Sunteți pe pagina 1din 2

FISA PENTRU ASISTENTA LA ORA

Cadrul didactic asistat:


Prof...
Disciplina:
Tema lectiei:
...
Data:
Clasa:
Nr ele!i clasa"Nr pre#enti:..
$ Proiectarea si continutul lectiei
Indicatori DA NU
Corelarea lectiei cu planificarea calendaristica.
Exprimarea corecta (in limba materna)
Corelarea intra si interdisciplinara a cunostintelor
% Desfasurarea lectiei
Indicatori Aprecieri
F.
Bine
Bine Satisf Slab F.
Slab
Aspectul salii de clasa
Crearea cadrului afectiv propice desfasurarii
orelor.
inuta cadrului didactic! tonul! "estica.
#erificarea cunostintelor$ a temei pentru
acasa.
%r"ani&area continutului(sistemati&are!
accesibili&are).
Apelarea si folosirea cunostintelor anterioare
ale elevilor.
Claritatea explicatiilor.
Folosirea exemplelor.
'tili&area mi(loacelor de invatamant
Aplicarea cunostintelor in situatii diverse.
'tili&area diferitelor forme de activitate
(individual! pe "rupe! colectiv).
Strate"ii de diferentiere si individuali&are
)radul de solicitare al elevilor
*nteractiunile prof.+elev! elev+elev! elev+prof.
,odul de corectare al "reselilor
-ensitatea lectiei! incadrarea in timp a lectiei
si a momentelor acesteia.
.eali&area feedbac/+ului lectiei
Adaptarea desfasurarii orei la reactiile
elevilor.
Stabilirea temei pentru acasa.
,odul de notare si evaluare.
& Acti!itatea ele!ilor
Indicatori DA NU
'tili&area manualului
Comportamentul in ora $ activitati
inuta si disciplina
.e&olvarea sarcinilor de lucru in timpul orei.
O'ser!atii " recomandari:

..
Director"director ad(unct Cadru didactic