Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Construc!! de "a#!n!


PROIECT DE SE"ESTRU
TEHNOLO$II
NECONVENTIONALE
Indrumtor Student
S.l. dr. ing. Rzvan Pcurar
Gr.1131
2013
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
%& Te'a (ro!ectulu!
Denu'!re re(er) Ser!a de *a+r!cat!e : buc, "ater!al :
Fig.1.1. odelul 3! al "ie#ei
Fig.1.2. !e#enul 2! al "ie#ei cu "rinci"alele tr#turi de $orm %i gabarit
2
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
-& Cu(r!ns
1. &ema "roiectului..
2. 'u"rin#
3. &e(nologia cla#ica de $abricatie..
3.1 Itinerarul te(nologic de $abrica)ie al matri)elor.
3.2 !i$icult)i te(nologice de "rindere * realizare al "ie#ei * matri)ei
+. &e(nologia neconventionala de $abricatie.
+.1. ,ariante te(nologice neconven)ionale alternative de realizare a "ie#ei.
+.1.1. ,arianta te(nologic neconven)ional -..
+.1.2. ,arianta te(nologic neconven)ional ...
+.2. /rgumentarea alegerii te(nologiei neconven)ionale -*. "entru realizarea "ie#ei
+.3. Firme "roductoare de ec(i"amente "entru varianta &0 #electat...
+.+. &i"uri de ec(i"amente %i caracteri#ticile te(nice ale ace#tora..
+.1. Princi"iul de lucru al &0 #electate
+.2. Parametri te(nologici de baz care in$luen)eaz &0 #electat 3cu re$erire la 2
articole %tiin)i$ice 4n domeniu5.
1. 'om"aratii intre te(nologia conventionala #i cea neconventionala.
2. 'oncluzii $inale
6. 7ibliogra$ie..
/ne-e
3
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
.&Te/nolo0!a clas!ca de *a+r!cat!e
.&%& It!nerarul te/nolo0!c de *a+r!ca!e al (!ese! 'etal!ce1'atr!elor
Prezentarea "roce#ului de realizare al "ie#ei* matri)ei8 utiliz9nd te(nologii
conven)ionale #e va realiza #ub $orm de tabel8 urmrind e-em"lul "rezentat 4n tabelul 1.1.
&abel 1.1. Itinerarul te(nologic de realizare al "ie#ei* matritei
NR O(erat!! Ec/!(a'ente SDV Descr!ere o(era!e
% !enumire o"era)ie &i"ul
ec(i"amentului
utilizat : !enumire
Scule
a%c(ietoare*
!i#"ozitive*
,eri$icatoare
utilizate 4n
vederea
realizrii ace#tei
o"era)ii
Se va de#crie "e #curt ce ti"
de "relucrri #e realizeaz cu
$iecare #cul a%c(ietoare 4n
"arte8 din c9te "rinderi #e va
realize "ie#a*matri)a
re#"ectiv8 ce cote #e veri$ic
34n cazul o"era)iilor de '&'58
de#crierea condi)iilor te(nice
ce trebuie re#"ectate 34n
cadrul o"era)iilor de tratament
termic58 la ce tem"eraturi #e
lucreaz8 ce duritate #e ob)ine
4n urma ace#tui tratament
termic8 etc. Fiecare o"era)ie 4n
"arte trebuie trecut "e "ozi)ii
di$erite 4n tabel.
-
.
2
4
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
O+ser3a!e !'(ortant4) !ac "rin tema de "roiect8 materialul "revzut e#te metalic8 tabelul
1.1. trebuie com"letat 4n $orma de#cri# mai #u#; <n cazul 4n care "rin tema de "roiect8
materialul "revzut e#te de ti" "la#tic #au r%in8 4n ace#t caz8 4n &abelul 1.1. vor trebui
de#cri#e o"era)iile nece#are 4n vederea realizrii matri)ei metalice nece#are 4n vederea
realizrii "ie#elor din material "la#tic #au din r%in; 0u #e vor "rezenta eta"ele de realizare a
"ie#ei din material "la#tic* r%in; Indi$erent de metoda cla#ic #electat 3a%c(iere8 turnare8
%tan)are8 #interizare8 etc58 4n cazul 4n care e nece#ar o matri) 4n vederea realizrii "ie#ei8 #e
vor de#crie doar o"era)iile de realizare a matri)ei8 nu %i cele de realizare a "ie#ei.
