Sunteți pe pagina 1din 27

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013 Investeste n oameni

Nr. 80 / 16.09.2011
APROBAT
BENEFICIAR

Topologeanu Horatiu Cotizo

S.C. OMNIA EXIM S.R.L.


CALARASI, Bd. Nicolae Titulescu, Nr. 15

DOCUMENTAIA STANDARD
PENTRU ATRIBUIREA
CONTRACTULUI DE ACHIZITIE :

Lucrari de reparaii generale i de renovare

COD CPV : 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare

2011

Pagina 1
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 Investeste n oameni

CUPRINS

Seciunea I SOLICITARE OFERTA

Seciunea II DOCUMENTATIA PENTRU ATRIBUIRE

Seciunea III CAIETUL DE SARCINI

Seciunea IV FORMULARE

Seciunea V MODEL CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

2
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 Investeste n oameni
Achizitor
S. C. OMNIA EXIM SRL
Nr. ....... din ...................
I. SOLICITARE OFERTA

S.C. OMNIA EXIM S.R.L a demarat, n data de 02.05.2011, proiectul cu titlul Program
integrat de (re)calificare i consiliere profesional pentru omerii din Judetul Calarasi!, Cod proiect:
POSDRU/101/ 5.1/ G / 78135, cofinanat din Fondul Social European (FSE) n cadrul Programului
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritar 5: Promovarea
masurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenie 5.1: Dezvoltarea si implementarea
masurilor active de ocupare.
Proiectul va fi implementat pe o perioad de 24 de luni, n parteneriat cu SC ALFA PREST 2000
SRL si Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarasi.
S.C. OMNIA EXIM S.R.L, n calitate de Beneficiar n cadrul proiectului, lanseaz o procedura
competitiva cererea de oferte in vederea Achiziionrii de lucrari de renovare si amenajare spatii,
lucrri de reparaii, cod CPV 45453000-7 inscris in lista de achizitii depusa la OIPOSDRU Sud-
Muntenia, n conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 AMPOSDRU din 31.08.2010.
Pentru atribuirea contractului de achiziie pot fi depuse oferte de ctre operatorii economici,
persoane juridice i persoane fizice autorizate.
Obiectul contractului l reprezint achiziia de lucrari de renovare si amenajare spatii, lucrri de
reparaii, cod CPV 45453000-7 necesare infiintarii Centrului de Consiliere, Orientare si Pregatire
Profesionala. Contractul se va derula ncepnd cu data semnrii lui de ambele pri i este valabil 90 de
zile de la data semnrii acestuia.
Cerintele tehnice sunt descrise in Anexa 1 - Documentatia pentru Ofertanti.
Valoarea estimat a lucrarilor este de 174,250.00 lei fr TVA.
Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare este "preul cel mai sczut".
Operatorii economici interesai pot obine mai multe informaii de luni-vineri, ntre orele 9.00 - 17.00
(ora local) la adresa de e-mail: horatiutopologeanu@yahoo.com sau la telefon/fax 0242333122 pana
la data de 03.10.2011, ora 12:00.Persona de contact: Topologeanu Horatiu Cotizo Reprezentant legal.
Termenul limit de depunere a ofertelor: 03.10.2011, ora 12:00.
Ofertele vor fi depuse la adresa: Bd. Nicolae Titulescu, Nr. 15, Clrai. Ofertele financiare vor fi
depuse n LEI, fr TVA. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la desfasurarea procedurii,
conditiile tehnice, etc la care vor primi raspuns in maxim 24 de ore.Ofertele considerate conforme din
punct de vedere al specificaiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preurilor, fr TVA. Contractul
se acord operatorului economic care ofer cel mai sczut pre toti ofertantii fiind instiintati despre
atribuirea contractului. Atribuirea contractului poate fi contestata de oricare ofertant participant
contestatia fiind rezolvata potrivit procedurii mentionate in documentatia pentru ofertanti.Ofertele pot fi
transmise prin fax sau email la numrul de fax sau adresa de email precizate mai sus. Orice ofert
primit dup termenul limit de depunere a ofertelor sau la alt numr de fax ori adres de email dect
cele indicate mai sus nu va fi evaluat de achizitor.Oferta dumneavoastr trebuie s fie valabil timp de
90 zile de la data limit pentru depunerea ofertei.
Achizitor
S.C OMNIA EXIM S.R.L. Avizat
Topologeanu Horatiu Cotizo Cs. juridic Stana Ion

Pagina 3
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeste n oameni
II. DOCUMENTAIA PENTRU ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
EXECUTIE LUCRRI AMENAJARE SPATII INSTRUIRE PRACTIC SI
TEORETIC, prin achiziia lucrrilor de reparaii generale i de renovare la
imobilul de pe bd. Nicolae Titulescu, nr. 15, Calarasi unde va funciona
Centrul de Consiliere, Orientare si Pregatire Profesionala din cadrul
proiectului
"Program integrat de (re)calificare i consiliere profesional pentru omerii din Judetul
Calarasi!"

Achizitor: S.C. OMNIA EXIM S.R.L.


Titlul proiectului POSDRU: " Program integrat de (re)calificare i consiliere
profesional pentru omerii din Judetul
Calarasi!""
Nr. contractului de finanare: POSDRU/101/ 5.1/ G / 78135
Calitatea achizitorului n cadrul proiectului: Beneficiar
Descrierea achiziiei: Procedur competitiv prin cerere de oferte

1. INFORMAII GENERALE
1.1. Achizitor:

Denumire: S.C. OMNIA EXIM S.R.L.


Adresa: Bd. Nicolae Titulescu, Nr. 15, cod postal: 910104, Localitate: Calarasi, Tara:
Romania
Persoana de contact: Topologeanu Horatiu Telefon: 0724027963
E-mail: horatiutopologeanu@yahoo.com Fax: 0242 332973
Adresa de internet: www.formareprofesionalaomnia.ro

1.2. a) Termen limit de depunere a ofertelor (data i ora): 03.10.2011, ora 12:00
b) Unde se primesc ofertele: Ofertele trimise ca urmare a anunului publicitar se trimit la bd.
Nicolae Titulescu, Nr. 15, cod potal: 910104, Localitate: Calarasi, ara: Romnia sau la adresa de email
horatiutopologeanu@yahoo.com sau la numrul de fax 0242-332973. De asemenea, achizitorul are dreptul s
utilizeze i ofertele operatorilor economici existente pe paginile de web sau n cataloagele/pliantele/ofertele
volante de preuri, ca urmare a solicitrii de oferte transmise ctre operatori economici.
Orice ofert primit dup termenul limit de depunere a ofertelor sau la o alt adres dect cea
indicat mai sus nu va fi evaluat de achizitor.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIIE


