i o ndatorire.
0tatul este ns liber s dispun ca n anumite
domenii strict delimitate pr ile n litigiu s ie autorizate de
a supune dierendul lor spre solu ionare arbitrajului.
$rbitrajul apare astel nu ca o crea ie a voin ei pr ilor, ci ca
o orm delegat de justi ie ncredin at, prin voin a puterii
suverane a statului, unor persoane private ce nu au calitatea
de unc ionari publici ,sau mai e'act de angaja i ai statului%
i nu ac ioneaz n numele acestuia.
0imilitudinile e'istente ntre activitatea
judectoreasc i activitatea arbitrajului conirm odat mai
mult dac era necesar caracterul jurisdic ional al acestuia din
urm ,adic al arbitrajului%. "intre asemnrile care apropie
instan ele re inem urmtoarele:
- at!t judectorul, c!t i arbitrul ,sau n al i
termeni, instan a de judecat, ca i arbitrul% au puterea de a
statua cu caracter obligatoriu pentru pr ile n litigiu asupra
temeiniciei i legalit ii preten iilor ormulate de reclamant,
i c!nd este cazul, i asupra preten iilor ormulate de p!r!t
,prin ac iunea reconven ional%&
- hotr!rea pronun at de judector, i
hotr!rea pronun at de arbitrii, stabile te drepturile pr ilor
litigante i obliga iile lor, astel c ea se constituie ca o
dezlegare a litigiului susceptibil de e'ecutare silit n
eventualitatea c nu este e'ecutat voluntar&
- de vreme ce at!t hotr!rea judectoreasc,
c!t i hotr!rea arbitral sunt susceptibile de e'ecutare silit,
rezult c i ntr-un caz i n cellalt aducerea la ndeplinire a
solu iei dat de organul de jurisdic ie poate i nptuit cu
concursul or ei de constr!ngere a statului&
- anumite ci de atac mpotriva sentin ei
arbitrale sunt de competen a e'clusiv de solu ionare a
instan ei judectore ti de drept comun, ceea ce apropie
sensibil hotr!rea arbitral de hotr!rea judectoreasc&
- unele legisla ii na ionale admit
interven ia judectorului n cadrul procedurii arbitrale
recunosc!ndu-i dreptul de a desemna un arbitru 8 atunci c!nd
partea ce trebuie s ac aceast desemnare nu- i
nominalizeaz propriul arbitru determin!nd astel
tergiversarea sau chiar blocarea des urrii procesului
arbitral 8 precum i de a statua asupra unei cereri de recuzare
reeritoare la un arbitru deja desemnat.
"in asemnrile n i ate rezult c e'ist o
anumit intereren ntre cele dou activit i jurisdic ionale
8 cea des urat de instan i cea nptuit de arbitraj 8
care uneori se realizeaz n cadrul aceluia i litigiu, iar aceast
mprejurare conirm ideea c ele ,adic activit ile
respective% sunt similare ca natur.
n sprijinul caracterului jurisdic ional al activit ii
arbitrajului se mai aduce un argument desprins din impactul
pe care l produce conven ia de arbitraj asupra competen ei
instan ei de drept comun de a continua solu ionarea litigiului
cu care a ost investit. ntr-adevr, instan a de drept comun
are obliga ia s se desesizeze din oiciu n ce prive te litigiul
cu reerire la care pr ile au ncheiat o conven ie de arbitraj,
situa ie ce evoc ideea de litispenden compatibil numai cu
organele de jurisdic ie av!nd natur similar.
n virtutea argumentelor prezentate se conchide c
procedura arbitral este de esen judiciar. :ecunoa terea
acestui caracter comport pe planul dreptului interna ional
privat o important consecin practic, i anume: lex fori
,legea orului% 8 adic legisla ia na ional a rii pe teritoriul
creia se al sediul arbitrajului 8 are prioritate, sau chiar
e'clusivitate n ce prive te procedura n a a arbitrajului
comercial interna ional.
5.A.A. Concep ia mixt (sau eclectic) . Consider
c cele dou concep ii analizate 8 contractual i
jurisdic ional 8 privesc arbitrajul n mod unilateral lu!nd n
considerare ie numai punctul de plecare al activit ii ce
des oar, ie numai speciicul acelei activit i. "ar
arbitrajul des oar o activitate comple' i trebuie
caracterizat in!ndu-se seama de ansamblul acesteia. 0-a
artat
1
c arbitrajul este condi ionat n activitatea lui att de
originea sa contractual e'primat prin conven ia de arbitraj
,compromis sau clauz compromisorie% 8 e'cep ie ac doar
cazurile c!nd este prevzut ca obligatoriu n conven ii
interna ionale 8, c!t i de inalitatea sa jurisdic ional
e'primat n sentin a pe care o pronun i care este
deinitiv i e'ecutorie.
n esen , un contract 8 conven ie de arbitraj 8
produce eecte care sunt i de ordin procedural
#
.
"ac, n principiu, cu prima constatare a autorilor la
care ne reerim suntem de acord, consider!nd-o corect, apoi
aceasta a doua airma ie ni se pare mult prea tran ant pentru
a putea i acceptat. ntr-adevr, nu contractul n general
produce eecte de ordin procedural, ci numai un anumit
contract, anume conven ia de arbitraj ,pe care autorii cita i o
men ioneaz doar cu titlu e'empliicativ% are o atare voca ie.
)r ile contractante, cu e'cep ia celor din conven ia de
arbitraj, nu au nici o putere de a da voin ei lor juridice i
valen e procedurale. "e principiu, procedura jurisdic ional
se determin prin lege, este deci de competen a legii.
1ste n aara oricrei ndoieli c arbitrajul comercial
interna ional are at!t componente contractuale, c!t i
componente jurisdic ionale, iar aceast mprejurare i coner
o dubl natur 8 contractual i jurisdic ional n acela i
timp. "up cum s-a remarcat n doctrina juridic
=
unele
componente ale arbitrajului se caracterizeaz printr-un
pronun at caracter contractual ,ca de pild: condi iile de
validitate ale conven iei arbitrale%, iar altele nvedereaz un
evident caracter jurisdic ional ,precum con inutul cererii de
arbitrare i al nt!mpinrii, des urarea dezbaterilor,
administrarea probelor, pronun area hotr!rii, punerea n
e'ecutare a acestora etc.%.
)otrivit concep iei mi'te, la care ne raliem, pe
planul dreptului interna ional privat arbitrajul este supus n
principiu legii aplicabile conven iei de arbitraj, dar suport i
anumite inciden e ale legii orului ce decurg din natura
jurisdic ional a activit ii de arbitrare, activitate ce n esen a
1
#
=
G
sa, chiar dac este susceptibil de o dubl caracterizare,
rm!ne unic i are ca inalitate solu ionarea corect i
echitabil a litigiului e'istent ntre pr ile raportului juridic
de comer interna ional.
5.5. 'e!ea aplicabil arbitrajului comercial
interna ional.
5.5.1. (olu ii posibile. *egea aplicabil arbitrajului
comercial interna ional nu se conund cu legea aplicabil
ondului litigiului.
"eterminarea legii aplicabile arbitrajului constituie
o problem diicil, deoarece ea poate i corect rezolvat
numai dac se olose te ca punct de plecare i de reerin
natura juridic a arbitrajului. +r, aceast chestiune a naturii
arbitrajului, dup cum s-a artat
1
a ocazionat e'primarea n
doctrina juridic a trei opinii dierite. Ca urmare solu ia va i
dierit n unc ie de concep ia adoptat cu privire la natura
arbitrajului.
Considerat prin prisma concep iei contractualiste
privind natura arbitrajului, problema determinrii legii
aplicabile acestuia ,adic arbitrajului% i gse te rezolvarea
prin luarea n considerare a autonomiei de voin n alegerea
legii aplicabile tuturor actelor pe care le implic arbitrajul.
n practica rancez a ost adoptat aceast
concep ie pe considerentul c 5les sentences Hui ont pour
base un compromis ont corps avec lui et participe de son
caractIre conventionnel7. Compromisul i toate actele care-i
succed p!n la pronun area sentin ei arbitrale primesc
inciden a legii autonomiei, deoarece ntreaga opera ie a
arbitrajului comercial interna ional este un proces
esen ialmente privat, av!nd un izvor contractual, iar sentin a
inal are de asemenea o structur i un con inut ce
corespund unei noi obliga ii conven ionale
#
. "ar pe aceast
cale se nltur componenta jurisdic ional a arbitrajului
pentru a se crea c!mp liber de aplicare a legii autonomiei.
n concep ia jurisdic ional, legea aplicabil
arbitrajului este lex fori ,legea orului%.
Concep ie ce recunoa te arbitrajului o dubl natur
8 contractual i jurisdic ional 8 pretinde c este inevitabil
o aplicare distributiv a reglementrilor legale incidente:
legea autonomiei este competent s regleze activitatea
contractual, iar legea orului domin activitatea
jurisdic ional. mprejurarea duce la importante consecin e
practice ntre care se deta eaz e'isten a unor regimuri
juridice distincte cu reerite la dierite acte pe care le implic
realizarea arbitrajului. 0olu ia pare s complice considerabil
problema, deoarece iecare dintre actele respective pune n
chestiune aspecte reeritoare la orm, ond, capacitate,
eecte& dimensiunile acestei complica ii pot i percepute n
adevrata lor amploare dac se ine seama de aptul c actele
n discu ie nu eman de la aceea i persoan, ci de la persoane
dierite, av!nd roluri i pozi ii procesuale dierite n
des urarea procedurii arbitrale, anume de pr i, de arbitrii
etc.
n doctrina juridic au ost eviden iate
=
c!teva
aspecte privind speciicul arbitrajului i domeniul de aplicare
a legii autonomiei, precum:
- legea autonomiei nu este speciic numai
obliga iilor contractuale, ci prime te aplicare i n alte
materii ca de pild aceea a regimurilor matrimoniale ,n
anumite legisla ii%&
- jurisdic ia arbitral i are undamentul n
voin a pr ilor& arbitrii nu presteaz un serviciu public,
1
#
=
sarcina lor este determinat i limitat de voin a pr ilor care
constituie i sursa unic a puterii organului arbitral&
- arbitrajul n esen a sa, nu este
incompatibil cu legea autonomiei& el poate suporta impactul
acestei legi care, departe de a-i st!njeni activitatea, este apt
s-i conere suple ea necesar pentru atingerea inalit ilor
urmrite.
0e conchide c arbitrajul comercial interna ional
poate primi inciden a legea autonomiei nu n virtutea naturii
sale contractuale, ci pentru c ra iunile care au justiicat
autonomia n materia obliga iilor contractuale se impun i cu
privire la arbitraj chiar atunci c!nd conven ia arbitral se
reer la o materie e'tracontractual caracterizat iresc
printr-un criteriu de legtur obligatoriu ce nu ine de
contract iind e'terior lui
A
.
5.5.#. %pinia dominant &n doctrin. (nluen a ce
poate i e'ercitat de dubla natur 8 contractual i
jurisdic ional 8 a arbitrajului cu reerire la determinarea
dreptului aplicabil n ce prive te actele pe care le implic
activitatea arbitral a ost pus n eviden de doctrina
juridic nu ca o mprejurare susceptibil s creeze
complica ii insurmontabile, ci ca un actor sau mai e'act spus
ca un criteriu decisiv pentru o corect rezolvare a problemei.
0-a artat
5
c dreptul aplicabil arbitrajului este
determinat prioritar prin voin a pr ilor i numai cu titlu
subsidiar, adic n lipsa unei atare determinri, primesc
inciden normele dreptului interna ional privat care
precizeaz dreptul aplicabil. ?oin a pr ilor e'primat n
sensul determinrii dreptului aplicabil, n virtutea legii
autonomiei, ndepline te unc ia de norm conlictual , lex
voluntatis%. 1a se e'prim n clauza compromisorie care de i
inclus n contractul principal rm!ne totu i distinct i
independent de acesta deoarece se situeaz n e'teriorul lui
av!nd ca obiect stipularea unei atribuiri de competen .
n cazul n care legea aplicabil arbitrajului nu a
ost determinat prin voin a pr ilor, prime te aplicare cu
titlu subsidiar legea locului unde a ost pronun at sentin a.
$tunci c!nd la momentul n care se pune problema
determinrii legii aplicabile arbitrajului nu se poate ti n ce
ar se va pronun a sentin a, prime te aplicare legea
competent conorm normelor conlictuale ale instan ei
sesizate.
"e regul, legea aplicabil arbitrajului precizat
prin conven ia de arbitraj coincide cu legea aplicabil
contractului principal, care este totodat i legea aplicabil
ondului litigiului. Cum ns clauza compromisorie are
caracter autonom, cel pu in teoretic este posibil ca cele dou
legi s ie dierite.
*a r!ndul su contractul principal este supus i el,
cum de altel este iresc, legii autonomiei. "ar n absen a
unei maniestri de voin e'primat ntr-un atare sens, acest
contract 8 care genereaz ondul litigiului 8 este supus legii
indicat de norma conlictual aleas de arbitrii ca cea mai
potrivit pentru cazul dat. )otrivit art. G din Conven ia
european asupra arbitrajului comercial interna ional
adoptat la 2eneva n 1341, la determinarea acestei norme,
arbitrii vor ine seama de clauzele contractului i de uzan ele
comerciale interna ionale ce completeaz respectivele clauze.
1ste supus legii autonomiei i legea aplicabil
procedurii de arbitrare pe acelea i considerente care au
legitimat inciden a legii autonomiei cu privire la arbitraj n
general. Cu titlu subsidiar procedura de arbitrare este supus
legii rii unde a ost pronun at sentin a arbitral. $vem n
A
5
B
vedere ipoteza c!nd pr ile nu i-au e'ercitat acultatea de a
determina prin voin a lor legea procedurii
1
.
5.4. Conven ia de arbitraj
5.4.1. Concept. 1'presia conven ie de arbitraj
desemneaz n mod generic acordul pr ilor contractului de
comer interna ional de a supune litigiul ivit ntre ele n
legtur cu e'ecutarea acelui contract arbitrajului.
Conven ia de arbitraj se poate prezenta sub orma
clauzei compromisorii i sub orma compromisului.
5.4.#. Clauza compromisorie. Cu un alt prilej
#
am
deinit clauza compromisorie ca iind acordul pr ilor unui
contract principal, e'primat printr-o stipula ie inserat n
cuprinsul acelui contract sau printr-un nscris separat, de a
supune litigiile lor ce s-ar ivi n legtur cu e'ecutarea sau
mai cur!nd cu nee'ecutarea contractului respectiv, unui
arbitraj.
