Sunteți pe pagina 1din 2

EASY DIM

Pachet individual pentru:


control f\r\ fir
comuta]ie variabil\ - variator intensitate
luminoas\ (dimmer) pn\ la 250W.
ideal pentru construc]ii noi sau renov\ri.
Con]inut:
1 ^ntrerup\tor f\r\ fir de perete simplu alb
1 element de comuta]ie variabil\ - variator de intensi-
tate luminoas\ (dimmer)
Utilizare: reglarea iluminatului (varia]ie continu\ a
intensit\]ii luminoase) f\r\ modificarea constructiv\ a
pere]ilor pentru a realiza conexiuni electrice.
Pachetul este compatibil cu ^ntreg sistemul de radio-
frecven]\ Xcomfort [i este ulterior extensibil. Este util
^n renovarea, modernizarea sau extinderea sistemului
electric f\r\ afectarea pere]ilor deoarece cablurile de
comand\ nu mai sunt necesare.
Aplica]ii posibile cu Xcomfort:
- comand\ iluminat, jaluzele, ^nc\lzire, ventila]ie
- func]ii de siguran]\, cum ar fi Buton de panic\
Instalarea ^ntrerup\toarelor se face foarte u[or - se
aplic\ pe perete din beton, gips carton, sticl\ cu
ajutorul benzilor adezive livrate ^mpreuna cu acestea.
Montarea elementului de comuta]ie este simpl\ - se
face la nivelul consumatorului sau ^n doza de deriva]ie.
4 x 60 W
UN SISTEM SIMPLU DE INSTALAT
Conectarea func]ional\ ^n modul Basic ^ntre ^ntre-
ruptoarele de perete [i elementele de comuta]ie din
doze se realizeaz\ simplu, f\r\ PC, f\r\ scule spe-
ciale sau DIP-switch-uri.
Implementarea unei func]ii de rutare nu se poate
face in varianta Basic. Solicita]i detalii instalatoru-
lui sau unui specialist electrician.
Se instaleaz\ elementul
de comuta]ie ^n doza de
deriva]ie [i se realizeaz\
conexiunile electrice.
Cu ajutorul unei
[urubelni]e se apas\
scurt ^n loca[ul special
de pe elementul de
comuta]ie (LED-ul ro[u
se aprinde).
De la ^ntreruptor se
^ndep\rteaz\ folia
protectoare [i cu aju-
torul benzilor adezive se
lipe[te ^ntreruptorul ^n
loca]ia dorit\.
Se apas\ o dat\ scurt
^ntreruptorul (LED-ul
ro[u de pe elementul
de comuta]ie clipe[te
de 2 ori).
Cu ajutorul unei
[urubelni]e se apas\
din nou scurt ^n loca[ul
special de pe elementul
de comuta]ie (LED-ul
ro[u se stinge).
L\mpi cu incandescen]\.
L\mpi cu halogen
de joas\ tensiune
cu transformator
electronic.
Nu sunt permise l\mpi cu halogen
de joas\ tensiune cu transformator
feromagnetic.
3 1
5 4
CLICK
CLICK
2
Schimbare simpl\ a
bateriei. Durata de via]\
a bateriei cca 10 ani.
Raza de ac]iune:
ca. 30-50 m ^n cas\
(^n modul Komfort se
extinde raza de ac]iune)
ca. 100-150 m ^n cmp
deschis).