Sunteți pe pagina 1din 16

Lista codurilor CAEN aferente activitilor care sunt eligibile la finanare

n cadrul Schemei de minimis instituita prin HG !"#$$%&


n.c.a. : neclasificate altundeva
Clas CAEN 'ev( )roductie *nvatamant
Stiinta
cercetare
Servicii
Sanatate
+asistenta
sociala
Curtura+arta
1011 Prelucrarea si conservarea carnii

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare


1013 Fabricarea produselor din carne ( inclusiv din
carne de pasare )

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui,


crustaceelor si molustelor

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor


1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume


1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si
legumelor n.c.a.

101 Fabricarea produselor lactate si a bran!eturilor
102 Fabricarea ing"etatei
10#1 Fabricarea produselor de morarit

10#2 Fabricarea amidonului si a produselor din


amidon

10$1 Fabricarea painii% fabricarea pra&iturilor si a
produselor proaspete de patiserie

10$2 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor% fabricarea


pra&iturilor si a produselor conservate de
patiserie

10$3 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus'cus'


ului si a altor produse fainoase similare

10(1 Fabricarea !a"arului
10(2 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei
si a produselor !a"aroase

10(3 Prelucrarea ceaiului si cafelei


10() Fabricarea condimentelor si ingredientelor
10( Fabricarea de mancarururi preparate
10(# Fabricarea preparatelor alimentare
omogeni!ate si alimentelor dietetice

10(9 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a
1091 Fabricarea preparatelor pentru "rana
animalelor de ferma

1092 Fabricarea preparatelor pentru "rana


animalelor de companie

110$ Productia de bauturi racoritoare nealcoolice%
productia de ape minerale si alte ape
imbuteliate

1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor te*tile


1320 Productia de tesaturi
1330 Finisarea materialelor te*tile
1391 Fabricarea de metra&e prin tricotare sau
crosetare

1392 Fabricarea de articole confectionate din te*tile


( cu e*ceptia imbracamintei si len&eriei de
corp)

1393 Fabricarea de covoare si moc"ete


139) Fabricarea de odgoane, frang"ii, sfori si plase
139 Fabricarea de te*tile netesute si articole din
acestea, cu e*ceptia confectiilor de
imbracaminte

139# Fabricarea de articole te"nice si industriale din


te*tile

1399 Fabricarea altor articole te*tile n.c.a.


1)11 Fabricarea articolelor de imbracaminte din
piele

1)12 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru


lucru

1)13 Fabricarea altor articole de imbracaminte


( e*clusiv len&eria de corp )

1)1) Fabricarea de articole de len&erie de corp


1)19 Fabricarea altor articole de imbracaminte si
accesorii n.c.a

1)20 Fabricarea articolelor din blana
1)31 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a
ciorapilor si articolelor de galanterie

1)39 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor


articole de imbracaminte

111 +abacirea si finisarea pieilor% prepararea si
vopsirea blanurilor


112 Fabricarea articolelor de voia& si maroc"inarie
si a articolelor de "arnasament

120 Fabricarea incaltamintei
1#10 +aierea si rindeluirea lemnului
1#21 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn
1#22 Fabricarea parc"etului asamblat in panouri

1#23 Fabricarea altor elemente de dulg"erie si


tamplarie, pentru constructii

1#2) Fabricarea ambala&elor din lemn


1#29 Fabricarea altor produse din lemn% fabricarea
articolelor din pluta, paie si din alte materiale
vegetale
impletite

1$11 Fabricarea celulo!ei


1$12 Fabricarea "artiei si cartonului


1$21 Fabricarea "artiei si cartonului ondulat si a


ambala&elor din "artie si carton

1$22 Fabricarea produselor de u! gospodaresc si


sanitar, din "artie sau carton

1$23 Fabricarea articolelor de papetarie


1$2) Fabricarea tapetului


1$29 Fabricarea altor articole din "artie si carton


n.c.a.

