Sunteți pe pagina 1din 5

Student Carp Beatrice Ana Maria (301)

Student Avram Denisa Georgiana (301)


Student Baltoi Bianca Silvana (301)
Student Bancu Mihaela uliana (301)
StudentCaplescu Ste!ania "ioleta (301)
#em$ seminar %
Sunte&i managerul unui proiect pu'lic( Sunte&i coordonatorul unei echipe de proiect alc$tuit$
din minim ) persoane( Ave&i datoria de a termina proiectul *ntr+o anumit$ perioad$ de timp(
Ca manager de proiect tre'uie s$ parcurge&i urm$torii pa,i-
1. DEFINII OBIECTIVELE PROIECTULUI
Prezentai obiectivul/obiectivele generale i scopul (obiectivul specific) proiectului. .'iectivul
tre'uie s$ !ie !ormulat con!orm criteriilor SMA/#( (S 0 Speci!ic1 M 0 M$sura'il1 A Acceptat1 R 0
/ealist1 T 0 #imp)
2. JUSTIFICAREA NECESITII IMPLEMENTRII PROIECTULUI
Prezentai problema pe care proiectul dorete s o rezolve i precizai de ce este nevoie de
acest proiect.
3. RELEVAN
Explicai modul n care contribuie proiectul la realizarea strategiilor uvernului n domeniu.
!ncludei detalii privind"
+ modul n care proiectul se ncadreaz n strategia instituiei# n strategiile locale#
regionale sau naionale$
1
Obiecti !e"e#$%
Crearea unui centru de spri2in pentru !osti detinuti1 avand o capacitate de 300
de locuri1 in municipiul 3loiesti1 2udetul 3rahova1 in perioada decem'rie
4014+noiem'rie 4013
Sc&'
Scopul proiectului il constituie reintegrarea in societate a !ostilor detinuti prin
de5voltarea unui centru de inclu5iune sociala(
Acest proiect doreste sa creasca sansele !ostilor detinuti de a se integra pe piata muncii prin
intermediul noilor aptitudini do'andite in meserii ecologice si cu a2utorul unei societati mai
receptive si mai putin discriminatoare !ata de !ostii detinuti(
+ modul n care interacioneaz cu alte programe/proiecte
(. )RUP INT
%escriei grupul/entitile care sunt vizate direct sau indirect de implementarea i
rezultatele proiectului# implicarea lor n elaborarea/implementarea proiectului# dac este cazul
(maxim & pagin).
4
3roiectul se adresea5a !ostilor detinuti care1 la iesirea din inchisoare1 nu primesc niciun !el de
spri2in din partea !amiliilor sau a prietenilor1 sunt respinsi de societate si e6ista riscul !oarte mare
sa comita alte in!ractiuni sis a se reintoarca la penitenciar(
Misiunea centrului este de a le o!eri spri2in psihologic in primul rand1 dar si posi'ilitatea de a se
reintegra pe piata muncii cu a2utorul anumitor cursuri de cali!icare pro!esionala(
3roiectul se a!la in con!ormitate cu 3lanul 7ational de De5voltare pentru 4008+40131 care pune
accentul pe instruirea vocationala pentru grupurile vulnera'ile ce include si persoanele a!late in
detentie(
Grup tinta vi5at in mod direct- !osti detinuti1 !amiliile acestora
Grup tinta vi5at indirect- societatea1 posi'ilii anga2atori
*+,. ACTIVITI -I )RAFICUL DE IMPLEMENTARE
%escriei activitile# n ordine cronologic# care au avut loc p'n la momentul depunerii cererii de finanare precum i cele
previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului.(ompletai tabelele de mai )os privind calendarul acestora.
!dentificai resursele necesare pentru atingerea obiectivului propus. *ncercai s facei acest lucru pentru fiecare activitate i
aciune ntr+un grad acceptabil de detaliu. ,olosii diagrama antt pentru a programa resursele umane necesare pentru fiecare
unitate de timp aleas (adic pentru fiecare or# pentru fiecare zi# pentru fiecare lun). (um facei s nu v suprancrcai
lucrtorii-
N#. Actiit$te Re./#.e "ece.$#e C$"tit$te
D/#$t$
0U.T.1 2 .$'t2
C&.t
03" 42
1( nitierea proiectului /esurse umane ) persoane 1 )00 lei
4( Constituirea echipei de proiect
/esurse umane
) persoane
1
4)0 lei
3(
.rgani5area sedintei de demarare a
proiectului
/esurse umane
/esurse in!ormationale
1) pers
1) mape de proiect
1
4000 lei
%( 9ansarea proiectului
/esurse umane 1) pers 1
4000 lei
)(
/eali5area unei anali5e privind
numarul de !osti detinuti din
Municipiul 3loiesti
/esurse umane
% pers
1
:00 lei
;(
Sta'ilirea necesarului de locuri in
centru pe 'a5a re5ultatului anali5ei
/esurse umane 4 pers
1
8(
Documentarea privind cele mai
!avora'ile cladiri in care se poate
des!asura activitatea
/esurse umane
/esurse in!ormationale
4 pers
) agentii imo'iliare
10 5iare
4 1000 lei
:( nchirierea spatiului adecvat
des!asurarii activitatii
/esurse umane 4 pers 1 100(000
lei
3
<(
Achi5i&ia echipamentelor1
mo'ilierului ,i aparaturilor necesare
/esurse umane
/esurse tehnologice
1)
) computere
310 scaune
1:0 mese
1) neoane
40 o'iecte sanitare
4 )0(000
10(
Anga2area personalului speciali5at
/esurse umane ) pers
1)(000
% 1)(000
11(
/eali5area unei campanii de
in!ormare a persoanelor in cau5a de
e6istenta acestui centru
/esurse umane
/esurse in!ormationale
%pers
4000 =l>ere
100 a!ise
4 4:00 lei
14(
naugurarea centrului
/esurse umane 3) pers
1 )000 lei
13(
/eali5area unei campanii de
in!ormare a cet$&enilor despre
pro'lema reintegrarii in societate a
!ostilor detinuti
/esurse umane % pers
1 4000 lei
1%(
Cola'orarea cu presa scrisa locala
/esurse umane 4 pers 1
)00 lei
1)(
Cola'orarea cu radio si televi5iunea
locala
/esurse umane
4 pers
1
1000 lei
1;(
3ostarea de a!ise
/esurse umane
/esurse materiale
% pers
% capsatoare
10 glue stic?
100 a!ise
1
)00 lei
18(
Distri'uirea de !l>ere care sa
contina in!ormatii despre centrul de
spri2in
/esurse umane % pers
4000 !l>ere
1
4000 lei
%
1:(
1<(
40(
Di$!#$5$ )$"tt
U.T.
Actiit$te
1 2 3 ( * , 6 7 8 19 11 12 13 1( 1* 1, 16 17 18 29
1( 6
4( 6
3( 6
%( 6
)( 6
;( 6
8( 6 6
:( 6
<( 6 6
10( 6 6 6 6
11( 6 6
14( 6
13( 6
1%( 6
1)( 6
1;( 6
18( 6
1:(
1<(
40(
)