Sunteți pe pagina 1din 5

Data: 25.04.

2013
Profesor: Sttescu Rozalia Nicoleta
coala: Gimnazial ......................
Clasa: a VII-a
Aria curricular: Matematic i tiine ale natuii
Disciplina: !iolo"ie
Unitatea de nvare# Funciile de nutriie Sistemul respirator
Tema # Fiziologia sistemului respirator
Scopul leciei# $unoateea acti%itii &lm'nilo &entu contientizaea im&otanei acestoa (n )uncionaea nomal a
o"anismului.
Competene generale:
I*enti)icaea i o+se%aea alctuiii i )unciilo o"anelo i sistemelo *e o"ane ale co&ului uman, -1.1.
Sta+iliea elaiilo (nte )unciile o"anelo/ ale sistemelo *e o"ane *in co&ul uman i in)luena )actoilo *e me*iu -1.2.
0tilizaea meto*elo i a mi1loacelo a*ec%ate stu*ieii o"anismului uman, -2.1.
Re&ezentaea stuctuii i )unciilo sistemelo +iolo"ice &e +aza mo*elelo -3.1.
0tilizaea coect a teminolo"iei s&eci)ice +iolo"iei (n *i)eite situaii *e comunicae.-4.1.
Inte&etaea elaiilo *inte &o&iul com&otament i staea *e sntate -5.1.
Competene specifice: La sfritul leciei elevii trebuie:
S *e)ineasc es&iaia,
S *escie cele *ou )aze ale es&iaiei,
S tie cine asi"u elasticitatea &lm'nilo,
S &ecizeze ce se (nt'm&l cu o2i"enul a1uns la ni%elul al%eolelo &ulmonae/ *a si cu *io2i*ul *e ca+on ezultat (n
uma acti%itii celulae..
Tipul leciei: mixt
Demersul didactic:
a. esurse procedurale:
- o+se%aia/ con%esaia euistic,
- &o+lematizaea/ e2&licaia/ *emonstaia,
- instuiea com&uteizat.
!. esurse materiale:
- 3osul uman,
- 4lane cu sistemul es&iato,
- 5tlase anatomice,
- Manualul,
- $alculato/ %i*eo&oiecto/ mateial &o6e-&oint
c. "orma de activitate: )ontal/ &e "u&e/ in*i%i*ual.
#ocul de desf$urare: la+oatoul *e +iolo"ie.
%valuare: )omati% &in c7estionae oal/ sumati% &in )ia *e e%aluae
&i!liografie:
8az/ V./ $&in/ 9./ 200:/ Metode didactice utilizate n predarea boloiei/ ;*itua 5%es/ $aio%a,
8az/ V./ Nicolae/ M./ 200</ Lecia forma de baz a oranizrii procesului de predare!nvare!evaluare la
disciplina "ioloie/ ;*itua 5%es/ $aio%a,
=i+ea/ >./ 200?/ "ioloie manual pentru clasa a #$$!a/ ;*itua 9i*actic i 4e*a"o"ic/ !ucueti.
2
D%S"'UA%A #%C()%)
%TAP%#%
#%C()%)
ACT)*)TAT%A P+"%S+U#U) ACT)*)TAT%A %#%*)#+
Organizarea clasei
- 4e"tesc mateialul *i*actic ,
- Solicit ele%ului *e se%iciu s numeasc ele%ii
a+seni,
- Notez ele%ii a+seni i solicit ele%ilo s-i
&e"teasc cele necesae *es)uii leciei,
- @i &e"tesc caietul *e
+iolo"ie/manualul i atlasele ,
Verificarea
cunotinelor
- Solicit ele%ilo s-i eaminteasc elementele
com&onente ale sistemului es&iato i olul &e cae
(l (n*e&linesc aceasta (n o"anism,
- Rs&un* la (nte+i
Captarea ateniei
Amul &oate ti 5 s&tm'ni ) 7an/ 5 zile )
a&/ *a nu &oate es&ia nici mca 5 minute ) ae.
$eieul i inima nu &ot su&ota li&sa *e o2i"en.
, ;le%ii sunt &ui (n )aa unei situaii
&o+lem/ *etemin'n*u-i s caute
s&unsul in*i%i*ual sau (n "u&.
Anunarea temei i
obiectivelor
, 5nun i sciu &e ta+l tema leciei i &ezint
o+iecti%ele cae e2&im ceea ce ele%ii te+uie s
cunoasc la teminaea leciei
Noteaz (n caiete titlul leciei i
umesc o+iecti%ele
Dirijarea nvrii
- >c'n* a&el la cunotinele anteioae ale ele%ilo/
(ncec (m&eun cu ei s *e)inesc &ocesul *e
es&iaie.
- 4oiectez *ou ima"ini cu tosul uman i solicit
ele%ilo s e%i*enieze *i)eenele.
- $e ele%ilo s ins&ieBe2&ie i s &ecizeze ce
sc7im+i o+se%.
- 5st)el e%i*eniez cele *ou )aze ale es&iaiei/ le
*esciu com&let'n* i sc7ema leciei la ta+l.
- 4oiectez o animaie a &lm'nilo/ solicit ele%ilo s
umeasc aceast animaie/ )acilit'n* ast)el
*e)iniea %entilaiei &ulmonae si a itmului
es&iato.
- 4ecizez c sc7im+ul *e "aze ae loc (n 3 eta&e/
ulteio/ cu a1utoul ima"inilo &oiectate *esciu
)iecae eta&.
- ;le%ii emit i&oteze.
- ;le%ii emac )a&tul c (n &ima
ima"ine %olumul cutiei toacice este
mai mae *ec't (n cea *e-a *oua
ima"ine.
- Noteaz (n caiete.
- ;le%ii o+se% altenana ins&iaiei
i e2&iaiei/ *e*uc'n* ast)el c
altenana acesto )aze se numete
ventilaie pulmonar% ia numul
es&iaiiloB minut se numete ritm
respirator&
- Sunt ateni la e2&licaii i noteaz
&inci&alele in)omaii.
Evaluarea
performanei
- $7estionez oal ele%ii &e tot &acusul leciei
Notez ele%ii )oate acti%i cae au *at s&unsui
coecte i com&lete.
- Se "'n*esc i s&un* la (nte+i
Asigurarea fee!
bac"!ului 9isti+ui )iecui ele% )ia *e acti%itate i solicit
ezol%aea in*e&en*ent a acesteia. 9u& e2&iaea
tim&ului *e lucu *iscut cu ele%ii mo*ul *e ezol%ae.
- Rezol% )ia *e e%aluae.

