Sunteți pe pagina 1din 8

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prin tema dat s-a cerut proiectarea unei stavile segment cu


dimensiunile 6.00x3.20 m pentru echiparea unui deversor. Aceste
dimensiuni de evacuator sunt tipice pentru rurile interioare din
Romnia.
1. GENERALITI
1.1 STVILARE
Stvilarele sunt ara!e de mic "nal#ime care se construiesc pe
cursurile de ap in vederea ridicrii nivelului natural $i eventual a
reali%rii unei acumulri. &le asigur captarea sau derivarea deitelor
pentru u%ine hidroelectrice' pentru alimentri cu ap potail sau
industrial' pentru iriga#ii' sau men#in "n sectorul arat adncimea
necesar pentru naviga#ie. (um deitele cursurilor de ap au varia#ii
mari in timp' "n perioadele de ape mari' stvilarele treuie s ai
capacitatea de a le evacua )ra ca nivelul maxim admis "n amonte s )ie
dep$it.
Prin ridicarea nivelului apei in lacul creat se reduce vite%a apei $i
prin aceasta se mic$orea% si capacitatea ei de a transporta aluviuni. *
parte din aceste aluviuni se depun "n amonte de ara!' colmatnd )undul
lacului. +e aceea la anumite intervale de timp este necesar ca aceste
depo%ite s )ie evacuate "n aval' )r s se pierde "ns cantit#i
"nsemnate de ap.
* alt )unc#ie pe care treuie s o "ndeplineasc un stvilar este
aceea de a evacua cu u$urin# corpurile plutitoare' aduse mai ales de
apele mari' precum $i ghe#urile care apar in perioada de primvar.
,innd seama de necesita#ile de reglare a nivelului' de evacuarea
"n condi#iile cele mai sigure a apelor mari' a plutitorilor' a aluviunilor $i a
ghe#urilor' un stvilar este compus' "n general din-
-o parte )ix din eton.
-golirile de )und' su )orm de galerii prev%ute cu vane pentru
evacuarea depo%itelor aluvionare.
-elementele moile /stavile0 pentru reglarea nivelurilor.
1.2 STAVILE
Stavilele sunt elemente moile /"n ma!oritatea ca%urilor metalice0
utili%ate "n cadrul construc#iilor hidrotehnice pentru "nchiderea $i
deschiderea 1par#ial sau total 1 a ori)iciilor descrctoare' "n vederea
reglrii nivelului apei "n ie)ul amonte sau a deitului' pentru evacuarea
plutitorilor' ghe#urilor $i a aluviunilor.
Stavilele unui ara! treuie s asigure )unc#iile artate att "n
condi#ii normale de exploatare ct $i in condi#ii speciale.
Reglarea nivelului apei' ca $i descrcarea apelor mari' se
e)ectuea% prin deschideri de di)erite gradeale stavilelor. 2a stavilele de
tip ridictorscurgerea apei se )ace pe su corpul lor' iar la cele de tip
coortor' prin deversare.
3recerea ghe#urilor $i a corpurilor plutitoare se reali%ea% "n
condi#ii mai u$oare la stavilele de tip coortor' la care se poate crea
lama deversoare de grosime corespun%toare. 2a cele de tip ridictor
este necesar elierarea "ntregii deschideri prin ridicarea complet a
stavilei' )apt care conduce la pierderi importante de ap.
&vacuarea aluviunilor $i a corpurilor trte pe )und se )ace mai
u$or la stavilele ridictoare' care pot )i deschise numai par#ial. 4anevra
stavilei coortoare poate )i deran!at de aluviunile care ptrund "n
ni$ele din radier sau "n spa#iile situate "ntre ele si pile. (a urmare'
aplicarea stavilelor coortoare este recomandat "n ca%ul ara!elor cu
praguri "nalte' unde aluviunile numai au posiilitatea s ptrund.
Clasificarea stailel!r-
a0 (lasi)icarea stavilelor dup po%i#ia ori)iciilor descrctoare pe
care le acoper-
-stavile de supra)a# ce servesc pentru "nchiderea ori)iciilor
deversoare' "n general nivelul superior al stavilei "n po%i#ie "nchis se
a)l deasupra nivelului apei "n ie)ul amonte cu circa 50 cm.
-stavile de adncime /vane0 care servesc pentru "nchiderea
ori)icviilor de adncime /goliri de )und' pri%e0' la vane nivelul superior "n
po%i#ie "nchis se a)l su nivelul apei din ie)ul amonte.
0 (lasi)icarea stavilelor dup destina#ia lor-
-stavile principale )olosite "n timpul exploatrii construc#iilor
hidrotehnice
-stavile de repara#ii $i avarii utili%ate pentru "nchidera provi%orie a
ori)iciilor descrctoare pentru a se )ace revi%ii $i repara#ii.
