Sunteți pe pagina 1din 87

NICULAE MARIUS - DANIEL

Master n Inginerie Geotehnic


Anul I - 2012/2013
"Geotehnica Mediului nconjurtor"
Ns=16
TEM DE PROIECT

REALIZAREA UNEI HRI DE HAZARD LA ALUNECRI DE TERENSe cere s se realizare o hart de hazard la alunecri de teren pentru un amplasament
pe care s-a realizat ridicarea topografic ataat.

Proiectul va cuprinde:
1.1. Prelucrarea statistic a parametrilor fizici (, w) i mecanici (|, c) ai
straturilor geologice din amplasament;
1.2. Trasarea profilului longitudinal de calcul cu indicarea stratificaiei
terenului;
1.3. Analiza de stabilitate i reprezentarea profilului longitudinal de hazard la
alunecare n urmtoarele ipoteze privind:
1.3.1. Apa subteran:
1.3.1.1. fr ap subteran
1.3.1.2. masiv complet saturat
1.3.2. Aciunea seismic (a
g
= 0.32g)
1.3.2.1. fr seism
1.3.2.2. cu seism
Obs: Profilul de calcul va fi cel indicat n planul de situaie cu numrul: N dac Ns22 sau N-22 dac N>22
1.4. Reprezentarea hrii de hazard la alunecare.

Pentru cercetarea geotehnic a terenului de fundare, n amplasament au fost efectuate
7 foraje din care a rezultat urmtoarea stratificaie:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
S
t
a
r
t
u
l

1
:

P
r
a
f

a
r
g
i
l
o
s

c
a
f
e
n
i
u

n

s
t
a
r
e

p
l
a
s
t
i
c

m
o
a
l
e


p
l
a
s
t
i
c

c
o
n
s
i
s
t
e
n
t


Ad: 0.0 5.8 0.0 5.9 0.0 5.7 0.0 5.8 0.0 6.0 0.0 6.1 0.0 6.2
|kN/m
3
| 18.75 18.83 18.85 18.90 18.69 18.73 18.88
s |kN/m
3
| 26.7
w [%] 21.43 21.45 21.52 21.48 21.37 21.51 21.46
| [] 14 14.5 14.3 14.2 14.6 14.4 14.3
c [kPa] 25.3 25.2 25.4 25.1 25.6 25.3 25.7
A
r
g
i
l
a

m
a
r
n
o
a
s
a

s
t
r
a
t
i
f
i
c
a
t
a
,

t
a
r
e

Ad: 5.8 10 5.9 10 5.7 10 5.8 10 6.0 10 6.1 10 6.2 10
|kN/m
3
| 19.47 19.52 19.53 19.46 19.55 19.48 19.57
s |kN/m
3
| 27.0
w [%] 24.32 24.35 24.25 24.28 24.31 24.33 24.29
| [] 9.2 9.5 9.6 9.4 9.8 9.3 9.7
c [kPa] 53.5 53.7 54.2 53.9 53.1 52.7 55.3

1.1. Prelucrarea statistic a parametrilor fizici (, w) i mecanici (|, c) ai straturilor
geologice din amplasament;


Coeficientul de variatie se calculeaza cu ajutorul relatiilor:

V
x
=S
x
=Xm=Sx=abaterea standard a valorilor individuale selectate Xi,determinate prin incercari sau
derivate din rezultatele incercarilor pe teren sau in laborator
Xm=media aritmetica a valorilor Xi selectate
n=numarul de valori Xi selectate

Prelucrarea statistica a parametrului

Stratul 1 :praf argilos cafeniu in stare plastic moale-plastic consistenta


1
=18.75 kN/m

2
=18.83 kN/m

3
=18.85 kN/m

4
=18.90 kN/m

5
=18.69 kN/m

6
=18.73 kN/m

7
=18.88 kN/m


V
x
=

=0.004 (3.1)


