Sunteți pe pagina 1din 33

1 1

PROTECTII PRIN RELEE


PROTECTII PRIN RELEE
(1) _ NOTIUNI INTRODUCTIVE
(1) _ NOTIUNI INTRODUCTIVE
1/ 1/2 2
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
1/ 1/3 3
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
1/ 1/4 4
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Evolutia
Evolutia
protectiilor
protectiilor
prin
prin
relee
relee
1/ 1/5 5
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Evolutia
Evolutia
protectiilor
protectiilor
prin
prin
relee
relee
Dulapuri clasice de protectie,
cu relee analogice si elemente de comanda
traditionale
Dulapuri moderne de protectie,
cu relee numerice multifunctionale
1/ 1/6 6
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Definitie
Definitie
Parametri principali
Parametri principali
Cerinte impuse
Cerinte impuse
Clasificare
Clasificare
1/ 1/7 7
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Schema bloc a unui sistem de protectii
Schema bloc a unui sistem de protectii
1/ 1/8 8
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Protectii numerice
Protectii numerice
-
-
schema bloc si principiul de functionare
schema bloc si principiul de functionare
(1)
(1)
1/ 1/9 9
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Protectii numerice
Protectii numerice
-
-
schema bloc si principiul de functionare
schema bloc si principiul de functionare
(2)
(2)
Fluxul de semnale in cazul releelor numerice
1/ 1/10 10
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
P
P
rotectii
rotectii
numerice
numerice


definitii si
definitii si
avantaje
avantaje
Rapiditate in functionare Rapiditate in functionare
Consum propriu redus Consum propriu redus
Gabarit redus Gabarit redus
Cheltuieli reduse in exploatare Cheltuieli reduse in exploatare
Sensibilitate Sensibilitate crescuta crescuta
Durata mai mare de viata Durata mai mare de viata
Siguranta in exploatare marita Siguranta in exploatare marita
Mentenanta redusa Mentenanta redusa
Existenta unei biblioteci de functii Existenta unei biblioteci de functii
Posibilitatea integrarii intr Posibilitatea integrarii intr- -un sistem un sistem
ierarhizat de comanda ierarhizat de comanda- -control control
Existenta mai multor seturi de parametri Existenta mai multor seturi de parametri
Functia de autotestare Functia de autotestare
Memorie de evenimente si valori masurate Memorie de evenimente si valori masurate
1/ 1/11 11
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
P
P
rotectii
rotectii
numerice
numerice
-
-

Intelligent Electronic Device


Intelligent Electronic Device


(IED)
(IED)
etc.
etc.
1/ 1/12 12
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
P
P
rotectii
rotectii
numerice
numerice
-
-
Sistem integrat de comanda
Sistem integrat de comanda
-
-
control
control
1/ 1/13 13
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
P
P
rotectii
rotectii
numerice
numerice
-
-
E
E
xemplu de echipament de protectie
xemplu de echipament de protectie
1/ 1/14 14
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
P
P
rotectii
rotectii
numerice
numerice
-
-
S
S
eturi de parametri
eturi de parametri
1/ 1/15 15
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
P
P
rotectii
rotectii
numerice
numerice
-
-
Functia de autotestare
Functia de autotestare
1/ 1/16 16
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Parametrii principali ai protectiilor prin relee

Valori Valori nominale nominale

Valoare Valoare de de actionare actionare

Valoare Valoare de de revenire revenire

Timp Timp propriu propriu de de actionare actionare

Coeficient Coeficient de de revenire revenire

Consum Consum propriu propriu

Eroare Eroare de de functionare functionare


1/ 1/17 17
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Clasificarea Clasificarea protectiilor prin relee protectiilor prin relee
Criterii Criterii de de clasificare clasificare

Parametru Parametru monitorizat monitorizat

Tehnologie Tehnologie de de realizare realizare

Functie Functie

Numar Numar parametri parametri monitorizati monitorizati


1/ 1/18 18
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Principalele cerinte impuse protectiilor prin relee
Principalele cerinte impuse protectiilor prin relee