Clauza compromisorie ndepline te urmtoarele
unc ii mai importante:
a% )roduce eecte obligatorii pentru pr i, n
sensul c din moment ce a ost semnat contractul cuprinz!nd
o asemenea clauz, ele sunt obligate s respecte sentin a ce se
va da de ctre organul de jurisdic ie desemnat. )rin
consecin abilitatea dat pentru semnarea unui atare contract
,atunci c!nd ea este necesar% implic i abilitarea pentru
toate eectele pe care clauza compromisorie este susceptibil
s le produc, cum ar bunoar, obliga ia de a plti
despgubiri pentru nee'ecutarea contractului, dac arbitrajul
va decide astel, etc.
b% nltur competen a instan elor
judectore ti ordinare n problema solu ionrii litigiului ,cel
pu in p!n la pronun area sentin ei arbitrale%.
c% Coner arbitrilor puteri cu privire la
solu ionarea litigiului dintre pr ile contractante.
d% )ermite organizarea unei proceduri care
s conduc, n condi ii de eicien optim, la pronun area
unei sentin e susceptibile de e'ecutare silit. Clauza
compromisorie este un acord anterior oricrui contencios
ntre pr ile contractante. )rin aceasta clauz compromisorie
se deosebe te de compromis, care este tot o conven ie de
arbitraj, ce prive te ns litigii deja e'istente ntre pr i.
"e regul clauza compromisorie are caracter de act
preparatoriu, de i nimic nu se opune ca n cuprinsul su s se
precizeze i numele arbitrilor, ceea ce ar permite arbitrarea
contenciosului de ndat ce acesta s-ar ivi. n mod obi nuit
clauza compromisorie se nsereaz n cuprinsul contractului
la care se reer. 1ste ns posibil ca pr ile s o adauge
contractului respectiv chiar ulterior perectrii lui, ele av!nd
libertatea s-l completeze cu orice clauz doresc. $dugarea
sa ulterioar trebuie cut ns p!n la ivirea litigiului,
deoarece dup acest moment orice clauz care ar interveni cu
privire la aceasta ar constitui un compromis n msura n care
ar ndeplini condi iile compromisului, adic nscrisul
constatator al conven iei respective ar con ine, pe l!ng
voin a pr ilor de a supune contenciosul lor arbitrajului, i
e'punerea litigiului ,obiect al arbitrrii%, precum i indicarea
numelui arbitrilor.
$tunci c!nd din clauza compromisorie lipse te
precizarea reeritoare la desemnarea arbitrilor, actul respectiv
nu i se poate recunoa te nici valoare de compromis i nici
valoare de clauz compromisorie.
n con inutul clauzei compromisorii se e'prim
voin a pr ilor prin care acestea decid c litigiile dintre ele
vor i supuse arbitrajului. $ceast clauz se analizeaz astel
ca o ormul general de prorogare de competen r
1
#
desemnarea arbitrilor, motiv pentru care cerin ele ce privesc
compromisul nu i se aplic.
"atorit caracterului preparator nvederat de clauza
compromisorie, n temeiul acestei clauze pr ile care au
convenit-o nu se pot adresa arbitrajului n mod direct. ntr-un
atare scop este necesar un nou acord ntre ele numit
compromis care n realitate este un nou contract ce va trebui
s precizeze n con inutul su la modul concret litigiul ce
ormeaz obiectul arbitrajului, precum i numele arbitrilor.
Cu prilejul perectrii actului de compromis pr ile
sunt libere s modiice e'pres sau implicit con inutul clauzei
compromisorii convenit naintea ivirii contenciosului ntre
ele. .ot astel pr ile sunt libere s renun e la clauza
compromisorie printr-o conven ie ulterioar intervenit ntre
ele.
;iind inclus n contractul principal, clauza
compromisorie, cel pu in din punct de vedere ormal, se
n i eaz ca o stipula ie contractual. n realitate ea este un
veritabil contract distinct, av!nd un obiect speciic i o
izionomie proprie. )rin acest contract pr ile i asum
reciproc obliga ia ca n eventualitatea ivirii unul contencios
ntre ele cu privire la contractul principal s ncheie un
compromis cu privire la acel litigiu. n doctrina juridic s-a
pus problema
=
dac aceasta nu ar trebui considerat a i o
obliga ie de a ace av!nd ca obiect perectarea
compromisului. Chestiunea prezint un real interes practic
deoarece n cazul unui rspuns airmativ s-ar impune
concluzia c atunci c!nd una dintre pr i reuz s ncheie
compromisul sau s- i desemneze arbitrul, cealalt parte cere
organului de jurisdic ie condamnarea partenerului contractual
recalcitrant la plata de daune-interese. "ar, acordarea de
daune interese pentru nee'ecutarea unei obliga ii de a ace
este posibil numai n cazul n care obliga ia respectiv are
ca obiect un apt personal al debitorului ,nemo praecisse cogi
potest ad factum%. $ceast condi ie nu este ndeplinit n
cazul obliga iei nscris n clauza compromisorie: ncheierea
compromisului reprezint mijlocul juridic prin care clauza
compromisorie, clauz atributiv de competen , poate i
tradus n via . ntr-adevr, ra iunea de a i a clauzei
compromisorii rezid n asumarea de ctre pr i a obliga iei
de a renun a la jurisdic ia de drept comun pentru a se supune
jurisdic iei arbitrale, iar aceast op iune rm!ne r eect pe
plan practic dac nu este urmat de perectarea unui
compromis.
Conven ia de arbitraj materializat n clauza
compromisorie av!nd ca obiect scoaterea litigiului din
competen a instan elor de drept comun este incompatibil cu
orice demers prin care s-ar tinde la sustragerea litigiului
respectiv de la jurisdic ia arbitral spre a i supus jurisdic iei
de drept comun. $ceast incompatibilitate este o consecin a
aptului c un atare demers se analizeaz ca o denun are
unilateral a contractului creia i d e'isten juridic clauza
compromisorie. 1ste motivul pentru care atunci c!nd una
dintre pr i reuz s ncheie actul de compromis 8 ceea ce
echivaleaz cu un reuz de e'ecutare a presta iei asumate prin
conven ia de arbitraj 8 i nu- i desemneaz arbitrul se
procedeaz la numirea acestuia din oiciu. $vem n vedere
mai cu seam ipoteza c!nd pr ile se adreseaz pentru
solu ionarea litigiilor dintre ele unor institu ii sau centre de
arbitraj permanent al cror regulament de organizare i
unc ionare prevede o atare posibilitate, iar prin clauza
compromisorie dispozi iile respectivului regulament sunt
incluse n contract. )rin eectul integrrii dispozi iilor
regulamentului institu iei de arbitraj n con inutul
=
.
3
contractului acele dispozi ii se substituie legii i respectivul
arbitraj dob!nde te caracter contractual.
(poteza n discu ie presupune ca pr ile s dea
urmtoarea ormulare clauzei compromisorie: 5orice litigii
nscute din acest contract vor i solu ionate pe cale de
arbitraj de ctre Curtea de arbitraj6 n conormitate cu
regulamentul acestuia7. .rimiterea cut de pr i la
regulamentul institu iei de arbitraj pentru care opteaz,
semniic pe plan juridic asumarea de ctre ele a tuturor
obliga iilor instituite prin acel regulament, care devine astel
o component a con inutului contractului lor.
(ndierent dac clauza compromisorie este inserat
n contractul principal ca o stipula ie distinct a acestuia sau
este constatat printr-un nscris separat ,ntocmit concomitent
cu contractul sau la o dat ulterioar, dar naintea ivirii
litigiului ntre pr i% ea trebuie redactat astel nc!t s nu
lase nici o urm de ndoial cu privire la voin a partenerilor
contractuali de a supune eventualele litigii ce s-ar ivi ntre ele
n legtur cu e'ecutarea obliga iilor asumate prin contractul
principal unui anumit arbitraj.
0tabilirea con inutului clauzei compromisorii este o
acultate recunoscut pr ilor n toate cazurile. "e aceea
atunci c!nd te'tul contractului principal este imprimat 8 cum
se nt!mpl bunoar n ipoteza n care pr ile contracteaz
pe baz de condi ii generale ori pe baz de contract tip 8 iar
n cuprinsul lui este nscris o clauz atributiv de
competen n avoarea unei anumite instan e i pr ile
ignor acea clauz complet!nd imprimatul cu o clauz
compromisorie manuscris av!nd un con inut dierit,
primeaz clauza manuscris.
1'isten a i con inutul clauzei compromisorii pot
i probate prin orice mijloace de dovad, dac binen eles
legea aplicabil conorm normelor conlictuale de drept
interna ional privat nu dispune altel.
Conorm ali. ;inal al art. # din :egulile de
procedur ale Cur ii de $rbitraj Comercial (nterna ional
/ucure ti 5conven ia pr ilor privind supunerea spre
arbitrare a litigiului poate rezulta i din sv!r irea unor acte
procedurale, cum sunt introducerea de ctre reclamant a unei
cereri de arbitrare i acceptarea p!r!tului ca aceast cerere s
ie solu ionat de Curtea de arbitraj7.
)entru valabilitatea conven iei de arbitraj legea
rom!n cere ca aceasta s ie redactat n orm scris& nu se
recunoa te valabilitatea conven iei de arbitraj ncheiat
verbal. Cerin a ormei scrise este ndeplinit at!t n cazul n
care conven ia de arbitraj este constat printr-un nscris unic,
c!t i atunci c!t ea se realizeaz printr-un schimb de scrisori
telegrame, tele', a'.
0tr!nsa legtur dintre contractul principal i
clauza compromisorie coner acesteia din urm caracterul de
conven ie accesorie a de acel contract. ntr-adevr clauza
compromisorie este ntotdeauna legat de e'isten a
contractului principal n care rezid de altel ra iunea ei de a
i. $ adar, ea e'ist pentru c e'ist contractul principal i se
realizeaz ca o consecin a e'isten ei acestuia din urm. "e
aceea, durata n timp a acestei clauze coincide cu durata n
timp a contractului, iar atunci c!nd te'tul ei ,adic al clauzei%
vizeaz i consecin ele desiin rii contractului, ac iunea sa
n timp se prelunge te p!n la lichidarea acelor consecin e.
)e de alt parte, cedarea contractului implic i cedarea
clauzei compromisorii, n acela i mod i cu respectarea
acelora i condi ii de orm& e'cep ie ac doar cazurile n care
clauza compromisorie se analizeaz ca iind un contract
intuitu personae.
+ analiz mai atent a naturii clauzei
compromisorii permite ns concluzia c aceast clauz nu
este totu i un veritabil contract accesoriu, cci ea pstreaz o
semniicativ autonomie a de contractul principal. )remisa
acestei autonomii se regse te n nsu i obiectul clauzei la
care ne reerim concretizat n crearea condi iilor necesare
pentru ca eventualele litigii reeritoare la contractul principal
s ie supuse unei jurisdic ii i unei proceduri deosebite. "ar,
autonomia clauzei compromisorii este suicient de
concludent pentru a da o anumit independen acestei
clauze a de contractul de care se leag.
$utonomia clauzei compromisorii se concretizeaz
n urmtoarele aspecte:
- invaliditatea contractului principal nu
antreneaz eo ipso invaliditatea clauzei compromisorii: chiar
n cazul n care contractul principal este lovit de nulitate,
arbitrii sesiza i i pstreaz competen a de a statua i nainte
de toate de a se pronun a asupra propriei lor competen e
,Jompetenz-Jompetenz%&
- rezolu iunea, ca i realizarea contractului
principal nu pot produce nici un impact asupra clauzei
compromisorii&
- legea aplicabil conven iei de arbitraj
poate i dierit de legea aplicabil contractului principal:
legea contractului principal ,lex contractus% guverneaz i
ondul cauzei, deci preten iile pr ilor , lex causae%& legea
incident asupra conven iei de arbitraj guverneaz de regul
numai procedura arbitral.
5.4.=. Compromisul. 1ste o conven ie prin care
pr ile stabilesc ca litigiul ivit ntre ele s nu ie supus
jurisdic iei ordinare, ci unui arbitraj, speciic!nd i condi iile
n care va statua arbitrajul astel desemnat
1
.
Compromisul trebuie s ndeplineasc urmtoarele
condi ii:
a% 0 se reere la un litigiu e'istent. "eci
litigiul trebuie s ie actual, iar nu eventual i s ie
men ionat ca atare n actul de compromis. n cazul n care
pr ile au n vedere un litigiu, care nc nu s-a declan at,
acordul lor privind arbitrarea acelui litigiu nu este un
compromis ci o clauz compromisorie. )r ile pot ncheia
ns un compromis valabil n cazul n care s-a produs aptul
litigios, deoarece un atare apt este susceptibil s genereze
ulterior un litigiu. 1'isten a unui litigiu este de esen a
contractului de compromis. (ne'isten a litigiului semniic
lipsa de obiect a compromisului i este sanc ionat cu
nulitatea actului de compromis, precum i a sentin ei care ar
i dat n aceste condi ii. $rbitrii pot statua numai asupra
cererii cu care au ost sesiza i. "ac ei se pronun cu privire
la un litigiu ine'istent, nseamn c statueaz ultra petita, cu
toate consecin ele aerente acestei staturi. Competen a
arbitrilor privind cererile ce constituie accesorii ale cererii
principale este aceea i ca pentru cererea principal
,accesorium sequitur principalem%. ntr-o astel de situa ie se
al cererile incidente. Cererile adi ionale sunt luate n
considerare numai n msura n care obiectul lor se al
cuprins n actul de compromis sau c!nd constituie accesorii
indispensabile ale cererii principale ,de e'emplu dob!nzile%.
n celelalte situa ii, pentru ca asemenea cereri s poat i
supuse arbitrajului, este necesar un nou acord de pr i.
Cererea reconven ional are n raport cu actul de compromis
o situa ie aparte: ea poate i men ionat n compromis ca
unui din obiectele acestuia, deoarece un compromis poate
avea mai multe obiecte. "ac nu este prevzut n actul de
compromis, poate i primit de ctre arbitrii numai n cazul n
care se n i eaz ca o aprare a de cererea principal
,cum este bunoar, ipoteza n care cererea reconven ional
tinde la compensare legal sau judiciar%.