1(11 +iparirea !iarelor


1(12 ,lte activitati de tiparire n.c.a.
1(13 -ervicii pregatitoare pentru pretiparire

1(1) .egatorie si servicii cone*e


1(20 /eproducerea inregistrarilor

2012 Fabricarea coloran0ilor 1i a pigmen0ilor


2013 Fabricarea altor produse c"imice anorganice,
de ba!2

201 Fabricarea 3ngr212mintelor 1i produselor
a!otoase

201# Fabricarea materialelor plastice 3n forme
primare

201$ Fabricarea cauciucului sintetic 3n forme
primare

2020 Fabricarea pesticidelor 1i a altor produse
agroc"imice

2030
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
tipografice 1i masticurilor

20)1
Fabricarea s2punurilor, detergen0ilor 1i a
produselor de 3ntre0inere

20)2 Fabricarea parfumurilor 1i a produselor


cosmetice (de toalet2)

202 Fabricarea cleiurilor


209 Fabricarea altor produse c"imice n.c.a.
Cu e,cepia uleiurilor -i grsimilor
modificate chimic .biodiesel si bioetanol/

20#0 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale


2110 Fabricarea produselor farmaceutice
de ba!a

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2211 Fabricarea anvelopelor 1i a camerelor de aer%
re1aparea 1i refacerea anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc


2221 Fabricarea pl2cilor, foliilor, tuburilor 1i
profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambala& din material


plastic

2223 Fabricarea articolelor din material plastic


pentru construc0ii

2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea 1i fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticl2
231) Fabricarea fibrelor din sticl2
2319 Fabricarea de sticl2rie te"nic2
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea pl2cilor 1i dalelor din ceramic2
2332 Fabricarea c2r2mi!ilor, 0iglelor 1i altor
produse pentru construc0ii, din argil2 ars2

23)1 Fabricarea articolelor ceramice pentru u!
gospod2resc 1i ornamental

23)2 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramic2


23)3 Fabricarea i!olatorilor 1i pieselor i!olante din
ceramic2

23)) Fabricarea altor produse te"nice din ceramic2
23)9 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
231 Fabricarea cimentului

232 Fabricarea varului si ipsosului


23#1 Fabricarea produselor din beton pentru
construc0ii

23#2 Fabricarea produselor din ipsos pentru
construc0ii

23#3 Fabricarea betonului
23#) Fabricarea mortarului
23# Fabricarea produselor din a!bociment
23#9 Fabricarea altor articole din beton, ciment 1i
ipsos

23$0
+2ierea, fasonarea 1i finisarea pietrei
2391
Fabricarea de produse abra!ive

2399 Fabricarea altor produse din minerale


nemetalice, n.c.a.

2)10 Productia de metale feroase sub forme


primare si de feroalia&e

2)20 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si
accesorii pentru acestea, din otel

2)31 +ragere la rece a barelor
2)32 .aminare la rece a ben!ilor 3nguste
2)33 Produc0ia de profile ob0inute la rece
2)3)
+refilarea firelor la rece
2))1 Productia metalelor pretioase
2))2 4etalurgia aluminiului
2))3 Productia plumbului, !incului si cositorului
2))) 4etalurgia cuprului

2)) Productia altor metale neferoase


2)1 +urnarea fontei
2)2 +urnarea o0elului
2)3 +urnarea metalelor neferoase u1oare
2)) +urnarea altor metale neferoase
211 Fabricarea de construc0ii metalice 1i p2r0i
componente ale structurilor metalice

212 Fabricarea de u1i 1i ferestre din metal


221 Produc0ia de radiatoare 1i ca!ane pentru
3nc2l!ire central2

229 Produc0ia de re!ervoare, cisterne 1i
containere metalice

230 Produc0ia generatoarelor de aburi (cu


e*cep0ia ca!anelor pentru 3nc2l!ire central2)

20 Fabricarea produselor metalice obtinute prin
deformare plastica% metalurgia pulberilor

2#1 +ratarea 1i acoperirea metalelor
2#2 5pera0iuni de mecanic2 general2
2$1 Fabricarea produselor de t2iat
2$2
Fabricarea articolelor de feronerie
2$3 Fabricarea uneltelor
291 Fabricarea de recipien0i, containere 1i alte
produse similare din o0el

292
Fabricarea ambala&elor u1oare din metal

293 Fabricarea articolelor din fire metalice%


fabricarea de lan0uri 1i arcuri

29) Fabricarea de 1uruburi, buloane 1i alte


articole filetate% fabricarea de nituri 1i 1aibe

299 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.


