Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE HIDROTEHNICA
Numele si prenumele studentului: PREDUS IONUT-DRAGOS
Anul de studiu: IV

n := 16

z := 1

u := 6
TEMA DE PROIECTARE
A. INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA PENTRU O CLADIRE DE LOCUINTE

A.1 Amplasamentul cladirii:


Localitatea := "REGHIN"
Zona_climatica := 4
Zona_eoliana := 4
A.2 Descrierea cladirii:
-caracteristicile geometrice ale cladirii: conform planurilor de arhitectura.
-caracteristicile elementelor de constructie:
-acoperis: tip terasa: conform tabelului nr. 1.
-perete exterior: conform tabelului nr. 2.
-tamplarie exterioara:
-plansee: conform tabelului nr. 4 si 5.
-perete interior: conform tabelului nr. 3
-tamplarie interioara: simpla din lemn
2

R := 0.39

m K
W

A.3 Parametri de calcul:


-aer exterior: -temperatura conventionala (SR 1907) te := ( 21) C
-umiditatea relativa
-aer interior: -temperatura convetionala (SR 1907)
-umiditatea relativa

e := 80%
ti := 20 C
z
i := 0.55 +
= 60 %
20

-adancimea panzei de apa freatica

A.4 Sistemul de incalzire:


-sistem de incalzire colectiv
-instalatie racordata la o retea exterioara de agent termic cu parametrii nominali: 90/70 C

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

Tabelul nr. 6 - Materiale pentru izolatie termica

Tip
A
B
C
D

S24

[kg/m ] [W/m*K] [W/m2*K]


Poliuretan rigid
30
0,03
0,7
Polistiren celular
20
0,035
0,29
Placi semirigide
250
0,08
0,99
de vata minerala
B.C.A.
600
0,18
2,73
Material

b
1,1
1,1
1,15
1

Tabelul nr. 7 - Materiale pentru zidarie

Tip

Material

Caramida plina
Caramida cu
goluri verticale
Caramida cu
goluri verticale
B.C.A.
B.C.A.

B
C
D
E

S24

[kg/m ] [W/m*K] [W/m2*K]


1800
0,8
9,51
3

b
1

1700

0,75

3,99

1250

0,55

6,21

1000
650

0,35
0,23

4,93
2,89

1
1

CONTINUTUL PROIECTULUI
PIESE SCRISE
Borderou de piese scrise si desenate
Tema proiectului
Memoriu explificativ-justificativ
Note de calcul
PIESE DESENATE
Plansa 1 - Instalatie de incalzire. Plan parter (Scara 1:50)
Plansa 2 - Instalatie de incalzire. Plan ultimul etaj (Scara 1:50)
Plansa 3 - Instalatie sanitara. Plan canalizare (Scara 1:50)

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

Tabelul nr. 1 - Compozitia acoperisului tip terasa

R
S24

2
[m] [W/m*K] [m *K/W] [W/m2*K]

Nr. Crt.

Material

Tencuiala din
mortar de var
Placa de beton

armat =2400 kg/m

0,015

0,7

0,021

8,24

0,177

0,100

1,62

0,062

15,36

0,948

0,46

0,109

5,79

0,629

0,008

0,17

0,047

3,27

0,154

0,030

0,93

0,032

10,08

0,325

0,015

0,17

0,088

3,25

0,287

0,030

0,26

0,115
0,475

3,77

0,435
2,955

Sapa de egalizare
din beton cu
0,050
agregate usoare

4
5
6
7
8

=1200 kg/m
Bariera contra
vaporilor (2c+3b)
Izolatie termica
Sapa din mortar de
ciment
Hidroizolatie
(2p+1c+4b)
Pietris
z= 1
b= 1