S
x
=

=0.0809 (3.2)

Xm=

=18.80 KN/m (3.3)n=7

Xk=Xm *(1kn*Vx) (3.4)

Kn este un coeficient statistic de variatie a mediei ,care depinde de numarul de valori
selectate si de nivelul de asigurare al mediei ,dat in tabelul 3.2 tinand seama de explicatiile de
la subpunctele (4) si (5).
Semnul + sau- din relatia 3.4 corespunde valorii caracteristice superioare (Xk superior )
respectiv (Xk inferior) a parametrului respectiv:Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) (3.4)
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) (3.4 )

Se considera Vx necunoscut

Numarul de valori n este 7 Kn=0.745


Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) = 18.80 *(1+0.745*0.004) = 18.85 KN/m
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) = 18.80 *(1-0.745*0.004) =18.74 KN/m

Xk.loc=Xm(12*Vx) (3.5)

Xk.loc=Xm(1-2*Vx) (3.5) (in calcule practice intervine numai valoarea locala inferioara)

Xm=18.80 KN/m
Vx=0.004
Xk.loc=18.80(1-2*0.004)=18.64 KN/m

Stratul 2 :Argila marnoasa statificata, tare


1
=19.47kN/m

2
=19.52kN/m

3
=19.53 kN/m

4
=19.46 kN/m

5
=19.55 kN/m

6
=19.48 kN/m

7
=19.57 kN/m


V
x
=

=0.001 (3.1)


S
x
=

=0.0389 (3.2)

Xm=

=19.51 KN/m (3.3)n=7

Xk=Xm *(1kn*Vx) (3.4)

Kn este un coeficient statistic de variatie a mediei ,care depinde de numarul de valori
selectate si de nivelul de asigurare al mediei ,dat in tabelul 3.2 tinand seama de explicatiile de
la subpunctele (4) si (5).
Semnul + sau- din relatia 3.4 corespunde valorii caracteristice superioare (Xk superior )
respectiv (Xk inferior) a parametrului respectiv:Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) (3.4)
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) (3.4 )

Se considera Vx necunoscut

Numarul de valori n este 7 Kn=0.745


Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) = 19.51 *(1+0.745*0.001) = 19.52 KN/m
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) = 19.51 *(1-0.745*0.001) =19.49 KN/m

Xk.loc=Xm(12*Vx) (3.5)

Xk.loc=Xm(1-2*Vx) (3.5) (in calcule practice intervine numai valoarea locala inferioara)

Xm=19.51 KN/m
Vx=0.001
Xk.loc=19.51(1-2*0.001)=19.47 KN/m


Prelucrarea statistica a parametrului W

Stratul 1 :praf argilos cafeniu in stare plastic moale-plastic consistenta

W1 =21.43 %
W2=21.45 %
W3 =21.52 %
W4=21.48 %
W5=21.37 %
W6=21.51 %
W7 =21.46 %V
x
=

=0.0023 (3.1)


S
x
=

=0.05 (3.2)

Xm=

=21.46 % (3.3)

n=7

Xk=Xm *(1kn*Vx) (3.4)

Kn este un coeficient statistic de variatie a mediei ,care depinde de numarul de valori
selectate si de nivelul de asigurare al mediei ,dat in tabelul 3.2 tinand seama de explicatiile de
la subpunctele (4) si (5).
Semnul + sau- din relatia 3.4 corespunde valorii caracteristice superioare (Xk superior )
respectiv (Xk inferior) a parametrului respectiv:Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) (3.4)
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) (3.4 )

Se considera Vx necunoscut

Numarul de valori n este 7 Kn=0.745


Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) = 21.46 *(1+0.745*0.0023) = 21.496%
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) = 21.46 *(1-0.745*0.0023) =21.423 %

Xk.loc=Xm(12*Vx) (3.5)

Xk.loc=Xm(1-2*Vx) (3.5) (in calcule practice intervine numai valoarea locala inferioara)