2.1. Descriere

4
2.1.1. Denumirea contractului de achiziie:
Titlu: Contract de lucrri de reparaii generale i de renovare la imobilul de pe bd. Nicolae Titulescu,
Nr. 15, Calarasi unde va funciona Centrul de Consiliere, Orientare si Pregatire Profesionala din cadrul
proiectului "Program integrat de (re)calificare i consiliere profesional pentru omerii din Judetul
Calarasi! conform caietului de sarcini
2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrrilor ce vor fi achiziionate
Se solicita amenajarea scarii si a holurilor de acces, precum si a faadei i a slilor de curs teoretic i
practic, pe acela amplasament cu rigips, finisarea si vopsirea acestora, refacut tencuiala, modernizarea
instalatiei sanitare si electrice, mondarea de geamuri din PVC, placarea pardoselii cu parchet stratificat
si cu gresie, si realizarea hidroizolatiei, conform caietului de sarcini.
COD CPV: 45453000-7 Lucrri de reparaii generale i de renovare

2.1.3. Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare


(a) Lucrri X (b) Produse (c) Servicii
Execuie Proiectare Cumprare Categoria serviciului :
i execuie Realizare prin Leasing 2A
orice mijloace nchiriere 2B
corespunztoare cerinelor Cumprare n rate
specificate de achizitor X

Principala locaie a lucrrii : Principalul loc de livrare: Principalul loc de prestare: ..........
Bd. Nicolae Titulescu, Nr. 15, ---
Calarasi, Jud. Calarasi

2.1.4 Durata contractului de achiziie:


Dou luni de la data finalizrii procedurii de atribuire i implicit semnarea contractului de atribuire de
ambele parti.
Decizia de atribuire a contractului de achiziie se ia la 06.10.2011, n 3 zile dup ncheierea termenului
de depunere a ofertelor. Ofertanii vor fi anunai asupra rezultatului procedurii de achiziie.

3. INFORMAI1 DETALIATE I COMPLETE CU PRlVlRE LA CRlTERlUL APLICAT PENTRU


STABlLlREA OFERTEI CTIGTOARE

Preul cel mai sczut X


Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de redactare a Limba romn


ofertei
4.2. Moneda n care este Lei
exprimat preul contractului
4.3. Perioada minim de Pan la : 2 luni din momentul semnrii contractului de achiziie.
valabilitate a ofertei
4.4. Modul de prezentare a Se solicita prezentarea urmatoarelor documente:
ofertei (tehnic i financiar) Certificatul de inmatriculare
Certificat Constatator Registrul Comertului
Certificatul de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor

5
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeste n oameni
Publice;
Codul Unic de nregistrare - copie conform cu originalul
Se vor complea si prezenta formularele: Formularul de oferta 10B, si
formularul 12A conform cu art. 180 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006, prevazute in caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va contine:
- Informatii generale despre ofertant/candidat;
- Informatii cu privire la vechimea organizatiei;
- Date tehnice privind modalitatile de executie a lucrarii;
- Termene de executie;
- Conditii si durata garantiei.
- Trebuie sa respecte specificaiile solicitate prin caietul de sarcini.
Oferta financiar va cuprinde devizul aferent lucrrilor solicitate prin
caietul de sarcini pretul, eventualele discounturi, si termenul si conditiile
de plat, i/sau centralizatorul financiar al obiectelor i listele de
consumuri.
Oferta financiara va fi ferma pe toata perioada de contractare.
Preul ofertat se va exprima n LEI si nu va include TVA.
Adresa la care se depun ofertele:
bd. Nicolae Titulescu, Nr. 15, cod postal : 910104, Localitate: Calarasi,
ara: Romnia sau la
E-mail: horatiutopologeanu@yahoo.com sau la Fax: 0242/332973
Data limit pentru depunerea ofertelor:
Oferta trebuie depus ntr-un singur exemplar, pn la data de 03.10.2011,
ora 12:00.
Orice ofert depus dup data i ora limit pentru depunerea ofertelor nu va
fi evaluat de achizitor.
Modul de prezentare a ofertei:
Oferta se va ntocmi ntr-un exemplar. Oferta, trebuie naintat:
trimis prin fax sau scanat i trimis pe adresa de e-mail mai sus
menionat
depus personal, la adresa menionat mai sus.
4.5. Posibilitatea retragerii Orice ofertant are dreptul de a-i modifica sau de a-i retrage oferta numai
sau modificrii ofertei i nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertei i numai printr-o
solicitarea de clarificri solicitare scris n acest sens. Achizitorul nu este rspunztor n cazul n care
ofertantul depune o nou ofert, modificat, ns aceasta ajunge la achizitor
dup data i ora limit, stabilit n documentaia de atribuire. O astfel de
ofert va fi considerat ca ntrziat i prin urmare respins, nefiind evaluat.
Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau de a-i modifica oferta dupa
expirarea datei limit stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea
descalificrii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziie. Oferta depus la o alt adres a achizitorului dect cea stabilit n
anunul sau invitaia de participare, sau care este primit de ctre achizitor
dup expirarea datei i orei limit nu este evaluat.
In conformitate cu prevederile art. 77 din HG 925/2006 in caz de
neprezentare unuia sau mai multor documente solicitate, nu este permisa
completarea ulterioara, neprezentarea avand ca efect descalificarea
ofertantului.
6
Ofertanii pot cere clarificri la prezenta documentaie de achiziie pe
perioada de depunere a ofertelor, dar cel trziu cu 48 de ore nainte de
termenul limit de depunere a acestora. Achizitorul va rspunde la
clarificri n cel mult 24 de ore de la nregistrarea solicitrii.
Clarificrile pot fi cerute prin fax sau email, menionate mai sus, i vor fi
transmise tot prin fax sau email.
4.6. Informaii referitoare la Lucrrile se vor efectua n cel mult dou luni de la semnarea contractului.
termenele pentru efectuarea
lucrrilor
4.7 Modaliti de contestare Contestaiile mpotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de
a deciziei achizitorului de achiziie se depun n termen de maximum 24 de ore de la primirea
atribuire a contractului de ntiinrii privind oferta ctigtoare, la sediul achizitorului. Contestaiile
achiziie i de soluionare a vor fi soluionate de achizitor.
contestaiei
4.8 Clauzele contractuale Respectarea termenelor contractuale. Preul contractului de achiziie nu se
obligatorii, inclusiv condiiile actualizeaz/modific pe toat perioada de derulare a contractului.
de actualizare/ modificare a Plata preului se va efectua pentru fiecare etapa de executie a lucrarii (cele 3
preului contractului de etape descrise la pct.5), n termen de maxim 5 zile de la data emiterii facturii
achiziie de ctre prestator.