2#11 Fabricarea subansamblurilor electronice
(module)

2#12 Fabricarea altor componente electronice


2#20 Fabricarea calculatoarelor 1i a
ec"ipamentelor periferice

2#30 Fabricarea ec"ipamentelor de comunica0ii


2#)0 Fabricarea produselor electronice de larg
consum

2#1 Fabricarea de instrumente 1i dispo!itive


pentru m2sur2, verificare, control, naviga0ie

2#2
Produc0ia de ceasuri
2##0 Fabricarea de ec"ipamente pentru radiologie,
electrodiagnostic 1i electroterapie

2#$0 Fabricarea de instrumente optice 1i


ec"ipamente fotografice

2#(0
Fabricarea supor0ilor magnetici 1i optici
destina0i 3nregistr2rilor

2$11 Fabricarea motoarelor, generatoarelor 1i


transformatoarelor electrice

2$12 Fabricarea aparatelor de distribu0ie 1i control a


electricit20ii

2$20
Fabricarea de acumulatori 1i baterii
2$31 Fabricarea de cabluri cu fibr2 optic2
2$32 Fabricarea altor fire 1i cabluri electrice 1i
electronice

2$33 Fabricarea dispo!itivelor de cone*iune pentru


fire 1i cabluri electrice 1i electronice

2$)0 Fabricarea de ec"ipamente electrice de


iluminat

2$1 Fabricarea de aparate electrocasnice


2$2 Fabricarea de ec"ipamente casnice
neelectrice

2$90 Fabricarea altor ec"ipamente electrice


2(11
Fabricarea de motoare 1i turbine

2(12 Fabricarea de motoare "idraulice


2(13 Fabricarea de pompe 1i compresoare
2(1) Fabricarea de articole de robinet2rie
2(1 Fabricarea lag2relor, angrena&elor, cutiilor de
vite!21i a elementelor mecanice de transmisie

2(21 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor 1i


ar!2toarelor

2(22 Fabricarea ec"ipamentelor de ridicat 1i
manipulat

2(23 Fabricarea ma1inilor 1i ec"ipamentelor de


birou (e*clusiv fabricarea calculatoarelor 1i a
ec"ipamentelor periferice)

2(2) Fabricarea ma1inilor'unelte portabile


ac0ionate electric

2(2 Fabricarea ec"ipamentelor de ventila0ie 1i


frigorifice, e*clusiv a ec"ipamentelor de u!
casnic

2(29 Fabricarea altor ma1ini 1i utila&e de utili!are


general2 n.c.a.

2(30 Fabricarea ma1inilor 1i utila&elor pentru


agricultur2 1i e*ploat2ri forestiere

2()1 Fabricarea utila&elor 1i a ma1inilor'unelte


pentru prelucrarea metalului

2()9 Fabricarea altor ma1ini'unelte n.c.a.


2(91 Fabricarea utila&elor pentru metalurgie
2(92 Fabricarea utila&elor pentru e*trac0ie 1i
construc0ii

2(93 Fabricarea utila&elor pentru prelucrarea


produselor alimentare, b2uturilor 1i tutunului

2(9)
Fabricarea utila&elor pentru industria te*til2, a
3mbr2c2mintei 1i a piel2riei

2(9 Fabricarea utila&elor pentru industria "6rtiei 1i


cartonului

2(9# Fabricarea utila&elor pentru prelucrarea


maselor plastice 1i a cauciucului

2(99 Fabricarea altor ma1ini 1i utila&e specifice


n.c.a.

2910 Fabricarea autove"iculelor de transport rutier


2920 Produc0ia de caroserii pentru autove"icule%
fabricarea de remorci 1i semiremorci

2931 Fabricarea de ec"ipamente electrice 1i
electronice pentru autove"icule 1i pentru
motoare de autove"icule

2932 Fabricarea altor piese 1i accesorii pentru


autove"icule 1i pentru motoare de
autove"icule

3011 7onstruc0ia de nave 1i structuri plutitoare


3012 7onstruc0ia de ambarca0iuni sportive 1i de
agrement

3020 Fabricarea materialului rulant


3091 Fabricarea de motociclete
3092 Fabricarea de biciclete 1i de ve"icule pentru
invali!i

3099
Fabricarea altor mi&loace de transport n.c.a.

3101 Fabricarea de mobil2 pentru birouri 1i


maga!ine

3102 Fabricarea de mobil2 pentru buc2t2rii


3103 Fabricarea de saltele 1i somiere
3109 Fabricarea de mobil2 n.c.a.
3212 Fabricarea bi&uteriilor 1i articolelor similare din
metale 1i pietre pre0ioase