1
19
b% 0 e'prime voin a pr ilor ca litigiul
respectiv s ie supus spre solu ionare arbitrajului. 1ste
necesar ca acordul pr ilor s ie e'primat cu suicient
claritate, nc!t s nu lase vreo ndoial asupra aptului c
arbitrii sunt investi i cu puterea de a judeca. >evoia ca
e'primarea s ie clar se legitimeaz prin ra iunea de a
nltura posibilitatea oricrei interpretri n sensul c acordul
pr ilor prive te un alt contract ,tranzac ie, e'pertiz%, iar nu
un compromis, conven ie de arbitraj.
c% n cuprinsul compromisului pr ile s
desemneze arbitrul ,arbitrii% ce urmeaz s statueze asupra
contenciosului lor. "esemnarea arbitrilor trebuie cut prin
numele lor, sau n orice alt mod de natur s creeze
certitudine n privin a identit ii persoanei desemnate ,cum
ar i, bunoar, desemnarea ca arbitru a pre edintelui Cur ii
de arbitraj%, caz n care se subn elege c pr ile au indicat ca
arbitru persoana ce va avea aceast calitate n momentul c!nd
urmeaz s aib loc arbitrajul. >edesemnarea arbitrilor prin
actul de compromis antreneaz nulitatea actului respectiv&
pr ile au ns posibilitatea s nlture acest viciu i s
acopere nulitatea datorat lui, desemn!nd ulterior arbitrul sau
arbitrii.
d% $ctul de compromis trebuie s con in
precizrile necesare cu privire la organizarea arbitrajului
asupra cruia pr ile au convenit, precum i la procedura de
arbitrare. "e asemenea pr ile i'eaz termenul nuntrul
cruia urmeaz s aib loc arbitrajul. $cest termen este supus
8 n ce prive te modul de calcul 8 regulilor dreptului comun.
1l poate i ns prorogat, e'pres sau tacit, prin acordul de
voin al pr ilor
1
.
.ermenul poate i suspendat n prezen a unor
mprejurri, cum ar i bunoar des urarea unei proceduri
penale undat pe acelea i elemente de apt cu privire la care
este chemat s se pronun e arbitrajul, precum i n cazul n
care e'ist o chestiune prejudiciar.
1ste posibil ca n cuprinsul compromisului s se
nsereze o clauz prin care arbitrii s ie ndrept i i a statua
et aequo et bono. 1'pirarea termenului i'at de pr i pentru
nptuirea arbitrajului nu nr!ure te situa ia de drept a
acestora e'istent n momentul mplinirii termenului. $stel,
dac n actul de compromis s-a consemnat o recunoa tere sau
o mrturisire a unei din pr i, acestea rm!n c! tigate cauzei,
put!nd i invocate ulterior de ctre cealalt parte mpotriva
celui care le-a cut. n ipoteza n care actul de compromis
este nul, rm!n valabile toate acele prevederi ale lui ce sunt
independente de cauza ce a provocat nulitatea , i care poate
i spre e'emplu, omisiunea de e'punere a litigiului obiect al
arbitrajului, omisiunea de desemnare a arbitrilor etc.%.
Compromisul iind un acord de voin produce
eectele unui contract, cum sunt bunoar cele privind
opozabilitatea a de ter i. .ot astel, actul de compromis
poate i atacat prin ac iunea n simula ie sau prin ac iunea
paulian, c!nd sunt ndeplinite condi iile cerute pentru
promovarea acestor ac iuni.
.otodat compromisul se analizeaz i ca act
judiciar, deoarece el produce eete speciice unor asemenea
acte precum: ntreruperea prescrip iei ac iunii cu reerire la
care el s-a perectat, suspendarea perimrii unei proceduri
declan ate ntre acelea i pr i, pentru aceea i cauz,
mpiedicarea pr ilor de a supune litigiul respectiv unei alte
jurisdic ii.
)roba actului de compromis se ace prin orice
mijloace de dovad iind vorba de un act pur consensual.
(ne'isten a compromisului poate i invocat n
dierite orme. "e regul ea se constat prin inserarea
1
protestului pr ii interesate n procesul-verbal sau n
cuprinsul ncheierii date de arbitrii. )articiparea pr ilor la
procedura de arbitraj sau achiesarea lor la sentin a arbitral 8
cut e'pres sau tacit ,n acest din urm caz prin e'ecutarea
voluntar a sentin ei% 8 acoper lipsa actului de compromis
redactat n scris.
5.4.A. 'e!ea aplicabil conven iei de arbitraj.
)rivit n intimitatea ei, conven ia de arbitraj se nvedereaz
ca bivalent av!nd i ea, la el ca ntreaga institu ie a
arbitrajului comercial interna ional, o dubl component:
contractual i jurisdic ional. $ceast mprejurare ace
posibil o pluralitate de solu ii n ce prive te determinarea
legii aplicabil unei asemenea conven ii.
a% $stel, dreptul uniorm incident n domeniul
arbitrajului consacr r echivoc solu ia potrivit creia
conven ia de arbitraj este supus legii autonomiei.
Conven ia pentru recunoa terea i e'ecutarea
sentin elor arbitrale strine, adoptat la >eC-DorE, la 19
iunie 135B, cere prin art. 5 alin. 1 lit. a ca valabilitatea
conven iei de arbitraj s ie apreciat 56 n virtutea legii
creia pr ile au subordonat-o, sau n lipsa unor indica ii n
acest sens, n virtutea legii rii n care sentin a a ost dat67
"e i te'tul men ionat consacr pe l!ng legea autonomiei i
o solu ie de rezerv el nu las nici o ndoial c cea dint!i
solu ie este prioritar.
Conven ia 1uropean de $rbitraj Comercial
(nterna ional adoptat la 2eneva n 1341, consacr de
asemenea legea autonomiei cu reerire la conven ia de
arbitraj. $stel, prin art. 4 pct. # lit. a i b se prevede c
atunci c!nd tribunalele vor trebui s se pronun e asupra
e'isten ei sau valabilit ii unei conven ii de arbitraj vor
hotr 5conorm legii creia pr ile au supus conven iei de
arbitraj7 ,lit. a%, iar 5n lipsa unei indica ii n aceast privin ,
conorm legii unde sentin a trebuie s ie pronun at7 ,lit. b%.
0e reconirm, n termeni e'plici i, solu ia consacrat prin
Conven ia (nterna ional pentru recunoa terea i e'ecutarea
sentin elor arbitrale strine adoptat la >eC-DorE n 135B.
$rt. 3 alin. 1 lit. a din aceea i conven ie
interna ional conirm solu ia legii autonomiei statu!nd c
anularea n unul din statele contractante a unei sentin e
arbitrale nu poate constitui motiv de reuz de recunoa tere
sau de e'ecutare a acelei sentin e ntr-un alt stat contractant
dec!t dac respectiva anulare a ost pronun at n statul n
care, sau dup legea cruia, sentin a a ost dat, i numai
pentru motive determinate, printre care lipsa de valabilitate a
conven iei de arbitraj 56 potrivit legii creia pr ile au
supus-o sau n lipsa indica iilor n aceast privin , potrivit
legii rii unde sentin a a ost pronun at67
"in te'tele men ionate se desprinde clar
constatarea c dreptul uniorm consacr e'plicit ca solu ie
pentru determinarea legii aplicabile conven iei de arbitraj
legea autonomiei i de aceea considerm c orice discu ie pe
aceast tem pare superlu.
b% + alt solu ie privind determinarea legii
aplicabile Conven iei de arbitraj este legea rii unde s-a
pronun at sentin a. 1ste ns de observat c de i i aceast
solu ie a ost consacrat de dreptul uniorm ,dup cum
rezult din te'tele men ionate din cele dou conven ii
interna ionale la care ne-am reerit% ea are caracter subsidiar
n raport cu legea autonomiei, put!nd primi aplicare numai n
msura n care pr ile conven iei de arbitraj au omis s
desemneze o lege aplicabil acesteia.
c% n ine o a treia solu ie consacrat de dreptul
uniorm n materie este aceea potrivit creia conven ia de
arbitraj prime te inciden a legii indicat de normele
conlictuale ale orului. "ar i aceast solu ie este conceput
ca una de rezerv pentru a i re inut numai n ipoteza n care
11
pr ile nu au optat pentru o anumit lege, iar prin solu ia
subsidiar avut n vedere nu poate nici ea primi aplicare.
ntr-adevr din cuprinsul art. 4 alin. # pct. c al Conven iei
europene asupra arbitrajului comercial interna ional adoptat
la 2eneva n 1341, rezult c atunci c!nd pr ile au omis s-
i e'ercite acultatea de a determina legea aplicabil
conven iei de arbitraj, iar la momentul n care se pune
problema determinrii unei atari legi de ctre tribunalul
arbitral ce a ost investit cu solu ionarea pricinii, nu se poate
prevedea n ce ar se va pronun a sentin a ,caz mai rar
nt!lnit%, e'isten a i validitatea conven iei de arbitraj sunt
c!rmuite de legea competen ei conorm normelor
conlictuale din ara unde se al instan a de arbitraj sesizat.
n concluzie, de principiu, conven ia de arbitraj este
supus inciden ei legii desemnat de pr i , lex voluntatis%,
solu ie ce d e'presie pe de o parte egalit ii juridice a
acestora ,adic a pr ilor%, iar pe de alt parte caracterul
contractual al arbitrajului. *egea autonomiei se impune deci
pe terenul ormrii contractului. "ar, n stadii ulterioare ale
procedurii arbitrale, n condi iile n care aceast lege datorit
omisiunii sau pasivit ii pr ilor nu se poate aplica,
dob!ndesc voca ie de a interveni alte norme conlictuale.
5.4.5. Conflictul conven iei de arbitraj. Fodul de
redactare i deci implicit con inutul conven iei de arbitraj
este n general dierit n unc ie de elul arbitrajului 8 ad-hoc
sau institu ionalizat 8 avut n vedere de pr i.
$stel, atunci c!nd pr ile opteaz pentru arbitraj
institu ionalizat ele trimit, n cuprinsul clauzei
compromisorii, la :egulamentul acelei institu ii, utiliz!nd o
ormul de tipul 5orice litigii care se vor na te n legtur cu
acest contract vor i solu ionate deinitiv conorm
:egulamentului Cur ii de $rbitraj Comercial (nterna ional
din /ucure ti7.
"ar, o atare ormul pe c!t de simpl, pe at!t de
cuprinztoare, comport inconveniente i riscuri pentru
neutralizarea crora este necesar luarea de ctre pr i a
anumitor msuri de precau ie ntre care men ionm:
- 1'primarea de ctre ele ,adic de ctre pr i% a
op iunii pentru solu ionarea litigiilor respective de un
tribunal arbitral ormat din trei arbitrii i desemnarea a c!te
unui arbitru de iecare partener contractual i de comun acord
a supraarbitrului. 0e creeaz astel premisa ca sentin a
arbitral s poat i pronun at cu majoritate de doi la unu n
cazul n care nu va putea i dat n unanimitate. )entru cazul
n care iecare dintre cei trei arbitrii ar e'prima opinie
divergent cu a celorlal i, pr ile ar trebui s conere
supraarbitrului puterea de a da opiniei sale valoarea de
solu ie a litigiului respectiv.
- ;i'area unui termen limit pentru desemnarea de
ctre iecare din pr i a arbitrului su, precum i pentru
desemnarea de ctre arbitrii unici a supraarbitrului, urm!nd
ca n cazul dep irii acestui termen acultatea de a desemna
pe membrii completului de arbitrii nenominaliza i nuntrul
termenului prestabilit s revin institu iei de arbitraj.
- "eterminarea structurii instan ei arbitrale
competente. n acest sens pr ile pot decide ca solu ionarea
litigiului s ie cut de un arbitru unic desemnat de ele de
comun acord sau de un complet de arbitrii ,adic de un
tribunal arbitral% alctuit, n unc ie de comple'itatea pricinii
din trei sau cinci membrii& n acest din urm caz iecare parte
va desemna c!te unu, c!te doi arbitrii care la r!ndul lor, de
comun acord vor desemna un supraarbitru, iar dac ntre ei
e'ist divergen e cu privire la persoana supraarbitrului vor
decide tot pr ile prin consens.
- )recizarea puterilor arbitrilor. )r ile pot limita
aceste puteri la o simpl ncercare de conciliere prealabil.
1le pot coneri arbitrilor acultatea de a realiza un arbitraj n
echitate ,ex aequo et bono% deinind parametrii acestui mod
de arbitrare. .otodat pr ile pot reglementa posibilitatea
e'tinderii puterilor arbitrilor n raport cu gradul de
comple'itate a problemelor pe care le implic e'ecutarea
contractului, precum i posibilitatea adaptrii procedurii la
imperativele solu ionrii corecte a litigiului. "e asemenea ele
,adic pr ile% pot coneri arbitrilor puterea de a colmata
lacunele contractului sau de a-l completa numai cu privire la
o anumit chestiune, precum i de a statua n drept asupra
interpretrii i e'ecutrii contractului. n ine arbitrilor li se
pot da puteri de a adapta contractul, chiar n absen a unei
clauze de hardship, la noile mprejurri survenite pe parcursul
e'ecutrii sale.
- (nstituirea posibilit ii de a se recurge la o
e'pertiz tehnic prealabil. + atare e'pertiz prezint mare
utilitate pentru rezolvarea contesta iilor tehnice, ca i pentru
supravegherea i veriicarea unor lucrri ce ormeaz
obiectul contractelor de cooperare economic interna ional,
sau a contractelor de lucrri publice etc.
- 0tabilirea locului unde urmeaz s se in
arbitrajul. *ocul arbitrajului, sau mai e'act ara pe teritoriul
creia se consum procedura de arbitrare prezint importan
pentru validitatea procedurii n sine, dreptul procesual al
orului put!nd inluen a recunoa terea i e'ecutarea
sentin ei arbitrale. 1ste important ca pr ile s veriice cu
ocazia perectrii conven iei de arbitraj dac ntre rile ai
cror resortisan i sunt ele, e'ist sau nu e'ist acorduri n ce
prive te recunoa terea i e'ecutarea sentin elor arbitrale
strine. n lipsa unor asemenea acorduri interna ionale este
oportun ca locul arbitrajului s ie i'at n ara p!r!tului sau
ntr-o ar unde acesta posed bunuri susceptibile de
urmrire. :egulamentul Cur ii de $rbitraj de pe l!ng
Camera de Comer (nterna ional de la )aris reglementeaz ca
o acultate a acestei institu ii de arbitraj at!t determinarea
locului de nptuire a arbitrajului, c!t i stabilirea locului
unde se va pronun a sentin a. $ceast acultate urmeaz a i
e'ercitat n absen a unor precizri de acest gen din
con inutul conven iei de arbitraj. "e aceea prezint o mare
importan ca asemenea probleme s ie rezolvate prin chiar
conven ia de arbitraj tiut iind c recunoa terea i
e'ecutarea sentin elor arbitrale strine depind i de legea
rii unde a ost pronun at sentin a arbitral.