Rapiditatea Rapiditatea

Selectivitatea Selectivitatea

Sensibilitatea Sensibilitatea

Fiabilitatea Fiabilitatea

Independenta fata de conditiile de exploatare Independenta fata de conditiile de exploatare

Eficienta economica Eficienta economica


1/ 1/19 19
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Functionarea selectiva a sistemelor de protectii prin relee
Functionarea selectiva a sistemelor de protectii prin relee
A
B
C
I1
I2 I3
I4
L1
L2 L3
Consumatori
K
CEA
CEB
Functionarea selectiva a sistemelor de protectii prin relee Functionarea selectiva a sistemelor de protectii prin relee
a) retele buclate b)grup transformator-redresor
I2
I3
I1
I4
La SI
1/ 1/20 20
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Zone de protectie
Zone de protectie
1/ 1/21 21
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Protectie de baza si de rezerva
Protectie de baza si de rezerva
1/ 1/22 22
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Simboluri ANSI pentru functii de protectie
Simboluri ANSI pentru functii de protectie
(1)
(1)
Nr.
crt.
Cod ANSI Denumire functie de protectie Description
1 21/21N Protectie de distanta faza/homopolara Distance protection
phase/ground
2 21FL Locator de defect Fault locator
3 25 Control sincronism Synchro-check
4 27 Protectia de tensiune minima Undervoltage protection
5 32 F/R Protectia directionala de putere (inainte/inapoi) Directional power
(forward/reverse)
6 46 Protectie de secventa inversa (nesimetrie) Load unbalance
protection
7 49 R/S Protectie la suprasarcina termica rotor/stator Thermal overload
8 50 Protectie maximala de curent netemporizata
(instantanee)
Instantaneous overcurrent
(Definite time)
9 50N Protectie maximala de curent homopolara
netemporizata
Instantaneous ground
fault overcurrent
10 51 Protectie maximala de curent temporizata Overcurrent with time
delay (Inverse time)
11 51N Protectie maximala de curent homopolara
temporizata
Ground fault overcurrent
with time delay
1/ 1/23 23
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Simboluri ANSI pentru functii de protectie
Simboluri ANSI pentru functii de protectie
(2)
(2)
Nr.
crt.
Cod ANSI Denumire functie de protectie Description
12 51V Protectie maximala de curent cu controlul
tensiunii (blocaj voltmetric)
Voltage dependant
overcurrent-time
protection
13 50BF DRRI (Declansare de rezerva la refuz de
intreruptor)
Breaker failure
14 50EZ Protectie maximala de curent impotriva
scurtcircuitelor in zona cuprinsa intre intreruptor
si TC adiacente
End of zone
15 59 Protectie maximala de tensiune Overvoltage
16 67 Protectie maximala de curent directionala Directional overcurrent
17 67N Protectie maximala de curent directionala
homopolara
Directional ground fault
overcurrent
18 68 Blocaj la pendulatii de putere Oscillation (power swing)
detection
19 81 Protectia de frecventa Frequency relay
20 87L/T/G/B/M Protectie diferentiala longitudinala
linie/transformator/generator/bare/motor
Differential protection
1/ 1/24 24
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Reprezentare
Reprezentare
(1)
(1)
Reprezentare Reprezentare de de principiu principiu a a sistemului sistemului de de protectii protectii pentru pentru
un un transformator transformator
1/ 1/25 25
Schema Schema electrica electrica monofilara monofilara cu cu indicarea indicarea protectiilor protectiilor
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Reprezentare
Reprezentare
(2)
(2)
1/ 1/26 26
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Regimuri
Regimuri
de
de
functionare
functionare
ale
ale
sistemelor
sistemelor
electrice
electrice
In sistemele electrice, pot sa apara patru regimuri de functionare diferite, in care
solicitarile si comportarea elementelor componente ale acestora prezinta valori si
caracteristici deosebite:
-regimul permanent normal
-regimul tranzitoriu din timpul functionarii normale
-regimul tranzitoriu de avarie si de functionare perturbata
-regimul permanent de dupa avarie.
i
1/ 1/27 27
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Defecte
Defecte
si
si
regimuri
regimuri
anormale
anormale
in
in
sistemele
sistemele
electrice
electrice
(din punctul de vedere al protectiilor prin relee)
(din punctul de vedere al protectiilor prin relee)
Defecte Defecte
Scurtcircuite Scurtcircuite polifazate polifazate sau sau monofazate monofazate in in retele retele cu cu neutrul neutrul
tratat tratat
Simpla/dubla Simpla/dubla punere punere la la pamant pamant in in retele retele cu cu neutrul izolat neutrul izolat
Intreruperea Intreruperea unei unei faze faze
Regimuri Regimuri anormale anormale
Supraintensitati Supraintensitati determinate de determinate de suprasarcini suprasarcini sau sau scurtcircuite scurtcircuite
exterioare exterioare
Scaderi de tensiune Scaderi de tensiune
Pendulari Pendulari de de energie energie
Regimuri tranzitorii Regimuri tranzitorii
Regim tranzitoriu de scurtcircuit Regim tranzitoriu de scurtcircuit
Regim Regim de soc de de soc de magnetizare magnetizare
Fenomenul de saturare a transformatoarelor de curent Fenomenul de saturare a transformatoarelor de curent
1/ 1/28 28
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Defecte
Defecte
si
si
regimuri
regimuri
anormale
anormale
in
in
sistemele
sistemele
electrice
electrice