0.021
0.062
0.109
0.047

Rj_terasa =

0
0.032
0.088
0.115

Ri := 0.125

m K

-rezistenta la transfer termic superficial

W
2

Re := 0.042

m K
W

R0_terasa := Ri +

ccpt_terasa := 0.35

Rj_terasa

m K

m K
+ Re = 0.64
W
W

-coeficient de corectie pentru puntile de transfer

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

m K
R'0_terasa := R0_terasa 1 ccpt_terasa = 0.42
W

max_terasa := 3K
2
ti te
m K
R0.nec_1_terasa := Ri
= 1.71
max_terasa
W

-evitarea fenomenului de radiatie rece

t := 12 C

-temperatura punctului de roua

2
ti te
m K
R0.nec_2_terasa := Ri
= 0.02
ti t + 1 C
W

-evitarea fenomenului de condensare a vaporilor de apa


din aerul interior pe suprafata interioara a elementului
de constructie exterior

R0.nec_3_terasa := 5

m K

-conditia economica

m K
R0.nec_terasa := max R0.nec_1_terasa , R 0.nec_2_terasa , R0.nec_3_terasa = 5
W

"Se verifica !" if R'0_terasa R0.nec_terasa

= "NU se verifica !"

"NU se verifica !" otherwise

m K
Rnec_terasa := R0.nec_terasa R'0_terasa = 4.58
W

W
iz_terasa := Ceil p.c
b p.c Rnec_terasa m , 5cm = 0.2 m

2
m K

Riz_terasa :=

iz_terasa = 20 cm

2
iz_terasa m K
m K

= 5.195
p.c b p.c W
W
2

m K
R0.nec_terasa := R'0_terasa + Riz_terasa = 5.61
W

R*0_terasa :=

R'0_terasa if R'0_terasa R 0.nec_terasa

= 5.61

m K
W

R0.nec_terasa otherwise

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

R
S24

2
[m] [W/m*K] [m *K/W] [W/m2*K]

Nr. Crt.

Material

Tencuiala din
mortar de var

Placa de beton
3

armat =2400 kg/m

0,015

0,7

0,021

8,24

0,177

0,100

1,62

0,062

15,36

0,948

0,46

0,109

5,79

0,629

0,008

0,17

0,047

3,27

0,154

0,200

0,035

5,195

0,29

1,506

0,030

0,93

0,032

10,08

0,325

0,015

0,17

0,088

3,25

0,287

0,030

0,26

0,115
5,670

3,77

0,435
4,461

Sapa de egalizare
din beton cu
0,050
agregate usoare
3

4
5
6
7
8

=1200 kg/m
Bariera contra
vaporilor (2c+3b)
Izolatie termica
Sapa din mortar de
ciment
Hidroizolatie
(2p+1c+4b)
Pietris
z= 1

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

Tabelul nr. 2 - Compozitia peretelui exterior

Nr. Crt.

R
S24

2
[m] [W/m*K] [m *K/W] [W/m2*K]

Material

Tencuiala din mortar


0,015
de var
Zidarie
0,375
Izolatie termica

1
2
3

Tencuiala din mortar


0,030
de var-ciment

0,7

0,021

8,24

0,177

0,8

0,469

9,51

4,458

0,93

0,032

10,08

0,325

0,522

4,960

0.021
Rj_PE =

0.469
0
0.032

Ri := 0.125

m K

-rezistenta la transfer termic superficial

W
2

Re := 0.042

m K
W

R0_PE := Ri +

Rj_PE

m K

m K

+ Re = 0.69
W

-coeficient de corectie pentru puntile de transfer

ccpt_PE := 0.25

m K
R'0_PE := R0_PE 1 ccpt_PE = 0.52
W

max_PE := 4K
2

ti te
m K
R0.nec_1_PE := Ri
= 1.28
max_PE
W

-evitarea fenomenului de radiatie rece

t := 12 C

-temperatura punctului de roua

2
ti te
m K
R0.nec_2_PE := Ri
= 0.02
ti t + 1 C
W

-evitarea fenomenului de condensare a vaporilor de apa


din aerul interior pe suprafata interioara a elementului
de constructie exterior

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

R0.nec_3_PE := 1.8

m K

-conditia economica

R0.nec_PE := max R 0.nec_1_PE , R0.nec_2_PE , R 0.nec_3_PE = 1.8

"Se verifica !" if R'0_PE R0.nec_PE

m K
W

= "NU se verifica !"