.&-& D!*!cult4! te/nolo0!ce de (r!ndere 1 real!5are al (!ese!1 'atr!elor
Pentru o"era)iile men)ionate 4n tabelul de mai #u# 3&abelul 1.1.58 trebuie men)ionat la
care dintre ace#tea a"ar anumite di$icult)i "rivind $i-area "ie#ei* matri)elor 4n vederea
"relucrrii.!e a#emenea din "unct de vedere te(nologic trebuie "recizat ce "robleme a"ar *
"ot a"rea la "relucrarea "ro"riu:zi# a "ie#ei* matri)ei din "unct de vedere al "relucrrii
ace#teia 3de e-em"lu acce# di$icil 4n anumite zone8 "robleme ce )in de $orma "ie#ei care ar
"utea ridica anumite di$icult)i8 de e-em"lu realizarea unor canale de rcire interioare8 etc.5
&rebuie "recizate de a#emenea tot aici ce #olu)ii te(nologice "ot $i "revzute 4n vederea
rezolvrii ace#tor di$icult)i de "rindere * "relucrare "rezentate. 0u e #u$icient doar # $ie
men)ionate care #unt di$icult)ile te(nologice re#"ective. !e a#emenea tot aici e#te de re)inut
c trebuie indicate ace#te zone care ridic a#t$el de di$icult)i8 "e baza modelului 3! al
"ie#ei * matri)ei 3"oate $i inclu# o imagine cu modelul 3! al "ie#ei %i indicate de e-em"lu cu
#ge)i re#"ectivele zone58 numai 4nc o dat trebuie "recizat c88 dincolo de a indica ace#te
#u"ra$e)e8 va trebui "rezentat 4n ce con#t di$icultatea te(nologic re#"ectiv "rivind
"relucrarea re#"ectivei #u"ra$e)e8 c9t %i ce m#uri te(nologice "ot $i luate "enrtu rezolvarea
ace#tor "robleme.
6&Te/nolo0!a necon3ent!onala de *a+r!cat!e
6&%& Var!ante te/nolo0!ce necon3en!onale alternat!3e de real!5are a (!ese!
/ce#t ca"itol #e va $ocaliza e-clu#ive "e "rezentarea unor te(nologii neconven)ionale
alternative de realizare a "ie#ei* matri)ei care e "revzut a $i analizat 4n detaliu 4n cadrul
ace#tui "roiect; 0u #unt deci nece#are a $i "rezentate o #erie de a#"ecte generale legate de
5
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
te(nologiile neconven)ionale 3de#crierea unor metode care nu au legtur 4n nici un $el cu
tema de "roiect5
<n ace#t ca"itol8 #e va "reciza 4nc de la 4nce"ut 4n modul cel mai direct "o#ibil care
#unt variantele te(nologice de realizare a "ie#ei* matri)ei8 urm9nd a $i de#cri#e 4n detaliu
ma-im dou variante neconven)ionale alternative 3cele mai re"rezentative5 "entru realizarea
"ie#ei* matri)ei #tudiu de caz;
6&%&% Var!anta te/nolo0!c4 necon3en!onal4 7
<nc de la 4nce"ut trebuie "recizat $a"tul c 4n cadrul ace#tui #ubca"itol8 nu #e vor
"rezenta #c(eme de "rinci"iu* de#crieri "e larg a "rinci"iului de lucru a te(nologiei
neconven)ionale analizate; 3e-i#t un ca"itol #e"arat legat de de#crierea "rinci"iului de lucru
al te(nologiei neconven)ionale #electate8 4n cadrul ca"itolului +.1.5; 0u ne "ro"unem #
"rezentm "rinci"iul de lucru %i 4n ca"itolul +.1.8 %i 4n ca"itolul +.1 3reluat5 4n alt $orm;
/ce#t ca"itol trebuie # "rezinte 4n "rimul r9nd e-em"le de "ie#e "rin acea#t variant
te(nologic 3demontr9nd a#t$el c metoda #e "reteaz "entru #tudiul de caz analizat = 4n ace#t
#en# vor trebui "rezentate e-em"le de "ie#e realizate din ti"ul de material "recizat "rin tema
de "roiect8 nu e-em"le de "ie#e realizate "rin acea#t metod8 4n# din alte ti"uri de material
care nu au legtur cu tema de "roiect5; <n al doilea r9nd e#te de "recizat $a"tul c nu e
#u$icient # $ie "rezentate a#t$el de e-em"le 4n imagini. ,or rebui "rezentate %i c9teva detalii
de#"re ace#tea = ce $irm le:a realizat8 cine e#te bene$iciarul8 ce re"rezint "ie#ele re#"ective8
ce ar trebui # remarcm din ace#te imagini 3de e-em"lu anumite detalii de $orm ale "ie#elor