Xm=21.46 KN/m
Vx=0.0023
Xk.loc=21.46(1-2*0.0023)= 21.36 %

Stratul 2 :Argila marnoasa statificata, tare

W1 =24.32 %
W2=24.35 %
W3 =24.25 %
W4=24.28 %
W5=24.31%
W6=24.33 %
W7 =24.29 %V
x
=

=0.001 (3.1)


S
x
=

=0.033 (3.2)

Xm=

=24.30KN/m (3.3)

n=7

Xk=Xm *(1kn*Vx) (3.4)

Kn este un coeficient statistic de variatie a mediei ,care depinde de numarul de valori
selectate si de nivelul de asigurare al mediei ,dat in tabelul 3.2 tinand seama de explicatiile de
la subpunctele (4) si (5).
Semnul + sau- din relatia 3.4 corespunde valorii caracteristice superioare (Xk superior )
respectiv (Xk inferior) a parametrului respectiv:Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) (3.4)
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) (3.4 )

Se considera Vx necunoscut

Numarul de valori n este 7 Kn=0.745


Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) = 24.30 *(1+0.745*0.001) = 24.31 %
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) = 24.30 *(1-0.745*0.001) =24.28 %

Xk.loc=Xm(12*Vx) (3.5)

Xk.loc=Xm(1-2*Vx) (3.5) (in calcule practice intervine numai valoarea locala inferioara)

Xm=24.30 %
Vx=0.001
Xk.loc=24.30(1-2*0.001)=24.25 %

Prelucrarea statistica a parametrului |

Stratul 1 :praf argilos cafeniu in stare plastic moale-plastic consistenta

|1=14
|2=14.5
|3=14.3
|4=14.2
|5=14.6
|6=14.4
|7=14.3

V
x
=

= 0.013 (3.1)


S
x
=

=0.197 (3.2)

Xm=

=14.32 (3.3)

n=7

Xk=Xm *(1kn*Vx) (3.4)

Kn este un coeficient statistic de variatie a mediei ,care depinde de numarul de valori
selectate si de nivelul de asigurare al mediei ,dat in tabelul 3.2 tinand seama de explicatiile de
la subpunctele (4) si (5).
Semnul + sau- din relatia 3.4 corespunde valorii caracteristice superioare (Xk superior )
respectiv (Xk inferior) a parametrului respectiv:Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) (3.4)
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) (3.4 )

Se considera Vx necunoscut

Numarul de valori n este 7 Kn=0.745


Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) = 14.32 *(1+0.745*0.013) = 14.45
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) = 14.32 *(1-0.745*0.013) =14.19

Xk.loc=Xm(12*Vx) (3.5)

Xk.loc=Xm(1-2*Vx) (3.5) (in calcule practice intervine numai valoarea locala inferioara)

Xm=14.32
Vx=0.013
Xk.loc=14.32(1-2*0.013)=13.94 KN/m

Stratul 2 :Argila marnoasa statificata, tare

|1=9.2
|2=9.5
|3=9.6
|4=9.4
|5=9.8
|6=9.3
|7=9.7

V
x
=

= 0.022 (3.1)


S
x
=

=0.21 (3.2)

Xm=

=9.5 (3.3)

n=7

Xk=Xm *(1kn*Vx) (3.4)

Kn este un coeficient statistic de variatie a mediei ,care depinde de numarul de valori
selectate si de nivelul de asigurare al mediei ,dat in tabelul 3.2 tinand seama de explicatiile de
la subpunctele (4) si (5).
Semnul + sau- din relatia 3.4 corespunde valorii caracteristice superioare (Xk superior )
respectiv (Xk inferior) a parametrului respectiv:Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) (3.4)
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) (3.4 )

Se considera Vx necunoscut

Numarul de valori n este 7 Kn=0.745


Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) = 9.5 *(1+0.745*0.022) = 9.65
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) = 9.5 *(1-0.745*0.022) =9.344