3213 Fabricarea imita0iilor de bi&uterii 1i articole


similare

3220
Fabricarea instrumentelor mu!icale
3230
Fabricarea articolelor pentru sport
32)0 Fabricarea &ocurilor 1i &uc2riilor
320 Fabricarea de dispo!itive, aparate 1i
instrumente medicale stomatologice

3291 Fabricarea m2turilor 1i periilor


3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 /epararea articolelor fabricate din metal
3312 /epararea ma1inilor
3313 /epararea ec"ipamentelor electronice 1i
optice

331) /epararea ec"ipamentelor electrice


331 /epararea 1i 3ntre0inerea navelor 1i b2rcilor
331$ /epararea 1i 3ntre0inerea altor ec"ipamentelor
de transport n.c.a.

3319 /epararea altor ec"ipamente


3320 8nstalarea ma1inilor 1i ec"ipamentelor
industriale

3#00
7aptarea, tratarea 1i distribu0ia apei

3$00 7olectarea 1i epurarea apelor u!ate3(11 7olectarea de1eurilor nepericuloase

3(12 7olectarea de1eurilor periculoase


3(21 +ratarea 1i eliminarea de1eurilor
nepericuloase
79 :;7:P+8, P/5<97+:8 <:
8=.5798+5/8 <: 754>9-+8>8.8 -8 >85?,@

3(22 +ratarea 1i eliminarea de1eurilor periculoase


79 :;7:P+8, <:-:9/8.5/ =97.:,/:
/,<85,7+8A:

3(31 <emontarea (de!asamblarea) ma1inilor 1i a


ec"ipamentelor scoase din u! pentru
recuperarea materialelor

3(32 /ecuperarea materialelor reciclabile sortate


3900 ,ctivit20i 1i servicii de decontaminare
)110 <e!voltare promovare imobiliara

)120 .ucr2ri de construc0ii a cl2dirilorre!i den0iale
1i nere!iden0iale

)211 .ucr2ri de construc0ii a drumurilor 1i


autostr2!ilor

)212 .ucr2ri de construc0ii a c2ilor ferate de


suprafa02 1i subterane

)213 7onstruc0ia de poduri 1i tuneluri

)221 .ucr2ri de construc0ii a proiectelor utilitare


pentru fluide

)222 .ucr2ri de construc0ii a proiectelor utilitare
pentru electricitate 1i telecomunica0ii

)291 7onstruc0ii "idrote"nice

)299 .ucr2ri de construc0ii a altor proiecte


inginere1ti n.c.a.

)311 .ucr2ri de demolare a construc0iilor

)312
.ucr2ri de preg2tire a terenului

)313
.ucr2ri de fora& 1i sonda& pentru construc0ii

)321 .ucr2ri de instala0ii electrice

)322 .ucr2ri de instala0ii sanitare, de 3nc2l!ire 1i de


aer condi0ionat

)329 ,lte lucr2ri de instala0ii pentru construc0ii

)331
.ucr2ri de ipsoserie

)332 .ucr2ri de t6mpl2rie 1i dulg"erie

)333
.ucr2ri de pardosire 1i placare a pere0ilor

)33) .ucr2ri de vopsitorie, !ugr2veli 1i mont2ri de


geamuri

)339
,lte lucr2ri de finisare

)391 .ucr2ri de 3nvelitori, 1arpante 1i terase la


construc0ii

)399 ,lte lucr2ri speciale de construc0ii n.c.a.

