Sunteți pe pagina 1din 5

Domeniul de studiu: Limb i literatur

Specializarea: Limba i literatura romn O limb i literatur strin


TEMATICA I BIBLIOGRAFIA PETR! PROBA "CRI"# A
1
E$amenul %e LICE&#
"esiunile iunie '()* i +ebruarie '(),
)- Limba romn
I- Istoria limbii romne- Istoria limbii romne literare- "tilisti.- Pra/mati.-
A. Istoria limbii romne
Originile limbii romne. Periodizarea istoriei limbii romne.
Latinitatea limbii romne (lexic! trsturi generale.
Structura etimologic a "ocabularului limbii romne! aspecte generale.
#ibliogra$ie
1. %aria &tnescu' Limba romn. Origini i dezvoltare, #ucureti' (ditura )umanitas'
1**+' p. *,-.!
/. %arius Sala' De la latin la romn, #ucureti' 0ni"ers enciclopedic' 1**1' p. +1,122!
113,144.
B- Istoria limbii romne literare
Originea i baza dialectal a limbii romne literare! normele limbii literare din secolul al
567,lea.
8ormele limbii literare 9n secolele al 5677,lea i al 56777,lea. Dez"oltarea stilului
beletristic (%iron &ostin' 7on 8eculce' cronicarii munteni' Doso$tei' Dimitrie &antemir.
Limba:ul $igurati" al poeziei romantice pre,eminesciene.
Stilul beletristic 9n a doua :umtate a secolului al 575,lea! %i;ai (minescu < ino"a=ii 9n
limba:ul poetic! 7on &reang < oralitatea limbii i a stilului! 7.L. &aragiale < procedee ale
comicului de limba:.
#ibliogra$ie
1. >l. ?osetti' #. &azacu' L. Onu' Istoria limbii romne literare, vol. I, De la origini pn la
nceputul secolului al XIX-lea, ed. a 77,a' #ucureti' (ditura %iner"a' 1*-1 (p. +1,-- i
capitolele: %iron &ostin! 7on 8eculce! &ronicarii munteni! Doso$tei! Dimitrie &antemir!
/. 7on @;e=ie' Istoria limbii romne literare. rivire sintetic, #ucureti' (A(' 1*-1' p. 11,
4/! --,1/.!
4. %i;aela %anca' Limba!ul artistic romnesc modern. "c#i$ de evolu$ie, #ucureti'
(ditura 0ni"ersit=ii din #ucureti' /22.' p. 42,31' 111, /2*.
C- Stilistic funcional
B Structura stilistic a limbii romne contemporane.
B Stilurile $unc=ionale ale romnei actuale! prezentare general a trsturilor distincti"e.
#ibliogra$ie
D. 7rimia' "tructura stilistic a limbii romne contemporane' #ucureti' (A(' 1*1+' p. 124,/34.
0- Pragmatic
>cte "erbale! structur' clasi$icare' mrci ale $or=ei ilocu=ionare.
Corme ale implicitului discursi": presupozi=ii (tipuri' declanatori' implicaturi.
Strategii ale polite=ii! $orme de actualizare discursi".
#ibliogra$ie
1. Liliana 7onescu,?uxndoiu' Limba! i comunicare. %lemente de pragmalingvistic,
#ucureti' (ditura >LL' /224' p. /1,+2' +.,+1' -4,*2.
II- Limba romn .ontem1oran 2le$i.3 mor+olo/ie3 sinta$3 +oneti.4
A- Lexicologia limbii romne contemporane
Procedee de 9mbog=ire a "ocabularului (9mprumutul lexical' calcul ling"istic' deri"area
i compunerea.
Structura semantic a lexicului romnesc contemporan (principalele categorii semantice:
polisemie' sinonimie' antonimie' paronimie' omonimie.
#ibliogra$ie
1. >ngela #idu 6rnceanu' 8arcisa Corscu' Limba romn contemporan. Le&icul,
#ucureti' )umanitas (duca=ional' /22.' p. 3-,13.!
/. 7on &oteanu' 'ormarea cuvintelor n limba romn, #ucureti' (0#' /22-!
4. >driana Stoic;i=oiu,7c;im' (specte ale in)luen$ei engleze n romna actual' #ucureti'
(0#' /22+' p. /*,+4.
3. Li"iu @roza' %lemente de le&icologie' #ucure ti' (ditura )umanitas (duca ional' /223' p.
*1,14+.
B- Morfologia limbii romne
&ategoriile gramaticale i clasele de $lexiune ale substanti"ului.
&lasele de $lexiune ale ad:ecti"ului.
&ategoriile gramaticale ale "erbului.
#ibliogra$ie
1. @>L? (*ramatica limbii romne, (ditura >cademiei ?omne' #ucureti' /221' "ol. 7' p.
14,1*' 13+,13*' 4/4,44/' 3+1,31/.
C- Sintaxa limbii romne
B Organizarea sintactic a grupului "erbal (componen=' organizare' descriere a unor $unc=ii din
structura grupului: subiect' nume predicati"' complemente.