Xk.loc=Xm(12*Vx) (3.5)

Xk.loc=Xm(1-2*Vx) (3.5) (in calcule practice intervine numai valoarea locala inferioara)

Xm=9.5
Vx=0.022
Xk.loc=9.5(1-2*0.022)=9.082

Prelucrarea statistica a parametrului c


Stratul 1 :praf argilos cafeniu in stare plastic moale-plastic consistenta

c 1=25.3 KPa
c 2=25.2 KPa
c 3=25.4 KPa
c 4=25.1 KPa
c 5=25.6 KPa
c 6=25.3 KPa
c 7=25.7 KPa

V
x
=

= 0.008 (3.1)


S
x
=

=0.213 (3.2)

Xm=

=25.37 KPa (3.3)n=7

Xk=Xm *(1kn*Vx) (3.4)

Kn este un coeficient statistic de variatie a mediei ,care depinde de numarul de valori
selectate si de nivelul de asigurare al mediei ,dat in tabelul 3.2 tinand seama de explicatiile de
la subpunctele (4) si (5).
Semnul + sau- din relatia 3.4 corespunde valorii caracteristice superioare (Xk superior )
respectiv (Xk inferior) a parametrului respectiv:Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) (3.4)
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) (3.4 )

Se considera Vx necunoscut

Numarul de valori n este 7 Kn=0.745


Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) = 25.37 *(1+0.745*0.008) = 25.52KPa
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) = 25.37 *(1-0.745*0.008) = 25.21KPa

Xk.loc=Xm(12*Vx) (3.5)

Xk.loc=Xm(1-2*Vx) (3.5) (in calcule practice intervine numai valoarea locala inferioara)

Xm=25.37
Vx=0.008
Xk.loc=25.37(1-2*0.008)=24.96 KPa

Stratul 2 :Argila marnoasa statificata, tare

c 1=53.5 KPa
c 2=53.7 KPa
c 3=54.2 KPa
c 4=53.9 KPa
c 5=53.1 KPa
c 6=52.7 KPa
c 7=55.3 KPa

V
x
=

= 0.015 (3.1)


S
x
=

=0.838 (3.2)

Xm=

=53.77 KPa (3.3)n=7

Xk=Xm *(1kn*Vx) (3.4)

Kn este un coeficient statistic de variatie a mediei ,care depinde de numarul de valori
selectate si de nivelul de asigurare al mediei ,dat in tabelul 3.2 tinand seama de explicatiile de
la subpunctele (4) si (5).
Semnul + sau- din relatia 3.4 corespunde valorii caracteristice superioare (Xk superior )
respectiv (Xk inferior) a parametrului respectiv:Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) (3.4)
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) (3.4 )

Se considera Vx necunoscut

Numarul de valori n este 7 Kn=0.745


Xk superior = Xm *(1+Kn*Vx) = 53.771 *(1+0.745*0.015) = 54.371 KPa
Xk inferior = Xm *(1-Kn*Vx) = 53.771 *(1-0.745*0.015) = 53.170KPa

Xk.loc=Xm(12*Vx) (3.5)

Xk.loc=Xm(1-2*Vx) (3.5) (in calcule practice intervine numai valoarea locala inferioara)

Xm=53.771 KPa
Vx=0.015
Xk.loc=53.771(1-2*0.015)=52.15 KPa1.2.Trasarea profilului longitudinal cu indicarea stratificatiei terenului


Stratul 1-praf argilos cafeniu in stare plastic moale-plastic consistenta
Stratul 2-argila marnoasa statificata,tare


1.3.Analiza de stabilitate i reprezentarea profilului longitudinal de hazard la
alunecare n urmtoarele ipoteze privind:

a.Analiza de stabilitate pentru masiv nesaturat,fara seism

b.Analiza de stabilitate pentru masiv saturat,fara seism


c.Analiza de stabilitate pentru masiv nesaturat,cu seism
d.Analiza de stabilitate pentru masiv saturat,cu seism