care #unt greu de re"rodu# #au c(iar im"o#ibil utiliz9nd te(nologii cla#ice8 etc.5;
/"oi8 4n continuare tot aici8 4n cadrul ace#tui #ubca"itol trebuie "rezentate o #erie de
alte a#"ecte im"ortante legate de te(nologia de#cri#8 cum ar $i de e-em"lu:
: a#"ecte ce )in de #tructura intern a materialului 3anumite imagini ale unor analize
la micro#co" ale unor "ie#e $abricate "rin acea#t te(nologie8 care $ac re$erire la
den#itatea * "orozitatea materialului8 ten#iuni interne ale materialului8 etc.5
: /#"ecte legate de "ro"riet)ile mecanice %i termice ale materialelor "relucrabile
"rin metoda neconven)ional analizat 3cele mai im"ortante "ro"riet)i5 : de
e-em"lu8 4n cazul "ie#elor din material "la#tic *r%ini = e-i#t mai multe ti"uri de
a#t$el de material8 cu "ro"riet)i mecanice %i termice di$erite = din acea#t gam de
6
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
materiale8 "oate e-i#t un anume ti" de material care #e "reteaz cel mai bine
#tudiului de caz analizat la "roiect8 va trebui "recizat care e ace#t ti" %i de ce
anume e cel mai adecvat;
: /#"ecte legate de "recizia de $abrica)ie a ace#tei metode
: /#"ecte legate de calitatea #u"ra$e)ei8 calitate care rezult 4n urma $abrica)iei "rin
metoda neconven)ional de#cri#
: etc.
&oate ace#te a#"ecte vor trebui "rezentate 4n detaliu 3cu imagini8 tabele cu anumite
date8 etc5; Sigur va trebui "recizat "e#te tot #ur#ele bibliogra$ice de unde au $o#t "reluate
elementele re#"ective8 4n ideea de a demon#tra care #unt avanta>ele #au dezavanta>ele metodei
de#cri#e8 cu a"licabilitate "entru #tudiul de caz analizat;
6&%&-& Var!anta te/nolo0!c4 necon3en!onal4 8
Idem %i 4n ace#t ca"itol8 4ntocmai ca %i 4n cazul te(nologiei de#cri#e mai #u#8 vor trebui
"rezentate %i 4n ace#t caz e-em"le de "ie#e %i anumite a#"ecte ce )in de te(nologia
neconven)ioanl . analizat8 totul "rezentat de data acea#ta 4n com"ara)ie cu metoda
neconven)ional - de#cri# mai #u#; 'u alte cuvinte trebuie analizate acelea%i criterii %i 4n
ace#t caz 3nu criterii de analiz di$erite5. /lt$el e ciudat # $ie "rezentate a#"ecte "rin care #e
4ncearc # #e demon#treze c te(nologia . e mai "er$ormant dec9t te(nologia -8 analiz9nd
te(nologia - "rintr:o #erie de criterii %i te(nologia . "rin cu totul %i cu totul alte criterii; ai
concret8 un #im"lu e-em"lu = S:a "rezentat cum #tau lucrurile cu "rivire la den#itatea
materialului* "orozitatea ace#tuia 4n cazul "relucrrii unor "ie#e din r%ini "rin metoda
neconven)ional -? /tunci8 4n cadrul ace#tui ca"itol va trebui "rezentat cum #tau lucrurile
"rivind den#itatea* "orozitatea 4n cazul metodei neconven)ionale .? S:a "rezentat cum #tau
lucrurile "rivind "ro"riet)ile materialelor 4n cazul te(nologiei -? Idem va trebui "rezentat
cum #tau lucrurile 4n cazul te(nologiei .8 %i a%a mai de"arte; 7ine4n)ele# totul documentat din
cadrul #ur#elor bibliogra$ice;
'a %i recomandare8 vor trebui evitate anumite e-"rimri de genul: @"recizie $oarte bunA #au
@"recizie mai bunA #au @calitate bun a #u"ra$e)eiA8 etc. /#t$el de a"recieri nu au nici o
greutate8 dac nu e e$ectuat %i o analiz cantitativ; &rebuie "rezentate "e c9t "o#ibil date
cantitative 3nu inventate58 ci "reluate din cadrul #ur#elor bibliogra$ice con#ultate 4n vederea
redactrii "roiectului;
7
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
6&-& Ar0u'entarea ale0er!! te/nolo0!e! necon3en!onale 718 (entru real!5area (!ese!