#ibliogra$ie
1. @>L? (*ramatica limbii romne, (ditura >cademiei ?omne' #ucureti' /221' "ol. al
77,lea' p. /+-,/*.' 44/,44.' 441,4-/' 4*/,31+' 311,34+' 341,3./' 3.3,3+1' 3+4,3-1.
0- Fonetic i fonologie
Sunetele limbii romne: clasi$icarea articulatorie. Sistemul $onologic al limbii romne:
"ocalele i semi"ocalele (descrierea $onetic a alo$onelor' trsturile distincti"e!
consoanele (descrierea $onetic a alo$onelor' trsturile distincti"e! grupurile
mono$onematice.
#ibliogra$ie
1. Limba romn contemporan. 'onetica. 'onologia. +or)ologia (coord. 7on &oteanu' ed. a 77,a'
#ucureti' (DP' 1*1.' p. 11,/.' 31,+3' -2,-+.
Pentru 1roba %e limb romn5 stu%en6ii 7or ale/e o se.6iune %in temati.a 1re8entat
2I II4-
'- Literatura romn
7. Literatura romn vec#e. Pareneza (9n76turile lui ea/oe Basarab' Poezie
(Doso$tei! poemul $iloso$ic: %iron &ostin. 7storiogra$ia (0rec;e' %iron &ostin'
8eculce' cronicarii munteni. Proza oratoric (0i%a:iile lui >ntim 7"ireanul.
Dimitrie &antemir (0i7anul sau /l.ea7a ;n6ele1tului .u lumea' Istoria
iero/li+i..
Biblio/ra+ie .riti.<
Dan )oria %azilu < ,ronicarii munteni' (ditura %iner"a' #ucureti' 1*-1! Introducere n opera
lui Doso)tei' (ditura %iner"a' #ucureti' 1**-
(ugen 8egrici < (ntim, logos i personalitate (orice edi=ie! -ara$iunea n cronicile lui *rigore
.rec#e i +iron ,ostin (orice edi=ie! oezia medieval n limba romn (orice edi=ie!
@abriel %i;ilescu < .niversul baroc al /Istoriei ierogli)ice01 ntre retoric i imaginar' C8S>D
7nstitutul de 7storie i Eeorie Literar F@. &linescuG' #ucureti' /22/!
77. 2nceputurile literaturii romneti n sens modern. oezia. 7. #udai,Deleanu'
&i/ania%a' &ostac;e &onac;i' 6cretii. %ani$estul romantic al 0a.iei literare i
consecin=ele lui. oe$i paoptiti: 6asile &rlo"a' 7. )eliade ?dulescu' @rigore
>lexandrescu' D. #olintineanu. roza: &. 8egruzzi (proza istoric' e/ru 1e alb' 6.
>lecsandri (Bu.:etiera %e la Floren6a5 Iaii ;n )=**5 Balta>alb5 0ri%ri' 8.
Cilimon (Cio.oii 7e.:i i noi' #.P. )asdeu (0u%u.a Mamu.a. 3eatrul1 #.P.
)asdeu (R87an i ?i%ra' 6. >lecsandri (0es1ot ?o%5 Fntna Blan%u8iei.
Biblio/ra+ie .riti.<
%ircea >ng;elescu' reromantismul romnesc 4pn la 56789' (ditura %iner"a' #ucureti'
1*-1!
D. Popo"ici < :omantismul romnesc' (ditura Eineretului' #ucureti' 1*+*!
Paul &ornea < Originile romantismului romnesc' (ditura %iner"a' 1*-/! Oamenii nceputului
de drum' &artea ?omneasc' #ucureti' 1*-.!
(ugen Simion < Diminea$a poe$ilor' orice edi=ie!
%i;ai Ham$ir < Din secolul romantic' (ditura &artea ?omneasc' #ucureti' 1*1*!
777. %tapa cristalizrii literaturii romne i a spiritului critic n sens modern. Iunimea.
Eitu %aiorescu (O .er.etare .riti. asu1ra 1oe8iei romne5 9n .ontra %ire.6iei %e
ast8i ;n .ultura romn5 0ire.6ia nou ;n 1oe8ia i 1ro8a romn. %i;ai
(minescu (opera poetic! proza' 7.L. &aragiale (comediile' 1asta5 Momente i
s.:i6e5 nu"elele' 7. &reang (Amintiri %in .o1ilrie5 po"etile' 7. Sla"ici (nu"elele'
Mara' Duiliu Ham$irescu (ciclul &omnetenilor. (stetismul anti:unimist: >l.
%acedonsJi i Literatorul. ?eac=ii la autonomia esteticului: &. Dobrogeanu @;erea
(Asu1ra .riti.ei4' @. 7brileanu ("1iritul .riti. ;n .ultura romn . 7deologii
literare ale 9nceputului de secol 55. Poe=i reprezentati"i ai perioadei
posteminesciene: >l. %acedonsJi (opera poetic' @. &obuc (opera poetic' O.
@oga (opera poetic' @. #aco"ia (opera poetic.
Biblio/ra+ie .riti.<
>drian %arino' Opera lui (l. +acedons;i' (PL' #ucureti' 1*+-!
