Sunteți pe pagina 1din 42

PROTECTII PRIN RELEE

NOTIUNI INTRODUCTIVE
PROTECTII PRIN RELEE

2
PROTECTII PRIN RELEE

Structura unui sistem energetic

3
PROTECTII PRIN RELEE

Circuite secundare

Structura unei statii electrice 4


PROTECTII PRIN RELEE

Principalele componente ale unui sistem de circuite secundare


dintr-o statie electrica :

-echipamentul de protectie si automatizari;

-echipamentul pentru conducere locala;

-echipamentul pentru teleconducere;

-echipamentul pentru telecomunicatii;

-echipamentul auxiliar (alimentare c.a. si c.c., detectare si


stingere a incendiilor, ventilatie etc.).

5
PROTECTII PRIN RELEE

1765-1784 – primele regulatoare automate


1765-
1890 – siguranta fuzibila
1898 – transformatorul de curent
1900 – intreruptoarele
1901 – protectia de curent fara temporizare
1902 – protectia de curent cu temporizare
1903 – protectia diferentiala longitudinala (de curent)
curent)
1904 – protectia de distanta si temporizarea
1913 – RAR
1914 – releul di
di//dt
1918 – protectia de curent directionata in spate
1956 – releele electronice
1960 – releele digitale 6
PROTECTII PRIN RELEE
Evolutia protectiilor prin relee

7
PROTECTII PRIN RELEE
Evolutia protectiilor prin relee

Dulapuri clasice de protectie,


Dulapuri moderne de protectie,
cu relee analogice si elemente de comanda
cu relee numerice multifunctionale
traditionale

8
PROTECTII PRIN RELEE

Definitie

Parametri principali

Cerinte impuse

Clasificare

9
PROTECTII PRIN RELEE
Definitie - Schema bloc a unui sistem de protectii

10
PROTECTII PRIN RELEE
Parametri principali

• Parametrii nominali ( Un, In, fn


fn,, Zn , etc.) - mărimi ce
pot fi suportate timp îndelungat de aparat

• Valori de pornire (acţionare)


acţionare) - valori la care acţionează
releul

• Valoarea de revenire - valoarea mărimii controlate la


care elementele de execuţie ale aparatului acţionează
invers decât la acţionare

• Factorul de revenire :

11
PROTECTII PRIN RELEE
Parametri principali
• Timpul propriu de acţionare al releului este timpul
măsurat din momentul atingerii valorii de acţionare până
la emiterea mărimii de execuţie (la ieşire).
ieşire). La acest timp
se adaugă inerţia proprie a aparatului,
aparatului, la care se adună
timpul reglat al aparatului.
aparatului.

• Puterea consumată de releu - este în raport invers cu


sensibilitatea releului
releului.. Această mărime intervine la
încărcarea circuitelor secundare şi la calculul şi alegerea
transformatoarelor de măsură care alimentează schema
(TC,TT).

• Puterea de rupere (capacitatea de comutare


comutare)) este
puterea maximă din circuitul comandat prin contactele
releului fără ca acestea să se deterioreze
deterioreze.. 12
PROTECTII PRIN RELEE
Parametri principali

• Poziţia normală a contactelor (normal deschise sau


normal închise).
închise). Se consideră poziţie normală a
contactelor starea lor iniţială
iniţială,, cu aparatul nealimentat
nealimentat..

• Stabilitatea termică şi electrodinamică este


capacitatea aparatului de a suporta un timp limitat
efectele curenţilor de scurtcircuit,
scurtcircuit, fară consecinţe
negative..
negative

• Eroarea releului este diferenţa dintre valoarea reală de


acţionare şi valoarea reglată pentru acţionare
acţionare..

13
PROTECTII PRIN RELEE
Principalele cerinte impuse protectiilor prin relee

• Rapiditatea

• Selectivitatea

• Sensibilitatea

• Fiabilitatea

• Independenta fata de conditiile de exploatare

• Eficienta economica

14
PROTECTII PRIN RELEE
Cerinte impuse

Rapiditatea
Pentru menţinerea stabilităţii unui sistem electroenergetic există
un timp de declanşare limită al defectului
defectului,, care nu trebuie
depăşit,, pentru a se asigura revenirea la regimul nominal, cu
depăşit
tensiunea Un
Un..

Selectivitatea
Selectivitatea reprezintă alegerea elementelor (porţiunii
(porţiunii)) defecte
pentru declanşare
declanşare.. O funcţie selectivă implică declanşarea
întreruptoarelor cele mai apropiate de locul de defect
defect..
Selectivitatea se asigură fie prin temporizarea declanşărilor
declanşărilor,, în
trepte de timp crescătoare sausau//şi prin direcţionarea acţionării
protecţiei

15
PROTECTII PRIN RELEE
Cerinte impuse
• Sensibilitatea protecţiei
protecţiei::
Se calculează un coeficient de sensibilitate:

• Fiabilitatea: reprezintă calitatea unei protecţii de a acţiona


ori de câte ori este necesar (siguranţa acţionărilor) şi numai
atunci când este necesar (siguranţa neacţionărilor)
neacţionărilor), deci
absenţa acţionărilor false (intempestive).
• Independenţa faţă de condiţiile de exploatare:
O schemă de protecţie trebuie să lucreze corect şi selectiv
independent de încărcare (regim maxim – regim minim) minim) sau
de modificările care apar în configuraţia reţelei pe parcursul
exploatării acesteia
acesteia..
• Eficienţa economică: se evaluează costul instalaţiei de
protecţie şi procentul din costul total al instalatiei protejate
16
PROTECTII PRIN RELEE - Cerinte impuse
Functionarea selectiva a sistemelor de protectii prin relee