"NU se verifica !" otherwise

m K
Rnec_PE := R0.nec_PE R'0_PE = 1.28
W

W
iz_PE := Ceil p.c
bp.c R nec_PE m , 5cm = 0.05 m

2
m K

Riz_PE :=

iz_PE
p.c b p.c

m K
W

iz_PE = 5 cm

= 1.299

m K
W

m K

R0.nec_PE := R'0_PE + R iz_PE = 1.82


W

R*0_PE :=

R'0_PE if R'0_PE R 0.nec_PE

= 1.82

m K
W

R0.nec_PE otherwise

Nr. Crt.
1
2
3
4

Material

S24
R

2
[m] [W/m*K] [m *K/W] [W/m2*K]

Tencuiala din mortar


0,015
de var
Zidarie
0,375
Izolatie termica 0,050
Tencuiala din mortar
0,030
de var-ciment

0,7

0,021

8,24

0,177

0,8
0,035

0,469
1,299

9,51
0,29

4,458
0,377

0,93

0,032

10,08

0,325

1,821

5,336

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

Tabelul nr. 3 - Compozitia peretelui interior

Nr. Crt.

R
S24

2
[m] [W/m*K] [m *K/W] [W/m2*K]

Material

Tencuiala din mortar


0,015
de var
Zidarie
0,250
Tencuiala din mortar
0,015
de var

1
2
4

0,7

0,021

8,24

0,177

0,8

0,313

9,51

2,972

0,7

0,021

8,24

0,177

0,355

3,325

Tabelul nr. 4 - Compozitia planseului cu pardoseala calda

Nr. Crt.

Material

1
2

Parchet din lemn


Dale prefabricate
Placa de beton
armat
Izolatie termica

3
4

R
S24

2
[m] [W/m*K] [m *K/W] [W/m2*K]
0,020 0,14
0,143
3,74
0,015 1,39
0,011
13,57

0,534
0,146

0,100

0,948

Tencuiala din mortar


0,030
de var-ciment

1,62

0,062

15,36

0,29
0,93

0,032
=

0,248

10,08

0,325
=

1,954

0.143
0.011
Rj_Pd_calda =

0.062
0
0.032

Ri := 0.125

m K

-rezistenta la transfer termic superficial

W
2

Re := 0.042

m K
W

R0_Pd_calda := R i +

R j_Pd_calda

m K

m K
+ R e = 0.41
W
W

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

-coeficient de corectie pentru puntile de transfer

ccpt_Pd_calda := 0.15

m K
R'0_Pd_calda := R0_Pd_calda 1 ccpt_Pd_calda = 0.35
W

max_Pd_calda := 4K
2
ti te
m K
R0.nec_1_Pd_calda := Ri
= 1.28
max_Pd_calda
W

-evitarea fenomenului de radiatie rece

t := 12 C

-temperatura punctului de roua

2
ti te
m K
R0.nec_2_Pd_calda := Ri
= 0.02
ti t + 1 C
W

-evitarea fenomenului de condensare a vaporilor de apa


din aerul interior pe suprafata interioara a elementului
de constructie exterior

R0.nec_3_Pd_calda := 2.9

m K

-conditia economica

m K
R0.nec_Pd_calda := max R 0.nec_1_Pd_calda , R0.nec_2_Pd_calda , R0.nec_3_Pd_calda = 2.9
W

"Se verifica !" if R'0_Pd_calda R 0.nec_Pd_calda

= "NU se verifica !"