)11 7omert cu autoturisme si autove"icule usoare


( sub 3, tone )
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4

N0 SE 123*NE )0NC3A4
)19 7omert cu alte autove"icule
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
)20 8ntretinerea si repararea autove"iculelor

)31 7omert cu ridicata de piese si accesorii pentru
autove"icule
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)32 7omert cu amanuntul de piese si accesorii
pentru autove"icule
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
))0 7omert cu motociclete, piese si accesorii
aferente%
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B cu e*ceptia
intretinerea si repararea motocicletelor ' -:
5>+8=: P9=7+,B P:=+/9 -:/A8788
N0 SE 123*NE )0NC3A4
))0 intretinerea si repararea motocicletelor
79 :;7:P+8, ,7+8A8+,+88 <: 754:/+
7,/: =9 -: P9=7+:,@,

)#21 7omert cu ridicata al cerealelor, semintelor,


fura&elor si tutunului neprelucrat
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#22 7omert cu ridicata al florilor si al plantelor

=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#23
7omert cu ridicata al animalelor vii
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#2) 7omert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si
al pieilor prelucrate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#31 7omert cu ridicata al fructelor si legumelor
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#32 7omert cu ridicata al carnii si produselor din
carne
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#33 7omert cu ridicata al produselor lactate,
oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#3) 7omert cu ridicata al bauturilor 79
:;7:P+8, >,9+9/8.5/ ,.755.87:
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#3# 7omert cu ridicata al !a"arului, ciocolatei si
produselor !a"aroase
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#3$ 7omert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si
condiment
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#3( 7omert cu ridicata speciali!at al altor alimente,
inclusiv peste, crustacee si moluste
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#39 7omert cu ridicata nespeciali!at de produse
alimentare, bauturi si tutun C 79 :;7:P+8,
>,9+9/8.5/ -8 +9+9=9.98
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#)1 7omert cu ridicata al produselor te*tile
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#)2 7omert cu ridicata al imbracamintei si
incaltamintei
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#)3 7omert cu ridicata al aparatelor electrice de u!
gospodaresc, al aparatelor de radio si
televi!oarelor
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#)) 7omert cu ridicata al produselor din ceramica,
sticlarie, si produse de intretinere

=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#) 7omert cu ridicata al produselor cosmetice si
de parfumerie
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#)# 7omert cu ridicata al produselor farmaceutice
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#)$ 7omert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a
articolelor de iluminat
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#)( 7omert cu ridicata al ceasurilor si bi&uteriilor
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#)9 7omert cu ridicata al altor bunuri de u!
gospodaresc
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#1 7omert cu ridicata al calculatoarelor,
ec"ipamentelor periferice si softDare'lui
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#2 7omert cu ridicata de componente si
ec"ipamente electronice si de telecomunicatii
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)##1 7omert cu ridicata al masinilor agricole,
ec"ipamentelor si furniturilor
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)##2 7omert cu ridicata al masinilor'unelte
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)##3 7omert cu ridicata al masinilor pentru industria
miniera si constructii
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)##) 7omert cu ridicata al masinilor pentru industria
te*tila si al masinilor de cusut si de tricotat
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)## 7omert cu ridicata al mobilei de birou
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)### 7omert cu ridicata al altor masini si
ec"ipamente de birou
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)##9 7omert cu ridicata al altor masini si
ec"ipamente
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#$3 7omert cu ridicata al materialului lemnos si a
materialelor de constructie si ec"ipamentelor
sanitare
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#$) 7omert cu ridicata al ec"ipamentelor si
furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare
si de incal!ire
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#$ 7omert cu ridicata al produselor c"imice