3
SC-%.A #%C()%)
"i/iologia sistemului respirator
espiraia: sc7im+ul *e "aze *inte o"anism i me*iu.
#nspiraia: aeul (nccat cu A
2
&tun*e (n o"anism
Res&iaia#
E$piraia% aeul (nccat cu $A
2
este eliminat *in o"anism
Ritmul es&iato C numul es&iaiilo &e minut.
- 1D es&iaiiBminut la ++ai
- 1: es&iaiiB minut la )emei
Sc0im!ul de ga/e ae loc (n 3 eta&e#
1. Etapa pulmonar: - ae loc la ni%elul &lm'nilo,
- A
2
tece *in al%eol (n s'n"e/ ia $A
2
tece *in s'n"e (n al%eole
*atoit *i)eenei *e &esiune/ teceea ealiz'n*u-se *e la &esiune mai
mae la &esiune mai mic
2. Etapa sangvin -tans&otul "azelo es&iatoii.# lobulele roii tans&ot "azele
es&iatoii *e la &lm'ni la esutui i in%es su+ )om *e o$i&emoglobin i
carbo&emoglobin'
3. Etapa celular# ae loc la ni%elul celulelo co&ului.
- A
2
a1uns la esutuile co&ului tece (n celule un*e este )olosit &entu a*eea
nutimentelo cu ol ene"etic i o+ineea ene"iei/ ia $A
2
ezultat (n uma
acti%itii celulelo tece (n s'n"e i este tans&otat la al%eole *e un*e este
eliminat &in e2&iaie.
4
Nume i &enumeEEEEEE.
9ataEEEEEEEEEEE.
")A D% %*A#UA%
). Preci/ea/ noiunile lips:
)). Completea/ urmtorul re!us. Ce cuv1nt apare pe coloana A , &:
1. >aza acti% a es&iaiei.
2. @n%eliul &lm'nilo.
3. >aza &asi% a es&iaiei.
4. ;ste *e 1D es&iaii &e minut la ++ai.
5. $'n* ta"i mai mult ae (n &ie&t/ (nseamn c es&ii EEE
D. @n )aza acti% a es&iaiei muc7ii es&iatoi seEEEE
5