- "eterminarea legii aplicabile contractului. "reptul
aplicabil, n baza cruia se va solu iona litigiul, prezint o
importan deosebit pentru rezolvarea dierendului dintre
pr i. $legerea acestui drept , electio juris% constituie nainte
de toate o acultate a pr ilor, dar acestea sunt libere s
conere arbitrilor puterea de a determina legea aplicabil. +
atare libertate a primit consacrare legal at!t prin prevederile
art. G din Conven ia 1uropean asupra $rbitrajului
Comercial (nterna ional ,2eneva 1341%, c!t i prin
dispozi iile art. = alin. = din :egulamentul Cur ii de $rbitraj
a Camerei de Comer (nterna ional din )aris. n aceast
ultim ipotez riscurile asumate de pr i sunt majore,
deoarece o alegere neinspirat a legii aplicabile ar putea
genera serioase diicult i n ce prive te e'ecutarea
contractului n ansamblul su sau a unora dintre clauzele sale
mai importante. 1ste motivul pentru care pr ile trebuie s
priveasc circumspect solu ia abilitrii arbitrilor pentru
alegerea dreptului aplicabil i s recurg la aceast solu ie
numai c!nd au o ncredere deosebit n ace tia.
- "eterminarea limbii n care urmeaz s se
des oare procedura n a a arbitrajului. n lipsa unui acord
ntre pr i, procedura de arbitraj se va des ura n limba n
care a ost redactat contractul, prezum!ndu-se c acestea
,adic pr ile% au convenit ntr-un atare sens. 1ste preerabil
ca limba procedurii de arbitrare s ie aceea n care este scris
1#
dreptul aplicabil spre a evita diicult i suplimentare de
n elegere i interpretare a acestuia.
- $ngajamentul ormal al pr ilor de a duce la
ndeplinire sentin a pronun at de arbitru. @n asemenea
angajament este necesar s ie asumat chiar atunci c!nd
litigiul iind ncredin at spre solu ionare unei institu ii de
arbitraj permanent, obliga ia privind e'ecutarea sentin ei
arbitrale de ctre mpricina i este nscris e'plicit n
regulamentul acelei institu ii. )entru evitarea oricror
contesta ii la momentul ivirii litigiului cu privire la
validitatea clauzei compromisorii este necesar ca n cuprinsul
acestei clauze pr ile s se e'prime oarte clar cu privire la
instan a de arbitraj la al crei regulament ele se reer i s
precizeze la el de clar c arbitrii au puterea de a statua
asupra propriei lor competen e. $ceste msuri de precau ie
se impun ca necesare cu at!t mai mult n cazul unui arbitraj
ad-hoc. )r ile au dreptul s i'eze un termen n care arbitrii
urmeaz s inalizeze procedura i s pronun e sentin a. 1ste
important ns ca ele s prevad i posibilitatea prelungirii
acestui termen, ori s conere aceast acultate unui ter , unei
personalit i sau unei institu ii
1
.
Clauza compromisorie poate i e'primat n
ormula mai simple 8 cum este bunoar cea pe care am
redat-o la nceputul acestui paragra i care este utilizat ca
ormul de trimitere la un arbitraj institu ionalizat 8 sau n
ormule mai complete n cuprinsul crora s se insereze
precizri de genul celor artate ca msuri de precau ie pentru
evitarea sau neutralizarea anumitor diicult i i impedimente
ce ar putea decurge din e'primri neclare sau din omisiuni n
con inutul conven iei de arbitraj.
@neori, pr ile e'prim clauza compromisorie ntr-
o ormul simpl de genul : 5toate litigiile ce ar putea surveni
din prezentul contract vor i solu ionate pe cale de arbitraj7,
urm!nd ca ntreaga comple'itate a problemelor legate de
des urarea procedurii de arbitraj s ie lmurite prin
compromisul care va i convenit la momentul ivirii litigiului.
$lteori, clauza compromisorie este e'primat ntr-o
ormul detaliat lmurind toate aspectele legate de
solu ionarea eventualelor litigii. + asemenea ormul
complet ar putea i redactat astel
#
:
5.oate litigiile ce se vor na te din prezentul
contract i n special n ce prive te validitatea, interpretarea
i e'ecutarea acestuia, se vor solu iona pe cale de arbitraj de
ctre un tribunal arbitral compus din = arbitrii. n acest scop,
iecare parte va desemna c!te un arbitru, iar cealalt parte,
de i i s-a notiicat aceasta nu procedeaz la desemnarea
arbitrului n termen de =9 de zile de la primirea notiicrii,
arbitrul pr ii respective va i desemnat de ctre Curtea de
$rbitraj ,de pe l!ng Camera de Comer (nterna ional%.
$rbitrii astel desemna i aleg de comun acord, pe cel de-al
treilea arbitru. n lipsa unui acord n aceast privin cel de-al
treilea arbitru va i desemnat de Curtea de arbitraj ,de pe
l!ng Camera de Comer (nterna ional%. .ribunalul arbitral
va statua cu majoritate& iar dac nu se va putea orma o
majoritate, va decide pre edintele tribunalului arbitral ,cel
de-al treilea arbitru%. $rbitrajul va avea loc la )aris. "reptul
aplicabil va i cel al rii unde s-a ncheiat contractul ,dreptul
rom!n% iar procedura ce va i i'at de arbitrii, completat, de
va i cazul, cu normele procedurale din ara unde are loc
arbitrajul ,dreptul rancez%. *imba n care va avea loc
arbitrajul este limba rancez.
0entin a arbitral va i pronun at n cel mult =9 de
zile de la numirea celui de-al treilea arbitru i dup ce au ost
ascultate pr ile. 1a este deinitiv i obligatorie. )r ile
1
#
contractante renun la cile de atac ,la care pot renun a% i
i iau obliga ia de a e'ecuta, de ndat sentin a7.
C!t prive te ormula prin care se e'prim
compromisul, con inutul acesteia dier n raport de
con inutul ormulei n care se e'prim clauza compromisorie.
$tunci c!nd clauza compromisorie este redactat ntr-o
ormul simpl sau nici nu a ost convenit de ctre pr i,
compromisul va putea i ormulat astel:
5Convenit ntre subsemna ii $ C n calitate de
reprezentant autorizat al societ ii comerciale $CC$
*$.1>.($ 0.$. cu sediul n :om!nia, Cluj->apoca, /d. #1
"ecembrie 13B3 nr. 119 pe de o parte i C " n calitate de
reprezentant autorizat al societ ii comerciale
.:($>2+*+?1:"1 cu sediul n (talia, )istoia, via del
Croce nr. 4A, pe de alt parte, n urmtoarele condi ii:
ntre societ ile comerciale men ionate e'ist
litigiul cu reerire la urmtoarea problem: $.C. pretinde c
..?. i datoreaz suma de =99.999 dolari 0@$ cu titlu de pre
neachitat pentru livrarea de animale vii i materiale de
construc ii n perioada 19 mai 133= 8 1 decembrie 133=.
..?. pretinde c $.C. i datoreaz cu titlu de daune
pentru livrarea unor animale inestate ce au ost sacriicate
r s se poat comercializa carnea astel ob inut.
)r ile sunt de acord ca acest litigiu s ie
solu ionat pe cale arbitral dup cum urmeaz:
$rt. 1. )r ile desemneaz ca arbitru pe:
$.F. cu domiciliul n :om!nia, /ra ov, str.
0peran ei nr. 19,
F./. domiciliat n :oma via .raiana nr. #5 8 (talia,
0./. domiciliat n ?iena str. *aaerberg #9#KAK= 8
$ustria, supra arbitru desemnat de ceilal i doi arbitri de
comun acord.
$rt. #. $rbitrii desemna i au de solu ionat
urmtoarele chestiuni:
a% Crean a societ ii comerciale $.C. contra
societ ii comerciale ..?.
b% )reten iile societ ii ..?. a de societatea
$.C.
c% "ac e'ist posibilitatea unei compensa ii
ntre crean ele reciproce ale pr ilor.
d% +rice alte aspecte a cror e'aminare s-ar
impune ca urmare a lurii n considerare a
celor dou preten ii artate.
$rt. =. $rbitrii vor statua n termen de = luni
calculate cu ncepere din ziua de azi data semnrii prezentului
act i vor pronun a sentin a aduc!nd-o la cuno tin a pr ilor
interesate nluntrul aceluia i termen.
$rt. A. >ici pr ile i nici arbitrii nu au obliga ia s
respecte n cadrul procedurii, termenele i ormele
procedurale impuse pentru justi ia statal.
$rt. 5. $rbitrii statueaz cu majoritate de voturi, iar
dac realizarea unei majorit i nu este posibil, votul
supraarbitrului are caracter decisiv.
$rt. 4. )r ile declar c renun la cile de atac, la
care pot renun a.
$rt. G. $rbitrii vor statua i cu privire la obliga ia
de suportare a cheltuielilor de arbitrare, inclusiv onorariile
arbitrilor, stabilind n sarcina cui este aceast obliga ie.
$rt. B. )r ile i asum obliga ia de a e'ecuta
voluntar de ndat ce sentin a ce va i pronun at de instan a
arbitral.
Cluj->apoca 5 decembrie 133=
Citit i aprobat,
Citit i aprobat
$.C. ..?.
$.F. F./. 0./.
1=
666666666666666666666666
66666666666666666.
5.G. Arbitrajul comercial interna ional &n
)om*nia
5.G.1. +rincipalele re!lementri le!ale incidente.
*egisla ia :om!niei con ine mai multe dispozi ii normative
n materia arbitrajului. @nele dintre acestea sunt cuprinse n
Cartea (?-a din Codul de procedur civil, modiicat prin
*egea nr. 53 din #4 iulie 133=. 1le se completeaz cu
normele legale din "ecretul-lege nr. 1=3 din 1# mai 1339
privind camerele de comer i industrie, precum i cu
>ormele cuprinse n :egulamentul i >ormele de procedur
ale Cur ii de $rbitraj Comercial (nterna ional din /ucure ti
,C.$./.%, care unc ioneaz ca institu ie de arbitraj
permanent pe l!ng Camera de Comer i (ndustrie a
:om!niei. "e asemenea prezint o oarecare importan n
acest domeniu i reglementrile adoptate n 133=, ale
comisiilor de arbitraj de pe l!ng camerele de comer i
industrie din capitalele de jude
1
.
"reptul comun n materia arbitrajului comercial
interna ional l ormeaz normele ce reglementeaz arbitrajul
comercial intern. :eglementrile legale ce vizeaz nemijlocit
arbitrajul comercial interna ional 8 destul de pu ine la numr
8 se analizeaz ca dispozi ii normative cu caracter special.
"ar, dup cum s-a remarcat n doctrin
#
aceste norme
subn eleg necesarmente sistemul dreptului comun, n msura
n care le este compatibil. "e aici consecin a c izionomia
juridic a arbitrajului comercial interna ional din :om!nia
poate i corect conturat numai prin coroborarea normelor
speciale care l vizeaz cu acelea care ormeaz dreptul
comun n domeniul arbitrajului.
)entru raporturile de comer interna ional prezint
interes deosebit i *egea nr. 195 din 1 octombrie 133# cu
privire la reglementarea raporturilor de drept interna ional
privat. @nele din dispozi iile acestei legi au anumite
contingen e ,ie ele chiar indirecte% cu activitatea arbitrajului.
1'ist de asemenea c!teva conven ii interna ionale
la care :om!nia este parte i prin care se stabilesc norme de
drept uniorm n materia arbitrajului comercial interna ional.
$cele norme primesc inciden i n ce prive te activitatea
arbitrajului comercial interna ional din :om!nia. "intre ele
men ionm ca iind mai importante: Conven ia european
asupra arbitrajului comercial interna ional adoptat la #1
aprilie 1341 la 2eneva& Conven ia de la >eC DorE din 19
iunie 135B pentru recunoa terea i e'ecutarea sentin elor
arbitrale strine
=
& Conven ia de la Lashington din 1B martie
1345 pentru reglementarea dierendelor relative la investi ii
ntre state i persoane ale altor state
A
.
5.G.#. Arbitrajul comercial interna ional &n
concep ia le!iuitorului rom*n. )otrivit art. =43 Cod
procedur civil 56 un litigiu arbitral care se des oar n
:om!nia este socotit interna ional dac s-a nscut dintr-un
raport de drept privat cu element de e'traneitate7.
n armonie cu aceast prevedere legal 8 creia i
atribuim valoare de dispozi ie normativ cu caracter de
principiu 8 art. = pct. # din :egulile de procedur ale
Comisiilor de arbitraj teritoriale statueaz c litigiul este
interna ional c!nd decurge dintr-un contract de comer
e'terior.
Compar!nd cele dou te'te evocate constatm c
acesta din urm 8 de i inalmente reprezint o concretizare a
1
#
=
A
tezei de principiu consacrat prin cel dint!i 8 restr!nge
arealul litigiilor interna ionale de natur patrimonial la cele
izvor!te din contractele de comer interna ional. +r, este de
observat c ntr-o atare optic rm!n n e'teriorul acestui
areal, dup prerea noastr nejustiicat, litigiile generate de
apte cone'e contractelor de comer interna ional, ca i cele
izvor!te din alte opera ii comerciale dec!t contractele.
Fult mai concordante cu realit ile juridice din
domeniul comer ului interna ional sunt prevederile art. # din
:egulile de procedur ale Cur ii de $rbitraj (nterna ional
/ucure ti conorm crora au caracter interna ional 56
litigiile patrimoniale nscute din raporturile de comer
e'terior sau din alte asemenea raporturi, dac una dintre pr i
sau ambele pr i sunt strine7.
Caracterul interna ional al litigiului coner implicit
caracter interna ional arbitrajului investit cu solu ionarea lui
prin conven ia de arbitraj.
n concep ia legiuitorului rom!n arbitrajul
comercial interna ional are voca ie de a solu iona prin
e'celen litigii comerciale, adic litigiile ce izvorsc din
raporturi juridice comerciale. n acest sens art. = pct. 1 din
:egulile de procedur ale Comisiilor de arbitraj teritorial
precizeaz c este comercial orice litigiu care izvor te dintr-
un contract comercial, inclusiv litigiile privind validitatea,
interpretarea, e'ecutarea sau desiin area contractului precum
i acelea ce deriv din alte raporturi juridice n legtur cu
comer ul.
