Sunteți pe pagina 1din 1

ACORDUL PRTILOR (art.55 lit.

b)
SC ...................................................
Sediul .............................................
CUI.CIF. ......................................
DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC ................................................................................................ dl/dna..............................................................................
Avnd n vedere cererea nregistrat sub nr. .................... din .............................. prin
care dl./d-na .................................................................... avnd functia de ......................n
cadrul societtii, solicit ncetarea contractului individual de munc prin acordul prtilor;
n baza art.55 lit.b) din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a prerogativelor
stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual de munc al
d-lui/d-nei
........................................................................................functia
de ......................................... n cadrul societtii, nr.contract...............conform art.55 lit.b din
Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul
.
Art.3.
Cu
ducerea
la
ndeplinire
a
prezentei
se
nsrcineaz
dl/dna ............................................................................ si se comunic celui n cauz,
compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc.
ncetarea contractului de munc s-a operat (transmis) n Registrul general de eviden al
salariailor sub codul de incarcare:_____________/_____________

ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin, salariat:


Data: Semntura: ..