P. 1
Protectia liniilor electrice

Protectia liniilor electrice

|Views: 1,704|Likes:
Published by Chiuda Daniel

More info:

Published by: Chiuda Daniel on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

Introducere

Sectorul energetic influenţează fundamental evoluţia întregii societăţi. În prezent nu poate fi concepută o economie dezvoltată, cu un sector social adecvat Europei secolului XXI, fără un sector energetic eficient. Politica energetică trebuie să fie capabilă să susţină o creştere economică durabilă, bazată pe armonizarea cerinţelor de eficienţă economică, considerentelor sociale şi obiectivelor de mediu. Instalaţia de protecţie prin relee este formată din totalitatea aparatelor şi dispozitivelor destinate să asigure deconectarea automată a instalaţiei în cazul apariţiei regimului anormal de funcţionare sau de avarie (defect), periculos pentru instalaţia electrică. În cazul regimurilor anormale care nu prezintă pericol imediat, protecţia semnalizează numai apariţia regimului anormal. Deconectarea instalaţiei electrice se efectuează de către întrerupătoare, care primesc comanda de declanşare de la instalaţia de protecţie. Se realizează separarea părţii cu defect de restul instalaţiei (sistemului) electrice, urmărindu-se prin aceasta: - limitarea dezvoltării defectului, ce se poate transforma într-o avarie la nivelul sistemului: - preîntâmpinarea distrugerii instalaţiei în care a apărut defectul - restabilirea regimului normal de funcţionare, asigurând continuitatea în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. În ţara noastră a avut loc o perfecţionare continuă a instalaţiilor şi echipamentelor de protecţie, în prezent fabricându-se majoritatea echipamentelor necesare. Se cercetează noi instalaţii de protecţie, care utilizează tehnica de calcul şi sistemele de achiziţie cu microprocesor în instalaţiile de protecţie care sunt în curs de asimilare şi la noi în ţară. Acestea permit reducerea timpului de lucru al protecţie şi reducerea gabaritului echipamentelor, odată cu creşterea numărului parametrilor analizaţi şi a fiabilităţii sistemului de protecţie pe ansamblu. Se produc relee şi sisteme de protecţie la Mediaş, ICEMENERG, IPA Bucureşti şi la diverse firme private din ţară. Pentru a îndeplini în bune condiţii obiectivele impuse, instalaţiile de protecţie trebuie să satisfacă anumite performanţe (calităţi).

04 s). Timpul de lichidare (eliminare) a unui defect se compune din timpul propriu de lucru al protecţiei ( 0. adică să funcţioneze numai aparatul de protecţie de pe tronsonul cu defect.. . restul instalaţiei rămânând sub tensiune. Deoarece curentul de defect parcurge toate elementele serie de pe calea de curent de la sursa de alimentare (transformator) până la locul defectului.. în reţeaua de joasă tensiune. timpul de temporizare reglat şi timpul de declanşare a întreruptorului ( 0. De aceea apare necesară corelarea caracteristicilor de protecţie pentru asigurarea selectivităţii protecţiei.10 s. restul instalaţiei (sistemului) rămânând sub tensiune. Selectivitatea se poate asigura prin timpul de acţionare (în trepte crescătoare spre sursă) sau prin valorile curentului de pornire a protecţiei (ardere fuzibil). Protecţia trebuie să comande declanşarea celor mai apropiate întreruptoare de la locul defectului.0. siguranţe fuzibile.06 s). Selectivitatea Reprezintă proprietatea unei protecţii de a deconecta numai elementul (echipamentul. Deci rapiditatea se obţine prin utilizarea unor echipamente de calitate (performante). pierderea stabilităţii sistemului electric. .06…0. pe bază de curent sau prin direcţionare. În funcţie de particularităţile instalaţiei şi de importanţa consumatorului se va adopta prioritatea între rapiditate şi selectivitate. relee termice) alese în funcţie de cerinţele impuse de porţiunea respectivă a reţelei.Capitolul 1 Instalaţii de protecţie prin relee 1. Selectivitatea se poate realiza pe bază de timp (prin temporizări). tronsonul) pe care a apărut defectul. scăderea tensiunii.1 Condiţii impuse protecţiei prin relee Rapiditatea Protecţia trebuie să acţioneze rapid pentru a limita efectele termice ale curenţilor de scurtcircuit. sunt montate diferite aparate de protecţie (întreruptoare automate cu declanşatoare. Aceste valori sunt suficiente pentru instalaţiile electroenergetice. Selectivitatea între elementele de protecţie în reţelele electrice de joasa tensiune se va face analizând comportarea acestora la suprasarcini şi la scurtcircuit.02…0. Pentru protecţiile clasice timpul minim de deconectare din momentul apariţiei scurtcircuitului va fi egala cu 0. el poate influenţa şi alte aparate decât cele care trebuie să elimine defectul produs.04. începând de la tabloul general din postul de transformare şi până la ultimul receptor. De exemplu.