7on 8egoi=escu' oezia lui %minescu (orice edi=ie!
Higu Ornea' <unimea i !unimismul (orice edi=ie' "mntorismul (orice edi=ie!
Dic$ionarul literaturii romne pn la 5688' (ditura >cademiei' #ucureti' 1*-*!
76. 2nnoirea limba!ului artistic dup rimul :zboi +ondial. (. Lo"inescu i teoria
modernit=ii interbelice. >utori reprezentati"i: E. >rg;ezi (Cu7inte 1otri7ite' Flori
%e mu.i/ai' @ore' L. #laga (Poemele luminii' Paii 1ro+etului' 9n marea tre.ere'
Cnte.ul +o.ului' 7. #arbu (Ao. se.un%' 7. Pillat (Pe Ar/e ;n sus' Poeme ;ntr>un
7ers' 6. 6oiculescu (Poeme .u ;n/eri' %. Sado"eanu (Bo%ia Can.erului sau
7remea 0u.i>7o%' Crean/a %e Aur' o16ile %e "n8iene' 0i7anul 1ersian L.
?ebreanu (Ion' P%urea s1n8ura6ilor' Ciulean%ra' Rs.oala' Gorila' &amil
Petrescu (oua stru.tur i o1era lui Mar.el Proust' !ltima noa1te %e %ra/oste5
;ntia noa1te %e r8boi5 Patul lui Pro.ust' )ortensia Papadat,#engescu (&iclul
@alli1ilor' @. &linescu (Cartea nun6ii5 Eni/ma Otiliei' %ateiu &aragiale (Craii
%e Curtea ?e.:e' %. #lec;er (9ntm1lri ;n irealitatea ime%iat. &ritica i
istoria literar: (. Lo"inescu (Istoria literaturii romne .ontem1orane' @.
&linescu (?ia6a lui Mi:ai Emines.u3 O1era lui Mi:ai Emines.u3 Istoria
literaturii romne %e la ori/ini 1n ;n 1re8ent.
Biblio/ra+ie .riti.<
O". S. &ro;mlniceanu < Literatura romn ntre cele dou rzboaie mondiale' edi=ia a doua!
(. Lo"inescu < Istoria literaturii romne contemporane 4compendiu9' orice edi=ie!
8. %anolescu < (rca lui -oe' 7,777 (orice edi=ie!
=. Literatura postbelic 4contemporan91
?ealismul socialist.
Prozatori postbelici: (. #arbu (Groa1a' P. Dumitriu (Croni. %e +amilie' "ol. 7,777'
%arin Preda (Morome6ii "ol. 7,77' Intrusul' Cel mai iubit %intre 1mnteni'
>ugustin #uzura (Fe6ele t.erii' ?o.ile no16ii' Re+u/ii' At. #nulescu (Mistre6ii
erau bln8i' Cartea Milionarului' @abriela >dame teanu ( 0iminea 1ier%ut .
Poe i postbelici: At. >ug. Doina ( Omul .u .om1asul' 8ic;ita Stnescu (O 7i8iune
a sentimentelor' 0re1tul la tim1' )) ele/ii' 9n %ul.ele stil .lasi. %arin Sorescu
("in/ur 1rintre 1oe6i' 0es.ntote.a' La Lilie.i' cr=ile 7,67' Iona' Mat.a' Leonid
Dimo" (Carte %e 7ise.
Optzecismul: "ol. Aer .u %iamante' Cin.i' 0esant C=D' %ircea 8edelciu (Bmeura
%e .m1ie' Tratament +abulatoriu' 7on Stratan (Ieirea %in a1' @. &rciun (ed.:
Com1eti6ia .ontinu< /enera ia =( ;n te$te teoreti.e .
&ritica i istoria literar' eseul (8. %anolescu: 0es1re 1oe8ie' Ar.a lui oe' (.
Simion: 0iminea6a 1oe6ilor' L. ?aicu: Calea %e a..es.
Literatura romn din exil (%ircea (liade: oa1tea %e "n8iene' 6intil )oria:
0umne8eu s>a ns.ut ;n e$il.
Biblio/ra+ie .riti.<
%ircea &rtrescu < ostmodernismul romnesc' (ditura )umanitas' #ucureti' 1***!
Clorin %anolescu < %nciclopedia e&ilului literar romnesc' (ditura &ompania' /22/!
8. %anolescu < (rca lui -oe' 7,777 (orice edi=ie!
(ugen 8egrici (antologie i pre$a= de < oezia unei religii politice. atru decenii de agita$ie i
propagand' #ucureti' (ditura Pro' 1**.!
(ugen 8egrici< Literatura romn sub comunism' "ol. 7,77' (ditura Cunda=iei Pro' #ucureti'
/22/,/224!
(ugen Simion < "criitori romni de azi' "ol. 7,76' (ditura &artea ?omneasc' #ucureti' 1*-3,
1*1*.
Pentru 1roba %e literatur romn5 stu%en6ii 7or ale/e o se.6iune %in temati.a
1re8entat 2I ?4-
0ECA5
Con+- uni7- %r- Ioana>?alentina M!R#R!