"up cum s-a remarcat n doctrina juridic
5
aceste
precizri 56 se ncadreaz n domeniul ratione materiae pe
care ntr-o ormulare mai general art. =A9 ,C.proc.civ. 8
n.n.% l rezerv arbitrajului67 statu!nd c jurisdic ia arbitral
este competent s solu ioneze 56 litigii patrimoniale6 n
aar de acelea care privesc drepturi asupra crora legea nu
permite a se ace tranzac ie5. "e aici concluzia c n prezent
toate litigiile comerciale ,interne sau interna ionale% iind
susceptibile de a orma obiect de tranzac ie au voca ia de a i
solu ionate de un tribunal arbitral.
Conorm dreptului comun pr ile litigante au
libertatea unei op iuni ntre arbitrajul institu ional i
arbitrajul ocazional sau ad-hoc. $rt. =A1 C.proc.civ. dispune
c indierent de op iunea maniestat de pr i, arbitrajul se
organizeaz i se des oar potrivit conven iei arbitrale.
0ub rezerva respectrii ordinii publice, a bunelor moravuri i
a dispozi iilor imperative prevzute de lege, pr ile pot stabili
prin conven ie de arbitraj sau prin act scris ulterior ncheiat,
ie direct, ie prin reerire la o anumit reglementare av!nd ca
obiect arbitrajul, normele privind constituirea tribunalului
arbitral, numirea, revocarea i nlocuirea arbitrilor, termenul
i locul arbitrajului, normele de procedur pe care tribunalul
arbitral trebuie s le urmeze n judecarea litigiului,
repartizarea ntre pr i a cheltuielilor arbitrale, con inutul i
orma hotr!rii arbitrale, precum i orice alte reguli
interes!nd des urarea procedurii arbitrale. n cazul n care
pr ile nu stabilesc prin conven ia de arbitraj asemenea
norme, tribunalul arbitral poate reglementa procedura de
urmat n elul n care o consider mai potrivit. "ac nici
tribunalul arbitral nu a stabilit aceste norme urmeaz s
primeasc aplicare reglementrile Codului de procedur
civil n materie.
Conorm art. =A1
1
C.proc.civ. pr ile pot conveni ca
arbitrajul s ie organizat de o institu ie permanent de
arbitraj sau de o ter persoan.
"up cum s-a remarcat n doctrina juridic
4
n
stadiul actual al legisla iei noastre orice dierend de natur
5
4
.
1A
comercial, ie intern, ie interna ional, poate orma obiect de
tranzac ie i, ca atare poate i rezolvat de ctre un tribunal
arbitral.
n cadrul arbitrajului ad-hoc, atunci c!nd primesc
aplicare dispozi iile subsidiare interpretative de voin ale
Codului de procedur civil 8 i acesta are loc dac nici
pr ile prin conven ia de arbitraj i nici tribunalul arbitral nu
reglementeaz procedura de solu ionare a litigiului 8 unc ia
de appointing authority revine instan elor judectore ti cu
condi ia ca pr ile s nu i optat pentru o alt autoritate de
nominare. "e regul este competent s e'ercite o atare
unc ie instan a ce avea competen a de solu ionare a
litigiului n ond n absen a unei conven ii de arbitraj, adic,
dup caz, judectoria pentru litigii n valoare de p!n la zece
milioane lei inclusiv sau tribunalul jude ean, pentru litigii cu
valoare mai mare de zece milioane lei.
"ac perectarea conven iei de arbitraj de ctre
pr i s-a cut n cursul judecrii dierendului lor la o instan
judectoreasc, e'ercitarea unc iei de appointing authority
este de atribu ia acelei instan e.
n cadrul arbitrajului interna ional din :om!nia,
e'ercitarea unc iei de autoritate de nominare se realizeaz
prin structuri permanente, prestabilite. $stel, potrivit art. B di
:egulile de procedur ale Cur ii de arbitraj Comercial
(nterna ional /ucure ti, n cazul acestei instan e, aceste
atribu ii revin pre edintelui Cur ii, iar conorm art. 4 pct. =
din :egulamentul de organizare a comisiilor teritoriale,
respectivele atribu ii in de competen a pre edin ilor acelor
comisii. .e'tele men ionate reconirm odat mai mult,
solu ia legislativ consacrat prin dispozi iile art. =5=
1
C.proc.civ. n armonia cu care arbitrajul organizat de o
institu ie permanent se caracterizeaz i prin aptul c toate
atribu iile ce revin instan elor judectore ti pe baza
dispozi iilor legale privitoare la constituirea tribunalului
arbitral se e'ercit de acea institu ie conorm regulamentului
propriu, aar numai dac acel regulament prevede altel.
:m!n ns de competen a e'clusiv a instan elor
judectore ti msurile de e'ecutare, ca i orice alte msuri de
constr!ngere judiciar, deoarece structurile arbitrale cu
caracter permanent men ionate i tribunalul arbitral nsu i nu
au puterea de a decide asemenea msuri.
*ocalizarea arbitrajului reprezint de asemenea o
acultate a pr ilor. 1ste ceea ce rezult din cuprinsul art.
=43
1
C.proc.civ. care dispune c prin conven ia reeritoare la
un arbitraj interna ional, pr ile pot decide ca acesta ,adic
arbitrajul% s se nptuiasc n :om!nia sau ntr-o alt ar.
n cazul n care pr ile au localizat arbitrajul n :om!nia i
au convenit ca acesta s ie pus n oper de o institu ie
permanent de arbitraj conorm art. 1# din :egulamentul
comisiilor teritoriale de arbitraj, ele ,adic pr ile% sunt
obligate s in seama de delimitarea n teritoriu instituit de
acest te't
1
.
Conorm art. =A9 C.proc.civ. arbitrajul va i valabil
investit cu solu ionarea unui anumit litigiu, numai dac
partea interesat s se realizeze aceast investire are deplin
capacitate de e'ercitare a drepturilor. $ceast condi ie
vizeaz n egal msur persoanele izice, ca i persoanele
juridice.
"ar art. =A9 C.proc.civ. instituie o regul cu valoare
relativ. $stel n armonie cu dispozi iile art. 51 din *egea
nr. 15K1339 pentru reorganizarea unit ilor economice de stat
ca regii autonome i societ i comerciale, 5litigiile de orice
el n care sunt implicate regii autonome sau societ i
comerciale cu capital de stat sunt de competen a instan elor
judectore ti7. Ce-i drept te'tul admite c 5pentru
1
solu ionarea litigiilor dintre ele, regiile autonome i
societ ile comerciale pot apela i la arbitraj7. )rin
consecin orice litigiu n care numai una dintre pr i este o
regie autonom sau o societate comercial cu capital integral
de stat, iar cealalt parte este un alt subiect de drept ,ca de
pild, societate comercial cu capital privat sau cu capital
mi't, ori persoan izic etc.% rm!ne de competen a
e'clusiv a instan elor judectore ti. $ceast constatare se
desprinde printr-o interpretare strict literal a te'tului, care
ns ni se pare c nu corespunde cerin elor actuale ale vie ii
de rela ie, deoarece prin restr!ngerea dreptului de a opta n
avoarea jurisdic iei arbitrale, pentru o oarte important i
numeroas categorie de agen i economici se creeaz inutil o
discriminare lipsit de ra iuni practice i n orice caz
neconcordant cu speciicul rela iilor economice i juridice
ale economiei de pia . "e altel, restric ia men ionat nu se
armonizeaz nici cu prevederile reglementrilor
interna ionale n materie de arbitraj, sens n care pot i
invocate prevederile Conven iei europene asupra arbitrajului
comercial interna ional adoptat la 2eneva n 1341. n baza
acestor prevederi, anume art. ( pct. 1 i art. (( pct. 1
#
,
considerm c men ionata restric ie instituit prin art. 51 din
*egea nr. 15K1339 devine inoperant n litigiile de comer
interna ional. >i se pare iresc s ie a a deoarece potrivit art.
11 pct. # din Constitu ia :om!niei tratatele ratiicate de
)arlament potrivit *egii 8 i Conven ia de la 2eneva la care
ne-am reerit constituie un asemenea tratat 8 ac parte din
dreptul intern. :eglementrile lor au ns totdeauna caracterul
de lege special comparativ cu reglementrile din dreptul
na ional i de aceea dob!ndesc prioritate n aplicare a de
acestea din urm. $ a iind urmeaz s conchidem c n
raporturile de comer interna ional regiile autonome i
societ ile comerciale cu capital integral de stat, aidoma
celorlal i participan i la asemenea raporturi juridice, au
dreptul s ncheie conven ii de arbitraj. 1le beneiciaz deci
n acest domeniu de prevederile art. =A9 C.proc.civ. cci li se
recunoa te capacitatea juridic de a ncheia asemenea
conven ii. 1ste ceea ce de altel rezult i din con inutul art.
15 pct. 1 din :egulile de procedur ale arbitrajelor teritoriale.
$rt. 15B din *egea nr. 195K133# dispune c iecare
parte din proces, inclusiv din litigiul arbitral, are o capacitate
procesual ce se supune inciden ei legii na ionale a
subiectului de drept respectiv, iar art. A9 din aceea i lege
,adic *egea nr. 195K133#% precizeaz c persoana juridic
are na ionalitatea statului pe al crui teritoriu i-a stabilit,
potrivit actului constitutiv, sediul social.
5.G.=. +rocedura arbitral &n liti!iul de comer
interna ional. 1ste totalitatea regulilor pe baza crora
arbitrajul de comer interna ional i des oar activitatea
de solu ionare a litigiului cu care a ost investit ntr-un atare
scop. 0e caracterizeaz printr-o mare suple e, concretizat
printre altele n prerogativa pr ilor de a stabili ele nsele ,n
anumite limite% regulile procedurale, prerogativ a crei
ntindere dier dup cum este vorba de un arbitraj ad-hoc, ea
av!nd o singur limit i anume ordinea public, ce
subsumeaz n con inutul ei respectul drepturilor aprrii,
garantate prin controlul eicient din partea jurisdic iilor
ordinare, care sunt chemate s intervin pe terenul sentin elor
arbitrale. 0itua ia este ns dierit n cazul arbitrajului
institu ionalizat: acesta se des oar ntr-un cadru
prestabilit, iar aptul c pr ile au acceptat competen a
institu iei respective implic i achiesarea la procedura
prestabilit de acea institu ie prin regulamentul su de
unc ionare, de regul ns, i ntr-o atare situa ie li se las
#
.
15
pr ilor posibilitatea de a deroga de la unele dispozi ii ale
regulamentului.
)rocedura de arbitraj prezint un speciic aparte, n
cazul arbitrajului n echitate ,ex aequo et bono% : ntr-o atare
ipotez arbitrii au libertatea de a statua dup o procedur care
s evite rigiditatea ormelor, a termenelor de prescrip ie etc.&
ei au acultatea s decid msurile necesare pentru evitarea
oricror manevre dilatorii ale pr ilor i de a asigura astel
celeritatea solu ionrii litigiilor. 0peciicul procedurii de
arbitraj este un rele' al speciicului litigiului arbitral,
concretizat n aptul c pr ile litigante nu se situeaz pe
pozi ii de adversari ireductibili i implacabili, ele av!nd
interesul i iind ndemnate de arbitrii s- i continue rela iile
lor de aaceri, s ajung c!t mai rapid la o solu ie
tranzac ional. n mod recvent pr ile se pun de acord
asupra unei tranzac ii, ie c aceasta se realizeaz direct ntre
ele, ie c ea se ncheie cu o a a-numit 5sentin prin
acordul pr ilor7. 0uple ea procedurii de arbitraj se e'plic i
prin natura contractual a arbitrajului, puterile arbitrilor
av!ndu- i sorgintea ntr-o conven ie a pr ilor i iind
limitate n temeiul conven iei respective.
"es urarea procedurii de arbitraj n bune condi ii
este erm garantat prin accentul care se pune pe respectarea
riguroas a drepturilor aprrii, parte integrant a ordinii
publice interna ionale. 0anc iunea nerespectrii dreptului la
aprare apar ine domeniului recunoa terii i e'ecutrii
sentin elor arbitrale, iind e'ercitat de ctre jurisdic iile
ordinare n cadrul procedurii de e'eHuatur.
)rocedura de arbitraj asigur dezbaterilor un
caracter coniden ial. Chiar dac se public uneori sentin ele,
publicarea lor se ace de a a manier nc!t s nu se tie
numele sau denumirea pr ilor. n cadrul procedurii de
arbitraj se permite utilizarea limbilor strine& pr ile au
libertatea s convin ntr-un atare sens, iar dac ele nu s-au
putut pune de acord n aceast privin se utilizeaz limba n
care a ost redactat contractul, prezum!ndu-se c litigan ii
prin ns i ncheierea contractului n limba respectiv, au
decis ca ea s ie limba n care s se des oare procedura de
solu ionare a litigiului ivit cu reerire la acel contract. n toate
cazurile ns vor i luate msuri de natur s mpiedice
dezavantajarea vreunei pr i ori utilizarea unei anumite limbi
n des urarea dezbaterilor.
Conven ia european asupra arbitrajului comercial
interna ional, adoptat la 2eneva n 1341, recomand pr ilor
s insereze n conven ia lor de arbitraj cel pu in indicarea
locului unde urmeaz s se in arbitrajul, precum i modul
de arbitrare ,arbitraj ad-hoc sau arbitraj institu ionalizat%.
