Sunteți pe pagina 1din 4

TEHNOLOGIA ACTIVITII

STAIILOR DE CALE FERAT


PLATFORMA PROIECT NR.5
Cap.5 Capacitatea de tranzit i prelucrare a staiei T
5.1 Capacitatea de tra!it a !"ei dia#"a$e$"r
Capacitatea de tra!it a !"ei dia#"a$e$"r ca$c%$at& c% 'et"da c"e(iciet%$%i de
)"$icitare )e "*+ie c% ("r'%$a,
N
N
k
N
k
m
ms me
= + -5.1.
%de k e)te c"e(iciet%$ de )"$icitare ca$c%$at c% re$a+ia,
k
T T
T
oc perm
perm
=

1440
-5./.
0 care,
T N t N t N t N t N t T
oc ms ms me me l l man man ost ost perm
= + + + + +

-5.1.
%de,
N N
ms me
2
- reprezint& num&rul trenurilor de marf& care ocup&
zona diagonalelor la sosirea 3i expedierea din sta+ie;
t t
ms me
2
- reprezint& durata ocup&rii zonei diagonalelor
de c&tre un tren de marf& la sosirea
0n sta+ie, respectiv la expedierea din sta+ie;

N N
l man
2
- reprezint& num&rul locomotivelor izolate,
respectiv al convoaielor de manevr& care ocup&
zona diagonalelor;

t t
l man
2
- reprezint& durata ocup&rii zonei diagonalelor de c&tre
o locomotiv& izolat&, respectiv de c&tre un
convoi de manevr&;

N
ost
- reprezint& num&rul parcurselor ostile;

t
ost
- reprezint& durata ostiliz&rii zonei diagonalelor
de c&tre o mi3care executat& pe parcursele
incompatibile;
T
perm
- reprezint& durata ocup&rii zonei diagonalelor
de c&tre mi3c&rile cu caracter permanent
(circula+ia trenurilor de c&l&tori etc.).
*Capacitatea de tranzit, se calculeaz pentru diagonalele cu solicitarea
cea mai intens . T
oc
mai poate fi determinat, cu ajutorul Planului Grafic
de Lucru, prin nsumarea tuturor mi c rilor de ocupare efectiv & i de
ostilizare (din partea unor mi3c&ri care nu ocup& efectiv aparatul de cale
sau grupul de aparate de cale), a aparatului de cale sau a grupului de
aparate de cale, pe durata a 24 ore.
5.2 Capacitatea de tranzit a liniilor de primire-expediere
D%p& 'et"da c"e(iciet%$%i de )"$icitarea4 capacitatea de pri'ire5e6pediere5
tra!itare e)te dat& de re$a+ia,
N
N
k
N
k
N
k
m
tz
spd fe
= + + -5.7.
0 care,

N
tz
- este num&rul trenurilor 0n tranzit cu 3i f&r& prelucrare;
N
spd - num&rul trenurilor sosite pentru a fi descompuse 0n sta+ie;

N
fe - este num&rul trenurilor care se formeaz& 3i se expediaz& din
sta+ie;
k - coeficientul de solicitarea a liniilor de primire-expediere.
C"e(iciet%$ de )"$icitare e)te dat de re$a+ia,

k
T
n T
oc
c
=

1440
ln
-5.5.
0 care,
=
max N
N
-5.8.
%de,
n
ln
- num&rul liniilor din sta+ie destinate primirii-expedierii;

T
c
- durata de ocupare a liniilor de c&tre trenurile de c&l&tori;
max N - num&rul de trenuri din perioada cea mai solicitat& a zilei;
N - valoarea medie a trenurilor care circul& 0ntr-o or& prin sta+ie;
T
oc
- timpul total de ocupare a liniilor de primire-expediere de c&tre
trenurile de marf&.
D%rata t"ta$& de "c%pare a $iii$"r de pri'ire5e6pediere5tra!itare de tre%ri de 'ar(&4
T
oc
e)te,
T N t N t N t
oc tz tz spd spd fe fe
= + +
-5.9.
Trenurile de marf care "c%p& $iii$e de pri'ire5e6pediere5tra!itare )e #&)e)c 0 trei
)it%a+ii 3i a%'e,
a. Tranzit cu prelucrare cu sau f&r& manevr& par+ial&.

t t t t
tz st e
= + +
int

(5.8)
0 care,
t
int
- este timpul de ocupare a liniei de la darea comenzii pentru
executarea parcursului de primire a trenului p:n& la sosirea 3i gararea
trenului 0ntre m&rcile de siguran+&;
t
st
- durata sta+ion&rii pe liniile de primire - expediere, dat& de
procesul tehnologic de prelucrare a trenului la care se adaug (vezi
cap.3, i eventualele durate de a teptare ce pot ap rea ntre opera ii n
toate subsistemele sta iei;
t
e
- timpul care dureaz& de la pornirea trenului p:n& la eliberarea
complet& a parcursului comandat pentru ie3ire.
b. Trenurile de marf& sosesc 0n sta+ie pentru descompunere.

t t t t
spd st sc
= + +
int (5.9)
0 care,

t
sc
5 e)te ti'p%$ ece)ar )c"aterii tre%$%i de pe $iia de )")ire pe $iia de
tra#ere )a% 0'pi#erii $%i pe di)p"!iti;%$ de triere.
c. Tre%ri$e de 'ar(&4 d%p& ("r'are )%t ad%)e pe $iii$e de e6pediere di #r%pa
de 'ae;r& )a% de triere.

t t t t
fe ad st e
= + +
(5.10)
0 care,

t
ad
5 e)te ti'p%$ ece)ar ad%cerii tre%$%i di #r%pa de triere 0 care )5a
("r'at4 pe $iia de e6pediere4 c"re)p%de ti'p%$%i de tra#ere $a #%ra
de aer 5
t
tga .
5.3 Capacitatea de prelucrare a dispozitivului de triere
Capacitatea di)p"!iti;%$%i de triere p"ate (i e6pri'at& c% a<%t"r%$ c"e(iciet%$%i de
)"$icitare,

k
T T
T
oc perm
perm
=

1440
-5.11.
0n care:
T
oc
- este durata total& de ocupare a dispozitivului de triere 0n cursul
unei zile, inclusiv 0ntreruperile 0n utilizarea dispozitivului de
triere;
N%'&r%$ #arit%ri$"r care p"t (i triate 0 /7 "re ;a (i,
n
n
k
grafic
= =#arit%ri > !i? -5.1/.
unde
n
grafic - num&rul trenurilor sosite dup& grafic pentru triere.
( )
T n t t t T
oc grafic d pres r perm
dt
= + + +
int


(5.13)
5.4 Capacitatea de prelucrare a liniilor de tragere
F"r'%$a de ca$c%$ a capacit&+ii de pre$%crare a $iii$"r de tra#ere ;a (i,

n
T
t t t
perm
d f
=

+ +
1440
int
=#arit%ri > !i?
-5.17.
T
perm - este durata de ocupare a liniilor de tragere, 0n cursul
zilei, cu mi3c&ri care nu depind de volumul curentului de
vagoane
prelucrat.
@ ca!%$ tria<e$"r4 0 care de)c"'p%erea )e rea$i!ea!& pe di)p"!iti;%$ de triere4 0
re$a+ia de 'ai )%)4 t
d
=04 pe $iii$e de tra#ere )e e6ec%t& %'ai ("r'area #arit%ri$"r.