adică atunci când nu au apărut defecte în instalaţia protejată. astfel încât timpul de prearc al siguranţei din amonte să fie mai mare decât timpul total al siguranţei din aval sau timpul de declanşare al întrerupătorului.2. care pentru protecţiile maximale de curent se calculează cu relaţia: K sens = (3 ( 2 I scc). Pentru aparatele de protecţie se poate calcula pentru curentul limită termic şi timpul impus. Curentul limitat (tăiat) de siguranţă trebuie să fie suportat de contactor. intempestive. iar releele termice protecţia la suprasarcină.Selectivitatea între elementele de protecţie se va face comparând caracteristicile timp-curent. Fiabilitatea (siguranţa în funcţionare) Reprezintă proprietatea protecţiilor prin relee de a acţiona ori de câte ori este necesar şi numai atunci (siguranţa neacţionărilor) . Selectivitatea este asigurată atunci când diferenţele de timp sunt suficiente.valoarea curentului de pornire al protecţiei. corespunzătoare circuitului de forţă (primar) al instalaţiei protejate. Sensibilitatea protecţiei se apreciază prin coeficientul de sensibilitate. Selectivitatea siguranţelor fuzibile poate fi analizată şi din punct de vedere al stabilităţii dinamice a aparatelor de comutaţie la scurtcircuit. în funcţie de tipul protecţiei şi importanţa instalaţiei protejate. Sensibilitatea Instalaţiile de protecţie trebuie să lucreze (acţioneze) la abateri cât mai mici de la valoarea normală a mărimii fizice controlate.5. Vor rezulta diferenţe de timp între timpii de acţionare la aceleaşi valori ale curentului. lipsind acţionările false. fără funcţionări intempestive. Aceasta presupune acţionarea protecţiei numai când este necesar.este valoarea minimă a curentului de scurtcircuit în momentul acţionării protecţiei pentru un scurtcircuit metalic. Selectivitatea la scurtcircuit se determina comparând valorile de prearc al siguranţei din amonte să fie mai mare decât curentul total al siguranţei din aval sau al aparatului protejat. De exemplu.min) . Coeficientul de sensibilitate poate lua valori între 1. cu filtre) .min) I pp în care: (3 ( 2 I scc). Atunci când nu sunt satisfăcute condiţiile de sensibilitate se vor utiliza protecţii complexe (de distanţă.2.. Acestea se pot obţine printr-un grad crescut de integrare. Siguranţa presupune o protecţie bine proiectată (alegerea tipului schemei reglajului şi calculul acestuia) şi echipamente cu fiabilitate ridicată.. Funcţionarea selectivă a protecţiei se verifică in mod riguros prin suprapunerea caracteristicilor de protecţie ale dispozitivelor care lucrează în serie. folosind microprocesoare specializate. în ansamblul siguranţă-contactor-relee termice. siguranţa asigură protecţia la scurtcircuit. I pp .

independent de configuraţia schemei de conexiuni a sistemului electric la momentul respectiv (de numărul surselor în funcţiune şi poziţia cuplelor). Pe lângă aceste calităţi. variaţia regimului de funcţionare al instalaţiei protejate). de tensiune. temperatură variabilă. Eficienţa economică Cu toate că în general costul echipamentelor de protecţie este mic în comparaţie cu costul instalaţiilor protejate. de putere) şi utilizarea semnalelor numerice. care duce la modificarea formei de undă a semnalului aplicat echipamentelor de protecţie. invariabiliatea parametrilor reglaţi şi a caracteristicilor indiferent de condiţiile de funcţionare (vibraţii. chiar în cazul apariţiei unor defecte în sistem. tipizarea (modularea) subansamblelor. în cazul transmiterii la distanţă a mărimilor controlate. releele de protecţie trebuie să consume (absoarbă) o putere redusă pentru acţionare. precum şi comportarea acestora la funcţionarea sistemului protejat în regim deformant şi dezechilibrat. Independenţa de schema de conexiuni Protecţia unei instalaţii trebuie astfel proiectată încât să acţioneze corect. la alegerea instalaţiilor de protecţie se vor mai avea în vedere: gabaritul. cheltuielile de investiţii şi de exploatare vor fi comparate cu daunele produse în cazul nefuncţionării protecţiei. nu este indicat să se facă economii la acest capitol. Pentru aceasta se impune construcţia unor noi tipuri de traductoare (de curent. O problema importanta care apare în funcţionarea instalaţiilor de protecţie o constituie saturarea transformatoarelor de măsură. Corectitudinea funcţionării protecţiei se asigură verificând selectivitatea în regim maxim şi sensibilitatea în regim minim. Proiectarea instalaţiilor de protecţie trebuie să aibă ca obiectiv păstrarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.Pentru a asigura sensibilitatea. elasticitatea în modificarea caracteristicilor de acţionare. Capitolul 2 . De aceea.