Variatia factorului de stabilitate in lungul profiluluiAnaliza de stabilitate se va efectua cu programul de calcul Jamo.exe .Introducerea
datelor de calcul se realizeaza prin intermediul unui fisier de tip notepad in care se
introduc datele sectiunii

.k.superior=18.85 KN/m
..=1
.calcul.=18.85/1=18.85 KN/m
|.k.inferior=14.19
.|.=1.25
|calcul=14.19/1.25=11.35
ATTR=c/tan|=18/tan11.35=89.67
Tan 11.35=0.2
c.k.inferior=25.21 Kpa
.c.=1.4
c.calcul=18 KPa

Fisier Model pentru analiza de stabilitate in ipoteza masiv nesaturat,fara seism

;
.TEXT
;
ANALIZA DE STABILITATE
Proiect anul V
;
;
.CONTROL
;
; NS,Metoda,Gvn,GV,H-fractie,Iopt,Accel
;
16,1,0,10,0.33,0,0
;
;
.SLICES
;
; X(i) - i = 1....NS+1
;
0,16.15,40.78,75.11,88.37,105.48,117.66,128.28,140.98,156.22,168.38,182.22,192.94,211.11,
221.53,232.59,251.7
;
;
.LAYERS
;
; Z(i,j) - i=1....NS+1, j = lagnummer
;
337,334,330,325,321,315,310,305,300,295,290,285,280,277,276,275,270
331,328,324,319,315,309,304,299,294,289,284,279,274,272,271,269,264
250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250
;
;
.WATER
;
; PW(i) - i = 1.....NS+1
;
250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250
;
;
.MATERIALS
;
; 1,Gamma,Su1,Su2,Attr,Tanfi,
; 2,Gamma,PlastInd,Suatopp,Sudtopp,Suptopp,Suabunn,Sudbunn,Supbunn
; 3,Ko,TanFiE,DMob,Kappa,Pc/Po,
;
1,18.85,0,0,89.67,0.2
1,19.51,0,0,540.76,0.14
1,20,0,0,88.313,0.306
;
;
.LOADS
;
; Istart, Ifinish, Qx, Qz, Zq, Du
;
;
;
.EXCAVATION
;
; Istart,Ifinish, Z(i),i=number arguments, = Ifinish -Istart+2
;
;
;
.SLIDES
;
; Istart, Ifinish, Z(i) - i = number arguments, = Ifinish-Istart+2
;
;
;
Analiza de stabilitate pentru masiv saturat,fara seism
;
.TEXT
;
ANALIZA DE STABILITATE
Proiect anul V
;
;
.CONTROL
;
; NS,Metoda,Gvn,GV,H-fractie,Iopt,Accel
;
16,1,0,10,0.33,0,0
;
;
.SLICES
;
; X(i) - i = 1....NS+1
;
0,16.15,40.78,75.11,88.37,105.48,117.66,128.28,140.98,156.22,168.38,182.22,192.94,211.11,
221.53,232.59,251.7
;
;
.LAYERS
;
; Z(i,j) - i=1....NS+1, j = lagnummer
;
337,334,330,325,321,315,310,305,300,295,290,285,280,277,276,275,270
331,328,324,319,315,309,304,299,294,289,284,279,274,272,271,269,264
250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250
;
;
.WATER
;
; PW(i) - i = 1.....NS+1
;
250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250
;
;
.MATERIALS
;
; 1,Gamma,Su1,Su2,Attr,Tanfi,
; 2,Gamma,PlastInd,Suatopp,Sudtopp,Suptopp,Suabunn,Sudbunn,Supbunn
; 3,Ko,TanFiE,DMob,Kappa,Pc/Po,
;
1,19.68,0,0,89.67,0.2
1,19.51,0,0,540.76,0.14
1,20,0,0,88.313,0.306
;
;
.LOADS
;
; Istart, Ifinish, Qx, Qz, Zq, Du
;
;
;
.EXCAVATION
;
; Istart,Ifinish, Z(i),i=number arguments, = Ifinish -Istart+2
;
;
;
.SLIDES
;
; Istart, Ifinish, Z(i) - i = number arguments, = Ifinish-Istart+2
;
;
;