"NU se verifica !" otherwise

m K
Rnec_Pd_calda := R 0.nec_Pd_calda R'0_Pd_calda = 2.55
W

W
iz_Pd_calda := Ceil p.c
b p.c Rnec_Pd_calda m , 5cm = 0.1 m

2
m K

Riz_Pd_calda :=

iz_Pd_calda = 10 cm

2
iz_Pd_calda m K
m K

= 2.597
p.c b p.c
W
W
2

m K
R0.nec_Pd_calda := R'0_Pd_calda + Riz_Pd_calda = 2.95
W

R*0_Pd_calda :=

R'0_Pd_calda if R'0_Pd_calda R0.nec_Pd_calda

= 2.95

m K
W

R 0.nec_Pd_calda otherwise

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

R
S24

2
[m] [W/m*K] [m *K/W] [W/m2*K]
0,020 0,14
0,143
3,74
0,015 1,39
0,011
13,57

0,534
0,146

0,100

1,62

0,062

15,36

0,948

0,100

0,035

2,597

0,29

0,753

Tencuiala din mortar


0,030
de var-ciment

0,93

0,032

10,08

0,325

Nr. Crt.

Material

1
2

Parchet din lemn


Dale prefabricate
Placa de beton
armat
Izolatie termica

3
4
5

2,845

2,707

Tabelul nr. 5 - Compozitia planseului cu pardoseala rece

Nr. Crt.

Material

1
2

Placi din gresie


Sapa suport
Placa de beton
armat
Izolatie termica

3
4

R
S24

2
[m] [W/m*K] [m *K/W] [W/m2*K]
0,008 2,03
0,004
17,99
0,027 0,46
0,059
5,79

0,071
0,340

0,100

0,948

1,62
0,035

Tencuiala din mortar


0,030
de var-ciment

0,062

0,93

0,29
0,032

15,36

0,157

10,08

0,325
=

1,684

0.004
0.059
Rj_Pd_rece =

0.062
0
0.032

Ri := 0.125

m K

-rezistenta la transfer termic superficial

W
2

Re := 0.042

m K
W

R0_Pd_rece := Ri +

Rj_Pd_rece

m K

m K
+ R e = 0.32
W
W

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

-coeficient de corectie pentru puntile de transfer

ccpt_Pd_rece := 0.15

R'0_Pd_rece := R 0_Pd_rece 1 ccpt_Pd_rece = 0.28

m K
W

max_Pd_rece := 4K

R0.nec_1_Pd_rece := Ri

ti te
max_Pd_rece

= 1.28

m K

-evitarea fenomenului de radiatie rece

W
-temperatura punctului de roua

t := 12 C

R0.nec_2_Pd_rece := Ri

ti te
ti t + 1 C

= 0.02

m K

-evitarea fenomenului de condensare a vaporilor de apa


din aerul interior pe suprafata interioara a elementului
de constructie exterior

R0.nec_3_Pd_rece := 2.9

m K

-conditia economica

R0.nec_Pd_rece := max R0.nec_1_Pd_rece , R0.nec_2_Pd_rece , R 0.nec_3_Pd_rece = 2.9

"Se verifica !" if R'0_Pd_rece R0.nec_Pd_rece

m K
W

= "NU se verifica !"

"NU se verifica !" otherwise

m K
Rnec_Pd_rece := R0.nec_Pd_rece R'0_Pd_rece = 2.62
W

W
iz_Pd_rece := Ceil p.c
b p.c Rnec_Pd_rece m , 2cm = 0.12 m

2
m K

Riz_Pd_rece :=

iz_Pd_rece = 12 cm

2
iz_Pd_rece m K
m K

= 3.117
p.c bp.c
W
W
2

R0.nec_Pd_rece := R'0_Pd_rece + Riz_Pd_rece = 3.39

m K
W

R*0_Pd_rece :=

R'0_Pd_rece if R'0_Pd_rece R0.nec_Pd_rece

= 3.39

m K
W

R0.nec_Pd_rece otherwise
Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

R
S24

2
[m] [W/m*K] [m *K/W] [W/m2*K]
0,008 2,03
0,004
17,99
0,027 0,46
0,059
5,79

0,071
0,340

0,100

1,62

0,062

15,36

0,948

0,120

0,035

3,117

0,29

0,904

Tencuiala din mortar


0,030
de var-ciment

0,93

0,032

10,08

0,325

Nr. Crt.

