Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES-VERBAL

PRIVIND NEGOCIEREA COLECTIVA A SALARIILOR BRUTE


încheiat astăzi, ……………. în localitatea ………………
în temeiul prevederilor OUG 82/2017 (pentru punerea in aplicare a OUG 79/2017) si a
dispoziţiilor art. 130 din Legea nr. 62/2011, precum si in temeiul HG 846/2017

între:

Angajator ……………… cu sediul social în .............................. reprezentată de către


………………

şi
Angajaţi,:

Obiect PV: negociere colectiva a salariilor brute, în contextul transferului CAS și CASS în
totalitate la salariați

Şedinţa se declară deschisă.


Angajatorul pune la dispoziţia angajaţilor următoarele:
– situaţia salariilor brute actuale si propunerea pentru salariile brute viitoare.
Persoanele mandatate pentru demararea negocierilor colective sunt următoarele:
 Din partea angajatorului: ……Administrator…………
 Din partea angajaţilor: ……… Nu este cazul………………………….

Puncte de vedere ale părţilor:


 Din partea angajatorului: __________-__________________________________
 Din partea angajaţilor: ___________-__________________________________

CONCLUZII:
………………………………………………………………………………………………………
Rezumatul hotararilor:
De comun acord Comisiile de negociere au stabilit:

1. Modificarea salariilor brute conform grilei de salarizare anexate prezentului proces


verbal-avand in vedere aplicarea HG 846/2017
2. Incetarea duratei negocierilor colective;
3. Transmiterea Grile de Salarizare Departementului de Resurse Umane in vederea
intocmirii deciziei collective/actelor aditionale de majorare a salariilor brute urmand sa se
faca cunoscut si angajatilor modificarile salariale.

Angajator Angajaţi

………………………
………… ………………………
………………………..

Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/


Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/
www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
L.S.

Anexa 1

Grila salarizare negociata:

Functie An 2017 01.01 2018


…………… 1.450 1.900

Angajator Angajaţi

………………………
………… ………………………
………………………..

L.S.

Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/


Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/
www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi

S-ar putea să vă placă și