Sunteți pe pagina 1din 2

Denumirea unitii: ................................................................................

Cod Unic de nmatriculare: ...................................................................


Localitatea: ............................................................................................
Strada: ...........................................Nr. ..................................................
Telefon: ............................Fax: ......................... E-mail:........................
Nr. ....................... din ....................................

Fia
cu existentul bunurilor rechiziionabile la data de 31.12.2015
Nr.
crt.
0

Denumire bun
rechiziionabil
1

Cod bun
rechiziionabil
2

Marca,
tipul
3

Existent
Eviden
Funciune
4
5

Page 1

Nevoi
proprii
6

Sarcina
util
7

Mijloc de transport
Nr. de
Nr. de
omologare
nmatriculare
8
9

Prevazut a se
rechiziiona
CMJ
STPS
10
11

Nr.
crt.
0

Denumire bun
rechiziionabil
1

Cod bun
rechiziionabil
2

Marca,
tipul
3

Existent
Eviden
Funciune
4
5

Conductorul societii (instituiei)

Nevoi
proprii
6

Sarcina
util
7

Mijloc de transport
Nr. de
Nr. de
omologare
nmatriculare
8
9

Prevazut a se
rechiziiona
CMJ
STPS
10
11

ntocmit

(Numele, prenumele i semntura)

(Numele, prenumele si semnatura)

L.S...........................................

.......................................
Page 2