=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#$# 7omert cu ridicata al altor produse
intermediare
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#$$ 7omert cu ridicata al deseurilor si resturilor
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)#90 7omert cu ridicata nespeciali!at
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$11 7omert cu amanuntul in maga!ine
nespeciali!ate, cu van!are predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun
79 :;7:P+8, >,9+9/8.5/ ,.755.87: -8
+9+9=
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$19 7omert cu amanuntul in maga!ine
nespeciali!ate, cu van!are predominanta de
produse nealimentare
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$21 7omert cu amanuntul al fructelor si legumelor
proaspete, in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$22 7omert cu amanuntul al carnii si al produselor
din carne, in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$23 7omert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor
si molustelor, in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$2) 7omert cu amanuntul al painii, produselor de
patiserie si produselor !a"aroase, in maga!ine
speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$29 7omer0 cu am2nuntul al altor
produse alimentare, 3n maga!ine
speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$)1 7omert cu amanuntul al calculatoarelor,
unitatilor periferice si softDare'lui in maga!ine
speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$)2 7omert cu amanuntul al ec"ipamentului pentru
telecomunicatii in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$)3 7omert cu amanuntul al ec"ipamentelor
audioEvideo in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$1 7omert cu amanuntul al te*tilelor, in maga!ine
speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$2 7omert cu amanuntul al articolelor de fierarie,
al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit,
in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$3 7omert cu amanuntul al covoarelor,
carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de
podea, in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$) 7omert cu amanuntul al articolelor si
aparatelor electrocasnice, in maga!ine
speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$9 7omert cu amanuntul al mobilei, al articolelor
de iluminat si al articole de u! casnic n.c.a., in
N0 SE 123*NE )0NC3A4
maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
)$#1 7omert cu amanuntul al cartilor, in maga!ine
speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$#2 7omert cu amanuntul al !iarelor si articolelor
de papetarie, in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$#3 7omert cu amanuntul al discurilor si ben!ilor
magnetice cu sau fara inregistrari audioEvideo,
in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$#) 7omert cu amanuntul al ec"ipamentelor
sportive, in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$# 7omer0 cu am2nuntul al &ocurilor 1i
&uc2riilor, 3n maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$$1 7omert cu amanuntul al imbracamintei, in
maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$$2 7omert cu amanuntul al incaltamintei si
articolelor din piele, in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$$3 7omert cu amanuntul al produselor
farmaceutice, in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$$) 7omert cu amanuntul al articolelor medicale si
ortopedice, in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$$ 7omert cu amanuntul al produselor cosmetice
si de parfumerie, in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$$# 7omert cu amanuntul al florilor, plantelor si
semintelor% comert cu amanuntul al animalelor
de companie si a "ranei pentru acestea, in
maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$$$ 7omert cu amanuntul al ceasurilor si
bi&uteriilor, in maga!ine speciali!ate
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$$( 7omert cu amanuntul al altor bunuri noi, in
maga!ine speciali!ate C 79 :;7:P+8,
754>9-+8>8.8.5/,,/4:.5/ -8 49=8+8:8
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$$9 7omert cu amanuntul al bunurilor de oca!ie
vandute prin maga!ine
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$(1 7omert cu amanuntul al produselor
alimentare, bauturilor si produselor din tutun
efectuat prin standuri, c"ioscuri si piete 79
:;7:P+8, >,9+9/8.5/ ,.755.87: -8
+9+9=9.98, ,/4:.5/ -8 49=8+8:8,
754>9-+8>8.8.5/
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$(2 7omert cu amanuntul al te*tilelor,
imbracamintei si incaltamintei efectuat prin
standuri, c"ioscuri si piete
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$(9 7omert cu amanuntul prin standuri, c"ioscuri
si piete al altor produse
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
)$91 7omert cu amanuntul prin intermediul caselor N0 SE 123*NE )0NC3A4
de comen!i sau prin 8nternet 79 :;7:P+8,
>,9+9/8.5/ ,.755.87: -8 +9+9=9.98,
,/4:.5/ -8 49=8+8:8
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
)$99 7omert cu amanuntul efectuat in afara
maga!inelor, standurilor, c"ioscurilor si
pietelor 79 :;7:P+8, >,9+9/8.5/
,.755.87: -8 +9+9=9.98, ,/4:.5/ -8
49=8+8:8, 754>9-+8>8.8.5/
=9 -: 5>+8=: P9=7+,B
N0 SE 123*NE )0NC3A4
210 <epo!itari

22) 4anipulari

320 ,lte activitati postale si de curier10 Foteluri si alte facilitati de ca!are similare

20 Facilitati de ca!are pentru vacante si perioade
de scurta durata

30 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

90 ,lte servicii de ca!are

#10 /estaurante

#21 ,ctivitati de alimentatie (catering) pentru
evenimente

#29 ,lte servicii de alimentatie n.c.a#30 >aruri si alte activitati de servire a bauturilor
79 :;7:P+8, >,9+9/8.5/ ,.755.87: -8
+9+9=9.98