17
PROTECTII PRIN RELEE - Cerinte impuse
Zone de protectie

18
PROTECTII PRIN RELEE - Cerinte impuse
Protectie de baza si de rezerva

19
PROTECTII PRIN RELEE
Clasificare

Criterii de clasificare
clasificare::
• -tip
• -functie
• -numar marimi electrice
• -tehnologie
• -rol

20
PROTECTII PRIN RELEE
Protectii numerice – definitii si avantaje

• Rapiditate in functionare
• Consum propriu redus
• Gabarit redus
• Cheltuieli reduse in exploatare
• Sensibilitate crescuta
• Durata mai mare de viata
• Siguranta in exploatare marita
• Sensibilitate crescuta
• Existenta unei biblioteci de functii
• Posibilitatea integrarii intr
intr--un sistem
ierarhizat de comanda-
comanda-control
• Existenta mai multor seturi de parametri
• Functia de autotestare
• Memorie de evenimente si valori masurate

21
PROTECTII PRIN RELEE
Protectii numerice - schema bloc si principiul de functionare

22
PROTECTII PRIN RELEE
Protectii numerice - schema bloc si principiul de functionare

23
PROTECTII PRIN RELEE
Protectii numerice - Seturi de parametri

24
PROTECTII PRIN RELEE
Protectii numerice - Functia de autotestare

25
PROTECTII PRIN RELEE
Protectii numerice -„Intelligent Electronic Device“ (IED)

etc.

etc.

26
PROTECTII PRIN RELEE
Protectii numerice - Exemplu de echipament de protectie

27
PROTECTII PRIN RELEE
Protectii numerice - Sistem integrat de comanda
comanda--control

28
PROTECTII PRIN RELEE
Protectii numerice - Sistem integrat de comanda
comanda--control

29
PROTECTII PRIN RELEE
Simboluri utilizate in schemele de protectii (1)

30
PROTECTII PRIN RELEE
Simboluri utilizate in schemele de protectii (2)

31
PROTECTII PRIN RELEE
Simboluri ANSI pentru functii de protectie

32
PROTECTII PRIN RELEE
Simboluri utilizate in schemele electrice

33
PROTECTII PRIN RELEE
Transformatoare de curent

5A or 1A

34
PROTECTII PRIN RELEE
Transformatoare de curent

Parametri
(a) Raport de transformare
(b) Puterea in secundar
(c) Clasa de precizie
(d--1) Factor limita de precizie (TC de protectie)
(d
(d--2) Factor de siguranta (TC de masura)
(d
35
PROTECTII PRIN RELEE
Transformatoare de curent

36
PROTECTII PRIN RELEE
Transformatoare de curent

Caracteristica de magnetizare a unui TC

37
PROTECTII PRIN RELEE
Defecte si regimuri anormale in sistemele electrice
(din punctul de vedere al protectiilor prin relee)

Defecte
• Scurtcircuite polifazate sau monofazate in retele cu neutrul
tratat
• Simpla/dubla punere la pamant in retele cu neutrul izolat
• Intreruperea unei faze

Regimuri anormale
• Supraintensitati determinate de suprasarcini sau scurtcircuite
exterioare
• Scaderi de tensiune
• Pendulari de energie

Regimuri tranzitorii
• Regim tranzitoriu de scurtcircuit
• Regim de soc de magnetizare
• Fenomenul de saturare a transformatoarelor de curent

38
PROTECTII PRIN RELEE
Defecte si regimuri anormale in sistemele electrice –
Regimuri tranzitorii

Regimul tranzitoriu de scurtcircuit

In sistemele electrice, pot sa apara patru regimuri de functionare diferite, in care


solicitarile si comportarea elementelor componente ale acestora prezinta valori si
caracteristici deosebite:
-regimul permanent normal
-regimul tranzitoriu din timpul functionarii normale
-regimul tranzitoriu de avarie si de functionare perturbata
-regimul permanent de dupa avarie.

Curentul de scurtcircuit are expresia:

é -
t ù
i = I êcos (wt + j ) - cos je T ú
êë úû

39
PROTECTII PRIN RELEE
Defecte si regimuri anormale – Regimul de soc de
magnetizare

Curentul de magnetizare are forma:


io = iop + ioa
având componentele:
iop - curentul periodic de magnetizare
ioa - curentul aperiodic (tranzitoriu)

Expresiile lor simplificate sunt:


2U 1
i op = cos( w t + j 0 )
Z1
2U 1
i oa = cos j 0 e - t /( L 1 / R 1 )
Z1
unde:
U1, Z1, R1, L1 marimi referitoare la infasurarea primara;
j0 - faza tensiunii in momentul cuplarii.

40
PROTECTII PRIN RELEE
Defecte si regimuri anormale – Regimul de soc de
magnetizare

Din analiza ecuatiilor de mai sus rezulta:


-valoarea componentei aperiodice si deci a curentului de magnetizare
depinde de momentul cuplarii: va fi maxima pentru j0=0, deci când tensiunea trece
prin zero si va fi nula (curentul de magnetizare io va avea numai componenta
periodica iop) când jo= p/2, deci când tensiunea are valoarea maxima;
-timpul in care se amortizeaza componenta aperiodica depinde de
constanta de timp a infasurarii, respectiv de L1 / R1

Factorii care influenteaza durata si amplitudinea curentului de magnetizare


sunt:
-puterea transformatorului;
-rezistenta in sistemul electroenergetic de la sursa pina la transformatorul
respectiv;
-caracteristicile fizice ale transformatorului;
-fluxul rezidual si momentul punerii sub tensiune
41
PROTECTII PRIN RELEE
Defecte si regimuri anormale – Fenomenul de saturare a
transformatoarelor de curent

Curent de scurtcircuit
(primar)

Curent in secundarul TC fara saturatie Curent in secundarul TC cu saturatie


42