D a t o r i t a i n f l u e n t e i c e l o r l a l t i f a c t o r i .).importanta liniei in cadrul sistemului e l e c t r i c s a u a l i n t e r c o n e x i u n i i .deoarece tipul si schema protectiei adoptate depind de un numar mai mare de factori.eventuala compensare longitudinala a liniei.protectia minimala de tensiune .protectia diferentiala transversala .apar ca protectii de rezerva pe linii din retele complexe.prevederea declansarilor monofazate sau t r i f a z a t e .constructia aeriana sau in cablu.protectia maximala de tensiune . liniilor din retele complexe. consumatorilor.de exemplu pentru o linie de tensiune ridicata.complexa. e x i s t e n t a s a u a b s e n t a d i s p o z i t i v e l o r d e RAR.raportul dintre curentii minimi de defect si curentii maximi de sarcina(la liniile lungi si puternic incarcate).De asemenca.protectia maximala de curent homopolar .Protecţia liniilor electrice de înaltă tensiune CONSIDERATII GENERALE Problema protectiei liniilor din retelele electrice este mai complicata decat a echipamentului din centrale si statii.protectia maximala de curent .protectia impotriva suprasarcinii Pentru protectia linilor din retelele cu neutrul izolat sau legat prin bobine de compensare se folosesc: .prezenta sau absenta altor circuite pentru alimentarea.protectia maximala de curent .cu statii in derivatie.buclata.cerintele in privinta selectivitatii fiind astfel ridicate. posibilitatea functionarii cu o faza intrerupta.protectia impotriva suprasarcinii Pentru protectia liniilor din retelele cu neutrullegat la pamint prin rezistenta se folosesc: .prevazute pentru 1inii din retele buclate.Problema deteriorarii propriu-zise a liniei nu se pune la fel de acut cum se punea la echipamentul principal din centrale si statii. dintr-o retea buclata se poate prevedea o protectie de distanta utilizata pentru protectia. m o d u l d e t r a t a r e a neutrului influenta d e f e c t e l o r d e p e l i n i e a s u p r a s t a b i l i t a i i s i s t e m u l u i .protectia de distanta . Principala functie a protectiilor liniilor este sa reduca la minimum influenta defectelor asupra functionarii restului sistemului-ceea ce impune in majoritatea cazurilor o functionare rapida-actionand astfel incat defectele sa fie lichidate cu intreruperea alimentarii numarului minim posibil de consumatori.agatate.protectia comparativa de faza si protectia diferentiala longitudinala .intrucat de regula defectele pe linii nu provoaca deteriorari grave.protectia comparativa directionala . t e n s i u n e a retelei.protectia maximala de curent homopolar .unele protectii simple.Printre acestia pot ti enumerati :configuratia retelei(radiala.protectia maximala de curent pentru linii radiale . Pentru protectia liniilor din retelele cu neutrul legat la pamint se folosesc: .cu linii paralele etc.protectia de distanta si protectia diferentiala longitudinala .protectia de distanta cu canal de transmisie . u n e l e d i n t r e p r o t e c t i i l e mentionate in cadrul unei categorii de linii sunt intalnite si la linii din alta categorie.

Sectionarea de curent este o protectie simpla.- protectia maximala de curent directional pentru linii cu alimentare bilaterala protectia de distanta protectia de distanta cu canal de transmisie protectia diferentiala longitudinala protectia diferentiala transversala protectia maximala de curent de secventa inversa protectia maximala de tensiune homopolara protectia impotriva suprasarcinii protectii selective impotriva punerilor simple la pamint Protectiile de curent ale liniilor A . B. in plus sectionarea temporizata extinde zona protejata in regim maxim de funcionare la intraga lungime e liniei. . Sectionarea temporizata Sectionarea temporizata este utilizata in locul sectionarii rapide atunci cind acestea nu protejeaza cel putin 20% din lungimea liniei. rapida si selectiva dar prezinta dezavantajul existentei zonei moarte si a dependentei acesteia de regimul de functionare al liniei. in regim normalde funcionare . Sectionarea de curent a retelelor radiale impotriva scurtcircuitelor polifazate si adublei puneri la pamint I G S A B Sectionarea rapida sau sectionarea de curent este o protecie maximala de curent pentru care conditia de selectivitate nu se obtine prin temporizari adecvate ci printr-un anumit mod de alegere al curentului de pornire.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->