$ceast conven ie consacr principiul libert ii pr ilor,
stabilind c acestea sunt libere s adopte una din urmtoarele
solu ii:
a% s supun litigiul lor unei institu ii permanente
de arbitraj, caz n care regulamentul acestei institu ii va primi
aplicare obligatorie, guvern!nd procedura de arbitraj&
b% s supun litigiul dintre ele unui arbitraj ad-hoc,
ipotez n care li se recunoa te acultatea de a desemna
arbitrii, de a i'a locul arbitrajului i de a stabili regulile de
procedur. )rincipiul libert ii pr ilor nu are ns valoare
absolut& el este compatibil cu interven ia unei autorit i
e'terioare, n anumite cazuri. $semenea cazuri sunt: ipoteza
n care pr ile au n eles s supun solu ionarea litigiului lor
unei institu ii permanente de arbitraj, r s i desemnat
aceast institu ie i r s se i pus de acord asupra
desemnrii ei& cazul c!nd pr ile nu s-au putut pune de acord
nici mcar asupra modului de arbitraj ,institu ional sau ad-
hoc%& dac pr ile au convenit s supun litigiul lor unui
arbitraj ad-hoc, dar nu au indicat msurile necesare pentru
organizarea acestuia ,numele arbitrilor sau modul lor de
numire, i'area locului arbitrajului%, ori dac aceste msuri
sunt incomplete sau insuiciente. (nterven ia unei autorit i
e'terioare ,spre e'emplu, pre edintele camerei de comer din
ara p!r!tului% se produce la cererea uneia dintre pr i
,reclamantul sau p!r!tul, acesta din urm av!nd un atare
drept numai dac a introdus o cerere reconven ional%, ori
chiar la cererea arbitrilor, atunci c!nd ei nu se pot pune de
acord n probleme ca: sediul arbitrajului, desemnarea unui
arbitru ,dac tribunalul arbitral este incomplet% etc. $rbitrii
pot statua ex aequo et bono, dac pr ile au convenit ntr-un
atare sens i dac legea care c!rmuie te arbitrajul permite
aceasta. n cazul arbitrajului n echitate, procedura de arbitraj
este aleas de pr i& ele ie direct ,prin actul de compromis
sau prin clauza compromisorie%, ie indirect ,prin reerirea la
regulamentul unei institu ii de arbitraj%, stabilesc regulile
procedurale ce vor primi aplicare pe ntreg parcursul derulrii
activit ii arbitrale. $ceast prerogativ ine de esen a
arbitrajului n echitate, n care totul se undeaz pe ncredere
reciproc i pe convingerea c op iunile pr ilor reeritoare
la modul de solu ionare a litigiului lor vor i respectate. n
cadrul unui asemenea arbitraj, pr ile av!nd libertatea s
aleag procedura, au implicit posibilitatea de a aplica reguli
procedurale reglementate de un anumit sistem de drept, sau
chiar procedura la care ar i obligat un arbitru, n cazul unui
arbitraj de drept strict. *arga autonomie procedural de care
se bucur arbitrajul n echitate este limitat de dou principii
procedurale general admise, i anume: respectul dreptului la
aprare i ordinea public interna ional.
)otrivit art. =5=
#
C.proc.civ. 5tribunalul arbitral se
consider constituit pe data ultimei acceptri a nsrcinrii de
arbitru, de supra arbitru sau, dup caz, de arbitru unic7. 0e
consider ca dat a acceptrii, ziua n care a ost e'pediat
prin po t comunicarea acceptrii nsrcinrii de arbitru.
)rocedura de arbitrare n litigiul de comer
interna ional se des oar, ca regul general, conorm cu
reglementrile de drept comun. "in economia art. =55-=5B
1=
C.proc.civ. rezult c aceste reglementri stabilesc con inutul
cererii de arbitrare, con inutul nt!mpinrii prin care p!r!tul
i ormuleaz aprrile vizavi de preten iile e'primate de
reclamant prin aceast cerere, modul de comunicare a
nscrisurilor, dreptul pr ilor de a participa la dezbaterea
litigiului ,personal sau prin reprezentant% i de a i asistate de
orice persoane, administrarea probelor i regimul msurilor
asiguratorii.
:e inem o caracteristic a procedurii de arbitrare n
litigiul de comer interna ional dublarea unor termene
procedurale comparativ cu durata stabilit pentru termenele
de drept comun. $ a bunoar, conorm art. =5B
=
i =43
=
C.proc.civ., intervalul de timp dintre data primirii cita iei i
termenul de dezbatere trebuie s ie de cel pu in =9 de zile,
spre deosebire de termenul prevzut pentru litigiul intern care
este de 15 zile.
$rt. =43
A
din Codul de procedur civil dispune c
dezbaterea litigiului de comer interna ional n a a
tribunalului arbitral se ace n limba stabilit prin conven ia
arbitral sau, dac prin aceast conven ie nu s-a prevzut
nimic ntr-un atare sens, ori nu a intervenit o n elegere
ulterioar, n limba contractului, n limba contractului din
care s-a nscut acel litigiu ori ntr-o limb de circula ie
interna ional stabilit de tribunalul arbitral. n cazul n care
una din pr i nu cunoa te limba n care se des oar
dezbaterea, la cererea i pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral i
asigur serviciile unui traductor. )r ile au libertatea s
participe la dezbateri iecare cu traductorul ei.
)r ile litigante pot stabili prin conven ia de
arbitraj termenul limit p!n la care tribunalul arbitral va
pronun a hotr!rea sa n litigiul lor. $rt. =5=
=
C.proc.civ.
14
precizeaz c n cazul n care pr ile nu au stabilit un termen,
tribunalul arbitral trebuie s pronun e hotr!rea n cel mult
cinci luni de la data constituirii sale. $rt. GA din :egulile de
procedur arbitral aprobate de Colegiul Camerei de Comer
i (ndustrie $rad i'eaz ca termen limit pentru pronun area
hotr!rii arbitrale 3 luni de la data constituirii tribunalului
arbitral.
.ermenul n discu ie se suspend pe timpul
judecrii unei cereri de recuzare sau a oricrei alte cereri
incidente ,cum ar i o cerere de e'ecutare a unor msuri
asiguratorii etc.% n ipoteza n care asemenea cereri au ost
adresate instan ei judectore ti competente. )r ile au
acultatea s decid prelungirea termenului de arbitrare. +
asemenea decizie, luat de comun acord, trebuie consemnat
printr-un nscris.
.otodat, pentru motive temeinice, chiar tribunalul
arbitral poate dispune din oiciu, prelungirea termenului
prestabilit de pr i, dar o atare prelungire nu poate i mai
mare de dou luni.
.ermenul stabilit pentru des urarea procedurii
arbitrale se prelunge te, n anumite situa ii, de plin drept.
$ a este bunoar ipoteza n care una dintre pr i nceteaz
din via n perioada de des urare a respectivei proceduri.
.ot astel se nt!mpl i n ipoteza prevzut de art. =49
=
C.proc.civ.
1
. n toate cazurile c!nd prelungirea termenului
men ionat opereaz de plin drept ea nu poate avea o durat
mai mare de dou luni ,art. =5=
=
C.proc.civ.%.
1'pirarea termenului de arbitrare nu constituie prin
ea ns i un motiv de caducitate a arbitrajului. ;ace e'cep ia
situa ia c!nd una din pr i a notiicat celeilalte i tribunalului
arbitral p!n la primul termen de n i are c n elege s
invoce caducitatea.
)rocedura arbitral este astel reglementat n
legisla ia :om!niei nc!t pe ntreg parcursul des urrii ei
s se asigure pr ilor, sub sanc iunea nulit ii hotr!rii
arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de
aprare i contradictorialitatea dezbaterilor.
nscrisurile litigiului se comunic ntre sau ctre
pr i prin scrisoare recomandat cu recipis de predare sau cu
conirmare de primire. .ot astel, se comunic i cita iile,
hotr!rile arbitrale i ncheierile de edin . *egea admite ca
inorma iile i n tiin rile s se ac valabil i prin
telegram, tele', a' sau orice alt mijloc de comunicare care
permite stabilirea probei comunicrii i a te'tului transmis
,art. =5B
1
C.proc.civ.%.
nscrisurile pot i nm!nate i personal pr ii, sub
semntur. (ndierent n ce orm se ace comunicarea actelor
de procedur, dovezile de comunicare se depun la dosar.
Conorm art. =5B
#
C.proc.civ. tribunalul arbitral
veriic, dendat ce termenul pentru depunerea nt!mpinrii
a e'pirat, stadiul pregtirii litigiului pentru dezbatere, i ori
de c!te ori consider c este necesar va dispune msurile
corespunztoare pentru completarea dosarului. "up
eectuarea acestei veriicri i atunci c!nd este cazul, dup
completarea dosarului, tribunalul arbitral i'eaz termen de
dezbatere a litigiului i dispune citarea pr ilor.
*a dezbateri, pr ile pot participa ie personal, ie
prin reprezentan i& ele pot i asistate de orice persoan.
>eprezentarea pr ii legal citate nu mpiedic dezbaterea
litigiului, cu e'cep ia cazului n care partea lips va cere, cel
mai t!rziu p!n n preziua dezbaterii, am!narea solu ionrii
litigiului pentru motive temeinice. + asemenea cerere trebuie
adus la cuno tin a arbitrilor i a celeilalte pr i. $m!narea
se poate acorda o singur dat.
1
Conorm art. =5B
4
C.proc.civ. prezen a pr ii la
judecarea litigiului nu este strict necesar. +ricare dintre
mpricina i poate cere ca solu ionarea litigiului s se ac n
lipsa ei pe baza pieselor e'istente la dosar.
.ribunalul arbitral va solu iona litigiul chiar dac
una dintre pr i, de i ambele acestea au ost legal citate, nu
se prezint la termenul stabilit. 1'cep ie ace cazul c!nd
pr ile sau una dintre ele au cerut am!narea solu ionrii
litigiului pentru motive temeinice. ntr-o atare ipotez
tribunalul arbitral va da curs cererii respective i'!nd un nou
termen de judecat. "e asemenea, chiar n lipsa unei cereri de
am!nare tribunalul poate hotr, dac pr ile sunt lips,
am!narea solu ionrii litigiului n cazul n care apreciaz c
prezen a acestora este necesar pentru o corect rezolvare a
dierendului dintre ele. Ca urmare, tribunalul arbitral, va i'a
un nou termen dispun!nd o nou citare a pr ilor ,art. =5B
G
C.proc.civ.%.
)e parcursul des urrii procedurii arbitrale,
tribunalul arbitral poate ncuviin a msuri asiguratorii, msuri
vremelnice i constatarea anumitor mprejurri de apt. n
cazul n care una din pr i se mpotrive te la e'ecutarea
acestor msuri, ele vor i aduse la ndeplinire n baza unei
dispozi ii dat de instan a judectoreasc. "e altel, potrivit
art. =5B
B
C.proc.civ. oricare dintre pr i se poate adresa direct
instan ei de judecat 8 ie naintea nceperii procedurii de
arbitraj, ie n timpul des urrii acesteia 8 solicit!nd printr-
o cerere scris luarea unor msuri asiguratorii, a unor msuri
vremelnice sau constatarea anumitor mprejurri de apt cu
reerire la obiectul litigiului.
.ribunalul arbitral poate cere pr ilor e'plica ii
scrise n legtur cu obiectul litigiului i cu aptele cone'e
acestuia, av!nd libertatea s dispun administrarea oricror
probe admise de lege. $dministrarea probelor ,propuse de
pr i sau ordonate din oiciu% se ace n edin a tribunalului
arbitral& ascultarea martorilor i a e'per ilor se ace r
prestare de jurm!nt.
$rbitrii apreciaz probele n armonie cu intima lor
convingere.
1'cep iile privind e'isten a i validitatea
conven iei de arbitraj, constituirea tribunalului arbitral,
limitele nsrcinrii arbitrilor i des urarea procedurii p!n
la primul termen de n i are, trebuie ridicate, sub
sanc iunea decderii, cel mai t!rziu la acest termen, dac nu a
ost stabilit un termen mai scurt. "e asemenea, oricare cereri
a pr ilor i orice nscrisuri trebuie depuse cel mai t!rziu tot
p!n la primul termen de n i are. n cursul arbitrajului nu
vor putea i invocate probele care n-au ost propuse p!n la
primul termen de n i are. 1'cep ie ac doar situa iile
c!nd:
a% necesitatea probei rezult din des urarea
dezbaterilor i,
b% administrarea probei nu pricinuie te am!narea
solu ionrii litigiului.
)otrivit art. =5B
1=
C.proc.civ. dezbaterile arbitrale se
consemneaz n ncheierea de edin . "e asemenea n
aceast ncheiere se consemneaz i se motiveaz i toate
dispozi iile date de tribunalul arbitral.
)r ile au dreptul s ia cuno tin despre
con inutul ncheierilor i al actelor e'istente la dosar.
n cazul unor erori sau omisiuni e'istente n
ncheierea de edin , tribunalul arbitral poate proceda, ie ca
cererea unei din pr i, ie din oiciu, la corectarea, respectiv
la completarea acesteia d!nd o alt ncheiere.
5.G.A. Cererea de arbitrare. Constituie mijlocul
legal prin care o parte ntr-un contract comercial interna ional
solicit arbitrajului protejarea dreptului i intereselor sale
legitime, nesocotite de ctre partenerul contractual.
1G
(ntroducerea cererii de arbitrare opereaz
declan area procedurii arbitrale. + asemenea cerere trebuie
redactat n scris de ctre reclamant i va cuprinde:
a% numele, domiciliul sau re edin a pr ilor, ori
pentru persoanele juridice, denumirea i sediul lor, precum
i, dup caz numrul de nmatriculare la :egistrul
comer ului, numrul de teleon, contul bancar&
b% numele i calitatea celui care angajeaz sau
reprezint partea n litigiu, ane'!ndu-se dovada calit ii&
c% men ionarea conven iei arbitrale, ane'!ndu-se
copie de pe contractul n care este inserat, iar dac s-a
ncheiat un compromis, copie de pe acesta&
d% obiectul i valoarea cererii, precum i calculul
prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori&
e% motivele de apt i de drept, precum i probele
pe care se ntemeiaz cererea&
% numele i domiciliul membrilor tribunalului
arbitral&
g% semntura pr ii.
:eclamantul va comunica p!r!tului, precum i
iecrui arbitru, copie de pe cererea de arbitrare i de pe
nscrisurile ane'ate.
C!t prive te valoarea obiectului litigiului, stabilirea
acesteia se ace dup cum urmeaz:
- n cazul n care se ormuleaz preten ii bne ti,
valoarea obiectului este egal cu suma pretins de reclamant&
- c!nd se reclam valoarea unor bunuri se ia n
considerare valoarea bunurilor respective din momentul
introducerii cererii&
- n cazul cererilor n contestare se are n vedere
valoarea obiectului raportului juridic din momentul
introducerii cererii&
- n ine, atunci c!nd cererea are ca obiect o
obliga ie de a ace sau de a nu ace, conteaz valoarea
indicat de reclamant.
n cererile cu mai multe capete, valoarea iecrui
capt trebuie s ie stabilit n mod separat& valoarea
obiectului cererii se va stabili la suma total a capetelor de
cerere.