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI SPECIFICAII


TEHNICE PENTRU EXECUIA LUCRRILOR

Lucrarile care vor fi executate sunt urmatoarele :

Etapa A-Lucrari de refacere acoperis tip terasa ;

Etapa B- Lucrari de renovare fatada;

Etapa C- Lucrari de renovare si amenajari interioare ;

Se solicita amenajarea si modernizarea scarii si a holurilor de acces, precum si a faadei i a slilor de


curs teoretic i practic, pe acela amplasament cu rigips, finisarea si vopsirea acestora, refacut tencuiala,
modernizarea instalatiei sanitare si electrice, mondarea de geamuri din PVC, placarea pardoselii cu
parchet stratificat si cu gresie, si realizarea hidroizolatiei, conform caietului de sarcini.
Lucrrile se vor efectua fr a distruge bunurile i/sau amenajrile deja existente. Spaiul n care se vor
efectua lucrrile va fi predat curat la terminarea acestora.

Avizat Aprobat,
Consilier juridic Reprezentant Legal Beneficiar
o

Intocmic
Asistent Manager
Topologeanu Adina Laura

7
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeste n oameni
S.C. OMNIA EXIM S.R.L.
CLRAI, Bd. Nicolae Titulescu, Nr. 15
CUI: RO 16356005
J51/179/2004
Investete n oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

CAIET DE SARCINI
In vederea implementarii corespunzatoare a activitatilor proiectului Program integrat de
(re)calificare i consiliere profesional pentru omerii din Judetul Calarasi!, Cod proiect:
POSDRU/101/ 5.1/ G / 78135, cofinanat din Fondul Social European (FSE) n cadrul Programului
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritar 5: Promovarea
masurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenie 5.1: Dezvoltarea si implementarea
masurilor active de ocupare S.C. OMNIA EXIM S.R.L, n calitate de Beneficiar n cadrul proiectului
solicita achizitionarea de lucrari de renovare si amenajare spatii, lucrri de reparaii, cod CPV
45453000-7 inscris in lista de achizitii depusa la OIRPOSDRU Sud-Muntenia, n conformitate cu
prevederile Instructiunii nr. 26 AMPOSDRU din 31.08.2010.
Caietul de sarcini face parte intgranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica .
Pentru prezenta lucrare vor fi aplicabile normele si reglementarile aplicabile in Romania iar in
absenta unor norme sau reglementari specifice se vor aplica normele europene.
In orice caz se vor respecta cel putin legislatia privind calitatea in constructii, securitatea si sanatatea
in munca, protectia mediului, etc.
Managementul securitataii si sanatatii in munca , protectiei mediului si PSI: Pe prioada derularii
contractului, executantul are obligatia de a instrui personalul prpriu referitor la riscurile specifice ce
pot sa apara in timpul desfasuraraii activitatilor desfasurate in incinta locurilor de munca ale
beneficiarului. Se vor respecta: Legea 319/2006 privind securitataea si sanatataea in munca cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea 256/2006 privind protectia mediului., H.G 856/2006
privind gestionarea deseurilor, Codul Muncii si alte norme specifice care rglementeaza activitatea in
constructii, respectarea normelor de igiena, etc.

INFORMATII GENERALE
a. Beneficiar
S.C. OMNIA EXIM S.R.L.

CLRAI, Bd. Nicolae Titulescu, Nr. 15, Judetul Calarasi

b. Definirea lucrarii : lucrari de reparatii, renovare si amenajare spatii curs precum si scara
acces acoperis si fatada.
c. Durata: 2 luni de la data semnarii contractului de lucrari de ambele parti.
d. Cerinte obligatorii personal:
Se solicita amenajarea scarii si a holurilor de acces, precum si a faadei i a slilor de curs
teoretic i practic, pe acela amplasament cu rigips, finisarea si vopsirea acestora, refacut
tencuiala, modernizarea instalatiei sanitare si electrice, montarea de geamuri din PVC,

8
placarea pardoselii cu parchet stratificat si cu gresie, si decopertarea si realizarea
hidroizolatiei.

Se solicita prezentarea urmatoarelor documente de calificare :

Certificatul de inmatriculare
Certificat Constatator Registrul Comertului din care sa rezulte ca are in obiectul de
activitate activitatea ce urmeaza a fi contractata.
Certificatul de atestare fisacala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice;
Codul Unic de nregistrare - copie conform cu originalul
Se vor complea si prezenta formularele: Formularul de oferta 10B, si formularul 12A
conform cu art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

e. Locul de desfasurare a serviciilor: Bd. Nicolae Titulescu, Nr. 15


f. Finantarea lucrarii este asigurat in cadrul proiectuluiProgram integrat de
(re)calificare i consiliere profesional pentru omerii din Judetul Calarasi!, Cod proiect:
POSDRU/101/ 5.1/ G / 78135, cofinanat din Fondul Social European (FSE) n cadrul
Programului Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritar
5: Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenie 5.1: Dezvoltarea
si implementarea masurilor active de ocupare.
g. Modul de elaborare si prezentare a ofertei tehnice
Oferta tehnica : va fi intocmita conform prevederilor legale in vigoare si va cuprinde
urmatoarele:
- Informatii generale despre ofertant/candidat;
- Informatii cu privire la vechimea organizatiei
- O descriere a lucrarilor si termenelor de executie;
- Termenul limita de valabilitate a contractului.

2. SPECIFICATII TEHNICE,
Prezenta documentatie a fost intocmita de Beneficiar in vederea realizarii lucrarilor de
reparatii generale, renovare si reabilitare spatiu cursuri si

Lucrarile se vor executa la spatiul situat in mun. Calarasi B-dul Nicolae Titulescu nr. 15, jud.
Calarasi .
Spatiul este compus din urmatoarele incaperi :
- O sala de curs cu o suprafata totala de 124 m.p. cu doua grupuri sanitare aferente ;
- O sala de curs cu o suprafata de 110 m.p. ;
- O scara de acaces cu holuri si doua grupuri sanitare afernte in suprafata de 110 m.p. ;
- Doua birouri de lucru cu un hol aferent, pentru echipa de consiliere socio-profesionala, in
suprafata totala de 28 m.p.
Regimul juridic al cladirii- Spatiul este pus la dispozitia Beneficiarului OMNIA EXIM 2000 S.R.L.
de Partenerul 1 din proiect respectiv S.C. ALFA PREST 2001 S.R.L. in baza Contractului de comodat
nr.69. din .12.09.2011.

