Sunteți pe pagina 1din 3

1. Se dau trei numere reale u,v,w.

Sa se calculeze valoarea expresiei:


u *v daca w<0

E= u+v daca w=0

2. daca w0
!. Sa se calculeze valoarea "untiei reale de varia#ila reala de"inita ast"el :

!x$% daca x<%
=
& ' x
f
10 daca %
10 x
(x+1 daca x 10
)entru o valoare data x a varia#ilei.
!.Se dau patru numere reale a,#,c,d. Sa se a"iseze numerele in ordinea data si apoi,
daca d
0
, in ordinea a,c,#,d iar, in caz contrat,ordinea a,#,d,c.
*.Sa se calculeze valoarea expresiei E de"inite ast"el :
d$!# daca a+c2d si #0

E= d+!# daca a+c2d si #<0
*. in rest
a,#,c,d "iind patru numere reale date
%. +ceeasi pro#lema pentru expresia:
max ' ,a,$!,,#,+- & daca c+ 2d<%

E= min ' ,a,$!,,#,+- & daca %
. 2 + d c

min ' ,a,+,#,,1/ & daca c+2d .
-. +ceeasi pro#lema pentru expresia :
max 'min ' ,a,$!#,c$2,d,&,min ' ,a, +!#,c+2 ,d,&& daca a+#c$d
E= min 'max ' ,a,$!#,c$2,d,&,max ' ,a, +!#,c+2 ,d,&& daca a+#
d c
.. Se dau trei numere reale. Sa se calculeze valoarea a#soluta a celor trei numere si media
aritmetica a modelelor lor. 0umerele se citesc si se prelucreaza pe rand.
/. Se citesc pe rand n numere naturale. Sa se numere cate dintre ele impartite la 1! dau
restul .. Sa se a"iseze aceste numere si sa se calculeze produsul celorlalte.
(. Sa se numere cate din n numere naturale date se divid cu ! , cate cu % si cate cu . .
10 . Se citesc pe rand trei numere reale. Sa se calculeze media 1eometrica a numerelor
strict positive si media aritmetica a celor ne1ative , luind in considerare si posi#ilitatea ca
toate numerele citite sa "ie de acelasi semn .
11. Se citesc numere naturale strict positive pana la intalnirea numarului 0. Sa se numere
cate dintre ele sunt pare, presupunand ca cel putin primul numar citit este nenul .
12. Se citesc pe rand numere intre1i. Sa se numere cate dintre ele impartite la . dau restul
% si cate impartite la 1! dau restul .. 2itirea se opreste la intalnirea primului numar care
este 0.
1!. Se citesc numere naturale pana la intalnirea numarului 1!. Stiind ca sunt cel putin
doua numere, dintre care primul este si1ur di"erit de 1!, sa se a"iseze perec3ile de
numere citite consecutiv, care indeplinesc conditia ca al doilea numar se divide la primul.
1*. Se citesc numere naturale pana la intalnirea a doua numere consecutive e1ale. Sa se
calculeze media aritmetica a numerelor citite, excluzand ultimul numar ' cel care este
e1al cu penultimul &. Se presupune ca sunt cel putin trei numere dintre care primele doua
sunt si1ur distincte.
1%.+ceeasi pro#lema, excluzand insa ca sunt cel putin doua numere, nu o#li1atoriu
distincte.
1-.+ceeasi pro#lema , excluzand insa din media aritmetica ultimele doua numere citite
' cele care sunt e1ale intre ele& si presupunand ca sunt cel putin doua numere, nu
o#li1atoriu distincte .
1.. Se da numarul natural n, sa se a"le cate ci"re % contine patratul sau .
1/.Se citesc numere reale nenule pana la citirea numarului 0. Sa se calculeze suma
primului cu cel de$al treilea, cu cel de$al cincilea etc. si produsul celui de$al doilea cu al
patrulea , al saselea etc.
1(. Se citesc pe rand n numere reale. Sa se calculeze media aritmetica a cate doua numere
citite succesiv sis a se a"iseze aceste valori pe masura ce se calculeaza.
20. Sa se calculeze sumele :
a& S=
2 2 2 2
... % ! 1 n + + + +
'n impar&
#&S=1+1
n + + + ... ! 2 1 ... ! 2 1 2
c& S=
1
1
+
2 1
1

+4+
n ... 2 1
1
d& S=
& ' ... & 2 ' & 1 '
.... 2 1
l n n n
n
+ + + + + +
+ + +
n si l "iind numere naturale date.
21.Se citesc pe rand n numerele reale. Sa se calculeze produsul celor nenule si suma celor
mai mari decat 10.
22. Sa se cerceteze daca un numar natural dat n este prim sau nu . 5aca el nu este prim,
sa se a"iseze divizorii sai si numarul acestora.
2!. Sa se scrie numerele prime mai mici decat 100 si numarul acestora.
2*. Se citesc pe rand n numere reale. Sa se calculeze raportul dintre suma al1e#rica a
primului numar cu al treilea, al cincilea etc, si suma al1e#rica a celui de$al doilea cu al
patrulea , al saselea etc.
2%. Sa se calculeze valoarea expresiei :
1
& &...' 2 &' 1 '
+
+ + +
m n
m n n n
daca nm+1
E= n daca n=m+1
1
& &...' 2 &' 1 '
+
+ + +
n m
n m m m
daca n<m+1
' n si m numere naturale date &