"ac reclamantul omite s stabileasc valoarea
obiectului cererii sau stabile te ine'act aceast valoare,
Curtea de arbitraj din oiciu sau la cererea p!r!tului,
stabile te aceast valoare pe baza datelor privitoare la
obiectul cererii.
)recizarea valorii obiectului cererii de arbitrare este
necesar n vederea stabilirii ta'elor de arbitraj. Cererea se
consider introdus pe data nregistrrii acesteia la Curtea de
arbitraj& n cazul e'pedierii ei prin po t este luat n
considerare ca dat a nregistrrii, data prevzut n tampila
oiciului po tal de e'pediere.
Cererea de arbitrare se nso e te de toate
nscrisurile invocate de reclamant n sprijinul preten iilor
ormulate. 1a se redacteaz n limba rom!n sau n limba
contractului dintre pr i ori n limba n care acestea au purtat
coresponden a. nscrisurile nso itoare ale cererii se depun n
original sau n copii certiicate de ctre parte.
n cazul n care cererea este redactat ntr-o limb
strin, Curtea de arbitraj poate obliga pe reclamant 8 din
oiciu sau la cererea p!r!tului 8 s prezinte o traducere a
acesteia i a nscrisurilor nso itoare, n limba rom!n, sau
dac interesele e'aminrii litigiului o cer, ntr-o alt limb.
Cererea de arbitrare poate i nso it i de probe de
mar, e antioane etc. ntr-o atare ipotez, asemenea probe se
vor depune ntr-un singur e'emplar, c!ndu-se despre
aceasta men iune n cerere. $sistentul arbitral va ntocmi un
proces-verbal de luare n custodie, care va cuprinde
descrierea amnun it a obiectelor depuse.
Conorm art. #1 din :egulile de procedur ale
Cur ii de arbitraj comercial interna ional /ucure ti n cazul
n care cererea nu con ine toate elementele men ionate
asistentul arbitral l invit pe reclamant s o completeze r
nt!rziere n mod corespunztor. "ac deicien ele de
con inut ale cererii privesc datele de identitate ale pr ilor,
obiectul pricinii sau semntura reclamantului, completarea
con inutului acesteia ,adic a cererii% se va ace n cel mult
dou luni de la data primirii invita iei. n cazul c!nd
reclamantul opereaz remedierile cerute de asistentul arbitral
n termenul artat, cererea se consider introdus pe data
nregistrrii sale ini iale.
)!n la reacerea cererii, litigiul rm!ne n
nelucrare. $tunci c!nd reclamantul nu se conormeaz
invita iei asistentului arbitral de a remedia deicien ele cererii
de arbitrare, sau struie ca aceasta s ie judecat n orma n
care a ost ini ial redactat, tribunalul arbitral va nchide
procedura arbitral pronun !nd o sentin sau, dup caz, o
ncheiere
1
.
5.G.5. ,nt*mpinarea. 1ste mijlocul procedural
gra ie cruia p!r!tul poate mai nainte de dezbaterea oral a
litigiului s- i prezinte n scris aprrile sale privind
preten iile reclamantului i totodat s indice probele pe care
se sprijin acele aprri.
)rimind cererea de arbitrare cu nscrisurile ane'e
procurate de reclamant, asistentul arbitral n tiin eaz pe
p!r!t invit!ndu-l s depun nt!mpinare, n termen de =9 zile
de la primirea cererii de arbitrare. *a cererea p!r!tului acest
termen poate i prelungit.
nt!mpinarea va cuprinde toate e'cep iile pe care
p!r!tul n elege s le invoce mpotriva cererii depuse de
reclamant. .otodat, din cuprinsul ei trebuie s rezulte
rspunsul n apt i n drept la aceast cerere, precum i
probele propuse n aprare. "e asemenea, nt!mpinarea
trebuie s cuprind men iuni similare cu acelea care se cer
pentru cererea introductiv.
)rin nt!mpinare p!r!tul va comunica numele
arbitrului ales , i eventual al unui supleant%, ori va declara c
n elege ca acesta ,adic arbitrul% s ie desemnat de
pre edintele Cur ii de arbitraj. 1ste ngduit ca p!r!tul s
ac o asemenea comunicare i printr-o n tiin are separat.
$tunci c!nd prin cererea de arbitrare reclamantul
propune un arbitru unic, p!r!tul trebuie s se pronun e, prin
nt!mpinare, i cu privire la persoana acestuia. n cazul n
care p!r!tul nici prin nt!mpinare, nici printr-o n tiin are
ulterioar nu va comunica numele arbitrului ales,
pre edintele Cur ii de arbitraj va proceda la desemnarea
acestuia din oiciu.
)otrivit art. =54
1
C.proc.civ., e'cep iile i orice alte
mijloace de aprare, care nu au ost artate prin nt!mpinare,
trebuie ridicate de p!r!t, sub sanc iunea decderii, cel mai
t!rziu la primul termen de n i are.
n cazul n care p!r!tul nu depune nt!mpinarea n
termen de =9 de zile de la comunicarea cererii de arbitrare,
iar datorit acestei mprejurri litigiul se am!n, el ,adic
p!r!tul% va putea i obligat la plata cheltuielilor de arbitrare
cauzate prin acea am!nare.
5.G.4. Cererea reconven ional. Conorm art. =5G
C.proc.civ. dac p!r!tul are preten ii mpotriva reclamantului
deriv!nd din acela i raport juridic, el poate ace cerere
reconven ional. $ adar, cererea reconven ional se
analizeaz ca iind o varietate a cererii de arbitrare prin care
p!r!tul din litigiul arbitral pendent ormuleaz preten ii
proprii mpotriva reclamantului.
#
1
.
#
1B
"in cuprinsul te'tului men ionat rezult c
preten iile ormulate de p!r!t a de reclamant prin cererea
reconven ional trebuie s derive din acela i raport juridic pe
care se sprijin preten iile reclamantului. $rt. #5 din :egulile
de procedur arbitral ale Cur ii de arbitraj comercial
interna ional /ucure ti nu cere aceast condi ie nici e'pres,
nici implicit
1
. 0untem n prezen a unei inadverten e a
legiuitoruluiM, sau art. =5G C.proc.civ. astel cum a ost
modiicat prin eectul *egii nr. 53K133= d e'presie unei
schimbri de concep ie legislativ ce trebuie luat n
considerare n interpretarea art. #5 din :egulile de procedur
men ionate, acest din urm te't iind anterior legii de
modiicare.
"up prerea noastr ipoteza unei inadverten e a
legiuitorului este e'clus dat iind c cele dou te'te legale n
discu ie apar in unor reglementri de natur dierit: Codul
de procedur civil este legea general i ormeaz dreptul
comun n materie, (ar :egulile de procedur ale Cur ii de
arbitraj comercial interna ional /ucure ti ormeaz
reglementarea special aplicabil arbitrajului comercial
interna ional. )rin consecin cele dou reglementri nu se
e'clud reciproc, ci se completeaz reciproc, reglementarea
special av!nd prioritate n aplicare n litigiul de comer
interna ional.
)e baza acestei constatri vom spune deci c
preten iile ormulate de p!r!t prin cererea reconven ional nu
este neaprat necesar s ie ex pari causa, adic legate de
cererea reclamantului, ci ele pot i i ex dispari causa, adic
r o contingen direct cu obiectul ac iunii introduse de
reclamant.
0ub aspect procedural, cererea reconven ional are
caracter de cerere incident. 1a nu e'prim aprarea pe care
i-o ace p!r!tul a de preten iile reclamantului i nici nu
se n i eaz ca o e'cep ie de procedur, ci constituie
mijlocul procedural prin intermediul cruia p!r!tul ridic
preten ii proprii a de reclamant. )!r!tul devine astel i el
reclamant, iar demersul su procedural ntrune te
caracteristicile unei adevrate cereri de arbitrare& prin
introducerea cererii reconven ionale devine posibil
obligarea reclamantului de ctre tribunalul arbitral.
Cererea reconven ional apare astel ca o contra
ac iune cut de p!r!t mpotriva reclamantului. "e cele mai
multe ori ea are drept scop realizarea unei compensa ii pe
cale arbitrajului i mpiedicarea obligrii p!r!tului n msura
cerut de reclamant.
@neori prin cererea reconven ional se poate
ob ine anihilarea total a preten iilor reclamantului i
obligarea lui e'clusiv a de p!r!t, , dup cum se poate
ob ine paralizarea complet a ac iunii reclamantului,
anul!ndu-se actul juridic pe care el i undeaz preten ia.
;iind o varietate a cererii de arbitrare, cererea
reconven ional trebuie s ndeplineasc acelea i condi ii ca
i aceasta.
)otrivit art. =5G alin. # C.proc.civ. cererea
reconven ional trebuie introdus n cadrul termenului i'at
de lege pentru depunerea nt!mpinrii sau cel mai t!rziu p!n
la primul termen de n i are. n schimb, art. #5 din :egulile
de procedur ale Cur ii de arbitraj comercial interna ional
/ucure ti stabile te c cererea reconven ional poate i
introdus p!n la deschiderea dezbaterilor asupra cererii
principale.
)entru identitate de ra iune credem c i aici, la el
ca n ipoteza discutat reeritoare la obiectul cererii
reconven ionale, primeaz dispozi ia din :egulile de
procedur, deoarece acesta se nvedereaz ca o norm
1
special, aplicabil n procedura de solu ionare a litigiului de
comer interna ional, a de regula instituit prin art. =5G
alin. # C.proc.civ. care constituie reglementarea de drept
comun n materie de arbitraj.
5.G.G. (entin a arbitral. :eprezint hotr!rea
prin care tribunalul arbitral se pronun asupra litigiului cu a
crui solu ionare a ost investit.
0entin a arbitral constituie o sintez a ntregii
activit i des urate de completul de arbitrii ,sau dup caz
de arbitrul unic% i de pr i din momentul perectrii
conven iei de arbitraj ,primul act sv!r it n aceast direc ie%
i p!n la ndeplinirea ultimului act de procedur ,care este
ns i hotr!rea dat de arbitrii%, relect!nd rezultatul
procedurii arbitrale n toat comple'itatea sa.
.otodat sentin a arbitral reprezint scopul inal al
activit ii arbitrale: conven ia de arbitraj urmre te ca
inalitate pronun area unei sentin e arbitrale susceptibil de
e'ecutare n ara unde ar urma s se cear aducerea la
ndeplinire a acesteia n cazul n care ea nu ar i e'ecutat
voluntar.
"e asemenea, sentin a arbitral relect dubla
component a arbitrajului comercial interna ional:
contractual i jurisdic ional& din cuprinsul sentin ei
arbitrale se pot descira puterile acordate arbitrilor ,care
dier n raport de elul arbitrajului%, procedura arbitral i
legea aplicabil ei, dreptul aplicabil ondului litigiului etc.
Conorm art. A9 din :egulile de procedur arbitral
ale Cur ii de arbitraj comercial interna ional /ucure ti
sentin a arbitral se pronun n cazul n care litigiul se
solu ioneaz n ond, precum i atunci c!nd reclamantul
renun la preten iile sale sau c!nd pr ile cer s se pronun e
o sentin care s cuprind nvoiala lor.
"eliberarea i adoptarea sentin ei de ctre
tribunalul arbitral au loc n edin secret. *a deliberare
poate i prezent i asistentul arbitral.
n caz de necesitate deliberarea i pronun area
sentin ei pot i am!nate cu cel mult =9 de zile. $tunci c!nd
completul de arbitrii apreciaz c sunt necesare concluzii
scrise ale pr ilor, acest termen poate i prelungit cu nc =9
de zile.
n litigiile rezolvate n complet de trei arbitrii,
sentin a se adopt cu majoritate de voturi. ?otul
supraarbitrului are putere juridic egal cu votul iecruia
dintre ceilal i membrii ai completului de arbitrii, dar el se va
e'prima dup ce vor i ost e'primate voturile celorlal i
arbitrii.
.ribunalul arbitral poate decide redeschiderea
dezbaterilor i repunerea litigiului pe rol ori de c!te ori n
cadrul deliberrii, dar mai nainte de pronun area sentin ei,
completul de arbitraj gse te ca necesare noi lmuriri.
:epunerea litigiului pe rol comport dezbateri suplimentare
i de aceea se va stabili un nou termen de arbitrare, cu citarea
pr ilor. *itigiul nu va i repus pe rol dac sunt necesare
numai anumite e'plica ii sau lmuriri ale uneia din pr i cu
reerire la nscrisurile sau aptele consemnate n dosar, ce au
ormat obiectul dezbaterilor n contradictoriu.
"eliberarea se inalizeaz prin ntocmirea
dispozitivului sentin ei arbitrale. $cesta ,adic dispozitivul%
se cite te pr ilor, iar n cazul lipsei lor, li se comunic n
scris.
"ispozitivul trebuie senat de to i membrii
completului de arbitrii, precum i de asistentul arbitral. "ac
opinia unui arbitru rm!ne minoritar, ea va i trecut n
dispozitiv cu motivarea sa proprie& situa ia este identic i
atunci c!nd opinia supraarbitrului este minoritar ,opiniile
celorlal i doi arbitrii iind convergente%, n sensul c opinia
13
acestuia va i men ionat ca orice opinie separat, iar sentin a
se va da potrivit opiniei concordate a celor doi arbitrii.
0entin a se pronun de completul de arbitraj, n
numele Cur ii de arbitraj, iind considerat ca hotr!re dat
de aceast Curte. n termen de cel mult =9 de zile de la
pronun are sentin a trebuie motivat i comunicat n scris
pr ilor. 1a ,adic sentin a% se redacteaz i se comunic
pr ilor n limba rom!n.
)otrivit art. A= din :egulile de procedur
men ionare, sentin a arbitral va cuprinde urmtoarele
men iuni:
a% indicarea Cur ii de arbitraj, a numrului
dosarului i al sentin ei, precum i a locului i datei
pronun rii ei&
b% numele arbitrilor, supraarbitrului sau, dup caz,
al arbitrului unic, precum i numele asistentului arbitral&
c% denumirea i sediul sau, dup caz, numele
pr ilor, domiciliul sau re edin a lor, numele
reprezentan ilor pr ilor precum i al celorlalte persoane care
au participat la dezbaterea litigiului&
d% obiectul litigiului i sus inerile pe scurt ale
pr ilor&
e% motivele de apt i de drept ale sentin ei&
% dispozitivul&
g% semnturile membrilor completului de arbitraj,
sau, dup caz, semntura arbitrului unic, precum i aceea a
asistentului arbitral. "ac unul dintre arbitrii este mpiedicat
s semneze sentin a, se va ace men iune despre cauza
mpiedicrii, cu conirmarea sub semntur, a supraarbitrului
sau, dup caz, a pre edintelui Cur ii de arbitraj.
n cazul n care prin sentin a pronun at, completul
de arbitraj a omis s hotrasc cu privire la un capt de
cerere, oricare din pr i, n termen de =9 de zile de la
pronun area sentin ei poate solicita tribunalului arbitral o
sentin de completare, ce se va da cu citarea pr ilor.
