Sunteți pe pagina 1din 4

Student ..

Student ..
Student ..
Student ..
Tem seminar 3 MP
Suntei managerul unui proiect public.
Ca manager de proiect trebuie s parcurgei urmtorii pai:
1. DEFINII OBIECTIVELE PROIECTULUI
Prezentai obiectivul/obiectivele generale i scopul (obiectivul specific) proiectului.
Obiectivul trebuie s ie ormulat conorm criteriilor SM!"T. #S $ Speciic% M $
Msurabil% A !cceptat% R $ "ealist% T $ Timp&
2. JUSTIFICAREA NECESITII IMPLEMENTRII PROIECTULUI
Prezentai problema pe care proiectul dorete s o rezolve i precizai de ce este
nevoie de acest proiect.
3. RELEVAN
Explicai modul n care contribuie proiectul la realizarea strategiilor uvernului n
domeniu. !ncludei detalii privind"
' modul n care proiectul se ncadreaz n strategia instituiei# n
strategiile locale# regionale sau naionale$
' modul n care interacioneaz cu alte programe/proiecte
%otodat# prezentai opiunile de rezolvare a problemei (descris la pct &.) i
Obiecti !e"e#$%
Sc&'
motivai alegerea opiunii pentru care solicitai finanare prin prezenta cerere.
(. )RUP INT
'escriei grupul/entitile care sunt vizate direct sau indirect de implementarea
i rezultatele proiectului# implicarea lor n elaborarea/implementarea proiectului#
dac este cazul (maxim ( pagin).
*. DEFINII MEDIUL OR)ANI+AIONAL.
,. F$ce-i $"$%i.$ /e0i1%1i &#!$"i.$-i&"$% 2i $ 3t$4e5&%0e#i%&# '#&iect1%1i 03.
1ti%i.6"0 0i$!#$/$ /e0i1%1i &#!$"i.$-i&"$% 7i"te#"8 e9te#" $'#&'i$t 2i e9te#"
:"0e';#t$t< 2i 0i$!#$/$ i"te#e3=i">%1e"-; 7ei0e"-i$-i c;i%e 0e $t#$!e#e $
3t$4e5&%0e#i%&# c1 i"te#e3 /ic 2i i">%1e"-; /$#e :" .&"$ 0e i"te#e3 /$#e 2i
i">%1e"-; /$#e<.
Di$!#$/$ /e0i1%1i &#!$"i.$-i&"$%
Mediul ()tern *ndeprtat
Mediul ()tern !propiat
Mediul +ntern
I
"
t
e
#
e
3
M
A
R
E
M
I
C
MIC MARE
I">%1e"-;
Di$!#$/$ i"te#e3=i">%1e"-; $ St$4e5&%0e#i%&#
C;i%e 0e $t#$!e#e $ 3t$4e5&%0e#i%&# c1 i"te#e3 /ic 2i i">%1e"-; /$#e :" .&"$ 0e
i"te#e3 /$#e 2i i">%1e"-; /$#e<?
=
=
=
=
=