Material

1
2

Placi din gresie


Sapa suport
Placa de beton
armat
Izolatie termica

3
4
5

3,274

2,588

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

Calculul coeficientului de izolare termica G

H := 2 2.75m
P := 2 62.75m = 125.5 m
2

AT := 2 176.7344m = 353.47 m

ATE := 4 ( 1.8m 1.4m + 1.5m 1.2m + 2 0.6m 0.6m + 1.2m 1.2m + 1.8m 1.4m + 0.6m 0.6m + 1m 0.75m + 2.7m 1.4m) + 2 1.2m 2.1
2

ATE = 60.6 m

APE := P H ATE = 629.65 m


2

APd_C := 4 31.5m + 4 15.75m + 4 22.8m = 280.2 m


2

APd_R := 4 17.89m + 4 3 m + 4 3.5m + 4 7.68m + 4 25.94m + 4 4.42m + 4 3.74m + 2 9.36m + 4 5.72m = 306.28 m
2

Aanvelopa := AT + ATE + APE = 1043.719 m


3

Vcladirii := AT H = 1944.078 m
n := 0.5

Tip element
constructie
T
TE
PE
C
Pd
R

G :=

A
2

m
353,47
60,6
629,65
280,2
306,28

R0*
2

m K/W
5,61
0,39
1,82
2,95
3,39

1
1
1
0,9
0,9

A / R0*
W/K
62,98
155,38
346,77
85,49
81,27
=
731,89

A/R*0
W
W

+ 0.34 n
= 0.55
3
Vcladirii
m3 K
m K

3
m

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

Orientare

Latime

Inaltime

Suprafata

2
2
2
m buc m m

qR

26,07

1634,56
1060,40

24,48
34,37
30,80

736,16

62,70
43,31

507,08
318,66

698,92

m K/W

27,23

Rm=

3,84

2,96

m K/W

34,33

1514,96

823,28

Rm=

2157,88

126,25

m K/W

2973,56

A T=

m K/W

5,19

887,02

118,41

Rm=

1027,69

206,6
310
267
185,5
361
416,6
1747

A T=

20,33

0,6
0,6
1,9
1,9
1,9
3,1
=

AT= 83,4875 m2

m K/W

5,63

49,19

2,5 1,2 41
3,8 1,2 41
12 1 41
3,8 8,6 1 41
2,5 17 1 41
32 1 41

Rm=

m K/W

6,15

79,24

58,5
58,5
196,6
543
174,1
173,4
1204

C
1
1
1
1
1
1

Qi Q

4,76

86,63

0,6
0,6
0,6
1,9
1,9
3,1
=

1005

0,8 1,2 39
0,8 1,2 39
2,5 1,2 39
26 1 39
8,5 1 39
14 1 39

1005

C
1
1
1
1
1
1

1005

140,4
262,2
225
627,7

1005

0,6
1,9
3,1
=

Rm=

1005

1,8 1,2 39
1,8 13 1 39
18 1 39

1005

C
1
1
1

45,175

1,23

30,96
133,4
77,8
102,6
344,8

A T=

1,23

0,6
1,9
1,9
3,1
=

75,5

1,23

0,4 1,2 43
0,4 5,9 1 43
3,4 1 43
7,4 1 43

Rm=

1,23

C
1
1
1
1

A T=

1,23

118,1
176,6
208,3
503

1,23

0,6
1,9
3,1
=

0,00022

20
2,5
3,8
12
12
19
32

ti=
1,4
1,4
2,75
2,75
2,75
7

1,4 1,2 41
1,4 8,2 1 41
16 1 41

0,00022

P04-Living
FE V 1,8
FE S 2,7
PE N 4,5
PE S 4,5
PE V
7
Pd
4,5

C
1
1
1

0,00028

206,6
283,9
61,12
301,5
853,2

0,00033

18
0,8
0,8
2,5
30
8,5
14

0,6
1,9
1,9
3,1
=

98,95

0,00022

P03-Casa scarii ti=


FE S
1 0,75
FE S
1 0,75
UE S 1,2 2,1
PE S 5,3 5,75
PE V 1,5 5,75
Pd
5,3 2,6

2,5 1,2 41
2,5 13 1 41
2,8 1 41
23 1 41

A T=

0,00022

cp

- (m3/s)/m3 kg/m3 J/kgK m3 W W W/m3

5,3

18
1,8
15
18

C
1
1
1
1