-stavile de construc#ie )olosite pentru "nchiderea ori)iciilor numai
"n perioada executrii nodului hidrotehnic.
c0 (lasi)icarea stavilelor dup materialele din care sunt alctuite-
-stavile metalice
-stavile din lemn
-stavile din eton armat.
d0 (lasi)icarea stavilelor dup )orma lor-
-stavile plane
-stavile segment
-stavile cilindrice
-stavile sector
-stavile clapet
-stavile acoperi$ /)erme hidraulice0.
Alc"t#irea $e%eral" a #%ei staile se$&e%t.
Stavilele segment sunt utili%ate att ca stavile de supra)a# ct $i
ca vane. Supra)a#a de re#inere a apei /tlia0 este cilindric avnd
sectiune "n )orm de segment de cerc. Sistemul de re%isten# este
)ormat din grin%i secundare care rea%em pe cadre metalice alctuite
din rigla cadrului si ra#ele de spri!in. 6mpingerea apei este preluat de
ra#ele de spri!in $i transmis la pile prin intermediul articula#iilor de
spri!in. 2a manevrare' stavilele segment descriu o mi$care de rota#ie "n
!urul axei ce trece prin articula#iile de re%emare.
Stavilele segment sunt mai simplu de manevrat decat stavilele
plane' necesitnd )or#e de ridicare mult mai mici. Sunt )olosite numai ca
stavile principale' neputnd )i utili%ate ca stavile de repara#ii sau "n
perioada executrii construc#iei.
+eschiderile deversoare ce pot )i oturate cu aceste tipuri de
stavile pot a!unger la 35780m' iar "nl#imile de reten#ie pot a!unge pn
la maxim 98795m.
Stavila segment este alctuit' "n principiu' din trei pr#i principale
-
-partea moil compus dintr-o tlie cur rigidi%at cu nervuri
$i spri!init pe longeroni $i antretoa%e' care rea%m la rndul lor' pe
cadre principale' prinse articulat pe rea%eme. 2a manevrare partea
moil descrie o mi$care de rota#ie "n !urul articula#iilor de re%emare.
-partea )ix a stavilei este alctuit din piesele "ncastrate "n eton
pentru )ixarea articula#iilor de re%emare' piesele "ncastrate pentru
re%emarea etan$rilor' prote!area muchiilor ni$elor etc.
-dispo%itivele de manevrare a stavilei segment cuprind tiran#ii de
ridicare' mecanismele de ridicare $i dispo%itivele de ac#ionare a
mecanismelor. 4ecanismele de ridicare pot )i sta#ionare /trolii' prese
hidraulice cu ulei0 sau moile /macarale portal' poduri rulante0 atunci
cand deservesc mai multe stavile. 2egtura stavilei cu mecanismele de
ridicare se reali%ea% prin intermediul tiran#ilor' care pot )i )lexiili
lucrnd numai la "ntindere sau rigi%i atunci cnd lucrea% la "ntindere $i
la compresiune.
Partea moil a stavilei segment este compus din-
-tlia stavilei executat de regul din tal groas din o#el
/curat0 si mai rar din dulapi din lemn sau din lemn strati)icat presat cu
r$ini sintetice.
-nervurile de rigidi%are a talei' se )ac din corniere sau alte pro)ile
laminate.
-longeronii sunt grin%i alctuite din pro)ile laminate sau cu
sec#iune compus' a$e%ate ori%ontal "n lungul stavilei' longeronii
marginali sunt denumi#i- grind de cre$tet $i grind de )und.
-antretoa%ele /montan#i0 se pot alctui su )orm de grin%i din
pro)ile laminate' grin%i cu sec#iune plin /dia)ragme0 sau grin%i cu
%rele. sunt a$e%ate vertical' transversal stavilei.
-cadrele principale de re%emare' )ormate din rigla cadrului $i
ra#ele de spri!in 1stlpii cadrului' preiau presiunea apei transmis de
antretoa%e $i o transmit' prin intermediul articula#iilor de re%emare la pile
si culeei.
-contravntuirile transversale au rolul de a asigura rigiditatea
stavilei $i de a uni)ormi%a "ncrcarea cadrelor. (ontrav"ntuirile
transversale pot avea si rol de antretoa%e "n ca%ul antretoa%elor grin%i
cu %rele.
-contravntuirea longitudinal reali%at de oicei ca grind cu
%rele' rigidi%ea% stavila "n lungul ei $i preia greutatea proprie a
stavilei.
-articula#iile de rea%em transmit la pile si culeei reac#iunile
cadrelor principale $i asigur mi$carea de rota#ie a stavilei.