Regimu
Regimu
l
l
tranzitori
tranzitori
u de
u de
scurtcircuit
scurtcircuit
C Curentul urentul de de scurtcircuit scurtcircuit are forma: are forma:
io io = = iop iop + + ioa ioa
avnd avnd componentele componentele: :
iop iop - - curentul curentul periodic de periodic de scurtcircuit scurtcircuit
ioa ioa - - curentul curentul aperiodic aperiodic ( (tranzitoriu tranzitoriu) )
Curentul de scurtcircuit are expresia:
( )
(
(

+ =

T
t
e t I i e cos cos
1/ 1/29 29
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Defecte
Defecte
si
si
regimuri
regimuri
anormale
anormale


Regimul de soc de
Regimul de soc de
magnetizare
magnetizare
C Curentul urentul de de magnetizare magnetizare are forma: are forma:
i i
o o
= = i i
op op
+ + i i
oa oa
avnd avnd componentele componentele: :
i i
op op
- - curentul curentul periodic de periodic de magnetizare magnetizare
i i
oa oa
- - curentul curentul aperiodic aperiodic ( (tranzitoriu tranzitoriu) )
Factorii care influenteaza durata si amplitudinea curentului de magnetizare
sunt:
-puterea transformatorului;
-rezistenta in sistemul electroenergetic de la sursa pina la transformatorul
respectiv;
-caracteristicile fizice ale transformatorului;
-fluxul rezidual si momentul punerii sub tensiune
1/ 1/30 30
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Defecte
Defecte
si
si
regimuri
regimuri
anormale
anormale


Fenomenul de saturare a
Fenomenul de saturare a
transformatoarelor de curent
transformatoarelor de curent
Curent de scurtcircuit
(primar)
Curent in secundarul TC fara saturatie
Curent in secundarul TC cu saturatie
1/ 1/31 31
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Transformatoare de curent
Transformatoare de curent
Caracteristica de magnetizare a unui TC Caracteristica de magnetizare a unui TC
1/ 1/32 32
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Transformatoare de curent
Transformatoare de curent
Parametri Parametri
(a) (a) Raport de transformare Raport de transformare
(b) (b) Puterea in secundar Puterea in secundar
(c) (c) Clasa de precizie Clasa de precizie
(d (d- -1) 1) Factor limita de precizie (TC de protectie) Factor limita de precizie (TC de protectie)
(d (d- -2) 2) Factor de siguranta (TC de masura) Factor de siguranta (TC de masura)
1/ 1/33 33
PROTECTII PRIN RELEE
PROTECTII PRIN RELEE
Transformatoare de curent
Transformatoare de curent