Lucrarile care vor fi executate sunt urmatoarele in etape:

Etapa A-Lucrari de refacere acoperis tip terasa ;

9
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeste n oameni
Etapa B- Lucrari de renovare fatada;

Etapa C- Lucrari de renovare si amenajari interioare ;

Lucrari de executat :

lucrari de refacere tencuieli indreptare pereti interiori si gletuire, aplicare zugraveli,


vopsitorie, etc.
lucrari de gletuire tavane si zugraveli tavane;
refacere pardoseli cu gresie si placaje parchet startificat ;
refacere instalatie de iluminat;
refacere instalatie sanitara si de incalzire;
lucrari de refacere fatade ;
lucrari de inlocuire ferestre ;
lucrari de refacere acoperis;
La executarea tuturor lucrarilor executantul va respecta normativele tehnice specifice fiecarei
lucrari in parte stabilite prin Ordinul Insp. De Stat in Constructii 44/2006 si respectiv C.112-86 ;

Furnizorul va formula oferta conform specificatiilor tehnice urmatoare care reprezinta defalcarea
tuturor operatiunilor de excutat precum si materialele ce vor fi folosite;
Obiect 001 CONSTRUCTII
Deviz 0001 CONSTR.+INSTALATII analitic
[lei]
Pret
Pozitie Cod resursa U/M Cantitate Val. materiale
materiale
Pret
Corectii Val. Manopera
manopera
Denumire resursa Pret utilaje Val. Utilaj
Pret
Observatii Val. Transport
transport
Liste anexe TOTAL A
Greutate/UM Greutate totala
0 1 2 3 4 5,00
ZECI
1 QCK01A01 99 24,71900 458,5500 11334,90
MP
192,5840 4760,48
TAVANE GIPS CARTON PL.NORMALA GKB 1x12.5 MM MONT.PE 2,6000 64,27
SCHELET METALIC DE SUSTINERE CU ELEM.SUSPENDARE 0,0000 0,00
23,0000 14954,46
L:QC001R -0005:8527015 - PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12,5 MM 1200/2000 0,2190
L:QC006D -000A:85811A
- TIRANT-TIJA CU BUCLA
125 MM
2 RPCJ18C 99 MP 611,91000 1,3388 819,23

6,7400 4124,27

0,0000 0,00

10
0,0000 0,00
finisaje cu glet pe tenc. int.drisc.3 cm gros.exec
0,6900 4196,67
cu pasta de ipsos la perei,tavane,cu adaos aracet
0,0070 4,45
3 RPCR0BB 99 MP 611,91000 2,4600 1505,30

3,5740 2186,97

0,0000 0,00
vopsirea, zugrveli lavabile, vopsea pa baza DE arac
0,0000 0,00
et-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet ipsos exist.
0,3800 2583,65

0,0000 0,34
L:LC63G -GC46:61C4353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80
4 RCSJ03B 82 MP 994,51000 13,5600 13485,56
9,5670 9514,48
0,0000 0,00
reparaii tencuieli int.brute, perei zidrie cara 0,0000 0,00
mida/beton, mortar ciment-var m-50 t, 1,0900 20919,40
0.065 64,68
5 RPCR54A1 82 MP 994,51000 6,5600 6523,99
2,8859 2870,06
0,0000 0,00
vopsitorie (zugrveli lavabile; cu vopsea pe baza 0,0000 0,00
de acetat poliv pt exte pe tenc exist 3str manual 0,3500 7849,51
0,0010 1,53
L-.1C161 -0005:6104640 -VOPSEA VINAROM GRI V.328-211 STAS 73S9--
SC
6 CI06A MP 25,30000 34,3070 867,97
22,8000 576,84
0,0240 0,61
placaj faiana 15x15-30x30cm fixate mort.cim-var m 0,0000 0,00
2,8500 1445,41
0,0780 1,98
L:LC64E -0001:2400254 -FAIANA NEAGRA MUCHII DREPT 15CX 75X5,5 C. E S233
7 CG06B 99 M 42,00000 3,7090 155,78
10,4000 436,80
0,0000 0,00
PLINTE STEJAR SAU FAG CURATE SI MONTATE DIBLURI 0,0000 0,00
LEMN FIX.URUB ARAMA,S>16MP,NCLIN,TREPTE,H>15CM 1,3000 592,58
0,0000 0,02

L-.LC61C -0059:2948221 -PLINTE PT.PkP.CSEI DIN FAG


8 CK23B 99 MP 100,15000 372,1151 37267,33
5,7400 574,86
0,0000 0,00
FERESTRE MASE PLASTICE LA CONSTR. CU H<35 M INCLUS 0,0000 0,00
CU SUPR.TOC INTRE 1,00 SI 2,50 MP INCLUSIV uile 0,7300 32348,96

L;LC33D -CCC4: 6120351 -FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP SCHNICKS 1 0,0000 0,08
9 PF05F1 82 MP 191,25000 58,9335 11271,03
3,7002 707,66
0,0000 0,00
HIDROIZOLATII PT POD C.F 1 STRAT PINZA BITUM.SI UN 0,0000 0,00

11
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeste n oameni
STRAT CARTON BITUM SI 2 STRATURI ASFALTAT. 0,4600 10831,20
0,0390 7,59
10 CG17C 99 MP 214,40000 9,8525 2112,38
21,6000 4631,04
0,0000 0,00
PARDOSELI PICOTURI GRESIE INCLUSIV STRAT SUPORT M 0,0000 0,00
ORTAR CIM.M100T 3CM, ROSTUIT,SPLAT,0 FORMA,S>16MP 2,7000 6743,41
0,0810 17,52
11 EC05A 99 M 300,00000 2,8969 869,07
0,8000 240,00
0,0000 0,00
CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR 0,0000 0,00
D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.C0ND. <=16 MMP 0,1000 1109,07
0,0000 0,08
L-.EL15 -C853-.48C19C7 -CABLU ENERGIE CYY 0,6 1KV 3X 2,5 U S.8778
12 EB05A 99 M 300,00000 2,5835 775,05
0,4000 120,00
0,0000 0,00
CONDUCTOR PT .CURENI SLABI, INTORDUS IN TUBURI DE 0,0000 0,00
PROTECIE 0,0500 895,06
0,7590 227,89