-dispo%itivele de etan$are opresc trecerea apei prin golurile dintre
partea moil a stavilei $i in)rastructur.
-dispo%itivele de ag#are a stavilei care asigur legarea pr#ii
moile a stavilei de tiran#ii de ridicare.
-contragreutatea prev%ut la unele stavile segment pentru a
reduce )or#a de ridicare a stavilei.
F!r'ele care ac'i!%ea(" as#)ra stailel!r.
Pentru dimensionarea elementelor de re%isten# a stavilelor
treuie s se ia "n considerare toate )or#ele care pot apare "n timpul
exploatrii construc#iilor hidrotehnice. Acestea sunt urmtoarele-
-greutatea proprie a stavilelor
-presiunea hidrostatic $i hidrodinamic a apei
-presiunea valurilor
-presiunea static $i dinamic a valurilor
-presiunea aluviunilor depuse "n )a#a stavilelor
-)orta din varia#iile de temperatur
-presiunea vntului
-)or#e de )recare la rea%eme $i etan$ei%ri /apar la manevra
stavilei0
-)or#e ce apar "n ca%ul modi)icrii condi#iilor de spri!inire a
stavilelor
-)or#e ce apar "n timpul monta!ului si repara#iilor
-)or#e seismice- presiunea seismic a apei' )or#a de iner#ie "n
masa stavilei.
Aceste )or#e se clasi)ic' "n )unc#ie de durata $i )recven#a lor' in 3
grupe de "ncrcri-
a0 6ncrcri )undamentale care ac#ionea% permanent sau se
repet des $i "n mod regulat "n timpul exploatrii construc#iei.
0 6ncrcri accidentale care ac#ionea% temporar' cu )recven#
mic
c0 6ncrcri extraordinare care ac#ionea% )oarte rar sau au'
uneori' caracter catastro)al.
+imensionarea stavilelor se )ace "n cele mai de)avoraile situa#ii'
anali%ndu-se posiilit#ile de simultaneitate a diverselor "ncrcari.
Calc#l#l *i alc"t#irea c!%str#cti" a ele&e%tel!r +e
re(iste%'" ale stailei.
6n proiectarea stavilei segment se consider stavila descompus
"n elementele care o alctuiesc /tala' lon!eroane' antretoa%e' cadre de
re%emare0' )iecare dintre acestea lucrnd independent. &lementele se
dimensionea% ca sisteme plane independente. Se )ace $i veri)icarea la
conlucrarea talei cu grin%ile $i antretoa%ele scheletului de re%isten#.
3lia se execut' de regul' din tal de o#el curat' ca
)ormnd o supra)a# cilindric circulara. Ra%a de curur se alege "ntre
limitele
r:/9'2720;
am
Pentru determinarea grosimii talei nu se ia in considerare e)ectul
)avorail al cururii' ra%ele de curur avnd valori mari. 3ala stavilelor
segment are' "n mod oi$nuit' grosimea cuprins "ntre limitele <796mm.
2. ,ESCRIEREA STAVILEI SEGMENT
Stavila anali%at )ace parte din ansamlul unui stvilar utili%at
pentru rurile interioare din Romnia' cu dimensiunile stailite "n )unc#ie
de deitele deversate. &ste o stavil segment simpl alctuita dintr-un
singur panou' ' )iind o stavil de supra)a# ridictoare.
+imensiunile principale ale stavilei concepute sunt-
-"nl#imea stavilei 3.20m
-deschiderea 6.00m
-"nl#imea de reten#ie 3.95m.
Stavila segment este caracteri%at de )aptul c singura deplasare
posiil este ridicarea corpului lor' prin rotirea "n !urul articula#iilor. &a
permite evacuarea deitelor de viitur $i splarea luviunilor de )und' nu
poate regla cu preci%ie nivelul amonte' iar pentru evacuarea corpurilor
plutitoare $i ghe#ii treuie s eliere%e "ntreaga deschidere.
3ala de reten#ie are grosimea de 90mm' este curat cu o ra%
de ='00m $i este rigidi%at cu lon!eroni $i dia)ragme sudate.
2ongeronii sunt alctui#i din pro)ile >20' iar dia)ragmele din tal
de 90mm grosime. +ia)ragmele sunt a$e%ate simetric )a# de axa de
simetrie vertical a stavilei.
Platela!ul stavilei rea%em pe doua cadre de re%isten# cu ra#ele
de spri!in olice $i articulate in culeele stvilarului.
Riglele sunt alctuite su )orm de grin%i cu inim plin' iar
ra#ele de spri!in sunt alctuite din pro)ile ?36.
Stavila s-a veri)icat la presiunea apei corespun%toare nivelului
normal de reten#ie /"nl#imea coloanei de ap 5'25m0.