E02-Bucatarie ti=
FE N 1,5 1,2
PE N 5,3 2,75
Pd
5,3 3,38

0,6
2,3
1,3
2,3

5,3

C m K/W

5,2

22
0,4
6,3
3,4
7,4

5,55

ti=
0,6
2,75
2,75
3,25

6,4

E01-Baie
FE N
PE N
PE E
Pd

A0 AC

na0

20
1,4
9,6
16

QT

P02-Dormitor 2 ti=
FE N 1,2 1,2
PE N 3,5 2,75
Pd
3,5 4,5

R0

20
2,5
16
2,8
23

P01-Dormitor 1 ti=
FE S 1,8 1,4
PE S 5,7 2,75
PE V
1 2,75
Pd
5,7 4

Adaos

Nr.

De scazut

El. C-tie

Necesarul de caldura

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

Necesarul de caldura
Metoda Indicilor

Incaperea

ti
0

V
3

qR
W/m
26,07
24,48
34,37
30,8
27,23
34,33
34,37
26,07

QT
3

P01-Dormitor 1
P02-Dormitor 2
P07-Baie
P08-Bucatarie
P03-Casa scarii
P04-Living
P05-Grup sanitar
P06-Hol

C
20
20
22
18
18
20
18
18

m
62,7
43,3
20,3
49,2
79,2
86,6
15,7
69,3

W
1634,6
1060
698,9
1515
2158
2974

Incaperea

ti

qR

W
1634,6
1060
698,9
1515
2158
2974

W/m
26,07
24,48
34,37
30,8
27,23
34,33
34,37
26,07

E01-Dormitor 1
E02-Dormitor 2
E07-Baie
E08-Bucatarie
E03-Casa scarii
E04-Living
E05-Grup sanitar
E06-Hol

C
20
20
22
18
18
20
18
18

m
62,7
43,3
20,3
49,2
79,2
86,6
15,7
69,3

698,9
1515

540,7
1806

QT
3

indice

indice

698,9
1515

540,7
1806

Qnec

Tip Corp
Incalzire

qn

W
W/el
1634,6 Seven700 213
1060,4 Seven700 213
698,9 Seven600 190
1515,0 Seven700 213
1078,9 Seven500 166
2973,6 Seven700 213
540,7 Seven600 190
1805,7 Seven800 234

Qnec

Tip Corp
Incalzire

qn

W
W/el
1634,6 Seven700 213
1060,4 Seven700 213
698,9 Seven600 190
1515,0 Seven700 213
1078,9 Seven500 166
2973,6 Seven700 213
540,7 Seven600 190
1805,7 Seven800 234

Coeficient corectie
ct

cm

cr

1
1
0,956
1,045
1,112
1
0,956
1,112

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Coeficient corectie
ct

cm

cr

1
1
0,956
1,045
1,112
1
0,956
1,112

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

qE

W/el
213
213
182
223
185
213
182
260

buc
7,7
5
3,8
6,8
5,8
14
3
6,9

qE

W/el
213
213
182
223
185
213
182
260

buc
7,7
5
3,8
6,8
5,8
14
3
6,9

Qinstalat
buc
8
5
4
7
6
14
3
7

W
1704
1065
726,6
1558
1108
2982
544,9
1821

Qinstalat
buc
8
5
4
7
6
14
3
7

W
1704
1065
726,6
1558
1108
2982
544,9
1821

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

Alegerea microcentralei

l
VACM := 100
day
Nr_persoane := 7
:= 1000

kg
3

m
cp := 4186

J
kg K

tACM := 55 C
tAR := 10 C
Qinst W = 23.02 kW

QACM := VACM Nr_persoane cp tACM tAR = 1.53 kW


QCT := Qinst W + QACM = 24.55 kW

Aleg Microcentrala murala Planet 30BF* cu puterea termica utila de 29 kW.

Predus Ionut-Dragos IV ACH Grupa 1

S-ar putea să vă placă și