(11 ,ctivitati de editare a cartilor

(12 ,ctivitati de editarea de g"iduri, compendii,


liste de adrese si similare

(13 ,ctivitati de editare a !iarelor

(1) ,ctivitati de editare a revistelor si periodicelor


(19 ,lte activitati de editare(21 ,ctivit20i de editare a &ocurilor de calculator

(29 ,ctivit20i de editare a altor
produse softDare

911 ,ctivitati de productie cinematografica, video


si de programe de televi!iune

912 ,ctivitati post'productie cinematografica, video


si de programe de televi!iune

913 ,ctivitati de distributie a filmelor


cinematografice, video si a programelor de
televi!iune

91) Proiectia de filme cinematografice920 ,ctivitati de reali!are a inregistrarilor audio si
activitati de editare mu!icala

#010 ,ctivit20i de difu!are a programelor de radio#020 ,ctivit20i de difu!are a programelor de
televi!iune

#110 ,ctivit20i de telecomunica0ii prin re0ele cu cablu

#120 ,ctivit20i de telecomunica0ii prin re0ele f2r2


cablu (e*clusiv prin satelit)

#130 ,ctivit20i de telecomunica0ii prin satelit


#190
,lte activit20i de telecomunica0ii

#201 ,ctivit20i de reali!are a soft'ului la comand2


(softDare orientat client)

#202 ,ctivit20i de consultan02 3n te"nologia


informa0iei

#203 ,ctivit20i de management (gestiune 1i
e*ploatare) a mi&loacelor de calcul

#209 ,lte activit20i de servicii privind te"nologia


informa0iei

#311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor


Deb 1i activit20i cone*e

#312 ,ctivit20i ale portalurilor Deb


#391 ,ctivit20i ale agen0iilor de 1tiri

#399 ,lte activit20i de servicii informa0ionale n.c.a

#(31
,gen0ii imobiliare

#(32 ,dministrarea imobilelor pe ba!2 de


comision sau contract

#910
,ctivit20i &uridice

#920 ,ctivit20i de contabilitate 1i audit financiar%


consultan02 3n domeniul fiscal

$021 ,ctivit20i de consultan02 3n domeniul rela0iilor


publice 1i al comunic2rii

$022 ,ctivit20i de consultan02 pentru afaceri 1i


management

$111
,ctivit20i de ar"itectur2

$112 ,ctivit20i de inginerie 1i consultan02 te"nic2
legate de acestea

$120
,ctivit20i de test2ri 1i anali!e te"nice

$211 7ercetare'de!voltare 3n biote"nologie


$219 7ercetare'de!voltare 3n alte 1tiin0e naturale
1i inginerie

$220 7ercetare'de!voltare 3n 1tiin0e sociale 1i
umaniste

$311 ,ctivit20i ale agen0iilor de publicitate

$312 -ervicii de repre!entare media

$320 ,ctivit20i de studiere a pie0ei 1i de sondare a
opiniei publice

$)10 ,ctivit20i de design speciali!at

$)20 ,ctivit20i fotografice

$)30 ,ctivit20i de traducere scris2 1i oral2


(interpre0i)

$)90 ,lte activit20i profesionale, 1tiin0ifice 1i te"nice


n.c.a.
7u e*cep0ia:
- activit20ilor de broGera& pentru
3ntreprinderi , adic2 aran&amente
pentru cump2rarea 1i v6n!area de
3ntreprinderi mici 1i mi&locii, inclusiv a
e*perien0ei profesionale, dar
neinclu!6nd activit20ile de broGera&
pentru bunuri imobiliare%
- activit20i de broGera& pentru brevete
(aran&amente pentru cump2rarea 1i
v6n!area de brevete)%
- activit20i de evaluare, altele dec6t
pentru bunuri imobiliare 1i

asigur2ri(pentru antic"it20i, bi&uterii


etc.)%
- auditarea facturilor 1i a rapoartelor
privind m2rfurile.
$00
,ctivit20i veterinare

$(10 ,ctivit20i ale agen0iilor de plasare a for0ei de


munc2

$(20 ,ctivit20i de contractare, pe ba!e temporare,a
personalului

$(30 -ervicii de furni!are 1i management a for0ei de


munc2

$911 ,ctivit20i ale agen0iilor turistice

$912 ,ctivit20i ale tur'operatorilor

$990 ,lte servicii de re!ervare 1i asisten02
turistic2

(110 ,ctivit20i de servicii suport combinate

(121 ,ctivit20i generale de cur20enie a cl2dirilor

(122 ,ctivit20i speciali!ate de cur20enie

(129 ,lte activit20i de cur20enie

(130 ,ctivit20i de 3ntre0inere peisagistic2(211 ,ctivit20i combinate de secretariat