L-.ELll -M -.4319241 -CABLU TELECOM. TUHP 6X2X0,9


13 EF02A 99 BUC 1,00000 53,6982 53,70
74,3502 74,35
0,4000 0,40
TABLOU EL.FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU, 0,0000 0,00
GATA ECHIPAT, AVND GREUTATEA DE : 50 . 150 KG 9,3000 128,50
cu 12 sigurane 0,0000 0,00
L-.EL20 -0101:1341450 -TABLOU DISTF.IB.CAPSULAT 11-15 CUTII,IIP
ELECTF.OAPAPATAJ
14 ea01a 99 M 150,00000 3,1827 477,41
3,6800 552,00
0,0000 0,00
TUB DE PROTECIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2 0,0000 0,00
5 MM, MONTAT NGROPAT 0,4600 1029,40
0,0000 0,01
LtELCl -CCC1:671942A -CANALE (FLINTE) DIN MATERIAL PLASTIC DE 8 X 21 MM
15 EA01A 99 M 150,00000 3,1827 477,41
3,6800 552,00
0,0000 0,00
TUB DE PROTECIE DIN MATERIAL PLASTIC, 2.EXT. <= 2 0,0000 0,00
5 MM, MONTAT NGROPAT 0,4600 1029,40
0,0000 0,01
LtELCl -CCC1:671942A -CANALE (FLINTE) DIN MATERIAL PLASTIC DE 8 X 21 MM
16 ee06a 99 BUC 23,00000 19,4130 446,50
2,6400 60,72
0,2000 4,60
PLAFONIERA METALICA Ci; GLOB DE STICLA, MONT. PE DIB 0,0000 0,00
LURI DIN MATERIAL PLASTIC 0,3300 511,82
12
L-.EL21FI -C363:51C415C - PLAFON IEPA METALICA VOPSITA NID 3378 73 PA-8C 0,0000 0,01
17 ee10a 99 BUC 5,00000 108,9957 544,98
4,4000 22,00
0,0000 0,00
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANA, MONOBLOC, CU BATERI 0,0000 0,00
I SAU ACUMULATORI, MONT.PE BOLTURI IMPLANTATE 0,5500 566,98
0,0050 0,03
L-.EL21B3 -0134:51C579C -CORP. II. V B1461 SIG.MAR.ANTIG.ANTIEXP.
6C-1CCN.250

18 ee06a 99 BUC 10,00000 21,9792 219,79


2,6400 26,40
0,2000 2,00
PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA, MONT.PE DIB 0,0000 0,00
L:EL21F1 -C364-. 5104162- PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-ICC
L-.EL2LX -72 5 7 -.5 1 0 6 2 63- GLOB OPAC CU FILET 160 :V
19 ed01b 99 BUC 30,00000 5,2535 157,61
3,3600 100,80
0,3000 9,00
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ .(NTRERUP ., COMUTATOR, P 0,0000 0,00
RIZA, BUTON) <25A,MONT. NGROPAT, INCL. DOZA DE APARAT 0,42 267,41
L-.EL03 -M :731928C DOZE PI.APARATE PT TUBURI IZOLANTE UOR PROTEJATE -AI?
0,0000 0,01
250/1 CA COD 160
L:EL18 0117:5536169 -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA

20 ed01b 99 BUC 20,00000 9,4022 188,04


3,3600 67,20
0,3000 6,00
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ .(NTRERUP ., COMUTATOR, P 0,00
RIZA, BUTON)<25A,MONT.NGROPAT, INCL.DOZA DE APARAT 0,4200 261,24
0,0000 0,00
L:ELC3 -0032:7319280 -DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE UOR PROTEJATE -AIP
LzELIS -0093:5502405 -INTFERUPTOR BIPOL.PT.UZ.IND.2207
21 ED08A1 BUC 1,00000 273,1394 273,14
2,5600 2,56
0,0000 0,00
PRIZA MONTATA NGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA 0,0000 0,00
SAU NORMALA CU CONTACT PROTECIE 0,3200 275,70
SW pentru acces internet 1 0,0000 0,00

L:12C17 -M -.3801141 -KIT CUPLARE ASK 31


22 EDO9A1 BUC 36,00000 0,0000 0,00
0,5600 20,16
0,0000 0,00
FISA POSTURI OBINUITA DE 6 SAU 10 A ACES INTERNET 0,0000 0,00
0,0700 20,16
0,0000 0,00
23 ED08A1 82 BUC 1,00000 7,3313 7,33
2,5600 2,56
0,0000 0,00
PRIZA MONTATA NGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA 0,0000 0,00
SAU NORMALA CU CONTACT PROTECIE 0,3200 9,89
POST TELEFONIC 0,0000 0,00

13
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeste n oameni
L:12017 CCC4:5536C42 - PRIZA ANTENA COKECT.ABONATILOR DIN CIRC.
DES.P.21020
24 SC07A 99 BUC 2,00000
216,0235 432,05

37,6000 75,20
0,0000 0,00
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORELAN ETC. , REZERVOR
0,0000 0,00

MONT. LA NLIME;SEMINLIME, SIFON TIP S


4,7000 507,25

0,0280 0,06
L-.SL25E -0001:2949432 -RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU
s 3489
CAPAC
L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET C0L2-A PORELAN ALB C. 1 S 2066
L-.5L30 -CC13:42C12S6 -REZERVOR ;VC CAP. 9 LITRI S 2756
25 SC04C 99 BUC 2,00000
164,1212 328,24

15,2000 30,40
0,0000 0,00
LAVOAR DIN SEMI PORELAN, PORELAN SANITAR ETC-(IN
0,0000 0,00

CL. PT. HANDICAPAI) - PIEDESTAL


1,9000 358,64

0,0220 0,05
L:SL24 -0155:2442290 -LAVOAR PORELAN LY-6CCMM ALB C. 1 5 154C
L-.SL25A -0002:4202761 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1" S 9611
L-.SL25B -CC19;42033C1 -VENTIL SCURGERE LA/OAR, SPLTOR 1" FAPA
RAC. S961C
L:SL26 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR PI PORELAN ALB C, 1 NI 806
26 SD03A 9 9 BUC 2,00000
53,5665 107,13

8,4000 16,80
0,0000 0,00
ROBINET PT. LAVOAR SAU SPLTOR, INDIFERENT MODUL
0,0000 0,00

DE NCHIDERE, DIAMETRUL DE 1/2" 1,0500 123,93


0,0000 0,000
L:SL41 -0017:4204314 -BATERIE MDNOCOMANDA PT.LAVOAR,VENTIL SCURGERE 1 I 4"
27 SD12A1 BUC 4,00000 13,8070 55,23
2,3200 9,28
0,0000 0,00
ROBINET DE REGLAJ, DE COLT,DIN ALAMA NICHELATA,AVIN 0,0000 0,00
D D=3/8 SAU D=l/2 TOLI 0,2900 64,51
0,0000 0,001
L-.11411 -0052:4201779 -ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 12" S 151
28 SD12A1 82 BUC 2,00000 0,9386 1,88
2,3200 4,64
0,0000 0,00
ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA NICHELATA,AVIN 0,0000 0,00
D D=3/8 SAU D=l/2 TOLI 0,2900 6,52
0,0000 0,000