Pe baza elementelor "rezentate 4n detaliu 4n cadrul ca"itolului +.18 #e va "rezenta 4n ace#t
#ubca"itol un tabel legat de avanta>ele * dezavanta>ele $iecreia dintre cele dou te(nologii
analizate 3ace#te elemente vor $i "rezentate #uccint58 argument9nd ca %i concluzie8 de ce #:a
ale# 4n $inal te(nologia neconven)ional - #au . 4n detrimentul celeilaltei te(nologii "entru
realizarea "ie#ei de analizat ca %i #tudiu de caz 4n "roiect; 'riteriile de com"ara)ie men)ionate
4n tabel vor $i acelea%i cu cele "rezentate 4n ca"itolul +.1.8 4n mod evident;
&abelul -.-. 'riterii de com"ara)ie "rivind te(nologiile neconven)ionale analizate
Te/nolo0!a
necon3en!onal4
A3anta9e De5a3anta9e
:
;
!ou:trei "ro"ozi)ii "rezentate ca %i concluzie8 du" tabel8 "unct9nd mai ale# avanta>ele
te(nologiei neconven)ionale #electate #unt mai mult dec9t binevenite;
6&.& F!r'e (roduc4toare de ec/!(a'ente (entru 3ar!anta TN selectat4
!oar "entru &0 #electat vor trebui "rezentate dou $irme re"rezentative 4n domeniu = care e
"ro$ilul ace#tor $irme8 "entru ce $irme 3cine #unt colaboratorii?58 ce $el de a"lica)ii dezvolt
3dezvolt a"lica)ii doar 4n domeniul te(nologiei neconven)ionale analizate 4n cadrul
"roiectului "entru #tudiul de caz #au %i 4n alte domenii? !e e-em"lu8 "oate e-i#ta o $irm care
dezvolt a"lica)ii %i 4n domeniul SB %i 4n domeniul Inve#tment 'a#ting * ,acuum 'a#ting8
#au o alt $irm care dezvolt a"lica)ii doar 4n domeniul SB58 etc. 0u trebuie inclu#e
imagini cu logo:urile $irmelor la ace#t #ubca"itol;
6&6& T!(ur! de ec/!(a'ente #! caracter!st!c!le te/n!ce ale acestora
6&6&%& Ec/!(a'entul *!r'e! :
8
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
C #erie de a"recieri "rivind unul din ec(i"amentele cele mai re"rezentative ale "rimei $irme
"rezentate la ca"itolul +.3.8 ec(i"ament adecvat $abricrii unor "ie#e din ti"ul de material
"revzut "rin tema de "roiect 3nu alte ti"uri de materiale5 va trebui "rezentat 4n cadrul ace#tui
#ubca"itol. ai concret8 va trebui "rezentat at9t o imagine a ec(i"amentului re#"ectiv8 c9t %i
un #et de caracteri#tici te(nice de baz ale ace#tuia8 4n dre"tul imaginii re#"ective8 4m"reun
cu o #erie de a"recieri* comentarii 4n te-t8 "e baza "er$orman)elor ace#tui ec(i"ament; Sur#ele
bibliogra$ice trebuie men)ionate %i 4n ace#t caz 3ca de alt$el 4n 4ntreg "roiectul58 at9t 4n dre"tul
imaginilor "reluate din alte #ur#e8 c9t %i 4n te-t8 la $inalul "aragra$ului unde #e $ace trimitere
"rin de#crieri la imaginea re#"ectiv;
6&6&-& Ec/!(a'entul *!r'e! 8
Idem 4n cazul celei de:a doua $irme "rezentate la ca"itolul +.3.8 trebuie "rezentate detalii
legate de un ec(i"ament re"rezentativ D a#"ecte legate de caracteri#ticile te(nice ale ace#tuia;
6&6&. Conclu5!! (r!3!nd ec/!(a'entele anal!5ate
Pe baza analizei "er$orman)ei ace#tor dou ti"uri de ec(i"amente "rezentate 4n ca"itolele
+.+.1. %i +.+.2. vor trebui # "rezentate c9teva concluzii8 "rivind care din cele dou ti"uri de
ec(i"amente ar $i mai "er$ormant %i de ce %i care dintre cele dou ti"uri de ec(i"amente ar $i
mai adecvat 4n vederea "relucrrii "ie#ei #tudiu de caz %i de ce8 "rin Ede ceA 4n)eleg9nd c vor
$i analizate toate a#"ectele com"arate "rin "ri#ma acelora%i criterii de analiz; !oar a%a totul
are un #en#;.