0entin a de completare ace parte integrant din
sentin a completat.
)otrivit art. =4= alin. = C.proc.civ. hotr!rea
arbitral comunicat pr ilor are eectele unei hotr!ri
judectore ti deinitive. $rt. =4G C.proc.civ. precizeaz c o
asemenea hotr!re este obligatorie i se aduce la ndeplinire
de bun-voie de ctre partea mpotriva creia s-a pronun at&
e'ecutarea voluntar se va ace dendat, sau n termenul
artat n hotr!re.
"ubla natur a arbitrajului comercial interna ional
,contractual i jurisdic ional% imprim i sentin ei arbitrale
o dubl natur: pe de o parte aceasta are caracter contractual,
iar pe de alt parte are caracter jurisdic ional. 0entin a
arbitral este o consecin direct a compromisului ncheiat
de ctre pr i, prin eectul creia acestea au ncredin at
organului arbitral misiunea de a le solu iona litigiul& iind
legat de compromisul ncheiat de pr i, nu poate e'ista n
aara acestei legturi cu compromisul, cu care ormeaz corp
comun. >umai compromisul d e'isten i substan
sentin ei arbitrale& e'ist!nd prin compromis, sentin a are
aceea i natur juridic ntocmai ca acesta, adic natur
contractual, cci compromisul n esen a sa este un contract,
o specie de mandat dat de pr i arbitrilor. )rin sentin a
pronun at, arbitrii, n inal e'ecut mandatul primit, sau
altel spus, sentin a este dat de ctre pr i prin intermediul
arbitrilor ,mai ales n cazul arbitrajului n echitate%.
.otodat, or a juridic cu care se impune sentin a
a de pr i este superioar or ei juridice cu care se impune
un contract. $ceast or superioar or ei contractului este
dat sentin ei prin eectul legii, ceea ce coner sentin ei un
caracter jurisdic ional. 0entin a arbitral este e'ecutorie n
mod direct, iar aceast mprejurare nu poate i e'plicat prin
caracterul ei contractual, ci numai prin caracterul su
jurisdic ional. >atura contractual a sentin ei arbitrale
e'plic inadmisibilitatea revizuirii n ond a acesteia, n
vreme ce natura ei jurisdic ional e'plic puterea sa
e'ecutorie.
)otrivit art. =4A C.proc.civ. sentin a arbitral poate
i desiin at numai prin ac iune n anulare, pentru unul din
urmtoarele motive:
- litigiul nu era susceptibil de solu ionare pe calea
arbitrajului&
- tribunalul arbitral a solu ionat litigiul r s
e'iste o conven ie arbitral sau n temeiul unei conven ii nule
sau inoperante&
- tribunalul arbitral nu a ost constituit n
conormitate cu conven ia arbitral&
- partea a lipsit la termenul c!nd au avut loc
dezbaterile i procedura de citare nu a ost legal ndeplinit&
- hotr!rea a ost pronun at dup e'pirarea
termenului p!n la care litigiul trebuia s ie solu ionat&
- tribunalul arbitral s-a pronun at asupra unor
lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronun at asupra unui
lucru cerut ori s-a dat mai mult dec!t s-a cerut&
- hotr!rea arbitral nu cuprinde dispozitivul i
motivele, nu arat data i locul pronun rii, nu este semnat
de arbitri&
- dispozitivul hotr!rii arbitrale cuprinde dispozi ii
care nu se pot duce la ndeplinire&
- hotr!rea arbitral ncalc ordinea public, bunele
moravuri ori dispozi ii imperative ale legii.
$rt. =45 C.proc.civ. prevede c are competen de
solu ionare a ac iunii n anulare instan a judectoreasc
imediat superioar celei n raza teritorial a creia a avut loc
arbitrajul.
.ermenul pentru introducerea ac iunii n anulare
este de o lun de la data comunicrii hotr!rii arbitrale.
(nstan a sesizat cu o asemenea cerere are acultatea s
suspende, cu sau r cau iune, e'ecutarea hotr!rii arbitrale
atacat prin promovarea ac iunii n anulare.
"ac instan a judectoreasc sesizat constat c
ac iunea n anulare este ntemeiat, va hotr admiterea ei
conorm!ndu-se prevederilor art. =44 C.proc.civ. care
stabile te urmtoarele reguli n acest sens:
- dac litigiul este n stare de judecat, instan a se
va pronun a i n ond, n limitele conven iei arbitrale&
- dac este nevoie de probe noi, acestea vor i
administrate n prealabil, iar apoi instan a se va pronun a pe
ond.
-otr!rea dat de instan a de judecat ie n sensul
admiterii, ie n sensul respingerii ac iunii n anulare, poate i
atacat numai cu recurs.
0entin a arbitral nee'ecutat voluntar de ctre
partea obligat poate i pus n e'ecutare pe cale silit. "ac
ea a ost dat pe teritoriul :om!niei ,sau a ost asimilat
acesteia% poate i investit cu ormul e'ecutorie la cererea
pr ii care a c! tigat procesul. $rt. C.proc.civ. dispune c
este competent s ac investirea cu ormul e'ecutorie
instan a judectoreasc n raza teritorial a creia s-a
des urat procedura arbitral. $ceast instan d o
ncheiere de investire cu ormul e'ecutorie a sentin ei
arbitrale r citarea pr ilor. >umai n cazul n care vor
e'ista ndoieli cu privire la regularitatea sentin ei arbitrale
vor i citate pr ile.
Conorm art. =4B C.proc.civ. sentin a arbitral
investit cu ormula e'ecutorie constituie titlu e'ecutoriu i
se e'ecut pe cale silit aidoma hotr!rii judectore ti.
5.G.B. )ecunoa terea i executarea silit a
sentin elor arbitrale strine. "atorit ncrederii pe care
#9
pr ile o au n arbitrii desemna i de ele i a strdaniei
acestora ,adic a arbitrilor% de a da o rezolvare c!t mai
echitabil litigiului cu solu ionarea cruia au ost investi i,
sentin ele arbitrale strine se e'ecut de regul voluntar de
ctre cei mpotriva crora s-au pronun at. 1'ist totu i
situa ii c!nd ace tia nu achieseaz de bun-voie la solu ia
dat de tribunalul arbitral i reuz traducerea ei n realitate.
n asemenea cazuri titularii drepturilor consin ite prin
sentin a arbitral se pot adresa unei autorit i sau unui organ
de constr!ngere competent care s dispun de mijloacele
necesare pentru a determina partea care obstruc ioneaz
aducerea la ndeplinire a hotr!rii date de arbitri, chiar i n
strintate, deci ntr-o alt ar dec!t aceea n care tribunalul
arbitral a pronun at sentin a.
"ar, e'ecutarea unei sentin e arbitrale strine
comport cu necesitate prealabila ei recunoa tere n ara
unde urmeaz a i e'ecutat. n doctrina juridic s-a artat c
prin e'ecutarea unei sentin e strine se n elege realizarea
drepturilor ob inute prin acea sentin
1
, ntr-o alt ar dec!t
ara n care a ost pronun at.
1'ecutarea propriu-zis constituie o simpl
opera ie reglementat de normele dreptului na ional din ara
unde ea se nptuie te. "e aceea aceast chestiune nu ridic
probleme juridice deosebite. "ar ea trebuie precedat n mod
necesar de recunoa terea acelei sentin e n ara de e'ecutare,
iar aceast chestiune comport anumite precizri.
Fecanismul juridic al recunoa terii i e'ecutrii
sentin elor arbitrale strine prin intermediul unei jurisdic ii
statale este subordonat unei condi ii necesare a crei
ndeplinire constituie dominanta ntregii proceduri pe care o
implic acest mecanism. $m numit astel ob inerea
e'eHuaturului, ceea ce presupune ndeplinirea unei proceduri
speciale de veriicare a ndeplinirii condi iilor de regularitate
a sentin ei arbitrale strine spre a se ncuviin a e'ecutarea
silit a acesteia n :om!nia
#
. (nvestirea cu ormul e'ecutorie
a sentin ei arbitrale strine este cheia de bolt a ntregului
ansamblului de probleme juridice pe care le ridic
recunoa terea i apoi e'ecutarea acelei sentin e
=
.
n doctrina juridic e'ist divergen de opinii cu
privire la criteriile de caliicare ca strin a unei sentin e
arbitrale. $stel, autorii care sus in teza caracterului
contractual al arbitrajului consider c na ionalitatea
sentin ei arbitrale este dat de legea aleas de pr i pentru a
guverna procedura arbitral. "impotriv, cei care sus in teza
naturii jurisdic ionale a arbitrajului apreciaz c
na ionalitatea sentin ei este dat de sediul tribunalului
arbitral.
Conven ia de la >eC DorE din 19 iunie 135B
pentru recunoa terea i e'ecutarea sentin elor arbitrale
strine stabile te un dublu criteriu pentru deinirea ca strin
a unei sentin e, i anume:
- sentin a s ie dat pe teritoriul unui stat altul
dec!t cel unde se cere recunoa terea i e'ecutarea ,deci un
criteriu pozitiv%&
- respectiva sentin s nu ie considerat sentin
na ional n statul n care se cere recunoa terea i e'ecutarea
,deci un criteriu negativ%.
"up cum rezult din economia art. 5 alin. 1 a
acestei Conven ii, oricare din pr ile interesate se pot prevala
de o sentin arbitral n modul i n msura admise prin
legisla ia sau tratatele rii unde este invocat. 0e creeaz
astel posibilitatea pentru partea care consider ca na ional o
sentin dat n aara rii orului, de a renun a la beneiciile
1
#
=
Conven iei de la >eC DorE dac acea sentin este conorm
cu legea orului, spre a se recurge la aceast din urm lege.
Conven ia european asupra arbitrajului comercial
interna ional adoptat la 2eneva n anul 1341 supune
domeniului ei de aplicare sentin ele pronun ate n litigiile
dintre pr i ce la momentul ncheierii conven iei de arbitraj
aveau sediul sau re edin a n state contractante dierite.
0e conirm astel odat n plus, dac mai era
nevoie, c izvoarele interna ionale iau n considerare ca i
criteriu pentru recunoa terea eectelor e'trateritoriale ale
unor sentin e arbitrale, locul unde a ost pronun at acea
sentin .
$cest criteriu pare s i ost avut n vedere i de
legiuitorul rom!n. $stel, prin art. =G9 C.proc.civ. se
stabile te c 56 prin hotr!rea arbitral strin se n elege o
hotr!re dat pe teritoriul unui stat strin sau care nu este
considerat ca hotr!re na ional n :om!nia7.
1ste ns de observat c n concep ia legiuitorului
rom!n criteriu localizrii n strintate a pronun rii sentin ei
arbitrale constituie doar criteriul principal i nu singurul
criteriu pentru delimitarea sentin ei arbitrale strine de
sentin a arbitral na ional. $lturi de acest criteriu, te'tul
men ionat evoc, utiliz!nd o ormul general i
atotcuprinztoare, i orice alt criteriu n raport de care o
sentin arbitral nu ar putea i considerat ca na ional.
:ecunoa terea unei sentin e arbitrale strine
implic nainte de toate recunoa terea eectelor acesteia, cu
e'cep ia puterii e'ecutorii. "rept urmare, o sentin arbitral
recunoscut dob!nde te puterea lucrului judecat, dac
binen eles statul n care este invocat nu subordoneaz acest
eect ob inerii prealabile a e'eHuaturului. .ot astel prin
eectul recunoa terii, aptele constatate prin sentin arbitral
recunoscut 8 cum ar i bunoar e'ecutarea unei obliga ii 8
sunt opozabile erga omnes. :ecunoa terea unei sentin e
arbitrale este operant de plin drept, pe c!nd e'ecutarea
sentin ei arbitrale trebuie autorizat in casu n statul solicitat
,adic statul n care se cere e'ecutarea%, deoarece ea cuprinde
acte de o anumit gravitate asupra patrimoniului debitorului
i de aceea comport msuri de veriicare mai severe
A
.
@rmeaz deci s conchidem c at!t doctrina
juridic, c!t i legisla ia interna ional ac distinc ie ntre
recunoa terea sentin elor arbitrale strine i e'ecutarea
acestora. Conven ia de la >eC DorE din 135B distinge ntre
cele dou concepte prin chiar mult cum este ormulat
denumirea ei: 5pentru recunoa terea i e'ecutarea sentin elor
arbitrale strine7.
+ distinc ie similar ace i Conven ia de la
Lashington din 1B martie 1345 pentru reglementarea
dierendelor privitoare la investi ii ntre state i resortisan ii
altor state, care n art. 5A alin 1 precizeaz: 5iecare stat
contractant recunoa te orice sentin dat n cadrul prezentei
conven ii ca iind obligatorie i asigur e'ecutarea pe
teritoriul su a obliga iilor pecuniare pe care sentin a le
impune, ca i c!nd ar i vorba de o judecat deinitiv a unui
tribunal unc ion!nd pe teritoriul zisului stat7.
n legisla ia :om!niei, art. =G9 C.proc.civ. dispune
c sentin ele arbitrale care nu se e'ecut voluntar pot i aduse
la ndeplinire pe teritoriul :om!niei prin procedura de
e'eHuatur. $ceast procedur se des oar cu citarea
pr ilor i se concretizeaz, n armonie cu prevederile *egii
nr. 195K133# ,art. 14B-143, art. 1G=-1GG i art. 1B1% n
veriicarea condi iilor de regularitate interna ional a
sentin ei arbitrale strine i a caracterului ei e'ecutor n ara
de origine. ?eriicarea acestor condi ii se ace in!ndu-se
A
#1
seama i de prevederile Conven iei de la >eC DorE din 135B
n raporturile cu statele-pr i la aceast conven ie.
)otrivit legisla iei rom!ne este competent s acorde
caracter e'ecutor n :om!nia unei sentin e arbitrale strine,
tribunalul jude ean n raza teritorial a cruia urmeaz s aib
loc e'ecutarea.
##

S-ar putea să vă placă și