14
L: 11411 -0042:4201925 ROBINET REZERV. :VC ALAMA 3 8" SEMI NLIME 2 S2377
29 SB28A 99 BUC 2,00000 36,7163 73,43
2,0000 4,00
0,0000 0,00
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME 0,0000 0,00
TRUL IEIRII DE 50 MM 0,2500 77,43
0,0000 0,00
L-.SL21 -0001:6721100 -SIFON DE PARDOSEALA, 1 IEIRE D=5C, 4 INTP.. D=4C
30 IB06C 99 BUC 60,00000 264,9994 15899,96
6,4000 384,00
0,6000 36,00
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVND LUNGIMEA DE 15 0,0000 0,00
01 -2000 MM 0,8000 9239,96
0,0000 0,014
L-.IL07K -CCC6:57C863C -ELEMENT DE RADIATOR DIN OTEL MODEL 2 2CCC
31 SA14C 99 M 70,00000 0,0140 0,98
2,6400 184,80
0,0438 3,07
EAVA DIN MATERIAL
PLASTIC(PE,PP,PP-
0,0000 0,00
R,SIMILAR),SUD
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCII IND, D=25MM
0,3300 514,65

0,0000 0,000
L:SLC5 -0002:6717059 EAVA POLIETILENA NALTA DENSITATE, PESO, PN6,D.EXT. 25 MM
L : SLC6A-0002:6719421-MUFA POLIETILENA, NALTA DENSITATE,
ELECTROFUZIUNE,D=25MM
L;SLC6B-0061:6719486-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM
L:SL06C-0075: $719494-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 m
LiSLG6E-0039:6119458 REDUCIE POLIETILENA, (PEHD) ,
ELECTROFUZIUNE D=25, 2cm
L:SLUC1-0CC1:CCC3CCC -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI
ELECTROFUZIUNE COPRAX
32 SA14B 99 M 48,00000 15,5600 746,88
2,4800 119,04
0,0412 1,98
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PE, pp, PP-R, SIMILAR), SUD 0,0000 0,00
URA PRIN POLIFUZIUNE, CONSTRUCTII IND, D=20.0 MM APA CALDA 0,3100 640,20
apa calda 0,0000 0,000
L-.SLC5 -0001:6717058 -EAVA POLIETILENA NALTA DENSITATE, PE3C, PN6, D. EXT. 20 MM
LtSLCCA -0001:6719420 -MUFA POLIETILENA, NALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=2CMM
L-.SLC6B -0066:6719435 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM
L:SLC6C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 m
L: SL06F -0119:6119538 RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 20 MM 1/2"
L:SLUC1
-OCC1;CC0300C APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX
ExeatlantCMA InvestitieCOl ObiectOOl DevizOOQl [lei|
33 SA14B 99 M 16,00000 10,8162 173,06
2,4800 39,68

0,0412 0,66

EAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP- R,SIMILAR),SUD 0,0000 0,00

15
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeste n oameni
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCII IND, D=20MM
0,3100 213,40

apa rece 0,0000 0,00


L:SLC5-CCCi:6717C5S- EAVA POLIETILENA NALTA DENSITATE, PESO, PN6,D.
EXT.20 MM

L:SLC6A-0001:6719420 -MUFA POLIETILENA, NALTA DENSITATE,


ELECTP.OFUZIUNE, D-2CMM
L-.SLC6E- 0066:6719485 COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
20 MM
L:SLC6C -0030:6719449 -TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECIROFU2IUNE
D=' 2CMM
L.-SLC6F -0119:6719538 -RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA,
DIAMETRUL 20 MM 1/2"
L:SLUC1 0 APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI
ELECTROFUZIUNE-COPPAX

Greutate 331,767 Total


materiale 107652,30

Total ore 4069,00 Total


manopera 33092,05
Total utilaj 128,58
Total
transport 0
TOTALA 140872,93

Recapitulatie [lei]

Coeficient Material Manopera Utilaj Total


A B C D
1) Total A-Cheltuieli directe 107652,3034 33092,05 128,58 140872,9345
a Transport, manip, aprov. A 0,0500 5382,6152 5382,6152
b Transp.aut 0.00* 100000,0000 0,0000
c Tr.gara-santie 355,42* 0,0000 0,0000 0
d Salarii maistri B* 0,0450 1489,14 1489,1423
e C.A.S. (+d)B* 0,2050 7089,144768
f C.A.S.S. (+d)B* 0,0520 1798,222087
g Ajutor somaj (+d)B* 0,0050 172,9059699
h Acc. Munca, boli pro (+d)B* 0,0250 864,5298497
I Fond Garantare (+d)B* 0,0025 86,45298497
j C.C.I. (+d)B* 0,0085 293,9401489
TOTAL B-Cheltuieli directe 113034,9186 34581,19 151,25 158049,89
k Cheltuieli indirecte TotB* 0,0500 7902,49
l Profit (Beneficiu) (Tot+k)B* 0,0500 8297,62
Total cheltuieli 174250,00
T.V.A. 0,2400 41820,00
TOTAL DEVIZ ANALITIC 216070,00
Receptia lucrarilor se va face pe stadii la terminarea fiecaror tipuri de lucrari de o comisie de
receptie constituita prin Decizia scrisa a Beneficiarului, in prezenta reprezentantilor
16
executantului(furnizorului) si va fi finalizata prin incheierea unor procese verbale pentru fiecare
lucrare;
Daca membrii comisiei constata nerespectari ale specificatiilor tehnice mentionate anterior nu vor
receptiona lucrarea si vor intocmi un process verbal in care vor mentiona neconformitatile stabilind
un termen limita pentru remedierea lor.
La finalizarea tuturor lucrarilor se va intocmi un process verbal de receptie la terminarea lucrarilor ;

3. CRITERII MINIME DE CALIFICARE SI SELECTIE


Beneficiarul solicita cel putin urmatoarele documente care dovedesc:

a) Situatia personala a candidatului/ofertantului:


- declaratie privind eligibilitatea intocmita conform cu formularul 12A;
- certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice;
b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
- certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului;
c) capacitatea tehnica si profesionala:
- formular de oferta intocmit conform cu formularul 10 B;
Oferta tehnica care nu contine documentele mai sus solicitate va fi considerata
necorespunzatoare si va fi respinsa de catre comisia de licitatie si selectie

Intocmit,
1. Topologeanu Adina Laura - Asistent Manager .........
2. Topologeanu Bogdan Stefan Responsabil Proiect Partener 1 ..................