6&<& Pr!nc!(!ul de lucru al TN selectate
C #c(em de "rinci"iu D e-"lica)iile a$erente "e baza imaginii re#"ective #unt #u$iciente;
6&=& Para'etr! te/nolo0!c! de +a54 care !n*luenea54 TN selectat4 >cu re*er!re la -
art!cole #t!!n!*!ce ?n do'en!u@
Pentru cele 2 articole %tiin)i$ice care trebuie "rezentate 3"reluate din bazele de date
FFF.#ciencedirect.com * FFF.#"ringerlinG.com 58 de re)inut $a"tul c nu trebuie tradu#e
re#"ectivele articole #au "rezentate anumite traduceri 4n cadrul cor"ului "roiectului;;;;;;
9
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
Pentru $iecare din ace#t articol %tiin)i$ic trebuie "rezentat 4n #intez 3"re$erabil 4n
cuvinte "ro"rii5:
: Cbiectivul cercetrilor "rezentate 3ce #:a urmrit e$ectiv 4n cadrul cercetrilor
e$ectuate8 care a $o#t #co"ul ace#tor cercetri5
: etodologia teoretic #i e-"rimental utilizat 34n mod "ractic8 cum #:au e$ectuat
ace#te cercetri8 ce #:a #imulat8 ce #:a $abricat8 cum #:a $abricat8 ce #:a m#urat8
etc....5
: 'oncluziile ace#tor cercetri 3<n urma cercetrilor* m#urtorilor * etc. la ce
concluzie #:a a>un#?5
/ten)ie = trebuie # e-i#te o logic a a#"ectelor "rezentate 4n "roiect; 0u #e acce"t ca atunci
c9nd #e "rezint obiectivele cercetrii # #e men)ioneze o direc)ie de cercetare8 de#crierea
metodologiei # nu aib nici un $el de legtur cu obiectivul cercetrii8 %i concluzia #
"rezinte a#"ecte care nu au nici un $el de legtur cu ceea ce #:a "rezentat 4n "realabil;
&rebuie # e-i#te o legtur clar 4ntre obiective = metodologie : concluzii 4n ceea ce "rive%te
"rezentarea re#"ectivelor articole;
odul de "rezentare al ace#tor articole trebuie # $ie urmtorul:
Parametri te(nologici de baz care in$luen)eaz te(nologia - #unt:
:?????
:?????
:?????
In$luen)a ace#tor "arametri a#u"ra te(nologiei - a $o#t analizat 4n cadrul cercetrilor
e$ectuate de ctre un gru" de cercettori de la Hniver#itatea din *In#titutul
te(nologic......................?????? <n cadrul articolului intitulat E.....titlul articolului 4n limba
englezA8 articol "ublicat 4n cadrul EIournal o$............titlul >urnaluluiA 4n anul????3anul
a"ari)iei articolului5 ace#t gru" de cercettori "rezint..........va trebui de#cri# 4n cuvinte ce
"rezint re#"ectivul articol 3obiectivul cercetrilor5.
odul 4n care au $o#t e$ectuate re#"ectivele cercetri a con#tat 4n mod "ractic 4n......va trebui
de#cri# 4n cuvinte 4n mod ceva mai detaliat cum #:au de#$%urat e-"erimentele.
<n concluzie8 "e baza ace#tor a#"ecte analizate8 #:a "utut con#tata $a"tul c.....#e va "reciza 4n
$inal 4n cuvinte care a $o#t concluzia la care #:a a>un#.
10
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
'9nd #e trece la "rezentarea celui de:al doilea articol8 ace#t lucru #e "oate $ace a#t$el:
Hn alt articol intere#ant 4n domeniul te(nologiei - e#te articolul intitulat....Atitlul 4n limba
englezA8 realizat de ctre un gru" de cercettori de la Hniver#itatea* In#titutul......