Analiza de stabilitate pentru masiv nesaturat,cu seism

;
.TEXT
;
ANALIZA DE STABILITATE
Proiect anul V
;
;
.CONTROL
;
; NS,Metoda,Gvn,GV,H-fractie,Iopt,Accel
;
16,1,0,10,0.33,0,0.32
;
;
.SLICES
;
; X(i) - i = 1....NS+1
;
0,16.15,40.78,75.11,88.37,105.48,117.66,128.28,140.98,156.22,168.38,182.22,192.94,211.11,
221.53,232.59,251.7
;
;
.LAYERS
;
; Z(i,j) - i=1....NS+1, j = lagnummer
;
337,334,330,325,321,315,310,305,300,295,290,285,280,277,276,275,270
331,328,324,319,315,309,304,299,294,289,284,279,274,272,271,269,264
250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250
;
;
.WATER
;
; PW(i) - i = 1.....NS+1
;
250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250
;
;
.MATERIALS
;
; 1,Gamma,Su1,Su2,Attr,Tanfi,
; 2,Gamma,PlastInd,Suatopp,Sudtopp,Suptopp,Suabunn,Sudbunn,Supbunn
; 3,Ko,TanFiE,DMob,Kappa,Pc/Po,
;
1,18.85,0,0,89.67,0.2
1,19.51,0,0,540.76,0.14
1,20,0,0,88.313,0.306
;
;
.LOADS
;
; Istart, Ifinish, Qx, Qz, Zq, Du
;
;
;
.EXCAVATION
;
; Istart,Ifinish, Z(i),i=number arguments, = Ifinish -Istart+2
;
;
;
.SLIDES
;
; Istart, Ifinish, Z(i) - i = number arguments, = Ifinish-Istart+2
;
;
;Analiza de stabilitate pentru masiv saturat,cu seism
;
.TEXT
;
ANALIZA DE STABILITATE
Proiect anul V
;
;
.CONTROL
;
; NS,Metoda,Gvn,GV,H-fractie,Iopt,Accel
;
16,1,0,10,0.33,0,0.32
;
;
.SLICES
;
; X(i) - i = 1....NS+1
;
0,16.15,40.78,75.11,88.37,105.48,117.66,128.28,140.98,156.22,168.38,182.22,192.94,211.11,
221.53,232.59,251.7
;
;
.LAYERS
;
; Z(i,j) - i=1....NS+1, j = lagnummer
;
337,334,330,325,321,315,310,305,300,295,290,285,280,277,276,275,270
331,328,324,319,315,309,304,299,294,289,284,279,274,272,271,269,264
250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250
;
;
.WATER
;
; PW(i) - i = 1.....NS+1
;
250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250
;
;
.MATERIALS
;
; 1,Gamma,Su1,Su2,Attr,Tanfi,
; 2,Gamma,PlastInd,Suatopp,Sudtopp,Suptopp,Suabunn,Sudbunn,Supbunn
; 3,Ko,TanFiE,DMob,Kappa,Pc/Po,
;
1,19.68,0,0,89.67,0.2
1,19.51,0,0,540.76,0.14
1,20,0,0,88.313,0.306
;
;
.LOADS
;
; Istart, Ifinish, Qx, Qz, Zq, Du
;
;
;
.EXCAVATION
;
; Istart,Ifinish, Z(i),i=number arguments, = Ifinish -Istart+2
;
;
;
.SLIDES
;
; Istart, Ifinish, Z(i) - i = number arguments, = Ifinish-Istart+2
;
;
;