Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte drept civil- contracte

sesiunea ianuarie februarie 2014C.de vanzare-
promisiunea bilateral de vnzare
Efectele garantiei pentru vicii la contractul de vanzare cumparare.
Retractul litigious
Caracterele dreptului de preemptiune
obligatia de predare a vanzatorului
vanzarea mostenirii
caracterele dr de preemptiune si stingerea dr de peemp.
Obligatiile cumparatorului de a lua in primire lucrul vandut si de suportare a cheltuielior
vanzarii.
dreptul de preemptiune la vanzarea terenurilor din fondul forestier
conditia ca bunul sa existe sau sa poata exista in viitor;
dr de preemptiune al expropriatului
conditia ca vanzatorul sa fie proprietarul bunului individual determinat

C. de locatiune+inchiriere obligatiile locatarului,
transmiterea drepturilor dobandite prin contractul de inchiriere
Locuinta
caractelere juridice ale contractului de locatiune.
sublocatiunea

C. de arenda
condiiile de form la contractul de arend

C. de antrepriza
interpretarea si delimitarea contractului de antrepriza

C. de comodat
Obligatiile comodatarului,


C. de imprumut de consumatie
Conditiile de forma ale contractului de imprumut de consumatie.
obl de restituire la consumatie


C. de tranzactie
efectele contr de tranzactie

C. de mandat forma pentru mandat.
obiectul contractului de mandat
efectele contractului de mandat intre parti


C. de deposit
obligatia de pastrarea a bunului depozitat la contractul de deposit
sechestrul conventional
Depozitul necesar.


C. de asigurare
asigurarea obligatorie: notiunea de tert pagubit si actiunea in regres
coliziunea de vehicule
Clasificarea asigurarilor
asigurarea de personae
clasificarea asugurarilor.
Reasigurarea