Avizat
Cs. Juridic Stana Ion

17
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeste n oameni
FORMULARE

10B. FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_______________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa
livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara optiune de
cumparare (se elimina optiunile neaplicabile)_____________________________________,
(denumirea produselor)
pentru suma de ______________________ lei, reprezentand ________________ euro,
(suma in litere si in cifre)(suma in litere si in cifre)
platibila dupa receptiaproduselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se
adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _____________________lei.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ________
___________________zile, respectiv pana la data de _________________________, si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia
de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

___________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez


(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului

Operator economic

18
___________________
(denumirea/numele)

12A. DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _____________________________________


(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub
sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu m
aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006,
respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti
pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de
bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completrii ......................

Operator economic,
...................................
(semntur autorizat)

19
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeste n oameni
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

12E. DECLARAIE

privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
34/2006

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), n calitate


de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menioneaz procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziie public avnd ca obiect ................................... (denumirea produsului,
serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de .................. (zi/lun/an), organizat
de .................................................... (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere
c:
a) nu am intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul sindic;
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale
ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pn la data depunerii ofertelor;
c1) n ultimii 2 ani mi-am ndeplinit n mod corespunztor obligaiile contractuale;
d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti,
pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie
profesional.
e) informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii
criteriilor de calificare i selecie nu sunt false.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic,
......................
(semntur autorizat)

20
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ____________________
(adrese complete, telefon/fax,
certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Contul IBAN(de trezorerie) ...................................................................................
9. Principala piata a afacerilor:

Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

21
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeste n oameni

III. MODEL DE CONTRACT

CONTRACT DE ACHIZITII
nr. ....... din ...............

Contract de lucrri
nr. ....... data ...../.../.......

Preambul

I. n temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune
de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr
337/2006, precum i n conformitate cu Instruciunea nr. 5 privind efectuarea achiziiilor publice necesare
implemnetrii proiectelor finanate prin POSDRU 2007-2013 emis de Fondul Social European, s-a ncheiat
prezentul contract de lucrri, ntre :

S.C. OMNIA EXIM S.R.L., cu sediul social in localitatea, CLRAI, str. Nicolae Titulescu, Nr. 15,
judeul CLRAI, numr de inmatriculare J51/179/2004 C.U.I. RO 16356005, cont:
RO......................................................, deschis la ............................... sucursala Clrai, reprezentata prin dl
Topologeanu Horatiu Cotizo, in calitate de ACHIZITOR si
S.C. S.R.L. CLRAI, adresa sediu str. , nr. , bl, , sc. , etj. , ap. ,
numr de inmatriculare , cod fiscal CUI-RO , tel. , cont cont RO
deschis la Piraeus Bank sucursala Clrai, reprezentat prin , funcia Administrator in calitate de
EXECUTANT- CONTRACTOR, pe de alta parte

2. Definiii
2 1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel
a. contract - reprezint prezentul contract i toate Anexele sale,
b achizitor i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n
prezentul contract,
c preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza contractului pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale, asumate prin contract;
a. amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea, e fora major - un eveniment mai presus
de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul
ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente; rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale,
restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou. enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat
for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri
f. zi - zi calendaristic; an - 365 zile.
(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract) OFERTA
Antreprenorul a examinat documentaia de atribuire a contractului de achiziie de lucrri care sunt parte a acestui contract
si se ofer sa execute lucrrile de amenajare spaii instruire practic conform prevederilor contractului pentru valoarea de
................... lei, in care nu este inclusa valoarea TVA de 24% adica .................... lei, in conformitate cu dispoziiile si
actele normative in vigoare, precum si al documentaiei de atribuire (fisa de date a achiziiei si caietul de sarcini) aferente
contractului de finanare al proiectului POSDRU/101/5.1/G/78135

Clauze obligatorii

Obiectul principal al contractului


- Executantul se obliga s execute, s finalizeze i s ntrein lucrrile de amenajare spaii instruire practic
conform prevederilor contractului n conformitate cu obligaiile asumate n prezentul contract.

22
- Achizitorul se oblig s plteasc executantului preui de lei. pentru execuia, finalizarea i ntreinerea
lucrrilor
Preul contractului
- Preul oferit de contractor n cadrul ofertei transmise este de lei, la care se adaug TVA lei Plile se vor
face n condiiile precizate in prezentul contract
Durata contractului
- Durata prezentului contract este de 60 zile pentru execuie ncepnd cu data de, la care se adaug 3 luni
pentru garania lucrrii.
Executarea contractului
- Executarea contractului ncepe dup predarea amplasamentului, la data de

8. Documentele contractului
- Documentele contractului sunt: devizul ofert, facturi fiscale, situaii de lucrri Obligaiile principale ale
executantului
- Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile precum i de a remedia viciile ascunse, cu atenia
i promptitudinea cuvenit, n concordan cu obligaiile asumate prin contract.
- Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc, materialele, instalaiile,
echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie, fie definitive, cerute de i pentru contract, n
msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod
rezonabil din contract.
- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor
executate pe antier precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a
reglementrilor legii privind calitatea n construcii,
- Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la solicitarea acestuia situaiile de lucrri
intermediare la termenele precizate pentru plile intermediare
- Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n orice problem, menionat sau
nu n contract, referitoare la lucrare n cazul n care executantul consider c dispoziiile achizitorului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l
absolve de obligaia de a executa dispoziiile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin
prevederilor legale.
- Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele date de achizitor precum i de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare ndeplinirii
responsabilitii respective.
- Pe parcursul execuiei lucrrilor i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia:

- de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe antier
este autorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub controlul su) i lucrrile (att timp ct
acestea nu sunt finalizate I ocupate de ctre achizitor) n starea de ordine necesar evitrii oricrui pericol
pentru respectivele persoane;
- de a lua toate msurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe i n afara antierului
i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor, proprietilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau ali factori generai de metodele sale de lucru.

- Executantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor, materialelor, echipamentelor i
instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrii pn la data
semnrii procesului verbal de recepie a lucrrii.
- Pe parcursul execuiei lucrrilor i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia, n msura permis
de respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni inutil sau n mod abuziv:
- confortul riveranilor, sau
- cile de acces, prin folosirea i ocuparea cilor de acces care deservesc proprietile aflate n
posesia achizitorului sau a oricrei alte persoane.
- Pe parcursul execuiei lucrrii, executantul are obligaia:
- de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe antier;
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaii, surplus de materiale;
- de a aduna i ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau lucrrile provizorii de ORICE FEL,
CARE NU MAI sunt NECESARE.

