Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea ................................................

Codul de identificare fiscala ..................


Numarul de nregistrare la Oficiul reg. com. ..................
Sediul (localitatea, str., numar) .......................................
Judetul .................................................
BORDEROU DE ACHIZITIE (de la producatori individuali)
nr. ............. data............................

CONTRACT

Nr.

Producator

Semnatura
Actul de Denumirea
Pret
Suma
Cod U/M Cantitate
Valoare Avans
de primire
identitate produselor
unitar
platita
Numele si
a sumei
Data
Domiciliul
prenumele
seria nr.
2

10

11

12

13

14

15

TOTAL

x
14-4-13/b

Semnatura achizitorului,

Semnatura gestionarului,