(219 ,ctivit20i de fotocopiere, de preg2tire a


documentelor 1i alte activit20i speciali!ate de
secretariat

(220 ,ctivit20i ale centrelor de intermediere


telefonic2 (call center)

(230 ,ctivit20i de organi!are a e*po!i0iilor, t6rgurilor
1i congreselor

(292 ,ctivit20i de ambalare

(299 ,lte activit20i de servicii suport pentru


3ntreprinderi n.c.a.

(10 Hnv202m6nt pre1colar(20 Hnv202m6nt primar

(31 Hnv202m6nt secundar general

(32 Hnv202m6nt secundar, te"nic sau
profesional

()1 Hnv202m6nt superior non'universitar()2 Hnv202m6nt superior universitar

(1 Hnv202m6nt 3n domeniul sportiv 1i
recrea0ional

(2 Hnv202m6nt 3n domeniul cultural(limbi
str2ine, mu!ic2, teatru, dans, arte plastice
etc.)

(3 Icoli de conducere (pilota&)(9 ,lte forme de 3nv202m6nt n.c.a.

(#0 ,ctivit20i de servicii suport pentru
3nv202m6nt

(#10 ,ctivit20i de asisten02 spitaliceasc2

(#21 ,ctivit20i de asisten02 medical2 general2

(#22 ,ctivit20i de asisten02 medical2 speciali!at2
(#23 ,ctivit20i de asisten02 stomatologic2
(#90 ,lte activit20i referitoare la s2n2tatea uman2

($10 ,ctivit20i ale centrelor de 3ngri&ire medical2

($20 ,ctivit20i ale centrelor de recuperare psi"ic2


1i de de!into*icare, e*clusiv spitale

($30 ,ctivit20i ale c2minelor de b2tr6ni 1i ale
c2minelor pentru personae aflate 3n
incapacitate de a se 3ngri&i singure

($90 ,lte activit20i de asisten02 social2 cu ca!are


n.c.a.

((10 ,ctivit20i de asisten02 social2, f2r2 ca!are,
pentru b2tr6ni 1i pentru persoane aflate 3n
incapacitate de a se 3ngri&i singure

((91 ,ctivit20i de 3ngri&ire !ilnic2 pentru copii

((99 ,lte activit20i de asisten02 social2, f2r2


ca!are, n.c.a.

9001 ,ctivit20i de interpretare artistic2 (spectacole)

9002 ,ctivit20i suport pentru interpretarea artistic2


(spectacole)

9003 ,ctivit20i de crea0ie artistic2900) ,ctivit20i de gestionare a s2lilor de spectacole

9311 ,ctivit20i ale ba!elor sportive

9312 ,ctivit20i ale cluburilor sportive9313 ,ctivit20i ale centrelor de fitness

9319 ,lte activit20i sportive

9321 >6lciuri 1i parcuri de distrac0ii

9329 ,lte activit20i recreative 1i distractive n.c.a.911 /epararea calculatoarelor 1i a ec"ipamentelor
periferice

912 /epararea ec"ipamentelor de comunica0ii921
/epararea aparatelor electronice de u! casnic

922 /epararea dispo!itivelor de u! gospod2resc 1i


a ec"ipamentelor pentru cas2 1i gr2din2

923 /epararea 3nc2l02mintei 1i a articolelor din
piele

92) /epararea mobilei 1i a furniturilor casnice

92 /epararea ceasurilor 1i a bi&uteriilor

929 /epararea articolelor de u! personal 1i


gospod2resc n.c.a.

9#01 -p2larea 1i cur20area (uscat2) articolelor


te*tile 1i a produselor din blan2

9#02 7oafur2 1i alte activit20i de 3nfrumuse0are

9#03
,ctivit20i de pompe funebre 1i similare

9#0)
,ctivit20i de 3ntre0inere corporal2

9#09 ,lte activit20i de servicii n.c.a.