!u" care trebuie "rezentate din nou acelea%i trei lucruri 34ntr:o #ucce#iune logic5:
<n cadrul ace#tui articol #:a urmrit.......#e "rezint obiectivul 3#co"ul5 cercetrilor e$$ectuate8
ce #:a urmrit e$ectiv # #e analizeze * dezvolte.
<n ace#t #en#8 #:a realizat mai 4nt9i....#:a determinat....#:a m#urat = #e "rezint detalii legate
de modul 4n care #:a de#$%urat cercetarea re#"ectiv...
<n $ine......#e "rezint 4n $inal cateva a#"ecte legate de a#"ectele "rezentate 4n "realabil %i
concluziile la care #:a a>un# 4n urma cercetrilor e$ectuate
<& Co'(arat!! !ntre te/nolo0!a con3ent!onala s! cea necon3ent!onala
&abelar8 #e vor "rezenta avanta>ele * dezavanta>ele celor dou ti"uri de te(nologiianalizate8
"rivind criteriul "reciziei dimen#ionale* calit)ii #u"ra$e)elor "relucrate8 tim"ului de
$abrica)ie8 "re)ului de co#t8 4m"reun cu dou:trei "ro"ozi)ii conclu#ive du" tabelul re#"ectiv
"rezentat
&abelul -.-. 'riterii de com"ara)ie "rivind te(nologia neconven)ional %i cla#ic de realizare
a "ie#ei
Te/nolo0!a clas!c4 1
necon3en!onal4
A3anta9e De5a3anta9e
TN
TC
'um #"uneam anterior8 dou:trei "ro"ozi)ii "rezentate ca %i concluzie8 du" tabel8 "unct9nd
avanta>ele* dezavanta>ele te(nologiei cla#ice* neconven)ionale analizate #unt mai mult dec9t
binevenite;
=&Conclu5!! *!nale
11
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
Pe o >umtate de "agin8 vor trebui "rezentate c9teva concluzii "rivind rolul %i locul
te(nologiei neconven)ionale "rezentate 4n "roiect %i #electate 4n $inal8 "rintre celelalte
te(nologii cla#ice %i neconven)ionale cuno#cute. Pot $i "rezentate at9t a#"ete te(nologice8 c9t
%i a#"ecte ce )in de utilitatea ace#tei te(nologii;
A&B!+l!o0ra*!e
J1K FFF.liGnulcom"let#icorect.com L !ata acce#rii:..........3a #e evita linGuri de genul:
FFF.google.comL FFF.FiGi"edia.comL FFF.#ciencedirect.com8 FFF.#trata#.#.com8 etc.5 =
linGurile de ace#t gen #unt "rea generale8 deci incom"lete. &rebuie "recizate linGurile care
duc #"re "agina de unde #:au "reluat a#"ectele re#"ective "rezentate 4n "roiect8 nu la o "agin
de internet general
J2K /utori8 @&itlul cr)ii 34n limba englez dac acea carte are titlul 4n limba englez5A8
Mditura 4n care a $o#t "ublicat cartea re#"ectiv8 numrul "aginilor de unde #:au "reluat
in$oorma)ii 4n cadrul "roiectului8 anul a"ari)iei cr)ii re#"ective
J3K /utori8 @&itlul articolului 34n limba englez dac acel articol are titlul 4n limba
englezA8 Iurnalul 4n care a $o#t "ublicat re#"ectivul articol8 numrul "aginilor 4ntregului
articol 4n cadrul >urnalului8 3de e-em"lu 231:23N58 volumul nr.8 anul "ublicrii 34n cadrul
articolelor "ublicate 4n cadrul unor >urnale de "re#tigiu5
J+K /utori8 @&itlul articolului 34n limba englez dac acel articol are titlul 4n limba
englezA8 &itlul volumului 4n care a $o#t "ublicat articolul re#"ectiv 3!e e-em"lu: Proceding#
o$ t(e -
t(
'on$erence on......58 locul de#$%urrii 'on$erin)ei 3localitatea %i )ara58 luna %i anul
de#$%urrii acelei con$erin)e 34n cazul articolelor "ublicate %i "rezentate 4n cadrul unor
con$erin)e %tiin)i$ice5