23
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeste n oameni
- Executantul are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de garanie, numai acele materiale,
echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare n scopul ndeplinirii obligaiilor sale n
perioada de garanie.
- Executantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale construciei, ivite ntr-un
interval de 3 luni de la recepia lucrrii.

Obligaiile achizitorului
- Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, urmtoarele:
a) amplasamentul lucrrii, liber de orice sarcin;
b) suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de antier;
c) cile de acces
d) racordurile pentru utiliti (ap, energie, canalizare etc.)
- Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului ntreaga documentaie necesar pentru
execuia lucrrilor contractate, conform caietului de sarcini.
- Achizitorul are obligaia de a examina i msura lucrrile precum i de a analiza situaiile de lucrri
prezentate de executant.
- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricror alte informaii furnizate
executantului precum i pentru dispoziiile i livrrile sale.

Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor


- n cazul n care, din vina sa exclusiv, executantul nu reuete s-i ndeplineasc obligaiile asumate prin
contract, atunci achizitorul este ndreptit de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum
echivalent cu o cot procentual din preul contractului, de 0,1 % pentru fiecare zi de ntrziere, pn la
ndeplinirea efectiv a obligaiilor.
- Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre executant, n mod culpabil i repetat, d
dreptul achizitorului de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde plata de daune-interese.
- Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris adresat
executantului fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia c aceast renunare s
nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru executant. n acest caz, executantul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract executat pna la data
denunrii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
Garania de bun execuie a contractului
- Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de 5% , din valoarea
contractului, fr TVA, ce se va constitui prin reineri succesive i alimentarea contului de garanii al
executantului.
- Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat,
dac executantul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia
de a notifica acest lucru executantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.

nceperea i execuia lucrrilor


- Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului n acest
sens din partea achizitorului, respectiv 1 zi.
- Lucrrile trebuie s se deruleze conform graficului general de execuie (maximum 45 zile)i s fie terminate
la data stabilit, dar nu mai trziu de ..........................................
- n cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau dac nu i ndeplinete
ndatoririle prevzute n contract achizitorul este ndreptit s-i fixeze executantului un termen pn la care
activitatea s intre n normal i s l avertizeze c, n cazul neconformrii, la expirarea termenului stabilit i va
rezilia contractul.
- Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de a stabili conformitatea lor cu
specificaiile din caietul de sarcini.

24
- Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc, n ateliere,
depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea obligaiilor asumate prin contract, inclusiv
pentru verificarea lucrrilor ascunse.

- Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru verificarea,
msurarea i testarea lucrrilor.
- Executantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr aprobarea achizitorului.
- Executantul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri de lucrare, la dispoziia achizitorului, i de a
reface aceast parte sau pri de lucrare, dac este cazul.
- n cazul n care se constat c lucrrile sunt de calitate corespunztoare i au fost executate conform
documentaiei de execuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea i refacerea vor fi suportate de ctre achizitor,
iar n caz contrar, de ctre executant.

Finalizarea lucrrilor
- Ansamblul lucrrilor sau, dac este cazul, oricare parte a lor, prevzut a fi finalizat ntr-un termen stabilit prin
graficul de execuie, trebuie finalizat n termenul convenit, termen care se calculeaz de la data nceperii
lucrrilor. Toate lucrrile vor fi finalizate la data de .
- La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica, n scris, achizitorului c sunt ndeplinite
condiiile de recepie solicitnd acestuia convocarea comisiei de recepie.
- Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia
dac sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de recepie. n cazul n care se constat ca sunt lipsuri
sau deficiene, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i finalizare.
Dup constatarea remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de recepie.
- Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile n vigoare. n funcie de constatrile fcute,
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepia.
- Recepia se poate face i pentru pri ale lucrrii, distincte din punct de vedere fizic i funcional.

Perioada de garanie acordat lucrrilor


- Perioada de garanie decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor i pna la recepia final, respectiv,
- n perioada de garanie, executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de achizitor, de a executa toate
lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor, contraciilor i altor defecte a cror cauz este
nerespectarea clauzelor contractuale.
Executantul are obligaia de a executa toate activitile de remediere a defeciunilor constatate, pe cheltuiala
proprie, n cazul n care ele sunt necesare datorit:
i) utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de concepie, acolo unde executantul este responsabil de
proiectarea unei pri a lucrrilor; sau
iii) neglijenei sau nendeplinirii de ctre executant a oricreia dintre
obligaiile explicite sau implicite care i revin n baza contractului.
- n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate de ctre acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i pltit ca lucrri suplimentare.
- n cazul n care executantul nu execut lucrrile de remediere a defeciunilor constatate, achizitorul este
ndreptit s angajeze i s plteasc alte persoane care s le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrri
vor fi recuperate de ctre achizitor de la executant sau reinute din sumele cuvenite acestuia.
-
Modaliti de plat
- Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n baza facurii emise de ctre acesta.
- Graficul de ealonare al plilor este urmtorul:

-Doua plati intermediare n termen de maximum 5 zile de la recepia etapelor de lucrari;


-O plata finala la receptia etapei 3 a lucrrii din care 5% in contul special de garanii de buna executie
deschis de ctre executant.
- Contractul nu va fi considerat terminat pna cnd procesul-verbal de recepie final nu va fi semnat de
comisia de recepie, care confirm c lucrrile au fost executate conform contractului.

25
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeste n oameni

Ajustarea preului contractului


- Pentru lucrrile executate, plile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate n propunerea
financiar, anex la contract.
- Preul contractului nu se actualizeaz.
-
Amendamente
- Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale
legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului.
- Executantul are obligaia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele
asemenea descoperite de el n caietul de sarcini pe durata ndeplinirii contractului.

Cesiunea
- Executantul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin contract, fr s
obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.
- Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garania sau orice alte obligaii
asumate prin contract.

Fora major
- Fora majora este constatat de o autoritate competent.
- Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe
toat perioada n care aceasta acioneaz.
- ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar far a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
- Partea contractant care invoca fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod
complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
- Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri
s poat pretinde celeilalte daune-interese.

Soluionarea litigiilor
- Achizitorul i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe,
orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.
- Dac, dup 5 zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i executantul nu reuesc s
rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze, fie prin
arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.

Limba care guverneaz contractul


- Limba care guverneaz contractul este limba romn. Comunicri
- Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris.
- Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.
- Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-maii cu condiia confirmrii n
scris a primirii comunicrii.

Legea aplicabil contractului


- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie azi prezentul contract n trei exemplare.

AVIZAT,
consilier juridic

Executant ACHIZITOR
26
S.C. ............................................S.R.L. S.C. OMNIA EXIM S.R.L.

ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR

27

S-ar putea să vă placă și