O+ser3a!! !'(ortante& Sur#ele bibliogra$ice trebuie men)ionate 4n dre"tul de#crierii
imaginilor re#"ective8 atunci c9nd #unt "recizate 4n "roiect8 de e-em"lu #ub $orma:
Fig +.1. M-em"le de "ie#e realizate "rin SB/ J2K
12
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
/cea#t #ur# #e va trece #ub $orma unei ci$re 4ntre "aranteze dre"te8 4n ordinea
cronologic a a"ari)iei ace#teia 4n "roiect;
0u doar 4n dre"tul imaginii trebuie trecut acea#t #ur#8 ci %i 4n te-t8 la $inalul
"aragra$ului unde #e $ace trimitere * #unt "rezentate anumite detalii legate de imaginea
re#"ectiv. Oi acolo va trebui # $ie "recizat 4n $inal #ur#a bibliogra$ic #ub $orma unei ci$re
trecute 4ntre "aranteze dre"te8 de e-em"lu J2K 4n cazul no#tru 3evident vom avea aceea%i ci$r
cu cea care a $o#t trecut 4n dre"tul de#crierii $igurii re#"ective5;
!e a#emenea tot legat de 7ibliogra$ie e#te de re)inut $a"tul c 4n $inal va trebui #
e-i#te o concordan) 4ntre #ur#ele bibliogra$ice men)ionate 4n te-t 4n "roiect 34n ordine
cronologic5 %i cele men)ionate la ca"itolul 7ibliogra$ic de la $inal 3ordinea trebuie # $ie
aceea%i5;
<n $ine8 ane-ele care 4n#o)e#c "roiectul vor $i li#tate8 4n aceea%i ordine 4n care #unt
men)ionate ace#te #ur#e 4n cadrul ca"itolului 7ibliogra$ic de la $inal8 %i #e va trece cu "i-ul "e
$iecare document * "rint #creen* "d$* articol* carte 3co"erta D "aginile de unde #:au "reluat
in$ormatii 58 "e "rima "agina:
J1K /ne-a 1
J2K /ne-a 2
J3K /ne-a 3
Si a#a mai de"arte; /cea#ta ordine trebuie # $ie aceea%i cu cea men)ionat la 7ibliogra$ie8
cum #"uneam;
Proiectul trebuie "redat %i 4n $ormat electronic "e '! 3cor" "roiect D ane-ele care 4l 4n#o)e#c
= 4n ace#t caz8 cr)ile 34n cazul 4n care nu #unt #canate5 "ot $i "redate 4n $ormat $ull8 4n $ormat
doc #au "d$8 du" caz;5
CCte3a reco'and4r! su(l!'entare)
: 0umerotarea $igurilor #e va $ace 4n ordinea a"ari)iei 4n "roiect8 4n ordinea Fig.1.18
Fig.1.28 etc. = la ca"itolul 1L Fig.2.1.8 Fig.2.2.8 Fig. 2.3.8 etc = la ca"itolul 28
%.a.m.d. Idem tabelele vor $i numerotate 4n ordinea &abelul 1.1.8 &abelul 1.2.8
%.a.m.d. = la ca"itolul 18 &abelul 2.18 &abelul 2.2.8 &abelul 2.3. = la ca"itolul 28 etc.
: Fontul utilizat 4n "roiect = &ime# 0eF Roman = Size 12 = Paragra$ = 181 line#
3e-ce")ie titlurile ca"itolelor mari = care #unt &ime# 0eF Roman : Size 1+5
13
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
: Se recomand evitarea dic)ionarului Google &ran#late #au altor dic)ionare #imilar8
care conduc la anumite cuvinte $r #en# 4n limba rom9n #au $r #en# din "unct
de vedere te(nic. Se recomand dic)ionarul te(nic M,MRMS& #au alte dic)ionare
#imilare. Hn "roiect cu grave caren)e de e-"rimare 4n limba rom9n #au "lin de
elemente $r #en# din "unct de vedere te(nic nu va "utea $i acce"tat 4n vederea
"redrii; !e a#emenea nu "ot $i acce"tate 4n vederea "redrii "roiecte care #unt
redactate $r diacritice #au #unt incom"lete 3li"#e#c anumite ca"itole #au
#ubca"itole din "roiect5;
: Proiectul trebuie trimi# 4n "realabil 4n $ormat electronic #"re evaluare "rin email la
adre#a: razvi"2003P.a(oo.com8 c9t mai ra"id cu "utin);
14